JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről június

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június"

Átírás

1 JELENTÉS az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről június

2 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V /2009. Témaszám: 935 Vizsgálat-azonosító szám: V-0460 Az ellenőrzést felügyelte: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Elek János általános főigazgató-helyettes Az ellenőrzést vezette: Solymár Ágnes osztályvezető főtanácsos Az összefoglaló jelentést készítette: Robák Ferencné számvevő tanácsos Az ellenőrzést végezték: Robák Ferencné számvevő tanácsos Sas Imréné számvevő tanácsadó Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 9 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A működés szabályozottsága és szabályossága Az alapító okirat A szervezeti és működési szabályzat A kuratórium működése A gazdálkodás, a könyvvezetés szabályozottsága és szabályossága A gazdálkodás tervezése, szabályozása A számviteli szabályzatok A könyvvezetés rendszere A beszámolási kötelezettség teljesítése A közalapítvány bevételei és ráfordításai A közalapítvány bevételeinek alakulása A közalapítványnak juttatott támogatások A központi költségvetési címzett támogatások A központi költségvetésből kapott céltámogatások Külföldről kapott támogatás A ráfordítások alakulása A kuratóriumi tagok tiszteletdíja és költségtérítése A közalapítvány célszerinti tevékenysége A közalapítvány ellenőrzési rendszere 32 MELLÉKLETEK 1. számú A közalapítvány bevételei és ráfordításai a években 2. számú A kutatói létszám a években 3. számú Az alapítványi célok megvalósulása érdekében végzett tevékenységek 1

4

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Alapító Alkotmány ÁSZ ÁSZ törvény CEUCOM ET FB Közalapítvány KSH MeH MTI KüM Khtv. NKA OKM Ptk. számviteli rendelet Szja törvény SZMM SZMSZ Szt. Magyar Köztársaság Kormánya a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, többször módosított évi XX. törvény Állami Számvevőszék az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény Közép-európai Közösségi Virtuális Üzleti Klub Európa Tanács felügyelő bizottság Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Központi Statisztikai Hivatal Miniszterelnöki Hivatal Magyar Távirati Iroda Külügyminisztérium a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény Nemzeti Kulturális Alapprogram Oktatási és Kulturális Minisztérium a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény Szociális és Munkaügyi Minisztérium szervezeti és működési szabályzat a számvitelről szóló évi C. törvény 3

6

7 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Alapítvány bevételei Alapítvány költségei (kiadásai) Célszerinti tevékenység Induló vagyon Kiemelkedően közhasznú közalapítvány Közalapítvány Közfeladat Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Közhasznú tevékenység A vállalkozási tevékenység bevétele, az alapítványi célú tevékenység bevételei (minden olyan bevétel, amely nem a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó befizetés, ideértve a céltámogatást is) [115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésének a)-b) pontja]. A vállalkozási tevékenység közvetlen költségei, az alapítványi célú tevékenység közvetlen költségei, az alapítvány kezelő szervének költségei (kiadásai) és az egyéb közvetett költségek (kiadások) [115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. (2) bekezdésének a); (b); c) pontja]. Minden olyan tevékenység, amely az alapító okiratban megjelölt célkitűzés elérését közvetlenül szolgálja [Khtv. 26. b) pontja]. A közalapítvány javára a célja megvalósításához az alapító okiratban meghatározott vagyon [Ptk. 74/A. (1) bekezdése, 74/B. (1) bekezdés c) pontja]. A közalapítvány rendelkezésére legalább olyan mértékű vagyont kell bocsátani, amely a működése megkezdéséhez feltétlenül szükséges [Ptk. 74/B. (4) bekezdése]. A közalapítványi vagyon pontos megjelölése nélkül a közalapítvány nem jöhet létre [BH ]. A kiemelkedően közhasznú közalapítványnak a közhasznú közalapítványokra előírt követelmények teljesítésén túl közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot kell ellátnia, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, az alapító okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza, továbbá a közhasznú tevékenységet maga látja el [Khtv. 5. és a BH ]. A közalapítvány olyan alapítvány, amelyet az Országgyűlés, a Kormány, valamint a helyi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából hoz létre [Ptk VIII. 23-ig hatályos 74/G. (1) bekezdése]. Az állami vagy helyi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról jogszabály alapján az államnak vagy az önkormányzatnak kell gondoskodnia [Ptk VIII. 23-ig hatályos 74/G. (2) bekezdése]. A közhasznú nyilvántartásba vett közalapítványoknál mérlegből, közhasznú eredmény-kimutatásból és tájékoztató adatokból áll [224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. (8) bekezdése, illetve 4. és 6. számú melléklete]. A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére 5

8 Közhasznúsági jelentés Nemzeti és etnikai kisebbség (kisebbség) Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája Támogatás Törzsvagyon Vezető tisztségviselő a közalapítványoknál irányuló, a közhasznú közalapítvány alapító okiratában szereplő célszerinti tevékenység a törvényben meghatározott körben [Khtv. 26. c) pontja]. Tartalmazza a számviteli beszámolót; a költségvetési támogatás felhasználását; a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; a célszerinti juttatások kimutatását; a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót [Khtv. 19. (3) bekezdése]. Minden olyan, a Magyar Köztársaság területén legalább egy évszázada honos népcsoport, amely az állam lakossága körében számszerű kisebbségben van, tagjai magyar állampolgárok és a lakosság többi részétől saját nyelve és kultúrája, hagyományai különböztetik meg, egyben olyan összetartozás-tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul. [A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény 1. (2) bekezdés] A Strasbourgban, november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának kihirdetéséről szóló évi XL. törvényben került Magyarországon elfogadásra. Pénzbeli és nem pénzbeli juttatás [Khtv. 26. j) pontja]. Az alapítói vagyon dologi-eszköz elemeit törzsvagyonként indokolt elkülöníteni, ami elidegenítési és terhelési tilalmat jelent. A törzsvagyonná nyilvánítás az alapító kizárólagos jogköre, erre az alapító okiratban a kuratórium részére nem adható felhatalmazás [1052/1997. (V. 21.) Korm. határozat 5. a) pontja]. A közalapítvány kuratóriumának és felügyelő bizottságának elnöke és tagja, a közalapítvánnyal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, az alapító okirat szerint egyszemélyi felelős vezető feladatot ellátó személy [Khtv. 26. m) pontja]. 6

9 JELENTÉS az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről BEVEZETÉS A Magyar Köztársaság Kormánya az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítványt az 1125/2002. (VII. 17.) Korm. határozatával hozta létre a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, többször módosított évi XX. törvény (Alkotmány) aiban foglalt közfeladat ellátásában való közreműködés, valamint a Magyar Köztársaság nemzetközi jogi kötelezettségvállalási teljesítésének segítése érdekében. A Fővárosi Bíróság 11. Pk /2002/2. számú végzésével nyilvántartásba vette, egyben kiemelkedő közhasznú szervezetté minősítette. Az alapító okirat szerint a közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvényben (Khtv.) rögzített tudományos tevékenység, kutatás, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, a határon túli magyarsággal kapcsolatos, az euroatlanti integráció elősegítése elnevezésű valamint a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenységeket végzi. A közalapítvány célja a Magyar Köztársaság kisebbségpolitikájának tudományos megalapozása, a magyar kisebbségpolitika szakmai képviselete, a kisebbségek helyzetének, az emberi és állampolgári jogok érvényesülésének elemző és összehasonlító vizsgálata, a roma kisebbségre vonatkozó jogok és kisebbségi gyakorlat összehasonlító elemzése, az Európa Tanáccsal (ET), valamint más kisebbségvédelmi intézményekkel történő kapcsolattartás, azok joggyakorlatának feldolgozása. A közalapítvány a célok elérése érdekében kutatási projekteket, programokat kezdeményez és dolgoz ki, tudományos rendezvényeket, konferenciákat szervez, kutatásokat koordinál és szervez, kiadványokat jelentet meg, támogatja a magyar kutatók külföldi képzését, kutatási területén bekapcsolódik a hazai felsőoktatásba, szakértői hálózatot szervez és működtet. A közalapítvány induló vagyona 60 millió Ft volt, ebből az alapító 20 millió Ft törzsvagyont állapított meg. A közalapítvány feladatai ellátásához az induló vagyonon felül a években ezer Ft címzett központi költségvetési támogatásban, valamint ezer Ft központi költségvetésből fejezeti céltámogatásban részesült. A közalapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére az alapító háromtagú felügyelő bizottságot (FB) hozott létre, az éves beszámolók valódiságát és megbízhatóságát független könyvvizsgáló ellenőrizte. 7

10 BEVEZETÉS Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi LXV. törvény 1. (2) bekezdés e) pontja alapján ellenőrzi a közalapítványok gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét. Az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény (ÁSZ tv.) 2. (5) bekezdése alapján ellenőrzi a közalapítványoknál az állami költségvetésből nyújtott támogatás vagy az állam által meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználását. Az ÁSZ a közalapítvány gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzését helyszíni ellenőrzés keretében első alkalommal végezte, az ellenőrzés a évekre terjedt ki. Az ellenőrzés célja volt annak értékelése, hogy a közalapítvány a vagyonát, illetve a központi költségvetésből kapott támogatást szabályosan, és az alapító okiratában meghatározott céljai megvalósítása érdekében használta-e fel. Ennek keretében ellenőriztük, hogy a közalapítvány alapító okirata és belső szabályzatai megteremtették-e az induló vagyon törzsvagyon felüli része és hozadéka, valamint a központi költségvetési támogatás felhasználásának törvényes kereteit; a kuratórium biztosította-e a közalapítvány könyvvezetésének, éves beszámolóinak és gazdálkodásának törvényességét; a kuratórium a kapott induló vagyon törzsvagyon feletti részét és hozadékát, az állami és egyéb támogatásokat, valamint a közalapítvány saját bevételeit szabályosan, rendeltetésszerűen használta-e fel az alapító okiratban meghatározott céljainak megvalósítása érdekében. Az ellenőrzés során a közalapítvány működésének és gazdálkodásának szabályozottságát a vonatkozó jogszabályok, az alapító okirat, a szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) előírásaival történt összehasonlítással értékeltük. A működés szabályosságát a kuratóriumi jegyzőkönyvek és a határozatok jegyzékének teljes körű ellenőrzésével elemeztük. Az éves beszámolók szabályosságát a beszámolókban kimutatott tételek, valamint a főkönyvi kivonatok és leltárak adatainak összevetésével értékeltük. A házipénztár vezetésének szabályosságát minta alapján, az ellenőrzött évekre egy-egy negyedév forgalmán keresztül ellenőriztük. A közalapítvány bevételeit, a támogatási szerződéseket teljes körűen ellenőriztük. A ráfordításokat tanúsítvány alapján elemeztük, a kuratóriumi tagok tiszteletdíját az alapító okirat, és a vonatkozó kuratóriumi határozatok egybevetésével, tételesen ellenőriztük. A célszerinti tevékenységet tanúsítványok alapján elemeztük. Az elkészült számítógépes felületeket teszteltük, az elkészült kiadványok meglétét a helyszínen ellenőriztük. 8

11 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A kuratórium az állami és egyéb támogatásokat, valamint a közalapítvány saját bevételeit szabályosan, rendeltetésszerűen használta fel az alapító okiratban meghatározott céljainak megvalósítása érdekében. A közalapítvány bevételeinek ( ezer Ft) 92 %-a származott a központi költségvetésből, melyet egyrészt az éves költségvetési törvényekben címzetten, másrészt a költségvetés fejezeteitől, egyedi elbírálás alapján kapott. A közalapítvány a vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek megfelelően, írásbeli szerződések alapján kapta a költségvetési támogatásokat, amelyek az alapító okiratbeli célok elérését szolgálták. A szerződések, egy kivétellel megfeleltek a vonatkozó törvényi előírásnak. A évi címzett költségvetési támogatásról készült szerződés nem írt elő elszámolási kötelezettséget, nem szabályozta az elszámolás módját, nem rendelkezett annak határidejéről. A közalapítvány a szerződésekben meghatározottaknak megfelelően eleget tett elszámolási kötelezettségeinek. (A évi költségvetési támogatás elszámolási kötelezettsége nem volt esedékes.) A támogatásokat célszerinti tevékenységeire, a támogatási szerződések előírásainak megfelelően használta fel. Külföldi támogatásban is részesült, az ET támogatta a Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának internetes megjelentetését, konferencia megszervezését a karta alkalmazásáról. A közalapítványnak könyvértékesítésből és szabad pénzeszközeinek hasznosításából származott bevétele. Az ellenőrzött években a közalapítvány összesen ezer Ft ráfordítást számolt el, melynek mintegy 80-85%-át a célszerinti közvetlen, 20-15%-át a közvetett (működési) költségek alkották. A működési költségek mértéke indokolt volt, mivel azok 50%-át az alapító okirat által engedélyezett tiszteletdíjak és járulékai tették ki, továbbá a törvényes működés és gazdálkodás feltételeit biztosító (pl.: könyvvezetés és könyvvizsgálat díja, jogi képviselet) költségek voltak. A ráfordítások összetétele évenként 100% 80% 60% 40% 20% 0% évek Egyéb ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások 9

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A ráfordítások összetétele tükrözte a közalapítványi célok elérése érdekében végzett kutatási tevékenységet. A személyi jellegű ráfordítások részesedése az összes ráfordításból 75%-ot tett ki, az alkalmazottak 90%-a tudományos kutató volt. Az alapító okirat alapján a kurátorok tiszteletdíjban részesülhettek. A kuratórium az FB tagok részére is tiszteletdíjat állapított meg, holott ez az alapító jogosítványa lett volna. Az FB tagok az ellenőrzött időszakban nem vettek fel tiszteletdíjat. A közalapítvány célszerinti tevékenységét saját szervezetén belül, munka-, megbízási, vállalkozási vagy ösztöndíj-szerződéssel alkalmazott kutatóival végezte. Rendszeresen alkalmazott határon túl élő kutatókat. A közalapítvány célszerinti tevékenysége két kivétellel lefedte az alapító okiratban előírt tevékenységeket (közvélemény-kutatást nem szervezett, a kutatói kapacitás bővítésére pályázatot nem írt ki). A közalapítvány által végzett kutatások az alapító okiratban meghatározott célok elérését szolgálták. Az alapító okiratnak megfelelően tevékenységével elsősorban az Országgyűlés és a kormányzati szervek igényeit szolgálta. Kutatásai eredményeinek megismertetése érdekében műhelytanulmányokat, köteteket adott ki, rendezvényeket, tudományos konferenciákat szervezett. Kiadványait interneten tette elérhetővé, tevékenységéről rendszeresen sajtótájékoztatót tartott. Kutatói részt vettek a hazai felsőoktatásban, posztgraduális képzésben, tanulmányi utakon. A határokon átnyúló régiók közösségei számára a közalapítvány kialakította a CEUCOM Középeurópai Közösségi Virtuális Üzleti Klub internetes portált. A közalapítvány, a más kisebbségvédelmi intézményekkel, szervezetekkel történő kapcsolattartás érdekében, külföldi támogatás bevonásával elkészítette az ET Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának internetes felületét. A közalapítvány működésének törvényes kereteit az alapító okirat megteremtette, az abban foglaltak megfeleltek a jogszabályi előírásoknak. A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter az alapító okirat módosításait a törvényi előírástól eltérően egy eset kivételével nem hozta nyilvánosságra. Az alapító okirat és annak módosításai a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően tartalmazták a közalapítvány nevét, céljait, székhelyét, a célra rendelt vagyonát, megjelölték a kezelő és ellenőrző szervét, a kezelő szerv működésére vonatkozó szabályokat, nem határozták meg azonban a vagyon felhasználásának módját. A közalapítvány képviseletének, bank- és értékpapírszámla feletti rendelkezésének alapító okiratbeli szabályozása megfelelt a törvényi előírásoknak, a gyakorlat az SZMSZ hiányossága ellenére megfelelt a szabályozásnak. Az SZMSZ az alapító okirattal összhangban szabályozta a kuratórium feladat- és hatáskörét, a kuratóriumi tagok jogkörét és feladatait, valamint a bankszámla feletti rendelkezési jogot. Ugyanakkor a képviseleti jog szabályozása tekintetében nem volt összhangban az alapító okirattal, mivel nem követte a módosításokat. A kuratóriumi ülések száma minden évben megfelelt, a kuratóriumi határozatok közel fele viszont nem felelt meg az alapító okirat előírásának, mivel azokat a kurátorok nem az alapító okiratban előírt határozatképes üléseken hozták meg. Az ülésekről készült jegyzőkönyvek és jelenléti ívek az ülések 40%- a esetében nem azonos számú jelenlévőt rögzítettek. A kétharmados minősített többséghez kötött határozatok elfogadásának 60%-a nem felelt meg az alapító okirat rendelkezésének, mivel az előírt létszám nem volt jelen. A kuratórium 10

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK tagjai, eltérően az alapító okirat rendelkezésétől, kuratóriumi ülés összehívása nélkül, írásos szavazással is hoztak határozatot, amelyek nem tekinthetők érvényesnek. A közalapítvány a működése során törzsvagyonát az alapító okirat előírásának megfelelően megőrizte. A közalapítvány az alapító okirat előírásától eltérően nem készített gazdálkodási tervet, éves költségvetést, amelynek hiánya miatt a szabályos működés minden pénzügyi döntéséhez a kuratóriumi ülés összehívására, a kuratórium határozatára lett volna szükség. A működéshez szükséges rezsi (pl.: posta-, telefon-, internet-, irodaszer) költségekről a kuratórium, mint testület nem döntött, azok kifizetését az utalványozási jogkörrel rendelkező kuratóriumi elnök engedélyezte. A kuratórium minden év elején elfogadta a kutatási tervet, mely kutatók szerint határozta meg a kutatási feladatokat. A közalapítvány elkészítette a számviteli törvényben előírt, a könyvvezetés és az éves beszámolók elkészítésének rendjét meghatározó számviteli politikát, és ahhoz kapcsolódó szabályzatokat. Elfogadásukról azonban a kuratórium mint a közalapítvány vagyonának kezelője határozatot nem hozott, ezért azokat szabályzat-tervezetnek tekintjük. A szabályzat-tervezetek alapján folytatott tevékenység tükrében biztosítottak voltak a központi költségvetési támogatás felhasználásának törvényes keretei, a pénzkezelési szabályzat kivételével megfeleltek a törvényi előírásoknak. A pénzkezelési szabályzatban a számviteli törvény előírásától eltérően nem rendelkeztek a banki átutalások rendjéről, a napi készpénz záró állományának maximális mértékéről, valamint a közalapítvány működéséhez felvett előlegek elszámolási rendjéről. Az ellenőrzött időszakban elszámolásra felvett előlegekkel teljes körűen elszámoltak, az ellenőrzés jogosulatlan kifizetést nem állapított meg. A szabályzat-tervezetekben nem vették figyelembe teljes mértékben a közalapítvány működésének és gazdálkodásának sajátosságait. A számviteli politikában nem határozták meg az alapítványi célú közvetlen, és a közvetett költségek körét, elkülönítésének módját, így a könyvvezetésben a szakmai tevékenységgel kapcsolatos kiadások nem váltak el a közalapítvány működési költségeitől. A leltározási és selejtezési szabályzat nem rögzítette az éves beszámolókban kimutatott saját előállítású könyvek leltározásának előírásait. A számlarend, számlatükör, illetve a könyvvezetés között nem volt összhang az alkalmazásra kijelölt számlák tekintetében. A számviteli politikában a kis értékű eszközök értékmegjelölését nem módosították a számviteli törvény módosításával, illetve annak gyakorlati alkalmazásával összhangban. A szabályzat-tervezetek hiányosságai a könyvvezetés szabályosságát lényegesen nem befolyásolták. A törvényi előírástól eltérően a befektetési szabályzat elkészítéséről a kuratórium nem gondoskodott. A könyvvezetést a törvényi előírásnak megfelelően, a kettős könyvvitel rendszerében végezték, a gazdasági események alapbizonylatainak idősorrendben történt, számítógépes feldolgozásával. A számviteli rendszer alkalmas volt a támogatások és azok terhére elszámolt ráfordítások jogcím szerinti, és a támogatók által előírtaknak megfelelő elszámolására. A számviteli rendszerből az ellenőrzéshez szükséges adatokat biztosították. A kuratórium által el nem fogadott belső szabályzatokban előírt egyedi nyilvántartásokat vezették, azoknak a főkönyvi adatokkal való egyeztetését elvégezték. A pénzforgalmi tételekhez a közalapítvány nevére kiállított alapbizonylatok, az egyéb tételekhez könyvelési 11

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK feladások kapcsolódtak. A számviteli politika előírásának megfelelően a könyvviteli zárlattal kapcsolatos feladatokat elvégezték. A készpénzes és banki átutalással teljesített kifizetések utalványozása az utólagos elszámolásra kiadott előlegek kivételével megtörtént. Az utólagos elszámolásra kiadott előlegekkel való elszámolás határidejét sem a pénzkezelési szabályzatban, sem a kiadási pénztárbizonylatokon nem határozták meg, továbbá a szabályozástól eltérően, az ellenőrzött három évben hat alkalommal fizettek ki a korábban felvett előleg elszámolása nélkül újabb előleget, az elszámolás az előlegek öszszevonásával, együttes értékben megtörtént. A könyvvezetés megfelelő alapot teremtett az éves beszámolók alátámasztásához. A közalapítvány a törvényi előírásnak megfelelően elkészítette a közhasznú egyszerűsített éves beszámolókat és az éves közhasznúsági jelentéseket. A beszámolókat főkönyvi kivonattal és analitikus nyilvántartásokkal, a mérlegtételeket a törvény rendelkezésének megfelelő leltárral támasztották alá. Az éves beszámolók adatai az év végi főkönyvi kivonatok adataiból levezethetőek voltak, a kapcsolódó főkönyvi számlák adataival megegyeztek. Az éves mérlegekben az induló tőke összegét az alapító okirattól eltérően ezer Ft helyett a törzsvagyonként meghatározott ezer Ft összegben mutatták ki, ennek ellenére az éves beszámolókat a könyvvizsgáló hitelesítő záradékkal látta el. Az eltérés az induló tőke és tőkeváltozás mérlegsorokat érintette, a saját tőke összege és a mérleg-főösszeg a valós értéket mutatták. A kuratórium a és évekről készített egyszerűsített éves beszámolókat és közhasznú jelentéseket a vonatkozó jogszabályban előírt határidőt meghaladóan, és nem az alapító okirat szerinti kétharmados szótöbbséggel fogadta el. A közalapítvány a közhasznúsági jelentéseket a törvényi előírással összhangban saját honlapján közzétette, az éves beszámolóit, illetve gazdálkodásának legfontosabb adatait az alapító okirat és a számviteli politika rendelkezésétől eltérően, országos sajtóban nem jelentette meg. A kuratórium a törvényi és az alapító okirat rendelkezésének megfelelően, a közalapítvány működéséről az éves beszámolók és közhasznúsági jelentések megküldésével beszámolt az alapítónak. Az alapító a kuratórium működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére háromfős FB-t nevezett ki, meghatározta működésének szabályait. Az FB tagok az ellenőrzött években tanácskozási joggal részt vettek a kuratórium ülésein, szakmai kérdésekben elmondták véleményüket. Az FB az alapító okirat előírásától eltérően 2006-ban nem, csak 2007-ben készített éves jelentést a közalapítvány működéséről. Ebben a kuratórium szabályszerű működését állapította meg, és nem kifogásolta a kuratóriumi ülések határozatképességére, a határozatok érvényességére vonatkozó, az alapító okiratban rögzített rendelkezésektől eltérő gyakorlatot. A pénzügyi, számviteli, munkaügyi feladatok ellátásával megbízott szervezettel megkötött szerződésben meghatározták a szervezet felelősségét a gazdasági események szabályszerű nyilvántartására. Az éves beszámolókat könyvvizsgáló ellenőrizte. A belső ellenőrzési rendszer a folyamatba épített és a vezetői ellenőrzés útján megfelelően érvényesült. A célszerinti tevékenység figyelemmel kísérése, segítése és ellenőrzése a kuratórium elnöke által összehívott és vezetett rendszeres műhelyvitákon valósult meg. 12

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: az alapítói jogokat gyakorló, Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek: 1. Gondoskodjon minden esetben az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megjelentetéséről a Magyar Közlönyben az alapító okirat módosítása esetén. 2. Határozza meg a közalapítvány alapító okiratában a vagyon felhasználásának módját. 3. Határozza meg minden esetben az elszámolás feltételeit és módját a közalapítványnak nyújtott támogatásokról készült szerződésekben a Khtv. 14. (2) bekezdésének megfelelően. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány kuratóriumának 1. Tartsa be az alapító okirat előírásait a kuratóriumi ülések határozatképességére, a határozatok elfogadásának szabályszerűségére vonatkozóan. 2. Készítsen minden évben költségvetést az alapító okirat előírásának megfelelően. 3. Gondoskodjon a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 17. rendelkezésének megfelelően a befektetési szabályzat elkészítéséről. 4. Helyezze hatályon kívül az FB tagok tiszteletdíjáról szóló kuratóriumi határozatot. 5. Gondoskodjon az alapítvány belső szabályzatainak elfogadásáról az alábbi módosítások figyelembe vételével: a) szabályozza a képviseleti jogot az SZMSZ-ben az alapító okirat változásainak megfelelően; b) határozza meg a számviteli politikában az alapítvány sajátosságaira figyelemmel az alapítványi tevékenység közvetlen költségeibe, illetve a működési költségekbe tartozó költségek körét és a költségek elkülönítésének módját; c) korrigálja a számviteli politikában és ahhoz kapcsolódó szabályzatokban a használatbavételkor egy összegben értékcsökkenésként elszámolható immateriális javak és tárgyi eszközök értékhatárát a számvitelről szóló évi C. törvény 80. (2) bekezdés rendelkezésének megfelelően; d) egészítse ki a pénzkezelési szabályzatot a számvitelről szóló évi C. törvény 14. (8) bekezdésének megfelelően a banki átutalások rendjével, a napi készpénz záró állomány maximális mértékének meghatározásával, továbbá a közalapítvány működéséhez felvett ellátmányra vonatkozó pénzkezelési, elszámolási és felelősségi szabályokkal; 13

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK e) határozza meg a leltározási és selejtezési szabályzatban a saját előállítású könyvek leltározásának szabályait; f) teremtsen összhangot a számlarend, a számlatükör és a könyvvezetés között az alkalmazott számlák tekintetében. 6. Intézkedjen, hogy helyesbítsék az induló tőke összegét az alapító okiratnak megfelelően, az induló tőke és a tőkeváltozás között. 7. Gondoskodjon az éves beszámolók, valamint a gazdálkodás legfontosabb adatainak közzétételéről az alapító okirat rendelkezésének megfelelően. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány felügyelő bizottságának: Készítsen minden évben jelentést az alapítónak a közalapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről az alapító okirat előírásának megfelelően. 14

17 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A MŰKÖDÉS SZABÁLYOZOTTSÁGA ÉS SZABÁLYOSSÁGA 1.1. Az alapító okirat Az alapító okirat a Ptk. 74/B. (1) bekezdésével összhangban megjelölte a közalapítvány nevét, célját, székhelyét, a céljára rendelt vagyont, de nem rögzítette a vagyon felhasználásának módját, vagyis azt, hogy a közalapítványi célok megvalósítása érdekében a kuratórium pályázat útján, vagy saját szervezeti keretei között használja fel a vagyont (erről az SZMSZ sem rendelkezett). Az alapító okirat a Ptk. 74/C. (1) bekezdésének megfelelően megjelölte a közalapítvány kezelő szervét, a nyolctagú kuratóriumot. A Khtv. 7. (2) bekezdésével összhangban meghatározta a kuratórium üléseinek gyakoriságára, öszszehívásának rendjére, nyilvánosságára, határozatképességére és a határozathozatal módjára, a közalapítvány éves beszámolóinak jóváhagyására, a Khtv. 7. (3) bekezdésének megfelelően a határozatok nyilvántartására, a beszámolók közlésére, nyilvánosságára vonatkozó szabályokat. A Khtv. 7. (2) bekezdés c) pontjának megfelelően az alapító az alapító okiratban kijelölte a kuratórium ellenőrző szervét (háromtagú FB), annak működésére és a Khtv. 8. (2) bekezdése szerint a tagok kinevezésére vonatkozó szabályokat. A Kormány a közalapítvány megalapításáról szóló 1125/2002. (VII. 17.) Korm. határozatban a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert hatalmazta fel, hogy az alapítói jogokat az alapító okirat módosítása kivételével gyakorolja, kísérje figyelemmel a közalapítvány működését, értékelje rendszeres éves beszámolóját. Az alapító az ellenőrzött időszakban a közalapítvány alapító okiratát háromszor módosította. A módosításokkal változott a kuratórium összetétele, a képviseleti jog gyakorlásának és a bankszámla feletti rendelkezés szabályozása. A módosításokat elrendelő kormányhatározatok a Ptk. 74/G. (6) bekezdésének 1, illetve az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi LXV. törvény 1. (2) bekezdés f) 2 pontjának megfelelően elrendelték a bírósági nyilvántartásba vételt követően a módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok Magyar Közlönyben történő közzétételét. Felelősként a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert jelölték meg. 1 Hatályos augusztus 23-ig 2 Hatályos augusztus 24-től 15

18 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, a évi módosítás kivételével, nem gondoskodott az előírt határidőben az alapító által az időszakban elrendelt alapító okirat módosításai után a módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar Közlönyben való megjelentetéséről. Az 1106/2007. (XII. 27.) Korm. határozattal módosított alapító okiratot nem hozták nyilvánosságra. Az 1029/2006. (III. 28.) Korm. határozatnak megfelelően módosított alapító okiratot nyilvánosságra hozták a Magyar Közlöny évi 34. számában. Az 1076/2008. (XII. 5.) Korm. határozat alapján módosított alapító okiratot a Hivatalos Értesítő 2009/6. számában megjelentették. Az 1017/2009. (II. 19.) Korm. határozat értelmében az alapító módosította az alapító okiratot a kuratórium egyik tagjának december végén bekövetkezett halála miatt. A Miniszterelnöki Hivatal (MeH) felelősének tájékoztatása szerint a közzétételt a helyszíni ellenőrzés idején kezdeményezték. A közalapítvány képviseletének illetve a bankszámla feletti rendelkezés szabályozása tekintetében az alapító okirat összhangban volt a Ptk. 74/C. (4) bekezdésével. Az alapító okirat szerint a közalapítvány önálló, általános képviseletére a kuratórium elnöke jogosult. E képviseleti jogát akadályoztatása esetén a közalapítvány megnevezett kuratóriumi tagja, december 27-től ügyvezető alelnöke gyakorolja. A közalapítvány bankszámlája fölött a kuratórium elnöke és a megnevezett kuratóriumi tag, később ügyvezető alelnök rendelkezik. A december 4-i keltezésű alapító okirat a bankszámla feletti rendelkezést úgy szabályozta, hogy a kuratóriumi elnök és az ügyvezető alelnök mellett megnevezett egy kuratóriumi tagot. A bankszámla felett a három személy közül bármely kettő rendelkezhetett. A közalapítvány képviseletének, a bankszámla feletti rendelkezés gyakorlata a vizsgált időszakban megfelelt a szabályozásnak. Az ellenőrzött dokumentumokon minden esetben a kuratórium elnöke vagy a kijelölt kuratóriumi tag (később ügyvezető alelnöki címmel) aláírása szerepelt. A banki aláírásra bejelentettek köre megfelelt az alapító okirat előírásainak A szervezeti és működési szabályzat A kuratórium az alapító okirat előírásának megfelelően a közalapítvány SZMSZ-ét a október 7-i határozatképes ülésén, hét kuratóriumi tag jelenlétében, egyhangú szavazással fogadta el. Az SZMSZ az alapító okirattal összhangban szabályozta a kuratórium feladat- és hatáskörét, a kuratórium elnökének és tagjainak jogkörét és feladatait. Az SZMSZ nem követte az alapító okirat módosításait, mivel nem tartalmazta a célok elérése érdekében végzett valamennyi feladatot, továbbá nem felelt meg a közalapítvány képviseletének szabályozása tekintetében sem, mert a kuratórium ügyvezető alelnökét nem, csak a kuratóriumi elnököt jelölte meg a közalapítvány képviseletére jogosult személynek. 16

19 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A áprilisi módosítással került az alapító okiratba, hogy a közalapítvány céljai megvalósítása érdekében részt vesz a hazai és külföldi kisebbségekhez tartozók itthon és külföldön történő képzésében és továbbképzésében. A áprilisi alapító okirat módosítása szerint a közalapítvány önálló, általános képviseletére a kuratórium elnöke jogosult. E képviseleti jogát akadályoztatása esetén, írásbeli meghatalmazással az egyik kuratórium tag gyakorolja. A évi alapító okirat-módosítás azonban kibővítette a képviseleti jog szabályozását, amikor úgy rendelkezett, hogy az elnök képviseleti jogát akadályoztatása esetén a kuratórium ügyvezető alelnöke gyakorolja. A bankszámla feletti rendelkezési jogot az SZMSZ az alapító okirattal összhangban szabályozta A kuratórium működése Az alapító okirat, mint a közalapítvány kezelőjét és általános döntéshozó szervét nevezte meg a nyolctagú kuratóriumot. Az alapító a kuratórium tagjait öt éves időtartamra kérte fel a magyar tudomány és közélet személyiségei közül, elnökét a tagok közül nevezte ki. A kuratórium az ellenőrzött időszak minden évében eleget tett az alapító okirat kuratóriumi ülések gyakoriságára vonatkozó előírásának. Az alapító okirat pontja szerint a kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább kétszer tartja. A kuratórium az ellenőrzött időszakban összesen tízszer ülésezett, 2006-ban és 2007-ben három-három, 2008-ban négy alkalommal. A kuratórium ülésein években összesen 94 határozatot hozott, minden esetben egyhangú támogató szavazattal. A jegyzőkönyvek és a jelenléti ívek tanúsága szerint a megtartott tíz ülés közül hat nem volt határozatképes, mivel a határozatképességhez szükséges öt kurátor nem volt jelen. A távollévő kurátorok írásban küldték meg az előzetesen megküldött határozati javaslatra vonatkozó jóváhagyásukat. Ez a gyakorlat nem felelt meg az alapító okirat előírásának, mivel az alapító az ülések határozatképességét a kuratóriumi tagok jelenlétéhez kötötte. A kuratórium a határozatok 49%-át határozatképtelen üléseken hozta. A nem határozatképes üléseken a kutatási terveket, megbízási és ösztöndíj-szerződések megkötését, továbbá javadalmazási kérdéseket és az iroda felújításának tervét tárgyalta. Az alapító okirat szerint a kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint fele jelen van. A határozatképességhez tehát öt kuratóriumi tag jelenlétére volt szükség. Az alapító okirat nem szól a írásbeli szavazás lehetőségéről, így a jelen nem lévő kuratóriumi tagok sem az ülés határozatképességét, sem a határozatok elfogadásához szükséges szavazatarányt nem biztosíthatták írásos szavazatukkal. A kuratóriumi ülésekről készített jegyzőkönyvek és a jelenléti ívek szerint a jegyzőkönyvben jelenlévőként feltüntetett és a jelenléti ívet aláíró tagok száma 17

20 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 2007-ben és 2008-ban két-két esetben (a megtartott ülések 40%-ánál) eltért egymástól. A kuratórium tagjainak kétharmados minősített többségéhez kötött határozatainak 60%-a (három határozat) nem felelt meg az alapító okirat rendelkezésének, mivel az előírt létszám nem volt jelen. A kuratórium tagjainak kétharmados minősített többsége kellett az éves gazdálkodási terv és a költségvetés elfogadásához, az éves beszámoló jóváhagyásához, továbbá a közhasznúsági jelentés elfogadásához. Három esetben, öt kuratóriumi határozat elfogadásához kellett volna a kuratóriumi tagok kétharmadának (6 fő) jelenléte. Egy ülésen, két határozat meghozatalánál a jelenléti ív szerint megvolt a szükséges létszám, két ülésen három határozatnál nem volt meg. A kuratórium, az alapító okirat előírásától eltérően, ülés megtartása nélkül is hozott határozatokat. Ezekben az esetekben a kuratórium elnöke írásban kérte a tagok hozzájárulását a javaslatok megvalósításához, akik írásban adták beleegyezésüket. Az alapító okirat pontja a határozatképességet a kuratóriumi ülésen való jelenléthez kötötte, vagyis nem engedélyezte a határozathozatal írásban történő módját, tehát a kuratóriumi ülésen kívül hozott, vagyont érintő döntések az alapító okirat szerint nem érvényesek. Például: 2006-ban ösztöndíj, megbízási szerződés, jutalom megítélését hagyta jóvá a kuratóriumi tagok többsége ben két pályázattal nyert támogatás felhasználásáról és tiszteletdíj megállapításáról is így döntött a kuratórium. A közalapítvány részben tett eleget az alapító okirat pontjában és a Khtv. 7. (3) bekezdés a) pontjában foglalt előírásoknak, mivel a kuratórium az üléseken hozott döntéseiről olyan nyilvántartást vezetett, amelyből a döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható volt, de az üléseken kívül, írásban kért hozzájárulással hozott határozatokat nem minden esetben vezették be a határozatok jegyzékébe. 2. A GAZDÁLKODÁS, A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYOZOTTSÁGA ÉS SZA- BÁLYOSSÁGA 2.1. A gazdálkodás tervezése, szabályozása A közalapítvány gazdálkodásának, könyvvezetésének és éves beszámolói elkészítésének belső szabályozási rendszere a számvitelről szóló évi C. törvény (Szt.) és a Khtv. által kötelezően előírt szabályozáson alapult. A kuratórium az alapító okirat rendelkezésétől eltérően, nem készített gazdálkodási tervet, éves költségvetést. Ennek hiánya miatt a szabályos működés minden pénzügyi döntéséhez a kuratóriumi ülés összehívására, a kuratórium határozatára lett volna szükség. A közalapítvány működéséhez szükséges azon költségekről, melyekhez szerződéskötés nem kapcsolódott (pl. nyomdaköltség, posta, telefon, internet, iroda- 18

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

JELENTÉS. 0749 2008. január

JELENTÉS. 0749 2008. január JELENTÉS a Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0749 2008. január 3. Önkormányzati és Területi

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest 2011 május

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Vincellér Alapítvány 19185552-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Érd, 2014. május 20. Készítette: Forró Erika Jóváhagyta:

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2012. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest, 2013.

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2014. (14.03.11.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2013. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. I. Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény levezetés) II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról III. Kimutatás a kapott támogatásokról IV. Beszámolás a közhasznú tevékenységről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az. 2013.évi Működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az. 2013.évi Működéséről Adószám: 19151063-1-11 Bíróság: Tatabányai Törvényszék Statisztikai számjel: 19151063-9133-561-11 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az,,iskolánkért Közhasznú Alapítvány 2943 Bábolna, Toldi M.u.24. 2013.évi Működéséről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Kiegészítő melléklet: Általános kiegészítések Részletes értékelés (Vagyoni helyzet, Támogatások,

Részletesebben

A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2013.01.01.-TŐL 2013.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL

A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2013.01.01.-TŐL 2013.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2013.01.01.-TŐL 2013.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL TARTALOM: I. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI (ALAPADATOK) II. A VAGYON

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az évi Működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az évi Működéséről Adószám: 19151063-1-11 Bíróság: Tatabányai Törvényszék Statisztikai számjel: 19151063-9133-561-11 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az,,iskolánkért Közhasznú Alapítvány 2943 Bábolna, Toldi M.u.24. 2012.évi Működéséről

Részletesebben

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Wünsch Kft. 2012.02.18. Virtuális Plébánia Alapítvány 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 38/a 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.

Részletesebben

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Messzelátó Egyesülete Budapest, 2009. T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

"Fénypontok" Prevenciós, Rehabilitációs Egészségügyi és Szociális Alapítvány 2011 évi Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

Fénypontok Prevenciós, Rehabilitációs Egészségügyi és Szociális Alapítvány 2011 évi Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója "Fénypontok" Prevenciós, Rehabilitációs Egészségügyi és Szociális Alapítvány 2011 évi Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 1 8 1 6 6 8 2 0-9 4 9 9-1 3 4-0 1 Statisztikai számjel Készült:

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány

Önálló Főiskolai Közalapítvány Önálló Főiskolai Közalapítvány 1909698891-1-07 2011. évi Közhasznúsági jelentése 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány Oldal 1 Tájékoztató adatok: Alakulás ideje : 1991. november

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16

MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16 MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16 Közhasznúsági jelentés és a 2010. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. A szervezet alapadatai, működési formája: Működési forma: társadalmi szervezet

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2007. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2006. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2007. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja, 2013. március 29. Lacknerné Fördős Klára elnök Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12108 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0006-051/2012. Témaszám:

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről Közhasznúsági Beszámoló a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány 21. évi tevékenységéről AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁS A.,Képző és Iparművészeti Közalapítvány

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentés

2011. évi közhasznúsági jelentés 2011. évi közhasznúsági jelentés SZEGEDI UNIVERSITÁSÉRT 2007 ALAPÍTVÁNY 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Szeged, 2012. február 15. Dr. Görög Márta Kuratórium elnöke 2 Közhasznúsági jelentés részei: I. Az

Részletesebben

A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a évről

A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a évről A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2008. évről Alapítványunknak a közhasznú szervezetekről szóló többször módosított 1997. évi CLVI. törvény rendelkezése alapján beszámolási

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2013. (13.04.24.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2012. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. gazdálkodási évről Készítette: Magyar Tinnitus Egyesület Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012-as esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18687350-2-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60044 2600 Vác, Katona L. utca 17. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2012. (12.02.06.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2011. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 18687350-2-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4.Pk.60044 2600 Vác, Katona L. utca 17. 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentés

2012. évi közhasznúsági jelentés 2012. évi közhasznúsági jelentés SZEGEDI UNIVERSITÁSÉRT 2007 ALAPÍTVÁNY 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Szeged, 2013. február 15. Dr. Görög Márta Kuratórium elnöke 2 Közhasznúsági jelentés részei: I. Az

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 6 7 6 7 9 4 9 9 5 2 9 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 Év KORTÁRS GASZTRONÓMIAI

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2010

Közhasznúsági Beszámoló 2010 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2010 Adószám: 18187128-1-42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

Csévharaszti Polgárőség Egyesülete

Csévharaszti Polgárőség Egyesülete 1 8 6 6 9 8 9 7-4 6 1 0-2 0 0-1 3 Statisztikai számjel Csévharaszti Polgárőség Egyesülete 2212 Csévharaszt, József A. u 10 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről A Fővárosi Bíróság által 1993-ban 4308. Sorszám alatt nyilvántartásba vett Fénysugár Alapítvány Közhasznúvá

Részletesebben

Általános adatok: 1.1 Cégadatok

Általános adatok: 1.1 Cégadatok Általános adatok: 1.1 Cégadatok Név: Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Közhasznú Alapítvány Forma: Közhasznú Alapítvány Adószám: 18937930-2-19 KSH szám: 18937930913356919 Bír. bej. szám: 1360. Alapítás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Megnevezés Oldalszám 1. Közhasznú jelentés 1.1 Számviteli beszámoló adatai 2 1.2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 2 1.3. Kimutatás

Részletesebben

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július JELENTÉS a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0720 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Prohászka Ottokár Alapítvány 19177232-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Budakeszi, 2014. április 30. Készítette: Forró

Részletesebben

JELENTÉS. a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 2008-2009. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1102 2011. március 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Államháztartáson

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2008. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2007. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2008. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Kiegészítő melléklet: Általános kiegészítések Részletes értékelés (Vagyoni helyzet, Támogatások,

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

JELENTÉS. 0955 2009. december

JELENTÉS. 0955 2009. december JELENTÉS a Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 2007-2008. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0955 2009. december 3. Önkormányzati és Területi

Részletesebben

2012. évi. Közhasznú jelentése

2012. évi. Közhasznú jelentése KÖZJEGYZŐK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. évi Közhasznú jelentése Kelt:... 2012. évi KÖZHASZNÚ JELENTÉS Tartalom 1. sz. melléklet A költségvetési támogatás felhasználásáról 2. sz. melléklet A 2012. évi

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2012. március

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Magyar Kick-Box Szövetség 1131 Budapest, Keszkenő u. 20. Adószám: 19652179-2-41 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. Számviteli beszámoló 2. Főbb adatok 3. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja, 2014. március 20. Lacknerné Fördős Klára elnök Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07 2013. évi Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány adószám: 19096988-1-27 Oldal 1

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 1 Békéscsabai Városi Rádióklub BÉKÉSCSABA Puskin tér 1. A közhasznúsági jelentés tartalma: I. Egyszerűsített beszámoló mérleg II. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 18693599-1-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: TE 3210 Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület 2367 Újhartyán, Fõ utca 21. 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca évi Közhasznúsági jelentése

Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca évi Közhasznúsági jelentése Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca 25 2010. évi Közhasznúsági jelentése Miskolc, 2011. március 7. Fuhrmann Géza elnök A Sportiskolák Országos Szövetsége (SIOSZ) Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi egyszerűsített éves beszámolóhoz KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz A társaság főbb adatai: Neve: DunaKörösMarosTisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft Címe: 6722 Szeged, Tábor u.

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Szolnok, 2012. május 20. Szegedi György a Kuratórium elnöke

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Magyarországi Camphill Egyesület 2012. évi működéséről A beszámoló tartalma: 1. Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. A

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben