Karácsony. Önkormányzati hírek. Anyakönyvi hírek Településrendezési terv. - seg ély. szokásaink. események

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karácsony. Önkormányzati hírek. Anyakönyvi hírek Településrendezési terv. - seg ély. szokásaink. események"

Átírás

1 ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 9. évf. 12. szám december 60 Ft Karácsony Az év végéhez közeledve megérint reknek a Gondozási központra, a tudás, mindannyiunkat a karácsony varázsa, ez szórakozás iránt érdeklõdõknek a Mûvea titkokkal övezett megható nap, amely lõdési Házra, a Könyvtárra. Szükség van nem csak a kereszténység, hanem a ügyes-bajos dolgaink intézésében a hivacsalád, a békesség, az életbe vetett hit ün- tali apparátusra, a Tûzoltóságra, a nepe is. Karácsony rendelkezik a leggaz- Rendõrségre, a hívõknek az egyházakra, da ga bb sz im bó lu mr en ds ze rr el : a az életfeltételek biztosításán fáradozó remény, az újjászületés, az örömet hozó gazdasági szervekre, szolgáltatókra, válfény ünnepe. De az ünnep nyugalmát, lal koz ók mun káj ára. Min den kin ek meghittségét elsõsorban magunknak mindenkor, aki a felsorolásban szerepel, kell kialakítani körülöttünk harmóniát, vagy a teljesség igénye nélkül a felsorobékességet teremtve; a családban és a na- lásból kimaradt. gyobb közösségben egyaránt. Ezzel az összefogással, ezzel az A karácsonyi ünnepkör tele van a re- együvétartozással tudtuk biztosítani ez ménység jeleivel. A mindig zöld fenyõ a évben is a település immáron júlihalhatatlanság szimbóluma: fenséget, us 1-jétõl a város mûködõképességét, nyugalmat, frissességet áraszt. Már ön- elvégezni fejlesztéseinket, s készülünk a magában is az életerõt, az újraéledést jel- nem kevésbé könnyebb 2006-os évre. képezi. Örökzöldjével reménységet sugall. Az adventi koszorú négy hetének E cikk megírásában az a szándék vezéegyre növekvõ gyertyafénye a sötétség- relt, hogy a sok gonddal-bajjal járó, de bõl kivezetõ világosságra utal. eredményeket is hozó, nehéz év után a ka- A karácsony színei: az öröm és a szere- rácsony biztató fénye mellett megszoríttet pirosa, az egész év fáradságát, gond- hassuk egymás kezét, átadhassuk mosoját-búját feledtetõ, az ünnep csendjét hir- lyunk egymást segítõ sugárzását, hogy detõ hópaplan fehérsége, a gyertyák fé- megtalálhassuk a nagyobb közösségben nyének aranya mind-mind beragyogja is a karácsony reményét és hitét. ilyenkor a szíveket. Így maga az ünnep is Ünnepeljük együtt is a család ünnepeajándékká válik. ként számontartott karácsonyt elsõ váro- A karácsony alkalmat kínál számunk- si fenyõünnepségünkön, decemra, hogy megnyissuk szívünket az öröm- ber 19-én órakor a városháza elõtti re, a mások iránti szeretetre. Mert a kará- parkban. csony titka a szeretet. A szeretet, mely ér- Önkormányzatunk és az újság szertelmet ad életünknek, amely abból a fel- kesztõ kollektívája nevében kívánok ismerésbõl táplálkozik, hogy valakinek Abádszalók minden Polgárának szüksége van ránk. Ez így van otthon a szeretetteljes, békés karácsonyt és eredcsaládban: szükségünk van a párunkra, a ményekben gazdag, boldog új esztendõt szüleinkre, gyermekeinkre, unokáinkra, egészségben, sok örömben. barátainkra, szomszédainkra. De szükség van a nagyobb közös- Bordás Imre ségekben: a gyermekintézményekben polgármester dolgozókra, az egészségügyben tevékenykedõkre, az idõs, rászoruló embe- Tallózó: Önkormányzati hírek Tájékoztató Anyakönyvi hírek Településrendezési terv Á lláskeresési járadék - seg ély Tûzoltók té le n Ü nnepi étkezési szokásaink O vimiku lás K ölyökku c kó Tájékoztató mezõ g azdaság i õ stermelõ knek Idényzárás a lab darú g óinknál Ü g yeletek, eg yházi események

2 Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K Tájékoztató Abádszalók Város Képviselõtestületének munkájáról visszafizetésének fedezete az önkormányzati tulajdon- ban lévõ felesleges vagyontárgyak értékesítésébõl befo- lyó összeg. Az értékesítésre kijelölt ingatlanokról az új- ságban külön lapon adunk információkat. Jóváhagyta képviselõ-testületünk a évi belsõ el- lenõrzési tervét, majd megállapodást fogadott el az Ösz- szevont Orvosi Ügyelet kibõvítése tárgyában. Ennek lényege, hogy Kunhegyes Város az abádszalóki Ös- szevont Orvosi Ügyelethez csatlakozik oly módon, hogy kunhegyesi telephellyel Kunhegyes Város sürgõsségi ügyelete megoldást nyer. Ezen csatlakozás plusz fel- adatként történõ ellátása nem veszélyezteti a már kiala- kult orvosi ügyelet rendszerét. Elõnye, hogy Kunhegyes csatlakozásával közvetlenül elérhetõvé válik a mentõál- lomás. U tolsó elõtti napirendben a M ájus 1. úti bérlakások épí- tésének helyzetérõl tájékozódott testületünk, melynek értelmében december közepére megtörténik a lakások mûszaki átadása, így ezen lakások január hónaptól bér- beadhatók. U tolsó napirendben a Tisza-tavi H ulladékgazdálkodá- si Rendszer (tiszafüredi hulladéklerakó) beruházás hely- zetérõl tájékozódott testületünk, melynek értelmében legkésõbb július 1-jétõl a hulladéklerakó teljes kapacitással mûködni fog. A próbaüzem márciusá- ban indul. A testületi ülés végén a polgármester úr két testületi ülés közötti fontosabb eseményekrõl történõ beszámo- lóját hallgatta meg testületünk. Testületünk november 24-én tartotta ez évben az utolsó elõtti ülését, melyen 9 napirend megtárgyalására került sor. Elsõ és talán legjelentõsebb napirendben képviselõ-testületünk elfogadta a település Rendezési Tervét. A Rendezési Tervrõl már több újságban is tájékoztatást adtunk, ennek lényege, hogy hosszú távra meghatározza a település építésügyi, városfejlesztési irányvonalát, mely reméljük, hogy legalább 10 éven keresztül biztosítani fogja a törvényekben szabályozott elõírások betartását, betartatását. A következõ 4 napirendben a költségvetéssel, pénzügyekkel foglalkozott testületünk, melynek keretében beszámolót fogadott el a évi költségvetés háromnegyed éves teljesítésérõl, megtárgyalta a évi pénzügyi tervkoncepciót, folyószámlahitel-igénybevételérõl döntött, valamint áttekintette az önkormányzat tulajdonában lévõ vagyont és 57 tételt ezen vagyontárgyak közül értékesítésre kijelölt. A pénzügyi tervkoncepcióval kapcsolatban a készített számítási anyag tükrében megállapítható, hogy a év nem igazán kedvez az önkormányzat mûködésének. M int ahogy az országos médiákból is tudható, az önkormányzatok részére biztosított állami támogatások mértéke csökken, nincs fedezet a évi infláció ellentételezésére. A képviselõ-testület meghatározta a költségvetés készítésének fõ irányvonalait, melyben hangsúlyozást nyert a költségtakarékos, minimális szinten történõ településmûködtetés. A tervszámok alapján úgy tûnik, hogy nehéz körülmények között, de biztonsággal tudnak mûködni intézményeink. 30 millió forint folyószámlahitel igénybevételérõl döntött testületünk, mely a évi mostoha idegenforgalmi szezon következménye, a hitel B allagó László jegyzõ TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a lap olvasóit, hogy az elmúlt évhez hasonlóan készülünk a karácsonyi vásárra. Az alapítvány további sikeres munkájának segítésére kérjük, és várjuk kedves támogatóink felajánlásait (olyan tárgyakat, melyek alkalmasak mások megajándékozására, vagy bármilyen kellékek, dísztárgyak, ajándékok készítéséhez) Leadhatók: a Városházán Papné Kontra Mária alapítványi tagnál, valamint a Kovács Mihály Általános és Mûvészeti Iskolában Oláh Imréné alapítványi tagnál. Pénzbeli támogatásokat is tisztelettel fogadunk az alábbi számlaszámra: Segítségüket elõre is köszönjük: Abádszalóki Gyermekekért közalapítvány 2 Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K

3 Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K Házassági évfordulók október 17-én 60. házassági évfordulóját ünnepelte D. Kovács István és felesége D. Kovács Istvánné született Varga Szidónia november 24-én ünnepelte 60. házassági évfordulóját Szivák Zsigmond és felesége Szivák Zsigmondné született Kovács Rozália november 4-én 50. házassági évfordulóját ünnepelte Gulyás Lajos és felesége Gulyás Lajosné Varga Mária november 26-án ünnepelte 50. házassági évfordulóját Kakó Pál és felesége Kakó Pálné született Szabó Mária. Településünk valamennyi lakója nevében szívbõl gratulálunk minden ünnepeltnek, kívánunk nekik nagyon boldog, egészségben, szeretetben, békességben eltöltendõ éveket. Születtek JULIANNA Szabó Zoltán és Ailer Györgyi MÁRTA Puha Gyula és Máté Márta KLAUDIA BIANKA Kozár Zoltán és Rózsa Szilvia ÁRON TAMÁS Szabó Tamás és Görcsös Éva ADRIENN Szekeres László és Szabó Andrea KATALIN Nagy-Tóth László és Heinrich Katalin Házasságot kötött VADÁSZ ERIKA és BRUMBAUER TIBOR Bajzáth János ELHUNYT 66 éves Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K 3

4 R IP O R T O K A K T U A L IT Á S O K R IP O R T O K A K T U A L IT Á S O K Megkérdeztük a polgármestert... a településrendezési tervrõl Polgármester Úr! A Képviselõ-testület no- tervezési díj bruttó 8 millió forint, melyet az egyes vember 24-i ülésén nagyon fontos napirendként, a munkarészek elkészítése szerinti ütemezésben fitelepülés jövõje számára meghatározó jelentõségû zettünk ki. A Jász-Nagykun-Szolnok Megye Terürendezési tervet hagyott jóvá. Milyen elõkészületi letfejlesztési Tanácstól pályázaton a költségek 90 munka után, milyen demokratikus és szakmai kö- %-át vissza nem térítendõ támogatásként nyertük. vetelményeknek eleget téve jutottak el idáig? Mutasson be e rövid cikkben néhány olyan fon ban döntött úgy a Képviselõ-testület, hogy tos területet, amely a korábbi építési elõírásokhoz az 1991-ben elfogadott, ezidáig érvényben lévõ ren- képest új szabályozást jelent! dezési terv helyett újat készíttet, melyre jogszabály is kötelezte. Az építési törvény elõírásai szerint ha- - Üdülõövezetbe került átsorolásra a Széchenyiladva 89 államigazgatási szervet, szomszédos Arany János utcáktól a Tisza-tó felé esõ, eddig lakóönkormányzatot, intézményt, szervezetet kerestünk övezet. meg írásban, valamint a lakosságot az Abádszalóki - A zsidótemetõ melletti régen temetõ terület la- Hírnökön keresztül elõzetes véleményt kérve a terv- kóövezeti besorolásba került át. készítéshez. - A Füredi út melletti, részben feltöltött gyepes te- A településfejlesztési koncepció elkészítése és el- rületek (az erdõrészek meghagyása mellett) beépítfogadása volta az elsõ konkrét lépése a tervkészítés- hetõ besorolást kaptak kereskedelmi- szolgáltató-, nek. A területfelhasználási vázlat és tulajdonosi vizs- lakó- és sport területként. gálat után készült el az örökségvédelmi vizsgálat és - Ipartelepítésre kerültek kijelölésre a Kõkereszt a többi alátámasztó munkarész. Véleményeztetésre mögött, a Vasútállomás mellett, valamint a Melegkerült az elõzõekre épülõ Településszerkezeti Terv, tanyával szemben elhelyezkedõ területek. Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat - Kisvárosias lakóövezetként az eddigi 30 %-ról (HÉSZ). A vélemények beérkezése után a véle- 40 %-ra emelkedett a maximális beépíthetõség a Füményeltérések egyeztetésére értekezletet kellett tar- redi úttól a központ felé esõ lakóövezetekben. tanunk. A szükségessé váló módosítások átvezetése - A továbbiakban az új szabályozás szerint megután következett a lakossági meghirdetés, a nyílhat a lehetõség a Május 1 utcán most folyó laoktóber 10-én megtartott lakossági fórum, valamint kásépítések folytatására. a területi fõépítésszel (Debrecen) történõ véleményeztetés. Mindezek után dönthetett rendelettel a Tudjuk, hogy korábban közszemlén volt a rende- Képviselõtestület a november 24-i ülésén zési terv. Az elfogadást követõen hogyan szerezhet Abádszalók Településrendezési Tervének elfogadá- a lakosságot érintõ változásokról információt az sáról. építeni szándékozó? Tudjuk, hogy nem olcsó dolog ma már egy lakó- Az elfogadott rendezési terv december 1-tõl házat sem megterveztetni, hát még akkor egy ilyen lép hatályba, amely megtalálható és ügyfélfogadási átfogó munkát elkészíteni. Mennyibe került a idõben megtekinthetõ Polgármesteri Hivatalunk tervkészítés? Milyen ütemezésben kellett azt kifi- Mûszaki Csoportjánál, valamint, mivel az építés enzetni a tervezõnek, s ehhez sikerült-e támogatásból gedélyezést az eljáró Tiszafüredi Mûszaki Irodának az önkormányzati forrást kiegészíteni? e szerint kell végeznie, náluk is megtalálható, s onnan is információt szerezhet az építeni szándékozó. Több tervezõ cég ajánlata közül került kiválasztásra a tervezõ: EX! Építész Iroda Kft. Szolnok, Kocsis Jánosné melynek vezetõ tervezõje Gutman József építész. A 4 R IP O R T O K A K T U A L IT Á S O K R IP O R T O K A K T U A L IT Á S O K

5 RIPORTOK A KT U A L I TÁ S O K RI PO RT OK A KTU A L ITÁ S OK A híradásokból úgy tudjuk, hogy a közeljövõben néhány területen fontos jogszabályváltozások következnek be. Szerkesztõbizottságunk a mostani lapszámunkban ezért a lakosság tájékoztatása érdekében a következõ témakört ajánlja figyelmükbe: Álláskeresési járadék - Álláskeresési segély november 1-jétõl a munkanélküli járadékot százaléka, a járadék összege mindkét folyósítási szaaz úgynevezett álláskeresési járadék váltja fel. Ezzel kaszban az átlagkeresettel megegyezõ összeg. A járaegyidejûleg a munkanélküliség fogalma helyett a vo- dékfolyósítás mellett keresõtevékenység nem folynatkozó jogszabály az álláskeresõ fogalmát használ- tatható. Ha a járadékban részesülõ álláskeresõ alkalja. Az elnevezésbeli különbség tartalmi változást is je- mi munkavállalói könyvvel alkalmi munkát végez, allent. Álláskeresõnek - az egyéb feltételek fennállása kalmi munkavállalói könyvét a havi jelentkezésekor, esetén is - csak az a személy tekinthetõ, aki maga is a járadék számfejtése elõtt be kell mutatnia. aktívan keres munkát és ennek érdekében a munkaügyi kirendeltséggel úgynevezett álláskeresési megál- Álláskeresést ösztönzõ az a rendelkezés, amelynek lapodást köt, amelyben közösen meghatározzák az el- értelmében, a járadékban részesülõ álláskeresõ, ha a helyezkedés elõsegítése érdekében történõ teendõ- járadék folyósításának ideje alatt határozatlan ket. Az álláskeresõnek gyakrabban számot kell adnia idõtartamú, teljes vagy legalább napi négy órás munarról, hogy saját maga mit tett a sikeres elhelyezkedé- kaidejû munkaviszonyt létesít, a folyósítási idõbõl se érdekében. Az álláskeresési megállapodásban fog- fennmaradó idõre járó járadék felének az egyösszegû laltakat a munkaügyi kirendeltség és az álláskeresõ - megfizetését kérheti, ha munkaviszonya a járadék legalább a jelentkezéseknek megfelelõ gyakoriság- megállapító határozatban megszabott folyósítási idõ gal - közösen értékelik. lejártáig folyamatosan fennáll, és ezt a munkáltató igazolja. Álláskeresési járadék illeti meg azt a személyt, aki álláskeresõ, és az álláskeresõvé válást megelõzõ november 1.-tõl a nyugdíj elõtti munkanélnégy éven belül legalább 365 nap munkaviszonnyal küli segélyt az álláskeresési segély váltja fel, amelyre rendelkezik, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyug- azok jogosultak, akik esetében az öregségi nyugdíjdíjra nem jogosult, továbbá táppénzben nem korhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, legarészesül, és munkát akar vállalni, de önálló álláskere- lább 140 napon át álláskeresési járadékban sése nem vezetett eredményre, és számára az illeté- részesültek, és az álláskeresési járadék folyósításákes munkaügyi kirendeltség sem tud megfelelõ mun- nak az idõtartamát kimerítették. Segélyt kaphatnak kahelyet felajánlani. Egy nap járadékfolyósításhoz 5 azok is, akik legalább 180 napig álláskeresési járanap munkaviszonyban töltött idõ szükséges, így az ál- dékban részesültek és a járadék folyósítási idejének a láskeresési járadék folyósításának legrövidebb ideje kimerülése után sem találtak munkát, feltéve, hogy ál- 73 nap, a leghosszabb ideje 270 nap. láskeresési segély iránti kérelmüket, a járadék kimerítését követõ 30 napon belül benyújtják. Segélyre jo- Gyakorlati tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a gosultak továbbá azok, akik az álláskeresõvé válást munkanélküliség elsõ hónapjaiban nagyobb az esély megelõzõ négy éven belül legalább 200 nap munkaaz elhelyezkedésre, ezért az álláskeresési járadék fo- viszonnyal rendelkeznek, de álláskeresési járadékra lyósítását a jogszabály két szakaszra bontja. Az elsõ nem jogosultak.az álláskeresési segély összege a készakaszban (ez a folyósítási idõ fele, de legfeljebb 91 relem benyújtásakor érvényes minimális bér 40 %-a. nap) a járadék összege megegyezik a korábbi átlag- Amennyiben az álláskeresõ átlagkeresete ennél kereset 60 százalékával (de nem lehet kevesebb a mi- kisebb, az álláskeresési segélyt is az átlagkeresettel nimálbér 60 százalékánál, ugyanakkor nem halad- azonos összegben kell megállapítani. hatja meg a minimálbér 120 százalékát sem). A második szakaszban, azaz a hátralévõ folyósítási idõben Lakosságunk részletesebb tájékoztatást az illetékes (amely legfeljebb 179 nap) minden álláskeresõt egy- Kunhegyesi Munkaügyi Kirendeltségtõl szerezhet. ségesen a minimálbér 60 százalékának megfelelõ összegû járadék illeti meg. Amennyiben az álláskere- Szerkesztõbizottság sõ átlagkeresete kevesebb, mint a minimális bér 60 RIPORTOK A KT U A L I TÁ S O K RI PO RT OK A KTU A L ITÁ S OK 5

6 R IP O R T O K A K T U A L IT Á S O K R IP O R T O K A K T U A L IT Á S O K Tûzoltók télen Talán természetesnek is tûnhet, ha valaki úgy zonytalan minõségû elektromos világító díszeket helyegondolja, hogy az õsz beálltával a tûzoltó lábhoz zünk fel. teszi a sugárcsövet, esetleg téli pihenõre tér. Ez saj- Nem tûzeseti minõsítésûek a gázüzemû tüzelõ, fûtõbenos nem így van. Ugyanis tûzoltói szempontból min- rendezések használatakor bekövetkezett, gyakran tragiden évszaknak megvannak a tipikus káreseményei. E kus kimenetelû balesetek. Ezek az esetek általában a szacikk írásakor igaz, még naptár szerint õsz van, de bálytalan üzemeltetésére, karbantartottság hiányára vemár a következõ évszakra készülünk. A téli idõszak ál- zethetõk vissza. Ezért fontos, hogy a berendezéseket talános tapasztalatai, hogy a tüzeléssel, fûtéssel ösz- szakemberrel évente átvizsgáltassuk. szefüggõ káresemények, illetve mûszaki mentési Külön kategóriát képeznek a petárdák és más pirotechszempontból a közúti balesetek fordulnak elõ szá- nikai eszközök által okozott sérülések, tûzesetek. mottevõen. Mi tûzoltók nagyon nem szeretjük ezeket a hangos, Az események közül a leginkább jellemzõ kéménytü- látványos, szórakozáshoz használt kellékeket. Különözek általában oda vezethetõk vissza, hogy a hûvös idõk sen nem, ha gyerekek kezébe látunk ilyesmit. Ünnephez beköszöntével elõször a nyáron keletkezett hulladékok- közeledve jó, ha minden szülõ felhívja a gyermeke fitól igyekszünk eltüzeléssel megszabadulni. Ilyenkor az gyelmét arra, hogy e szórakozás tûzet, vagy nagyon koegyébként is elhanyagolt kéménybe a mûanyag, gumi, moly sérülést okozhat. textília, nedves fa tökéletlen égését követõen vastag kát- Leesett az elsõ hó, melyek a legfontosabb tanácsok rányréteg képzõdik. Ez a kátrányréteg aztán egy na- az autósoknak? gyobb hõhatás következtében elõbb-utóbb beizzik. A közúti közlekedési baleseteknél végrehajtott mûsza- Alattomos, korai stádiumában nem mindig észrevehetõ ki mentéseinknél általános tapasztalatunk az, hogy nem tûz típusról van szó. az idõjárásnak, útviszonyoknak megfelelõ volt a közle- Kísérõ jelenségei a kéménnyel egy felületet alkotó, kedés. Bármilyen meglepõ, önmagunkat is át kell állítaközvetlen falrészek erõs melegedése, repedések ni más közlekedési stílusra. Sokszor elõfordul az is, keletkezése, melynek következtében általában a tartó- hogy a tulajdonos nem készítette fel az autóját kellõen a szilárdság csökken. Könnyen elõfordulhat az is, hogy a téli idõszakra. Gyakran nincs az autón téli gumi, fagyálfalrészbe beépített gerendázatra, födémszerkezetre át- ló az ablaktörlõ tartályába stb. Ez bizony elõbb-utóbb terjed az izzás. Ezért rendkívül fontos, hogy minden eset- balesethez vezethet. Egyáltalán nem éri meg takarékosben haladéktalanul értesítsük a tûzoltóságot! kodni ebben a formában. Ha a tûzhely és kémény karbantartására évente, rend- Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy figyeljük az szeresen figyelmet fordítunk, akkor megelõzhetõk az idõjárás elõrejelzést. Az információk ma már eléggé ponilyen tûzesetek. tosak. Ha lehet, rossz elõre jelzés esetén ne induljunk út- Gyakran elõfordulnak olyan tûzesetek, amikor a tüze- nak. Ha még is, akkor jól készüljünk fel az útra. Legyen lõanyag tárolása a berendezéshez közel történik és a ki- nálunk feltöltött mobiltelefon, a csomagtartóba pattanó szikra, vagy a közvetlen érintkezés tüzet okoz. hócsizma, rövidebb nyelû hólapát, hólánc. Fontos, hogy a tûzhely ajtaja elõtti területen ne tároljunk Kisgyermekkel, idõs, vagy beteg utassal egyáltalán ne éghetõ anyagot. Oldal irányban pedig, legalább ötven kockáztassuk meg az utat. Fontos, hogy ne akkor láscenti legyen az éghetetlen anyagú tüzelõtároló és a tûz- sunk elõször a kibontott hóláncot, amikor már alkalmazhely közötti távolság. Soha ne tartsunk a helységbe a na- ni kell. Nem árt még most, nyugodt körülmények között pi szükségletnél több tüzelõt. az udvaron begyakorolni a felszerelés mozdulatait. A téli idõszakban elõforduló tüzek oltása sokkal kelle- A felsorolt tûz és közúti balesetveszélyek minden esetmetlenebb feladat a tûzoltók számára is. Amíg oltjuk a ben elkerülhetõk megelõzéssel, körültekintéssel. tüzet, addig perzsel bennünket a sugárzó hõ. Amikor elol- De ha egy nem kívánt esemény mégis bekövetkezik, tottuk és az utómunkálatok folynak, ránk fagy a szétfröc- úgy a településünk állampolgárai bármikor számíthatcsenõ víztõl átázott védõruházat. nak Abádszalók Város Tûzoltóságának segítségére. Többször hallani a híradásokban az ünnepi hangu- A közelgõ ünnepek alkalmából Kellemes Karácsonyi latot beárnyékoló karácsonyfa tüzekrõl? Ünnepeket, Békés Boldog Újévet kíván minden kedves Szerencsére a mi mûködési körzetünkben az ilyen ese- olvasónak a Tûzoltóság teljes személyi állománya. mény ritkaság számba megy. Ennek ellenére mindenkit Abajban segítünk, hívószámunk 105! óvatosságra intenénk. Ne hagyjuk magára úgy a karácsonyfát, hogy azon izzó csillagszóró, vagy alatta Oláh Imre - Szabó István égõ gyertya van. Az is veszélyforrás lehet, ha olcsó, bi- 6 R IP O R T O K A K T U A L IT Á S O K R IP O R T O K A K T U A L IT Á S O K

7 HÁZUNK T ÁJ A NA GY V IL ÁG HÁZUNK T ÁJ A NA GY V IL ÁG Gasztronómia Vallási ünnepeink étkezési szokásai A Vallási ünnepnek megvan a sajátos hangulata, kiala- lyen már ilyenkor asztalra kerül a pulykasült, vagy a tölkult az ünnepi szokások és az egyes ünnepeknek a ha- tött káposzta. gyományos étrendje is. Karácsony elsõ ünnepén, Nagykarácsony napján az A magyar nyelvnek van egy sajátos kifejezése a bõsé- ebédet általában pompás, erõteljes, aranyszínû húsleves ges ünnepi étkezések jelölésére, nagykanállal enni. nyitja meg. Ez a figyelemre méltó leves készülhet Az ünnepi érzéshez hozzájárulhatnak azok a jellegze- tyúkból, pulykából, pulykaaprólékból, benne zöldség, tes fogások, ételek, amelyeket a hagyomány ír elõ je- gomba, máj szeletkék és finommetélt vagy lúdgége tészles ünnepi napokra. ta. Az egyházi év az adventtel (a kifejezés az adventus - el- Az ételsor fõjövetel - latin szóból származik) kezdõdik, majd jön a ka- pontja általában a rácsony és a többi ünnep. Mai formájában VII. Gergely pulykapecsenye, pápa rögzítette a 11. században. Szent András apostol tûzdelve vagy ünnepéhez - november legközelebb esõ vasárnap gesztenyével töltkezdõdik és december 24-ig tart. Az adventi idõszak a ve, man dul áva l karácsonyvárás, a karácsonyi készülõdés ideje. töltött, vörösbor- A k arácsony Jézus ban párolt szilvászületésének, a szeretet- val körítve. Meg nek az ünnepe. Az ezt meg- kell említeni, elõzõ idõszakhoz külön- hogy a pulyka foféle népszokások is kap- gyasztása új kelecsolódnak. Így Magyaror- tû szokás, régebben a liba töltötte be az ünnepi szárnyas szág számos vidékén is- szerepét, készítették gesztenyével töltve is. me rt a S ze nt cs al ád Szinte valamennyi karácsonyi ételnek volt szimboszálláshelykeresése. Ház- likus, mágikus jelentõsége. A mák, a bab, a borsó a bõséról-házra viszik a Szent- get biztosította. Az életet tette édessé a méz, a fokhagycsalád képét, és elõtte ájta- ma védte az egészséget. Az alma általában az egység, az tosságot tartanak. Ugyan- egészség, a szépség és a szerelem szimbóluma volt. Az csak kedves szokás a bet- asztal alatti szalmát a lábasjószággal etették meg, hogy lehemezés. az állatvészt elkerüljék. A karácsonyestét és az Régen szokás volt a karácsonyi pulykát dióval utána következõ napokat hizlalni, így ízletesebb a húsa. Elsõsorban a mellrész az a feldíszített karácsonyfa igazi csemege. teszi még színesebbé. A magyar családoknál igencsak Vidéken ilyenkor van a disznóvágás ideje, amikor is tisztelt bútordarab volt az asztal. orjaleves és disznótoros ételek kerülnek az ünnepi asz- A falusi házakban abroszt csak ünnepnapokon terítet- talra. tek rá, karácsonykor általában piros mintásat. Apiros az A karácsonyi ételek rendjében fontos szerep jut a dús öröm színe. Az asztal alá szalmát helyeztek, a betlehemi töltelékû, fényes- márványos diós és mákos kalácsnak, jászolra emlékezve. Gabonával teli kosarat is tettek ide, melyet bejglinek is neveznek. Készülhet omlós vagy hogy jó legyen a termés. egyszerû kelt tésztából, a töltelékbe mazsolát, almát, A karácsonyt megelõzõ idõszakot a szegényesebb böj- datolyát, csokoládét, mézet, birsalmasajtot vagy batös ételek, az ünnepeket gazdag, többfogásos étrendek racklekvárt keverni igazi karácsonyi desszert. jellemzik. A karácsony böjtje szenteste ér véget. Innen Az ünnepi asztalról nem hiányozhat az aranyló vagy a az a szokás, hogy december 24-én ebédre böjti bable- rubin pirosan csillogó jóféle bor sem. vest (hús nélkül), tojáslevest, mákosgubát, mákos Minden kedves Hírnök - olvasónak boldog ünnepeket metéltet, de általában hústalan ételeket fogyasztottak. kívánok. Számos családnál ma is halászlé, halleves, vagy borleves, rántott hal, esetleg más halétel szerepel a Szerkesztette Bordás Mária Magdolna szenteste ünnepi étrendjén. A szokások eltérõek, sok he- H Á Z U N K T Á J A N A G Y V IL Á G H Á Z U N K T Á J A N A G Y V IL ÁG 7

8 O VI H ÍR E K O V I H ÍR E K O V I H ÍR E K Az Abádszalóki Ó vodásokért Alapítvány köszönetet mond minden támogatójának, aki a személyi jövedelemadója 1 % -át F t.-ot az Alapítványnak ajánlotta fel. Ezt az összeget is kitûnõ, jó minõségû német mûanyag és fa játékok vásárlására költöttü k ban is számítunk támogatásukra. Adószámunk: K öszönettel: a K uratórium tagjai Végül nagy elhatározásra jutott: minden faluban és város- ban megkéri a legjószívûbb embert, hogy december 6-án helyettesítse. Hívta gyorsan a manókat, és segítségükkel egy nap alatt megírták a sok levelet, A madarak pedig vállalták, hogy eljuttatják azokat a címzettekhez. A közeli helyekre a cinegék és a verebek, a távolabbiakba a galambok vitték az üze- netet. Két nappal az ünnep elõtt meg is érkezett mindenki. Télapó elmondta milyen nagy bajban van, és kérte õket, segítsenek, hogy ne maradjon el a várva-várt ünnep. Kérésére senki nem mondott nemet, sõt boldogok voltak, hogy egyszer, ha csak egy napig is, de Télapók lehetnek. A bûvös puttonyból mindenkinek jutott palást és süveg. Ka- pott mindenki fehér szakállat is. Télapó büszkén nézett végig a sok egyforma P óttélapón. Kiosztotta mindenkinek a meg- felelõ mennyiségû cukorkát, csokoládét, és ú tjukra bocsátotta õket. Á m, mégis nyugtalan volt. E zért aztán megkér- te a manókat, lessék ki, hogyan helyettesíti õt a sok P óttélapó. Azok min- denünnen jó hírrel tértek vissza. M inden gyerek elégedett volt, csak né- hány jegyezte meg, hogy neki valahonnan ismerõs a Télapó. E zt hallva az igazi Télapó gyorsan visszabú jt az ágyba, hogy karácsonykor már ott lehessen az ajándékosztásnál. A nagy örömben elfelejtette visszakérni a sok palástot, süveget és szakállt. E zért látni oly sok Télapót december 6-án. A gyorsan lehulló hófehér hótakaró csupa vidám, hangosan sikongató, hócsatát vívó gyereket csalt ki az udvarokra, Tisza gátra. Az õszi dekorációk el-eltûnögetnek a csoportszobák ablakaiból, falairól. Elõzõ cikkeimben ajánlottam már ablakdekorációt, készíthettetek fenyõdíszeket, kis Télapót, piros csizmát. Most elárulom a titkot - vagy az igazságot (?) - a Télapóról. Hát ez a mese az én ajándékom ez évi utolsó lapszámunkban. Póttélapók S ok-sok éve már, hogy Télapó járja a világot, figyeli a gyerekeket. N agy könyvében évrõl évre szaporodnak a bejegyzések. Tavasztól õszig nem hordja piros palástját, süvegét. E gyszerû, hétköznapi ruhában jár-kel az emberek között. Á m, ha elérkezik a december, elõveszi bûvös puttonyát, és érdemei szerint megjutalmaz minden gyereket. Így történt ez eddig minden évben. E bben az esztendõben azonban csú nya õsz volt. Az esõ csak esett, és esett. Télapó, miközben rótta az utcákat, teljesen átázott, cipõjébe belefolyt a víz. Így aztán nem is csoda, hogy megfázott, és magas lázzal ágynak esett. M ár december volt, de még mindig az ágyat nyomta. Teljesen el volt keseredve, hogy most ki teszi bele a gyerekek csizmáiba a sok megérdemelt édességet; ki nyomja az óvodai és iskolai ünnepségeken a kis csomagokat a fiú k és a lányok kezébe. N iczky G éza Mikulás Ki lehet a Mikulás? H o n n an jö n, é s ho l é lhet? U g y an az, v ag y m in d ig m ás? Mi lesz, ho g y ha elté v ed? G y erek, n é n i, v ag y b ác si? Ki seg íthet sz eg é n y n ek? E setleg lehet b árki? E z ek furc sa rejté ly ek. Az oldalt szerkesztette: Botosné Nagy Julianna 8 O VI H ÍR E K O V I H ÍR E K O V I H ÍR E K

9 K Ö LY Ö K K U C K Ó K Ö LY Ö K K U C K Ó K ÖLY ÖK KU C K Ó Miért ilyen az emberi agy? Próbáld ki a következõ kísérletet! Tennivalód nagyon egyszerû. Az asztalodnál ülve emeld meg a jobb lábadat és körözz vele az óramutató járásával megegyezõ irányba. Amíg körözöl, a jobb kezeddel írj egy 6-ost a levegõbe. A lábad automatikusan fordítva kezd körözni és nem tudsz mit tenni ellene. A legszebb ünnepünk Ha gondolatban végigfutunk az esztendõ ünnepein, sorra eszünkbe jutnak a nagy ünnepek: újév napja, húsvét, pünkösd, no és persze a saját születésnapunk is. De tegyük a kezünket a szívünkre: van-e még egy ünnep a naptárban - az életünkben -, amelyhez oly sok várakozás és remény fûzõdne, mint a karácsonyhoz, a szeretet és a béke ünnepéhez? Melegséget, védettséget és örömöt társítunk hozzá, és még azok sem tudják kivonni magukat ezen ünnep varázsa alól, akik számára a karácsony keresztény tartalma rég kétessé vagy legalábbis közömbössé vált. Mire gondolunk, ha e szót halljuk: karácsony? Bizonyára a Jézuskára, akit gyermekkorunkban olyan sóvárogva vártunk, a piros ruhás, fehér szakállú Télapóra, az ünnepélyesen megszólaló harangokra, a feldíszített, gyertyafényes karácsonyfára, az ünnepi vacsorára, a pompás süteményekre, és természetesen a karácsonyfa alatt várakozó, szeretettel becsomagolt ajándékokra. E gondolatok és emlékek egész életünkben elkísérnek bennünket, a gyermekkorunktól késõ öregkorunkig. Nekünk keresztény embereknek a karácsony minden esztendõben visszatérõ, szilárd tájékozódási pont, s mint ilyen, életünk nélkülözhetetlen része. Hogyan is lehetne másképpen a karácsonyt elképzelni, mint egy szépen feldíszített fenyõfával, a gyertyák ünnepi hangulatot árasztó fényével? A karácsonyhoz hozzátartozik az ajándékozás, de voltaképpen miért is? Tudjuk, hogy az ókori Rómában az új esztendõ alkalmából bõségesen megajándékozták egymást az emberek, és a keresztény misszionáriusok, akik néhány száz évvel késõbb az Alpokon át északra tartottak, csodálkozva tapasztalták, hogy a germánoknál is szokás volt az ajándékozás a téli napfordulókor tar- tott ünnepeken. A téli napforduló ünnepeibõl aztán karácsony lett, s az ajándékozás is megmaradt: amivel régen talán az istenek kegyét és jóindulatát kívánták elnyerni, az immár a baráti érzés és a keresztényi felebaráti szeretet kifejezése, jelképe lett. De nem szabad elfelejtenünk, hogy a karácsony nemcsak az ajándékozásról szól. Ezen az ünnepen együtt van az egész család, szülõk, nagyszülõk, rég nem látott rokonaink is eszünkbe jutnak. Kívánunk Nektek és az egész családotoknak békés, boldog karácsonyi ünnepeket! Gazdag Erzsi Karácsonyi kívánság Karácsonynak ünnepére Ha megunta nézni magát azt kívánom: jégtükrében, jégtükrében nézze magát engedjen rajt korcsolyázni a Karácsony. egész télen. Hóruhában hófehéren Ócsipkével díszítse fel álljon ottan, mind a fákat! szépségében gyönyörködve, Hóembernek adjon havat meghatottan. hóruhának! Készüljetek közösen szüleitekkel az ünnepekre, segítsetek az ünnepi menü elkészítésében! Lepjétek meg a családot egy saját készítésû karácsonyi punccsal! Mi kell hozzá? 3 tasak gyümölcstea 1/2 l víz 1/4 l narancslé 1/4 l citromlé (kb. 3 citrom) 1/4 l málna vagy piros szõlõlé 1 db tisztára mosott narancs 4 ek folyékony méz 2 tasak szegfûszeg Forrald fel a vizet és for- rázd le vele a teás filtereket. Öt percre tedd félre a teát. Préselj ki három citromot, és a levét öntsd össze egy fazékba a narancslével, a szõlõlével vagy a málnaszörppel. Vágd vékony szeletekre a narancsot és a citromot. A teát öntsd bele a gyümölcslébe. Tedd bele a gyü- mölcsszeleteket is. Keverd a mézet a puncsba és add hozzá a szegfûszeget. Melegítsd meg az italt, de ne forrald fel. Vedd ki a szegfûszeges tasakot, és töltsd szép poharakba az italt. Vigyázz! A poharak könnyen megrepednek. Ezt elkerülheted, ha mindegyikbe teszel egy teáskanalat. A fém majd elvezeti a hõt. Az oldalt szerkesztette Parázsó Katalin K Ö LY Ö K K U C K Ó K Ö LY Ö K K U C K Ó K ÖLY ÖK KU C K Ó 9

10 T ÁJ É KO Z TAT ÁS T Á J É K O Z TAT Á S T Á J É KO Z TAT ÁS Tájékoztató mezõgazdasági õstermelõknek... November hónapban a terület alapú támogatások ellenõr- A gazdálkodási napló vezetése azoknak kötelezõ akik Agrárzése és a túligénylések egyeztetése miatt a szokásosnál többen környezetgazdálkodási (AKG), vagy Agrár Vidékfejlesztési fordultak meg a falugazdászi irodában. A leggyakrabban fel- Operatív Program (AVOP) valamelyikében pályázaton nyertek merült kérdésekkel foglalkozom ebben a cikkben. támogatást. A naplót 2004-es 2005-ös gazdasági évre vonatko- A területalapú támogatások kifizetésérõl még egyszer. Az zóan kell kitölteni 2005 december 31-ig. A napló másolatát MVH országos adatfeldolgozást követõen (a 2004-es évhez 2006 január 31-ig kell elküldeni a minisztérium illetékes fõoszhasonlóan) több mint 8 ezer fizikai blokkban túligénylést talált. tályára. A gazdálkodási napló vezetése nem egyenlõ a permete- Országosan 207 ezer támogatási kérelembõl 33 ezer termelõt zési napló és a táblatörzskönyv vezetésével. Az utóbbi két érint. Megyénkben kérelembõl 1768 termelõt érint és naplót, vagy nyomtatványt a terület alapú támogatást igénybe- 430 blokkban van túligénylés.az adategyeztetésre felszólító le- vevõknek is kell vezetni, ha árutermelõ tevékenységet folytatvelek kiküldését az MVH központilag október 21-én kezdte nak. Az unió elõírásai szerint parcella szinten kell igazolni a nömeg. A termelõ részére válaszadási határidõ egységesen no- vényvédõszer kijuttatást és az elvézett mûveleteket. Ezeket a felvember 21-e volt. Az egyeztetést, pontosítást követõen az ere- tételeket piaci értékesítés esetében is be kell tudni mutatni, deti nyomtatvány általam vagy postai úton visszakerült az amennyiben a piacfelügyelõ kéri. Az õstermelõi igazolvánnyal MVH-hoz, a nyomtatványok végsõ feldolgozási határideje no- értékesíteni csak az igazolványban szereplõ és saját gazdaságvember 25. Ezt követõen december elsejétõl kezdõdött a kifize- ban megtermelhetõ termékeket lehet, minden további termék értés. A teljes támogatási összeg 80 %-a kerül kiutalásra december tékesítése vállalkozói engedéllyel történhet. hónapban. Az MVH közleményben rögzítette az árfolyamot, Az elõzõ nyilvántartási kötelezettségekhez szorosan kapcsomely október elsején érvényes tarifa alapján 1 Euró = 248,75 Ft. lódik a talajminta vételezés és vizsgálat kötelezettsége. A talaj- A kormány 18 milliárd forint kedvezményes hitelt biztosít vizsgálatnak három fokozata van. Az elsõ a legegyszerûbb a szûföldvásárlásra. A felvehetõ hitel felsõ határa 50 millió forint, a kített talajvizsgálat, ez esetben 8 összetevõt vizsgálnak a mintáhosszúlejáratú hitelkonstrukció 50 százalékos állami kamattá- ban. Ez a vizsgálat minden terület alapú támogatást igénybevemogatás mellett 3,5 százalékos kamattal vehetõ igénybe.ahitel võnek öt évente egyszer kell elvégeztetni. A második fokozat a futamideje 5-tõl 20 évig terjedhet, a felvehetõ hitel visz- bõvített talajvizsgálat, itt 14 összetevõt vizsgál a labor. Ezt a szafizetésére 2 év moratórium van, ez azt jelenti, hogy 2 évig vizsgálatot azonak a termelõknek kell elvégeztetni, akik Agrárcsak a kamatot kell törleszteni. A hitel a Nemzeti Földalap környzetgazdálkodási pályázaton nyertek. A pályázat öt éves (NFA) kezelõ által gazdáktól életjáradék program keretében idõtartamra szól, a vizsgálatokat az elsõ és az utólsó évben kell megvásárolt és a program során megvásárlásra felkínált terüle- elvégezetetni, valamint a vizsgálat eredményét használni kell a tekre vehetõ igénybe, valamint egyéb földterületekre is. Az tápanyag gazdálkodás során. A harmadik fokozat a teljeskörû NFA országosan 100 ezer hektár állami földet kíván értékesíteni talajvizsgálat, ennél a vizsgálatnál a 14 összetevõn túlmenõen a program során. A hitelfelvétel feltételei a földtörvénynek toxikus vizsgálatokat is végeznek. Ez a vizsgálat Ökológiai megfelelõek, egy gazdálkodó maximum 300 hektár földet bir- szántóföldi célprogram, Integrált szántóföldi célprogram, Ökotokolhat és legalább 5 éves gazdálkodói tapasztalattal kell ren- lógiai ültetvény célprogram, valamint Integrált ültetvény céldelkezni. Az utóbbi feltételtõl mentesülnek a fiatal, legfeljebb program esetében kell elvégeztetni. 45 éves gazdálkodók. A program másik része a földért életjáradék program, eddig 19 ezer szerzõdés született, az újabb állami Krupa István földvásárlási akció 2006 januárjában várható. falugazdász HIRDETMÉNY Abádszalók Nagyközség Polgármesteri Hivatala közhírré teszi, hogy a KARÁCSONYI VÁSÁR december 18-án (vasárnap) kerül megrendezésre a település belsõ piacterén A kirakodó kereskedõk és kisiparosok igazolványukat hozzák magukkal! Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! 10 T ÁJ É K O Z TAT Á S T Á J É K O Z TAT Á S T Á J É KO Z TAT ÁS

11 S PO RT S P O R T S P O R T Idényzárás a labdarúgóinknál Elõzõ tudósításom alkalmával a tizenegyedik forduló én feladatom, azt a Tisztelt Olvasó és mérkõzésre járó mérkõzéseinek tudósításával fejezõdött be. Mostani írá- szurkoló a maga szemszögébõl majd megteszi, szakmaisom alkalmából pedig már arról számolhatok be, hogy lag pedig az edzõk erre a feladatra hivatottak, de egy pár kedvezõ idõjárási viszonyok közepette befejezõdött a gondolatot szeretnék megosztani a TiszteltOlvasóval. bajnoki pontvadászat csapatainknál. Hosszú pihenõ vár Felnõtt csapatunk az õszi bajnokság során sokszor küzszurkolóinkra, míg újra bajnoki pontokért lejátszandó dött ember és létszám hiánnyal, sok játékosunk mérkõzéseket láthatnak. Jövõ év márciusáig van lehetõ- sérüléssel, így több mérkõzést kellett kihagynia Sípos ség csapatainknak a felkészülésre az erõgyûjtésre, Ferinek, Szoboszlai Zsoltinak. Vasas Karcsinak, és több ugyanis felemásra sikeredett õszi szezont tudhatnak csa- játékosunknak kellett sokszor sérülten és félig egészsépataink maguk mögött ezen bajnokság befejeztével. gesen játékot vállalni. Fõleg ezekben a fent leírtakban Így tehát nézzük sorrendben a történéseket a befejezõ láttam csapatunk kissé gyengébb szereplésének okát, négy forduló rövid leírásával. igaz, hogy a tabella kilencedik helyén foglalunk helyet, ám a harmadik helytõl csupán három pont választ el ben- 12. forduló: nünket a nagyon szoros mezõnyben. Hazai pályán fogadjuk a Kun FC csapatát. A vendégek Az ifjúsági csapatunkról nagy-nagy elismeréssel tufiatal játékosai nem tudnak lépést tartani rutinos, sok dok beszélni, õk is rengeteg gonddal küszködtek az õsz nagy csatát megélt hazaiakkal. Sima Abádszalóki gyõ- folyamán, a játékos keretet csupán tizenkét-tizenhárom zelemnek tapsolhatnak a hazai szurkolók, 5:1. fõ alkotja. Ennek ellenére sorozatosan kiválóan Ifjúsági csapatunk a bajnokságban élen álló Kun FC- szerepeltek, olyan meglepetés gyõzelmeket arattak pl.: és fiatalokat gyõzik le 2:1-re. Martfûn és a Kun FC csapataival szemben, ahol az 13. forduló: edzõk játékosból válogatnak. Öröm ezt leírni, de Martfûn vendégeskedünk, nyerhetõ mérkõzésen a utánpótlásunk legidõsebb csapata, az ifjúsági csapatunk nem kellõ összpontosításunk a helyzeteinknél arra a tavasz folyamán is harcban maradhat a dobogós vezet, hogy sajnos kikapunk 3:2-re. helyezésért, ami hosszú évekre visszamenõen nem volt Fiataljaink az élmezõnyhöz tartozó hazai csapat ellen tapasztalható. lépnek pályára és a csupaszív játékuknak köszönhetõen És, hogy már az utánpótlás csapatainkról teljes képet gyõznek 1:0-ra. kapjunk, az ifjúsági csapatunkon kívül még két korosz- tályos csapatunk is, az U16 és az U13 évesek is befejez- 14. forduló: ték a számukra kiírt bajnokságukat. Egy szebb napokat megélt Jászfényszaru csapatát Az idõsebbek, a 16 évesek sajnos még nem találták fogadjuk, és igazán csak az elsõ gólig vannak partiban a meg a gyõzelemhez vezetõ helyes utat, ám a tavaszi folyvédekezésre berendezkedõ vendégeink. Az elsõ találat tatásban biztos sikereik lesznek ezen a téren is. után tetszés szerint vezetik a szebbnél-szebb támadásai- A legkiesebbek a 13 évesek, akik szintén bajnokság kekat a hazai játékosok, amelybõl ötször eredményesek retén belül szerepelnek, a tíz lejátszott mérkõzés után tudnak lenni, így végeredmény 5:0. Ifjúsági csapatunk négyszer hagyták el gyõztesen a játékteret, és a tabella sima mérkõzésen 4.2-es gyõzelmet aratott. elsõ felében helyezkednek el. A fent felsorolt korosztályos csapatainkon túl még a éves futballista re- 15. forduló: ménységeink is folyamatosan szerepelnek a Bozsik- Újszászon a hazai csapatban élénken él a tavaszi ven- program keretén belül mûködõ tornákon. dégszereplésünk emléke, amikor is simán nyertünk 5:1- Összegezve: a labdarúgó utánpótlás csapataink õszi re. Tapogatózó, visszafogottabb játék jellemzi mindkét szereplését, megállapíthatjuk, hogy az elmúlt idõszakcsapatot, helyzet igazán részünkre adatik meg, ám az saj- ban közel abádszalóki gyermek rendszeresen vett nos kimarad. Ellenfeleink viszont kicsit késõbb találnak részt, és szerepelt a különbözõ tornákon és bajnoksáegy gólt, ami végül döntõnek bizonyul, mert gokban. kitámadunk, lekontráznak bennünket és szereznek még A fentiekbõl kiderül, hogy csapataink mûködtetésékét gólt, végeredmény 3:0. hez (utaztatás, szerelés, játékvezetõi költségek stb.) az Fiataljaink nagyszerûen küzdenek tudatában annak, Abádszalók Sportegyesületnek nem kevés anyagi hozhogy gyõzelmük esetén akár a tabella élen is telelhetnek, zájárulása szükségeltetik, ám ez azt hiszem, meg fog téám sorozatos játékvezetõi tévedések (kárunkra) arra rülni majdan. vezetnek, hogy kikapunk 1:0-ra. Összegezni és értékelni az õszi szereplésünket nem az Kovrig Zoltán SPORT SPORT SPORT 11

12 KÉSZÜLJÖN VELÜNK AZ ÜNNEPEKRE! Könyvek nagy választékban: ezoterikus irodalom, gyermekés ifjúsági könyvek, szórakoztató irodalom, könyvújdonságok! KÖNYVVÁSÁRLÁSI UTALVÁNY Dísztasakok, díszcsomagolók, ajándékkísérõk Képeslapok, üvegmatrica, festékek, ajándéktárgyak Hagyományos- és egyedi, fényképes naptárak A GLOBÁL KKT. PIACTÉRI KÖNYVESBOLTJÁBAN O R V O SI Ü GYELET ÁLLA TO R V O SI Ü GYELET Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Kö zponti O rvosi Ü gyelet Abádszalók, Deák F. ú t 22. sz. alatt található az E gészségház ép ü le téb e n az A utó b usz p ályaud v ar m e lle tt. Te le fon szám a: Ü gye le t hétkö zn ap : 1 6,0 0 ó rátó l m ásn ap re gge l 8,0 0 ó ráig H étv égén (szom b at-v asárn ap ) és ü n n e p n ap okon re gge l 8,0 0 ó rátó l hétfõ re gge l 8,0 0 ó ráig, ille tv e az ü n n e p n ap ot kö v e tõ m ásn ap re gge l 8,0 0 ó ráig. ISTENTISZTELET Minden a dv enti v a s á rna p o n 9 ó ra 3 0 p erc k o r a fû tö tt A b á di R efo rm á tu s T em p lo m b a n D ec em b er 11-é n, A dv ent 3. v a s á rna p já n a z Is tentis z telet k ereté b en a dv enti o rg o na z ené s á h íta t les z K edd 15 ó ra S z ent L u k á c s o tth o n - b ib lia ó ra C s ü tö rtö k 17 ó ra g y ü lek ez eti terem - b ib lia ó ra D ec em b er 2 0, 2 1 é s 2 2 -é n ú rv a c s o ra i elõ k é s z ítõ Is tentis z telet 17 ó rá tó l a g y ü lek ez eti terem b en D ec em b er 2 4 -é n 17 ó ra k o r s z entes ti Is tentis z telet é s g y erm ek k a rá c s o ny D ec em b er á n ó ra k o r K a rá c s o ny i ú rv a c s o rá s Is tentis z telet D ec em b er 3 1-é n 17 ó ra k o r ó é v i Is tentis z telet ja nu á r 1-jé n ó ra k o r ú jé v i Is tentis z telet A lelk é s z i h iv a ta l telefo ns z á m a m eg v á lto z o tt, a z ú j s z á m : Áldott Ü n n e p e t é s b oldog Ú j É v e t k ív á n a z A b á ds z a ló k i R e for m á tu s E g y h á z k ö z s é g m in de n k in e k. EGYHÁZI ESEMÉNYEK December 3-4. Dr. Koska G ábor T is z a fü red, ( 0 6 /30 / Ú ttö rõ ú t 2. ( 5 9 / December Dr. Lõrincz J ózsef T is z a s z en timre, ( 0 6 /30 / F õ ú t 1 5 /b. ( 5 9 / ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK Kiadja: Abádszalók Város Önkormányzata Képviselõtestülete Felelõs kiadó: Ballagó László jegyzõ A szerkesztõség tagjai: Bordás Mária Magdolna, Botosné Nagy Julianna, Kocsis Jánosné, Krupa István, Parázsó Katalin, Szabó István A szerkesztõség címe: 5241 Abádszalók, Deák F. u. 12. nyt.sz.: /1997 Nyomdai munkák: Rózsa és Társa BT Kunhegyes ( December Dr. S inka N ándor K u n ma d a ra s, ( 0 6 /30 / K a rca g i ú t 2 1 /a. ( 5 9 / December 2 4. Dr. V ö rö s János A bá d s z a ló k, ( 0 6 /30 / Da rw in ú t 3. ( 5 9 / D e c e m b e r Dr. Domán G yö rgy K a rca g, ( 0 6 /2 0 / A d y E. u ( 5 9 / SZENTMISE C s ü tö rtö k ö n, s z o m b a to n 8,0 0 ó rá tó l V a s á rna p 11,0 0 ó rá tó l Minden h ó na p els õ p é ntek é n 11 ó rá tó l D ec em b er 2 4 -é n 2 2 ó rá tó l S z entes ti m is e D ec em b er 2 5 -é n é s 2 6 -á n 11 ó rá tó l ü nnep i m is e E g y h á z i ü g y ek inté z é s e a z a lá b b i telefo ns z á m o k o n: , ,

13 MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját december 19-én (hétfõn) 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal elõtti téren tartandó Elsõ Városi Karácsonyi ünnepségünkre. Ünnepi köszöntõt mond: - Bordás Imre, polgármester - Baranyák Béla, római katolikus esperes - Szabó Tamás, református lelkész Közremûködnek: - a szalóki óvodások, - a Kovács Mihály Általános és Mûvészeti Iskola Énekkara POP ILDIKÓ vezetésével, orgonán kísér: Pacsai Norbert - és a Csillaghúr Népdalkör SÁFÁR LÁSZLÓNÉ vezetésével Családjával együtt szeretettel hívja és várja: A Képviselõtestület és a Polgármesteri Hivatal Köszönetnyilvánítás Városavató ünnepségünkhöz kapcsolódó Abádszalók múltja és jelene c. kiállításunkat október 1-21-ig tekinthették meg az érdeklõdõk. Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy a helyi újságban megjelent felhívásunkat sokan szívügyüknek tekintették. Íme azok névsora, akik képanyaggal, újságcikkel, kiadványokkal dekorációval segítették a kiállítás létrejöttét: Andrási Lõrinc, Dr. Bagi Imre, Bordás Imre, Borsós Gyula, Czicze Jánosné, Czifra csárda, Ember Mária Könyvtár, Fábián Krisztina, Földmérési és Távérzékelési Intézet (Bp.), Füleki Istvánné, Gulyás Sándor, Illés Ferencné, Képes Zsigmondné, Kinka Hajnalka, Kormos Jánosné, Kovács Jánosné, Kovács Mihály, Kovács Mihály Általános és Mûvészeti Iskola, Létai János, Marsiné Szabó Rozália, Nagy Bertalanné, Dr. Nagy Illés, Ördög Istvánné, Pappné Kontra Mária, Parázsó Katalin, Pataki László, Pócs Róbert, Polyák Csabáné, Rozgonyi Lajosné, Simon Sándor, Somodi Andrásné, Szabó Istvánné, Szekrényes István, Szivák Ilona, Winkler Péter Abádszalók Város lakosságának kívánunk boldog, békés Karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag Új Évet. az Ember Mária Könyvtár dolgozói

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

BIZTONSÁGOS ÜNNEPEKET!

BIZTONSÁGOS ÜNNEPEKET! BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG BIZTONSÁGOS ÜNNEPEKET! Felkészítő-foglalkoztató lapok a téli szünidőre KÖSZÖNTŐ Kedves Gyerekek! Közeledik Karácsony ünnepe és ezzel együtt a téli szünet, amikor

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Nádasd KSE. Egyéb Up

Nádasd KSE. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nádasd Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Nádasd KSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

Olajmunkás SE. Egyéb Up

Olajmunkás SE. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Olajmunkás Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Olajmunkás SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Pusztavámi TC. - nincs -

Pusztavámi TC. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pusztavámi Torna Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Pusztavámi TC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

TYUKOD. Adószám: 1 8 8 1 1 5 1 3-1 - 1 5. Bankszámlaszám: 6 7 6 0 0 1 7 1-1 0 0 0 1 8 7 5 - 4 7 6 2 TYUKOD VASZUSZ JÁNOS ELNÖK NAGY JÓZSEF

TYUKOD. Adószám: 1 8 8 1 1 5 1 3-1 - 1 5. Bankszámlaszám: 6 7 6 0 0 1 7 1-1 0 0 0 1 8 7 5 - 4 7 6 2 TYUKOD VASZUSZ JÁNOS ELNÖK NAGY JÓZSEF 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: TYUKODI FUTBALL KLUB KHE A kérelmező szervezet rövidített neve: TYUKOD 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

VBSE. Adószám: 1 9 9 1 4 7 6 7-1 - 0 5. Bankszámlaszám: 5 4 9 0 0 0 3 1-1 0 0 0 6 6 4 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 3 7 7 8 Varbó. Czakó Albert elnök

VBSE. Adószám: 1 9 9 1 4 7 6 7-1 - 0 5. Bankszámlaszám: 5 4 9 0 0 0 3 1-1 0 0 0 6 6 4 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 3 7 7 8 Varbó. Czakó Albert elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Varbói Bányász Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: VBSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Héhalom SE. Adószám: 1 9 9 2 9 1 9 4-1 - 1 2. Bankszámlaszám: 5 5 4 0 0 0 2 2-1 1 0 1 5 8 8 8-0 0 0 0 0 0 0 0. 3 0 4 1 Héhalom.

Héhalom SE. Adószám: 1 9 9 2 9 1 9 4-1 - 1 2. Bankszámlaszám: 5 5 4 0 0 0 2 2-1 1 0 1 5 8 8 8-0 0 0 0 0 0 0 0. 3 0 4 1 Héhalom. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Héhalom Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Héhalom SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

SSC. Nem jogosult. Adószám: 1 8 2 4 5 7 4 9-1 - 4 3. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 1 0 1-0 0 3 5 0 0 0 8. Fenyves Tamás.

SSC. Nem jogosult. Adószám: 1 8 2 4 5 7 4 9-1 - 4 3. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 1 0 1-0 0 3 5 0 0 0 8. Fenyves Tamás. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Siketek Sport Klubja A kérelmező szervezet rövidített neve: SSC 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben 1038 Budapest, Valéria u. 4-6. Tel.: 240-9065 Számlaszám: 11703006 20036249 Közhasznú szervezet Főv. Bíróság nyt. szám: 9236

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Csányi SE. 3 0 1 5 Csány

Csányi SE. 3 0 1 5 Csány 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csányi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Csányi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Bozsik program. Flórek Zsolt

Bozsik program. Flórek Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány A kérelmező szervezet rövidített neve: Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány 2

Részletesebben