Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás"

Átírás

1 NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás szabályai NAR kiadás Hatálybalépés: december 17.

2 1/15 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés 2/15 2. Fogalommeghatározások 2/15 3. Az akkreditált státuszra való hivatkozás 3/15 4. Az akkreditálási jel használata 3/15 5. Az akkreditált státuszra való szöveges hivatkozás 6/15 6. Az ILAC vagy IAF kölcsönös elismerési megállapodás jelének használata 7/15 7. A szabálytalan jelhasználat vagy szöveges hivatkozás jogkövetkezményei 8/15 8. Záró rendelkezések 9/15 Mellékletek 1. Jeltípusok 10/15 2. Az akkreditálási jel használatának laboratóriumokra és mintavevő szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai 3. Az akkreditálási jel használatának terméktanúsító szervezetekre és azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai 4. Az akkreditálási jel használatának irányítási rendszer tanúsító szervezetekre és azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai 5. Az akkreditálási jel használatának személytanúsító szervezetekre és azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai 6. Az akkreditálási jel használatának ellenőrző szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai 7. Az akkreditálási jel használatának jártassági vizsgálatot szervező szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai 8. Az akkreditálási jel használatának EMAS hitelesítő személyekre és szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai 9. Az akkreditálási jel használatának EU ETS hitelesítő szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai 11/15 12/15 13/15 14/15 14/15 14/15 15/15 15/15

3 2/15 1. Bevezetés 1.1. E szabályzat a Nemzeti Akkreditálási Testület akkreditálási jelének (a továbbiakban: akkreditálási jel) használatát és az akkreditált státuszra történő hivatkozást, továbbá az ILAC MRA és IAF MRA jeleknek az akkreditálási jellel való együttes használatát szabályozza A szabályzat hatálya a Nemzeti Akkreditálási Testületre (a továbbiakban: NAT), a NAT által akkreditált szervezetekre és természetes személyekre (a továbbiakban: akkreditált), valamint az akkreditáltak szolgáltatásait igénybe vevőkre terjed ki Az akkreditált EMAS hitelesítők jelhasználatára vonatkozó szabályokat a 1221/2009/EK rendelet tartalmazza A szabályzat összhangban van az EA-3/01:2009 (EA Conditions for the Use of Accreditation Symbols, Text Reference to Accreditation and MLA Signatory status), ILAC-P8:07/2006 ILAC Mutual Recognition Arrangement: Supplementary Requirements and Guidelines for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Laboratories), ILAC-R7:09/2009 (Rules for the Use of the ILAC MRA Mark) and IAF-ML2:2011 (General Principles on the use of the IAF MLA Mark) szabályzatokkal. 2. Fogalommeghatározások 2.1. Akkreditált: az a évi LXXVIII. törvény 1. -ban megjelölt szervezet vagy természetes személy, aki érvényes NAT akkreditált státusszal rendelkezik Bizonylat: az akkreditált által kiadott olyan dokumentum (jegyzőkönyv, jelentés, bizonyítvány, tanúsítvány), amelyen megfelelőségértékelési tevékenységéből származó eredményt, értékelést, következtetést, véleményt ad meg Akkreditálási jel: az akkreditált státusz megjelölése szolgáló olyan jel, amelyet a NAT ad ki az általa akkreditált szervezet vagy természetes személy részére Szöveges hivatkozás az akkreditált státuszra: a NAT általi odaítélt akkreditált státuszra történő hivatkozás meghatározott szöveg megjelenítésével, amely tartalmazza az akkreditált státusznak az akkreditálási okiraton feltüntetett nyilvántartási számát és az akkreditálási kategóriát EA MLA: az Európai Akkreditálási Együttműködés kölcsönös elismerési megállapodása (European co-operation for Accreditation Multilateral Agreement) Hivatkozás a NAT-nak az EA MLA aláírói státuszára: a NAT illetve az akkreditáltak által használatos szöveg, amely megjeleníti a NAT-nak az EA MLA aláírói státuszát ILAC MRA: a Nemzetközi Laboratóriumakkreditálási Együttműködés kölcsönös elismerési megállapodása (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement).

4 3/ IAF MLA: a Nemzetközi Akkreditálási Fórum kölcsönös elismerési megállapodása (International Accreditation Forum Multilateral Agreement) Együttes akkreditálási jel: az ILAC MRA vagy az IAF MLA és a NAT akkreditálási jelének együttesen alkalmazott formája Együttes jel: a termék- illetve az irányítási rendszer tanúsító szervezet tanúsítási jelének és a NAT akkreditálási jelének együttesen alkalmazott formája. 3. Az akkreditált státuszra való hivatkozás 3.1. Az akkreditált státuszra való hivatkozás történhet az akkreditálási jel használatával vagy az akkreditált státuszra történő szöveges hivatkozással Az akkreditált státuszra való hivatkozás önkéntes Az akkreditált státuszra való hivatkozás esetén az akkreditált köteles jelen szabályzat rendelkezéseit betartani Ha az akkreditált a bizonylatain, dokumentumain nem hivatkozik az akkreditált státuszára, akkor nem biztosított, hogy azt külön igazolás nélkül elfogadják az MSZ EN ISO/IEC szabványsorozat vonatkozó szabványa (illetve az MSZ EN szabvány) szerinti akkreditált tevékenység eredményeként vagy az EA MLA, ILAC MRA vagy IAF MLA szerinti tevékenységként. 4. Az akkreditálási jel használata 4.1. Az akkreditálási jel használatának általános szabályai Az akkreditálási jel a NAT jelképéből, az akkreditálási kategóriából és az akkreditált státusz nyilvántartási számából áll a 1. Melléklet szerint Az akkreditálási jel magassága általában 25 mm legyen. Az akkreditálási jel arányosan nagyítható vagy kicsinyíthető oly mértékben, hogy az olvashatóság biztosított legyen. Az akkreditálási jel megjeleníthető a) önállóan az 1. Mellékletben megadott színes formában vagy fekete-fehér kivitelben, b) az ILAC MRA vagy IAF MLA és NAT együttes akkreditálási jel esetén mindkét jelet vagy az 1. Mellékletben megadott szines formában vagy mindkét jelet fekete-fehérben lehet alkalmazni, c) a termék- illetve irányítási rendszer tanúsító szervezet tanúsítási jelével együtt megjelenített akkreditálási jelet szinesben kell megadni, ha a tanúsítási jel is szines, vagy fekete-fehérben kell megadni, ha a tanúsítási jel is fekete-fehér Az akkreditált jogosult az akkreditált státusz érvényességi ideje alatt az akkreditálási jelet alkalmazni.

5 4/ Ha a NAT teljes körűen felfüggeszti vagy visszavonja az akkreditált státuszt, úgy a szervezetnek azonnali hatállyal meg kell szüntetnie az akkreditálási jel, az együttes akkreditálási jel és az együttes jel mindennemű használatát, valamint az együttes jel használatának engedélyezését is Ha a NAT az akkreditált státuszt részlegesen felfüggeszti vagy részlegesen visszavonja, az akkreditált a felfüggesztett vagy visszavont területen az akkreditáltnak azonnali hatálylyal meg kell szüntetnie az akkreditálási jel, az együttes akkreditálási jel és az együttes jel mindennemű használatát, valamint az együttes jel használatának engedélyezését is Ha az akkreditált státusz érvényessége lejárt, a szervezet nem jogosult az akkreditálási jel, az együttes akkreditálási jel és az együttes jel alkalmazására, ezért azonnali hatállyal meg kell szüntetnie azok használatát. Vonatkozik ez az együttes jel használat engedélyezésére is Az akkreditált az akkreditálási jelet, az együttes akkreditálási jelet és az együttes jelet nem használhatja félrevezető módon és használata során nem keltheti azt a látszatot, hogy a NAT illetve az ILAC vagy IAF a) felelősséget vállal egy konkrét eredmény pontosságáért, az akkreditált konkrét tevékenységéért vagy egy annak alapján kiadott bizonylatért, b) jóváhagy egy kalibrált műszert, egy mintadarabot vagy egy terméket Az akkreditált az akkreditálási jelet azonos formában alkalmazhatja akár önálló jelként, vagy az ILAC MRA vagy IAF MLA-val együttes akkreditálási jelként, továbbá a termékilletve irányítási rendszer tanúsító szervezet tanúsítási jelével együttes jelként Az akkreditálási jel használatának kérelmezése Az akkreditálási jel használatát a NAT-tól írásban kérelmezni kell. Az akkreditálási jel használata az akkreditált státusz érvényességi ideje alatt bármikor írásban kérelmezhető Az akkreditált részére a NAT az akkreditált tevékenységre vonatkozó akkreditálási jelet elektronikus úton küldi meg Az akkreditált köteles az akkreditálási jel tervezett használatára vonatkozó dokumentummintáit (bizonylat-minták) az alkalmazásbavétel előtt a NAT-nak megküldeni Az akkreditálási jel használatának engedélyezéséről a NAT ügyvezető igazgatója dönt. Az akkreditálási jel kizárólag a döntés kézhezvételétől alkalmazható Az akkreditálási jel használata díjmentes.

6 5/ Az akkreditálási jel alkalmazásának módjai Az akkreditált az akkreditálási jelet alkalmazhatja minden olyan bizonylatán, amely kizárólag akkreditált tevékenység eredményeit tartalmazza Az akkreditálási jel alkalmazása tilos olyan bizonylaton, amely egyetlen akkreditált tevékenység eredményén sem alapszik Ha az akkreditálási jelet olyan bizonylaton alkalmazzák, amely nem akkreditált tevékenység eredménye is szerepel, akkor egyértelműen meg kell különböztetni az akkreditált és a nem akkreditált tevékenységek eredményét Ha az akkreditálási jelet olyan bizonylaton alkalmazzák, amely részben saját, részben pedig alvállalkozói tevékenységek eredményein alapszik, úgy a bizonylatból egyértelműen derüljön ki, hogy a) mely tevékenységeket végezte alvállalkozó, b) az alvállalkozó az általa végzett tevékenységre rendelkezik-e érvényes akkreditált státusszal Amennyiben az alvállalkozó nem rendelkezik az általa végzett tevékenységre érvényes akkreditált státusszal, ennek tényét a bizonylaton egyértelműen fel kell tüntetni Az akkreditált a céges levélpapírján az akkreditálási jelet a NAT külön engedélyével a következők szerint használhatja: a) ha az üzleti levelezése (szerződési ajánlat, árajánlat) nem csak az akkreditált tevékenységére vonatkozik, akkor világosan és egyértelműen fel kell tüntetnie, hogy mely tevékenységekre nem vonatkozik az akkreditált státusza; b) ha az üzleti levelezése (szerződési ajánlat, árajánlat) kizárólag nem akkreditált tevékenységére vonatkozik, akkor a levélen a következő nyilatkozatot kell feltüntetni: Az ajánlatban foglalt tevékenység a NAT által nem akkreditált. c) ha az üzleti levél nem akkreditált tevékenység eredményét tartalmazó melléklet kísérője, akkor a levélen a következő nyilatkozatot kell feltüntetni: A melléklet nem a NAT által akkreditált tevékenység eredménye Az akkreditált az akkreditálási jelet kiadványaiban és honlapján a NAT külön engedélyével úgy használhatja fel, hogy a) az legalább részben az akkreditált tevékenységére vonatkozik, b) az ne sértse a NAT jó hírnevét, az akkreditálás tekintélyét Az akkreditált az akkreditálás jelet nem alkalmazhatja névjegykártyáin, járműveken, épületeken és zászlókon Az akkreditált az akkreditálási jelet kizárólag a 2-7. Mellékletekben meghatározottak betartásával, a NAT engedélyének megfelelően használhatja.

7 6/ Az akkreditálási jel alkalmazása többes akkreditáltság esetén Amennyiben az akkreditált azonos kategóriában (pl. irányítási rendszer tanúsítása) több érvényes akkreditált státusszal rendelkezik, akkor a) az egyes akkreditálási jeleket egymás mellett vagy egymás alatt külön-külön megjelenítheti vagy b) az akkreditálási jelben a kategória megjelölése alatt valamennyi, a kategóriában érvényes akkreditált státusz nyilvántartási számát megjelenítheti (összevont jel) Az összevont jel nem alkalmazható együttes akkreditálási jelként az ILAC MRA vagy az IAF MLA jellel Az összevont jel alkalmazását előzetesen a NAT-tal engedélyeztetni kell. 5. Az akkreditált státuszra való szöveges hivatkozás 5.1. Hivatkozás az akkreditált státuszra Ha az akkreditált az akkreditált státuszára nem az akkreditálási jel alkalmazásával kíván hivatkozni, akkor ezt kizárólag az alábbi szöveg változtatás nélküli megjelenítésével teheti, az akkreditált státusz nyilvántartási száma megadásával: a) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált vizsgálólaboratórium. b) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált orvosi vizsgálólaboratórium. c) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált mintavevő szervezet. d) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált kalibrálólaboratórium. e) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet. f) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált ellenőrző szervezet. g) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált terméktanúsító szervezet. h) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált irányítási rendszer tanúsító szervezet. i) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált személytanúsító szervezet. j) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált EMAS hitelesítő személy. k) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált EMAS hitelesítő szervezet. l) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált EU ETS hitelesítő szervezet A NAT által engedélyezett alább felsorolt hivatkozások az akkreditált státusz lejártáig használhatóak. Az akkreditált az általa kiadott tanúsítványok érvényességének lejártáig engedélyezheti ezen megfogalmazás felhasználását az akkreditált által tanúsított szervezetek által: a) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált MIR tanúsító szervezet.

8 7/15 b) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált KIR tanúsító szervezet. c) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált MEBIR tanúsító szervezet. d) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált ÉBIR tanúsító szervezet. e) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált IBIR tanúsító szervezet. f) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált MEES tanúsító szervezet. g) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált AQAP tanúsító szervezet A szöveges hivatkozásnak bármilyen betűtípus alkalmazása esetén is egyértelműen olvashatónak kel lennie Az akkreditáltnak meg kell követelni az ügyfeleitől, hogy az akkreditáltra való hivatkozáskor az illetve az pont szerinti megfogalmazást alkalmazzák Hivatkozás a NAT-nak az EA MLA aláírói státuszára Az akkreditált a NAT-nak az EA MLA aláírói státuszára kizárólag az alábbi szöveges hivatkozást alkalmazhatja: A NAT az EA MLA aláírója a vizsgálat, kalibrálás, ellenőrzés, terméktanúsítás, irányítási rendszer tanúsítás és személytanúsítás területén Az 5.1. és 5.2. pontokban meghatározott szöveges hivatkozásra a jelen szabályzat 4.3. pontjában foglaltakat kell alkalmazni. 6. Az ILAC vagy IAF kölcsönös elismerési megállapodás jelének használata 6.1. A Nemzetközi Laboratóriumakkreditálási Együttműködés (ILAC) kölcsönös elismerési megállapodásában a NAT aláírói státusza fennállása alatt az akkreditált vizsgáló- vagy kalibrálólaboratórium jogosult az akkreditált státusza érvényességi ideje alatt az ILAC MRA jelet alkalmazni a NAT akkreditálási jellel együtt (együttes akkreditálási jel) A Nemzetközi Akkreditálási Fórum (IAF) kölcsönös elismerési megállapodásában a NAT aláírói státusza fennállása alatt az olyan akkreditált tanúsító szervezet, amelynek tevékenysége vonatkozásában a NAT aláírója az IAF MLA-nak jogosult az akkreditált státusza érvényességi ideje alatt az IAF MLA jelet alkalmazni a NAT akkreditálási jellel együtt együtt (együttes akkreditálási jel) Az együttes akkreditálási jel használatát az akkreditált a pont szerint kérelmezheti. Amennyiben az akkreditált az ILAC MRA vagy az IAF MLA több területére rendelkezik akkreditált státusszal, mindegyik akkreditált státusz vonatkozásában külön kérelmet kell benyújtani és külön licence szerződést kell kötni A kérelemhez az akkreditáltnak csatolni kell a kitöltött és aláírt ILAC illetve IAF licence szerződést 2 példányban. A licence szerződések letölthetőek a NAT honlapjáról.

9 8/ A NAT az aláírt licence szerződés egy példányát az akkreditáltnak megküldi. A licence szerződés hatályba lépésének napja a szerződésnek a NAT ügyvezető igazgató általi aláírás napja Az akkreditált részére a NAT az akkreditált tevékenységre vonatkozó ILAC MRA vagy IAF MLA és a NAT akkreditálási jel együttes jelét elektronikus úton küldi meg Az akkreditált köteles az ILAC MRA vagy IAF MLA és a NAT akkreditálási jel együttes használatát alkalmazásbavétel előtt annak módjai bemutatásával a NAT-nak megküldeni Az ILAC MRA vagy IAF MLA és a NAT akkreditálási jel együttes használatáról a NAT ügyvezető igazgatója dönt. A NAT ügyvezető igazgatója a használatot a pontban foglaltakon túlmenően akkor engedélyezheti, ha az akkreditált státuszt a NAT az ILAC MRA aláírása (2010. április 28.) illetve az IAF MLA aláírása (2010. július 26.) után ítélte oda az akkreditált részére Az ILAC MRA és IAF MLA jel használatára vonatkozó részletes szabályokat a licence szerződés tartalmazza Az ILAC MRA vagy IAF MLA és a NAT akkreditálási jel együttes használatát az ügyfelei számára az akkreditált nem engedélyezheti Az együttes akkreditálási jel használata díjmentes. 7. A szabálytalan jelhasználat vagy szöveges hivatkozás jogkövetkezményei 7.1. Az akkreditált köteles az akkreditálási jelet vagy az akkreditált státuszra történő szöveges hivatkozást jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelően alkalmazni és megkövetelni ügyfeleitől a jelhasználat szabályainak betartását Jelen szabályzatban foglalt előírások megsértése esetén a NAT a következő intézkedéseket alkalmazza: a) írásbeli figyelmeztetés a jogsértésre és felhívás helyesbítésre, b) rendkívüli felügyeleti vizsgálat elrendelése, c) a jogosulatlan, helytelen vagy félrevezető használat, illetve hivatkozás nyilvánosságra hozatala a NAT honlapján, d) ILAC MRA vagy IAF MLA és a NAT akkreditálási jel együttes használata esetén a licence szerződés felmondása, e) egyéb jogi eljárás kezdeményezése Az akkreditált köteles a NAT figyelmeztetése alapján a jogsértét megszüntetni és a megtett helyesbítésről a figyelmeztetésben megjelölt határidőn belül NAT-ot az igazoló dokumentumok benyújtásával értesíteni A NAT a helyesbítés határidőre történő teljesítésének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén rendkívüli felügyeleti vizsgálatot folytat le.

10 9/ A NAT az akkreditálási jel vagy a szöveges hivatkozás jogosulatlan felhasználása esetén a védjegyoltalomra vonatkozó jogszabályok alapján eljár. 8. Záró rendelkezések 8.1. Jelen szabályzatot az Akkreditálási Tanács a december 16-án elfogadott ATh/12/2013 számú határozatával jóváhagyta Jelen szabályzat december 17. napján lép hatályba Jelen szabályzat rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell A szabályzat közzétételének minősül a NAT honlapján (www.nat.hu) történő megjelentetés.

11 10/15 Mellékletek 1. melléklet: Jeltípusok M1.1. A NAT akkreditálási jele NAT jelkép szinkódja: Zöld szín: Pantone 321 és szürke szín: Pantone 4 KATEGÓRIA: fekete Times New Roman NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: fekete Times New Roman M1.2. Az ILAC MRA vagy IAF MLA és a NAT együttes akkreditálási jele IAF MLA jel ILAC MRA jel szinkódja: Kék: Pantone 293C IAF MLA jel szinkódja: Sötétkék: Pantone 2747 és világoskék: Pantone 299 M1.3. A termék- illetve irányítási rendszer tanúsító szervezet tanúsítási jele és a NAT akkreditálási jel együttese

12 11/15 M1.4. Jelmagyarázat Nyilvántartási szám Kategória Megfelelőségértékelési szabvány / normatív dokumentum NAT /év Vizsgálólaboratórium MSZ EN ISO/IEC NAT /év Kalibrálólaboratórium MSZ EN ISO/IEC NAT /év Ellenőrző szervezet MSZ EN ISO/IEC NAT /év Irányítási rendszer tanúsító MSZ EN ISO/IEC szervezet NAT /év Személytanúsító szervezet MSZ EN ISO/IEC NAT /év Terméktanúsító szervezet MSZ EN vagy MSZ EN ISO/IEC NAT /év Mintavevő szervezet MSZ EN ISO/IEC NAT /év Jártassági vizsgálatot szervező MSZ EN ISO/IEC szervezet NAT /év Orvosi vizsgálólaboratórium MSZ EN ISO NAT /év EU ETS hitelesítő szervezet MSZ EN ISO és 600/2012/EU rendelet HU-V-0000/év EMAS hitelesítő személy EMAS hitelesítő szervezet 1221/2009/EK rendelet 2. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának laboratóriumokra és mintavevő szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai M2.1. Az akkreditálási jel használatának szabályai a laboratóriumban és a külső helyszínen végzett tevékenységekre egyaránt vonatkoznak. M2.2. Ha az akkreditálási jelet olyan bizonylaton alkalmazzák, amely nem akkreditált véleményt, értelmezést vagy értékelést is tartalmaz, úgy a bizonylatban a következő nyilatkozatot kell feltüntetni: A bizonylatban adott véleményezés, értelmezés vagy értékelés a NAT által nem akkreditált tevékenység. M2.3. Az akkreditálási jelet tilos a vizsgálat, mintavétel, kalibrálás tárgyán (mintadarabokon, termékeken, eszközökön, azok tartozékain stb.) elhelyezni, és azt nem lehet terméktanúsításra utalóan alkalmazni. M2.4. Az akkreditálási jel akkreditált tevékenység eredményeként kalibrálási címkén (matricán) akkor tüntethető fel, ha a címke tartalmazza a) az akkreditált kalibrálólaboratórium nevét, b) a berendezés azonosítóját, c) a kalibrálás időpontját és d) a kalibrálási bizonyítványra történő hivatkozást. M2.5. Az akkreditált laboratórium ügyfelei az akkreditálási jelet nem tüntethetik fel a vizsgált mintán, egyeden, terméken vagy céges levélpapírjukon vagy kiadványaikon.

13 12/15 3. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának terméktanúsító szervezetekre és azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai M3.1. Az akkreditált területhez tartozó tanúsított terméken vagy annak csomagolásán az akkreditálási jel kizárólag az akkreditált terméktanúsító szervezet tanúsítási jelével együtt együttes jelként tüntethető fel. M3.2. Amennyiben a fenti együttes jel megjelenítése a terméken nem lehetséges, az együttes jel feltüntethető közvetlenül a termékhez rögzített címkén. Csomagolás esetén az együttes jel kizárólag a termék közvetlen csomagolásán helyezhető el. Nem helyezhető el az együttes jel a termék gyűjtőcsomagolásán vagy átmeneti (pl. szállítási) csomagolásán. M3.3. Az akkreditált terméktanúsító szervezet akkor engedélyezheti ügyfelei részére az együttes jel alkalmazását, ha a NAT az akkreditált terméktanúsító szervezet együttes jelhasználatához hozzájárult. M3.4. Az akkreditált terméktanúsító szervezet köteles a NAT-ot írásban tájékoztatni arról, hogy mely szervezetnek és mely tanúsított termékekre engedélyezte az együttes jel feltüntetését. M3.5. Az akkreditált terméktanúsító szervezet köteles az együttes jelnek jelen szabályzat szerinti használatát az ügyfeleinél ellenőrízni. Az együttes jel szabályzatba ütköző vagy nem rendeltetésszerű használata esetén az akkreditált terméktanúsító szervezet köteles a szabályozásának megfelelő szankciókat alkalmazni.

14 13/15 4. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának irányítási rendszer tanúsító szervezetekre és azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai M4.1. Az akkreditálási jelben jelen szabályzat hatálybalépését követően megszűnik az irányítási rendszerek típusai feltüntetése, a kategória megnevezése egységesen IRÁNYÍTÁSI RENDSZER TANÚSÍTÓ megjelölésre változik. M4.2. Jelen szabályzat hatálybalépése előtt engedélyezett jelhasználatot az akkreditált irányítási rendszer tanúsító szervezet az akkreditált státusza érvényességéig alkalmazhatja. M4.3. Irányítási rendszer tanúsítás esetén az akkreditált tevékenységre vonatkozóan az akkreditálási jel az akkreditált irányítási rendszer tanúsító szervezet tanúsítási jelével együtt együttes jelként alkalmazható. Az együttes jel megjelenítése nem keltheti azt a látszatot, hogy az termékre vonatkozik. M4.4. Az akkreditált irányítási rendszer tanúsító szervezet akkor engedélyezheti tanúsított ügyfelei részére a fenti együttes jel alkalmazását, ha a NAT az akkreditált irányítási rendszer tanúsító szervezet együttes jelhasználatához hozzájárult. M4.5. Az akkreditált irányítási rendszer tanúsító szervezet köteles a NAT-ot írásban tájékoztatni arról, hogy mely szervezetnek engedélyezte az együttes jel alkalmazását. M4.6. Az akkreditált irányítási rendszer tanúsító szervezet köteles az együttes jelnek jelen szabályzat szerinti használatát a tanúsított ügyfeleinél ellenőrízni. Az együttes jel szabályzatba ütköző vagy nem rendeltetésszerű használata esetén az akkreditált irányítási rendszer tanúsító szervezet köteles a szabályozásának megfelelő szankciókat alkalmazni.

15 14/15 5. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának személytanúsító szervezetekre és azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai M5.1. Az akkreditált személytanúsító szervezet ügyfelei semmilyen formában nem jogosultak az akkreditálási jel használatára. Ugyanakkor a tanúsított személyek az akkreditált személytanúsító szervezet által kiadott tanúsítvánnyal hivatkozhatnak arra, hogy tanúsításuk akkreditált személytanúsító szervezet által történt. 6. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának ellenőrző szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai M6.1. Az akkreditálási jelet tilos az ellenőrzés tárgyán (termékeken, eszközökön, azok tartozékain stb.) elhelyezni, és azt nem megengedett terméktanúsításra utalóan alkalmazni.

16 15/15 7. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának jártassági vizsgálatot szervező szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai M7.1. Az akkreditálási jelet tilos a jártassági vizsgálati mintákon elhelyezni, és azt nem megengedett terméktanúsításra utalóan alkalmazni. 8. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának EMAS hitelesítő személyekre és szervezetekre, valamint azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai M8.1. Az akkreditált EMAS hitelesítő személy és szervezet ügyfelei semmilyen formában nem jogosultak az akkreditálási jel használatára. 9. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának EU ETS hitelesítő szervezetekre, valamint azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai M9.1. Az akkreditált EU ETS hitelesítő szervezet ügyfelei semmilyen formában nem jogosultak az akkreditálási jel használatára.

Az akkreditálási jel használata és

Az akkreditálási jel használata és NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás szabályai NAR-08 7. kiadás Hatálybalépés: 2011. augusztus 15. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Nemzeti Akkreditáló Testület. szabályai NAR-08

A Nemzeti Akkreditáló Testület. szabályai NAR-08 NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A Nemzeti Akkreditáló Testület jelképének használata és az akkreditált státusra való hivatkozás szabályai NAR-08 6. kiadás Hatálybalépés: 2007.

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti

Az akkreditálási és felügyeleti NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevõ minõsítõk és szakértõk NAR-06 5. kiadás Hatályos: 2011. december 21. Tartalomjegyzék

Részletesebben

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg)

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl,

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti

Az akkreditálási és felügyeleti NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevõ minõsítõk és szakértõk NAR-06 7. kiadás Hatályos: 2012. december 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011.

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. 1 Kalibrálás 2 Kalibrálás A visszavezethetőség alapvető eszköze. Azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

Az egészségügyi szolgáltatások minőségirányítási rendszere tanúsításának akkreditálása

Az egészségügyi szolgáltatások minőségirányítási rendszere tanúsításának akkreditálása Az egészségügyi szolgáltatások minőségirányítási rendszere tanúsításának akkreditálása Hete Gabriella (Nemzeti Akkreditáló Testület) Akkreditálásról Az akkreditálás harmadik fél által végzett tevékenység,

Részletesebben

Logó, tanúsítvány használatának szabályai Eljárás

Logó, tanúsítvány használatának szabályai Eljárás E példány sorszáma: Eljárás Készítette: Dr. Lajos Attila Minőségirányítási vezető Jóváhagyta: Borszéki Péter Ügyvezető igazgató copyright (szerzői jog): Ezen dokumentum tartalma nem reprodukálható sem

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevő minősítők és szakértők

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevő minősítők és szakértők NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevő minősítők és szakértők NAR-06 8. kiadás Hatályos: 2014. február 23. Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei TARTALOMJEGYZÉK I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja II. III. IV. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának megtagadása

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01 14. kiadás Hatálybalépés: 2014. február 23. Tartalomjegyzék oldal Bevezetés

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01 15. kiadás Hatálybalépés: 2015. február 27. Tartalomjegyzék oldal Bevezetés

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. 6. kiadás. Hatálybalépés: 2010. január 1.

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. 6. kiadás. Hatálybalépés: 2010. január 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01 6. kiadás Hatálybalépés: 2010. január 1. Tartalomjegyzék oldal Bevezetés

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság tevékenységei Németh Zsolt Attila

Nemzeti Akkreditáló Hatóság tevékenységei Németh Zsolt Attila Nemzeti Akkreditáló Hatóság tevékenységei Németh Zsolt Attila 2016. május 24. Bemutatkozás 0.Tartalomjegyzék 1. Előzmények 2. Változtatás alapvető céljai (NAT NAH) 3. Célok, célkitűzések, eredmények 3.1.

Részletesebben

9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése

9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése 9.6 A tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy alkalmazási területének szűkítése 9.6.1 Cégünk a tanúsítványok felfüggesztésére, visszavonására, vagy az alkalmazási terület szűkítésére vonatkozó politikája,

Részletesebben

A Nemzeti Akkreditáló Testület kapcsolata az EMAS-szal, eddigi EMAS tapasztalataink

A Nemzeti Akkreditáló Testület kapcsolata az EMAS-szal, eddigi EMAS tapasztalataink A Nemzeti Akkreditáló Testület kapcsolata az EMAS-szal, eddigi EMAS tapasztalataink Ispány Judit Nemzeti Akkreditáló Testület Workshop on the promotion of the EMAS Regulation 761/2001 2007. október 10.

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01 13. kiadás Hatálybalépés: 2013. december 17. Tartalomjegyzék oldal Bevezetés

Részletesebben

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Akkreditáló Testület 2011. évi tevékenységéről

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Akkreditáló Testület 2011. évi tevékenységéről NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Akkreditáló Testület 2011. évi tevékenységéről Bevezetés A Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) szervezetét, feladat- és hatáskörét a Nemzeti Akkreditáló

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

DEMIN XV. Hete Gabriella

DEMIN XV. Hete Gabriella Egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatók k minőségir girányítási rendszer tanúsítás s akkreditálása DEMIN XV. Nemzeti Akkreditáló Testület Hete Gabriella minőségir girányítási vezető Előad adás s tartalma

Részletesebben

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Akkreditáló Testület 2012. évi tevékenységéről

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Akkreditáló Testület 2012. évi tevékenységéről NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Akkreditáló Testület 2012. évi tevékenységéről Bevezetés A Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) Magyarországnak a 2005. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek akkreditálása NAR-19-IV 1. kiadás 2001. március 1. Bevezetés A környezeti minták vételével

Részletesebben

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-15/15 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015.

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-15/15 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. K-NY Metró telephelyre ISO 14001:2004 szabvány szerint kialakított Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) megújító és két felügyeleti auditjának végrehajtása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. 5. kiadás. Hatálybalépés: 2009. október 16.

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. 5. kiadás. Hatálybalépés: 2009. október 16. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01 5. kiadás Hatálybalépés: 2009. október 16. Tartalomjegyzék oldal Bevezetés

Részletesebben

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció -

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Kulcsszavak - Teljes dokumentáltság, szabályozottság - Visszavezethetőség - Rendszeres külső és belső ellenőrzés - Folyamatos fejlődés - Esetlegesség,

Részletesebben

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek megfigyelő helyszíni szemléi területének és számának meghatározása NAR-25 2. kiadás Hatályos: 2015.

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

A terméktanúsítás mint hozzáadott érték WESSLING Hungary Kft.

A terméktanúsítás mint hozzáadott érték WESSLING Hungary Kft. A terméktanúsítás mint hozzáadott érték WESSLING Hungary Kft. Dr. Martin Andrea vezető tanácsadó és szakértő A cím értelmezése Kinek az érdeke? - Szolgáltató tanúsítóé? - Gyártóé? - Forgalmazóé? Megalapozott?

Részletesebben

ÉGMI Építogépipari Minoségvizsgáló és Muszaki Szolgáltató Kft.

ÉGMI Építogépipari Minoségvizsgáló és Muszaki Szolgáltató Kft. I I,, AKKREDITALASI ACCREDITATION OKIRAT CERTIFICATE A NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET a 2005. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása Authorized by the law LXXVIII alapján elismeri, hogy az of2005 the Hungarian

Részletesebben

Szörény község Önkormányzat Képviselo-testületének. 13/2009.(X.22.) rendelete a község jelképeirol és a jelképek használatáról

Szörény község Önkormányzat Képviselo-testületének. 13/2009.(X.22.) rendelete a község jelképeirol és a jelképek használatáról Szörény község Önkormányzat Képviselo-testületének 13/2009.(X.22.) rendelete a község jelképeirol és a jelképek használatáról Szörény község Önkormányzat Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2004. (IV. 30.) rendelete. az Önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2004. (IV. 30.) rendelete. az Önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004. (IV. 30.) rendelete az Önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. február 12.

Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. február 12. Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. február 12. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A védjegyek és a

Részletesebben

Szabályzat a jártassági vizsgálat

Szabályzat a jártassági vizsgálat NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditáló Rendszer Szabályzat a jártassági vizsgálat és a laboratóriumok közötti összehasonlítás alkalmazásához az akkreditálási és a felügyeleti vizsgálati eljárásokban

Részletesebben

26/2001. (X. 4.) GM rendelet

26/2001. (X. 4.) GM rendelet - 1-26/2001. (X. 4.) GM rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 4/1999. (II. 24.) GM rendelet módosításáról A műszaki

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-tesületének 1/2004. (I.22.) önkormányzati RENDELETE

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-tesületének 1/2004. (I.22.) önkormányzati RENDELETE 1 Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-tesületének 1/2004. (I.22.) önkormányzati RENDELETE A települési címer és zászló alkotásáról, engedélyezéséről és módjáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

I. fejezet a város címerének és zászlójának használatáról. Gödöllő Város címere 1.

I. fejezet a város címerének és zászlójának használatáról. Gödöllő Város címere 1. Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011 (IV.21.) önkormányzati rendelete és az ezt módosító 16/2012.(V.10.) sz., 31/2012.(XII.17.) valamint a 15/2013.(IV.22.) önkormányzati rendeletekkel

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

Minőségtanúsítás (megfelelőség-tanúsítás) Akkreditálás előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár

Minőségtanúsítás (megfelelőség-tanúsítás) Akkreditálás előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék Minőségirányítási alapjai GM MM KM szak Minőségtanúsítás (megfelelőség-tanúsítás) Akkreditálás előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár Minőségtanúsítás

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 9/2008. (VII.7.) KT. sz. rendelete. az Önkormányzat jelképeiről és azok használatáról

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 9/2008. (VII.7.) KT. sz. rendelete. az Önkormányzat jelképeiről és azok használatáról Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2008. (VII.7.) KT. sz. rendelete az Önkormányzat jelképeiről és azok használatáról Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17.

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17. Üzemi gyárt rtásellenőrzés s tanúsítása sa Urbán n Ferenc ügyvezető MÉRNÖKI SZERKEZETEK Budapest, MTESZ minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17. Aktualitása > 400 betonüzemet érinthet? Kiadott

Részletesebben

A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete Melléklet a BM-4208/2011. számú előterjesztéshez A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről

Részletesebben

NAR - IAF MD 11:2013

NAR - IAF MD 11:2013 NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer IAF Kötelező Dokumentum az ISO/IEC 17021-es szabvány alkalmazása az integrált irányítási rendszerek auditjára vonatkozóan NAR - IAF MD 11:2013

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/1991. (IX. 5.) önkormányzati r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/1991. (IX. 5.) önkormányzati r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/99. (IX. 5.) önkormányzati r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS CÍMERÉNEK ÉS ZÁSZLAJÁNAK ALKOTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL (a 9/2000. (V.8.), 2/2004. (IV.5.), 5/20.

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 5/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 5/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 5/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Komárom-Esztergom megye címerének, zászlójának és pecsétjének használatáról, valamint a megyei önkormányzat zászló használatáról**

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Tanúsítványok, akkreditációk, kijelölések, bejelentések, egyéb jogosultságok

TÜV Rheinland InterCert Kft. Tanúsítványok, akkreditációk, kijelölések, bejelentések, egyéb jogosultságok A TÜV Rheinland InterCert Kft-nek, mint bejelentett szervezetnek (notified body) az Európai Bizottság által adott azonosítószáma: 1008 A tanúsítvány / / kijelölés / bejelentés / egyéb jogosultság alapjául

Részletesebben

Az önkormányzat jelképei. Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.

Az önkormányzat jelképei. Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2009. (XII.18.) rendelete Nagyhalász címeréről, zászlójáról, nevéről és azok használatának rendjéről Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kenderes Nagyközség Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2004.(V.7.) rendelete az önkormányzat jelképeir l és a jelképek használatáról I.

Kenderes Nagyközség Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2004.(V.7.) rendelete az önkormányzat jelképeir l és a jelképek használatáról I. Egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendelet Kenderes Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2004.(V.7.) rendelete az önkormányzat jelképeirıl és a jelképek használatáról Kenderes Nagyközség

Részletesebben

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be az Elfogadóhelyen

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

vitanell Az LVA Mertcert cégcsoport megkülönböztető tanúsítási jele Helyzetjelentés és zárszó

vitanell Az LVA Mertcert cégcsoport megkülönböztető tanúsítási jele Helyzetjelentés és zárszó Az LVA Mertcert cégcsoport megkülönböztető tanúsítási jele vitanell Helyzetjelentés és zárszó Sándor János (MERT-CERT Kft.) Dr. Gombos János (LVA GmbH) 2012. május 23. A vitanell -ről Az LVA Mertcert Cégcsoport

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzatának 7/2000. /05.04/ ÖKT. sz. rendelete a község címeréről, zászlójának és használatának rendjéről

Kardoskút Község Önkormányzatának 7/2000. /05.04/ ÖKT. sz. rendelete a község címeréről, zászlójának és használatának rendjéről Kardoskút Község Önkormányzatának 7/2000. /05.04/ ÖKT. sz. rendelete a község címeréről, zászlójának és használatának rendjéről (Egységes szerkezetben a község címeréről, zászlójának és használatának rendjéről

Részletesebben

Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő Testületének. 6/1999. (IV.15.) ÖR. sz. RENDELETE. a helyi címer és zászló alapításáról

Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő Testületének. 6/1999. (IV.15.) ÖR. sz. RENDELETE. a helyi címer és zászló alapításáról Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő Testületének 6/1999. (IV.15.) ÖR. sz. RENDELETE a helyi címer és zászló alapításáról Balatonfőkajár Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdésének

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról Módosította: 33/2006. (IX.01.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya és általános szabályok

I. fejezet A rendelet hatálya és általános szabályok Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2005.(X.31.) számú rendelete a helyi önkormányzat címer, zászló és pecsét használatának rendjéről. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések

17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések 17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének és bejelentésének részletes szabályairól A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 4/2002. (III. 15.) rendelete. Jászladány nagyközség jelképeiről és a jelképek használatáról

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 4/2002. (III. 15.) rendelete. Jászladány nagyközség jelképeiről és a jelképek használatáról JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2002. (III. 15.) rendelete Jászladány nagyközség jelképeiről és a jelképek használatáról Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át

Részletesebben

A panaszok kezelése NAR-54

A panaszok kezelése NAR-54 NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A panaszok kezelése NAR-54 1. kiadás Hatályos: 2015. február 27. Tartalomjegyzék oldal Bevezetés 3/7 1. A panasz benyújtása 3/7 2. A panasz kivizsgálása

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

Az iparosított technológiával épült lakóházak és társasházak szakkivitelezői kiválasztási rendszeréről szóló Minősítési szabályzat mellékletei

Az iparosított technológiával épült lakóházak és társasházak szakkivitelezői kiválasztási rendszeréről szóló Minősítési szabályzat mellékletei Az iparosított technológiával épült lakóházak és társasházak szakkivitelezői kiválasztási rendszeréről szóló Minősítési szabályzat mellékletei 1. sz. melléklet Értesítés minősítés megadásáról 2. sz. melléklet

Részletesebben

A szakmai beszámoló célja, hogy a Kedvezményezett a pályázatban vállalt feladatok megvalósítását bemutassa.

A szakmai beszámoló célja, hogy a Kedvezményezett a pályázatban vállalt feladatok megvalósítását bemutassa. Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program EPER rendszerben benyújtott nyílt és meghívásos pályázataihoz Oldal: 1 / 5 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Kedvezményezett

Részletesebben

3. Témakör. Az akkreditálási rendszer működése az EU-ban és Magyarországon. Kalibráló laboratóriumok akkreditálása. Geodéziai műszerek kalibrálása

3. Témakör. Az akkreditálási rendszer működése az EU-ban és Magyarországon. Kalibráló laboratóriumok akkreditálása. Geodéziai műszerek kalibrálása 3. Témakör Az akkreditálási rendszer működése az EU-ban és Magyarországon. Kalibráló laboratóriumok akkreditálása. Geodéziai műszerek kalibrálása TARTALOMJEGYZÉK 3.1. Akkreditálási rendszer működése az

Részletesebben

HU-Budapest: Diagnosztikumok 2012/S 149-248140

HU-Budapest: Diagnosztikumok 2012/S 149-248140 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248140-2012:text:hu:html HU-Budapest: Diagnosztikumok 2012/S 149-248140 Országos Vérellátó Szolgálat, Karolina út 19-21., attn:

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat jelképeiről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat jelképeiről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat jelképeiről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Vizsgálati terv VT1/2013. A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához

Vizsgálati terv VT1/2013. A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához Vizsgálati terv VT1/2013 A 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint, a szolgáltatás megfelelőség igazolásához A vizsgálati időszak: 2013. január 01. napjától 2013. december 31. napjáig a. A szolgáltatás

Részletesebben

Farmos község képviselő-testületének 1/2015(II.20.) önkormányzati rendelete A község címerének és zászlajának használatáról

Farmos község képviselő-testületének 1/2015(II.20.) önkormányzati rendelete A község címerének és zászlajának használatáról Farmos község képviselő-testületének 1/2015(II.20.) önkormányzati rendelete A község címerének és zászlajának használatáról Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.20.) önkormányzati

Részletesebben

HGYÉSZ NAGYKÖZSÉGI KÉPVISEL-TESTÜLET 8/2005.(XII.01.) SZÁMÚ RENDELETE A NAGYKÖZSÉG CÍMERÉRL ÉS ZÁSZLAJÁNAK LÉTESÍTÉSÉRL, HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRL

HGYÉSZ NAGYKÖZSÉGI KÉPVISEL-TESTÜLET 8/2005.(XII.01.) SZÁMÚ RENDELETE A NAGYKÖZSÉG CÍMERÉRL ÉS ZÁSZLAJÁNAK LÉTESÍTÉSÉRL, HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRL HGYÉSZ NAGYKÖZSÉGI KÉPVISEL-TESTÜLET 8/2005.(XII.01.) SZÁMÚ RENDELETE A NAGYKÖZSÉG CÍMERÉRL ÉS ZÁSZLAJÁNAK LÉTESÍTÉSÉRL, HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRL Hgyész Nagyközség Önkormányzatának Képvisel-testülete az

Részletesebben

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 4. melléklet a Magyar Szocialista Párt Alapszabályához A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 2 I. A vagyonnyilatkozatra kötelezettek, a nyilatkozat esedékessége

Részletesebben

Az önkormányzat jelképei. A címer leírása. A címer használatának köre és szabályai

Az önkormányzat jelképei. A címer leírása. A címer használatának köre és szabályai Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (XI. 01.) KT. számú rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 6/1995. (III. 20.) KT. számú rendeletének

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Rába Anikó, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013.02.13

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben XI. HONVÉDELMI MINŐSÉGTALÁLKOZÓ A HADIK TERV A MINŐSÉG FÓKUSZÁBAN Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet Minőségirányítási, Kodifikációs

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete A Biatorbágy névhasználat szabályairól, valamint Biatorbágy Város címeréről, zászlajáról és azok használatáról

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2008. (XII.17.) rendelete. a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2008. (XII.17.) rendelete. a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2008. (XII.17.) rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Juta község önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 1.. (6)

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 6/1991. (V. 30.) ÖKT. számu rendelete

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 6/1991. (V. 30.) ÖKT. számu rendelete NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 6/1991. (V. 30.) ÖKT. számu rendelete Nyírbátor város címerének, zászlajának és pecsétjének használatáról Az 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdésében foglalt

Részletesebben

29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről

29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Budapest

ÚTMUTATÓ. ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Budapest ÚTMUTATÓ ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Budapest Útmutató azon gyártók, vagy meghatalmazott képviselőjük számára, akik a robbanásbiztos védelmű berendezések, védelmi rendszerek

Részletesebben

ÉMI100% VÉDJEGY ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

ÉMI100% VÉDJEGY ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ ÉMI100% VÉDJEGY ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ ÉMI 100 % MINŐSÉGJEL, MINT MINŐSÉGI VÉDJEGY Az ÉMI 100% jel bemutatása Az ÉMI 100% jel egy termék minőségjel, amely jelzi a jelet viselő építési termék tartósan jó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/ 1994. ( VI.02) sz. ÖK. rendelete a helyi címer és zászló alapitásáról és használatának rendjéről Újhartyán község Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 1. (6) bek.

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat

Működési és eljárási szabályzat Oldal: 1 / 8 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat célja 2/8 2. Alkalmazási terület 2/8 3. Hivatkozások 2/8 4. Eljárás 2/8 4.1. Alapelvek 2/8 4.2. Pártatlanság és függetlenség 2/8 4.3 Személyzet 3/8 4.4. Tájékoztatási

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

KISKÖRE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1995./V.30. sz. rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl (MÓDOSÍTÁSSAL

KISKÖRE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1995./V.30. sz. rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl (MÓDOSÍTÁSSAL KISKÖRE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1995./V.30. sz. rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Az Önkormányzat jelképei 1.. Az önkormányzat

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Szabályzat. Hatálybalépés: 2008. november 1. 2. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Szabályzat. Hatálybalépés: 2008. november 1. 2. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Szervezeti és Mûködési Szabályzat 2. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék oldal Bevezetés 3/12 1. A NAT mûködésére vonatkozó általános szabályozások 3/12

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(V.30.) önkormányzati rendelete Tiszaföldvár Város Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2014.(V.30.)

Részletesebben

ARCULATI KÉZIKÖNYV KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PROGRAM A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

ARCULATI KÉZIKÖNYV KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PROGRAM A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TARTALOM ALAPVETŐ ARCULATI ELEMEK 3 A logo megjelenési formái 3 A logo színei 4 Minimális méret 5 Egyszín változatok 6 Háttér színek 7 Főbb tiltások 1. 8 Főbb tiltások 2. 9 Betűtipusok 10 TIPOGRÁFIAI ELEMEK

Részletesebben

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKELY TERMÉK/PRODUS SECUIESC/SEKLER PRODUKT védjegy tanusítási rendszer MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A védjegytulajdonos: HARGITA MEGYE TANÁCSA RO 530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, Tel.: +4 0266

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben