Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás"

Átírás

1 NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás szabályai NAR kiadás Hatálybalépés: december 17.

2 1/15 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés 2/15 2. Fogalommeghatározások 2/15 3. Az akkreditált státuszra való hivatkozás 3/15 4. Az akkreditálási jel használata 3/15 5. Az akkreditált státuszra való szöveges hivatkozás 6/15 6. Az ILAC vagy IAF kölcsönös elismerési megállapodás jelének használata 7/15 7. A szabálytalan jelhasználat vagy szöveges hivatkozás jogkövetkezményei 8/15 8. Záró rendelkezések 9/15 Mellékletek 1. Jeltípusok 10/15 2. Az akkreditálási jel használatának laboratóriumokra és mintavevő szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai 3. Az akkreditálási jel használatának terméktanúsító szervezetekre és azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai 4. Az akkreditálási jel használatának irányítási rendszer tanúsító szervezetekre és azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai 5. Az akkreditálási jel használatának személytanúsító szervezetekre és azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai 6. Az akkreditálási jel használatának ellenőrző szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai 7. Az akkreditálási jel használatának jártassági vizsgálatot szervező szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai 8. Az akkreditálási jel használatának EMAS hitelesítő személyekre és szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai 9. Az akkreditálási jel használatának EU ETS hitelesítő szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai 11/15 12/15 13/15 14/15 14/15 14/15 15/15 15/15

3 2/15 1. Bevezetés 1.1. E szabályzat a Nemzeti Akkreditálási Testület akkreditálási jelének (a továbbiakban: akkreditálási jel) használatát és az akkreditált státuszra történő hivatkozást, továbbá az ILAC MRA és IAF MRA jeleknek az akkreditálási jellel való együttes használatát szabályozza A szabályzat hatálya a Nemzeti Akkreditálási Testületre (a továbbiakban: NAT), a NAT által akkreditált szervezetekre és természetes személyekre (a továbbiakban: akkreditált), valamint az akkreditáltak szolgáltatásait igénybe vevőkre terjed ki Az akkreditált EMAS hitelesítők jelhasználatára vonatkozó szabályokat a 1221/2009/EK rendelet tartalmazza A szabályzat összhangban van az EA-3/01:2009 (EA Conditions for the Use of Accreditation Symbols, Text Reference to Accreditation and MLA Signatory status), ILAC-P8:07/2006 ILAC Mutual Recognition Arrangement: Supplementary Requirements and Guidelines for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Laboratories), ILAC-R7:09/2009 (Rules for the Use of the ILAC MRA Mark) and IAF-ML2:2011 (General Principles on the use of the IAF MLA Mark) szabályzatokkal. 2. Fogalommeghatározások 2.1. Akkreditált: az a évi LXXVIII. törvény 1. -ban megjelölt szervezet vagy természetes személy, aki érvényes NAT akkreditált státusszal rendelkezik Bizonylat: az akkreditált által kiadott olyan dokumentum (jegyzőkönyv, jelentés, bizonyítvány, tanúsítvány), amelyen megfelelőségértékelési tevékenységéből származó eredményt, értékelést, következtetést, véleményt ad meg Akkreditálási jel: az akkreditált státusz megjelölése szolgáló olyan jel, amelyet a NAT ad ki az általa akkreditált szervezet vagy természetes személy részére Szöveges hivatkozás az akkreditált státuszra: a NAT általi odaítélt akkreditált státuszra történő hivatkozás meghatározott szöveg megjelenítésével, amely tartalmazza az akkreditált státusznak az akkreditálási okiraton feltüntetett nyilvántartási számát és az akkreditálási kategóriát EA MLA: az Európai Akkreditálási Együttműködés kölcsönös elismerési megállapodása (European co-operation for Accreditation Multilateral Agreement) Hivatkozás a NAT-nak az EA MLA aláírói státuszára: a NAT illetve az akkreditáltak által használatos szöveg, amely megjeleníti a NAT-nak az EA MLA aláírói státuszát ILAC MRA: a Nemzetközi Laboratóriumakkreditálási Együttműködés kölcsönös elismerési megállapodása (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement).

4 3/ IAF MLA: a Nemzetközi Akkreditálási Fórum kölcsönös elismerési megállapodása (International Accreditation Forum Multilateral Agreement) Együttes akkreditálási jel: az ILAC MRA vagy az IAF MLA és a NAT akkreditálási jelének együttesen alkalmazott formája Együttes jel: a termék- illetve az irányítási rendszer tanúsító szervezet tanúsítási jelének és a NAT akkreditálási jelének együttesen alkalmazott formája. 3. Az akkreditált státuszra való hivatkozás 3.1. Az akkreditált státuszra való hivatkozás történhet az akkreditálási jel használatával vagy az akkreditált státuszra történő szöveges hivatkozással Az akkreditált státuszra való hivatkozás önkéntes Az akkreditált státuszra való hivatkozás esetén az akkreditált köteles jelen szabályzat rendelkezéseit betartani Ha az akkreditált a bizonylatain, dokumentumain nem hivatkozik az akkreditált státuszára, akkor nem biztosított, hogy azt külön igazolás nélkül elfogadják az MSZ EN ISO/IEC szabványsorozat vonatkozó szabványa (illetve az MSZ EN szabvány) szerinti akkreditált tevékenység eredményeként vagy az EA MLA, ILAC MRA vagy IAF MLA szerinti tevékenységként. 4. Az akkreditálási jel használata 4.1. Az akkreditálási jel használatának általános szabályai Az akkreditálási jel a NAT jelképéből, az akkreditálási kategóriából és az akkreditált státusz nyilvántartási számából áll a 1. Melléklet szerint Az akkreditálási jel magassága általában 25 mm legyen. Az akkreditálási jel arányosan nagyítható vagy kicsinyíthető oly mértékben, hogy az olvashatóság biztosított legyen. Az akkreditálási jel megjeleníthető a) önállóan az 1. Mellékletben megadott színes formában vagy fekete-fehér kivitelben, b) az ILAC MRA vagy IAF MLA és NAT együttes akkreditálási jel esetén mindkét jelet vagy az 1. Mellékletben megadott szines formában vagy mindkét jelet fekete-fehérben lehet alkalmazni, c) a termék- illetve irányítási rendszer tanúsító szervezet tanúsítási jelével együtt megjelenített akkreditálási jelet szinesben kell megadni, ha a tanúsítási jel is szines, vagy fekete-fehérben kell megadni, ha a tanúsítási jel is fekete-fehér Az akkreditált jogosult az akkreditált státusz érvényességi ideje alatt az akkreditálási jelet alkalmazni.

5 4/ Ha a NAT teljes körűen felfüggeszti vagy visszavonja az akkreditált státuszt, úgy a szervezetnek azonnali hatállyal meg kell szüntetnie az akkreditálási jel, az együttes akkreditálási jel és az együttes jel mindennemű használatát, valamint az együttes jel használatának engedélyezését is Ha a NAT az akkreditált státuszt részlegesen felfüggeszti vagy részlegesen visszavonja, az akkreditált a felfüggesztett vagy visszavont területen az akkreditáltnak azonnali hatálylyal meg kell szüntetnie az akkreditálási jel, az együttes akkreditálási jel és az együttes jel mindennemű használatát, valamint az együttes jel használatának engedélyezését is Ha az akkreditált státusz érvényessége lejárt, a szervezet nem jogosult az akkreditálási jel, az együttes akkreditálási jel és az együttes jel alkalmazására, ezért azonnali hatállyal meg kell szüntetnie azok használatát. Vonatkozik ez az együttes jel használat engedélyezésére is Az akkreditált az akkreditálási jelet, az együttes akkreditálási jelet és az együttes jelet nem használhatja félrevezető módon és használata során nem keltheti azt a látszatot, hogy a NAT illetve az ILAC vagy IAF a) felelősséget vállal egy konkrét eredmény pontosságáért, az akkreditált konkrét tevékenységéért vagy egy annak alapján kiadott bizonylatért, b) jóváhagy egy kalibrált műszert, egy mintadarabot vagy egy terméket Az akkreditált az akkreditálási jelet azonos formában alkalmazhatja akár önálló jelként, vagy az ILAC MRA vagy IAF MLA-val együttes akkreditálási jelként, továbbá a termékilletve irányítási rendszer tanúsító szervezet tanúsítási jelével együttes jelként Az akkreditálási jel használatának kérelmezése Az akkreditálási jel használatát a NAT-tól írásban kérelmezni kell. Az akkreditálási jel használata az akkreditált státusz érvényességi ideje alatt bármikor írásban kérelmezhető Az akkreditált részére a NAT az akkreditált tevékenységre vonatkozó akkreditálási jelet elektronikus úton küldi meg Az akkreditált köteles az akkreditálási jel tervezett használatára vonatkozó dokumentummintáit (bizonylat-minták) az alkalmazásbavétel előtt a NAT-nak megküldeni Az akkreditálási jel használatának engedélyezéséről a NAT ügyvezető igazgatója dönt. Az akkreditálási jel kizárólag a döntés kézhezvételétől alkalmazható Az akkreditálási jel használata díjmentes.

6 5/ Az akkreditálási jel alkalmazásának módjai Az akkreditált az akkreditálási jelet alkalmazhatja minden olyan bizonylatán, amely kizárólag akkreditált tevékenység eredményeit tartalmazza Az akkreditálási jel alkalmazása tilos olyan bizonylaton, amely egyetlen akkreditált tevékenység eredményén sem alapszik Ha az akkreditálási jelet olyan bizonylaton alkalmazzák, amely nem akkreditált tevékenység eredménye is szerepel, akkor egyértelműen meg kell különböztetni az akkreditált és a nem akkreditált tevékenységek eredményét Ha az akkreditálási jelet olyan bizonylaton alkalmazzák, amely részben saját, részben pedig alvállalkozói tevékenységek eredményein alapszik, úgy a bizonylatból egyértelműen derüljön ki, hogy a) mely tevékenységeket végezte alvállalkozó, b) az alvállalkozó az általa végzett tevékenységre rendelkezik-e érvényes akkreditált státusszal Amennyiben az alvállalkozó nem rendelkezik az általa végzett tevékenységre érvényes akkreditált státusszal, ennek tényét a bizonylaton egyértelműen fel kell tüntetni Az akkreditált a céges levélpapírján az akkreditálási jelet a NAT külön engedélyével a következők szerint használhatja: a) ha az üzleti levelezése (szerződési ajánlat, árajánlat) nem csak az akkreditált tevékenységére vonatkozik, akkor világosan és egyértelműen fel kell tüntetnie, hogy mely tevékenységekre nem vonatkozik az akkreditált státusza; b) ha az üzleti levelezése (szerződési ajánlat, árajánlat) kizárólag nem akkreditált tevékenységére vonatkozik, akkor a levélen a következő nyilatkozatot kell feltüntetni: Az ajánlatban foglalt tevékenység a NAT által nem akkreditált. c) ha az üzleti levél nem akkreditált tevékenység eredményét tartalmazó melléklet kísérője, akkor a levélen a következő nyilatkozatot kell feltüntetni: A melléklet nem a NAT által akkreditált tevékenység eredménye Az akkreditált az akkreditálási jelet kiadványaiban és honlapján a NAT külön engedélyével úgy használhatja fel, hogy a) az legalább részben az akkreditált tevékenységére vonatkozik, b) az ne sértse a NAT jó hírnevét, az akkreditálás tekintélyét Az akkreditált az akkreditálás jelet nem alkalmazhatja névjegykártyáin, járműveken, épületeken és zászlókon Az akkreditált az akkreditálási jelet kizárólag a 2-7. Mellékletekben meghatározottak betartásával, a NAT engedélyének megfelelően használhatja.

7 6/ Az akkreditálási jel alkalmazása többes akkreditáltság esetén Amennyiben az akkreditált azonos kategóriában (pl. irányítási rendszer tanúsítása) több érvényes akkreditált státusszal rendelkezik, akkor a) az egyes akkreditálási jeleket egymás mellett vagy egymás alatt külön-külön megjelenítheti vagy b) az akkreditálási jelben a kategória megjelölése alatt valamennyi, a kategóriában érvényes akkreditált státusz nyilvántartási számát megjelenítheti (összevont jel) Az összevont jel nem alkalmazható együttes akkreditálási jelként az ILAC MRA vagy az IAF MLA jellel Az összevont jel alkalmazását előzetesen a NAT-tal engedélyeztetni kell. 5. Az akkreditált státuszra való szöveges hivatkozás 5.1. Hivatkozás az akkreditált státuszra Ha az akkreditált az akkreditált státuszára nem az akkreditálási jel alkalmazásával kíván hivatkozni, akkor ezt kizárólag az alábbi szöveg változtatás nélküli megjelenítésével teheti, az akkreditált státusz nyilvántartási száma megadásával: a) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált vizsgálólaboratórium. b) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált orvosi vizsgálólaboratórium. c) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált mintavevő szervezet. d) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált kalibrálólaboratórium. e) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet. f) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált ellenőrző szervezet. g) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált terméktanúsító szervezet. h) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált irányítási rendszer tanúsító szervezet. i) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált személytanúsító szervezet. j) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált EMAS hitelesítő személy. k) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált EMAS hitelesítő szervezet. l) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált EU ETS hitelesítő szervezet A NAT által engedélyezett alább felsorolt hivatkozások az akkreditált státusz lejártáig használhatóak. Az akkreditált az általa kiadott tanúsítványok érvényességének lejártáig engedélyezheti ezen megfogalmazás felhasználását az akkreditált által tanúsított szervezetek által: a) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált MIR tanúsító szervezet.

8 7/15 b) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált KIR tanúsító szervezet. c) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált MEBIR tanúsító szervezet. d) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált ÉBIR tanúsító szervezet. e) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált IBIR tanúsító szervezet. f) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált MEES tanúsító szervezet. g) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált AQAP tanúsító szervezet A szöveges hivatkozásnak bármilyen betűtípus alkalmazása esetén is egyértelműen olvashatónak kel lennie Az akkreditáltnak meg kell követelni az ügyfeleitől, hogy az akkreditáltra való hivatkozáskor az illetve az pont szerinti megfogalmazást alkalmazzák Hivatkozás a NAT-nak az EA MLA aláírói státuszára Az akkreditált a NAT-nak az EA MLA aláírói státuszára kizárólag az alábbi szöveges hivatkozást alkalmazhatja: A NAT az EA MLA aláírója a vizsgálat, kalibrálás, ellenőrzés, terméktanúsítás, irányítási rendszer tanúsítás és személytanúsítás területén Az 5.1. és 5.2. pontokban meghatározott szöveges hivatkozásra a jelen szabályzat 4.3. pontjában foglaltakat kell alkalmazni. 6. Az ILAC vagy IAF kölcsönös elismerési megállapodás jelének használata 6.1. A Nemzetközi Laboratóriumakkreditálási Együttműködés (ILAC) kölcsönös elismerési megállapodásában a NAT aláírói státusza fennállása alatt az akkreditált vizsgáló- vagy kalibrálólaboratórium jogosult az akkreditált státusza érvényességi ideje alatt az ILAC MRA jelet alkalmazni a NAT akkreditálási jellel együtt (együttes akkreditálási jel) A Nemzetközi Akkreditálási Fórum (IAF) kölcsönös elismerési megállapodásában a NAT aláírói státusza fennállása alatt az olyan akkreditált tanúsító szervezet, amelynek tevékenysége vonatkozásában a NAT aláírója az IAF MLA-nak jogosult az akkreditált státusza érvényességi ideje alatt az IAF MLA jelet alkalmazni a NAT akkreditálási jellel együtt együtt (együttes akkreditálási jel) Az együttes akkreditálási jel használatát az akkreditált a pont szerint kérelmezheti. Amennyiben az akkreditált az ILAC MRA vagy az IAF MLA több területére rendelkezik akkreditált státusszal, mindegyik akkreditált státusz vonatkozásában külön kérelmet kell benyújtani és külön licence szerződést kell kötni A kérelemhez az akkreditáltnak csatolni kell a kitöltött és aláírt ILAC illetve IAF licence szerződést 2 példányban. A licence szerződések letölthetőek a NAT honlapjáról.

9 8/ A NAT az aláírt licence szerződés egy példányát az akkreditáltnak megküldi. A licence szerződés hatályba lépésének napja a szerződésnek a NAT ügyvezető igazgató általi aláírás napja Az akkreditált részére a NAT az akkreditált tevékenységre vonatkozó ILAC MRA vagy IAF MLA és a NAT akkreditálási jel együttes jelét elektronikus úton küldi meg Az akkreditált köteles az ILAC MRA vagy IAF MLA és a NAT akkreditálási jel együttes használatát alkalmazásbavétel előtt annak módjai bemutatásával a NAT-nak megküldeni Az ILAC MRA vagy IAF MLA és a NAT akkreditálási jel együttes használatáról a NAT ügyvezető igazgatója dönt. A NAT ügyvezető igazgatója a használatot a pontban foglaltakon túlmenően akkor engedélyezheti, ha az akkreditált státuszt a NAT az ILAC MRA aláírása (2010. április 28.) illetve az IAF MLA aláírása (2010. július 26.) után ítélte oda az akkreditált részére Az ILAC MRA és IAF MLA jel használatára vonatkozó részletes szabályokat a licence szerződés tartalmazza Az ILAC MRA vagy IAF MLA és a NAT akkreditálási jel együttes használatát az ügyfelei számára az akkreditált nem engedélyezheti Az együttes akkreditálási jel használata díjmentes. 7. A szabálytalan jelhasználat vagy szöveges hivatkozás jogkövetkezményei 7.1. Az akkreditált köteles az akkreditálási jelet vagy az akkreditált státuszra történő szöveges hivatkozást jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelően alkalmazni és megkövetelni ügyfeleitől a jelhasználat szabályainak betartását Jelen szabályzatban foglalt előírások megsértése esetén a NAT a következő intézkedéseket alkalmazza: a) írásbeli figyelmeztetés a jogsértésre és felhívás helyesbítésre, b) rendkívüli felügyeleti vizsgálat elrendelése, c) a jogosulatlan, helytelen vagy félrevezető használat, illetve hivatkozás nyilvánosságra hozatala a NAT honlapján, d) ILAC MRA vagy IAF MLA és a NAT akkreditálási jel együttes használata esetén a licence szerződés felmondása, e) egyéb jogi eljárás kezdeményezése Az akkreditált köteles a NAT figyelmeztetése alapján a jogsértét megszüntetni és a megtett helyesbítésről a figyelmeztetésben megjelölt határidőn belül NAT-ot az igazoló dokumentumok benyújtásával értesíteni A NAT a helyesbítés határidőre történő teljesítésének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén rendkívüli felügyeleti vizsgálatot folytat le.

10 9/ A NAT az akkreditálási jel vagy a szöveges hivatkozás jogosulatlan felhasználása esetén a védjegyoltalomra vonatkozó jogszabályok alapján eljár. 8. Záró rendelkezések 8.1. Jelen szabályzatot az Akkreditálási Tanács a december 16-án elfogadott ATh/12/2013 számú határozatával jóváhagyta Jelen szabályzat december 17. napján lép hatályba Jelen szabályzat rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell A szabályzat közzétételének minősül a NAT honlapján (www.nat.hu) történő megjelentetés.

11 10/15 Mellékletek 1. melléklet: Jeltípusok M1.1. A NAT akkreditálási jele NAT jelkép szinkódja: Zöld szín: Pantone 321 és szürke szín: Pantone 4 KATEGÓRIA: fekete Times New Roman NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: fekete Times New Roman M1.2. Az ILAC MRA vagy IAF MLA és a NAT együttes akkreditálási jele IAF MLA jel ILAC MRA jel szinkódja: Kék: Pantone 293C IAF MLA jel szinkódja: Sötétkék: Pantone 2747 és világoskék: Pantone 299 M1.3. A termék- illetve irányítási rendszer tanúsító szervezet tanúsítási jele és a NAT akkreditálási jel együttese

12 11/15 M1.4. Jelmagyarázat Nyilvántartási szám Kategória Megfelelőségértékelési szabvány / normatív dokumentum NAT /év Vizsgálólaboratórium MSZ EN ISO/IEC NAT /év Kalibrálólaboratórium MSZ EN ISO/IEC NAT /év Ellenőrző szervezet MSZ EN ISO/IEC NAT /év Irányítási rendszer tanúsító MSZ EN ISO/IEC szervezet NAT /év Személytanúsító szervezet MSZ EN ISO/IEC NAT /év Terméktanúsító szervezet MSZ EN vagy MSZ EN ISO/IEC NAT /év Mintavevő szervezet MSZ EN ISO/IEC NAT /év Jártassági vizsgálatot szervező MSZ EN ISO/IEC szervezet NAT /év Orvosi vizsgálólaboratórium MSZ EN ISO NAT /év EU ETS hitelesítő szervezet MSZ EN ISO és 600/2012/EU rendelet HU-V-0000/év EMAS hitelesítő személy EMAS hitelesítő szervezet 1221/2009/EK rendelet 2. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának laboratóriumokra és mintavevő szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai M2.1. Az akkreditálási jel használatának szabályai a laboratóriumban és a külső helyszínen végzett tevékenységekre egyaránt vonatkoznak. M2.2. Ha az akkreditálási jelet olyan bizonylaton alkalmazzák, amely nem akkreditált véleményt, értelmezést vagy értékelést is tartalmaz, úgy a bizonylatban a következő nyilatkozatot kell feltüntetni: A bizonylatban adott véleményezés, értelmezés vagy értékelés a NAT által nem akkreditált tevékenység. M2.3. Az akkreditálási jelet tilos a vizsgálat, mintavétel, kalibrálás tárgyán (mintadarabokon, termékeken, eszközökön, azok tartozékain stb.) elhelyezni, és azt nem lehet terméktanúsításra utalóan alkalmazni. M2.4. Az akkreditálási jel akkreditált tevékenység eredményeként kalibrálási címkén (matricán) akkor tüntethető fel, ha a címke tartalmazza a) az akkreditált kalibrálólaboratórium nevét, b) a berendezés azonosítóját, c) a kalibrálás időpontját és d) a kalibrálási bizonyítványra történő hivatkozást. M2.5. Az akkreditált laboratórium ügyfelei az akkreditálási jelet nem tüntethetik fel a vizsgált mintán, egyeden, terméken vagy céges levélpapírjukon vagy kiadványaikon.

13 12/15 3. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának terméktanúsító szervezetekre és azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai M3.1. Az akkreditált területhez tartozó tanúsított terméken vagy annak csomagolásán az akkreditálási jel kizárólag az akkreditált terméktanúsító szervezet tanúsítási jelével együtt együttes jelként tüntethető fel. M3.2. Amennyiben a fenti együttes jel megjelenítése a terméken nem lehetséges, az együttes jel feltüntethető közvetlenül a termékhez rögzített címkén. Csomagolás esetén az együttes jel kizárólag a termék közvetlen csomagolásán helyezhető el. Nem helyezhető el az együttes jel a termék gyűjtőcsomagolásán vagy átmeneti (pl. szállítási) csomagolásán. M3.3. Az akkreditált terméktanúsító szervezet akkor engedélyezheti ügyfelei részére az együttes jel alkalmazását, ha a NAT az akkreditált terméktanúsító szervezet együttes jelhasználatához hozzájárult. M3.4. Az akkreditált terméktanúsító szervezet köteles a NAT-ot írásban tájékoztatni arról, hogy mely szervezetnek és mely tanúsított termékekre engedélyezte az együttes jel feltüntetését. M3.5. Az akkreditált terméktanúsító szervezet köteles az együttes jelnek jelen szabályzat szerinti használatát az ügyfeleinél ellenőrízni. Az együttes jel szabályzatba ütköző vagy nem rendeltetésszerű használata esetén az akkreditált terméktanúsító szervezet köteles a szabályozásának megfelelő szankciókat alkalmazni.

14 13/15 4. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának irányítási rendszer tanúsító szervezetekre és azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai M4.1. Az akkreditálási jelben jelen szabályzat hatálybalépését követően megszűnik az irányítási rendszerek típusai feltüntetése, a kategória megnevezése egységesen IRÁNYÍTÁSI RENDSZER TANÚSÍTÓ megjelölésre változik. M4.2. Jelen szabályzat hatálybalépése előtt engedélyezett jelhasználatot az akkreditált irányítási rendszer tanúsító szervezet az akkreditált státusza érvényességéig alkalmazhatja. M4.3. Irányítási rendszer tanúsítás esetén az akkreditált tevékenységre vonatkozóan az akkreditálási jel az akkreditált irányítási rendszer tanúsító szervezet tanúsítási jelével együtt együttes jelként alkalmazható. Az együttes jel megjelenítése nem keltheti azt a látszatot, hogy az termékre vonatkozik. M4.4. Az akkreditált irányítási rendszer tanúsító szervezet akkor engedélyezheti tanúsított ügyfelei részére a fenti együttes jel alkalmazását, ha a NAT az akkreditált irányítási rendszer tanúsító szervezet együttes jelhasználatához hozzájárult. M4.5. Az akkreditált irányítási rendszer tanúsító szervezet köteles a NAT-ot írásban tájékoztatni arról, hogy mely szervezetnek engedélyezte az együttes jel alkalmazását. M4.6. Az akkreditált irányítási rendszer tanúsító szervezet köteles az együttes jelnek jelen szabályzat szerinti használatát a tanúsított ügyfeleinél ellenőrízni. Az együttes jel szabályzatba ütköző vagy nem rendeltetésszerű használata esetén az akkreditált irányítási rendszer tanúsító szervezet köteles a szabályozásának megfelelő szankciókat alkalmazni.

15 14/15 5. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának személytanúsító szervezetekre és azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai M5.1. Az akkreditált személytanúsító szervezet ügyfelei semmilyen formában nem jogosultak az akkreditálási jel használatára. Ugyanakkor a tanúsított személyek az akkreditált személytanúsító szervezet által kiadott tanúsítvánnyal hivatkozhatnak arra, hogy tanúsításuk akkreditált személytanúsító szervezet által történt. 6. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának ellenőrző szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai M6.1. Az akkreditálási jelet tilos az ellenőrzés tárgyán (termékeken, eszközökön, azok tartozékain stb.) elhelyezni, és azt nem megengedett terméktanúsításra utalóan alkalmazni.

16 15/15 7. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának jártassági vizsgálatot szervező szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai M7.1. Az akkreditálási jelet tilos a jártassági vizsgálati mintákon elhelyezni, és azt nem megengedett terméktanúsításra utalóan alkalmazni. 8. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának EMAS hitelesítő személyekre és szervezetekre, valamint azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai M8.1. Az akkreditált EMAS hitelesítő személy és szervezet ügyfelei semmilyen formában nem jogosultak az akkreditálási jel használatára. 9. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának EU ETS hitelesítő szervezetekre, valamint azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai M9.1. Az akkreditált EU ETS hitelesítő szervezet ügyfelei semmilyen formában nem jogosultak az akkreditálási jel használatára.

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása Hivatkozási

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1. 1. kiadás. 2000.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1. 1. kiadás. 2000. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1 1. kiadás 2000. január 1/20 EA European co-operation for Accreditation Publikáció

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

LG-III. Galla Jánosné, 2012. ÓE BGK AGI

LG-III. Galla Jánosné, 2012. ÓE BGK AGI LG-III. Galla Jánosné, 2012. 1 1. Mérési adatok feldolgozás 1.1.A mérési eredmény megadása 1.2.A mérés dokumentálása 2. A vállalati mérőeszközök nyilvántartása 3. A mérés jogi vonatkozásai, előírások 3.1.A

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/067/2013. Iktatószám: Vj/067-22/2013. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3.

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S VENDÉGLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL (kiskereskedelmi egység vendéglátás szolgáltatása)

S Z E R Z Ő D É S VENDÉGLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL (kiskereskedelmi egység vendéglátás szolgáltatása) (Intézmény tölti ki!) Szolgáltató azonosítója: S Ez a szám az internetes és telefonos engedélyeztetéshez nem alkalmas! Az internetes és telefonos engedélyeztetéshez szükséges telephely azonosító(k) az

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése

9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése 9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése 9.6.1 Cégünk a tanúsítványok felfüggesztésére, visszavonására, vagy az alkalmazási terület szűkítésére vonatkozó politikája,

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Hatályos: 2012. július 1-jétől A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését

Részletesebben