MAGYAR KÖZLÖNY 156. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY 156. szám"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 156. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA november 17., hétfő Tartalomjegyzék 283/2014. (XI. 17.) Korm. rendelet A központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról szóló 216/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról /2014. (XI. 17.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről /2014. (XI. 17.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról /2014. (XI. 17.) KE határozat Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról /2014. (XI. 17.) Korm. határozat A Nemzetközi Energia Ügynökség székházáthelyezésének kérdéséről /2014. (XI. 17.) Korm. határozat A évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról /2014. (XI. 17.) Korm. határozat A Magyar Művészeti Akadémia és Titkársága számára történő irodaépület-vásárlás fedezete biztosításához szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról /2014. (XI. 17.) Korm. határozat A fővárosi közösségi közlekedés biztonságos működtetése érdekében szükséges időszerű feladatokról /2014. (XI. 17.) Korm. határozat A budapesti 4-es metróvonal üzembehelyezésével bővülő fővárosi közösségi közlekedési rendszer működtetéséhez szükséges intézkedésekről 15356

2 15348 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 156. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 283/2014. (XI. 17.) Korm. rendelete a központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról szóló 216/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény 47. (1b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról szóló 216/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A jegyző a (3) (5) bekezdés szerint ellenőrzött adatállományt december 15-éig a központi szerv részére visszajuttatja. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 156. szám IX. Határozatok Tára A köztársasági elnök 428/2014. (XI. 17.) KE határozata egyetemi tanári kinevezésről Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 27. (3) bekezdése alapján az emberi erőforrások miniszterének javaslatára Dr. Alvincz Józsefet november 10. napjával egyetemi tanárrá kinevezem. Budapest, november 3. Ellenjegyzem: Áder János s. k., köztársasági elnök Budapest, november 4. Balog Zoltán s. k., emberi erőforrások minisztere KEH ügyszám: IV-3/ /2014. A köztársasági elnök 429/2014. (XI. 17.) KE határozata kitüntetés adományozásáról Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló évi CCII. törvény 18. (1) bekezdése alapján a előterjesztésére a magyarországi Biztos Kezdet Program kialakításában játszott szerepe, valamint a roma közösségben élő gyermekek oktatási programjának fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként John Oates pszichológus, szociológus, az Open University egyetemi tanára részére a MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozom. Budapest, október 27. Ellenjegyzem: Áder János s. k., köztársasági elnök Budapest, október 30. KEH ügyszám: VIII-1/ /2014.

4 15350 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 156. szám A köztársasági elnök 430/2014. (XI. 17.) KE határozata magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére hozzájárulok Mohamed Mahmoud Ould Brahim Khlil rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Mauritániai Iszlám Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, berlini székhellyel. Budapest, október 22. Áder János s. k., köztársasági elnök Ellenjegyzem: Budapest, november 3. KEH ügyszám: IV-5/ /2014. Szijjártó Péter s. k., külgazdasági és külügyminiszter A Kormány 1651/2014. (XI. 17.) Korm. határozata a Nemzetközi Energia Ügynökség székházáthelyezésének kérdéséről A Kormány 1. egyetért azzal, hogy a Nemzetközi Energia Ügynökség részére 1016 Budapest, Mészáros utca , (Hrsz: Budapest 7488) szám alatti ingatlan kerüljön felajánlásra; 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az ajánlat elfogadása esetén tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1. pont szerinti ingatlan felújítási és az épület berendezési, fenntartási, karbantartási, valamint a Nemzetközi Energia Ügynökség költözési költségének biztosítása érdekében; Felelős: nemzetgazdasági miniszter a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával Határidő: felmerülés ütemében 3. felhívja a nemzeti fejlesztési miniszter, hogy kezdjen tárgyalásokat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsával az ingatlan rendelkezésre bocsátása érdekében; Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az ingatlan felújításához és ingyenes használatba adásához szükséges intézkedések megtételéről; Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: a források rendelkezésre állását követően 5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a magyar ajánlatot nyújtsa be a Nemzetközi Energia Ügynökségnek; Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: november felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, valamint a külgazdasági és külügyminisztert, hogy folytassa le a szükséges egyeztetéseket a Nemzetközi Energia Ügynökséggel; Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter, valamint külgazdasági és külügyminiszter a nemzetgazdasági miniszter bevonásával

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 156. szám felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, valamint a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy folytasson egyeztetéseket a Nemzetközi Energia Ügynökség tagállamaival a magyar ajánlat támogatásának növelése érdekében; Felelős: külgazdasági és külügyminiszter a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával 8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítse elő a Nemzetközi Energia Ügynökség és Magyarország közötti Székhely-megállapodást és folytassa le a szükséges egyeztetéseket, majd a megállapodás tervezetét nyújtsa be a Kormány részére. Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter a külgazdasági és külügyminiszter, valamint a nemzetgazdasági miniszter bevonásával Határidő: a Nemzetközi Energia Ügynökség pozitív döntését követően A Kormány 1652/2014. (XI. 17.) Korm. határozata a évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról A Kormány 1. a évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozatban megállapított, évi, további intézkedésig fel nem használható kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált költségvetési maradványokból a) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi az I-5. Közbeszerzési Hatóság címnél keletkezett ezer forintnak, a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetnél keletkezett ezer forintnak, a XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezetnél keletkezett ezer forintnak, valamint a XIX. Uniós Fejlesztések fejezetnél keletkezett ezer forintnak a felhasználását és b) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el; Felelős: nemzetgazdasági miniszter 2. az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1363/2014. (VI. 30.) Korm. határozatban megállapított évi további intézkedésig fel nem használható kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból a) az Ávr (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a VI. Bíróságok fejezetnél keletkezett ezer forintnak a felhasználását és b) az Áht. 33. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el; Felelős: nemzetgazdasági miniszter 3. tudomásul veszi a évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1030/2014. (II. 3.) Korm. határozattal a XI. Miniszterelnökség fejezetnél visszahagyásra került ezer forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból ezer forintnak az eredeti céltól eltérő felhasználását a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetnél az 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium igazgatása címnél ezer forint összegben és a 2. Külképviseletek igazgatása címnél ezer forint összegben általános működési kiadásokra; 4. a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 37. (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2146 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása címen belül, a 2. melléklet szerint. Felelős: nemzetgazdasági miniszter

6 1. melléklet az 1652/2014. (XI. 17.) Korm. határozathoz Cím- szám Alcímszám Fejezetszám Jogcím-csop.- szám Jogcímszám Kiemelt előir.- szám Fejezet-név Cím-név Alcím-név Jogcím-csop.- név Ezer forintban Jogcím-név Kiemelt előirányzat neve Átcsoportosítás (+/-) I. Országgyűlés 5 Közbeszerzési Hatóság 1 Közbeszerzési Hatóság K5 Egyéb működési célú kiadások VI. Bíróságok XI. XV. XVI. XIX. 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok 16 Fejezeti tartalék K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Miniszterelnökség 13 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal A évi költségvetési maradványok átcsoportosítása B1 Működési célú támogatások álalmháztartáson belülről Nemzetgazdasági Minisztérium 1 Nemzetgazdasági Minisztérim igazgatása Egyéb működési célú kiadások Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal K5 Egyéb működési célú kiadások Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati célelőirányzatok 7 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez K5 Egyéb működési célú kiadások Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 9 Nemzetgazdasági programok K5 Egyéb működési célú kiadások Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása K5 Egyéb működési célú kiadások Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása K5 Egyéb működési célú kiadások Turisztikai célelőirányzat B1 Működési célú támogatások álalmháztartáson belülről Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása K5 Egyéb működési célú kiadások K8 Egyé felhalmozási célú kiadások Bünügyi Főigazgatóság K5 Egyéb működési célú kiadások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Uniós Fejlesztések 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás K5 Egyéb működési célú kiadások Közreműködői intézményrendszer támogatása K5 Egyéb működési célú kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 156. szám

7 2. melléklet az 1652/2014. (XI. 17.) Korm. határozathoz I. Országgyűlés ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA a Kormány hatáskörében Költségvetési év: Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő egyedi csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre azonosító I. Országgyűlés 9 Pártalapítványok támogatása Tartalék Liberális Magyarországért Alapítvány Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra Az adatlap 5 példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év Fejezetet irányító szerv 1 példány időarányos Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. ezer forintban jogszabály/ határozat száma M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 156. szám 15353

8 15354 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 156. szám A Kormány 1653/2014. (XI. 17.) Korm. határozata a Magyar Művészeti Akadémia és Titkársága számára történő irodaépület-vásárlás fedezete biztosításához szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról A Kormány az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 33. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyar Művészeti Akadémia és Titkársága számára történő irodaépület-vásárlás fedezetének biztosítása céljából 2061,9 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet, 1. MMA Titkársága cím, 1. MMA Titkárság Igazgatása alcím javára az 1. melléklet szerint. Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter nemzetgazdasági miniszter

9 1. melléklet az 1653/2014. (XI. 17.) Korm. határozathoz XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia egyedi azonosító Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 1 Felhalmozási jellegű kiadások 1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai K6 Beruházások ,9 XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia 1 MMA Titkársága MMA Titkárság Igazgatása K6 Beruházások 2 061,9 Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű egyedi azonosító Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű egyedi azonosító ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA a Kormány hatáskörében Költségvetési év: Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia 1 MMA Titkársága MMA Titkárság Igazgatása 2 061,9 Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra millió forintban, egy tizedessel jogszabály/ határozat száma millió forintban, egy tizedessel jogszabály/ határozat száma millió forintban, egy tizedessel jogszabály/ határozat száma Az adatlap 5 példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év Fejezetet irányító szerv 1 példány időarányos Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 2 061, ,9 Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány * Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 156. szám 15355

10 15356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 156. szám A Kormány 1654/2014. (XI. 17.) Korm. határozata a fővárosi közösségi közlekedés biztonságos működtetése érdekében szükséges időszerű feladatokról A Kormány felelősséget érez a főváros tömegközlekedésének biztonságos működtetéséért, ezért a Budapest Főváros Önkormányzata legfeljebb 60 milliárd forint összegű forrásbevonására kiterjedő állami kezességvállalással támogatja a fővárosi M3 metróvonal felújításának hatékony finanszírozását. A Kormány 1655/2014. (XI. 17.) Korm. határozata a budapesti 4-es metróvonal üzembehelyezésével bővülő fővárosi közösségi közlekedési rendszer működtetéséhez szükséges intézkedésekről A Kormány 1. áttekintette a budapesti 4-es metróvonal és annak üzembe helyezésével átszervezett felszíni tömegközlekedés működési tapasztalatait és indokoltnak tartja, hogy hozzájáruljon annak működtetéséhez; 2. az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a) a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 29. A budapesti 4-es metróvonallal bővülő fővárosi közösségi közlekedés üzemeltetésének támogatása címmel történő kiegészítését; Felelős: nemzetgazdasági miniszter belügyminiszter b) a budapesti 4-es metróvonal üzemeltetése érdekében 9000,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 29. A budapesti 4-es metróvonallal bővülő fővárosi közösségi közlekedés üzemeltetésének támogatása cím javára az 1. melléklet szerint; Felelős: nemzetgazdasági miniszter 3. egyetért azzal, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter a Kvtv. helyi önkormányzatok támogatásait tartalmazó költségvetési fejezetéből a budapesti 4-es metróvonallal bővülő fővárosi közösségi közlekedés üzemeltetése érdekében nyújtandó támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről november 30-ig támogatási megállapodást köt Budapest Főváros Önkormányzatával; 4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a támogatást a 3. pont szerinti megállapodás megkötését követően, legkésőbb december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel folyósítsa Budapest Főváros Önkormányzata számára.

11 1. melléklet az 1655/2014. (XI. 17.) Korm. határozathoz Fejezetek megnevezése: IX. Helyi önkormányzatok támogatásai egyedi azonosító Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre IX. Helyi önkormányzatok támogatásai A budapesti 4-es metróvonallal bővülő fővárosi közösségi közlekedés üzemeltetésének támogatása K5 Egyéb működési célú kiadások 9 000, A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai K5 Egyéb működési célú kiadások ,0 Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA a Kormány hatáskörében Költségvetési év: Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra Millió forintban, egy tizedessel jogszabály/ határozat száma Millió forintban, egy tizedessel jogszabály/ határozat száma Millió forintban, egy tizedessel jogszabály/ határozat száma Az adatlap 5 példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év Fejezetet irányító szerv 1 példány időarányos Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 9 000, ,0 Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány * Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 156. szám 15357

12 15358 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 156. szám A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter. A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4. A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a honlapon érhető el. A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

MAGYAR KÖZLÖNY 8. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 8. szám MAGYAR KÖZLÖNY 8. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 30., péntek Tartalomjegyzék 10/2015. (I. 30.) Korm. rendelet Köznevelési intézménnyel kapcsolatos fenntartói joggal összefüggő feladatok

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 24., szerda Tartalomjegyzék 242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 1., csütörtök Tartalomjegyzék 306/2013. (VIII. 1.) Korm. rendelet A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 121. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 121. szám MAGYAR KÖZLÖNY 121. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 4., csütörtök Tartalomjegyzék 226/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 16. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 16. szám MAGYAR KÖZLÖNY 16. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 16., hétfő Tartalomjegyzék 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról 796 18/2015. (II. 16.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. március 26., szerda Tartalomjegyzék 105/2014. (III. 26.) Korm. rendelet A Nemzeti Stadionfejlesztési keretében megvalósítandó egyes labdarúgó

Részletesebben

74002 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 172. szám. 1. melléklet az 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozathoz. ű ő

74002 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 172. szám. 1. melléklet az 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozathoz. ű ő 74002 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 172. szám 1. melléklet az 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozathoz űő M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 172. szám 74003 ő ő űő űő ő űő ő űő ő ő őő ő ő őő ő ő űű

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYAR KÖZLÖNY 100. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 19., szerda Tartalomjegyzék 210/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet A 2013. évben nemzetközi szolidaritási program keretében elismerhető menekültek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 12. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 12. szám MAGYAR KÖZLÖNY 12. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 9., hétfő Tartalomjegyzék 12/2015. (II. 9.) Korm. rendelet A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 49. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda. Tartalomjegyzék. 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 49. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda. Tartalomjegyzék. 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda 49. szám Tartalomjegyzék 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 26/2012. (IV. 25.) NEFMI rendelet 27/2012.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 87. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 87. szám MAGYAR KÖZLÖNY 87. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 23., kedd Tartalomjegyzék 17/2015. (VI. 23.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 8284 18/2015. (VI. 23.) MNB rendelet A Kőszegi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. február 6., csütörtök Tartalomjegyzék 23/2014. (II. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 172. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 172. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 7. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 0. december 8., kedd Tartalomjegyzék 0. évi CCIV. törvény Magyarország 03. évi központi költségvetésérõl 835 0. évi CCV. törvény A honvédek jogállásáról 8490

Részletesebben

Budapest, 2014. március 10. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677

Budapest, 2014. március 10. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677 Budapest, 2014. március 10. 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677 460 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK 23/2014.

Részletesebben

Az Országgyûlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl a következõ törvényt alkotja:

Az Országgyûlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl a következõ törvényt alkotja: 85 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 0. évi 7. II. Törvények 0. évi CCIV. törvény Magyarország 0. évi központi költségvetésérõl* Az Országgyûlés az Alaptörvény 6. cikk () bekezdése alapján Magyarország 0. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 135. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 135. szám MAGYAR KÖZLÖNY 135. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. október 1., szerda Tartalomjegyzék 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 17., szerda Tartalomjegyzék 36/2013. (VII. 17.) BM rendelet A zárt célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletével

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2011. december 28. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2011. december 28. Határozatok CXXXVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2011. december 28. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 313/2011. (XII. 13.) KE határozat 314/2011. (XII. 13.) KE határozat 315/2011.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 147. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 147. szám MAGYAR KÖZLÖNY 147. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. szeptember 10., kedd Tartalomjegyzék 51/2013. (IX. 10.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 216. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 216. szám MAGYAR KÖZLÖNY 6. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 03. december., szombat Tartalomjegyzék 03. évi CCXXX. törvény Magyarország 04. évi központi költségvetéséről 8560 03. évi CCXXXI. törvény Egyes törvényeknek

Részletesebben

Törvények. 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről*

Törvények. 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről* 84 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 05. évi 97. II. Törvények 05. évi C. törvény Magyarország 0. évi központi költségvetéséről* Az Országgyűlés az Alaptörvény. cikk () bekezdése alapján Magyarország 0. évi központi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 4. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd Tartalomjegyzék 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsõoktatás vonatkozásában

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 28., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 28., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0. december 8., szerda 6. Tartalomjegyzék 0. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 0. évi központi költségvetésérõl 3968 0. évi CLXXXIX. törvény Magyarország

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/4730. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 06. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS

Részletesebben

2015. évi. törvény. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről I. FEJEZET

2015. évi. törvény. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről I. FEJEZET 05. évi. törvény Magyarország 06. évi központi költségvetéséről Az Országgyűlés az Alaptörvény 6. cikk () bekezdése alapján Magyarország 06. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. 2011. december 28., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. 2011. december 28., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A 0. december 8., szerda 6. Tartalomjegyzék 0. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 0. évi központi költségvetésérõl 968 0. évi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074 Budapest, 2013. május 31. Ára: 5200 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074 914 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 5. szám I. PÉNZÜGY

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/794. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 05. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS MELLÉKLETEI

Részletesebben