SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szentes, Kossuth tér 6. tel.: 63/ , 30/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414"

Átírás

1 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. tel.: 63/ , 30/ Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014. A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai A településfejlesztési és településrendezési eszközök készítése és módosítása során alkalmazott partnerségi egyeztetés szabályai Szentes Város Önkormányzata S Z E N T E S Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvényt (továbbiakban. Étv.) január 1. hatállyal jelentős mértékben módosította. A településfejlesztés és településrendezés eljárási szabályai január 1-től kikerültek az Étv. szabályozásából és külön kormányrendeletben kerültek megállapításra. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rögzíti a településfejlesztési típusú tervek így a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia (ITS), valamint a településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat) elkészítésének és elfogadásának rendjét. A Korm. rendelet 29. -a új fogalomként bevezette a tervek készítése során a partnerségi egyeztetés fogalmát, melynek szabályairól az önkormányzat a helyi adottságok figyelembevételével dönt. A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárások során történő egyeztetéseknél biztosítani kell a minél szélesebb körben véleményező partnerek bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerét és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát. A Korm. rendelet ai értelmében az önkormányzatnak döntenie kell a lakossággal, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő véleményeztetés rendjéről, amelyet a helyi sajátosságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembe vételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint kell alkalmazni. Ez a gyakorlatban a következő változást jelenti: Az integrált városfejlesztési stratégia esetében az eljárás szabályai nem voltak jogszabályban lefektetve, így az eljárásban részvevők köre sem. Most hasonló szabályok vonatkoznak erre az eljárásra, mint a településrendezési eszközökre. A településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat (utóbbi kettő a településrendezés eszközei) esetében mostanáig a lakosság az egyeztetési eljárás lefolytatása után a 30 napos helyben szokásos módon történő közzététel idejében tudott észrevételt tenni, amikor már teljesen kimunkált terv volt. Most az egyeztetési eljárás során ugyanúgy résztvevő lehet, mint a civil szervezetek vagy az államigazgatási szervek. Lakossági fórum ugyanúgy tartható, mint korábban

2 A Korm. rendelet 28. (3): A lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik. A Korm. rendelet 29. : Az önkormányzat a teljes körű nyilvánosság biztosításával, az e fejezetben meghatározott határidők figyelembevételével a tervezés előtt dönt a partnerségi egyeztetés szabályairól, amelynek során meghatározza: a) az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) tájékoztatásának módját és eszközeit, b) a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját, c) az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjét, d) az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedéseket. A város honlapján már most is működik egy tárhely. Ennek már most is létezik olyan ablaka, melyen keresztül észrevételeket lehet tenni a készülő településrendezési eszközzel kapcsolatban. A Korm. rendeletben meghatározott véleményezési és egyeztetési szakaszokban az adott településfejlesztési szándékról, illetve a készülő dokumentációról a helyi médiákban elsősorban a Szentesi Élet -ben és a város honlapján - megjelent felhívásból értesülnek a partnerek. A partnerségi egyeztetés állandó szabályainak megállapítását az eddigi gyakorlathoz igazítottuk azzal az egy módosítással, hogy a lakosság a véleményét már a véleményezési szakasz során megteheti, annak érdekében, hogy az államigazgatási szervek véleményeivel együtt lehessen kezelni azokat szemben az eddigi gyakorlattal, amikor a lakosság csak a véleményezési szakasz lefutása után tehetett észrevételeket. A város honlapján létre kell hozni egy regisztrációs ablakot, ahol a partnerek településfejlesztéssel/településrendezéssel összefüggő tervek, eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos eljárásban részvételi szándékukat jelezhetik. A partnerségi egyeztetésről szóló határozat melléklete szól a településfejlesztéssel településrendezéssel kapcsolatos tervek, eszközök készítésekor, illetve jóváhagyásakor szükséges egyeztetések rendjét, a javaslatok, vélemények dokumentálását, nyilvántartását, a nyilvánosságot biztosító intézkedésekről. Partnerségi egyeztetés a Korm. rendeletben meghatározott dokumentumok és eljárások fajtái szerint az alábbi szakaszokban történik: Dokumentum (valamint módosításaik) A B C Egyeztetési szakasz előzetes tájékoztatási szakasz Egyeztetésének és elfogadásának eljárási szabályai véleményezési szakasz partnerségi egyeztetés Településfejlesztési koncepció 1.1. Korm. rendelet Integrált településfejlesztési Korm. rendelet 31. stratégia ITS (IVS) Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv - TSZT, helyi építési szabályzat HÉSz, melynek melléklete a szabályozási terv) 3.1. Teljes eljárás a Korm. rendelet Egyszerűsített eljárás a Korm. rendelet Tárgyalásos eljárás a Korm. rendelet

3 Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy megismerve a településfejlesztési és településrendezési eszközök készítése és módosítása során alkalmazott partnerségi egyeztetés szabályairól szóló előterjesztést, azt tárgyalja meg és hozza meg határozatát../2014. (II.28.) Tárgy: A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a településfejlesztési és településrendezési eszközök módosítása során alkalmazott partnerségi egyeztetés szabályairól szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 1. Szentes Város Képviselőtestülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. -a alapján jóváhagyja Szentes Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait a határozat melléklete szerinti tartalommal. 2. A szabályokat alkalmazni kell a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítése vagy módosítása során történő véleményezési eljárások lefolytatásakor. Felelős: Polgármester Főépítész Határidő: folyamatos A határozatról értesítést kap: 1./ Szentes Város Polgármestere 2./ Szentes Város Jegyzője 3./ Szentes Város Főépítésze Szentes, február 14. Wittek Krisztina főépítész - 3 -

4 /2014 (II.28.) számú határozat melléklete A településfejlesztési és településrendezési eszközök készítése és módosítása során alkalmazott partnerségi egyeztetés szabályai A szabályzat elkészítésének a célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítani lehessen a minél szélesebb körű véleményezői partnerek bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerét és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. -a alapján Szentes Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályai az alábbiak: 1. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre: 1. Szentesen állandó lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok, módosítással érintett ingatlanok tulajdonosai, valamint aki az adott településfejlesztéssel érintett. 2. Valamennyi településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható szentesi székhellyel, telephellyel rendelkező, az adott településfejlesztéssel, településrendezéssel érintett gazdálkodó szervezet. 3. Valamennyi Szentesen bejegyzett vagy az adott településfejlesztéssel érintett civil szervezet. 4. Valamennyi Szentesen működő egyház. 2. A tájékoztatás módja, eszköze: Az egyeztetésben résztvevők tájékoztatása Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szentes, Kossuth tér 6. sz. épületében megtalálható hirdetőtábláján elhelyezett, valamint Szentes honlapján és a helyi médiákban /Szentesi Élet, helyi TV és rádió csatorna/ megjelenő hirdetményen keresztül történik. Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a város honlapján külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk megjelentethetősége érdekében. 3. A partnerek jelentkezése, regisztrálása A partnerek a város honlapján létrehozott regisztrációs ablakon keresztül, vagy postai úton nyilatkozhatnak, hogy részt kívánnak venni az egyeztetési eljárásban. A nyilatkozatban meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a partner nevét, képviselőjét, postai címét és címét. 4. A tájékoztatás megindítása és a véleményezés lehetőségei A településfejlesztési/településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás módjától függően a Korm. rendeletben meghatározott egyeztetési szakaszokban a főépítész szükség esetén alátámasztó munkarészeket is tartalmazó tájékoztatást tölt fel a város honlapján biztosított tárhelyre, melynek megjelenéséről felhívást tesz közzé a honlap főoldalán és a 2. pont szerinti módokon

5 5. Településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszközök véleményezéséhez szükséges partnerségi egyeztetés szabályai, az elfogadott és el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklása, dokumentálása. A készítendő, készülő településfejlesztési koncepcióval, integrált településfejlesztési stratégiával és településrendezési eszközzel, valamint elkészült tervezetekkel kapcsolatban az Önkormányzat honlapján megjelent tájékoztatásban megjelölt időpontig a résztvevő partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket benyújthatják papíralapon vagy az Önkormányzat honlapján keresztül. A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket az Önkormányzat főépítésze összesíti. Az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását a településfejlesztési és településrendezési eszközt tartalmazó előterjesztésben Képviselő-testületi ülésen ismertetni kell. A vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Képviselő-testület dönt. Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indokolását a főépítész összesíti, melyet a képviselő-testület döntésével együtt az ügy aktájában meg kell őrizni. 6. Az elfogadott településfejlesztési koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések: Az elfogadott településfejlesztési koncepció, stratégia és településrendezési eszköz az Önkormányzat honlapján történő közzétételéről a főépítész gondoskodik. Jelen szabályzatban foglaltak az elfogadását követően megkezdett, Szentes Város közigazgatási területére készülő településfejlesztési dokumentumokkal és településrendezési eszközökkel kapcsolatos eljárásokra a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettel összhangban kell alkalmazni

J e g y z ô k ö n y v

J e g y z ô k ö n y v J e g y z ô k ö n y v Készült: Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2O13. december 17.-én 17 órai kezdettel a Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatalban tartott soros testületi ülésén.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2013. december 11-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2013. december 11-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2013. december 11-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tárgy: Javaslat partnerségi egyeztetési szabályzat

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Hatály és értelmezõ rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Hatály és értelmezõ rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 148. szám 24967 A Kormány 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS 4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Bánk község településrendezési eszközei módosításával összefüggő döntésekre (beérkezett vélemények

Részletesebben

Partnerségi egyeztetési terv

Partnerségi egyeztetési terv ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-0003 Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata projekt keretében végrehajtandó Partnerségi egyeztetési terv Szolnok, 2013. szeptember 1 Előzmények

Részletesebben

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS Jogi útmutató civil szervezetek számára Településfejlesztés, településrendezés - Jogi útmutató civil szervezetek számára

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA 4400 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON:.. 36 41 524-500 FAX: +-36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 35755-6j2013.X. Ügyintéző

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

A rendelettervezet egyhónapos lakossági közzététele 2013. augusztus 15-én lezárult, ez idő alatt lakossági észrevétel nem érkezett.

A rendelettervezet egyhónapos lakossági közzététele 2013. augusztus 15-én lezárult, ez idő alatt lakossági észrevétel nem érkezett. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je ~t~. szám ú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest X. ker., Gyömrői út - Sibrik Miklós út - Vaspálya utca - Vasgyár

Részletesebben

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 1/2015.(I.29.) számú önkormányzati határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest X. kerület Kőér utca - Dér utca - Száraz utca - Noszlopy utca - Gyömrői út - Alkér utca - Cserkesz

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 1122 1/ 2015 Javaslat Salgótarján Bajcsy-Zsilinszky út és Kun utca, Bóna Kovács Károly út, Budapesti út 29. és Ipari Park III. területét érintő településrendezési

Részletesebben

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Bugac Nagyközség Önkormányzata a 2010. május 5-én tartott ülésén fogadta el a /2010. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2010. május 6. Heródekné

Részletesebben

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem napirendi pont VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem Tisztelt Közgyűlés! Jelen előterjesztés a Főépítészi Csoporthoz

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben) Szám: 3/1166-3/2012. KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben) A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és a széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről 1

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről 1 1. oldal 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1 Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről,

Részletesebben

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA a 034/11, 034/12 és 034/28-as hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan 2015. május A településfejlesztési koncepcióról,

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi LXXVIII. törvény 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1 A 2011.01.01. és 2011.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április

Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április Tököli Tükör melléklete 1. szám 2015. április 2014. december 18-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete 1) az Önkormányzatnál, az intézményekben, illetve a Polgármesteri

Részletesebben

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2013. (VII.19.)

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata BELEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Beleg Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata BELEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BELEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Jóváhagyta Beleg Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a../2011. (XI. 30.) önkormányzati határozatával 2 PREAMBULUM Beleg Község Önkormányzata

Részletesebben

1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat

1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat 1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az Általános Iskola igazgatóját, hogy az állami és önkormányzati ünnepségeken, valamint rendezvényeken

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Baranyai-Bőgér Katalin Előterjesztő:

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben