Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány"

Átírás

1 Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány HELYI MIKROHITEL KONSTRUKCIÓK TERMÉK ISMERTETİ () Érvényes: március 2-tıl visszavonásig A kölcsönök pozitív hitelbírálat és megfelelı mennyiségő forrás rendelkezésreállása esetén folyósíthatók. A hiteligénylés befogadásáról a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (RVA ) ügyfélszolgálata ad felvilágosítást. On-line hiteligénylés: RVA Dunántúli Központi Mikrofinanszírozó Iroda: 8000 Székesfehérvár, Budai út (Trade Center) II. emelet 212. iroda 22/ ; Szenczi Katalin ügyfélszolgálat vezetı, gazdasági vezetı 22/ ; Kemény Bettina titkárság vezetı 22/ ; Kovács Attiláné finanszírozási elıadó 22/ ; Farkas Lászlóné pénzügyi elıadó Fax: 22/ ; 22/ KÖLCSÖNFELVÉTELRE VALÓ ALKALMASSÁG ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az RVA mikrohitel konstrukciók pénzügyi segítségét igénylı vállalkozó és vállalkozása meg kell, hogy feleljen az alábbi követelményeknek: a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vállalkozásnak, vállalkozói igazolvánnyal rendelkezı vagy arra jogosult, vagy egyéb vállalkozásra alkalmas jogosítvánnyal rendelkezı személynek kell lennie; A évi XXXIV. törvény 3..-ban meghatározott azon mikrovállalkozások ahol a vállalkozás által foglalkoztatott alkalmazottak száma nem haladhatja meg a kilenc fıt; a vállalkozás éves forgalma legfeljebb 500 millió Ft; a vállalkozás Európai Unión kívüli külföldi tulajdonosi részaránya nem haladhatja meg a 25%-ot; olyan vállalkozás, amely nem elégíti ki a jelen pontban meghatározott alkalmassági kritériumokat, nem birtokolhatja a kérelmezı vállalkozás tıkéjének vagy szavazati jogának 25%-át, vagy ezt meghaladó részét; a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési kötelezettségeit, nincs sem illeték, sem társadalombiztosítási járulék tartozása; a vállalkozásnak más bank felé nem lehet lejárt hiteltartozása; a cég nem áll sem csıd, sem felszámolás, sem végelszámolás hatálya alatt. A vállalkozás nem alkalmas a pénzügyi segítségnyújtásra, ha törvénybe ütközı módon mőködik, vagy ha a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány úgy ítéli meg, hogy a tevékenység társadalmi, erkölcsi vagy vallási értékeket sért, illetve ha várhatóan rontja a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hírnevét. 2. PÁLYÁZHATÓ HITELKONSTRUKCIÓK 2.1 RVA-Szabadfelhasználású válság áthidaló vállalkozói mikrohitel ,- forint A hitel igényelhetıségének területi hatálya: Közép- Dunántúli Régió Hitelfeltételek: - Az 1. pontban leírtaknak való megfelelıség

2 A jogosultság egyéb feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, azaz - egyéni vállalkozó; - gazdasági társaság; - gazdasági szövetkezet; - mezıgazdasági ıstermelı; - szellemi szabadfoglalkozású; - egyéb regisztrációhoz kötött gazdasági tevékenységet folytató szervezet vagy vállalkozás. Hitel összeg: legfeljebb ,- forint Felhasználás: vállalkozói célra szabadon felhasználható. (A hiteligénylésnél a hitelcélt fel kell tüntetni a kölcsön cél szerinti felhasználását az RVA a kölcsön folyósítás után ellenırizheti de a kölcsön folyósításhoz számlákkal elszámolni nem kell.) A hitel lejárata, türelmi idı: A hitel futamideje 6 hónaptól 10 évig [120 hónap] terjedhet, türelmi idı legfeljebb 2 év [24 hónap] lehet. Kamatfizetésre nem adható türelmi idı. A hitel ügyleti kamata: A hitel kamata a futamidı alatt az adós törlesztési teljesítményétıl függıen változó, és fizetése havonta esedékes. Mértéke: ALAP ÜGYLETI KAMAT : évi 9,99% (fix); hátralékba kerül, és a fizetési késedelem meghaladja a 30 napot, de nem haladja meg a 60 napot az ügyleti kamat az ALAP ÜGYLETI KAMAT plusz 10 %; hátralékba kerül, és a fizetési késedelem meghaladja a 60 napot az ügyleti kamat az ALAP ÜGYLETI KAMAT plusz 12 %. Késedelmi kamat Késedelmes fizetés esetén az adósnak (a lejárt tıke követelés és az esedékesség napjáig be nem fizetett ügyleti kamat után egyaránt) késedelmi kamatot kell fizetnie, melynek legnagyobb mértéke megegyezik az ügyleti kamat évi 20 százalékos kamattal növelt összegével. A hitel felhasználásának határideje A hitel engedélyezését követı 60 napon belül a hitelszerzıdést meg kell kötni és a hitel felhasználását a szerzıdéskötéstıl számított 60 napon belül meg kell kezdeni. 2.2 Fehérvár mikrohitel 2 4 millió forint A program Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával valósul meg. A jogosultak köre: a vállalkozásnak Székesfehérvár területén kell az egy évnél régebben mőködı vállalkozások esetében a hitelpályázat benyújtását megelızıen már legalább egy éve - a vállalkozói tevékenységét kifejtenie; A hitel összege: - befektetett eszközök vásárlása esetén legfeljebb 4 millió forint; - forgóeszköz vásárlás esetén legfeljebb 2 millió forint. Felhasználás: - tárgyi eszközök vásárlására, valamint egyéb beruházások finanszírozására, kiemelt finanszírozási célnak számít a vállalkozás telephelyének biztosítása; - forgóeszköz vásárlására - 2 -

3 A hitel lejárata, türelmi idı: A hitel futamideje 6 hónaptól 60 hónapig, forgóeszköz hitel esetén 6 hónaptól 24 hónapig terjedhet, türelmi idı legfeljebb 9 hónap, forgóeszköz hitel esetén legfeljebb 3 hónap lehet, és csak tıketörlesztésre adható. A hitel ügyleti kamata: A kölcsönszerzıdés idıpontjában érvényes jegybanki alapkamat, mely a futamidı végéig állandó. A megkívánt saját erı mértéke: A fejlesztés összköltségének 20 %-a a saját erı, ennek 50 %-a készpénz. A kölcsönök folyósítása: A hitel (kölcsön) folyósítása bizonylatok ellenében történik, amennyiben a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány másként nem rendelkezik. A hitel forgóeszköz finanszírozásra fordítható része készpénzben is kifizetésre kerülhet. 2.3 RVA-Rulírozó szabad-felhasználású mikrohitel konstrukció ,- forint A hitel igényelhetıségének területi hatálya: Közép- Dunántúli Régió Hitelfeltételek: - Az 1. pontban leírtaknak való megfelelıség. A jogosultság egyéb feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, azaz - egyéni vállalkozó; - gazdasági társaság; - gazdasági szövetkezet; - mezıgazdasági ıstermelı; - szellemi szabadfoglalkozású; - egyéb regisztrációhoz kötött gazdasági tevékenységet folytató szervezet vagy vállalkozás. A fentieken túl a hitel igénylésének feltétele, hogy az igénylı korábban (legalább 2 éve) már részesült RVA mikrohitelben, és a kölcsön visszafizetésével probléma nem merült fel. A hitel felhasználása A hitel felhasználható: - a vállalkozás likviditási problémáinak áthidalására, tartós forgóeszköz finanszírozásra. A hitel összege ,- forint-tól ,- forintig A hitel lejárata: - A hitel futamideje legfeljebb 36 hónap lehet, A hitel ügyleti kamata A hitel kamata a futamidı alatt a jegybanki alapkamat mértékétıl és az adós törlesztési teljesítményétıl függıen változó, és fizetése havonta esedékes. Mértéke: ALAP ÜGYLETI KAMAT : A jegybanki alapkamat mínusz 1% (jelenleg 8, 5 %); hátralékba kerül, és a fizetési késedelem meghaladja a 30 napot, de nem haladja meg a 60 napot az ügyleti kamat az ALAP ÜGYLETI KAMAT plusz 4 %; hátralékba kerül, és a fizetési késedelem meghaladja a 60 napot az ügyleti kamat az ALAP ÜGYLETI KAMAT plusz 8 %; - 3 -

4 azzal a megkötéssel, hogy az ügyleti kamat egyik esetben sem lehet 6%-nál alacsonyabb. Rendelkezésretartási jutalék Az RVA az adóssal megkötött szerzıdés napjától az egyes folyósítások idıpontjáig az adós rendelkezésére tartott, fel nem használt tıke után évi 1,0 %-os rendelkezésretartási jutalékot számít fel. Késedelmi kamat Késedelmes fizetés esetén az adósnak (az esedékesség napjáig be nem fizetett ügyleti kamat és rendelkezésretartási jutalék után egyaránt) késedelmi kamatot kell fizetnie, melynek legnagyobb mértéke megegyezik az ügyleti kamat évi 20 százalékos kamattal növelt összegével. Hitel összegek lehívása 1. - Interneten vagy - papír alapon, lehívási dokumentum benyújtásával. A lehívott részlet folyósítása 8 munkanapon belül történik. 2. Bankkártya használatával. (A Bankkártyás igénybevétel egyéb díjait és kondícióit külön tájékoztató tartalmazza.) 2.4 Egyéb rugalmas finanszírozási megoldások Amennyiben olyan egyedi mikrofinanszírozási szolgáltatásra lenne szüksége, amely nem szerepel kínálatunkban, keresse fel központi irodánkat. Tanácsadóink a megoldás érdekében készséggel állnak rendelkezésre. 3. EGYÉB HITELJELLEMZİK, VALAMENNYI RVA HELYI MIKROHITEL KONSTRUKCIÓ ESETÉBEN A hitel törlesztése: A hitel tıketörlesztések (a rulírozó hitelkonstrukció kivételével) havonta esedékesek. Kamatfizetés: havonta esedékes, és a kintlévı tıkekövetelés után fizetendı. Szükséges jogi biztosíték: Ingatlan fedezet (a vállalkozásfejlesztési alapítvány értékbecslése alapján a likvidációs érték el kell, hogy érje a hitel összeg 100%-át.) Biztosítás A vállalkozásnak vagy általános vagyonbiztosítást kell kötnie, vagy pedig biztosítást kell kötnie a hitelbıl vásárolt eszközökre, valamint a hitel fedezetének biztosítékaként felajánlott vagyontárgyakra. A hitel teljes visszafizetéséig a biztosítás kedvezményezettje a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. Regisztrációs díj Az RVA hirdetménye szerinti mindenkori regisztrációs díjat kell a hiteligénylıknek megfizetni. (www.rva.hu) Folyósítási költségtérítés A folyósított kölcsön összeg 0,2%-a. (Kivétel: a rulírozó mikrohitel.) - 4 -

5 Rendelkezésretartási jutalék Az RVA az adóssal megkötött szerzıdés napjától 30 napon túl az egyes folyósítások idıpontjáig az adós rendelkezésére tartott, még fel nem használt tıke után évi 1,5 %-os rendelkezésretartási jutalékot számít fel. (Kivétel: a rulírozó mikrohitel.) Szerzıdésmódosítási költségtérítés Az RVA által nyújtott kölcsönök futamideje alatt történı, szerzıdésmódosítással járó tranzakció (Pl.: fedezet csere, futamidı módosítás, az elıtörlesztés nem tartozik ebbe a körbe -, kölcsön átvállalás stb.) esetén az RVA hirdetménye szerinti mindenkori költségtérítési díjat kell az adósnak megfizetni. A hitelkonstrukciók egymással kombinálhatók! FIGYELEM! Az ÚJ Magyarország mikrohitel konstrukciókat és az Országos Mikrohitel Program leírását külön tájékoztató tartalmazza! Székesfehérvár, március 02. Szekfü Tibor ügyvezetı igazgató sk. Az RVA az Európai Mikrofinanszírozási Hálózat tagja - 5 -

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz

MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz A Sberbank Magyarország Zrt.-nél a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által meghirdetett Növekedési Hitel Program második szakasza is elérhető. A Sberbank Magyarország Zrt

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. június 16-tól 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése

Részletesebben

A törlesztı részletek megfizetésével kapcsolatos és a devizaárfolyam változásából eredı kockázat, ami teljes egészében az ügyfelet terheli.

A törlesztı részletek megfizetésével kapcsolatos és a devizaárfolyam változásából eredı kockázat, ami teljes egészében az ügyfelet terheli. Adósminısítés: Olyan minısítési ügymeneti folyamat, melynek során azt bírálja el a finanszírozó, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez az ügyfél megfelel-e a szolgáltató által támasztott követelményeknek.

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I. Biztosíték nélküli hitelek I.1. UniCredit Folyószámlahitel Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében 1 TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében A BG Finance Zrt. (1036 Budapest, Pacsirtamező út 5. E/3.

Részletesebben

A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. május 1. A Hirdetmény közzététele: 2014. május 5. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A kamatok

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM

ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÁLTALÁNOS ÉS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK A MIKROHITEL CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Már nem értékesített termékek

KONDÍCIÓS LISTA. Már nem értékesített termékek Hatályos: 2015. május 01. napjától Közzétéve: 2015. április 30. napján KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd Allianz Bank Zrt. által 2011. március 31. napjáig megkötött jelzálogkölcsön szerződések, illetve az ezen

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/d sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyfélaz. szám:. HVK hitelazonosító száma :. Ügyintéző:... Telefon:... Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely

Részletesebben

Érvényes: 2014.május 1-től

Érvényes: 2014.május 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Regionális Bank Zrt hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtot hitelek esetén alkalmazot kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez Lízingbevevı a Lízingszerzıdés, valamit a szerzıdéskötés idıpontjában hatályos Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt.

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40400800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK ÁLTOZÁSOK: Új promóció bevezetése Kapcsolódó

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI Terméktájékoztató a Növekedési Hitelprogram második szakaszának I. és II. pillére keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről 1 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról H I R D E T M É N Y Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról Közzététel napja: 2015. március 13. Hatályos: 2015. március 16. napjától

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI LOMBARD Lízing Zrt. 6720 Szeged, Somogyi u. 19. Tel.:62/564-777, fax:62/564-760 FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM Személygépjármő hitel Szerzıdésszám: KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI Családi és utónév: Elızı (leánykori) név:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ FAIR SZEMÉLYI KÖLCSÖN - LAKOSSÁGI SZEMÉLYI KÖLCSÖN

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ FAIR SZEMÉLYI KÖLCSÖN - LAKOSSÁGI SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ FAIR SZEMÉLYI KÖLCSÖN - LAKOSSÁGI SZEMÉLYI KÖLCSÖN Termék leírása: A lakossági személyi kölcsön természetes személyeknek nem üzletszerű tevékenységhez kapcsolódóan szabad felhasználásra.

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZSZ magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben