MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA július 18., péntek Tartalomjegyzék 175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosításáról /2014. (VII. 18.) Korm. rendelet A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 526/2013. (XII. 30. ) Korm. rendelet módosításáról /2014. (VII. 18.) Korm. rendelet A Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről /2014. (VII. 18.) Korm. rendelet Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról /2014. (VII. 18.) IM rendelet A közigazgatási és igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 6/2011. (II. 24.) KIM rendelet módosításáról /2014. (VII. 18.) Korm. határozat A központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról /2014. (VII. 18.) Korm. határozat A Budai Várban található Karmelita kolostor átépítésével összefüggő feladatokról /2014. (VII. 18.) Korm. határozat Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének értékesítéséről és az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány alapítói jogainak átruházásáról /2014. (VII. 18.) Korm. határozat A FESTO Automatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a FESTO-AM Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről /2014. (VII. 18.) Korm. határozat Az Agrana Csoport magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről /2014. (VII. 18.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról /2014. (VII. 18.) Korm. határozat A Szépművészeti Múzeum kiállításainak támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról /2014. (VII. 18.) Korm. határozat A Gyöngyöshalász község külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról /2014. (VII. 18.) Korm. határozat A Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 11469

2 11442 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 99. szám Tartalomjegyzék 88/2014. (VII. 18.) ME határozat Helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról /2014. (VII. 18.) ME határozat Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról /2014. (VII. 18.) ME határozat A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójának felmentéséről /2014. (VII. 18.) ME határozat A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójának kinevezéséről 11471

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 99. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelete a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény 57. (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 13. -a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: (7) A továbbfeldolgozási vagy kiszerelési céllal Magyarország területére behozott, az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államában közfogyasztásra forgalomba még nem hozott borászati termék bor származási bizonyítványának kiállításához szükséges igazolás kiállítására a Kormány a NÉBIH-et jelöli ki. Az igazolás kiállítása során a NÉBIH a bortétel és a kísérődokumentumban foglaltak egyezőségét vizsgálja. Az igazolást 90 napon belül kell kiállítani. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A Kormány 176/2014. (VII. 18.) Korm. rendelete a Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 526/2013. (XII. 30. ) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló évi LIII. törvény 12. (5) bekezdés b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 5. -sal egészül ki: 5. E rendeletnek a Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 176/2014. (VII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 2. (1) A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. (2) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

4 11444 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 99. szám 1. melléklet a 176/2014. (VII. 18.) Korm. rendelethez 1. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat D:17 és E:17 mezője helyébe a következő mezők lépnek: (D) (1.) (Első fokon eljáró hatóság) (Másodfokon eljáró hatóság) (17.) Dunaújvárosi Járási Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal (E) Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága 2. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat D:21 és E:21 mezője helyébe a következő mezők lépnek: (D) (E) (1.) (Első fokon eljáró hatóság) (Másodfokon eljáró hatóság) (21.) Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 3. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat D:22 és E:22 mezője helyébe a következő mezők lépnek: (D) (E) (1.) (Első fokon eljáró hatóság) (Másodfokon eljáró hatóság) (22.) Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2. melléklet a 176/2014. (VII. 18.) Korm. rendelethez 1. A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő sor lép: (A B C 1. Szakhatósági közreműködés tárgyköre 12. tűzvédelem Elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság) Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2. A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő sor lép: (A B C 1. Szakhatósági közreműködés tárgyköre 14. katasztrófavédelem Elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság) Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 99. szám A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 17. sora helyébe a következő sor lép: 1. Szakhatósági közreműködés tárgyköre 17. élelmiszerlánc-biztonság (A B C Elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság Dunaújvárosi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság) Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága 4. A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő sor lép: (A B C 1. Szakhatósági közreműködés tárgyköre 18. egészségügy Elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság Dunaújvárosi Járási Népegészségügyi Intézet Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság) Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve A Kormány 177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelete a Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló évi LIII. törvény 12. (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) pontjában, a 2. (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a gyöngyöshalászi ipari telephely kialakításával függenek össze. (2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki. (3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott eljárásfajtára vonatkozó jogszabály az adott eljárásban szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki. (4) A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. -ában foglaltak szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező kormánymegbízottként a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

6 11446 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 99. szám 2. (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban a szakhatóság a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (8) bekezdése szerint használja fel. (2) Az 1. (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. (3) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap. (4) Az 1. (1) bekezdése szerinti a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni, b) beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye, c) beruházással összefüggésben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 4. E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 99. szám melléklet 1. melléklet a 177/2014. a / (VII. / ) Korm. (.) rendelethez Korm. rendelethez A gyöngyöshalászi ipari telephely kialakításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 1 Beruházás megnevezése Gyöngyöshalászi ipari telephely kialakítása A B C D E A beruházás Beruházás azonosítója megvalósításával Első fokon eljáró kapcsolatos eljárások hatóság Gyöngyöshalász község külterületén fekvő, az ingatlan nyilvántartás szerint 0105/2, 0105/10, 0105/11, 0105/12, 0105/13, 0105/14, 0105/15, 0105/16, 0105/17, 0105/18, 0106, 0107/1, 0107/3, 0107/4, 0110, 0111/7, 0111/8, 0111/9, 0111/10, 0111/11, 0111/12, 0111/13 helyrajzi számú földrészletek, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészletek építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások örökségvédelmi hatósági eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével) további régészeti feladatellátás meghatározása környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás útügyi hatósági engedélyezési eljárás vízjogi engedélyezési eljárás Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Egri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Budapest Főváros Kormányhivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Észak- Magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Észak- Magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Észak- Magyarországi Vízügyi Hatóság Másodfokon eljáró hatóság Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, régészet vonatkozásában: Budapest Főváros Kormányhivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala nincs Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ Országos Vízügyi Hatóság

8 11448 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 99. szám A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. (2) bekezdése és 13. (2) bekezdése szerinti engedélyezési eljárás ingatlannyilvántartási hatósági eljárás telekalakítási hatósági eljárás földvédelmi hatósági eljárás földmérési hatósági eljárás hírközlési hatósági engedélyezési eljárás szénhidrogén vezetékkel, valamint annak üzemben tartásához szükséges létesítményekkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárás bányahatósági engedélyezési eljárás talajvédelmi hatósági engedélyezési eljárás vasúti hatósági engedélyezési eljárás tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Földhivatala Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Földhivatala Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Földhivatala Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Földhivatala Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitányság Heves Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ nincs

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 99. szám a jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások a jogszabályban rögzített egészségügyi hatósági eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve nincs Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Tisztifőorvosi Hivatal

10 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 99. szám 2. melléklet 2. melléklet a 177/2014. a (VII. / ) Korm. (.) rendelethez Korm. rendelethez Az 1. melléklet szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben közreműködő szakhatóságok Szakhatósági közreműködés tárgyköre építésügy műemlékvédelem régészet környezetvédelem, természetvédelem vízügy közúti közlekedés vasúti közlekedés légi közlekedés földtan földvédelem bányászat rendészet tűzvédelem honvédelem katasztrófavédelem talajvédelem erdővédelem egészségügy A B C Elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala Egri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Egri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Észak-Magyarországi Vízügyi Hatóság Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitányság Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Földhivatala Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitányság Heves Megyei Rendőrfőkapitányság Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Heves Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Budapest Főváros Kormányhivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Országos Vízügyi Hatóság Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Országos Rendőr-főkapitányság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honvédelemért felelős miniszter Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal

11 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 99. szám hírközlés műszaki biztonság Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal A Kormány 178/2014. (VII. 18.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 71. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) II. fejezete a következő 2/A 2/C. -sal egészül ki: 2/A. Ha a tulajdonjognak az állam javára történő megszerzésére irányuló jogügylet tárgyát képező dolog a kulturális örökség védelméről szóló törvény szerinti kulturális javak körébe tartozó képzőművészeti alkotás (a továbbiakban: műkincs) a tulajdonosi joggyakorló 2. (1) bekezdés szerinti előzetes egyetértésének megadását kezdeményező kérelem benyújtását megelőzően a műkincs értékét a 2/B. és 2/C. szerinti eljárás szerint kell megállapítani, kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását, az árverésen történő vételt, továbbá a közgyűjtemény költségvetéséből a fenntartó által jóváhagyott vásárlási szabályzat alapján történő beszerzéseket. 2/B. (1) A kérelmező a műkincs értékbecslésének elvégeztetését az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternél kezdeményezi. (2) Ha egyazon jogügylet több műkincset is érintene, az azonos típusú műkincsekre vonatkozóan (különösen az alkotó azonos művészeti ágban alkotott több műve) a megkeresésben kezdeményezni lehet, hogy azok értékbecslésére egy értékbecslés keretében kerüljön sor. 2/C. (1) Az értékbecslés elvégeztetésére az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter 5 munkanapon belül kijelöli azt az állami muzeális intézményt, amelynek gyűjtőköre kiterjed a magyar és egyetemes képzőművészet körébe tartozó alkotásokra, és az ilyen jellegű kulturális javakra vonatkozóan szakmai adatbázisokkal is rendelkezik. A kijelölt muzeális intézmény az értékbecslés elvégeztetésével összefüggő közreműködői feladatokat ellenérték nélkül végzi, feladatának ellátására háromtagú bizottságot (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: bizottság) jelöl ki. (2) Az értékbecslés elvégzésére legalább három szakértői véleményt kell elkészíttetni. A szakértői vélemény elkészítésére a bizottság választja ki a szakértőket. Legalább két szakvélemény elkészítésére olyan igazságügyi szakértőt vagy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 95/A. -a szerinti kulturális névjegyzékbe felvett kulturális szakértőt kell kiválasztani, aki az adott feladatra a hatósági nyilvántartás adatai szerint szakterületi és értékbecslési ismerettel rendelkezik. Indokolt esetben a harmadik értékbecslés elkészítésére a nemzetközi műkincskereskedelem területén tevékenykedő, a székhelye szerinti állam nyilvántartásába felvett aukciós ház is kiválasztható. (3) A három szakértői értékbecslés elkészítésére az eladótól, a vevőtől és egymástól független személyt, illetve szervezetet kell kiválasztani, ezek a személyek szervezet esetében a vezető tisztségviselők nem lehetnek egymás Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerinti hozzátartozói, nem lehetnek tulajdonostársak ugyanabban a gazdasági társaságban, továbbá nem állhatnak egymással alá-fölérendeltséget eredményező foglalkoztatási jogviszonyban. (4) A bizottság által kiválasztott szakértőkkel az értékbecslés elkészítésére vonatkozó megbízási szerződést az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter köti meg. (5) A három szakértői értékbecslést egymástól függetlenül, az eladó árajánlatának pénznemében ilyen ajánlat hiányában forintban kell elkészíteni.

12 11452 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 99. szám (6) Ha a három értékbecslést tartalmazó szakvéleményen belül vagy a szakvélemények között a műkincs becsült értékeként megjelölt legalacsonyabb és legmagasabb összeg közötti eltérés 50%-os vagy azt meghaladó mértékű, a bizottság a szakértői vélemény kiegészítésére kéri fel a szakértőket, ennek eredménytelensége esetén egy újabb a (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő szakértő megbízására tesz javaslatot. (7) A műkincs értékének megállapítása a szakértői szakvéleményekben a műkincs becsült értékeként meghatározott összegek számtani átlagának kiszámításával történik. (8) A bizottság a szakértői véleményeket, valamint a műkincs értékének a (7) bekezdés szerinti módon megállapított összegéről szóló tájékoztatást megküldi az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek, aki ezeket a dokumentumokat megküldi az értékbecslés elvégeztetését kezdeményező részére. (9) A műkincs állam javára történő megszerzésére irányuló jogügylet megkötése előtt a 2. (1) bekezdése szerinti előzetes egyetértés kezdeményezésekor a kérelmező az állami tulajdonosi joggyakorló részére a (8) bekezdés szerinti dokumentumokat is csatolja. Ha az előzetes egyetértés egyéb feltételei is fennállnak, a tulajdonosi joggyakorló az előzetes egyetértést tartalmazó nyilatkozatában szerepeltetni köteles a műkincs értékének a (7) bekezdés szerint megállapított összegét, valamint az arra vonatkozó utalást, hogy a műkincs tulajdonjogának az állam javára történő megszerzésére legfeljebb ilyen összegű ellenérték fejében kerülhet sor. 2. A Korm. rendelet 54. -a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki: (9) Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 178/2014. (VII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Rendelet2) módosított 2. (1) és (7) bekezdését, valamint a Rendelet2-vel megállapított 2/A 2/C. -át a Rendelet2 hatálybalépésekor folyamatban lévő vásárlásokra is alkalmazni kell, ha még nem került sor a tulajdonosi joggyakorló előzetes egyetértésének kezdeményezésére. (10) Az a központi költségvetési szerv muzeális intézmény, amelynek képzőművészeti alkotások gyűjteménygondozása és gyarapítása a gyűjtőkörébe tartozik, vásárlási szabályzatot köteles készíteni, és azt jóváhagyásra a fenntartónak bemutatni. A vásárlási szabályzatban szabályozni kell az értékbecslés megállapításával összefüggő eljárásrendelet is. A Rendelet2 hatálybalépésekor működő központi költségvetési szerv muzeális intézmény október 1-jéig készíti el és mutatja be jóváhagyásra a fenntartónak a vásárlási szabályzatot. 3. A Korm. rendelet a) 2. (1) bekezdésében a vagy arra közgyűjteményben történő elhelyezés céljából szövegrész helyébe a vagy arra a 2/A 2/C. szerinti kivétellel közgyűjteményben történő elhelyezés céljából szöveg, b) 2. (7) bekezdésében az Nvtv. 11. (6) bekezdésében megjelölt vagyon vonatkozásában szövegrész helyébe az Nvtv. 11. (6) bekezdésében megjelölt vagyon vonatkozásában a 2/A 2/C. szerinti kivétellel szöveg lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

13 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 99. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az igazságügyi miniszter 1/2014. (VII. 18.) IM rendelete a közigazgatási és igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 6/2011. (II. 24.) KIM rendelet módosításáról A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről évi CCII. törvény 24. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. -ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. A közigazgatási és igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 6/2011. (II. 24.) KIM rendelet a) 5. (1) bekezdésében a 60 szövegrész helyébe a 30 szöveg, b) 11/A. (3) bekezdésében a minden évben a március 15-ei nemzeti ünnep szövegrész helyébe az a március 15-i nemzeti ünnep szöveg, c) 11/B. (3) bekezdésében a minden évben a március 15-ei nemzeti ünnep szövegrész helyébe az a március 15-i nemzeti ünnep és az augusztus 20-i állami ünnep szöveg, d) 11/C. (3) bekezdésében a minden évben a március 15-ei nemzeti ünnepünk és az augusztus 20-ai állami ünnepünk szövegrész helyébe az a március 15-i nemzeti ünnep és az augusztus 20-i állami ünnep szöveg, e) 11/D. (3) bekezdésében a minden évben az augusztus 20-ai állami ünnepünk szövegrész helyébe az a március 15-i nemzeti ünnep és az augusztus 20-i állami ünnep szöveg, f) 11/G. (2) bekezdésében a minden évben nemzeti ünnepeink március 15., augusztus 20. alkalmából szövegrész helyébe az a március 15-i nemzeti ünnep és az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából szöveg lép. 2. Hatályát veszti a közigazgatási és igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 6/2011. (II. 24.) KIM rendelet 11/E. (3) bekezdésében és 11/F. (3) bekezdésében a minden évben szövegrész. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Trócsányi László s. k., igazságügyi miniszter

14 11454 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 99. szám IX. Határozatok Tára A Kormány 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozata a központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról A Kormány 1. a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló évi XX. törvény 1. -a alapján megállapítja, hogy a) a Miniszterelnökség költségvetési fejezetének a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezetet, b) a Belügyminisztérium költségvetési fejezetének a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezetet, c) az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetének a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet, d) a Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezetének a Kvtv. 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetet, e) a Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezetének a Kvtv. 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetet, f) az Igazságügyi Minisztérium költségvetési fejezetének a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetet, g) a Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezetének a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külügyminisztérium fejezetet, h) a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezetének a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetet, i) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium költségvetési fejezetének a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetet kell tekinteni, 2. az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország évi központi költségvetésének címrendjét július 25-i fordulónappal az 1. és 2. melléklet szerint módosítja, Felelős: nemzetgazdasági miniszter a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervek vezetői Határidő: július felhívja a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervek vezetőit, hogy a) gondoskodjanak a Magyar Államkincstárnál aa) az előző években keletkezett költségvetési maradványok előirányzatosításáról, ab) az azonosítás alatt álló kiadások és bevételek megfelelő intézményi, illetve fejezeti kezelésű előirányzatra és azon belül rovat mélységű előirányzatra történő besorolásáról, b) a 4. és 5. mellékletben meghatározott előirányzatok kivételével a 3. mellékletben meghatározott, megosztásra kerülő előirányzatok átcsoportosításáról az érintett felek közötti megállapodások alapján a Kormány számára készítsenek előterjesztést, Felelős: a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervek vezetői Határidő: az a) pont vonatkozásában: azonnal a b) pont vonatkozásában: augusztus felhívja a nemzetgazdasági minisztert, intézkedjen a Magyar Államkincstár felé, hogy január 1-jei határnappal az 1. pont szerinti címrendi változás átvezetését és egyidejűleg a fejezetet irányító szerv vezetőjének adatszolgáltatása alapján az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok, kötelezettségvállalások és a kapcsolódó költségvetési-maradványok átvezetését hajtsa végre, Felelős: nemzetgazdasági miniszter, a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervek vezetői Határidő: adatszolgáltatásra: azonnal átvezetésre: július 25.

15 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 99. szám az Áht. 33. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 3. mellékletben felsorolt megosztásokhoz kapcsolódóan a) 3336 ezer forint tartós átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím javára, b) ezer forint tartós átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása terhére, a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím javára, c) ezer forint tartós átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 34. Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek alcím, 1. Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára a 4. melléklet szerint, Felelős: nemzetgazdasági miniszter igazságügyi miniszter belügyminiszter nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: azonnal 6. az Áht. 33. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 3. mellékletben felsorolt megosztásokhoz kapcsolódóan ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 34. Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek alcím, 1. Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára az 5. melléklet szerint. Felelős: nemzetgazdasági miniszter belügyminiszter nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: azonnal

16 1. melléklet az 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozathoz ÁHT-T Új címrendi besorolás Cím Eredeti előirányzattal rendelkező előirányzatok átrendezése Megnevezés Régi címrendi besorolás XI. MINISZTERELNÖKSÉG Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Nemzeti Közszolgálati Egyetem * Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása Ludovika Campus Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása Az e-közmű üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése Építésügyi feladatok Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése Örökségvédelmi feladatok Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása Határon túli magyarok programjainak támogatása Nemzetpolitikai tevékenység támogatása Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása Bárka Színház támogatása Járási szociális feladatok ellátása Nemzeti Innovációs Hivatal XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása Cím Fejezet Alcím Jogcímcsoport Jogcím Fejezet Alcím Jogcímcsoport Jogcím M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 99. szám

17 ÁHT-T Új címrendi besorolás Cím Megnevezés Régi címrendi besorolás XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala K-600 hírrendszer működtetésére XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Hungaroring Sport Zrt. támogatása Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Balassi Intézet Magyar-indiai közös KKV Alap Kötött segélyhitelezés Európai Területi Társulások támogatása A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése Nemzeti Külgazdasági Hivatal XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ A évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok * A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ az EMMI 4. címéből kerül át. Cím Fejezet Alcím Jogcímcsoport Jogcím Fejezet Alcím Jogcímcsoport Jogcím M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 99. szám 11457

18 2. melléklet az 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozathoz ÁHT-T Címrend - új szerkezetben Cím Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok átrendezése Megnevezés Címrend - régi szerkezetben XI. MINISZTERELNÖKSÉG Központi informatikai feladatok Építésügyi célelőirányzat Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Külpiacra jutást elősegítő pályázati támogatás Keleti kapcsolatok bővítése Cím Fejezet Alcím Jogcímcsoport Jogcím Fejezet Alcím Jogcímcsoport Jogcím M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 99. szám

19 3. melléklet az 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozathoz ÁHT-T Címrendi besorolás Cím Fejezet Alcím Jogcímcsoport Jogcím X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Igazságügyi Minisztérium igazgatása IM-ME-BM-KKM-HM-EMMI-NFM Közép-kelet európai regionális együttműködés 2014 IM-ME XI. MINISZTERELNÖKSÉG Miniszterelnökség ME-KKM-EMMI XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM Földművelésügyi Minisztérium igazgatása FM-BM-ME Nemzeti Környezetügyi Intézet FM-BM XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Belügyminisztérium igazgatása BM-ME Területrendezési feladatok BM-ME XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása NGM-KKM-ME-NFM-IM Nemzeti Munkaügyi Hivatal (megosztás szeptember 1-jével) NGM-BM Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok NGM-ME XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása NFM-ME-NGM-BM Beruházás ösztönzési célelőirányzat NFM-KKM Hungaroring Sport Zrt. támogatása NFM-NGM Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció NFM-BM Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer NFM-NGM XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Külgazdasági és Külügyminisztérium igazgatása KKM-ME XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Megállapodással kezelt előirányzatok Megnevezés Felelős tárcák Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása EMMI-ME Közgyűjtemények EMMI-ME Határon túli kulturális feladatok támogatása EMMI-ME M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 99. szám 11459

20 4. melléklet az 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozathoz X. Igazságügyi Minisztérium XIV. Belügyminisztérium XV. Nemzetgazdasági Minisztérium XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA a Kormány hatáskörében Költségvetési év: Ezer forintban Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás Államháztartási szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő A módosítást elrendelő egyedi csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre jogszabály/ határozat azonosító szám név neve áthúzódó hatása száma X. Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Minisztérium igazgatása K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások XV. Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások XIV. Belügyminisztérium Belügyminisztérium igazgatása K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Ágazati célfeladatok Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások K3 Dologi kiadások XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok 34 Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció K3 Dologi kiadások Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő Államháztartási egyedi azonosító Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre szám név neve áthúzódó hatása Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő Ezer forintban Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő A módosítást elrendelő Államháztartási csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre jogszabály/ határozat egyedi száma azonosító szám név neve áthúzódó hatása X. Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Minisztérium igazgatása XV. Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása XIV. Belügyminisztérium Belügyminisztérium igazgatása Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Ágazati célfeladatok Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása Fejezeti kezelésű előirányzatok 34 Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra Az adatlap 5 példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év Fejezetet irányító szerv 1 példány időarányos Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. 6 fő Ezer forintban A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 24., szerda Tartalomjegyzék 242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 11., szerda Tartalomjegyzék 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet Az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 16. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 16. szám MAGYAR KÖZLÖNY 16. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 16., hétfő Tartalomjegyzék 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról 796 18/2015. (II. 16.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 11., csütörtök Tartalomjegyzék 2014. évi LXXXIII. törvény Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről 24024 2014. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 25., szerda Tartalomjegyzék 25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet Az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 13., szerda Tartalomjegyzék 118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/4730. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 06. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 10., péntek Tartalomjegyzék 97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelet A nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 14., péntek Tartalomjegyzék 277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet A vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 13., péntek Tartalomjegyzék 51/2015. (III. 13.) Korm. rendelet Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 28., csütörtök Tartalomjegyzék 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről 6572 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Egyes előadó-művészeti

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben