KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER HITELESÍTÉSE EMAS szerint JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER HITELESÍTÉSE EMAS szerint JELENTÉS"

Átírás

1 Hitelesítő: Bodroghelyi Csaba Oldal: 1/6 KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER HITELESÍTÉSE EMAS szerint JELENTÉS NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Cím: 3525 Miskolc, Széchenyi u Követelmény: Szervezet képviselője: EMAS (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1221/2009/EK RENDELETE (2009. november 25.) a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről) Tóthné Dr. Szita Klára Hitelesített telephely: 3525 Miskolc, Széchenyi u Helyszíni hitelesítés dátuma: Hitelesítő: május 24. Bodroghelyi Csaba 1. A hitelesítés összefoglalása A NORRIA Észak-Magyarországi Regionális környezetközpontú irányítási rendszerét az EMAS (teljes nevén: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1221/2009/EK RENDELETE (2009. november 25.) a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről) követelményei szerint hitelesítettem. A hitelesítés során a hitelesítési tevékenységemet szabályozó dokumentum, Az EMAS hitelesítés kézikönyve alapján jártam el. Jelen jelentés a 2011 májusában kezdődő hitelesítési folyamatot írja le Tevékenység A NORRIA Észak-Magyarországi Regionális tevékenysége a következő:

2 Hitelesítő: Bodroghelyi Csaba Oldal: 2/6 Piacorientált K+F+I transzferek, szolgáltatások, és feltételeinek fejlesztése. Partnerkeresési tevékenységek elősegítése. Projektfejlesztés. Projektmenedzsment tanácsadás. TEÁOR 08: M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 1.2. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) A NORRIA Észak-Magyarországi Regionális első EMAS szerinti hitelesítésére került sor a jelen eljárás keretében. A NORRIA Észak-Magyarországi Regionális 1.3. A hitelesítés eredménye A hitelesítési folyamat részeként végrehajtott helyszíni hitelesítés során az audittervből indultam ki, de az audit folyamata során attól többször kisebb mértékben eltértem, ahogy a kérdések és válaszok alapján logikusnak tűnt. A hitelesítési folyamat és ezen belül a helyszíni hitelesítés során meggyőződtem, hogy a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális -nél kialakított, működtetett és fenntartott rendszer megfelel az EMAS által támasztott követelményeknek, valamint a vállalat által a évi működéséről kiadott Környezetvédelmi nyilatkozat az EMAS III. mellékletének megfelelően valós környezeti működési adatokat tartalmaz. Fenti eredmény alapján a Környezeti nyilatkozatot aláírásommal láttam el, és javaslom az Illetékes Testület szerepét ellátó Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnél (OKTVF) a szervezet nyilvántartásba vételét Megállapítások Az hitelesítő folyamatközpontú hitelesítést hajtott végre a lényeges tényezőkre, kockázatokra és célokra koncentrálva. A hitelesítés során interjúkat készítettem, megfigyeltem a tevékenységeket, valamint dokumentumokat és feljegyzéseket vizsgáltam meg. Az irányítási rendszer dokumentációja megfelel az EMAS követelményeinek, és megfelelő alapot biztosít a rendszer bevezetéséhez és működtetéséhez. A szervezet bemutatta, hogy hatásosan bevezette és fenntartja/fejleszti az irányítási rendszert. A szervezet bemutatta, hogy működésével kapcsolatos célokat határozott meg, amelyeket nyomon követ és figyelemmel kíséri megvalósulásukat. A belső auditálási programot teljeskörűen megvalósították és az irányítási rendszer fenntartásának és fejlesztésének hatásos eszköze. A vezetőségi átvizsgálás folyamata képes biztosítani az irányítási rendszer megfelelőségét és eredményességét.

3 Hitelesítő: Bodroghelyi Csaba Oldal: 3/6 Az hitelesítés során megállapítható volt, hogy az irányítási rendszer összességében megfelel a vonatkozó követelményeknek. Az EMAS hitelesítésre való hivatkozás pontos és megfelel a követelményeknek. N/A 2. A hitelesítési folyamat 2.1. A dokumentáció átvizsgálása A hitelesítési folyamat első fázisa gyanánt a vonatkozó dokumentáció átvizsgálását végeztem el, beleértve a benyújtott Környezeti Nyilatkozatot is. Ennek részleteit lásd a 2.3. bekezdésben! 2.2. Helyszíni látogatás A hitelesítési folyamat keretében helyszíni látogatásra került sor. (Jelenléti ív: 3. melléklet) A május 24-i látogatás célja alapvetően - a környezeti nyilatkozatban szereplő adatok és információ megbízhatóságának, hitelességének és valódiságának, - a környezetirányítási rendszer, - a jogszabályi megfelelés, - a környezeti auditok, - az érdekeltekkel folytatott kommunikáció, - a dolgozók bevonásának áttekintése volt. A helyszíni audit a szervezettel korábban egyeztetett időpontban előzetes megadott részletes auditterv figyelembe vételével zajlott (1. melléklet). A helyszíni audit során a 3525 Miskolc, Széchenyi u cím alatti telephelyet vizsgáltam meg. Az audit során nem-megfelelőség felvételére is sor került, melyet a szervezet javított, és a módosításokat átvezette a környezeti nyilatkozatba, illegve intézkedéseket hozott. A helyszíni audit során vizsgált területek: Környezeti nyilatkozat tervezete; május 23-i változat. Környezeti politika: május 23-án kiadott verziója. Előzetes állapotfelmérés: öko-térképek 2010 szeptemberében és februárjában; víz, levegő, energia, hulladék, kockázato. Munkatársi kérdőív; 2011 februárban kitöltve. Anyagáramok; EMAS Easy sablonon felvéve; energia, közlekedés, anyagfelhasználás (irodai), hulladékok keletkezése május 23. Közvetlen környezeti tényezők: Energiafelhasználás: fűtés (földgáz), Energiafelhasználás: számítógépek, IT berendezések Energiafelhasználás: világítás Papírfelhasználás Festékkazetták felhasználása Nyomdai kiadványok készítése Postázás (levelek, kiadványok, meghívók) Vízfelhasználás (mosdó, konyha) Papírhulladék keletkezése (irodai papír, csomagolóanyag) Műanyaghulladékok keletkezése (dobozok, csomagolóanyagok) Kommunális hulladék keletkezése (irodai működés, rendezvények) Veszélyes hulladékok keletkezése (szárazelemek, akkumulátorok, festékkazetták) Elektronikai hulladék keletkezése Tevékenységünkhöz kapcsolódóan nem releváns a biológiai sokféleségre gyakorolt hatásunk. Szennyvízkibocsátás Fűtésből fakadó CO2 kibocsátás

4 Hitelesítő: Bodroghelyi Csaba Oldal: 4/6 Közvetett környezeti tényezők: Rendezvényekhez és projekt találkozókhoz kapcsolódó utazások Rendezvények energiafelhasználása (villamos áram, fűtés) helyi termékek (élelmiszerek) beszerzése szállítás saját cateringből származó hulladék keletkezése Repülős utazásokból fakadó CO2 kibocsátás Gépjárműhasználattal összefüggő CO2 kibocsátás helyi termékek (élelmiszerek) beszerzése - szállítás Belső eljárások a következőkre: Környezeti teljesítmény értékelése adatgyűjtés és feldolgozás, vízfelhasználás, villamos áram fogyasztása, gázfogyasztás, hulladékgazdálkodás, erőforráshasználat, Veszélyes anyagok, Egyéb kockázatok az irodában, Beszerzések, Közlekedés, Rendezvényeink, Egyéb követelmények, előírások betartása. EMAS belső képzések; szeptember és szeptember. Belső audit, vezetőségi átvizsgálás szeptember A Környezeti nyilatkozat hitelesítése A Környezeti nyilatkozat irodai áttekintésére első ízben május 22-én került sor. A nyilatkozat ekkor még több ponton nem felelt meg az EMAS III. mellékletében részletezett követelményeknek, ezért írásbeli tájékoztatás mellett visszaküldésre került. Másodszorra május 24-én, a helyszíni audit alatt vizsgálódtam; a nem-megfelelőségek összefoglalásáról (stage2) jelentéstervezetet adtam ki. A helyesbítések e jelentés lezárásáig megtörténtek, az erre vonatkozó megjegyzések a jelentésben olvashatók. (2. melléklet) 3. Nyilvántartásba vétel és a hitelesítés fenntartása Jelen jelentés alapján, mely a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális által kialakított, működtetett és fenntartott; az EMAS követelményeinek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer meglétét hitelesíti, továbbá az aláírt Környezeti nyilatkozatot figyelembe véve kezdeményezhető a vállalat nyilvántartásba vétele. A nyilvántartásba vétel megtörténte után a hitelesítést fenn kell tartani. Az EMAS Rendelet IV. mellékletének 3. bekezdésében megadottak szerint Minden szervezet évente jelentést készít a környezetvédelmi nyilatkozatában pontosabban meghatározott környezeti tényezőkhöz kapcsolódó teljesítményéről is, és ha rendelkezésre állnak, figyelembe veszi a 46. cikkben említett ágazati referenciadokumentumokat. Ugyanakkor a Rendelet 7. cikkében megadottak szerint módja van a külső hitelesítést kétéves gyakorisággal lefolytattatni. Az illetékes testület egy kis szervezet kérésére meghosszabbítja a 6. cikk (1) bekezdésében említett hároméves időtartamot négy évre, vagy a 6. cikk (2) bekezdésében említett egyéves időtartamot két évre 4. -megfelelőségek A helyszíni hitelesítés során több nem-megfelelőségeket állapítottam meg, melyeket a szervezet rövid határidőn belül helyesbített. Jelen fejezet a felmerült nem-megfelelősége(ke)t és a helyesbítő intézkedés(eke)t tartalmazza.

5 Hitelesítő: Bodroghelyi Csaba Oldal: 5/6 -megfelelőség 1/2 Lényeges Enyhe Szervezeti egység / Környezeti célok és Követelmény: EMAS II. mell., A.3.3. Funkció: programok Dokumentum: Környezeti nyilatkozat Kiadás / változat: NA részletei: lezárása A Környezeti nyilatkozat tervezetében megadott célok nem egyértelműek, többször ellentmondóan ismétlődnek. Ugyanakkor nem található hivatalos, megfelelően jóváhagyott dokumentum ezekről. A Környezeti nyilatkozat június 7-én elküldött változatban megfelelően javítva. -megfelelőség 2/2 Lényeges Enyhe Szervezeti egység / Funkció: Belső ellenőrzés (audit) Követelmény: EMAS II. mell., A.5.5. és III. melléklet Dokumentum: EMAS Easy sablonok Kiadás / változat: NA részletei: lezárása A legutóbbi belső ellenőrzés szeptemberében történt, a javításokra a határidő 2011 márciusa. A két dátum indokolatlanul messze van egymástól, valamint az EMAS rendszer idő közben változott, így a tavalyi audit nem tekinthető a mostani rendszer részletes ellenőrzésének. A belső auditról készült feljegyzés június 7-én elküldve. 5. Általános észrevételek és fejlesztési lehetőségek A helyszíni hitelesítés során mintavételesen meggyőződtem az adatok valódiságáról. Fejlesztési lehetőségek - A környezeti nyilatkozat tervezetében a 13. oldalon célszerűbb az irányítási rendszer mérőszámait írni. - A Megtakarítások és forrásaik rész majd a 2011-es dokumentumban lesz releváns. - A környezeti célokhoz a felelősöket a felelősségi mátrix alapján rendeltek. Ezt gondosan meg kell vizsgálni; ne legyen következetlenség a két dokumentum között. - A belső auditok lezárása után célszerű egy ismételt vezetőségi átvizsgálást lefolytatni a vonatkozó követelmények szerint (A vezetőségi felülvizsgálat a következőkre terjed ki: a) a belső ellenőrzések, illetőleg a jogi előírásoknak és a szervezet által vállalt egyéb előírásoknak a betartásáról készült felmérések eredményei; b) külső érdekelt felek közleménye(i), beleértve a panaszokat is; c) a szervezet környezeti teljesítménye; d) a célok és a célkitűzések teljesülésének mértéke; e) a korrekciós és megelőző intézkedések jelenlegi helyzete; f) a korábbi vezetőségi felülvizsgálatok utóintézkedései; g) a körülményekben bekövetkezett változások, beleértve a környezeti vonatkozású jogi és egyéb előírások fejlődését is, valamint h) fejlesztési javaslatok.)

6 Hitelesítő: Bodroghelyi Csaba Oldal: 6/6 Erősségek: Mellékletek - A környezeti politika kialakítása a munkatársi kérdőívek és a környezeti időjárás jelentés után és azok tartalmát figyelembe véve történt meg. Ez a gyakorlat példamutató. - A környezeti tényezők megnevezése egyértelmű; jól alkalmazza az EMAS Rendelet fogalmait. - Szintén elismerésre méltó a munkatársak bevonásának módja és mélysége; a szervezet jól használta ki a mikro méretéből eredő adottságokat. 1. melléklet Auditterv ( ) 2. melléklet Jelentés az EMAS dokumentáció átvizsgálásáról (2011. május 23.) 3. melléklet Jelenléti ív (2011. május 24.) Hitelesítő aláírása: Bodroghelyi Csaba Az akkreditálási okiraton lévő nyilvántartási szám: HU-V-0002/2010

Herczeg MártonM. herczegm@rec.org. gtudományi Egyetem. Budapesti Műszaki M. H 1111 Budapest, Stoczek u. 2.

Herczeg MártonM. herczegm@rec.org. gtudományi Egyetem. Budapesti Műszaki M. H 1111 Budapest, Stoczek u. 2. KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK 2006. őszi félévf Herczeg MártonM herczegm@rec.org St. épület 420. Budapesti Műszaki M és s Gazdaságtudom gtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan gtan Tanszék H 1111 Budapest,

Részletesebben

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása Hivatkozási

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről Kiadja a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tervezés és nyomdai kivitelezés: Sásdi Kiadó és Nyomda Kft. Felelős vezető: Sásdi Zoltán Illusztráció: Tréfás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. augusztus 19., kedd Tartalomjegyzék 42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről 12168

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE SE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR II. sz. Belgyógyászati Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi utca 46. II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

AZ EMAS BEVEZETÉSE ÉS TAPASZTALATOK MAGYARORSZÁGON

AZ EMAS BEVEZETÉSE ÉS TAPASZTALATOK MAGYARORSZÁGON AZ EMAS BEVEZETÉSE ÉS TAPASZTALATOK MAGYARORSZÁGON Nyári Eszter Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 2007. október 10-11. 11. AZ EMAS EU önkéntes rendszere alapja: 761/2001

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2012. KÉSZÍTETTE: DR. TÖRÖK KATALIN BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Győr, 2012. november Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetemen (a továbbiakban: Egyetem) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Részletesebben

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készítette: Horváth Béla belső ellenőrzési vezető Jóváhagyta: Dr. Ailer Piroska rektor Kecskemét 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. A belső ellenőrzés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA 2013. február Tartalom Bevezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintához... 5 I. Bevezetés... 9 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső

Részletesebben

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3.

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. A szabályzat hatálya... 4 2. Folyamatba épített, előzetes és

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

Ezt a Környezetvédelmi Nyilatkozatot a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Építésügyi és Környezetvédelmi Irodájának és

Ezt a Környezetvédelmi Nyilatkozatot a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Építésügyi és Környezetvédelmi Irodájának és DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI IRODA, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI IRODA KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT 2008. Ezt a Környezetvédelmi Nyilatkozatot

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2011. SZEPTEMBER 1. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 4 II. SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ISO 9001:2000 SZERINT Kiadta:... Hajós Éva igazgató A második kiadás dátuma: 2004. március 1. Nyilvántartott példány, folyamatos módosításokkal Csak tájékoztatásra szolgáló, nem felülvizsgált példány A

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS

BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS AES-TISZA ERŐMŰ KFT. BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 1.1 A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK... 4 1.1.A) Szervezet és személyzet...

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.3.20. C(2013) 1573 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.) A 2007 2013 közötti időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a

Részletesebben