CITROËN XSARA KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CITROËN XSARA KEZELÉSI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 CITROËN XSARA KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

2 Köszönjük választását és gratulálunk! Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az ismertetôt, mielôtt útra kelne. Megtalálható benne minden olyan a jármûvezetéssel, a felszerelések mûködésével kapcsolatos információ és fontos tudnivaló, melyek tekintetbe vételét feltétlenül javasoljuk Önnek. Ez a könyv hasznos útmutató mindarra vonatkozóan, amit tudnia kell a karbantartásról és a folyamatos üzemeltetésrôl, s ami egyben új gépkocsijának, annak biztonságos használatának és megbízhatóságának jövôbeni garanciája lesz. Új gépkocsijának alapos ismerete kellemesebbé teszi utazásait.

3 TARTALOMJEGYZÉK 1 I. fejezet A GÉPKOCSI MEGISMERÉSE 3. oldal V. fejezet GYAKORLATI TANÁCSOK 103. oldal II. fejezet VEZETÉS 63. oldal VI. fejezet MÛSZAKI JELLEMZÔK 123. oldal III. fejezet KÉNYELMI BERENDEZÉSEK 75. oldal BETÛRENDES TÁRGYMUTATÓ 134. oldal IV. fejezet KARBANTARTÁS 89. oldal A JÁRMÛ HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK Lásd a könyv végén

4 2

5 I. fejezet A GÉPKOCSI MEGISMERÉSE Oldalszám 1. Távvezérlés Kulcsok Ajtók A tüzelôanyag betöltése Elsô ülések A kormánykerék beállítása A légzsákrendszer Biztonsági felszerelések gyermekek részére A hátsó ülések megközelítése Hátsó ülések Kalaptartó Csomagtartó Csomagfogó háló (Break) Digitális dátumjelzôs óra Mûszerfal A mûszerfal kijelzôi Jelzô- és vészjelzô lámpák Többfunkciós kijelzô Fedélzeti számítógép Üzenetek megjelenítése Jelzôberendezések Ablaktörlôk Ablakemelôk Visszapillantó tükrök

6 C 4 Távvezérlés A távvezérlô egy nagyfrekvenciás jeladót használ, amelynek használata az alábbi elônyökkel jár: A távvezérlôt nem kell feltétlenül a jármûben elhelyezett vevôkészülékre irányítani. Az autó körüli bármely pontról, illetve irányból érvényesül a hatása. Több méteres hatósugárral rendelkezik. A B D TÁVVEZÉRLÉS Központi zár (távvezérlés) A távvezérlô segítségével nyithatja, illetve zárhatja az ajtókat, valamint a csomagtér ajtaját. Az ajtók zárásához nyomja be egyszer az A gombot, a zárak oldásához pedig használja a B gombot. Ha a mûvelet nem sikerülne, ismételten nyomja be a gombot. Az egyes mûveletek az irányjelzôk segítségével követhetôk nyomon, ugyanis: a zárak nyitásakor: az irányjelzôk gyorsan villognak; zárak reteszelésekor: az irányjelzôk kb. két másodpercig világítanak. A központi zár mûködésbe lépését a vészvillogó kapcsolóján található jelzôlámpa villogása is jelzi. Ha valamelyik ajtó, vagy a csomagtér ajtaja nyitva maradt, a központi zár nem lép mûködésbe. Ha a zárak oldását követô 30 mp-en belül egyik ajtót sem nyitják ki, az ajtók, valamint a csomagtér ajtó zárja automatikusan reteszelôdik. Csomagtér ajtó (nyitása) Nyomja be egyszer a távvezérlô C gombját. Ezzel nem csak az ajtózárak oldását, hanem a csomagtér ajtó nyitását is eléri. Megjegyzés: Több nagy frekvenciás mûszer (házi riasztó, mobiltelefon stb.) egyidejû használata átmeneti zavarokat okozhat a távirányító mûködésében. Ha a problémák állandósulnak, a távvezérlôt újra be kell tanítani. Ehhez ld. az Elemcsere a távvezérlôben c. részt. A kulcs kibillentése a távvezérlôbôl A kulcs a D gomb segítségével vehetô ki a távvezérlô tokjából. Visszahelyezéséhez nyomja be a kulcsot a távvezérlôbe.

7 TÁVVEZÉRLÉS 5 Elemcsere a távvezérlôben Az elem lemerülését bekapcsolt gyújtás mellett a távvezérlô valamelyik gombjának lenyomásakor az ajtók nyitva maradására figyelmeztetô jelzôlámpa felvillanása jelzi. Pattintsa le a dobozt, hogy hozzáférhessen az elemekhez. Az elemek típusa: CR 1620 / 3 V A A jármû lokalizálása Az A gomb benyomásával könnyedén megtalálhatja jármûvét pl. egy zsúfolt parkolóban. Hatására kigyullad a mennyezetvilágítás, és az irányjelzôk néhány másodpercig villogni kezdenek (amennyiben a jármû ajtajai zárva vannak). Az elemcserét követôen minden esetben újra be kell tanítani a távirányítót. A betanításhoz kapcsolja be a gyújtást, majd addig nyomogassa a távirányító tetszôleges gombját, míg a kívánt mûvelet meg nem történik. A betanítás kb. tíz másodpercet vesz igénybe. Kérjük, ne dobja el a használt elemeket, hanem adja le ôket az egyik CITROËN márkakereskedésben/szervizben, vagy valamely más hivatalos gyûjtôhelyen (fényképész szaküzletben stb.). Lopás elleni óvintézkedések Mielôtt kiszáll a gépkocsiból: Zárja be teljesen az összes ablakot, ne hagyjon semmilyen tárgyat látható helyen! Húzza ki a gyújtáskulcsot, zárja le a kormányt, az ajtókat és a csomagteret! Pontosan írja fel a kulcsok, a távvezérlô és az autórádió számát az erre a célra fenntartott kártyára. A kártyát ôrizze biztos helyen! A távvezérlô hatósugara igen nagy, ami lehetôvé teszi, hogy távolról nyissa ki vagy zárja be gépkocsiját. A távvezérlô gombjának véletlen megnyomása (akár a zsebben is) az ajtók kinyitását eredményezheti.

8 D 6 Távvezérlô (beépített kulcs) A kulcs a D gomb segítségével vehetô ki a távvezérlô tokjából. Visszahelyezéséhez nyomja be a kulcsot a távvezérlôbe. KULCSOK Központi zár A kulcs segítségével nyithatók-zárhatók a jármû ajtajainak zárszerkezetei, és a kulcs teszi lehetôvé a motor beindítását is. A kulcs lehetôvé teszi a vezetô felöli, illetve az utas oldali elsô ajtó nyitásával, illetve zárásával az összes ajtó és a csomagtér nyitását és zárását. Amennyiben az elsô ajtók valamelyike, vagy a csomagtér ajtaja nyitva van, a központi zár nem mûködtethetô. Ha a központi zár oldását követô 30 másodpercben egyik ajtót sem nyitják ki, a zárak automatikusan újra záródnak. Biztonsági okokból, a gyújtás kikapcsolása után, a vezetô oldali ajtó nyitását követôen hangjelzés figyelmeztet, ha a vezetô elfelejtette kivenni a kulcsot a nyílásból. Megjegyzés: A jármû kulcsa szükséges az utas oldali elsô légzsák kiiktatásához is (ld. Légzsákrendszer )

9 KULCSOK 7 Elektronikus indításgátló Az elektronikus indításgátló rendszer szükség esetén letiltja a motor tüzelôanyag-ellátását. Ha Ön leveszi a gyújtáskulcsot, a rendszer automatikusan mûködésbe lép. A gépjármû minden kulcsa rendelkezik elektronikus indításgátló funkcióval. Ennek köszönhetôen az autó kizárólag az Ön kulcsaival indítható. Vezesse be a kulcsot a nyílásba. Miután ráadta a gyújtást, a kulcs kapcsolatba lép az elektronikus biztonsági rendszerrel. Ha a rendszer nem ismeri fel a kulcsot, az autó indítása nem lehetséges. Elektronikus indításgátló visszajelzôje Ha a visszajelzô villog, vagy folyamatosan világít, hangjelzés figyelmeztet az elektronikus indításgátló meghibásodására. A vészvillogó kapcsolóján látható piros dióda jelzi, ha a jármû ajtajai zárva vannak, és az elektronikus indításgátló funkció mûködik. A kulcs számát a kulccsal együtt Önnek átadott címkén látható vonalkód jelzi. Ha elvesztené kulcsát, a CITROËN Hálózat munkatársai pótolni tudják kulcsait és távvezérlôjét is.

10 8 KULCSOK Ha a gépkocsi új tulajdonos birtokába kerül, feltétlenül át kell adni neki a kódot tartalmazó kártyát is. A kártyát ôrizze mindig biztos helyen! Kérjük, soha ne tartsa kártyáját az autó belsejében. Kódkártya A gépkocsival együtt Ön kapni fog egy személyre szóló, bizalmas információkat tartalmazó kártyát. Ez a kártya egy titkos kódot tartalmaz, mely a CITROËN hálózat számára lehetôvé teszi az elektronikus indításgátló készülék karbantartását. Vigyázzon, hogy ne sérüljön meg a kártya titkos kódot tartalmazó része, annak sértetlensége garantálja ugyanis a biztonsági berendezés mûködését! Ha elveszíti kártyáját, az elektronikus indításgátló rendszer mûködése a továbbiakban nem biztosított. Tanács Pontosan írja fel a kulcsok és a távvezérlô számát. Ôrizze mindig biztos helyen (soha ne a kocsi belsejében) a számokat tartalmazó kártyát. Ha elveszítené kulcsait vagy a távvezérlôt, csak a CITROËN hálózat tudja pótolni ôket (a számok alapján). A kulcsokkal kapcsolatos bármely változást (további kulcsok beszerzése, letiltás vagy pótlás) jelentse be a CITROËN hálózatnál. A bejelentéshez kérjük, vigye magával kulcsait és titkos kártyáját is. FIGYELEM! Semmiféle körülmények között se avatkozzon az elektronikus indításgátló áramkörébe, mivel a legkisebb változtatás is lehetetlenné teheti a jármû beindítását. A titkos kódot tartalmazó kártya elvesztése a hálózat munkatársai részérôl egy jelentôs költségekkel járó beavatkozást tesz szükségessé.

11 AJTÓK 9 Az ajtók nyitása kívülrôl Az ajtók egyikének nyitásához használja a távvezérlôt, vagy vezesse be teljesen a kulcsot a zárba és fordítsa el. Húzza maga felé a kilincset. Az ajtók nyitása belülrôl Húzza maga felé a nyitókart. Megjegyzés: Csak az elsô ajtók valamelyikének nyitása oldja a többi zárat is, a hátsóké nem. Az ajtók nyitása belülrôl Központi ajtózár A vezetô, vagy az utas oldali ajtó gombjának segítségével oldhatjuk/reteszelhetjük a többi ajtó, illetve a csomagtér ajtajának zárját. A többi ajtó esetében a nyitás/zárás csak az adott ajtóra vonatkozik. Amikor egy ajtó zárja reteszelôdik, a piros visszajelzô tovább nem világít. Gyermekbiztonsági zár A gyermekbiztonsági zár lehetetlenné teszi mindkét hátsó ajtó belülrôl történô nyitását. Ez a biztonsági zár független a központi zár rendszertôl. Vezesse be a kulcs végét a piros nyílásba, és fordítsa el. Mindkét hátsó ajtón egy-egy piros jelzôlámpa segít abban, hogy az elöl ülôk meggyôzôdhessenek a gyermekek biztonságáról. Ha a piros lámpa világít, a gyermekbiztonsági zár nem lépett mûködésbe. Ha a piros lámpa nem világít, a gyermekbiztonsági zár mûködik.

12 10 AJTÓK C A Csomagtér ajtó Az ajtó nyitása kézzel (nyitott zárak mellett) Húzza felfelé az A fogantyút, amely a rendszámtábla megvilágítók között található. Ezután emelje fel a csomagtér ajtaját. Automatikus nyitás (nyitott zárak mellett) Nyomja meg egyszer a C gombot. A vészvillogók felvillanása azt jelzi, hogy az ajtózárak mindegyike, valamint a csomagtér ajtó is kinyílt. Ezután emelje fel a csomagtér ajtaját.

13 AJTÓK* 11 Biztonsági okokból: a csomagtér ajtó automatikusan záródik, ha az autó eléri a kb. 20 km/h sebességet. Megjegyzés: A csomagtér zárja akkor nyitható, ha valamelyik elsô ajtót kinyitották. A csomagtér ajtó zárása A belsô burkolaton kialakított fogóknál fogva húzza le a csomagtér ajtót. Nyomja le, ha lezárult. * Változattól és országtól függôen

14 12 AJTÓK Húzza meg a motorházfedél középvonalában, az embléma alatt található A fogantyút, majd emelje föl a fedelet. A Motorháztetô nyitása Mindig csak álló jármû motorháztetejét szabad felnyitni. Húzza maga felé a mûszerfal alatt, a kormánytól balra található piros fogantyút. A motorháztetô lezárása Hajtsa le a motorháztetôt, és végül hagyja leesni. Ellenôrizze, hogy a motorház teteje megfelelôen be van-e zárva!

15 TÜZELÔANYAG FELTÖLTÉSE* 13 Katalizátoros kocsikban kötelezô az ólommentes benzin használata. A betöltô csô nyílása szûkebb, ami csak ólommentes benzin használatát teszi lehetôvé. Ha tele szeretné tölteni a tartályt, csak a benzinsugár harmadik megszakadásáig folytassa a tankolást ellenkezô esetben ugyanis jármûve meghibásodhat. A tüzelôanyag-tartály ûrtartalma: - kb. 54 liter A TÜZELÔANYAG MINÔSÉGE* A tartály ajtajának belsô felére ragasztott címke jelzi, melyek az engedélyezett tüzelôanyagok. A tüzelôanyag betöltô nyílás fedelét a fedél szélének meghúzásával nyithatja ki. Kulccsal nyitható tanksapka Kinyitásához, illetve bezárásához fordítsa el a kulcsot egy negyed fordulattal. Egyes modelleken a kulcs a tankolás folyamán végig a tanksapka zárjában marad. A tüzelôanyag betöltése közben helyezze a tanksapkát a fedél belsô felén e célból kialakított tartóba. ÓLOMMENTES BENZIN GÁZOLAJ Bár a CITROËN benzinüzemû motorjait úgy tervezték, hogy 95-ös benzinnel is mûködjenek, a gépkocsi kényelmesebb használata érdekében (benzinüzemû motorok esetén) 98-as oktánszámú (RON) tüzelôanyag használata javasolt. FIGYELEM! Amennyiben olyan tüzelôanyag kerül jármûvébe, amely az adott motortípusnak nem felel meg, feltétlenül ki kell üríteni a tüzelôanyag tartályt, mielôtt újra üzembe állítaná jármûvét. * Változattól és országtól függôen

16 14 ELSÔ ÜLÉSEK* * Változattól és országtól függôen

17 ELSÔ ÜLÉSEK* Fejtámasz Magasságuk és dôlésszögük igény szerint állítható. A magasság beállítása a szabályzó gombbal történik. Leszerelésükhöz nyomja be a kioldó gombot, és húzza felfelé a fejtámlákat. A hátsó ülések megközelítése (3 ajtós modellek) Az ülés dôlésszögének beállítása / elsô utasülés (5 ajtós modellek) Az ülés bal oldala alatt található szabályozó kar segítségével teljesen hátradöntheti az ülést. A jármû papírjainak tárolása A jármû iratai az utasülés alatt található dobozban helyezhetôk el Az ülés dôlésszögének beállítása Az ülés alatt található szabályozó kar segítségével állíthatja be a háttámla dôlésszögét. A vezetôülés magasságának beállítása A kar segítségével állítsa be a kívánt ülésmagasságot. Hosszanti beállítás Húzza fel a kezelôkart, és csúsztassa az ülést a kívánt helyzetbe. Ülésfûtés Az elsô ülések egymástól függetlenül, egyenként is fûthetôk. A középkonzolon található vezérlô segítségével az alábbi lehetôségek közül választhat: 0 : Használaton kívül 1 : Enyhe fûtés 2 : Közepes erôsségû fûtés 3 : Erôs fûtés Az ülés hômérsékletszabályzása automatikusan történik. 6 Deréktámasz Modelltôl függôen jobb, vagy bal oldalon. Használja a szabályzó kereket. * Változattól és országtól függôen Megjegyzés: Az ülésfûtés csak járó motor mellett mûködik. Védô biztosítékok (a mûszerfal alatt) F15 F28

18 16 A KORMÁNYKERÉK BEÁLLÍTÁSA A kormánykerék magassága igény szerint állítható. Álló helyzetben, elôször állítsa be ülését a legmegfelelôbb pozícióba (ld. a Vezetôi helyzet beállítása c. részt), majd ezt követôen állítsa be a kormányt az Önnek legmegfelelôbb magasságba. A vezérlôkart elôre nyomva oldja a kormánykerék rögzítését. Állítsa be a kormányt a kívánt magasságba, majd a vezérlôkar erôteljes meghúzásával rögzítse a kívánt pozícióban. Ügyeljen arra, hogy a kormánykerék ne takarja el a mûszerfal kijelzôit. FONTOS Biztonsági okokból a kormány beállítását semmiféle körülmények között sem szabad menet közben végezni.

19 LÉGZSÁKRENDSZER* 17 Soha ne szereljen gyermekülést utasoldali légzsákkal felszerelt elsô ülésre, amíg a légzsák nincs kiiktatva, egy esetleges ütközés esetén ugyanis a légzsák felfújódása súlyos sérüléseket okozhat gyermekének. Az utas oldalán elhelyezett elsô légzsák szükség esetén kiiktatható. Az utas oldali légzsák kiiktatása Ahhoz, hogy az elsô ülésre a menetiránynak háttal gyermekülést tudjon beszerelni, feltétlenül ki kell iktatnia az utas oldali légzsákot. Kikapcsolt gyújtás mellett vezesse be a kulcsot az A jelû kapcsolóba. A kulcsot állítsa OFF pozícióba, melynek hatására az utas oldali légzsák semlegesítôdik. A mûszerfalon látható visszajelzô a gyújtás bekapcsolását követôen folyamatosan világít. A Az utas oldali légzsák újra aktivizálása Ne feledkezzék meg az utas oldali légzsák újra aktiválásáról. Ehhez, kikapcsolt gyújtás mellett a következô mûveleteket kell végrehajtania: Vezesse be a kulcsot és fordítsa ON pozícióba: a légzsák erre visszanyeri mûködôképességét. A mûszerfal visszajelzôje ekkor a gyújtás bekapcsolását követôen néhány másodpercre kigyullad. * Változattól és országtól függôen A biztonsági öv használata mindenféle körülmények között, elsô légzsákkal felszerelt jármûvekben is kötelezô. Soha ne iktassa ki az utas oldali légzsákot, ha az ülésen utast szállít (kivéve, ha a menetiránnyal szemben bébiülést szerelt autójába).

20 18 BIZTONSÁGI FELSZERELÉSEK GYERMEKEK SZÁMÁRA* ISOFIX gyermekülés rögzítôk* A két hátsó oldalsó ülést ISOFIX gyermekülés rögzítôkkel szerelték fel: a rögzítô gyûrûk segítségével egyszerûen és biztonságosan beszerelheti autójába a márkakereskedôi hálózatban forgalmazott gyermeküléseket. A gyermekülésbe épített rögzítô elemek pontosan illeszkednek az ISOFIX rögzítô elemekbe, így megbízható, egyszerû és gyors rögzítést tesznek lehetôvé. A menetiránynak megfelelôen rögzített gyermekülések esetében kötelezô az autó biztonsági öveit használni. Az optimális biztonság érdekében állítsa az elsô ülést középsô pozícióba (hosszanti beállítás), a háttámlát állítsa normál helyzetbe, függetlenül attól, hogy a gyermekülést az esô, vagy a hátsó ülésre szereli be. Az ülés felszerelésekor kövesse a használati utasítást. * Változattól és országtól függôen

21 A HÁTSÓ ÜLÉSEK MEGKÖZELÍTÉSE (3 ajtós modellek) 19 Döntse elôre az elsô ülés háttámláját, és tolja elôre az ülést. A Mikor visszaengedi, az ülés* magától viszszaáll eredeti pozíciójába. Ahhoz, hogy be tudjon ülni a hátsó ülésekre, illetve hogy ki tudjon szállni hátulról, nyomja elôre az A kart. Gyôzôdjön meg róla, hogy az ülés stabil állapotba, háttámlája pedig megfelelô helyzetbe került. * Változattól és országtól függôen

22 20 HÁTSÓ ÜLÉSEK* Lehajtható hátsó üléspad vagy hátsó ülések A hátsó üléspad részben vagy teljes hoszszúságában elôre dönthetô. Az ülés döntése elôtt rögzítse a biztonsági övek csatjait a képen látható módon. Ülôlap A képen látható heveder meghúzásával billentse elôre az ülôlapot az elsô ülések támlájáig. Az ülés döntése elôtt * Változattól és országtól függôen Döntés elôtt rögzítse a biztonsági öveket a háttámla oldalánál, hogy ne sérülhessenek vagy ne szoruljanak be.

23 HÁTSÓ ÜLÉSEK* 21 Hátsó fejtámaszok A hátsó fejtámaszok magassága szabályozható. Szükség esetén a fejtámlák leszerelhetôk. Leeresztésükhöz nyomja be a nyelvecskét. Leszerelésükhöz húzza a fejtámaszt ütközésig felfelé, majd nyomja be a reteszelés kioldó gombját. Háttámla A háttámlákat az ülések oldalán található gomb segítségével lehet kioldani. A háttámlák elôre döntéséhez a fejtámaszokat nem kell feltétlenül leszerelni. * Változattól és országtól függôen

24 22 KALAPTARTÓ (limuzin) B A kalaptartó kiemelése A kalaptartó leszereléséhez akassza ki a felfüggesztô zsinórokat, majd hátsó részét kissé megemelve emelje ki helyérôl a polcot. A kalaptartó elhelyezése Vegye ki a kalaptartót az autóból. Függôleges helyzetbe állítva, lekerekített felével lefelé csúsztassa a hátsó ülés támlája mögé. A kalaptartó visszahelyezése A kalaptartó visszahelyezéséhez illessze a kalaptartót a rögzítô sínre és tolja be ütközésig. A fenti ábrán látható módon rögzítse a zsinórokat B pontban. A kalaptartóra soha ne helyezzen nehéz, súlyos tárgyakat, mert azok kárt tehetnek a hátsó szélvédô fûtôszálaiban, hirtelen fékezés vagy ütközés esetén pedig az autó utasaira nézve jelenthetnek veszélyt.

25 CSOMAGTARTÓ (limuzin) 23 Szállítandó tárgyainak rögzítéséhez használja a csomagtartó padlóján található négy rögzítô gyûrût. A hirtelen fékezésekben rejlô veszélyek elkerülése végett tanácsos a nehezebb tárgyakat minél elôbbre elhelyezni a csomagtérben. Rakodás A csomagtér jobb és bal oldalán található hevederek segítségével rögzítheti szállítmányát.

26 24 CSOMAGTARTÓ (kombi változat) * A Csomagtakaró redôny Az A fogantyúnál fogva emelje meg kissé a csomagtakaró szélét, és tartsa mindaddig, míg a redôny teljesen fel nem csavarodott. Kiszerelés: Miután a csomagtakaró feltekeredett, a jármû belseje felé húzva szabadítsa ki egyik végét a rögzítésbôl. Ezután húzza maga felé a takaró redôny szabaddá tett végét. Visszahelyezésekor fordítva járjon el a kalaptartó két végén található rugóknak köszönhetôen a csomagtakaró automatikusan be fog pattanni a helyére. Tárolók A csomagtartó jobb, illetve bal fala egy-egy tároló helyet rejt magába. Ezeket a tárolókat a nyitógomb (negyed fordulattal történô) elfordításával nyithatja, illetve zárhatja. * Változattól és országtól függôen

27 CSOMAGTARTÓ (kombi változat) * 25 Rögzítô heveder A csomagtartó jobb falán egy heveder (3) kapott helyet, melynek segítségével biztonságosan rögzíthet olyan lapos tárgyakat, mint pl. az elakadásjelzô háromszög. 3 C A B Szállítmányai rögzítéséhez használja a csomagtartó padlóján, A, illetve B pontokban található rögzítô gyûrûket. Ha elôre dönti a hátsó üléspadot, C pontban, vagyis az ülôlap két szélének közelében egy-egy további rögzítô gyûrû is rendelkezésére áll. * Változattól és országtól függôen

28 26 CSOMAGFOGÓ HÁLÓ (kombi változat)* Csomagfogó háló A csomagtartóban szállított tárgyaktól egy védôháló segítségével védelmezheti az elöl utazókat. A háló felsô tartórúdja a 2 pontban található szerelvénybe illeszthetô (melyhez az azt borító fedél lehajtásával férhet hozzá). A háló alsó rúdja állítható hosszúságú hevederekkel rögzíthetô B pontban a csomagtartó aljához (ld. az ábrát). 1 2 Amikor a hátsó üléspadot elôre döntötte, a háló felsô rúdja az 1 pontban található szerelvényekbe illeszthetô, alsó része pedig C pontokon rögzíthetô a csomagtartó aljához (ld. az ábrát). 1 2 C B C B

29 DIGITÁLIS ÓRA ÉS DÁTUMJELZÔ* 27 H D A dátum és az idô megjelenítése A gyújtás rákapcsolásakor a kijelzôn öt másodpercre feltûnik a dátum, majd a kijelzô automatikusan visszatér az idô jelzéséhez. Bekapcsolt gyújtás mellett, a dátumot a D gomb benyomásával jelenítheti meg. M Megjegyzés: Ilyenkor a kijelzô 10 másodperc elteltével, illetve a D gomb ismételt benyomására vált vissza a pontos idô jelzésére. Az óra beállítása A órát rákapcsolt gyújtás mellett állíthatja be, amikor a kijelzô az idôt mutatja. A H gomb (elsô idôzóna), illetve az M gomb (második idôzóna) segítségével állíthatja be a kívánt órát. A 12 órás rendszerbôl a H és M gombok egyidejû lenyomásával válthat át a 24 órás rendszerbe, illetve vissza (anélkül, hogy az óra elállítódna). A dátum beállítása A dátumot rákapcsolt gyújtás mellett állíthatja be, amikor a kijelzôn a dátum látható. A H gomb (elsô idôzóna), illetve az M gomb (második zóna) segítségével állíthatja be a dátumot. A nap/hónap sorrendû dátumjelzésrôl a H és M gombok egyidejû lenyomásával válthat át a hónap/nap sorrendû kijelzésre, illetve vissza (anélkül, hogy a dátum elállítódna). * Változattól és országtól függôen Védô biztosítékok (a mûszerfal alatt) F8-F25

30 28 MÛSZERFAL* * Változattól és országtól függôen

31 MÛSZERFAL* Oldalablak páramentesítôje 2. Bal oldali hangszóró 3. Kezelô szervek: Világítás Irányjelzôk Ködfényszórók Ködlámpák Navigáció visszajelzés A fényszórók automatikus bekapcsolódása 4. Bal oldali szellôzô 5. Mûszertábla 6. Kürt 7. Riasztó-gyújtáskapcsoló 8. Vészvillogók 9. Vezérlôgombok: Elsô ablaktörlô Ablakmosó Hátsó ablaktörlô Fedélzeti számítógép 10. Középsô szellôzônyílások 11. Digitális óra Többfunkciós kijelzô 12. Autórádió helye vagy tároló rekesz 13. Légkondicionálás vagy fûtés/hûtés 14. Utas oldali légzsák 15. Kesztyûtartó 16. Jobb oldali hangszóró 17. Jobb oldali szellôzô 18. Utas oldali légzsák kiiktató/újra aktiváló kapcsolója 19. Rekeszek Navigációs rendszer vezérlôje 20. Elsô elektromos ablakemelôk vezérlôje 21. Hátsó elektromos ablakemelôk vezérlôje 22. ESP/ASR vezérlô 23. Hátsó szélvédô páramentesítô 24. Elektromos hátsó ablakzár 25. Szivargyújtó V-os csatlakozóalj 27. Az ülésfûtés vezérlôje 28. Hátsó elektromos ablakemelô vezérlôi 29. Hátsó hamutartó 30. Rekeszek 31. Kézifék 32. Sebességváltó kar 33. Hamutartó 34. Az autórádió vezérlôje a kormányon 35. Vezetô oldali légzsák 36. Kormánykerék beállító kar 37. A sebességszabályzó vezérlése 38. Parkolás segítô (tolató radar) 39. Fényszóró beállítás 40. Motorháztetô nyitókarja 41. A biztosítéktartó fedelének fogantyúja 42. Elektromos visszapillantók beállítása 43. Elektromos napfénytetô vezérlôje 44. Térképolvasó lámpa 45. Elsô mennyezetlámpa * Változattól és országtól függôen

32 30 A MÛSZERFAL KIJELZÔI * Kijelzô A gyújtás rákapcsolásakor a kijelzôn az alábbi sorrendben jelennek meg az információk: Karbantartás jelzô Olajszint jelzô Összesített kilométer számláló / napi kilométer számláló Fordulatszám mérô A fordulatszámmérô mutatója soha ne érjen a pirossal jelölt zónába. (A bejáratási idôre vonatkozóan lásd a Bejáratás c. fejezetet) A kijelzô szabályzó gombja: Kilométer számláló (összesített) Napi kilométer számláló Napi kilométer számláló lenullázása * Változattól és országtól függôen A mûszertábla megvilágításának szabályzása A világítás beállítása járó motor, illetve bekapcsolt helyzetjelzôk mellett, a B gomb benyomásával történik. Ha jármûve rendelkezik az automata fényszóró kapcsolás funkcióval, a mûszerfal-világítás szabályzása is automatikusan történik.

33 A MÛSZERFAL KIJELZÔI * 31 Hûtôvíz hômérsékletjelzô Hûtôvíz hômérséklet vészjelzô lámpa. Normális körülmények között a mutató a 100 C -ig terjedô hômérséklettartományban marad. Mostoha körülmények között azonban, például nagy melegben, megközelítheti a piros jelzést. Ha a mutató a piros tartományba ér, vagy ha a visszajelzô kigyullad, azonnal álljon meg és kapcsolja ki a gyújtást. A hûtôventillátor ilyenkor még egy bizonyos ideig tovább mûködhet. Feltétlenül hagyja kihûlni a motort, és tartsa be a IV. fejezet (Karbantartás Szintek és ellenôrzésük c. rész) elôírásait. A felmelegedésnek többféle oka is lehet, ezért keresse fel a legközelebbi CITROËN márkaszervizt. Motorolaj hômérsékletjelzô Normális körülmények között a mutató a fehér tartományban marad. Mostoha körülmények között azonban, például nagy melegben, megközelítheti a piros jelzést. A mutatónak semmiféle körülmények között sem szabad túlhaladnia a piros tartományon. Ha erre mégis sor kerülne, azonnal lassítson, illetve azükség esetén állítsa le a motort és ellenôrizze az olajszintet. (Ld. IV. fejezet, Karbantartás Szintek és ellenôrzésük c. részt.) A túlmelegedésnek többféle oka is lehet, ezért keresse fel a legközelebbi CITROËN márkaszervizt. Tüzelôanyagszint mérô Attól kezdve, hogy a mini jelzôlámpa folyamatosan világítani kezd, a tartályban még kb. 6 liter tüzelôanyag található. * Változattól és országtól függôen Védô biztosítékok (a mûszerfal alatt) F3

34 32 A MÛSZERFAL KIJELZÔI KARBANTARTÁS JELZÔ: A karbantartásjelzô figyelmezteti arra, hogy a Szervizkönyv elôírásai szerint mikorra esedékes gépjármûve következô felülvizsgálata. Mûködése A gyújtás bekapcsolását követôen az öszszesített kilométer számlálón néhány másodpercre megjelenik egy kis javítókulcs, illetve hogy hány (ezer, ill. száz) kilométer van hátra a következôleg esedékes felülvizsgálatig. Ha a következô felülvizsgálatig már kevesebb, mint 1000 km-t tehet meg: Példa: a következô felülvizsgálatig már csak 900 km van hátra. Ha a karbantartás ideje már lejárt A gyújtás minden egyes rákapcsolását követôen a kijelzôn egy ideig villogni kezd a kis javítókulcs. Néhány másodperccel késôbb a kijelzôn az olajszintre vonatkozó információ tûnik fel, majd az összesített kilométer számláló viszszaáll eredeti funkciójába, és vagy az öszszes, vagy az aznap megtett kilométerek számát mutatja. Néhány másodperccel a gyújtás rákapcsolása után az összesített kilométer számláló visszaáll eredeti funkciójába, viszont a sarokban a kis javítókulcs látható marad. Néhány másodperccel a gyújtás bekapcsolása után az összesített kilométer számláló visszaáll eredeti funkciójába, viszont a sarokban a kis javítókulcs látható marad.

35 A MÛSZERFAL KIJELZÔI 33 KARBANTARTÁS JELZÔ: A karbantartások esedékessége Amennyiben Ón jármûvét az átlagosnál nagyobb terhelésnek teszi ki, akkor a Szervizfüzet különleges körülmények c. részében elôírt, sûrûbb karbantartási rend érvényes autójára. Ezzel kapcsolatban forduljon a CITROËN szervizhálózatához. Megjegyzés: ha két olajcsere közötti idô még az elôírt kilométerek között lejár, a képernyôn megjelenik a javító kulcs, a kijelzôn pedig a 0 szám. Nullázás 1 Az esedékes felülvizsgálatokat követôen a CITROËN Hálózat munkatársai minden esetben lenullázzák a számlálót. Amennyiben Ön maga szeretné lenullázni a számlálót, a következôképpen járjon el: Kapcsolja ki a gyújtást. Nyomja be az 1 gombot és tartsa lenyomva. Kapcsolja vissza a gyújtást. Ekkor a kijelzôn villogni kezd a következô karbantartásig még megtehetô kilométerek száma. Tartsa mindaddig lenyomva az 1 gombot, míg a kijelzôn meg nem jelenik az = 0 jelzés, és a kis javítókulcs el nem tûnik

36 34 A MÛSZERFAL KIJELZÔI* Olajszint jelzô* A gyújtás bekapcsolását követôen a kijelzôn elôbb néhány másodpercre a karbantartás jelzô adatai jelennek meg, majd ezt követôen néhány másodpercig a motorolaj szintre vonatkozó információ tûnik fel. Maximális olajszint Minimális olajszint Ebben az esetben a kézi olajszintmérô segítségével ellenôrizze az olajszintet. Az ellenôrzést egyenes talajon, legalább tíz perce álló motor mellett végezze. Túl alacsony olajszint = a vonalkák villognak Feltétlenül töltsön utána olajat. Amennyiben erre nem kerül sor, a motor súlyos károsodást szenvedhet. A kijelzô feliratainak villogása a jelzômûszer meghibásodását jelzi. Ilyen esetben forduljon a CITROËN Hálózat munkatársaihoz. * Változattól és országtól függôen

37 A MÛSZERFAL KIJELZÔI 35 Összesített kilométer számláló napi kilométer számláló Néhány másodperccel a gyújtás rákapcsolását követôen felváltva megjelenítheti az összesített, illetve a napi kilométer számláló adatait. Elôször az elsô napi kilométerszámláló adata jelenik meg ( a jelzéssel). A gomb rövid benyomását követôen a második napi kilométerszámláló adata jelenikk meg ( b jelzéssel). A napi kilométer számláló lenullázása A napi kilométer számlálót a gomb hosszú ideig tartó lenyomásával nullázhatja le.

38 36 JELZÔ- ÉS VÉSZJELZÔ LÁMPÁK* Bal oldali irányjelzô Ld. Jelzések c. részt Jobb oldali irányjelzô Ld. Jelzések c. részt Ködlámpa Ld. Jelzések c. részt A vészvillogó bekapcsolását követôen a két irányjelzô egyidejûleg villog. Tompított fény Ld. Jelzések c. részt Országúti fény Ld. Jelzések c. részt Ködfényszórók Ld. Jelzések c. részt * Változattól és országtól függôen

39 JELZÔ- ÉS VÉSZJELZÔ LÁMPÁK* 37 Légzsák visszajelzô A gyújtás ráadását követôen a mûszerfalon néhány másodpercre kigyullad egy visszajelzô. Valamelyik légzsák meghibásodása esetén ez a jelzôlámpa villogni, vagy folyamatosan világítani kezd. Ilyenkor, vagy ha a visszajelzô egyáltalán nem világít, mielôbb forduljon a CIT- ROËN Hálózat szakembereihez. Az utas oldali légzsák kiiktatását jelzô lámpa Ld. Légzsákrendszer Nyitva maradt ajtóra figyelmeztetô jelzés Ez a jelzés arra figyelmeztet, hogy a csomagtér ajtaja vagy valamelyik ajtó nem záródott be tökéletesen. Ugyanez a jelzés figyelmeztet arra is, ha kimerült a távvezérlô eleme. Azonnali megállás jelzô Hangjelzéssel együtt, járó motor mellett mûködik*. Be nem kapcsolt biztonsági öv (vezetô) jelzôlámpája Ez a jelzés akkor gyullad ki, amikor a vezetô biztonsági öve nincs bekapcsolva. Elektronikus indításgátló kulcs visszajelzôje Ha ez a jelzôlámpa kigyullad, az hangjelzés kíséretében az elektronikus indításgátló rendszer meghibásodását jelzi. ABS rendszer visszajelzôje A gyújtás bekapcsolásakor az ABS visszajelzô lámpája kigyullad, majd kb. két másodperc elteltével kialszik. Amennyien a lámpa mégsem kapcsolódna ki, a rendszer valószínûleg meghibásodott. (Ld. II. fejezet Fékek ) Hátsó szélvédô páramentesítés visszajelzô Ld. Látási viszonyok Csak járó motor mellett mûködik. Kézifék visszajelzô A kézifék behúzott, illetve roszszul behúzott állapotát jelzi. Ha a lámpa a kézifék kiengedését követôen is égve marad, azonnal állítsa le az autót és értesítse a legközelebbi CITROËN márkaszervizt. Ld. IV. fejezet Szintek. Fékfolyadék szint vészjelzô Ez a jelzôlámpa a fékfolyadék túl alacsony szintjét jelzi. Ha ez a lámpa menet közben kigyullad, azonnal állíotsa le az autót és értesítse a legközelebbi CITROËN márkaszervizt. Ld. IV. fejezet Szintek. * Változattól és országtól függôen Ha az ABS rendszer visszajelzôje és a fékfolyadék-szint vészjelzôje egyszerre gyullad ki, a fékerô elosztó rendszer hibája valószínûsíthetô. Ilyen esetben anélkül, hogy hirtelen fékezne, azonnal állítsa le az autót, és értesítse a legközelebbi CITROËN Hálózat munkatársait.

40 38 JELZÔ- ÉS VÉSZJELZÔ LÁMPÁK* Akkumulátortöltés visszajelzô Járó motornál ennek a lámpának nem szabad égnie. Ha mégis folyamatosan világítana, keresse fel a legközelebbi CITROËN márkaszervizt. Motormûködési hibajelzô (autodiagnosztika) Ha menet közben ez a kijelzô villogni, vagy folyamatosan világítani kezd, akkor valószínû, hogy a befecskendezô-, a gyújtásrendszer vagy a környezetvédelmi berendezés meghibásodott. Ilyen esetben forduljon mielôbb az egyik CITROËN szervizhez! Diesel elômelegítés visszajelzô Ld. a motor beindításáról szóló részt: II. fejezet Motor beindítása ) Víz a gázolajban visszajelzô Mielôbb gondoskodjék a gázolajszûrô tisztításáról. Ld. Diesel befecskendezés c. részt. Motorolaj-nyomás visszajelzô Ha menet közben gyulladna ki, állítsa le a motort, és ellenôrizze az olajszintet (lásd IV. fejezet Szintek ). Amennyiben megfelelô olajszint mellett továbbra is égve marad, értesítse a legközelebbi CITROËN szervizt. Hûtôfolyadékszint jelzô (minimális szint) Ellenôrizze a szintet (Ld. IV. fejezet Karbantartás Szintek és ellenôrzésük ) Hûtôfolyadék hômérséklet vészjelzô Ha ez a lámpa menet közben kigyullad, azonnal álljon meg, és állítsa le a motort. A hûtôventillátor ilyenkor még egy ideig tovább üzemelhet, ezért a biztonsági elôírások figyelembe vételével hagyja kihûlni a motort. (Ld. IV. fejezet Szintek ) A hûtôfolyadék felmelegedésének számos oka lehet, ezért kérjük, értesítse a legközelebbi CITROËN márkaszervizt. ESP/ASR visszajelzô Normál mûködés esetén Ha az ESP vagy ASR rendszerek valamelyike mûködik, az ESP/ASR visszajelzô villog. Hiba esetén Ha menet közben kigyullad az ESP/ASR visszajelzô, a többfunkciós kijelzôn pedig megjelenik az ESP/ASR HORS SERVICE üzenet, akkor a rendszer meghibásodott. Ilyen esetben forduljon a CITROËN hálózat szakembereihez. A funkció kikapcsolása Ha kikapcsolja az ESP/ASR rendszert, a visszajelzô kigyulladását a többfunkciós kijelzôn az ESP/ASR DESACTIVE üzenet megjelenése kíséri. Tüzelôanyag szint vészjelzô Amikor ez a lámpa folyamatosan világítani kezd, a tartályban még kb. 6 liter tüzelôanyag van. * Változattól és országtól függôen

41 TÖBBFUNKCIÓS KIJELZÔ* A kijelzô A B A A kijelzô funkcióinak megjelenítô gombja B A kijelzô funkcióinak szabályzó gombja 1 Az üzenetek megjelenítésének helye 2 Az idô / a hômérséklet A gyújtás rákapcsolásakor a kijelzôn elôször az idô jelenik meg, kivéve, ha a hômérséklet +3 és 3 C között van, ami fagyveszélyt jelent. Az egyes információk megjelenítéséhez nyomja be röviden az ablaktörlô vezérlôkarjának végét. Megjegyzés: amikor a gépjármû hosszabb ideig tartó napsütésnek van kitéve, a kijelzôn látható hômérséklet érték jóval magasabb lehet a valóságosnál. Védô biztosítékok (a mûszerfal alatt) F11 * Változattól és országtól függôen A navigációs rendszerrel felszerelt jármûvekkel kapcsolatban ld. A navigációs rendszer sajátosságai címû kiegészítést.

42 40 TÖBBFUNKCIÓS KIJELZÔ* A kijelzô A kijelzô menüje (ld. a mellékelt táblázatot) Az egyes funkciókhoz tartozó értékek igény szerint változtathatók. A különféle funkciók és a hozzájuk tartozó értékek megjelenésének sorrendje Az A gomb hosszú ideig tartó lenyomva tartásával hívhatja elô a menüt. Ezután, az A gomb rövid ideig tartó lenyomásával jelenítheti meg a kívánt funkciót. A B gomb rövid ideig tartó benyomásával változtathatja meg az egyes paramétereket. SORREND FUNKCIÓK ÉRTÉKEK 1 Nyelv A kívánt nyelv kiválasztása 2 Óra Az óra beállítása 1 12 (a.m./p.m.) vagy 0 23 órás rendszerben 3 Perc A percek beállítása (0 59) 4 Év Az év beállítása (00, 01, stb.) 5 Hónap A hónap beállítása (1 12) 6 Nap A nap beállítása (1 31) 7 12 vagy 24 órás ciklus 12 órás vagy 24 órás ciklus 8 Hômérséklet egység A hômérséklet egység kiválasztása ( C vagy F) * Változattól és országtól függôen A navigációs rendszerrel felszerelt jármûvekkel kapcsolatban ld. A navigációs rendszer sajátosságai címû kiegészítést.

43 TÖBBFUNKCIÓS KIJELZÔ* B kijelzô A 3 B A A kijelzô funkcióinak megjelenítô gombja B A kijelzô funkcióinak szabályzó gombja 1 Az üzenetek megjelenítésének helye 2 Az idô 3 A hômérséklet Amikor a hômérséklet +3 C és 3 C között van, a kijelzôn látható hômérséklet érték villogni kezd, ami fagyveszélyt jelez. Adott sebesség túllépésére figyelmeztetô jelzés Ez a funkció az Ön által megjelölt maximális sebesség túllépésére figyelmezteti (ld. Üzenetek megjelenítése ). Ha jármûve átlépi az elôre megadott sebességet, a kijelzôn a VITESSE TROP ELEVEE (túl magas sebesség) üzenet jelenik meg, melyet hangjelzés is kísér. A kívánt sebességértéket úgy állíthatja be, illetve módosíthatja, hogy amikor jármûvével elérte a szóban forgó sebességet, benyomja az ablaktörlô kar végét, és benyomva tartja, míg hangjelzés nem biztosítja a mûvelet sikerérôl. Megjegyzés: amikor a gépjármû hosszabb ideig tartó napsütésnek van kitéve, a kijelzôn látható hômérséklet érték jóval magasabb lehet a valóságosnál. Védô biztosítékok (a mûszerfal alatt) F8 * Változattól és országtól függôen A navigációs rendszerrel felszerelt jármûvekkel kapcsolatban ld. A navigációs rendszer sajátosságai címû kiegészítést.

44 42 TÖBBFUNKCIÓS KIJELZÔ* B kijelzô A kijelzô menüje (ld. a mellékelt táblázatot) Az egyes funkciókhoz tartozó értékek igény szerint változtathatók. A különféle funkciók és a hozzájuk tartozó értékek megjelenésének sorrendje Az A gomb hosszú ideig tartó lenyomva tartásával hívhatja elô a menüt. Ezután, az A gomb rövid ideig tartó lenyomásával jelenítheti meg a kívánt funkciót. A B gomb rövid ideig tartó benyomásával változtathatja meg az egyes paramétereket. SORREND FUNKCIÓK BEÁLLÍTÁSOK 1 Nyelv A kívánt nyelv kiválasztása 2 Sebesség egység A sebesség mértékegységének kiválasztása (km/h vagy m/h) 3. Hômérséklet egység A hômérséklet egység kiválasztása ( C vagy F) 4 12 vagy 24 órás ciklus 12 órás vagy 24 órás ciklus 5 Óra Az óra beállítása 1 12 (a.m./p.m.) vagy 0 23 órás rendszerben 6 Perc A percek beállítása (0 59) 7 Év Az év beállítása (00, 01, stb.) 8 Hónap A hónap beállítása (1 12) 9 Nap A nap beállítása (1 31) * Változattól és országtól függôen A navigációs rendszerrel felszerelt jármûvekkel kapcsolatban ld. A navigációs rendszer sajátosságai címû kiegészítést.

45 TÖBBFUNKCIÓS KIJELZÔ* C kijelzô 43 B C A D A A funkciók és a paraméterek beállító gomja A gomb forgatásával választhat a felkínált lehetôségek közül. A gomb benyomásával érvényesítheti választását. B Menu (menü) gomb A menü gomb segítségével térhet vissza bármikor az alapmenühöz. C Mode (üzemmód választó) gomb Rövid benyomásával lépegethet egyik funkcióról a következôre (autórádió, telefon, fedélzeti számítógép, navigációs rendszer, stb.). Hosszan tartó lenyomva tartásásával hozhatja a kijelzôt készenléti állapotba. D Esc gomb Rövid benyomásával törölheti a folyamatban lévô mûveletet, és visszatérhet a kijelzô elôzô üzenetéhez. Hosszan tartó lenyomva tartásával léphet vissza az alapkijelzéshez. * Változattól és országtól függôen. A kijelzôn megjelenô üzenetek navigációs rendszerrel szerelt modellek esetén némileg módosulhatnak.

46 44 TÖBBFUNKCIÓS KIJELZÔ* C kijelzô A kijelzô az alábbi információk megjelenítését teszi lehetôvé: Autórádió üzemmód Rádió Magnó CD lejátszó Dátum Külsô hômérséklet Pontos idô Telefon üzemmód** Vészjelzô üzenetek és egyéb információk Fedélzeti számítógépes üzemmód** Navigációs üzemmód** ÚJ ÜZENET A KIJELZETT ÜZENET FELETT A kijelzôn látható üzenet felett egy másik üzenet jelenik meg, ha az éppen aktív funkció mûködésében valamilyen változás következett be; veszély esetén, vagy ha fontos információt kell a vezetô tudtára hozni. Az ablak néhány másodperc elteltével magától eltûnik, illetve az A gomb benyomásával eltûntethetô. * Változattól és országtól függôen ** ld. A navigációs rendszer sajátosságai címû kiegészítést, illetve az autórádió leírását.

47 A KIJELZÔ BEÁLLÍTÁSA Az alábbi módon járjon el: 1 Nyomja be a MENU gombot. TÖBBFUNKCIÓS KIJELZÔ* C kijelzô 45 2 A forgógomb forgatásával válassza ki a Configuration afficheur ( A kijelzô beállítása ) menüpontot. 3 A választás érvényesítéséhez nyomja be a forgógombot. 4 A gomb forgatásával válasszon az alábbi lehetôségek közül: Fényerô beállítása A dátum és az óra beállítása A nyelv kiválasztása Mértékegységek beállítása 5 Választása érvényesítéséhez nyomja be a forgógombot. 6 A forgógomb forgatásával válassza ki a kívánt paramétert. 7 Választása érvényesítéséhez nyomja be a forgógombot. 8 A forgógomb forgatásával válassza ki a kívánt értéket. 9 Választása érvényesítéséhez nyomja be a forgógombot. * Változattól és országtól függôen A kívánt érték beállítását követôen a kijelzô visszatér az alapkijelzéshez. Ha egy másik értéket is módosítani szeretne, ismét a fent leírt módon kell eljárnia.

48 46 TÖBBFUNKCIÓS KIJELZÔ* C kijelzô A KIJELZÔ BEÁLLÍTÁSA Az alábbi táblázat a kijelzô funkcióit, illetve változtatható paramétereit foglalja össze: Funkciók Paraméterek Kijelzés Fényerô beállítása VIDEO ÜZEMMÓD FÉNYERÔ A dátum és az óra beállítása ÓRA PERC ÉV HÓNAP NAP A nyelv kiválasztása Német, spanyol, francia, angol, olasz Mértékegységek beállítása `SEBESSÉG MÉRTÉKEGYSÉGE A HÔMÉRSÉKLET MÉRTÉK- EGYSÉGE AZ IDÔ KIJELZÉSÉNEK MÓDJA * Változattól és országtól függôen

49 FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP* B kijelzô 47 A fedélzeti számítógép mûszertábla felsô részén található kijelzôje hat különbözô információ megjelenítésére alkalmas: a tartályban lévô tüzelôanyaggal megtehetô távolság megtett távolság átlag fogyasztás pillanatnyi fogyasztás átlagsebesség túl gyors sebességre figyelmeztetô jelzés Ahhoz, hogy a különbözô adatokat egymás után megjeleníthesse a kijelzôn, nyomja be rôviden az elsô ablaktörlô vezérlôkarának végén található gombot. A gomb egyszeri (rövid ideig tartó) benyomását követôen a következô adat jelenik meg a kijelzôn: A tartályban lévô tüzelôanyaggal megtehetô távolság Ezen funkciónak köszönhetôen megtudhatja, hány kilométert tehet még meg az autó tartályában lévô tüzelôanyag mennyiséggel (a számítógép az utolsó tíz perc valós átlagfogyasztásával számol). Amikor a tartályban már csak kevesebb, mint 6 liter tüzelôanyag maradt, a kijelzôn csak három vonás látható. A fedélzeti számítógép betanítását követôen ez a funkció csupán bizonyos idô elteltével képes újra megbízható adatokkal szolgálni. * Változattól és országtól függôen. A navigációs rendszerrel felszerelt jármûvekkel kapcsolatban ld. A navigációs rendszer sajátosságai címû kiegészítést.

50 48 FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP* B kijelzô A gomb egyszeri (rövid ideig tartó) benyomását követôen a következô adat jelenik meg a kijelzôn: Megtett távolság Ez az adat azt jelzi, hogy a fedélzeti számítógép legutóbbi lenullázása óta a jármû hány kilométert tett meg. A gomb egyszeri (rövid ideig tartó) benyomását követôen a következô adat jelenik meg a kijelzôn: Átlag fogyasztás Ezt az adatot a számítógép a legutóbbi lenullázása óta megtett kilométerek számából, valamint az azóta elfogyasztott tüzelôanyag mennyiségébôl számítja ki. A gomb egyszeri (rövid ideig tartó) benyomását követôen a következô adat jelenik meg a kijelzôn: Pillanatnyi fogyasztás Ezen információ mely csupán 20 km/h-s sebesség felett jelenik meg a kijelzôn a legutóbbi két másodpercre vonatkozó fogyasztás mértékérôl nyújt tájékoztatást. A gomb egyszeri (rövid ideig tartó) benyomását követôen a következô adat jelenik meg a kijelzôn: Átlagsebesség Ezt az adatot a számítógép úgy számolja ki, hogy a legutóbbi lenullázása óta megtett távolságot elosztja a mûködési (bekapcsolt gyújtás mellett eltelt) idôvel. * Változattól és országtól függôen. A navigációs rendszerrel felszerelt jármûvekkel kapcsolatban ld. A navigációs rendszer sajátosságai címû kiegészítést.

51 FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP* B kijelzô 49 A gomb egyszeri (rövid ideig tartó) benyomását követôen a következô adat jelenik meg a kijelzôn: Túl gyors sebességre figyelmeztetô jelzés Ez a funkció lehetôvé teszi, hogy a vezetô beprogramozzon egy általa maximálisnak ítélt sebességhatárt, melynek átlépésére azután a fedélzeti számítógép figyelmezteti. (Ld. Üzenetek megjelenítése.) Ha ugyanis a vezetô átlépi az általa megadott értéket, hangjelzés hívja fel figyelmét a gyorshajtásra. Ha a kijelzôn az ALERTE VITESSE INACTIVE üzenet látható, az arra utal, hogy ez a funkció ki van kapcsolva. Ekkor a gomb rövid ideig tartó benyomásával visszatérhet az alapkijelzéshez. Ekkor: a funkció újra aktiválásához tartsa hosszan benyomva a gombot, amíg a kijelzôn meg nem jelenik az újra aktiválásra utaló üzenet ( ALERTE VITESSE ACTIVE ) a sebesség beprogramozásához, illetve módosításához nyomja be röviden a gombot, és várja meg a PROG VITESSE felirat megjelenését. Amikor az autó elérte az Ön által kívánt sebesség értéket, a gomb hosszan tartó benyomásával rögzítheti azt a számítógép memóriájában. Ha a kijelzôn az ALERTE VITESSE ACTIVE felirat olvasható, a beprogramozott érték módosítását lehetôvé tevô PROG VITESSE üzenetet a gomb rövid ideig tartó benyomásával hívhatja elô. A funkció kiiktatásához nyomja be hosszan a vezérlôkar végén található gombot, amikor a kijelzôn az ALERTE VITESSE ACTIVE felirat látható. Ez azonban csak a megadott sebesség alatti tartományban lehetséges. A fedélzeti számítógép lenullázásához tartsa a gombot több, mint három másodpercig folyamatosan benyomva. Lenullázásra a túl magas sebesség -re figyelmeztetô funkció mûködése közben nincs lehetôség. Ha az akkumulátort lekapcsolja a jármûrôl, annak visszakötését követôen egy idôre a kijelzô összes jelzése és világító része kigyullad. Amennyiben menet közben számok helyett csak vizszintes vonalak látszanak, kérjük, forduljon a CITROËN Hálózat munkatársaihoz. * Változattól és országtól függôen. A navigációs rendszerrel felszerelt jármûvekkel kapcsolatban ld. A navigációs rendszer sajátosságai címû kiegészítést.

52 50 ÜZENETEK MEGJELENÍTÉSE* A kijelzô A KIJELZÔN MEGJELENÔ FELIRAT A MEGFELELÔ VISSZAJELZÔ INFORMÁCIÓ MODE ECONOMIE ACTIF Ld. II. fejezet Takarékos üzemmód PORTE AVANT GAUCHE OUVERTE Nyitva maradt, vagy nem zár tökéletesen a bal elsô ajtó PORTE AVANT DROITE OUVERTE Nyitva maradt, vagy nem zár tökéletesen a jobb elsô ajtó PORTE ARRIERE GAUCHE OUVERTE Nyitva maradt, vagy nem zár tökéletesen a bal hátsó ajtó PORTE ARRIERE DROITE OUVERTE Nyitva maradt, vagy nem zár tökéletesen a jobb hátsó ajtó COFFRE OUVERT Nyitva maradt, vagy nem zár tökéletesen a csomagtér ajtó * Változattól és országtól függôen. A kijelzôn megjelenô üzenetek szövege országonként és modellenként változó.

53 ÜZENETEK MEGJELENÍTÉSE* 51 B kijelzô A KIJELZÔN MEGJELENÔ FELIRAT A MEGFELELÔ VISSZAJELZÔ INFORMÁCIÓ NIV. LIQUIDE DE FREINS INSUFFISANT TEMP.EAU MOTEUR TROP ELEVEE COMPLETER NIVEAU HUILE MOTEUR PRESSION HUILE MOTEUR INSUFFISANTE TEMP. HUILE BOITE TROP ELEVEE ANOMALIE ANTIPOLLUTION ANOMALIE BOITE AUTOMATIQUE ANOMALIE ABS Túl alacsony a fékfolyadék szintje Azonnal állítsa le a motort és keresse fel az egyik CITROËN márkaszervizt! Túl magas a hûtôvíz hômérséklete Azonnal állítsa le a motort! Ld. IV. fejezet - Szintek Túl alacsony a motorolaj szintje Állítsa le a motort és töltse fel a motorolaj szintjét. Ld. IV. fejezet - Szintek Túl alacsony a motorolaj nyomása Állítsa le a motort és ellenôrizze a szintet. Ld. IV. fejezet - Szintek Keresse fel az egyik CITROËN márkaszervizt! Túl magas a seb.váltó olaj hômérséklete Keresse fel az egyik CITROËN márkaszervizt A környezetvédelmi berendezés hibája Keresse fel az egyik CITROËN márkaszervizt! Az automata váltómû hibája Keresse fel az egyik CITROËN márkaszervizt! Az ABS rendszer hibája Keresse fel az egyik CITROËN márkaszervizt! * Változattól és országtól függôen. A kijelzôn megjelenô üzenetek szövege országonként és modellenként változó.

54 52 ÜZENETEK MEGJELENÍTÉSE* A KIJELZÔN MEGJELENÔ FELIRAT A MEGFELELÔ VISSZAJELZÔ INFORMÁCIÓ ANOMALIE FREINAGE A fékrendszer hibája Azonnal álljon meg és keresse fel az egyik CITROËN márkaszervizt! ANOMALIE AIRBAG A légzsák hiánya Keresse fel az egyik CITROËN márkaszervizt! ANOMALIE CHARGE BATTERIE Az akkumulátor töltés hibája Keresse fel az egyik CITROËN márkaszervizt! OUBLI FREIN A MAIN A kézifék behúzva maradt Engedje ki a kéziféket! OUBLI CEINTURE DE SECURITE Nem csatolta be a biztonsági övet Csatolja be biztonsági övét! AIRBAG PASSAGER NEUTRALISE Az utas oldali légzsák ki van iktatva. ESP/ASR HORS SERVICE Nem mûködik az ESP /ASR A rendszerek ellenôrzése céljából keresse fel az egyik CITROËN márkaszervizt! ESP/ASR DESACTIVE Az ESP/ASR rendszer ki van kapcsolva. * Változattól és országtól függôen. A kijelzôn megjelenô üzenetek szövege országonként és modellenként változó.

55 ÜZENETEK MEGJELENÍTÉSE* 53 A KIJELZÔN MEGJELENÔ FELIRAT A MEGFELELÔ VISSZAJELZÔ INFORMÁCIÓ NIVEAU CARBURANT FAIBLE Túl alacsony a tüzelôanyag szintje Mielôbb töltse fel a tüzelôanyag tartályt! ANOMALIE CAPTEUR DE CHOC Egy ütközés következtében megszakadt a tüzelôanyag ellátás. ECLAIRAGE AUTOMATIQUE ACTIVE Az automata fényszóró kapcsolás funkció be van kapcsolva. ESSUYAGE AUTOMATIQUE ACTIVE Az automata ablaktörlô funkció be van kapcsolva. ANOMALIE ANTIVOL ELECTRONIQUE Mûködésbe lépett a kormányzár, vagy ismeretlen kulcs MODE ECONOMIE ACTIF Takarékos üzemmód Ld. II. fejezet - Takarékos üzemmód. RISQUE DE VERGLAS Fagyveszély +3 és -3 C között fagyveszély fenyeget. DEFAUT CATALYSEUR Katalizátor hiba Keresse fel az egyik CITROËN márkaszervizt! * Változattól és országtól függôen. A kijelzôn megjelenô üzenetek szövege országonként és modellenként változó.

56 54 JELZÔBERENDEZÉSEK* Vészjelzés Vészjelzéskor egyszerre mûködnek az irányjelzôk. Csak veszély, sürgôs megállás vagy szokatlan körülmények között szabad használni. Levett gyújtással is mûködôképes. Megjegyzés: A piros dióda az elektronikus indításgátló mûködését jelzi. Ld. I. fejezet - Kulcsok c. részt. Irányjelzôk Bal irány jelzése - kar lefelé. Jobb irány jelzése - kar fölfelé. Irányváltoztatás jelzésére ajánlatos a kart az ellenállási ponton túlra vinni. Az irányjelzô a kormánykerék visszafordításakor automatikusan kikapcsol. Fénykürt A kart húzza maga felé. A fényjelzés gyújtás nélkül is mûködik. A vészjelzôk automatikus mûködésbe lépése Vészfékezéskor, vagy hirtelen lassításkor a vészvillogók önmûködôen mûködésbe lépnek. Ha az autó újra felgyorsul, vagy ha a vezetô megnyomja a mûszerfalon található vészjelzôvezérlôt, a vészvillogók önmûködôen kikapcsolnak. Jármûvét egy olyan biztonsági rendszerrel szerelték fel, mely szükség esetén gondoskodik a tüzelôanyag ellátás megszakításáról. Ez a rendszer frontális, illetve a hátulról jövô ütközések esetén fokozza az autó és utasai biztonságát. A tüzelôanyag ellátás megszakításakor a vészjelzôk automatikusan mûködésbe lépnek. Ilyen esetekben a jármû újraindításához helyre kell állítani a motor üzemanyag ellátását. Kürt Nyomja be a kormánykerék valamelyik küllôjét. * Változattól és országtól függôen Az irányjelzôk nem mûködnek, ha a vészjelzôt menet közben használja. Hangjelzések Autója különféle helyzetekben hangjelzésekkel is szolgál: 1 csipogással jelzi vissza, hogy tudomásul vette a vezetô, ill. utasa kérését (pl. az utas oldali légzsák kiiktatása, illetve visszakapcsolása), 1 gongütéssel hívja fel figyelmét a kisebb problémákra (pl. nyitva maradt egy ajtó), 3 egymást követô gongütéssel figyelmeztet a súlyosabb problémákra (pl. túl magas hûtôfolyadék hômérséklet).

AJTÓK (1. fejezet) ABLAKEMELÕK (3. fejezet) Az ajtók nyitása/zárása az elektromos belsõ központi. ABLAKOK (3. fejezet) ablakemelõk

AJTÓK (1. fejezet) ABLAKEMELÕK (3. fejezet) Az ajtók nyitása/zárása az elektromos belsõ központi. ABLAKOK (3. fejezet) ablakemelõk JTÓK (1. fejezet) Indításgátló berendezés z indításgátló berendezés a kódolt gyújtáskulcs nélkül lehetetlenné teszi a jármû elindítását. LKEMELÕK (3. fejezet) C D z ajtók nyitása/zárása az elektromos belsõ

Részletesebben

CITROËN C3 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

CITROËN C3 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ CITROËN C3 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Köszönjük választását és gratulálunk! Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az ismertetôt, mielôtt útra kelne. Megtalálható benne minden olyan a jármûvezetéssel, a felszerelések

Részletesebben

Forrás: http://www.doksi.hu CITROËN BERLINGO KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Forrás: http://www.doksi.hu CITROËN BERLINGO KEZELÉSI ÚTMUTATÓ CTROËN BERLNGO KEZELÉS ÚTMUTATÓ A a -t választotta. nnovatív együttműködés A CTROËN és a TOTAL immár 35 esztendeje azon dolgozik, hogy a legújabb technológiák alkalmazásával a lehető legjobb motorokhoz

Részletesebben

CITROËN BERLINGO KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

CITROËN BERLINGO KEZELÉSI ÚTMUTATÓ CITROËN BERLINGO KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A CITROËN a -t választotta Innovatív együttmûködés A CITROËN és a TOTAL immár 35 esztendeje azon dolgozik, hogy a legújabb technológiák alkalmazásával a lehetõ legjobb

Részletesebben

AJTÓK/ RENAULT KÁRTYÁK (1. fejezet) Különlegességek a használattal kapcsolatban. Távirányító üzemmód. (5) az ajtón vagy a csomagtartóajtón.

AJTÓK/ RENAULT KÁRTYÁK (1. fejezet) Különlegességek a használattal kapcsolatban. Távirányító üzemmód. (5) az ajtón vagy a csomagtartóajtón. AJTÓK/ RENAULT KÁRTYÁK (1. fejezet) 1 24088 3 2 4 5 Távirányító üzemmód Kinyitás: gomb (1). Bezárás: gomb (3). Csak a csomagtartó kinyitása és bezárása: gomb (2). Különlegességek a használattal kapcsolatban

Részletesebben

CITROËN C2 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

CITROËN C2 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ CITROËN C2 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A CITROËN a -t választotta Innovatív együttmûködés A CITROËN és a TOTAL immár 35 esztendeje azon dolgozik, hogy a legújabb technológiák alkalmazásával a lehetõ legjobb motorokhoz

Részletesebben

Az Ön kézikönyve CITROEN C8 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2355854

Az Ön kézikönyve CITROEN C8 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2355854 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató CITROEN C8. Megtalálja a választ minden kérdésre az CITROEN C8 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Felszereltség Suzuki Swift

Felszereltség Suzuki Swift 1.2L 1.2L 1.L 5 5 Sebességváltó / / FUTÓMŰ Abroncsok és keréktárcsák 175/65R15 + acél keréktárcsa (teljes méretű dísztárcsával) 185/55R16 + könnyűfém keréktárcsa S S - S - S - Defektjavító készlet KÜLSŐ

Részletesebben

CITROËN BERLINGO KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

CITROËN BERLINGO KEZELÉSI ÚTMUTATÓ CITROËN BERLINGO KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Köszönjük választását és gratulálunk! Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az ismertetôt, mielôtt útra kelne. Megtalálható benne minden olyan a jármûvezetéssel, a felszerelések

Részletesebben

CITROËN BERLINGO KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

CITROËN BERLINGO KEZELÉSI ÚTMUTATÓ CITROËN BERLINGO KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A a -t választotta. Innovatív együttműködés A CITROËN és a TOTAL immár 35 esztendeje azon dolgozik, hogy a legújabb technológiák alkalmazásával a lehető legjobb motorokhoz

Részletesebben

CITROËN C8 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

CITROËN C8 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ CITROËN C8 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ CITROËN a TOTAL-t választotta Innovatív együttmûködés A CITROËN és a TOTAL immár 35 esztendeje azon dolgozik, hogy a legújabb technológiák alkalmazásával a lehetõ legjobb motorokhoz

Részletesebben

Suzuki Grand Vitara Felszereltség 5 ajtó

Suzuki Grand Vitara Felszereltség 5 ajtó Suzuki Grand Vitara Felszereltség 5 ajtó A gyártó bármikor megváltoztathatja a műszaki adatokat, a felszereltséget, az opciókat, az árakat és a színeket, ezért pontosabb felvilágosítás érdekében kérjük,

Részletesebben

Sebességváltás 5MT 5MT 4AT 5MT Modell JLX JLX JLX MODE3

Sebességváltás 5MT 5MT 4AT 5MT Modell JLX JLX JLX MODE3 BENZIN Sebességváltás 5 5 4 5 FUTÓMŰ Abroncsok és keréktárcsák Pótkerék és keréktárcsa Pótkerék fedő (lemez tipusú) 205/70R15 + acél keréktárcsa 205/70R15 + acél keréktárcsa (*1) (*1) (*1) (*1) 205/70R15

Részletesebben

CITROËN C4 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

CITROËN C4 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ CITROËN C4 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ CITROËN A CITROËN a -t választotta Innovatív együttműködés A CITROËN és a TOTAL immár 35 esztendeje azon dolgozik, hogy a legújabb technológiák alkalmazásával a lehető legjobb

Részletesebben

SpeedForce 50 Teljes áttekintés

SpeedForce 50 Teljes áttekintés SpeedForce 50 Teljes áttekintés 1. Sisaktartó szerszámkészlettel 2. Csomagakasztó 3. Üzemanyag olaj tároló burkolat 4. Akkumulátor és biztosíték 5. Gyújtáskapcsoló, kormányzár 6. Fékfolyadék tartály 7.

Részletesebben

Vehicle Security System VSS 1. Rendszer beállítási útmutató - Hungarian

Vehicle Security System VSS 1. Rendszer beállítási útmutató - Hungarian Vehicle Security System VSS 1 Rendszer beállítási útmutató - Hungarian Tisztelt Vásárló, Ebben az útmutatóban a következőkhöz találja meg a szükséges információt és műveleteket : A riasztórendszer üzembeállításának

Részletesebben

Automata világításvezérlés - - - -

Automata világításvezérlés - - - - Swift Motor Benzin Benzin Diesel 1.2L 1.2L 1.3L Ajtók száma 3 és 5 5 3 és 5 Hajtás 2WD 4WD 2WD Sebességváltó 5MT 5MT/4AT 5MT/4AT 5MT 5MT Felszereltség GC GLX GS GLX GLX Futómű Abroncsok és keréktárcsák

Részletesebben

Felszereltség Suzuki Swift Sport

Felszereltség Suzuki Swift Sport uzuki wift port ebességváltó PORT FUTÓMŰ Abroncsok és keréktárcsák Defektjavító készlet 175/65R15 + acél keréktárcsa (teljes méretű dísztárcsával) 185/55R16 + könnyűfém keréktárcsa 195/45R17 + könnyűfém

Részletesebben

CITROËN XSARA KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

CITROËN XSARA KEZELÉSI ÚTMUTATÓ CITROËN XSARA KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A CITROËN a -t választotta Innovatív együttmûködés A CITROËN és a TOTAL immár 35 esztendeje azon dolgozik, hogy a legújabb technológiák alkalmazásával a lehetõ legjobb motorokhoz

Részletesebben

Renault ESPACE. Kezelési útmutató

Renault ESPACE. Kezelési útmutató Renault ESPACE Kezelési útmutató szenvedély és teljesítmény Az ELF a World Series by Renault partnere A RENAULT az ELF-et ajánlja Az autóipar csúcstechnológiás partnerei, az Elf és a Renault egyesítik

Részletesebben

IA LÉNYEG M Ű S Z E R F A L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 25 24 23 39 38 37 36 35 34 33 32 31 27 28 29 30 4 M Ű S Z E R F A L I 1 Vezérlők: Visszapillantó tükrök Ablakemelők

Részletesebben

2 Bevezetés. Bevezetés

2 Bevezetés. Bevezetés Opel Ampera 08/2011 Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 19 Ülések, biztonsági rendszerek... 34 Tárolás... 52 Műszerek és kezelőszervek... 57 Világítás... 95 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

2012 Kezelői kézikönyv Chevrolet Malibu M

2012 Kezelői kézikönyv Chevrolet Malibu M 2012 Kezelői kézikönyv Chevrolet Malibu M Kulcsok, ajtók és ablakok... 1-1 Kulcsok és zárak.........1-2 Ajtók......................... 1-12 Gépkocsivédelem.......1-13 Külső visszapillantó tükrök... 1-16

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. GPS* SOLAR óra. A világ mind a 39 időzónáját felismeri.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. GPS* SOLAR óra. A világ mind a 39 időzónáját felismeri. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. Jellemzők: GPS* SOLAR óra. Egyetlen gomb megnyomásával beállíthatjuk a pontos helyi időt bárhol a világon. Az óra a GPS műholdak jeleit fogadva gyorsan beáll a pontos időre. A világ

Részletesebben

Spark. Üzemeltetői kézikönyv

Spark. Üzemeltetői kézikönyv Spark Üzemeltetői kézikönyv Tartalom Bevezetés... 2 Rövid áttekintés... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 35 Tárolás... 56 Műszerek és kezelőszervek... 63 Világítás...

Részletesebben

ISMERKEDÉS A GÉPKOCSIVAL

ISMERKEDÉS A GÉPKOCSIVAL K Ü L S Ő K I A L A K Í T Á S I ISMERKEDÉS A GÉPKOCSIVAL Napfénytető A napfénytető jobb szellőzést és világosabb utasteret biztosít. 100 Parkolást segítő hangjelzés (tolatáskor) Hátramenet kapcsolásakor

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

használati útmutató Apache középmotoros átalakító szettel szerelt elektromos kerékpárokhoz

használati útmutató Apache középmotoros átalakító szettel szerelt elektromos kerékpárokhoz használati útmutató Apache középmotoros átalakító szettel szerelt elektromos kerékpárokhoz www.ambringa.hu Az Apache átalakító szettek többféle akkumulátorral érhetőek el, ezen használati útmutató végigveszi

Részletesebben

INFO DIAG DIAGNOSZTIKAI MŰSZER

INFO DIAG DIAGNOSZTIKAI MŰSZER CITROËN DTAV INFO DIAG DIAGNOSZTIKAI MŰSZER LEÁNYVÁLLALATOK / IMPORTŐR ÚJ CITROËN gépjármű FORGALMAZÓK - Új gépjármű felkészítő - Kampánykoordinátor HIVATALOS CITROËN MÁRKASZERVIZEK - Vevőszolgálati vezető,

Részletesebben

OPEL CORSA. Kezelési útmutató

OPEL CORSA. Kezelési útmutató OPEL CORSA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 36 Tárolás... 53 Műszerek és kezelőszervek... 70 Világítás... 99 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli.

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. UV megvilágító Felhasználói kézikönyv A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. 1. A készülék alkalmazása......2 2.

Részletesebben

SCENIC RÖVID ÚTMUTATÓ

SCENIC RÖVID ÚTMUTATÓ SCENIC RÖVID ÚTMUTATÓ RÖVID ÚTMUTATÓ 1 ÜDVÖZÖLJÜK AUTÓJA FEDÉLZETÉN Előszó Gratulálunk a választásához: új gépkocsija a család számára lett tervezve és kialakítva, kivételes modularitást és otthonosságot,

Részletesebben

OPEL CORSA. Kezelési útmutató

OPEL CORSA. Kezelési útmutató OPEL CORSA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 36 Tárolás... 54 Műszerek és kezelőszervek... 71 Világítás... 100 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

Használati útmutató a HPB1 3.5, HPB1 4.0, HPB2 3.5, HPB2 4.0, HPB4 4.0 HPB5 3.5, HPB5 4.0, HPB6 WFS riasztókhoz

Használati útmutató a HPB1 3.5, HPB1 4.0, HPB2 3.5, HPB2 4.0, HPB4 4.0 HPB5 3.5, HPB5 4.0, HPB6 WFS riasztókhoz Használati útmutató a HPB1 3.5, HPB1 4.0, HPB2 3.5, HPB2 4.0, HPB4 4.0 HPB5 3.5, HPB5 4.0, HPB6 WFS riasztókhoz FORGALMAZÓ SETECH Meta Hungária Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. Tel/fax: 06 1 206-1881

Részletesebben

M43. Közelítőkártyás indításgátló készülék rablásgátló funkció lehetőséggel. Telepítési útmutató

M43. Közelítőkártyás indításgátló készülék rablásgátló funkció lehetőséggel. Telepítési útmutató M43 Közelítőkártyás indításgátló készülék rablásgátló funkció lehetőséggel Telepítési útmutató - 2 - MŰKÖDÉSI LEÍRÁS Az M43 egy automatikus élesedésű indításgátló készülék, amely mind közelítőkártyával,

Részletesebben

CAN 700 (H) HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CAN 700 (H) HASZNÁLATI UTASÍTÁS CAN 700 (H) HASZNÁLATI UTASÍTÁS AUTÓRIASZTÓ Működés RIASZTÓ BEKAPCSOLÁSA Nyomja meg a gépkocsi gyári távirányítójának záró gombját. Az aktiválást a következők erősítik meg: Indexvillogás a gépkocsi zárási

Részletesebben

BESZERELÉSI UTASÍTÁS FC6.78 LOPÁSGÁTLÓ RIASZTÓBERENDEZÉS. A gépkocsi eredeti távkapcsolójával működtethető változat

BESZERELÉSI UTASÍTÁS FC6.78 LOPÁSGÁTLÓ RIASZTÓBERENDEZÉS. A gépkocsi eredeti távkapcsolójával működtethető változat BESZERELÉSI UTASÍTÁS FC6.78 LOPÁSGÁTLÓ RIASZTÓBERENDEZÉS A gépkocsi eredeti távkapcsolójával működtethető változat A berendezés beszerelését kizárólag szakember végezheti. FIGYELEM! A forgalmazó nem vállal

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

Motor/Felszereltség lista

Motor/Felszereltség lista Motor/Felszereltség lista 1 Benzin Motor 1.4 TWINPORT ECOTEC 66 kw/90 LE 1.4 TWINPORT ECOTEC 66 kw/90 LE 1.8 ECOTEC 92 kw/125 LE TwinTop Váltómű 5fokozatú kézi 4 657 000 4 877 000 5fokozatú Easytronic

Részletesebben

Kezelési utasítás. F129 Modell CMG-BD1

Kezelési utasítás. F129 Modell CMG-BD1 Kezelési utasítás F129 Modell CMG-BD1 F129 Modell elektronikus termosztáttal (HU) Az Atlantic 1968-ban alapított elismert francia márka a fűtés, a hőkomfort és az energiatakarékos rendszerek területén.

Részletesebben

OPEL ZAFIRA TOURER. Kezelési útmutató

OPEL ZAFIRA TOURER. Kezelési útmutató OPEL ZAFIRA TOURER Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 21 Ülések, biztonsági rendszerek... 38 Tárolás... 65 Műszerek és kezelőszervek... 97 Világítás...

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó A F E L H A S Z N Á L Ó S Z Á M Á R A

Ú T M U T A T Ó A F E L H A S Z N Á L Ó S Z Á M Á R A Ú T M U T A T Ó A F E L H A S Z N Á L Ó S Z Á M Á R A C O B R A 4 6 0 0 p l a t f o r m a u t ó r i a s z t ó berendezésekhez Tisztelt vásárló! Gratulálunk, amiért megvásárolta e terméket, melynek tervezése

Részletesebben

INFO DIAG DIAGNOSZTIKAI MUSZER

INFO DIAG DIAGNOSZTIKAI MUSZER CITROËN DTAV INFO DIAG DIAGNOSZTIKAI MUSZER LEÁNYVÁLLALATOK / IMPORTOR ÚJ CITROËN GÉPJÁRMU FORGALMAZÓK - Új gépjármu felkészíto - Kampánykoordinátor HIVATALOS CITROËN MÁRKASZERVIZEK - Vevoszolgálati vezeto,

Részletesebben

DRL 01. NAPPALIVILÁGÍTÁS MODUL Daytime Running Light / Coming Home / Leaving Home. Szerelési útmutató

DRL 01. NAPPALIVILÁGÍTÁS MODUL Daytime Running Light / Coming Home / Leaving Home. Szerelési útmutató DRL 01 NAPPALIVILÁGÍTÁS MODUL Daytime Running Light / Coming Home / Leaving Home Szerelési útmutató 5A KÉK 6 Jobboldali reflektor +12V PIROS 2 PIROS 7 +12V Gyújtás +12V ZÖLD 4 KÉK 8 Baloldali reflektor

Részletesebben

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna Méretei: 2000x1950x2100 2-4 személyes Candlenut diófa infraszauna Füstszínű üvegajtó Színterápiás világítás

Részletesebben

YB1FA infra távirányító. Kezelési útmutató

YB1FA infra távirányító. Kezelési útmutató YB1FA infra távirányító Kezelési útmutató Az YB1FA infra távirányító használata A távirányító felépítése 1 2 3 4 ON/OFF (BE/KI) gomb MODE (üzemmód) gomb +/- gomb FAN (ventilátor) gomb 1 3 4 6 2 5 5 6 7

Részletesebben

C2RF Többzónás programozható vezeték nélküli digitális szobatermosztát

C2RF Többzónás programozható vezeték nélküli digitális szobatermosztát Többzónás programozható vezeték nélküli digitális szobatermosztát Termékjellemzők: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Kijelezhető hőmérséklet tartomány: 0 C - 40 C (0,1 C lépésekben) Hőmérséklet állítási tartomány:

Részletesebben

MULTIFUNKCIÓS INDÍTÁSI SEGÉLY

MULTIFUNKCIÓS INDÍTÁSI SEGÉLY MULTIFUNKCIÓS INDÍTÁSI SEGÉLY HASZNÁLATI UTASÍTÁS AXR YJ006 autó indítás kiemelkedő biztonság mobil töltés s.o.s. vészvillogó figyelmeztetés Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, melynek

Részletesebben

S2302RF vezeték nélküli programozható digitális szobatermosztát

S2302RF vezeték nélküli programozható digitális szobatermosztát vezeték nélküli programozható digitális szobatermosztát Termékjellemzők: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 1 Programozhatóság: 7 napos előre programozhatóság Kijelezhető hőmérséklet tartomány 0 C~40 C (0.1 C-os

Részletesebben

MULTIFUNKCIÓS INDÍTÁSI SEGÉLY

MULTIFUNKCIÓS INDÍTÁSI SEGÉLY MULTIFUNKCIÓS INDÍTÁSI SEGÉLY AXR YJ002 HASZNÁLATI UTASÍTÁS autó indítás kiemelkedő biztonság mobil töltés s.o.s. vészvillogó figyelmeztetés Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, melynek

Részletesebben

Funkciók: Kétkörös, 3 vezetékes ütésérzékelő. (Gyenge ütés 9 figyelmeztető csipogás, erős behatás 30 másodperc szirénázás) Központizár vezérlő

Funkciók: Kétkörös, 3 vezetékes ütésérzékelő. (Gyenge ütés 9 figyelmeztető csipogás, erős behatás 30 másodperc szirénázás) Központizár vezérlő Funkciók: Kétkörös, 3 vezetékes ütésérzékelő. (Gyenge ütés 9 figyelmeztető csipogás, erős behatás 30 másodperc szirénázás) Központizár vezérlő kimenet (külső CPL relé nélkül) Állandó távirányított Zárás/Nyitás

Részletesebben

e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD)

e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD) e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD) BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ Az e120 egy központi zár vezérlő készülék, amely két db elektronikus kártyával kerül forgalomba. A készülék az elektronikus kártya

Részletesebben

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK...

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK... MEGJEGYZÉS 1. A borítón látható ábra csak tájékoztatásul szolgál, amely eltérhet a vásárolt terméktől. 2. A légkondicionáló működtetése előtt feltétlenül olvassa el az ÓVINTÉZKEDÉSEK című részt. 3. Ez

Részletesebben

Használati útmutató. JY-M19-CW típusú (KM0160) vezeték nélküli Km óra

Használati útmutató. JY-M19-CW típusú (KM0160) vezeték nélküli Km óra Használati útmutató JY-M19-CW típusú (KM0160) vezeték nélküli Km óra Kérem, olvassa végig figyelmesen az alábbi leírást, mielőtt használná ezt a km órát. Funkciói: 1. Jelenlegi sebesség (SPD) 2. 24 órás

Részletesebben

ADAX NEO BASIC S5. NORDINOVA ENERGY KFT Budapest X. Jászberényi út 47/c

ADAX NEO BASIC S5. NORDINOVA ENERGY KFT Budapest X. Jászberényi út 47/c ADAX NEO BASIC S5 NORDINOVA ENERGY KFT. 1106 Budapest X. Jászberényi út 47/c Neo Basic S5 termosztát használati utasítás Bevezetés A készüléket csökkent értelmi, vagy fizikai képességekkel rendelkező személyek

Részletesebben

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ R51ME típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

Használati útmutató a LEGOS motorkerékpár riasztókhoz

Használati útmutató a LEGOS motorkerékpár riasztókhoz Használati útmutató a LEGOS motorkerékpár riasztókhoz FORGALMAZÓ SETECH Meta Hungária Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. Tel/fax: 06 1 206-1881 www.setech.hu - 2 - A LEGOS riasztók kétgombos távirányítóval

Részletesebben

Útmutató EDC kézivezérlőhöz

Útmutató EDC kézivezérlőhöz Útmutató EDC kézivezérlőhöz ALAPFUNKCIÓK A kézivezérlő használata során állítsa az EDC vezérlő előlapján található forgó kapcsolót 0 állásba. Ezáltal a felhasználó a kézivezérlő segítségével férhet hozzá,

Részletesebben

Használati útmutató a HPA 2.0 és HPA 2.5 riasztókhoz

Használati útmutató a HPA 2.0 és HPA 2.5 riasztókhoz Használati útmutató a HPA 2.0 és HPA 2.5 riasztókhoz FORGALMAZÓ SETECH Meta Hungária Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. Tel/fax: 06 1 206-1881 www.setech.hu - 2 - A HPA riasztók kétgombos távirányítóval,

Részletesebben

BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS

BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS BRAVO 300 S HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK A COMPUTER ELHELYEZÉSE A GÉPEN... 2 A SZÁMÍTÓGÉP ELHELYEZÉSE... 2 A KONZOL FELSZERELÉSE... 3 AZ ÁRAMFORRÁS CSATLAKOZTATÁSA... 4 KIJELZŐ... 5 FUNKCIÓGOMBOK...

Részletesebben

OPEL ANTARA. Kezelési útmutató

OPEL ANTARA. Kezelési útmutató OPEL ANTARA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 36 Tárolás... 56 Műszerek és kezelőszervek... 75 Világítás... 110 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

M355/M357. Motorkerékpár riasztó TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

M355/M357. Motorkerékpár riasztó TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ M355/M357 Motorkerékpár riasztó TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ - 2 - A riasztó védelme az alábbiakra terjed ki: gyújtás bekapcsolása, akkumulátor kiszerelése (csak M357), motorkerékpár billentése, elmozdítása, oldaltámasz

Részletesebben

Amennyiben a gombot megnyomja (rövid ideig) úgy ki tudja választani, hogy a computer kijelzőjén melyik adat legyen látható: DST-ODO-CLK-ATM

Amennyiben a gombot megnyomja (rövid ideig) úgy ki tudja választani, hogy a computer kijelzőjén melyik adat legyen látható: DST-ODO-CLK-ATM VDO C05+ használati útmutató Funkciók: o KMH-MPH pillanatnyi sebesség KMH vagy MPH-ban, átváltáskor a computer automatikusan konvertálja az adatokat a másik mértékegység-rendszerbe o DST - napi táv, ami

Részletesebben

Rövidített használati útmutató Ability központokhoz

Rövidített használati útmutató Ability központokhoz Rövidített használati útmutató Ability központokhoz A kezelőegység jelzései A védett objektum állapotának kijelzése K: Riasztó kikapcsolva B: Riasztó bekapcsolva (minden zóna éles) M: Éjszakai mód bekapcsolva

Részletesebben

INFO DIAG DIAGNOSZTIKAI MUSZER

INFO DIAG DIAGNOSZTIKAI MUSZER CITROËN DTAV INFO DIAG DIAGNOSZTIKAI MUSZER LEÁNYVÁLLALATOK / IMPORTOR ÚJ CITROËN GÉPJÁRMU FORGALMAZÓK - Új gépjármu felkészíto - Kampánykoordinátor HIVATALOS CITROËN MÁRKASZERVIZEK - Vevoszolgálati vezeto,

Részletesebben

elektromos kerékpár vezérlő kézikönyv

elektromos kerékpár vezérlő kézikönyv elektromos kerékpár vezérlő kézikönyv 1/ 6 oldal Kijelző változatok Kompakt kijelző: ebben az egységben összeolvad a kijelző és a vezérlő, kellemes, kompakt nem feltűnő méretben. Kisebb méretének köszönhetően

Részletesebben

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832. központokhoz

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832. központokhoz Kezelési útmutató PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz RKPLCD, LCDL kezelőegység használatával A kezelőegység felépítése Az Ön vagyonvédelmi rendszeréhez egy vagy több kezelőegység csatlakozik. Ezekkel

Részletesebben

DRL 01. NAPPALIVILÁGÍTÁS MODUL Daytime Running Light / Coming Home / Leaving Home. Szerelési útmutató

DRL 01. NAPPALIVILÁGÍTÁS MODUL Daytime Running Light / Coming Home / Leaving Home. Szerelési útmutató DRL 01 NAPPALIVILÁGÍTÁS MODUL Daytime Running Light / Coming Home / Leaving Home Szerelési útmutató 5A KÉK 6 Jobboldali reflektor +12V PIROS 2 PIROS 7 +12V Gyújtás +12V ZÖLD 4 KÉK 8 Baloldali reflektor

Részletesebben

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP A berendezés elindítása előtt kérjük ismerkedjen meg részletesen az alábbi útmutatóval és őrizze meg az esetleges későbbi felhasználás céljából. www.lge.com

Részletesebben

Műszaki leírás/adatlap. 1. rész

Műszaki leírás/adatlap. 1. rész Műszaki leírás/adatlap Adásvételi szerződés keretében személygépjármű beszerzés az Országos Vízügyi Főigazgatóság részére tárgyú közbeszerzési eljárás 1. rész 1 db szolgálati használatra szánt, önálló

Részletesebben

DEF COM 3. Motorkerékpár riasztó TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

DEF COM 3. Motorkerékpár riasztó TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ DEF COM 3 Motorkerékpár riasztó TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ - 2 - A DEF COM 3 riasztók kétgombos távirányítóval működtethetőek. A távirányító kisebb méretű, recés gombját A, a nagyobb, sima gombot B betűvel jelöljük.

Részletesebben

KLARSTEIN A GRACIA SOROZAT KONYHAI ROBOTGÉPEI

KLARSTEIN A GRACIA SOROZAT KONYHAI ROBOTGÉPEI KLARSTEIN A GRACIA SOROZAT KONYHAI ROBOTGÉPEI Mixer Tisztelt Ügyfelünk, először is köszönjük Önnek vásárlást. Kérjük, olvassa el figyelmesen a mellékelt bekötési és használati útmutatót és kövesse a leírtakat

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor

Felhasználói Kézikönyv M300. Video Kaputelefon Monitor Felhasználói Kézikönyv M300 Video Kaputelefon Monitor TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1 Monitor kijelző állapotok 2. KIJELZŐ FUNKCIÓK ÉS IKONOK LEÍRÁSA 2.1 Kitekintés funkció 2.2 Portás funkció

Részletesebben

M o n o R a i n automata mágnesszelep

M o n o R a i n automata mágnesszelep M o n o R a i n automata mágnesszelep Kezelési és beállítási javaslatok 1 belső menettel, vagy ¾ külső menettel Bevezetés Köszönjük, hogy ezt az automata szelepet választotta. Programozás előtt gondosan

Részletesebben

Használati útmutató 1/5. 1) Termékleírás. A termék részei:

Használati útmutató 1/5. 1) Termékleírás. A termék részei: 1/5 1) Termékleírás A beep&park /keeper egy olyan első és hátsó tolatóradar, amely egyben védi is parkoló járművét más autósok figyelmetlen parkolási manőverei ellen. A termék részei: Ellenőrző kijelző

Részletesebben

Kezelési útmutató. Vezérlő egység Folyadékhűtőhöz

Kezelési útmutató. Vezérlő egység Folyadékhűtőhöz Kezelési útmutató Vezérlő egység Folyadékhűtőhöz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

OPEL MOVANO. Kezelési útmutató

OPEL MOVANO. Kezelési útmutató OPEL MOVANO Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 19 Ülések, biztonsági rendszerek... 36 Tárolás... 59 Műszerek és kezelőszervek... 67 Világítás... 86 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

MEGANE GT KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

MEGANE GT KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MEGANE GT KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kijelzőegység:.......................................................................... 2 Visszajelzőlámpák.................................................................

Részletesebben

2400 TACHOGRÁF KEZELÉSI KÖNYV

2400 TACHOGRÁF KEZELÉSI KÖNYV 2400 TACHOGRÁF KEZELÉSI KÖNYV FIGYELEM! Bármilyen szennyeződésnek a tachográfba jutása a készülék meghibásodásához vezethet, ezért a tachográfot csak az írólap cseréjének idejére nyissa ki. Ne hagyja az

Részletesebben

S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez

S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez Használati utasítás Megjegyzés: Mivel termékünk folyamatos fejlesztés alatt van, a használati utasítás képei eltérhetnek az Ön

Részletesebben

CITROËN JUMPER Kezelési útmutató

CITROËN JUMPER Kezelési útmutató CITROËN JUMPER Kezelési útmutató CITROËN A CITROËN a -t választotta Innovatív együttműködés A CITROËN és a TOTAL immár 35 esztendeje azon dolgozik, hogy a legújabb technológiák alkalmazásával a lehető

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

2. Telepítés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Jellemzô adatok Centralis Receiver RTS. inteo Centralis Receiver RTS. Centralis Receiver RTS.

2. Telepítés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Jellemzô adatok Centralis Receiver RTS. inteo Centralis Receiver RTS. Centralis Receiver RTS. Rádióvevô HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Ahhoz, hogy Ön optimálisan ki tudja használni a Centralis-Receiver RTS rádióvevô által kínált elônyöket, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót. Kérdések,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ IMMERSION CELSIUS BÚVÁRÓRA

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ IMMERSION CELSIUS BÚVÁRÓRA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ IMMERSION CELSIUS BÚVÁRÓRA IMMERSION CELSIUS 1.0 BEVEZETÉS Köszönjük, hogy megvásárolta az Immersion CELSIUS-t. Ez a modern és kifinomult szerkezet sokkal biztonságosabbá és élvezetesebbé

Részletesebben

SPY LP828. Visszapillantó tükör rendszer. Kijelző. A kijelző első és hátsó része: Tulajdonságok:

SPY LP828. Visszapillantó tükör rendszer. Kijelző. A kijelző első és hátsó része: Tulajdonságok: SPY LP828 Visszapillantó tükör rendszer Kijelző A kijelző első és hátsó része: Tulajdonságok: Parkoló szenzor + Bluetooth + Alkoholszonda, három az egyben, emberközpontú formatervezés és valódi szituáció

Részletesebben

Távirányító használati útmutató

Távirányító használati útmutató Távirányító használati útmutató MODEL RAR-5F1 Távirányító használati útmutató Oldalak: 1~8 A legjobb teljesítmény elérése és a problémamentes használat érdekében kérjük, olvassa végig ezt az útmutatót!

Részletesebben

CITY 1.1, 1.2, 5.1, 5.2, Lagro, Savela kezelő panel.

CITY 1.1, 1.2, 5.1, 5.2, Lagro, Savela kezelő panel. LCD kezelő panel APT13LCD450U CITY 1.1, 1.2, 5.1, 5.2, Lagro, Savela kezelő panel. LCD panel méretei Feszültség: Üzemi hőmérséklet: Tárolási hőmérséklet: LCD panel elektromos paraméterei: 24V/36V -20 C~60

Részletesebben

Kezelési útmutató. RC helyiség hõmérséklet szabályozó. Általános elõírások. A helyiség hõmérséklet szabályozó kézi beállítása

Kezelési útmutató. RC helyiség hõmérséklet szabályozó. Általános elõírások. A helyiség hõmérséklet szabályozó kézi beállítása 7055 4700 11/00 Kérjük õrizze meg! Kezelési útmutató RC helyiség hõmérséklet szabályozó Általános elõírások Az RC helyiség hõmérséklet szabályozó egy, a következõkkel felszerelt moduláló helyiség hõmérséklet

Részletesebben

A távirányító használata

A távirányító használata A távirányító használata A távirányító használata A távirányító használatával kapcsolatos óvintézkedések. Legyen óvatos a távirányítóval, különösen mert kicsi és könnyű. A leejtéstől vagy a kemény ütéstől

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ADATOK. Biztonsági előírások

TARTALOMJEGYZÉK ADATOK. Biztonsági előírások Ventilátor 10029404 Kedves vásárló, Gratulálunk a termék megvásárlásahoz.kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat és fordítson különös figyelmet a figyelmeztetésekre a hibák elkerülése végett.a

Részletesebben

Munkahely megvilágító lámpára vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek

Munkahely megvilágító lámpára vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek Ködfényszóróra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek Ködfényszóróval minden gépjárművet, mezőgazdasági vontatót és lassú járművet fel szabad szerelni. A járműre felszerelhető ködfényszórók száma: 2

Részletesebben

WP1 Vezérlő Használati Útmutató

WP1 Vezérlő Használati Útmutató WP1 Vezérlő Használati Útmutató Lásd a kötési diagram. 24Volt 9Volt A vezérlő egy 9V-os Rain Bird szolenoidot működtet. Győződjön meg róla, hogy a szelepeket a vezérlővel összekötő vezeték, kisfeszültségű

Részletesebben

ZL160. Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz. Általános leírás:

ZL160. Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz. Általános leírás: 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 262-69-33 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu magyarországi képviselet ZL160 Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz Általános leírás: Vezérlés 24 V-os

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum:

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: ACR-3280 Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas 1 1. ON/OFF: Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás. 2. Set: Idő beállítása

Részletesebben

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz Kezelési útmutató PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz RKP4, 8 és 16 kezelőegység használatával A kezelőegység felépítése Az Ön vagyonvédelmi rendszeréhez egy vagy több kezelőegység csatlakozik.

Részletesebben

TÁVSZABÁLYZÓ. Kezelési útmutató. KJR-90 típushoz

TÁVSZABÁLYZÓ. Kezelési útmutató. KJR-90 típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ KJR-90 típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

Járművizsgálati tanúsítvány

Járművizsgálati tanúsítvány Szemle helye: GOR-CAR KÜLS HELYSZÍN A jármű adatai: Forgalmi rendszám: GOR-000 Gyártmány: SUZUKI Típus: SWIFT 1.3 GC AC Alvázszám: TSMMZC11S1234578 Magyarországi üzembe helyezés: 2007.09.19. Járművizsgálati

Részletesebben

Az elindulás előtti ellenőrzés B kategória

Az elindulás előtti ellenőrzés B kategória Az elindulás előtti ellenőrzés B kategória 1. Gumiabroncsok ellenőrzése: légnyomás -szemmel láthatóan nem lapos sérülés ne legyen az oldalán (vágás repedés) futófelület bordázatának a mélysége nem lehet

Részletesebben

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM ELSŐ LÉPÉSEK ELSŐ LÉPÉSEK TARTALOM 1. ELSŐ LÉPÉSEK 1. Első ek 02 2. Kijelző 03 3. Gombok 04 4. Működtetés 08 3. 4.

Részletesebben