ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 28-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 28-i ülésére"

Átírás

1 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) Fax: (28) Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 28-i ülésére Tárgy: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata Érintett bizottságok: Humánpolitikai Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! Az Alapszolgáltatási Központ április 12-étől új szolgáltatásként önként vállalt feladatként elindította a kapcsolattartási ügyeletet. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 40. (3) bekezdése szerint: Gyermekjóléti központnak minősül az az önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működő gyermekjóléti szolgálat, amely az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt. Így a) utcai és lakótelepi szociális munkát, b) kapcsolattartási ügyeletet, c) kórházi szociális munkát, d) készenléti szolgálatot biztosít. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 7. és 7/B. -a szerint: 7. A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgáltatás alapfeladatain túl speciális szolgáltatásokat, így utcai és lakótelepi szociális munkát, kapcsolattartási ügyeletet, kórházi szociális munkát és készenléti szolgálatot biztosít.

2 2 7/B. (1) A kapcsolattartási ügyelet célja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása mellett a) konfliktuskezelő, segítő szolgáltatás nyújtása, vagy b) az érintettek kérésére, illetőleg a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárás (mediáció) biztosítása, melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük a megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről történő betartása, vagy c) önálló szakmai módszertani programmal rendelkező kapcsolatügyeleti szolgáltatás nyújtása, vagy d) a felügyelt kapcsolattartást elrendelő gyámhivatallal történt előzetes egyeztetést követően a felügyeletet ellátó szakember biztosítása vagy más felügyeletet ellátó szakember jelenlétének lehetővé tétele. (1a) A kapcsolattartási ügyelet feladatát ellátó intézmény a) a felügyelt kapcsolattartáson történtekről, a szülő-gyermek kapcsolat alakulásáról, a felügyelet fenntartásának szükségességéről felkérésre, b) a felügyelt kapcsolattartás felülvizsgálatára vonatkozó javaslatáról hivatalból tájékoztatja a gyámhivatalt. (2) A kapcsolattartási ügyelet feladatát ellátó intézmény a nevelőszülői hálózat működtetőjével kötött külön megállapodás alapján a szolgáltatást a nevelőszülőnél elhelyezett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult vér szerinti szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy között is biztosíthatja. (3) A felek hatósági eljárást mellőző kezdeményezése esetén gyermekvédelmi közvetítést az a személy végezhet, akit a szociális továbbképzések rendszerében minősített konfliktuskezelő vagy mediációs programon kiképeztek, illetve az ilyen program trénere. Kiképzettnek kell tekinteni azt a személyt is, akiről a programot minősíttető személy, illetve szervezet igazolja, hogy olyan programon szerzett tanúsítványt, amelyet később, de még e rendelet hatálybalépése előtt minősítettek. Gyermekjóléti szolgálatunk nem minősül gyermekjóléti központnak, így a kapcsolattartási ügyelet önként vállalt feladatnak minősül, jogszabály alapján nem kötelező feladata az Önkormányzatnak. A Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala az Önkormányzat által fenntartott Alapszolgáltatási Központ gyermekjóléti szolgáltatásának évi hatósági ellenőrzését végezte augusztus 11-én. A fenntartó Önkormányzat részéről megteendő intézkedésként előírták, hogy a képviselő-testület egészítse ki a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendeletét, a térítési díjak és a szolgáltatások tekintetében a kapcsolattartási ügyelet kerüljön szabályozásra. A Gyvt. 29. (1)-(2) bekezdése alapján: (1) A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot. (2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit,

3 3 b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját és a kérelem elbírálásának szempontjait, c) az intézményvezető hatáskörében külön eljárás nélkül biztosítható ellátásokat, d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait, e) a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait. A Gyvt a szerint Térítésmentesen kell biztosítani a 40. (1)-(3) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatást, amely esetben intézményi térítési díjat sem kell megállapítani. Így a helyi lakosok részére a kapcsolattartási ügyeletért térítési díj nem állapítható meg. Összefoglalás a kapcsolattartási ügyeletről: Az Alapszolgáltatási Központban április 12-e óta működik, kéthetente (páratlan) szombaton 9-12, illetve páros héten pénteken óra között működik a kapcsolattartási ügyelet. Felügyelt kapcsolattartást is vállalnak, képzett mediátorokkal rendelkeznek (2 fő, további 1 fő záró dolgozata folyamatban). A Járásbíróságtól és Gyámhivataltól folyamatosan érkeznek megkeresések. Kapcsolattartási ügyelet célja: A szolgáltatás célja, hogy biztosítsa a gyermek alapvető jogát mindkét szülőjével való rendszeres kapcsolattartásra. Kapcsolattartási ügyelet feladata: Az intézmény nyugodt, semleges helyet biztosít a gyermekek és szüleik számára, ahol szakemberek felügyeletével, segítségével újra indulhatnak a megrekedt kapcsolatok. A semleges hely biztosítása mellett konfliktuskezelő szolgáltatásával segíti a szülők közötti kommunikációt, konstruktívan kezeli a kialakult nézeteltéréseket. Gyermekvédelmi mediációs szolgáltatásával a közös megoldás irányába mozdítja el a feleket. Kiemelt feladata, hogy szolgáltatása révén a gyermek újra csak Gyermek lehessen, a szülő pedig Szülővé váljon. Kapcsolattartási ügyelet kialakításánál megfogalmazott elvek: - Semlegesség - Fokozatosság - Konstruktivitás - Szülők közötti kommunikáció elősegítése Kapcsolattartási ügyelet tárgyi és személyi feltételei: Tárgyi feltételek: A kapcsolattartási ügyelet kialakításánál nagyon fontos, a jól felszerelt, a gyermekek széles korosztálya részére berendezett játszószoba. A játszószobák kialakításánál figyelembe kell venni, hogy alkalmanként akár más korosztályú gyermekek is használhatják. Berendezésénél olyan játékok beszerzését tartják fontosnak, amik előmozdítják a közös játékot. Mivel a kapcsolattartási ügyeletet 0-18 év közötti gyermekek veszik igénybe, a játékok széles skáláját kell biztosítani. Fontosnak tartják, hogy legyen a szobában ügyességi játék (pl: csocsó, célbadobó, kugli, labda), társasjáték, építőjáték és kreativitást fejlesztő játék pl.: (babaszoba, babakonyha, gyurma, festék, gyöngy, cérnák, fonalak, üvegfesték stb.). A lényeg, hogy közös legyen a játék, és ezáltal alakuljon a gyermek és a látogató szülő közötti kapcsolat. Legyen módjuk ismerkedni, élvezni a közös tevékenykedést, és legyen módjuk, ha erre van szükség (pl. kamaszoknál) megmérkőzni egymással. Így a játék alatt oldódik a feszültség, közelebb kerülnek egymáshoz a felek.

4 4 Szükség van kisebb szobákra, ahol a szülők (pl. zsilipelésnél) várakozhatnak, illetve olyan tárgyalószobára ahol az előkészítő beszélgetések és a mediációs tárgyalás is lefolytatható. A szülői váró berendezése kanapé, asztal, székek. Célszerű olvasnivalóról gondoskodni. A tárgyaló berendezésénél a kényelem fontos. A szoba berendezéséhez tartozik egy asztal, székek, vagy kanapék, illetve a Flip-chart tábla, amellyel végigkövethető a megállapodás minden szakasza. Személyi feltételek: A kapcsolattartási ügyelet/kapcsolatügyeleten a mediáló szakemberek alapvégzettsége: felsőfokú humán végzettség (szociális munkás, szociálpedagógus, pszichológus, gyógypedagógus, pedagógus, jogász, lelkész, közösségszervező). Emellett elengedhetetlen a 3 éves gyermekvédelmi gyakorlat, továbbá speciális képzettség: a szociális továbbképzések rendszerében minősített (akkreditált) min. 60 órás konfliktuskezelő, vagy mediációs programon való részvétel vagy mediátor diploma. Kapcsolattartási ügyelet szolgáltatás területi illetékessége: A kapcsolattartási ügyelet szolgáltatás a Kistarcsa város területén bejelentett lakóhellyel rendelkező lakosok számára elérhető. A kapcsolattartási ügyelet költségei: A kapcsolattartási ügyeletben résztvevő 2 fő alkalmanként 6-6 ezer forint díjazásban részesül. Ezen feladat biztosítása éves szinten ,- Ft x 26 hét 600 ezer forint költséget jelent az Önkormányzatnak. Jogszabályi háttér: Tevékenységüket a Polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet, a közvetítői tevékenységről szóló évi LV. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései alapján látják el. Adatvédelem: Feladatukat az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló évi CXII. törvényben foglaltak szerint végzik. Ennek megfelelően, tevékenységük megkezdésekor szóban és írásban tájékoztatják a szülőket jogaikról és lehetőségeikről. A dokumentumok aláírásával a szülők elfogadják az intézmény szabályait, és hozzájárulnak az adatok kezeléséhez. Abban az esetben, ha a szülő igényli, az intézmény által vezetett dokumentumokba betekinthet. Ez azt jelenti, hogy a kapcsolattartási napló bejegyzéseit elolvashatja, arról annak aláírása után másolatot kérhet. A munkatársak által készített feljegyzések az ügyfél számára nem hozzáférhetőek. Amennyiben az üggyel kapcsolatban bíróságtól, gyámhivataltól véleményt, összefoglalót kérnek, azt a munkatársak elkészítik, és megküldik az illetékes hatóságnak. Az ügyfél a hatóságoktól kérheti ki a rá vonatkozó dokumentációt.

5 5 Kapcsolattartási ügyelet igénybe vételének módja, az ehhez kapcsolódó feladatok: A kapcsolattartási ügyelet szolgáltatásra, önként is jelentkezhetnek a családok, illetve a területileg illetékes gyámhivatal vagy bíróság is kötelezővé teheti az igénybevételt. Munkafolyamat: Előjegyzés, esetelosztás Kapcsolatfelvétel levél útján + tájékoztató anyagok kiküldése (általános tájékoztató a kapcsolattartási ügyeletről, intézményi keret-megállapodás) Előkészítő beszélgetés, házirend ismertetése/átadása, általános tájékoztató a mediáció módszeréről, keret-megállapodás aláírása Mediáció, mely megállapodással zárul Ismerkedés az intézménnyel (gyermek kapcsolattartó szülő nélkül) Kapcsolattartás Továbblépés magasabb kapcsolattartási szintre, melyhez új megállapodás szükséges. Kapcsolattartási ügyelet dokumentációja: 1. Előjegyzési Napló 2. Általános tájékoztató a kapcsolattartási ügyeletről 3. Intézményi keret-megállapodás 4. Házirend 5. Kapcsolattartási napló A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a szerint a jogszabály előkészítőjének előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható következményeit. 17. (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A felülvizsgálat során a kapcsolattartási ügyelet önkormányzati rendeletben történő szabályozása szükségessé vált. II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: Környezeti és egészségi következményei nincsenek. III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletmódosítás adminisztrációs nehézséget nem okoz, az adminisztrációs terhek kisebb arányban megnövekednek.

6 6 IV. A rendelet megalkotásának szükségessége: A Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a Gyermekjóléti Szolgálat ellenőrzése kapcsán észrevételezte, hogy az önkormányzati rendelet kiegészítése indokolt a térítési díjak és a szolgáltatások tekintetében. V. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A kapcsolattartási ügyelet szabályozása és térítési díja nem kerül megállapításra. VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Rendelkezésre állnak a szükséges szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek. Rendeletalkotás! Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 16/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet elfogadása minősített többséget igényel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján. Kistarcsa, január 13. Solymosi Sándor polgármester

7 7 Kistarcsa Város Önkormányzat /2015. ( ) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 16/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 16/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) bevezető része az alábbiak szerint módosul: Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet az alábbi 6/A. -al egészül ki: Kapcsolattartási ügyelet 2. (1) A gyermekjóléti alapszolgáltatáson túl a Gyermekjóléti Szolgálat speciális szolgáltatást is nyújt, így kapcsolattartási ügyeletet biztosít. (2) Kistarcsa Város Önkormányzata kapcsolattartási ügyelet fenntartásával biztosítja az érintett gyermekek és a kapcsolattartásra jogosult szülők vagy más személyek találkozását, illetve az együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása mellett a) konfliktuskezelő, segítő szolgáltatást nyújt, b) az érintettek kérésére vagy a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítő eljárást (mediáció) biztosít, c) kapcsolatügyeleti szolgáltatást nyújt. (3) A kapcsolattartási ügyelet térítésmentes. 3. E rendelet február 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Solymosi Sándor Polgármester Czukkerné dr. Pintér Erzsébet Jegyző

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KER. RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KER. RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Kapcsolattartási Ügyelet Szakmai Protokoll Készült a Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetségének 2007- ben elfogadott szakmai protokollja alapján a helyi sajátosságok figyelembevételével

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésére

Részletesebben

Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról KAZINCBARCIKAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról Készítette: István Zsolt igazgató Tátrai Ildikó intézményi egységvezető Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről,

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Ügyszám: 845/2015/Ó. ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, 2015. május 28-án (csütörtök),

Részletesebben

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER JEGYZŐ 8452 Halimba, Petőfi u. 16. 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 (88) 521-100 fax:(88)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Szám: /2015. NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 11-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER JEGYZŐ 8292 Öcs, Béke u. 35. 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 (88) 521-100 fax:(88) 212-794 Ügyszám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Tel.: 93/340-737 Ikt. Sz: 25-8 / 2011 Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. - 1 -

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. - 1 - - 1 - A tervezet célja, hogy megteremtse az összhangot az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/1813. számú törvényjavaslatnak

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya 1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 52/2003.(XI.11.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról,

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben