Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány"

Átírás

1 Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány HELYI MIKROHITEL KONSTRUKCIÓK TERMÉK ISMERTETİ Érvényes: július 1-tıl visszavonásig A kölcsönök pozitív hitelbírálat és megfelelı mennyiségő forrás rendelkezésreállása esetén folyósíthatók. A hiteligénylés befogadásáról a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (RVA ) (www.rva.hu) finanszírozási divíziója ad felvilágosítást. On-line hiteligénylés: vagy Központi Tanácsadó Iroda: 8000 Székesfehérvár, Budai út (Trade Center) Tanácsadóink: Tel: 22/ ; Kovács Attiláné finanszírozási elıadó Tel: 22/ ; Szenczi Katalin finanszírozási elıadó Fax: 22/ KÖLCSÖNFELVÉTELRE VALÓ ALKALMASSÁG ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az RVA mikrohitel konstrukciók pénzügyi segítségét igénylı vállalkozó és vállalkozása meg kell, hogy feleljen az alábbi követelményeknek: a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vállalkozásnak, vállalkozói igazolvánnyal rendelkezı vagy arra jogosult, vagy egyéb vállalkozásra alkalmas jogosítvánnyal rendelkezı személynek kell lennie; A évi XXXIV. törvény 3..-ban meghatározott azon mikrovállalkozások ahol a vállalkozás által foglalkoztatott alkalmazottak száma nem haladhatja meg a kilenc fıt; a vállalkozás éves forgalma legfeljebb 500 millió Ft; a vállalkozás Európai Unión kívüli külföldi tulajdonosi részaránya nem haladhatja meg a 25%-ot; olyan vállalkozás, amely nem elégíti ki a jelen pontban meghatározott alkalmassági kritériumokat, nem birtokolhatja a kérelmezı vállalkozás tıkéjének vagy szavazati jogának 25%-át, vagy ezt meghaladó részét; a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési kötelezettségeit, nincs sem illeték, sem társadalombiztosítási járulék tartozása; a vállalkozásnak más bank felé nem lehet lejárt hiteltartozása; a cég nem áll sem csıd, sem felszámolás, sem végelszámolás hatálya alatt. A vállalkozás nem alkalmas a pénzügyi segítségnyújtásra, ha törvénybe ütközı módon mőködik, vagy ha a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány úgy ítéli meg, hogy a tevékenység társadalmi, erkölcsi vagy vallási értékeket sért, illetve ha várhatóan rontja a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hírnevét. 2. PÁLYÁZHATÓ HITELKONSTRUKCIÓK 2.1 RVA-Szabadfelhasználású vállalkozói mikrohitel ,- forint A hitel igényelhetıségének területi hatálya: Fejér megye Hitelfeltételek: - Az 1. pontban leírtaknak való megfelelıség. A jogosultság egyéb feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, azaz - 1 -

2 - egyéni vállalkozó; - gazdasági társaság; - gazdasági szövetkezet; - mezıgazdasági ıstermelı; - szellemi szabadfoglalkozású; - egyéb regisztrációhoz kötött gazdasági tevékenységet folytató szervezet vagy vállalkozás. Hitel összeg: legfeljebb ,- forint Felhasználás: szabad felhasználású. (A hiteligénylésnél a hitelcélt fel kell tüntetni a kölcsön cél szerinti felhasználását az RVA a kölcsön folyósítás után ellenırizheti de a kölcsön folyósításhoz számlákkal elszámolni nem kell.) A hitel lejárata, türelmi idı: A hitel futamideje 6 hónaptól 8 évig [96 hónap] terjedhet, türelmi idı 6 hónap lehet. Kamatfizetésre nem adható türelmi idı. A hitel ügyleti kamata: A hitel kamata a futamidı alatt a jegybanki alapkamat mértékétıl és az adós törlesztési teljesítményétıl függıen változó, és fizetése havonta esedékes. Mértéke: ALAP ÜGYLETI KAMAT : A jegybanki alapkamat mínusz 1% (jelenleg 7,5 %); hátralékba kerül, és a fizetési késedelem meghaladja a 30 napot, de nem haladja meg a 60 napot az ügyleti kamat az ALAP ÜGYLETI KAMAT plusz 5 %; hátralékba kerül, és a fizetési késedelem meghaladja a 60 napot az ügyleti kamat az ALAP ÜGYLETI KAMAT plusz 10 %; azzal a megkötéssel, hogy az ügyleti kamat egyik esetben sem lehet 6%-nál alacsonyabb. Rendelkezésretartási jutalék Az RVA az adóssal megkötött szerzıdés napjától 30 napon túl az egyes folyósítások idıpontjáig az adós rendelkezésére tartott, még fel nem használt tıke után évi 1,5 %-os rendelkezésretartási jutalékot számít fel. Késedelmi kamat Késedelmes fizetés esetén az adósnak (a lejárt tıke követelés és az esedékesség napjáig be nem fizetett ügyleti kamat után egyaránt) késedelmi kamatot kell fizetnie, melynek legnagyobb mértéke megegyezik az ügyleti kamat évi 20 százalékos kamattal növelt összegével. A hitel felhasználásának határideje A hitel engedélyezését követı 60 napon belül a hitelszerzıdést meg kell kötni és a hitel felhasználását a szerzıdéskötéstıl számított 60 napon belül meg kell kezdeni. 2.2 Fehérvár mikrohitel 2 4 millió forint A program Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával valósul meg. A jogosultak köre: a vállalkozásnak Székesfehérvár területén kell az egy évnél régebben mőködı vállalkozások esetében a hitelpályázat benyújtását megelızıen már legalább egy éve - a vállalkozói tevékenységét kifejtenie; A hitel összege: - befektetett eszközök vásárlása esetén legfeljebb 4 millió forint; - forgóeszköz vásárlás esetén legfeljebb 2 millió forint. Felhasználás: - 2 -

3 - tárgyi eszközök vásárlására, valamint egyéb beruházások finanszírozására, kiemelt finanszírozási célnak számít a vállalkozás telephelyének biztosítása; - forgóeszköz vásárlására A hitel lejárata, türelmi idı: A hitel futamideje 6 hónaptól 60 hónapig, forgóeszköz hitel esetén 6 hónaptól 24 hónapig terjedhet, türelmi idı legfeljebb 9 hónap, forgóeszköz hitel eseté legfeljebb 3 hónap lehet, és csak tıketörlesztésre adható. A hitel ügyleti kamata: A kölcsönszerzıdés idıpontjában érvényes jegybanki alapkamat, mely a futamidı végéig állandó. A megkívánt saját erı mértéke: A fejlesztés összköltségének 20 %-a a saját erı, ennek 50 %-a készpénz. A kölcsönök folyósítása: A hitel (kölcsön) folyósítása bizonylatok ellenében történik, amennyiben a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány másként nem rendelkezik. A hitel forgóeszköz finanszírozásra fordítható része készpénzben is kifizetésre kerülhet. 2.3 RVA-Rulírozó szabad-felhasználású mikrohitel konstrukció ,- forint A hitel igényelhetıségének területi hatálya: Fejér megye Hitelfeltételek: - Az 1. pontban leírtaknak való megfelelıség. A jogosultság egyéb feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, azaz - egyéni vállalkozó; - gazdasági társaság; - gazdasági szövetkezet; - mezıgazdasági ıstermelı; - szellemi szabadfoglalkozású; - egyéb regisztrációhoz kötött gazdasági tevékenységet folytató szervezet vagy vállalkozás. A fentieken túl a hitel igénylésének feltétele, hogy az igénylı korábban (legalább 2 éve) már részesült RVA mikrohitelben, és a kölcsön visszafizetésével probléma nem merült fel. A hitel felhasználása A hitel felhasználható: - a vállalkozás likviditási problémáinak áthidalására, tartós forgóeszköz finanszírozásra. A hitel összege ,- forint-tól ,- forintig A hitel lejárata, és feltöltési kötelezettség: - A hitel futamideje legfeljebb 36 hónap lehet, A hitel ügyleti kamata A hitel kamata a futamidı alatt a jegybanki alapkamat mértékétıl és az adós törlesztési teljesítményétıl függıen változó, és fizetése havonta esedékes. Mértéke: ALAP ÜGYLETI KAMAT : A jegybanki alapkamat mínusz 1% (jelenleg 7, 5 %); hátralékba kerül, és a fizetési késedelem meghaladja a 30 napot, de nem haladja meg a 60 napot az ügyleti kamat az ALAP ÜGYLETI KAMAT plusz 4 %; - 3 -

4 hátralékba kerül, és a fizetési késedelem meghaladja a 60 napot az ügyleti kamat az ALAP ÜGYLETI KAMAT plusz 8 %; azzal a megkötéssel, hogy az ügyleti kamat egyik esetben sem lehet 6%-nál alacsonyabb. Rendelkezésretartási jutalék Az RVA az adóssal megkötött szerzıdés napjától 30 napon túl az egyes folyósítások idıpontjáig az adós rendelkezésére tartott, még fel nem használt tıke után évi 1,0 %-os rendelkezésretartási jutalékot számít fel. Késedelmi kamat Késedelmes fizetés esetén az adósnak (az esedékesség napjáig be nem fizetett ügyleti kamat és rendelkezésretartási jutalék után egyaránt) késedelmi kamatot kell fizetnie, melynek legnagyobb mértéke megegyezik az ügyleti kamat évi 20 százalékos kamattal növelt összegével. Hitel összegek lehívása 1. - Interneten vagy - papír alapon, lehívási dokumentum benyújtásával. A lehívott részlet folyósítása 8 munkanapon belül történik. 2. Bankkártya használatával. (A Bankkártyás igénybevétel egyéb díjait és kondícióit külön tájékoztató tartalmazza.) 2.4 Egyéb rugalmas finanszírozási megoldások Amennyiben olyan egyedi mikrofinanszírozási szolgáltatásra lenne szüksége, amely nem szerepel kínálatunkban, keresse fel központi irodánkat. Tanácsadóink a megoldás érdekében készséggel állnak rendelkezésre. 3. EGYÉB HITELJELLEMZİK, VALAMENNYI RVA HELYI MIKROHITEL KONSTRUKCIÓ ESETÉBEN A hitel törlesztése: A hitel tıketörlesztések (a rulírozó hitelkonstrukció kivételével) havonta esedékesek. Kamatfizetés: havonta esedékes, és a kintlévı tıkekövetelés után fizetendı. Szükséges jogi biztosíték: Ingatlan fedezet (a vállalkozásfejlesztési alapítvány értékbecslése alapján a likvidációs érték el kell, hogy érje a hitel összeg 100%-át.) Biztosítás A vállalkozásnak vagy általános vagyonbiztosítást kell kötnie, vagy pedig biztosítást kell kötnie a hitelbıl vásárolt eszközökre, valamint a hitel fedezetének biztosítékaként felajánlott vagyontárgyakra. A hitel teljes visszafizetéséig a biztosítás kedvezményezettje a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. Regisztrációs díj* A hitelbírálat elıfeltétele a regisztrációs díj befizetése, melynek mértéke minden esetben egységesen ,- forint +ÁFA. A regisztrációs díjat az RVA számára kell befizetni. Kombinált pályázat esetén (több mikrohitel konstrukció egyidejő megpályázása esetén) a díj csak egyszer fizetendı. Folyósítási költségtérítés** A kölcsön folyósításával járó költségek fedezésére folyósítási költségtérítést kell fizetni. Ennek mértékét az RVA állapítja meg, a helyi hitel alap számlavezetı bankjának mindenkori hírdetménye szerinti átutalási díj figyelembevételével. *Akció! A regisztrációs díjat Interneten történı on-line hiteligénylés esetén elengedjük

5 A regisztrációs díj akciós díjszabása papír alapú hiteligénylés esetén ,- forint + ÁFA. Az akció visszavonásig érvényes. ** Akció! Most a folyósítási költségtérítést elengedjük. (Érvényes visszavonásig.) A hitelkonstrukciók egymással kombinálhatók! FIGYELEM! Az ÚJ Magyarország mikrohitel konstrukciókat és az Országos Mikrohitel Program leírását külön tájékoztató tartalmazza! Székesfehérvár, május 14. Dr. Tóth Ferenc ügyvezetı igazgató sk. Szekfü Tibor finanszírozási igazgató sk. Az RVA az Európai Mikrofinanszírozási Hálózat tagja - 5 -

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány HELYI MIKROHITEL KONSTRUKCIÓK TERMÉK ISMERTETİ () Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig A kölcsönök pozitív hitelbírálat és megfelelı

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2011_v3.00)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2011_v3.00) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2011. február 14-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra jogosultak

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2013_v2.00)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2013_v2.00) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2013. október 01-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra jogosultak

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei (2014_v2.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei (2014_v2.01) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2014. október 01-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL EXTRA - PROGRAM általános feltételei (2013_v1.04)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL EXTRA - PROGRAM általános feltételei (2013_v1.04) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL EXTRA - PROGRAM általános feltételei (2013_v1.04) Érvényes 2014. október 1-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL JUNIOR - PROGRAM általános feltételei (2014_v1.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL JUNIOR - PROGRAM általános feltételei (2014_v1.01) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL JUNIOR - PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2014. november 17-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01) Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes: 2012. február 1-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). A program keretében a pályázatnyertes

Részletesebben

MIKROHITEL PROGRAM /hatályos: 2013. június 01.-től/

MIKROHITEL PROGRAM /hatályos: 2013. június 01.-től/ NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPITVÁNY MIKROHITEL PROGRAM /hatályos: 2013. június 01.-től/ 1. A program célja: A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az országos megbízotti hálózatát

Részletesebben

Mikrohitel Program. Az MHP pénzügyi segítséget igénylő vállalkozó és vállalkozás meg kell, hogy feleljen bizonyos követelményeknek.

Mikrohitel Program. Az MHP pénzügyi segítséget igénylő vállalkozó és vállalkozás meg kell, hogy feleljen bizonyos követelményeknek. Mikrohitel Program A PÉNZÜGYI SEGÍTSÉGRE VALÓ ALKALMASSÁG Az MHP pénzügyi segítséget igénylő vállalkozó és vállalkozás meg kell, hogy feleljen bizonyos követelményeknek. A hitelkérelem benyújtására jogosult

Részletesebben

Országos Mikrohitel Program forgóeszközre:

Országos Mikrohitel Program forgóeszközre: Országos Mikrohitel Program forgóeszközre: A PROGRAM CÉLJA A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az országos megbízotti hálózatát képező Helyi Vállalkozói Központok közreműködésével a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Új Magyarország mikrohitelek

Új Magyarország mikrohitelek Új Magyarország mikrohitelek ÚJ MAGYARORSZÁG MIKROHITEL KONSTRUKCIÓ-FORGÓESZKÖZRE Érvényes: 2010. január 1-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, azaz

Részletesebben

HITELIGÉNYLÉS. Őrlap mikrohitel igényléshez On-line hiteligénylés benyújtása a Magyar Vállalkozásfejlesztési Portálon: www.mvfportal.hu www.rva.

HITELIGÉNYLÉS. Őrlap mikrohitel igényléshez On-line hiteligénylés benyújtása a Magyar Vállalkozásfejlesztési Portálon: www.mvfportal.hu www.rva. HITELIGÉNYLÉS Őrlap mikrohitel igényléshez On-line hiteligénylés benyújtása a Magyar Vállalkozásfejlesztési Portálon: www.mvfportal.hu www.rva.hu A nyomtatványt papír alapú benyújtás esetén kérjük lehetıleg

Részletesebben

Új Magyarország mikrohitel

Új Magyarország mikrohitel Új Magyarország mikrohitel ÚJ MAGYARORSZÁG MIKROHITEL KONSTRUKCIÓ-BERUHÁZÁSRA Érvényes: 2010. április 1-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, azaz

Részletesebben

Új Magyarország mikrohitelek

Új Magyarország mikrohitelek Új Magyarország mikrohitelek ÚJ MAGYARORSZÁG MIKROHITEL KONSTRUKCIÓ-FORGÓESZKÖZRE Érvényes: 2010. április 1-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie,

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes: 2010. június 01. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Őrlap mikrohitel igényléshez On-line hiteligénylés benyújtása a Magyar Vállalkozásfejlesztési Portálon: www.mvfportal.hu www.rva.

ÜZLETI TERV. Őrlap mikrohitel igényléshez On-line hiteligénylés benyújtása a Magyar Vállalkozásfejlesztési Portálon: www.mvfportal.hu www.rva. Őrlap mikrohitel igényléshez On-line hiteligénylés benyújtása a Magyar Vállalkozásfejlesztési Portálon: www.mvfportal.hu www.rva.hu A nyomtatványt papír alapú benyújtás esetén kérjük lehetıleg írógéppel

Részletesebben

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007.

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZEKFÜ TIBOR: MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZÉKESFEHÉRVÁR, 2007. AUGUSZTUS 14. TARTALOMJEGYZÉK 1. NEMZETI KÖRNYEZET... 2 2. A MIKROFINANSZÍROZÁS EREDETE MAGYARORSZÁGON... 6 3. A MIKROFINANSZÍROZÁSI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MIKROHITEL IGÉNYLÉS MENETÉRİL V_2008/1.01. 1. On- line hiteligénylés benyújtása Interneten keresztül

TÁJÉKOZTATÓ A MIKROHITEL IGÉNYLÉS MENETÉRİL V_2008/1.01. 1. On- line hiteligénylés benyújtása Interneten keresztül SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY TÁJÉKOZTATÓ A MIKROHITEL IGÉNYLÉS MENETÉRİL V_2008/1.01 Az RVA több mint 15 éves mikrofinanszírozási tapasztalatának felhasználásával folyamatosan

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei

Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei Érvényes: 2012. január 27.-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). Az információk tájékoztató jellegűek és nem

Részletesebben

VS/2006/0424-HU pilot project Project jelentés

VS/2006/0424-HU pilot project Project jelentés VS/2006/0424-HU pilot project Project jelentés A Magyar Mikrofinanszírozási hálózat az Európai Mikrofinanszírozási Hálózat (European Microfinance Network EMN) magyarországi partnereként, az Európai Unió

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes 2010. március 25. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS Deviza és deviza alapú hitelhez /devizában folyósított és nyilvántartott, deviza alapú forintban folyósított és nyilvántartott/

TERMÉKLEÍRÁS Deviza és deviza alapú hitelhez /devizában folyósított és nyilvántartott, deviza alapú forintban folyósított és nyilvántartott/ 1. Hitel célja: TERMÉKLEÍRÁS Deviza és deviza alapú hitelhez /devizában folyósított és nyilvántartott, deviza alapú forintban folyósított és nyilvántartott/ - Lakáscélú hitel (vásárlás, építés, bővítés,

Részletesebben

ÜZLETI TERV. www.mvfportal.hu www.rva.hu. A hitelbıl történı beruházás helyszínének címe: Helység: Jogelıd:

ÜZLETI TERV. www.mvfportal.hu www.rva.hu. A hitelbıl történı beruházás helyszínének címe: Helység: Jogelıd: OnlinehiteligénylésbenyújtásaaMagyarVállalkozásfejlesztésiPortálon: Őrlapmikrohiteligényléshez ÜZLETI TERV Anyomtatványtpapíralapúbenyújtáseseténkérjüklehetılegírógéppelvagyszámítógépesszövegszerkesztıvel,vagy

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2015. június 15-tıl. I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2015. június 15-tıl. I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág H I R D E T M É N Y Érvényes: 2015. június 15-tıl I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág Betét elhelyezés csak névre szólóan történhet Könyves betétek: Éves Kamatláb (%) EBKM (%) ( Változó

Részletesebben

Tájékoztató az Ipartestületek Országos Szövetségének tagjai részére

Tájékoztató az Ipartestületek Országos Szövetségének tagjai részére Sopron Bank ZRt. Tájékoztató az Ipartestületek Országos Szövetségének tagjai részére 2 Tartalomjegyzék 1. A Sopron Bank ZRt. 4 2. Fejlıdés 2003-2010 5 3. 2010-es adatok 6 4. A bank vezetısége 7 5. Fiókhálózat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelep által Aranyes

TÁJÉKOZTATÓ Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelep által Aranyes TÁJÉKOZTATÓ Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelep által Aranyesı Extra B 6107 unit-linked életbiztosítás fedezete mellett nyújtott 20+5 és X+5 konstrukciójú jelzáloghitelekrıl Tisztelt Ügyfelünk!

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE

VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE Igényelhető bankgarancia összege: Bankgarancia éves díja (kamatszerű) 12 120 hónap Bankgarancia bírálati díj: az engedélyezett összegre vetítve 1,00% Keret beállítási díj:

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2009. január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe,

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2011. január 10. Érvényes: 2011. január 10. Lakosság AL/1.

Részletesebben