2009. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet"

Átírás

1 2009. AHFSZ Hírek Audi Hungária Független Szakszervezet

2 Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója január Kérdések, feleletek - Hány nap lehet a próbaidı? 81. (1) A munkaszerzıdésben, a munkaviszony létesítésekor próbaidı is kiköthetı. (2) A próbaidı tartama harminc nap. Kollektív szerzıdés, illetve a felek ennél rövidebb vagy hosszabb, de legfeljebb három hónapig terjedı próbaidıt is megállapíthatnak. A próbaidı meghosszabbítása tilos, ettıl érvényesen eltérni nem lehet. (3) A próbaidı alatt a munkaviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti. Már túl vagyunk a legnagyobb elbocsátásokon? Meglepı eredményt hozott egy közelmúltbeli felmérés: a legnagyobb munkaadók alig terveznek létszámcsökkentést 2009-re, a karcsúsítás java részét már a tavalyi utolsó negyedévben végrehajtották. Ennek ellenére állami segítségre várnak a vállalatok, és konkrét intézkedési javaslatokat is megfogalmaztak. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium felkérésére a GKI Gazdaságkutató Zrt. végzett villámfelmérést a vállalkozási szektor nagyfoglalkoztatói körében rövidtávú foglalkoztatási szándékaik felmérésére. A múlt év utolsó negyedében a tervezett létszámcsökkenés 4157 fı volt, azaz a felmérésben szereplık teljes létszámának 3,3 százaléka, ennek felét az elbocsátások teszik ki, másik felét a határozott idıre szóló szerzıdések megújításának elmaradása, valamint a kölcsönzött munkaerı minimálisra csökkentése. A múlt esztendı végéig legnagyobb arányban a szolgáltatásoknál terveztek leépítést. Az elektronikai iparban és az exportorientált ágazatokban szintén jelentıs csökkenést vártak, ezek százalékot tesznek ki egyenként a teljes létszámmérséklésbıl. A többi ágazatcsoportban csak kisebb csökkenések várhatók. A leépítések 98 százaléka a magyar munkavállalókat érinti. Az idei évet valamivel optimistábban látják a vállalati döntéshozók, ugyanis összességében minimális, 0,1 százalékos elbocsátással számolnak. Az árbevételi tervekre választ adó cégek 2008-ra tervezett összbevétele 4310 milliárd forint, a foglalkoztatott munkaerı pedig fı volt. Azok a vállalatok, amelyeknek az idei és a jövı évi bevételre is voltak tervezett, illetve becsült adatai, összességében az árbevételek stagnálására számítanak. Az elektronikai gépgyártásnál, az egyéb feldolgozóiparnál, a gépjármőgyártásnál és a mezıgazdaságnál 6-10 százalékos árbevételcsökkenéssel számolnak. Ennél valamivel kisebb mértékő mérséklıdéssel kalkulálnak a háztartásigépelıállításnál. A legnagyobb bıvülési várakozások azokban az ágazatokban vannak, ahol egy-egy vállalatnál kiugróak bevétel-növekedési kilátások. A cég megszüntetése egyetlen válaszadónál sem merült fel. A kutatásban részt vevı társaságok háromnegyede jelentıs beruházást hajtott végre 2008-ban, ugyanakkor 17 százalékuk a gazdasági válság hatására kénytelen volt leállítani fejlesztéseit. A legnagyobb arányú beruházás a gépjármő- és acélgyártásban, valamint a gyógyszeriparban volt, míg folyamatban lévı fejlesztések a gyógyszer-, az energiaiparban, a gépjármőgyártásban, a szolgáltatásokban és a vegyiparban vannak jelen, ezeket szinte kivétel nélkül folytatni is kívánják. A válaszadók körében a munkaerıköltség átlagosan 32,7 százalékot tesz ki a teljes termelési kiadásból. A cégek közel felének 20 százalék alatti a munkaerıköltség-aránya. A fajlagosan magas munkaerıköltség további kockázati tényezı a piacok elvesztése, szőkülése mellett a létszám mérséklése terén. VG Tanulók Fel szeretnénk hívni azon munkatársak figyelmét, akik még tanulóként léptek be a szakszervezetbe, de közben Audis munkatársak lettek, hogy a tagsági jogviszony megtartásához újra ki kell tölteni a belépési nyilatkozatot és a szakszervezeti irodában leadni. Ennek oka, hogy munkába álláskor egy új törzsszámot kaptak és így változott a jogviszonyuk.

3 AHFSZ HÍREK január Mennyit és hogyan adóztunk 2008-ban Munkáltatói terhek: tételes EHO: 1950 Ft/hó nyugdíj járulék: a bruttó fizetés 24%-a egészségbiztosítási járulék: a bruttó fizetés 5%-a munkaadói járulék: a bruttó fizetés 3%-a szakképzési hozzájárulás: a bruttó fizetés 1,5%-a Összesen: a bruttó fizetés 33,5%-a ,- Ft/hó Munkavállalói terhek: nyugdíj járulék: a bruttó fizetés 9,5%-a, de ban nem kell fizetni éves bruttó ,- Ft jövedelem felett egészségbiztosítási járulék: a bruttó fizetés 6%-a munkavállalói járulék: a bruttó fizetés 1,5%-a személyi jövedelemadó: a bruttó fizetés 18%-a ,- Ft éves jövedelemig, felett 36% szolidaritási különadó: évi ,- Ft jövedelem felett az e feletti jövedelem 4%-a Összesen: a bruttó fizetés 35%-a ,- Ft éves jövedelemig, felette 53% ,- Ft éves bruttó jövedelemig, e felett 47,5% T-online Bizonyára sokan szembesültek azzal a ténnyel, hogy a jelenlegi internet elıfizetési csomagját egy kedvezıbbre szerette volna módosítani, csakhogy ez nem ment olyan egyszerően, mivel az érintett Audis munkatársak egy flotta csomagba tartoznak. Ezzel a problémával sokan megkerestek minket és a munkáltatót is, és ıszintén bevallom nem értettem, hogy tulajdonképpen miért nem tudok módosítani, ezért elkezdtem egy kicsit érdeklıdni. T-pont: nem lehet módosítani, mert nem tudják a flottás ügyfelek szerzıdését módosítani, de a weboldalon lehet illetve, hogy a munkáltatónak kell lemondani a flottás szerzıdést. Weboldal: itt már felcsillant a remény, mert a csomagmódosítást elfogadta a rendszer. Aztán nehogy jól érezzem magam egyik vasárnap délelıtt kaptam egy hívást, hogy ez a megoldás sem jó, mivel flottás vagyok és ık nem tudják módosítani a szerzıdést, de ha a munkáltató lemondja a flottás szerzıdést akkor megoldható a módosítás. A munkáltatónak kell lemondani? Tudomásom szerint a 2008-as évre mindenki már egyéni szerzıdést kötött, de még volt egy gondolatom, mégpedig az a híres szerzıdés, vajon mit tartalmazhat. Ezért megkerestem a munkaügy vezetıjét és a segítségét kértem. Az igazam és a munkáltató igaza is beigazolódott, hogy az Audi Hungaria Motor Kft. és a T-online közötti flottaszerzıdés el lejárt ugyanis határozott idıre kötötte meg a vállalat, tehát a T-online barátunk sok elkerülhetı kellemetlenséget okozott nekünk, valamint ha nincs kedvezmény, akkor flotta sincs. A jelenlegi kapcsolattartó: Gombásné Dányi Mónika,96/ / A hölgy tudott segíteni, tehát valószínő ez a megoldás! HL TEMPO Egészségpénztár Örömmel értesítjük arról, hogy a Tempo Egészségpénztár ismét sikeres évet tudhat maga mögött. Kiszolgálási színvonalunk jelentısen emelkedett, mőködési biztonságunk és likviditásunk tovább erısödött. Több kapcsolódó szolgáltatást kínálunk pénztártagjainknak: a pénztártagság jogán fennálló balesetbiztosítási fedezetet, a kedvezményes kötelezı felelısségbiztosítás és casco lehetıségét, és a szolgáltató partnereinknél elért kiemelt kedvezményeket. A Tempo Egészségpénztár 2008-ban is biztosította tagjai megtakarításainak értékállóságát. Annak ellenére valósult ez meg, hogy 2008-ban a pénzügyi válság keményen sújtotta a pénztári szférát, ezzel komolyan fenyegette az egyéni megtakarításokat. A pénztári ágazatban különösen a nyugdíjpénztárak esetén a vagyonvesztés összességében a befektetett vagyon 20%-át tette ki, mintegy 500 milliárd forintot egy év alatt! A Tempo Egészségpénztár nevében, külön eredményként mégis beszámolhatunk arról, hogy a pénzügyi válság ellenére minden negyedévben, pozitív hozamot könyvelhettünk el! Összességében az elsı félévben mintegy 105 millió forintot oszthattunk fel pénztártagjaink között. (Sajnos ugyanez az idıszak az önkéntes pénztári szektor egészére 6,9%-os veszteséget hozott.) Befektetési szakembereink hozzáértésének köszönhetıen a Tempo Egészségpénztár a tagok egészségcélú megtakarításainak vásárlóerejét meg tudta ırizni! Bár pénztártagjaink vállalták a pénzpiaci befektetések kockázatát a 2008-as év elején, a Pénztár idıben felismerte a pénzügyi visszaesés elıszelét, és visszatért a konzervatív befektetési stratégiához. A Tempo Egészségpénztár mindezek mellett megtette a szükséges lépéseket a hozamszint hosszú távú magas szintő rögzítésére. Ennek eredményeképpen a pénztári befizetés a hosszú távú egészségcélú megtakarítás eszköze is lehet. Pintérné Zlota Anikó - Igazgatótanács elnöke

4 Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója február Kérdések, feleletek - Mikor érvényes az Üzemi Tanács választás? 50. (1) A választási bizottság - a jelöltlistának megfelelıen - elkészítteti a szavazólapokat. A szavazólapra a jelöltek a nevük szerinti ABC sorrendben kerülnek fel. A szavazólapon a szakszervezet által állított jelölt neve mellett a szakszervezet nevét is fel kell tüntetni. 51. (1) Az üzemi tanács tagjait titkos és közvetlen szavazással választják. (2) A szavazólapon a választani kívánt jelölt nevét egyértelmően meg kell jelölni. (3) Érvénytelen a szavazat, ha a) azt nem az 50. (1) bekezdése szerinti szavazólapon adták le; b) nem lehet megállapítani, hogy a szavazatot kire adták le; c) a szavazólapon a megválasztható tagok számánál több jelöltet jelöltek meg. (4) Az üzemi tanács megválasztott tagjának - a 45. (1) bekezdésében meghatározott számban - azokat kell tekinteni, akik a leadott érvényes szavazatok közül a legtöbbet, de legalább a szavazatok harminc százalékát megszerezték. Szavazategyenlıség esetén az adott munkáltatónál fennálló hosszabb munkaviszonyt kell figyelembe venni. 51/A. (1) A választás akkor érvényes, ha azon a választásra jogosultak több mint fele részt vett. Ebbıl a szempontból nem kell figyelembe venni azt a választásra jogosult munkavállalót, aki a választás idıpontjában a) keresıképtelen beteg, b) szülési vagy a ban meghatározott okból fizetés nélküli szabadságon van, c) sor- vagy tartalékos katonai, illetve polgári szolgálatát tölti, továbbá d) egy hetet meghaladó idıtartamú tartós kiküldetésben van, feltéve, hogy a választáson nem vett részt. ÜT választás A bizalmi testület án döntést hozott arról, hogy kik lesznek azok a jelöltek, akik a 2009.március 31-én tartandó Üzemi Tanács választáson az Audi Hungária Független Szakszervezet delegáltjaként indulnak. Azok a tagok, akik a szakszervezet támogatásával jutnak be az Üzemi Tanácsba, minden bizalmi értekezletre meghívást kapnak, és be kell számolniuk az Üzemi Tanácsban végzett munkájukról a bizalmi testület felé. Az AHFSZ által delegált személyek: Beszprémi Sándor 1115 G/GL-1 Dénesné Nagy Sylvia 614 G/FF Csalogány György 6877 G/PD-1 Kelemen Imre 616 G/S Kovács Géza 210 G/GE Nagy György 4864 G/GL-3 Németh Sándor 630 G/S AHFSZ Németi József 68 G/GQ-21 Surányi Szabolcs 4271 G/P4-12 Szalay Gyula 813 G/P6 FSI-22 Szautner Tamás 1407 G/GF-1 Tóth György 91 G/P4-2 Varga Attila 4225 G/P6 FSI-15 Elit 2000 Kft Az Audi Hungária Független Szakszervezet megállapodást kötött az ELIT 2000 Kft. által üzemeltetett OLASZ DIVAT (Gyır, Pálffy u.9.) ruházati üzlettel. A megállapodás alapján minden szakszervezeti tagnak és családtagjai részére 30% kedvezményt biztosít az üzletben forgalmazott ruházati cikkek árából. Az üzlet új és használt ruházatok széles választékával várja az érdeklıdıket. Az üzletben lehetıség van elérhetıséget megadni (telefonszám, ), így az aktuális akciókról idıben értesülést kap, aki erre igényt tart. Ezen kívül folyamatban van gyógycipık forgalmazása is, ebben az esetben több egészségpénztári kártyával lehet majd fizetni. (K H Medicina, Tempo stb.) A megállapodás teljes szövege a oldalon olvasható.

5 AHFSZ HÍREK február Az MSZOSZ Elnökségének közleménye Az igazságosság és a szolidaritás azt igényli, hogy a tehetısebbek többet vállaljanak a terhekbıl. Az MSZOSZ tagszervezeteiben dolgozók naponta szembesülnek a válság következményeivel, tárgyalnak a partnerekkel, dolgoznak ki megoldást a felmerült gondokra. A versenyszféra munkavállalóit hatványozottan érinti a gazdasági recesszió, az erre megfogalmazott kormányzati intézkedés-csomag. Ebben a helyzetben követelmény a munkavállalói érdekek legfelsı szintő képviselete, a konkrét helyzetekrıl szóló ismeret. Tárgyalni kell, meggyızni egymást, hogy jobbítsuk az ország helyzetét. Összefogásra van szükség, minden munkavállaló érdekben. Tisztes szándékban nincs helye önös gazdasági, politikai érdekek képviseletére még oly hangzatos, jól megkomponált honlapokon, háttérbeszélgetésekben, kiadott üzenetecskékben sem. Az eredményes tárgyalás feltétele, hogy a munkavállalói oldal minél egységesebb álláspontot képviseljen. Ennek érdekében az MSZOSZ Elnöksége együttmőködésre szólítja fel az országos érdekegyeztetésben résztvevı szakszervezeti konföderációkat, azok vezetıit, egyúttal visszautasítja a különbségek kiélezésére irányuló megnyilvánulásokat. A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége tagszervezetei közös felelısségnek tekintik a Magyarországon dolgozó valamennyi munkavállaló sorsának alakulását. Ezért veszünk részt vállalati, ágazati és országos érdekegyeztetésben. Egyértelmő, tiszta beszédre van szükség. Éppen ezért leszögezzük, az eddig megismert kormányzati intézkedések kapcsán: nem fogadjuk el a nagyjövedelmek utáni 4 százalékos különadó eltörlését, a járulékok egyoldalú, csak a munkáltatókat érintı csökkentését, az adóváltoztatás megismert formáját, az üdülési csekk, az étkezési jegy megadóztatását, az általános forgalmi adó egyoldalú emelését. Meggyızıdésünk, nem a konfliktusok szélesítése és mélyítése ad megoldást a kialakult helyzetre. Az MSZOSZ a munkavállalók érdekében miként eddig is kész érdemi konzultációkat folytatni a döntéshozókkal az alacsony keresetőeket érintı intézkedésekrıl, a béren kívüli juttatásokat érintı kormányzati szándékról, a személyi jövedelemadó rendszer átalakításáról, a különadó megtartásáról, a nyugdíjakat érintı intézkedési tervezetekrıl, valamint minden olyan kérdésrıl, amely a munkavállalókat, családosokat, nyugdíjasokat érdemben érinti. Az MSZOSZ felelısen kíván tárgyalni a megfogalmazott kormányzati intézkedésekrıl. Ennek érdekében március negyedikére összehívta a Szövetségi Tanácsot, hogy a szervezet eldönthesse milyen lépéseket tegyen a munkavállalók érdekében. Ötvenezer munkahely már biztonságban lehet A válság miatt nehéz helyzetbe jutott vállalkozások újabb 30 milliárd forinthoz juthatnak. A kormány ugyanis elfogadta az uniós forrásból finanszírozott munkahely-megırzési támogatás bevezetését. Az elızetes hírek 20 milliárdról szóltak, ám a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatására szánt 20 milliárd mellé elkülönítettek további 10 milliárdot a nagy cégek számára is. A szociális tárca becslése szerint 50 ezer állást ırizhet meg ez a program. A hozzájárulást várhatóan március végétıl, április elejétıl lehet igényelni. Székely Judit, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkára a tegnapi kormányszóvivıi tájékoztatón azt mondta: addig kitart a munkahelymegtartásra a vállalkozások számára jelenleg biztosított 6 plusz 10 milliárd forintnyi támogatási forrás. A négy plusz egynapos konstrukció lényege, hogy minden ötödik munkanap bérköltségét megtérítik a munkáltatóknak, maximum a munkavállalók 50 százalékáig. VG Jogpont Hálózat Megkezdte mőködését a 850 millió forintnyi európai uniós támogatással létrehozott Jogpont Hálózat, az országban elsıként az észak-magyarországi régióban. Az ingyenes jogsegélyszolgálatot munkavállalók és munkaadók egyaránt igénybe vehetik közölte Szalári István projektmenedzser sajtótájékoztatón kedden Miskolcon. Ismert, hogy jogsegélyszolgáltatás eleve számos helyen, például a regionális munkaügyi központokban is elérhetı. Gyırben a következı helyen és idıben van ügyfélfogadás: Gyır, Csaba u.16. hétfı, szerda Gyır, Teleki L.u 53. kedd További jogpontokról a oldalon lehet informálódni.

