Egyfázisú aszinkron motor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyfázisú aszinkron motor"

Átírás

1 AGISYS Ipari Keverés- és Hajtástecnika Kft. Egyfázisú aszinkron otor 1 Egy- és árofázisú otorok főbb jellegzetességei 1.1 Forgórész A kalickás aszinkron otorok a forgórész orony alakjának kialakításától függően áro csoportba sorolatók: Norál kalickás otor, a forgórész orony agassága kisebb, int 12. Ezt a forgórész orony éretet a 100-as tengelyagasságig találjuk. Mélyornyú forgórész, a oronyagasság nagyobb, int 12. Ezt a forgórészt a tengelyagasságú gépeknél találjuk. Kétkalickás forgórészű otor Ezt a kialakítást a 160 és annál nagyobb tengelyagasságú gépeknél alkalazzák. Induláskor a forgórészben kialakuló ára frekvenciája is egegyezik a álózati frekvenciával (50Hz). Megfelelő vezető keresztetszet, agasság esetén kialakul az árakiszorulás. Árakiszorulás áteneti forgórész ellenállás növekedést, és a vele járó indítónyoaték növekedést okoz. Ennek egfelelően alakulnak ezen otorok indítónyoaték / névleges nyoaték viszonyai. M i /M n Közönséges kalickás Mélyornyú 0,3 0,7 0,7 1,4 Kétkalickás 1 2 Az egyfázisú otorokat gyakorlatilag 2,2kW teljesítényig gyártják, teát kisteljesítényű otorok. Ennek egfelelően a forgórészen kialakítató oronyéretek csak közönséges kalicka kialakítását teszik leetővé, ez pedig ne teszi leetővé az árakiszorulással segített indító nyoaték növekedést. 1.2 Állórész A árofázisú otoroknál szietrikus árofázisú tekercseléssel ozzuk létre a űködésez szükséges forgóezőt. Ennél a tekercselésnél ajdne tökéletesen egvalósítató a forgóező. Kisebb teljesítényű változatoknál egyréteges tekercselést alkalazunk. Az általa létreozott forgóező kisértékben tartalaz káros felaronikusokat. Nagyobb teljesítényeknél kétréteges tekercselést alkalazunk lépésrövidítéssel, és így a forgóező szinte felaronikus entes, ajdne tökéletes körforgó ező. Az egyfázisú otoroknál speciális kétfázisú tekercseléssel ozzuk létre a forgóezőt. Az így létesített forgóező ne tökéletes, felaronikusokat tartalaz, elyek zaj és rezgés forrásai. Egy adott kondenzátor érték ellett egy adott fordulatszánál és terelő nyoatéknál leet felaronikusok nélküli forgóezőt létreozni, ez célszerűen a névleges terelőnyoatékoz tartozó érték. Ezért az ettől eltérő terelési értékeknél a zaj és rezgésviszonyok rolanak. Így az egyfázisú otorok üresjárásban kedvezőtlen zaj és rezgés értékekkel rendelkeznek. A tekercselésnek sokféle változatát fejlesztették ki. Segédfázisos otortekercselés főfázis tekercselésből és segédfázis tekercselésből áll, elyek villaosan 90 fokos szöget zárnak be egyással. A segédfázis tekercselésen átfolyó ára fázistolását a segédfázis tekercseléssel sorba kapcsolt kondenzátorral ozzuk létre.

2 Egyfázisú aszinkron otor indítónyoatékát a kondenzátor értékének növelésével eeletjük. A segédfázisos aszinkron otornak áro alaptípus van: Üzei kondenzátoros egyfázisú aszinkron otor. A kondenzátor induláskor és üze közben is űködik. Mivel az indítónyoatéka alacsony, kb. a névleges nyoaték 40 %-a (M i /M n 0,4), ezért alkalazzuk a ásik két típust azokban az esetekben, aikor a terelés nyoatékigénye induláskor is agas. Indítókondenzátoros otor. A otor felfutása után általában egy árarelé lekapcsolja a kondenzátort a segédfázis tekercseléssel együtt. A kondenzátor értéke, és eiatt az indítónyoatéka is agasabb, int az ugyanolyan teljesítényű üzei kondenzátoros otoré. Kettős kondenzátorú otor. Jó indulási és jó üzei paraéterek éretők el. Az indítónyoaték növelése érdekében az indulásnál az üzei kondenzátorral páruzaosan ég egy kondenzátort alkalaznak. Ezt az indítókondenzátort ára relé vagy centrifugál kapcsoló kapcsolja le a otor felfutása során. Az egyfázisú aszinkron otor forgórészén kalickás tekercselést találunk. A forgórészen a árofázisú otoroknál találató oronyferdítésektől eltérő oronyferdítéseket alkalaznak, többek között a zaj és rezgés csökkentése céljából. 1. ábra: Kalickás forgórész oronyferdítéssel, kalicka A zaj csökkentéséez szükséges feltételek: egfelelő oronyferdítés, egfelelő nagyságú légrés, nagyon korrekt gyártástecnológia, ogy a forgórész koncentrikusan fusson az állórész furatban. Az állórész furatnak pedig körkörösnek kell lennie. Az állórész furat körkörösségét precíz leezcsoag kialakítással és korrekt ázfuratba elegítéssel leet biztosítani. 2/5 oldal

3 2 Egyfázisú aszinkron otor tereléses elegedési érés Az Agisys Kft. ML otortípusán koplett tereléses elegedési érést végeztünk az Óbudai Egyete Autoatika Intézetének Villaosgépek laboratóriuában. Motortípus: ML Sorozatszá: U=230V, I=3,8A, P=550W, n=1400 1/perc C ü =20µF, 450V, C i =100µF, 250V F class, IP55, =9,6kg A érési feszültség: U=230V 2.1 Melegedés érés eredényei t I [A] P 1 [W] cosφ n [1/perc] M [N] P 2 [W]) η, [%] 16:08 3, , , ,6 16:14 3, , , :20 3, , , ,8 16:25 3, , , ,7 16:30 3, , , ,7 16:40 3, , , ,7 16:50 3, , , :20 3, , , :30 3, , , :50 3, , , Indítónyoaték: 5,6N Ellenállás és őfok értékek: =6,43Ω, T =22ºC =8,18Ω, T k =24ºC A terelési érés kapcsolási vázlata: 3/5 oldal

4 2.2 A elegedési érés kiértékelése Tekercselőuzalok ellenállásának őfokfüggése A ai villaos gépek tekercselése elsősorban vörösréz uzalból és részben aluíniu uzalból készül. 2. ábra: Vörösréz uzalból készült tekercs ellenállásának őfokfüggése A vörösréz fajlagos ellenállása 0 értékű -235ºC-on (szupravezetés), utána lineárisan növekszik. Így felírató a következő összefüggés, annak alapján, ogy a két asonló derékszögű ároszög (I. és II.) befogóinak aránya egyással egyenlő: T = T : a vörösrézből készült tekercs elegebb őérsékletez (T ) tartozó ellenállása. : a vörösrézből készült tekercs idegebb őérsékletez (T ) tartozó ellenállása. Példa: T=20ºC, = 1Ω. Hány oos lesz az ellenállás 120ºC-on? = = 1, 392Ω Teát a vörösréz ellenállása 100ºC őfoknövekedés esetén 39%-al nő! Megj.: a a terelési elegedés érésekor ideg és eleg ellenállás éréséből írja elő a otor elegedésének száítását. A közepes túleleg ( ) ( + T ) ( T T ) t = 235 : a tekercselés ellenállása elegen Ω-ban, a eleg ellenállást a otor álózatról történő lekapcsolását követően 30 ásodpercen belül kell érni. : a tekercselés ellenállása idegen Ω-ban. T : a tekercselés őfoka idegen C-ban. T k : a űtőlevegő őfoka elegen C-ban. 235: vörösréz fajlagos ellenállása 0 értékű -235ºC-on k 4/5 oldal

5 Az elvégzett érés átlagos ideg és eleg ellenállásának értékei Sorozatszá: Típus: 550W, 4 pólusú aszinkron otor =6,43Ω, T =22ºC, T k =24ºC, =8,18Ω A közepes túleleg: t=72,6ºc A tekercselés őfoka az állandósult elegedés végén: 72,6ºC +24ºC = 96,6ºC A otor várató élettartaa a szigetelési rendszer szepontjából a elegedés értékének és a szigetelési őosztálynak (F) iseretében becsülető. Az F őosztályú otor tekercselési őfoka 155ºC leet tartósan. A szigetelési rendszer élettartaának 155ºC esetén iniu üzeórának kell lennie. Alacsonyabb őfok esetén az élettarta jelentősen nő. Aennyiben a tekercselés őfoka kevesebb, a szigetelési rendszer élettartaa -10ºC-ként duplázódik, ezt látjuk a következő táblázatban: Hőfok ºC Üzeóra Év Aennyiben a csapágyazás egfelelő, a forgórész dinaikus kiegyensúlyozása rendben van, a otor várató élettartaa agas lesz. A táblázat szerint néány csapágycserével 70 évig leet űködőképes! Megjegyzés a terelési elegedés érés közbeni űködésre: A otor norális zajszint és rezgésszint ellett űködött. Nyugodtan, egyenletesen járt, stabilan beállt az állandósult állapotra (teljesítényfelvétel, fordulatszá értékek stabilan állandók). Peresztegi Sándor Óbudai Egyete Cízetes Egyetei Docens 5/5 oldal

Mérési útmutató. A transzformátor működésének vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 3. sz. méréséhez

Mérési útmutató. A transzformátor működésének vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 3. sz. méréséhez BDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTDOMÁNYI EGYETEM VILLMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMTIKI KR VILLMOS ENERGETIK TNSZÉK Mérési útmutató transzformátor működésének vizsgálata z Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok

Részletesebben

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András TANULÁSI ÚTMUTATÓ Villanymotorok a gyakorlatban Készítette: Mozsolics András A fejlesztő intézmény megnevezése: Bánki Donát Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. Székhelye: 2800 Tatabánya, Réti út 1-5.

Részletesebben

Egyszerű áramkörök árama, feszültsége, teljesítménye

Egyszerű áramkörök árama, feszültsége, teljesítménye Egyszerű árakörök áraa, feszültsége, teljesíténye A szokásos előjelek Általában az ún fogyasztói pozitív irányokat használják, ezek szerint: - a ϕ fázisszög az ára helyzete a feszültség szinusz hullá szöghelyzetéhez

Részletesebben

1. Az energiaforrások típusai.

1. Az energiaforrások típusai. . Az energiaforrások típusai. -Kimerülő: szerves, fosszilis nukleáris, hasadó (fúziós) -Megújuló: napenergia: közvetlen: sugárzás, fotoszintézis közvetett: szél, felszíni folyamatok égitestek mozgása:

Részletesebben

Kockázati Jelentés. Erste Bank Hungary Zrt.

Kockázati Jelentés. Erste Bank Hungary Zrt. Kockázati Jelentés Erste Bank Hungary Zrt. A közzétett adatok 2014.09.30-i állapotot tükröznek 1.Kvalitatív adatok... 4 1.1. Általános inforációk... 4 1.1.1. A közzétételről 4 1.1.2. A száviteli és a tőkekövetelény

Részletesebben

2. ábra Változó egyenfeszültségek

2. ábra Változó egyenfeszültségek 3.5.. Váltakozó feszültségek és áramok Időben változó feszültségek és áramok Az (ideális) galvánelem által szolgáltatott feszültség iránya és nagysága az idő múlásával nem változik. Ha az áramkörben az

Részletesebben

28.A 28.A. A villamos gépek felosztása

28.A 28.A. A villamos gépek felosztása 8.A 8.A 8.A Villamos gépek Transzformátorok Csoportosítsa a villamos gépeket! Ismertesse a transzformátor felépítését, mőködését és fajtáit, s rajzolja fel rajzjelét! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos

Részletesebben

a) az egyszerű, skalár megoldásánál: az I állórészáram amplitúdóját, míg a

a) az egyszerű, skalár megoldásánál: az I állórészáram amplitúdóját, míg a Tevékenység: Jegyezze meg a szinkron gépben a külső vezérlésű áram-amplitúdó szabályozás és az önvezérlésű áramvektor-szabályozás rendszerét és működési elvét, az áramvektor bármely szöghelyzete esetén

Részletesebben

Általános műszaki információk

Általános műszaki információk Általános műszaki információk II Tartalomjegyzék Villamos kifejezések és szabványok......................................................... H2. oldal Kaszkádolás..................................................................................

Részletesebben

1. Az adott kifejezést egyszerűsítse és rajzolja le a lehető legkevesebb elemmel, a legegyszerűbben.

1. Az adott kifejezést egyszerűsítse és rajzolja le a lehető legkevesebb elemmel, a legegyszerűbben. 1 1. z adott kifejezést egyszerűsítse és rajzolja le a lehető legkevesebb eleel, a legegyszerűbben. F függvény 4 változós. MEGOLÁS: legegyszerűbb alak egtalálása valailyen egyszerűsítéssel lehetséges algebrai,

Részletesebben

IF 1.feltétel. 1.műveletso r. 2.feltétel. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

IF 1.feltétel. 1.műveletso r. 2.feltétel. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar IF 1.feltétel THEN 1.műveletso r [ ELSIF 2.feltétel THEN Zalotay Péter PROGRAMOZHATÓ IRÁNYÍTÁSOK II. Elektronikus jegyzet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tartalomjegyzék 1. Pozicionálás...4 Az encoder...6

Részletesebben

Az Ön eredményességét növelő kialakítás

Az Ön eredményességét növelő kialakítás Q Q Q8 Q Q8 Q9 Q Q8 Q Q8 Q7 Q78 Q88 Q98 Az Ön eredényességét növelő kialakítás Több rakodó, szélesebb odellválaszték és új funkciók Rakodóink és unkaeszközeink Q Q Q Q Q Q HU A holokrakodó, aely büszkévé

Részletesebben

Abszolút forgójeladók

Abszolút forgójeladók Abszolút forgójeladók Az inkrementális forgójeladók legnagyobb hátránya, hogy az elmozdulás nagyságát, vagy pozíció meghatározását szolgáló kimenő impulzusokat egy külső számlálóval kell számolni és tárolni.

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI FOLYAMAT GRÁFMODELLEZÉSE 2 1. BEVEZETÉS

ÜZEMELTETÉSI FOLYAMAT GRÁFMODELLEZÉSE 2 1. BEVEZETÉS okorádi László ÜZEMELTETÉSI FOLYAMAT GRÁFMODELLEZÉSE 2 Technikai eszközök üzeeltetési rendszerei, folyaatai ateatikai szepontból irányított gráfokkal írhatóak le. A űszaki tudoányokban a hálózatokat, gráfokat

Részletesebben

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B Mat. Nr. 607 3017 BU 0300 HU Állapot: 2003 június Getriebebau NORD GmbH

Részletesebben

[ MEDDÕ TELJESÍTMÉNY KOMPENZÁLÁS ]

[ MEDDÕ TELJESÍTMÉNY KOMPENZÁLÁS ] [ MEDDÕ TELJESÍTMÉNY KOMPENZÁLÁS ] TARTALOMJEGYZÉK Hatásos és meddõ teljesítmény, meddõ teljesítmény kompenzálás 2 Meddõvételezésre vonatkozó árszabás 3 A fázisjavítás általános méretezése 4 Átszámítási

Részletesebben

OMRON I905-HU2-02. Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ. Általános célú kompakt frekvenciaváltó

OMRON I905-HU2-02. Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ. Általános célú kompakt frekvenciaváltó I905-HU2-02 OMRON Felhasználói kézikönyv VARISPEED J7AZ Általános célú kompakt frekvenciaváltó Tartalomjegyzék Általános bemutatás...................................................... 4 Mûszaki adatok,

Részletesebben

7. A technológiai folyamat környezeti, gazdasági és biztonsági problematikája

7. A technológiai folyamat környezeti, gazdasági és biztonsági problematikája A technológiai folyaat környezeti, gazdasági és biztonsági probleatikáa 7. A technológiai folyaat környezeti, gazdasági és biztonsági probleatikáa Mint iseretes, az anyagi avak előállitása, vagyis a terelés,

Részletesebben

CORESENSE Diagnosztika Stream kompresszorokhoz

CORESENSE Diagnosztika Stream kompresszorokhoz CORESENSE Diagnosztika Stream kompresszorokhoz 1 Bemutatás... 2 2 Specifikáció... 2 3 CoreSense Diagnosztika funkciói... 2 3.1 Olajnyomás védelem...... 3 3.2 Motor túlmelegedés védelem...... 3 3.3 Magas

Részletesebben

Képes árjegyzék. Kisfeszültségû termékek. Energia és termelékenység egy jobb világért TM

Képes árjegyzék. Kisfeszültségû termékek. Energia és termelékenység egy jobb világért TM Képes árjegyzék Kisfeszültségû termékek 2 Képes árjegyzék Bevezetô Tisztelt Partnereink és Leendô Ügyfelünk! Az ABB Kft a Szerzôdött Kereskedô Partnereivel együttmûködve kereskedelmi akciót irdet 2010.

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat

Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat Chapter-ID: Chapter-ID: Verzió Üzemeltetési útmutató Chapter-ID: Gyártó Interroll Trommelmotoren GmbH Opelstr. 3 41836 Hueckelhoven/Baal

Részletesebben

Tartalomjegyzék NCT SZERVOMOTOROK

Tartalomjegyzék NCT SZERVOMOTOROK Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Szinkron szervomotorok...2 Az A sorozatú motorok felépítése...2 Az Ai sorozatú motorok felépítése...2 NCT motorok ajánlott alkalmazási területe...2 Motorok kiválasztása...3

Részletesebben

Transzformátorok tervezése

Transzformátorok tervezése Transzformátorok tervezése Többféle céllal használhatunk transzformátorokat, pl. a hálózati feszültség csökken-tésére, invertereknél a feszültség növelésére, ellenállás illesztésre, mérőműszerek méréshatárának

Részletesebben

MSI100 Inverter MasterDrive

MSI100 Inverter MasterDrive MSI100 Inverter MasterDrive MSI 100 inverter MasterDrive 2 Tartalom Tartalom 3 1 Biztonsági óvintézkedések 5 1.1 Biztonság meghatározása 5 1.2 Figyelmeztető jelzések 5 1.3 Biztonsági útmutatás 5 2 Termékáttekintés

Részletesebben

Kiválasztási szabályok A szükséges térfogatáram meghatározása

Kiválasztási szabályok A szükséges térfogatáram meghatározása A szükséges térfogatáram meghatározása Egy helyiségből elvezetendő, vagy oda befúvandó légmennyi ség függ a helyiség funkciójától, a bekerülő szennyezőanyagoktól, azok minőségétől, a felszabaduló hőtől

Részletesebben

Akkumulátor töltése GS500-as motornál (és általában)

Akkumulátor töltése GS500-as motornál (és általában) Akkumulátor töltése GS500-as motornál (és általában) 1. Vegyük le az ülést 2. A tank elején található az akkumulátor. Kövessük végig a párologtató gumitömlőt és ahol rögzítve van, azt a kis lemezt hajlítsuk

Részletesebben

NKE típusú napelemes kiserőművek fejlesztése a VHJ Kft.-ben

NKE típusú napelemes kiserőművek fejlesztése a VHJ Kft.-ben NKE típusú napelemes kiserőművek fejlesztése a VHJ Kft.-ben 1. A projekt 1. ábra: A projekthez készült ÚMFT információs tábla A VHJ Kft. 2009. végén az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében lehetőséget

Részletesebben

Minden a gyújtótekercsekről

Minden a gyújtótekercsekről Gyújtástechnológia Dízel hidegindítási technológia Hűtés Érzékelők Minden a gyújtótekercsekről Technikai információk, 7. sz. Perfection Beépített tökéletesség built in 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A szikragyújtású

Részletesebben

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Telepítési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv magyar

Részletesebben

ABS MF 154-804 szennyvízszivattyú ABS Piranha 08/09 aprító szivattyú

ABS MF 154-804 szennyvízszivattyú ABS Piranha 08/09 aprító szivattyú ABS MF 154-804 szennyvízszivattyú ABS Piranha 08/09 aprító szivattyú 1010-00 15975131HU (2015/04) HU Telepítési és kezelési útutató www.sulzer.o 2 Telepítési és kezelési útutató (Ez az eredeti útutató

Részletesebben