KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSÉHEZ. Cégjegyzésre nem kötelezett, egyéb közhasznú szervezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSÉHEZ. Cégjegyzésre nem kötelezett, egyéb közhasznú szervezet"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1./ Gazdasági környezet ismertetése Cégjogi forma: Cégjegyzésre nem kötelezett, egyéb közhasznú szervezet Adószám: Székhely: 1039 Budapest, Kelta u. 2. Alapító: Tanorg Tanácsadó és Szervező Kft. Alapítás módja: évi CVII. törvény 4.., október 17. Tevékenység kezdete: január 1. Irányító szerve: Elnök: Rektor: Főiskolai Tanács (Felsőoktatási Tv. előírásai szerint) Dr. Juhászné Belatiny Katalin Dr. Bayer József 2./ Számviteli politika Könyvvezetés módja: Eredményelszámolás módja: Beszámoló formája: kettős könyvvitel összköltség eljárás éves beszámoló A beszámoló aláírására jogosult személy: Dr. Belatiny-Kenéz Attila kancellár A beszámolót készítette: Mészárosné Cserép Ágnes főkönyvelő ( reg. szám: ) Amortizáció elszámolásának módja:

2 2 Lineáris módszerrel, az Amortizációs Normajegyzék szerinti leírási kulcsokkal. A Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a társaság beszerzéskor egy összegben számolja el amortizációként. Költségek és bevételek elszámolása: A költségek elszámolása költségnemenként történik, költségviselőnkénti elszámolás nem szükséges, mivel a főiskola alapvető tevékenysége a felsőoktatás, kiegészítő tevékenység a tankönyv és jegyzet értékesítés amelynek költségei és bevételei elkülönülten jelentkeznek, a felsőoktatás bevételei és az egyéb bevételek a 9. számlaosztályban fajtánkénti bontásban kerülnek rögzítésre. Vásárolt készletek nyilvántartása Tényleges beszerzési áron történik, úgy az anyagok, mint az áruk, azaz az étékesítésre beszerzett, vagy előállíttatott jegyzetek és tankönyvek vonatkozásában. Értékvesztést a vásárolt készleteknél évben nem számoltunk el. A Főiskola december 15. napjától közhasznú szervezetnek minősül. A Főiskola vállalkozási tevékenysége július 1-jétől a Társasági adótörvény hatálya alá tartozik. A Főiskola vállalkozási tevékenységével kapcsolatban iparűzési adót kell fizetni. A Főiskola felsőoktatási tevékenységével kapcsolatban iparűzési és társasági adót nem kell fizetni. Céltartalékot évben nem képeztünk. Rendkívüli ráfordításként évben nem került tétel elszámolásra. Rendkívüli bevételként évben nem került tétel elszámolásra. II. A MÉRLEGHEZ ÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS KÜLÖNBÖZŐ

3 3 TÉTELEIHEZ KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETEZÉSEK, MAGYARÁZATOK. 1./ Befektetett eszközök év változásai a./ Immateriális javak, tárgyi eszközök ( adatok eft-ban ) Tárgyi eszközök változásai Szellemi termékek Ingatlanok Üzemi gépek berendezések Egy összegben leírható tárgyi eszközök Összesen ezer Ft-ban Bruttó érték Növekedés Csökkenés O-ra írva Bruttó érték Amortizáció Növekedés Csökkenés O-ra írva Amortizáció Nettó érték Növekedés Csökkenés O-ra írva Nettó érték A tárgyi eszközök állománya kis mértékben csökkent, mivel a bruttó érték növekedését kis mértékben meghaladta az elszámolt értékcsökkenés. b./ Befejezetlen beruházások Záró állomány nem keletkezett. c./ Befektetett pénzügyi eszközök alakulása ( adatok eft-ban ) Megnevezés Nyitó Záró Munkáltatói kölcsönök éven túli része eft eft

4 4 2./ Készletek állománya ( adatok eft-ban ) Készletek változásai Hallgatói talárok Főiskolai egyenruha Folyóirat beszerzési áron Ajándéktárgyak Közvetített szolgáltatások 0 0 Eladásra beszerzett talár-kalap Összesen A folyóiratok zárókészlete a Vallástudományi Szemle c. folyóirat és a ZSKF Évkönyv készletértékét tartalmazza. A főiskolai egyenruha saját használatra szolgál. A hallgatói talárokat a hallgatók díjazás ellenében kölcsönözhetik. A talár-kalap továbbértékesítési céllal került beszerzésre. 3./ Behajthatatlan követelések, értékvesztések ( adatok: eft-ban ) Behajthatatlan követelés és értékvesztés nem került elszámolásra. 4./ Követelések ( adatok: eft-ban ) Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Előírt tartozások ( dolgozók, SZJA) Iparűzési adó túlfizetés Társasági adó túlfizetés 0 0 Adóhatósággal szembeni követelések ÁFA 0 0 Adóhatósággal szembeni követelés önellenőrzési pótlék 0 0 Rövidlejáratú kölcsönök EGYÉB rövidlejáratú követelések Összesen A vevőkövetelésekből eft a hallgatókkal, eft vállalkozásokkal szemben áll fenn. A hallgatói fizetési fegyelem romlása figyelhető meg. A mérleg fordulónapján fennálló nagyobb összegű követelésekből a Kindy 2000 Btvel szemben fennálló Ft, Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatallal szemben fennálló Ft, az Oktatási Hivatallal szemben fennálló Ft követelés kiegyenlítése a mérlegkészítésig teljes egészében megtörtént. A TIT Kossuth Klub Egyesülettel szemben fennálló Ft tartozás beszámítás útján került rendezésre oly módon, hogy a TIT Kossuth Klub Egyesület által folyamatosan nyújtott bérleti szolgáltatás díja 50 %-ban került kiegyenlítésre.

5 5 5. Értékpapírok évben az MKB Bank Zrt. által kibocsátott befektetési jegyekből Ft vételár fejében Ft névértékű jegy került beszerzésre, amely a mérleg fordulónapján is az Intézmény rendelkezésére állt. Az MKB Bank Zrt. tőkegaranciát vállalt a befektetéssel kapcsolatban. Az MKB Bank Zrt. által forgalmazott diszkont értékpapírból Ft vételár fejében Ft névértékű papír került beszerzésre, amely január 20- án lejárt és visszaváltásra került. Az MKB Bank Zrt. által forgalmazott MKB Kiszámítható kötvény 5. nevű értékpapírból Ft vételár fejében Ft névértékű kötvény került beszerzésre, amelynek lejárati ideje március 31. napja. Az MKB Bank Zrt. által forgalmazott MKB Kiszámítható kötvény 7. nevű értékpapírból Ft vételár fejében Ft névértékű kötvény került beszerzésre, amelynek lejárati ideje július 4. napja. Az értékpapírok záróállománya a fentiek szerint eft. 6. Pénzeszközök ( adatok: eft-ban ) Pénzeszközök Házipénztár egyenlege Valutapénztár Értékcikkek, utalványok MKB folyószámla MKB alszámla OTP folyószámla Volksbank folyószámla 4 5 Bankkártya óvadéki letét 33 0 Devizabetét MKB lekötött betét Volksbank lekötött betét MKB óvadéki számla 330 MKB pályázati lekötött számla Letéti számla 0-7 Összesen A pénzeszközök növekedése abból adódik, hogy az értékpapírok beváltásra kerültek.

6 6 7. Aktív időbeli elhatárolások 1. Kiadások aktív elhatárolása (forintban) számlaszám belső szám szállító megnevezése összeg Be-06 Generáli-Providencia Zrt. biztosítás Be-376 CompLex Kiadó Kft előfizetési díj Be-421 Hírtőzsde Holding Zrt előfizetési díj Be-671 Generáli-Providencia Zrt. biztosítás B Be-1030 Bruxinfo Szolgáltató Kft előfizetés Be-1297 Generáli-Providencia Zrt. biztosítás Be-1341 Generáli-Providencia Zrt. biztosítás Be-1397 Generáli-Providencia Zrt. biztosítás /2009/ Be-1414 Zöld Újság Zrt előfizetési díj Be-1458 Generáli-Providencia Zrt. biztosítás Be-1497 Generáli-Providencia Zrt. biztosítás Be-1499 Generáli-Providencia Zrt. biztosítás Be-1623 Heti Válasz Kiadó Kft előfizetési díj Be-1624 Értesítő és Közlönykiadó Kft előfizetési díj /2009/ Be-1631 Zöld Újság Zrt előfizetési díj /2009/ Be-1632 Zöld Újság Zrt előfizetési díj /2009/ Be-1705 Zöld Újság Zrt előfizetési díj /2009/ Be-1706 Zöld Újság Zrt előfizetési díj C08SA Be-1712 Jelenkor Kiadó Kft előfizetési díj Be-1715 GTM Kiadói Kft előfizetési díj NGDK 09/12860 Be-1798 Napi Gazdaság KiADÓ Kft előfizetési díj /2009 Be-1835 HungaroPress Kft előfizetési díj E /09 Be-1858 Napvilág Kiadó Kft előfizetési díj Be-1880 Verlag Barbara Budrich előfizetési díj /2009 Be-1935 Magyar Posta Zrt előfizetési díj Be-1968 MédiaLOG Zrt előfizetési díj /2009 Be-2024 INFOPRINT Kft. hírlap előfizetés /2009 Be-2078 INTERACTA Kft előfizetési díj C08SA Be-2100 Altomonte Bt vizsgáztatás Összesen forintban Összesen ezer forintban 1 494

7 7 2. Bevételek aktív elhatárolása (forintban) bizonylat száma szállító megnevezése összeg 2010/001 kivonat MKB Bank Zrt kamat /001 kivonat MKB Bank Zrt kamat /020 kivonat MKB Bank Zrt lekötött betét kamat /001 kivonat MKB Bank Zrt euró kamat /1 kivonat Volksbank Zrt kamat /10/14 Kindy 2000 Bt fűtés /10/14 Kindy 2000 Bt földgáz /10/14 Kindy 2000 Bt villany /10/14 Kindy 2000 Bt földgáz /10/14 Kindy 2000 Bt villany /10/14 Tanorg Kft forgalmazási díj /10/14 L Harmattan Kft Vallástudományi szemle /09 Pagoda értékpapír 2009 évi árfolyamnyereség /09 Pagoda értékpapír 2008.évi árfolyamnyereség /09 MKB kötvény évi árfolyamnyereség /09 MKB kötvény évi kamat /09 MKB kötvény évi árfolyamnyereség /09 MKB kötvény évi kamat /09 MKB D évi kamat Összesen forintban Összesen eft-ban Az aktív időbeli elhatárolások között jelentős nagyságrendet tett ki az értékpapírok évre járó, de évben esedékes kamatbevétele, a többi tétel a szokásosan előforduló események folytán kerültek elszámolásra. 8./ Saját tőke Saját tőke alakulása Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Összesen A saját tőkét évhez képest a évi mérleg szerinti eredmény pozítiv összege növelte. 9./ Céltartalék képzés Céltartalék képzés évben nem történt. 10./ Kötelezettségek Hosszú járatú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettsége a Főiskolának évben nem keletkezett.

8 8 Rövidlejáratú kötelezettségek ( adatok: eft-ban ) Rövid lejáratú kötelezettségek Belföldi anyag és áruszállítók Adószámlák egyenlege Helyi iparűzési adó számla 0 0 Rövid lejáratú hitel 0 0 Társadalombiztosítási, nyugdíj kötelezettségek Dolgozókkal szembeni kötelezettségek 0 0 Egyéb rövid lejáratú köt Függő befizetések 0 0 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen A Főiskola rövid lejáratú kötelezettségeinek növekedését a szállítói tartozások növekedése okozta. A mérleg fordulónapján fennálló tartozásból eft az alapító Tanorg Kft. felé áll fenn, amelyből a mérlegkészítés időpontjáig eft. 11./ Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott bevételek összege Ft, a kiadások összege Ft. Az elhatárolásként elszámolt bevétel csökkenés a Navitas Kft. részére évben - mérlegkészítés előtt - kibocsátott módosító számlán alapul, amelyben a évre számlázott bérleti díj került módosításra. A passzív időbeli elhatárolásként került elszámolásra Ft összegben az időbeli elhatárolással szemben szintén a Navitas Kft. részére évben - mérlegkészítés előtt - kibocsátott módosító számla, amelyben a évet megelőző évekre számlázott bérleti díj került módosításra, a fennmaradó összeg a rendes üzemvitellel kapcsolatos elszámolásokból ( előfizetési díjak, biztosítási díjak, könyvvizsgálat díja, hallgatói kifizetések, oktatási költségek, vizsgáztatási költségei, stb. ) adódott. 12./ Vagyoni helyzet, tőkeösszetétel alakulása ( adatok: eft-ban ) Megoszlás Megoszlás 1.Befektetett eszközök % % 2.Forgóeszközök, aktív % % időbeli elhatárolások 3.Vagyoni eszközök % % 4. Saját tőke % % 5. Idegen tőke % % A Főiskola tőkeszerkezete évek óta optimális.

9 évben a forgóeszközök és a befektetett eszközök aránya nem változott. A saját tőke és az idegen tőke aránya kis mértékben megváltozott az idegen tőke javára, ettől függetlenül a tőkeszerkezet változatlanul optimális. 13/. Jövedelmi helyzet bemutatása Egyéb bevételek Összes bevétel Bruttó termelési érték Anyagjellegű ráfordítások Hozzáadott érték Értékcsökkenési leírás Nettó termelési érték Alaptevékenység eredménye A Főiskola bevétele 1 %-kal csökkent a évhez képest. Az anyagjellegű ráfordítások a költségcsökkentő intézkedések következtében évhez képest 16 %-kal csökkentek. Az értékcsökkenési leírás 5 %-kal csökkent évhez képest. 14/. Cash Flow kimutatás ( adatok eft-ban ) Sor-szám Cash-flow kimutatás A tétel megnevezése 1 I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash-flow, sorok) 2 1. Adózás előtti eredmény ± Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash-flow, sorok)

10 Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + 19 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash-flow, sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszközök Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb kötelezettségek változása ± 31 IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) /. Társasági adó kötelezettség bemutatása A Társasági adó törvény értelmében a Főiskola vállalkozási tevékenységből származó jövedelmét adóköteles. Különadó-fizetési kötelezettség a Főiskolát nem terheli. Társasági adókötelezettség levezetése: Főkönyvi szám Tevékenység megnevezése Összeg ( eft-ban ) 92 Vállalkozási tevékenység bevétele Kamatbevétel arányos összege 869 Összes bevétel Vállalkozási tevékenység költségei Vállalkozási tev. terhelő iparűzési adó 109 Összeg költség és ráfordítás Adózás előtti eredmény Csökkentő tétel: Adózás előtti eredmény 20 %-a 587 Számított társasági adóalap Elért vállalkozási bevétel Kedvezményezett bevételhatár Kedvezményezett bevételhatárt meghaladó bevétel 0 Társasági adóalap max. ( / ) * Fizetendő társasági adó ( 0 * 0,16 ) 0

11 11 16/. Rendkívüli ráfordítások és bevételek bemutatása Rendkívüli bevétel és ráfordítás nem került elszámolásra. III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1./ évi létszámadatok A Főiskola évben 92 fős átlaglétszámmal végezte feladatait. A főiskolai dolgozók állományi létszáma folyamatosan növekszik, ez évben az adminisztratív létszám és kiszolgáló személyzet a hallgatói létszámnak megfelelő kiegészítése képezte a feladatot, a negyedik oktatási év, végére az oktatói létszám is eléri a főállású oktatókból a teljes szükségletet. Jelenleg megbízási és vállalkozási formában foglalkoztatjuk oktatóin jelentős részét, mintegy 170 fő külső oktatóval dolgozik a főiskola. Oktatóink mintegy 50 %-a tudományos minősítéssel rendelkezik, ez magasabb mint az országos átlag (20 %). Fiatal oktatóink és munkavállalóink szakmai továbbképzését, diploma, illetve PhD fokozat megszerzését intézményünk támogatja, jelenleg 9 fő PhD hallgatónk és 5 fő főiskolai hallgató munkavállalónk van, főállású oktatóink számát is a hallgatói létszám igényei szerint növeltük, jelenleg 15 fő minősített főállású oktató, közöttük két akadémiai doktor, három habilitált doktor, 10 kandidátus, illetve PhD. A Főiskola rektori és tanulmányi apparátusának átlag életkora 30 év körül van, fiatal több nyelvet beszélő diplomás munkavállalókat alkalmaztunk. Az informatika és oktatástechnika üzemeltetését saját megfelelő szakmai tudással és képestéssel rendelkező alkalmazottak látják el a főmérnök irányításával. A hallgatói létszám évente dinamikusan növekedett, év végén 1400 fő, 2002 év végén 2900 fő, év végén 3900 fő a hallgatói létszám év végén a hallgatói létszám kis mértékben csökkent, a hallgatók száma 3768 fő, amelyből államilag finanszírozott hallgató 293 fő év végén a hallgatói létszám kis mértékben növekedett, a hallgatók létszáma 3853 fő, amelyből államilag finanszírozott hallgató 325 fő év végén a hallgatói létszám kis mértékben csökkent, a hallgatók létszáma 3668 fő, amelyből államilag finanszírozott hallgató 318 fő év végén a hallgatói létszám kis mértékben nőtt, a hallgatók létszáma 3783 fő, amelyből államilag finanszírozott hallgató 575 fő év végén a hallgatói létszám kis mértékben csökkent, a hallgatók létszáma 3523 fő, amelyből államilag finanszírozott hallgató 782 fő. A főiskola 2004-ban hallgatói férőhelyeit 700 hallgató egyidejű elhelyezésére alkalmas új épülettel bővítette. Az új oktatási épületben került kialakításra az Európa előadó, befogadóképessége 508 fő, technikai feltételrendszere alapján alkalmas nemzetközi konferenciák megtartására is. Átadásra került a hallgatók kommunikációs gyakorlati képzéséhez egyedülálló digitális rádió és video-stúdió. A

12 12

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt.

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. TVNETWORK Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. év Tartalma: 1. Általános adatokat tartalmazó rész 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. Általános kiegészitések: 1. A vállalkozás bemutatása: Kiegészitő melléklet a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. A Fővárosi

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató NYRT.

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató NYRT. TVNETWORK Telekommunikációs Szolgáltató NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. év Tartalma: 1. Általános adatokat tartalmazó rész 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a) A társaság rövid bemutatása 1) A Szabad

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÁBRÁND-TEXTIL Kft. Sátoraljaújhely./2013. Az ÁBRÁND-TEXTIL Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Sátoraljaújhely, 2013. január 21. Kocsi

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben