1. Általános rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Általános rendelkezések"

Átírás

1 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. ( III.16.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól /egységes szerkezetben a 24/2017. (VI.26.) rendelettel/ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23. (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. -a alapján következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) E rendelet hatálya a) a településfejlesztési koncepció (a továbbiakban: koncepció), b) az integrált településfejlesztési stratégia (a továbbiakban: stratégia), c) a kerületi építési szabályzat, d) a településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) és e) a településképi rendelet készítésének és módosításának egyeztetésére terjed ki. (2) A koncepció, a stratégia, a kerületi építési szabályzat, a kézikönyv és a településképi rendelet készítésének vagy módosításának partnerekkel történő egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet és az e rendeletben meghatározott partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik. (3)*1 A rendelet személyi hatálya a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) 28. (2) bekezdésében megjelölt, az egyeztetési eljárásba partnerként bejelentkezett alanyi körre terjed ki. (4)*2 A koncepció, a stratégia, a kerületi építési szabályzat, a kézikönyv és a településképi rendelet készítésének vagy módosításának eljárásába az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek a szervezet nevének, képviselőjének, postai és címének megadásával jelentkezhetnek be a polgármesternek címzett írásbeli kérelemmel. Civil szervezet esetén első bejelentkezéskor az alapító okiratot és a bírósági bejegyzésről szóló jogerős végzést is csatolni kell a kérelemhez. *1 Módosította a 24/2017. (VI. 26.) rendelet 1. -a. *2 Módosította a 24/2017. (VI. 26.) rendelet 4. a) 1

2 2. Előzetes tájékoztató 2. (1) A koncepció és a stratégia készítése, a kerületi építési szabályzat teljes eljárásban történő készítése vagy módosítása, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése vagy módosítása során a partnerek tájékoztatása a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen (a Polgármesteri Hivatal főbejáratánál elhelyezett lakossági hirdetőtáblán), b) a helyi lapban (Zuglói Lapok), c) az Önkormányzat honlapján ( és d) lakossági fórumon történik (előzetes tájékoztató). (2) A kerületi építési szabályzat készítésének vagy módosításának eljárásában véleményezőként e rendelet hatályba lépését megelőzően bejelentkezett civil szervezetek a kerületi építési szabályzat készítéséről vagy módosításáról szóló előzetes tájékoztatót postai úton is megkapják. 3. (1) *1 A partner az előzetes tájékoztatóval kapcsolatban a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott határidőn belül írásban javaslatokat, észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat a polgármesternek címzett a) postai levélben (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy b) elektronikus levélben A levélben meg kell adni a partner nevét, lakcímét vagy székhelyét. (2) *2 Javaslat, észrevétel a lakossági fórumon szóban vagy a lakossági fórumtól számított, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott határidőn belül írásban az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerint is tehető. A lakossági fórumon elhangzottakról emlékeztető készül. (3) A határidőben érkezett javaslatokat, észrevételeket Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat főépítésze (a továbbiakban: főépítész) nyilvántartásba veszi, összesíti és az adott ügy ügyiratához csatolja, továbbá megküldi a koncepció, a stratégia, a kerületi építési szabályzat, a kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A tervező az elfogadásra nem javasolt véleményeket szakmai indokolással együtt küldi vissza a főépítésznek. 3. Munkaközi tájékoztató 4. (1) Az elkészült koncepció, stratégia, kerületi építési szabályzat, kézikönyv és településképi rendelet tervezetének véleményeztetése a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen (a Polgármesteri Hivatal főbejáratánál elhelyezett lakossági hirdetőtáblán), b) a helyi lapban (Zuglói Lapok), c) az Önkormányzat honlapján ( és d) lakossági fórumon történik (munkaközi tájékoztató) a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel. (2) Az elkészült koncepció, stratégia és kerületi építési szabályzat tervezetének véleményeztetése kizárólag az Önkormányzat honlapján ( történik a) koncepció, stratégia módosítása, *1 Módosította a 24/2017. (VI. 26.) rendelet 2. (1) bekezdése *2 Módosította a 24/2017. (VI. 26.) rendelet 2. (2) bekezdése 2

3 b) kerületi építési szabályzatnak a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt szükséges, tárgyalásos eljárás eljárásban történő készítése vagy módosítása, c) kerületi építési szabályzatnak állami főépítészi eljárásban történő módosítása esetén. (3) A munkaközi tájékoztató rövid, közérthető összefoglaló formájában ismerteti az elkészült koncepció, stratégia, kerületi építési szabályzat, kézikönyv és településképi rendelet tervezetének tartalmát azzal, hogy az Önkormányzat honlapján a tervezeteket teljes terjedelmükben is közzé kell tenni. (4) Amennyiben az elkészült koncepció, stratégia, kerületi építési szabályzat, kézikönyv és településképi rendelet tervezete terjedelme miatt a közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, illetve a helyi lapban nem tud megjelenni, úgy ezeken a felületeken a teljes terjedelem elérhetőségéről kell rövid tájékoztatást közzé tenni. (5) A (4) bekezdésben szabályozott esetekben a teljes terjedelmű koncepció, stratégia, kerületi építési szabályzat, kézikönyv és településképi rendelet tervezete elérhető a honlapon, Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján és a főépítészi irodán. 5. (1)*1 A partner a munkaközi tájékoztatóval (az elkészült koncepció, stratégia, kerületi építési szabályzat, kézikönyv és településképi rendelet tervezetével) kapcsolatban a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott határidőn belül írásban javaslatokat, észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat a polgármesternek címzett a) postai levélben (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy b) elektronikus levélben A levélben meg kell adni a partner nevét, lakcímét vagy székhelyét (2) *3 tehető. (3)*2 Javaslat, észrevétel, vélemény a lakossági fórumon szóban vagy a lakossági fórumtól számított, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott határidőn belül írásban a (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerint is tehető. A lakossági fórumon elhangzottakról emlékeztető készül. (4) A határidőben érkezett javaslatokat, észrevételeket, véleményeket a főépítész nyilvántartásba veszi, összesíti és az adott ügy ügyiratához csatolja, továbbá megküldi a koncepció, a stratégia, a kerületi építési szabályzat, a kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A tervező az elfogadásra nem javasolt véleményeket szakmai indokolással együtt küldi vissza a főépítésznek. 4. Az elfogadott koncepció, stratégia, kerületi építési szabályzat, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések 6. (1) Az elfogadott koncepciót, stratégiát és ezek módosítását az Önkormányzat honlapján ( kell közzétenni. *1 Módosította a 24/2017. (VI. 26.) rendelet 3. (1) bekezdése *2 Módosította a 24/2017. (VI. 26.) rendelet 3. (2) bekezdése *3 Hatályon kívül helyezte: a 24/2017. (VI. 26.) rendelet 4. b) 3

4 (2) Az elfogadott kerületi építési szabályzatot, kézikönyvet, településképi rendeletet és ezek módosítását rövid, közérthető összefoglaló kíséretében Önkormányzat honlapján ( és a Polgármesteri Hivatalban nyomtatásban kell közzétenni. 5. Záró rendelkezések 7. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet előírásait a hatálybalépését követően indított eljárásokban, eljárási szakaszokban kell alkalmazni. Karácsony Gergely Makranczi László polgármester jegyző Ez a rendelet kihirdetésre került: március 16. napján Makranczi László jegyző 4

5 5