Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás"

Átírás

1 NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás szabályai NAR kiadás Hatálybalépés: december 17.

2 1/15 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés 2/15 2. Fogalommeghatározások 2/15 3. Az akkreditált státuszra való hivatkozás 3/15 4. Az akkreditálási jel használata 3/15 5. Az akkreditált státuszra való szöveges hivatkozás 6/15 6. Az ILAC vagy IAF kölcsönös elismerési megállapodás jelének használata 7/15 7. A szabálytalan jelhasználat vagy szöveges hivatkozás jogkövetkezményei 8/15 8. Záró rendelkezések 9/15 Mellékletek 1. Jeltípusok 10/15 2. Az akkreditálási jel használatának laboratóriumokra és mintavevő szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai 3. Az akkreditálási jel használatának terméktanúsító szervezetekre és azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai 4. Az akkreditálási jel használatának irányítási rendszer tanúsító szervezetekre és azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai 5. Az akkreditálási jel használatának személytanúsító szervezetekre és azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai 6. Az akkreditálási jel használatának ellenőrző szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai 7. Az akkreditálási jel használatának jártassági vizsgálatot szervező szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai 8. Az akkreditálási jel használatának EMAS hitelesítő személyekre és szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai 9. Az akkreditálási jel használatának EU ETS hitelesítő szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai 11/15 12/15 13/15 14/15 14/15 14/15 15/15 15/15

3 2/15 1. Bevezetés 1.1. E szabályzat a Nemzeti Akkreditálási Testület akkreditálási jelének (a továbbiakban: akkreditálási jel) használatát és az akkreditált státuszra történő hivatkozást, továbbá az ILAC MRA és IAF MRA jeleknek az akkreditálási jellel való együttes használatát szabályozza A szabályzat hatálya a Nemzeti Akkreditálási Testületre (a továbbiakban: NAT), a NAT által akkreditált szervezetekre és természetes személyekre (a továbbiakban: akkreditált), valamint az akkreditáltak szolgáltatásait igénybe vevőkre terjed ki Az akkreditált EMAS hitelesítők jelhasználatára vonatkozó szabályokat a 1221/2009/EK rendelet tartalmazza A szabályzat összhangban van az EA-3/01:2009 (EA Conditions for the Use of Accreditation Symbols, Text Reference to Accreditation and MLA Signatory status), ILAC-P8:07/2006 ILAC Mutual Recognition Arrangement: Supplementary Requirements and Guidelines for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Laboratories), ILAC-R7:09/2009 (Rules for the Use of the ILAC MRA Mark) and IAF-ML2:2011 (General Principles on the use of the IAF MLA Mark) szabályzatokkal. 2. Fogalommeghatározások 2.1. Akkreditált: az a évi LXXVIII. törvény 1. -ban megjelölt szervezet vagy természetes személy, aki érvényes NAT akkreditált státusszal rendelkezik Bizonylat: az akkreditált által kiadott olyan dokumentum (jegyzőkönyv, jelentés, bizonyítvány, tanúsítvány), amelyen megfelelőségértékelési tevékenységéből származó eredményt, értékelést, következtetést, véleményt ad meg Akkreditálási jel: az akkreditált státusz megjelölése szolgáló olyan jel, amelyet a NAT ad ki az általa akkreditált szervezet vagy természetes személy részére Szöveges hivatkozás az akkreditált státuszra: a NAT általi odaítélt akkreditált státuszra történő hivatkozás meghatározott szöveg megjelenítésével, amely tartalmazza az akkreditált státusznak az akkreditálási okiraton feltüntetett nyilvántartási számát és az akkreditálási kategóriát EA MLA: az Európai Akkreditálási Együttműködés kölcsönös elismerési megállapodása (European co-operation for Accreditation Multilateral Agreement) Hivatkozás a NAT-nak az EA MLA aláírói státuszára: a NAT illetve az akkreditáltak által használatos szöveg, amely megjeleníti a NAT-nak az EA MLA aláírói státuszát ILAC MRA: a Nemzetközi Laboratóriumakkreditálási Együttműködés kölcsönös elismerési megállapodása (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement).

4 3/ IAF MLA: a Nemzetközi Akkreditálási Fórum kölcsönös elismerési megállapodása (International Accreditation Forum Multilateral Agreement) Együttes akkreditálási jel: az ILAC MRA vagy az IAF MLA és a NAT akkreditálási jelének együttesen alkalmazott formája Együttes jel: a termék- illetve az irányítási rendszer tanúsító szervezet tanúsítási jelének és a NAT akkreditálási jelének együttesen alkalmazott formája. 3. Az akkreditált státuszra való hivatkozás 3.1. Az akkreditált státuszra való hivatkozás történhet az akkreditálási jel használatával vagy az akkreditált státuszra történő szöveges hivatkozással Az akkreditált státuszra való hivatkozás önkéntes Az akkreditált státuszra való hivatkozás esetén az akkreditált köteles jelen szabályzat rendelkezéseit betartani Ha az akkreditált a bizonylatain, dokumentumain nem hivatkozik az akkreditált státuszára, akkor nem biztosított, hogy azt külön igazolás nélkül elfogadják az MSZ EN ISO/IEC szabványsorozat vonatkozó szabványa (illetve az MSZ EN szabvány) szerinti akkreditált tevékenység eredményeként vagy az EA MLA, ILAC MRA vagy IAF MLA szerinti tevékenységként. 4. Az akkreditálási jel használata 4.1. Az akkreditálási jel használatának általános szabályai Az akkreditálási jel a NAT jelképéből, az akkreditálási kategóriából és az akkreditált státusz nyilvántartási számából áll a 1. Melléklet szerint Az akkreditálási jel magassága általában 25 mm legyen. Az akkreditálási jel arányosan nagyítható vagy kicsinyíthető oly mértékben, hogy az olvashatóság biztosított legyen. Az akkreditálási jel megjeleníthető a) önállóan az 1. Mellékletben megadott színes formában vagy fekete-fehér kivitelben, b) az ILAC MRA vagy IAF MLA és NAT együttes akkreditálási jel esetén mindkét jelet vagy az 1. Mellékletben megadott szines formában vagy mindkét jelet fekete-fehérben lehet alkalmazni, c) a termék- illetve irányítási rendszer tanúsító szervezet tanúsítási jelével együtt megjelenített akkreditálási jelet szinesben kell megadni, ha a tanúsítási jel is szines, vagy fekete-fehérben kell megadni, ha a tanúsítási jel is fekete-fehér Az akkreditált jogosult az akkreditált státusz érvényességi ideje alatt az akkreditálási jelet alkalmazni.

5 4/ Ha a NAT teljes körűen felfüggeszti vagy visszavonja az akkreditált státuszt, úgy a szervezetnek azonnali hatállyal meg kell szüntetnie az akkreditálási jel, az együttes akkreditálási jel és az együttes jel mindennemű használatát, valamint az együttes jel használatának engedélyezését is Ha a NAT az akkreditált státuszt részlegesen felfüggeszti vagy részlegesen visszavonja, az akkreditált a felfüggesztett vagy visszavont területen az akkreditáltnak azonnali hatálylyal meg kell szüntetnie az akkreditálási jel, az együttes akkreditálási jel és az együttes jel mindennemű használatát, valamint az együttes jel használatának engedélyezését is Ha az akkreditált státusz érvényessége lejárt, a szervezet nem jogosult az akkreditálási jel, az együttes akkreditálási jel és az együttes jel alkalmazására, ezért azonnali hatállyal meg kell szüntetnie azok használatát. Vonatkozik ez az együttes jel használat engedélyezésére is Az akkreditált az akkreditálási jelet, az együttes akkreditálási jelet és az együttes jelet nem használhatja félrevezető módon és használata során nem keltheti azt a látszatot, hogy a NAT illetve az ILAC vagy IAF a) felelősséget vállal egy konkrét eredmény pontosságáért, az akkreditált konkrét tevékenységéért vagy egy annak alapján kiadott bizonylatért, b) jóváhagy egy kalibrált műszert, egy mintadarabot vagy egy terméket Az akkreditált az akkreditálási jelet azonos formában alkalmazhatja akár önálló jelként, vagy az ILAC MRA vagy IAF MLA-val együttes akkreditálási jelként, továbbá a termékilletve irányítási rendszer tanúsító szervezet tanúsítási jelével együttes jelként Az akkreditálási jel használatának kérelmezése Az akkreditálási jel használatát a NAT-tól írásban kérelmezni kell. Az akkreditálási jel használata az akkreditált státusz érvényességi ideje alatt bármikor írásban kérelmezhető Az akkreditált részére a NAT az akkreditált tevékenységre vonatkozó akkreditálási jelet elektronikus úton küldi meg Az akkreditált köteles az akkreditálási jel tervezett használatára vonatkozó dokumentummintáit (bizonylat-minták) az alkalmazásbavétel előtt a NAT-nak megküldeni Az akkreditálási jel használatának engedélyezéséről a NAT ügyvezető igazgatója dönt. Az akkreditálási jel kizárólag a döntés kézhezvételétől alkalmazható Az akkreditálási jel használata díjmentes.

6 5/ Az akkreditálási jel alkalmazásának módjai Az akkreditált az akkreditálási jelet alkalmazhatja minden olyan bizonylatán, amely kizárólag akkreditált tevékenység eredményeit tartalmazza Az akkreditálási jel alkalmazása tilos olyan bizonylaton, amely egyetlen akkreditált tevékenység eredményén sem alapszik Ha az akkreditálási jelet olyan bizonylaton alkalmazzák, amely nem akkreditált tevékenység eredménye is szerepel, akkor egyértelműen meg kell különböztetni az akkreditált és a nem akkreditált tevékenységek eredményét Ha az akkreditálási jelet olyan bizonylaton alkalmazzák, amely részben saját, részben pedig alvállalkozói tevékenységek eredményein alapszik, úgy a bizonylatból egyértelműen derüljön ki, hogy a) mely tevékenységeket végezte alvállalkozó, b) az alvállalkozó az általa végzett tevékenységre rendelkezik-e érvényes akkreditált státusszal Amennyiben az alvállalkozó nem rendelkezik az általa végzett tevékenységre érvényes akkreditált státusszal, ennek tényét a bizonylaton egyértelműen fel kell tüntetni Az akkreditált a céges levélpapírján az akkreditálási jelet a NAT külön engedélyével a következők szerint használhatja: a) ha az üzleti levelezése (szerződési ajánlat, árajánlat) nem csak az akkreditált tevékenységére vonatkozik, akkor világosan és egyértelműen fel kell tüntetnie, hogy mely tevékenységekre nem vonatkozik az akkreditált státusza; b) ha az üzleti levelezése (szerződési ajánlat, árajánlat) kizárólag nem akkreditált tevékenységére vonatkozik, akkor a levélen a következő nyilatkozatot kell feltüntetni: Az ajánlatban foglalt tevékenység a NAT által nem akkreditált. c) ha az üzleti levél nem akkreditált tevékenység eredményét tartalmazó melléklet kísérője, akkor a levélen a következő nyilatkozatot kell feltüntetni: A melléklet nem a NAT által akkreditált tevékenység eredménye Az akkreditált az akkreditálási jelet kiadványaiban és honlapján a NAT külön engedélyével úgy használhatja fel, hogy a) az legalább részben az akkreditált tevékenységére vonatkozik, b) az ne sértse a NAT jó hírnevét, az akkreditálás tekintélyét Az akkreditált az akkreditálás jelet nem alkalmazhatja névjegykártyáin, járműveken, épületeken és zászlókon Az akkreditált az akkreditálási jelet kizárólag a 2-7. Mellékletekben meghatározottak betartásával, a NAT engedélyének megfelelően használhatja.

7 6/ Az akkreditálási jel alkalmazása többes akkreditáltság esetén Amennyiben az akkreditált azonos kategóriában (pl. irányítási rendszer tanúsítása) több érvényes akkreditált státusszal rendelkezik, akkor a) az egyes akkreditálási jeleket egymás mellett vagy egymás alatt külön-külön megjelenítheti vagy b) az akkreditálási jelben a kategória megjelölése alatt valamennyi, a kategóriában érvényes akkreditált státusz nyilvántartási számát megjelenítheti (összevont jel) Az összevont jel nem alkalmazható együttes akkreditálási jelként az ILAC MRA vagy az IAF MLA jellel Az összevont jel alkalmazását előzetesen a NAT-tal engedélyeztetni kell. 5. Az akkreditált státuszra való szöveges hivatkozás 5.1. Hivatkozás az akkreditált státuszra Ha az akkreditált az akkreditált státuszára nem az akkreditálási jel alkalmazásával kíván hivatkozni, akkor ezt kizárólag az alábbi szöveg változtatás nélküli megjelenítésével teheti, az akkreditált státusz nyilvántartási száma megadásával: a) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált vizsgálólaboratórium. b) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált orvosi vizsgálólaboratórium. c) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált mintavevő szervezet. d) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált kalibrálólaboratórium. e) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet. f) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált ellenőrző szervezet. g) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált terméktanúsító szervezet. h) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált irányítási rendszer tanúsító szervezet. i) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált személytanúsító szervezet. j) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált EMAS hitelesítő személy. k) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált EMAS hitelesítő szervezet. l) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált EU ETS hitelesítő szervezet A NAT által engedélyezett alább felsorolt hivatkozások az akkreditált státusz lejártáig használhatóak. Az akkreditált az általa kiadott tanúsítványok érvényességének lejártáig engedélyezheti ezen megfogalmazás felhasználását az akkreditált által tanúsított szervezetek által: a) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált MIR tanúsító szervezet.

8 7/15 b) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált KIR tanúsító szervezet. c) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált MEBIR tanúsító szervezet. d) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált ÉBIR tanúsító szervezet. e) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált IBIR tanúsító szervezet. f) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált MEES tanúsító szervezet. g) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált AQAP tanúsító szervezet A szöveges hivatkozásnak bármilyen betűtípus alkalmazása esetén is egyértelműen olvashatónak kel lennie Az akkreditáltnak meg kell követelni az ügyfeleitől, hogy az akkreditáltra való hivatkozáskor az illetve az pont szerinti megfogalmazást alkalmazzák Hivatkozás a NAT-nak az EA MLA aláírói státuszára Az akkreditált a NAT-nak az EA MLA aláírói státuszára kizárólag az alábbi szöveges hivatkozást alkalmazhatja: A NAT az EA MLA aláírója a vizsgálat, kalibrálás, ellenőrzés, terméktanúsítás, irányítási rendszer tanúsítás és személytanúsítás területén Az 5.1. és 5.2. pontokban meghatározott szöveges hivatkozásra a jelen szabályzat 4.3. pontjában foglaltakat kell alkalmazni. 6. Az ILAC vagy IAF kölcsönös elismerési megállapodás jelének használata 6.1. A Nemzetközi Laboratóriumakkreditálási Együttműködés (ILAC) kölcsönös elismerési megállapodásában a NAT aláírói státusza fennállása alatt az akkreditált vizsgáló- vagy kalibrálólaboratórium jogosult az akkreditált státusza érvényességi ideje alatt az ILAC MRA jelet alkalmazni a NAT akkreditálási jellel együtt (együttes akkreditálási jel) A Nemzetközi Akkreditálási Fórum (IAF) kölcsönös elismerési megállapodásában a NAT aláírói státusza fennállása alatt az olyan akkreditált tanúsító szervezet, amelynek tevékenysége vonatkozásában a NAT aláírója az IAF MLA-nak jogosult az akkreditált státusza érvényességi ideje alatt az IAF MLA jelet alkalmazni a NAT akkreditálási jellel együtt együtt (együttes akkreditálási jel) Az együttes akkreditálási jel használatát az akkreditált a pont szerint kérelmezheti. Amennyiben az akkreditált az ILAC MRA vagy az IAF MLA több területére rendelkezik akkreditált státusszal, mindegyik akkreditált státusz vonatkozásában külön kérelmet kell benyújtani és külön licence szerződést kell kötni A kérelemhez az akkreditáltnak csatolni kell a kitöltött és aláírt ILAC illetve IAF licence szerződést 2 példányban. A licence szerződések letölthetőek a NAT honlapjáról.

9 8/ A NAT az aláírt licence szerződés egy példányát az akkreditáltnak megküldi. A licence szerződés hatályba lépésének napja a szerződésnek a NAT ügyvezető igazgató általi aláírás napja Az akkreditált részére a NAT az akkreditált tevékenységre vonatkozó ILAC MRA vagy IAF MLA és a NAT akkreditálási jel együttes jelét elektronikus úton küldi meg Az akkreditált köteles az ILAC MRA vagy IAF MLA és a NAT akkreditálási jel együttes használatát alkalmazásbavétel előtt annak módjai bemutatásával a NAT-nak megküldeni Az ILAC MRA vagy IAF MLA és a NAT akkreditálási jel együttes használatáról a NAT ügyvezető igazgatója dönt. A NAT ügyvezető igazgatója a használatot a pontban foglaltakon túlmenően akkor engedélyezheti, ha az akkreditált státuszt a NAT az ILAC MRA aláírása (2010. április 28.) illetve az IAF MLA aláírása (2010. július 26.) után ítélte oda az akkreditált részére Az ILAC MRA és IAF MLA jel használatára vonatkozó részletes szabályokat a licence szerződés tartalmazza Az ILAC MRA vagy IAF MLA és a NAT akkreditálási jel együttes használatát az ügyfelei számára az akkreditált nem engedélyezheti Az együttes akkreditálási jel használata díjmentes. 7. A szabálytalan jelhasználat vagy szöveges hivatkozás jogkövetkezményei 7.1. Az akkreditált köteles az akkreditálási jelet vagy az akkreditált státuszra történő szöveges hivatkozást jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelően alkalmazni és megkövetelni ügyfeleitől a jelhasználat szabályainak betartását Jelen szabályzatban foglalt előírások megsértése esetén a NAT a következő intézkedéseket alkalmazza: a) írásbeli figyelmeztetés a jogsértésre és felhívás helyesbítésre, b) rendkívüli felügyeleti vizsgálat elrendelése, c) a jogosulatlan, helytelen vagy félrevezető használat, illetve hivatkozás nyilvánosságra hozatala a NAT honlapján, d) ILAC MRA vagy IAF MLA és a NAT akkreditálási jel együttes használata esetén a licence szerződés felmondása, e) egyéb jogi eljárás kezdeményezése Az akkreditált köteles a NAT figyelmeztetése alapján a jogsértét megszüntetni és a megtett helyesbítésről a figyelmeztetésben megjelölt határidőn belül NAT-ot az igazoló dokumentumok benyújtásával értesíteni A NAT a helyesbítés határidőre történő teljesítésének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén rendkívüli felügyeleti vizsgálatot folytat le.

10 9/ A NAT az akkreditálási jel vagy a szöveges hivatkozás jogosulatlan felhasználása esetén a védjegyoltalomra vonatkozó jogszabályok alapján eljár. 8. Záró rendelkezések 8.1. Jelen szabályzatot az Akkreditálási Tanács a december 16-án elfogadott ATh/12/2013 számú határozatával jóváhagyta Jelen szabályzat december 17. napján lép hatályba Jelen szabályzat rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell A szabályzat közzétételének minősül a NAT honlapján (www.nat.hu) történő megjelentetés.

11 10/15 Mellékletek 1. melléklet: Jeltípusok M1.1. A NAT akkreditálási jele NAT jelkép szinkódja: Zöld szín: Pantone 321 és szürke szín: Pantone 4 KATEGÓRIA: fekete Times New Roman NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: fekete Times New Roman M1.2. Az ILAC MRA vagy IAF MLA és a NAT együttes akkreditálási jele IAF MLA jel ILAC MRA jel szinkódja: Kék: Pantone 293C IAF MLA jel szinkódja: Sötétkék: Pantone 2747 és világoskék: Pantone 299 M1.3. A termék- illetve irányítási rendszer tanúsító szervezet tanúsítási jele és a NAT akkreditálási jel együttese

12 11/15 M1.4. Jelmagyarázat Nyilvántartási szám Kategória Megfelelőségértékelési szabvány / normatív dokumentum NAT /év Vizsgálólaboratórium MSZ EN ISO/IEC NAT /év Kalibrálólaboratórium MSZ EN ISO/IEC NAT /év Ellenőrző szervezet MSZ EN ISO/IEC NAT /év Irányítási rendszer tanúsító MSZ EN ISO/IEC szervezet NAT /év Személytanúsító szervezet MSZ EN ISO/IEC NAT /év Terméktanúsító szervezet MSZ EN vagy MSZ EN ISO/IEC NAT /év Mintavevő szervezet MSZ EN ISO/IEC NAT /év Jártassági vizsgálatot szervező MSZ EN ISO/IEC szervezet NAT /év Orvosi vizsgálólaboratórium MSZ EN ISO NAT /év EU ETS hitelesítő szervezet MSZ EN ISO és 600/2012/EU rendelet HU-V-0000/év EMAS hitelesítő személy EMAS hitelesítő szervezet 1221/2009/EK rendelet 2. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának laboratóriumokra és mintavevő szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai M2.1. Az akkreditálási jel használatának szabályai a laboratóriumban és a külső helyszínen végzett tevékenységekre egyaránt vonatkoznak. M2.2. Ha az akkreditálási jelet olyan bizonylaton alkalmazzák, amely nem akkreditált véleményt, értelmezést vagy értékelést is tartalmaz, úgy a bizonylatban a következő nyilatkozatot kell feltüntetni: A bizonylatban adott véleményezés, értelmezés vagy értékelés a NAT által nem akkreditált tevékenység. M2.3. Az akkreditálási jelet tilos a vizsgálat, mintavétel, kalibrálás tárgyán (mintadarabokon, termékeken, eszközökön, azok tartozékain stb.) elhelyezni, és azt nem lehet terméktanúsításra utalóan alkalmazni. M2.4. Az akkreditálási jel akkreditált tevékenység eredményeként kalibrálási címkén (matricán) akkor tüntethető fel, ha a címke tartalmazza a) az akkreditált kalibrálólaboratórium nevét, b) a berendezés azonosítóját, c) a kalibrálás időpontját és d) a kalibrálási bizonyítványra történő hivatkozást. M2.5. Az akkreditált laboratórium ügyfelei az akkreditálási jelet nem tüntethetik fel a vizsgált mintán, egyeden, terméken vagy céges levélpapírjukon vagy kiadványaikon.

13 12/15 3. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának terméktanúsító szervezetekre és azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai M3.1. Az akkreditált területhez tartozó tanúsított terméken vagy annak csomagolásán az akkreditálási jel kizárólag az akkreditált terméktanúsító szervezet tanúsítási jelével együtt együttes jelként tüntethető fel. M3.2. Amennyiben a fenti együttes jel megjelenítése a terméken nem lehetséges, az együttes jel feltüntethető közvetlenül a termékhez rögzített címkén. Csomagolás esetén az együttes jel kizárólag a termék közvetlen csomagolásán helyezhető el. Nem helyezhető el az együttes jel a termék gyűjtőcsomagolásán vagy átmeneti (pl. szállítási) csomagolásán. M3.3. Az akkreditált terméktanúsító szervezet akkor engedélyezheti ügyfelei részére az együttes jel alkalmazását, ha a NAT az akkreditált terméktanúsító szervezet együttes jelhasználatához hozzájárult. M3.4. Az akkreditált terméktanúsító szervezet köteles a NAT-ot írásban tájékoztatni arról, hogy mely szervezetnek és mely tanúsított termékekre engedélyezte az együttes jel feltüntetését. M3.5. Az akkreditált terméktanúsító szervezet köteles az együttes jelnek jelen szabályzat szerinti használatát az ügyfeleinél ellenőrízni. Az együttes jel szabályzatba ütköző vagy nem rendeltetésszerű használata esetén az akkreditált terméktanúsító szervezet köteles a szabályozásának megfelelő szankciókat alkalmazni.

14 13/15 4. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának irányítási rendszer tanúsító szervezetekre és azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai M4.1. Az akkreditálási jelben jelen szabályzat hatálybalépését követően megszűnik az irányítási rendszerek típusai feltüntetése, a kategória megnevezése egységesen IRÁNYÍTÁSI RENDSZER TANÚSÍTÓ megjelölésre változik. M4.2. Jelen szabályzat hatálybalépése előtt engedélyezett jelhasználatot az akkreditált irányítási rendszer tanúsító szervezet az akkreditált státusza érvényességéig alkalmazhatja. M4.3. Irányítási rendszer tanúsítás esetén az akkreditált tevékenységre vonatkozóan az akkreditálási jel az akkreditált irányítási rendszer tanúsító szervezet tanúsítási jelével együtt együttes jelként alkalmazható. Az együttes jel megjelenítése nem keltheti azt a látszatot, hogy az termékre vonatkozik. M4.4. Az akkreditált irányítási rendszer tanúsító szervezet akkor engedélyezheti tanúsított ügyfelei részére a fenti együttes jel alkalmazását, ha a NAT az akkreditált irányítási rendszer tanúsító szervezet együttes jelhasználatához hozzájárult. M4.5. Az akkreditált irányítási rendszer tanúsító szervezet köteles a NAT-ot írásban tájékoztatni arról, hogy mely szervezetnek engedélyezte az együttes jel alkalmazását. M4.6. Az akkreditált irányítási rendszer tanúsító szervezet köteles az együttes jelnek jelen szabályzat szerinti használatát a tanúsított ügyfeleinél ellenőrízni. Az együttes jel szabályzatba ütköző vagy nem rendeltetésszerű használata esetén az akkreditált irányítási rendszer tanúsító szervezet köteles a szabályozásának megfelelő szankciókat alkalmazni.

15 14/15 5. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának személytanúsító szervezetekre és azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai M5.1. Az akkreditált személytanúsító szervezet ügyfelei semmilyen formában nem jogosultak az akkreditálási jel használatára. Ugyanakkor a tanúsított személyek az akkreditált személytanúsító szervezet által kiadott tanúsítvánnyal hivatkozhatnak arra, hogy tanúsításuk akkreditált személytanúsító szervezet által történt. 6. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának ellenőrző szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai M6.1. Az akkreditálási jelet tilos az ellenőrzés tárgyán (termékeken, eszközökön, azok tartozékain stb.) elhelyezni, és azt nem megengedett terméktanúsításra utalóan alkalmazni.

16 15/15 7. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának jártassági vizsgálatot szervező szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai M7.1. Az akkreditálási jelet tilos a jártassági vizsgálati mintákon elhelyezni, és azt nem megengedett terméktanúsításra utalóan alkalmazni. 8. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának EMAS hitelesítő személyekre és szervezetekre, valamint azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai M8.1. Az akkreditált EMAS hitelesítő személy és szervezet ügyfelei semmilyen formában nem jogosultak az akkreditálási jel használatára. 9. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának EU ETS hitelesítő szervezetekre, valamint azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai M9.1. Az akkreditált EU ETS hitelesítő szervezet ügyfelei semmilyen formában nem jogosultak az akkreditálási jel használatára.

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg)

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl,

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011.

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. 1 Kalibrálás 2 Kalibrálás A visszavezethetőség alapvető eszköze. Azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01 15. kiadás Hatálybalépés: 2015. február 27. Tartalomjegyzék oldal Bevezetés

Részletesebben

A Nemzeti Akkreditáló Testület kapcsolata az EMAS-szal, eddigi EMAS tapasztalataink

A Nemzeti Akkreditáló Testület kapcsolata az EMAS-szal, eddigi EMAS tapasztalataink A Nemzeti Akkreditáló Testület kapcsolata az EMAS-szal, eddigi EMAS tapasztalataink Ispány Judit Nemzeti Akkreditáló Testület Workshop on the promotion of the EMAS Regulation 761/2001 2007. október 10.

Részletesebben

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Akkreditáló Testület 2011. évi tevékenységéről

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Akkreditáló Testület 2011. évi tevékenységéről NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Akkreditáló Testület 2011. évi tevékenységéről Bevezetés A Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) szervezetét, feladat- és hatáskörét a Nemzeti Akkreditáló

Részletesebben

9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése

9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése 9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése 9.6.1 Cégünk a tanúsítványok felfüggesztésére, visszavonására, vagy az alkalmazási terület szűkítésére vonatkozó politikája,

Részletesebben

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek megfigyelő helyszíni szemléi területének és számának meghatározása NAR-25 2. kiadás Hatályos: 2015.

Részletesebben

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Akkreditáló Testület 2012. évi tevékenységéről

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Akkreditáló Testület 2012. évi tevékenységéről NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Akkreditáló Testület 2012. évi tevékenységéről Bevezetés A Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) Magyarországnak a 2005. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek akkreditálása NAR-19-IV 1. kiadás 2001. március 1. Bevezetés A környezeti minták vételével

Részletesebben

26/2001. (X. 4.) GM rendelet

26/2001. (X. 4.) GM rendelet - 1-26/2001. (X. 4.) GM rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 4/1999. (II. 24.) GM rendelet módosításáról A műszaki

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

3. Témakör. Az akkreditálási rendszer működése az EU-ban és Magyarországon. Kalibráló laboratóriumok akkreditálása. Geodéziai műszerek kalibrálása

3. Témakör. Az akkreditálási rendszer működése az EU-ban és Magyarországon. Kalibráló laboratóriumok akkreditálása. Geodéziai műszerek kalibrálása 3. Témakör Az akkreditálási rendszer működése az EU-ban és Magyarországon. Kalibráló laboratóriumok akkreditálása. Geodéziai műszerek kalibrálása TARTALOMJEGYZÉK 3.1. Akkreditálási rendszer működése az

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

ÉMI100% VÉDJEGY ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

ÉMI100% VÉDJEGY ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ ÉMI100% VÉDJEGY ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ ÉMI 100 % MINŐSÉGJEL, MINT MINŐSÉGI VÉDJEGY Az ÉMI 100% jel bemutatása Az ÉMI 100% jel egy termék minőségjel, amely jelzi a jelet viselő építési termék tartósan jó

Részletesebben

Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. február 12.

Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. február 12. Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. február 12. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A védjegyek és a

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ivóvizek mikrobiológiai jellemzői minőségirányítási elvárások

Ivóvizek mikrobiológiai jellemzői minőségirányítási elvárások Ivóvizek mikrobiológiai jellemzői minőségirányítási elvárások Reskóné Nagy Mária Wessling Hungary Kft. HUNGALIMENTARIA - 2013. április 16-17. 1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár, Mezőgazdasági Múzeum

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be az Elfogadóhelyen

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete A Biatorbágy névhasználat szabályairól, valamint Biatorbágy Város címeréről, zászlajáról és azok használatáról

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Tanúsítványok, akkreditációk, kijelölések, bejelentések, egyéb jogosultságok

TÜV Rheinland InterCert Kft. Tanúsítványok, akkreditációk, kijelölések, bejelentések, egyéb jogosultságok A TÜV Rheinland InterCert Kft-nek, mint bejelentett szervezetnek (notified body) az Európai Bizottság által adott azonosítószáma: 1008 A tanúsítvány / / kijelölés / bejelentés / egyéb jogosultság alapjául

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem TÁJÉKOZTATÓ a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Hatóság) által a függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át

Részletesebben

vitanell Az LVA Mertcert cégcsoport megkülönböztető tanúsítási jele Helyzetjelentés és zárszó

vitanell Az LVA Mertcert cégcsoport megkülönböztető tanúsítási jele Helyzetjelentés és zárszó Az LVA Mertcert cégcsoport megkülönböztető tanúsítási jele vitanell Helyzetjelentés és zárszó Sándor János (MERT-CERT Kft.) Dr. Gombos János (LVA GmbH) 2012. május 23. A vitanell -ről Az LVA Mertcert Cégcsoport

Részletesebben

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-02 A kölcsönös átjárhatóságot biztosító infrastruktúra alrendszer

Részletesebben

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről 1. I. fejezet. Általános rendelkezések. A törvény hatálya. Mérésügy 3

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről 1. I. fejezet. Általános rendelkezések. A törvény hatálya. Mérésügy 3 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről 1 Az Országgyűlés a mérések hazai és nemzetközi egységességének és pontosságának biztosítása, a mérési - valamint ennek révén mind a kutatási és fejlesztési, mind a

Részletesebben

M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 49/2013. (X.18.) sz. rendelete Vác város címerének és zászlójának, valamint a Vác név használatának rendjéről

M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 49/2013. (X.18.) sz. rendelete Vác város címerének és zászlójának, valamint a Vác név használatának rendjéről M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 49/2013. (X.18.) sz. rendelete Vác város címerének és zászlójának, valamint a Vác név használatának rendjéről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

I/VI A termék tervezett felhasználási területe: I. Termékjellemzők Azon termékjellemzők bemutatása, amelyeket műszaki specifikáció (harmonizált európai szabvány vagy ÉME) előír. Abban az esetben, ha a

Részletesebben

Elérhetőség MÉRÉSTECHNIKA METROLÓGIA. A félév követelményei. A mérés tudománya. 2009.02.10.

Elérhetőség MÉRÉSTECHNIKA METROLÓGIA. A félév követelményei. A mérés tudománya. 2009.02.10. Elérhetőség MÉRÉSTECHNIKA Miskolci Egyetem Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék Szemán László Telefon: 30/229-2587 E-mail: lszeman@metalcontrol.hu Előadások letölthetőek:

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Hatályos: 2008. november 7. 10. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Hatályos: 2008. november 7. 10. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET ALAPSZABÁLY 10. kiadás Hatályos: 2008. november 7. Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ rendelkezések 3/34 I. A Nemzeti Akkreditáló Testület jogállása, feladatai 3/34 II. A NAT tagjai,

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat

Működési és eljárási szabályzat Oldal: 1 / 8 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat célja 2/8 2. Alkalmazási terület 2/8 3. Hivatkozások 2/8 4. Eljárás 2/8 4.1. Alapelvek 2/8 4.2. Pártatlanság és függetlenség 2/8 4.3 Személyzet 3/8 4.4. Tájékoztatási

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének. (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének. (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15. 4 Sec1:1 A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15. A kiadvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t E-szolgáltatás-felügyeleti Osztály Iktatószám: EF/33324-13/2011 Tárgy: határozat Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) 429-8613 Melléklet: - A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT.

INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT. INTERCERT MINŐSÍTŐ ÉS TANÚSÍTÓ KFT. InterCert-E01 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer és/vagy MSZ EN ISO 14001:2005 a tanúsítvány regisztrálására és a tanúsítás Az eljárásban található valamennyi

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat 13/2007. (III.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzati jelképek használatának rendjéről (Egységes szerkezetben az 50/2007. (XII.29.), a 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelettel)

Részletesebben

TANÚSÍTÁSI SZABÁLYZAT H-02. 1. Általános tájékoztató a megfelelőség igazolásáról

TANÚSÍTÁSI SZABÁLYZAT H-02. 1. Általános tájékoztató a megfelelőség igazolásáról Oldal: : 1/14 Jelen Tanúsítási szabályzat az árajánlat és szerződés teljes értékű, elmaradhatatlan részét képezi. A szerződés aláírások jelen feltételek elfogadását is jelentik. A HAPA Tanúsító Iroda aszfalt

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzatának 7/2000. /05.04/ ÖKT. sz. rendelete a község címeréről, zászlójának és használatának rendjéről

Kardoskút Község Önkormányzatának 7/2000. /05.04/ ÖKT. sz. rendelete a község címeréről, zászlójának és használatának rendjéről Kardoskút Község Önkormányzatának 7/2000. /05.04/ ÖKT. sz. rendelete a község címeréről, zászlójának és használatának rendjéről (Egységes szerkezetben a község címeréről, zászlójának és használatának rendjéről

Részletesebben

UFS BROKER KFT. Ügyfél adatok rögzítésére vonatkozó szabályzata

UFS BROKER KFT. Ügyfél adatok rögzítésére vonatkozó szabályzata UFS BROKER KFT. Ügyfél adatok rögzítésére vonatkozó szabályzata Elfogadva: 4/2014. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2014. március 17. www.ufsgroup.hu 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Rába Anikó, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013.02.13

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

dr. Tóth Katalin tű. főhadnagy Főigazgató-helyettesi Szervezet

dr. Tóth Katalin tű. főhadnagy Főigazgató-helyettesi Szervezet Főigazgató-helyettesi Szervezet A Červinka-Czech Republic s.r.o által gyártott és forgalmazott P6Če típusú 6 kg töltetű ABC porral oltó tűzoltó készülékkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás dr. Tóth

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére Kitöltési Útmutató IKSZT címbirtokos szervezetek részére az IKSZT szolgáltatási és programterv, valamint program-nyilvántartás vezetését segítő űrlap kitöltéséhez Budapest, 2011. november 8. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013.

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az irányadó hatályos jogszabályok

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(V.30.) önkormányzati rendelete Tiszaföldvár Város Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2014.(V.30.)

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

VIZSGÁLATI JEGYZKÖNYV QUALCHEM ZRT ZSÁMBÉK, ÚJ GYÁRTELEP, PF 32. Qualbio kereskedelmi márkájú polietilén kompaund lebomlás. Vizsgálat idbpontja:...

VIZSGÁLATI JEGYZKÖNYV QUALCHEM ZRT ZSÁMBÉK, ÚJ GYÁRTELEP, PF 32. Qualbio kereskedelmi márkájú polietilén kompaund lebomlás. Vizsgálat idbpontja:... SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI TANSZÉK CSOMAGOLÁSVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM A Nemzeti Akkreditáló Testület által az MSZ EN ISO/IEC 17025 szerint akkreditált független vizsgálólaboratórium.

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Szállítóvezetéki Szakági Műszaki Követelmények (SZMK) alaki és szerkesztési előírásai. 2/2007. sz. szabályzat

Szállítóvezetéki Szakági Műszaki Követelmények (SZMK) alaki és szerkesztési előírásai. 2/2007. sz. szabályzat Szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Szállítóvezetéki Szakági Műszaki Követelmények (SZMK) alaki és szerkesztési előírásai 2/2007. sz. szabályzat Jóváhagyta a Szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság

Részletesebben

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint Tartalomjegyzék 1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése...2 1.1 Előaudit...2 1.2 Kérdéskatalógus...2 1.3 Auditmegbízott...2 2 A kezdeti (tanúsító) audit...2 2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:...2

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/ 1994. ( VI.02) sz. ÖK. rendelete a helyi címer és zászló alapitásáról és használatának rendjéről Újhartyán község Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 1. (6) bek.

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 6/1991. (V. 30.) ÖKT. számu rendelete

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 6/1991. (V. 30.) ÖKT. számu rendelete NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 6/1991. (V. 30.) ÖKT. számu rendelete Nyírbátor város címerének, zászlajának és pecsétjének használatáról Az 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdésében foglalt

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

a 3. számú Bejelentő laphoz

a 3. számú Bejelentő laphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. számú Bejelentő laphoz a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón történő teljesítéséhez az Art. 7.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az SZSZBMK Pólus Tömbkórház C épületében lévő büfé üzemeltetési jogának megszerzése A Kiíró neve, címe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

Részletesebben

NEMZETI. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. visszavezethetõsége nemzeti (országos) etalonokra NAR-EA-4/07. 2. kiadás. 2001. január

NEMZETI. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. visszavezethetõsége nemzeti (országos) etalonokra NAR-EA-4/07. 2. kiadás. 2001. január NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Mérõ- és vizsgálóeszközök visszavezethetõsége nemzeti (országos) etalonokra NAR-EA-4/07 2. kiadás 2001. január Nemzeti alkalmazás (NAR EA-4/07

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete. 6/1992.(V.28.) rendelete

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete. 6/1992.(V.28.) rendelete Lengyeltóti Város Képviselő-testülete 6/1992.(V.28.) rendelete Lengyeltóti Város jelképeiről és a jelképek használatáról (egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2009.(IX.25.), 16/2012.(V.31.)

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4007/2015. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4007/2015. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4007/2015. tájékoztatás a jövedéki vevőnyilvántartásokból teljesítendő adatszolgáltatás műszaki követelményeiről A jövedéki adóról és a jövedéki ek forgalmazásának

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2003.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2003. november 26.)

2003.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2003. november 26.) 003..7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 3. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (003. november 6.) a kutyák, macskák és görények Közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról (az értesítés a C(003)

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete Ügytípus megnevezése Az ügy leírása Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése A hirdetmény kifüggesztésének menete Haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe kell foglalni, és azt a haszonbérbeadónak

Részletesebben

151. KÉRELEM HELYES ELSZÁMOLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN

151. KÉRELEM HELYES ELSZÁMOLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN 151. KÉRELEM HELYES ELSZÁMOLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: A Kérelmező szerint az elszámolás helytelen adatot, számítási hibát tartalmaz, és/vagy vitatja szerződésmódosuláshoz kapcsolódóan

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. május 11. napjától visszavonásig Hatályba léptette: 2015. május 11. napján

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános feltételek A Pannon Tanúsító Kft. (a továbbiakban: Pannon Tanúsító) független tanúsító szervezet, tevékenységét az MSZ EN ISO/IEC 17021:2011 Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját

Részletesebben

124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet

124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára és a termékek ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról A védjegyek és a földrajzi árujelzők

Részletesebben

147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet. egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról

147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet. egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

1. Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok a címer, a zászló és a Romtemplom.

1. Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok a címer, a zászló és a Romtemplom. Zsámbék Város Képviselő-testületének 10/2006. (VI.28.) Ö.K. számú R E N D E L E T E * Zsámbék Város címerérő1, zászlajáról, jelképeiről és ezek használatáról Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

1. előadás: Minőségügyi és mérésügyi alapismeretek

1. előadás: Minőségügyi és mérésügyi alapismeretek 1. előadás: Minőségügyi és mérésügyi alapismeretek 1. előadás: Minőségügyi és mérésügyi alapismeretek TARTALOMJEGYZÉK 1.1 A minőségügy és a mérésügy alapfogalmai... 2 1.1.1 Alapdefiníciók... 2 1.1.2 Minőségügyi,

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Növényvédelmi gépek kötelező típusminősítési eljárása

Növényvédelmi gépek kötelező típusminősítési eljárása Növényvédelmi gépek kötelező típusminősítési eljárása Vonatkozó jogszabályok: 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 43/2010.

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2008. (XII.17.) rendelete. a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2008. (XII.17.) rendelete. a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2008. (XII.17.) rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Juta község önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 1.. (6)

Részletesebben

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27.

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27. SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása Budapest, 2011. január 27. Zárójelentés Kötött zárójelentés formátum. Feltöltésre került a formanyomtatvány a SOLID Együttműködési portálra a dokumentum sablonok

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15.

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15. Szolgáltató adatai: Neve: Netex-Magyarország Szolgáltató Kft. Címe: 7932, Mozsgó, Árpád u. 59. Telefonszám: 30/709 5985 E-mail cím: b.krisztian@webkiallitas.hu JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015.

Részletesebben

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Rikker Tamás tudományos igazgató WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. január 17. Kis történelem 1920-as években, a Bell Laboratórium telefonjainak

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata 1. A szabályzat célja A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Sajóvámos Önkormányzata (a

Részletesebben

Megfelelés Európában - Általános koncepciók. A) Filozófia és alapelvek

Megfelelés Európában - Általános koncepciók. A) Filozófia és alapelvek Megfelelés Európában - Általános koncepciók A) Filozófia és alapelvek A jól működő egységes európai piac előfeltétele, hogy a kereskedelmi korlátok megszűnjenek. Az áruk Európai Unión belüli szabad áramlása

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1. 1. kiadás. 2000.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1. 1. kiadás. 2000. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1 1. kiadás 2000. január 1/20 EA European co-operation for Accreditation Publikáció

Részletesebben

Az irányítási rendszerek tanúsítási folyamatának szabályzata

Az irányítási rendszerek tanúsítási folyamatának szabályzata Kiadás: 3 Változat: 14 Kiadás dátuma: 2014.07.14. QNY-13-00 Oldal : 1/6 1.Általános tájékoztató Egy szervezet irányítási rendszerének felülvizsgálatát az adott szakterületen jártas audit-team végzi. A

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben