KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSÉHEZ. Cégjegyzésre nem kötelezett, egyéb közhasznú szervezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA 2008. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSÉHEZ. Cégjegyzésre nem kötelezett, egyéb közhasznú szervezet"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1./ Gazdasági környezet ismertetése Cégjogi forma: Cégjegyzésre nem kötelezett, egyéb közhasznú szervezet Adószám: Székhely: 1039 Budapest, Kelta u. 2. Alapító: Tanorg Tanácsadó és Szervező Kft. Alapítás módja: évi CVII. törvény 4., október 17. Tevékenység kezdete: január 1. Irányító szerve: Elnök: Rektor: Főiskolai Tanács (Felsőoktatási Tv. előírásai szerint) Dr. Juhászné Belatiny Katalin Dr. Bayer József 2./ Számviteli politika Könyvvezetés módja: Eredményelszámolás módja: Beszámoló formája: kettős könyvvitel összköltség eljárás éves beszámoló A beszámoló aláírására jogosult személy: Dr. Belatiny-Kenéz Attila kancellár A beszámolót készítette: Mészárosné Cserép Ágnes főkönyvelő ( reg. szám: )

2 2 Amortizáció elszámolásának módja: Lineáris módszerrel, az Amortizációs Normajegyzék szerinti leírási kulcsokkal. A Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a társaság beszerzéskor egy összegben számolja el amortizációként. Költségek és bevételek elszámolása: A költségek elszámolása költségnemenként történik, költségviselőnkénti elszámolás nem szükséges, mivel a főiskola alapvető tevékenysége a felsőoktatás, kiegészítő tevékenység a tankönyv és jegyzet értékesítés amelynek költségei és bevételei elkülönülten jelentkeznek, a felsőoktatás bevételei és az egyéb bevételek a 9. számlaosztályban fajtánkénti bontásban kerülnek rögzítésre. Vásárolt készletek nyilvántartása Tényleges beszerzési áron történik, úgy az anyagok, mint az áruk, azaz az étékesítésre beszerzett, vagy előállíttatott jegyzetek és tankönyvek vonatkozásában. Értékvesztést a vásárolt készleteknél évben nem számoltunk el. A Főiskola december 15. napjától közhasznú szervezetnek minősül. A Főiskola vállalkozási tevékenysége július 1-jétől a Társasági adótörvény hatálya alá tartozik. A Főiskola vállalkozási tevékenységével kapcsolatban iparűzési adót kell fizetni. A Főiskola felsőoktatási tevékenységével kapcsolatban iparűzési és társasági adót nem kell fizetni. Céltartalékot évben nem képeztünk. Rendkívüli ráfordításként évben nem került tétel elszámolásra. Rendkívüli bevételként évben nem került tétel elszámolásra.

3 3 II. A MÉRLEGHEZ ÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS KÜLÖNBÖZŐ TÉTELEIHEZ KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETEZÉSEK, MAGYARÁZATOK. 1./ Befektetett eszközök év változásai a./ Immateriális javak, tárgyi eszközök ( adatok eft-ban ) Tárgyi eszközök változásai Szellemi termékek Ingatlanok Üzemi gépek berendezések Egy összegben leírható tárgyi eszközök Összesen ezer Ft-ban Bruttó érték Növekedés Csökkenés O-ra írva Bruttó érték Amortizáció Növekedés Csökkenés O-ra írva Amortizáció Nettó érték Növekedés Csökkenés O-ra írva Nettó érték A tárgyi eszközök állománya nagymértékben csökkent, a mivel a Főiskola kis mértékben bővítette eszközállományát, valamint az elszámolt értékcsökkenés jelentős összeget tett ki. b./ Befejezetlen beruházások Záró állomány eft XII. 31-én, ezen összeg a kazántelep és hőellátás rekonstrukció épületgépész engedélyezési tervének elkészítésének költségét foglalja magában. c./ Befektetett pénzügyi eszközök alakulása ( adatok eft-ban ) Megnevezés Nyitó Záró Munkáltatói kölcsönök éven túli része eft eft

4 4 2./ Készletek állománya ( adatok eft-ban ) Készletek változásai Hallgatói talárok Főiskolai egyenruha Folyóirat beszerzési áron Ajándéktárgyak 0 0 Közvetített szolgáltatások Eladásra beszerzett talár-kalap Összesen A folyóiratok zárókészlete a Vallástudományi Szemle c. folyóirat készletértékét tartalmazza. A főiskolai egyenruha saját használatra szolgál. A hallgatói talárokat a hallgatók díjazás ellenében kölcsönözhetik. A talár-kalap továbbértékesítési céllal került beszerzésre. 3./ Behajthatatlan követelések, értékvesztések ( adatok: eft-ban ) Felülvizsgálatra kerültek a december 31-én fennállói hallgatói tartozások. A jogtanácsos javaslata alapján behajthatatlan követelésként leírásra került eft hallgatói követelés. A január 1-je előtt keletkezett, Ft-ot nem meghaladó hallgatói tartozásokra vonatkozásában 100 %-os értékvesztés elszámolására került sor, mivel a behajtás költségét a jogtanácsos minimum Ft-ra becsülte. Ezen a jogcímen eft értékvesztés került elszámolásra. A január 1-je előtt keletkezett, Ft-ot meghaladó hallgatói tartozásokra - figyelembe véve a tartozás keletkezésének évét - évi 20 %-os ( pl évben keletkezett tartozásnál 40 % ) mértékű értékvesztés elszámolására került sor. Ezen a jogcímen eft értékvesztés került elszámolásra. 4./ Követelések ( adatok: eft-ban ) Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Előírt tartozások ( dolgozók, SZJA) Iparűzési adó túlfizetés Társasági adó túlfizetés Adóhatósággal szembeni követelések ÁFA 0 0 Adóhatósággal szembeni követelés önellenőrzési pótlék 3 0 Rövidlejáratú kölcsönök EGYÉB rövidlejáratú követelések Összesen

5 5 A vevőkövetelésekből eft a hallgatókkal, eft vállalkozásokkal szemben áll fenn. A hallgatói fizetési fegyelem romlása figyelhető meg. A mérleg fordulónapján fennálló nagyobb összegű követelésekből az Oktatási Hivatallal szemben fennálló Ft kiegyenlítése a mérlegkészítésig megtörtént. A TIT Kossuth Klub Egyesülettel szemben fennálló Ft tartozás beszámítás útján került rendezésre oly módon, hogy a TIT Kossuth Klub Egyesület által folyamatosan nyújtott bérleti szolgáltatás díja 50 %-ban került kiegyenlítésre. Az Educatio Kht. Az Ft tartozásának megfizetésére május 31-ig fizetési halasztást kért. 5. Értékpapírok évben Ft névértékben állampapírok vásárlására került sor Ft vételár fejében, amely Ft felhalmozott kamatot foglalt magában. Az MKB Bank Zrt. által kibocsátott befektetési jegyekből Ft vételár fejében került beszerzésre. Az MKB Bank Zrt. tőkegaranciát vállalt a befektetéssel kapcsolatban. 6. Pénzeszközök ( adatok: eft-ban ) Pénzeszközök Házipénztár egyenlege Valutapénztár Értékcikkek, utalványok MKB folyószámla MKB alszámla KHB folyószámla 0 0 OTP folyószámla Volksbank folyószámla 4 4 Bankkártya óvadéki letét Devizabetét 0 0 MKB lekötött betét Volksbank lekötött betét MKB óvadéki számla MKB pályázati lekötött számla Összesen

6 6 A pénzeszközök csökkenése abból adódik, hogy az értékpapírok pénzeszköz felhasználásával kerültek beszerzésre. 7. Aktív időbeli elhatárolások 1. Kiadások aktív elhatárolása (forintban) Bizonylat száma Szállító Megnevezés Összeg Be-02 Generali-Providencia Biztosító Zrt Biztosítás Be-430 Generáli-Providencia Biztosító Zrt biztosítási díj Be-384 Hírtőzsde Holding Zrt előfizetési díj Be-551 Generáli-Providencia Biztosító Zrt Biztosítás Be-531 CompLex Kiadó Kft előfizetési díj Be-799 Generáli-Providencia Biztosító Zrt Biztosítás oo8o47oo437. Be-1155 Generáli-Providencia Biztosító Zrt Biztosítás V /H Be-1240 Libro-Trade Kereskedelmi Kft könyvtári előfiz.díj oo8o Be-1301 Generáli-Providencia Biztosító Zrt Biztosítás HV Be-1416 Heti Válasz Lap-és Könyvkiadó Kft könyvtári előfiz.díj /2008/ Be-1502 Zöld Újság Zrt könyvtári előfiz.díj /2008/ Be-1503 Zöld Újság Zrt könyvtári előfiz.díj Be-1606 Akadémiai Kiadó Zrt Díjbekérő!! Hírlap előfizetés NG08/16223 Be-1633 Napi Gazdaság Kiadó Kft Hírlap előfizetés VE Be-1689 Statistical Products Hungary Kft szoftver licensz díj Be-1707 Értesítő éa Közlönykiadó Kft előfizetési díj /2008. Be-1744 Infoprint Kiadó és Szolgáltató Kft előfizetési díj DS/ /08. Be-1751 Sanoma Budapest Zrt előfizetési díj Be-1851 MédiaLOG Zrt hírlap előfizetés Be-1851 MédiaLOG Zrt hírlap előfizetés /2008. Be-1860 Magyar Posta Zrt hírlap előfizetés Be-1886 Akadémiai Kiadó Zrt hírlap előfizetés /2008 Be-1907 Hungaropress Sajtóterjesztő Kft hírlap előfizetés /2008/310 Be-1939 EDUCÁTIO Társadalmi Szolgáltató KHT reklám, prop. ktg /2008/310 Be-1940 EDUCÁTIO Társadalmi Szolgáltató KHT reklám, prop. ktg Be-1981 Generáli-Providencia Biztosító Zrt Biztosítás /236 bank V-2225 Bp. Műszaki és Gazd.tud. Egyet. OTDK Összesen forintban Összesen eft-ban Bevételek aktív elhatárolása (forintban) bizonylat száma Vevő Megnevezés Összeg 2009/01 bank kivonat Volksbank lekötött betét kamat oo9/o1 bank kivonat MKB Bank Zrt kamat MÁK 2009/F MKB Bank Zrt értékpapír kamata MÁK 2009/F MKB Bank Zrt értékpapír kamata D MKB Bank Zrt értékpapír kamata D MKB Bank Zrt értékpapír kamata /09/14 Navítas Kft közvetített szolgáltatás /09/14 Kindy 2000 Bt közvetített szolgáltatás 7 421

