Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar"

Átírás

1 A KORAI FEJLESZTÉS-GONDOZÁS ÉS A FEJLESZTÕ FELKÉSZÍTÉS ELMÉLETÉT ÉS GYAKORLATÁT BEMUTATÓ INFORMÁCIÓHORDOZÓK GYÛJTEMÉNYE Gyakorló szakemberek és szülõk számára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar

2 Szerkesztette: Nagyné dr. Réz Ilona Lektorálta : Rosta Katalin Készült A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY kizárólagos támogatásával az EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI FÕISKOLAI KAR PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLTATÓ ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁBAN Az anyagot gyûjtötték: a korai fejlesztõ központok munkatársai: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztõ Központ Budapest Kissné Haffner Éva Apáczai Nevelési Központ (ANK) Korai Fejlesztõ és Integrációs Központ Pécs Meszéna Tamásné Korai Fejlesztõ és Gondozó Központ és Micimackó Óvoda Szombathely Dr. Kismarosiné Fekete Andrea Gyógypedagógiai Fejlesztõ, Tanácsadó és Továbbképzési Központ Zalaegerszeg Stummer Mária

3 A KORAI FEJLESZTÉS-GONDOZÁS ÉS A FEJLESZTÕ FELKÉSZÍTÉS ELMÉLETÉT ÉS GYAKORLATÁT BEMUTATÓ INFORMÁCIÓHORDOZÓK GYÛJTEMÉNYE Budapest, 2001

4

5 Tartalomjegyzék Bevezetés...7 Alkalmazott rövidítések...9 I. Betûrendes, szerzõ szerinti tartalmi ismertetõ...11 II. Témakörönkénti csoportosítás Általános, elméleti és gyakorlati témájú mûvek A tanulási akadályozottság /zavar irodalma Az értelmi fejlõdésben való elmaradás / akadályozottság irodalma Down-szindrómával foglalkozó mûvek A mozgáskorlátozottság irodalma A megkésett/akadályozott beszédfejlõdés irodalma A hallássérülés irodalma A látássérülés irodalma A halmozott sérülés irodalma Az autizmus irodalma Segédanyagok (gyakorló anyagok)

6

7 Bevezetés A korai fejlesztés gondozás és a fejlesztõ felkészítés (képzési kötelezettség) teljesítése elméletét és gyakorlatát bemutató információhordozók gyûjteménye címû, kötet elõállítását az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar Szakszolgáltató és Szakmai Szolgáltató Központja és a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány közötti megállapodás tette lehetõvé. A kiadvány célja, hogy segítse a korai fejlesztés és a fejlesztõ felkésztés területén munkálkodó szakembereket és a fejlesztésbe bekapcsolódó szülõket, mind elméleti, mind gyakorlati ismereteik felfrissítésében, vagy hiányzó ismereteik pótlásában. A kötet hiánypótló abból a szempontból, hogy 1993 óta nem készült hivatalosan publikált bibliográfia a korai fejlesztés témakörében, pedig az óta számtalan, igen értékes, a jelen kötetben szereplõ publikáció látott napvilágot, amely nélkülözhetetlen a korai fejlesztés feladatának ellátásához. Hiánypótló abból a szempontból is, hogy a fejlesztõ felkészítés területén még egyáltalán nem készült hasonló kiadvány. Új próbálkozásnak indult az a gondolat, hogy az elektronikus hálózat kiszélesedésének világában gyûjtsünk hang- és, videoanyagokat, egyéb információhordozókat. Ezt a célkitûzést a kötet szerzõi azonban nem tudták igazán teljesíteni, mert ugyan a szakterületen számos ilyen típusú fejlesztést segítõ eszköz található, de azok hivatalosan nem publikáltak, nem állnak szerzõi jogvédelem alatt, és minõségük ezért nem is szavatolható. Így a kötetre elsõsorban az tarthat igényt, aki a témakörben új és fontos mûveket (könyveket, tanulmányokat, cikkeket) keres, és csak néhány video - és hanganyag színesíti a kínálatot. A kötet két részbõl áll: az elsõ részben absztraktok, rövid kivonatok, a témák általános, speciális és gyakorlati jellemzõinek megfelelõ jelzésrendszer, valamint tárgyszavak segítik a tájékozódást. A kötet második részében tematikus rendben állnak a mûvek az olvasó rendelkezésére. Végül köszönet illeti mindazokat, akik alkotóként, lektorként és támogatóként részt vettek a kötet létrejöttében: a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítványt, amely a teljes pénzügyi támogatást biztosította, a korai fejlesztés gyakorlatában dolgozó kortárs gyógypedagógusokat, akik nagy lelkesedéssel gyûjtötték össze az anyagot: Meszéna Tamásnét, Stummer Máriát, Dr. Kismarosiné Fekete Andreát, Kissné Haffner Évát, és a kötet lektorát, Rosta Katalint. Végül csak az a kívánság fogalmazható meg, hogy a kiadvány váljon, célkitûzésének megfelelõen a szakemberek és a szülõk hasznos segítõtársává. Nagyné dr. Réz Ilona szerkesztõ 7

8

9 Alkalmazott rövidítések Általános korai, elméleti, gyakorlati témák: Tanulási akadályozottság, zavar Értelmi fejlõdési akadályozottság, zavar Down-szindróma Mozgáskorlátozottság Megkésett/akadályozott beszédfejlõdés Hallássérülés Látássérülés Halmozott sérülés Autizmus Gyakorló, segédanyagok Video- és hanganyagok ÁT TA ÉA DS MK BA HS LS HA AU SA A

10

11 I. Betûrendes, szerzõ szerinti tartalmi ismertetõ

12

13 1. ADORJÁN Katalin: Gyakorlóanyag diszlexiás gyermekek részére Beszédjavító Intézet, Bp p. SA, TA, BA Tárgyszavak: gyakorló feladatlapok, mesék, olvasó gyakorlatok gyûjteménye A kiadvány elején képgyûjtemény található a toldalékolás (-t, -val, -vel, birtokos személyragok) gyakorlásához. Ezután rövid meséket, verseket olvashatunk. A szöveges feldolgozást rajzok segítik. A könyv végén diszlexiás gyermekek olvasástanításához használható gyakorló szógyûjtemény szerepel. 2. ADORJÁN Katalin: Szebben akarok írni I II. Pszycho-Art Kft., Bp p. SA Tárgyszavak: gyakorló anyag, grafomotoros fejlesztés, óvodáskor A grafomotorosan fejletlen óvodás gyermekek iskolára való felkészítését kívánja segíteni a dossziéban összefûzött feladatgyûjtemény. I. Olyan vonalvezetési gyakorlatokat tartalmaz, melyek az írás elõgyakorlatának tekinthetõk. Játékos formában próbálja fejleszteni a rossz kézügyességû, térben nehezen tájékozódó gyermekek író-rajzoló mozgását, lendületes vonalvezetését. A feladatsor 7 részre tagozódik. Az elsõ 6 különbözõ vonalak rajzolásának gyakorlását segíti, a 7. nagyobbaknak készült térbeli tájékozódást fejlesztõ feladatok sora. A feladatokat pedagógusok és szülõk egyaránt használhatják. II. A második kötet a betûelemek, betûk gyakorlására szolgál iskolásoknak 3. AFFOLTER, Félicie: Az észlelési funkciók zavartalan és patológiás fejlõdésének szempontjai Fordította: Huba Judit In: Torda Ágnes (szerk.): Szemelvények a tanulási zavarok körébõl Tankönyvkiadó, Bp p. ÁT Tárgyszavak: elmélet, észlelés, korai felismerés, terápia, beszédfejlõdés Elméleti cikksorozat 400, 4 hónapostól 16 éves korú gyermek kutatási eredményei alapján. A gyermekek súlyos hallás- és beszédfejlõdési zavarban szenvedtek. 13

14 A szerzõ ismerteti a szabályos fejlõdés menetét, három elkülöníthetõ fejlõdési fázisról: modalitásspecifikus, intermodális és szeriális fokozatról ír. A patológiás észlelés fejlõdésmeneténél a három fokozat bármelyik szintjén tetten érhetõ a sérülés, más-más követelménnyel. Tehát mindhárom akadályozza a beszédfejlõdést. Hangsúlyozza az elsõ életév jelentõségét a késõbbi prognózis szempontjából. A korai fejlesztés óriási jelentõségû e téren, a felismerésben az orvos felelõsségére hívja fel a figyelmet. 4. ALKONYI Mária ROSTA Katalin: Számlálni kezdek. Számolásfejlesztõ feladatlap-gyûjtemény Ictus Bt., Szeged, p. SA, TA Tárgyszavak: feladatlap-gyûjtemény, óvodáskor, számolásfejlesztés, prevenció A szerzõk a gyermekek érdeklõdését kívánják felkelteni a számok világa iránt. Színezõ könyv, amely segíti a számjegyek felismerését, megnevezését. Megtanulják az optikai képet, segíti a mennyiségfogalom kialakulását, elõkészítik a 10-es számrendszer megismerését. A feladatlap-gyûjtemény felépítése: 1. Számjegy- és korongkép megismerése, a mennyiségfogalom kialakítása, a számjegyek írásmódjának elsajátítása. 2. A számjegyhez tartozó ujj-kép tanulása, a mennyiség fogalom megerõsítése színezéssel. 3. A számjegy mennyiséggel történõ egyeztetése. A feladatlapokhoz bevezetõ és útmutató is társul. Szülõk, pedagógusok egyaránt forgathatják. 5. ATKINSON, Rita L. ATKINSON, Richard C. SMITH, Edward E. BEM, Daryl J.: Pszichológia Osiris-Századvég, Bp p. ÁT Tárgyszavak: pszichológia, észlelés, tanulás, gondolkodás, motiváció, érzelmek, személyiség, társas viselkedés A kötet tankönyvfordítás, mely nem egy terület, hanem a pszichológia egészét igyekszik átfogni. A könyv minden fejezetében igyekszik a legkorszerûbb tudományosságot képviselni; melyet legfrissebb hivatkozásokkal igazol. Ez a könyv alapvetõen elkötelezett munka, a pszichológia társadalmi felhasználását illetõen. A kötet arra törekszik, hogy minden területen bemutassa a vitatott témaköröket is. A könyv nemcsak a pszichológiával ismerkedõ egyetemisták, hanem a pszichológia szakra készülõ középiskolások, illetve a pszichológia iránt érdeklõdõk számára is tartós és szemléletüket befolyásoló forrás. A kötet nyolc fejezetbõl áll: 14

15 I. A pszichológia tudománya II. Biológiai és fejlõdési folyamatok III. Észlelés és tudat IV. Tanulás, emlékezés, gondolkodás V. Motiváció és az érzelmek VI. Személyiség és az egyéniség VII Stressz, pszichopatológia és pszichoterápia VIII. Társas viselkedés 6. Dr. ÁBRAHÁMNÉ GYÕRÖK Margit BEREY Mária LÁSZLÓ Istvánné ZSUPPÁN Lászlóné (szerk.): Együtt nevelkedve Alfa Kiadó és Nyomdaüzem, Bp p. ÁT Tárgyszavak: bölcsõdei gondozás, integráció, óvodai-, iskolai nevelés, utazótanári szolgálat, törvényi háttér Összefoglaló kiadvány a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége és a Bicebóca Alapítvány által szervezett szakmai napok elõadásaiból a mozgássérült gyermekek integrációjának témakörébõl. Matematikai, logikai képességfejlesztõ játékok gyûjteménye óvodáskorú gyermekek fejlesztéséhez Az Együtt nevelkedve szakmai napok rendezvényén önkormányzati szakemberek, ép gyermekeket gondozó, nevelõ, oktató intézmények szakemberei: pedagógusok, gondozók osztották meg a sérült gyermekekkel való foglalkozás tapasztalatait gyógypedagógusokkal. Ezeket a beszámolókat tartalmazza a kiadvány és mellékletben kivonatokat szerepeltet az oktatási törvény azon részeibõl, melyek a sérült gyermekeket megilletõ jogokat tartalmazzák. 7. BARBÓCZ Károlyné: Képezhetõség, nevelési-oktatási lehetõségek az egészségügyi gyermekotthonokban GYOSZE 1998/ p. ÁT Tárgyszavak: egészségügyi gyermekotthon, halmozottan sérültek, nevelés-oktatás Képzési kötelezettekkel foglalkozóknak szóló cikk. A debreceni intézmény fejlesztési koncepcióját, az intézmény jelenlegi struktúráját ismerhetjük meg. 15

16 8. BASTYNS, Annie: Útban az önállóság felé Az idõben történõ közbelépés. Segélyszolgálat. Fordította: Szigetvári Péter In: A lassan tanuló gyermekek szüleinek. Módszertani füzetek 1. Down Alapítvány, Bp p. DS Tárgyszavak: Down-szindróma korai fejlesztés, önkiszolgálásra nevelés, gyakorlatok A Down-szindrómások önkiszolgálásának fejlesztéséhez ad praktikus tanácsokat a cikk írója az öltözés, étkezés, szobatisztaságra nevelés terén. 9. BAUER Gabriella: Gyermekirodalmi szöveggyûjtemény Tankönyvkiadó, Bp p. SA Tárgyszavak: mesék, mondókák, versek A gyûjteménybõl szabadon választhatunk a népi mondókák, a magyar és külföldi népmesék bõ tárházából. A kötet elején korcsoportonkénti bontásban találhatók a mesék, mondókák, versek. Minden szakember kedvére válogathat csoportja életkora, ismeretanyaga, befogadóképessége arányában. A magyar gyermekirodalom kiváló alakjainak munkái Móricz Zsigmond, Móra Ferenc, Gárdonyi Géza, Weöres Sándor, Gazdag Erzsi, Nemes Nagy Ágnes, Osvát Erzsébet, Zelk Zoltán meséi és versei alkotják a kötet fõ vázát. 10. BAUER, Hildegard: A primér észlelési folyamatok fejlõdése és jelentõsége a testi fogyatékosok beszédfejlõdésében Affolter és munkatársai nyomán. Fordította: Czopf Edit In: Torda Ágnes (szerk.): Szemelvények a tanulási zavarok körébõl. BGGYTF, Bp p. MK, BA, TA Tárgyszavak: észlelés, mozgásfogyatékosság, beszédfejlesztés, agyi integráció Affolter vizsgálatai kimutatták, hogy a beszédhibák okai a szenzomotoros fázisban bekövetkezõ fejlõdési folyamatok zavaraira vezethetõk vissza. A primér észlelési folyamatok hierarchikus felépítésûek. A súlyos beszédakadályozottság nagy része is a primér észlelési 16

17 folyamatok zavaraira vezethetõ vissza. Különösen a taktilis kinesztetikus terület jelentõsége nagy. 11. BÁGYA Ferencné ÚJVÁRY Istvánné FOGARASSY Eszter ZELENKA Zsófia MOLNÁR Béláné (szerk.): Együtt könnyebb Látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság kiadványa, Bp. 57 p. LS Tárgyszavak: akadályozott fejlõdés, elfogadás, bazális stimuláció, gondozás, mozgási fejlesztés, képzési kötelezettség Útmutató a fejlõdésükben elmaradt vagy halmozottan sérült gyermekek szülei és nevelõi számára. Fejlõdésükben súlyosan akadályozott kisgyermekkel foglalkozó nevelõknek és gondozóknak nyújt segítséget a kiadvány az önkiszolgálásra szoktatáshoz, az érzékelés, a mozgás fejlesztéséhez, az életminõség javításához konkrét gyakorlati ötletek, módszerek, eszközök bemutatásával. Azon intézmények, szervezetek, alapítványok országos címlistáját is tartalmazza, melyekhez segítségért fordulhatnak a halmozottan sérült gyermekeket nevelõ családok. 12. BÁGYA Ferencné FOGARASSY Eszter MOLNÁR Béláné SZÜLE Bálintné ÚJVÁRY Istvánné ZELENKA Zsófia és egy édesanya (szerk.): Kéz a kézben Útmutató a családban élõ, valamint bölcsõdébe, óvodába integrált látássérült kisgyermekek szülei és nevelõi számára. Látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság kiadványa, Bp. 57 p. LS Tárgyszavak: látássérülés, családi nevelés, korai fejlesztés, bölcsõdei, óvodai integráció A füzet útmutató vak kisgyermekeket nevelõ családoknak, illetve a velük foglalkozó nevelõknek. Olyan kérdésekre keres választ, hogy hogyan fogadja el, illetve fogadtassa el a szülõ gyermekét, hogyan foglalkozzon vele, mire tanítsa meg, milyen jövõ vár gyermekére? A vak csecsemõ és kisgyermek gondozásáról, szokásrendszere kialakításáról, játékáról, óvodai nevelésérõl, külön fejezetben a látásnevelésrõl kaphatunk információt. A füzet végén bemutatják a szerzõk a Látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottságot. 17

18 13. BÁGYA Ferencné BORHY Ágnes FOGARASSY Eszter MOLNÁR Béláné SCHIFFER Csilla ÚJVÁRY Istvánné ZELENKA Zsófia: Útmutató a 0 3 éves korú látássérült gyermekek korai fejlesztéséhez Segédanyag Látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság Bp. 20 p. LS Tárgyszavak: látássérülés, korai fejlesztés, szülõi tanácsok A tájékoztató füzet szülõknek készült, a látásfogyatékos kisgyermek szocializációjának, kommunikációjának, önkiszolgálásának, mozgásfejlesztésének manipulációjának fejlesztését kívánja segíteni tanácsokkal, illetve a fejlõdés apró állomásainak ismertetésével. Külön fejezet szól a látásnevelés állomásairól, illetve az úszás, vízhez szoktatás fontosságáról. 14. BENYÓ Imréné DOMOKOS Mária (szerk.): Tanácsadó és terápiás tájékoztató. Beszédhibás gyermekek szüleinek Tárogató Kiadó, Bp p. BA Tárgyszavak: beszédfejlõdés, logopédia, beszédhibák, dadogás, hadarás, diszfónia, diszlexia, pöszeség Szülõknek szóló kézikönyv a beszédfejlõdés helyes menetének ellenõrzéséhez és javításához. Az ép beszédfejlõdés legfontosabb állomásainak bemutatása után a leggyakoribb beszédhibákat veszi végig a könyv az alábbi menet szerint: 1. Lehetséges okok 2. Tünetek 3. Terápiák 4. Tanácsok a szülõknek A kiadvány végén a Budapesten mûködõ logopédiai ambulanciák címjegyzéke található. A könyv második részében Dr. Wolfgang Storm (Paderborn) cikkén keresztül kapunk betekintést a szülõk felvilágosításakor jelentkezõ problémákra és megoldási javaslatokat is találunk, hogy hogyan segíthetjük a felvilágosító személy munkáját technikai és szakmai tanácsokkal. A kötet utolsó oldalai címlistát tartalmaznak azokról az intézményekrõl, egyesületekrõl, klubokról és alapítványokról, ahova a szülõk segítségért fordulhatnak, illetõleg ahova a tanácsadó személy irányíthatja õket. 18

19 15. BENCZÚR Miklósné: Gyógylovaglás lovagoltatás helye és szerepe a hazai rehabilitációban. A gyógylovaglás, mint kiegészítõ terápiás eljárás GYOSZE, 1999/4., p. MK Tárgyszavak: hippoterápia, speciális lovaglás, kiegészítõ terápia, elméleti megközelítés Elméleti cikk, amely a sérült emberek fejlesztése, nevelése, a szabadidõ egészséges eltöltése, esetleg sportszerû tevékenységérõl szól. Szerepe van a megelõzés gyógyításban, a képességfejlesztésben, illetve a megváltozott életminõség javításában. Megismerhetjük a gyógylovaglás résztvevõit, formáit (hippoterápia, speciális lovaglás, speciális fogathajtás, rekreáció, szabadidõs tevékenység, versenysport). A továbbiakban a kiegészítõ terápia feltételeirõl az orvosi és pedagógusi rehabilitációról olvashatunk. A szerzõ szerint a hippoterápia és gyógypedagógiai lovaglás szétválasztása indokolatlan. 16. BENCZÚR Miklósné BERNOLÁK Béláné: Felelõs vagyok érte. Mozgásfogyatékos kisgyermekek irányított családi nevelése. BGGYTF, Bp p. MK Tárgyszavak: korai fejlesztés, mozgásfogyatékosság, szülõk, vizsgálat, fejlesztõ program A veleszületett vagy korai gyermekkorban szerzett mozgáskárosodás következményeinek csökkentése komplex fejlesztéssel, egyéni terápiás programmal befolyásolhatók. A prognózis függ a sérülés súlyosságától, kiterjedésétõl, a károsodás felfedezésének idejétõl, illetve a fejlesztéstõl. A könyv elsõ fele az irányított családi nevelés modelljének szervezési, tartalmi és módszertani sajátosságával foglalkozik, az egyéni fejlesztõ programot elõsegítõ felmérõ és vizsgáló módszerrel ismertet meg. A második rész segédanyag az otthoni fejlesztéshez. Szól a tárgyi környezet tervezésérõl, a mozgásnevelésrõl, speciális mozgásanyagot közöl, kitér a kézfunkció, a kommunikációs képesség és a játékfejlesztésre. Feladatlapokat, fejlesztõ programokat nyújt az érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás fejlesztéséhez, ötleteket a gondozáshoz. A könyv érthetõségét segítik az egyértelmû ábrák, a szülõknek segítséget jelent az eszköztár. 17. BERNOLÁK Béláné: Új törekvések a mozgásfogyatékos gyermekek iskoláskor elõtti nevelésében GYOSZE, 1994., Különszám: Kilenc évtized a mozgáskorlátozott gyermekek szolgálatában. (A jubileumi szakmai konferencia anyaga, Bp nov. 12.) p. 19

20 MK Tárgyszavak: általános, korai fejlesztés, mozgássérültek Elméleti cikk. A korai szomatopedagógiai fejlesztés komplex több tényezõs terápia, mely magába foglalja a motoros fejlesztés, az érzékelés-észlelés és kongnitív funkciók korai fejlesztésének feladatait. A kommunikáció kialakítása, a beszéd elõkészítését, a beszédmotórium, a nonverbális és verbális kommunikáció és a jelzésre alkalmas funkciók kialakítását jelenti. Segíti a szocializációt, cél a korai integráció. A cikkbõl megtudjuk a korai fejlesztõ munka feltételeit (szakember szembeni elvárás) a színtereket, a formákat, a speciális gondozási feladatokat: pl. etetés terápia. 18. BERNOLÁK Béláné: Ismeretek a mozgásfogyatékosságok körébõl BGGYTF, Bp p. MK Tárgyszavak: mozgásfogyatékosság, gyermekkori mozgásszervi megbetegedések, gyógypedagógiai segítség A mozgásfogyatékosság gyógypedagógiai értelmezését, fõbb jellemzõit, hatását a személyiség fejlõdésére ismerhetjük meg a mû elsõ fejezetébõl, majd részletes képet kapunk a gyermekkori mozgásszervi megbetegedésekrõl, illetve a velük való alapvetõ gyógypedagógiai feladatokról. 19. BITTERA Tiborné JUHÁSZ Ágnes: A megkésett beszédfejlõdés terápiája Tanári segédanyag az Én is tudok beszélni 1. c. munkatankönyvhöz Tankönyvkiadó, Bp p. BA Tárgyszavak: megkésett beszédfejlõdés, szókincsbõvítés, grammatikai rendszer kialakítás, gondolkodásfejlesztés, terápiás segédanyag, korai fejlesztés A korai kommunikációfejlesztésben nagyon jól használható feladatlap-gyûjtemény és a hozzá kapcsolódó útmutató. A nagyon szépen rajzolt, kivágható képanyag, sokféle felhasználási módot sugall a gyógypedagógusnak, illetve segíti a szülõt a gyermek aktív és passzív szókincsének kialakításában. A hangutánzástól a grammatikai rendszer kialakításáig kaphatunk konkrét ötleteket, tanácsokat a könyvbõl. 20. BITTERA Tiborné: A megkésett/akadályozott beszédfejlõdésrõl In: Logopédiai Napok Konferencia, Sopron 20

21 Szerk.: Földes Tamás Szociális Foglalkoztató, Sopron, BA Tárgyszavak: logopédia, terápia, elmélet, komplex fejlesztés A gyakorló szakembereknek kíván ismereteket nyújtani a megkésett beszédfejlõdés vizsgálatainak objektív értékelésérõl és terápiás munkájáról, komplex szemléletet sugallva. 21. B. KOCSIS Márta: Márk naplója. A Down-kór lehetõségei Mozgáskorlátozottak PIREMON Kisvállalata, Debrecen, p. DS Tárgyszavak: Down-szindróma, napló Egy Down-szindrómás fiút nevelõ szülõ naplója a könyv, mely ÉFOÉSZ pályázaton 3. díjat nyert. 22. B. MÉHES Vera: Az óvónõ és az óvodai játék Calibra, Bp p. ÁT, SA Tárgyszavak: óvoda, játék, óvodai gyakorlati munka A szerzõ már a könyv címével is sejteti, hogy szerinte az óvónõ feladata nem egyszerûen a játék irányítása, hanem összetettebb, bonyolultabb pedagógiai feladat, amit az óvónõnek meg kell oldani, ha azt akarja, hogy fokozza a játék örömét, és egyben hozzájáruljon a gyermek harmonikus fejlõdéséhez. A könyv nélkülözhetetlen segédkönyv az óvodai gyakorlati munkához. A könyv végén bõséges irodalomjegyzék található. Néhány címszó a tartalomból: A játék személyi feltételei A játék jellemzõi A játék objektív feltételei Játékfajták Problémák játékidõben Szocializáció és játék A gyermek megismerése játék közben 21

22 23. BOGDÁN Marianna: A korai életszakaszban megkezdett, családban történõ gyógypedagógiai megsegítés Speciális Pedagógia 1. évfolyam 2. szám, december p. ÁT Tárgyszavak: korai fejlesztés, esetismertetés, javaslatok A családban történõ gyógypedagógiai megsegítés tartalma egyrészt a család struktúrájának, dinamikájának valóságos élethelyzetben való megismerése és ennek figyelembevétele a korai fejlesztésben, másrészt a család tényleges életterében adaptálható fejlesztõ lehetõségek, eljárások ajánlása. Ezt mutatja be a szerzõ oly módon, hogy elméleti alapvetéseit és munkatapasztalatait esetismertetéssel és tételes fejlesztõprogram javaslattal teszi közérthetõvé minden segítõ szakember számára. 24. BOGDÁN Marianna (szerk.): Korai gyógypedagógiai fejlesztés. Szakgyûjtemény Gyógypedagógiai Fejlesztõ, Tanácsadó és Továbbképzési Központ, Zalaegerszeg, p. ÉA, ÁT, SA Tárgyszavak: speciális igényû csecsemõk gyógypedagógiája, a korai fejlesztés zalai gyakorlata, fejlõdés-lélektani segédanyagok, gyógypedagógiai családsegítés, terápiás tervek, fejlesztõ programok A Bevezetõben Tóth Istvánné gyógypedagógiai tanár, igazgató mutatja be az szeptember elején megnyíló Gyógypedagógiai Fejlesztõ, Tanácsadó és Továbbképzési Központot. Képet kapunk a helyi gyógypedagógiai nevelõ - oktató tevékenységrõl, a gyógypedagógiai szakszolgáltatásokról és a gyógypedagógiai szakmai szolgáltatásokról. A következõ egységben Bogdán Marianna és Stummer Mara gyakorlati orientáltságú, mindamellett elméleti megalapozottságú elõadásai és/vagy cikkei olvashatóak korai gyógypedagógiai fejlesztés témakörben. A negyedik fejezet a szakember mindennapi munkájához ad fogódzót, pl. a mozgás, a manipuláció, a beszéd, a játék, az önkiszolgálás, az általános tájékozottság, a figyelem, elméleti területek fejlõdés-lélektani vonatkozásainak ismertetésével. A soron következõ 5. és 6. rész az egyénre szabott fejlesztési tervre ad példákat, oly módon is, hogy a gyermek állapotától függõen megadja az értelmi fejlesztés, hallásfejlesztés, látásfejlesztés, az adaptációs tréning, a mozgásfejlesztõ terápiák, a logopédiai jellegû terápiák és a pszichológiai fejlesztés irányvonalait és fõ feladatait. A kiadvány legvégén 83 irodalmat felsorakoztató jegyzék található olyan szakanyagokról, amelyek hatékonyabbá tehetik a korai fejlesztést és/vagy fejlesztõ felkészítést végzõ szakemberek munkáját. 22

23 25. BOGDÁN Marianna STUMMER Mara: Az integrált fejlesztés lehetõségei Zala megyében Speciális Pedagógiai 1. évfolyam 4. szám, május p. ÁT Tárgyszavak: korai fejlesztés, esetismertetés, dilemmák A Zalaegerszegi Gyógypedagógiai Fejlesztõ, Tanácsadó és Továbbképzési Központban végzett gyakorlati korai fejlesztõ gyógypedagógiai munka tapasztalatai, dilemmái és kérdései fogalmazódnak meg, illetve kerülnek nyilvánosságra egy esetismertetés kibontásával. 26. BORBÉLY Sjoukje JÁSZBERÉNYI Márta KEDL Márta: Szülõk könyve Medicina Könyvkiadó Rt., Bp p. ÉA, ÁT Tárgyszavak: megmondás, krízis, intézet vagy család, elõítéletek, fejlesztési tanácsok, testvérek, játékok Kéziköny, elsõsorban értelmileg sérült kisgyermekeket nevelõk számára. A könyv a gyermek megszületése pillanatától kíván a szülõ mellé állni és segítséget nyújtani az értelmileg sérült gyermekek neveléséhez, a helyzet elfogadásához. Sok-sok idézettel, fotóval, humánus szemlélettel megírt könyv. Az elsõ fejezet a problémával való szembesülés nehézségeit érintve próbál segíteni, hogy kihez forduljon a szülõ, ismerkedjen meg a szükséges szolgáltatásokkal, intézményes lehetõségekkel. Ezután a sajátos fejlõdés lehetséges útjairól és a fejlesztés, gondozás speciális kérdéseirõl olvashatunk. Számos praktikus tanácsot talál benne a szülõ arra vonatkozóan, hogy milyen játékot vegyen a gyermek fejlõdése érdekében, hogyan tudja maga is felmérni a gyermek fejlõdési szintjét. Végül azon szervezetek, intézmények jegyzékét találjuk a könyvben, ahova a szülõk segítségért fordulhatnak, ha a gyermek értelmi fejlõdésével gondjuk van. 27. BORBÉLY Sjoukje PANYIK Józsefné KOVÁCSNÉ Arade Emilia KISS Istvánné FOLDÁK Józsefné: A fogyatékos kisgyermekek és az intézményes ellátás GYOSZE 1992/ p. ÁT, ÉA, AU Tárgyszavak: információ, korai fejlesztés, speciális bölcsõde, esetismertetés, gondozónõi munka 23

24 A cikk elsõ részében a sérült csecsemõk bölcsõdei integrációjának történetérõl olvashatunk. Megismerhetjük a társadalmi környezetet, a szülõk helyzetét, a szakemberek felismerését, a demográfiai hullámvölgy idején. A következõkben a bölcsõdei integráció különbözõ formáiról kapunk képet, majd egy csoport mindennapjait ismerhetjük meg, a szakemberek együttmûködésérõl olvashatunk. A cikk utolsó fejezete egy autista, autisztikus gyermekekkel foglalkozó gondozónõ beszámolója, illetve esetismertetés. 28. BUDAY József: Atlanto-axiális instabilitás és következményei a Down-kórosok mozgásnevelésében GYOSZE 1994/ p. DS Tárgyszavak: Down-szindróma, csigolya instabilitás, vizsgálat, tornáztatás Minden szakember és szülõ számára fontos információt tudhatunk meg a cikkbõl, amely a Down-szindrómásokkal foglalkozók számára nélkülözhetetlen. A csigolya instabilizációra való hajlam miatt felhívja a figyelmet a gyermek tornáztatása elõtt nélkülözhetetlen vizsgálatra. A cikket rajzok teszik érthetõbbé. 29. CARR, Janet: Down-szindróma a kora gyermekkorban (fejlesztés, nevelés, családi helyzet) Fordította: Mérei Vera (Down-Syndroma in früher Kinderheit Entwicklung, Erziehung und Familiensituation) Ernst Reinhard Verlag, München, Basel, Fogyatékosok segítése neveléssel, tanítással és terápiával. 5. kötet BGGYTF Könyvtár, Kézirat (részlet) 70 p. DS, ÉA Tárgyszavak: Down-szindróma, korai fejlesztés, összehasonlító vizsgálat, elmélet A szerzõ a cikkben, a családban és intézetben nevelkedõ Down-szidrómás gyermekek fejlettségét hasonlítja össze, hangsúlyozva a családban nevelés elõnyeit. 30. CSANÁDI Gabriella (szerk.): Bevezetés a korai fejlesztés témaköreibe Coménius BT, Pécs, p. ÁT Tárgyszavak: diagnosztika, terápiás eljárások, rehabilitáció, szenzoros integráció, magatartás-, beszéd-, látás-, hallás-, mozgászavarok 24

25 Általános és speciális, a teljes témakört átfogó szemelvénygyûjtemény a korai fejlesztés és a képzési kötelezettség területeirõl. A szerzõk Magyarország különbözõ korai fejlesztést végzõ intézményeinek dolgozói, akik a megszerzett szaktudásuk és saját tapasztalataik alapján mutatnak be egyes részterületeket. Találkozunk orvosi, diagnosztikai témákkal az alábbi szerzõktõl: Dr. Hollódy Katalin, Dr. Kiss Péter, Dr. Szabados Péter, Dr. Vincze Olga, Dr. Méhes József, Dr. Buday József, Dr. Fekete Mátyás, Dr. Weisz Mária. Bemutatásra kerülnek sérülés specifikusan az egyes terápiás eljárások, korai fejlesztõ módszerek. Pl.: neurohabilitáció, gyógytorna módszerek, logopédiai, szurdopedagógiai, tiflopedagógiai, szomatopedagógiai eljárások, bázisterápiák, zeneterápia, vizuális nevelés, diszlexia, diszkalkulia, szenzoros integrációs terápiák, HRG módszer, játékterápia, Sindelar-féle komplex fejlesztõ eljárás. Szemelvények olvashatók a különféle kórképekrõl (l: autizmus, Down-szindróma) és felismerésükrõl, megelõzésrõl, terápiás lehetõségeikrõl. Bemutatkozik a pécsi Korai Fejlesztõ és Integrációs Központ. A gyermekkori rehabilitáció kérdéseirõl ír Dr. Vekerdy Zsuzsa. A sérült gyermek okozta rendkívüli helyzetet a családban, elemzi Pálos Krisztina cikke. A korai fejlesztés dilemmáiról, tapasztalatairól a felmerülõ problémákról ad rövid ízelítõt Moravcsik Ágnes írása. Látássérült gyermekek korai fejlesztésérõl olvashatunk négy tanulmányt Dr. Borbély Sjoukje, Dr. Méhes József, Torda Katalin és Molnár Béláné szerzõktõl. Tanulási zavarokról és a segítségadás lehetséges módjairól szólnak az alábbi írások: A testséma fejlesztés jelentõsége az alapkultúrtechnikák elsajátításánál (Rosta Katalin) Lateralitás vizsgálatok tanulási zavarban szenvedõk körében (Dr. Buday József) Tanulási zavar komplex prevenciós terápiája óvodás korban (Dr. Hollós Mária) A tanulási zavarok hatása a személyiségfejlõdésre (Dorner Márta) Gondolkodási stratégiák, óvodáskorú gyerekek gondolkodásának vizsgálata, a tanulási nehézségek felismerése és megelõzése a játék adta lehetõségekkel (Dr. Páli Judit) 31. CSÁNYI Yvonne (szerk.): Hallássérültek korai hallás- és beszédfejlesztése. Szöveggyûjtemény Írták: Gerhart Hesse, Christian Heldstab, Helma Hoffer, Cristine Kiffmann-Duller, Armin Löwe Fordította: Csányi Yvonne, Károlyi Csaba OPI, Bp p. HS Tárgyszavak: hallássérülés, korai fejlesztés, tanácsadás, gyakorlat-centrikusság A hallássérült kisgyermekekkel, szülõkkel kapcsolatban levõ szakemberek, tanácsadó munkáját kívánja segíteni a kötet. A legújabb eredményekrõl olvashatunk osztrák, német, svájci szakemberek cikkébõl. 25

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás Feladata: Komplex koragyermekkori intervenció és prevenció, tanácsadás, a társas,

Részletesebben

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat SÁRBOGÁRDI TAGINTÉZMÉNYE

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat SÁRBOGÁRDI TAGINTÉZMÉNYE Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat SÁRBOGÁRDI TAGINTÉZMÉNYE Elérhetőségeink: 7000 Sárbogárd, József A. u. 10. E-mail: sarbogard@fejermepsz.hu Telefon, fax: +3625 462 015 2018.02.23. Szakembereink

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

Levelező tagozatos GYÓGYPEDAGÓGIA mesterképzési szak gyógypedagógiai terápia szakirány óra- és vizsgaterve

Levelező tagozatos GYÓGYPEDAGÓGIA mesterképzési szak gyógypedagógiai terápia szakirány óra- és vizsgaterve Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Ikt. szám: 547/T-71/2010/6 Levelező tagozatos GYÓGYPEDAGÓGIA mesterképzési szak gyógypedagógiai terápia szakirány óra- és vizsgaterve Elfogadta

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - szomatopedagógia szakirány szakirányú továbbképzés

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - szomatopedagógia szakirány szakirányú továbbképzés Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Ikt. szám: BGGYK/2431/2(2018)(T-89) Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - szomatopedagógia szakirány szakirányú továbbképzés

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - látássérültek pedagógiája szakirány szakirányú továbbképzés

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - látássérültek pedagógiája szakirány szakirányú továbbképzés Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Ikt. szám: BGGYK/2431/2(2018)(T-89) Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - látássérültek pedagógiája szakirány szakirányú

Részletesebben

Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet 2015/2016. tanév

Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet 2015/2016. tanév SZAKDOLGOZATI TÉMAJEGYZÉK Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet 205/206. tanév BA MA Oktató Szakdolgozati TÉMA Lev. (fő) Nappali (fő) Lev. (fő) Nappali (fő) Mely szakhoz kötött a téma

Részletesebben

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe A koragyermekkori intervenció, mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe Szűcs Sándor gyógytornász A korai fejlesztés és intervenció Születéstől kezdve jogosultak rá azok,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak. Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula Erika

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

Hidak egymáshoz Integrált nevelés, oktatás a győri Kölcsey-iskolában

Hidak egymáshoz Integrált nevelés, oktatás a győri Kölcsey-iskolában Hidak egymáshoz Integrált nevelés, oktatás a győri Kölcsey-iskolában Évről évre növekszik a különleges bánásmódot igénylő tanulók száma szerte az országban. A Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola több

Részletesebben

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány szakirányú továbbképzés

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány szakirányú továbbképzés Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Ikt. szám: BGGYK/2431/2(2018)(T-89) Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány

Részletesebben

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Intézményi szerkezet Általános Iskolai Intézményegység Utazó Gyógypedagógusi Hálózat Intézményegység Pszichiáter, pszichológus,

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek?

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? A sajátos nevelési igényű gyermekek, és szüleik jogai, lehetőségeik az esélyegyenlőséghez. A sajátos nevelési igény törvényi háttere. Te is más vagy, te

Részletesebben

időpont helyszín időtartam tananyagegység neve Regisztráció SZÜNET 2. A kommunikációs képesség felmérésének alapjai

időpont helyszín időtartam tananyagegység neve Regisztráció SZÜNET 2. A kommunikációs képesség felmérésének alapjai ÓRAREND Továbbképzés címe: AAK augmentatív és alternatív kommunikáció diagnoszta képzés Alapítási engedély száma: 12/13/2019 Továbbképzési csoport azonosítószáma: 7190121/1 1. A komplex kommunikációs igény

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 12 A hallgatók ismerjék meg a tanulási

Részletesebben

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Kar: Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia - Tanító és Óvodapedagógus Szak, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Egyetemi év : I. év Félév : 1. Általános

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/38

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/38 A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a vizsga szóbeli

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex tételsor alapján történik. A szóbeli, központilag összeállított

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

avagy nem értem, hogy miért nem értenek

avagy nem értem, hogy miért nem értenek (ne) Szólj szám, nem fáj fejem avagy nem értem, hogy miért nem értenek A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS GYERMEKKORBAN A normális beszédfejlődés szakaszai Sírás, kiáltozás Gagyogás Utánzás (0-2 hónap) (3-4 hónap)

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna Korai fejlesztés és gondozás Siktárné Aczél Zsuzsanna A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók OECD kezdeményezésére: A kategória: fogyatékos, B kategória: tanulási, magatartási nehézségeket mutató

Részletesebben

Támogatás mértéke: ,- Ft, Önrész: szervezés, helyszín biztosítása, ,- Ft

Támogatás mértéke: ,- Ft, Önrész: szervezés, helyszín biztosítása, ,- Ft Eredmények Pályázattal megvalósított programjaink 1999. Szülőcsoport Célja a sérült gyermekek szüleinek előadássorozat tartása a gyermekük fejlesztéséhez. Időtartam: 1999.10.01.-2000.05.31. Eredmény: 9

Részletesebben

SNI BTMN gyermekek és tanulók ellátásának kérdései 2018.

SNI BTMN gyermekek és tanulók ellátásának kérdései 2018. SNI BTMN gyermekek és tanulók ellátásának kérdései 2018. Bajai EGYMI www.specialbaja.hu special.baja@gmail.com Intézményvezető: Müller István Fenntartó: Bajai Tankerületi Központ Bajai Óvoda, Általános

Részletesebben

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna FÜGGETLEN ÉLET (önmegvalósítás, önrendelkezés, önállóság) mobilitás kommunikáció

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA- NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA- NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA- NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásával

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Részletesebben

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs A családközpontú korai intervenció MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs Modellváltás a rehabilitációban Az elmúlt harminc év rehabilitációs modelljei Európában: Orvosi modell: alanya

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Nappali tagozatos GYÓGYPEDAGÓGIA mesterképzési szak óra- és vizsgaterve

Nappali tagozatos GYÓGYPEDAGÓGIA mesterképzési szak óra- és vizsgaterve Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Ikt. szám: 547/T-71/2010/5 Nappali tagozatos GYÓGYPEDAGÓGIA mesterképzési szak óra- és vizsgaterve Elfogadta a Kari Tanács 2010. április

Részletesebben

Pedagógiai rehabilitáció

Pedagógiai rehabilitáció Pedagógiai rehabilitáció Vekerdy-Nagy Zsuzsanna Bodnár Istvánné 1. A fogyatékosság és hátrányos helyzet magyarországi statisztikák Az első népszámlálásokat összefoglaló táblázat Fogyatékosság Típusa Magyar

Részletesebben

Továbbképzési tájékoztató 2018.

Továbbképzési tájékoztató 2018. Személyiségfejlődés és fejlesztés az óvodában 30 óra Akkreditált pedagógus-továbbképzés Alapítási engedély nyilvántartási száma: 27282/34/2016. (e-learning képzés) Továbbképzési tájékoztató 2018. 1 KÉPZÉSI

Részletesebben

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a feladatok megszervezését a részben kötelező és nem kötelező órák szervezésével látja el, amelyeken a felzárkóztatás, képességkibontakoztatás

Részletesebben

ADD A KEZED NYÚJTSD A KEZED

ADD A KEZED NYÚJTSD A KEZED ADD A KEZED NYÚJTSD A KEZED Ez a kiadvány olyan Székelyudvarhely és környékbeli intézmények/szakemberek adatait tartalmazza, akik a helyi közösségben szociálisan nehéz körülmények között elő, speciális

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000 A pályázat beszámolója és pénzügyi elszámolása 2015. április -június 1 Tartalom A programsorozat megvalósításáról... 3 Terápiás kutyák az oktatásban... 3 Fejlődés a kutyákkal... 3 Segítő kutyák munkájának

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SÁRBOGÁRDI TAGINTÉZMÉNYE

FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SÁRBOGÁRDI TAGINTÉZMÉNYE FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SÁRBOGÁRDI TAGINTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK HETE 2018. március 8. Mottónk: A jó szeretet ismérve az, hogy a gyermek is úgy érzi: szeretik. A jó szeretet cselekszik,

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - hallássérültek pedagógiája szakirány szakirányú továbbképzés

Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - hallássérültek pedagógiája szakirány szakirányú továbbképzés Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Ikt. szám: BGGYK/2431/2(2018)(T-89) Óra- és vizsgaterv Gyógypedagógia alapképzési szak - hallássérültek pedagógiája szakirány szakirányú

Részletesebben

Levelező tagozatos GYÓGYPEDAGÓGIA mesterképzési szak óra- és vizsgaterve

Levelező tagozatos GYÓGYPEDAGÓGIA mesterképzési szak óra- és vizsgaterve Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Ikt. szám: BGGYK/587/1(2011)(T-89) Levelező tagozatos GYÓGYPEDAGÓGIA mesterképzési szak óra- és vizsgaterve Elfogadta a Kari Tanács 2009.

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény

Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A beilleszkedési, tanulási, magtartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók ellátásának jelenlegi szabályai, az értékelés és minősítés alóli felmentés és szöveges értékelés kifutó rendszerben történő kivezetésével

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Ikt. szám: BGGYK/1861/2(2014)(T-89) Értelmileg akadályozottak pedagógiája Hallássérültek pedagógiája Látássérültek pedagógiája Logopédia

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES vevő levelező tagozatos hallgatónk a 2013/2014 tanév őszi félévében, 1 napos intézménylátogatáson vehessen részt az Ön által vezetett kórházi Csecsemő- és gyermekosztályon. Az adatgyűjtés és a megfigyelés

Részletesebben

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása Dr. Gallai Mária gyermekpszichiáter Fejlődési zavar Fejlődési zavar gyanúja: megkésett eltérő disszociált fejlődés Fejlődési részterületek:

Részletesebben

A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás. Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011.

A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás. Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011. A Dévény módszer, mint a korai fejlesztésben alkalmazható eljárás Vámosi Istvánné DSGM-szakgyógytornász 2011. Fogalom A koragyermekkori intervenció a 0-5 (6) éves korú eltérő fejlődésű gyermekek tervszerűen

Részletesebben

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait Jó úton-lóháton Évmilliókkal ezelőtt, mikor még a ló kutya-nagyságú volt, ébersége miatt választotta társául az ember. Sok sok év gondoskodás után nagyobbra nőttek, teherhordókká váltak, mígnem egy napon

Részletesebben

EFOP VEKOP A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés

EFOP VEKOP A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés SNI nem SNI A különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló

Részletesebben

GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN

GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN Csibi Enikő VÁZLAT Beszédhibákról általában Nyelv és beszédfejlesztő pedagógus kompetenciái a beszédfejlesztésben Nevelési tanácsadói tapasztalatok BESZÉDHIBA-MEGKÉSETT

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a nem tudás, vagy inkább: annak

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015.

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. Az intézményben dolgozó pedagógusok és végzettségeik A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetének fejlesztései

Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetének fejlesztései Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetének fejlesztései Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézete Tankönyvfejlesztés Tankönyvkiadás Kutatás tudásmenedzsment

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Gyógypedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens

Gyógypedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Új kölcsönözhető könyveink

Új kölcsönözhető könyveink Új kölcsönözhető könyveink Semmelweis Egyetem Pető András Kar Hári Mária Kari Könyvtár és Forrásközpont A mozgás mint személyiségfejlesztő tényező. Szerk. Hamar Pál. Budapest, Eötvös J. Kvk., 2016 Sándor

Részletesebben

Tantárgy összefoglaló

Tantárgy összefoglaló Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Fogyatékosságtani ismeretek A tantárgy sikeres elsajátításával a résztvevő ismerje meg a fogyatékosok

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

Levelező tagozatos GYÓGYPEDAGÓGIA mesterképzési szak óra- és vizsgaterve

Levelező tagozatos GYÓGYPEDAGÓGIA mesterképzési szak óra- és vizsgaterve Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Ikt. szám: BGGYK/1579/4(2013)(T-89) Levelező tagozatos GYÓGYPEDAGÓGIA mesterképzési szak óra- és vizsgaterve Elfogadta a Kari Tanács 2009.

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Gondoskodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány (Budapest) Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Életünk értelme

Részletesebben

Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban

Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVII. Vándorgyűlése Zeneterápia a gyermek-rehabilitációban Forgács Eszter Zeneterapeuta 2008. szeptember 4-6. A Gézengúz Alapítványról

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A korai fejlesztéstől a családközpontú kora gyermekkori intervenció ágazatközi megvalósulásáig

A korai fejlesztéstől a családközpontú kora gyermekkori intervenció ágazatközi megvalósulásáig A korai fejlesztéstől a családközpontú kora gyermekkori intervenció ágazatközi megvalósulásáig 2017. November 16. Budapest Gyermekek veszélybengyermekjogok a főszerepben Czeizel Barbara Fogalmak, tisztázatlansága

Részletesebben

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGUSA SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/10237/2010. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A projekt bemutatása. Új Széchenyi terv. Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP /

A projekt bemutatása. Új Széchenyi terv. Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP / Pályázat címe: A projekt bemutatása Új Széchenyi terv Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.1.6-11/2-2011-0017 Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások

Részletesebben