Készítette Dr. Dóbéné Cserjés Edit Weisz Ilona. Tartalomjegyzék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette Dr. Dóbéné Cserjés Edit Weisz Ilona. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Alapozó laboratóriui gyakorlati feladatok kidolgozása, eljárások elélete, érési leírások. Oldatkészítéssel kapcsolatos száítási feladatok egoldással. Készítette Dr. Dóbéné Cserjés Edit Weisz Ilona Tartalojegyzék A érés... 2 Töegérés... 5 Térfogatérés Hőérsékletérés Sűrűségérés Oldatkészítés Oldatok kéhatásának eghatározása Törésutató eghatározása... 57

2 A érés "Ai száítható, azt száítsd ki, ai érhető, azt érd eg, és ai ne érhető, azt tedd érhetővé. Galilei A érés a terészet jelenségeiről való iseretek egszerzésének egyik alapvető ódszere. A világ egiserésének, a kutatásnak, a terelésnek, de a hétköznapi életünknek is nélkülözhetetlen elee. A érés tervszerűen végrehajtott gyakorlati tevékenységek összessége, aely valaely fizikai, kéiai, csillagászati, statisztikai stb. ennyiség nagyságának jellezésére alkalas. A érés az összehasonlítás űvelete a érendő jellező és a választott értékegység között. A érés eredényéül a választott értékegységben kifejezett értéket kapjuk. A érési eredény két részből áll: érőszából és értékegységből. Példák: érési eredény érőszá értékegység Budapest-Szeged távolság 171 k Egy tanítási óra ideje 45 in A standard légköri nyoás Pa Egy dobozos üdítőital térfogata 0,33 l Mérésre az eberiségnek régóta szüksége van. Eleinte csak a hosszúság, a töeg és a térfogat, de később a kereskedele, a tudoány és a technika fejlődésével egyre több ennyiség érése vált szükségessé. A különböző földrészeken és országokban egyástól eltérő értékegységek születtek ugyanazon jellezők érésére. (Az aerikai kontinensen Fahrenheit fokban érik a hőérsékletet, Angliában érföldben a távolságot stb.) Ez sok probléát és félreértést okozott a érési eredények összehasonlításakor, ezért ki kellett alakítani egy egységes értékegységrendszert. Az SI értékrendszer A Mérésügyi Világszervezet 1960-ban fogadta el a Nezetközi Mértékegységrendszer, röviden SI értékrendszer (Systée International d Unités) bevezetését, aelyet hazánkban is kötelezően használunk a tudoány és technika területén 1980 óta. Ennek jelentősége abban áll, hogy bevezetésével egységes értékegységrendszert használnak az egész világon. Ez egkönnyíti a nezetközi együttűködést a gazdaságban és a tudoányban. Az SI értékrendszer szerint az összes terészeti jelenség leírásához elegendő hét ennyiség, ezeket alapennyiségeknek nevezzük. Az összes többi fizikai ennyiség aelyeket száraztatott ennyiségeknek hívunk kifejezhető az alapennyiségekkel. (Például a területet és térfogatot a hosszúság határozza eg, a sebesség a egtett út és az idő hányadosa stb.) 2

3 Az SI értékrendszer bevezette a fizikai alapennyiségek értékegységét is, ezek az alapértékegységek. Az összes többi, vagyis a száraztatott értékegységek ezek segítségével fejezhetők ki. A Nezetközi Mértékegységrendszer (SI) alapennyiségei és ezek alapértékegységei: alapennyiség alapértékegység neve jele neve jele Hosszúság l éter Töeg kilogra kg Idő t ásodperc s Hőérséklet T kelvin K Anyagennyiség n ól ol Áraerősség I aper A Fényerősség I v kandela cd Ezek az alapértékegységek bizonyos esetekben nagynak, áskor túl kicsinek bizonyulnak, ezért használjuk ezek törtrészeit és többszöröseit is. Az SI értékrendszer szabályozása kiterjed a kisebb és nagyobb értékegységek képzésére is. Ha növelni vagy csökkenteni szeretnénk az alapértékegységet, akkor prefixuokat (előtétszavakat) használunk. Prefixuok A leggyakrabban használt prefixuokat az alábbi táblázat tartalazza: alapértékegységet növelő prefixuok alapértékegységet csökkentő prefixuok szorzó előtétszó jele szorzó előtétszó jele 10 deka da 10 1 deci d 10 2 hekto h 10 2 centi c 10 3 kilo k 10 3 illi 10 6 ega M 10 6 ikro μ A értékegység és a érőszá kapcsolata Ugyanannak a fizikai jellezőnek a eghatározásánál inél kisebb értékegységet használunk, annál nagyobb a érőszá. Ha a laboratóriui asztal 2,5 éter hosszú, akkor ez kisebb egységekben 25 d, vagy 250 c, vagy Fordítva is igaz: ahányszor nagyobb a választott értékegységünk, annyiszor kisebb lesz a érőszá. 2,5 = 0,0025 k (Ezerszeresére nőtt a értékegység, ezredrészére csökkent a érőszá.) 3

4 Mértékegység átváltási feladat Mintafeladat: Töltse ki a táblázatot! 24,3 k c 1,79 cg g kg g 125 Pa MPa hpa kpa Megoldás: 24,3 0,0243 k c 1,79 cg 0,0179 g 0, kg 17,9 g 125 Pa 0, MPa 1,25 hpa 0,125 kpa Nagyon nagy vagy nagyon kicsi adatok esetén száok norál alakját célszerű használni. Így kitöltve a táblázat: 24,3 2, k 2, , c 1,79 cg 1, g 1, kg 1,79 10 g 125 Pa 1, MPa 1,25 hpa 1, kpa 4

5 Töegérés A töeg a testek tehetetlenségének értéke. Az SI értékrendszerben alapennyiség. Jele: Alapértékegysége: kg (kilogra) A kilogra az egyetlen SI alapegység, aelyiknek a definíciója ég indig etalonon, és ne valailyen alapvető fizikai állandón alapszik. Párizs közelében őrzik a hivatalos SI értékegységnek egy féhengerből álló nezetközi etalonját, ait ég 1879-ben készítették el platinából és irídiuból. forrás: A kilogra az egyetlen SI alapegység, aelyik előtagot (prefixuot) tartalaz; a egfelelő előtag nélküli egység a gra lenne. A hétköznapi életben és a terelésben is használjuk a kg többszöröseit, százszorosát a ázsát (jele: q) és ezerszeresét a tonnát (jele: t). Laboratóriui körülények között a kg-nál kisebb töegértékegységeket használunk. A gra a kg ezredrésze (jele: g). Gyakran van szükségünk ég ennél is kisebb töegegységekre, int a centigra (jele: cg) vagy a illigra (jele: g). A töeg értékegységeinek átváltása A töegérés értékegységei és a váltószáok: g < cg < g < kg < q < t A hétköznapi töegérés (forrás: tudasbazis.sulinet.hu) Bolti érleg A érés pontosságát akárilyen jó szándékkal kezdünk is a űvelethez két fontos, a érést végző szeélyen kívüli tényező befolyásolja: a érleg pontossága, a érendő tárgy töege. A tudoányos kísérletek általában nagyobb pontosságot igényelnek, int ai egy konyhai vagy egy bolti érlegre jellező. Mit értünk ezen? A konyhai érleg egy-egy osztása általában 1 dkg-nak, azaz 10 g-nak felel eg. Ez azt jelenti, hogy a érleg helyes beállításától és a szeünk pontosságától függetlenül is tévedhetünk néhány graot a érésnél, hiszen két beosztás között csupán becsülni tudjuk a töegértékeket. Ez süteénykészítésnél persze ne okoz különösebb gondot. 5

6 A tudoányos érés értékegységei A tudoányos éréseknél, így az iskolai kísérleteknél is be kell tartani néhány fontos szabályt. Ezek közül az első: ne használjuk a dekagraot! A nezetközileg elfogadott ún. SI értékrendszer a töeg alapértékegységeként a kilograot (kg) fogadta el, ezen kívül éréseinknél ég a g-ot és g-ot használhatjuk: 1 kg = 1000 g; 1 g = 1000 g 1 g = 0,001 kg; 1 g = 0,001 g. Töegérés laboratóriuban A töeg érésére szolgáló eszközök a érlegek. A érlegek jellező adatai: a pontosság és a terhelhetőség. A pontosság az a legkisebb töeg, ai a érlegen ég eghatározható. A terhelhetőség az a legnagyobb töeg, ait a érlegre helyezhetünk annak károsodási veszélye nélkül. A laboratóriui gyakorlatban e két jellező adat alapján a érlegeknek két fajtáját különböztetjük eg és használjuk. A kisebb pontosságú (és általában nagyobb terhelhetőségű) érlegeket táraérlegnek, a pontosabban érőket analitikai érlegnek nevezzük. pontosság terhelhetőség táraérleg 10 g = 10 2 g g analitikai érleg 0,1 g = 10 4 g g A érlegek csoportosítása történhet a érleg felépítése, érési echanizusa alapján is: vannak echanikus és elektroos, digitális kijelzésű érlegek. A táraérleg forrás:tudasbazis.sulinet.hu A kéiai kísérletekhez szükséges anyagok töegeinek érésekor a pontosságtól függően kétféle érleget használunk. Az ún. táraérleg század gra pontosságú. Ez azt jelenti, hogy a graok ásodik tizedes jegyénél van az a pontatlanság, ai a konyhai érleg esetében ár a dekagraoknál. A "pontosan" 10 dkg sonkáról a konyhai érleg alapján tehát annyit tudunk, hogy 9-nél több és 11-nél kevesebb. A táraérlegen ért, pontosan 10 dkg-ot 100,00 g-nak kell feltüntetnünk. Erről ár annyit biztosan tudunk, hogy 99,99 g-nál több és 100,01 g-nál kevesebb. Ez sokszorta nagyobb pontosságot jelent. 6

7 Mechanikus táraérleg forrás: Digitális táraérleg A hagyoányos táraérleg kétoldalú, egyenlő karú érleg. Álló és lengő részei vannak. A érleg talpazatához van rögzítve a érlegtartó oszlop, aelyen a érlegkarok alátáasztási pontját helyezték el. A ozgó rész tartozékai a érleg karok a serpenyőkkel. A érlegkarra szerelve középen található a érleg utatója, ai egy skála előtt ozogva jelzi, hogy a érleg egyensúlyban van-e. A bal oldali serpenyőbe helyezzük a érendő anyagot, a jobb oldali serpenyőbe pedig hitelesített, isert töegű érősúlyokat teszünk, így egyenlítjük ki a érleget. Elektronikus űködésű, egy serpenyővel rendelkezik. Bekapcsolása után egvárjuk a kijelzőn egjelenő, a érési állapotot adó jelet, ajd ráhelyezzük a érendő tárgyat vagy anyagot és leolvassuk a ért töeget. Az elektronikus érlegek általában több funkciósak: A ráhelyezett tárgyakkal együtt nullázhatók, többféle értékegységben képesek kiírni a ért tárgy töegét stb. Az analitikai érleg forrás:tudasbazis.sulinet.hu Az ún. analitikai érleget nagyon pontos vizsgálatoknál, és általában kis töegek érésére használják. Ilyen érleggel a hajszálpontosan 10 dkg-os sonka 100,0000 g töegű lenne. Ekkora az analitikai érleghez képest elefánt éretű tárgyat azonban ár azért se érdees ilyen pontosan leérni, ert inden újabb érésnél biztosan ás töegértéket jelezne a készülék. Hogy iért? Ekkora ennyiségű húst kézzel vagy valailyen villával veszünk el és rakunk vissza. A űveletek közben a sonka nedvességéből, zsírtartalából valaennyi a kezünkre, illetve a villára tapad. Ezek több tized graos eltérést okozhatnak az újabb töegéréskor. Egy ekkora éretű száraz tárgy fogdosásakor pedig a kezünkről rátapadó zsiradék, szennyeződés iatt lenne ás a ért töeg. Az analitikai érleg 0,1 g pontossággal ér, de a érés közben igen gondosan kell eljárni, nehogy a érendő tárgyra kerülő szennyeződések eghaisítsák valódi töegét. 7

8 Mechanikus analitikai érleg forrás: Elvi felépítése a táraérlegéhez hasonló, de pontossága és érzékenysége nagyobb, eiatt üvegbúra védi a környezeti ártalaktól. Célszerű teperált helyiségben, falra rögzített konzolon elhelyezni. Ajtaját éréskor zárva kell tartani. A érendő tárgyat a bal serpenyőbe, a érősúlyokat 1 g-ig a jobb serpenyőbe helyezzük. A tört súlyokat cg nagyságig a jobb oldalon levő tárcsa forgatásával helyezzük rá. A érleg ne kerül egyensúlyi helyzetbe. A érlegtartó oszlop előtt látható egvilágított skálán olvasható le a pontosságnak egfelelő g érték. Digitális analitikai érleg Kéiai analitikai laboratóriuokban használt nagy pontosságú érleg. Fino szerkezetű, precíziós eszköz. Érzékenysége iatt üvegbúra védi. Kis töegek (általában axiu g) nagyon pontos érésére alkalazzák. A digitális analitikai érlegekre is igaz, hogy jellezően több funkciós űszerek. forrás:vilaglex.hu Töegérési szabályok A érlegre a terhelhetőségénél nagyobb töegű terhet helyezni tilos! A érendő anyagot, vegyszert ne szabad közvetlenül a érleg serpenyőjébe tenni. A vegyszereket tiszta, száraz beérő edényben, óraüvegen vagy beérő csónakban érjük le. Folyadékokat csak zárható, cseppentős üvegedényben érhetünk. A érlegeken csak a érleg hőfokával azonos hőérsékletű anyagot szabad érni. Mérés előtt az eltérő hőérsékletű anyagot addig tartsuk szobahőérsékleten, aíg a érleg hőérsékletét fel ne veszi. Összetartozó éréseket indig ugyanazon a érlegen végezzünk el, így kivédhető a érleg esetleges hibája. Analitikai érlegen történő érés során a érleg inden ajtajának csukva kell lennie. Mérés után a érleget tisztán kell hagyni, az esetleges szennyeződéseket ecsettel vagy puha ruhával azonnal távolítsuk el. 8

9 Töegérési gyakorlatok 1. Aluíniu leez töegének eghatározása táraérlegen Mérje eg egy tiszta, száraz óraüveg töegét táraérlegen! Mérje eg az óraüveg és az aluíniu leez együttes töegét! Száolja ki a leez töegét! Mintafeladat: Az óraüveg töege: 23,49 g Az óraüveg és a leez töege: 31,00 g A leez töege: 31,00 g 23,49 g = 7,51 g 2. Aluíniu leez töegének eghatározása analitikai érlegen Mérje eg egy tiszta, száraz óraüveg töegét analitikai érlegen! Mérje eg az óraüveg és az aluíniu leez együttes töegét! Száolja ki a leez töegét! Mintafeladat: Az óraüveg töege: 31,2000 g Az óraüveg és a leez töege: 39,0023 g A leez töege: 39,0023g 31,0000 g = 7,8230 g 3. Szőlőszeek átlagos töegének eghatározása Mérje eg egy tiszta, száraz óraüveg töegét táraérlegen! Száolja eg, hogy hány szőlősze van egy fürtön! Mérje eg az óraüveg és a szőlőszeek együttes töegét! Száolja ki egy szőlősze átlagos töegét! Mintafeladat: Az óraüveg töege: 35,62 g Szőlőszeek száa: 13 db Az óraüveg és a szőlőszeek töege: 42,50 g A szőlőszeek töege: 42,50 g 35,62 g = 6,88 g 6,88 Egy darab szőlősze átlagos töege: = 0, ,53 g Üveggolyók átlagos töegének eghatározása Helyezzen egy tiszta, száraz óraüveget a táraérlegre! Nullázza le (tárázza) a érleget! Tegyen az óraüvegre 2 üveggolyót és érje eg a töegét! Mérje eg így 4, 6, 20 db üveggolyó töegét! Minden érés esetén száoljon átlagos töeget! Eredényeit foglalja táblázatba! 9

10 Mérés sorszáa Golyók száa Golyók töege (g) Átlagos töeg (g) Ábrázolja a ért értékeket koordinátarendszerben! Mintafeladat: Mérés sorszáa Golyók száa Golyók töege (g) Átlagos töeg (g) ,02 1, ,14 1, ,36 1, ,38 1, ,50 1, ,52 1, ,56 1, ,67 1, ,78 1, ,84 1,54 5. Átlagtöeg, szórás és terjedele eghatározása visszaéréssel Mérési adatsorok jellezéséhez az átlagon kívül azt is fontos iserni, hogy ezekhez viszonyítva hogyan helyezkednek el az adatok; azaz a szóródásukat. Ilyen szóródási utató a terjedele, a szórás és a korrigált tapasztalati szórás. 10

11 A terjedele a legnagyobb és legkisebb adat különbsége. A szórás a párhuzaos érési eredények közötti eltérések jellezésére használatos. Azt utatja eg, hogy egy halaz adatai ilyen értékben térnek el az átlagtól. A szórás eghatározásának lépései: 1. Kiszáítjuk az adatok átlagát. 2. Kiszáítjuk az adatok eltérését a szátani középtől (adat-átlag). 3. Vesszük ezeknek az eltéréseknek a négyzetét. 4. Kiszáítjuk ezeknek az eltérés négyzeteknek a szátani közepét. 5. Végül ebből négyzetgyököt vonunk. s ( x x ) 1 2 ( x x ) 2 n 2... ( x x ) n 2 n i 1 ( x x ) n i 2 A szórás pontos eghatározásához igen nagyszáú érés elvégzésére van szükség. A gyakorlatban erre többnyire nincs lehetőség, ezért kisebb (n < 20) száú adat esetén a korrigált tapasztalati szórást használjuk. Meghatározása csak a 4. lépésben és csak annyiban különbözik a szórásétól, hogy az eltérés négyzetek összegét eggyel kisebbel osztjuk, int aennyi a érési adatok száa. s 2 ( i x x1 ) ( x x2 )... ( x xn ) n 1 n ( x x ) n 1 i 2 Mérje eg egy tiszta, száraz óraüveg töegét analitikai érlegen! Helyezzen az óraüvegre 10 db golyót (sörétet, gyufaszálat) és érje eg a töegét! Vegyen le egy golyót és érje eg a aradék töegét! Száolja ki a levett golyó töegét! Folytassa a töegérést a fent leírt ódon az utolsó golyóig! Eredényeit foglalja táblázatba! Mérés sorszáa Golyók száa Óraüveg + golyók töege (g) Levett golyó töege (g) Száolja ki 1 db golyó átlagos töegét! Száolja ki a érés terjedelét! (A legnagyobb és legkisebb töeg különbsége) Száolja ki a korrigált tapasztalati szórást! Ehhez foglalja táblázatba az adatokat! 11

12 Mérés sorszáa Az átlagtól való eltérés Az eltérés négyzete A szóródási utatók értékegysége egegyezik a ért adatok értékegységével. Mintafeladat: Az óraüveg töege: 24,9870 g Mérés sorszáa Golyók száa Óraüveg + golyók töege (g) Levett golyó töege (g) , ,1650 1, ,9166 1, ,6971 1, ,4500 1, ,2102 1, ,8999 1, ,6890 1, ,4760 1, ,2354 1, ,9870 1,2484 A10 darab golyó töege: 37,3755 g 24,9870 g =12,3885 g 1 db golyó átlagos töege: 12,3885 g/10 = 1,2389 g A érés terjedele: 1,3103 g 1,2105 g = 0,0998 g Mérés sorszáa Az átlagtól való eltérés 12 Az eltérés négyzete 1. 0, , , , , , , , , , , , , , , ,

13 A szórás: Mérés sorszáa s Az átlagtól való eltérés Az eltérés négyzete 9. 0, , , , A négyzetek összege: 0, , = 0, ,0298 g Hook nedvességtartalának eghatározása Mérje eg egy tiszta, száraz óraüveg töegét táraérlegen! Mérje eg a kapott nedves hook és az óraüveg együttes töegét! Tegye be csipesz használatával a nedves hookot tartalazó óraüveget a szárítószekrénybe! Szárítsa 20 percig 110 C-on! Csipesszel vegye ki a szárítószekrényből az óraüveget. Lehűlés után gyorsérlegen érje az óraüveg + hook töegét! Tegye vissza az óraüveget a szárítószekrénybe Szárítsa töegállandóságig a hookot! A szárítást és a töegérést addig kell isételni, íg az utolsó két érés között eltérés ne tapasztalható. Száolja ki a hook százalékos nedvességtartalát! Mintafeladat: Az óraüveg töege: 16,99 g Az óraüveg és a nedves hook töege: 26,33 g Az óraüveg és a száraz hook töege: 24,83 g A nedves hook töege: 26,33 g 16,99 g = 9,34 g A száraz hook töege: 24,83 g 16,99 g = 7,84 g A víz töege: 9,34 g 7,84 g = 1,50 g 1,50 A nedvességtartalo: 100 = 19,13% 7,84 7. Kristályvíztartalo eghatározása izzítótégely forrás: 1. Mérje eg egy tiszta, száraz izzítótégely töegét analitikai érlegen! 2. Mérjen a tégelybe analitikai érlegen kb. 1 g töegű kristályos réz-szulfátot! 3. Izzítsa a kék színű sót fehér színűre! 4. Exszikkátorban hűtse szobahőérsékletűre és érje eg a töegét! 5. Száolja ki a kristályos réz-szulfát kristályvíztartalát! Mintafeladat: Az izzítótégely töege: 23,4751 g Az izzítótégely és a kristályvizes só töege: 24,6219 g Az izzítótégely és a vízentes só töege: 24,2149 g M(CuSO 4 ) = 159,5 g/ol A beért kristályvizes só töege: 24,6219 g 23,4751 g = 1,1468 g 13

14 A vízentes só töege: 24,2149 g 23,4751 g = 0,7398 g A kristályvíz töege: 1,1468 g 0,7398 g = 0,4070 g A kristályvíz anyagennyisége: 0, = 0,02261 ol A kristályvíz-tartalo: 159,5 0,02261 = 4,87 ol 0, Papír négyzetétertöegének eghatározása A papír egyik alapvető ipari és nyodai jellezője a papír vastagságának és sűrűségének szorzata, ait agyarul négyzetétertöegnek neveznek. Mértékegységét g/ 2 -ben adják eg. A szokásos irodai papír négyzetétertöege 80 g/ 2, egy A4-es lap töege tehát 5 g. Mérje eg vonalzóval ( pontossággal) az adott papírlap területének kiszáításához szükséges éreteket! Száolja ki a papírlap területét! Mérje eg a papírlap töegét táraérlegen! Száolja ki az adott inőségű papír 1, ének töegét! A papírlap kör alakú. A kör átérője: d = 138 = 0,138 A kör sugara: r = 2 d = 0,069 A papírlap területe A = r 2 π = 0, ,14 = 0, A papírlap töege: 2,54 g 2,54 g A papír négyzetétertöege: = 169,8 g/ g/ ,

15 Térfogatérés A térfogat az a térrész, ait a testek anyagukkal kitöltenek, a térből elfoglalnak. A térfogat az SI értékrendszer szerint száraztatott ennyiség. Száraztatása a hosszúságból történik. Jele: V Alapértékegysége: 3 (köbéter) 1 3 az 1 éter élhosszúságú kocka térfogata. Laboratóriui körülények között az 1 3 nagy értékegység, ezért a 3 -nél kisebb térfogategységeket használunk. A köbdeciéter a 3 ezredrésze (jele: d 3 ). Gyakran van szükségünk ég ennél is kisebb térfogategységre. Ilyen a köbcentiéter, ai a d 3 ezredrésze (jele: c 3 ). A térfogatérés értékegységei és a váltószáok: forrás:tudasbazis.sulinet.hu c 3 < d 3 < Bár a térfogat szabványos értékegysége a köbéter, a köznapi életben a liter az elterjedtebb. 1 liter a térfogata az egy 1 kg töegű, kéiailag tiszta, 3,98 C-os víznek Pa nyoáson. A esékből, ondákból iserhetünk ég ezen kívül is száos űrértéket: akó, véka, gallon, pint. Ezek egy része ás országokban ég a is használatos. A liternek szokás tört részeit is egadni SI prefixuokkal, ezekkel kifejezve 1 liter = 10 deciliter (jele: dl = 100 centiliter, (jele: cl) = illiliter, (jele: l) Többszörösei közül csak a hekto (100-szoros) előtagot szokás használni, az ennél nagyobb térfogatokat az SI alapegység köbéterrel fejezzük ki. Annak ellenére, hogy ásból száraztatjuk, égis 1 liter egközelítően azonos 1 köbdeciéterrel, így 1 köbcentiéter is azonos 1 illiliterrel. A térfogatot befolyásoló tényezők A testek töege független a érési helytől és a érési körülényektől. A testek térfogatáról indez ne ondható el, ert a térfogatot a érési körülények befolyásolják. A térfogatot befolyásoló paraéterek a hőérséklet és a nyoás. Az anyagok nagy része elegítéskor kitágul, hűtéskor összehúzódik. Ha tehát a térfogatot eg akarjuk érni, akkor azt a hőérsékletet is eg kell adni, aelyen a érést végezzük. A testek térfogatát általában szobahőérsékletre (20 C-ra) vonatkoztatjuk, így éréskor biztosítani kell ezt a hőérsékletet. A szilárd és folyékony halazállapotú anyagok gyakorlatilag összenyohatatlanok, a gázok azonban a nyoás változásával változtatják a térfogatukat. A térfogatot általában norál lég- 15

16 köri nyoáson (0,1 MPa) érjük. Szilárd és folyékony anyagok esetén a nyoás kisértékű változása nincs hatással a térfogatra, gázok esetén azonban a térfogat fordítottan arányos a nyoással (ha a hőérséklet közben ne változik). Szilárd anyagok térfogatának érése Szabályos alakú szilárd testek térfogatának eghatározása hosszúságéréssel történhet. Megérjük a szabályos test jellező éreteit, ajd kiszáítjuk a térfogatát. Szabálytalan alakú testek térfogatát erüléses ódszerrel határozhatjuk eg. Ehhez olyan folyadékot kell választanunk, aelyben a szilárd anyag ne oldódik. Ha a szilárd anyagot folyadékba ártjuk, akkor teljes erülésekor annyi folyadékot szorít ki, aennyi a saját térfogata. Ha egérjük a szilárd test által kiszorított folyadék térfogatát, akkor egkapjuk a saját térfogatát. Folyadékok térfogatának érése A folyadékok az edényt alulról felfelé egyenletesen töltik ki a térfogatuknak egfelelő értékben, felveszik az edény alakját és felszínük vízszintes. Ezek a tulajdonságok alkalassá teszik a folyadékokat arra, hogy térfogatukat erre a célra készített térfogatérő eszközzel érjük eg. A laboratóriui térfogatérő eszközök üvegből készültek és hitelesítettek (kalibráltak). Ez azt jelenti, hogy készítésükkor az edényen pontosan jelölték, hogy a kalibráció hőérsékletén (általában 20 C-on ) eddig kell az edényt folyadékkal egtölteni, vagy ennyi folyadékot kell belőle kivenni, hogy eghatározott térfogatú folyadékunk legyen. Ha a hitelesítés úgy történik, hogy az edényben levő folyadék térfogata pontos, akkor betöltésre kalibrált az eszköz. Aennyiben az eszközzel kiért térfogat a pontos, akkor kifolyásra kalibrált. Térfogatérő eszközök Mérőlobik A érőlobik a laboratóriui üvegedények egy típusa, aelyet az analitikai kéiában használnak pontos térfogatú illetve koncentrációjú oldatok készítésére. Általában üvegből, esetleg űanyagból készítik. Lapos fenekű, öblös hasú alja van, hosszú keskeny nyak kapcsolódik hozzá, ely ledugaszolható. A dugót üvegből vagy kéiailag ellenálló űanyagból készítik. A nyakon egyetlen gyűrű alakú vésett vagy festett jelzés van. A hasán feltüntetik a érőlobik térfogatát és kalibrációs hőérsékletét. A leggyakoribb éretek 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 és 2000 c 3 térfogatúak. Főleg isert térfogatú oldatok készítésére használják. Betöltésre kalibrált eszköz, jelre töltve a benne levő folyadék térfogata felel eg pontosan a hasára írt térfogatnak. 16

17 Pipetták A pipetták középen hengeresen vagy göbszerűen kiszélesedő, egyik végükön kihúzott üvegeszközök. Alakjuk és használatuk szerint két típusuk van: hasas és osztott pipetta. A hasas pipetta középső része kiöblösödik, alsó része elszűkülő végű, felül egyenletes keresztetszetű. Csak egy adott térfogatú folyadék kiérésére alkalas eszköz. Egy- és kétjelű kivitelben készül. eia/altalanos-keia/2/terfogat-es-surusegeroeszkozok/erolobik Egyjelű pipetta használatakor a felszívott és jelre állított folyadékot a pipettából teljesen kifolyatva, kétjelű pipetta esetén a két jel közötti ennyiségű folyadékot kifolyatva érjük ki az adott térfogatot. Az osztott pipetta (vagy érő pipetta) alakját tekintve abban különbözik a hasas pipettától, hogy kiöblösödő része hosszabb és egyenletes keresztetszetű. Használata különbözik abban, hogy több kisebb, tetszés szerinti térfogatrészletet érhetünk ki vele. Oldalán többnyire 0,1 c 3 -es beosztású skála található. A érés során először a felső jelig (nulláig) szívjuk fel a folyadékot, ajd a beosztáson követhetjük, hogy ekkora térfogatú folyadékot engedünk ki belőle. Egyre elterjedtebb az ún. autoata pipetta is. Ez cserélhető, kb. 10 c hosszúságú és 1 c átérőjű, végén beszűkített űanyag szívócsővel (pipetta-hegy) ellátott dugattyús egoldású eszköz, aely vagy adott térfogat kiérésére szolgál, vagy kisebb intervalluban (pl. 1-5 c 3 ) beállítható a kívánt folyadéktérfogat is. Pontossága kissé elarad a hagyoányos üveg eszközökétől, a gyorsaság és a kiváló isételhetőség azonban nagyon előnyös sorozatérések esetén, így jól helyettesíti az osztott-pipettát. A pipetták kifolyásra kalibrált eszközök, a belőlük kifolyatott folyadék térfogata felel eg pontosan a hasára írt térfogatnak. 17

18 Büretta A büretta általánosan használt alakjában egyenletes keresztetszetű, általában 1 c átérőjű, c 3 össztérfogatú érőcső, lényegében az osztott pipettához hasonló eszköz, aelyet függőlegesen állványba fogva használunk. Az alul kissé beszűkített, egyenes, vagy eghajlított cső csiszolatos csappal elzárható. Felső, nyitott végén a folyadék betölthető. A büretta az össztérfogaton belül tetszőleges térfogatú folyadékrészletek pontos kiérésére, adagolására (cseppenként is) alkalas. Leggyakrabban az analitikában érőoldatok adagolására (térfogatos elezés) használják. A büretta is kifolyásra kalibrált eszköz, a belőle leengedett folyadék térfogata felel eg pontosan. Mérőhenger A érőhenger olyan talpas üveghenger, aelynek falán beosztás van. Az osztásról leolvasható, hogy a hengert egy adott jelig feltöltve ekkora térfogatú a benne lévő folyadék. A feltüntetett határig bárilyen ennyiségű folyadék érhető vele. A érőhenger ne túl pontos érőeszköz. Akkor használjuk, ha az anyag térfogatát elegendő csak közelítő pontossággal egadni. A érőhengert adott térfogatú oldószer, vagy oldat kiérésére használjuk. A laboratóriui sorozatéréseknél nagy segítséget jelentenek a tartályos folyadékadagoló eszközök, aelyek a folyadékot adagolófejjel ellátott üveg tartályban tárolják. Az adagolófej tulajdonképpen a fecskendőhöz hasonlóan űködik, a beállított térfogatú folyadék felszívását és kinyoását biztosítja. Pontossága kb. a érőhengerével egyezik eg, de az isételhetőség iatt használata a sorozatéréseknél előnyös. A térfogatérő eszközök csoportosítása kalibrációjuk és pontosságuk szerint kalibráció pontosság érőlobik betöltésre pontos pipetta kifolyásra pontos büretta kifolyásra pontos érőhenger kifolyásra kevésbé pontos 18

19 A térfogatérés szabályai A térfogatérő eszközöket elegíteni vagy erősen hűteni ne szabad. Csak olyan hőérsékleten használhatók és érnek pontosan, aelyre hitelesítve vannak. Az eszközöket tisztán, zsírentesen használjuk. Ez különösen fontos a térfogatérés esetén, ert a zsíros üveg falán cseppekben sok folyadék egtapad, és ez pontatlanná teszi a érést. Kifolyásra kalibrált eszközök leolvasásánál kb. 30 ásodpercig várni kell a falra tapadt folyadékréteg utánfolyása iatt. Kis keresztetszetű eszközök (pipetták, büretta) feltöltésénél ügyelni kell a buborékentességre. Egyjelű pipetta használata esetén tilos a végében aradó folyadék kifújása, kirázása. Minden térfogatérő eszközt függőlegesen tartva, szeagasságban olvassunk le! A folyadékok térfogatának pontos éréséhez elengedhetetlen a folyadékfelszín (eniszkusz) pontos beállítása. Mindig a eniszkusz közepét állítjuk a jelre. A eniszkusz A különböző folyadékok térfogatát érőhengerrel tudjuk egérni. A eniszkusz alakja iatt ne indegy, hogy elyik részét tekintjük a folyadék szintjének. A laboratóriui technikában egállapodás alapján érik eg a térfogatot. A beérésnél, illetve a szint leolvasásánál figyelnünk kell arra, hogy nedvesítő vagy ne nedvesítő folyadékról van-e szó. A színtelen és színes folyadékok leolvasása se azonos ódon történik. Folyadékoszlop agasságának leolvasása Nedvesítő, színtelen folyadékok esetében a eniszkusz alsó szintjét, íg színes folyadékoknál a felső szintjét vesszük figyelebe. Doború eniszkusznál a felszín teteje a érvadó. A leolvasásnál fontos, hogy elkerüljük az ún. parallaxis hibát. Ez a leolvasási hiba akkor áll elő, ha a szeünk nincs egy szintben a felszínnel. A parallaxis hiba forrás: Veszélyes anyagok, töény savak, érgek, illékony folyadékok pipettázására erülő pipettát, vagy pipettára húzható guilabdát használunk. A erülő pipettába ne szívjuk fel a folyadékot, hane egvárjuk, íg a folyadék a beerülő pipettába áralik, és a jelzés fölé nyoul. Ezután kissé kieelve ár közönséges pipettaként használható. 19

20 Térfogatérési gyakorlatok 1. Osztott pipetta csepptérfogatának eghatározása Töltse eg csapvízzel és állítsa jelre a pipettát! Cseppenként adagoljon ki belőle 50 cseppet! Olvassa le a kiengedett víz térfogatát! Száolja ki egy csepp víz átlagos térfogatát! Az eredényt norál alakban, c 3 -ben adja eg! Mintafeladat: Az 50 csepp térfogata: 1,9 c 3 Egy csepp térfogata: 1,9/50 = 3, c 3 2. Büretta csepptérfogatának eghatározása Töltse eg csapvízzel és állítsa jelre a bürettát! Cseppenként adagoljon ki belőle 5,00 c 3 -nyit! Száolja eg a cseppeket! Száolja ki egy csepp víz átlagos térfogatát! Az eredényt norál alakban, c 3 -ben adja eg! Mintafeladat: Az 5,00 c 3 térfogatban levő cseppek száa:134 Egy csepp térfogata: 5,00/134= 3, c 3 3. Vízcseppek sugarának eghatározása Osztott pipettát töltsön eg vízzel és állítsa jelre! Cseppentsen ki 30 cseppet és olvassa le a térfogatát! Száolja ki egy vízcsepp térfogatát! Száolja ki a vízcsepp sugarát! Az eredényt norál alakban, c-ben adja eg! Mintafeladat: A 30 csepp térfogata: 1,1 c 3 1, 1 Egy csepp térfogata: = 3, c 3 30 A göb térfogata: V 4r 3 3 3V A csepp sugara: r = 3 4 = 3 3 3, , 14 2 = 2, c 4. Mérés osztott pipettával Mérje le táraérlegen egy tiszta, száraz főzőpohár töegét! Csapvízzel töltsön eg és állítson jelre egy 10 c 3 -es pipettát! Mérjen a főzőpohárba 1 c 3 vizet és érje eg a töegét! 20

Fluidizált halmaz jellemzőinek mérése

Fluidizált halmaz jellemzőinek mérése 1. Gyakorlat célja Fluidizált halaz jellezőinek érése A szecsés halaz tulajdonságainak eghatározása, a légsebesség-nyoásesés görbe és a luidizációs határsebesseg eghatározása. A érésekböl eghatározott

Részletesebben

Térfogatmérés. Térfogatmérő eszközök

Térfogatmérés. Térfogatmérő eszközök Térfogatmérés Térfogatmérő eszközök A folyadék-térfogfatmérő eszközöket két nagy csoportra oszthatunk aszerint, hogy a belőlük kifolyatható, vagy a beléjük tölthető folyadék térfogatának mérésére használhatók.

Részletesebben

Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel

Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel Folyadékok és szilárd anyagok sűrűségének meghatározása különböző módszerekkel Név: Neptun kód: _ mérőhely: _ Labor előzetes feladatok 20 C-on különböző töménységű ecetsav-oldatok sűrűségét megmérve az

Részletesebben

2012 február 7. (EZ CSAK A VERSENY UTÁN LEGYEN LETÖLTHETŐ!!!)

2012 február 7. (EZ CSAK A VERSENY UTÁN LEGYEN LETÖLTHETŐ!!!) 1 A XXII. Öveges József fizika tanulányi verseny első fordulójának feladatai és azok egoldásának pontozása 2012 február 7. (EZ CSAK A VERSENY UTÁN LEGYEN LETÖLTHETŐ!!!) 1. Egy odellvasút ozdonya egyenletesen

Részletesebben

Szemcsés szilárd anyag porozitásának mérése. A sűrűség ismert definíciója szerint meghatározásához az anyag tömegét és térfogatát kell ismernünk:

Szemcsés szilárd anyag porozitásának mérése. A sűrűség ismert definíciója szerint meghatározásához az anyag tömegét és térfogatát kell ismernünk: Szecsés szilárd anyag porozitásának érése. Eléleti háttér A vegyipar alapanyagainak és terékeinek több int fele szilárd szecsés, ún. ölesztett anyag. Alapanyag pl. a szén, szilikonok, szees terények stb.,

Részletesebben

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3 5. gyakorlat. Tömegmérés, térfogatmérés, pipettázás gyakorlása tömegméréssel kombinálva. A mérési eredmények megadása. Sóoldat sőrőségének meghatározása, koncentrációjának megadása a mért sőrőség alapján.

Részletesebben

Az oldatok összetétele

Az oldatok összetétele Az oldatok összetétele Az oldatok összetételét (töménységét) többféleképpen fejezhetjük ki. Ezek közül itt a tömegszázalék, vegyes százalék és a mólos oldat fogalmát tárgyaljuk. a.) Tömegszázalék (jele:

Részletesebben

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése Méréstechnika Hőmérséklet mérése Hőmérséklet: A hőmérséklet a termikus kölcsönhatáshoz tartozó állapotjelző. A hőmérséklet azt jelzi, hogy egy test hőtartalma milyen szintű. Amennyiben két eltérő hőmérsékletű

Részletesebben

2.4.29. OMEGA-3-SAVAKBAN GAZDAG ZSÍROS OLAJOK ZSÍRSAVÖSSZETÉTELE

2.4.29. OMEGA-3-SAVAKBAN GAZDAG ZSÍROS OLAJOK ZSÍRSAVÖSSZETÉTELE 2.4.29. Oega-3-savakban gazdag zsíros olajok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0-0/2008:20429 javított 6.0 2.4.29. OMEG-3-SVKBN GZDG ZSÍROS OLJOK ZSÍRSVÖSSZETÉTELE eghatározás alkalazható EPS- és DHS-tartalo kvantitatív

Részletesebben

Az oldatok összetétele

Az oldatok összetétele Az oldatok összetétele Az oldatok összetételét (töménységét) többféleképpen fejezhetjük ki. Ezek közül itt a tömegszázalék, vegyesszázalék és a mólos oldat fogalmát tárgyaljuk. a.) Tömegszázalék (jele:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Áramlástani alaptörvények. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó László. Áramlástani alaptörvények. A követelménymodul megnevezése: Szabó László Áralástani alaptörények A köetelényodul egneezése: Kőolaj- és egyipari géprendszer üzeeltetője és egyipari technikus feladatok A köetelényodul száa: 07-06 A tartaloele azonosító száa és célcsoportja:

Részletesebben

XXIII. ÖVEGES JÓZSEF KÁRPÁT-MEDENCEI FIZIKAVERSENY 2013. M E G O L D Á S A I ELSŐ FORDULÓ. A TESZTFELADATOK MEGOLDÁSAI (64 pont) 1. H I I I 2.

XXIII. ÖVEGES JÓZSEF KÁRPÁT-MEDENCEI FIZIKAVERSENY 2013. M E G O L D Á S A I ELSŐ FORDULÓ. A TESZTFELADATOK MEGOLDÁSAI (64 pont) 1. H I I I 2. XXIII. ÖVEGES JÓZSEF KÁRPÁT-MEDENCEI FIZIKAVERSENY 01. ELSŐ FORDULÓ M E G O L D Á S A I A TESZTFELADATOK MEGOLDÁSAI (64 pont) 1. H I I I. H H I H. H I H 4. I H H 5. H I I 6. H I H 7. I I I I 8. I I I 9.

Részletesebben

2. Rugalmas állandók mérése

2. Rugalmas állandók mérése . Rugalas állandók érése PÁPICS PÉTER ISTVÁN csillagász, 3. évfolya 00.10.7. Beadva: 00.1.1. 1. A -ES, AZAZ AZ ABLAK FELLI MÉRHELYEN MÉRTEM. Ezen a laboron a férudak Young-oduluszát értük, pontosabban

Részletesebben

Tiszta anyagok fázisátmenetei

Tiszta anyagok fázisátmenetei Tiszta anyagok fázisátenetei Fizikai kéia előadások 4. Turányi Taás ELTE Kéiai Intézet Fázisok DEF egy rendszer hoogén, ha () nincsenek benne akroszkoikus határfelülettel elválasztott részek és () az intenzív

Részletesebben

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok mechanikája Folyadékok és gázok mechanikája A folyadékok nyomása A folyadék súlyából származó nyomást hidrosztatikai nyomásnak nevezzük. Függ: egyenesen arányos a folyadék sűrűségével (ρ) egyenesen arányos a folyadékoszlop

Részletesebben

Általános Kémia. Dr. Csonka Gábor 1. Gázok. Gázok. 2-1 Gáznyomás. Barométer. 6-2 Egyszerű gáztörvények. Manométer

Általános Kémia. Dr. Csonka Gábor 1. Gázok. Gázok. 2-1 Gáznyomás. Barométer. 6-2 Egyszerű gáztörvények. Manométer Gázok -1 Gáznyoás - Egyszerű gáztörvények -3 Gáztörvények egyesítése: Tökéletes gáz egyenlet és általánosított gáz egyenlet -4 tökéletes gáz egyenlet alkalazása -5 Gáz halazállapotú reakciók -6 Gázkeverékek

Részletesebben

Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés

Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés A laboratóriumi gyakorlat során elvégzendő feladat: Oldatok hígítása, adott ph-jú pufferoldat készítése és vizsgálata, valamint egy oldat sűrűségének mérése. Felkészülés

Részletesebben

B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása

B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása 2014/2015. B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A kísérleti tálcán lévő sorszámozott eken három fehér port talál. Ezek: cukor, ammónium-klorid, ill. nátrium-karbonát

Részletesebben

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny Nyomás Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny, mértékegysége N (newton) Az egymásra erőt kifejtő testek, tárgyak érintkező felületét nyomott felületnek

Részletesebben

Hőtágulás - szilárd és folyékony anyagoknál

Hőtágulás - szilárd és folyékony anyagoknál Hőtágulás - szilárd és folyékony anyagoknál Celsius hőmérsékleti skála: 0 ºC pontja a víz fagyáspontja 100 ºC pontja a víz forráspontja Kelvin hőmérsékleti skála: A beosztása 273-al van elcsúsztatva a

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY

EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY ALAPMÉRTÉKEGYSÉGEK A fizikában és a méréstudományban mértékegységeknek hívjuk azokat a méréshez használt egységeket,

Részletesebben

A TITRÁLÁSOK GYAKORLATA

A TITRÁLÁSOK GYAKORLATA A TITRÁLÁSOK GYAKORLATA készült a DE és SZTE Szervetlen és Analitikai Kémiai tanszékeinek oktatási segédanyagai, illetve Lengyel B.: Általános és Szervetlen Kémiai Praktikum alapján Előkészületek a térfogatos

Részletesebben

Egyfázisú aszinkron motor

Egyfázisú aszinkron motor AGISYS Ipari Keverés- és Hajtástecnika Kft. Egyfázisú aszinkron otor 1 Egy- és árofázisú otorok főbb jellegzetességei 1.1 Forgórész A kalickás aszinkron otorok a forgórész orony alakjának kialakításától

Részletesebben

Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer méretezése

Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer méretezése Használati-elegvíz készítő nakollektoros rendszer éretezése Kiindulási adatok: A éretezendő létesítény jellege: Családi ház Melegvíz felhasználók száa: n 6 fő Szeélyenkénti elegvíz fogyasztás: 1 50 liter/fő.na

Részletesebben

Ideális gáz és reális gázok

Ideális gáz és reális gázok Ideális gáz és reális gázok Fizikai kémia előadások 1. Turányi Tamás ELTE Kémiai Intézet Állaotjelzők állaotjelző: egy fizikai rendszer makroszkoikus állaotát meghatározó mennyiség egykomonensű gázok állaotjelzői:

Részletesebben

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom:

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom: 1. előadás Gáztörvények Kapcsolódó irodalom: Fizikai-kémia I: Kémiai Termodinamika(24-26 old) Chemical principles: The quest for insight (Atkins-Jones) 6. fejezet Kapcsolódó multimédiás anyag: Youtube:

Részletesebben

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Használati útutató Version 757665i agyar Gratulálunk a Leica Lino egvásárlásához!. A biztonsági előírások a készülék használatát leíró rész után olvashatók. A

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat

Részletesebben

2.9. Az egyszerű, tiszta anyagok fázisátalakulásai

2.9. Az egyszerű, tiszta anyagok fázisátalakulásai Kéiai potenciál Fejezetek a fizikai kéiából 2.9. Az egyszerű, tiszta anyagok fázisátalakulásai A indennapi életben találkozunk olyan kifejezésekkel, int fagyás, forrás, párolgás, stb. Mint a kifejezésekből

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

B TÉTEL A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása A keményítő kimutatása búzalisztből

B TÉTEL A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása A keményítő kimutatása búzalisztből 2011/2012. B TÉTEL A túró nitrogéntartalmának kimutatása A kémcsőben levő túróra öntsön tömény nátrium-hidroxid oldatot. Melegítse enyhén! Jellegzetes szagú gáz keletkezik. Tartson megnedvesített indikátor

Részletesebben

2. A hőmérő kalibrálása. Előkészítő előadás 2015.02.09.

2. A hőmérő kalibrálása. Előkészítő előadás 2015.02.09. 2. A hőmérő kalibrálása Előkészítő előadás 2015.02.09. Nemzetközi mértékegységrendszer SI Alapmennyiség Alap mértékegységek Mennyiség Jele Mértékegység Jele hosszúság l méter m tömeg m kilogramm kg idő

Részletesebben

Sugárzásmérés Geiger-Müller számlálóval Purdea András Bartók Béla Elméleti Liceum

Sugárzásmérés Geiger-Müller számlálóval Purdea András Bartók Béla Elméleti Liceum Sugárzásérés Geiger-Müller szálálóval Purdea András Bartók Béla Eléleti Liceu 1. Bevezetés Úgy fogta neki a sugárzáséréshez, hogy kellett készítsek a fizika labornak egy Geiger-Müller Szálálót. A Rádótechnika

Részletesebben

Vizes oldatok ph-jának mérése

Vizes oldatok ph-jának mérése Vizes oldatok ph-jának mérése Név: Neptun-kód: Labor elızetes feladat Mennyi lesz annak a hangyasav oldatnak a ph-ja, amelynek koncentrációja 0,330 mol/dm 3? (K s = 1,77 10-4 mol/dm 3 ) Mekkora a disszociációfok?

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai és megoldásai fizikából. II.

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai és megoldásai fizikából. II. Oktatási Hivatal A 010/011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulányi Verseny első fordulójának feladatai és egoldásai fizikából II. kategória A dolgozatok elkészítéséhez inden segédeszköz használható.

Részletesebben

A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T)

A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T) - 1 - FIZIKA - SEGÉDANYAG - 10. osztály I. HŐTAN 1. Lineáris és térfogati hőtágulás Alapjelenség: Ha szilárd vagy folyékony halazállapotú anyagot elegítünk, a hossza ill. a térfogata növekszik, hűtés hatására

Részletesebben

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 1.A gyakorlat célja Az MPX12DP piezorezisztiv differenciális nyomásérzékelő tanulmányozása. A nyomás feszültség p=f(u) karakterisztika megrajzolása. 2. Elméleti

Részletesebben

Mágneses momentum, mágneses szuszceptibilitás

Mágneses momentum, mágneses szuszceptibilitás Mágneses oentu, ágneses szuszceptibilitás A olekuláknak (atooknak, ionoknak) elektronszerkezetüktől függően lehet állandóan eglévő, azaz peranens ágneses oentua (ha van bennük párosítatlan elektron, azaz

Részletesebben

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék Készítette:... kurzus Elfogadva: Dátum:...év...hó...nap NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS Mérési feladatok 1. Csővezetékben áramló levegő nyomásveszteségének mérése U-csöves

Részletesebben

Gázok. Készítette: Porkoláb Tamás

Gázok. Készítette: Porkoláb Tamás Gázok Készítette: Porkoláb Taás. Alapfogalak. Az ideális gáz nyoása, a Boyle-Mariotte törvény 3. A hıérséklet 4. Gay-Lussac I. törvénye 5. Gay-Lussac II. törvénye 6. Az állapotegyenlet 7. Az ideális gáz

Részletesebben

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok mechanikája Folyadékok és gázok mechanikája Hidrosztatikai nyomás A folyadékok és gázok közös tulajdonsága, hogy alakjukat szabadon változtatják. Hidrosztatika: nyugvó folyadékok mechanikája Nyomás: Egy pontban a

Részletesebben

rugós erőmérő parafa dugó kapilláris csövek drótkeret cérnaszállal műanyag pohár víz, mosogatószer

rugós erőmérő parafa dugó kapilláris csövek drótkeret cérnaszállal műanyag pohár víz, mosogatószer A kísérlet célkitűzései: A folyadék felületén lejátszódó jelenségek értelmezése, adhéziós és kohéziós erők fogalmának megismerése Eszközszükséglet: kristályosító csésze rugós erőmérő parafa dugó üveglap

Részletesebben

Ismerje meg a természettudomány törvényeit élőben 10 hasznos tanács Tanuljon könnyedén

Ismerje meg a természettudomány törvényeit élőben 10 hasznos tanács Tanuljon könnyedén Vegyipar Iskolai kísérletek Törésmutató-mérés Ismertető 10 hasznos tanács a Törésmutató-méréshez Ismerje meg a természettudomány törvényeit élőben Tanuljon könnyedén Kedves Olvasó! Először is köszönjük,

Részletesebben

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai Hidrosztatika A Hidrosztatika a nyugalomban lévő folyadékoknak a szilárd testekre, felületekre gyakorolt hatásával foglalkozik. Tárgyalja a nyugalomban lévő folyadékok nyomásviszonyait, vizsgálja a folyadékba

Részletesebben

Tapasztalat: Magyarázat:

Tapasztalat: Magyarázat: 1. Kísérlet Szükséges anyagok: 3,2 g cinkpor; 1,5 g kénpor Szükséges eszközök: porcelántál, vegyszeres kanál, vas háromláb, agyagos drótháló, Bunsen-égő Végrehajtás: Keverjük össze a cinkport és a kénport,

Részletesebben

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az eredményes munka szempontjából szükség van arra, hogy a kozmetikus, a gyakorlatban használt alapanyagokat ismerje, felismerje

Részletesebben

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt

Részletesebben

Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés

Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés Oldatkészítés, ph- és sűrűségmérés A laboratóriumi gyakorlat során elvégzendő feladat: Oldatok hígítása, adott ph-jú pufferoldat készítése és vizsgálata, valamint egy oldat sűrűségének mérése. Felkészülés

Részletesebben

1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása

1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása 2. Laboratóriumi gyakorlat A laborgyakorlatok anyagát összeállította: dr. Pasinszki Tibor egyetemi tanár 1.1. Reakciósebességet befolyásoló tényezők, a tioszulfát bomlása A reakciósebesség növelhető a

Részletesebben

A mérés eszközei, módszerei a gyógyszerészi pontosság fogalma a patikában és laikuskörben /mérlegek bemutatása, gyógyszer készítése,

A mérés eszközei, módszerei a gyógyszerészi pontosság fogalma a patikában és laikuskörben /mérlegek bemutatása, gyógyszer készítése, A mérés eszközei, módszerei a gyógyszerészi pontosság fogalma a patikában és laikuskörben /mérlegek bemutatása, gyógyszer készítése, - VIZSGÁLÓ ESZKÖZÖK - BÚTORZAT 2016 Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai

Részletesebben

13. Román-Magyar Előolimpiai Fizika Verseny Pécs Kísérleti forduló május 21. péntek MÉRÉS NAPELEMMEL (Szász János, PTE TTK Fizikai Intézet)

13. Román-Magyar Előolimpiai Fizika Verseny Pécs Kísérleti forduló május 21. péntek MÉRÉS NAPELEMMEL (Szász János, PTE TTK Fizikai Intézet) 3. oán-magyar Előolipiai Fizika Verseny Pécs Kísérleti forduló 2. ájus 2. péntek MÉÉ NAPELEMMEL (zász János, PE K Fizikai ntézet) Ha egy félvezető határrétegében nok nyelődnek el, akkor a keletkező elektron-lyuk

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor légnyomás függ... 1. 1:40 Normál egyiktől sem a tengerszint feletti magasságtól a levegő páratartalmától öntsd el melyik igaz vagy hamis. 2. 3:34 Normál E minden sorban pontosan egy helyes válasz van Hamis

Részletesebben

a) 4,9 g kénsavat, b) 48 g nikkel(ii)-szulfátot, c) 0,24 g salétromsavat, d) 65 g vas(iii)-kloridot?

a) 4,9 g kénsavat, b) 48 g nikkel(ii)-szulfátot, c) 0,24 g salétromsavat, d) 65 g vas(iii)-kloridot? 2.2. Anyagmennyiség-koncentráció 1. Hány mol/dm 3 koncentrációjú az az oldat, amelynek 200 cm 3 -ében 0,116 mol az oldott anyag? 2. 2,5 g nátrium-karbonátból 500 cm 3 oldatot készítettünk. Számítsuk ki

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor Melyik állítás az igaz? (1 helyes válasz) 1. 2:09 Normál Zárt térben a gázok nyomása annál nagyobb, minél kevesebb részecske ütközik másodpercenként az edény falához. Zárt térben a gázok nyomása annál

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 81 ÉRETTSÉGI VIZSGA 9. ájus 1. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útutató utasításai szerint,

Részletesebben

NATRII HYALURONAS. Nátrium-hialuronát

NATRII HYALURONAS. Nátrium-hialuronát Natrii hyaluronas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0. - 1 01/2008:1472 NATRII HYALURONAS Nátriu-hialuronát (C 14 H 20 NNaO 11 ) n [9067-32-7] DEFINÍCIÓ A nátriu-hialuronát a hialuronsav nátriusója. A hialuronsav D-glükuronsav

Részletesebben

Telítetlen oldat: még képes anyagot feloldani (befogadni), adott hőmérsékleten.

Telítetlen oldat: még képes anyagot feloldani (befogadni), adott hőmérsékleten. 2. Oldatkészítés 2.1. Alapfogalmak Az oldat oldott anyagból és oldószerből áll. Az oldott anyag és az oldószer közül az a komponens az oldószer, amelyik nagyobb mennyiségben van jelen az oldatban. Az oldószer

Részletesebben

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás A nyomás IV. fejezet Összefoglalás Mit nevezünk nyomott felületnek? Amikor a testek egymásra erőhatást gyakorolnak, felületeik egy része egymáshoz nyomódik. Az egymásra erőhatást kifejtő testek érintkező

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor Nézd meg a képet és jelöld az 1. igaz állításokat! 1:56 Könnyű F sak a sárga golyó fejt ki erőhatást a fehérre. Mechanikai kölcsönhatás jön létre a golyók között. Mindkét golyó mozgásállapota változik.

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor gázok hőtágulása függ: 1. 1:55 Normál de független az anyagi minőségtől. Függ az anyagi minőségtől. a kezdeti térfogattól, a hőmérséklet-változástól, Mlyik állítás az igaz? 2. 2:31 Normál Hőáramláskor

Részletesebben

1. Az adott kifejezést egyszerűsítse és rajzolja le a lehető legkevesebb elemmel, a legegyszerűbben.

1. Az adott kifejezést egyszerűsítse és rajzolja le a lehető legkevesebb elemmel, a legegyszerűbben. 1 1. z adott kifejezést egyszerűsítse és rajzolja le a lehető legkevesebb eleel, a legegyszerűbben. F függvény 4 változós. MEGOLÁS: legegyszerűbb alak egtalálása valailyen egyszerűsítéssel lehetséges algebrai,

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

Egyszerő kémiai számítások

Egyszerő kémiai számítások Egyszerő kéiai száítások z egyes fizikai, illetve kéiai eyiségek közötti összefüggéseket éréssel állapítjuk eg. hhoz, hogy egy eyiséget éri tudjuk, a eyiségek valaely rögzített értékét (értékegység) kell

Részletesebben

Amit tudnom kell ahhoz, hogy szakmai számításokat végezzek

Amit tudnom kell ahhoz, hogy szakmai számításokat végezzek Tolnainé Szabó Beáta Amit tudnom kell ahhoz, hogy szakmai számításokat végezzek A követelménymodul megnevezése: Gyártás előkészítése és befejezése A követelménymodul száma: 0510-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

1. A hőszigetelés elmélete

1. A hőszigetelés elmélete . A hőszigetelés elélete.. A hővezetés... A hővezetés alapjai A hővezetési száítások előtt bizonyos előfeltételeket el kell fogadnunk. Feltételezzük, hogy a hőt vezető test két oldalán fellépő hőfokkülönbség

Részletesebben

Ón-ólom rendszer fázisdiagramjának megszerkesztése lehűlési görbék alapján

Ón-ólom rendszer fázisdiagramjának megszerkesztése lehűlési görbék alapján Ón-ólom rendszer fázisdiagramjának megszerkesztése lehűlési görbék alapján Készítette: Zsélyné Ujvári Mária, Szalma József; 2012 Előadó: Zsély István Gyula, Javított valtozat 2016 Laborelőkészítő előadás,

Részletesebben

A mágneses kölcsönhatás

A mágneses kölcsönhatás TÓTH A.: Mágneses erőtér/1 (kibővített óravázlat) 1 A ágneses kölcsönhatás Azt a kölcsönhatást, aelyet később ágnesesnek neveztek el, először bizonyos ásványok darabjai között fellépő a gravitációs és

Részletesebben

Méréstechnikai alapfogalmak

Méréstechnikai alapfogalmak Méréstechnikai alapfogalmak 1 Áttekintés Tulajdonság, mennyiség Mérés célja, feladata Metrológia fogalma Mérıeszközök Mérési hibák Mérımőszerek metrológiai jellemzıi Nemzetközi mértékegységrendszer Munka

Részletesebben

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2013. február 20. 7. évfolyam A feladatlap megoldásához elektronikus adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológép használható. Mobiltelefont számológép

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (párban végzik-45 perc) Kalorimetria: A szilárd testek fajhőjének meghatározása

TANULÓI KÍSÉRLET (párban végzik-45 perc) Kalorimetria: A szilárd testek fajhőjének meghatározása TANULÓI KÍSÉRLET (párban végzik-45 perc) Kalorimetria: A szilárd testek fajhőjének meghatározása A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: A kalorimetria (jelentése: hőmennyiségmérés) (http://ttk.pte.hu/fizkem/etangyakpdf/1gyak.pdf)

Részletesebben

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Nyomásm smérés Mőködési elv alapján Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık Alkalmazás szerint Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Mérési módszer

Részletesebben

Az anyagok változásai 7. osztály

Az anyagok változásai 7. osztály Az anyagok változásai 7. osztály Elméleti háttér: Hevítés hatására a jég megolvad, a víz forr. Hűtés hatására a vízpára lecsapódik, a keletkezett víz megfagy. Ha az anyagok halmazszerkezetében történnek

Részletesebben

Magyar DEMOLITION. Bontás Avant módra

Magyar DEMOLITION. Bontás Avant módra Magyar DEMOLITION Bontás Avant ódra ROBOT 185 Kieelkedő tulajdonságok A teleszkópos gé 46 c extra gékinyúlást és ezzel további felhasználhatóságot nyújt a bontási feladatok során A unkahengereket speciális

Részletesebben

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Hidrosztatika, Hidrodinamika Hidrosztatika, Hidrodinamika Folyadékok alaptulajdonságai folyadék: anyag, amely folyni képes térfogat állandó, alakjuk változó, a tartóedénytől függ a térfogat-változtató erőkkel szemben ellenállást fejtenek

Részletesebben

A szinuszosan váltakozó feszültség és áram

A szinuszosan váltakozó feszültség és áram A szinszosan váltakozó feszültség és ára. A szinszos feszültség előállítása: Egy téglalap alakú vezető keretet egyenletesen forgatnk szögsebességgel egy hoogén B indkciójú ágneses térben úgy, hogy a keret

Részletesebben

VEGYIPARI ALAPISMERETEK

VEGYIPARI ALAPISMERETEK Vegyipari alapiseretek eelt szint 08 ÉRETTSÉGI VIZSGA 008. ájus 6. VEGYIPARI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos

Részletesebben

Természetvédő 1., 3. csoport tervezett időbeosztás

Természetvédő 1., 3. csoport tervezett időbeosztás Természetvédő 1., 3. csoport tervezett időbeosztás 4. ciklus: 2012. március 08. Optikai mérések elmélet. A ciklus mérései: 1. nitrit, 2. ammónium, 3. refraktometriax2, mérőbőrönd. Forgatási terv: Csoport

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató pointek ULS 200

Üzembe helyezési útmutató pointek ULS 200 Üzebe helyezési útutató 2007 pointek ULS 200 Műszaki adatok ac kivitel Tápfeszültség 100-230 V ac, 15%, 50/60 Hz, 12 VA (5W) ax. Biztosíték Slow-Blow, 0.25 A, 250 V ac Kienet isétlőképesség: érzékenység:

Részletesebben

Általános Kémia Gyakorlat II. zárthelyi október 10. A1

Általános Kémia Gyakorlat II. zárthelyi október 10. A1 2008. október 10. A1 Rendezze az alábbi egyenleteket! (5 2p) 3 H 3 PO 3 + 2 HNO 3 = 3 H 3 PO 4 + 2 NO + 1 H 2 O 2 MnO 4 + 5 H 2 O 2 + 6 H + = 2 Mn 2+ + 5 O 2 + 8 H 2 O 1 Hg + 4 HNO 3 = 1 Hg(NO 3 ) 2 +

Részletesebben

Klasszikus Fizika Laboratórium V.mérés. Fajhő mérése. Mérést végezte: Vanó Lilla VALTAAT.ELTE. Mérés időpontja:

Klasszikus Fizika Laboratórium V.mérés. Fajhő mérése. Mérést végezte: Vanó Lilla VALTAAT.ELTE. Mérés időpontja: Klasszikus Fizika Laboratóriu V.érés Fajhő érése Mérést égezte: Vanó Lilla VALTAAT.ELTE Mérés időpontja: 2012.10.11. 1. Mérés röid leírása A érés során egy inta fajhőjét kellett eghatározno. Ezt legkönnyebben

Részletesebben

A laboratóriumban különféle anyagokból készült eszközöket használunk. A feladataink elvégzéséhez legszükségesebbeket ismertetjük.

A laboratóriumban különféle anyagokból készült eszközöket használunk. A feladataink elvégzéséhez legszükségesebbeket ismertetjük. 8 1.2. Laboratóriumi eszközök A laboratóriumban különféle anyagokból készült eszközöket használunk. A feladataink elvégzéséhez legszükségesebbeket ismertetjük. 1.2.1. Üvegeszközök Kémcsövek Hıálló üvegbıl

Részletesebben

Az egyszerűsítés utáni alak:

Az egyszerűsítés utáni alak: 1. gyszerűsítse a következő törtet, ahol b 6. 2 b 36 b 6 Az egyszerűsítés utáni alak: 2. A 2, 4 és 5 számjegyek mindegyikének felhasználásával elkészítjük az összes, különböző számjegyekből álló háromjegyű

Részletesebben

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE 2.9.1 Tabletták és kapszulák szétesése Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:20901 2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE A szétesésvizsgálattal azt határozzuk meg, hogy az alábbiakban leírt kísérleti körülmények

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS PIKNOMÉTEREK HE

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS PIKNOMÉTEREK HE HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 53-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HATÁLYA... 3 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK... 3 3. ALAPFOGALMAK... 3 3.1 A piknométer... 3 3.2 Kapilláris cső... 3 3.3 Piknométer típusok:...

Részletesebben

7. OSZTÁLY TANMENETE MATEMATIKÁBÓL 2014/2015

7. OSZTÁLY TANMENETE MATEMATIKÁBÓL 2014/2015 7. OSZTÁLY TANMENETE MATEMATIKÁBÓL 2014/2015 Évi óraszá: 108 óra Heti óraszá: 3 óra 1. téa: Racionális száok, hatványozás 11 óra 2. téa: Algebrai kifejezések 12 óra 1. téazáró dolgozat 3. téa: Egyenletek,

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM)

Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM) Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM) I. Elméleti alapok: A vizek savasságát a savasan hidrolizáló sók és savak okozzák. A savasságot a semlegesítéshez szükséges erős bázis mennyiségével

Részletesebben

OMEGA-3-SAVAKBAN GAZDAG ZSÍROS OLAJOK ZSÍRSAVÖSSZETÉTELE

OMEGA-3-SAVAKBAN GAZDAG ZSÍROS OLAJOK ZSÍRSAVÖSSZETÉTELE 2.4.29. Oega-3-savakban gazdag zsíros olajok Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-0/200:20429 2.4.29. OMEG-3-SVKBN GZDG ZSÍROS OLJOK ZSÍRSVÖSSZETÉTELE eghatározás alkalazható EPS- és DHS-tartalo kvantitatív eghatározására

Részletesebben

Az emelők működés közbeni megfigyelésének célja: Arkhimédész görög fizikust és matematikust az ókor egyik legnagyobb tudósa volt.

Az emelők működés közbeni megfigyelésének célja: Arkhimédész görög fizikust és matematikust az ókor egyik legnagyobb tudósa volt. Az emelők működés közbeni megfigyelésének célja: Arkhimédész görög fizikust és matematikust az ókor egyik legnagyobb tudósa volt. Adjatok egy szilárd pontot, hol lábamat megvethetem és kimozdítom helyéből

Részletesebben

Fogalma. bar - ban is kifejezhetjük (1 bar = 10 5 Pa 1 atm.). A barométereket millibar (mb) beosztású skálával kell ellátni.

Fogalma. bar - ban is kifejezhetjük (1 bar = 10 5 Pa 1 atm.). A barométereket millibar (mb) beosztású skálával kell ellátni. A légnyomás mérése Fogalma A légnyomáson a talajfelszín vagy a légkör adott magasságában, a vonatkoztatás helyétől a légkör felső határáig terjedő függőleges légoszlop felületegységre ható súlyát értjük.

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Budapest, Thököly út 48-54. XV. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI

Részletesebben

Fizikai tulajdonságai: Tapasztalat: Magyarázat: Kémiai tulajdonságai: Előállítása: 1. laboratóriumban: 2. iparban:

Fizikai tulajdonságai: Tapasztalat: Magyarázat: Kémiai tulajdonságai: Előállítása: 1. laboratóriumban: 2. iparban: 1. Kísérlet : Hidrogén kimutatása, égése Szükséges anyagok: egy darab cink, sósav Szükséges eszközök: kémcső, cseppentő, gyújtópálca Végrehajtás: a, A kémcsőbe tedd bele a cinkdarabot, majd csepegtess

Részletesebben

V É R Z K A S A Y E N P

V É R Z K A S A Y E N P Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2012. február 14. 7. évfolyam 1. feladat (1) Írd be a felsorolt anyagok sorszámát a táblázat megfelelő helyére! fémek anyagok kémiailag tiszta anyagok

Részletesebben

Rácsvonalak parancsot. Válasszuk az Elsődleges függőleges rácsvonalak parancs Segédrácsok parancsát!

Rácsvonalak parancsot. Válasszuk az Elsődleges függőleges rácsvonalak parancs Segédrácsok parancsát! Konduktometriás titrálás kiértékelése Excel program segítségével (Office 2007) Alapszint 1. A mérési adatokat írjuk be a táblázat egymás melletti oszlopaiba. Az első oszlopba kerül a fogyás, a másodikba

Részletesebben

Jegyzőkönyv Térfogat, Tömeg

Jegyzőkönyv Térfogat, Tömeg Jegyzőkönyv Térfogat, Töeg Csoport: 5. A csoport tagjai: Adora Nikoletta Kapos Bálint Visnovitz Ferenc A Capus épület töegének eghatározása: Az Egyete épületeinek térfogat eghatározásához alapul vettük

Részletesebben

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző állapotuk alapján soroljuk be szilád, folyékony vagy

Részletesebben

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat) Mechanikai unka, energia, eljesíény (Vázla). Mechanikai unka fogala. A echanikai unkavégzés fajái a) Eelési unka b) Nehézségi erő unkája c) Gyorsíási unka d) Súrlódási erő unkája e) Rugóerő unkája 3. Mechanikai

Részletesebben

1. Gázok oldhatósága vízben: 101 325 Pa nyomáson g/100 g vízben

1. Gázok oldhatósága vízben: 101 325 Pa nyomáson g/100 g vízben 1. Gázok oldhatósága vízben: 101 325 Pa nyomáson g/100 g vízben t/ 0 C 0 20 30 60 O 2 0,006945 0,004339 0,003588 0,002274 H 2S 0,7066 0,3846 0,2983 0,148 HCl 82,3 72 67,3 56,1 CO 2 0,3346 0,1688 0,1257

Részletesebben