Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása évben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása 2011. évben"

Átírás

1 Kiegészítı melléklet 1. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke és a beruházások értékének változása évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális javak Ingatlanok Mőszaki berendezések Egyéb gépek Immatj.jav.és tárgyi eszköz összesen évi nyitó Nyitó értékhelyesbítés Növekedések: Új beszerzés Saját elıállítás Egyéb (értékhelyesbítés) Növekedés összesen Nyitó + növekedés összesen Csökkenések: Eladás Selejtezés Egyéb (értékhelyesbítés ) Aktiválás Csökkenés összesen Záró értékhelyesbítés évi záró

2 Kiegészítı melléklet 2. sz. melléklete Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének változása évben ezer Ft-ban Jogcím Immateriális Ingatlanok Mőszaki berendezések Egyéb gép és Összesen javak és felszerelések berendezés évi nyitó Növekedések Terv szerinti lineáris Terv szerinti teljesítmény arányos Terven felüli Egyéb Növekedés összesen Nyitó + növekedés összesen Csökkenések Eladás Selejtezés Egyéb Csökkenés összesen évi záró

3 Kiegészítı melléklet 3. sz. melléklete L E L T Á R A év december 31-én nyilvántartott ráforditások aktiv idıbeli elhatárolása Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) Szakmai kiadvány BF-8/ Szakmai kiadvány BF-49/ Szakmai kiadvány P-748/ Fiók bérlet P-856/ Összesen

4 Kiegészítı melléklet 4. sz. melléklete L E L T Á R a év december 31-én passzív idıbeli elhatárolások záró állománya Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) Jutalom elıírás V-1306/ Jutalom járulékok elıírása V-1306/ Gáz BF-1/ Késedelmi kamat BF-22/ Gáz BF-33/ Felszólítás díja BF-34/ Telefon BF-35/ Telefon BF-36/ Telefon BF-8/ Gépjármő használat térítése P-13/ Napidíj P-16/ Meleg étkezés térítés P-19/ Gépjármő használat térítése Sz-2/ Munkába járás Sz-4/ Rész összesen:

5 Bérleti díj elhatárolása 5. sz. melléklet Halasztott bevételek (fejlesztési célú) 6.sz. melléklet Összesen: Kiegészítı melléklet 5. sz. melléklete L E L T Á R a év december 31-én passzív idıbeli elhatárolásként kimutatott bevételekrıl Megnevezés Kelte Összege Megjegyzés (Ft) Bérleti díj KF-1008/2007 Visszavezetés KF-1008/2007 Visszavezetés V-101/2008 Visszavezetés V-0101/2009 Visszavezetés V-001/2010 Bérleti díj visszavezetés V-1108/2011 Összesen:

6 Kiegészítı melléklet 6. sz. melléklete Passzív idıbeli elhatárolások között kimutatott halasztott bevételek záró állománya december 31. Támogatásból megvalósult eszközök értékének elhatárolása Ft-ban Szikra F1 fajta Csüngı tenyészkert támogatás Felálló tenyészkert nemesítés Tárgyi eszköz fejlesztés(magszárító, spirálozó, fénymásoló) 435 Támogatás vegyifülke Támogatás Laborépület Támogatás Laborbútor Meteorológiai Állomás Fóliaház Melegvizes mosóberendezés Szárítószalag Vágódaráló (térítés nélküli átvétel) Összesen:

7 Kiegészítı melléklet 7. sz. melléklete L E L T Á R A év december 31-én nyilvántartott rövidlejáratú belföldi vevı követelések Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) Terembérlet KF-1062/ Áramdíj KF -1070/ Vetımag értékesítés K-850/1/ Bérleti díj KF-1069/ Vetımag értékesítés K-896/1/ Vetımag értékesítés K-621/1/ Vetımag értékesítés K-688/1/ İrlemény értékesítés K-851/1/ Vetımag értékesítés KF-1061/ İrlemény értékesítés K-848/1/ Vetımag értékesítés K- 858/1/ Rezsi átterhelés KF-1068/ Vetımag értékesítés KF-1063/ Összesen: értékvesztés: Vetımag értékesítés K-621/1/ Összesen:

8 a év december 31-én nyilvántartott rövidlejáratú külföldi vevı követelésekrıl Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat Vetımag értékesítés EXP- 14/ , Ft Vetımag értékesítés EXP- 7/ , Ft évre elszámolt árfolyam EXP- 14/ Ft különbözet (nyereség) évre elszámolt árfolyam EXP- 7/ Ft különbözet (nyereség) Összesen: Ft - értékvesztés: Vetımag értékesítés Exp -14/ Ft Vetımag értékesítés Exp - 7/ Ft Összesen 0 Ft Összes vevı követelés : Ft 8

9 Kiegészítı melléklet 8. sz. melléklete L E L T Á R A év december 31-én nyilvántartott bevételek aktiv idıbeli elhatárolása Megnevezés Bizonylatszám Összege (Ft) Lejárat nemleges Összesen 9

10 Kiegészítı melléklet 9/1. sz. melléklete L E L T Á R A év december 31-én nyilvántartott rövidlejáratú szállítói kötelezettségeink Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) Telefon BF-514/ Telefon BF-557/ Védjegyhasználati díj BF-542/ Vagyonvédelem BF-521/ Vagyonvédelem BF-559/ Gázkészülék karbantartás BF-532/ Fémzárolási díj BF-547/ Fp. vetımag vásárlás BF-511/ Takarítási szolgáltatás BF-540/ Humán egészségügyi szolg. BF-505/ Humán egészségügyi szolg. BF-534/ Áramdíj BF-546/ Áramdíj BF-556/ Bank költség 2011/ Nem vezetékes gáz vásárlás BF-541/ Vizsgálati díj BF-527/ Gáz fogyasztás BF-560/

11 Gáz fogyasztás BF-558/ Csomagszállítás BF-549/ Fp. vetımag vásárlás BF-545/ Telefon BF-536/ Fp. nyers felvásárlás BF-476/ Víz felhasználás BF-552/ Szemétszállítás BF-509/ PP zsák BF-495/ Bank költség MÁK 1/ Humán egészségügyi ellátás BF-539/ Dus vetımagvizsgálat BF-537/ RÉSZÖSSZESEN: Kiegészítı melléklet 9/2. sz. melléklete L E L T Á R A év december 31-én nyilvántartott rövidlejáratú szállítói kötelezettségeink Megnevezés Bizonylatszám Összege Lejárat (Ft) RÉSZÖSSZESEN: Üzletviteli tanácsadás BF-496/

12 Üzletviteli tanácsadás BF-543/ Elit vetımag vásárlás BF-312/ Fp. nyers felvásárlás BF-525/ Fp. nyers felvásárlás BF-385/ Fp. nyers felvásárlás BF-523/ Fp. nyers felvásárlás BF-524/ Fp. nyers felvásárlás BF-474/ Víz felhasználás BF-544/ Fp. nyers felvásárlás BF-526/ Gázolaj BF-548/ Mezıgazdasági szolgáltatás BF-522/ Internet BF-535/ Javítás BF-538/ Mőtrágya BF-364/ Repce vetımag BF-384/ Nem számlázott fp. nyerscsöves vás. V-1328/ ÖSSZESEN:

13 Kiegészítı melléklet 10. sz. melléklete december 31. A tıketartalék bemutatása jogcímenként: Tıketartalék részletezése: évi támogatásból kapott pénzeszközök évi lekötött tartalék feloldása évi lekötött tartalék feloldása évi lekötött tartalék feloldása évi lekötött tartalék feloldása évi hitel miatti feloldás évi lekötött tartalék feloldása év elıtti lekötött tartalék feloldás évi Európa Agrár hitel feloldása Összesen:

14 CASH FLOW -KIMUTATÁS Kiegészítı melléklet 11. számú melléklete I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás (Mőködési cash-flow) Adózás elıtti eredmény Évvégi átértékelés hatása 2. Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív idıbeli elhatárolások változása Vevıkövetelés változása Forgóeszközök (vevı és pénzeszköz nélkül) változása Aktív idıbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendı adó (nyereség után) 13. Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés 0 0 III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz-változás Részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele 14

15 Kötvény, hitelviszonyt 18. megtestesítı értékpapír kibocsátásának bevétele 19. Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása 21. Véglegesen kapott pénzeszköz 22. Részvénybevonás, tıkekivonás (tıkeleszállítás) 23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítı értékpapír visszafizetése 24. Hitel és kölcsön törlesztése, -visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 26. Véglegesen átadott pénzeszköz 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása IV. Pénzeszközök változása

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. évi Egyszerősített éves beszámolóhoz Dány, 2013. április 08.......... Fekete Tibor I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt.

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. TVNETWORK Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. év Tartalma: 1. Általános adatokat tartalmazó rész 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó

Részletesebben

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató NYRT.

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató NYRT. TVNETWORK Telekommunikációs Szolgáltató NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. év Tartalma: 1. Általános adatokat tartalmazó rész 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 1. A társaság alapadatai 2007. év Közhasznúsági jelentés A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaságot

Részletesebben

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása A kötelezettségek csökkenését egyrészt a 2012.december havi munkabérek tárgyévi kifizetése, másrészt a szállítói kötelezettségek

Részletesebben

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt.

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. TVNETWORK Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. év Tartalma: 1. Általános adatokat tartalmazó rész 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010.

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010. Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633 Közhasznú jelentés 2010. év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSÉHEZ. Cégjegyzésre nem kötelezett, egyéb közhasznú szervezet

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSÉHEZ. Cégjegyzésre nem kötelezett, egyéb közhasznú szervezet KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1./ Gazdasági környezet ismertetése Cégjogi forma: Cégjegyzésre nem kötelezett, egyéb közhasznú szervezet

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A REÁLSZISZTÉMA BEFEKTETÉSI ALAPKEZEL 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ Könyvvizsgáló: SALDO Könyvvizsgáló és Vagyonértékel Kft. 1106 Budapest, Gyakorló u. 4/E. 1/6. kijelölt könyvvizsgáló:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához 21102286-2349 - 572-03 Statisztikai számjel 03-09 - 118363 Cégjegyzékszám I.

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság. 2013. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság. 2013. évi. Éves beszámoló Statisztik ai számjel: 12143890642011401 Cégjegyzékszám: 0110043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2013. évi Éves beszámoló Budapest, 2014. március

Részletesebben

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl SZARVAS COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl Szarvas, 2009. május 15. Bıdi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Napirend:

M E G H Í V Ó. Napirend: M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívjuk a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 2015. évi rendes küldöttgyőlésére, melyet 2015. április 24-én 10 00 h-kor a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a) A társaság rövid bemutatása 1) A Szabad

Részletesebben

Meggy6z6ddsiint hogy a megszeruett ktinywizsgdlati bizonyitdk elegendd ds megfelel6 alapot nyujt a krinywizsg6l6i vdlemdnytink megadrlsiihoz.

Meggy6z6ddsiint hogy a megszeruett ktinywizsgdlati bizonyitdk elegendd ds megfelel6 alapot nyujt a krinywizsg6l6i vdlemdnytink megadrlsiihoz. F'tiggetlen kiinywizsgrfikfi j elentds a Brflbolna Nemzeti Mdnesbirtok Kft. fulajdonosa r6sz6re Az 6vesbeszdmnlfirdlkisziik jelentis Elvdgeztiik a Bfbolna Nemzeti MdnesbirtokKorhitolt Felel6ssdgiiTfrsasrig

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2006 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2006 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2006 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben