Dr. Fazekas András István Az üvegházhatású gázok kibocsátásának alakulása az Európai Unióban. Problémafelvetés, célkitűzés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Fazekas András István Az üvegházhatású gázok kibocsátásának alakulása az Európai Unióban. Problémafelvetés, célkitűzés"

Átírás

1 Az üvegházhatású gázok kibocsátásának alakulása az Európai Unióban Problémafelvetés, célkitűzés A Magyar Energetika 2010/11-12 számában Az EU szerepe és súlya a klímaváltozás elleni globális küzdelemben címmel jelent meg egy áttekintő értékelés, amely az üvegházhatású gázok és ezen belül a CO 2 -kibocsátás globális, regionális és országonkénti alakulásával kapcsolatos legfontosabb tényeket foglalta össze. A klímaváltozás elleni küzdelem az EU energiapolitikájának egyik középponti célkitűzése, amely a hazai energiapolitikában is meghatározó szerepet játszik. Jelen összeállítás az említett cikkhez kapcsolódóan tovább elemezi a CO 2 -kibocsátás alakulását 1, most az EU tagországokra összpontosítva, szemléltetve olyan összefüggéseket, tényeket, amelyek talán kevésbé ismertek a szélesebb szakmai és nem szakmai közvélemény számára. Az összefoglaló egyrészt céljának tekinti annak bemutatását, hogy az egyes EU tagállamok milyen szerepet játszanak a régiós célkitűzések megvalósításában, másrészt annak szemléltetését, hogy milyen a kibocsátás-csökkenés szektoriáliságazatonkénti megoszlása, milyen trendek jellemzik a kibocsátás alakulását az egyes gazdasági szektorokban. Általános tapasztalat szerint ugyanis kevéssé, vagy egyáltalán nem ismert az, hogy az egyes tagországok különböző, itt nem tárgyalt okok miatt igen eltérő mértékben vesznek rész a régiós szintű célkitűzések megvalósításában. Másképpen fogalmazva ez azt jelenti, hogy az uniós eredmények valójában (döntően) néhány tagállam erőfeszítéseinek eredményeként adódnak. Ez természetesen nem az egyes tagállamok klímavédelmi erőfeszítéseinek lebecsülését, minősítését jelenti, hanem pusztán ennek a kevésbé ismert ténynek a bemutatását. A CO 2 -kibocsátás és kibocsátás-csökkenés szektoriáliságazatonkénti megoszlásának ismeretében megítélhető, hogy milyen lehetőségek vannak a további kibocsátás-csökkentés megvalósítására, s mely területen lehet jelentős előrelépést tenni a régiós célkitűzések megvalósítása érdekében. 1 Jelen összeállításban közölt adatok forrása: Hans-Joachim Ziesing: Differenzierte Entwicklung bei insgesamt weiter steigenden weltweiten CO 2 -Emissionen. Energiewirtscahftliche Tagesfragen, 59. Jg. p Az adatok a forrásként szolgáló cikk megjelenésekor még nem voltak véglegesített adatok. Az eredeti forrás: BIP Statistical Review of the World Energy. FAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02-cv_v1.docFAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02.doc /19

2 Előzmények A célul kitűzött elemzések szorosan kapcsolódnak a korábbi vizsgálatokhoz, mintegy azok eredményeire épülnek. Az üvegházhatású gázok, és ezen belül szén-dioxid kibocsátás alakulásának, a globális trendeknek az elemzésekor megállapítást nyert, hogy az, hogy 1990 és 2008 közötti tárgyidőszakban a világ összes CO 2 -kibocsátása 8167,5 Mt-val növekedett, azaz az évi 22010,5 Mt értékről 30178,0 Mt értékre változott 19 év alatt. Ugyanebben az időszakban a bővítés előtti Európai Unió (EU-15) tagországai összességében 16,4 Mt kibocsátás-csökkenést tudtak elérni (1. ábra). Jóllehet ez az érték (-16,4 Mt) elenyésző a világ egészében megvalósult kibocsátás-növekedéshez (+8167,5 Mt) képest, hiszen a globális kibocsátásnövekedés mintegy ötszázszor (!!!) nagyobb volt az EU-15 régió kibocsátáscsökkentésénél, nem megalapozott jelentéktelennek minősíteni ezt az elért eredményt. Az EU régió kibocsátás-csökkentésének tárgyilagos értékelésekor abból kell kiindulni, hogy nem történt növekedés ebben a régióban, ami már önmagában igen jelentős eredmény, más régiókkal való összehasonlításban (2. ábra). Az ötszázszoros különbségnek tehát nem az EU régión belüli energiapolitikai erőfeszítések eredményességének megítélése szempontjából van kiemelt jelentősége, hanem sokkal inkább annak a kérdésnek a szempontjából, hogy vajon van-e reális esély a globális trendek megfordítására, lényegi megváltoztatására. E kérdéskörnek az elemzése azonban nem tárgya e vizsgálódásnak, jóllehet e kérdésnek hosszabb távon, különösen abban az esetben, ha nem sikerül nemzetközi megállapodást tető alá hozni a Kyoto megállapodásban foglaltak folytatására vonatkozóan, igen súlyos politikai következményei lehetnek az EU régióban, az EU energiapolitika területén. A széndioxid-kibocsátás alakulása az EU régióban 1990 és 2008 között A vizsgálati tárgyidőszakban az Európai Unióban igen jelentős változások zajlottak le, többek között a régió igen jelentősen kibővült új államok csatlakozása révén. Az új tagállamok zöme a korábban tervgazdálkodást folytató, volt szocialista országok közül került ki. Közismert, hogy ezekben az országokban a rendszerváltást követően igen jelentős gazdasági visszaesés következett be, így az ipari termelésben is, s ennek, valamint a gazdasági szerkezet átalakulásának eredményeképpen igen jelentősen csökkent ezekben az országokban az üvegházhatású gázok kibocsátása. Ez a körülmény indokolja, hogy ezeket a tagállamokat célszerű külön is vizsgálni a régiós szintű adatok elemzésekor. FAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02-cv_v1.docFAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02.doc /19

3 Az 1. táblázat az ún. régi EU tagállamokra (EU-15) vonatkozóan összegzi a széndioxid-kibocsátás alakulását. Az EU-15 régió széndioxid-kibocsátása ben 3364,9 Mt volt. Ez az érték lényegileg nem változott a vizsgált 19 év során, 2008-ban 3348,5 Mt volt a kibocsátás, azaz 16,4 Mt-val kevesebb, mint a tárgyidőszak elején. A 2. táblázat a tárgyidőszakbeli kibocsátás-változás százalékos értékeit adja meg. Az adatokat elemezve megállapítható, hogy az EU-15 régióban Németország (1035,6 Mt (1990)), Nagy-Britannia (591,3 Mt (1990)), Olaszország (434,7 Mt (1990)), Franciaország (398,0 Mt (1990)) és Spanyolország (228,4 Mt (1990)) az öt legnagyobb széndioxid-kibocsátó ország. Németország kibocsátása meghatározó abszolút értékben, hiszen a második legnagyobb kibocsátó ország, Nagy-Britannia széndioxid-kibocsátása gyakorlatilag a fele a németországi értéknek. Franciaország kibocsátása mindössze 40 %-a a német kibocsátásnak. Igen érdekes, hogy Olaszország széndioxid-kibocsátása meghaladja Franciaország széndioxid-kibocsátását, jóllehet Olaszországban összességében kisebb a fűtési célú energiafelhasználás. Nyilvánvalóan döntő szerepe van ebben a francia atomerőműveknek, a nukleáris bázisú villamosenergia-termelésnek. A kibocsátás tárgyidőszakbeli alakulását vizsgálva megállapítható, hogy mind abszolút értékben (-204,6 Mt), mind arányaiban (-19,8 %) Németország kibocsátás-csökkentése a meghatározó. Németország, Nagy-Britannia (-51,0 Mt) adta az EU-15-beli kibocsátáscsökkentés abszolút döntő részét, ezen túlmenően a kibocsátás abszolút értékben csak Belgiumban, Dániában és Svédországban (valamint Luxemburgban) csökkent (!). Ezen államok abszolút értékbeli kibocsátás-csökkentése azonban szinte elhanyagolható a Németországban és Nagy-Britanniában realizált értékhez képest. Kevéssé ismert talán, hogy mind abszolút értékben (+ 119,9 Mt), mind arányaiban (+52,5 %) Spanyolországban növekedett a legnagyobb mértékben a kibocsátás. Igen jelentős még a kibocsátás-növekedés Olaszországban (+42,7 Mt). Ez a növekedés azonban arányaiban csak +6,9 %- os növekedésnek felel meg. Kiemelendő még a Görögország, ahol +36,2 %-kal több széndioxidot bocsátottak ki a tárgyidőszak végén, mint az 1990-es bázisévben. Még nagyobb arányú a növekedés Portugáliában, itt ugyanez az arányszám +39,8 %. A 3. és 4. táblázat az EU-12 régióban, vagyis az újonnan csatlakozott tagállamokra vonatkozóan mutatja a széndioxid-kibocsátás alakulását 1990 és 2008 között. A régióban 1990-ben 1039,3 Mt volt a széndioxid-kibocsátás. Ez az érték a korábbiakban már említett folyamatok következtében 2008-ra 801,1 Mt értékre csökkent. Ez a csökkenés abszolút értékben -238,2 Mt volt, arányaiban pedig -22,9 %-os csökkenésnek felel meg. Világosan kell látni, hogy ez a kibocsátás-csökkenés nem célirányos energiapolitikai intézkedések következménye, hanem nem tervezett, az energiapolitika hatókörén kívül levő folyamtok eredménye. A régióban a legnagyobb mértékű kibocsátás-csökkenés FAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02-cv_v1.docFAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02.doc /19

4 Romániában következett be (-62,5 Mt, -36,3 %). Harminc millió tonna körüli értékkel csökkent a kibocsátás Lengyelországban (-32,1 Mt), Csehországban (-37,1 Mt), Bulgáriában (-28,3 Mt). Igen jelentős 50 % körüli volt arányaiban a csökkenés a balti országokban (Litvánia: -55,8 %, Lettország: - 53,8 %, Észtország: - 47,1 %). A tárgyidőszakban ugyanekkor Ciprus megduplázta (!) a CO 2 -kibocsátását (4,2 Mt 8,4 Mt). Magyarország ben, vagyis a tárgyidőszak kezdetén 72,5 Mt szén-dioxidot bocsátott ki. Ez az érték 2008-ra 57,5 Mt értékre csökkent, vagyis 15,0 Mt-val volt kevesebb a tárgyidőszak végén. Arányaiban Magyarországon 20,7 %-kal csökkent a kibocsátás a vizsgált 19 éves időszakban. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának abszolút értékbeli, és aránybeli alakulását mutatja be az EU-15 régióban az 5. és 6. táblázat, míg az EU-12 régió adatai a 7. és 8. táblázatból olvashatók ki. Kiemelendő, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkentésének a területén (ami értelemszerűen magában foglalja a széndioxid-kibocsátást is) az EU már jobb eredményeket ért a vizsgálati tárgyidőszakban. Az okok nem szorulnak külön magyarázatra, hiszen a szén-dioxidon és metánon kívül az üvegházhatást okozó gázok jó részének ipari és háztartási célú használatát jogilag tiltották. A jelentős és gyors kibocsátás-csökkenés ennek tudható beebben az esetben döntően jogi (tiltó) szabályozás eredményeképpen csökkent a kibocsátás (például a VOCs használatának tiltása stb.).. Az EU-15 régióban a tárgyidőszakban -5,7 %-os csökkenést értek el, ami abszolút értékben -240,3 Mt kibocsátás-csökkenésnek felel meg. A megfelelő értékek az EU-12 régióban, vagyis az újonnan csatlakozott tagállamok körében: -509,6 Mt és -33,8 %. A CO 2 -kibocsátás szektoriáliságazatonkénti megoszlása Igen érdekes megállapítások tehetők a széndioxid-kibocsátás szektoriáliságazatonkénti megoszlásának adatait vizsgálva. A táblázat tartalmazza az erre vonatkozó adatokat, különbontva az EU-15, illetve az EU-12 régiót. A táblázatokban megtalálhatók az egyes főbb szektorok abszolút értékbeli kibocsátásai, és a szektorok közötti arányokat tartalmazó adatok is. AZ EU-15 régióban az energiaipar részesedése a legjelentősebb az összes CO 2 - kibocsátáson belül. A tárgyidőszak első évében, 1990-ben az összes kibocsátás 34,3 %-áért volt ez a szektor felelős. A tárgyidőszak végére ha nem is jelentős mértékben de valamelyest növekedett ez az arány, ekkor az összes kibocsátásnak 35,6 %-a az össze kibocsátásnak származott az energiaipartól. A korábban tervgazdálkodást folytató országokban, a volt szocialista országokban az energiaipar részesedése az összes széndioxid-kibocsátáson belül FAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02-cv_v1.docFAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02.doc /19

5 szignifikánsan jellemzően magasabb volt. A kibocsátott szén-dioxid fele ebből az szektorból iparágból/ágazatból származott. Érdekes módon az aránybeli ágazat részesedése (50,1 %) ebben a régióban sem változott a vizsgált tárgyidőszakban. Az EU-15 régióban a második legnagyobb kibocsátó a közlekedési szektor. Ennek aránybeli részesedése jelentősen nőtt a vizsgált 19 év alatt. Míg 1990-ben 20,5 %-a az összes kibocsátásnak e szektorból származott, addig 2008-ra ez az arány 25,1 %-ra nőtt. Az újonnan csatlakozott tagállamokban a közlekedési szektor ágazat részesedése az összes kibocsátáson belül eleve kisebb volt, 1990-ben mindössze 7,6 %-ot tett ki, azonban a részarány 2008-ra megduplázódottmegkétszereződött, ekkor 14,5 % volt. A növekedés a feldolgozóipar aránybeli részesedésének rovására következett be. A közlekedési szektor ágazat kibocsátása a tárgyidőszakban az EU-15 régióban 23,7 %-kal nőtt, sokkal nagyobb növekedés volt azonban az EU-12 régióban, itt a közlekedési szektor 2008-ban 45,2 %-kal bocsátott ki több szén-dioxidot, mint 1990-ben. Érdekes, hogy az EU-12 régióban az energiaipar kibocsátása 25,1 %- kal csökkent a tárgyidőszakban, míg az EU-15 régióban ugyanekkor +5 %-os kibocsátás-növekedés volt tapasztalható. Összefoglalás A bemutatott tények alapján megállapítható, hogy az Európai Unió által az üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkenése terén elért eredmények döntően néhány ország (abszolút meghatározó módon mindenekelőtt Németország és Nagy-Britannia) kibocsátás-csökkentésének eredményeképpen adódnak. Az unió tagállamainak jelentős részében mind abszolút értékben, mind arányaiban igen jelentős mértékben növekedett az üvegházhatású gázok kibocsátása. Az újonnan csatlakozott tagállamok esetében igen jelentős volt a kibocsátáscsökkenés, azonban mint erre márt korábban utaltunk ez nem célirányos energiapolitikai intézkedések eredményének tudható be. Az okok, részletes elemzése nem célja ezen összeállításnak (s ezt ismeretbeli ésa terjedelmi korlátok egyébként sem tennék lehetővé). FAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02-cv_v1.docFAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02.doc /19

6 á Formázott: Betűtípus: 10 pt, Félkövér 1. ábra Az EU és a világ CO 2 -kibocsátásának változása között 2. ábra Néhány fő régió CO 2 -kibocsátásának változása között FAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02-cv_v1.docFAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02.doc /19

7 Mt CO 2 -KIBOCSÁTÁS VÁLTOZÁS Az üvegházhatású gázok kibocsátásának alakulása az Európai Unióban 3. ábra A CO 2 -kibocsátás alakulása az EU-15 régióban az közötti időszakban A SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS VÁLTOZÁSA AZ EU-15 RÉGIÓBAN KÖZÖTT BE DK DE FI FR GR GB IE IT LU NL AU PT SE SP EU- 15 GB DE 4. ábra A CO 2 -kibocsátás változása százalékos értékben az EU-15 régióban az közötti időszakban FAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02-cv_v1.docFAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02.doc /19

8 Mt CO 2 KIBOCSÁTÁS SZÁZALÉK Az üvegházhatású gázok kibocsátásának alakulása az Európai Unióban SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS SZÁZALÉKOS VÁLTOZÁSA AZ EU-15 RÉGIÓBAN 1990 ÉS 2008 KÖZÖTT BE DK DE FI FR GR GB IE IT LU NL AU PT SE ES EU- GB SE 15 DE 5. ábra A CO 2 -kibocsátás alakulása az új EU tagállamokban (EU-12) az közötti időszakban A SZÉNDIOXID KIBOCSÁTÁS VÁLTOZÁSA AZ EU-12 RÉGIÓBAN 1990 ÉS 2008 KÖZÖTT ES LA LI MA PL SK SL CZ HU CY BG RO EU FAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02-cv_v1.docFAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02.doc /19

9 SZÁZALÉK Az üvegházhatású gázok kibocsátásának alakulása az Európai Unióban 6. ábra A CO 2 -kibocsátás változása az EU-12 régióban az közötti időszakban SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS SZÁZALÉKOS VÁLTOZÁSA AZ EU-12 RÉGIÓBAN 1990 ÉS 2008 KÖZÖTT ES LA LI MA PL SK SL CZ HU CY BG RO EU ábra A CO 2 -kibocsátás szektoriáliságazatonkénti megoszlásának változása az EU-15 régióban a közötti időszakban FAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02-cv_v1.docFAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02.doc /19

10 Energiaipar Feldolgozóipar Közlekedés szektorok Üzemanyagfelhasználással összefüggő veszteségek Ipari folyamatok kibocsátások SZÁZALÉK Energiaipar Feldolgozóipar Közlekedés szektorok Üzemanyagfelhasználással összefüggő veszteségek Ipari folyamatok kibocsátások SZÁZALÉK Az üvegházhatású gázok kibocsátásának alakulása az Európai Unióban A SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS SZEKTORIÁLIS MEGOSZLÁSÁNAK ALAKULÁSA AZ EU-15 RÉGIÓBAN A SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS ÁGAZATI MEGOSZLÁSÁNAK ALAKULÁSA AZ EU-15 RÉGIÓBAN ábra A CO 2 -kibocsátás szektoriáliságazatonkénti megoszlásának változása az új tagállamokban, az EU-12 régióban a közötti időszakban FAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02-cv_v1.docFAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02.doc /19

11 Energiaipar Feldolgozóipar Közlekedés szektorok Üzemanyagfelhasználással összefüggő veszteségek Ipari folyamatok kibocsátások SZÁZALÉK Energiaipar Feldolgozóipar Közlekedés szektorok Üzemanyagfelhasználással összefüggő veszteségek Ipari folyamatok kibocsátások SZÁZALÉK Az üvegházhatású gázok kibocsátásának alakulása az Európai Unióban A SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS SZEKTORIÁLIS MEGOSZLÁSÁNAK ALAKULÁSA AZ EU-12 RÉGIÓBAN A SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS ÁGAZATI MEGOSZLÁSÁNAK ALAKULÁSA AZ EU-12 RÉGIÓBAN táblázat A CO 2 -kibocsátás alakulása az EU-15 régióban az közötti időszakban Változás Mt CO 2 / a FAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02-cv_v1.docFAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02.doc /19

12 BE 118,6 123,3 123,7 123,4 114,5 113,2-5,5 DK 52,8 60,6 52,9 50,2 53,2 50,2-2,7 DE 1035,6 922,7 883,7 851,7 841,2 831,0-204,6 FI 56,6 57,9 56,7 56,3 66,1 60,6 +4,0 FR 398,0 396,0 409,5 420,5 401,5 405,5 +7,5 GR 83,2 86,8 103,4 111,0 113,6 113,3 +30,1 GB 591,3 553,4 553,1 557,0 546,4 540,2-51,0 IE 32,4 35,3 44,7 47,6 47,5 46,2 +13,8 IT 434,7 445,4 462,7 490,1 475,3 464,9 +42,7 LU 12,1 9,4 8,9 12,3 11,8 11,7-0,4 NL 159,3 170,7 169,6 175,8 172,7 176,5 +17,2 AU 62,1 64,0 66,0 79,0 74,2 75,9 +13,8 PT 43,6 53,2 63,8 69,7 62,8 60,9 +17,3 SE 56,3 58,0 53,4 52,9 51,6 50,1-6,1 SP 228,4 255,3 307,7 368,0 366,4 348,4 +119,9 EU ,9 3291,7 3359,7 3465,7 3398,3 3348,5-16,4 2. táblázat A CO 2 -kibocsátás változása százalékos értékben az EU-15 régióban az közötti időszakban Országok Változás között % BE -4,6 DK -5,2 DE -19,8 FI +7,1 FR +1,9 GR +36,2 GB -8,6 IE +42,7 IT +6,9 LU -3,6 NL +10,8 AU +22,2 PT +39,8 SE -10,9 SP +52,5 EU-15-0,5 3. táblázat A CO 2 -kibocsátás alakulása az új EU tagállamokban (EU-12) az közötti időszakban Változás FAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02-cv_v1.docFAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02.doc /19

13 Mt CO 2 / a ES 37,3 18,2 15,6 16,8 19,1 19,7-47,1 LA 19,2 9,1 7,1 7,8 8,6 8,9-10,3 LI 36,1 15,2 12,0 14,4 15,9 16,0-20,2 MA 1,8 2,3 2,3 2,7 2,7 2,7 +0,9 PL 368,7 366,2 320,6 318,2 328,3 336,6-32,1 SK 62,0 44,0 40,3 40,7 38,1 39,1-22,9 SL 14,7 15,0 15,2 16,7 17,0 17,5 +2,8 CZ 164,3 131,4 127,1 126,4 129,9 127,2-37,1 HU 72,5 61,5 58,5 61,1 57,8 57,4-15,0 CY 4,2 5,4 7,7 8,0 8,3 8,4 +4,2 BG 86,3 66,4 50,5 54,0 58,9 57,9-28,3 RO 172,1 129,6 95,3 105,9 110,9 109,6-62,5 EU ,3 864,1 752,2 772,7 795,5 801,1-238,2 4. táblázat A CO 2 -kibocsátás változása százalékos értékben az EU-12 régióban az közötti időszakban Országok Változás között % ES -47,1 LA -53,8 LI -55,8 MA +47,2 PL -8,7 SK -37,0 SL +19,0 CZ -22,6 HU -20,7 CY +101,3 BG -32,9 RO -36,3 EU-12-22,9 5. táblázat Az üvegházhatású gázok kibocsátásának alakulása az EU-15 régióban az közötti időszakban FAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02-cv_v1.docFAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02.doc /19

14 1990 Bázisév Változás Mt CO 2 ekvivalens / a BE 143,2 149,5 145,1 141,9 131,3 129,3-13,9 DK 69,1 76,2 67,8 63,5 66,6 63,3-5,8 DE 1215,2 1084,9 1008,2 968,9 956,1 944,6-270,6 FI 70,9 71,2 69,5 68,7 78,3 72,8 +1,9 FR 565,5 559,6 560,6 558,4 535,8 538,1-27,4 GR 105,6 110,2 127,1 131,8 131,9 130,9 +25,3 GB 774,2 715,5 677,1 656,1 640,3 630,4-143,8 IE 55,4 59,2 69,0 70,3 69,2 67,6 +12,2 IT 516,3 529,7 5469,5 573,7 552,8 541,1 +24,8 LU 13,1 10,4 10,0 13,4 12,9 12,8-0,3 NL 212,0 224,7 214,7 212,2 207,5 210,1-1,9 AU 79,0 80,5 81,1 92,8 88,0 89,5 +10,4 PT 59,3 70,3 81,7 89,2 81,8 80,1 +20,9 SE 71,9 73,6 68,2 67,2 65,4 63,8-8,1 SP 288,1 319,2 385,8 441,2 442,3 424,0 +135,9 EU ,8 4134,7 4115,0 4149,3 4060,2 3998,5-240,3 6. táblázat Az üvegházhatású gázok kibocsátásának alakulása az EU-15 régióban az közötti időszakban (összesítés) 2 A bázisév a CO 2, CH 4, N 2 O esetében A HCF, PFC és SF 6 esetében bázisévként 1995 is választható volt. Az volt szocialista országok esetében a bázisév eltérhetett 1990-től (pl.: Lengyelország esetében 1988 volt a bázisév, Magyarország esetében az közötti időszak átlaga volt a bázisérték. FAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02-cv_v1.docFAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02.doc /19

15 Kibocsátás változása abszolút értékben Kibocsátás változása százalékos értékben Kyoto Jegyzőkönyvben foglalt kötelezettség Mt CO 2 ekvivalens / a % % BE -13,9-9,7 DK -5,8-8,4 DE -270,6-22,3 FI +1,9 +2,7 FR -27,4-4,8 GR +25,3 +24,0 GB -143,8-18,6 IE +12,2 +22,1 IT +24,8 +4,8 LU -0,3-2,7 NL -1,9-0,9 AU +10,4 +13,2 PT +20,9 +35,2 SE -8,1-11,3 SP +135,9 +47,2 EU ,3-5,7 7. táblázat FAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02-cv_v1.docFAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02.doc /19

16 Üvegházhatású gázok kibocsátásának alakulása az új EU tagállamokban (EU-12) az közötti időszakban 1990 Bázisév Változás Mt CO 2 ekvivalens / a ES 41,9 20,9 18,4 19,6 22,0 22,7-19,3 LA 26,7 12,6 10,1 11,2 12,1 12,4-14,3 LI 49,1 21,8 19,2 22,6 24,7 25,1-24,0 MA 2,0 2,5 2,6 2,9 3,0 3,0 +1,0 PL 569,5 459,5 446,4 389,0 386,6 407,5-162,0 SK 73,3 52,6 48,4 49,4 47,0 48,0-25,3 SL 20,3 18,7 18,9 20,4 20,7 21,3-8,0 CZ 194,7 153,2 147,2 146,2 150,8 148,2-46,5 HU 116,5 79,8 78,0 80,4 75,9 75,4-41,0 CY 5,5 6,9 9,3 9,9 10,1 10,3 +4,8 BG 133,7 88,6 69,2 71,0 75,8 74,6-59,2 RO 276,0 180,8 135,5 149,4 152,3 151,2-124,8 EU ,3 1084,7 945,9 969,6 993,4 999,6-509,6 8. táblázat Üvegházhatású gázok kibocsátásának alakulása az új EU tagállamokban (EU-12) az közötti időszakban (összesítés) Kibocsátás változása abszolút értékben Kibocsátás változása százalékos értékben Kyoto Jegyzőkönyvben foglalt kötelezettség Mt CO 2 ekvivalens / a % % ES -19,3-46,0 LA -14,3-53,4 LI -24,0-49,0 MA +1,0 +48,6 PL -162,0-28,4 SK -25,3-34,5 SL -8,0 +4,6 CZ -46,5-23,9 HU -41,0-35,2 CY +4,8 +87,7 BG -59,2-44,2 RO -124,8-45,2 EU ,6-33,8 3 A bázisév a CO 2, CH 4, N 2 O esetében A HCF, PFC és SF 6 esetében bázisévként 1995 is választható volt. Az volt szocialista országok esetében a bázisév eltérhetett 1990-től (pl.: Lengyelország esetében 1988 volt a bázisév, Magyarország esetében az közötti időszak átlaga volt a bázisérték. FAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02-cv_v1.docFAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02.doc /19

17 9. táblázat A CO 2 -kibocsátás szektoriáliságazatonkénti megoszlásának változása az EU-15 régióban között Megnevezés Változás SzektoriálisÁgazato nkénti részarány SzektoriálisÁgazato nkénti részarány SzektoriálisÁgazato nkénti részarány % % % Energiafelhasználá 93,2 93,1-0,1 ssal összefüggő kibocsátások - Energiaipar 34,3 35,6 +1,3 - Feldolgozóip 18,2 15,3-2,9 ar - Közlekedés 20,5 25,1 +4,6-19,6 16,5-3,1 szektorok - Üzemanyagfelhasználáss 0,6 0,5-0,1 al összefüggő veszteségek Ipari folyamatok 6,4 6,6 +0,2 kibocsátások 0,4 0,3-0,1 FAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02-cv_v1.docFAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02.doc /19

18 10. táblázat A CO 2 -kibocsátás szektoriáliságazatonkénti megoszlásának változása az új EU tagállamokban (EU-12) között Megnevezés Változás SzektoriálisÁgazato nkénti részarány SzektoriálisÁgazato nkénti részarány SzektoriálisÁgazato nkénti részarány % % % Energiafelhasználá 91,6 90,2-1,4 ssal összefüggő kibocsátások - Energiaipar 50,1 49,0-1,1 - Feldolgozóip 19,0 14,7-4,3 ar - Közlekedés 7,6 14,5 +6,9-14,9 12,0-2,9 szektorok - Üzemanyagfelhasználáss 0,0 0,0 +0,1 al összefüggő veszteségek Ipari folyamatok 8,1 9,4 +1,3 kibocsátások 0,3 0,4 +0,1 11. táblázat A CO 2 -kibocsátás változása az EU-15 tagállamokban között szektorok ágazatok szerinti megoszlásban Megnevezés Változás Mt CO 2 / a Mt CO 2 / a % Energiafelhasználással ,7 +0,9 összefüggő kibocsátások - Energiaipar 1152,7 1209,8 +5,0 - Feldolgozóipar 613,9 519,3-15,4 - Közlekedés 689,8 853,1 +23,7 - szektorok 659,6 562,1-14,8 - Üzemanyagfelhasználással 19,4 18,4-5,4 FAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02-cv_v1.docFAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02.doc /19

19 összefüggő veszteségek Ipari folyamatok 215,3 225,8 +4,9 kibocsátások 14,2 9,8-30,9 12. táblázat A CO 2 -kibocsátás változása az új EU tagállamokban (EU-12) között szektorok ágazatok közötti megoszlásban Megnevezés Változás Mt CO 2 / a Mt CO 2 / a % Energiafelhasználással 952,2 717,9-24,6 összefüggő kibocsátások - Energiaipar 520,2 389,6-25,1 - Feldolgozóipar 197,8 117,2-40,7 - Közlekedés 79,3 115,1 +45,2 - szektorok 154,6 95,5-38,2 - Üzemanyagfelhasználással 0,3 0,5 +44,9 összefüggő veszteségek Ipari folyamatok 84,7 75,1-11,3 kibocsátások 2,5 2,4-0,7 FAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02-cv_v1.docFAZEKAS_D_582_MEN_EPP_02.doc /19

Emissionen. Energiewirtscahftliche Tagesfragen, 59. Jg. p56.-65. (A cikk teljes terjedelmében hozzáférhető a cikk szerzőjénél: afazekas@mvm.

Emissionen. Energiewirtscahftliche Tagesfragen, 59. Jg. p56.-65. (A cikk teljes terjedelmében hozzáférhető a cikk szerzőjénél: afazekas@mvm. : Az EU szerepe és súlya a klímaváltozás elleni globális küzdelemben / Az Európai Unió klímavédelmi célkitűzései a tények tükrében Problémafelvetés, célkitűzés Jelen rövid összefoglaló a német Energiewirtschaftliche

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 2 tagországában Eredményeket tartalmazó csomag az EU2 és Magyarország

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között IP/08/1831 Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án. Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között A szélessávú szolgáltatások elterjedtsége továbbra

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Miért érdemes pályázni? Erasmus + Hogyan pályázzak? Pályázási szempontok Ösztöndíj Nyelvismeret fejlesztése Szakmai ismeretek bővítése Új iskola-, oktatási

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Adócsalás elleni küzdelem: az Európai Bizottság tanulmányt adott ki az uniós szintű áfa-hiányról 2009 november 01., vasárnap 22:22

Adócsalás elleni küzdelem: az Európai Bizottság tanulmányt adott ki az uniós szintű áfa-hiányról 2009 november 01., vasárnap 22:22 Az adókijátszás és adócsalás elleni stratégiája keretében az Európai Bizottság a mai napon tett közzé egy külső tanácsadó cég által készített, 25 tagállamra kiterjedő tanulmányt a fizetendő és ténylegesen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi

Részletesebben

Működőtőke-befektetések Adatok és tények

Működőtőke-befektetések Adatok és tények Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 1. Konjunktúrafórum 13. november. Működőtőke-befektetések Adatok és tények Működőtőke-befektetések állománya Magyarországon 1.1.31., származási ország szerint,

Részletesebben

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Időközi kifizetések időbeni alakulása a 2007-2013-as időszakban uniós szinten... 6 Időközi kifizetések országcsoportonként....

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

Gondolatok az élelmiszerkidobásról. KE-GTK Dr. Borbély Csaba 2013. november 11.

Gondolatok az élelmiszerkidobásról. KE-GTK Dr. Borbély Csaba 2013. november 11. Gondolatok az élelmiszerkidobásról KE-GTK Dr. Borbély Csaba 2013. november 11. 1 Élelmiszer pazarlás Élelmiszer veszteség: a termelés, a feldolgozás, a szállítás, a kereskedelem és a fogyasztás során keletkező

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai. 2015. április 22. Budapest, MTA

Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai. 2015. április 22. Budapest, MTA Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai 2015. április 22. Budapest, MTA Vázlat Foglalkoztatottság Jövedelmek Szegénység Roma statisztikák Munkanélküliségi ráta 12,0 Munkanélküliségi

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 214. október 21. Jelentés a 213. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,9, illetve

Részletesebben

Atipikus munkaformák és a részmunkaidős foglalkoztatás társadalmi hatásai

Atipikus munkaformák és a részmunkaidős foglalkoztatás társadalmi hatásai Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Friedrich Ebert Stiftung és a Jól-Lét Alapítvány konferenciája Budapest, 2012. május 14., Benczúr Szálló Atipikus munkaformák és a részmunkaidős foglalkoztatás társadalmi

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

A hazai szállítmányozók és logisztikai szolgáltatók szerepe a gazdaságban

A hazai szállítmányozók és logisztikai szolgáltatók szerepe a gazdaságban Karmazin György Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) regionalitásért és rendezvényekért felelős alelnök BI-KA Logisztika Kft. tulajdonos A hazai szállítmányozók és logisztikai

Részletesebben

Magyarország energiaellátásának általános helyzete és jövıje

Magyarország energiaellátásának általános helyzete és jövıje Magyarország energiaellátásának általános helyzete és jövıje Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI 1 Társadalmunk mindennapjai

Részletesebben

Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember

Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember Mikor az ember valóban felnőtté válik Gazdaság és fenntarthatóság a XXIszázadban Dr. Borbély Csaba borbely.csaba@ke.hu 30-5647533 Fogalmi

Részletesebben

A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében

A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében Szélenergia a tények szélenergia integrációja Magyarországon, EWEA Budapest, 2009 június 12. EUROPEAN COMMISSION

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

A megújuló energiaforrások közgazdaságtana

A megújuló energiaforrások közgazdaságtana A megújuló energiaforrások közgazdaságtana Ságodi Attila Partner KPMG Tanácsadó Kft. Energetikai és közüzemi tanácsadás Energetikai körkép FAKT Konferencia 214. október 7. AGENDA I. Megújulók helyzete

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az EU kohéziós politikájának 25 éve (1988-2013) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI A kohéziós politika jelentősége Olyan európai közjavakat nyújt, amit a piac nem képes megadni

Részletesebben

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldakadémia Nádudvar 2009 május 8 dr.tóth József Összefüggések Zöld energiák Alternatív Energia Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető

Részletesebben

Gazdaságra telepedő állam

Gazdaságra telepedő állam Gazdaságra telepedő állam A magyar államháztartás mérete jóval nagyobb a versenytársakénál Az állami kiadások jelenlegi szerkezete nem ösztönzi a gazdasági növekedést Fókusz A magyar államháztartás mérete

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Szervezeti innovációk és tudás felhasználási minták összehasonlító vizsgálata: szektor- és ország különbségek (Elızetes kutatási eredmények)

Szervezeti innovációk és tudás felhasználási minták összehasonlító vizsgálata: szektor- és ország különbségek (Elızetes kutatási eredmények) Szervezeti innovációk és tudás felhasználási minták összehasonlító vizsgálata: szektor- és ország különbségek (Elızetes kutatási eredmények) Makó Csaba Szociológiai Kutatóintézet Magyar Tudományos Akadémia,

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

TANULMÁNY Közvélemény-kutatási sorozat Kommunikációs Főigazgatóság

TANULMÁNY Közvélemény-kutatási sorozat Kommunikációs Főigazgatóság Parlaméter 2016 Tájékoztató elemzés Az Európai Parlament tematikus Eurobarométer-felmérése TANULMÁNY Közvélemény-kutatási sorozat Kommunikációs Főigazgatóság Szerző: Jacques Nancy, Közvélemény-figyelő

Részletesebben

Dr. Baja Ferenc informatikáért felelıs kormánybiztos, Miniszterelnöki Hivatal államtitkára október

Dr. Baja Ferenc informatikáért felelıs kormánybiztos, Miniszterelnöki Hivatal államtitkára október Dr. Baja Ferenc informatikáért felelıs kormánybiztos, Miniszterelnöki Hivatal államtitkára 16. TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK SZEMINÁRIUM ÉS KIÁLLÍTÁS 2008. október A kormányzati informatikai feladatok

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.10. COM(2010) 655 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Az új személygépkocsik

Részletesebben

Az EU klímapolitikája és a vaskohászat

Az EU klímapolitikája és a vaskohászat Az EU klímapolitikája és a vaskohászat Dr. Tardy Pál egyetemi magántanár, Dunaferr fıtanácsos Az OMBKE Dunaújvárosi Szervezete Borovszky Ambrus születésének 100. évfordulója tiszteletére rendezett szakmai

Részletesebben

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 2. szám, 202 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 2. szám, 202 Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék Piaci

Részletesebben

A K I. 300 Ft/kg. tonna

A K I. 300 Ft/kg. tonna PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I V. évfolyam/13. szám 7.12. 25/ BAROMFI Tartalom Piaci jelentés..........1 A vágócsirke piaci, és a csirkehúsok értékesítési árai...

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.7.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 189/19 A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. július 19.) a 2004/49/EK irányelv 7. cikkében említett közös biztonsági célokról (az értesítés a C(2010) 4889. számú dokumentummal

Részletesebben

2007.6.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 153/9

2007.6.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 153/9 2007.6.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 153/9 A BIZOTTSÁG 653/2007/EK RENDELETE (2007. június 13.) a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének megfelelő biztonsági tanúsítványok

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004.

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004. Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 24. Elemzésünket a Központi Statisztikai Hivatal által rendelkezésre bocsátott, a hajdú-bihar megyei székhelyű vállalkozások összesített export-import adatai alapján készítettük

Részletesebben

A magyar felsõoktatás helye Európában

A magyar felsõoktatás helye Európában Mûhely Ladányi Andor, ny. tudományos tanácsadó E-mail: ladanyi.andrea@t-online.hu A magyar felsõoktatás helye Európában E folyóirat hasábjain korábban két alkalommal is elemeztem az európai felsőoktatás

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.23. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az energiahatékonyságról, és annak az

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

ICEG EC Ágazati elemzések Gyógyszeripar munkaerőpiaca Magyarországon

ICEG EC Ágazati elemzések Gyógyszeripar munkaerőpiaca Magyarországon 1 2 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 3 1. Foglalkoztatottság 4 2. Munkabér 6 3. Termelékenység 8 4. Végzettség 11 5. Regionális trendek 13 Mellékletek 16 3 Vezetői összefoglaló Stabil foglalkoztatottsági

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban Magyarország éllovas az államadósság csökkentésében Magyarország az utóbbi két évben a jelenleg nemzetközileg is egyik leginkább figyelt mutató, az államadósság tekintetében jelentős eredményeket ért el.

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.4. COM(2016) 174 final ANNEX 12 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2018-as TANÉV

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2018-as TANÉV HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT - 2017 /2018-as TANÉV TANULMÁNYOK A Színház- és Filmművészeti Egyetem pályázatot hirdet az egyetem hallgatói részére tanulmányi ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére európai

Részletesebben

Az ADR ellenőrzés EU szabályozása és gyakorlati végrehajtásának fő jellemzői

Az ADR ellenőrzés EU szabályozása és gyakorlati végrehajtásának fő jellemzői Dr. Lázár Gábor Az ADR ellenőrzés EU szabályozása és gyakorlati végrehajtásának fő jellemzői Szerzőnk az említett biztonsági intézkedés vizsgálatát is magában foglaló közúti ellenőrzés európai uniós szabályozását,

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

A BÚZA KERESKEDELEM FONTOSABB SZEREPLŐI 2. RÉSZ, EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁS 1. Kulcsszavak: búza, terménykereskedelem, világpiac, export, import, EU-27

A BÚZA KERESKEDELEM FONTOSABB SZEREPLŐI 2. RÉSZ, EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁS 1. Kulcsszavak: búza, terménykereskedelem, világpiac, export, import, EU-27 Franciaország Németország Egyesült Királyság Lengyelország Románia Spanyolország Olaszország Csehország Dánia Bulgária Magyarország Svédország Litvánia Ausztria Görögország Belgium Szlovákia Hollandia

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén. 2007 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén. 2007 European Parliament, Visits and Seminars Unit Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén Az előadás három fő témája Hatáskörmegosztás a tagállami és a közösségi szint között. Brüsszeli döntéshozatal menete = együttműködés a közösségi szervek

Részletesebben

A zöldgazdaság-fejlesztés lehetőségei

A zöldgazdaság-fejlesztés lehetőségei A zöldgazdaság-fejlesztés lehetőségei dr. Nemes Csaba főosztályvezető Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Budapest, 2015. Október 15. Az előadás tartalma I. A klíma- és energiapolitika stratégiai keretrendszere

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

Munkahelyi sokszínűség és üzleti teljesítmény

Munkahelyi sokszínűség és üzleti teljesítmény Munkahelyi sokszínűség és üzleti teljesítmény 31/03/2008-28/04/2008 A beállított feltételeknek 371 felel meg a(z) 371 válaszból 0. A válaszadó adatai Ország DE - Németország 58 (15.6%) PL - Lengyelország

Részletesebben

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2017-es TANÉV

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2017-es TANÉV HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT - 2016 /2017-es TANÉV SZAKMAI GYAKORLAT A Színház- és Filmművészeti Egyetem pályázatot hirdet az egyetem hallgatói részére ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére európai

Részletesebben

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium A kibocsátás csökkentés globális feladat A világ átlaghőmérséklet-növekedésének 2 C fok alatt tartása nemzetközileg

Részletesebben

A mobilitás jelentősége az Európai Unióban

A mobilitás jelentősége az Európai Unióban A mobilitás jelentősége az Európai Unióban Bokodi Szabolcs felsőoktatási csoportvezető Tempus Közalapítvány Balatonszárszó, 2013. augusztus 10. A Tempus Közalapítvány tevékenységi köre A mobilitás előzményei

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

Integráció és szövetkezés

Integráció és szövetkezés Integráció és szövetkezés Jakab István Országgyűlés alelnöke MAGOSZ elnöke Napi Gazdaság Konferencia Budapest 2013. április 30. A mezőgazdasági termelés hatékonyságát a élelmiszerláncban elért magas érdekérvényesítési

Részletesebben

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás?

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Prof. Dr. habil Holló Péter Az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzora Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára Új módszerek,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.14. COM(2012) 659 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A 2011. ÉVRE VONATKOZÓAN AZ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSSAL KEZELT ÉLELMISZEREKRŐL ÉS ÉLELMISZER-ÖSSZETEVŐKRŐL

Részletesebben

Valamennyi egészségügyi egységben ki kell függeszteni az alábbi feliratot:

Valamennyi egészségügyi egységben ki kell függeszteni az alábbi feliratot: A jogosultság igazolása során első lépésként a beteg állampolgárságát kell megállapítani. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 26. par. (2) bekezdése alapján "a beteg - amennyiben ezt egészségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében.

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. MEE Szakmai nap 2008. Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. Hatvani György az Igazgatóság elnöke A hazai erőművek beépített teljesítőképessége

Részletesebben

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 4. oldalon E 411 ( 1 ) INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2010. április 19. Élıállat és Hús Élıállat és Hús 2010. 14. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati határidő: folyamatos az egész tanév során

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati határidő: folyamatos az egész tanév során PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara pályázatot ír ki a 2014/2015-ös tanévben Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre Pályázati határidő:

Részletesebben

Előadás vázlata. Általános jellemzők Bevételek Kiadások Ellenőrző kérdések

Előadás vázlata. Általános jellemzők Bevételek Kiadások Ellenőrző kérdések Az EU költségvetése Előadás vázlata Általános jellemzők Bevételek Kiadások Ellenőrző kérdések Általános jellemzők Az országok közötti erőforrás-újraelosztási rendszer legfontosabb fóruma a közösségi költségvetés.

Részletesebben

EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28.

EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28. EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28. Cél: átfogó képet adni a kibővült Európai Unió társadalmi folyamatairól Adatok: Eurostat EU-SILC és más európai statisztikai források Ambíció:

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A ÉVRE VONATKOZÓAN AZ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSSAL KEZELT ÉLELMISZER-ÖSSZETEVŐKRŐL

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A ÉVRE VONATKOZÓAN AZ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSSAL KEZELT ÉLELMISZER-ÖSSZETEVŐKRŐL EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.4. COM(2014) 52 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A 2012. ÉVRE VONATKOZÓAN AZ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSSAL KEZELT ÉLELMISZER-ÖSSZETEVŐKRŐL HU

Részletesebben

Gazdasági Havi Tájékoztató

Gazdasági Havi Tájékoztató Gazdasági Havi Tájékoztató 2016. október A vállalati hitelfelvétel alakulása Magyarországon Rövid elemzésünk arra keresi a választ, hogy Magyarországon mely tényezők alakítják a vállalati hitelfelvételt

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága A magyarországi közbeszerzések átláthatósága Ligeti Miklós Transparency International Magyarország info@transparency.hu miklos.ligeti@transparency.hu Közbeszerzések a számok tükrében Közbeszerzések összértéke

Részletesebben

Az életen át tartó tanulás hatása a szakképzésre és a felnőttképzésre

Az életen át tartó tanulás hatása a szakképzésre és a felnőttképzésre Benedek András Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Az életen át tartó tanulás hatása a szakképzésre és a felnőttképzésre Változás és stabilitás a szak- és felnőttképzésben V. Országos Szak-

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

A tagállamonkénti aláírók legalacsonyabb száma

A tagállamonkénti aláírók legalacsonyabb száma I. MELLÉKLET A tagállamonkénti aláírók legalacsonyabb száma Belgium 15 750 Bulgária 12 750 Cseh Köztársaság 15 750 Dánia 9 750 Németország 72 000 Észtország 4 500 Írország 8 250 Görögország 15 750 Spanyolország

Részletesebben

XI. évfolyam/17. szám /35. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világ marhapiacán júliusban többnyire

XI. évfolyam/17. szám /35. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS. A világ marhapiacán júliusban többnyire PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I XI. évfolyam/17. szám.09.08. /35. hét ÉLİÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés...1 Ábrák...3 Táblázatok...7 Külpiaci információk...9

Részletesebben

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar pályázatot ír ki a 2017/2018-as tanévben Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Részletesebben

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) bejelentés nyelve francia angol spanyol

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) bejelentés nyelve francia angol spanyol Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM Az OHIM tölti ki: Érkezett Oldalszám 0 (kötelező A Madridi Jegyzőkönyv alapján tett nemzetközi védjegybejelentés Az OHIM előtt folyó eljáráshoz szükséges részletek

Részletesebben