Rólunk Filozófiánk és értékeink A közoktatás és mi Célok és eredmények Advanced Secondary School Évfolyamok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rólunk Filozófiánk és értékeink A közoktatás és mi Célok és eredmények Advanced Secondary School Évfolyamok"

Átírás

1

2

3 ] Tartalom Rólunk Filozófiánk és értékeink A közoktatás és mi Célok és eredmények Advanced Secondary School Évfolyamok Tanáraink és tudományos háttér Foglalkozások és tematika Értékelés Felvételi Közösség Fontos dátumok Tandíj és ösztöndíj Referenciák Kapcsolat

4 3 Az Engame Akadémiát azért hívtuk Rólunk életre 2006-ban, hogy motivált, agilis középiskolásokat és egyetemistákat segítsünk abban, hogy érdeklődésüknek, tehetségüknek és lehetőségeiknek megfelelően megtalálják a számukra legjobb külföldi egyetemi képzést és felvételt is nyerjenek oda, hogy aztán megvalósíthassák önmagukat. Több száz végzett diákunk többek között olyan egyetemeken tanul tovább, mint a Cambridge, Yale, UCL, Imperial College London, University of St. Andrews, és még hosszan sorolhatnánk. Felkészítő programjaink és a mentorálások olyan tudással, kompetenciákkal és attitűddel gazdagítják diákjainkat, amelyek révén versenyképesek lesznek a nemzetközi felsőoktatásban, és a globális munkaerőpiacon egyaránt. Vizsgafelkészítéseink pedig hatékonyan támogatják őket mind a megfelelő nyelvvizsgaeredmények (IELTS, TOEFL) elérésében, mind az SAT, GRE és GMAT vizsgákon való jó szereplésben.

5 Social entrepreneurshipként, azaz társadalmi vállalkozásként megkülönböztetett figyelmet fordítunk arra, hogy akadémiánk tevékenysége pozitívan befolyásolja a hazai és globális társadalmi folyamatokat. Napjainkban a világ eddig nem tapasztalt ütemben fejlődik és változik, amit az oktatás sem hagyhat figyelmen kívül. A lexikális tudás jelentősége csökken, a 21. századi kompetenciáké nő. Az együttműködés, a kreatív és kritikus gondolkodás, a digitális kompetenciák és a problémamegoldó képesség teszi az egyéneket a helyi és globális közösségek számára hasznossá, a nemzetközi felsőoktatás és a globális munkaerőpiac számára pedig értékessé. Azok a szakmák, amelyek öt-tíz év múlva a legkeresettebbek lesznek, ma még nem is léteznek. Hiszünk a fiatalok tehetségében, éppen ezért elkötelezettek vagyunk a diák- és személyközpontú oktatás mellett az intézmény- és tananyagközpontú felfogással Filozófiánk és értékeink Hisszük továbbá, hogy nemcsak kétféle (verbális és matematikai-logikai) intelligencia létezik, hanem több, például a vizuális és érzelmi intelligencia is; minden gyerek, kamasz és fiatal úgy fejlődhet a legegészségesebben, ha a lehető legteljesebben éli meg korát tehetséges diákok fejlődését leginkább a heterogén közösségek segítik elő; nem az eminensek az önmagukkal legelégedettebb emberek; a világ és benne az ember hallatlanul bonyolult és érdekes, az oktatás feladata tehát, hogy mindezt érdekesen mutassa be! szemben. A mai középiskolások és egyetemisták feladata lesz, hogy a jövő problémáira felelősen, szakértelmük és kreativitásuk révén válaszokat és megoldásokat találjanak. Meggyőződésünk: az oktatás fő feladata, hogy problémamegoldásra, kritikus gondolkodásra, kreativitásra, együttműködésre ösztönözzön, és ráirányítsa a diákok figyelmét a társadalmi érzékenységre. A globalizációval járó problémák interdiszciplináris szemléletet követelnek, elég, ha a tudományok, a diplomácia, a művészetek vagy a közélet aktuális kérdéseire gondolunk.

6 Vitathatatlan értékei mellett komoly hiányosságai is vannak a hazai közoktatásnak, amelyekre az utóbbi évek PISA-felmérései is rávilágítottak. A gyorsuló ütemben fejlődő világ változásait nehezen tudja lekövetni, az Engame Advanced Secondary Schoolnak ezzel szemben az egyik fő erénye éppen a rugalmasság. Intézményünk célja, hogy a közoktatás kiegészítéseként megadja a diákoknak a lexikális tudás mellé azokat a kompetenciákat, amelyekkel megfelelhetnek korunk kihívásainak, és versenyképessé válhatnak. Ezenkívül akadémiánk szellemiségének 5 A közoktatás és mi megfelelően felismerik, hogy a fejlődés és a tanulással elérhető önmegvalósítás élményszerű lehet a nemritkán nyomasztó iskolai számonkéréssel szemben; a tanár-diák viszony lehet partneri, az attitűd pedig diák-, nem pedig tananyag- és intézményközpontú. Sok középiskolás életét megkeseríti a pályaválasztás nyomasztó terhe. Akadémiánk direkt és indirekt módon egyaránt hiánypótló válaszokat ad erre a problémára. Hisszük, hogy ez nem teher, hanem izgalmas feladat, amely az érdeklődés megtalálásához vezet, amit a sikeres továbbtanulás és önmegvalósítás követ.

7 Célok és eredmények Az Engame Advanced Secondary School korábbi több száz diákja mind felvételt nyert célegyetemére Az angol magyar nyelvű programsorozatnak három célja van: a 21. századi kompetenciák fejlesztése, érdemi orientáció és közösségépítés. 21. századi kompetenciák átadása Az öt-tíz év múlva legkeresettebb foglalkozások ma még nem is léteznek, ezért a dinamikusan változó világban elengedhetetlen, hogy diákjaink megtanuljanak alkalmazkodni a körülményekhez, vagy képesek legyenek alakítani azokat. Korunk jellemző elvárásai közé tartozik a problémamegoldó képesség, a kreativitás, a kritikus gondolkodás és a gyors döntéshozás képessége. Érdemi orientáció Meggyőződésünk, hogy e sorok olvasója is tehetséges valamiben. A kérdés, hogy miben? Programjainkon együtt vizsgáljuk meg, hogy diákjaink mely területen tudnak kiteljesedni. Olyan élményekkel gazdagodnak Workshopjaink és Self- Awareness Trainingjeinken, amelyek alapján kikristályosodik előttük, hogy milyen fakultációt, azt követően pedig milyen szakot és hivatást érdemes választaniuk. Közösség Olyan közösség kialakítása a célunk, amely már a középiskolás évek alatt is komoly többletmotivációt és barátságos, inspiráló közeget jelent diákjaink számára. A későbbiekben pedig Alumni hálózatunk segít diákjainknak vállalkozásaik létrehozásában, projektjeikben, társadalmi és alkotómunkájukban egyaránt. Alumni táboraink, összejöveteleink lehetőséget teremtenek arra, hogy aktív és öregdiákjaink ötletei megerősítést, lendületet és támogatást kapjanak, és szinergiák jöhessenek létre többek között például startup vállalkozók, építészek, webdesignerek, programozók, közgazdászok között. Eredmények Az Engame Advanced Secondary School korábbi több száz diákja mind felvételt nyert célegyetemére, így többek között olyan egyetemeken tanul, mint a Cambridge, Yale, UCL, Imperial College London, University of Edinburgh, Warwick vagy épp a St. Andrews.

8 Hogyan alakíthatod a jövődet? Hogyan valósítsd meg önmagad? Mit jelent sikeresnek lenni? Az Engame Advanced Secondary School a középiskola utolsó négy évére épülve délutáni iskolaként élményalapú kompetenciafejlesztéssel tesz versenyképessé a nemzetközi felsőoktatásban és a globális unkaerőpiacon, és ad érdemi válaszokat a fenti kérdésekre. Mindeközben egy olyan, egymást segítő, inspiráló és baráti közösség tagja lehetsz, amely akár egész életedben, földrajzi helyedtől függetlenül, támogató közeget jelenthet projektjeidhez, (alkotó)munkádhoz, vállalkozásaidhoz. Advanced Secondary School 7

9 Freshman (2018- ban érettségizők) Az első évfolyamba éves diákokat várunk, akik a foglalkozásokon mélyebben megismerik az őket körülvevő világot (Reader s Club, Film Club, Field Trips), és el tudják helyezni magukat benne (Self-Awareness Trainings). Megismerkednek azokkal a progresszív kompetenciákkal (kooperáció, csapatmunka, véleményalkotás, társadalmi érzékenység, értékelés és legaktuálisabb digitális trendek), amelyeket majd a továbbiakban is használni fognak. Ezenkívül pedig a praktikus angolnyelv-tudásukat fejlesztjük. Évfolyamok A középiskola utolsó négy évére épülő progamsorozatban a megfogalmazott céloknak megfelelően délutáni és hétvégi foglalkozásokon találkozunk diákjainkkal. Sophomore (2017- ben érettségizők) A második évfolyamba éves diákok jelentkezését várjuk. A diákok a megszerzett és megerősített kompetenciák mellé a vitatkozás és érvelés képességét sajátítják el. Szervezünk motivációs életútelőadásokat, amelyeket szakmájukban sikeres emberek tartanak, és inspirálóan hatnak a diákokra. Szakértői segítséggel megtalálják azt a tág területet, ahol megvalósíthatják önmagukat. Utóbbi a fakultációválasztás és továbbtanulás megalapozása szempontjából is igen fontos. Az angol nyelv használatának a Sophomore évfolyamban is kiemelt szerepet szánunk. Junior (2016-ban érettségizők) A harmadik évfolyamba éves diákok jelentkezését várjuk. Az ebben a programban részt vevő diákok a kompetenciák használatának tökéletesítése és angolnyelvtudásuk elmélyítése mellett egyebek között Debate Clubokon vesznek részt, ahol társadalmi, diplomáciai, tudományos vagy morális kérdésekről is beszélgetnek. Érdeklődésüknek megfelelően lehetőséget kapnak arra, hogy saját projektjeikkel hassanak környezetükre. Ezzel pedig egyrészt a komplex problémamegoldó képességüket tehetik próbára, másrészt olyan referenciát jelent a jövőben a diákok számára, ami pótolhatatlan érték mind a nemzetközi felsőoktatásban, mind a globális munkaerőpiacon. Senior (2015-ben érettségizők) Végzős évfolyamunkat az angolszász felvételi folyamaton vezetjük végig, melynek része a szak- és egyetemválasztás, motivációs levél kialakítás, interjúfelkészítés, egyéb felvételi anyagok elkészítése, jelentkezési adminisztráció, diákhitel ügyintézés, esetleges ösztöndíj pályázatok felépítése és a kiköltözéssel kapcsolatos lépések.

10 Programjainkat olyan tanárok, szociológusok és pszichológusok fejlesztették és vezetik többek között a Harvard, a Bill & Melinda Gates Fundation, a Microsoft és az Intel kutatásaira alapozva akik az elmúlt években több száz a világ legjobb egyetemeire (pl.: Cambridge, Yale, UCL, Edinburgh, St. Andrews, LSE) felvett diák felvételi sikerében vállaltak döntő szerepet, valamint maguk is a legerősebb külföldi felsőoktatási intézményekben végeztek. (Bővebb információ a honlapunkon elérhető.) Az Engame Advanced Secondary School egyik legnagyobb értéke, hogy gyakorlati problémákkal és azok megoldásával foglalkoznak diákjaink. Vendégelőadóink akár a startup, a webdesign, a bankszektor, a színház vagy épp a klinikai pszichológia világából érkezve aktuális munkáikról, projektjeikről, kutatásaikról számolnak be, ezzel is insprirálva diákjainkat. 9 Tanáraink és tudományos háttér

11 Foglalkozások és tematika Foglalkozásaink, workshopjaink tematikájának összeállításakor az élményalapú kompetenciafejlesztést tartottuk szem előtt. Mély meggyőződésünk, hogy a közoktatásban túlsúlyban levő lexikális-elméleti tudást gyakorlattal, élményekkel és valós problémák megoldásával kell kiegészíteni, ellensúlyozni. Tisztában vagyunk a hagyományos iskolai oktatás diákságra rótt terheivel, éppen ezért programjaink összesen heti 4-5 órás elfoglaltságot jelentenek. Skills Workshop Hogyan írjak közérthető szöveget? Miért fontos, hogy a prezentációmat ne felolvassam, hanem előadjam? Hogyan szólítsak meg embereket a mondanivalómmal? A foglalkozások fő célja az élményalapú kompetenciafejlesztés négy fő területen: Learning, Writing, Speaking, Resarch. A Workshopon gyakorlati tapasztalat révén szereznek tudást a diákok. Egy szakértő segítségével értékelik saját és társaik teljesítményét és beszélik meg, hogy mi miért volt jó, illetve miben és hogyan udnak fejlődni. Reader s Club Hogyan alakultak ki a 21. századi válságok? Mi áll az amerikai egyetemi lövöldözések hátterében? Melyek a legújabb elméletek a globális fölmelegedésről? Hogyan tudósít a CNN, a BBC, a Spiegel és a Times? Mit tudhatok meg a Twitterről, a Facebookról és a LinkedInről? A Reader s Clubokon naprakészen követjük a legolvasottabb nemzetközi orgánumokat, értelmezzük, elemezzük anyagaikat. A foglalkozásokon a kritikus gondolkodásra, információstrukturálásra és a véleményalkotásra helyezzük a hangsúlyt, illetve különböző olvasási és információszerzési stratégiákat sajátítanak el a diákok. Motivation Lectures Mitől érzi sikeresnek magát valaki? Mi az a belső motiváció? Hogyan alakul egy karrier vagy épül fel egy vállalkozás? Szakmájukban sikeres emberek tartanak motivációs életút-előadásokat. Beszámolnak életük fordulópontjairól, dilemmáiról. Diákjaink valós képet kapnak egy-egy szakmai életút kanyarairól, elágazásairól, olyan motiváló példákkal találkozhatnak, amelyek akár életre szóló inspirációt jelenthetnek számukra. Project Workshop Hogyan váltsam meg a világot? Ha van egy jó ötletem, miként kezdjek neki a megvalósításának? Miért kell részfeladatokat megfogalmazni ahhoz, hogy elérjem a távlati célokat? Amikor megoldást keresünk egy problémára, meg kell terveznünk és szisztematikusan fel kell építenünk a folyamatot. Szakértőink ebben segítenek csoportba szerveződött vagy önálló projektekre vállalkozó diákjainknak. A különböző évfolyamok tanéveinek konkrét időbeosztásáról és foglalkozásairól honlapunkon lehet tájékozódni. További foglalkozásainkról, mint a Film Club, Practical Knowledge Workshop, Debate Club, honlapunkon lehet tájékozódni.

12 Számos kutatás és szakember (köztük Vekerdy Tamás, Daniel Goleman, Sir Ken Robinson) megállapította már, hogy az intelligencia jóval színesebb, mint amit a hagyományos középiskola preferál és értékel. Hazánkban is a logikai-matematikai és a verbális intelligenciát értékeli az oktatás. Az érzelmi, interperszonális vagy vizuális intelligánciáról nem, vagy alig vesznek tudomást az iskolák. Az Engame Advanced Secondary School tanárai szöveges értékeléssel és személyes konzultációkon segítenek a diákoknak, hogy megtudják, melyek az erősségeik, és melyek azok a területek, ahol még fejlődniük kell, sőt irányt is mutatnak, miként tudnának még jobban fejlődni. Minden tanév végén oklevelet, a Junior és Senior évek végén pedig az Engame Akadémia saját diplomáját, oklevelét kapják meg diákjaink, amelynek értéke egyre nő a nemzetközi felsőoktatás piacán. Értékelés

13 A felvételin az alábbiakra helyezzük a hangsúlyt: kreativitás kritikus gondolkodás nyitottság érvelés és logika véleményformálás problémamegoldó képesség motiváció angolnyelv-tudás Diákjaink kiválasztásakor elsősorban a felvételiző személyiségére vagyunk kíváncsiak, és csak másodsorban tanulmányi profiljára, hiszen tudjuk, hogy utóbbi csupán a matematikai-logikai, illetve a verbális intelligenciát illetően ad támpontot. Azonban a tehetség számos területen megmutatkozhat. Mivel programunkban az angol nyelvnek kiemelt szerepe van, e készség felmérését is fontosnak tartjuk a felvételi során. Felvételi Freshman, Sophomore és Junior évünkbe 2014 őszén két ciklusban lehet felvételizni. A felvételi két részből áll: az online jelentkezést minden esetben szóbeli interjú követi. A táblázatban foglaltuk össze a két teljes felvételi ciklus dátumait. Mivel a programba csak korlátozott számú diákot van lehetőségünk felvenni, mindenkinek javasoljuk, hogy az első felvételi ciklusban jelentkezzen. Első ciklus Online jelentkezés Felvételi interjúk Regisztráció és ösztöndíjjelentkezés Ösztöndíj eredményhirdetés Második ciklus Online jelentkezés Felvételi interjúk Regisztráció és ösztöndíjjelentkezés Ösztöndíj eredményhirdetés augusztus 25. szeptember 21. szeptember szeptember 29. október 3. október 6. szeptember 22. október 19. október október november 3. } } A felvételi folyamatot honlapunkon tudod megkezdeni.

14 Közösség Az Engame Advanced Secondary School az utóbbi években olyan közösséget alakított ki aktív és öregdiákjaiból, akik inspirálják és támogatják egymást úgy a tanulmányi előmenetelben, mint a hobbikban, munkában, projektekben. Diákjaink időről időre összegyűlnek, hogy nemzetközi és hazai tapasztalataikat megosszák egymással, és ápolják a programjaink során szövődött barátságokat. Alumni hálózatunk tagja többek között a UCL Hungarian Societyjének alapító elnöke és a Glasgow-i Egyetem magyar közösségének következő évi elnöke is. De van köztük befektetési bankár, matematikus és stratégiai tanácsadó is. Karácsonyi és nyári összejöveteleink jó alkalmat biztosítanak arra, hogy a más külföldi egyetemeken tanuló és már a munkaerőpiacon elhelyezkedett diákjaink megosszák élményeiket az akadémiánk programjaiban részt vevő diákokkal, ezzel is motiválva őket.

15 Tanév Az Advanced Secondary School minden évfolyamára érvényesek az alábbi dátumok. Introduction Weekend and Beginning of Semester 1 Midterm End of Semester 1 Beginning of Semester 2 Midterm End of Year / Graduation Fontos dátumok A felvételi folyamatot honlapunkon tudod megkezdeni. } november 7-8. december február február április július 3-4.

16 Tevékenységünk minőségének egyik legfontosabb záloga: anyagi függetlenségünk. Éppen ezért sem állami, sem uniós, sem egyéb külső forrásokat nem Tandíj és ösztöndíj használunk fel működésünkhöz. Intézményünk szellemiségének mindazonáltal fontos alappillére a társadalmi felelősségvállalás. Ennek jegyében a tandíjak jelentős hányadát rászorultsági alapú ösztöndíjunk finanszírozására fordítjuk. Aktuális tandíjainkról és ösztöndíjpályázatainkról honlapunkon lehet tájékozódni.

17 Kreatív feladatok, ösztönző mentorok, sokszínű program, játékos tanulás, mozgalmas órák, kedves, segítőkész csapat! Nem volt, ami ne tetszett volna! :) Zóra, 2015, Junior Year Nagyon tetszett, hogy kíváncsiak voltak a véleményemre és megtanítottak kifejezni azt. Nem tipikus iskolai feladatok voltak, hanem szórakoztató, izgalmas, új (!) és kreativitást igénylőek. Örülök, hogy részt vettem ebben a programban, rengeteget kaptam, sok érdekes emberrel találkoztam, ajánlom mindenkinek, aki szeretne készülni a külföldi továbbtanulásra. Horváth Miléna, 2015, Junior Year Olyan képességeket lehet fejleszteni, amelyekre az oktatásban kevesebb hangsúlyt fektetnek. Prezentáció, projektek, kutatás. Máté, 2015, Junior Year Az egyik legprofibb szervezés amiben valaha részt vettem. Nagyon jó ötletek voltak a megvalósáításra. Kreativitás!!! Borenich Levente, 2015, Junior Year Változatos programok, sok csapatmunka, családias hangulat, mindenki nagyon kedves Niedermüller Erik, 2015, Junior Year Mindig vidámság fogadott. Iskola mellett sem jelentett megerőltetést. Tetszettek a feladatok és a társaság is jó volt. Kár, hogy vége. Erdődi Lili, 2015, Junior Year Nagyon örültem, hogy mindig megkérdezték a véleményünket, sokszor volt olyan alkalom, hogy muszáj vol beszélni, ami számomra fontos, mert úgy érzem, többet fejlődtem ezzel a módszerrel. Akikkel a program alatt találkoztam, mind kedvesek, közvetlenek voltak, sokat segítettek. Bihari Kriszta, 2015, Junior Year Hasznos volt, hogy végig angolul kellett beszélnünk, tetszett, hogy különféle programok, feladatok voltak. A filmklubok nagyon tetszettek, szerintem nagyon jók voltak. Jávor Anna, 2015, Junior Year Referenciák orientáció, 21. századi kompetenciák, közösség

18

19 Kapcsolat } cím: nyitvatartás: telefon: mobil: web: 1054 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 50. H-P, óráig

20

Választás, felelősség, tevékenység

Választás, felelősség, tevékenység Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt Választás, felelősség, tevékenység Önálló munka a természettudományok

Részletesebben

A te het séggondozás nemzetközi horizontja, II. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, II.

A te het séggondozás nemzetközi horizontja, II. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, II. A te het séggondozás nemzetközi horizontja, II. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, II. Géniusz Könyvek A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Csapó Krisztián * Vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei. a Budapesti Corvinus Egyetemen

Csapó Krisztián * Vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei. a Budapesti Corvinus Egyetemen 4. évfolyam, 1. szám 2010. IV. negyedév 33-51 (19 old.) Csapó Krisztián * Vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei a Budapesti Corvinus Egyetemen A vállalkozásoktatás szerepe a felsőoktatásban az elmúlt

Részletesebben

nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata

nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2013 HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2013 impresszum Szerkesztette: Kardos Anita Kiadványszerkesztő:

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

HOPPÁ Disszeminációs füzetek 31. nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac

HOPPÁ Disszeminációs füzetek 31. nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 31. nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2011 Impresszum Szerkesztette: Kardos Anita Kiadványszerkesztő: Vilimi Kata Kiadja: Tempus Közalapítvány,

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések Szerkesztette: Krenedits Sándor - Pásztor Ildikó Szakértő: Dr. Gyarmathy Éva Előszó... 2 Bevezetés...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi menedzsment szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány SZELLEMI TŐKE MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI UNIÓ KÜSZÖBÉN

Részletesebben

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok)

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok) A Záró kötet magyar fejezete Írta: Gönczöl Enikő és Bognár Tibor 1 Bevezetés 1.1. A magyar közoktatás intézményrendszere A ma még érvényes de éppen módosítás alatt álló jogszabályok szerint Magyarországon

Részletesebben

AZ ÖNISMERET, MINT A KARRIERFEJLESZTÉS ESZKÖZE

AZ ÖNISMERET, MINT A KARRIERFEJLESZTÉS ESZKÖZE AZ ÖNISMERET, MINT A KARRIERFEJLESZTÉS ESZKÖZE Az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola kiemelt küldetése, hogy olyan gyakorlat-orientált képzést nyújtson, mellyel a végzett hallgatók a munka világában versenyképesek

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre

a 2015/2016-os tanévre A Debreceni Ady Endre Gimnázium Ady Endre Secondary School FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETE érdeklődő diákok és szüleik részére a 2015/2016-os tanévre Harminc évesek vagyunk! Debrecen 2014. október 31. Kedves

Részletesebben

PALYA. Diplomaátadók. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS

PALYA. Diplomaátadók. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS JÚLIUS pótfelvételi TOVÁBBTANULÁS Diplomaátadók Tartalom FILM TDK Nem varrószakkör, nem könyvklub. Nem készítjük őket, de nem is csak nézzük.

Részletesebben

HR-igények és kompetenciák a soproni informatikai szektorban

HR-igények és kompetenciák a soproni informatikai szektorban HR-igények és kompetenciák a soproni informatikai szektorban A soproni informatikai vállalatok HR-igényeinek és a hallgatók kompetenciáinak összekapcsolási lehetőségei Készítette: MKW Wirtschaftsforschung

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program keretében

Részletesebben

a Vállalozókészség fejlesztése

a Vállalozókészség fejlesztése a Vállalozókészség fejlesztése Leonardo da Vinci, Grundtvig és Erasmus projektek tükrében HOPPÁ Disszeminációs füzetek 46. A vállalkozókészség fejlesztése Leonardo da Vinci, Grundtvig és Erasmus projektek

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Németh Szilvia Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Esettanulmány, Vesala Yläasteen Koulu, Helsinki, Kontula December 2011 Tartalom Bevezetés... 4

Részletesebben

Középiskolai Hívogató

Középiskolai Hívogató Középiskolai Hívogató TÉGED VÁR BÉKÉSCSABA, A DIÁKOK VÁROSA! A Csabai Mérleg oktatási különszáma. Felelôs kiadó: Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt. INGYENES VÁROSI LAP Kedves diákok, tisztelt szüleik! A városháza

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

FOGALOMTÁR A TEHETSÉGPONTOK SZÁMÁRA (ALAPVÁLTOZAT) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010.FEBRUÁR 8.

FOGALOMTÁR A TEHETSÉGPONTOK SZÁMÁRA (ALAPVÁLTOZAT) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010.FEBRUÁR 8. FOGALOMTÁR A TEHETSÉGPONTOK SZÁMÁRA (ALAPVÁLTOZAT) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010.FEBRUÁR 8. Tartalom BEVEZETÉS... 3 FOGALOMTÁR...4 Animációs szolgáltatások... 4 Differenciált

Részletesebben

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN Ferenc Gabriella V. évfolyam, gazdasági agrármérnök szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

Iránytű. www.pwc.com/hu. A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek. Tartalom. 2. szám 2013. december. ERM: a vállalat integrált szenzora 3

Iránytű. www.pwc.com/hu. A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek. Tartalom. 2. szám 2013. december. ERM: a vállalat integrált szenzora 3 Iránytű A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek 2. szám 2013. december Tartalom ERM: a vállalat integrált szenzora 3 Jelentős előnyöket jelenthet az IFRS magyar bevezetése 5 Halasztott adó: módosítás,

Részletesebben

Hídépítés a felsőoktatás és a munka világa között

Hídépítés a felsőoktatás és a munka világa között Aktív ingyenes Xii. évfolyam 3 4. szám Hídépítés a felsőoktatás és a munka világa között Ahol a japán és a magyar kultúra találkozik Egy fedél alatt az X, az Y és a Z generáció Fotó: Csákvári Zsigmond

Részletesebben

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja 2014-1 - Szellemiségen először is egy olyan erkölcsi felfogást, pontosabban alapvető tulajdonságok csoportját értjük, melyet az iskola annyira megszerettet

Részletesebben

Nemzetközi együttműködési kultúráért nívódíj

Nemzetközi együttműködési kultúráért nívódíj Nemzetközi együttműködési kultúráért nívódíj A legjobb nemzetközi oktatási-képzési projektek Magyarországon 2015 Nemzetközi együttműködési kultúráért Nívódíj 2015 2 3 A minőség elismerése Kiemelkedő színvonalú

Részletesebben

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát!

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit

Részletesebben