Kölcsön, hitel. Szint: alsó középfok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kölcsön, hitel. Szint: alsó középfok"

Átírás

1 Kölcsön, hitel Rövid leírás: Ez a lecke a kölcsön és hitelfelvétel következményeibe nyújt betekintést, miközben arra figyelmeztet, hogy minden ilyen esemény elıtt gondos számításokat kell végezni. Szint: alsó középfok Cél: a tanulók képesek legyenek megkülönböztetni a hitelt és a kölcsönt és fel tudják sorolni a pénzkölcsönzés különbözı módjait. Egyidejőleg képesek legyenek különbséget tenni a jó és rossz adósságok között. Tudatosuljon bennük, hogy minden hitelfelvétel elkötelezettséggel jár és ezért csak gondos kalkuláció után szabad ilyen ügyletbe kezdeni. Képesek legyenek felmérni a rosszul kezelt hitelügyletek negatív mellékhatásainak a felismerésére és kivédésére. Cím: Adósság: Mennyit vehetek kölcsön? Idıtartam: 2*45 perc Korcsoport: évesek Tananyag kontextus: - Társadalomtudomány: a bankok és az egyén kapcsolata - Gazdálkodási ismeretek, háztartás gazdaságtan: vásárlási szokások, költségvetés - Magyar: a hitelezés szókincse, érvelési technikák - Személyiség és közösségfejlesztés: döntéshozatal, kiszámítható és váratlan helyzetek, konfliktusok kezelése - Rajz, mővészet: absztrakt gondolatok képes kifejezése Tanulási eredmények: Készségek: - megalapozott számítást végezni arra vonatkozóan, hogy mekkora valakinek a hitelfelvételi képessége - kreatívnak lenni, absztrakt gondolatokat megjeleníteni Attitődök: - felfogni, hogy a kölcsön vagy hitelfelvétel nagy felelısséggel jár - a rosszul kezelt hitelek negatív hatásainak felfogása Tudás és megértés: - A hitelfelvétel és kihelyezés sajátosságainak felismerése - A hitelfelvétel módjainak azonosítása - A jó és rossz hitelek megkülönböztetése példákon keresztül - Tudni, hogy milyen felelısséggel jár a hitelfelvétel - A rosszul kezelt hitelek kedvezıtlen hatásainak tudatosítása

2 Kapcsolódó vázlatok: Költségvetés, készpénzáram Pénz Eszközök: - 1. eszköz: Esetkártyák (1-5) - 2.a eszköz: Adósság (ötletkártya) - 2b. eszköz: Kölcsönvétel - (ötletkártya) - 3a. eszköz: Kölcsön felvétel munkalap - 3b. eszköz: Kölcsön felvétel munkalap megoldás - 4. eszköz: Adósság PPT bemutató - 5. eszköz: Személyiségteszt papír vagy online verzió - 6a. eszköz: Mennyit vehetsz kölcsön információs lap - 6b. eszköz: Mennyit vehetsz kölcsön információs lap megoldás - 7. eszköz: A hitel negatív hatásai 9 db képes kártya - 8a. eszköz: Kölcsön, adósság igaz hamis teszt - 8b. eszköz: Kölcsön, adósság igaz hamis teszt megoldások Bevezetés: 1. A tanár öt csoportra bontja az osztályt és minden csoportnak ad egy esetkártyát. A csoportok 5 percet kapnak a kártyán lévı eset elolvasására és megbeszélésére. Ezt követıen a tanár megkéri a csoportot képviselı tanulót, hogy röviden mondja el az esetet és azt is, hogy milyen megoldást dolgozott ki a csoport. A következı kérdéseket teheti fel: - Minden ki egyetért a csoportok javaslataival? - Van valami más ötletetek arra, hogy mit tehettek volna ezek az emberek? - Mit szoktak tipikusan tenni az emberek ilyen helyzetekben? Ezekkel a kérdésekkel lehet bevezetni az adósság és kölcsönvétel kulcsfogalmakat eszköz: Esetkártyák (1-5) Kifejtés: 2. A tanár az ötletkártyák felhasználásával arra kéri a tanulókat, hogy kíséreljék meg meghatározni és elmagyarázni az adósság és kölcsönvétel fogalmát. A tanulók közléseire alapozva a tanár megadja az általa jónak tartott magyarázatot. A tanár magyarázatának a végén a tanulóknak meg kell érteniük, hogy a két fogalom elválaszthatatlanul összekapcsolódik. A következı kulcs összefüggéseket kell mindenkinek megérteni: - Ha valaki pénzt vagy valami mást vesz kölcsön, akkor adóssága vagy kötelezettsége keletkezik. - Kölcsönvenni azt jelenti, hogy ideiglenesen használunk valamit, amit valamilyen formában vissza kell adnunk. - A hiteladósság olyan összeget jelent, amellyel a felvett összeg ellenében valakinek vagy valamilyen intézmények (pl.: banknak) tartozunk. - Az adósság sokféle formában megjelenhet, de minden formában közös, hogy meghatározott idıre vissza kell fizetnünk vagy térítenünk azt, amit kölcsönvettünk. A legtöbb adóssághoz kamat vagy egyéb díjtételek is kapcsolódnak, amelyet az adósnak ugyanúgy meg kell fizetnie, mint a kölcsönt.. A tanár elmagyarázza a tanulóknak, hogy ez a lecke a pénzbeli kölcsön és az adósság kérdéskörét járja körül. - 2a. eszköz: Adósság (ötletkártya) - 2b. eszköz: Kölcsönvétel - (ötletkártya) 2

3 3. A tanár minden tanulónak kiosztja a Kölcsönfelvétel címő munkalapot. Arra kéri ıket, hogy sorolják fel kitıl és hogyan vehet fel valaki kölcsönt. Értelmes szóvá kell rendezniük a munkalap összekevert a betőit. Néhány perc után a tanár megkérdezi a helyes válaszokat, majd a következı kérdéseket teszi fel: - Vettetek valaha kölcsön pénzt valamelyik formában? - Ha igen, akkor mit tapasztaltatok? - Szerintetek elkerülhetetlen, hogy kölcsön kérjünk? Miért? - Szerintetek a hitel pozitív vagy negatív dolog? - 3a. eszköz: Kölcsön felvétel munkalap - 3b. eszköz: Kölcsön felvétel munkalap megoldás 4. A tanár elkezdi vetíteni a PPT bemutatót és közben elmagyarázza, hogy ideális esetben nem szükségszerő kölcsönt felvenni. Ha valaki mégis erre kényszerül, akkor olyan dolgora kell költeni, ami növeli az értékét. A PPT bemutató segítségével a tanár elmagyarázza a jó és rossz kölcsön közötti különbségeket. (Ezt a prezentációt interaktív táblán történı felhasználásra alakítottuk ki.) A magyarázatot követıen a tanulók bekapcsolják a saját gépeiket és interaktív csoportos foglalkozásba kezdenek eszköz: Adósság PPT bemutató 5. (Akár ugyanabban a blokkban, akár külön 45 percben) A tanár kiosztja a személyiség teszteket és arra kéri a tanulókat, hogy saját életstílusukat szem elıtt tartva oldják meg a feladatokat. A tanulók elolvassák az állításokat és összeadják a válaszaikhoz tartozó pontokat. (A teszt az interneten is megoldható.) A tanár önkénteseket kér meg, hogy osszák meg a teszt eredményét az osztállyal és közösen kiértékelik a reakciókat és a lehetıségeket. A következı kérdések segíthetnek a feldolgozásban: - Egyetértetek a teszteredményekkel? Miért? - Mit gondoltok, fontos, hogy értékeljük, elemezzük a hitelfelvételi képességünket? Miért? A tanár ezt a gyakorlatot használja fel a Mennyit vehetsz kölcsön címő téma bevezetésére - 5. eszköz: Személyiségteszt papír vagy online verzió 6. A tanár párokba rendezi a tanulókat, és egyúttal kiosztja A Mennyit vehetsz kölcsön információs lapokat. Elmagyarázza, hogy a kölcsön felvétele elıtt gondosan végig kell gondolni és mérlegelni kell az összes számba vehetı körülményt. Hangsúlyozza a költségvetés készítés és számítás jelentıségét annak a meghatározásában, hogy mennyit vehet valaki kölcsön. Minden csoport elolvassa az információs lapot és beírja a hiányzó kifejezéseket. - 6a. eszköz: Mennyit vehetsz kölcsön információs lap - 6b. eszköz: Mennyit vehetsz kölcsön információs lap megoldás A tanár arra kéri a tanulókat, hogy ismertessék a válaszaikat. Miután kijavították az esetleges hibás válaszokat, a következı kérdéseket teszi fel a tanulóknak: - Vettél már kölcsön többet annál, mint amit megengedhettél magadnak? Mi lett ennek a következménye? Hogy érezted magad ebben a helyzetben? - Mi történhet, ha valaki túl sok pénzt kér kölcsön? 7. A tanár megmutatja azokat a képeket, amelyek a túl nagy, határidıre vissza nem fizetett kölcsönök következményeit ábrázolják. Hangsúlyozza, hogy az ilyen helyzetek fájdalmas, beláthatatlan, néha tragikus következményekkel járhatnak. Ezek a szituációk fizikai és 3

4 mentális egészségi problémákat is kiválthatnak. Az adósság negatív hatásait bemutató kártyák segítségével bemutatja, hogy a vissza nem fizethetı adósság arra vezethet, hogy az érintettel a következı dolog történik: - hazudik - lop - csal - összezavarodik - folyamatosan aggódik - depressziós lesz - állandóan dühös - letiltják a bérének egy részét. - pénzügyileg összeomlik - kilakoltatják - elárverezhetik a házát. A tanár vitát kezdeményez az osztályban a következı kérdésekkel: - Most, hogy tisztában vagytok az esetleges negatív következményekkel gondoljátok, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy gondosan számolnia és mérlegelnie kell a kölcsön felvétele elıtt? - Ha nem, mit tehettek egyénileg vagy osztályként, hogy felhívjátok erre az emberek figyelmét? - 7. eszköz: A hitel negatív hatásai 9 db képes kártya Lezárás, következtetések: 8. A tanulók a kölcsönrıl és adósságról tanultak visszaidézése és ellenırzése érdekében kitöltik az igaz/hamis tesztet. A tanár arra kéri ıket, hogy foglalják össze, mit is tanultak és mondják el azt is, hogy miként fogják a megszerzett ismereteket hasznosítani a mindennapi életükben. Házi feladatot is ad a tanulóknak: mindenkinek készítenie kell egy posztert, amelynek a címe, hogy: Mennyit vehetek kölcsön és amellyel az embereket rá lehet beszélni arra, hogy gondosan tervezzék meg a kölcsön felvételeiket. - 8a. eszköz: Kölcsön, adósság igaz hamis teszt - 8b. eszköz: Kölcsön, adósság igaz hamis teszt megoldások Szószedet: Csıd: olyan helyzet, amikor valamilyen szervezetrıl jogi értelemben is kimondják, hogy a vagyona és a jövedelmei nem elegendıek az adósságai megfizetésére. Több Uniós országban létezik a személyes csıd, amikor valamely természetes személyrıl (emberrıl) mondják ki ugyanezt. Kölcsönt felvenni: úgy szerezni másoktól pénzt, hogy annak kamatokkal és egyéb terhekkel történı visszafizetésére meghatározott késıbbi idıpontban vagy idıpontig kötelezettséget vállalunk. Adósság: az az összeg, amellyel másnak tatozunk Kilakoltatás: ha vaklaki súlyosan eladósodott, hogy nem képes a kölcsönét vagy jelzáloghitelét törleszteni, kényszerrel kiköltöztethetik a lakásából Fedezet értékesítés: olyan jogi eljárás, amelynek során a hitelezı a hitel fedezetéül szolgáló vagyontárgyat a visszafizetés érdekében értékesíti Kamat: az a díj, amelyért a pénzt valaki használja Egyenleg túllépés: olyan engedély, amelyet a bank arra ad valakinek, hogy a számlájának negatív egyenlege legyen, vagyis kamatfizetés kötelezettsége mellett, többet költsön, mint amennyi saját pénze azon van. 4

5 Bérletiltás: olyan jogi intézkedés, amelynek következményeként valaki fizetésének vagy juttatásának egy részét a hitelezınek köteles utalni a munkáltatója vagy a kifizetı szerv. Források és linkek: Ebben a Dolceta modulban több olyan óratervet, eszközt és forrást talál, amely a fogyasztói oktatás különbözı kérdéseit dolgozza fel. Itt is találhat számtalan olyan dokumentumot és oktató anyagot, amely segít a kölcsön és hitel összefüggéseinek a megértésében, illetve a felelıs döntéshozatal elısegítésében. Nagy segítséget nyújtanak a hitelfelvétel tervezésekor a különbözı hitel és egyéb összehasonlító táblázatok. 5

13. FEJEZET Projektek banki finanszírozása, a bankválasztásának szempontjai

13. FEJEZET Projektek banki finanszírozása, a bankválasztásának szempontjai 13. FEJEZET Projektek banki finanszírozása, a bankválasztásának szempontjai A fejezet célja, hogy segítséget nyújtson az önkormányzatoknak a banki kapcsolataik fejlesztésében és a minél kedvezıbb banki

Részletesebben

Család háztartás Tanári kézikönyv. Írta: Merényi Zsuzsa. Fordította: Palotás Csilla. Szerkesztette: Szekeres Sándor

Család háztartás Tanári kézikönyv. Írta: Merényi Zsuzsa. Fordította: Palotás Csilla. Szerkesztette: Szekeres Sándor Család - háztartás JAM Gazdasági és vállalkozási ismeretek Munkatankönyv 6-8. évfolyam részére 1 A tankönyv a Junior Achievement Inc. tananyagai alapján készült. Írta: Merényi Zsuzsa Fordította: Palotás

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

Tájékoztató fizetési nehézségek esetére, valamint. ismertet a követeléskezelés gyakorlatáról

Tájékoztató fizetési nehézségek esetére, valamint. ismertet a követeléskezelés gyakorlatáról Tájékoztató fizetési nehézségek esetére, valamint ismertet a követeléskezelés gyakorlatáról A tájékoztató fizetési nehézséggel rendelkez ügyfelek számára tartalmaz hasznos információkat. Amennyiben elolvassa,

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány PKM kiadványok 1. HITELEK Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

Egyszerően, röviden a nonprofit szervezetek pénzügyeirıl és adminisztrációjáról

Egyszerően, röviden a nonprofit szervezetek pénzügyeirıl és adminisztrációjáról Egyszerően, röviden a nonprofit szervezetek pénzügyeirıl és adminisztrációjáról készült a Holland Királyság Nagykövetsége KAP programjának támogatásával BB Vállalkozásfejlesztı Alapítvány 2004. A nonprofit

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 3. sz. melléklete 3. témakör A BIZTOSÍTÁS BIZTONSÁG A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

PÉNZÜGYI FEJLESZTÉS ÉS MIKROHITELEZÉS

PÉNZÜGYI FEJLESZTÉS ÉS MIKROHITELEZÉS PÉNZÜGYI FEJLESZTÉS ÉS MIKROHITELEZÉS 1.) MIKROHITELEZÉS Maga a kifejezés mikrohitel elég jól ismert Magyarországon, azonban némileg más jelentéső, mint általában a nemzetközi pénzügyi szektorban. Itthon

Részletesebben

Államilag támogatott lakossági hitelek

Államilag támogatott lakossági hitelek DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Államilag támogatott lakossági hitelek DIPLOMAMUNKA Készítette: Szilágyi Gábor Konzulens: Lévai József Tulok Imre Debrecen, 2007 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 4. sz. melléklete 4. témakör HITELBŐL VAGY KÖLCSÖNBŐL? A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat

1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat 1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat A fejezet célja: Bemutatni: 1. a bank fizetıképességét védı tényezıket 2. a bankok tevékenységi körét 3. a bankok mőködésének szabályozási feltételeit

Részletesebben

Hasznos tanácsok hitelfelvétel előtt

Hasznos tanácsok hitelfelvétel előtt Hasznos tanácsok hitelfelvétel előtt Hitelfelvétel előtt gondosan mérlegelje anyagi helyzetét, teherviselő képességét és jövedelme esetleges csökkenésének lehetőségét! Alaposan nézzen körül a Gádoros Takarék

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz. A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá!

Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz. A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá! Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá! Tájékozódás, tájékoztatás (banki ügyfél-tájékoztatás). Független információforrások,

Részletesebben

I. fejezet A nehéz helyzetbe került adósok részére nyújtható áthidaló megoldások

I. fejezet A nehéz helyzetbe került adósok részére nyújtható áthidaló megoldások Tájékoztató a kölcsön törlesztés elmaradásának következményeirıl, a követeléskezelés menetérıl és a nehéz helyzetbe került adósok részére nyújtható áthidaló megoldásokról Tisztelt Ügyfelünk! A Bak és Vidéke

Részletesebben

PIACKUTATÁS GAZDASÁG - MARKETING REKLÁM FOGALOMTÁR

PIACKUTATÁS GAZDASÁG - MARKETING REKLÁM FOGALOMTÁR PIACKUTATÁS GAZDASÁG - MARKETING REKLÁM FOGALOMTÁR Összeállította és szerkesztette: Hutflesz Mihály TARTALOMJEGYZÉK Témakörök Piackutatás fogalomtár 3 Gazdasági fogalomtár 17 Marketing fogalomtár 36 Reklám

Részletesebben

Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával

Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 2006 Tartalomjegyzék 1. A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZETE,... 3 2. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK... 8 2.1. Egyéni vállalkozások,

Részletesebben

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Dr. Túróczi Imre Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006. Vállalati pénzügyek és adózási alapok Tantárgyi kalauz Ez a kalauz az alábbi tankönyvekhez készült:

Részletesebben

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27.

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27. Szakmai háttéranyag 1 Budapest, 2014. október 27. A szakmai háttéranyag elkészítésére a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával került sor, amely a pénzügyi fogyasztók védelmének

Részletesebben

Otthonteremtés. Szülői segítség. Lakástakarékpénztár, biztosítás és egyéb kombinált termékek

Otthonteremtés. Szülői segítség. Lakástakarékpénztár, biztosítás és egyéb kombinált termékek Otthonteremtés A 30 év alatti (2005.októberétől 35 év alatti) élettársak egy lehetőséggel élhetnek: állami kezességet vehetnek igénybe a lakás vásárlásakor, így minimális önerő mellett lakáshoz juthatnak.

Részletesebben

XIV. évfolyam, 53. különszám

XIV. évfolyam, 53. különszám XIV. évfolyam, 53. különszám www.pszaf.hu/fogyaszto www.penziranytu.mnb.hu www.versenykultura.hu PÉNZÜGYI DÖNTÉSEID MEGHOZATALA ELŐTT HASZNÁLD A PSZÁF ONLINE PROGRAMJAIT! A Felügyelet honlapján elérhető

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

Matematika C 10. osztály 3. modul: Kinek higgyek?

Matematika C 10. osztály 3. modul: Kinek higgyek? Matematika C 10. osztály 3. modul: Kinek higgyek? Készítette: Kovács Károlyné Matematika C 10. évfolyam 3. Kinek higgyek? Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program

Pénzügyi Iránytű Program A hónap témái, érintett témakörök: Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.05. havi tartalmakhoz 1. Szabad-e hitelből fogyasztani? Mit kell/lehet tenni a túlzott eladósodottság érdekében? Mi a hitel,

Részletesebben

Tájékoztató füzet a szépkorúak pénzügyi fogyasztóvédelmi tudatosságának javításáért

Tájékoztató füzet a szépkorúak pénzügyi fogyasztóvédelmi tudatosságának javításáért Tájékoztató füzet a szépkorúak pénzügyi fogyasztóvédelmi tudatosságának javításáért Tartalomjegyzék Bevezetés 2 I. A szépkorúak pénzügyi fogyasztóvédelmi oktatására irányuló tapasztalatok 3 II. A bankkártya-használat

Részletesebben

www.hozam.info Pénzügyi Tervezés

www.hozam.info Pénzügyi Tervezés 1 Miért is született ez a füzet A gazdasági válság és a nyugdíjrendszer átalakítása egyaránt ráirányították figyelmünket pénzügyeinkre, a hosszú távú tervezés és az öngondoskodás fontosságára. Azonban

Részletesebben

Béres Tibor - Az Autonómia Alapítvány pénzügyi fejlesztı programjai Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében

Béres Tibor - Az Autonómia Alapítvány pénzügyi fejlesztı programjai Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében Béres Tibor - Az Autonómia Alapítvány pénzügyi fejlesztı programjai Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében A következı két prezentáció arról fog szólni, hogy az Autonómia Alapítvány

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Tartalom I. Útra kelünk 6 1. Mit jelent gazdálkodni? 7 1. Álmaink, céljaink 7 2. Kezdjük az alapvetı fogalmakkal! 7 3. Miért kell állandóan döntéseket

Részletesebben