2012. ÉVI TÁMOGATÁSOK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYÁNAK ELSZÁMOLÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. ÉVI TÁMOGATÁSOK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYÁNAK ELSZÁMOLÁSA"

Átírás

1 SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 7. rész A évi központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatások kötelezettségvállalással terhelt maradványáról való elszámolás felülvizsgálatának szempontjai

2 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér évi támogatások kötelezettségvállalással terhelt maradványának elszámolása... 3 Az előző évi (2012. év) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása... 3 Az előző évi (2012. év) normatív kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény (továbbiakban: évi Kvtv.) Központosított és egyéb támogatásoknál: Az egyes jogcímek igénylésének és elszámolásának rendjét szabályozó évi ágazati jogszabályok. Részletesen lásd: évi Segédlet 5. rész Központosított előirányzatok, és a 7. rész A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása. Normatív, kötött felhasználású támogatásoknál: Az egyes jogcímek igénylésének és elszámolásának rendjét szabályozó évi Kvtv. Részletesen lásd: A évi Segédlet 2. rész Szociális jogcímek, 3. rész Közoktatási jogcímek, 8/2. rész Többcélú kistérségi társulások normatív, kötött támogatásai. 2

3 2012. ÉVI TÁMOGATÁSOK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYÁNAK ELSZÁMOLÁSA Az önkormányzatok egyes tárgyévet megelőző évi központosított és egyéb támogatásainak, illetve normatív kötött felhasználású támogatásainak december 31-én kötelezettséggel terhelt maradványáról a évi zárszámadás keretében számolnak el a 47- es és a 46-os űrlapokon. AZ ELŐZŐ ÉVI (2012. ÉV) KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNYAINAK ELSZÁMOLÁSA (Beszámoló 47-es űrlap) Az űrlap kitöltésével az önkormányzat a évi Kvtv. 5. és 7. számú mellékleteiben felsorolt feladatokra, az abban megjelölt feltételek mellett, felhasználási kötöttséggel kapott előirányzatok évben fel nem használt, de a későbbiekben (2013. évben) felhasználható összegével történő elszámolási kötelezettségének tesz eleget az alábbiak szerint: a 3. oszlopban a évben fel nem használt, de 2013-ban jogszerűen felhasználható központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások összegét kell szerepelnie. a 4. oszlopban kell szerepeltetnie a 3. oszlopból azt az összeget, amely a évben az előírt határidőig vagy december 31-éig ténylegesen és jogszerűen felhasználásra került (4. oszlop < 3. oszlop). az 5. oszlop sorai az adott jogcím vonatkozásában a cél szerinti felhasználást figyelembe véve tartalmazzák a visszafizetési kötelezettséget (5. oszlop = 4. oszlop 3. oszlop). A beírt összegeket előjelhelyesen kell szerepeltetni. Az oszlopban csak negatív előjelű szám szerepelhet. (Pótlólagos támogatás igénylésére nincs lehetőség.) A évi beszámoló 33. űrlapján jelzett kötelezettségvállalással terhelt alábbi jogcímek maradványairól lehetséges az elszámolás: Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Art mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 3

4 A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása Önkormányzati felzárkóztató támogatás Egyéb Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása [Az egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatásáról szóló 29/2012. (VI. 8.) BM. rendelet előírásai szerint kell elszámolni a kapott támogatással.] Nyiracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása Az 1231/2012.(VII.6.) Korm. határozat szerinti támogatások Kórós és Drávaiványi községek templom felújításának támogatása Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása Az 1380/2012. (IX. 20.) és az 1592/2012. (XII. 17.) Korm. határozat szerinti támogatások Az 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat szerinti Ős-Dráva Program keretében nyújtott támogatás Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok szociális tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása [Az 1525/2012.(XI. 28.) Korm. határozat előírásainak megfelelően.] Egyéb központi támogatás [A fentiekbe nem tartozó jogcímen kapott támogatással kell elszámolni. Ilyenek az 1592/2012. (XII. 17.) Korm. határozat, az 1612/2012. (XII. 18.) Korm. határozat, az 1613/2012. (XII. 18.) Korm. határozat, az 1614/2012. (XII. 18.) Korm. határozat, valamint az 1623/2012. (XII. 18) Korm. határozat alapján kapott támogatások.] Az ÖNHIKI sorból: Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás (Itt csak megyei önkormányzat szerepeltethet adatot.) 4

5 Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 1. A évi beszámolóban kötelezettségvállalással terhelt maradványról a évi beszámoló 47. űrlapján az elszámolás megtörtént-e. 2. A fel nem használt maradvány visszafizetésére, illetve az ehhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség teljesítésére az önkormányzat az intézkedést megtette-e. 3. Az elszámolás az előző, illetve (ha volt) a helyszíni vizsgálati szempontok alapján megalapozott, helytálló volt-e. A helyszíni vizsgálat dokumentumai Az elszámolás szabályszerűsége teljes körűen csak helyszíni ellenőrzés során, vagy a bekért dokumentumok alapján állapítható meg. A támogatás felhasználását igazoló: könyvviteli nyilvántartás, számlák, egyéb könyvviteli bizonylatok, kötelezettségvállalást igazoló dokumentumok, intézményi és önkormányzati szintű analitikus nyilvántartások, elszámolások. A helyszíni vizsgálat szempontjai Jogcímenkénti/Intézményenkénti vizsgálati szempontok 1. A évi beszámoló 33. űrlapján feladattal terhelt maradványként jelzett összeget december 31-én érvényes kötelezettségvállalás alátámasztotta-e. 2. A évi maradványt a évi Kvtv.-ben, vagy a támogatás igénylésére, elszámolására vonatkozó jogszabályban meghatározott időpontig ténylegesen: felhasználták, részben felhasználták, nem használták fel. 3. A teljes támogatási időszakra vonatkozóan az előirányzat felhasználását megfelelően dokumentálták-e. További vizsgálati szempontok (intézményenkénti vizsgálatot követően) 1. A maradvány összegének felhasználására vonatkozó a beszámolóban közölt adatokat alátámasztják-e az önkormányzati szinten összesített intézményi adatok: évben felhasznált (2012. évi) támogatás, évben fel nem használt visszafizetendő évi támogatás. 5

6 AZ ELŐZŐ ÉVI (2012. ÉV) NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNYAINAK ELSZÁMOLÁSA (Beszámoló 46. űrlap) Az űrlap kitöltésével a évi Kvtv. 8. számú melléklete I., II.2., III., pontja alapján számol el az önkormányzat az elszámolási kötelezettségi körébe eső, évi fel nem használt, de a későbbiekben (2013. évben) jogszerűen felhasználható, normatív, kötött felhasználású támogatással az alábbiak szerint: az 1. oszlopba a évi Kvtv.-ben megállapított, illetve abból az államháztartás szervezetét évben megillető normatív, kötött felhasználású támogatás jogcímeket és a kódszámok utolsó hét számjegyét kell beírni. A évi kódszámok alapján kell elszámolni. a 2. oszlopban a évben fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható normatív, kötött felhasználású támogatás összegét kell szerepeltetni. Ez megegyezik a évről szóló költségvetési beszámolóban az önkormányzat (társulás) által kitöltött 51. űrlap 15. oszlopában található értékkel. a 3. oszlopban a 2. oszlopból azt az összeget kell kimutatni, amelyet a évben az előírt határidőig vagy december 31-éig ténylegesen és jogszerűen felhasználtak (A 3. oszlop < 2. oszlop). a 4. oszlop sorai az adott jogcím vonatkozásában a cél szerinti felhasználást figyelembe véve tartalmazzák a visszafizetési kötelezettséget (4. oszlop = 3. oszlop 2. oszlop). A beírt összegeket előjelhelyesen kell szerepeltetni. Az oszlopban csak negatív előjelű szám szerepelhet (Pótlólagos támogatás igénylésére nincs lehetőség.). A évi beszámoló 51. űrlapján jelzett kötelezettségvállalással terhelt alábbi jogcímek maradványairól lehetséges az elszámolás: évi Kvtv. 8. sz. melléklet II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása évi Kvtv. 8. sz. melléklet III. Többcélú kistérségi társulások támogatása Az Igazgatóságnál elvégzendő felülvizsgálat szempontjai 1. A évi beszámolóban kötelezettségvállalással terhelt maradványról a évi beszámoló 46. űrlapján az elszámolás megtörtént-e. 2. A fel nem használt maradvány visszafizetésére, illetve az ehhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség teljesítésére az önkormányzat az intézkedést megtette-e. 3. Az elszámolás az előző, illetve (ha van) a helyszíni vizsgálati szempontok alapján megalapozott, helytálló-e. A helyszíni vizsgálat dokumentumai Az elszámolás szabályszerűsége teljes körűen csak helyszíni ellenőrzés során, vagy a bekért dokumentumok alapján állapítható meg. A támogatás felhasználását igazoló: könyvviteli nyilvántartás, számlák, egyéb könyvviteli bizonylatok, kötelezettségvállalást igazoló dokumentumok, intézményi és önkormányzati szintű analitikus nyilvántartások, elszámolások. 6

7 A helyszíni vizsgálat szempontjai Jogcímenkénti/Intézményenkénti vizsgálati szempontok 1. A évi beszámoló 51. űrlapján feladattal terhelt maradványként jelzett összeget december 31-én érvényes kötelezettségvállalás alátámasztja. 2. A évi maradványt a évi Kvtv.-ben, vagy a támogatás elszámolására vonatkozó jogszabályban meghatározott időpontig ténylegesen: felhasználták, részben felhasználták, nem használták fel. 3. A teljes támogatási időszakra vonatkozóan az előirányzat felhasználását dokumentálták. További vizsgálati szempontok (intézményenkénti vizsgálatot követően) A maradvány összegének felhasználására vonatkozó - beszámolóban közölt - adatokat alátámasztják-e az önkormányzati szinten összesített intézményi adatok évben felhasznált (2012. évi) támogatás, évben fel nem használt visszafizetendő évi támogatás. 7

A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai

A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai Támogatások A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Részletesebben

SEGÉDLET. 4. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. melléklete és egyéb jogszabályok szerint

SEGÉDLET. 4. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. melléklete és egyéb jogszabályok szerint SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 4. rész

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR S E G É D L E T

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR S E G É D L E T MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR S E G É D L E T a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2006. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele

Részletesebben

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 5. melléklet a 2010. évi. törvényhez A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 350,0 millió forint A támogatás a magánszemélyek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 165. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 165. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 28., csütörtök 165. Tartalomjegyzék 2010. évi XCVI. törvény Egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt

Részletesebben

SEGÉDLET. 1/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 1/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 1/2. rész

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások 6. számú melléklet a 2009. évi. törvényhez A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások 1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 28., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 28., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0. december 8., szerda 6. Tartalomjegyzék 0. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 0. évi központi költségvetésérõl 3968 0. évi CLXXXIX. törvény Magyarország

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. 2011. december 28., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. 2011. december 28., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A 0. december 8., szerda 6. Tartalomjegyzék 0. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 0. évi központi költségvetésérõl 968 0. évi

Részletesebben

6/2010. (II. 4.) OKM rendelet

6/2010. (II. 4.) OKM rendelet 6/2010. (II. 4.) OKM rendelet az előadó-művészeti szervezetek beszámolójának formai és tartalmi követelményeiről, a benyújtásával és elfogadásával kapcsolatos részletes szabályokról, továbbá az elszámolható

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Technikai információk

TARTALOMJEGYZÉK. Technikai információk SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdet

Részletesebben

3/2012. (III. 1.) BM rendelet

3/2012. (III. 1.) BM rendelet 3/2012. (III. 1.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásáról A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Technikai információk... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 3 I. JOGCÍMENKÉNTI FELÜLVIZSGÁLATI SZEMPONTOK...

TARTALOMJEGYZÉK Technikai információk... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 3 I. JOGCÍMENKÉNTI FELÜLVIZSGÁLATI SZEMPONTOK... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 1. rész

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről 2002. szeptember 0234 Az ellenőrzést felügyeli: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 5 Technikai információk... 7 Fogalom-meghatározások... 8 1.

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 5 Technikai információk... 7 Fogalom-meghatározások... 8 1. SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

SEGÉDLET. 2.1. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 2.1. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 2.1. rész

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 49. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda. Tartalomjegyzék. 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 49. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda. Tartalomjegyzék. 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 25., szerda 49. szám Tartalomjegyzék 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 26/2012. (IV. 25.) NEFMI rendelet 27/2012.

Részletesebben

1. A támogatás feltételei

1. A támogatás feltételei A nemzeti fejlesztési miniszter 17/2014. (IV. 8.) NFM rendelete a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint

Részletesebben

(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha

(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha Tájékoztató A nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézményfenntartókat megillető kiegészítő támogatás igénylésének, megállapításának, folyósításának, elszámolásának, ellenőrzésének rendjéről

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

46/2014. (IX. 25.) BM rendelet. a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról

46/2014. (IX. 25.) BM rendelet. a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról Magyar joganyagok - 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet - a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 1. oldal kapcsolódó kiegés 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet a települési önkormányzatok

Részletesebben

Budapest, 2014. március 10. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677

Budapest, 2014. március 10. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677 Budapest, 2014. március 10. 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677 460 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK 23/2014.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Technikai információk... 3 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 4 I. A FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTUMAI... 5 I.1.

TARTALOMJEGYZÉK Technikai információk... 3 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 4 I. A FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTUMAI... 5 I.1. SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

6/2012. (III. 1.) BM rendelet

6/2012. (III. 1.) BM rendelet 6/2012. (III. 1.) BM rendelet az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről

Részletesebben