7 7 4/09/14 Kindy 2000 Bt közvetített szolgáltatás /09/14 Kindy 2000 Bt közvetített szolgáltatás /09/14 Kindy 2000 Bt közvetített szolgáltatás /09/14 Kindy 2000 Bt közvetített szolgáltatás /09/14 Kindy 2000 Bt közvetített szolgáltatás /09/14 Kindy 2000 Bt közvetített szolgáltatás /09/14 Kindy 2000 Bt közvetített szolgáltatás /09/14 Kindy 2000 Bt közvetített szolgáltatás /09/14 Navítas Kft közvetített szolgáltatás /09/14 TANORG Kft forgalmazási díj /09/14 L Harmattan Kft forgalmazási díj Összesen forintban Összesen eft-ban Az aktív időbeli elhatárolások között jelentős nagyságrendet tett ki az értékpapírok évre járó, de évben esedékes kamatbevétele, a többi tétel a szokásosan előforduló események folytán kerültek elszámolásra. 8./ Saját tőke Saját tőke alakulása Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Összesen A saját tőkét évhez képest a évi mérleg szerinti eredmény negatív összege csökkentette. 9./ Céltartalék képzés Céltartalék képzés évben nem történt. 10./ Kötelezettségek Hosszú járatú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettsége a Főiskolának évben nem keletkezett. Rövidlejáratú kötelezettségek ( adatok: eft-ban ) Rövid lejáratú kötelezettségek Belföldi anyag és áruszállítók Adószámlák egyenlege Helyi iparűzési adó számla 0 0 Rövid lejáratú hitel 0 0 Társadalombiztosítási, nyugdíj kötelezettségek Dolgozókkal szembeni kötelezettségek 74 0 Egyéb rövid lejáratú köt Függő befizetések 0 0 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

8 8 A Főiskola rövid lejáratú kötelezettségeinek növekedését a szállítói tartozások növekedése okozta. A mérleg fordulónapján fennálló tartozásból 19 millió forint az alapító Tanorg Kft. felé áll fenn. 11./ Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott bevételek összege Ft, a kiadások összeg Ft. Az elhatárolásként elszámolt bevétel csökkenés a Navitas Kft. részére évben - mérlegkészítés előtt - kibocsátott módosító számlán alapul, amelyben a évre számlázott bérleti díj került módosításra. Ráfordításként került elszámolásra Ft összegben az időbeli elhatárolással szemben szintén a Navitas Kft. részére évben - mérlegkészítés előtt - kibocsátott módosító számla, amelyben a évet megelőző évekre számlázott bérleti díj került módosításra, a fennmaradó összeg a rendes üzemvitellel kapcsolatos elszámolásokból ( előfizetési díjak, biztosítási díjak, könyvvizsgálat díja, hallgatói kifizetések, stb. ) adódott. 12./ Vagyoni helyzet, tőkeösszetétel alakulása ( adatok: eft-ban ) Megoszlás Megoszlás 1.Befektetett eszközök % % 2.Forgóeszközök, aktív % % időbeli elhatárolások 3.Vagyoni eszközök % % 4. Saját tőke % % 5. Idegen tőke % % A Főiskola tőkeszerkezete évek óta optimális, évben a forgóeszközök aránya kis mértékben növekedett, míg befektetett eszközök aránya kismértékben csökkent. A saját tőke és az idegen tőke aránya kis mértékben megváltozott az idegen tőke javára, ettől függetlenül a tőkeszerkezet változatlanul optimális. 13/. Jövedelmi helyzet bemutatása Egyéb bevételek Összes bevétel Bruttó termelési érték

9 9 Anyagjellegű ráfordítások Hozzáadott érték Értékcsökkenési leírás Nettó termelési érték Alaptevékenység eredménye A Főiskola bevétele 9 %-kal nőtt a évhez képest. Az anyagjellegű ráfordítások folyó karbantartási, állapot megőrzési munkák volumennövekedésének következtében nőttek. Az értékcsökkenési leírás 5 %-kal nőtt évhez képest. 14/. Cash Flow kimutatás ( adatok eft-ban ) Sor-szám Cash-flow kimutatás A tétel megnevezése 1 I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash-flow, sorok) Adózás előtti eredmény ± Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 6 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 7 6. Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 15 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash-flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + 19 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash-flow, sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszközök Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -

10 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb kötelezettségek változása ± IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) /. Társasági adó kötelezettség bemutatása A Társasági adó törvény értelmében a Főiskola vállalkozási tevékenységből származó jövedelmét adóköteles. Különadó-fizetési kötelezettség a Főiskolát nem terheli. Társasági adókötelezettség levezetése: Főkönyvi szám Tevékenység megnevezése Összeg ( eft-ban ) 92 Vállalkozási tevékenység bevétele Kamatbevétel arányos összege 543 Összes bevétel Vállalkozási tevékenység költségei Vállalkozási tev. terhelő iparűzési adó 159 Összeg költség és ráfordítás Adózás előtti eredmény Növelő tétel: Előző évekre vonatkozó, tárgyévben elszámolt ráfordítás Csökkentő tétel: Adózás előtti eredmény 20 %-a 726 Számított társasági adóalap Elért vállalkozási bevétel Kedvezményezett bevételhatár Kedvezményezett bevételhatárt meghaladó bevétel 0 Társasági adóalap max. ( / ) * Fizetendő társasági adó ( * 0,16 ) 0 16/. Rendkívüli ráfordítások és bevételek bemutatása Rendkívüli bevétel és ráfordítás nem került elszámolásra. III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1./ évi létszámadatok A Főiskola évben 90 fős átlaglétszámmal végezte feladatait. A főiskolai dolgozók állományi létszáma folyamatosan növekszik, ez évben az adminisztratív létszám és kiszolgáló személyzet a hallgatói létszámnak megfelelő kiegészítése képezte a feladatot, a negyedik oktatási év, végére az oktatói létszám is eléri a főállású oktatókból a teljes szükségletet. Jelenleg megbízási és vállalkozási formában foglalkoztatjuk oktatóin jelentős részét, mintegy 170 fő külső oktatóval dolgozik a főiskola.

11 11 Oktatóink mintegy 50 %-a tudományos minősítéssel rendelkezik, ez magasabb mint az országos átlag (20 %). Fiatal oktatóink és munkavállalóink szakmai továbbképzését, diploma, illetve PhD fokozat megszerzését intézményünk támogatja, jelenleg 9 fő PhD hallgatónk és 5 fő főiskolai hallgató munkavállalónk van, főállású oktatóink számát is a hallgatói létszám igényei szerint növeltük, jelenleg 15 fő minősített főállású oktató, közöttük két akadémiai doktor, három habilitált doktor, 10 kandidátus, illetve PhD. A Főiskola rektori és tanulmányi apparátusának átlag életkora 30 év körül van, fiatal több nyelvet beszélő diplomás munkavállalókat alkalmaztunk. Az informatika és oktatástechnika üzemeltetését saját megfelelő szakmai tudással és képestéssel rendelkező alkalmazottak látják el a főmérnök irányításával. A hallgatói létszám évente dinamikusan növekedett, év végén 1400 fő, 2002 év végén 2900 fő, év végén 3900 fő a hallgatói létszám év végén a hallgatói létszám kis mértékben csökkent, a hallgatók száma 3768 fő, amelyből államilag finanszírozott hallgató 293 fő év végén a hallgatói létszám kis mértékben növekedett, a hallgatók létszáma 3853 fő, amelyből államilag finanszírozott hallgató 325 fő év végén a hallgatói létszám kis mértékben csökkent, a hallgatók létszáma 3668 fő, amelyből államilag finanszírozott hallgató 318 fő év végén a hallgatói létszám kis mértékben nőtt, a hallgatók létszáma 3783 fő, amelyből államilag finanszírozott hallgató 575 fő. A főiskola 2004-ban hallgatói férőhelyeit 700 hallgató egyidejű elhelyezésére alkalmas új épülettel bővítette. Az új oktatási épületben került kialakításra az Európa előadó, befogadóképessége 508 fő, technikai feltételrendszere alapján alkalmas nemzetközi konferenciák megtartására is. Átadásra került a hallgatók kommunikációs gyakorlati képzéséhez egyedülálló digitális rádió és video-stúdió. A hallgatók parkolási problémáinak megoldására 80 gépkocsi befogadására alkalmas zárt parkolót építettünk. A főiskola indulása óta számos tankönyvet jelentetett meg, komoly megelőző kutatómunka eredményeként. 2./ Minőségbiztosítás A Főiskola alapítója, a Tanorg Kft. oktatási, oktatásszervezési tevékenységét ban ISO 9001:1994 szabvány szerint auditáltatta. A Tanorg Kft. oktatási, oktatásszervezési tevékenységét a Zsigmond Király Főiskola vette át, így a Tanorg Kft. már az ISO 9001:2000 szabvány szerint a Zsigmond Király Főiskola részére tanúsíttatta a DEKRA Magyarország Kft-vel a nemzetközi minőségbiztosítási rendszerét. A évben megtörtént az auditálás 3 éves teljes felülvizsgálat az ISO 9001:2000 szabvány vonatkozásában. Az auditálást a DEKRA Magyarország Kft. végezte. Fentiek alapján a Zsigmond Király Főiskola változatlanul ISO 9001:2000 szabvány szerint tanúsított felsőoktatási intézmény.

12 12 3./ Alapítóval szembeni kötelezettségek A Főiskola alapító okiratában foglaltak szerint a Főiskola bevételei, kiadásai elszámolása után képződő felhalmozási pénzeszközeit (mérleg szerinti eredményét) köteles az Alapítónak átadni, de átmenetileg az Alapító - a beruházások fedezetére - a Főiskola rendelkezésére bocsáthatja azokat. Az Alapító Tanorg Kft. taggyűlésének határozata alapján a Főiskola évben e Ft összegben résztörlesztést teljesített az alapítónak járó fenntartási hányadból. A Főiskola alapítóval szembeni kötelezettsége december 31-én: év után keletkezett felhalmozási pénzeszköz alapítói határozat szerint a Főiskolát illeti, a év utáni pénzeszköz átadási kötelezettség e Ft, ebből évben törlesztett a Főiskola e Ft-ot, 2006-ban eftot, így teljesült a Felsőoktatási törvényben megfogalmazott alapítói, azaz fenntartói és intézményi viszony. Budapest, május 15. Dr. Belatiny-Kenéz Attila Kancellár

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSÉHEZ. Cégjegyzésre nem kötelezett, egyéb közhasznú szervezet

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSÉHEZ. Cégjegyzésre nem kötelezett, egyéb közhasznú szervezet KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSÉHEZ I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1./ Gazdasági környezet ismertetése Cégjogi forma: Cégjegyzésre nem kötelezett, egyéb közhasznú szervezet

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához 21102286-2349 - 572-03 Statisztikai számjel 03-09 - 118363 Cégjegyzékszám I.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz Első Magyar Egyen és Formaruha, Divatáru Gyártó Kereskedelmi Zrt. 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46. Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási időszak: 2013.01.01.-2013.12.31.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2013. évi Éves Beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2013. évi Éves Beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi Éves Beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2006 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2006 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2006 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt.

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. TVNETWORK Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. év Tartalma: 1. Általános adatokat tartalmazó rész 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó

Részletesebben

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt.

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. TVNETWORK Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. év Tartalma: 1. Általános adatokat tartalmazó rész 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006. Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése a 2006. évről 1 Az Első Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2006. évi tőzsdei

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A MIVIKÖ Miskolc Kft. 2014. 01. 01. 2014. 12. 31. közötti üzleti év záró mérlegéhez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A MIVIKÖ Miskolc Kft. 2014. 01. 01. 2014. 12. 31. közötti üzleti év záró mérlegéhez Adószám: 14281598-2-05 Cégbíróság: BAZ Megyei Bíróság Cégjegyzék száma: 05 09 015502 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MIVIKÖ Miskolc Kft. 2014. 01. 01. 2014. 12. 31. közötti üzleti év záró mérlegéhez Fordulónap:

Részletesebben