JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről november 0136

2 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Lóránt Zoltán számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: Balázs Andrásné számvevő főtanácsos Az ellenőrzésben részt vettek: Pásztor Katalin számvevő tanácsos Sas Imréné számvevő tanácsos Solymár Ágnes számvevő Szappanos Júlia számvevő Az ÁSZ által eddig ellenőrzött közalapítványok, alapítványok listája: 1. Nemzeti Gyermek és Ifjúsági (Köz)alapítvány (1992, 1996, 2000) 2. Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (1994, 1996) 3. Az alapítványoknak juttatott állami pénzek felhasználásának ellenőrzése 388 alapítványnál (1996) 4. Grassalkovich Kastély Közalapítvány (1996) 5. Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány (1996, 1997) 6. A Településekért, Régiókért Közalapítvány (1996) os Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány (1996) 8. Hadigondozottak Közalapítvány (1996) 9. Hungária Televízió Közalapítvány (1996) 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Közalapítvány (1996) 11. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési Közalapítvány (1996) 12. Illyés Közalapítvány (1996) 13. Pro Professione Alapítvány (1996) 14. Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány (1996) 15. Magyar Rádió Közalapítvány (1997, 1998) 16. Magyar Televízió Közalapítvány (1997, 1998) 17. Gandhi Közalapítvány (1997) 18. Magyarországi Cigányokért Közalapítvány (1997) 19. Nemzetközi Pető András Közalapítvány (1998) 20. Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (1995, 1999, 2000) 21. Sportcélú közalapítványok (NISZKA KA, NISKA KA, Mező Ferenc KA, UNIÓ KA, 1999) 22. A Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány (1999) 23. Közoktatási Modernizációs Közalapítvány (2000) 24. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (2001) Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 V /2001. TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 5 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A közalapítvány jogi, pénzügyi, szervezeti és működési feltételei A közalapítvány létrehozása Az induló vagyon és a törzsvagyon A kuratórium, az FB és a munkaszervezet A közalapítvány működésének, tevékenységének szabályozottsága A vezető tisztségviselők összeférhetetlenségére vonatkozó előírások betartása A kuratórium működése Belső szabályzatok Szervezeti és működési szabályzat Gazdálkodási szabályzatok A közalapítványi iroda működése A felügyelő bizottság működése A könyvvezetés és gazdálkodás szabályossága A számviteli nyilvántartások Az éves beszámolók Az ÚKK éves gazdálkodási terve és költségvetése A közalapítvány bevételei és kiadásai, ráfordításai A működési költségek tervezése és pénzügyi teljesítése A működési költségek alakulása jogcímenként Az ÚKK tisztségviselőinek tiszteletdíja és költségtérítése A pénzforgalmi számla vezetése, a közalapítvány likviditása A közalapítvány vagyonának alakulása A vagyon összetétele A Cooperatio Kft. létrehozása, tőkeszerkezete, eszközei és forrásai Az ÚKK tulajdonosi jogainak gyakorlása a Cooperatio Kft.-ben A Cooperatio Kft. vagyongazdálkodásának szabályozása A Cooperatio Kft. befektetései A Cooperatio Kft. bevételei és ráfordításai Az ÚKK-nak adott központi költségvetési támogatás felhasználása Az ÚKK támogatási rendszerének koncepciója Az évi támogatások 50 1

4 Az évi támogatások A támogatások pályáztatási rendszere A pályázati kiírások, a pályáztatás lebonyolítása, a támogatások összege A támogatások felhasználására kötött megállapodások A pályázati feladatok teljesítésének ellenõrzése Az ÚKK pályázati úton nyújtott támogatásai Vissza nem térítendõ támogatások Visszatérítendő támogatások Kamattámogatások 68 2

5 I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok Állami Számvevőszék V-11-32/2001. Témaszám: 456 JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről Az Új Kézfogás Közalapítványt (ÚKK) a Kormány az Illyés Alapítvánnyal együtt alapította, az Illyés Alapítvány által alapított és megszüntetett Kézfogás Egzisztenciateremtő és Gazdaságélénkítő Alapítvány vagyonából. Az ÚKK által ellátott közfeladat az Alkotmány 6. (3) bekezdésén alapul, mely szerint a Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért és előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását. Az ÚKK-t a Fővárosi Bíróság március 27-én sorszám alatt vette nyilvántartásba, majd a 12.Pk /1995/15. számú, május 12-én kelt végzésével kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítette. A Kormány az alapítói jogok gyakorlására - az alapító okiratban, illetve az alapításról szóló kormányhatározatban meghatározott terjedelemben - a külügyminisztert hatalmazta fel. Az ÚKK alapító okirata szerint az alapító képviseletét a Külügyminisztérium politikai államtitkára látja el és gyakorolja - az alapító okirat módosítása kivételével - az alapítót megillető jogosultságokat. Az ÚKK-tól az alapítók azt várták, hogy a határmenti magyar régiók és Magyarország közötti gazdasági együttműködés segítésével mozdítsa elő a magyar közösségek és a szórvány-magyarság gazdasági helyzetének javítását, sajátos gondjai megoldását, a következő tevékenységek támogatásával: a kis- és középvállalkozások közötti üzleti kapcsolatok kibontakoztatása, a vállalkozások gazdálkodási feltételeinek javítása; a gazdasági együttműködést vizsgáló elméleti kutatások, szakmai- és menedzserképzés szervezése; kiállítások, üzletember találkozók szervezése; az együttműködés információs bázisának létrehozása; a határon túli regionális vállalkozásfejlesztési központok kialakítása és működtetése; tőkebefektetőként külföldi - magyar vegyes vállalkozásokban való részvétel (1999. évig); 3

6 I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok a határon túli kis- és középvállalkozások szakmai és anyagi gyarapodása érdekében különböző szolgáltatások nyújtása (1999. évtől); a határon túli önkormányzatoknál és más jogi személyeknél az elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt keletkezett károk enyhítése. Az ÚKK induló vagyona 1995-ben 340,5 M Ft, saját tőkéje a év végén 1.008,3 M Ft volt. Eddigi működése során összesen mintegy 1,7 Mrd Ft támogatást kapott a központi költségvetésből. Vagyonkezelési és befektetési (vállalkozási) feladatait a 100 %-os tulajdonában lévő Cooperatio Vállalkozás és Gazdaságfejlesztő Kft. látta el, amelyet 1993-ban 5 M Ft jegyzett tőkével a Kézfogás Alapítvány alapított. Az ÚKK a kft. jegyzett tőkéjét 383 M Ft-ra növelte, de a veszteséges gazdálkodás és az elszámolt értékvesztés következtében a kft. saját tőkéje év végén 187,5 M Ft volt. Az ÚKK és a Cooperatio Kft. éves beszámolóit az ellenőrzött időszakban könyvvizsgálók hitelesítették. Az Állami Számvevőszék az ÁSZ tv. 2. -ának (5) bekezdése alapján ellenőrzi az alapítványoknak a központi költségvetésből juttatott támogatás felhasználását, a Ptk. 74/G. -ának (8) bekezdése alapján a közalapítványok gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét, a Kht a alapján többek között a közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett közalapítványoknál a költségvetési támogatás felhasználását. Az ÁSZ tv. 21. (3) bekezdése alapján, ha egyes vizsgálati megállapítások kiegészítése válik szükségessé, és ehhez más szervnél is ellenőrzést kell végezni, az ÁSZ ellenőre jogosult az összefüggő tényeket ott vizsgálni. E törvényi felhatalmazás alapján kapcsolódó ellenőrzés keretében ellenőriztük a Cooperatio Kft.-nél az ÚKK által átadott vagyon hasznosítását. Az ellenőrzéssel arra kerestünk választ, hogy az Új Kézfogás Közalapítvány kuratóriuma szabályosan gazdálkodott-e a rendelkezésére bocsátott induló vagyonnal és a központi költségvetési támogatással; közcélú támogatási és befektetési tevékenysége szabályos volt-e, összhangban állt-e az alapító okiratában meghatározott célokkal; törvényesen és eredményesen gyakorolta-e az egyszemélyes tulajdonában lévő Cooperatio Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi jogait, intézkedéseinek milyen hatása volt a kft. vagyongazdálkodására és saját tőkéjére, ezen keresztül az ÚKK vagyonára, a kft. eredményesen működött-e közre a közalapítványi célok ellátásában és finanszírozásában. Az ÚKK gazdálkodásának ellenőrzése - reprezentatív mintavétel alapján az március 27-ei nyilvántartásba vételétől a június 30- áig tartó időszakra terjedt ki. 4

7 I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az ÚKK kuratóriuma működését és gazdálkodását az alapító okiratban meghatározott közcélok teljesítése érdekében szervezte. A közalapítvány belső szabályzatai nem voltak összhangban a jogszabályok változásaival, a számvitelben, a tervezésben és a működési költségekkel kapcsolatos gazdálkodásban hiányosságokat tártunk fel. Az induló vagyont az alapítók a Kézfogás Alapítvány december 31-ei vagyoni állapotával azonos összegben, 340,5 M Ft-ban, az induló törzsvagyont 40 M Ft összegben határozták meg. A törzsvagyon az alapító okiratban minimálisan előírt szintnek megfelelően - illetve egyes években azt meghaladóan - növekedett, de ennek összegét a kuratórium határozatban nem rögzítette. A törzsvagyon tárgyévi összegéről a kuratórium által elfogadott éves beszámolók és ezek mellékletei adtak utólag - információt. A hatályos alapító okiratban a többszöri módosítás ellenére - a törzsvagyon nem a tényleges összegben szerepel, a törzsvagyonnak az alapítók által igényelt szintig történt növelésének teljesítése miatt a törzsvagyon feltöltésére vonatkozó szabályozás elavult. A kuratórium az alapító okirat által előírtnál gyakrabban ülésezett, határozatait határozatképes üléseken, az előírt szótöbbséggel hozta. A jegyzőkönyvek és a döntéstár tartalmazták az ülések időpontját és határozatképességét, de az évi nyilvántartásokban adminisztrációs hibák miatt pontatlanságok voltak. Az ÚKK-nál 1995-től az értékelési szabályzat kivételével elkészültek és alkalmazták az Szt. és az alapító okirat által kötelezően előírt szabályzatokat, de ezeket kuratóriumi határozat nem hagyta jóvá től a kuratórium jóváhagyta és hatályba léptette - az értékelési szabályzat kivételével - mindazokat a szabályzatokat, amelyeket az Szt., a Kht. és az alapító okirat szerint kötelező volt elkészíteni. Az értékelési eljárásokat nem külön belső szabályzatban, hanem a számviteli politikában határozták meg. A számviteli politika, a számlarend, a leltározási szabályzat, a pénzkezelési szabályzat és a befektetési szabályzat a helyszíni ellenőrzés befejezésekor, június 30-án nem volt összhangban az Áht. és az Szt január 1-jétől hatályos előírásaival, illetve az ÚKK pénzkezelési módszerével (bankkártya használata). Ellentétes a Ptk.-val és az alapító okirattal, hogy a kuratórium az SZMSZ-ben és más belső szabályzatokban, illetve a kuratóriumi elnök egyedi meghatalmazással a képviseleti-, a bankszámla feletti rendelkezési- és az utalványozási jog gyakorlásával az alapító okiratban képviseleti joggal felruházott kuratóriumi elnökön és kuratóriumi titkáron túl más kurátorokat, illetve a közalapítványi iroda igazgatóját és alkalmazottait is felhatalmazott. A kuratóriumi határozatok végrehajtására vonatkozó korlátozó feltételt csak az aláírási rend és a képviselt könyv egy-egy pontja írt elő. A jogszerűtlenül 5

8 I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok kialakított szabályozás, illetve az egyedi felhatalmazás lehetővé tette, hogy az alkalmazott(ak) önállóan is rendelkezzen(ek) a közalapítvány vagyonával, jóllehet a vagyon kezelésére a kuratórium jogosult. A képviseleti jog átruházásával kapcsolatos megállapításokat a kuratórium elnöke vitatja, az Állami Számvevőszék azonban az álláspontját fenntartja. Az ÚKK számviteli rendszere csak részben volt alkalmas a közalapítványi célú tevékenység közvetlen költségeinek számbavételére. A számviteli politikában nem határozták meg a működési költségek (kiadások) körébe tartozó költségeket. Az évek között - tévesen - közalapítványi célú költségeket is kimutattak a működési költségek között, illetve 1999-től nem különítették el a közalapítványi célú tevékenység közvetlen költségeit a kuratórium és a munkaszervezet költségeitől és az egyéb közvetett költségektől január 1-jétől - szabálytalanul - nem kötelezettségként, hanem bevételként, majd a továbbutaláskor ráfordításként számolták el azokat a támogatásokat, amelyeket az ÚKK az alapító okiratában meghatározott feladatai fedezetére kapott, de ezeket a feladatokat nem saját maga látta el, hanem pályázati úton végeztette. A leltározás nem felelt meg az Szt. vonatkozó előírásának, mert a tárgyi eszközök mennyiségi felvétellel felvett leltári adatainak kiértékelését, illetve a főkönyvi és analitikus nyilvántartás egyeztetését nem végezték el. Valamennyi éves beszámoló helytelenül az alapító okiratban megjelölt 340,5 M Ft helyett M Ft összegben tartalmazta az induló tőke összegét. Az eltérés a saját tőke összegét és a mérleg-főösszeget nem érintette, azok a valós értéket mutatták. Az évek között a kuratórium nem az alapító okirat előírásainak megfelelő gazdálkodási tervet készített, mivel nem tervezte meg a tárgyévben felhasználható forrásokat és a cél szerinti kifizetések összegét. A feladattervek csak a tervezett kifizetések arányát tartalmazták től az új személyi összetételű kuratórium a tervekben számításba vette az összes felhasználható pénzügyi forrást és a várható kiadásokat, ezen belül a működési költségeket, a kötelezettségvállalásokat, a programokra fordítható támogatási összeget. A tervek hiányossága volt, hogy a kiadások között a programokra elkülönített összegeken belül nem határozta meg a tárgyévben teljesítendő alapítványi célú kiadásokat, illetve a következő évre áthúzódó kötelezettségeket, emiatt a kuratórium a tervekből nem kapott információt a közalapítvány tárgyévben felmerülő, ténylegesen kifizetésre kerülő költségeiről és az átmenetileg szabad - befektethető - pénzeszközeiről. A kuratórium a működési költségekre az alapító okiratban előírt felső korlátot mely 1997-től a mindenkori éves költségvetési támogatás 10%-a, 1999-től 7%-a volt - minden évben túllépte. A működési költségek elemzését és ez alapján az ésszerű csökkentésükhöz szükséges intézkedések megtételét gátolta, hogy a számvitelben 1998-ig csak részben, 1999-től egyáltalán nem különítették el a közalapítványi célú tevékenység közvetlen költségeitől. Az új személyi összetételű kuratórium intézkedéseinek hatására 1999-től csökkentek a támogatási rendszerek, valamint a kuratórium és a közalapítványi iroda működési költségei. 6

9 I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok Az évek között az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetéséből 341 M Ft hozam, a visszatérítési kötelezettséggel nyújtott támogatások törlesztésének árfolyamnyereségéből 14 M Ft folyt be. Az ellenőrzött időszakban az ÚKK pénzügyi helyzete stabil, likviditása jó volt. A kuratórium támogatási koncepciója és gyakorlata összhangban állt az alapító okiratában meghatározott célokkal, elősegítette más szervezetekkel együtt - a határmenti magyar régiók és Magyarország közötti gazdasági együttműködést. Az ÚKK pénzeszközei önmagukban természetesen nem voltak és a jövőben sem lesznek elégségesek a határon túli magyar közösségek, szervezetek, a határmenti régiók gazdasági fellendülésének elindításához, ezért a meglévő források összehangolt felhasználása érdekében a kuratórium a év óta kezdeményezte az e tevékenységeket folytató magyarországi szervezetek közötti egyeztetést. Az évek között a közalapítvány összesen M Ft bevételhez jutott, melyből M Ft ( 83%) volt a központi költségvetési támogatás. Az ugyanebben az időszakban teljesített M Ft kiadásból M Ft-ot (75,8%-ot) az alapító okiratban meghatározott célokra használt fel a kuratórium, ebből a vissza nem térítendő támogatás 688 M Ft, a visszatérítendő támogatás 296 M Ft, a Cooperatio Kft.-n keresztül a határon túli vegyes vállalatokban megszerzett részesedés 332 M Ft, a támogatási céllal beszerzett tárgyi eszközök értéke 89 M Ft volt. A nyilvánosság kontrollja az ÚKK eddigi működése során részben az alapítói jogokat gyakorló, részben a korábbi személyi összetételű kuratórium mulasztása miatt - korlátozottan érvényesült. A Ptk. és a vonatkozó kormányhatározat előírásaival ellentétben nem jelent meg hivatalos lapban az 1999 márciusában módosított alapító okirat. A Külügyminisztérium a Kormánytól kapott felhatalmazás alapján a áprilisában módosított alapító okirat hatályos szövegét egységes szerkezetben a Magyar Közlöny október 29-én megjelent 120. számában tette közzé. Az évek között a kuratórium nem hirdette meg nyilvánosan a pályázatokat, azokról az érintettek csak meghatározott fórumokon, esetlegesen tudtak tájékozódni. Az új személyi összetételű kuratórium 1999-től a pályázati kiírásokat a helyi sajtóban, évtől Internetes honlapján is nyilvánosságra hozta. Az ÚKK kuratóriuma a megalakulást követően országonként szociológiai jellegű helyzetfelmérést készített, hogy jobban megismerje a kis- és középvállalkozások támogatási igényeit, majd kidolgozta támogatási koncepcióját, kialakította és folyamatosan bővítette a döntéseit segítő információs bázist. A kezdettől működő vissza nem térítendő támogatások mellett 1996-ban bevezette a visszatérítendõ támogatási formát, majd 1999-től a vállalkozók által felvett hitelek kamatfizetéséhez is adott támogatásokat. A kuratórium előre nem határozta meg, hogy az egyes környező országok milyen arányban részesedjenek a támogatásból, így a támogatások országonkénti megoszlása véletlenszerűen alakult ki. A pályázók felkészítésében, a kuratórium döntéseinek előkészítésében, majd a támogatások felhasználásának ellenőrzésében az ÚKK munkájába 1995-tõl folyamatosan és 7

10 I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok eredményesen bekapcsolódtak a határon túli - önszerveződéssel létrejött - vállalkozásfejlesztési központok. A támogatások odaítélésénél a kuratórium mérlegelte azok környezeti hatását, célját, olyan társas és egyéni kezdõ vállalkozásoknak adott támogatást, amelyek a saját egzisztenciájuk megszilárdításán túl újabb munkahelyet is teremtettek, ezzel is elősegítve a magyar nemzetiségű lakosság helyben maradását. A gazdasági racionalitás mellett a közalapítványi célokkal ellentétesen - szociális szempontokat is figyelembe vett. A határon túlra adott támogatások jellemzõen különböző termelő eszközök és ingatlanok beszerzését, felújítását szolgálták, a magyarországi pályázók konferenciákhoz, kiállításokhoz, kiadványokhoz és oktatás szervezéséhez kaptak támogatást. A visszatérítendő támogatások legnagyobb kockázatát a megfelelő biztosítéki rendszer kialakítása jelentette, mivel a kedvezményezettek országonként eltérő jogi és pénzügyi környezetben gazdálkodtak. A megítélt támogatások feltételeinek folyamatos szigorítása ellenére e támogatási formában tudta a kuratórium legkevésbé érvényesíteni a szerződésekben rögzített célokat. A visszatérítendő támogatásban részesült szervezetek 41%-a szerződés szerint teljesítette törlesztési kötelezettségét, 45%-a az esedékessé váló törlesztést a helyszíni ellenőrzésünk június 30-ai befejezéséig nem kezdte meg, 14%-a az előírt összegű törlesztésnél alacsonyabb összegben törlesztett. A kuratórium azokat a gazdálkodókat, akik törlesztési kötelezettségüknek nem tettek eleget, többször írásban felszólította a teljesítésre. A szerződéstől eltérő teljesítés miatt még nem alkalmaztak szankciókat. A kuratórium az eseti helyszíni ellenõrzések során csak a támogatásból megvásárolt eszközök meglétét vizsgáltatta, a támogatások hasznosulását nem től az új személyi összetételű kuratórium régiókra, illetve különbözõ vállalkozói rétegekre kidolgozott programok alapján piaci, profitelvû elvárásokat közvetített, a környező országok - kiemelten a magyar lakta régiók - és Magyarország gazdasági kapcsolatainak erõsítését tűzte ki célul. A támogatásokat a tudás- és a technológiai transzfer támogatására, a mikro- és középvállalkozások mûködési feltételeinek javítására, versenyképességük növelésére, a korszerű ismeretekkel rendelkező magyar nemzetiségű vállalkozói középosztály fejlõdésének segítésére, a magyar közösségek gazdasági megerõsödésére összpontosították. A támogatáshoz kapcsolódó biztosítékrendszer érvényesíthetőségének bizonytalansága, valamint a támogatások kezelésének magas fajlagos költsége miatt az új személyi összetételű kuratórium 1999-től kezdődően a támogatásain belül csökkentette a visszatérítendő támogatások arányát. Új támogatási formaként a Romániában és Szlovákiában mûködõ hitelképes kis- és középvállalkozásokat a kamatok átvállalásával támogatta a kuratórium. A támogatást utólag, a kifizetett kamatok banki igazolása alapján folyósítják. A támogatási formák közül ez bizonyult a legbiztonságosabbnak. 8

11 I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok Két pályázóval megkötött szerződést kifogásoltunk, mivel ezeket kuratóriumi felhatalmazás nélkül írta alá a közalapítványi iroda igazgatója és munkatársa. A kuratórium meghatározott feltételek teljesítésének előírása mellett jóváhagyta a kérelmeket, rögzítette a támogatás kiszámításának algoritmusát, de nem határozta meg a támogatás konkrét összegét, hanem megbízta a közalapítványi irodát a szerződés elkészítésével. A szerződések jogszerű megkötésével kapcsolatos megállapításokat a kuratórium elnöke vitatja, az Állami Számvevőszék azonban az álláspontját fenntartja. Kísérleti jelleggel, Romániában vezette be a kuratórium az életképes, de tőkehiányos kis- és középvállalkozások visszatérítendõ támogatási formájaként a mikro-hitel konstrukciót. A kuratórium a hitelt gépek, felszerelések, eszközök beszerzésére, illetve más beruházásokra adta. A mikro-hitel kamatmentes volt, csupán egyszeri 1,5%-os folyósítási jutalék terhelte. A mikro-hitelekkel kapcsolatos teendőket és a hitelnyújtáshoz szükséges pénzügyi alapot az ÚKK egy Romániában bejegyzett alapítványon keresztül szervezte meg. A nem fizetõk aránya a kuratórium által korábban vélelmezett 10%-on belül maradt. A befektetési döntéseknél a kuratórium célja a határon túli magyar nemzetiségű vállalkozók egzisztenciateremtésének a támogatása volt. Prioritást élveztek a termelõ és szolgáltató szférában dolgozó, a régió gazdasági kapcsolatait erõsítő kis- és középvállalkozások. A megszerzendő tulajdonrész arányát, nagyságát a kuratórium a pályázatok egyedi elbírálásakor határozta meg, vagyonrészt elsõsorban már mûködõ, bejegyzett vállalkozásokban, esetenként többségi tulajdonosként is szerzett. A befektetések 2/3-a a termelõ szférában, 1/3-a a kereskedelmi, szolgáltató szférában valósult meg. A befektetésekre vonatkozó döntéseket a kuratórium hozta, a Cooperatio Kft. döntés-elõkészítõ és végrehajtó funkciókat látott el. A kft. az években kuratóriumi döntések alapján összesen 332 M Ft bekerülési értékben szerzett meg befektetéseket, melyek mintegy 70%-a Romániába, 16%-a Szlovákiába, 7%-a Ukrajnába, 3%-a Jugoszláviába és 4%-a Magyarországra irányultak. A befektetéseket igénylő pályázók többsége kezdő vagy kényszervállalkozó volt, akiknek nehézséget jelentett az adminisztratív, pénzügyi-számviteli fegyelem betartása, rosszul, vagy egyáltalán nem mérték fel a versenytársak helyzetét. Eredményes működésüket megnehezítette a jogszabályok és a gazdasági környezet gyakori, sokszor kiszámíthatatlan változása. Az üzleti tervek a legoptimálisabb megtérülés feltételezésével készültek, a költségek változásának tendenciájával, az inflációval, külső versenytársak megjelenésével nem számoltak. Egyes befektetéseknél a kuratórium szociális megfontolásokból mellőzte a gazdasági racionalitást. A kuratórium úgy tervezte, hogy a vállalkozók tőkehiányának megoldására kihelyezett alapítványi vagyon megtérül és újból befektethető lesz, ezzel szemben a befektetett vagyon több, mint felét értékvesztés miatt le kellett írni. A vagyonvesztést az okozta, hogy a kuratórium befektetési koncepciója kialakítását és a befektetésekről szóló egyedi döntéseket nem alapozták meg a környező országok, a befektetésekkel érintett régiók gazdasági kilátásainak prognózisai. A Cooperatio Kft. döntés-előkészítő munkájának hiányosságai is hozzájárultak ahhoz, hogy a kuratórium nem számolt pl. az elhúzódó, magas 9

12 I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok inflációval, a befektetéseihez kapott bankgaranciák beválthatatlanságával, a magyarországitól különböző gazdasági-pénzügyi jogi szabályozással, a joghézagokkal, összességében tehát a befektetések megtérülésének magas kockázatával. Azok a vegyes vállalatok, amelyekben az ÚKK forrásaiból származó befektetések révén a Cooperatio Kft. üzletrészt szerzett, az évek között összességében veszteségesek voltak, így a befektetésekből nem származott osztalék, és az években összesen 208 M Ft értékvesztést (a bekerülési érték 57%-át) kellett elszámolni. A Cooperatio Kft. az üzletrészek értékesítése céljából 1998 júniusától kezdődően megkezdte a portfoliójába tartozó vegyes vállalatokkal a tárgyalásokat, ezek azonban konkrét értékesítéseket nem eredményeztek. Az új személyi összetételű kuratórium szisztematikusan folytatta a külföldi vállalkozásokban meglévő üzletrészek értékesítését. A év végéig lebonyolított értékesítéseknél 5 éves részletfizetési kedvezményt biztosított, az eladási árak nem érték el a részesedések nyilvántartási értékét. A kuratórium törvényesen, a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek, az ÚKK alapító okiratának és a kft. létesítő okiratának megfelelően gyakorolta a Cooperatio Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi jogait, a kft.-t érintő gazdasági (befektetési) döntései azonban célszerűtlenek és megalapozatlanok voltak. A kuratórium intézkedései következtében 2000-től a kft. tevékenységi köre gyakorlatilag kiürült. A kft. az ellenőrzött években mindvégig veszteségesen működött. Befektetései melyeket az ÚKK közalapítványi céljai teljesítése érdekében, a kuratórium jóváhagyásával szerzett meg között 94 M Ft-ról 250 M Ft-ra növekedtek, az összes eszközvagyonon belüli részarányuk 26,6%-ról 54,3%-ra emelkedett, 1999-ben az elszámolt értékvesztés miatt a befektetések értéke 173 M Ft-ra (31%-kal) csökkent. A befektetési döntéseket a kft. készítette elő, figyelembe véve a kuratórium befektetési irányelveit. A befektetést kezdeményező társaságokkal 3-5 éves távra szóló üzleti tervet készíttetett, melyeket helyi szakértők is felülvizsgáltak, elemeztek. A támogatás odaítélését megelőzően sem a kft, sem a helyi szakértők nem jelezték a kuratóriumnak, hogy az üzleti tervek megalapozatlanok voltak. A kft. ügyvezetése évenként utólag - reálisan elemezte a vegyes vállalatokkal kapcsolatos befektetői és vagyonkezelői tapasztalatokat, a felmerült problémákat, és ezekről beszámolt a kuratóriumnak. A kuratórium által folyamatosan szigorított feltételrendszer sem járt a befektetések hozamtermelő képességének a fokozásával. A kuratórium, illetve a kft. ügyvezetése átfogóan nem értékelte a kft. gazdálkodási tevékenységét a költségek csökkentése, a veszteségforrások felszámolása érdekében. A közalapítványi célok teljesítésével összefüggő vagyonkezelői és befektetői feladatainak ellátására, valamint a kft. működésére a kuratórium alkalmanként a kft. tőketartaléka javára adott át véglegesen pénzeszközt, ez volt a forrása a kft. saját bevételeit meghaladó költségeinek. A kft. költségein belül legnagyobb részarányt - 35%-ot (97 M Ft-ot) - a személyi jellegű ráfordítások jelentették, melyek az évek között az inflációt 10

13 I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok meghaladóan, évente átlagosan 40%-kal emelkedtek, majd évben az előző évhez képest 26%-kal, évben pedig 90%-kal csökkentek. A személyi jellegű ráfordítások amiatt is csökkentek, hogy a vagyonkezelői feladatokat az ÚKK közalapítványi irodájának munkatársai, illetve külső szakértők vették át. Ez az ÚKK-nál költségnövelő hatással járt, de a többi takarékossági intézkedés hatására a közalapítványnál is csökkentek a költségek. A kft. még megmaradt feladatai is elláthatók a közalapítvány szervezeti keretei között, így a vegyes vállalati tulajdonrészek értékesítését követően a kft. további fenntartása szükségtelen. Az ellenőrzés megállapításai alapján javasoljuk, hogy a Külügyminisztérium politikai államtitkára, mint az Új Kézfogás Közalapítvánnyal kapcsolatos egyes alapítói jogok gyakorlója Tegyen javaslatot a Kormánynak, hogy az ÚKK alapító okiratában a tényleges állapotnak megfelelően helyesbítse a törzsvagyon összegét, továbbá törölje a törzsvagyon feltöltésére vonatkozó - a kuratórium által már teljesített - előírásokat. Ha az alapító indokoltnak tartja a törzsvagyon további növelését, úgy a közalapítvány mindenkori éves központi költségvetési támogatási előirányzatának arányában célszerű megállapítani a kuratórium ezirányú kötelezettségét, a törzsvagyon kívánt összegének eléréséig. az Új Kézfogás Közalapítvány kuratóriuma 1. Gondoskodjék - a Kht. 7. (2) bekezdése, az alapító okirat és az SZMSZ előírásait betartva - olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a kuratórium határozatának azonosítási száma, tartalma, időpontja és hatálya, illetve a határozatot támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható. 2. Módosítsa és korszerűsítse a belső szabályzatokat a következők figyelembevételével: 2.1. hozza összhangba a közalapítvány képviseletének jogosultságát a Ptk. előírásaival és az alapító okirattal vagy kezdeményezze az alapítónál a képviseletre feljogosított személyek körének bővítését; 2.2. zárja ki a bankszámla feletti rendelkezési és az utalványozási jog szabályozásánál az alkalmazottak önálló a kuratóriumtól és/vagy a képviseleti joggal felruházott kurátoroktól független - rendelkezési jogát; 2.3. maradéktalanul érvényesítse a számviteli politikában, a számlarendben és a befektetési szabályzatban az Szt. és az Áht. hatályos előírásait; 2.4. dolgozza ki a leltározási szabályzatban előírt feladatokat a közalapítvány sajátosságainak megfelelően; 2.5. készítse el az értékelési szabályzatot; 11

14 I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 2.6. egészítse ki a pénzkezelési szabályzatot a bankkártya használatára vonatkozó előírásokkal. 3. Intézkedjék, hogy a könyvvezetésben 3.1. különítsék el a közalapítványi tevékenység közvetlen költségeit (kiadásait), illetve a közalapítvány kuratóriumának és munkaszervezetének költségeit (kiadásait) és az egyéb közvetett költségeket (kiadásokat), a költségek megbontását a számviteli politikában részletesen határozzák meg; 3.2. azokat a kapott támogatásokat, amelyeket pályázati úton terveznek továbbadni, a pénzügyi teljesítésig a kötelezettségek között mutassák ki; 3.3. helyesbítsék az induló tőke összegét az alapító okiratnak megfelelően, az induló tőke és a tőkeváltozás között. 4. Szabályozza a pénzügyi tervezési folyamatot az alapító okiratban előírt éves gazdálkodási terv és költségvetés készítési kötelezettségnek megfelelően úgy, hogy a tervek mind a kuratórium információigényének, mind a racionális pénzgazdálkodásnak megfelelő részletezettséggel tartalmazzák a bevételeket és a kiadásokat, ezen belül a tárgyévi közalapítványi célú kiadásokat, a kezelő szervezet kiadásait és a következő évre áthúzódó kötelezettségeket. 5. Biztosítsa, hogy az éves működési költségek az alapító okiratban meghatározott korlát alatt maradjanak. 6. Intézkedjék, hogy a leltározás során a tárgyi eszközök mennyiségi felvétellel felvett leltári adatainak kiértékelését, illetve a főkönyvi és analitikus nyilvántartás egyeztetését a munkaszervezet elvégezze. 7. Tekintse át a Cooperatio Kft. által még ellátott feladatok körét, indokoltságát, illetve a közalapítványi irodához vagy más szervezeti keretek közé való átcsoportosítás lehetőségét, ésszerűségét, és a részesedések értékesítését követően kezdeményezze a kft. megszüntetését. 8. Gyorsítsa fel a Cooperatio Kft. külföldi vegyes vállalatokban meglévő részesedéseinek értékesítését. 9. Vizsgálja felül a kuratórium jóváhagyása nélkül megkötött két kamattámogatási szerződést és a szerződést aláíró személyek felelősségét. 10. Érvényesítse a támogatási szerződések feltételeinek megszegésekor a szerződésekben rögzített szankciókat. 12

15 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A KÖZALAPÍTVÁNY JOGI, PÉNZÜGYI, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI 1.1. A közalapítvány létrehozása Az ÚKK által ellátott állami közfeladat az Alkotmány 6. (3) bekezdésén alapul, mely szerint a Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását. Az alapító okirat szerint a közalapítvány célja e közfeladat folyamatos ellátása érdekében a határainkon túl élő magyar közösségek és a szórványmagyarság gazdasági helyzetének javítása, sajátos gondjaik megoldásának előmozdítása a határmenti magyarlakta régiók és Magyarország közötti gazdasági együttműködés elősegítésével. Az ÚKK-t a Ptk. 74/G. (3) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság Kormánya - az 1021/1995. (III. 8.) Korm. határozattal - és az Illyés Alapítvány alapította a Kézfogás Alapítvány e célra felajánlott vagyonából. Az alapítói jogok gyakorlását a társalapító Illyés Alapítvány kuratóriuma teljes egészében átengedte a Kormánynak. A Fővárosi Bíróság a közalapítványt március 27-én sorszám alatt vette nyilvántartásba, és egyidejűleg megszüntette a Kézfogás Alapítványt. A Kézfogás Alapítványt az Illyés Alapítvány hozta létre szeptember 30-án. A Kézfogás Alapítvány kuratóriuma augusztus 31-én azonos célú közalapítvány létrehozása céljából az alapítvány teljes vagyonát felajánlotta a Magyar Köztársaság Kormányának, ehhez az Illyés Alapítvány kuratóriuma hozzájárult. Az 1021/1995. (III. 8.) Korm. határozat 2. pontja szerint a Kormány a Ptk. 74/G. (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban elfogadta a felajánlást, és tudomásul vette az Illyés Alapítvány kuratóriumának augusztus 31-én hozott azon döntését is, mely szerint teljes egészében lemondott az új közalapítvány alapítóit megillető jogok gyakorlásáról a Kormány javára. A Ptk. 74/G. (3) bekezdése szerint a közalapítvány alapítói az alapítót megillető jogosultságokat - ha az alapító okirat eltérően nem rendelkezik - együttesen gyakorolják. Az ÚKK eredeti alapító okiratának pontja azt tartalmazza, hogy Az alapító Illyés Alapítvány az ugyancsak alapító Magyar Köztársaság Kormánya javára a Ptk. 74/G. (3) bekezdése alapján lemond az őt megillető alapítói jogok gyakorlásáról, erre tekintettel a továbbiakban, ahol alapítóról szól jelen Alapító Okirat, ott a Magyar Köztársaság Kormányát kell érteni. Az 1028/1999. (III. 18.) Korm. határozat módosította az ÚKK alapító okiratát. A módosított alapító okirat az Illyés Alapítványt, mint a másik alapítót már nem tüntetette fel. Ez a módosított alapító okirat nem került nyilvánosságra, jóllehet a Ptk. 74/G (6) bekezdése szerint a közalapítvány 13

16 alapító okiratát hivatalos lapban közzé kell tenni, továbbá a fenti kormányhatározat 3. pontja szerint az alapító okiratot a bírósági nyilvántartásba vételt követően a Magyar Közlönyben közzé kell tenni. A Kormány e határozata 2. és 3. pontjában a Külügyminisztérium politikai államtitkárát hatalmazta fel arra, hogy az alapító okirat módosításával összefüggésben az alapító nevében eljárjon, a Magyar Közlönyben történő közzétételéről gondoskodjon. A Külügyminisztérium a Kormánytól kapott felhatalmazás alapján a áprilisában módosított alapító okirat hatályos szövegét egységes szerkezetben a Magyar Közlöny október 29-én megjelent 120. számában tette közzé. Az 1117/1998. (IX. 18.) Korm. határozat szerint a Kormány az Új Kézfogás Közalapítvány tekintetében az alapítót megillető jogkör gyakorlására - az alapító okiratban, illetve az alapításról szóló kormányhatározatban meghatározott terjedelemben a külügyminisztert hatalmazta fel. A 1028/1999. (III. 18.) Korm. határozattal jóváhagyott, illetve a hatályos alapító okirat pontja szerint a közalapítvány tekintetében az alapító képviseletét a Külügyminisztérium politikai államtitkára látja el és gyakorolja az alapító okirat módosítása kivételével - az alapítót megillető jogosultságokat. A megelőző kormányciklusban e jogokat a Miniszterelnöki Hivatal kisebbségi ügyekben illetékes politikai államtitkára gyakorolta. A közalapítványt a Fővárosi Bíróság a 12.Pk /1995/15. számú, május 12-én kelt végzésével január 1-jei visszamenő hatállyal kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítette a Kht. 22. (3) bekezdése - a határon túli magyarsággal kapcsolatos cél szerinti tevékenysége - alapján. A közhasznú szervezetté minősítés érdekében módosított alapító okirat és SZMSZ megfelel a Kht. 4. (1) bekezdésében és a 7. -ban megfogalmazott előírásoknak. A közalapítványi iroda az ÚKK létrehozását követően a működés megkezdéséhez szükséges intézkedéseket megtette. Az ÚKK adószámot és TB törzsszámot kapott, a Kereskedelmi és Hitelbank Rt-nél folyószámlát nyitott, a kuratórium elnöke és a kuratórium által felhatalmazott, a folyószámla felett rendelkezni jogosult három kuratóriumi tag aláírását a pénzforgalmi szabályoknak megfelelően bejelentette. A közalapítványi iroda az induló vagyon részét képező pénzeszközt - a jogelőd alapítvány folyószámlájának egyidejű megszüntetésével - a közalapítvány számlájára átvezettette. A közalapítvány év végéig a Miniszterelnöki Hivatal épületében (bérelt irodahelyiségekben) működött, ezt követően és jelenleg is a Budapest, V. Deák Ferenc u. 10. sz. alatt (ugyancsak bérelt) irodahelyiségekben működik. 14

17 1.2. Az induló vagyon és a törzsvagyon A közalapítvány induló vagyonát az alapító okirat 1. számú melléklete 340,5 M Ft-ban - a Kézfogás Alapítvány december 31-ei vagyoni állapotával azonos összegben - határozta meg. Az induló vagyonból az alapítvány ún. közvetlen vagyona 130,3 M Ft volt. Ebből 86% (112,1 M Ft) pénzeszköz, 13% (17,6 M Ft) követelés, 1% (0,9 M Ft) tárgyi eszköz volt, illetve a közvetlen vagyont 0,3 M Ft átvett kötelezettség terhelte. Az induló vagyonból 210,2 M Ft volt az ún. közvetett vagyon értéke, ezen belül az alapítvány 100%-os tulajdonában lévő Cooperatio Kft. jegyzett tőke értéke 5 M Ft, a kft. részére befektetetésre átadott pénzeszközök értéke 140,9 M Ft, a kft. által kihelyezett befektetések értéke 64,3 M Ft volt, (ez utóbbi tételből 29,9 M Ft a tárgyieszköz-kihelyezés és 34,4 M Ft a pénzeszköz-kihelyezés volt). Az alapító okirat a közalapítvány induló törzsvagyonát 40 M Ft összegben határozta meg és előírta, hogy mindaddig, amíg a közalapítvány törzsvagyonának hozadéka nem biztosítja a közalapítvány működési költségeinek teljes fedezetét (1999-től a működési költségek 75%-át), a törzsvagyont évente legalább 10 M Ft-tal meg kell növelni. Az alapító okirat 9.2. pontja előírta, hogy a kuratóriumnak a közalapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében minden év elején döntenie kell a törzsvagyon növeléséről. A kuratórium azonban évenként, a tervező munka folyamatában nem tekintette át azt, hogy a törzsvagyon hozadéka milyen arányban fedezi a működési költségeket, milyen mértékben kell és lehet a törzsvagyont feltöltenie és az ellenőrzött időszakban - az alapító okirattal ellentétesen - nem hozott határozatot a törzsvagyon növeléséről. Az alapító okirat 9.2. pontjában foglaltakat a kuratórium az esetben teljesítette volna maradéktalanul, ha az éves tervezés során külön-külön számításba veszi a már meglévő törzsvagyona tárgyévi tervezett hozadékát, a tárgyévi várható működési költségeit, és amennyiben ( között) a törzsvagyon tervezett hozadéka kevesebb, mint a működési költségek tervezett összege, illetve (1999- től) a törzsvagyon hozadéka nem biztosítja a működési költségek legalább 75%- át, a tárgyévi bevételei terhére legalább 10 millió Ft-tal megemeli a törzsvagyont. A kuratórium a szabad pénzeszközeit évente - a törzsvagyont meghaladó összegekben - tartós lekötések révén gyarapította. Az éves beszámolók azt mutatják, hogy a törzsvagyon a minimálisan előírt szintnek megfelelően - illetve egyes években azt meghaladóan - növekedett. A tárgyévben megnövelt törzsvagyon összegéről azonban csak az egyes évek beszámolóihoz készített mellékletek adtak utólagos információt. A kuratórium által elfogadott éves beszámolókhoz mellékelt ún. Egyszerűsített pénzügyi kimutatás -okban a törzsvagyont december 31-én 60 M Ft, december 31-én 70 M Ft, december 31-én 80 M Ft összegekben tüntették fel, az évi és évi közhasznúsági jelentésben M Ft összegű törzsvagyon szerepelt. E dokumentumok kuratórium által történt elfogadása nem 15

18 azonos az alapító okirat 9.2. pontja harmadik francia bekezdésében előírt, a törzsvagyon növelésére vonatkozó kuratóriumi határozattal. Az alapító okiratnak a törzsvagyonra vonatkozó szabályozása a törzsvagyon növekedése miatt - elavult. Mivel a kuratórium az alapítónak nem jelezte a törzsvagyon összegének változását, az alapító okiratban a többszöri módosítás ellenére a törzsvagyon összege nem a valós mértékének megfelelően szerepel. A törzsvagyonnak tekintett ún. maradványösszeget mind az 1028/1999. (III. 18.) Korm. határozattal, mind az 1046/2001. (IV. 28.) Korm. határozattal módosított alapító okirat továbbra is 40 millió Ft-ban rögzíti, jóllehet ez az összeg óta évenként növekedett. Az ÚKK törzsvagyona 1999-ben elérte a 100 millió Ft-ot, így a kuratóriumnak az alapító okiratban meghatározott törzsvagyon-feltöltési kötelezettsége a évtől megszűnt. Az alapító okiratban az alapítók rendelkeztek a vagyon felhasználásáról is. Az induló vagyon, a vagyon hozadékai és a közalapítvány bevételei 40 M Ft maradványösszegig használhatók fel a működési költségeknek a törzsvagyon hozadékát meghaladó része fedezésére; a törzsvagyon növelésére és a közalapítványi célokra pályázatok alapján A kuratórium, az FB és a munkaszervezet A közalapítvány létrehozásakor az alapítók 15 fős kuratóriumot neveztek ki a vagyon kezelésére. Az 1028/1999. (III. 18.) Korm. határozattal módosított alapító okirat a kuratórium létszámát 7 főben határozta meg. Az alapító okirat név szerint megjelölte a kuratórium tagjait, a kuratórium elnökét, majd évtől a kuratórium titkárát is. Az évben a kuratórium tagjait az alapítók a jogelőd Kézfogás Alapítvány kurátoraiból (4 fő), a PM, az MKM és az IKIM által jelölt személyekből (3 fő), valamint a pénzügyi és gazdasági szférából (8 fő) kérték fel, 4 éves időtartamra. Az évben 1 főt a KüM delegált, 6 kurátort a pénzügyi-, gazdasági szférából nevezett ki az alapító 4 évre. A kuratórium személyi összetétele megfelelt a Ptk. 74/C. (3) bekezdésében foglalt előírásoknak, mivel az alapító a kuratóriumban a vagyon felhasználására meghatározó befolyást nem gyakorolt. Az ÚKK-nál induláskor 5 tagú, évtől 3 tagú FB működött. Az FB-be 1-1 tagot delegált a KHVM, az IKIM, a PM, az FM és a HTMH, tagjait az alapító 4 évre bízta meg től az alapító a PM, a KüM és a HTMH képviselőiből bízott meg három főt 4 éves időtartamra. Az ÚKK munkaszervezetét - mint operatív döntés-előkészítő és végrehajtó szervezetet - folyamatosan alakította ki a kuratórium. 16

19 2. A KÖZALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉNEK, TEVÉKENYSÉGÉNEK SZABÁLYOZOTTSÁGA 2.1. A vezető tisztségviselők összeférhetetlenségére vonatkozó előírások betartása A vezető tisztségviselők összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat az alapító okirat és az SZMSZ - a Kht. 7. (1) bekezdése előírásának megfelelően, a 8. és 9. - okkal összhangban szabályozta. E szabályok részletesen rögzítették a kuratóriumi és FB tagokra, továbbá a könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi (döntéshozatali és alkalmazotti) szabályokat. Az évek között tisztségben lévő kurátorok az ÚKK közhasznúsági nyilvántartásba vétele során nyilatkoztak, hogy személyükkel kapcsolatosan a Kht.-ben meghatározott kizárási okok nem állnak fenn. A jelenlegi kurátorok a kuratóriumi tagságot elfogadó nyilatkozatukban jelentették ki, hogy a kuratóriumi tisztséggel összefüggésben személyükkel kapcsolatosan nem állnak fenn a Kht.-ben és más jogszabályban foglalt kizáró okok. Az FB tagjai arról nyilatkoztak, hogy tisztségük tekintetében a Kht. 8. (2) bekezdésében és a 9. -ban, továbbá más jogszabályban foglalt kizáró okok személyükkel kapcsolatosan nem állnak fenn. Az ellenőrzött időszakban egy kuratóriumi tagnál merült fel döntéshozatali összeférhetetlenség. Az egyik támogatási program koordinálásával megbízott kurátor nem jelezte a kuratórium felé, hogy a közalapítvány 100%-os tulajdonú kft.-je a testvére által vezetett céggel kötött szerződést a programmal kapcsolatban. Az ügyet a kuratórium elnöke felkérésére évben az FB ellenőrizte. Az FB megállapította többek között, hogy sem a jogelőd alapítvány - amely a programot indította - sem az ÚKK akkor érvényes (és azóta e tárgyban módosított) SZMSZ-e nem tartalmazta konkrétan az összeférhetetlenségre vonatkozó előírásokat. Az érintett kurátor a vizsgálatot követően tisztségéről lemondott A kuratórium működése A kuratórium az alapító okirat által meghatározott negyedévi gyakoriságnál többször ülésezett, ban évente 6, ban évente 9, 1999-ben 12, 2000-ben 11 alkalommal. Az években valamennyi ülés határozatképes volt, az átlagos részvételi arány 81, illetve 65%-os volt. Az és években két-két alkalommal nem volt határozatképes, ezért ismételt kuratóriumi ülés megtartására került sor. Az évtől a kuratórium valamennyi ülése határozatképes volt, a tagok részvételi aránya 1999-ben 84%, 2000-ben 75% volt. 17

20 A döntések végrehajtásának ellenőrzése folyamatosan épült be a kuratórium tevékenységébe, az írásos tájékoztatáson túl egy-egy tevékenységi területet külön megtárgyaltak ban a kuratóriumi határozatok 86%-a a pályázatokkal és a Cooperatio Kft. befektetéseivel, évtől 55%-a pályázatok elbírálásával, támogatások megítélésével, 45%-a egyéb ügyekkel (elsősorban az ÚKK, és a Cooperatio Kft. működésével) foglalkozott. A jegyzőkönyvek, illetve a döntéstár tartalmazták az ülések időpontját, határozatképességét, a nyilvántartás azonban az alábbi esetekben nem felelt meg a Kht. 7. (2) bekezdésének, illetve az SZMSZ előírásainak: a szavazás eredményét (a döntést támogatók és ellenzők számát) a jegyzőkönyvben nem rögzítették, pl. a / , a 18-30/ számú határozatoknál; azonos sorszámú határozatok kétszer szerepeltek, pl. az 1-76/1999-es döntések duplán szerepeltek a döntéstárban (eltérő tartalommal és dátummal), mivel 1999-ben a régi és az új kuratórium egyaránt egyes sorszámmal kezdte a döntések számozását ; 2001-ben a korábbiaktól eltérően a döntések számozása nem 1-es sorszámmal kezdődött Belső szabályzatok Az 1995-ben készült alapító okirat szerint a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik az SZMSZ és az egyéb belső szabályzatok elfogadása, módosítása, valamint a kuratórium ügyrendjének kialakítása Szervezeti és működési szabályzat Az SZMSZ-t a kuratórium a közalapítvány megalakulását követően elkészítette és az alapító okirat változásait követően felülvizsgálta, módosította. Az SZMSZ meghatározta a közalapítvány belső jogviszonyait, szervezeti és irányítási rendszerét. Az SZMSZ, a képviseleti könyv, az aláírási rend, az utalványozási rend és a közalapítvány irodaigazgatója részére szóló meghatalmazás a közalapítvány képviseletének, jegyzésének jogosultsága tekintetében nem volt összhangban a Ptk. 74/C. (1) és (4) bekezdésével, illetve az alapító okirattal. A Ptk. 74/C. (1) bekezdése szerint az alapítvány képviselője az alapító által kijelölt, illetve létrehozott kezelő szerv, a (4) bekezdés szerint ha az alapító az alapítvány kezelésére külön szervezetet hoz létre, az alapító okiratban rendelkeznie kell annak összetételéről és meg kell jelölnie az alapítvány 18

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

9915 Jelentés a FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9915 Jelentés a FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9915 Jelentés a FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Vincellér Alapítvány 19185552-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Érd, 2014. május 20. Készítette: Forró Erika Jóváhagyta:

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest 2011 május

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

Részletesebben

VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA

VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA A Fővárosi Bíróság által a Pk.66.371 sz. ügyszámmal ellátott és 1991. augusztus 8. napján hozott 1. sorszámon hozott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

2012. évi. Közhasznú jelentése

2012. évi. Közhasznú jelentése KÖZJEGYZŐK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. évi Közhasznú jelentése Kelt:... 2012. évi KÖZHASZNÚ JELENTÉS Tartalom 1. sz. melléklet A költségvetési támogatás felhasználásáról 2. sz. melléklet A 2012. évi

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 19282604-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 1025 Suli Harmónia-2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 8767 Felsőrajk, Szabadság utca 46 2010. Fordulónap: 2010. december 31.

Részletesebben

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről A Fővárosi Bíróság által 1993-ban 4308. Sorszám alatt nyilvántartásba vett Fénysugár Alapítvány Közhasznúvá

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

JELENTÉS a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0510 2005. március 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/889-1/2013./I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A gazdasági ügyintézés szabályzata

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A gazdasági ügyintézés szabályzata MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A gazdasági ügyintézés szabályzata (Az Ügyrend 4. melléklete) 2012. A GAZDASÁGI ÜGYINTÉZÉS SZABÁLYZATA A Társaság vagyonkezelésének és gazdálkodásának alapelveit az Alapszabály

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentés

2011. évi közhasznúsági jelentés 2011. évi közhasznúsági jelentés SZEGEDI UNIVERSITÁSÉRT 2007 ALAPÍTVÁNY 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Szeged, 2012. február 15. Dr. Görög Márta Kuratórium elnöke 2 Közhasznúsági jelentés részei: I. Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s Békés Megye Képviselő-testülete 2011. június 24-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s Békés Megye Képviselő-testülete 2011. június 24-i ülésére BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLY 5601 Békéscsaba, Derkovits sor Pf.: 118. Telefon: 66/441-549 Telefax: 66/441-141/314 E l ő t e r j e s z t é s Békés Megye Képviselő-testülete

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege Hit és Fény Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. május 30. 2 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19010148-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 108/1990.04.09 1087 Budapest, Delej utca 24-26. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12108 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0006-051/2012. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány gazdálkodásának ellenõrzésérõl. 2001. június

JELENTÉS. az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány gazdálkodásának ellenõrzésérõl. 2001. június JELENTÉS az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány gazdálkodásának ellenõrzésérõl 2001. június Az OFA kuratóriumi elnökének észrevételezésre, az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. tv. 25.

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június JELENTÉS az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0913 2009. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentés

2012. évi közhasznúsági jelentés 2012. évi közhasznúsági jelentés SZEGEDI UNIVERSITÁSÉRT 2007 ALAPÍTVÁNY 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Szeged, 2013. február 15. Dr. Görög Márta Kuratórium elnöke 2 Közhasznúsági jelentés részei: I. Az

Részletesebben

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet 2012 Budapest, 2013. március 14. 2 A szervezet alapadatai: 1. elnevezés: A Füvészkertért Alapítvány 2. képviselő: Dr. Isépy István 3. székhely: 1083 Budapest,

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a 2007. július 9. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) PREAMBULUM Alulírott Alapítók, attól a felismeréstől vezérelve, hogy a

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről 9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. évi tevékenységéről Budapest, 2012.május 10... a szervezet vezetője (képviselője) T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Az Alapítvány

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2013.01.01.-TŐL 2013.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL

A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2013.01.01.-TŐL 2013.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2013.01.01.-TŐL 2013.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL TARTALOM: I. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI (ALAPADATOK) II. A VAGYON

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ADÓSZÁM: 18016512-1-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2013.05.23. Horváth Zsolt Képviselő FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege Hit és Fény Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Budapest, 2011. május 20. 2 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3.

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterétől

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterétől Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterétől Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt.sz.: I. 236/2004. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 18693599-1-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: TE 3210 Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület 2367 Újhartyán, Fõ utca 21. 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18687350-2-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60044 2600 Vác, Katona L. utca 17. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az. 2013.évi Működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az. 2013.évi Működéséről Adószám: 19151063-1-11 Bíróság: Tatabányai Törvényszék Statisztikai számjel: 19151063-9133-561-11 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az,,iskolánkért Közhasznú Alapítvány 2943 Bábolna, Toldi M.u.24. 2013.évi Működéséről

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 18116227-2213-569-01 Statisztikai számjel 9.Pk.61.077/2004 Főv. Bíróság vég. sz. Szervezet megnevezése 1029 Bp., Zsolt fejedelem u. 85. Szervezet címe 2004. december 31. Üzleti év fordulónapja Közhasznú

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft ügyvezetője Ó z d, 2011.július 28. A Képviselő-testület a 12/KH/2011.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány

az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány Tájékoztató az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2015. évi tevékenységéről Előterjesztő: Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány

Részletesebben

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE 1 NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE I. Általános rész A. A vállalkozás adatai Közhasznúsági fokozat: közhasznú Cégforma : Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2009. május 25-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról Előadó:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2012. (12.02.06.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2011. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 81/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a Ferencvárosi deák Közalapítvány

Részletesebben

Alapító Okirata. 1. A közalapítvány elnevezése: Vének községért Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: Vének, Petőfi Sándor u.3.

Alapító Okirata. 1. A közalapítvány elnevezése: Vének községért Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: Vének, Petőfi Sándor u.3. Vének községért Közalapítvány Alapító Okirata Vének község önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A-G. -ai alapján létrehozza a jogi személyként működő alábbi közalapítványt.

Részletesebben

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010.

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. Székhely: 5000, Szolnok, Tiszaligeti sétány. Adószám: 19216502-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben