Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 EU Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS III.) 3. EMAS KEREKASZTAL (2009. május 29.)

2 EMAS EMAS I. rendelet (1993.) Új szabályozási megközelítés: önkéntes eszköz Alternativa a szokásos hatósági ellenőrzési jogszabályokhoz képest Az ipari szektor számára EMAS II. rendelet (2001.) EMAS minden ágazat szervezetei számára nyitott (állami és magán) EMAS III. rendelet (2009.) EMAS valamennyi ország szervezetei számára nyitott

3 A FELÜLVIZSGÁLATA FŐ MEGÁLLAPÍTÁSAI az EMAS II 5 éves működése alapján EMAS jó környezetvédelmi teljesítményt eredményez a szervezetek számára, De Az EMAS szervezetek száma (kb telephely) alulmarad az elvárásnak: A rendelet nem felhasználóbarát Nem eléggé vonzó a szervezetek számára A KKV-k számára pénzügyi és adminisztratív nehézségek

4 AZ EMAS III. ÚJ ELEMEI 1. Szigorítani a szabályokat az alábbi területeken: a) Jogszabályi megfelelés és b) Nyilatkozat készítés 2. Vonzóbbá tenni a rendszert a résztvevő szervezetek számára 3. Felhasználó-barátabbá tenni a rendszert

5 EMAS - Fenntartható fogyasztás, termelés és iparpolitika cselekvési program része A keretprogram elemei: az energiafelhasználó termékek öko-design tervezése kiszélesítése : a forgalmazáshoz szükséges környezetvédelmi minimumkövetelmények öko-címke rendszer fejlesztése - kiválósági védjegy, EMAS fejlesztése- Az ipar környezeti potenciáljának megerősítése - a vállalatok részvételének növelése és a kkv-k adminisztratív terhei és költségei csökkentése. zöld közbeszerzés - közös zöld közbeszerzési kritériumok

6 Fő célja: EMAS III. Előmozdítani a szervezetek környezetvédelmi teljesítményének értékelését és folyamatos fejlesztését valamint a közvélemény és más érdekelt felek tájékoztatását a szervezetről. Eszközei: A környezetvédelmi vezetési rendszer Eszközei: A környezetvédelmi vezetési rendszer kialakítása és alkalmazása, a teljesítmény rendszeres és objektív értékelése. Az alkalmazottak bevonása és környezetvédelmi teljesítmény kommunikálása a nyilvánosság felé a hitelesség érdekében.

7 AZ EMASZ MŰKÖDÉSE VÁLTOZATLAN A Tervezés-Működtetés-Ellenőrzés- Javító intézkedések cikluskörön működtetésével Kezdeti környezeti felülvizsgálat Környezetvédelmi Politika és Program Javító intézkedések Környezetvédelmi Vezetési Rendszer Környezetvédelmi Ellenőrzés Környezetvédelmi nyilatkozat Hitelesítés, érvényesítés és nyilvántartásba vétel

8 ÚJ FOGALMAK az EMAS III-ban Szervezet: közösségen belüli és kívüli szervezetek Szervezetcsoport: a környezetvédelmi vezetési rendszert közösen megvalósító szervezetek (pl. EMAS Easy) Egyesített nyilvántartásba vétel: több telephellyel rendelkező szervezetek részére Akkreditáló Testület: a 765/2008/EK rendelet szabályozása szerint a környezetvédelmi hitelesítők akkreditálásáért felelős nemzeti akkreditáló testület

9 ÚJ FOGALMAK az EMAS III-ban Engedélyező Testület: a természetes és jogi személyek és csoportjaik környezetvédelmi hitelesítői engedélyének kiadásáért felelős szervezet Környezetvédelmi hitelesítő szervezet, amelyet a 765/2008/EK rendelet szerint kijelölt nemzeti akkreditáló testület akkreditált, vagy természetes vagy jogi személy, és ezek csoportja, amelyek a hitelesítést és érvényesítést engedély alapján végzik

10 ÚJ FOGALMAK az EMAS III-ban -Ágazati referencia-dokumentumok az ágazatok legjobb (leghatékonyabb) környezetvédelmi vezetési gyakorlata, az adott ágazat környezetvédelmi teljesítménymutatóival -Alapmutatók: valamennyi szervezettípusra alkalmazandó környezetvédelmi teljesítménymutatók anyag- és energia-fellhasználás hatékonysága, víz, hulladék, biodiverzitás és légszennyezés

11 A JOGSZABÁLYI MEGFELELÉS SZIGORÍTÁSA - ELŐSEGÍTÉSE Tagországi információ- és segítségnyújtást 1) a hatályos tagországi környezetvédelmi jogszabályokról, 2)speciális környezetvédelmi követelmények esetén, az illetékes hatóságok azonosításában. 3) a hatóságok információ-szolgáltatása a szervezetek kérésére ( legalább a kisvállalatoknak ) a rájuk vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokról és betartásukra szolgáló eszközökről. A hitelesítőtől is kérhető tájékoztatás.

12 A JOGSZABÁLYI MEGFELELÉS SZIGORÍTÁSA - ELŐSEGÍTÉSE 4) hatóságok információ-szolgáltatása az illetékes testületnek a nyilvántartásba vett szervezetekről, amennyiben megszegték a rájuk vonatkozó jogszabályokat. 1) és 2) feladatok végrehajtásával a tagországok megbízhatják az illetékes testületeket vagy más szervezetet, amely rendelkezik megfelelő szakértelemmel és anyagi forrásokkal.

13 A NYILATKOZATKÉSZÍTÉS ELŐSEGÍTÉSE A teljesítmény fejlesztésének bemutatása alapmutatók alkalmazásával A szervezetek segítése ágazati referencia- dokumentumok kifejlesztésével a legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlat ágazat-specifikus környezetvédelmi teljesítménymutatók Kiválósági referenciaértékek és értékelési rendszerek

14 A RENDSZER VONZÓBBÁ TÉTELE (i) 1. EMAS kiterjesztése EU-n kívüli szervezetekre ( global EMAS ) A nyilvántartásba vétel a hitelesítő akkreditációja/ engedélye szerinti tagországban, amennyiben az a tagország létrehozott regisztrációs rendszert az EU-n kívüli szervezetek regisztrációjára. Tagországi döntési jog!

15 A RENDSZER VONZÓBBÁ TÉTELE (i) 2. Egységes EMAS regisztráció a több telephellyel rendelkező szervezetekre: a vállalat központja, székhelye szerinti országban 2. Szervezetek csoportos EMAS felkészítésének ösztönzése az önkormányzatokon, kamarákon, iparszövetségeken és más érdekelteken keresztül

16 A RENDSZER VONZÓBBÁ TÉTELE (ii) 4. A korlátok csökkentése KKVk számára : Derogáció az EMAS nyilvántartásban - kérelemre környezetvédelmi nyilatkozat: 3 év 4 év frissített nyilatkozat: évente 2 év A hitelesítő igazolása a feltételek teljesüléséről! Hitelesítés és érvényesítés részletes szabályozása A KKV-k speciális adottságainak figyelembe vétele

17 A RENDSZER VONZÓBBÁ TÉTELE(iii) 5. Tagországi népszerűsítés, ösztönzők (stratégia) a) A szervezetek és a nyilvánosság tájékoztatása az EMAS-ról, célkitűzéseiről ( kiadványok, folyóirat, reklámkampányok, stb.) b) EMAS tapasztalatok, bevált gyakorlat népszerűsítése c) Technikai segítségnyújtás szervezetek marketingtevékenysége megvalósításához

18 A RENDSZER VONZÓBBÁ TÉTELE (iii) d) Kis szervezetek ösztönzése információval, támogatási alapokkal, ösztönző nyilvántartásba vételi díjakkal e) A szervezet méretével, az elvégzett munkával arányos díjrendszer alkalmazása javasolt - hatósági információ szolgáltatás, tájékoztatás - nyilvántartásba vétel, megújítás, felfüggesztés, megszűnés - hitelesítők akkreditálása, engedélyezése, felügyelete

19 A RENDSZER VONZÓBBÁ TÉTELE(iii) f) Csoportos és fokozatos felkészülés ösztönzése, és más környezetvédelmi vezetési rendszerekből az EMAS-ra áttérés elősegítése Végrehajtás: együttműködve az illetékes Végrehajtás: együttműködve az illetékes testülettel, akkreditáló testülettel, környezetvédelmi hatóságokkal, önkormányzatokkal, kamarákkal, ipari, fogyasztóvédelmi, környezetvédelmi szervezetekkel, és más érdekelttel.

20 A RENDSZER VONZÓBBÁ TÉTELE (iii) 6. A logó alkalmazásának új szabályai Egyetlen logó Nem használható (továbbra sem) termékeken és azok csomagolásán Használhatják nyilvántartási szám nélkül: illetékes testületek, akkreditáló és engedélyező testületek, hatóságok, más érdekeltek

21 A RENDSZER VONZÓBBÁ TÉTELE (iv) 7. Támogatás tagországi politikákban: Új jogszabályok kidolgozása, régi jogszabályok módosítása során - alacsonyabb/kisebb kötelzettségek az EMAS szervezetek számára Jogszabályok alkalmazásakor, végrehajtásakor Közbeszerzések során Más szabályozási könnyítések az EMAS szervezetek versenyképességének támogatására

22 A RENDSZER VONZÓBBÁ TÉTELE(v) 8. Támogatás EU szinten: a) Nyilvánosság biztosítása: hitelesítők, EMAS szervezetek jegyzéke, környezetvédelmi nyilatkozatok, bevált gyakorlat adatbázisa, EMAS és kapcsolódó közösségi projektek, támogatások b) EMAS integrálása a Közösség más politikáiba: új jogszabályoknál, régi jogszabályok felülvizsgálatakor, jogszabályok alkalmazásánál

23 A RENDSZER VONZÓBBÁ TÉTELE(v) c) Referenciadokumentumok és útmutatók kidolgozása Ágazati referenciadokumentumok és teljesítménymutatók meghatározása (Munkaterv: kidolgozandó ágazatok jegyzéke,2010) Útmutató az EU-n kívüli szervezetek regisztrálására Útmutató az EMAS-ban való részvételhez

24 FELHASZNÁLÓBARÁTABB SZABÁLYOZÁS 1. A meglévő, nem kötelező EMAS útmutatók (2001/680/EK és 2003/532/EK ajánlások) beemelése az új rendeletbe (jogbiztonság egyértelműbb követelmények) 2. A hitelesítési és a regisztrációs eljárások egységesebb, részletesebb, pontosabb leszabályozása a Közösség szintjén

25 Tagállami feladatok ellátása hazai eljárások, szabályok megteremtése,pontosítása hazai intézményrendszer létrehozása a semlegesség és függetlenség biztosításával Illetékes Testület, Akkreditáló és Engedélyező Testület, az intézményi rendszer szakmai irányítása, az EMAS-szal kapcsolatos információk terjesztése, hatályos jogszabályokra és betartásukra vonatkozó hatósági információ biztosítása tájékoztatás, az EMAS támogatása a szabályozásban és annak alkalmazásában, zöld közbeszerzésben népszerűsítés (legjobb gyakorlat, technikai segítségnyújtás, a szervezetek marketing tevékenységéhez, partnerség) - stratégia Csoportos és fokozatos megközelítés ösztönzése EU EMAS 14. (49.) cikk Bizottsági tagság ellátása,

26 ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Hatálybalépés a kihirdetést követő 20. napon. A nemzeti akkreditálási és illetékes testületek tovább folytathatják tevékenységüket. A tagállamok 12 hónapon belül az EMAS III. rendeletnek megfelelően leszabályozzák az intézményi rendszer működését. A szervezeteknek a soron következő hitelesítésnél meg kell felelniük az új rendelet előírásainak. Ha 6 hónapon belül esedékes a felülvizsgálat, 6 hónap haladék kérhető az illetékes testülettől. A hitelesítők e rendelet követelményei szerint kell hogy végezzék tevékenységüket.

27 EU Bizottság célkitűzése 5 évvel az új EMAS III. rendelet hatálybalépése után: regisztráció (a 3 legjobb teljesítményt elért tagország adatai alapján számított, millió lakos-számára vetített, becsült érték)

28 EMAS Köszönöm a figyelmüket!

AZ EMAS BEVEZETÉSE ÉS TAPASZTALATOK MAGYARORSZÁGON

AZ EMAS BEVEZETÉSE ÉS TAPASZTALATOK MAGYARORSZÁGON AZ EMAS BEVEZETÉSE ÉS TAPASZTALATOK MAGYARORSZÁGON Nyári Eszter Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 2007. október 10-11. 11. AZ EMAS EU önkéntes rendszere alapja: 761/2001

Részletesebben

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv az ország kiegyensúlyozott területi fejlődése és a térségei társadalmi-gazdasági, kulturális fejlődésének előmozdítása, az átfogó

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről Kiadja a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tervezés és nyomdai kivitelezés: Sásdi Kiadó és Nyomda Kft. Felelős vezető: Sásdi Zoltán Illusztráció: Tréfás

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Az élelmiszer-ellátási lánc vertikális kapcsolataiban alkalmazandó helyes gyakorlat elveinek megvalósítására és érvényesítésére vonatkozó keret

Az élelmiszer-ellátási lánc vertikális kapcsolataiban alkalmazandó helyes gyakorlat elveinek megvalósítására és érvényesítésére vonatkozó keret Az élelmiszer-ellátási lánc vertikális kapcsolataiban alkalmazandó helyes gyakorlat elveinek megvalósítására és érvényesítésére vonatkozó keret 2013. január 25. Aláírók: Kizárólag a keretet jóváhagyó szervezetek

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

A Bizottság 364/2004/EK rendelete

A Bizottság 364/2004/EK rendelete A Bizottság 364/2004/EK rendelete (2004. február 25.) a 70/2001/EK rendelet alkalmazási körének a kutatási és fejlesztési támogatásokra történő kiterjesztése tekintetében való módosításáról AZ EURÓPAI

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Környezeti menedzsment rendszerek I. 13. elıadás 49-52.

Részletesebben

326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

Klímaváltozás, Az átdolgozott

Klímaváltozás, Az átdolgozott Klímaváltozás, Az átdolgozott IPPC irányelvtervezet Papp Melinda Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Nemzeti IMPEL Hálózat II.ülése Klímaváltozás, az engedélyezés

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja A Magyar Nemzeti Bank 6/2014. (XII. 17.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról I. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) 27.12.2006 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 371/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai

Részletesebben

KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER HITELESÍTÉSE EMAS szerint JELENTÉS

KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER HITELESÍTÉSE EMAS szerint JELENTÉS Hitelesítő: Bodroghelyi Csaba Oldal: 1/6 KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER HITELESÍTÉSE EMAS szerint JELENTÉS NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Cím: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 107. Követelmény:

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

Általános Tanúsítási Rend

Általános Tanúsítási Rend Általános Tanúsítási Rend Általános Tanúsítási Rend az ÉMI-TÜV SÜD Kft. mint Tanúsító Testület által végzett irányítási rendszerek auditálására és tanúsítására vonatkozóan 1. Általános irányelvek Az ÉMI-TÜV

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2009.10.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 268/11 BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2009. október 6.) az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás és műszaki elemei meghatározásáról (az értesítés

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben

A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben A felnőttképzési tevékenység tervezése és megvalósítása a szociális gazdaság fejlesztését célzó projektekben A preambulum 2013. évi LXXVII.tv a felnőttképzésről Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012. február TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

.s... :3rry..~.:~r rytvalaia. irományszám. Érkezett 2015 JuN 19. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.s... :3rry..~.:~r rytvalaia. irományszám. Érkezett 2015 JuN 19. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ irományszám.s... :3rry..~.:~r rytvalaia A H.~1 Z I Érkezett 2015 JuN 19. Módosító iavasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben