MAGYAR KÖZLÖNY 154. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY 154. szám"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 154. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA szeptember 25., hétfő Tartalomjegyzék 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról 27680

2 27680 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 154. szám IX. Határozatok Tára A Kormány 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozata a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 21. (1) bekezdésében és 33. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, az 1. melléklet szerint. Az átcsoportosítás tekintetében Felelős: nemzetgazdasági miniszter Határidő: azonnal Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, belügyminiszter, nemzeti fejlesztési miniszter, emberi erőforrások minisztere Határidő: június A Kormány az Áht. 36. (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 6. A Budapesti Planetárium épületének felújítása jogcímcsoport kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettségek mértékét a évre forintban állapítja meg. 3. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklete szerint az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 53. Üldözött keresztények segítésének feladatai alcím, 3. Keresztényüldözés témakörével összefüggő pályázatok és szakmai feladatok támogatása jogcímcsoport, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított forintból forint a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton, forint a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton, forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton, forint a K6. Beruházások kiemelt elő irányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra. 4. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1241/2017. (IV. 28.) Korm. határozat 1. pont b) alponjában a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton ezer forint, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton ezer forint, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton ezer forint, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton ezer forint, K6. Beruházások kiemelt előirányzaton ezer forint, K7. Felújítások kiemelt előirányzaton ezer forint, K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton ezer forint szövegrész helyébe a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton ezer forint, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton ezer forint, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton ezer forint, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton ezer forint, K6. Beruházások kiemelt előirányzaton ezer forint, K7. Felújítások kiemelt előirányzaton ezer forint, K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton ezer forint, a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton ezer forint, a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 3. MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek cím, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton ezer forint, K6. Beruházások kiemelt előirányzaton ezer forint, a XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet, 1. MMA Titkársága cím, K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton ezer forint, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton ezer forint, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton ezer forint szöveg lép.

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 154. szám A Kormány egyetért azzal, hogy a Modern Városok Program keretében a Dunaújváros, Szórád Márton u. 39. szám alatti ingatlan állami tulajdonba kerülésével kapcsolatos intézkedésekről, valamint az ingatlan fejlesztéséhez, felújításához évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1477/2017. (VII. 25.) Korm. határozat 1. melléklete szerint az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett a XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím, K6. Beruházások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított forintból forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra. 6. A Modern Városok Program keretében megvalósuló közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos előirányzatátcsoportosításokról szóló 1552/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat Közútfejlesztési feladatok végrehajtása sora és Kiemelt közúti projektek sora az Államháztartási egyedi azonosító oszlopban a következő rendelkezéssel egészül ki: A Modern Városok Program keretében megvalósuló közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos előirányzatátcsoportosításokról szóló 1552/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat a) 1. mellékletében foglalt táblázat Jogcím csop. szám oszlopában a 38 szövegrész helyébe a 28 szöveg, b) 1. mellékletében foglalt táblázatban a Közútfejlesztési feladatok végrehajtása szövegrész helyébe a Kiemelt közúti projektek szöveg, c) 1. mellékletében foglalt táblázatban a K5 szövegrész helyébe a K3 szöveg, d) 1. mellékletében foglalt táblázatban az Egyéb működési célú kiadások szövegrész helyébe a Dologi kiadások szöveg, e) 1. mellékletében foglalt Kiadások táblázatban a szövegrész helyébe a szöveg, f) 1. mellékletében foglalt Kiadások táblázatban a Módosítás (+/-) oszlop és az Egyéb felhalmozási célú kiadások sor cellába a szöveg lép. 8. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1052/2014. (II. 11.) Korm. határozat 1. pont b) pontjában a december 31. szövegrész helyébe a december 31. szöveg lép. 9. A magyar irodalmi és történelmi örökség részét képező ingóságoknak, valamint kiállítóhely ingatlannak a Petőfi Irodalmi Múzeum részére történő megvásárlása céljából a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1690/2014. (XI. 26.) Korm. határozatban a december 31. szövegrész helyébe a december 31. szöveg lép. 10. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1594/2016. (X. 28.) Korm. határozat 2. pontjában a június 30. szövegrész helyébe a június 30., a Közútfejlesztési feladatok végrehajtása jogcímcsoport javára biztosított ezer forint tekintetében december 15. szöveg lép. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

4 1. melléklet az 1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozathoz XI. Miniszterelnökség XIV. Belügyminisztérium XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA a Kormány hatáskörében Költségvetési év: Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás K I A D Á S O K Államháztartási szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő egyedi csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre azonosító szám név neve áthúzódó hatása XIV. Belügyminisztérium Nemzetbiztonsági Szakszolgálat K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K6 Beruházások XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása K3 Dologi kiadások Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése Tornaterem-építési program K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Veszprémi uszoda beruházás K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások Egyetemek, főiskolák K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K6 Beruházások Közgyűjtemények K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K6 Beruházások Egyéb feladatok támogatása 18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása Határon túli kulturális feladatok támogatása K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok K5 Egyéb működési célú kiadások Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra 7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja K5 Egyéb működési célú kiadások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Közszolgálati Archívum támogatása K5 Egyéb működési célú kiadások Művészeti tevékenységek A Magyar Rádió Zenei együtteseinek támogatása K5 Egyéb működési célú kiadások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások forintban A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 154. szám

5 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása K5 Egyéb működési célú kiadások Sporttevékenység támogatása Versenysport támogatása K5 Egyéb működési célú kiadások A évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten történő megrendezésének támogatása K5 Egyéb működési célú kiadások Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása K5 Egyéb működési célú kiadások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások 2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások Az MNV által kezelt ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása, javítása K3 Dologi kiadások Társaságokkal kapcsolatos kiadások 2 Állami tulajdonú társaságok támogatása Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása K5 Egyéb működési célú kiadások XI. Miniszterelnökség Miniszterelnökség K3 Dologi kiadások K6 Beruházások Nemzeti Közszolgálati Egyetem K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Célelőirányzatok Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Központi kezelésű előirányzatok Rendkívüli kormányzati intézkedések K5 Egyéb működési célú kiadások Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű Államháztartási egyedi azonosító Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás B E V É T E L szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre szám név neve áthúzódó hatása Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás T Á M O G A T Á S Államháztartási szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő egyedi csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre azonosító szám név neve áthúzódó hatása XI. Miniszterelnökség Miniszterelnökség Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Célelőirányzatok Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása XIV. Belügyminisztérium Nemzetbiztonsági Szakszolgálat XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése Tornaterem-építési program Veszprémi uszoda beruházás Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése forintban A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma forintban A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 154. szám 27683

6 Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása Egyetemek, főiskolák Közgyűjtemények Egyéb feladatok támogatása 18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása Határon túli kulturális feladatok támogatása Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra 7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja Közszolgálati Archívum támogatása Művészeti tevékenységek A Magyar Rádió Zenei együtteseinek támogatása Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása Sporttevékenység támogatása Versenysport támogatása A évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten történő megrendezésének támogatása Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű Az adatlap 5 példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év Fejezet 1 példány időarányos Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány * Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 154. szám

7 A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter. A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4. A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a honlapon érhető el. A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. március 29., csütörtök Tartalomjegyzék 63/2018. (III. 29.) Korm. rendelet A felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYAR KÖZLÖNY 19. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 9., csütörtök Tartalomjegyzék 1066/2017. (II. 9.) Korm. határozat Az Arany János-emlékév programjainak megvalósításához szükséges feladatokról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. augusztus 8., kedd Tartalomjegyzék 1496/2017. (VIII. 8.) Korm. határozat A 2017. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. augusztus 19., péntek Tartalomjegyzék 288/2016. (VIII. 19.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről 12128 289/2016. (VIII. 19.) KE határozat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 193. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 193. szám MAGYAR KÖZLÖNY 193. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. december 5., szerda Tartalomjegyzék 1642/2018. (XII. 5.) Korm. határozat A MÁV-START Zrt. EUROFIMA 11 szerződésszámú hitelének visszafizetéséről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. október 24., hétfő Tartalomjegyzék 316/2016. (X. 24.) Korm. rendelet A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. április 21., szombat Tartalomjegyzék 86/2018. (IV. 21.) Korm. rendelet A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. január 15., hétfő Tartalomjegyzék 23/2018. (I. 15.) KE határozat Bírói kinevezésről 146 24/2018. (I. 15.) KE határozat Bírói kinevezésről 146 25/2018.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 11. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 11. szám MAGYAR KÖZLÖNY 11. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. január 28., hétfő Tartalomjegyzék 7/2019. (I. 28.) Korm. rendelet Az ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének Magyar Állam

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 1., szerda Tartalomjegyzék 18/2017. (II. 1.) Korm. rendelet Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. szeptember 15., kedd Tartalomjegyzék 269/2015. (IX. 15.) Korm. rendelet A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 121. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 121. szám MAGYAR KÖZLÖNY 121. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. július 10., szerda Tartalomjegyzék 1412/2019. (VII. 10.) Korm. határozat A Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány létrehozásáról,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA február 14., vasárnap. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA február 14., vasárnap. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. február 14., vasárnap 18. Tartalomjegyzék 27/2010. (II. 14.) Korm. rendelet 1036/2010. (II. 14.) Korm. A szénipari szerkezetátalakítási támogatás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 24., péntek Tartalomjegyzék 35/2017. (II. 24.) Korm. rendelet Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. december 23., vasárnap Tartalomjegyzék 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat A fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 182. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 182. szám MAGYAR KÖZLÖNY 182. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. november 21., szerda Tartalomjegyzék 43/2018. (XI. 21.) MNB rendelet A kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. június 20., szerda Tartalomjegyzék 284/2018. (VI. 20.) KE határozata Kitüntetés adományozásáról 4358 1280/2018. (VI. 20.) Korm. határozat A Központi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. május 7., kedd Tartalomjegyzék 17/2019. (V. 7.) BM rendelet Az A magyar osztrák államhatár határjeleinek nyolcadik időszakos ellenőrzéséről című

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 12. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 12. szám MAGYAR KÖZLÖNY 12. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. február 2., péntek Tartalomjegyzék 4/2018. (II. 2.) Korm. rendelet A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 1., csütörtök Tartalomjegyzék 306/2013. (VIII. 1.) Korm. rendelet A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 156. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 156. szám MAGYAR KÖZLÖNY 156. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 17., hétfő Tartalomjegyzék 283/2014. (XI. 17.) Korm. rendelet A központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 12. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 12. szám MAGYAR KÖZLÖNY 12. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. január 31., kedd Tartalomjegyzék 16/2017. (I. 31.) Korm. rendelet A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 25. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 25. szám MAGYAR KÖZLÖNY 25. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 4., szerda Tartalomjegyzék 1090/2015. (III. 4.) Korm. határozat Egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. november 26., hétfő Tartalomjegyzék 30/2018. (XI. 26.) ITM rendelet A minimális építőipari rezsióradíj 2018. évi mértékéről 33918 1597/2018.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. október 17., szerda Tartalomjegyzék 195/2018. (X. 17.) Korm. rendelet A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. szeptember 21., péntek Tartalomjegyzék 1002/2018. (IX. 21.) AB Tü. határozat Az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsai tanácsvezetőinek személyéről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYAR KÖZLÖNY 83. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. június 7., szerda Tartalomjegyzék 124/2017. (VI. 7.) Korm. rendelet A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 27. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 27. szám MAGYAR KÖZLÖNY 27. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. február 22., péntek Tartalomjegyzék 20/2019. (II. 22.) Korm. rendelet A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére

Részletesebben

Magyar joganyagok /2018. (II. 2.) Korm. határozat - a rendkívüli kormányzati i 2. oldal Felelős: nemzetgazdasági miniszter Határidő: azonnal e)

Magyar joganyagok /2018. (II. 2.) Korm. határozat - a rendkívüli kormányzati i 2. oldal Felelős: nemzetgazdasági miniszter Határidő: azonnal e) Magyar joganyagok - 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat - a rendkívüli kormányzati i 1. oldal 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. február 8., csütörtök Tartalomjegyzék 2/2018. (II. 8.) HM rendelet A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. július 7., péntek Tartalomjegyzék 191/2017. (VII. 7.) Korm. rendelet A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos

Részletesebben

hatályos

hatályos 1510/2018. (X. 17.) Korm. határozat az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jog 2018. és 2019. évi előirányzatairól történő átcsoportosításról, valamint az Összevont szakellátás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 104. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 104. szám MAGYAR KÖZLÖNY 104. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 28., hétfő Tartalomjegyzék 39/2014. (VII. 28.) BM rendelet A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 139. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 139. szám MAGYAR KÖZLÖNY 139. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. augusztus 31., csütörtök Tartalomjegyzék 246/2017. (VIII. 31.) Korm. rendelet Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. április 4., szerda Tartalomjegyzék 65/2018. (IV. 4.) Korm. rendelet A nyergesújfalui ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 207. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 207. szám MAGYAR KÖZLÖNY 207. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. december 17., szombat Tartalomjegyzék 1787/2016 (XII. 17.) Korm. határozat Az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról 82604 1788/2016.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 76. szám MAGYAR KÖZLÖNY 76. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. május 31., csütörtök Tartalomjegyzék 18/2018. (V. 31.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. július 31., szerda Tartalomjegyzék 318/2019. (VII. 31.) KE határozat Bírói felmentésről 5644 319/2019. (VII. 31.) KE határozat Bírói felmentésről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. szeptember 18., szerda Tartalomjegyzék 35/2019. (IX. 18.) ITM rendelet A nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjaival kapcsolatos típusjóváhagyási

Részletesebben

hatályos

hatályos 1588/2018. (XI. 22.) Korm. határozat az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jog 2018. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint a Gyógyító-megelőző ellátás, a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. június 13., csütörtök Tartalomjegyzék 138/2019. (VI. 13.) Korm. rendelet A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 61. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 61. szám MAGYAR KÖZLÖNY 61. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. április 9., kedd Tartalomjegyzék 75/2019. (IV. 9.) Korm. rendelet Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet,

Részletesebben

Magyar joganyagok /2018. (II. 20.) Korm. határozat - a Modern Városok Progra 2. oldal 6. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a megyei jogú vá

Magyar joganyagok /2018. (II. 20.) Korm. határozat - a Modern Városok Progra 2. oldal 6. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a megyei jogú vá Magyar joganyagok - 1052/2018. (II. 20.) Korm. határozat - a Modern Városok Progra 1. oldal 1052/2018. (II. 20.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretében a hódmezővásárhelyi honvéd középiskola

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. december 22., péntek Tartalomjegyzék 437/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő

Részletesebben

74002 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 172. szám. 1. melléklet az 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozathoz. ű ő

74002 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 172. szám. 1. melléklet az 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozathoz. ű ő 74002 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 172. szám 1. melléklet az 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozathoz űő M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 172. szám 74003 ő ő űő űő ő űő ő űő ő ő őő ő ő őő ő ő űű

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 24. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 24. szám MAGYAR KÖZLÖNY 24. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. február 22., csütörtök Tartalomjegyzék 3/2018. (II. 22.) MNB rendelet Az életbiztosítási igényfelmérő tartalmi elemeiről szóló 56/2015. (XII.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 12. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 25., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 12. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 25., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 12. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 25., péntek Tartalomjegyzék 13/2013. (I. 25.) Korm. rendelet A szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 12. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA január 25., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 12. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA január 25., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 12. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 25., péntek Tartalomjegyzék 13/2013. (I. 25.) Korm. rendelet A szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 180. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 180. szám MAGYAR KÖZLÖNY 180. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. november 17., szombat Tartalomjegyzék 1580/2018. (XI. 17.) Korm. határozat A kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében az IKOP-3.1.0-15-2015-00001

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 37. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 37. szám MAGYAR KÖZLÖNY 37. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. március 8., péntek Tartalomjegyzék 41/2019. (III. 8.) Korm. rendelet Az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak elnevezésű ösztöndíjprogramról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 139. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 139. szám MAGYAR KÖZLÖNY 139. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. szeptember 13., csütörtök Tartalomjegyzék 11/2018. (IX. 13.) MvM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 127. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 127. szám MAGYAR KÖZLÖNY 127. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. július 22., hétfő Tartalomjegyzék 294/2019. (VII. 22.) KE határozat Közigazgatási államtitkári kinevezésről 4896 295/2019. (VII. 22.) KE határozat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 165. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 165. szám MAGYAR KÖZLÖNY 165. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. október 25., csütörtök Tartalomjegyzék 198/2018. (X. 25.) Korm. rendelet Az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő kedvezményezett személyek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 198. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 198. szám MAGYAR KÖZLÖNY 198. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. november 29., szerda Tartalomjegyzék 352/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 10. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 10. szám MAGYAR KÖZLÖNY 10. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. február 1., csütörtök Tartalomjegyzék 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet Az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint a szociális

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 84. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 84. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. június 13., szerda Tartalomjegyzék 263/2018. (VI. 13.) KE határozat Államtitkári kinevezésről 4260 264/2018. (VI. 13.) KE határozat Államtitkári

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. március 29., péntek Tartalomjegyzék 10/2019. (III. 29.) BM rendelet A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 114. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 114. szám MAGYAR KÖZLÖNY 114. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. július 1., hétfő Tartalomjegyzék 25/2019. (VII. 1.) MNB rendelet A Himnusz megzenésítése ezüst emlékérme kibocsátásáról 4238 26/2019. (VII. 1.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 127. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 127. szám MAGYAR KÖZLÖNY 127. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 16., kedd Tartalomjegyzék 35/2014. (IX. 16.) OGY határozat Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA december 18., kedd. Tartalomjegyzék. Az Alkotmánybíróság tagjának megválasztásáról 28631

MAGYAR KÖZLÖNY szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA december 18., kedd. Tartalomjegyzék. Az Alkotmánybíróság tagjának megválasztásáról 28631 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 18., kedd 173. szám Tartalomjegyzék 93/2012. (XII. 18.) OGY határozat 94/2012. (XII. 18.) OGY határozat 95/2012. (XII. 18.) OGY határozat 96/2012.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 214. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 214. szám MAGYAR KÖZLÖNY 214. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. december 27., csütörtök Tartalomjegyzék 320/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. július 20., péntek Tartalomjegyzék 2018. évi XXXIV. törvény A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2017.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. november 23., szerda Tartalomjegyzék 359/2016. (XI. 23.) Korm. rendelet A fiatal szakorvosok bérfejlesztésével kapcsolatos kormányrendeletek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 24. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 24. szám MAGYAR KÖZLÖNY 24. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. február 18., hétfő Tartalomjegyzék 19/2019. (II. 18.) Korm. rendelet A Széchenyi-díjjal elismert személyek tudományos alkotói járadékban részesítésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 22., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 22., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 22., csütörtök 122. Tartalomjegyzék 217/2010. (VII. 22.) Korm. rendelet 6/2010. (VII. 22.) VM rendelet 1155/2010. (VII. 22.) Korm. 1156/2010.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 24., szerda Tartalomjegyzék 242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA szeptember 14., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA szeptember 14., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. szeptember 14., kedd 145. szám Tartalomjegyzék 239/2010. (IX. 14.) Korm. rendelet 1191/2010. (IX. 14.) Korm. 1192/2010. (IX. 14.) Korm. 1193/2010.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. május 6., hétfő Tartalomjegyzék 102/2019. (V. 6.) Korm. rendelet Az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 62. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 62. szám MAGYAR KÖZLÖNY 62. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. április 30., szerda Tartalomjegyzék 142/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 17. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 17. szám MAGYAR KÖZLÖNY 17. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. február 7., csütörtök Tartalomjegyzék 3/2019. (II. 7.) HM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 2. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. január 6., péntek Tartalomjegyzék 1007/2017. (I. 6.) Korm. határozat A Jézus Szent Szíve Testvérület tolentinói Jézus Szent Szíve templom földrengést

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 224. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 224. szám MAGYAR KÖZLÖNY 224. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. december 27., szerda Tartalomjegyzék 439/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet A Magyar Honvédség állományába tartozók baleseti járadékra való jogosultsága

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 105. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. 199/2010. (VI. 18.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 18., péntek 105. szám Tartalomjegyzék 199/2010. (VI. 18.) Korm. rendelet 1/2010. (VI. 18.) NFM rendelet 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. november 7., kedd Tartalomjegyzék 316/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. március 19., hétfő Tartalomjegyzék 53/2018. (III. 19.) Korm. rendelet Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. május 22., kedd Tartalomjegyzék 196/2018. (V. 22.) KE határozat Államtitkárok kinevezéséről 3649 197/2018. (V. 22.) KE határozat Államtitkári

Részletesebben

Iromány száma: T/503/844. Benyújtás dátuma: :43. Parlex azonosító: BJX7APU80001

Iromány száma: T/503/844. Benyújtás dátuma: :43. Parlex azonosító: BJX7APU80001 Iromány száma: T/503/844. Benyújtás dátuma: 2018-07-12 14:43 Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága Parlex azonosító: BJX7APU80001 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Varju László,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. november 16., péntek Tartalomjegyzék 41/2018. (XI. 16.) MNB rendelet A Mátyás király Emlékév ezüst emlékérme kibocsátásáról 33698 42/2018. (XI.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 74. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 74. szám MAGYAR KÖZLÖNY 74. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. május 3., péntek Tartalomjegyzék 16/2019. (V. 3.) BM rendelet A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 204. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 204. szám MAGYAR KÖZLÖNY 204. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 23., szerda Tartalomjegyzék 430/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók

Részletesebben

18. Hatályát veszti az R. 77. (3) és (4) bekezdése.

18. Hatályát veszti az R. 77. (3) és (4) bekezdése. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 85. szám 8165 (3) Az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter közös programok kiadásával, pályázatok kiírásával segíti az iskolai könyvtárak és a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 135. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 135. szám MAGYAR KÖZLÖNY 135. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. szeptember 5., hétfő Tartalomjegyzék 272/2016. (IX. 5.) Korm. rendelet A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. július 16., hétfő Tartalomjegyzék 17/2018. (VII. 16.) AM rendelet Az Aggtelek-Rudabánya-Szendrői hegység földtani alapszelvényeinek védetté nyilvánításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 8. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 8. szám MAGYAR KÖZLÖNY 8. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 30., péntek Tartalomjegyzék 10/2015. (I. 30.) Korm. rendelet Köznevelési intézménnyel kapcsolatos fenntartói joggal összefüggő feladatok

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 84. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 84. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. június 24., kedd Tartalomjegyzék 23/2014. (VI. 24.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 10467 26/2014. (VI. 24.) OGY határozat Az Országgyűlés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. május 18., csütörtök Tartalomjegyzék 8/2017. (V. 18.) BM rendelet A határvonal ötödik közös ellenőrzéséről, a határjelek 2010 2015. évi felújításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 112. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 112. szám MAGYAR KÖZLÖNY 112. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. június 28., péntek Tartalomjegyzék 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet A veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

Iromány száma: T/15381/1235. Benyújtás dátuma: :01. Parlex azonosító: 1GPGSEEY0003

Iromány száma: T/15381/1235. Benyújtás dátuma: :01. Parlex azonosító: 1GPGSEEY0003 Iromány száma: T/15381/1235. Benyújtás dátuma: 2017-06-02 10:01 Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága Parlex azonosító: 1GPGSEEY0003 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Dr. Hargitai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 78. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 78. szám MAGYAR KÖZLÖNY 78. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. június 4., hétfő Tartalomjegyzék 8/2018. (VI. 4.) IM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 15., szerda Tartalomjegyzék 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,

Részletesebben

2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése

2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2016.(IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ 1/2016.(II.12.) ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. június 3., hétfő Tartalomjegyzék 7/2019. (VI. 3.) NVTNM rendelet A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság portfólió-tisztítása,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 153. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 153. szám MAGYAR KÖZLÖNY 153. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. október 5., péntek Tartalomjegyzék 27/2018. (X. 5.) AM rendelet Az afrikai sertéspestis miatt a mangalicasertés-ágazatot sújtó gazdasági veszteségek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 42. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 42. szám MAGYAR KÖZLÖNY 42. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2019. március 13., szerda Tartalomjegyzék 1123/2019. (III. 13.) Korm. határozat A 30 éve szabadon emlékév koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről

Részletesebben

2012. évi... törvény a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáró l

2012. évi... törvény a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáró l ággy ű lés Hivatala t= : ~I 56oit Érkezett : 20 12 JAN 2 Q. 2012. évi.... törvény a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáró l 1. (1) A Magyarország

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 33. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 33. szám MAGYAR KÖZLÖNY 33. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. március 9., szerda Tartalomjegyzék 2016. évi I. törvény A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA október 19., péntek. Tartalomjegyzék. 22/2012. (X. 19.) MNB rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA október 19., péntek. Tartalomjegyzék. 22/2012. (X. 19.) MNB rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 19., péntek 139. szám Tartalomjegyzék 22/2012. (X. 19.) MNB rendelet 267/2012. (X. 19.) KE 268/2012. (X. 19.) KE 269/2012. (X. 19.) KE 270/2012.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 101. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 101. szám MAGYAR KÖZLÖNY 101. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. június 27., kedd Tartalomjegyzék 1386/2017. (VI. 27.) Korm. határozat A Nemzet Sportolóinak javaslata alapján a Nemzet Sportolója cím adományozásáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 88. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 88. szám MAGYAR KÖZLÖNY 88. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2018. június 18., hétfő Tartalomjegyzék 64/2018. (VI. 18.) ME határozat Helyettes államtitkárok felmentéséről 4350 65/2018. (VI. 18.) ME határozat Helyettes

Részletesebben