6 Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója március Kérdések, feleletek - Milyen elrendelési szabály van a rendes munkaidın túli munkavégzés esetében ha azt munkaidıkeret terhére rendelik el? Ugyanaz a szabály vonatkozik a munkaidın túli munkaidıkeret terhére történı elrendelésre, mint a pihenınapon történı munkavégzésre. KSZ A munkáltató a munkaidı-beosztást legalább öt nappal korábban a vállalatnál szokásos módon, legalább egy hétre vonatkozóan közli. Ennek hiányában az utolsó munkaidı-beosztás az irányadó. Majális 2009 A hagyományokhoz hően az Audi Hungaria Érdekvédelmi Szövetség 2009-es évben is megvendégeli tagjait a Kiskúton tartandó majálison. Ez azt jelenti, hogy minden szakszervezeti tag és közvetlen hozzátartozója egy pár virsli és egy korsó sör vagy pohár üdítı elfogyasztására lesz jogosult a helyszínen. Ezen kívül további rendezvények várhatóak, de a részletes mősort majd a késıbbiekben tesszük közzé. Az elızetes igényeket kérnénk, hogy jelezzétek a bizalmiaknak vagy a szakszervezeti irodában. Kommunikáció A PD motorszerelde dolgozói fórumon azt kifogásolták a munkatársak, hogy ritkán vagy egyáltalán nem jut el hozzájuk a szakszervezet munkájával kapcsolatos információ. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy szakszervezeti tagjaink és mások számára is több olyan lehetıség is rendelkezésre áll ahol tudnak informálódni az aktuális dolgokról (weboldal, AHFSZ tájékoztatók, személyesen a szakszervezeti irodában vagy telefonon.). Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem lehet ezen még javítani, ezért a továbbiakban egy olyan lehetıség áll rendelkezésre, hogy aki küld egy -t a címre akkor számára is kézbesítésre kerülnek az aktuális információk és hírek. Tovább bıvül az üdülési csekk felhasználhatósága A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány célja, hogy a kedvezményes üdülési csekk kibocsátásával, forgalmazásával elısegítse a lakosság életminıségének javulását. Folyamatosan keressük azon szolgáltatókat, akik tevékenységükkel hozzájárulhatnak a kitőzött célok megvalósításához. Az elmúlt tíz éves gyakorlat alapján, azokon a területeken bıvítjük az üdülési csekk felhasználhatóságát, amelyek hozzájárulnak a pihenéshez, az üdüléshez, a kikapcsolódáshoz, az egészségmegırzéshez, a betegség megelızéshez, és a szabadidı sporthoz. Az üdülési csekkekkel rendelkezık az eddigi 27 típusú szolgáltatás mellett a jövıben az alábbi új területeken vehetnek igénybe szolgáltatásokat: - felnıttképzés - autópálya használat - mozijegyvásárlás - könyvtári szolgáltatás - gépkocsi-, motorkerékpár, lakókocsi és utánfutó kölcsönzés - internet szolgáltatás - sétarepülés - egészségbiztosítás Országos demonstráció Az Országos Szakszervezeti Szövetség által április 4- re meghirdetett demonstráció az adótörvények változtatása miatt április 18-ra lett elhalasztva. Ezen a demonstráción képviselteti magát az Audi Hungaria Érdekvédelmi Szövetség is, ezért a szakszervezetek buszokat indítanak Budapestre. Kérjük azon munkatársakat, akik részt szeretnének venni a demonstráción, hogy 2009.április 08-ig jelentkezzenek a szakszervezeti irodában. Jelentkezéskor kérjük, munkatársaink adják meg elérhetıségüket, hogy programváltozás esetén értesíteni tudjuk ıket.

7 Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója március Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft-nél történt és megállapodásban rögzített alapbéremelések, és egyszeri kifizetések ben évben alapbéremelés, és egyszeri kifizetés: A 2007-re vonatkozó VBK keretösszege Ft-ra emelkedett április 01-jétıl, alapbéremelés munkatársanként bruttó Ft, január 01-jétıl március 31-ig tartó idıszak béremelésének kompenzálására egy egyszeri kifizetésre került sor bruttó Ft összegben. A év VBK keret emelése plusz Ft-tal évre megállapodás történt egy egyszeri kifizetésrıl bruttó Ft értékben, bérkifizetésként, vagy Ft VBK-s összegben évben alapbéremelés, és egyszeri kifizetés: 2008-ra vonatkozó VBK keretösszeg Ft-ra emelkedett január 01-jétıl alapbéremelés munkatársanként bruttó Ft január 01. és július 01. idıpontokban átlagosan bruttó Ft került egyszeri kifizetésekre ami +- 10% differenciálással történhettek, akár készpénz, vagy Ft VBK-s összegben a +- 10% differenciálás figyelembevételével évben alapbéremelés helyett 10 nap pótszabadság, és egyszeri kifizetés: 2009-re vonatkozó VBK keretösszeg Ft-ra nıt év folyamán két alkalommal kerül sor úgynevezett egyszeri kifizetésre. Az egyszeri kifizetések összege bruttó Ft, VBK választása esetén a felhasználható keret összege Ft. A 10 nap AHM pótszabadság minden munkatársra átlagosan Ft egyenértékben számolandó. A 2010-es gazdasági elırejelzések tükrében felek megállapodást kötnek ennek részben vagy egészben történı alapbéresítésérıl, a 10 napnak minden nappal való csökkentése helyett átlagosan 750 Ft alapbéremelésre lesznek jogosultak. A 2009-es évet 2,5%-os inflációs elırejelzéssel számolták, az ezt meghaladó infláció kompenzálására a 2010-es bérmegállapodásban kerül sor évben alapbéremelés : január 01-jétı munkatársanként Ft átlagos alapbéremelésre kerül sor. A munkatársankénti tényleges juttatás a munkakörértékelés eredményeinek függvényében lehet ezen összegnél magasabb alapbéremelés, de lehet olyan egyösszegő kifizetés is, amely nem alapbéresedik. Ennek részletes szabályozásáról a tárgyalások folynak, megállapodás a késıbbiekben szükséges.

8 Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója április Kérdések, feleletek -Milyen szabály vonatkozik az AHM pótszabadságok elrendelésére? AHM pótszabadság es bérmegállapodás 2. pontja: Az AHM pótszabadság elrendelésére nem a szabadság elrendelés Mt. szerinti szabályozása (többek között a 30 nappal korábbi elrendelés sem) érvényes. A kiadásáról a munkáltató az Érdekvédelmi Szövetség egyetértésével dönt és 20 nappal elıbb értesíti a munkatársakat. Az elrendelés kommunikálása a munkáltató feladata. A pótszabadság 2-re nincs semmilyen elrendelésre vonatkozó szabályozás, mert ezt a döntést az ügyvezetés saját hatáskörében hozta meg. -Mennyi szabadság jár gyermekszületés esetén az apának? Ebben az esetben nem szabadság, hanem munkaidıkedvezmény illeti meg az apát. Mt.138/A (1) Gyermeke születése esetén öt munkanap munkaidı-kedvezmény illeti meg az apát, melyet legkésıbb a születést követı második hónap végéig kérésének megfelelı idıpontban köteles a munkáltató kiadni. A munkaidı-kedvezmény tartamára távolléti díj jár. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kedvezmény abban az esetben is megilleti az apát, ha gyermeke halva születik, vagy meghal. (3) Az (1) bekezdés alkalmazása során apa alatt a szülıi felügyeleti jogot gyakorló vér szerinti vagy örökbe fogadó apát kell érteni. (4) A munkaidı-kedvezmény tartamára járó távolléti díj kifizetése - az állami költségvetés terhére - kormányrendelet alapján történik. Üzemi Tanács Az Üzemi Tanács újonnan megválasztott tagjai án tartandó alakuló ülésen egyhangúlag Kelemen Imrét választották az ÜT elnökének helyettesének pedig Kiss Lászlót. Az Üzemi Tanács összetétele a következı: Kelemen Imre elnök /AHFSZ/ Kiss lászló elnökh. /VASAS/ Németh Sándor /AHFSZ/ Dénesné Nagy Sylvia /AHFSZ/ Beszprémi Sándor /AHFSZ/ Váradi István /EGYÉNI/ Varga Attila /AHFSZ/ Németi József /AHFSZ/ Surányi Szabolcs /AHFSZ/ Kovács Géza /AHFSZ/ Tóth György /AHFSZ/ Szalay Gyula /AHFSZ/ Kránicz János /VASAS/ Majális Az elızı AHFSZ hírekben már közöltük, hogy az idén is az Audi Hungaria Érdekvédelmi Szövetség megvendégeli tagjait egy sörre vagy üdítıre és egy pár virslire a Kiskúton tartandó majálison. Ezzel kapcsolatban sokan megkerestek minket, hogy mikor vehetik át a bonokat. Az elızı évekhez hasonlóan a helyszínen felállított szakszervezeti sátorban lehet majd a bonokhoz hozzájutni. Kérünk mindenkit aki élni szeretne a lehetıséggel, hogy hozza magával a belépıkártyáját, mert a kollégák ez alapján tudják ellenırizni, hogy valóban a tagsághoz tartoznak. Színház A 2008/2009-es évadban az Audi Hungaria Érdekvédelmi Szövetség öt alkalommal tudott színházi elıadásokra biztosítani jegyeket a tagság részére. Négyszer a Made in Hungaria címő musicalre egyszer pedig az Isten pénze címő darabra lehetett az igényeket leadni. Ebben az évadban így 1240 fı vette igénybe a szakszervezet által nyújtott lehetıséget Az AHÉSZ csak a bérletszünetes elıadásokra tud jegyeket vásárolni és legalább száz darabot kell rendelni, mert a kedvezményt csak ebben az esetben tudja biztosítani a színház. Természetesen törekszünk a 2009/2010 évadban is arra, hogy minél több elıadásra tudjuk biztosítani a színházlátogatást a tagságunk számára.

9 Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója május Kérdések, feleletek - Határozott idejő szerzıdéssel rendelkezıknek mennyi PSZ1 jár? Bérmegállapodás évi piaci igazítás 2. pontjában: A határozott idejő szerzıdéssel rendelkezı munkavállalóknak a 10 nap idıarányosan kerül megállapításra, a kiadásra pedig a terület egységes elrendelésétıl eltérı idıpontban is sor kerülhet (elıre hozottan) az Érdekvédelmi Szövetség elızetes tájékoztatásával. - Az 52 hetes munkaidıkeretben, hogyan van szabályozva a hétvége? Megállapodás a munkaidı szabályozásáról és a foglalkoztatásról és ezek termelési igényekhez való igazításáról a gépjármő, szerszám és motorgyártás területén: Megállapodás 1. pontjában: Az 5 és 7 napos munkarendek esetében a munkáltató garantálja, hogy minden munkavállaló minden hónapban legalább egy alkalommal egy teljes hétvégén (szombat-vasárnap) mentesül a munkavégzés alól, figyelemmel a rendkívüli munkavégzésre is. 5 nap 2 mőszakos munkarend esetében a munkáltató vasárnapra munkavégzést nem rendelhet el. (4) A fiatal munkavállaló esetében a 123. (2)-(3) bekezdése, valamint a 124. (2)-(5) bekezdése nem alkalmazható. (5) A fiatal munkavállaló éjszakai munkára, rendkívüli munkavégzésre, valamint ügyeletre, illetve készenlétre nem vehetı igénybe. (6) Az (1)-(5) bekezdés rendelkezéseitıl eltérni nem lehet. Horgászverseny 2009, családi vasárnap Elérkezett az idı a Nagy ho-ho-ho horgászok és az uszonyosok csatájára. Az Érdekvédelmi Szövetség tagjai számára hatodik alkalommal június 14-én rendezi meg a horgászversenyt a nagybajcsi horgásztavon. Az elmúlt évekhez hasonlóan most sem csak a horgászoknak kínálunk szórakozási lehetıséget, hanem az ıket elkísérı családtagok és szurkolók részére is. A gyerekeknek rendelkezésre áll a játszótér és kipróbálhatják a póni lovaglás élményét, valamint ezen a napon lehetıség lesz egy kis sétakocsikázásra és a tekepálya 13 óráig mindenki számára rendelkezésre áll. - Milyen eltérı szabályok vonatkoznak a fiatal munkavállalókra? 129/A. (1) A fiatal munkavállaló munkaideje legfeljebb napi nyolc óra, illetve heti negyven óra lehet. Fiatal munkavállaló esetében egy hétnél hosszabb munkaidıkeret nem alkalmazható. A munkaidı megállapításánál a több munkáltató részére történı munkavégzés munkaidejét össze kell számítani. (2) Ha a fiatal munkavállaló napi munkaideje a négy és fél órát meghaladja, részére legalább harminc perc munkaközi szünetet kell biztosítani. (3) A fiatal munkavállaló esetében a 123. (1) bekezdése szerinti napi pihenıidı mértéke legalább tizenkét óra. A horgászhelyek sorsolására reggel 8 órakor kerül sor és 9 órakor megkezdıdik a viadal és 12 óráig fog tartani. A szervezık folyamatosan ellenırzik a verseny szabályosságát és lemérik a kifogott halak súlyát. Mivel az Érdekvédelmi Szövetség egész napra kibérli a tavat ezért a verseny befejezése után is lehetıség van a horgászatra.

10 AHFSZ HÍREK május Magyarország versenyképessége Garamhegyi Ábel, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium illetékes szakállamtitkára, külgazdasági kormánymegbízottja szerint a gyengébb forint és a munkára rakódó terhek csökkentése javította Magyarország versenyképességét az utóbbi hónapokban, középtávon évente 4-5 milliárd euró külföldi mőködı tıke beáramlása a reális Magyarországra. A befektetık körében egyébként sem alakult ki olyan kedvezıtlen kép Magyarországról, mint amilyen a szélesebb közvéleményben külföldön - mondta Garamhegyi. Nem véletlen, hogy az új befektetések között nagyon sok az olyan vállalatok bıvítése, illetve új projektje, amelyek már korábban megtelepedtek Magyarországon. Emellett a megkeresések alapján az is látszik, hogy számíthatunk befektetésekre - és így új munkahelyek teremtésére - különbözı európai termelıbázisok áttelepítése révén is. Így Szlovákiából, Spanyolországból vagy éppen Olaszországból hozhatnak hozzánk termelést nemzetközi cégek. Jelenleg 37 nagybefektetıvel tárgyalnak szerzıdéskötések elıkészítésérıl az egyedi kormánydöntéssel odaítélhetı komplex támogatási konstrukció keretében. Ezek összesen 423 milliárd forint beruházást, és 11 ezer új munkahelyet jelenthetnek. Kevésbé elıkészített fázisban 60 megállapodás van milliárd forint beruházási elképzeléssel, amelyek mintegy 30 ezer új munkahely létesítését ígérik. Világgazdaság Jövı májustól két év a GYES A munkaviszonyhoz, illetve biztosítási idıhöz kötött juttatás, azaz a terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS) és a gyermekgondozási díj (GYED) jogosultsági ideje 180 napról 365-re emelkedik. Ez azt jelenti, hogy a kismamának minimum 365 nap munkaviszonnyal kell rendelkeznie ahhoz, hogy kapjon TGYÁS-t, majd GYED-et. A terhességi-gyermekágyi segélynél változás még, hogy a jogszerzı idıbe nem számítható be a felsıoktatásban eltöltött idı egésze, hanem csak 180 napot lehet majd belekalkulálni. A szociális tárca számításai szerint a GYED-re vonatkozó változások az igénybevevık alig 5 százalékát érintik majd. A GYED továbbra is a gyermek kétéves koráig jár majd. A gyermekgondozási segélynél (GYES) a jövıben sem lesz szükség jogszerzı idıre, ám ennek idıtartama háromról két évre csökken, kivéve az ikerterhességeket, ahol továbbra is három évig kapják a kismamák a pénzt. Az elızetes számítások szerint 2012-ben 3,6 milliárd forint, 2013-ban pedig 14 milliárd forint megtakarítást jelentene az államnak a GYES idejének csökkentése. A három vagy több gyermeket nevelıknél a gyermeknevelési támogatás (GYET) eddig a legkisebb gyerek hároméves korától nyolc éves koráig járt. A törvénymódosítással az alsó határ három évrıl két évre módosul, a felsı határ azonban nem változik. Ez azt jelenti, hogy egy évet nyernek a fıállású anyák. A kormány szándéka szerint a családi pótlék nem szőnik meg, ám annak összege sem idén, sem pedig jövıre nem változik. Eddig évente átlagosan négy-öt százalékkal emelték - ez marad el a következı idıszakban. Errıl a 2010-es költségvetés szavazásakor dönt az Országgyőlés. Index Nyaralás 2009 Üdülési csekkbıl: Hova? Mennyiért? Ezen kérdések megválaszolására szeretne segítséget nyújtani az Audi Hungaria Független Szakszervezet. Kedvezı ajánlatokat kapott szakszervezetünk a tagjai számára a Kisbér Touristtól. Egy kis kedvcsináló: Balatonfüred Hotel Annabella akció ig: csak június 15-ig történı befizetéseknél érvényes: 8 nap/7 éjszaka: Ft helyett: Ft/fı 6 nap/ 5 éjszaka: Ft helyett: Ft/fı Elhelyezés: 2 ágyas, erkélyes szobák; fürdıszoba, WC, TV, telefon, mini bár. Étkezés: svédasztalos reggeli és svédasztalos vacsora Szolgáltatások: étterem, sörözı, saját strand, fedett úszómedence, kerti medence, szauna Vonyarcvashegy 7 nap/6 éjszaka Elhelyezés: Üdülıházakban a tóparton, saját stranddal, 2-4 ágyas szobák; zuhanyozó, WC, TV, hőtıszekrény. Étkezés: önellátó Szolgáltatások: étterem, saját strand, teniszpálya, gyermek medence, játszótér, parkoló. Részvételi díj Ft/fı: Ft/fı/hét - gyermekeknek kedvezmény További nyaralási lehetıségek a oldalon az ajánló menüpont alatt olvashatók. Mindenkinek kellemes idıtöltést és napsütéses napokat kívánunk a nyaralás idejére.

11 Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója június Egy újabb sarc a kormánytól Szollár Domokos az MTI-nek elmondta: a kormány döntött arról, hogy milyen módosító indítványokat támogat az Országos Érdekegyeztetı Tanáccsal (OÉT) történt tárgyalást követıen. A kabinet, a bizottsági módosító indítványokkal együtt, összesen több mint ötven, a jövı évi adótörvény-javaslatot módosító indítványt fogadott be. Az OÉT-vel való pénteki tárgyalást követıen a kabinet arról döntött, hogy a béren kívüli juttatások közül a kedvezményes kulcs alá tartozzon a helyi közlekedési bérlet, az üdülési csekk (a minimálbér összegéig), a melegétkezési-jegy (havi 18 ezer forintig), az önkéntes pénztári befizetések (a minimálbér feléig), az iskolarendszerő képzés (a minimálbér 2,5-szereséig), valamint az iskolakezdési támogatás (a minimálbér 30 százalékáig). Továbbra is adómentes maradna a munkáltató által kedvezményesen vagy ingyenesen biztosított számítógép- és internethasználat. A kormány rendeletet hoz arról, a földhivatalhoz idén június 30-ig benyújtott lakóingatlan eladásról szóló szerzıdések esetében teljes egészében a 20 százalékos áfa-kulcsot kell alkalmazni. Szintén ide tartozik, hogy a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás még ez év nyarán, várhatóan július elején, a kedvezményes, 18 százalékos áfakulcs alá kerül. A kormányszóvivı felidézte: az elfogadott módosító indítványok között van az is, hogy mentes lesz az ingatlanadó megfizetése alól a szakszervezet tulajdonában álló üdülı, ha az üdülıt az üzemeltetési idıszaka alatt képzıdı vendégéjszakák legalább 50 százalékában szakszervezeti tag vagy annak közeli hozzátartozója veszi igénybe. Szollár Domokos a bizottsági módosítók kapcsán hozzátette: a helyi iparőzési adónál a kormány ragaszkodik ahhoz, hogy ezt az adóhivatal szedje be a jövı évtıl, ugyanakkor az önkormányzatoknak mérlegelési joguk lesz, hogy a területükön lévı vállalkozások közül melyik kapjon mentességet ennek fizetése alól, illetve mekkora legyen a kivetett adó mértéke. A szóvivı emlékeztetett, hogy a parlamenthez beterjesztett törvényjavaslat még azzal számolt: az APEH által beszedett iparőzési adót a központi adóhatóság a befizetési határidıt követıen legfeljebb 35 napon belül továbbítja a helyi önkormányzatoknak, de az önkormányzatokkal folytatott legutolsó egyeztetések alapján a kormány módosította javaslatát. Az új javaslat szerint az átutalás a befizetési határidıt megelızı munkanapon megtörténik - szögezte le a kormányszóvivı. Mint mondta, szabályozzák azt is, hogy az APEH hogyan utalja át márciusban és szeptemberben az elılegeket, valamint milyen elszámolási formában zárja le az adóévet decemberben és májusban. Ennek az a lényege, hogy az önkormányzatok semmiképpen sem juthatnak kevesebb pénzhez, mint amennyi iparőzési adót befizetnek a vállalkozók - hangsúlyozta Szollár Domokos. Felhívta a figyelmet: a tervezett szabályozás azt eredményezi, hogy a központi költségvetés az iparőzési adónál elıfinanszírozást biztosít az önkormányzatok számára, mivel elsısorban az elılegfizetésnél nem a befizetett, hanem a bevallott összegeket utalja az APEH, s csak késıbb korrigál. Szollár Domokos a vagyonadóról szólva kiemelte, hogy az adó mértéke változott a korábbi tervekhez képest: a 30 millió forintnál nagyobb értékő ingatlanok esetében 0-30 millió forint között 0,25 százalék, millió forint között 0,35 százalék, 50 millió forint felett pedig 0,5 százalék lesz jövıre a három kulcs. Hozzátette, hogy továbbra is megmarad az a rendelkezés, miszerint a 30 millió forint alatti lakóingatlanok tulajdonosai mentesülnek az adó megfizetése alól, de változás lenne az, hogy ez a mentesség csak akkor járna, ha az adóalanynak legalább 50 százalékos tulajdonában van az ingatlan, amelyben életvitelszerően benne is lakik. Nem kellene adót fizetni akkor sem, ha az adóalanynak több lakóingatlanban - lakásban vagy üdülıben - van tulajdona vagy vagyoni értékő joga, és ebbıl a második forgalmi értéke a 15 millió forintot nem éri el - közölte. MTI

12 AHFSZ HÍREK június Több mint 60 kg hal Újra eltelt egy év és egy új gyıztest avathattunk 2009.június 14-én a nagybajcsi horgásztavon. Az idén nagyon szép napsütéses idıben zajlott az egész horgászverseny. A idei fogott uszonyosok súlya több mint hatvan kiló volt, ami meghaladta a tavalyi értéket. Összesen 30 fınek akadt a horgára valamilyen hal, ami a pár centistıl a négy kilogrammosig terjedt. A szokásokhoz híven reggel nyolckor elkezdıdött a sorsolás majd kilenc órakor a verseny. A csata megkezdését követıen a szervezık minden résztvevınek és családtagjainak virslit fıztek reggelire, ami nagy sikernek örvendett, ezen kívül az egyik kollégánk Tálos Attila G/P6-26 bizonyságot tett fızıtudományáról és egy fantasztikusan finom marhapörköltet készített bográcsban a jelenlevık részére. A verseny délben zárult és a mérlegelést követıen a következı eredmény született. Elsı helyen Váradi Pál G/PT-4 végzett 6,4 kg hallal majd Vicsápi Zoltán G/PT-4 követte 4,94 kg kopoltyússal, a - dobogó harmadik fokára - pedig Knausz Ferenc G/GL-2 került 4,36 kg fogott uszonyossal. Ezen kívül díjazva lettek a IV. V. és VI helyezettek is illetve a legnagyobb halat fogó pecás, név szerint Kovacsics Tamás, akinek egy négy kilós hal akadt a horgára. Balról jobbra: Kovacsics Tamás (5.), Kiss Vendel (4.) Váradi Pál (1.) Vicsápi Zoltán(2.) Knausz Ferenc(3.) Kocsis János (6.) Az Audi Hungaria Érdekvédelmi Szövetség jövıre is megszervezi a mostanra már hagyományosnak mondható éves horgászversenyt. Találkozunk 2010-ben is. A versenyen készült fotók megtekinthetık a oldalon a galéria menüpont alatt. Hajókirándulás Az Érdekvédelmi Szövetség idén három alkalommal, programmal egybekötött hajókirándulást szervez. Az elsı alkalom július 11-én lesz, amire már most elkeltek a jegyek. A további alkalmak elıreláthatólag augusztus 1. és szeptember 5-én várhatóak. Sajnos a hajó befogadóképessége 35 fı és a nagy érdeklıdésre való tekintettel az üzemeltetı idén csak három alkalommal tudja biztosítani a kirándulást, mert a többi napokra már foglalt a hajó. Dunaferr: megállapodtak! Megszületett az egyezség az ISD. Dunaferr Zrt. és a vállalat szakszervezetei között az idei bérfejlesztésekrıl, s egyéb kifizetésekrıl. A nem kis áldozatot hozó megállapodás fejében a cég vezetése 2010 végéig nem módosítja a kollektív szerzıdést, s további elbocsátások sem várhatók a vasmőben. Az ISD Dunaferr Zrt. vezetése, valamint a vállalat két szakszervezete tegnap este aláírta a felek közti új megállapodást az idei évre tervezett kifizetésekrıl, bérfejlesztésekrıl, számolt be errıl a Napi Gazdaság internetes oldal. Részletben fizetnek A frissen aláírt egyezség értelmében a bérfejlesztés, illetve egyéb, a kollektív szerzıdés alapján járó kifizetések átütemezése jelentette a megállapodás alapját, mely szerint az idei év júliusára tervezett 5,5 százalékos bérfejlesztés felét 2010-ben míg a másik felét egy évvel késıbb, 2011-ben kapják meg a cégcsoportnál dolgozók, ami körülbelül négymilliárd forintos ideiglenes megtakarítást jelent a vállalatnak. Hasonló módon, két részletben kapják meg a ból átütemezett karácsonyi juttatásokat és teljesítményösztönzıket a dolgozók, akik 2010 márciusában, illetve júniusában juthatnak hozzá a tavalyi évrıl elmaradt pénzüknek, míg a vállalat eredményeitıl függı nyereségrészesedést 2010 elsı, illetve második negyedévének utolsó napján fizeti ki a cégcsoport. Maradnak a munkahelyek A nem kis áldozat fejében az ISD. Dunaferr Zrt. vezetése írásban elkötelezte magát arra, hogy június 30-ig, a korábban bejelentett kétszáz fın felül nem lesz létszámleépítés a vállalatnál, s ezen felül megállapodás született arról is, hogy az érvényben lévı kollektív szerzıdés módosításáról december 31- ig lemond a vállalat. Mint arról a Napi Gazdaság beszámolt, a nyugdíjasoknak járó, fél éve szüneteltetett juttatás kifizetését is megkezdik, júniusra 9 700, júliusra forint értékben, a dolgozók pedig Mucsi Zoltán szakszervezeti vezetı szerint megkapják a mőszakpótlékokat, a pénztári befizetéseket, valamint az étkezési utalványokat is.

13 Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója július-augusztus Kérdések, feleletek A képzési keret mire használható fel és mikor? Megállapodás 8.pontja A képzési keret teljesítése a munkatársak heti pihenınapján történik vasárnap kivételével, legalább 7 munkanappal elıre történt bejelentés alapján. Megállapodás 10. pontja A felhasználás a munkáltató döntése alapján történhet kizárólag elméleti, képzési, kommunikációs célra. (Nem fordítható a termelıterületeken történı munkafolyamatok gyakorlati betanítására) Tisztségviselınk a 13-ban Az Audi 100 éves jubileumára olyan munkatársakat kerestek, akik a munkájuk mellett valamilyen hobbit őznek és ezt képviselni is tudják az Audi AG-ban. Több ezer jelentkezıbıl választották ki azt a tizenhárom fıt akikkel interjú készült a német Audi mobil extra újságban. Nagy örömmel vettük mikor kiderült, hogy az Audi Hungaria Motor Kft. munkatársai közül az egyik szakszervezeti tisztségviselıt választották be a tizenhárom fıs csapatba, név szerint Sándor Istvánt az R4 Global alapmotor szerelde munkatársát és szakszervezeti bizalmiját. Képzési keret felhasználása esetén, hogyan történik a kifizetés? Megállapodás 11. pontja A pihenınapon való ilyen célú megjelenés az Mt. szabályainak figyelembe vételével a pihenınapon történı munkavégzés pótlékjával kerül kifizetésre, azzal az eltéréssel, hogy az alapbér a naponta megállapított csökkentett munkaidı ellenére, az egyenletes bérkifizetés érdekében, havonta kifizetésre kerül független a hónapban teljesített képzési napok számától. Nyomtatványváltozás A Gyır Moson Sopron Megyei Fıügyészség formailag kifogásolta a szakszervezeti segélykérılapot, ezért a kifogásolt pontban változtatást eszközöltünk. Az új segélykérılap letölthetı a nyomtatványok menüpont alatt július 1-tıl csak az új formátumon beadott kérelmeket tudjuk elfogadni! Iskolakezdés A beiskolázási támogatást tıl ig lehet igényelni. Az igényléshez szükséges a kitöltött segélykérılap és gyerekenkénti iskolalátogatási igazolás. A támogatás mértéke 5000Ft/gyerek és azon az éven még jogosult a tag kérni mikor a gyereke betölti a 19. életévét. Megkérdeztük Istvánt, hogy milyen fogadtatása volt a munkatársak körében a tizenháromba jutás? - Sokan jöttek gratulálni, és ahogy már az Audiban megszokott elkezdıdtek a jóindulatú cikizések, amit én abszolút pozitívként élek meg. Milyen érzések kavarognak benned? - Nagyon örülök, hogy a cukrászatot még a német kollégák is érdekesnek és különlegesnek tartják, valamint büszkeséggel tölt el, hogy képviselhettem a magyar munkatársakat egy német újságban.

14 AHFSZ HÍREK július-augusztus Voltak már máshonnan is visszajelzések? - Meglepve tapasztaltam, hogy az újság megjelenését követıen szinte azonnal süteményes receptek után érdeklıdtek a magyar és német kollégák. Egyszerő volt engem megtalálni mivel szerepelek a vállalati levelezı címlistában, így a munkám, hobbim, szakszervezeti teendıim mellett egy halom levélre is válaszolnom kell az elkövetkezendı idıkben. Végezetül pedig gratulálunk, és sok örömöt kívánunk a munkádban és hobbidban. - Köszönöm szépen és most már elhiszem, hogy mindenkinek jár a tizenöt perc hírnév. Szabadság Tájékoztatjuk tagságunkat, hogy tól ig a szakszervezeti iroda zárva lesz. Rendkívüli esetekben természetesen telefonon elérhetıek leszünk. Kérelmeket tól ig le lehet adni az Üzemi Tanács irodában Kelemen Imrének, az ezt követı idıszakban pedig az ÜT iroda mellet lévı postaládába lehet bedobni. Elérhetıségek: Németh Sándor 30/ Háromi László 30/ Szabó István 30/ Hajókirándulás Nagy sikert aratott a Gönyő-Komárom útvonalon szervezett hajókirándulás. Összesen három alkalommal hirdettük meg a hajókázási lehetıséget és szinte napok alatt betelt a létszám mindhárom idıpontra. Sajnos, ahogy az elızı AHFSZ hírekben írtuk a nagy érdeklıdésre való tekintettel sem tudunk több alkalommal kirándulást indítani, mert a hajó más idıpontokban már foglalt. A nagy érdeklıdés viszont megerısítette bennünk, hogy jövıre is lehetıséget kínálunk tagságunknak egy kis hajókázásra. Kitüntetés Kelemen Imrének Kelemen Imre az Audi Hungaria Független Szakszervezet tisztségviselıje, a Vasas Szakszervezet tagja és az Audi Üzemi Tanácsának elnöke a Vasas Szakszervezeti Szövetség elnökségétıl Terszász Károly emlékplakett kitüntetést kapott az érdekvédelem területén nyújtott hosszú éves munkájáért. A kitüntetést Balogh Béla a Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke adta át. Kelemen Imre elmondta, hogy az érdekvédelem egy olyan terület ahol nagyon sok elvárásnak kell egyszerre megfelelni és vannak olyan helyzetek, amikor sajnos nincs jó döntés mindenki számára, de a többség érdekét szem elıtt tartva kell az irányt meghatározni. Ez már sokk!!! Egyik nap böngészgettem a KSH honlapját és egy nagyon érdekes dolgot találtam a 2008-as létminimum és a minimálbér között. Létminimumértékek egy háztartásra számítva: 1 felnıtt Ft/hó 1 felnıtt 1 gyermekkel Ft/hó 1 felnıtt 2 gyermekkel Ft/hó és így tovább. Létminimumértékek egy fıre számítva: 1 felnıtt Ft/hó 1 felnıtt 1 gyermekkel Ft/hó 1 felnıtt 2 gyermekkel Ft/hó és így tovább. Ezek az adatok nagyon szépek és jók, csak ha ehhez hozzáfőzöm még, hogy 2009-ben a minimálbér bruttó Ft, azaz a járulékok levonása után a dolgozó polgár hazavisz Ft-ot, akkor felmerül az a kérdés, hogy az milyen ország ahol a létminimumot nagyobb összegben határozzák meg, mint a minimálbért, amiért egy hivatalosan bejelentett embernek napi nyolc órát kell dolgozni. Hab a tortára, hogy a létminimum összege évrıl-évre nagyobb mértékben nı, mint a minimálbér! H. L.

15 Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója szeptember Elnökség Az Audi Hungaria Független Szakszervezet elnökségét az ügyészségi vizsgálat alapján hét fısre kellett kibıvíteni. A bizalmi testület 2009.szeptember 07-én megtartott értekezletén Kiss Pétert (G/P4-16) és Nagy Györgyöt (G/GL-2) választotta elnökségi tagoknak. A hét fıs elnökség tagjai így a következık: Németh Sándor elnök Szabó István gazdasági elnökh. Háromi László szoc.pol.elnökh. Csalogány György ált. elnökh. Nagy György elnökségi tag Kiss Péter elnökségi tag Surányi Szabolcs elnökségi tag Segélyek utalása Az Audi Hungaria Független Szakszervezetnél 2009 szeptemberétıl a segélyek utalási rendje megváltozott. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a beérkezı segélyek utalása minden hét csütörtökén történik egy csomagban. A változtatás költségileg kevesebb és átláthatóbbá válik az utalás teljesülése. Színház Ismét megkezdıdött a színházi évad. Természetesen az Audi Hungaria Érdekvédelmi Szövetség a 2009/2010- es évadra is lehetıség szerint a legtöbb alkalommal próbálja biztosítani a színházi elıadásokra való eljutást tagjai és családjuk részére. Az évad elsı elıadására a Csárdáskirálynıre nagyon nagy érdeklıdés volt. Az általunk igényelt jegyek (327 db) három nap alatt fogytak el. Jelenleg az Isten pénze címő musicalre lehet jegyeket igényelni, annyi változással a korábban kiadottaktól, hogy az igényeket 2009.október 14-ig kell leadni és a fizetési határidı is október 14. Hírek, tájékoztatók Továbbiakban is lehetıség van arra, hogy a szakszervezet által kiadott híreket, MSZOSZ sajtófigyelést, meghirdetett kirándulásokat, színházi eladásokra való eljutás lehetıségeit és egyéb információkat az otthoni címre megküldjük a tagjaink részére. Ehhez csak egy küldésre van szükség a címre. Természetesen igényeiteket telefonon is jelezhetitek felénk. 30/ ; 30/ ; 30/ és a 96/ telefonszámon valamint a bizalmiaknál. Jogsegélyszolgálat Az elmúlt idıszakban sokan érdeklıdtek, hogy mit foglal magába a szakszervezet által biztosított jogsegélyszolgálat. Akkor egy rövid tájékoztató: Minden szakszervezeti tagnak lehetısége van arra, hogy bármilyen ügyben tanácsot kérhessen a szakszervezet jogászától. Amennyiben valaki megbízást ad az ügyvédnek, abban az esetben a költségeket a tagnak kell állnia. Ez alól kivételt képeznek azok az esetek amikor egy tag munkaügyi pert indít a munkáltatóval szemben. Ebben az esetben a költségeket a szakszervezet fizeti egy elızetes egyeztetést követıen. A szolgáltatás igénybevételéhez egy igazolást állítunk ki a tagsági jogviszonyról, amit a jogásznak kell átadni. Most jön a Családosokk Megint egy pofon, amit most azok kapnak, akik gyereket merészelnek nevelni vagy vállalni és családi pótlékra jogosultak. A kormány szerint ez nem adóztatás, hanem adóterhet nem viselı járandóság. Ez így igaz csak ez az összeg adóalapot növelı tényezı lesz és már most tudni, hogy ennek adózás lesz a vége. Én nem akarok itt mindenféle számításokba belemenni, de én azt nem értem, hogy Magyarország lakossága öregszik és csökken a népesség, akkor kérdezem én, miért nem ösztönzik az embert a gyermekvállalásra? Miért azt a réteget kell megnyúzni akik a jövı adózóját és járulékfizetıjét nevelik, és plusz terhet vállalnak magukra? Lehet, hogy most sok ember számára kicsit demagóg ez a duma, de sajnos ez az igazság. - Lehet, hogy valakinek szúrja a szemét a Magyarság?

16 Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója október Régi-új tagok Bizonyára sokan tudomást szereztetek arról, hogy a megemelkedett darabszám miatt a még meglévı határozott idejő szerzıdések meghosszabbításra kerültek. Ahhoz, hogy a megrendeléseket teljesíteni lehessen további korábban határozott munkaszerzıdéssel rendelkezı munkatársak beállítására volt szükség. Eddig több mint 100 kollégának adódott az a lehetıség, hogy visszatérjenek a vállalathoz és a megadott területen munkába állhattak. Az Audi Hungaria Független Szakszervezet elnökségének határozata alapján, akik a szerzıdésük lejárta elıtt szakszervezeti tagok voltak, számukra egy új belépési nyilatkozat kitöltése esetén a jogfolytonosságot fenntartjuk. A belépési nyilatkozatra kérjük, hogy a régi törzsszámot is írjátok rá. Beiskolázás A 2009-es évben igényelhetı beiskolázási segélyek leadási határideje október 31-én lejárt, de az elnökség döntése alapján a vállalathoz visszaérkezett munkatársaknak a lehetıséget fenntartva egy hónappal a határidıt meghosszabbítottuk. Az elmúlt évekhez hasonlóan sok tagunk vette igénybe a gyermekük iskolakezdéséhez nyújtott segítséget, ami 5000Ft/gyerek. Végre van kitıl kérdezni! Az Audi Hungaria Független Szakszervezet vezetıi hosszasan keresték a lehetıséget, hogy a tagok zsebében több pénz maradhasson. A gazdasági változások forgatagában különösen fontos, hogy a pénzügyi döntéseket gondos mérlegelés elızze meg. Nem születik mindenki pénzügyi szakembernek, jól jön a szakértı segítség! Ennek érdekében stratégiai együttmőködés jött létre egy független pénzügyi tanácsadó céggel. A Credit Capital Hungary Kft. szolgáltatásai mostantól jelentıs kedvezményekkel érhetıek el az Audi Hungaria Független Szakszervezet tagjai számára. Szakszervezeti tagoknak most kötelezettségmentesen felmérjük meglévı hitele törlesztı részletét mennyivel lehet csökkenteni, és mennyi pénz költhet mostantól másra tervezett hitelfelvételkor mekkora összeghez juthat hozzá, a lehetı legkevesebb járulékos költséggel melyik banknál juthat a legkedvezıbb feltételekkel a pénzhez. Elérhetıségek: Tel: (06) Biztosításkötés a szakszervezeti irodában Elkezdıdött a kampányidıszak a kötelezı gépjármő felelısségbiztosítások terén. Természetesen minden biztosító a lehetı legtöbb autó tulajdonost szeretne megszerezni és mivel idén van az utolsó alkalom, hogy a biztosítók kampányolnak, ezért magas kedvezménnyel kínálják a szolgáltatásokat. Az Audi Hungaria Független Szakszervezet és az Uniqa biztosító 2008 októberében megkötött együttmőködési megállapodás lehetıségét kihasználva a novemberi hónap minden szerdáján 9-15 óráig az Uniqa biztosító kapcsolattartója a szakszervezeti irodában ügyfélfogadást tart. Ezekben az idıkben lehet a biztosításokról (KGFB, CASCO, LAKÁS stb.) érdeklıdni, ajánlatot kérni és akár a helyszínen szerzıdni így nem kell a gyıri kirendeltséget felkeresni. Ez a lehetıség kizárólag csak a szakszervezeti tagok részére elérhetı. Szerzıdéskötés esetén a következı dokumentumok fénymásolatára van szükség: - forgalmi engedély - szem.ig., lakcímkártya - TEMPO kártya vagy más egészségkártya - biztosító váltás esetén a Biztosítási szerzıdés megszüntetése nyomtatvány kitöltése, ami a helyszínen rendelkezésre áll. Érdeklıdni lehet: Zoubiriné Vörös Gyöngyi 20/

17 AHFSZ HÍREK október Nyugdíjkorhatár 2010-tıl Az öregségi nyugdíjra jogosultság életkori feltételei a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény és az azt módosító évi XL. törvény január 1-jétıl hatályos rendelkezései alapján * Születési idı január 1-je elıtt január 1. július 1. között július 2. december 31. között január 1. december 31. között Öregségi nyugdíjkorhatár Öregségi nyugdíjra jogosultság elérése 62 év január 1-je elıtt 62 év és 183 nap július 3. december 31. között 62 év és 183 nap január 1. július 2. között 63 év január 1. december 31. között * Az öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz legalább 20, a résznyugdíjra jogosultsághoz pedig legalább 15 év szolgálati idı szükséges. ** Az január 1-jén született személy az öregségi nyugdíjkorhatárát a 64. életéve betöltését követı 183. napon, azaz július 2-án éri el, mivel a év szökıév. Az öregségi nyugdíj ideértve a korhatár alatti és a korhatár feletti nyugdíjakat is igénybevételének feltétele a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló évi LXXX. törvény 5. (1) bekezdésének a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszony megszüntetése. Bıvülhet az üdülési csekk felhasználhatósága Jövıre mégsem szőkül az üdülési csekk igénybe vehetıségi köre, sıt, a csekk egy újabb jogcím alapján a mővelıdés területein is felhasználható lesz január 1. július 1. között július 2. december 31. között január 1. december 31. között január 1. július 1. között ** július 2. december 31. között december 31-e után 63 év és 183 nap július 3. december 31. között 63 év és 183 nap január 1. július 2. között 64 év január 1. december 31. között 64 év és 183 nap július 2. december 31. között 64 év és 183 nap január 1. július 2. között 65 év december 31-e után A parlament hétfın döntött úgy, hogy mégsem szőkül, sıt bıvül az üdülési csekkek felhasználhatósága. A még nyáron elfogadott adótörvények szerint 2010-tıl csak üdülésre és mővelıdésre lehetett volna felhasználni az üdülési csekket, ezzel a mai hat jogcím kettıre szőkült volna. Kikerült volna a felhasználási körbıl a belföldi üdülésen kívül a pihenési, kikapcsolódási, egészségmegırzési, betegségmegelızési, szabadidısport szolgáltatás, és bekerült volna a mővelıdés. A kormány által is támogatott gazdasági bizottsági módosító indítvány szerint jövıre megmarad a felhasználhatóság jogcímeinek "hattagú", jelenlegi rendszere, de ez még ki is egészül egy újabb körrel, a mővelıdés felhasználási körével. A javaslat indoklása azzal érvel a megmaradás és a bıvítés mellett, hogy ezzel az üdülési csekk hozzájárul a GDP növekedéséhez, illetve a gazdaság kifehérítéséhez. A törvény zárószavazása várhatóan a jövı héten lesz. MTI

18 Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója november - december Kérdések-feleletek Milyen törvényi feltételeknek kell megfelelni a sztrájkbizottság felállításához? A sztrájkbizottság a bizalmik által megválasztott személyekbıl áll. A bizottság elnöke a bizalmi értekezlet által megválasztott AHFSZ tag. A bizalmi értekezlet a szakszervezet minden 200 tagja után sztrájkbizottsági tagot választ. A bizottság felállítását követıen egy 7 napos egyeztetı tárgyalásnak kell kezdıdnie. Az egyeztetı eljárás ideje alatt egy alkalommal figyelmeztetı sztrájk tartható. Ennek idıtartama a 2 órát nem haladhatja meg. A figyelmeztetı sztrájk idıpontját megfelelı idıben, 3-5 nappal korábban elızetesen az érintettek tudomására kell hozni. A figyelmeztetı sztrájk ideje alatt az abban résztvevıknek a munkahelyeken kell tartózkodniuk. Alkotmánybíróság vs. családi pótlék Alkotmányellenesnek nyilvánította a családi pótlék adózásnál való figyelembe vételét elıíró rendelkezéseket, és visszamenıleges hatállyal megsemmisítette ıket az Alkotmánybíróság (Ab) keddi határozatában. A testület közleménye szerint az a szabály, amely a családi pótlék felett rendelkezési jogot nem szerzı szülınél is jövedelemnek tekinti a családi pótlék felét, sérti az arányos közteherviselés elvét, mert ténylegesen nem megszerzett jövedelem adózására vonatkozik. Az Ab megállapította ugyanakkor, hogy a házastársak valamennyi jövedelmének összeszámítása és az összes jövedelmük fele-fele arányban történı adóztatása önmagában nem volna alkotmányellenes. Bér, bér, bér Bizonyára mindenkit nagyon érdekel, hogy hol tart a munkáltató és a munkavállalói érdekképviselet közti bértárgyalás. Sajnos nem tudunk számotokra elınyös hírekkel szolgálni, de azért megpróbáljuk ebben a hírekben összefoglalni a jelenlegi helyzetet. Elsı körben szeretnénk letisztázni bizonyos dolgokat. Valótlant állít az, aki azt mondja, hogy 3 éve nem történt alapbéremelés, ugyanis: április 1-tıl Ft januártól pedig 7.000Ft alapbéremelés valósult meg minden munkatárs részére. A szakszervezeti követelés a három év alatt felhalmozódott ki nem fizetett inflációs eltérést tükrözi, ami jelenleg Ft. Ezt az összeget a munkáltató nem kívánja mindenkinek egységesen alapbérben megjeleníteni és mindenképpen differenciált elosztásban gondolkodik. Az ügyvezetés egy általuk kidolgozott bértábla alapján szeretné ezt az összeget elosztani. Minden híreszteléssel szemben szeretnénk tájékoztatni minden munkatársat, hogy még nem született megállapodás a bértábla szerkezetérıl és a sávok meghatározásáról! A VBK keretösszeg emelésére nincs lehetıség a munkáltató szerint. A legaktuálisabb információ pedig az, hogy a tagságot képviselı bizalmi testület és az Érdekvédelmi Szövetség kitart az elképzelései mellett. Továbbá a bizalmi testület elfogadja azt a tényt, hogy a munkakörökön belül aránytalan alapbér eltérések vannak, de ezek igazítását csak a 2010-tıl megkötött bérmegállapodásokban szereplı alapbéremelésekre szánt összegek esetében tudja elfogadni. Visszatekintés a múltba Azért, hogy a munkához való jog ne sérüljön és az Audi Hungaria Motor Kft. megtarthassa piacvezetı szerepét Magyarországon, ezért a munkatársak óriási áldozatokat vállaltak. Ezen felül kiemelném azon munkatársak szerepét, akik tagjai a szakszervezetnek, mert ha tetszik, ha nem a szervezeten kívüli munkatársak nagy része a tagságnak köszönheti, hogy van még munkahelye és minden hónap elején megkapja az elvégzett munkájáért járó bért. Az Audi Hungaria Független Szakszervezet és az Audi Vasas Szakszervezet továbbra is fenntartja azt a véleményét, hogy csak annak legyen joga utazni mások által üzemeltetett buszon, akik megváltották a jegyet rá. Ellenkezı esetben nincs joga megmondani senkinek, hogy a busz merre menjen. Magyarországon a gazdasági válságot, csak azokon a munkahelyeken tudták megfelelıen kezelni ahol erıs szakszervezetek mőködnek!!!

19 AHFSZ HÍREK november - december Karácsonyi ajándék ötleteim: az ellenségednek megbocsátás, az ellenfelednek türelem, a barátodnak szeretet, a partnerednek szívesség, mindenkinek jóindulat, minden gyermeknek egy jó példa, magadnak tisztelet. Oren Arnold Kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog új évet kívánunk Tagjainknak és családjuknak! Audi Hungaria Érdekvédelmi Szövetség Minden szívbıl szóló karácsonyi énekben, A kandalló ropogásában és melegében, Az ünnepi ebéd közben, A beszélgetésben és nevetésben, Minden képeslapban, amit egy barát, vagy a család küldött, Minden, amit ebbıl meghallunk, és ami elgondolkodtat bennünket, az maga a szeretet. Noreen Braman

20 Audi Hungária Független Szakszervezet

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI 1. Korhatár 2. Elırehozott öregségi nyugdíj, teljes összegő Elırehozott öregségi nyugdíj, csökkentett összegő Összeállította: Soósné Bölczy Brigitta 1 AZ

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet KLINIKA MAGÁN KLINIKA KÓRHÁZ SZAKRENDELİ SZAKRENDELİ MAGÁN SZAKRENDELÉS

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

2014/2015. tanév rendje

2014/2015. tanév rendje A tanulók bolti gyakorlati napjai: Eladóképzés 10. évfolyam: csütörtök, péntek 11. évfolyam: hétfı, kedd Kereskedıképzés 13. évfolyam: péntek 2014. szeptember 1. évnyitó 2014/2015. tanév rendje 2014. október

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER E L İ T E R J E S Z T É S az Országos Érdekegyeztetı Tanács részére a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetıségének meghosszabbításáról Budapest, 2009. október 2 Ö S S

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerı-piaci szempontból kedvezıtlen helyzető egyes társadalmi csoportok és a munkaerıpiactól tartósan távollévık foglalkoztatása

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. ÜZEMI TANÁCS VÁLASZTÁS szeptember 3-30-ig.

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. ÜZEMI TANÁCS VÁLASZTÁS szeptember 3-30-ig. 1 VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET ÜZEMI TANÁCS VÁLASZTÁS 2007. szeptember 3-30-ig. 2 ÜZEMI TANÁCS VÁLASZTÁS 2007. szeptember 3-30-ig. Az üzemi tanácsot, illetve üzemi megbízottat három évre

Részletesebben

T/1371. számú. törvényjavaslat

T/1371. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1371. számú törvényjavaslat a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követıen munkát keresık

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

kérem a megelılegezését,

kérem a megelılegezését, K É R E L E M G yermektartásdíj megelılegezése iránt Név:... Születési hely, idı:.. anyja neve: szám alatti lakos tartásra jogosult szülı elıadom: A... (Bíróság neve) az.. -n kelt számú ítélettel megállapította

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIA RENDSZER Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIÁRÓL ÁLTALÁBAN Meghatározás: Választható elemek Béren kívüli juttatások Komplex rendszer A JUTTATÁSI RENDSZER

Részletesebben

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - a helyi iparőzési adóról

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1 Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatóban néhány példán keresztül szeretnénk bemutatni az egyes

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az adózást érintı fontosabb szabályok változásáról.

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az adózást érintı fontosabb szabályok változásáról. Grant Thornton Hungary News 2013 április 2.rész Tartalom 1. Gépjármőadóról szóló törvény 2. Társasági adóról szóló törvény 3. Általános forgalmi adóról szóló törvény 4. Helyi adókról szóló törvény C:\Documents

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTÉST ÉRINTİ VÁLTOZÁSOK 2011

BÉRSZÁMFEJTÉST ÉRINTİ VÁLTOZÁSOK 2011 BÉRSZÁMFEJTÉST ÉRINTİ VÁLTOZÁSOK 2011 VÁLTOZÁSOK 2011.ÉVRİL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Egykulcsos SZJA 2011. január 1-jétıl az adó mértéke egységesen 16 százalék, ami a felbruttósítás elıtti jövedelemre vetítve

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete A köztisztviselők által választható, béren kívüli juttatások rendszeréről A köztisztviselők jogállásáról szóló

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

Dolgozói létszám szerinti megoszlás

Dolgozói létszám szerinti megoszlás Az év Cafeteria rendszere 2010. díj Támogatói beszámoló. Bevezetés A díjra 2010. november 3-ig 107 pályázat érkezett. A pályázók közül aztán a 200 fı alatti és 201 fınél magasabb létszámot foglalkoztató

Részletesebben

Colling Ügyfél-tájékoztató január 24.

Colling Ügyfél-tájékoztató január 24. Colling Ügyfél-tájékoztató 2011. január 24. Tisztelt Olvasó! Bizonyára nem lepıdik meg, hogy év elején ismét a törvénymódosításoktól, változásoktól, új adórendszerektıl hangos a média. Mi abban szeretnénk

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve:....... Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:...

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában Gárdonyi Polgármesteri Hivatal KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában Jóváhagyta: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete... számú határozatával Tóth István polgármester Kovácsné

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d) telefonszáma:...

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 január

Grant Thornton Hungary News. 2014 január Grant Thornton Hungary News 2014 január Tisztelt Ügyfelünk! 2013 decemberében már tájékoztattuk Önöket az adóváltozásokról és ezzel a hírlevéllel szeretnénk felhívni figyelmüket az adózási területeket

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév Háztartás - család A háztartás azoknak a személyeknek az összessége, akik

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/C, 2/39. Tel: (1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Bp., Pf.5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap: www.tvep.hu

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83.

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Munkaerı-kölcsönzés jogi háttere Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Tartalomjegyzék 1. Jogszabályi háttér 2. Munkaerı-kölcsönzés fogalma 3. Munkaerı-kölcsönzés szereplıi

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben térítésmentesen, valamint térítési díj és tandíj ellenében biztosított köznevelési

Részletesebben

Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász

Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra, avagy kinek éri meg és miért 1. A jogintézmény mibenléte A klasszikus európai

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az általános üzletszabályzat a Fashion Dance 2002 Kft és az ı üzleti partnerei között pénzügyi és szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 2015/2. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozás díj napi alapjának megállapítását érintő 2015.

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

Munkaügyi- és adóváltozások

Munkaügyi- és adóváltozások Munkaügyi- és adóváltozások 2010.02.19. Csuka Imréné PRENOR Kft Az egyszerősített foglalkoztatás Változnak az alkalmi munkavállalás szabályai 2010.03.31-vel megszőnik az alkalmi munkavállalói könyvvel

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak Választható Béren Kívüli Juttatásainak rendszerérıl szóló Szabályzat elfogadásáról

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) Küldöttgyőlése 2009. év február hó 28-i ülésén egyhangú

Részletesebben

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások 2009. évközi változásai 1. Személyi jövedelemadó 2. Társadalombiztosítási járulék 3. Munkaadói és vállalkozói járulék 4. START kártyás foglalkoztatás

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a közfoglalkoztatás új rendszerérıl Elıkészítette: Tárnok Lászlóné jegyzı Véleményezı bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Sorszám:

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Várvölgy Község Jegyzıjének Várvölgy Kossuth u. 67. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott.. (születési név:.. Szül. hely:.. szül. idı:.. an.:.. családi állapot:..) Várvölgy,

Részletesebben

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata.

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. NYUGDÍJRENDSZER A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. Az állam által mőködtetett nyugdíjrendszer legfıbb jellemzıi 1. az ún. felosztó-kirovó finanszírozás,

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK 1./ START kedvezmények Kedvezményezett személy Pályakezdı fiatal 1 - bármilyen végzettségő, vagy esetén - felsıfokú végzettséggel rendelkezı - alap-, középfokú végzettséggel

Részletesebben

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor.

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés Amit a munkaszerződésnek tartalmaznia kell: Feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról

TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról Jogszabályok: - 2004. évi CXXII. törvény a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról (Péptv.) a

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

K É R E L E M. NYILATKOZAT A) Személyi adatok

K É R E L E M. NYILATKOZAT A) Személyi adatok K É R E L E M A kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását kérı neve (leánykori

Részletesebben

2011. március 21. hétfő, 09:20

2011. március 21. hétfő, 09:20 Korengedményes nyugdíj feltételei 2011: a korengedményes nyugdíj csak 2011. december 31-ig vehető igénybe! A 2010. évi feltételek maradnak 2011. december 31-ig a korengedményes nyugdíj esetében. A korengedményes

Részletesebben

Békés Város Képviselı-testületének 2011. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselı-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: A Békési Uszoda mőködésérıl szóló tájékoztató Elıkészítette: Dr. Gulyás Zsuzsanna ig. fıorvos, Perdi Tamás uszodavezetı Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Véleményezı valamennyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége /ITUC/ tagja. TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 1. sz. melléklet Kondíciós lista az ERGO Thébé és ERGO Io befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Általános

Részletesebben

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja.

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. A rehabilitációs hozzájárulás fizetése szektor semleges kötelezettség, mert minden munkáltatót

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 november 2.rész Tartalom 2013. január 1-jén hatályba lépı törvényi változások: Személyi jövedelemadó Egészségügyi hozzájárulás Társadalombiztosítási járulék Pénzügyi tranzakciós

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend a várakozási idı leteltét követı, de még a felhalmozási idıszakban lévı pénztártagokkal kapcsolatos elszámolási rendrıl 2011 Bevezetés Jelen eljárási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2002. (XII. 14.) rendelete a helyi adóról 1 [Egységes szerkezetben a 24/2003. (XII. 12.), a 3/2004. (I. 28.), a 22/2004. (VI. 30.), a 32/2004.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete a Képviselı-testület hivatalában dolgozó köztisztviselık, ügykezelık közszolgálati jogviszonyának egyes

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma

Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma Munkaszerzıdés mely létrejött egyrészrıl a : Consogno-Tóth Szolgáltató Kft.(Székhelye: 9011 Gyır, Lehár F. u. 62., a cég jegyzékszáma: 08-09-021338) munkáltatói jogkör gyakorló: Tóth György ügyvezetı,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

2. Az elvárt béremelés végrehajtása esetén kompenzáció vehetı igénybe, illetve végre nem hajtása esetén pedig szankciók lépnek életbe.

2. Az elvárt béremelés végrehajtása esetén kompenzáció vehetı igénybe, illetve végre nem hajtása esetén pedig szankciók lépnek életbe. Az alábbiakban az értelmezéshez szeretnénk néhány észrevételt tenni a rendelkezésünkre álló információk alapján az ÚTMUTATÓ a 2012-ben elvárt béremelésrıl szóló kormányrendelet gyakorlati végrehajtásának

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben