Jó gyakorlatok a Curie Tehetségpontban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jó gyakorlatok a Curie Tehetségpontban"

Átírás

1 Jó gyakorlatok a Curie Tehetségpontban A tehetségek iránti igény egyre erőteljesebben jelentkezik, ezért a tehetséggondozás kiemelt fontosságú kérdés. Elkerülhetetlen a tehetséggondozásnak a mindennapi oktatásba történő beépítése, különben a sok alulteljesítő tehetség eleve kimarad a fejlesztésből. Elengedhetetlen azonban a tanórai tehetséggondozáson kívül a tanórán kívüli tehetséggondozás. Részben ezt is az iskolák oldják meg, de egyre nagyobb teret hódítanak az iskolákhoz kapcsolódó, de iskolán kívüli civil szervezetek, az utóbbi időben a tehetségpontok. Azt, hogy milyen programokkal és módszerekkel lehet egy-egy tehetséges gyerekkel vagy csoporttal foglalkozni, csak az alábbi információk birtokában tudjuk megtervezni: - az érintett gyermekek kora; - érdeklődési körük, speciális területük; - milyen szinten állnak, mit tudnak, milyen képességekkel rendelkeznek; - milyen motivációk inspirálják, milyen a feladat iránti elkötelezettségük; - mit tud a pedagógus nyújtani, vagy ki az, aki az adott területen szakmailag kompetens; - mennyire számíthatok a családi háttér támogatására; - a tanuló énképe és perspektívái; - milyen segítőkre (csapatra) támaszkodhatom; - az iskolai pedagógiai klíma kedvez-e ilyen munkának; - milyen feltételrendszer mellett dolgozom (könyvtár, laboratórium, egyéb intézményi és technikai háttér ); - mennyi időt és energiát tudok/akarok befektetni ebbe a munkába; - igénylik-e és elismerik-e valakik ezt az extra teljesítményt. A program megalkotásakor a fentieket vettük figyelembe, a velünk együtt dolgozó tanárok az érintett tanulók/szülők bevonásával a lehetséges utakat és módszereket megválasztottuk közösen. A Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány 1993 óta működik, 1998 óta közhasznú, 2008 óta regisztrált tehetségpont. A versenyek szervezését a Magyar Tehetséggondozó Társaság tagjai kezdték, majd a Curie Alapítvány felvállalta annak folytatását, de továbbra is aktívan közreműködnek a MTT Kémia és

2 2 Környezetvédelmi Szekciójának tagjai. Így több mint 23 éve vált ismertté a ma már nemzetközivé vált kémia verseny. A környezetvédelmi versenyen 1996 óta vehetnek részt a tanulók, a matematika verseny 5 éves múltra tekint vissza. A kezdetben a tehetségfejlesztést, tehetségek kibontakoztatását csak versenyeztetéssel valósította meg. Az itt szerzett tapasztalatokra építve és e terület kutatási eredményeinek alkalmazásával a tehetségfejlesztés, tehetségsegítés köre egyre bővült. Missziója a tehetséges gyerekek felkutatása, tehetségsegítés, a tehetséges gyerekekkel foglalkozó pedagógusok képzése. A Curie Alapítvány hálózatot épített ki szolnoki, Szolnok környéki valamint az ország különböző területein s határainkon túli iskolákkal. Igyekszünk feltérképezni az általános és középiskolákban folyó tehetséggondozó programokat. Felhasználva kapcsolatainkat segítséget tudunk nyújtani az egyes tanulóknak a tehetséggondozó programok kiválasztásában, esetlegesen pályaválasztásában. 1.) Helyzetelemzés, amely a programalkotás körülményeit mutatja be. A Curie Alapítvány sajátos helyzetben van, mint Tehetségpont. Alapjában véve iskoláktól függetlenül működik (konkrétan egy iskolához sem tartozik). Kapcsolatban áll különböző általános és középiskolai tanárokkal, sőt az utóbbi időben óvónővel és főiskolai tanárokkal, pszichológusokkal, főiskolai tehetség szakértőkkel bővült az alapítvány munkáját segítők köre. A tanárokon keresztül kapcsolatban állunk az oktatási intézményekkel. A Curie Alapítvány hálózatot épített ki szolnoki, Szolnok környéki valamint az ország különböző területein, s határainkon túli iskolákkal. Igyekszünk feltérképezni az általános és középiskolákban folyó tehetséggondozó programokat. Felhasználva kapcsolatainkat, segítséget tudunk nyújtani az egyes tanulóknak a tehetséggondozó programok kiválasztásában, esetlegesen pályaválasztásában. A Curie Alapítvány programját a vele kapcsolatban álló iskolák tevékenységéhez igazítva állította össze, ugyanis munkáját az iskolákban tanuló diákokra illetve tanárokra vonatkoztatva szervezi és végzi, számukra tehetséggondozó programokat szervez, azok munkáját segíti. Emellett a Curie alapítvánnyal keretszerződésben álló pszichológus tehetségszakértő munkájára ez irányú képzést végző egyetemi tanár tanácsadói tevékenységére számít.

3 3 A velünk együtt dolgozó tanárok matematika és természettudományos szakterületen dolgoznak, ez irányú tehetségeket gondoznak, ezért az általunk kidolgozott program elsősorban logikai-matematikai és természeti (természettudományos témakörű foglalkozások) tehetségterületekkel foglalkozik, tehát a program erre irányul. Minden szakterületen fontos azonban a kommunikációképesség, a személyiségfejlesztés, így a foglalkozásaink közé bevettünk interperszonális és intraperszonális és nyelvészeti foglalkozásokat is. Kapcsolatot vettünk fel s veszünk fel olyan iskolákkal, tehetségpontokkal, melyeknek testi kinetikus térbeli vizuális és zenei tehetségterületek szerepelnek a profiljukban s számukra bemutatkozási lehetőséget biztosítunk. A komplex személyiségfejlesztés szempontjából látjuk ennek jelentőségét, fontosnak tartjuk, hogy a programunkban résztvevők nyitottak legyenek más tehetségterületek iránt is. 2.) A tehetségsegítési terület bemutatása (tehetségazonosítás, tehetséggondozás, tehetségtanácsadás stb.) Valamilyen szinten - nem azonos mértékben mindegyik tehetségsegítési terület szerepel a programunkban. Tehetségazonosítás: A gyakorlati tehetségazonosítási munkát többféle eljárás alkalmazása, azok eredményeinek komplex felhasználása teheti hatékonyabbá. A tehetségazonításban egyaránt használunk objektív és szubjektív eljárásokat. a szubjektív és objektív eljárások együttes használata növeli a tehetségek azonosításának biztonságát. A gyerekek képességeinek megállapítása egy hosszú folyamat. Ahhoz, hogy megbízható képünk legyen a gyerekek képességéről, különböző források felhasználásával kell információt gyűjteni. Elsődlegesen a tanulók tanórai szereplése és tanórai teljesítménye ad információt. Az osztálytermi módszerek, gyakorlatok és tapasztalatok gátolhatják és serkenthetik az egyéni különbségek kibontakozását. A gyermek adottságainak megfigyelése mellett fontos kérdés, hogy az iskolai, osztálytermi környezet maximális lehetőséget nyújt-e az adottságok gyakorlásához, a képességek kibontakoztatásához. Objektív eszközként a velünk kapcsolatban álló pedagógusok különböző teszteket használnak (tanulási stílus, motivációs teszt, stb.).

4 4 Ezek alapján feltérképezhető, kik azok a tanulók, akik amellett, hogy motiváltak, jó logikai képességekkel rendelkeznek. A kiváló matematikai gondolkodású gyerekek már korán nagy érdeklődést mutatnak a számok iránt. Gyakran érzelmileg fordulnak a számok felé, némelyeket megszemélyesítenek, lehetnek kedvenc számaik, és olyanok, amelyeket csúnyának tartanak. Szeretik a számjátékokat, élvezettel számolnak, keresnek és találnak összefüggéseket. Szeretik a kirakójátékokat, a téri rejtvényeket, mintákat. Játékaikat rendszerezik, szortíroznak, osztályba sorolnak sok mindent. Ezeknek az információknak a birtokában igyekeznek foglalkozni a kollégáink a tanulókkal, elsősorban tanórán. A jó képességű tanulókat nívócsoportos kiscsoportos oktatásban részesítjük (részesítik a kollegák) majd különböző tanórán kívüli kiscsoportos foglalkozásokat szerveznek, melyekre már a tehetségígéreteket, s motivált tanulókat vonják be. Ezekre a foglalkozásokra önként is jelentkezhetnek a tanulók, de a szaktanár javaslata döntő mértékben játszik szerepet. A kiscsoportos foglakozásokon újabb vizsgálatokra kerül sor. a.) A tehetségazonosítást a velünk kapcsolatban álló iskolák többségében a szaktanár végzi, aki az osztályfőnök véleményére is támaszkodik. b.) a Curie Tehetségpont által szervezett foglalkozások keretén belül pszichológiai teszttel állapot felmérést végez a pszichológusunk, aki az értékelést az osztályfőnökkel megbeszéli, tájékoztatja a szülőt is, sőt konzultációs lehetőséget biztosít a tanuló számára is. Az azonosítási folyamat legfontosabb faktora a gondozás. A tehetségazonosítás a mindennapi tehetséggondozás során valósulhat meg a leghatékonyabban. Tehetséggondozás: A tematikába rendezett tartalom fejlesztés fókuszai: - gondolkodás fejlesztése: problémamegoldás, induktív következtetések, deduktív gondolkodás, analógiák ismerete, mennyiségi és valószínűségi következtetések, kritikai gondolkodás - megismerési képességek fejlesztése: információszerző- és feldolgozó képesség, kommunikáció, szövegalkotás - kreativitás fejlesztése: ötletek, divergens gondolkodás, problémaérzékenység, újrafogalmazás, transzferálás

5 5 A tehetségfejlesztés nem jelentheti egyszerűen csak a nagyobb mennyiségű ismeretanyag elsajátítását, vagy a különböző képességek edzését. (Természetesen erre is szükség van.). A tehetségígéretek a determinációs tényezők bonyolult kölcsönhatásaiban alakulnak. Egyéni boldogulásukhoz több tényező együttes fejlesztésére kell koncentrálni. A gyerek csak akkor képes manifesztálni képességeit, ha erre lehetőséget és bátorítást kap. A fejlesztés különösen fontos a hátrányos helyzetű, kulturálisan eltérő csoportokhoz tartozó és/vagy valamilyen képességdeficittel küzdő gyermekek esetében. Ebben a körben nem szabad az aktuálisan mutatott képességekből kiindulni, hanem célzott fejlesztés során a megfigyelt tevékenységük és eredményességük alapján kell megítélni a bennük rejlő potenciált. A fejlesztés egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások keretében történik. Tehetségtanácsadás: Igény szerint, tanulóra és szülőre, esetenként tanárokra vonatkoztatva történik. 3.) A program céljának meghatározása (annak részletezése, hogy kik számára készítették a programot, milyen célokat fogalmaztak meg) A programban óvodáskorú gyerekektől érettségiző tanulókig vesznek részt. Céljaink: minél hamarabb derüljön ki, lehetőleg már óvodáskorban, hogy ha egy gyereknek valamely területen kiemelkedő adottságai vannak, Minél több tanuló találjon rá már az alsóbb évfolyamokon adottságainak, hajlamainak és érdeklődésének legjobban megfelelő területre, melyben produktív s sikeres lehet. Biztosítsuk a tanulóknak azokat a lehetőségeket, amelyek elősegítik képességeik hatékonyabb kibontakoztatását és fejlesszük személyiségbeli háttértényezőket is. Konkrét cél: a tanulóik egyéni adottságainak, képességeinek felderítése, a személyiség sokoldalú kibontakoztatása, a tanulók kellő motiválása.

6 6 4.) A tehetségsegítő programba történő beválogatás (szempontja, módszerei, válogató személy kompetenciája) Szempontjai: a.) Motiváció A motiváltságra a következő tulajdonságokból következtethetünk: megismerésvágy, széles és/vagy mély érdeklődés, elmélyültség, kitartás, kihívás keresése, magas célok és teljesítményigény, tökéletesre való törekvés A programba első körben jelentkezés alapján kerülnek a tanulók. Azok jelentkeznek, akik - érdeklődnek az adott téma iránt, - a szülők fontosnak tartják, hogy vegyenek részt gyermekeik az adott foglalkozásokon - a tanáraik úgy látják tanítványaik képességét érdemes azon az adott területen fejleszteni. Így kerülnek be a tanulók a különböző iskolai szakkörökre s nevezhetnek a Curie versenyekre vehetnek részt a Curie alapítvány által szervezett kommunikációs illetve személyiségfejlesztő tréningen. b.) Kitartás A különböző foglalkozásokra bekerülő tanulók egy része tud következetesen dolgozni. A Curie versenyre jelentkező tanulók (kémia, matematika, környezetvédelem) a feladatokat levelekben kapják. Megoldásukhoz kutatómunkára van szükség, de segítséget kérhetnek szüleiktől, akár tanáraiktól is. Aki képes következetesen kitartóan dolgozni, megoldani mind a négy feladatsort, az jut a területi döntőre. Az és 3. számú ábrákon látható, hogy Magyarországon és határon túl mely településeken vannak területi központjaink, ahol egy magasabb szintű értékelés történik. Az itt elért eredmények a tanári megfigyelésen túl újabb beválogatás alapját képezik. Így tehát mondhatjuk, hogy a tanuló személyiségjegyei, képességei és elért eredményei, valamint a szaktanár véleménye döntő abból a szempontból, hogy bekerül-e abba a csoportba, akikkel azután a tanár tovább foglalkozik. A módszer tehát elsősorban megfigyelés illetve az addig elért eredmények értékelése.

7 7 Sajószentpéter Miskolc Budapest Heves Nyíregyház Nagyecse Debrecen Püspökladány Körmend Székesfehérv Szolnok Székelyudvarhel Békéscsab Sepsiszentgyörgy Marosvásárhely Nagykanizsa Szeged Pécs Zenta Szabadka 1.sz ábra: Kémia területi központok Miskolc Sajószentpéter Nyíregyháza Gyöngyös Debrecen Budapest Püspökladány Körmend Székesfehérvár Tolna Kalocsa Szentes Szolnok Szarvas Mezőpanit Sepsiszentgyörgy Nagykanizsa Bonyhád Szováta Szabadka 2.sz ábra: Környezetvédelmi területi központok

8 8 Sajószentpéter Miskolc Göd Nagyecsed Budapest Nádudvar Szolnok Körmend Tolna Szentes Szeged Zenta 3.sz ábra: Matematika területi központok c.) Képességek - általános értelmesség Az általános értelmességre többek között a gyermek szókincséből, gondolkodásának gyorsaságából, következtetéseinek pontosságából, emlékezetéből, tájékozottságából, kíváncsiságából, számokhoz, elvont fogalmakhoz való viszonyából lehet következtetni - kreativitás A kreativitásra szokatlan, néha meghökkentő ötletekből és kérdésekből, helyzetekre, vagy feladatokra adott furcsa, eredeti megoldásokból, élénk fantáziából, jó humorérzékből következtethetünk. - logikus gondolkodás A matematika és a számok világa összefüggések, szabályok, rendszerek kimeríthetetlen tárháza, ezért a szellemi tevékenység kiváló terepe már kevés ismeret és tapasztalat birtokában is. A kisgyermekeknél mutatkozó kiemelkedő matematikai

9 9 képesség és érdeklődés, melyet elsősorban a magasabb szintű gondolkodás és az absztrakciós képesség korai megjelenése jellemez. - kooperatív tanulási képességek Módszerei: A programba történő beválogatás módszerei: - megfigyelés (tanórai és tanórán kívüli aktivitás) - pszichológiai és tantárgyi teljesítmény alapján történő értékelés (területi döntőkön elért eredmények) - tanulótársak jellemzése (a környezetvédelmi versenyen 3 fős csapatokban dolgoznak, a tanulók látják egymás munkáját) A válogató személy kompetenciái: A tehetségek gondozásához a tehetséges gyerekeken túl - erre a szakterületre - felkészült pedagógusokra, szakemberekre van szükség. Az első lépés az alkalmas szakemberekből álló, hatékony team összeállítása. A szakembereknek elegendő tapasztalattal, rugalmas gondolkodással és személyiségjegyekkel kell rendelkezniük, de az elegendő energia, motiváció is alapvető követelmény, mivel a tehetséges gyerekekkel való foglalkozás igen megerőltető, bár sok izgalmat és szépséget adó munka. A Curie Alapítvány programját megvalósító tanárok, mindannyian nagy tapasztalattal rendelkeznek a tehetség-felismerés és tehetséggondozás terén. Többen a Magyar Tehetséggondozó Társaság tagjai Sokan tehetség szakértői szakvizsgával rendelkeznek. Néhányan részt vettek már órás tehetséggondozást segítő akkreditált képzésen. 25-en kapcsolódva a Curie Alapítvány által vezetett TÁMOP pályázati projekthez 30 órás akkreditált képzésen fognak részt venni. Az Alapítvánnyal keretszerződést kötött pszichológus (aki a vizsgálatokat végzi) tanítói oklevél és pszichológiai diploma mellett 30 órás akkreditált tehetségsegítő képzésen is részt vett.

10 10 5.) A tehetségsegítő programjainkban alkalmazott tevékenységek és indoklások (gazdagítás, differenciálás, komplex fejlesztés stb.) Gazdagítás A tehetséges gyermekeknek mennyiségi és minőségi szempontból mást és másképpen kell nyújtanunk. Már a tanórai foglalkozásokon is, de a speciális fejlesztő programok keretében egyénre szabott ismeretelsajátítást és ún. komplex jövőorientált felfedező, interdiszciplináris megközelítést célszerű alkalmazni (természettudományi, társadalomtudományi, komplex művészeti, esztétikai). Természetesen az általános intellektuális képességek fejlesztése központi feladat, hiszen ezek nélkül a speciális képességek sem fejlődnek magas szinten. Csak a fejlett pszichikus folyamatok (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet és gondolkodás) általánosan jó színvonala mellett remélhetünk komoly fejlődési folyamatot és tartós eredményt a speciális területeken. A gazdagítás célja elsődlegesen nem az ismeretek mennységének bővítése, hanem az olyan képességek fejlesztése, mint a kreatív gondolkodás és problémamegoldás, a kritikai gondolkodás, a tudománytörténeti összefüggésekben történő elmélyülés. A Curie Alapítvánnyal kapcsolatban álló intézményekben a tehetséges gyermekek normál iskolai oktatásban tanulnak. A tanulás bizonyos idejében differenciált, különleges tehetséggondozásban részesülnek az iskolában. A kollégáink által alkalmazott tevékenységek a gazdagítási célt szolgálják. A program második felében beszélhetünk gyorsításról, azonban a mi esetünkben nem lehet szó az iskolai keretek átlépéséről, de a programban résztvevők az adott tantárgyból mindenképpen lényegesen előrébb jutnak, mint azonos évfolyamon tanuló társaik. Olyan vonatkozásban is értelmezhető a gyorsítás, hogy alacsonyabb évfolyamon tanuló elindul magasabb évfolyamra hirdetett tanulmányi versenyen. Differenciálás A különleges bánásmódot igénylő (a hátrányokkal és előnyökkel rendelkező) tanulók iskolai oktatása az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő, azokhoz alkalmazkodó oktatás.

11 11 A programunk szerint a minőségi differenciálást preferáljuk. Figyelembe kell venni, hogy a tehetséges tanulók is különböző szinten képesek az elvárt tevékenységek végzésére. Komplex fejlesztés Mindenekelőtt kiemelendő, hogy a fejlesztés során a korábban felsorolt négy tehetségösszetevőre egyaránt kell figyelnünk, tehát a képességek mellett a személyiségtényezők formálásának is nagyon fontos szerepet kell kapnia a programokban. E két főirányon belül további négy általánosan elfogadott alapelv fogalmazható meg a célkitűzésekre vonatkozóan. Fontos a programok tervezésekor a következőkre is figyelni: - a tehetséges gyerek erős oldalának fejlesztése; - a tehetséges gyerek gyenge oldalának fejlesztése (Csaknem minden tehetséges gyereknél van ilyen, s ez akadályozhatja az erős oldal kibontakozását, például alacsony önértékelés, biztonságérzet hiánya stb.); - megfelelő légkör megteremtése (kiegyensúlyozott társas kapcsolatok pedagógusokkal, fejlesztő szakemberekkel és a társakkal); - szabadidős, lazító programok, amelyek biztosítják a feltöltődést, pihenést. A tehetségsegítő programunk felépítésük szerint feloszthatók s a tevékenységek ennek megfelelően tervezhetőek az alábbiak szerint: a. iskolai szinten maradók egyéni képességfejlesztést segítő programok b. felmenő rendszerű egyéni képességfejlesztést segítő programok. a) Iskolai szinten maradó egyéni képességfejlesztést segítő programok. A Curie alapítvány különböző kiscsoportos foglalkozások szervezését s azok megtartását ajánlja fel óvodásoknak, általános- és középiskolás tanulóknak. A résztvevők tehetségazonosítását végzi el a Curie Alapítvány pszichológusa az osztályfőnökkel megbeszélve tapasztalatait. A különböző képességek felismerése alapján további tehetségfejlesztő programokon való részvételre tesz javaslatot a tanulóknak. Igény szerint a szülőkkel is megbeszélve azokat. Ezekben az esetekben a legkülönfélébb területeken tehetséges gyerekek kerülhetnek a rendszerbe. Elsősorban az adott

12 12 iskolában az igazgatóval egyeztetve lehetőséget igyekszünk keresni a tehetségsegítésre. Cél: A programunkban résztvevő diákok segítése abban, hogy megfelelő önismerettel rendelkezzenek s kellő motivációval, hogy törekedjenek képességeiket fejleszteni. b) Felmenő rendszerű egyéni képességfejlesztést segítő programok. Ebbe a csoportba tartoznak azok a fejlesztések, amelyek a velünk kapcsolatban álló iskolák szaktanárai kezdeményeznek. Ők válogatják be azokat a tanulókat akiket tehetségígéreteknek vélnek, mindenképpen kellő érdeklődést mutatnak tantárgyuk iránt (itt természettudományos és matematika tantárgyakról van szó). A szaktanárok igyekeznek a kiválasztott tanulókat a tanóráikon differenciált feladatokkal ellátni, az iskolájuk adta lehetőségekkel élve nívó csoportos vagy egyéb kiscsoportos foglalkozásba vagy szakkörre bevonni. Ezután jönnek a különböző tanulmányi versenyekre való benevezés. Itt kapcsolódik a Curie Alapítvány az általa szervezett versenyekkel (matematika, kémia, környezetvédelem). A 4 forduló levelező feladatokkal segíti a tanulók irányított fejlesztését. A területi döntőkön viszont más egyfajta megmérettetés történik, a tanulók teljesítménye alapján. Mivel az ország különböző részein zajlanak a területi döntők (egy korcsoportnak tantárgyanként azonos feladatokkal történik a mérés) ez egyfajta beválogatásnak tekinthető. A versenyekre való felkészülés során a tanárok szinte személyre szabottan segítik tanítványaikat. A TÁMOP 3.4.4/1/B pályázati támogatásnak köszönhetően 8 iskola 3 tanára 3 * 10 órás tehetséggondozást segítő programban fog részt venni, ami a tanulókkal való foglakozást teszi eredményesebbé. A Curie Alapítvány programjának összeállításakor figyelembe vettük, hogy széleskörű merítéssel kerülnek be a tanulók. A Curie kémia emlékversenyre jelentkezők száma (érezteti hatását az óraszámok lecsökkenése)

13 / / / / o 8.o 9.o 10.o o A Curie környezetvédelmi emlékversenyre jelentkezők száma o 5 6.o 7 8.o 9 10.o o 2006/ / / /2010. A Curie matematika emlékversenyre jelentkezők száma / / / / o 4.o 5.o 6.o 7.o 8.o 9.o 10.o

14 14 a.) A programban az elején még viszonylag sokan vesznek részt. Ezért a módszereket ennek megfelelően megválasztottuk meg: - feladatvégzés segítség igénybevételével - az elészült feladatok értékelése - a tanulók munkához való viszonyának megfigyelése - információkérés, gyűjtés szaktanárokról, osztályfőnöktől, pszichológustól. Ennek az időszaknak a zárásakor egyéni kiscsoportos eredménymérés történik (részvétel a területi döntőkön) s az ott elért eredmények. Ezen a mérésen a jelentkezők kb. 80%-a vesz részt. b.) A második szinten azok a tanulók maradnak a programban, akik megfelelő eredményeket értek el a méréskor. Itt előtérbe kerül az egyéni illetve 3 fős csapatban kiscsoportos foglalkozás. Közvetlen a tanár irányítása s a megadott szempontok szerint dolgoznak a tanulók egyénileg vagy 3 fős csapatokban. A témának megfelelően kutatómunkát végeznek, tudásukról teszt formájában adnak számot, kiselőadással készülnek előzetesen megadott témában.

15 15 Az előadásuk során az előadókészségük fejlődik, de nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a felkészülés során megtanulnak csapatban dolgozni, egymás munkáját segíteni. Hasonlóan egymásra vannak utalva abban hogyan dokumentálják munkájukat amit előzetesen s év során kell végezniük. A készített dokumentációkból kiállítást készítünk s egymás munkáját is megtekinthetik. A döntőn határon túli területekről is érkeznek tanulók így összehasonlíthatják a hozott anyagaikat. Az előadások nyilvánosak így meg is hallgathatják egymás előadásait. A döntőkön természetesen a tanulóknak egyfajta értékelése történik. aki a sok-sok lépcsőn keresztül ide eljut az tehetségesnek mondható. A mérés sokkal magasabb szintű mint ami az adott korcsoporttól elvárható lenne. A tanulóknak a döntőn végzett feladatmegoldások, bemutatkozásuk és a dokumentumok bemutatásán kívül igyekszünk tartalmas szabadidős programokat is szervezni.

16 16 A matematika döntőn hagyomány a sakk-szimultán szervezése, logikai játékok bemutatása s azokon játéktanulás. Az alapítvány kapcsolata révén lehetőséget biztosít előadóművészetek terén tehetséges tanulók bemutatkozásának (gálaműsor) pályázhatnak képzőművészet területen tehetséges tanulók s alkotásaikat kiállítjuk. A sport és zeneművészet területen tehetséges fiataloknak rendezvényeinken szintén bemutatkozási lehetőséget biztosítunk.

17 17 Tanulmányi szakmai kirándulásokat, gyárlátogatásokat szervezünk. A tehetséges tanulók kiselőadásaikkal mutatkoznak be a diákkonferenciánkon. Az alábbi képen pedig a kémia iránt elkötelezett zentai tehetséges tanulók a kollégiumtól búcsúznak kedvenc kísérletükkel.

18 18 Hisszük, hogy a tehetséges tanulókat csak tehetséges tanárok tudnak képezni. Biztos, hogy ebben a programban csak a tehetségeket értő odafigyeléssel nevelő pedagógusok vesznek részt, mégis fontos a folyamatos szinten tartásuk, képzésük. A döntőkön levő találkozás egyfajta töltekezést jelentsen számukra is. Ezért minden alkalommal szakmai továbbképzést is tartunk. Rendszeresen hívjuk meg rendezvényeinkre a tehetséggondozás jeles szakembereit. Természetes az sem mellékes szempont, hogy egymással találkozni tudjanak s hogy tapasztalataikat egymásnak át tudják adni a kollégák.

19 19 A kémia döntőkön rendszeresen részt vesznek egri főiskolai tanárok, aki érdekes kémiai kísérleteket mutatnak be, ezzel is népszerűsítik a kémia tudományát, motiválják a tanulókat. A kémia döntőn tudás szintmérés történik, azonban a legjobbaknak (1., 2. helyezetteknek) újabb lépcsőfok alakult ki. Hagyomány szerint meghívást kapnak tanáraikkal együtt egy vajdasági szaktáborba, ahol a képességek tovább fejlesztése, további tehetségsegítés történik. A Bolyai Tehetségponttal felvett kapcsolatnak köszönhetően vehetünk részt egy olyan szaktáborban, ahol szerbiai és magyarországi jeles szaktekintélyek (egyetemi tanárok) tartanak előadásokat, melyek tanárnak, diáknak egyaránt épülését szolgálja. Indoklás: A program elején, a létszámból adódóan egy-egy szaktanár több tanuló motiválását, megfigyelését és mérését végzi, indokolt olyan tevékenységeket választani, a

20 20 tanulóknak olyan feladatokat adni, amelyek nem igénylik a közvetlen tanári jelenlétét, viszont alkalmasak arra, hogy a tanulók képességei fejlődjenek. A megfelelő légkör megteremtésével kiegyensúlyozott társas kapcsolatok kialakításának segítésével elérhető, hogy a tanulók szívesen vesznek részt a programban. Elengedhetetlen, hogy szisztematikusan visszacsatolható értékelhető feladatokat kapjanak a diákok. A diákokkal való foglalkozás során a tehetséges gyerekek erős oldalának megismerése és annak fejlesztése mellett törekedni kell a gyenge oldal megismerésére és fejlesztésére is. Később egyre szűkítve a kört, el lehet jutni szinte 1 tanár 1 diák (vagy néhány diák) kapcsolatához, akkor már személyre szabott módszereket kell választani, a tanulóknak egyre nagyobb önállóságot biztosítva a feladatok megoldásában, a célok elérése érdekében. Gyakran alakul ez a kapcsolat mentor és mentorált közötti kapcsolattá. 6.) A tehetségsegítő programban alkalmazott tevékenységi formák feltételei (személyi, tárgyi feltételek) A tevékenységi formák tárgyi és személyi feltételei az alapítványhoz kapcsolódó iskolákban adottak. Alapítványunkhoz kapcsolódó iskolákban a természettudományos és matematika szakokon 100%-os a szakos ellátottság. A különböző tantárgyakhoz kapcsolódóan korcsoportonként a területi központok számát az alábbi táblázat mutatja: korcsoport kémia környezetvédelem matematika 3. évfolyam * * 4. évfolyam * 5. évfolyam * * 6. évfolyam * 7. évfolyam * * * 8. évfolyam * * 9. évfolyam * 3 + 1* * 10. évfolyam * 3 + 1* 11. évfolyam * * 12. évfolyam * - * határon túli központok

21 21 Az iskolák nyitottak, különböző pályázatoknak köszönhetően megfelelő eszköz ellátottságúak, s az infrastruktúra is meg van, a kapcsoltaratás is zökkenőmentes. 7.) A célok elérését mutató indikátorok A Curie Alapítvány céljai között szerepel a tanulók motivációjának fenntartása, növelése és a minél tudatosabb, hatékonyabb tehetséggondozás segítése, megvalósítása a vele kapcsolatban álló iskolákban. Ennek indikátorai a résztvevő tanulók és pedagógusok száma. A Curie Tehetségpontban szervezett tehetségprogramokon a résztvevők száma, a végzett tevékenység eredményessége. A tehetségközpontok számát az előbbi táblázatban adtuk meg. A versenyek szervezésében és lebonyolításában segítő pedagógusok száma területvezetők száma 61 feladatírók, lektorok 16 összesen 77 Az alábbi táblázat mutatja az elmúlt évben a programban résztvevők létszámát a különböző szinteken: kémia környezetvédelem matematika Benevezett, levelezésben részt vett Területi döntőn részt vett Országos döntőn részt vett

22 22 A Curie Tehetségpont által szervezett kiscsoportos foglalkozáshoz kapcsolódó indikátorok: a foglalkozást tartó pedagógusok / szakemberek száma a kiscsoportos foglalkozások száma a kiscsoportos foglalkozáson résztvevő tanulók száma 8.) Hatásvizsgálatok, ezek eszközei (milyen eredményei vannak a program megvalósításának). Mivel a Curie Tehetségpont több célt tűzött ki maga elé, ennek elérést különböző hatásvizsgálatokkal ellenőrzi. Az alapítvány munkáját közvetlenül segítők (területvezetők, feladatírók, lektorok) minden évben célzott interjú módszerével véleményezik. Évek óta elégedettek a szervezéssel, a tehetségfejlesztést segítő programokat nagyon jónak ítélik. Megfogalmazták, hogy az évről-évre ismétlődő versenyeken ugyanazok a tanulók részt vesznek, ami azt jelenti, hogy a megfelelő motivációjuk kitartó szorgalommal párosul, így folyamatosan dolgoznak azon, hogy képességeik fejlődjenek, tehetségük kibontakozzon. A minőségi változást segítve javaslatot tesznek a kísérő programok témájára, a következő évi témák feldolgozására. Megfogalmazzák a továbbfejlődést segítő javaslataikat, az itt elhangzottak alapján módosulhat a szervezés, lebonyolítás folyamata, a feldolgozandó témák kiválasztása. A program megvalósításának sikerességét a Curie Alapítvánnyal kapcsolatban álló intézményekben dolgozó pedagógusok segítségével tudja megállapítani. Mivel nagyon különböző módon történik, a jövőben ennek egységesítését és adatbázisba rendezését tervezzük. Mérőeszközként a szakirodalomból ismert kérdőíveket kívánjuk alkalmazni. Ebben segítségünkre lesznek a TÁMOP pályázatban programot kidolgozó pedagógusok, akik megfelelő képzettséggel végzik munkájukat és gyakorlati tapasztalataik alapján tesznek javaslatot, majd véleményezik az egységes rendszer kialakítását. A kiscsoportos foglalkozások hatékonyságát a bemeneti és kimeneti mérés adatainak összehasonlítása alapján állapítjuk meg.

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

Tehetséggondozási programok gyerekeknek. Dr. Török Istvánné Curie Oktatásfejlesztő és Tehetséggondozó Alapítvány

Tehetséggondozási programok gyerekeknek. Dr. Török Istvánné Curie Oktatásfejlesztő és Tehetséggondozó Alapítvány Tehetséggondozási programok gyerekeknek Dr. Török Istvánné Curie Oktatásfejlesztő és Tehetséggondozó Alapítvány A CURIE ALAPÍTVÁNY VERSENYEI KÖRNYEZETVÉDELMI Sajószentpéter Miskolc Nyíregyháza Budapest

Részletesebben

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27.

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. A HATÉKONY TEHETSÉGGONDOZÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI KRITÉRIUMAI Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Tehetséghidak Program

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

A tehetségazonosítás néhány lehetősége. Maadadiné Borbély Mária tehetséggondozási szakértő

A tehetségazonosítás néhány lehetősége. Maadadiné Borbély Mária tehetséggondozási szakértő A tehetségazonosítás néhány lehetősége Maadadiné Borbély Mária tehetséggondozási szakértő Milgram mátrix Felnőttkorban tehetséges ember Felnőttkorban tehetséget nem mutató ember Gyermekkorban jelentkező

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010 2010. február 1 I. A Naszály-Galga TISZK Tehetséggondozó Programjának céljai A Naszály-Galga TISZK tehetséggondozó programjának célja, hogy elősegítse

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban

A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban Nevelési Tanácsadók Konferenciája Budapest, 2011. november 10. Dr. Dömösiné Rápolti Éva Az emberi

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

A Gönczy Pál Általános Iskola Gönczy Tehetségpontjának működési szabályzata

A Gönczy Pál Általános Iskola Gönczy Tehetségpontjának működési szabályzata A Gönczy Pál Általános Iskola Gönczy Tehetségpontjának működési szabályzata I. Általános jellemzők A Gönczy Tehetségpont területi hatókörét tekintve Helyi Tehetségpont. Általános feladatköre: a) tehetségazonosítás

Részletesebben

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje I. Alapfogalmak A Működési rend fogalomhasználata azonos az Országos Tehetségpont által kiadott Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

2. számú melléklet. Intézmény: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Készítette: Tisza Zsuzsanna 2015. június 29.

2. számú melléklet. Intézmény: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Készítette: Tisza Zsuzsanna 2015. június 29. 2. számú melléklet A Bázisiskolai Program intézményi implementációs terve Készült: A TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001 sz. Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika 2010. Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika A felsőoktatási, továbbképzési és pályakezdési tehetségműhelyek támogatása NTP-OKA-I pályázat része Készítette: Kissné

Részletesebben

KOMPLEX FEJLESZTŐ PROGRAMOK A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN

KOMPLEX FEJLESZTŐ PROGRAMOK A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN KOMPLEX FEJLESZTŐ PROGRAMOK A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke MATEHETSZ elnöke laszlo.balogh@arts.unideb.hu További források: www.mateh.hu www.tehetseg.hu I.

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2010. évről

A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2010. évről Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95. Tel.: 75/519-300 Fax.: 75/ 414-282 Honlap: www.szilardverseny.hu A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2010.

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A tehetséges tanulókkal történő foglalkozás háttere

A tehetséges tanulókkal történő foglalkozás háttere Varga Erzsébet Oktatási törvény adta lehetőség. Tehetségek jelenléte az iskolában, szülői igény. A tehetséges tanulókkal történő foglalkozás háttere Pedagógusok szakmai hivatástudata. A tehetséggondozás

Részletesebben

A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r.

A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r. A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r. alezredes Logikai fázis A tehetségazonosítás beválogatás folyamatának

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást?

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Tehetséggondozás gyakorlata konferencia Szolnok, 2013. május 30. Az NTP 2011-2012. évi cselekvési programjában támogatta: - a köznevelési

Részletesebben

a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program

a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program Dr. Csányi Sándor 2005-ben magánvagyonából 1 milliárd forintos alaptőkével, létrehozta a Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítványt.

Részletesebben

Hajdúszoboszló, 2011. okt. 19. Nagy Jenőné, Szent István Egyetem Pedagógiai Kar, 2011. október 19.

Hajdúszoboszló, 2011. okt. 19. Nagy Jenőné, Szent István Egyetem Pedagógiai Kar, 2011. október 19. Hajdúszoboszló, 2011. okt. 19. A Nemzeti Tehetség Programról Beszélhetünk-e tehetségről óvodáskorban? Óvodai tehetségmodell bemutatása Tehetségígéretek gondozásának rendszere Tehetségígéretek felkutatását,

Részletesebben

Felhívás a Curie Környezetvédelmi Emlékversenyre

Felhívás a Curie Környezetvédelmi Emlékversenyre Felhívás a Curie Környezetvédelmi Emlékversenyre A Curie Oktatásfejlesztő és Tehetséggondozó Alapítvány és a Magyar Tehetséggondozó Társaság kémia és környezetvédelmi szekciója az 2013/2014-aes tanévben

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT T Ó T H I L O N A K I E M E L T F Ő E L Ő A D Ó ELŐZMÉNYEK 2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT Saját szakmai sajátosságainkhoz illeszkedő tehetséggondozó

Részletesebben

Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28.

Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28. Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28. BEMUTATÁS A szekció megbeszélés tartalma: - Törvényi szabályzók: - szakszolgálat - tehetséggondozó

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Sakk logika Jó gyakorlat

Sakk logika Jó gyakorlat Sakk logika Jó gyakorlat a telki Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában A sakk-logika oktatása a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2001 Megnyílik

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

Felhívás a Curie Környezetvédelmi Emlékversenyre

Felhívás a Curie Környezetvédelmi Emlékversenyre Felhívás a Curie Környezetvédelmi Emlékversenyre A Curie Oktatásfejlesztő és Tehetséggondozó Alapítvány és a Magyar Tehetséggondozó Társaság kémia és környezetvédelmi szekciója az 2013/2014-aes tanévben

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

A Pécs-Baranyai Tehetségsegítő. Tanács térségi tevékenysége

A Pécs-Baranyai Tehetségsegítő. Tanács térségi tevékenysége A Pécs-Baranyai Tehetségsegítő Tanács térségi tevékenysége A Tehetségsegítő Tanács tagjai Kiemelt feladatok 1. A térségben a tehetséggondozás hálózatának további szélesítése a hátrányos helyzetű településeken

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 1. A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását csökkentő program, amely adaptált helyi program a TÁMOP 3-2-3-08/1-2009-0008-as

Részletesebben

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása (In: Balogh-Bóta-Dávid-Páskuné: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához,

Részletesebben

Tehetséggondozási Program 2015.

Tehetséggondozási Program 2015. 2015. Szakmai Program 9. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A tehetséggondozás célja, feladata: Az intézetben bírói határozattal vagy jogerős ítélettel elhelyezett fiatalkorú bűnelkövetők reszocializációját

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A MEGVALÓSULT PROGRAM MUNKATERVE NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014

A MEGVALÓSULT PROGRAM MUNKATERVE NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 Pályázati azonosító: NTP-MTI-14-0133 Pályázó neve: Körös Tehetséggondozó Egyesület Pályázó címe: 5600 Békéscsba, Derkovits 4. III.14. Program címe: Az érzelmek birodalma típusa Proramkezdés Érzelmeink

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

1. számú melléklet Tehetséggondozás Tehetséggondozó program- Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium

1. számú melléklet Tehetséggondozás Tehetséggondozó program- Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 1. számú melléklet Tehetséggondozás Tehetséggondozó program- Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek Iskolánk 2008 őszén felvételt nyert

Részletesebben

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében A tanulói különbségek mérhető komponensei Meglévő tudás Képességek (pl. intellektuális

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

Felhívás a Curie Környezetvédelmi Emlékversenyre

Felhívás a Curie Környezetvédelmi Emlékversenyre Felhívás a Curie Környezetvédelmi Emlékversenyre A Curie Oktatásfejlesztő és Tehetséggondozó Alapítvány és a Magyar Tehetséggondozó Társaság kémia és környezetvédelmi szekciója az 2012/2013-as tanévben

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat 1204 Budapest, Török Flóris u. 89. és fax: 283-0624 283-0858 www.eotvos-szki.sulinet.hu Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye Versenyszabályzat A verseny kiírója: Eötvös

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A magyar villamosipar legnagyobb független szakmai szervezete Energiát fektetünk a jövődbe! - mentorprogram fiataloknak

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Ökomatek tehetséggondozás

Ökomatek tehetséggondozás Ökomatek tehetséggondozás Időpontja: szerda 6. óra Tehetséggondozó tanár: Németh Zoltánné A tehetséggondozó foglalkozásokba 8-14 év közötti gyerekeket vonok be. Érdekes és változatos programokkal szeretném

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Felhívás a Curie Környezetvédelmi Emlékversenyre

Felhívás a Curie Környezetvédelmi Emlékversenyre Felhívás a Curie Környezetvédelmi Emlékversenyre A Curie Oktatásfejlesztő és Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány és a Magyar Tehetséggondozó Társaság kémia és környezetvédelmi szekciója az 2014/2015-ös

Részletesebben