NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer"

Átírás

1 NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek megfigyelő helyszíni szemléi területének és számának meghatározása NAR kiadás Hatályos: március 24.

2 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés 3/8 2. Az akkreditálás területe 3/8 3. A megfigyelő helyszíni szemlék területének és számának meghatározása 4/8 4. Kódcsoportok 5/8 5. Záró rendelkezések 8/8 2/8 oldal

3 1. Bevezetés A évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. -ában felsorolt szervezetek, köztük az irányítási rendszereket tanúsító szervezetek akkreditálásának alapjául szolgáló követelményeket a NAR-01 Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata (mindenkori aktuális kiadása) határozza meg. Ezek közé tartoznak a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) a Törvény 11. (9) bekezdés b) pontjában adott felhatalmazás alapján közzétett speciális követelmények. Jelen szabályzatban a NAT az irányítási rendszereket tanúsító szervezetek akkreditálásánál, területbővítésénél és felügyeleti vizsgálati eljárásánál szükséges megfigyelő helyszíni szemlék kiválasztását szabályozza. A szabályzat kiegészítésül szolgál több területes irányítási rendszerek esetén az MSZ EN ISO/IEC szabványhoz, a NAR-IAF ID 1 útmutatóhoz és a NAR-01 szabályzathoz. A szabályzat nem vonatkozik azon több területes irányítási rendszerek akkreditálásánál, területbővítésénél és felügyeleti vizsgálati eljárásánál szükséges megfigyelő helyszíni szemlék kiválasztására, melyeknél az akkreditálás területét nem az IAF 39 kód szerint határozzák meg, például az élemiszer-biztonsági irányítási rendszerek (ÉBIR) esetében a megfigyelő auditok mintavételére az EA-3/11 M előírás vonatkozik. 2. Az akkreditálás területe 2.1. A NAR-IAF ID 1 útmutató 1. számú mellékletében a több területes irányítási rendszereket tanúsító szervezetek közül a minőségirányítási rendszer (MIR) és környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) vonatkozásában felsorolja az akkreditálási szakterületet meghatározó 39 kódot. A NATO minőségirányítási rendszerek (AQAP) és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerek (MEBIR) tanúsításának akkreditálása esetén a NAT ugyanezeket a kódokat alkalmazza A NAR-01 szabályzat szerint az akkreditálási (területbővítési) és felügyeleti vizsgálati eljárások során a szervezet jártasságának megítélésére alkalmazandó minősítési eljárási elem a megfigyelő helyszíni szemle, jelen esetben tanúsítási vagy felügyeleti audit. A NAR-01 szabályzat b) és c). pontjai értelmében a helyszíni szemle részeként a megfigyelő helyszíni szemle(szemlék) területét oly módon kell az értékelő csoportnak meghatározni, hogy az akkreditálási ciklusban az akkreditált terület teljes egészén végzett tevékenység bemutatásra illetve megfigyelésre kerüljön Szakmai megfontolásokból az Akkreditálási Tanács a Tv. 11. (9) bekezdés b) pontjában foglalt jogköre alapján úgy határozott, hogy a hivatkozott útmutató 39 szakterületéből (IAF kódok) 9 kódcsoportot képez a tanúsított szervezetek hasonló működése ill. az auditorok szükséges kompetenciája alapján. A kódcsoportokat a jelen szabályzat 4. pontja tartalmazza. 3/8 oldal

4 3. A megfigyelő helyszíni szemlék területének és számának meghatározása 3.1. Az akkreditálási eljárás során a NAR-01 szabályzat e) ill c) pontja szerint az értékelő csoport a megfigyelő helyszíni szemlék területét és számát a jelen szabályzat 4. pontjában megjelölt kódcsoportok figyelembevételével tervezi meg a következők szerint Az értékelő csoport a kérelmező akkreditálandó területét (IAF kódokat) a kódcsoportok szerint osztja fel. Az akkreditálási ciklusban (akkreditálási eljárás és éves felügyeleti vizsgálati eljárások együtt) annak biztosítására, hogy az akkreditált terület teljes egészén végzett tevékenység bemutatásra illetve megfigyelésre kerüljön az értékelő csoportnak minden egyes kódcsoportból legalább egy tanúsító vagy felügyeleti auditot meg kell figyelnie. Az értékelő csoportnak különös figyelmet kell fordítania a kritikus területekre Az értékelő csoport a megfigyelő helyszíni szemléket úgy határozza meg mind az akkreditálási, mind a felügyeleti vizsgálati eljárások során, hogy azok közül legalább az egyik tanúsító audit legyen Az akkreditálási eljárás során a megfigyelő helyszíni szemléket az értékelő csoport úgy határozza meg, hogy azok az akkreditálandó terület reprezentatív részére vonatkozzanak. Például amennyiben a) az akkreditálandó terület mind a 39 IAF kódot magába foglalja, az értékelő csoport 3 megfigyelő helyszíni szemlét tart oly módon, hogy 3 különböző kódcsoportból kódcsoportonként 1-1 tanúsító vagy felügyeleti auditot figyel meg; b) az akkreditálandó terület egy kódcsoportba tartozik, az értékelő csoport 2 megfigyelő helyszíni szemlét tart a kódcsoporton belül különböző IAF kódokhoz tartozó területeken; c) az akkreditálandó terület 2-8 kódcsoportba tartozik, az értékelő csoport 2 vagy 3 megfigyelő helyszíni szemlét tart oly módon, hogy különböző kódcsoportból kódcsoportonként legalább 1 tanúsító vagy felügyeleti auditot figyel meg Az akkreditált státusz területének bővítésére irányuló eljárásban a megfigyelő helyszíni szemlék számát az akkreditálási eljárásnál alkalmazott elvek szerint kell meghatározni. Amennyiben olyan IAF kódokra kérelmezi a tanúsító szervezet a bővítést, amelyek kódcsoportjában még nem volt megfigyelő helyszíni szemle, akkor az eljárás során ebben a kódcsoportban megfigyelő helyszíni szemlé(ke)t kell tartani A felügyeleti vizsgálati eljárások során az értékelő csoport a megfigyelő helyszíni szemlék számát és területét a 3.2. pontban meghatározottak szerint állapítja meg Ha az akkreditálandó terület mind a 39 IAF kódot magába foglalja, az értékelő csoport a) az akkreditálási eljárás során 3 megfigyelő helyszíni szemlét tart (3 különböző kódcsoportból kódcsoportonként 1-1), b) az éves felügyeleti vizsgálati eljárások során a fennmaradó kódcsoportokból 2 kódcsoportot és kódcsoportonként 1-1 megfigyelő helyszíni szemlét tart. 4/8 oldal

5 4. Kódcsoportok I. kódcsoport: Élelmiszer, mezőgazdaság IAF kód 1 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások; erdőgazdálkodás; halászat, halgazdálkodás 3 Élelmiszergyártás; italgyártás; dohánytermék gyártása 01, 02, 03 10, 11, Szálláshely-szolgáltatás; vendéglátás 55, 56 II. kódcsoport: Egészségügy IAF kód 38 Állat-egészségügyi ellátás; humán-egészségügyi ellátás; bentlakásos, nem kórházi ápolás; szociális ellátás bentlakás nélkül 39 Szennyvíz gyűjtése, kezelése; hulladékgyűjtés; hulladékkezelés, -ártalmatlanítás; szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés; film-, videó, televízióműsor gyártása; műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás; egyéb információs szolgáltatás; utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás; alkotó-, művészeti-, szórakoztató tevékenység; könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység; szerencsejáték, fogadás; sport-, szórakoztató-, szabadidős tevékenység; érdekképviselet; egyéb személyi szolgáltatás 75, 86, 87, 88 37, 38.1, 38.2, 39, 59.1, 60, 63.9, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 96 III. kódcsoport: Ipar 4 Textília gyártása; ruházati termékgyártása 13, 14 5 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása 15 6 Fafeldolgozás (kivéve bútor), fonottáru gyártása 16 7 Papír, papírtermék gyártása 17 8 Kiadói tevékenység; hangfelvétel készítése, 58.1, 59.2 kiadása 9 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység 18 5/8 oldal

6 IV. kódcsoport: Vegyipar, kohászat 10 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás Vegyi anyag, -termék gyártása Gyógyszergyártás Gumi-, műanyag termék gyártása 22 V. kódcsoport: Közüzemi szolgáltatás 24 Hulladékanyag hasznosítása Villamosenergia-termelés, -ellátás Gázellátás Gőzellátás, légkondicionálás; víztermelés, , 36 kezelés, -ellátás 31 Szárazföldi, csővezetékes szállítás; vízi szállítás; légi szállítás; raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység; postai futárpostai tevékenység; távközlés 49, 50, 51, 52, 53, 61 VI. kódcsoport: Nukleáris fűtőanyag 11 Nukleáris fűtőanyag gyártása VII. kódcsoport: Bányászat, építőipar IAF kód 2 Szénbányászat; kőolaj és fölgáz kitermelés; fémtartalmú érc bányászata; egyéb bányászat; bányászati szolgáltatás 05, 06, 07, 08, Nemfém ásványi termék gyártása 23 kivéve 23.5 és Beton, cement, mész, gipsz gyártása 23.5, Épületek építése; egyéb építmény építése; speciális szaképítés 41, 42, 43 6/8 oldal

7 VIII. kódcsoport: Gyártás, közlekedés 17 Fémalapanyag gyártása 24 kivéve Fegyver, lőszer gyártása; gép, gépi berendezés gyártása; katonai harci jármű gyártása; ipari gép, berendezés javítása, üzembe helyezése 19 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása; villamos berendezés gyártása; elektronikus optikai eszköz javítása; ipari villamos gép, berendezés javítása; számítógép kommunikációs eszköz javítása 25 kivéve 25.4, , 28, 30.4, 33.12, , 27, 33.13, 33.14, Hajó, csónak gyártása, javítása 30.1, Légi-, űrjármű gyártása; repülőgép, űrhajó 30.3, javítása 22 Közúti jármű javítása; vasúti kötöttpályás jármű 29, 30.2, 30.9, gyártása; egyéb jármű gyártása; egyéb közlekedési eszköz javítása 23 Bútorgyártás; egyéb feldolgozóipari tevékenység; egyéb ipari eszköz javítása 29 Gépjármű-, motorkerékpár kereskedelme, javítása; nagykereskedelem (kivéve jármű, motorkerékpár); kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár); személyi-, háztartási cikk javítása 31, 32, , 46, 47, 95.2 IX. kódcsoport: Szolgáltatás IAF kód 32 Pénzügyi közvetítés (kivéve biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység); biztosítás, vagyonbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve kötelező társadalombiztosítás); egyéb pénzügyi tevékenység; ingatlanügyletek; kölcsönzés, operatív lízing 33 Szoftverkiadás; információ-technológiai szolgáltatás; világháló-portáli, adatfeldolgozási szolgáltatás 34 Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés; tudományos kutatás, fejlesztés; egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 64, 65, 66, 68, , 62, , 72, 74 kivéve 74.2 és /8 oldal

8 IAF kód 35 Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység; üzletvezetési, vezetői tanácsadás; reklám, piackutatás; fényképészet; fordítás, tolmácsolás; munkaerőpiaci szolgáltatás; biztonsági, nyomozói tevékenység; építmény üzemeltetés, zöldterület-kezelés; adminisztratív-, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás 36 Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 37 Oktatás 85 69, 70, 73, 74.2, 74.3, 78, 80, 81, Záró rendelkezések 5.1. Jelen szabályzatot az Akkreditálási Tanács a március 24-én elfogadott ATh/5/2015 számú határozatával jóváhagyta Jelen szabályzat március 24 napján lép hatályba Jelen szabályzat rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell A szabályzat közzétételének minősül a NAT honlapján (www.nat.hu) történő megjelentetés. 8/8 oldal

MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT. 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT. 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások A MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 01.1 Nem évelő növény termesztése 01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2010. évi 33. szám 10075

MAGYAR KÖZLÖNY 2010. évi 33. szám 10075 MAGYAR KÖZLÖNY 2010. évi 33. szám 10075 A szociális és munkaügyi miniszter 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelete a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

Részletesebben

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03)

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03) Második, javított kiadás BUDAPEST, 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg)

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl,

Részletesebben

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98)

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98) A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98) KSH, 1997 2 3 T A R T A L O M J E G Y Z É K BEVEZETÕ 5 1. A tevékenységek osztályozása

Részletesebben

01.11 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 01.12 Zöldség, dísznövény termelése 01.13 Gyümölcs, fűszernövény termelése 01.

01.11 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 01.12 Zöldség, dísznövény termelése 01.13 Gyümölcs, fűszernövény termelése 01. 01.11 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 01.12 Zöldség, dísznövény termelése 01.13 Gyümölcs, fűszernövény termelése 01.21 Szarvasmarha-tenyésztés 01.22 Juh-, kecske-, lótenyésztés

Részletesebben

Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás

Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás szabályai NAR-08 8. kiadás Hatálybalépés: 2013. december 17. 1/15

Részletesebben

TEÁOR '03 TEÁOR '08 Kódszám Megnevezés Kódszám Megnevezés

TEÁOR '03 TEÁOR '08 Kódszám Megnevezés Kódszám Megnevezés 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 0112 Rizstermesztés

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE

SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE Központi Statisztikai Hivatal SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE (SZJ 03) Második, javított kiadás Budapest, 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2002 ISSN 0324-5985 ISSN 1219-2287 Összeállította: és szerkesztette

Részletesebben

Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről

Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről Összefoglaló... 3 1. Székhely, telephely, fióktelep... 8 1.1 Székhely... 8 1.2 Telephely... 10 1.3 Fióktelep,

Részletesebben

1/2006. (II. 17.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

1/2006. (II. 17.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása Hivatkozási

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések 12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről A Minisztertanács az emberi környezet védelméről szóló 1976. évi II. törvény 53. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE DÖNTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. ALAPSZABáLYáNAK MóDOSíTáSáRóL ÉS DÖNTÉS AZ új PTK. SZERINTI TOVáBBMŰKÖDÉSRŐL (Az Alapszabály módosítás az Alapszabály

Részletesebben

7. nemzetiségi nevelés és oktatás szakterület a nemzetiségi szakirány megjelölésével

7. nemzetiségi nevelés és oktatás szakterület a nemzetiségi szakirány megjelölésével 2674 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 32. szám 5 7. nemzetiségi nevelés és oktatás szakterület a nemzetiségi szakirány megjelölésével g) nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés és oktatás, nemzetiségi

Részletesebben

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM

307 Függelék DPR.indd 307 2/19/13 7:50 PM 307 Függelék DPR.indd 307 DPR.indd 308 309 módszertani leírás Frissdiplomások 2011 1. Az adatfelvétel módszertana A Diplomás Pályakövető Rendszer 2011-es adatfelvételére 2010 első félévében (február június)

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 13., péntek Tartalomjegyzék 51/2015. (III. 13.) Korm. rendelet Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.07.01-2015.01.31) 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 14., péntek Tartalomjegyzék 277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet A vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I.

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I. 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálatról

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálatról 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 110. -a (7) bekezdésének c) és i) pontjaiban

Részletesebben