Minőségtanúsítás (megfelelőség-tanúsítás) Akkreditálás előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minőségtanúsítás (megfelelőség-tanúsítás) Akkreditálás előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár"

Átírás

1 Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék Minőségirányítási alapjai GM MM KM szak Minőségtanúsítás (megfelelőség-tanúsítás) Akkreditálás előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár

2 Minőségtanúsítás (megfelelőség-tanúsítás) Minőségkövetelmények: egy adott termékre, folyamatra, szolgáltatásra vonatkozó meghatározott (jogszabályban előírt, szabványban megadott) és a vevő által elvárt igények összessége alkotják. Megfelelőség: az előírt követelmények teljesülése. A megfelelőség értékelése: annak szisztematikus vizsgálatát jelenti, hogy egy termék, folyamat vagy szolgáltatás milyen mértékben elégíti ki az előírt követelményeket. A megfelelőségértékelés: annak bizonyítása, hogy egy termékre, folyamatra, rendszerre, személyre vagy testületre vonatkozó, előírt követelmények teljesülnek. (ISO/IEC 17000:2004) A megfelelőség értékelés jellemző típusai: - a vizsgálat, - az ellenőrzés, - a megfelelőség igazolása, - az akkreditálás, - a jóváhagyás.

3 Minőségtanúsítás (megfelelőségtanúsítás) A megfelelőség értékelését általában megfelelőség-értékelő szervezetek (vizsgálólaboratórium, tanúsító szervezet, akkreditáló szervezet, kijelölt szervezet) végzik meghatározott megfelelőség-értékelési rendszerek keretében. A tanúsítás olyan eljárás, amelynek alapján egy harmadik (független) fél írásban igazolja, hogy egy termék, eljárás vagy szolgáltatás megfelel az előírt követelményeknek (MSZ EN 45020:1999). Tanúsítás: harmadik fél által kiadott igazolás termékekről, folyamatokról, rendszerekből vagy személyekről (ISO/IEC 17000:2004)

4 Terméktanúsítás Eredetileg a tanúsítás a termékek körében alakult ki, elsősorban annak igazolására, hogy a termék biztonságos. Ennek főként akkor volt jelentősége, ha a tanúsítást jogszabály írta elő, hiszen a tanúsítvány elnyerése költséges, különösen nagyobb vagy összetettebb berendezések esetén (pl. kazánok, emelőgépek). Terméktanúsítást többnyire ma is akkor végeznek, ha a termék gyártóját jogszabály kötelezi arra, hogy forgalomba hozatal előtt elvégeztesse az előírt vizsgálatokat. (Előfordul az is, hogy a vevő igényli a termék tanúsítását, a szerződés teljesülésének vizsgálatát) ; Valamely termék tanúsítása biztosítékot jelent arra, hogy a termék megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, az előírt szabványoknak és egyéb dokumentumoknak (szerződésben előírt követelményeknek).

5 Terméktanúsítás A terméktanúsítás során a tanúsító szervezet termékauditot hajt végre, amelynek főbb vizsgálati szempontjai és követelményei a következők: - a termék rendelkezzen a minőségi követelményeket egyértelműen meghatározó dokumentációval, - a szakmai és a vevői követelmények kielégítő részletességgel és pontossággal legyenek megfogalmazva, - a termék előállítása során végzett vizsgálatok, ellenőrzések, mérések megfelelőek legyenek, - az előírt vizsgálatok hitelt érdemlően legyenek dokumentálva. A vizsgálathoz többnyire laboratóriumi mérések is szükségesek. Ennek módjai: 1. A tanúsító szervezet ezen vizsgálatok elvégzésére fel van készülve (rendelkezik akkreditált laboratóriummal). 2. A tanúsító szervezet auditora a gyártó üzemben győződik meg arról, hogy a vizsgálatok a gyártó eszközeivel is megfelelően elvégezhetők-e. (ha a termék jellege, méretei miatt a vizsgálatok laboratóriumban történő elvégzése nem lehetséges)

6 Terméktanúsítás Ha a vizsgálat eredménye megfelel a szabványok, jogszabályok és a vevők követelményeinek, a vonatkozó minőségi előírásoknak, akkor a terméktanúsító szervezet erről tanúsítványt ad ki a termék előállítójának. Ebben azt igazolja, hogy ésszerű megalapozottsággal elvárható, hogy a szabályszerűen azonosított termék megfelel bizonyos szabványnak vagy más normatív dokumentumnak. A terméktanúsító szervezetekre vonatkozó általános követelményeket az MSZ EN 45011:1999-es szabvány tartalmazza. A szabvány célja: annak biztosítása, hogy a tanúsító szervezetek független tanúsítási rendszert működtessenek következetes és megbízható módon, elősegítve ezáltal a nemzeti és nemzetközi kereskedelmet.

7 Terméktanúsítás A szabvány szerint a terméktanúsító szervezetekre vonatkozó alapvető követelmények a következők: - legyen jogilag azonosított, pártatlan és független, mentes minden kereskedelmi, pénzügyi és más ráhatástól, - legyen felelős vezetősége, valamint független döntéshozatali mechanizmusa és személyzete, pénzügyileg stabil legyen, - rendelkezzen dokumentált eljárással a termék értékelésére, a tanúsítvány megadására, regisztrálására, fenntartására, felügyeletére, felfüggesztésére, visszavonására, a panaszok és fellebbezések kezelésére és legyen felelős ezzel kapcsolatos döntéseiért, - legyen hatékonyan működő, dokumentált minőségirányítási rendszere és kézikönyve, rendszeresen végezzenek dokumentált belső auditokat és vezetőségi átvizsgálásokat, - rendelkezzen a képzettségi kritériumokat teljesítő, a feladatok ellátására alkalmas személyzettel, legyenek nyilvántartások a személyzetről és képzettségéről, - biztosítania kell a bizalmas ügykezelést, az üzleti titok védelmét, - akár a tanúsító végzi, akár külső vizsgálóval végezteti a tanúsító a vizsgálatot, legyen biztosított, hogy a vizsgálat a célnak megfelelő eszközökkel és módszerekkel történik, ellenőrizhető és nyomonkövethető módon.

8 Rendszertanúsítás Minden egyes termék vizsgálata és tanúsítása nem megoldható. (Pl. tömeggyártásnál csak egy reprezentatív minta vizsgálata alapján állíthatják ki a tanúsítványt, vagy roncsolásos vizsgálat szükségessége esetén csak a vizsgált mintadarabok mérési eredményei alapján igazolhatják a tétel és nem a konkrét termék megfelelőségét.) Ez vezetett el a rendszertanúsítás kialakulásához. Tanúsított rendszer működtetése esetén a termék megfelelőségét arra alapozzák, hogy a terméket olyan minőségirányítási rendszer keretei között állították elő, amelyből nem megfelelő termék gyakorlatilag nem kerülhet ki.

9 Rendszertanúsítás Ekkor a tanúsítvánnyal rendelkező gyártó a tanúsító szervezettől jogosítványt (licencet) kap arra, hogy a termékre a tanúsítási rendszer szabályai szerint megfelelőségi tanúsítványt adjon ki (a termékre általa kiállítandó tanúsítványban hivatkozhasson rá: a termék ISO 9001:2008 szerint tanúsított MIR-ben készült), vagy a terméken megfelelőségi jelet alkalmazzon. Így terjedt el a terméktanúsítás mellett a rendszertanúsítás, amelynek továbbra is az volt az alapvető célja, hogy közvetett módon a terméket tanúsítsa. A rendszertanúsításnak közvetlen piaci értéke is van: a tanúsítás jelét nemcsak a termékeken tüntetik fel, hanem a gyártó levélpapírján, katalógusain, reklámanyagain is, amelyből akkor is származhat piaci előny, ha a termék tanúsítását jogszabály nem írja elő.

10 Rendszertanúsítás A minőségirányítási rendszerek kiépítését, a rendszertanúsítást hatóság is megkövetelheti: az állam garantálni akarja a társadalom számára bizonyos szolgáltatások (elsősorban biztonsági) követelményeknek való megfelelőségét (pl. kötelező a tanúsítás az áram- és gázszolgáltatók, a közlekedésfelügyelet, stb. számára). A megszerzett tanúsítványnak tehát piaci értéke van: a MIR-t működtető vállalat azt várja, hogy a tanúsítványt minden partnere elfogadja. A tanúsító szervezettel szemben a piac fokozott követelményeket támaszt. (A tanúsító szervezetekkel és a tanúsítást végző auditorokkal szemben támasztott követelményeket nemzetközi szabványok határozzák meg.) A rendszertanúsítás során a tanúsító szervezet mint harmadik fél azt igazolja, hogy ésszerű megalapozottsággal elvárható, hogy a tanúsított szervezet minőségirányítási, környezetirányítási, stb. rendszere kielégíti a rá vonatkozó rendszerszabványokat vagy más normatív dokumentumokat.

11 Rendszertanúsítás A rendszertanúsító szervezetekre vonatkozó általános követelményeket az ISO/ IEC 17021:2006 (Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző szervezetekre vonatkozó általános követelmények) szabvány tartalmazza. A szabvány a következő rendszereket tanúsító szervezetekre vonatkozó követelményeket foglalja össze: 1. Minőségirányítási rendszerek (ISO 9001:2008) 2. Környezetközpontú irányítási rendszerek (ISO 14001:2004) 3. Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerek (MSZ 28001:2008) 4. Egyéb rendszerek (pl. Kórházi Ellátási Standard, egészségügyi szolgáltatók számára, stb.)

12 Rendszertanúsítás Az ISO/IEC es szabvány meghatározza azokat a szervezeti és működési követelményeket, amelyeket a tanúsító szervezeteknek kell teljesíteniük, ha biztonságosan irányítható és áttekinthető tanúsítási rendszereket hoznak létre és tartanak fenn. A tanúsító szervezet a tanúsítási eljárás, valamint az ezt követő felügyelet során azt vizsgálja, hogy a tanúsítandó szervezet minőségirányítási, környezetirányítási, stb. rendszere kielégíti-e a rá vonatkozó szabványokat. Megfelelőség esetén erről tanúsítványt ad ki. (A rendszer tanúsítása biztosítékot jelent arra nézve, hogy a tanúsított szervezet képes a megfelelő szabványt vagy más normatív dokumentumot kielégítő termékek szállítására.)

13 ISO/IEC 17021:2006 Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó általános követelmények Alapelvek: pártatlanság, felkészültség, felelősség, nyitottság, bizalmas ügykezelés, panaszok kivizsgálása. Általános követelmények: jogszabályi és a szerződéses követelmények teljesítése; felelősség és pénzügyi stabilitás; pártatlanság: - nem tanúsítható olyan irányítási rendszer, melynek belső auditját a tanúsító testület végezte (audit befejezése után 2 évig), - ha a tanúsító testület és a felkészítő (tanácsadó) közötti kapcsolat veszélyezteti a testület pártatlanságát, a tanúsítás nem vállalható; szervezetre vonatkozó követelmények, közülük kiemelten: - pártatlanság felett őrködő bizottság létrehozása;

14 ISO/IEC 17021:2006 Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó általános követelmények felkészültségre vonatkozó követelmények: - külső, belső személyzet, - egyes feladatok alvállalkozásba adása; információval kapcsolatos követelmények: dokumentáció, dokumentálási követelmények, folyamatok nyilvánossá tétele, ügyfelek nyilvántartása, tanúsítási státuszra való hivatkozás feltételei, bizalmas ügykezelés, kommunikáció az ügyfelekkel; a tanúsítás folyamatai (program, két szakaszból álló kezdeti audit, 3 évig érvényes tanúsítás, felügyelet, megújítás, felfüggesztés, visszavonás, szűkítés, fellebbezés, panaszok kezelése, feljegyzések kezelése); A tanúsító testületnek legyen irányítási rendszere! (ISO9001 vagy más) (rendelkezzen kézikönyvvel, tanúsítási eljárással, eljárással a dokumentumok és feljegyzések kezelésére, végezzen belső auditot és vezetőségi átvizsgálást, helyesbítő, megelőző tevékenységet).

15 Személyzettanúsítás A termék- és rendszertanúsítás kialakulásával felmerült annak szükségessége, hogy a tanúsítást végző személyek (auditorok) olyanok legyenek, akiknek képzettsége, rátermettsége és tapasztalata garantálja ítéletük megbízhatóságát (ISO :1991, ISO 19011). Így a tanúsításnak egy harmadik ága is kifejlődött: a személyzet tanúsítása. A személyzettanúsítás során a tanúsító szervezet, mint harmadik fél azt igazolja, hogy egy személy kielégíti a rá vonatkozó szabványban vagy más normatív dokumentumokban előírt követelményeket. A személyzettanúsító szervezetekre vonatkozó általános követelményeket az ISO/ IEC 17024:2003 szabvány tartalmazza. A szabványban előírt követelmények célja annak biztosítása, hogy a tanúsító szervezetek független tanúsítási rendszert működtessenek következetes és megbízható módon, továbbá regisztrálják és hozzák nyilvánosságra az adott előírásoknak megfelelő, alkalmas személyeket.

16 Személyzettanúsítás A tanúsító szervezet a tanúsított személy számára ún. személytanúsítványt ad ki, amely az adott tanúsítási rendszer szabályai szerint kibocsátott dokumentum és azt igazolja, hogy a nevezett személy megfelel a hivatkozott követelményeknek, és ezt a megfelelőséget a tanúsítvány kibocsátója rendszeresen felügyeli. Ez azt jelenti, hogy a tanúsítvány érvényességi időtartama alatt a tanúsító szervezet folyamatosan felügyeli a tanúsítvány birtokosának felkészültségét, nyomon követi folyamatos szakmai fejlődését. Az előzőekben felsorolt tanúsítási rendszerek közös jellemzője, hogy a tanúsító szervezet megfelelőségének és alkalmasságának értékelése, hivatalos elismerése az akkreditáláson keresztül valósulhat meg.

17 ISO/IEC 17024:2003 Személyek tanúsítását végző testületekre vonatkozó általános követelmények A szabvány célja: a képzettségek összehasonlíthatóságának megvalósítása (különösen ha valamely munkakör betöltéséhez meghatározott felkészültség szükséges). Általános követelmények: pártatlanság, felkészültség, működés szabályozottsága, fellebbezések, panaszok kezelése, dokumentumok és feljegyzések kezelése, bizalmas ügykezelés. A tanúsító testület a rendszer tartalmát és működését minden érdekelt fél részvételével határozza meg, működtessen alrendszer - bizottságot a pártatlanság folyamatos figyelemmel kísérésére. Tanúsító testület hozzon létre bizottságot: - tanúsítási alrendszerek kidolgozására, - működési szabályok kialakítására, - vizsgáztatók és vizsgáztatások kiértékelésére. Tanúsító testületnek legyen dokumentált irányítási rendszere (pl. ISO9001). Tanúsító testület kiadhat alvállalkozásba egyes tevékenységeket (pl. vizsgáztatást), kivéve magát a tanúsítást.

18 ISO/IEC 17024:2003 Személyek tanúsítását végző testületekre vonatkozó általános követelmények Legyen leírás minden alrendszer tanúsítási folyamatáról. A tanúsítás folyamata: kérelmezés, értékelés, döntés (a döntésben résztvevő személyek nem vehetnek részt a jelölt vizsgáztatásában, oktatásában). A testületnek figyelemmel kell kísérnie a tanúsított személy felkészültségének folyamatos szinten tartását. A tanúsító testületnek írásbeli megállapodást kell kötnie a tanúsítottakkal, amelyben szerepelnek a tanúsítás érvényben maradásának feltételei. Melléklet: a tanúsítási alrendszerek kidolgozásának és karbantartásának menete: alrendszer kidolgozása akkor, ha kormányzati vagy kifejezett piaci igény merül fel, az érdekeltekkel közösen kell körülhatárolni az illető szakterületet, a követelményeket, eljárásokat, felügyeletet, szinten tartást, időszakonként munkaköri (gyakorlati) elemzés végrehajtása az eredményesség értékeléséhez, a vizsgáztatók megfelelő kiválasztásáról gondoskodni kell.

19 Megfelelősség-értékelés, Szállító megfelelőségi nyilatkozata (MSZ EN ISO/IEC :2004) A megfelelőségi nyilatkozat célja: A nyilatkozat célja bizalom keltése aziránt, hogy az adott nyilatkozat tárgya megfelel azoknak az előírt követelményeknek, amelyekre a nyilatkozat hivatkozik, és annak világossá tétele, hogy ki felelős a megfelelőségért és a nyilatkozatért. Általános követelmények : - A megfelelőségi nyilatkozat kibocsátója (a kibocsátó szervezet vagy személy) felelős a nyilatkozat kibocsátásáért, fenntartásáért, kiterjesztéséért, szűkítéséért, felfüggesztéséért vagy visszavonásáért és azért, hogy a nyilatkozat tárgya megfelel ez előírt követelményeknek. - A megfelelőségi nyilatkozat egy megfelelő típusú, egy vagy több, első, második vagy harmadik fél által végzett megfelelőség-értékelési tevékenység (pl. vizsgálat, mérés, auditálás, ellenőrzés vagy szemrevételezés), eredményein alapuljon. - A megfelelőség értékelés eredményeit ellenőrző személy ne legyen ugyanaz, mint a nyilatkozat aláírója.

20 A megfelelőségi nyilatkozat tartalma A megfelelőségi nyilatkozat kibocsátójának biztosítania kell a nyilatkozat elfogadója részére elegendő információtartalmat ahhoz, hogy az képes legyen azonosítani a nyilatkozat kibocsátóját, tárgyát, a vonatkozó szabványokat vagy más előírt követelményeket, amelyeknek való megfelelésről a nyilatkozat szól, és azt a személyt, aki a kibocsátó nevében és helyett a nyilatkozatot aláírta. A megfelelőségi nyilatkozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia: a, a megfelelőségi nyilatkozat egyedi azonosítóját; b, a megfelelőségi nyilatkozat kibocsátójának nevét és elérhetőségi címét; c, a megfelelőségi nyilatkozat tárgyának azonosítását (pl. megnevezést, típust, a gyártás dátumát vagy egy termék modellszámát, a folyamat, az irányítási rendszer, a személy vagy a testület leírását, stb. d, a megfelelőség kinyilvánítását; e, a szabványok vagy más előírt követelmények teljes és áttekinthető listáját; f, a megfelelőségi nyilatkozat kiadásának keltét és helyét; g, az aláírást, a kibocsátó képviseletében eljáró meghatalmazott személy(ek) nevét és beosztását; h, a megfelelőségi nyilatkozat érvényességének bármiféle korlátozását.

21

22 Megfelelőségértékelés Az ISO/lEC es sorozat ISO/IEC :2006 Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó általános követelmények ISO/IEC 17024:2003 MegfeleIőségértékelés. Személyek tanúsítását végző testületek általános követelményei ISO/IEC 17025:2005 Megfelelőségértékelés. Vizsgáló és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános követelményei ISO/IEC :2004 Megfelelőségértékelés. Szállító megfelelőségi nyilatkozata. 1. rész. Általános követelmények ISO/lEC Guide 65: 1996 Terméktanúsítási rendszereket működtető testületek általános követelményei EN = ISOIIEC Guide 65 lso/lec (az ISOIIEC Guide 65 helyett, előkészítési fázisban)

23 Akkreditálás Az akkreditálás annak hivatalos elismerése, hogy egy szervezet, személy, alkalmas (megfelelően felkészült) bizonyos tevékenységek (vizsgálat, kalibrálás, tanúsítás, ellenőrzés, hitelesítés) meghatározott feltételek szerinti végzésére. ISO/IEC 17000:2004 szerint: harmadik fél által kiadott igazolás megfelelőségértékelést végző testületről, amely szerint az hivatalosan igazolta felkészültségét konkrét megfelelőség-értékelési feladatok elvégzésére. Az akkreditálást a nemzetközi szabványokban előírt követelményeket teljesítő nemzeti akkreditáló szervezet végezheti. (Az akkreditáló testületet az adott ország kormánya jogszabályban hatalmazza fel -kizárólagos jogkörrel- az akkreditálási jogokkal és gondoskodik működési feltételeiről. Az akkreditálandó szervezetekre európai és nemzetközi szinten szabványosított követelmények vonatkoznak, amelyek teljesítésére való alkalmasságot, felkészültséget és jártasságot ismer el az akkreditálás.) Az akkreditálás célja a megfelelőség értékelések szakszerű végrehajtásának biztosítása, valamint a kereskedelem műszaki akadályainak elhárítása érdekében a termékek és szolgáltatások többszöri vizsgálatának és tanúsításának kiküszöbölése.

24 Az akkreditáló szervezetek működésének alapelvei és alapvető követelményei: - az áttekinthetőség, nyilvánosság és szakszerűség biztosítása, - az akkreditálás igénybevételének önkéntessége, - a különböző érdekcsoportok túlsúlyától való függetlenség (az akkreditáló szervezetben nem lehet túlsúlyban a gyártók, fogyasztók, hatóság, stb. egyikének a képviselete sem), - a közérdek képviselete, a közigazgatási szervezetek részvételének biztosítása, - a vonatkozó szabványok alkalmazása, az üzleti titok védelme, - a tevékenység harmonizálása a nemzetközi és az európai akkreditálási eljárásokkal, - nyereségérdekeltségtől mentes működés (nonprofit szervezet).

25 Akkreditálás Magyarországon Magyarországon akkreditálási tevékenységet végzett: tól a Magyar Szabványügyi Hivatal (vizsgálólaboratóriumok, tanúsító szervezetek); től az Országos Mérésügyi Hivatal (kalibráló laboratóriumok); től a NAT. Az Országgyűlés az évi XXIX. törvény (akkreditálási törvény) elfogadásával létrehozta a Nemzeti Akkreditáló Testületet (NAT) és az európai előírásokkal összhangban szabályozta a nemzeti akkreditálási rendszerét. Az Országgyűlés a évi LXXVIII. törvénnyel módosította a NAT szervezetét, feladat- és hatáskörét, eljárását, illetve figyelembe kell venni a évi CXL. törvény rendelkezéseit az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásra vonatkozóan. A NAT nonprofit köztestületként a Magyar Köztársaság kizárólagos jogú nemzeti akkreditáló szervezete.

26 A nemzeti akkreditálás rendszere NAT Laboratóriumok Tanusító szervezetek Ellenőrző szervezetek Vizsgáló Kalibráló Termék Rendszer Személyzet ISO 9001 QS 9000 TL 9000 AQAP ISO EMAS MSZ/T Kórházi ellátási standardok

27 Az akkreditálási követelményeket tartalmazó szabványok Szabvány jele MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 Szabvány címe Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei MSZ EN 45011:1999 MSZ EN ISO/IEC 17021:2006 Terméktanúsítási rendszereket működtető szervezetekre vonatkozó általános követelmények Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó általános követelmények MSZ EN ISO/IEC 17024:2003 MSZ EN ISO/IEC 17020:1998 MSZ EN ISO/IEC 17011:2004 MSZ EN ISO/IEC 17040:2005 Személyek tanúsítását végző testületek általános követelményei Ellenőrzést végző külön-féle típusú testületek általános kritériumai Megfelelőségértékelést végző szervezeteket akkreditáló testületek általános követelményei Megfelelőségértékelést végző testületek és akkreditáló testületek társértékelésének általános követelményei

28 A NAT feladatai az akkreditálási törvény szerint: - az akkreditálásra és az akkreditált szervezetek felülvizsgálatára vonatkozó eljárások kidolgozása, akkreditálás és felülvizsgálat végrehajtása, - az értékelést végző minősítőkkel szemben támasztott követelmények meghatározása, a minősítők kijelölése és értékelése, - képviselet a nemzetközi és európai akkreditálási szervezetekben, együttműködési és kölcsönös elismerési megállapodások kezdeményezése és megkötése, - oktatás, képzés, közreműködés a szabványosításban az akkreditálás területén. Az akkreditálásnak az egyes szakterületeken alkalmazandó sajátos követelményeit a vonatkozó szabványok és előírások alapján a Szakmai Akkreditáló Bizottságok határozzák meg, ezek hajtják végre az akkreditálási eljárást és a felülvizsgálatot. A bizottságok összetételét a NAT irányító és döntéshozó szerve, az Akkreditálási Tanács hagyja jóvá, amelynek összetétele olyan, hogy tükrözze az összes érdeket és irányítani tudja az akkreditálást. A Tanács tagjainak 40 %-át olyan szervezetek delegálják, amelyek hivatalból tagjai a Tanácsnak (MSZT, OMH, minisztériumok) a többit fele-fele arányban adják a már akkreditált szervezetek és a különböző érdekképviseletek, tudományos, műszaki és felsőoktatási intézmények. Az ügyviteli teendőket az Akkreditálási iroda végzi.

29

30 Akkreditálási követelmények, az akkreditálási eljárás Az akkreditálás önkéntes és nyitott minden laboratórium, tanúsító és ellenőrző szervezet számára. A követelményeket az MSZ EN es és az ISO/IEC es szabványsorozat, akkreditálási útmutatók, valamint a NAT előírásai tartalmazzák. Az akkreditálási eljárás lefolytatása az akkreditáló testületekre vonatkozó ISO/IEC és ISO/IEC szabványok alapján történik. Az akkreditálás menete hasonló a minőségirányítási rendszerek auditjához és tanúsításához. A szervezet felkészültségét a minőségirányítási dokumentáció és a helyszíni szemle alapján az illetékes szakmai akkreditáló bizottság által kijelölt minősítők és szakértők értékelik. Az akkreditálhatóságról a minősítők javaslata alapján a szakmai akkreditáló bizottság dönt, az akkreditálási határozatot és okiratot az ügyvezető adja ki. Az akkreditált státus a határozat mellékletétben megadott vizsgálati, kalibrálási, tanúsítási vagy ellenőrzési tevékenységekre terjed ki. Az akkreditált szervezetek az akkreditáltságra való hivatkozás mellett az előírt szabályok betartásával jogosultak az akkreditálási jel használatára is. Az akkreditálás 4 évig érvényes. Az érvényességi idő alatt a NAT évente felülvizsgálja az akkreditált szervezetek tevékenységét, nem megfelelő működés esetén az akkreditált státust a szakmai akkreditáló bizottság felfüggesztheti vagy visszavonhatja. További információk szerezhetők a NAT honlapjáról:

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011.

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. 1 Kalibrálás 2 Kalibrálás A visszavezethetőség alapvető eszköze. Azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg)

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl,

Részletesebben

Az egészségügyi szolgáltatások minőségirányítási rendszere tanúsításának akkreditálása

Az egészségügyi szolgáltatások minőségirányítási rendszere tanúsításának akkreditálása Az egészségügyi szolgáltatások minőségirányítási rendszere tanúsításának akkreditálása Hete Gabriella (Nemzeti Akkreditáló Testület) Akkreditálásról Az akkreditálás harmadik fél által végzett tevékenység,

Részletesebben

Az Akkreditálási Tanács tevékenysége. Dr. Ágoston Csaba ASZEK elnök, Horkay Béla AT elnök távollétében

Az Akkreditálási Tanács tevékenysége. Dr. Ágoston Csaba ASZEK elnök, Horkay Béla AT elnök távollétében Az Akkreditálási Tanács tevékenysége Dr. Ágoston Csaba ASZEK elnök, Horkay Béla AT elnök távollétében Alapdillemma Az akkreditálás annak hivatalos elismerése, hogy egy szervezet, természetes személy alkalmas

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti

Az akkreditálási és felügyeleti NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevõ minõsítõk és szakértõk NAR-06 5. kiadás Hatályos: 2011. december 21. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. Ispány Judit Nemzeti Akkreditáló Testület

A NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. Ispány Judit Nemzeti Akkreditáló Testület A NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET SZEREPE ÉS FELADATAI AZ EMAS-BAN Ispány Judit Nemzeti Akkreditáló Testület 2009. Május 29. ELŐADÁS TÉMAKÖREI NAT rövid bemutatása NAT EMAS szerepének jogszabályi háttere

Részletesebben

NAR IRT 2. kiadás

NAR IRT 2. kiadás Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek NAR-01-04-IRT 2. kiadás Jóváhagyta: Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes Készítésért felelős: Tartalmi összhang vizsgálat: Jogi megfelelőség: Jászayné Sziklai

Részletesebben

Frissítve: 208. december 29. 2:50 Hatály: 208.I.. - Magyar joganyagok - 45/205. (XII. 30.) NGM rendelet - a Nemzeti Akkreditáló Hatós 2. oldal (7) Töb

Frissítve: 208. december 29. 2:50 Hatály: 208.I.. - Magyar joganyagok - 45/205. (XII. 30.) NGM rendelet - a Nemzeti Akkreditáló Hatós 2. oldal (7) Töb Frissítve: 208. december 29. 2:50 Hatály: 208.I.. - Magyar joganyagok - 45/205. (XII. 30.) NGM rendelet - a Nemzeti Akkreditáló Hatós. oldal 45/205. (XII. 30.) NGM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Hatóság

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti

Az akkreditálási és felügyeleti NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevõ minõsítõk és szakértõk NAR-06 7. kiadás Hatályos: 2012. december 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az ISO/IEC 17011 szabvány alkalmazása az Élelmiszer-biztonság irányítási rendszer tanúsító szervezetek (ÉBIR) akkreditálásához NAR - IAF MD 16

Részletesebben

A Nemzeti Akkreditáló Testület kapcsolata az EMAS-szal, eddigi EMAS tapasztalataink

A Nemzeti Akkreditáló Testület kapcsolata az EMAS-szal, eddigi EMAS tapasztalataink A Nemzeti Akkreditáló Testület kapcsolata az EMAS-szal, eddigi EMAS tapasztalataink Ispány Judit Nemzeti Akkreditáló Testület Workshop on the promotion of the EMAS Regulation 761/2001 2007. október 10.

Részletesebben

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció -

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Kulcsszavak - Teljes dokumentáltság, szabályozottság - Visszavezethetőség - Rendszeres külső és belső ellenőrzés - Folyamatos fejlődés - Esetlegesség,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditálási Rendszer

Nemzeti Akkreditálási Rendszer Nemzeti Akkreditálási Rendszer Személytanúsító szervezetek akkreditálási NAR-01-05-SZT 1. kiadás Jóváhagyta: Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes Készítésért felelős: Tartalmi összhang vizsgálat: Jogi

Részletesebben

Magyar joganyagok - 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet - az egyéni védőeszközök meg 2. oldal 5. (1) A kijelölt szervezet a tárgyévben végzett megfelelő

Magyar joganyagok - 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet - az egyéni védőeszközök meg 2. oldal 5. (1) A kijelölt szervezet a tárgyévben végzett megfelelő Magyar joganyagok - 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet - az egyéni védőeszközök meg 1. oldal 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének és

Részletesebben

IAF és ILAC Közgyűlés októberi főbb határozatai November 7.

IAF és ILAC Közgyűlés októberi főbb határozatai November 7. IAF és ILAC Közgyűlés 2017. októberi főbb határozatai 2017. November 7. IAF Resolution 2017-05 Adatbázis Kezelési Bizottság Jelentése - Database Management Committee Report A Közgyűlés elismeréssel fogadta

Részletesebben

26/2001. (X. 4.) GM rendelet

26/2001. (X. 4.) GM rendelet - 1-26/2001. (X. 4.) GM rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 4/1999. (II. 24.) GM rendelet módosításáról A műszaki

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben XI. HONVÉDELMI MINŐSÉGTALÁLKOZÓ A HADIK TERV A MINŐSÉG FÓKUSZÁBAN Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet Minőségirányítási, Kodifikációs

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek akkreditálása NAR-19-IV 1. kiadás 2001. március 1. Bevezetés A környezeti minták vételével

Részletesebben

4/1999. (II. 24.) GM rendelet. a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól

4/1999. (II. 24.) GM rendelet. a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól 4/1999. (II. 24.) GM rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól A műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és

Részletesebben

Minőségirányítási rendszerek Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztályán

Minőségirányítási rendszerek Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztályán Minőségirányítási rendszerek Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztályán Nagy Ádám Minőségügyi vezető A Kormány a Magyary program keretében támogatja a közszférában

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevő minősítők és szakértők

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevő minősítők és szakértők NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevő minősítők és szakértők NAR-06 1. kiadás Hatálybalépés: 2016. február 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK I. Gyártásellenőrzés TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK I. Gyártásellenőrzés a 99/5/EC (R&TTE) Directive, Annex III alapján (5/2004. (IV.13.) IHM rendelet 3.számú melléklete) II. Műszaki konstrukciós dokumentáció a

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet

39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet 39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet - Az építési célra szolgáló anyagok. 1 39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet az építési célra szolgáló anyagok, szerkezetek és berendezések mûszaki

Részletesebben

NAH feladatai, nemzetközi szerepe, együttműködése; miben és hogyan tud segíteni egy EIV-nek? Devecz Miklós főigazgató május 30.

NAH feladatai, nemzetközi szerepe, együttműködése; miben és hogyan tud segíteni egy EIV-nek? Devecz Miklós főigazgató május 30. NAH feladatai, nemzetközi szerepe, együttműködése; miben és hogyan tud segíteni egy EIV-nek? Devecz Miklós főigazgató 2019. május 30. Sajtó Akkreditálás - Akkreditáció Diplomácia Felsőoktatás (MAB) Képzés,

Részletesebben

FELHÍVÁS A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG VÁRJA MINŐSÍTŐK, SZAKÉRTŐK JELENTKEZÉSÉT AZ ALÁBBI SZAKTERÜLETEKRE

FELHÍVÁS A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG VÁRJA MINŐSÍTŐK, SZAKÉRTŐK JELENTKEZÉSÉT AZ ALÁBBI SZAKTERÜLETEKRE FELHÍVÁS A NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG VÁRJA MINŐSÍTŐK, SZAKÉRTŐK JELENTKEZÉSÉT AZ ALÁBBI SZAKTERÜLETEKRE Zaj, rezgés (vizsgálat, ellenőrzés és terméktanúsítás) terület Villamosság (vizsgálat, ellenőrzés

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Irányítótestület. Irányítótestületének Alapszabályzata. Alapszabályzat. 1. kiadás

TÜV Rheinland InterCert Kft. Irányítótestület. Irányítótestületének Alapszabályzata. Alapszabályzat. 1. kiadás Alapszabályzat 1. kiadás Jelen szabályzat a hozzátartozó szabályozó dokumentumokkal a TÜV Rheinland InterCert Kft. szellemi tulajdona. Ezek továbbadása vagy tartalmának közlése csak a Kft. minőségügyi

Részletesebben

9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése

9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése 9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése 9.6.1 Cégünk a tanúsítványok felfüggesztésére, visszavonására, vagy az alkalmazási terület szűkítésére vonatkozó politikája,

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat

Működési és eljárási szabályzat Oldal: 1 / 8 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat célja 2/8 2. Alkalmazási terület 2/8 3. Hivatkozások 2/8 4. Eljárás 2/8 4.1. Alapelvek 2/8 4.2. Pártatlanság és függetlenség 2/8 4.3 Személyzet 3/8 4.4. Tájékoztatási

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

Környezetmenedzsment

Környezetmenedzsment zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Környezetmenedzsment ISO 14001 és EMAS A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata

Részletesebben

Ajánlás az akkreditálási kérelem formájára és tartalmára

Ajánlás az akkreditálási kérelem formájára és tartalmára Ajánlás az akkreditálási kérelem formájára és tartalmára I. Akkreditálási kérelem A nemzeti akkreditálás rendszerében a Nemzeti Akkreditáló Hatóság szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról

Részletesebben

Menedzsment rendszerek

Menedzsment rendszerek Menedzsment rendszerek Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

DEMIN XV. Hete Gabriella

DEMIN XV. Hete Gabriella Egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatók k minőségir girányítási rendszer tanúsítás s akkreditálása DEMIN XV. Nemzeti Akkreditáló Testület Hete Gabriella minőségir girányítási vezető Előad adás s tartalma

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

MINŐSÉG ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS MINŐSÉGÜGY A JÁRMŰTECHNIKÁBAN BMEKOGJA154

MINŐSÉG ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS MINŐSÉGÜGY A JÁRMŰTECHNIKÁBAN BMEKOGJA154 MINŐSÉG ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS MINŐSÉGÜGY A JÁRMŰTECHNIKÁBAN BMEKOGJA154 MINŐSÉGÜGY A KÖZLEKEDÉSBEN BMEKOGJA113 Ászity Sándor BME KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR 32708-2/2017/INTFIN SZÁMÚ EMMI ÁLTAL

Részletesebben

Vasúti biztosítóberendezések megfelelőségének tanúsítása. Tarnai Géza CERTUNIV Vasúti Tanúsító és Műszaki Szakértő Kft. Bükfürdő,

Vasúti biztosítóberendezések megfelelőségének tanúsítása. Tarnai Géza CERTUNIV Vasúti Tanúsító és Műszaki Szakértő Kft. Bükfürdő, Tarnai Géza CERTUNIV Vasúti Tanúsító és Műszaki Szakértő Kft. Bükfürdő, 2015. 04. 16. Igény a megfelelőség értékelésére és tanúsítására Az igény nem új keletű biztonságkritikus rendszerek esetén fokozott

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter..../2012. (...) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter..../2012. (...) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter.../2012. (...) NFM rendelete az energiapolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő

Részletesebben

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei 3. Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai A minőségügyi szabványokat az ISO egyik bizottsága, az ISO/TC 176 alkotta, ez a bizottság végzi, a továbbfejlesztés munkáját is. A szabványsorozat

Részletesebben

Nemzeti Akkreditálási Rendszer

Nemzeti Akkreditálási Rendszer Nemzeti Akkreditálási Rendszer Szabvány- és jogszabály változások kezelése NAR-02 2. kiadás Jóváhagyta: Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes Készítésért felelős: Tartalmi összhang vizsgálat: Jogi megfelelőség:

Részletesebben

Irányítási Rendszer Tanúsítás Személytanúsítás EMAS hitelesítés Szakbizottság. Akkreditálási konferencia 2018 december 5 Lovász Szabó Tamás SZB elnök

Irányítási Rendszer Tanúsítás Személytanúsítás EMAS hitelesítés Szakbizottság. Akkreditálási konferencia 2018 december 5 Lovász Szabó Tamás SZB elnök Irányítási Rendszer Tanúsítás Személytanúsítás EMAS hitelesítés Szakbizottság Akkreditálási konferencia 2018 december 5 Lovász Szabó Tamás SZB elnök Kormány Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti

Részletesebben

A megújult NAH tevékenységének tapasztalatai, eredményei

A megújult NAH tevékenységének tapasztalatai, eredményei A megújult NAH tevékenységének tapasztalatai, eredményei Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes XXV. NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2018. szeptember 13. Témák I. NAH megújulás II. ISO 9001, 14001 átállás

Részletesebben

Nemzeti Akkreditálási Rendszer

Nemzeti Akkreditálási Rendszer Nemzeti Akkreditálási Rendszer Pártatlansági Tanácsadó Testület ügyrendje NAR-87. 3. kiadás 1. változat Jóváhagyta: Devecz Miklós főigazgató Készítésért felelős: Tartalmi összhang vizsgálat: Jogi megfelelőség:

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat

Működési és eljárási szabályzat Működési és eljárási szabályzat 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőség-értékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területeken. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer

Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7. Szabados Éva. MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszer Projektszám: HU16121/14 oldalszám: 1/7 Megbízó szervezet neve: D-PACK Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 2371 Dabas-Sári, Szent János u. 1. Megbízó szervezet vezetőségének képviselője:

Részletesebben

LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László

LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László (1) Előadás (2) GLP szabvány, GLP laboratóriumok (rendelet szöveg) (3) 17025 (2001) szabvány, laboratóriumok akkreditálása (a szabvány rövidített szövege)

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

Pártatlansági Tanácsadó Testület ügyrendje

Pártatlansági Tanácsadó Testület ügyrendje Nemzeti Akkreditálási Rendszer Pártatlansági Tanácsadó Testület ügyrendje NAR-87 2. kiadás Hatálybalépés: 2016. december 2. NAR-87_02 2. kiadás / 2016. december 1/7 oldal NAR-87_02 2. kiadás / 2016. december

Részletesebben

Gyakorlati tapasztalatai

Gyakorlati tapasztalatai Az új szabványra történő átállás (MSZ EN ISO/IEC 17025:2018) Gyakorlati tapasztalatai Dr. Teszárné Dr. Nagy Mariann KÖTIVIZIG Regionális Laboratórium ASZEK Konferencia 2018. december 5. A Laboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditálási Rendszer

Nemzeti Akkreditálási Rendszer Nemzeti Akkreditálási Rendszer Szakmai Tanácsadó Testületi ügyrend NAR-86 4. kiadás Jóváhagyta: Devecz Miklós főigazgató Készítésért felelős: Tartalmi összhang vizsgálat: Jogi megfelelőség: Karsai Ferencné

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 9001,

Részletesebben

Változások folyamata

Változások folyamata ISO 9001:2008 Változások az új szabványban Változások folyamata A változtatások nem csak a rendszer dokumentumait előállítókra vonatkozik, hanem: az ellenőrzéseket végzőkre, a belső auditot végzőkre, és

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

Az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 rendelet) 43. cikke szerinti tanúsító szervezetek akkreditálásáról szóló 4/2018. számú iránymutatások

Az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 rendelet) 43. cikke szerinti tanúsító szervezetek akkreditálásáról szóló 4/2018. számú iránymutatások Az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 rendelet) 43. cikke szerinti tanúsító szervezetek akkreditálásáról szóló 4/2018. számú iránymutatások Elfogadva 2018. december 4-én Elfogadva 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Irányítási rendszerek tegnap, ma, holnap Változni és változtatni

Irányítási rendszerek tegnap, ma, holnap Változni és változtatni Irányítási rendszerek tegnap, ma, holnap Változni és változtatni Tőke Hajnalka akkreditálási referens, minőségirányítási vezető XXVII. Magyar Minőség Hét Konferencia 2018. november 6. Témák I. NAH megújulás

Részletesebben

3. Témakör. Az akkreditálási rendszer működése az EU-ban és Magyarországon. Kalibráló laboratóriumok akkreditálása. Geodéziai műszerek kalibrálása

3. Témakör. Az akkreditálási rendszer működése az EU-ban és Magyarországon. Kalibráló laboratóriumok akkreditálása. Geodéziai műszerek kalibrálása 3. Témakör Az akkreditálási rendszer működése az EU-ban és Magyarországon. Kalibráló laboratóriumok akkreditálása. Geodéziai műszerek kalibrálása TARTALOMJEGYZÉK 3.1. Akkreditálási rendszer működése az

Részletesebben

ISO 9001 Útmutató. Bevezetés. Érvényességi terület és kizárások. Audit folyamat

ISO 9001 Útmutató. Bevezetés. Érvényességi terület és kizárások. Audit folyamat Bevezetés Ezt a dokumentumot azért állítottuk össze, hogy segítsen megismerni az Ön szervezetének szerepét és felelősségét a regisztrációs/tanúsító folyamatban és vázolja az EMT/NQA általános elvárásait,

Részletesebben

Gyöngy István MS osztályvezető

Gyöngy István MS osztályvezető Gyöngy István MS osztályvezető www.emi-tuv.hu Hogyan készítsük el az új MIR dokumentációt, hogyan készüljünk fel a külső fél általi auditra?. 25 éve Magyarországon Tanúsítás / Hitelesítés: NAT akkreditáció

Részletesebben

Nemzeti Akkreditálási Rendszer

Nemzeti Akkreditálási Rendszer Nemzeti Akkreditálási Rendszer Más tagországok által akkreditált, vagy engedélyezett EMAS NAR-24 2. kiadás Jóváhagyta: Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes Készítésért felelős: Tartalmi összhang vizsgálat:

Részletesebben

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS 18001) Jelentkezés A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, OHSAS

Részletesebben

ISO 14000-es szabványrendszer

ISO 14000-es szabványrendszer ISO 14000-es szabványrendszer Szabvány Jele Hazai jelzet Szabvány címe ISO 14001 MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek ISO 14004 MSZ EN

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

Logó, tanúsítvány használatának szabályai Eljárás

Logó, tanúsítvány használatának szabályai Eljárás E példány sorszáma: Eljárás Készítette: Dr. Lajos Attila Minőségirányítási vezető Jóváhagyta: Borszéki Péter Ügyvezető igazgató copyright (szerzői jog): Ezen dokumentum tartalma nem reprodukálható sem

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL 1/10 TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL Kidolgozta: Horváth József Dátum: 2008.05.28. Aláírás: Ellenőrizte: Soós Zsolt Dátum: 2008.05.28. Aláírás: Jóváhagyta: Szalai Károly

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET 2010 Az európai szabványok szerepe a CE-jelölésben 2010. 11. 18 CE-jelölés, belépő Európa piacára MSZT Szabó József Magyar Szabványügyi Testület TÖRVÉNY HOZTA LÉTRE, 1995.

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó

Részletesebben

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17.

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17. Üzemi gyárt rtásellenőrzés s tanúsítása sa Urbán n Ferenc ügyvezető MÉRNÖKI SZERKEZETEK Budapest, MTESZ minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17. Aktualitása > 400 betonüzemet érinthet? Kiadott

Részletesebben

NAR - IAF MD 11:2013

NAR - IAF MD 11:2013 NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer IAF Kötelező Dokumentum az ISO/IEC 17021-es szabvány alkalmazása az integrált irányítási rendszerek auditjára vonatkozóan NAR - IAF MD 11:2013

Részletesebben

NAR - IAF MD 10:2013

NAR - IAF MD 10:2013 NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A tanúsító testületek kompetenciakezelésének értékelése összhangban az ISO/IEC 17021:2011 szabvánnyal NAR - IAF MD 10:2013 1. kiadás 2013. február

Részletesebben

MAGYAR ÚT-, HÍD- ÉS MÉLYÉPÍTŐ LABORATÓRIUMOK SZÖVETSÉGE

MAGYAR ÚT-, HÍD- ÉS MÉLYÉPÍTŐ LABORATÓRIUMOK SZÖVETSÉGE Együttműködés az akkreditáló és akkreditált szervezet között UTLAB MAGYAR ÚT-, HÍD- ÉS MÉLYÉPÍTŐ LABORATÓRIUMOK SZÖVETSÉGE Fülöp Pál UTLAB Szövetség elnöke TARTALOM 1. UTLAB Szövetség megalakulása 2. UTLAB

Részletesebben

A BME ITS ZRT. TANÚSÍTÓ JELE HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI. Szabályzat SZA

A BME ITS ZRT. TANÚSÍTÓ JELE HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI. Szabályzat SZA A BME ITS ZRT. TANÚSÍTÓ JELE HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI Szabályzat SZA-0-02-00 ÉRVÉNYBEN Azonosító jel: SZA-0-02-00 Oldalszám: 5 összesen 1 Módosítások Kiadás száma rev.02. Módosítás oka Készítette Dátum

Részletesebben

20/2004. (X. 28.) KvVM rendelet

20/2004. (X. 28.) KvVM rendelet 20/2004 (X 28) KvVM rendelet a vízügyi építményfajtáknál kizárólagosan használt építési termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól A műszaki

Részletesebben

ISO 9001 revízió Dokumentált információ

ISO 9001 revízió Dokumentált információ ISO 9001 revízió Dokumentált információ Dokumentumkezelés manapság dokumentált eljárás Minőségi kézikönyv DokumentUM feljegyzés Dokumentált eljárás feljegyzések kezeléséhez Dokumentált eljárás dokumentumok

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Tanúsítványok, akkreditációk, kijelölések, bejelentések, egyéb jogosultságok

TÜV Rheinland InterCert Kft. Tanúsítványok, akkreditációk, kijelölések, bejelentések, egyéb jogosultságok Tanúsítványok, k, kijelölések, bejelentések, egyéb A TÜV Rheinland InterCert Kft-nek, mint bejelentett szervezetnek (notified body) az Európai Bizottság által adott azonosítószáma: 1008 A tanúsítvány /

Részletesebben

Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás

Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás szabályai NAR-08 8. kiadás Hatálybalépés: 2013. december 17. 1/15

Részletesebben

ÉMI TÜV SÜD. ISO feldolgozása, elvárások. Kakas István KIR-MIR-MEBIR vezető auditor

ÉMI TÜV SÜD. ISO feldolgozása, elvárások. Kakas István KIR-MIR-MEBIR vezető auditor ÉMI TÜV SÜD Az EMI-TÜV SUD Magyarország egyik piacvezető vizsgáló és tanúsító cége, amely magas színvonalú műszaki, minőségügyi és biztonságtechnikai megoldásokat nyújt ügyfeleinek a vizsgálat, ellenőrzés,

Részletesebben

Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes. Jóváhagyta: Sződyné Nagy Eszter, főosztályvezető. Készítésért felelős: Szabályzat kódja: NAR IRT_SZT_k04

Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes. Jóváhagyta: Sződyné Nagy Eszter, főosztályvezető. Készítésért felelős: Szabályzat kódja: NAR IRT_SZT_k04 4. számú melléklet Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek és személytanúsító szervezetek akkreditálásában részt vevő minősítők, szakértők számára szükséges ismeretek, kompetenciák 4. kiadás Jóváhagyta:

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Tanúsítványok, akkreditációk, kijelölések, bejelentések, egyéb jogosultságok

TÜV Rheinland InterCert Kft. Tanúsítványok, akkreditációk, kijelölések, bejelentések, egyéb jogosultságok A TÜV Rheinland InterCert Kft-nek, mint bejelentett szervezetnek (notified body) az Európai Bizottság által adott azonosítószáma: 1008 A tanúsítvány / / kijelölés / bejelentés / egyéb jogosultság alapjául

Részletesebben

Jogszabály változás alkalmazása: 8/2018 (VIII.17.) ITM rendelet

Jogszabály változás alkalmazása: 8/2018 (VIII.17.) ITM rendelet Jogszabály változás alkalmazása: 8/2018 (VIII.17.) ITM rendelet Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály (MMFF) Műszaki Felügyeleti Osztály (MFO) Jarabek Péter, műszaki biztonsági referens (jarabek.peter@bfkh.gov.hu)

Részletesebben

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint Tartalomjegyzék 1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése...2 1.1 Előaudit...2 1.2 Kérdéskatalógus...2 1.3 Auditmegbízott...2 2 A kezdeti (tanúsító) audit...2 2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:...2

Részletesebben

RENGETEG GARANCIÁLIS PROBLÉMA KELETKEZIK JELENTŐS GAZDASÁGI KÁROKAT OKOZ!

RENGETEG GARANCIÁLIS PROBLÉMA KELETKEZIK JELENTŐS GAZDASÁGI KÁROKAT OKOZ! 1 A 2015-16. évi építésfelügyeleti ellenőrzések során a szúrópróba szerűen vizsgált termékek 8%-ánál nem megfelelő eredményt kaptunk, a dokumentáció ellenőrzésekor 20% volt a hibás dokumentum! RENGETEG

Részletesebben

2009. évi CXXXIII. törvény. a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 1. Értelmező rendelkezések

2009. évi CXXXIII. törvény. a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 1. Értelmező rendelkezések 2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 1 1. Az e törvényben, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályban foglalt rendelkezések alkalmazását az Európai Unió általános

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Budapest

ÚTMUTATÓ. ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Budapest ÚTMUTATÓ ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Budapest Útmutató azon gyártók, vagy meghatalmazott képviselőjük számára, akik a robbanásbiztos védelmű berendezések, védelmi rendszerek

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

A terméktanúsítás mint hozzáadott érték WESSLING Hungary Kft.

A terméktanúsítás mint hozzáadott érték WESSLING Hungary Kft. A terméktanúsítás mint hozzáadott érték WESSLING Hungary Kft. Dr. Martin Andrea vezető tanácsadó és szakértő A cím értelmezése Kinek az érdeke? - Szolgáltató tanúsítóé? - Gyártóé? - Forgalmazóé? Megalapozott?

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

ÁLLAMI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 1

ÁLLAMI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 1 Gyöngyösi Ferenc ferenc.gyongyosi@hmth.hu ÁLLAMI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 1 II. rész. Absztrakt Az állami minőségbiztosítás feladatai a védelmi tárgyú beszerzés minőségi követelmények megfogalmazása, a beszerzendő

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Tanúsítványok, akkreditációk, kijelölések, bejelentések, egyéb jogosultságok

TÜV Rheinland InterCert Kft. Tanúsítványok, akkreditációk, kijelölések, bejelentések, egyéb jogosultságok A TÜV Rheinland InterCert Kft-nek, mint bejelentett szervezetnek (notified body) az Európai Bizottság által adott azonosítószáma: 1008 A tanúsítvány / / kijelölés / bejelentés / egyéb jogosultság alapjául

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Mi a képzés célja és mik az előnyei?

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Mi a képzés célja és mik az előnyei? Képzés megnevezése: Autóipari belső auditor (MSZ ISO/TS 16949) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képzettséget szerez az MSZ ISO/TS 16949 szabvány belső,

Részletesebben

Laboratóriumok Vizsgálatainak Jártassági Rendszere MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint

Laboratóriumok Vizsgálatainak Jártassági Rendszere MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint ÚTLAB Közgyűlés Budapest 2012. május 14. Laboratóriumok Vizsgálatainak Jártassági Rendszere MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint BORS Tibor főmunkatárs Jártassági Vizsgálatokat Szervező Iroda Irodavezető

Részletesebben

Minőség és minőségirányítás. 3. ISO 9000:2015 és ISO 9001:2015

Minőség és minőségirányítás. 3. ISO 9000:2015 és ISO 9001:2015 3. ISO 9000:2015 és ISO 9001:2015 1 ZH jegyzetek 2 2 3. ISO 9000:2015 ISO 9000 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár alapvető fontosságú hátteret biztosít a nemzetközi szabványnak a megfelelő

Részletesebben