- 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés"

Átírás

1 - 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának Honvédelmi és rendészeti bizottságának Környezetvédelmi bizottságának Külügyi és határon túli magyarok bizottságának Nemzetbiztonsági bizottságának Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának Egészségügyi bizottságának Európai ügyek bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának Kulturális és sajtóbizottságának Mezőgazdasági bizottságának Oktatási és tudományos bizottságának Sport- és turisztikai bizottságának kiegészítő ajánlása a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló T/ sz. törvényjavaslathoz I-II. rész (Együtt kezelendő a T/10554/1451. számú ajánlással!)

2 - 2 - Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) - mint első helyen kijelölt bizottság -, Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági és informatikai bizottsága (a továbbiakban: Gazdasági bizottság), Honvédelmi és rendészeti bizottsága (a továbbiakban: Honvédelmi bizottság), Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtóbizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Külügyi és határon túli magyarok bizottsága (a továbbiakban: Külügyi bizottság), Mezőgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság), Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága (a továbbiakban: Önkormányzati bizottság), Sport és turisztikai bizottsága (a továbbiakban: Sportbizottság) megvitatta a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló T/ számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott T/10554/1452., /1453., /1454., /1455., /1456., /1457., /1458., /1459., /1460., /1461., /1462., /1464., /1465., /1468., /1469., /1470., /1471., /1472., /1473., /1475., /1476., /1482., /1483., /1484., /1485., /1486., /1487., /1488., /1490., /1491., /1498., /1494., /1492., /1493., /1500., /1495., /1502., /1504., /1505., /1499., /1489., /1501., /1503., /1507., /1508., /1510., /1511., /1516., /1512., /1513., /1515., /1514., /1520. számú módosító és kapcsolódó módosító javaslatokat. Visszavont módosító javaslatok: T/10554/566. (Teleki László), T/10554/571. (Dr. Orosz Sándor), T/10554/664. (Dr. Jánosi György), T/10554/1480-/1481.(Tatai-Tóth András és képviselőtársai) Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel. Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta. Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt állást. Az ajánlásban a módosító javaslatokban előforduló számszaki hibákat korrigáltuk és a téves előirányzatmegjelöléseket a kapcsolódó előirányzatokkal a törvényjavaslat szövegéhez jelöltük, valamint a módosító javaslatokat jogtechnikailag pontosítottuk, az erre történő külön utalás nélkül is. Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat -ainak, illetve a -ok bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a határozati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. A Házszabály 145. (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett -ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges. Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. (3) bekezdésében foglaltakkal..

3 - 3 - A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni. Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé. Az ajánlás I. részében szerepelnek azok a módosító javaslatok is, amelyek ugyan fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaznak, de a kiadási előirányzat módosításhoz nem kapcsolódik támogatási (bevételi) előirányzat, illetve a támogatási előirányzat módosításhoz nem kapcsolódik kiadási előirányzat változtatás, továbbá ha a módosító javaslat bevételi és kiadási főösszegeket érint. 7/6. Márfai Péter képviselő - kapcsolódva a T/10554/1139. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 83., 2495., és pontjai) - a törvényjavaslat 42. kiegészítését javasolja a következő új (5) bekezdés felvételével: (5) A települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatarányos támogatása az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatásokon felül, központosított előirányzatként a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 375/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti rendben, a X. Miniszterelnökség fejezet, 14. Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása cím előirányzatából vehető igénybe azzal, hogy a támogatások igénylése során, illetőleg a döntéshozatali eljárásban nem kell alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényt. Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/3. (1469. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 741/5. (1469. sz. jav. - 1.mell.X.fej.új14.cím), 3000/1. (1469. sz. jav. - 5.mell.5.), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1469. számon. A módosító javaslatot:- támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság; az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 14/1. Szabó Lajos képviselő, valamint Kovács Tibor és dr. Szili Katalin képviselők - kapcsolódva a T/10554/1221. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 736. és 741. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 4. cím 4. alcím módosítását javasolják: I. ORSZÁGGYŰLÉS 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok 4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma [ 55,8] 100,8 /+45,0 tám./ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 37,0] 82,0 /+45,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 741/2. (1464. sz. jav. - 1.mell.X.fej.13.cím), pontjában foglaltakkal.

4 - 4 - Indokolás a T/10554/1464, számon. A módosító javaslatot:- támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság; az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 28/1. Kuzma László, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa, Potápi Árpád és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/10554/1150. számú módosító javaslathoz - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 1. alcím módosítását javasolják: IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 4 Normatív hozzájárulások 1 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási[,] és sport[- és kulturális] feladatai Megjegyzés: A módosító javaslatot pontosítottuk. Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36/1. (1503. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 72/2. (1503. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.címúj18.alc), 217/2. (1503. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 568/4. (1503. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 937/2. (1503. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1739/4. (1503. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 1787/1. (1503. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), 2923/1. (1503. sz. jav. - 3.mell.1.), 2931/1. (1503. sz. jav. - 3.mell.4.), 2996/1. (1503. sz. jav. - 3.mell.új18.), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1503. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság- egyharmada sem támogatja: az Európai ügyek bizottsága, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 28/2. Dr. Világosi Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú módosító javaslathoz - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 1. alcím módosítását javasolja: IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 4 Normatív hozzájárulások 1 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási[, sport-] és kulturális feladatai [22 851,7] ,7 /-3000,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/3. (1507. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.címúj2.alc), 2923/2. (1507. sz. jav. - 3.mell.1.), 2923/3. (1507. sz. jav. - 3.mell.új2.), pontjaiban foglaltakkal.

5 - 5 - Indokolás a T/10554/1507. számon. A módosító javaslatot:- támogatja: a Sportbizottság- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: az Európai ügyek bizottsága, a Kulturális bizottság; 28/3. Dr. Világosi Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú módosító javaslathoz - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím kiegészítését javasolja a következő új 2. alcím felvételével: IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 4 Normatív hozzájárulások 2 Települési sportfeladatok 3 000,0 /+3000,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/2. (1507. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 2923/2. (1507. sz. jav. - 3.mell.1.), 2923/3. (1507. sz. jav. - 3.mell.új2.), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1507. számon. A módosító javaslatot:- támogatja: a Sportbizottság- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: az Európai ügyek bizottsága, a Kulturális bizottság; 36/1. Kuzma László, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa, Potápi Árpád és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/10554/1150. számú módosító javaslathoz - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 4. alcím módosítását javasolják: IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 4 Normatív hozzájárulások 4 Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási[,] és sport[- és kulturális] feladatai Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/1. (1503. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 72/2. (1503. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.címúj18.alc), 217/2. (1503. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 568/4. (1503. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 937/2. (1503. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1739/4. (1503. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 1787/1. (1503. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), 2923/1. (1503. sz. jav. - 3.mell.1.), 2931/1. (1503. sz. jav. - 3.mell.4.), 2996/1. (1503. sz. jav. - 3.mell.új18.), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1503. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság- egyharmada sem támogatja: az Európai ügyek bizottsága, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;

6 - 6-72/1. Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, Zsigó Róbert és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a T/10554/1150. számú módosító javaslathoz - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 13. alcím módosítását javasolják: IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 4 Normatív hozzájárulások 13 Közoktatási hozzájárulások [ ,4] ,6 /+2450,2 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 87/6. (1504. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 195/2. (1504. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 602/1. (1504. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc8.jcs), 2392/2. (1504. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 2497/2. (1504. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 2974/1. (1504. sz. jav. - 3.mell a)fajl.), 2976/1. (1504. sz. jav. - 3.mell b)fajl.), 3022/2. (1504. sz. jav. - 5.mell.14.), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1504. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Oktatási bizottság- egyharmada sem támogatja: az Európai ügyek bizottsága, a Kulturális bizottság; 72/2. Kuzma László, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa, Potápi Árpád és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/10554/1150. számú módosító javaslathoz - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím kiegészítését javasolják a következő új 18. alcím felvételével: IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 4 Normatív hozzájárulások 18 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok ,4 /+16105,4 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/1. (1503. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 36/1. (1503. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 217/2. (1503. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 568/4. (1503. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 937/2. (1503. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1739/4. (1503. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 1787/1. (1503. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), 2923/1. (1503. sz. jav. - 3.mell.1.), 2931/1. (1503. sz. jav. - 3.mell.4.), 2996/1. (1503. sz. jav. - 3.mell.új18.), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1503. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjú-

7 - 7 - sági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság- egyharmada sem támogatja: az Európai ügyek bizottsága, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 87/1. Horn Gábor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1223. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 87. és pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolja: IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 5 Központosított előirányzatok [ ,0] ,0 /+3000,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 748/1. (1461. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 3026/1. (1461. sz. jav. - 5.mell.15.keret), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1461. számon. A módosító javaslatot:- támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 87/2. Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/10554/1219. számú módosító javaslathoz (az ajánlás 124. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolja: IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 5 Központosított előirányzatok [ ,0] ,0 /+22200,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 748/2. (1465. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 750/1. (1465. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím3.alc), 3041/1. (1465. sz. jav. - 5.mell.20.), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1465. számon. A módosító javaslatot:- támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Foglalkoztatási bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság; az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 87/3. Márfai Péter képviselő - kapcsolódva a T/10554/1139. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 83., 2495., és pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolja: IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA

8 - 8-5 Központosított előirányzatok [ ,0] ,0 /-1520,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7/6. (1469. sz. jav új(5)), 741/5. (1469. sz. jav. - 1.mell.X.fej.új14.cím), 3000/1. (1469. sz. jav. - 5.mell.5.), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1469. számon. A módosító javaslatot:- támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság; az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért. 87/4. Gulyás József és Velkey Gábor képviselők - kapcsolódva a T/10554/1139. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 83., 2495., és pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 5 Központosított előirányzatok [ ,0] ,0 /+400,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 3022/1. (1486. sz. jav. - 5.mell.14.), pontjában foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1486. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Kulturális bizottság; 87/5. Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Zsigó Róbert, Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a T/10554/1150. számú módosító javaslathoz - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 5 Központosított előirányzatok [ ,0] ,0 /+712,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 780/1. (1498. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.1.cím), 815/2. (1498. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.5.c), 1128/2. (1498. sz. jav. - 1.mell.XIV.fej.20.cím1.alc7.jcs), 1739/2. (1498. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 2071/1. (1498. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím12.alc9.jcs), 3015/1. (1498. sz. jav. - 5.mell.12.a)keret), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1498. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkor-

9 - 9 - mányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: a Honvédelmi bizottság, a Környezetvédelmi bizottság; 87/6. Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, Zsigó Róbert és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a T/10554/1150. számú módosító javaslathoz - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím módosítását javasolják: IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 5 Központosított előirányzatok [ ,0] ,0 /+540,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72/1. (1504. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 195/2. (1504. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 602/1. (1504. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc8.jcs), 2392/2. (1504. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 2497/2. (1504. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 2974/1. (1504. sz. jav. - 3.mell a)fajl.), 2976/1. (1504. sz. jav. - 3.mell b)fajl.), 3022/2. (1504. sz. jav. - 5.mell.14.), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1504. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Oktatási bizottság- egyharmada sem támogatja: az Európai ügyek bizottsága, a Kulturális bizottság; 95/1. Dr. Botka László képviselő - kapcsolódva a T/10554/1447. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 7. cím módosítását javasolja: IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 7 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása [11 885,4] ,4 /+196,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslatot képviselő úrral egyeztetve vezettük fel. Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2421/1. (1457. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím34.alc5.jcs), 3060/1. (1457. sz. jav. - 7.mell.keret), 3066/1. (1457. sz. jav. - 7.mell.igény1.a)igény16.), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1457. számon.

10 A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság, az Európai ügyek bizottsága, a Kulturális bizottság; 104/1. A Sportbizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. cím 1. alcím módosítását javasolja: IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 8 Normatív, kötött felhasználású támogatások 1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz [3 753,0] 4 247,8 /+494,8 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1985/2. (1512. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alc2.jcs), 3100/1. (1512. sz. jav. - 8.mell.I.új3.), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1512. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság 195/1. Font Sándor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú módosító javaslathoz - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja: X. MINISZTERELNÖKSÉG 1 Miniszterelnöki Hivatal 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 946,8] 4 096,8 /-1850,0 tám./ 1 Személyi juttatások [4 513,7] 3 013,7 /-1500,0 kiad./ 2 Munkaadókat terhelő járulékok [1 174,7] 824,7 /-350,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 568/2. (1488. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 748/5. (1488. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 993/1. (1488. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc8.jcs), 2497/1. (1488. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1488. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 195/2. Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, Zsigó Róbert és Kuzma László képviselők - kapcsolód-

11 va a T/10554/1150. számú módosító javaslathoz - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják: X. MINISZTERELNÖKSÉG 1 Miniszterelnöki Hivatal 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 946,8] 5 852,2 /-94,6 tám./ 3 Dologi kiadások [ 255,4] 160,8 /-94,6 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72/1. (1504. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 87/6. (1504. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 602/1. (1504. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc8.jcs), 2392/2. (1504. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 2497/2. (1504. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 2974/1. (1504. sz. jav. - 3.mell a)fajl.), 2976/1. (1504. sz. jav. - 3.mell b)fajl.), 3022/2. (1504. sz. jav. - 5.mell.14.), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1504. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Oktatási bizottság- egyharmada sem támogatja: az Európai ügyek bizottsága, a Kulturális bizottság; 217/1. Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Zsigó Róbert, Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a T/10554/663. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 64., és pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: X. MINISZTERELNÖKSÉG 1 Miniszterelnöki Hivatal 2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [12 370,8] 3 410,8 /-8960,0 tám./ 1 Személyi juttatások [2 908,7] 2 308,7 /-600,0 kiad./ 2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 795,5] 635,5 /-160,0 kiad./ 3 Dologi kiadások [8 707,0] 707,0 /-8000,0 kiad./ 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások [ 898,5] 698,5 /-200,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 568/3. (1500. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 937/1. (1500. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1739/3. (1500. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 2109/1. (1500. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.c), 2677/2. (1500. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 2759/1. (1500. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 2876/1. (1500. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1500. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Nemzet-

12 biztonsági bizottság, az Oktatási bizottság- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 217/2. Kuzma László, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa, Potápi Árpád és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/10554/1150. számú módosító javaslathoz - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják: X. MINISZTERELNÖKSÉG 1 Miniszterelnöki Hivatal 2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [12 370,8] 4 265,4 /-8105,4 tám./ 1 Személyi juttatások [2 908,7] 2 308,7 /-600,0 kiad./ 2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 795,5] 635,5 /-160,0 kiad./ 3 Dologi kiadások [8 707,0] 1 561,6 /-7145,4 kiad./ 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások [ 898,5] 698,5 /-200,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/1. (1503. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 36/1. (1503. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 72/2. (1503. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.címúj18.alc), 568/4. (1503. sz. jav. - 1.mell.X.fej.3.c), 937/2. (1503. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1739/4. (1503. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 1787/1. (1503. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), 2923/1. (1503. sz. jav. - 3.mell.1.), 2931/1. (1503. sz. jav. - 3.mell.4.), 2996/1. (1503. sz. jav. - 3.mell.új18.), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1503. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság- egyharmada sem támogatja: az Európai ügyek bizottsága, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 238/1. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/10554/353. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás és pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 2. cím módosítását javasolja: X. MINISZTERELNÖKSÉG 2 Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ [ 656,8] 0,0 /-656,8 tám./ 1 Személyi juttatások [ 461,7] 69,7 /-392,0 kiad./ 2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 111,3] 17,3 /-94,0 kiad./ 3 Dologi kiadások [ 157,8] 9,0 /-148,8 kiad./ 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások [ 26,0] 4,0 /-22,0 kiad./

13 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2043/2. (1455. sz. jav. - 1.mell.XVII.fej.12.cím5.alcúj71.jcs), pontjában foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1455. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság; 238/2. Gulyás Dénes képviselő - kapcsolódva a T/10554/1205. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 234. és pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 2. cím módosítását javasolja: X. MINISZTERELNÖKSÉG 2 Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ [ 656,8] 0,0 /-656,8 tám./ 1 Személyi juttatások [ 461,7] 69,7 /-392,0 kiad./ 2 Munkaadókat terhelő járulékok [ 111,3] 17,3 /-94,0 kiad./ 3 Dologi kiadások [ 157,8] 9,0 /-148,8 kiad./ 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások [ 26,0] 4,0 /-22,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 874/1. (1456. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alc11.jcsúj5.jc), pontjában foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1456. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság; 568/1. A Környezetvédelmi bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolja: X. MINISZTERELNÖKSÉG 3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 542,9] ,9 /-1000,0 tám./ 3 Dologi kiadások [32 243,2] ,2 /-1000,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1904/1. (1483. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.10.cím2.alc3.jcs), pontjában foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1483. számon.

14 A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 568/2. Font Sándor képviselő - kapcsolódva a T/10554/1150. számú módosító javaslathoz - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolja: X. MINISZTERELNÖKSÉG 3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 542,9] ,9 /-4000,0 tám./ 3 Dologi kiadások [32 243,2] ,2 /-4000,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 195/1. (1488. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 748/5. (1488. sz. jav. - 1.mell.X.fej.20.cím2.alc1.jcs), 993/1. (1488. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím5.alc8.jcs), 2497/1. (1488. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1488. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 568/3. Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Zsigó Róbert, Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a T/10554/663. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 64., és pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: X. MINISZTERELNÖKSÉG 3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 542,9] ,9 /-4000,0 tám./ 3 Dologi kiadások [32 243,2] ,2 /-4000,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 217/1. (1500. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 937/1. (1500. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1739/3. (1500. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 2109/1. (1500. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.2.c), 2677/2. (1500. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 2759/1. (1500. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.4.cím), 2876/1. (1500. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.21.cím3.alc3.jcs), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1500. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság, az Oktatási bizottság- egyharmada sem támogatja: a Környezetvédelmi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság;

15 /4. Kuzma László, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, Zsigó Róbert, dr. Hoffmann Rózsa, Potápi Árpád és Vincze László képviselők - kapcsolódva a T/10554/1150. számú módosító javaslathoz - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 3. cím módosítását javasolják: X. MINISZTERELNÖKSÉG 3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal [17 542,9] ,9 /-4000,0 tám./ 3 Dologi kiadások [32 243,2] ,2 /-4000,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 28/1. (1503. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím1.alc), 36/1. (1503. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím4.alc), 72/2. (1503. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.címúj18.alc), 217/2. (1503. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím2.alc), 937/2. (1503. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 1739/4. (1503. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.1.cím), 1787/1. (1503. sz. jav. - 1.mell.XVI.fej.6.c), 2923/1. (1503. sz. jav. - 3.mell.1.), 2931/1. (1503. sz. jav. - 3.mell.4.), 2996/1. (1503. sz. jav. - 3.mell.új18.), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1503. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Önkormányzati bizottság, a Sportbizottság- egyharmada sem támogatja: az Európai ügyek bizottsága, a Környezetvédelmi bizottság, a Kulturális bizottság, a Mezőgazdasági bizottság; 601/1. Harrach Péter, Soltész Miklós, dr. Nagy Kálmán, Tállai András, dr. Hoppál Péter, Babák Mihály, Kontur Pál és Cseresnyés Péter képviselők - kapcsolódva a T/10554/1156. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 494., 2841., 2843., 2845., 2847., és pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják: X. MINISZTERELNÖKSÉG 9 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Célelőirányzatok 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása [ 653,8] 496,8 /-157,0 tám./ 3 Dologi kiadások [ 636,2] 479,2 /-157,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2847/1. (1489. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím55.alc4.jcs), pontjában foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1489. számon.

16 A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, az Ifjúsági bizottság, az Oktatási bizottság; 602/1. Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, Zsigó Róbert és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a T/10554/1150. számú módosító javaslathoz - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport elhagyását javasolják: X. MINISZTERELNÖKSÉG 9 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Célelőirányzatok [8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások] [ 395,6] 0,0 /-395,6 tám./ [] [1 Személyi juttatások] [ 20,0] 0,0 /-20,0 kiad./ [2 Munkaadókat terhelő járulékok] [ 4,9] 0,0 /-4,9 kiad./ [3 Dologi kiadások] [ 370,7] 0,0 /-370,7 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72/1. (1504. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.4.cím13.alc), 87/6. (1504. sz. jav. - 1.mell.IX.fej.5.c), 195/2. (1504. sz. jav. - 1.mell.X.fej.1.cím1.alc), 2392/2. (1504. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím5.alc34.jcs), 2497/2. (1504. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 2974/1. (1504. sz. jav. - 3.mell a)fajl.), 2976/1. (1504. sz. jav. - 3.mell b)fajl.), 3022/2. (1504. sz. jav. - 5.mell.14.), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1504. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Oktatási bizottság- egyharmada sem támogatja: az Európai ügyek bizottsága, a Kulturális bizottság; 619/1. Harrach Péter, Soltész Miklós, dr. Nagy Kálmán, Tállai András, dr. Hoppál Péter, Babák Mihály, Kontur Pál és Cseresnyés Péter képviselők - kapcsolódva a T/10554/1056. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 617. és pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: X. MINISZTERELNÖKSÉG 9 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Célelőirányzatok 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [ 395,6] 145,6 /-250,0 tám./ 3 Dologi kiadások [ 370,7] 120,7 /-250,0 kiad./

17 Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2493/1. (1493. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím20.alcúj11.jcs), pontjában foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1493. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Ifjúsági bizottság; 619/2. Harrach Péter, Soltész Miklós, dr. Nagy Kálmán, Tállai András, dr. Hoppál Péter, Babák Mihály, Kontur Pál és Cseresnyés Péter képviselők - kapcsolódva a T/10554/1058. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 618. és pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják: X. MINISZTERELNÖKSÉG 9 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Célelőirányzatok 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [ 395,6] 145,6 /-250,0 tám./ 3 Dologi kiadások [ 370,7] 120,7 /-250,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2863/1. (1495. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím60.alcúj12.jcs), pontjában foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1495. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, az Ifjúsági bizottság; 619/3. A Sportbizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja: X. MINISZTERELNÖKSÉG 9 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Célelőirányzatok 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások [ 395,6] 345,6 /-50,0 tám./ 3 Dologi kiadások [ 370,7] 320,7 /-50,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 712/1. (1513. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc24.jcs), 872/1. (1513. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alc11.jcs), 973/2. (1513. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1513. számon.

18 A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság; 709/1. László Tamás képviselő - kapcsolódva a T/10554/1164. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 497. és pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 16. jogcím-csoport módosítását javasolja: X. MINISZTERELNÖKSÉG 9 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Célelőirányzatok 16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése [2 439,0] 1 689,0 /- 750,0 tám./ 3 Dologi kiadások [2 348,9] 1 598,9 /-750,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2455/1. (1476. sz. jav. - 1.mell.XXI.fej.10.cím2.alcúj4.jcs), pontjában foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1476. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, a Gazdasági bizottság; 712/1. A Sportbizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 24. jogcím-csoport módosítását javasolja: X. MINISZTERELNÖKSÉG 9 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Célelőirányzatok 24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása [ 377,7] 327,7 /- 50,0 tám./ 3 Dologi kiadások [ 203,7] 153,7 /-50,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 619/3. (1513. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c2.alc8.jcs), 872/1. (1513. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím27.alc11.jcs), 973/2. (1513. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1513. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság;

19 /1. Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Révész Máriusz, Zsigó Róbert, Cseresnyés Péter, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a T/10554/663. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 64., és pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják: X. MINISZTERELNÖKSÉG 9 Fejezeti kezelésű előirányzatok 3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 1 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány [ 69,0] 19,0 /- 50,0 tám./ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 69,0] 19,0 /-50,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 869/1. (1499. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím20.alc92.jcs), 2096/1. (1499. sz. jav. - 1.mell.XVIII.fej.5.cím36.alc3.jcs), 2415/2. (1499. sz. jav. - 1.mell.XX.fej.11.cím19.alc2.jcs), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1499. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: az Emberi jogi bizottság, a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság; 735/1. A Sportbizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: X. MINISZTERELNÖKSÉG 9 Fejezeti kezelésű előirányzatok 5 Informatikai feladatok támogatása 2 Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása [5 436,0] 5 336,0 /-100,0 tám./ 3 Dologi kiadások [5 311,0] 5 211,0 /-100,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 869/5. (1515. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc23.jcs), 973/3. (1515. sz. jav. - 1.mell.XII.fej.10.cím2.alc12.jcs), 2677/3. (1515. sz. jav. - 1.mell.XXII.fej.12.cím2.alc1.jcs), 2789/2. (1515. sz. jav. - 1.mell.XXVI.fej.16.cím13.alc), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1515. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság- egyharmada sem támogatja: a Mezőgazdasági bizottság;

20 /2. A Sportbizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja: X. MINISZTERELNÖKSÉG 9 Fejezeti kezelésű előirányzatok 5 Informatikai feladatok támogatása 2 Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása [5 436,0] 5 286,0 /-150,0 tám./ 3 Dologi kiadások [5 311,0] 5 161,0 /-150,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 736/2. (1510. sz. jav. - 1.mell.X.fej.9.c5.alc3.jcs), 869/4. (1510. sz. jav. - 1.mell.XI.fej.12.cím26.alc4.jcs), pontjaiban foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1510. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság- egyharmada sem támogatja: a Gazdasági bizottság; 736/1. Geberle Erzsébet képviselő - kapcsolódva a T/10554/1221. számú módosító javaslathoz (T/10554/1451. sz. ajánlás 736. és 741. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 5. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja: X. MINISZTERELNÖKSÉG 9 Fejezeti kezelésű előirányzatok 5 Informatikai feladatok támogatása 3 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása [1 416,3] 1 666,3 /+250,0 tám./ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 566,3] 816,3 /+250,0 kiad./ Megjegyzés: A módosító javaslat fejezeten belüli átcsoportosítást tartalmaz ugyan, de fejezeti főösszeget is érint, mert támogatási és kiadási előirányzatok között csoportosít át (HSZ (7) bekezdés). Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 741/1. (1460. sz. jav. - 1.mell.X.fej.13.cím), pontjában foglaltakkal. Indokolás a T/10554/1460. számon. A módosító javaslatot:- nem támogatja: a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság- egyharmada sem támogatja: az Emberi jogi bizottság;

kiegészítő ajánlása TERVEZET! T/4365/X. Az Országgyűlés T/4365. sz. törvényjavaslat vitájához I-II. rész

kiegészítő ajánlása TERVEZET! T/4365/X. Az Országgyűlés T/4365. sz. törvényjavaslat vitájához I-II. rész TERVEZET! 2011.11.18. T/4365/X. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának

Részletesebben

T/6571/181. Az Országgyűlés

T/6571/181. Az Országgyűlés T/6571/181. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki ának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi ának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi ának Foglalkoztatási és munkaügyi ának

Részletesebben

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a T/17968/10. szám Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Önkormányzati bizottságának a j á n l á s

Részletesebben

T/12720/19. szám. Az Országgyűlés. Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának. a j á n l á s a

T/12720/19. szám. Az Országgyűlés. Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának. a j á n l á s a T/12720/19. szám Az Országgyűlés Önkormányzati bizottságának Egészségügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának a j á n l á s a a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi

Részletesebben

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához ORSZÁGGYÜLI3S 1 11VATAL A T/10332/5. szám Érkezett : 1013 MARC 13. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés

Részletesebben

Az Országgyűlés. Önkormányzati és területfejlesztés i. bizottságának. ajánlás a. részlete s. vitájáho z

Az Országgyűlés. Önkormányzati és területfejlesztés i. bizottságának. ajánlás a. részlete s. vitájáho z ORSZÁGGYULES HIVATALA T/10749/15. Érkezett : 2013 StEPT 1 6. Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi

Részletesebben

T/1145/XXX. Az Országgyűlés

T/1145/XXX. Az Országgyűlés TERVEZET! 2006-11-25. T/1145/XXX. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi

Részletesebben

a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló T13660. számú törvényjavaslat

a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló T13660. számú törvényjavaslat ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/3660/10.szám 1007 SZER 2 0. Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának Európai ügyek bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Költségvetési,

Részletesebben

második kiegészítő ajánlása

második kiegészítő ajánlása 1 T/10554/1895. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának Foglalkoztatási

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/1794/5. Érkezett : 2010 NOV 2 9. Az Országgy űlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának aj ánlás a az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/3486. számú törvényjavaslat

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/3486. számú törvényjavaslat ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/3486/11. szám Érkezett : 2011 S2EPT 1 2. Az Országgyűlés Kulturális és sajt ó bizottságának ajánlás a a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról

Részletesebben

T/1498/724. Az Országgyűlés

T/1498/724. Az Országgyűlés T/1498/724. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának Fenntartható fejlődés

Részletesebben

Az Országgyűlés. vitájáho z

Az Országgyűlés. vitájáho z ORSZÁGGY JLÉS HIVATALA T/7858/8. Érkezett: 2012» L 0 4. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- é s vallásügyi bizottságának Gazdasági és informatikai

Részletesebben

2 A törvényjavaslat évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi aía

2 A törvényjavaslat évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi aía T/5601/284. Országgyűlési képviselő Dr. Szili Katalin az Országgyűlés elnök(,.,, Helyben Módosító javaslat Tisztelt Elnök Asszony! A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló, T15601. ú törvényjavaslat

Részletesebben

H/5854/4. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

H/5854/4. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a H/5854/4. szám URSZÁGGYL -` l i ívata A Érkezett: 2012 FEBR 14 Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlás a az Egyházkénti elismerés elutasításáról szóló H/5854. számú

Részletesebben

T/1145/805. Az Országgyűlés

T/1145/805. Az Országgyűlés T/1145/805. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi bizottságának Foglalkoztatási

Részletesebben

a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/ sz. törvényjavaslat

a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/ sz. törvényjavaslat T/10979/14. ORSLÁGGYliLÉS HIVATAL A Érkezett : 2009 NOV 12. Az Országgy űlés Oktatási és tudományos bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságának aj ánlás a a közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

T/7417/23. Az Országgyűlés

T/7417/23. Az Országgyűlés T/7417/23 ORSZÁGGYÜLÉS I IVATALA Érkezett : 2012 JÓN 1 1 Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának kiegészít ő Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságának ajánlás a a nemzeti vagyonról

Részletesebben

T/3860/xxx. Az Országgyűlés

T/3860/xxx. Az Országgyűlés TERVEZET! 2007. december 4. T/3860/xxx. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi

Részletesebben

T/1145/2k1. Az Országgyőlés

T/1145/2k1. Az Országgyőlés TERVEZET! 2006. december 12. T/1145/2k1. Az Országgyőlés Költségvetési, pénzügyi és számvevıszéki bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi

Részletesebben

2012. évi... törvény a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáró l

2012. évi... törvény a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáró l ággy ű lés Hivatala t= : ~I 56oit Érkezett : 20 12 JAN 2 Q. 2012. évi.... törvény a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáró l 1. (1) A Magyarország

Részletesebben

T/6571/566. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló. T/6571. sz. törvényjavaslat.

T/6571/566. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló. T/6571. sz. törvényjavaslat. T/6571/566. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának Foglalkoztatási

Részletesebben

T/3860/621. Tisztelt Elnök Asszony!

T/3860/621. Tisztelt Elnök Asszony! :7iSai fi A'.'.üa ' i56ni fl n'iü~inf9'rx:~~ 4~id~üi3nmün ümlpi::".iö lih7~i.~?t á i "üi~t(t =r~r AZ ORSZÁGGYŰLÉS KÖLTSÉGVETÉSI, PÉNZÜGY I ÉS SZÁMVEVŐSZÉKI BIZOTTSÁGA ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Étkezett : 2007

Részletesebben

Az Országgyűlés. ajánlás a. a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény módosításáról szóló T/1247. számú törvényjavaslat

Az Országgyűlés. ajánlás a. a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény módosításáról szóló T/1247. számú törvényjavaslat ORBZÁGGYÜLÉS HIVATAL A T/1247/18. Érkezett : 2010 OKT 1 8. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlás a Emberi jogi, kisebbségi, civil- é s vallásügyi bizottságának a

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

T/3358/21. Az Országgyűlés. ajánlás a. szabályairól szóló évi XCIX. törvény módosításáról szóló T/3358. számú törvényjavaslat.

T/3358/21. Az Országgyűlés. ajánlás a. szabályairól szóló évi XCIX. törvény módosításáról szóló T/3358. számú törvényjavaslat. T/3358/21. ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett. 2011 JuN 1 5. Az Országgyűlés Kulturális és sajtó- Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságának bizottságána k ajánlás a az előadó-művészeti szervezetek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. október 24., hétfő Tartalomjegyzék 316/2016. (X. 24.) Korm. rendelet A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm.

Részletesebben

T/15265/11. Az Országgyűlés. a j á n l á s a

T/15265/11. Az Országgyűlés. a j á n l á s a T/15265/11. Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának Egészségügyi bizottságának Gazdasági bizottságának Környezetvédelmi bizottságának a j á n l á s a a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény

Részletesebben

T/17700/1253. Az Országgyűlés. Költségvetési és pénzügyi bizottságának. k i e g é s z í t ő a j á n l á s a

T/17700/1253. Az Országgyűlés. Költségvetési és pénzügyi bizottságának. k i e g é s z í t ő a j á n l á s a T/17700/1253. Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának

Részletesebben

2 I. l. Babák Mihály, Erdős Norbert és Domokos László képviselők - kapcsolódva saját T/14338/10. számú módosító javaslatukhoz (a T/14338/19. sz. ajánl

2 I. l. Babák Mihály, Erdős Norbert és Domokos László képviselők - kapcsolódva saját T/14338/10. számú módosító javaslatukhoz (a T/14338/19. sz. ajánl T/14338/28. Az Országgyűlés Gazdasági bizottságának Költségvetési és pénzügyi bizottságának Környezetvédelmi bizottságának Önkormányzati bizottságának Területfejlesztési bizottságának kiegészítő ajánlása

Részletesebben

T/9318/45. Az Országgyűlés. civil- és vallásügyi bizottságának. ajánlás a

T/9318/45. Az Országgyűlés. civil- és vallásügyi bizottságának. ajánlás a T/9318/45. ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2009 JuN 29. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil-

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza. Nagyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról Nagyér

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes évi 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes évi 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet végrehajtását: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV.28.) számú RENDELETE a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2015. évi összevont költségvetésének

Részletesebben

második kiegészítő ajánlása

második kiegészítő ajánlása 1 TERVEZET! 2009.11.12. T/10554/XXX. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi

Részletesebben

T/1296/101. Az Országgyűlés

T/1296/101. Az Országgyűlés T/1296/101. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi bizottságának Gazdasági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Bekecs Község Önkormányzatának. 3/2007.(I.30.) számú Rendelete 1.. 2.. - ellátottak pénzbeli juttatásai: 48.127 e/ft 3..

Bekecs Község Önkormányzatának. 3/2007.(I.30.) számú Rendelete 1.. 2.. - ellátottak pénzbeli juttatásai: 48.127 e/ft 3.. Bekecs Község Önkormányzatának 3/2007.(I.30.) számú Rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II.15.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról A R. 2.,-a az alábbiak

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

T/9583/40. Az Országgyűlés. Környezetvédelmi bizottságának. a j á n l á s a

T/9583/40. Az Országgyűlés. Környezetvédelmi bizottságának. a j á n l á s a T/9583/40. Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Európai Integrációs Ügyek bizottságának Gazdasági bizottságának Környezetvédelmi bizottságának a j á n l á

Részletesebben

T/10877/4. Az Országgyűlés. Költségvetési és pénzügyi bizottságának. a j á n l á s a

T/10877/4. Az Országgyűlés. Költségvetési és pénzügyi bizottságának. a j á n l á s a T/108/4. Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottságának Gazdasági bizottságának Mezőgazdasági bizottságának a j á n l á s a az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

T/6768/9. szám. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/6768/9. szám. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGrYÜLÉS HIVATALA T/6768/9. szám Érkezett : 2008 NOV 2 7. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Költségvetési, pénzügy i és

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/45/15. szám Érkezett : 2010 MÁJ 2 O. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának ajánlás a a kormánytisztviselők

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2015.(XI.30.)

Részletesebben

alábbiak szerint módosítja:

alábbiak szerint módosítja: Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének...2010. (...) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010. (II. 19.) sz. rendelet módosításáról TERVEZET

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 45- /2017. E L Ő T E R J E S Z T É S Készült: Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

kiegészít ő ajánlás a

kiegészít ő ajánlás a T/10221/25. szám ORSZÁGGY ÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2009 OKT 14. Az Országgyűlé s Ifjúsági, szociális és családügyi Emberi jogi, kisebbségi, bizottságának civil- és vallásügyi bizottságána k Oktatási és

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. március 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. március 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. március 27-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2007. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Az Országgyűlé s Egészségügyi bizottságának. ajánlása

Az Országgyűlé s Egészségügyi bizottságának. ajánlása ~AGGXÜLi ;S s 1VATALA T/5994/4. Érkezett : 2012 MARC 1 O. Az Országgyűlé s Egészségügyi bizottságának ajánlása a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Részletesebben

I. Előirányzat módosítás

I. Előirányzat módosítás INDOKOLÁS a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 4.) önkormányzai rendelete módosítását az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek,

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 1., csütörtök Tartalomjegyzék 306/2013. (VIII. 1.) Korm. rendelet A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2009. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT HATÁROZAT

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT HATÁROZAT Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa KIVONAT a Társulási Tanács 2016. november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

6. A Képviselő-testület a 2011. évi felújítási kiadási előirányzatokat a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá 103.958 ezer Ft összegben.

6. A Képviselő-testület a 2011. évi felújítási kiadási előirányzatokat a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá 103.958 ezer Ft összegben. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/01. (III.8.) önkormányzati e az Önkormányzat költségvetéséről szóló, a 1/011. (VI. 8.), 0/011. (IX. 1.), /011. (X..) és a 0/011. önkormányzati ekkel

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2015. ÁPRILIS 21-EI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 875-2/2015/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

T/1745/39. Az Országgyűlé s. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáró l szóló T/1745. számú törvényjavasla t

T/1745/39. Az Országgyűlé s. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáró l szóló T/1745. számú törvényjavasla t T/1745/39. ORSZÁGGYÚLÉS HIVATALA Érkezett : 2010 DEC 0 9. Az Országgyűlé s Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának kiegészít ő Foglalkoztatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-29/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

8/2009. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 2

8/2009. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 2 8/29. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 1 2 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló, többször 199. évi LXV. törvény

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI 1. melléklet a 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben