PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései"

Átírás

1 APP4INNO Projekt Establishment and promotion of new approaches and tools for the strengthening of primary sector's competitiveness and innovation in the South East Europe

2 PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt által lefedett terület erős mezőgazdasági potenciállal rendelkezik, ugyanakkor jelentős mértékű izolációtól szenved. Délkelet-Európában a mezőgazdaság vonatkozásában területenként nagyon eltérő ütemű fejlődésről lehet beszélni. Az agrár KKV-k jellemzően nem tudtak versenyképességre szert tenni a nemzetközi piacon, általánosságban megfogalmazható, hogy nemigen tudnak túllépni a lokális piacokon, a nagy piacokat nagyvállalatok és EU-n kívüli versenytársak uralják. A projekt legfőbb fókusza a mezőgazdasági KKV-k alacsony versenyképessége, melynek fő okai az innováció, a K+F tevékenységek valamint a nemzetköziesedést elősegítő szolgáltatások hiánya. A célkeresztben a jó minőségű/tradicionális termékek innovációs potenciálja áll. A projekt célja egy transznacionális szolgáltatási platform létrehozása mely támogatja az innovációs tevékenységet, a technológia transzfert és az agrár KKV-k együttműködését így hozzájárulva ahhoz, hogy ezek a szervezetek bekapcsolódjanak a nemzetközi vérkeringésbe és versenyképes résztvevők legyenek a nemzetközi piacon. A projekt módszertani megközelítései A projekt eredmény-orientált megközelítése összhangban áll a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program (SEE OP) által körvonalazott látható és konkrét együttműködési projektek -et támogatásának koncepciójával. Minden projekt tevékenység tudás alapú, azaz a partnerség által közreadott és megosztott szakértelmen és a közös módszertanra támaszkodik. Első lépésben a projekt során olyan megközelítések és módszertanok kerülnek kidolgozásra, amelyek alkalmasak a mezőgazdasági KKV-k versenyképességének növelésére, valamint egyúttal meghatározásra kerülnek azok a specifikus ágazatok és KKV típusok, amelyek esetében adott módszer a legnagyobb hatékonysággal tud a kitűzött célok eléréséhez hozzájárulni és a lehető legnagyobb eredményt felmutatni (WP3 3. munkacsomag). Erre azért van szükség, hogy elérhetővé és használhatóvá váljanak azok az operatív támogató eszközök, amelyek a versenyképesség javítását célozzák kifejezetten adott beavatkozási területre szabottan (azaz azokra a területekre és ágazatokra szabottan, amelyek a kifejlesztett új szolgáltatásokat felhasználják majd). Ezek az eszközök és megközelítések (HR és IT eszközök) a későbbiek során egy újonnan létrehozott

3 nemzetközi támogató rendszer működését fogják szolgálni, amelyek a KKV-k nemzetköziesedésének támogatását tűzi ki céljául. Ezen rendszer működtetői, üzemeltetői adott régióban maguk a partnerek. A rendszer célja nemzeti szintű szinergikus hatás elérése a közreműködő szervezetek, intézmények, technológiai és innovációs szerepelők között: összekötni, összekapcsolni a lehetséges szereplőket és az együttműködések elősegítése (WP4 4. munkacsomag). A létrehozandó transznacionális szolgáltatási platform egyfajta meta-klaszter formájában fog megvalósulni, amelyet a résztvevő agrár KKV-k fognak alkotni. Célja az ezek közötti együttműködés megvalósítása, a szinergiák kihasználása és a kritikus tömeg mozgósítása/elérése érdekében. A gyakorlati alkalmazása az előbb kifejtett megközelítésnek kísérleti projektek révén fog megvalósulni, amelyet a KKV-k fognak bemutatni és rendelkezésre bocsátani, hogy ezen kiválósági példákon keresztül képessé váljanak innovatív és versenyképes folyamatok nagy területet/tömeget átfogó elindítására, azaz ezek alkalmazása kiindulópont legyen más régiókban/területeken is új innovációs folyamatok számára. Ezen kísérleti akciók, megközelítések és alkalmazott eszközök, módszerek iránymutatást adnak az ágazati politikák kezeléséhez a jövőben, mintegy alulról felfelé irányuló koncepciót érvényesítve a tervezési folyamatokban helyi és nemzeti szinten (WP6 6. munkacsomag). A cél, hogy a nevezett megközelítések és eszközök kidolgozásában részt vegyenek a helyi agrár KKV-k és egyéb érdekeltek. A mezőgazdaság egy rendkívül rugalmatlan szektor, melyet meghatároznak a helyi szokások továbbá a vállalkozókat más szektorokhoz viszonyítva magas átlagéletkor jellemzi. Ebben a társadalmi és kulturális környezetben az innováció megjelenítése csak akkor lehetséges, ha a célok, célkitűzések, módszerek és eszközök könnyen hozzáférhetők a célcsoportok számára, a KKV-nak kidolgozott javaslatok, üzenetek, módszerek könnyen érthetők és alkalmazhatók, valamint hogy ezek azokra a helyi szükségletekre és tradíciókra építenek, amelyek meghatározzák a helyi kultúrát. Az innováció és versenyképesség megerősítésének célkitűzése egyúttal azt is jelenti, hogy a projekt komolyan foglalkozik a megvalósításba bevont országok és régiók nemzeti és regionális ágazati politikáival. Ágazati szinten, a projektszintű közös megközelítés és eszközök kidolgozása a mezőgazdasági innováció és versenyképesség előmozdítására és a közreműködő menedzserek készségeinek fejlesztése a fő nemzeti és regionális mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikákkal összhangban és egységben történik. Célcsoportok és érdekeltek A projekt célcsoportja minden a mezőgazdaságban érintett résztvevő. A legfontosabb célcsoportok: üzleti támogató szereplők, azaz azon technológiai és innovációs szereplők, amelyek különböző szolgáltatásokat nyújtanak a KKV-k számára, és amelyek másrészről

4 közvetítőként működnek a KKV-k valamint az intézmények és K+F szereplők között. A legfontosabb üzleti támogatást nyújtó szereplők a projekt megvalósításába közvetlenül bevonásra kerültek mint partnerek. Helyi, regionális és nemzeti intézmények, amelyek a projekt eredményeit felhasználva javaslatokhoz jutnak ágazati politikájuk és a kormányzati intézkedések fejlesztéséhez. A projekt eredményei az EU-s és nemzeti szintű támogatások hatékonyabb felhasználását segítik elő az agrár KKV-k esetében hozzájárulva azok versenyképességének növeléséhez. A létrehozott szolgáltatásokat közvetlenül felhasználó agrár KKV-k, és amelyeken a szolgáltatások a kísérleti akciók keretei között bevezetésre/tesztelésre kerülnek. Ezek a KKV-k a kísérleti akciók kifejlesztésébe és megvalósításába is bevonásra kerülnek azokat a potenciális KKV-kat képviselve (mintegy példaként szolgálva azon KKV-k számára), akik versenyképességük javítása érdekében ezen szolgáltatásokat a későbbiek során alkalmazhatják. Helyi szemináriumokon keresztül fogja a projekt ezt a célkitűzést elérni. A projekt főbb érdekelt csoportjai a következők: a termelési láncban soron következő vállalatok (különös tekintettel az agrár-élelmiszeripari vállalatokra), amelyek így kiváló minőségű alapanyagokhoz jutnak. Tudományos intézmények a mezőgazdaság területén (egyetemek, kutatócsoportok ), amelyek képessé válnak a kutatásaik üzleti értékesítésére/ kutatási és technológia transzferre a helyi tradicionális termékek termelési folyamatainak fejlesztéséhez, javításához hozzájárulva ezáltal. Mezőgazdasági vállalkozások különböző szövetségei és tömörülései, amelyek a projekt által nyújtott szolgáltatásokon keresztül megerősíthetik szerepüket. Végső fogyasztók/felhasználók, amelyek így minőségi és biztonságos termékekhez jutnak. Minden célcsoport és érintett számára ingyenes és könnyű hozzáférést biztosít a partnerség a projekt eredményeihez, mind a versenyképesség javítását célzó állandó platformhoz, mind pedig a projekt keretében felállított tréningeken való részvételhez. Várható eredmények A legfontosabb várható eredmények a következők: működési módszerek és eszközök, interaktív weboldal wiki és twitter eszközökkel, transznacionális állandó platform a primer szektor versenyképességének növelésére, web-alapú rendszer a transznacionális platform számára, illetve módszertan az adatok gyűjtésére és elemzésére, kísérleti akciók, közös cselekvési terv, képzési szemináriumok és tréningek, transznacionális tanulmányutak, tanulmányi látogatások a kísérleti akciókat végrehajtó KKV-k telephelyén (döntéshozókkal és érdekeltekkel), nemzetközi konferenciák, célzott találkozók (workshopok) a döntéshozók és helyi agrárszereplők között.

5 Ezek hatására a következők várhatók: A projekt által generált nemzetközi platform elérhetővé válik a KKV-k számára. Az itt megosztott tudás, tapasztalat, jó gyakorlat és kísérleti akciókból származó adaptációs lehetőségek fokozni fogják a termelési folyamatok hatékonyságát és optimalizálni a termelési eszközök felhasználását. Létrejön a mezőgazdasági KKV-knak és egyéb aktoroknak egy olyan nemzetközi hálózata, amely képessé teszi őket a nemzetközi piacokon való megjelenésre. Több szolgáltatás válik elérhetővé a technológiai és innovációs szereplők részéről a KKV-k számára. A politikai döntéshozás az ágazati politikai fejlesztési irányokhoz javaslatokat kapnak mintegy alulról felfelé irányuló koncepció keretében, amely lehetővé teszi a helyi igények érvényesülését és az uniós és nemzeti források/támogatások jobb, hatékonyabb felhasználását. Partnerség Partner országok Bulgária 1 Görögország 1 Magyarország 1 Olaszország 4 Románia 1 Albánia 2 Horvátország 1 Szerbia 3 Ukrajna 1 Összes partner 15

Közösségi programok, támogatások áttekintése

Közösségi programok, támogatások áttekintése 1. sz. melléklet Közösségi programok, támogatások áttekintése 1. Európai Területi Együttműködés Fő célja, hogy elősegítse az Unió területének erőteljesebb integrációját, harmonikus és kiegyensúlyozott

Részletesebben

PARTNERSÉG AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGEK KÖZÖTT (PERIA)

PARTNERSÉG AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGEK KÖZÖTT (PERIA) PARTNERSÉG AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGEK KÖZÖTT (PERIA) A PERIA egy együttműködési projekt a regionális hatóságok és a regionális innovációs ügynökségek között a következő célokkal: tapasztalatok

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT Innovációs Megvalósítási Terv Vitaanyag 4. tervezet 2010. május 6. Tartalomjegyzék 1. Előszó... 3 2. Vezetői összefoglaló... 5

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010.

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010. 2. sz. melléklet: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség részvételével megvalósult és folyamatban levő nemzetközi projektek áttekintése (2004-2010.) Projekt megnevezése (Projekt időtartam) Támogatott

Részletesebben

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok)

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Készítette: Horváth Marianna Kerekes Ildikó dr. Patik Réka 2013. április 30. Tartalomjegyzék 0 Vezetői összefoglaló... 3 1 Klaszter

Részletesebben

Háttérdokumentum Vas megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Vas megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Vas megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalom Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából...3 Alapvetés...5 1. SWOT elemzés...5 2. Lehetséges

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 27.9.2007 COM(2007) 558 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Az Európai Unió támogatási programjai KKV-k számára

Az Európai Unió támogatási programjai KKV-k számára Az Európai Unió támogatási programjai KKV-k számára Az európai KKV-k rendelkezésére álló főbb finanszírozási lehetőségek áttekintése Bevezetés Az Európai Unió támogatást biztosít európai kis- és középvállalkozások

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M0OP001 Cím Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Verzió 1.6 Első év 2014 Utolsó év 2020

Részletesebben

EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács

EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács EURÓPAI GAZDASÁGI BIZOTTSÁG (Economic Commission for Europe UNECE) KÖRNYEZETPOLITIKAI BIZOTTSÁGA (Committee on Environmental Policy) A FENNTARTHATÓSÁGRA

Részletesebben

Elemző tanulmány a sportfejlesztés állami és Európai Uniós finanszírozásának lehetőségeiről 2007-2013 között

Elemző tanulmány a sportfejlesztés állami és Európai Uniós finanszírozásának lehetőségeiről 2007-2013 között Elemző tanulmány a sportfejlesztés állami és Európai Uniós finanszírozásának lehetőségeiről 2007-2013 között A programozási dokumentumok, korábbi hazai, illetve más EU-s országok sporthoz kapcsolódó projektjeinek

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 2011. SZEPTEMBER 1 2 TARTALOM: Tartalom:... 3 Összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 7 2 A környezettechnológia

Részletesebben

Európai Regionális Fejlesztési Alap. KREATÍV NÖVEKEDÉS SZAKPOLITIKAI AJÁNLÁSOK Jelentés

Európai Regionális Fejlesztési Alap. KREATÍV NÖVEKEDÉS SZAKPOLITIKAI AJÁNLÁSOK Jelentés INTERREG IVC Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap KREATÍV NÖVEKEDÉS SZAKPOLITIKAI AJÁNLÁSOK Jelentés TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 3 1. ÖSSZEFOGLALÓ ÉSZREVÉTELEK ÉS AJÁNLÁSOK 4 2. A KULTURÁLIS ÉS

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./2015. 15. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez Hajdú-Bihar

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4.

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. 2. Partnerség az Európai Unióban (Farsang Z.) 7. 2.1. A partnerség elve 7. 2.2. A partnerség megjelenése a szabályozásban 8. 2.3. A partnerség szintjei 9. 2.4.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.26. COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére

Részletesebben

Projektmenedzsment módszertani útmutató

Projektmenedzsment módszertani útmutató Projektmenedzsment módszertani útmutató 1 Tartalom 1 Határon átnyúló együttműködés... 5 2 Projektmenedzsment szemléletmód...13 2.1 A menedzsment fogalma, funkciói...13 2.2 Projektmenedzsment...13 2.3 Empowerment...15

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

A Duna-régióra vonatkozó európai uniós stratégia végrehajtása

A Duna-régióra vonatkozó európai uniós stratégia végrehajtása C 188 E/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.6.28. A Duna-régióra vonatkozó európai uniós stratégia végrehajtása P7_TA(2011)0065 Az Európai Parlament 2011. február 17-i állásfoglalása a Duna-régióra

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet 2005. november 1. PRIORITÁS: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA...4 1.1. Stratégiai Program: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

Határokon átívelő turisztikai termékfejlesztés álom vagy valóság?

Határokon átívelő turisztikai termékfejlesztés álom vagy valóság? Nagy Katalin 1 : Határokon átívelő turisztikai termékfejlesztés álom vagy valóság? A Shining Mountains project és tapasztalatai Észak-magyarországon 2006-2008 között olyan nemzetközi együttműködés valósult

Részletesebben

Prioritás. A program előzményei, indokoltsága, célja. A program tartalma (alprogramok)

Prioritás. A program előzményei, indokoltsága, célja. A program tartalma (alprogramok) Prioritás A program megnevezése A program előzményei, A program tartalma (alprogramok) EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete Európai Duna Régió Stratégia EDRS III. Dunai identitás és együttműködés

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Hegyi Adrienn Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 22.05.2014, Szeged 1

Hegyi Adrienn Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 22.05.2014, Szeged 1 A CAPINFOOD projekt keretében kidolgozott az élelmiszeripari vállalkozások kutatási és innovációs tevékenységének elősegítésre kidolgozott eszközök és módszerek Hegyi Adrienn Campden BRI Magyarország Nonprofit

Részletesebben