A Nemzeti Akkreditáló Testület kapcsolata az EMAS-szal, eddigi EMAS tapasztalataink

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Akkreditáló Testület kapcsolata az EMAS-szal, eddigi EMAS tapasztalataink"

Átírás

1 A Nemzeti Akkreditáló Testület kapcsolata az EMAS-szal, eddigi EMAS tapasztalataink Ispány Judit Nemzeti Akkreditáló Testület Workshop on the promotion of the EMAS Regulation 761/ október 10.

2 Előadás témakörei NAT bemutatása NAT EMAS-ban betöltött szerepe Jogszabályi háttér bemutatása EMAS hitelesítőkkel szembeni elvárások EMAS hitelesítők akkreditálása, tevékenységük figyelemmel kísérése A NAT EMAS tapasztalatai

3 A NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET tevékenysége AKKREDITÁLÁS Vizsgálólaboratóriumok Mintavevő szervezetek Kalibrálólaboratóriumok, Jártassági vizsgálatot szervező szervezetek, Terméktanúsító szervezetek, Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek, Személyzettanúsító szervezetek, Ellenőrző szervezetek, a hatóságok kivételével, Referenciaanyag-gyártó szervezetek, A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert hitelesítő szervezetek és természetes személyek.

4 A NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET bemutatása I.

5 A NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET bemutatása II. Orvosi Diagnosztikai Laboratórium Metrológia Tanúsítás Egészségügy Bányászat- Kohászat- Gépészet Munkavédelem Elektrotechnika- Távközlés- Info rm atika Környezetvédelem- Környezetegészségügy-Vegyipar Mezőgazdaság- Élelmiszeripar Építő- és Építőanyagipar

6 Tanúsítás Szakmai Akkerditáló Bizottság (Tanúsítás SZAB) Rendszertanúsító szervezetek akkreditálása a következő szakterületeken: minőségirányítási rendszerek tanúsítása környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítása munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszerek tanúsítása orvostechnikai eszközöket gyártó szervezetek minőségirányítási rendszerének tanúsítása informatikai biztonság irányítási rendszer tanúsítása élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer tanúsítása hegesztéssel kapcsolatos minőségi követelmények tanúsítása személyzettanúsító szervezetek akkreditálása EMAS hitelesítő szervezetek és természetes személyek

7 A NAT EMAS-ban betöltött szerepének jogszabályi háttere I. 761/2001 EK rendelet 4. cikk A tagállamok létrehoznak egy rendszert, vagy alkalmazzák a jelenlegi akkreditáló testületüket a független környezetvédelmi hitelesítők akkreditálására és tevékenységük felügyeletére. A rendszer összetétele garanciát jelent a függetlenségre és semlegességre. Az egyik tagállamban akkreditált hitelesítők a többi tagállamban is eljárhatnak.

8 A NAT EMAS-ban betöltött szerepének jogszabályi háttere II évi LXXVIII. törvény a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról I. Fejezet, 1 felsorolja azon jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező szervezeteket, természetes személyeket, amelyek, akik akkreditálhatók. j. A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert hitelesítő szervezetek és természetes személyek.

9 A NAT EMAS-ban betöltött szerepének jogszabályi háttere III. 761/2001 EK rendelet 7. cikk Az akkreditáló testület létrehozza, felülvizsgálja és frissíti a környezetvédelmi hittelesítők jegyzékét és azok akkreditálási hatáskörét a saját tagállamában, és közvetlenül, vagy a nemzeti hatóságokon keresztül az érintett tagállam kérésére tájékoztatja a Bizottságot és az illetékes testületet az e jegyzékben bekövetkezett változásról.

10 A NAT EMAS-ban betöltött szerepének jogszabályi háttere IV. 761/2001 EK rendelet V. melléklet A környezetvédelmi hitelesítők akkreditálása, felügyelete és feladatai A hitelesítők akkreditálási követelményei Szakmai képesítés minimumkövetelményei Az akkreditálás köre A hitelesítést önállóan végző hitelesítő magánszemélyek akkreditálásának további követelményei Hitelesítők felügyelete A környezetvédelmi hitelesítők feladatai A hitelesítő tevékenysége ellátásának feltételei

11 EMAS rendszer sematikus ábrája SZERVEZET környezetvédelmi nyilatkozatot készít HITELESÍTŐ nyilatkozatot hitelesíti ILLETÉKES TESTÜLET szervezeteket nyilvántartja NAT hitelesítőket akkreditálja, felügyeli, nyilvántartja

12 761/2001/EK rendelet bevezetésének 13. bekezdése fontos a környezetvédelmi hitelesítők szakmai képesítésének biztosítása és folyamatos javítása független és semleges akkreditálási rendszerrel, továbbképzéssel és tevékenységük megfelelő felügyeletével az EMAS általános hitelességének biztosítása végett.

13 Akkreditálás külső szabályozása évi LXXVIII. törvény a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 4/2006. (II. 16.) GKM rend. A Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról MSZ EN ISO/IEC 17011:2004 Megfelelőségértékelést végző szervezetek akkreditáló testületekre vonatkozó általános követelmények MSZ EN ISO/IEC 17021:2006 Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek Szakmaspecifikus követelmények (761/2001/EK rendelet)

14 Akkreditálás NAT szabályozása NAR-01EMAS EMAS hitelesítő szervezetek és természetes személyek akkreditálásának eljárása ISO Guide 66 Környezetközpontú irányítási rendszereket tanúsító szervezetekre vonatkozó általános követelmények (MSZ EN ISO/IEC 17021) NAR-06-XI A környezetközpontú irányítási rendszert tanúsító szervezetek akkreditálási eljárásában résztvevő minősítők és szakértők kiválasztása NAR-07 Fellebbezési eljárás NAR-08 A Nemzeti Akkreditáló Testület jelképének használata és az akkreditált státusra való hivatkozás szabályai NAR-24 Supervising a verifier accredited in another EU Member State NAR-EA-7/02 EA útmutató a környezetközpontú irányítási rendszereket tanúsító szervezetek akkreditálásához

15 A hitelesítőkkel szembeni elvárások I. Az EMAS túlmutat a környezetvédelmi vezetési rendszer általános követelményein a jogszabályok betartása, a környezeti teljesítmény javítása, a külső kommunikáció, az alkalmazottak bevonása. KIR auditorokhoz képest EMAS hitelesítőkkel szemben többet várunk el jogszabályok ismeretében, szakmai ismeretek terén, környezetvédelmi ismeretek terén, auditori, hitelesítési technikák alkalmazása terén.

16 A hitelesítőkkel szembeni elvárások II. 761/2001. EK rendelet V. melléklete szerint Szakmai ismerertek A hitelesítés tárgyát képező tevékenység törvényi, jogszabályi, igazgatási követelményeinek ismerete, megértése; A hitelesítés tárgyát képező tevékenység általános működésének megértése; NACE Code, a gazdasági tevékenységek szakmai osztályozására Tanácsi Szabályzat szerint.

17 A hitelesítőkkel szembeni elvárások III. 761/2001. EK rendelet V. melléklete szerint Környezetvédelmi ismeretek a környezetvédelmi, alapelvek, kérdések ismerete, értése; a fenntartható fejlődés ismerete, értése; környezetvédelmi jogszabályok ismerete, értelmezése; környezetvédelmi technológiák ismerete; a hitelesítés tárgyát képező tevékenység környezetvédelmi kérdéseinek, azok műszaki vonatkozásainak ismerete, értése.

18 A hitelesítőkkel szembeni elvárások IV. 761/2001. EK rendelet V. melléklete szerint Auditori technikák ismerete Környezetvédelmi ellenőrzési követelmények és módszertan ismerete, megértése; A környezetvédelmi nyilatkozat hitelesítésének ismerete; MSZ EN ISO Útmutató minőségirányítási illetve környezetközpontú irányítási rendszerek auditjához.

19 A NAT felügyeleti szerepének megvalósítása Akkreditálási eljárások során akkreditált státusz 2 évre szól; Éves felügyeleti eljárások során; Hitelesítések folyamatos figyelemmel kísérése dokumentumok átvizsgálásával és a hitelesítő auditokon való részvétellel.

20 AKKREDITÁLÁSI ELJÁRÁS FOLYAMATA I. Vizsgálati szakasz (90 nap) Kérelem iktatásával kezdődik, és a helyszíni szemle és program megküldéséig tart, nem számít bele a hiánypótlás, helyesbítés teljesítésének ideje. (maximum 2*30 nap) Kérelem iktatása, átvizsgálása, hiánypótlás, minősítőcsoport kijelölése, elfogadtatása, dokumentáció értékelése, helyesbítés.

21 AKKREDITÁLÁSI ELJÁRÁS FOLYAMATA II. Minősítési szakasz (90 nap) A helyszíni program megküldésétől az akkreditáltságról szóló döntés meghozataláig tart, nem számít bele a hiánypótlás, helyesbítés teljesítésének ideje. (maximum 30 nap) Szakasz programjának egyeztetése, helyszíni szemle, nemmegfelelőségek javítása, ellenőrzése, interjú, witness auditok, jelentések, összefoglaló beszámoló elkészítése, egyeztetése, SZAB határozathozatala az akkreditált státuszról, okirat kiadása, közzététel, közhiteles nyilvántartás

22 FELÜGYELETI ELJÁRÁS FOLYAMATA Elintézési határideje 90 nap; Nincs két szakasza; Nem feltétlenül szükséges dokumentáció értékelést készíteni; Nem szigorúan meghatrározott a helyszíni szemle, az interjú és a witness auditok sorrendje; Helyszíni szemlén feltárt nemmegfelelőségek kiküszöbölésére a SZAB hattározatban szólítja fel a szervezetet.

23 HITELESÍTÉSEK FOLYAMATOS FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE Minden egyes hitelesítés figyelemmel kisérése (éves vagy rendkívüli felügyeleti vizsgálat keretében) Előzetes dokumentumok átvizsgálásával Részvétel a hitelesítő auditon Hitelesítés dokumentumainak, a végleges környezetvédelmi nyilatkozatnak az átvizsgálásával. Más EU tagálamban akkreditált hitelesítők magyarországi hitelesítésének felügyelete (NAR-24)

24 EDDIGI EMAS TAPASZTALATOK Hitelesített szervezet AUDI Hungária Motor Kft. Dunapack Zrt. dunaújvárosi telephelye Elgoscar 2000 Kft. CREW Kft. Kaposvári Vízmű Kft. Kaposvár II. sz. szennyvíztisztító telep Ricosta Cipőgyár Kft. Premed Pharma Kft. Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal Építésügyi és Környezetvédelmi Iroda és Városüzemeltetési- és Fejlesztési Iroda Büchl Hungária Kft. KÖVET-INEM Hungária Hitelesítő Ferjancsik Zsombor ÉMI TÜV SÜD Kft. BVQI ITALIA SPA Bodroghelyi Csaba Dr. Burkhard Kühnemann Dr. Wolfgang Ulrici ÉMI TÜV SÜD Kft. Ferjancsik Zsombor Bodroghelyi Csaba Bodroghelyi Csaba Dátum

25 A NAT eddigi EMAS tapasztalatai során lezajlottak az első akkreditálások Túl vagyunk az első akkreditálási cikluson ( ) Most zajlanak a hitelesítők újraakkreditálási eljárásai; Más EU tagállamok által akkreditált hitelesítők munkáinak figyelemmel kísérése.

26 NAT lehetőségei az EMAS elterjedésének segítéséhez Folyamatban van a NAT belső szabályzásainak átdolgozása. Célunk a hitelesítői tevékenység felügyeletének megvalósítása, a Rendelet és más jogszabályi, szabvány előírások maradéktalan betartásával a jelenleginél ösztönzőbb, rugalmasabb módon.

27 Köszönöm a figyelmet! Várom kérdéseiket!

AZ EMAS BEVEZETÉSE ÉS TAPASZTALATOK MAGYARORSZÁGON

AZ EMAS BEVEZETÉSE ÉS TAPASZTALATOK MAGYARORSZÁGON AZ EMAS BEVEZETÉSE ÉS TAPASZTALATOK MAGYARORSZÁGON Nyári Eszter Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 2007. október 10-11. 11. AZ EMAS EU önkéntes rendszere alapja: 761/2001

Részletesebben

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg)

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl,

Részletesebben

Általános Tanúsítási Rend

Általános Tanúsítási Rend Általános Tanúsítási Rend Általános Tanúsítási Rend az ÉMI-TÜV SÜD Kft. mint Tanúsító Testület által végzett irányítási rendszerek auditálására és tanúsítására vonatkozóan 1. Általános irányelvek Az ÉMI-TÜV

Részletesebben

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása Hivatkozási

Részletesebben

KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER HITELESÍTÉSE EMAS szerint JELENTÉS

KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER HITELESÍTÉSE EMAS szerint JELENTÉS Hitelesítő: Bodroghelyi Csaba Oldal: 1/6 KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER HITELESÍTÉSE EMAS szerint JELENTÉS NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Cím: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 107. Követelmény:

Részletesebben

Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás

Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás szabályai NAR-08 8. kiadás Hatálybalépés: 2013. december 17. 1/15

Részletesebben

Az MSZ EN 15224 szabvány. DEMIN 2014. Szy Ildikó

Az MSZ EN 15224 szabvány. DEMIN 2014. Szy Ildikó Az MSZ EN 15224 szabvány DEMIN 2014. Szy Ildikó Magyarországi jogszabályok a minőség területén 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 119-124. Minőségügyi rendszer (személyi, tárgyi felt., irányelvek stb.

Részletesebben

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek megfigyelő helyszíni szemléi területének és számának meghatározása NAR-25 2. kiadás Hatályos: 2015.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE SE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR II. sz. Belgyógyászati Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi utca 46. II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Tanúsítási és felügyeleti tevékenység Eljárás

Tanúsítási és felügyeleti tevékenység Eljárás E példány sorszáma: Eljárás Készítette: Dr. Lajos Attila Minőségirányítási vezető Jóváhagyta: Borszéki Péter Ügyvezető igazgató copyright (szerzői jog): Ezen dokumentum tartalma nem reprodukálható sem

Részletesebben

.s... :3rry..~.:~r rytvalaia. irományszám. Érkezett 2015 JuN 19. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.s... :3rry..~.:~r rytvalaia. irományszám. Érkezett 2015 JuN 19. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ irományszám.s... :3rry..~.:~r rytvalaia A H.~1 Z I Érkezett 2015 JuN 19. Módosító iavasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről Kiadja a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tervezés és nyomdai kivitelezés: Sásdi Kiadó és Nyomda Kft. Felelős vezető: Sásdi Zoltán Illusztráció: Tréfás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére Tárgy: 2012. évi Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat-tervezete

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

LG-III. Galla Jánosné, 2012. ÓE BGK AGI

LG-III. Galla Jánosné, 2012. ÓE BGK AGI LG-III. Galla Jánosné, 2012. 1 1. Mérési adatok feldolgozás 1.1.A mérési eredmény megadása 1.2.A mérés dokumentálása 2. A vállalati mérőeszközök nyilvántartása 3. A mérés jogi vonatkozásai, előírások 3.1.A

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Tanulmány

Szervezetfejlesztési Tanulmány Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál Tanulmány Operatív Program azonosító: ÁROP-1.A.2/B-2008-0020 2010. november 22. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tanúsító eljárás MEBIR / MSZ 28001 03-EU-02. 1. Rendeltetés...2. 2. Érvényességi terület...2. 3. Fogalommeghatározások...2

Tanúsító eljárás MEBIR / MSZ 28001 03-EU-02. 1. Rendeltetés...2. 2. Érvényességi terület...2. 3. Fogalommeghatározások...2 1/19 oldal Tartalomjegyzék 1. Rendeltetés...2 2. Érvényességi terület...2 3. Fogalommeghatározások...2 4. Illetékességek...4 4.1 A tanúsító szervezet biztonsági irányítási megbízottja...4 4.2 MEBIR- auditorok...4

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÉRTÉKELÉSE

BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÉRTÉKELÉSE X. Évfolyam 1. szám - 2015. március MESICS Zoltán KÁTAI-URBÁN Lajos zoltan.mesics@uni-nke.hu lajos.katai@uni-nke.hu BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÉRTÉKELÉSE Absztrakt Az iparbiztonsági hatóság felügyeletet

Részletesebben

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-2013.12.31. 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. június 8., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2015. (VI. 8.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én,

Részletesebben

Iparbiztonsági képzés és továbbképzés kialakulása és fejlesztése 2. rész: Az iparbiztonsági képzési igények és követelmények értékelése

Iparbiztonsági képzés és továbbképzés kialakulása és fejlesztése 2. rész: Az iparbiztonsági képzési igények és követelmények értékelése Kátai-Urbán Lajos Iparbiztonsági képzés és továbbképzés kialakulása és fejlesztése 2. rész: Az iparbiztonsági képzési igények és követelmények értékelése 10.17047/HADTUD.2015.25.1-2.57 A 2012. évben hatályba

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 19394 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 50. szám Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A

Részletesebben