A Diákönkormányzattal való együttműködés tartalma és formái... 60

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.5.1.5.1. A Diákönkormányzattal való együttműködés tartalma és formái... 60"

Átírás

1 1

2 Tartalom Preambulum Előszó I. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola bemutatása A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje Az iskola története, eredményei A képzés struktúrája, alap- és speciális feladatok Alap- és speciális feladatok Az intézmény szervezeti felépítése A nevelőtestület hatáskörébe tartozó döntések Statisztikai adatok Oktatói, tanulói létszámadatok és azok változásai (OSA szerint) Személyi állományra vonatkozó statisztikai adatok Iskolai végzettségek Az intézmény tanulóira vonatkozó létszámadatok Szakmai vizsgaeredmények Tanulmányi, sport, egyéb versenyek Tárgyi feltételek Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei Tankönyvek, jegyzetek, tanulmányi segédletek Iskolánk hagyományai Közösségi élet az intézményben Az intézmény szolgáltatásai a tanulók részére Az iskola kultúraközvetítő szerepe Iskolánk kapcsolatrendszere Hazai kapcsolataink Nemzetközi kapcsolataink Civil szervezetekkel, egyesületekkel való kapcsolataink A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések II. Az iskola Nevelési programja A nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei és eljárásai Pedagógiai alapelvek, értékek, célok, feladatok Alapkompetenciák kialakítása, fejlesztése Pedagógiai eszközök és eljárások

3 2.2. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok A pedagógusok, osztályfőnökök helyi intézményi feladatai A pedagógusok helyi feladatai Az osztályfőnök feladatai és hatásköre Az osztályfőnöki munka tartalma Az osztályfőnök helyi feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Kapcsolattartás a tanulókkal, a szülőkkel, az iskola partnereivel A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák A tanári tanulói együttműködés tartalma és formái Tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái és rendje Az osztályfőnök és a tanulók együttműködésének tartalma és formái A szülők és az iskola közötti kapcsolattartás tartalma és formái Az iskola és a tanulók közösségeinek együttműködési tartalma és formái A Diákönkormányzattal való együttműködés tartalma és formái Az iskolán működő szakszervezetek Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje A tanulmányok megkezdésének és folytatásának feltételei Belépés az iskola évfolyamaira A magasabb évfolyamba lépés feltételei A szakmai vizsgán való részvétel feltételei A szakmai vizsga szabályai Tanóra látogatás alóli mentesítés, a képzési idő rövidítése A felvétel és az átvétel helyi szabályai A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A vizsgaszabályzat célja és hatálya Osztályozó vizsga Különbözeti vizsga Javítóvizsga Pótló vizsga

4 Tantárgyi záró mérés (köztesvizsga) Oktatási követelmények Kötelező elvárások Teljesíthető és támogatott követelmények A tanórán kívüli foglalkozások szervezési és bonyolítási követelményei A nevelő oktató munka ellenőrzési, mérési-, értékelési-, minőségbiztosítási rendszere Az iskola értékelési rendszere Az értékelés funkciói Az iskolai értékeléssel szembeni követelmények A magatartás és szorgalom értékelésének elvei, rendje Az iskolai írásbeli és szóbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya A tanulók fizikai állapotának, edzettségének mérése A szakmai vizsgák értékelésének szabályai Kompetencia mérések A köznevelési intézménnyel szemben támasztott egyéb követelmények teljesülése A tanuló jutalmazásának elvei A tanulói jutalmazás elvei, formái Az iskola minőségirányítási és belsőértékelési rendszere Minőségirányítás Belső értékelési rendszer Mindennapos testnevelés Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának iskolai terve Az iskola egészségnevelési elvei Az egészségnevelés célja Az egészségnevelés alapelvei Az iskolai egészségfejlesztés keretei, formái Az iskola környezeti nevelési A környezeti nevelés fogalma A környezeti nevelés alapelvei Környezeti nevelési tevékenységünk területei Erőforrások A környezetvédelem jelentése Fenntartható fejlődés Bűnmegelőzés, áldozattá válás elkerülése A választható foglalkozások, és a pedagógus választás szabályai

5 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezési elvei III. Az iskola Helyi tanterve és Szakmai Programjai A képzés célja Rendőr tiszthelyettes szakképesítés A szakképesítés alapadatai A szakképzésbe történő belépés feltételei A képzés szakmai követelményei A képzés struktúrája A szakképesítés óraterve a kerettanterv alapján Az intézmény prioritási irányai Az értékelés elvei A tanuló kompetenciáinak mérése és értékelése Bemeneti kompetenciamérés az első tanév kezdetén Menet-közbeni mérés az első tanév végén Kimeneti mérés, mely történhet a szakmai vizsgák megkezdése előtt, vagy a szakmai vizsgán: A rendőr tiszthelyettes szakképzési kerettanterv alapján elvárt fejlesztendő kompetenciák táblázata: A tanuló tanulmányi teljesítményének mérése és értékelése A modulok tananyagegységei, tantárgyai és azok óraszámai A modulok szakképzési kerettantervben meghatározott tananyagegységei, tantárgyai A azonosító számú Rendvédelmi alapfeladatok megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei Jogi ismeretek I. résztantárgy Rendészeti igazgatási ismeretek I. résztantárgy Társadalmi és kommunikációs ismeretek I. résztantárgy Általános szolgálati ismeretek résztantárgy Általános szolgálati ismeretek gyakorlat résztantárgy Közrendvédelmi ismeretek I. résztantárgy Közrendvédelmi ismeretek I. gyakorlat résztantárgy Lőkiképzés I. résztantárgy Lőkiképzés I. gyakorlat résztantárgy Informatika I. résztantárgy Informatika I. gyakorlat résztantárgy

6 12. Rendőri testnevelés I. gyakorlat. résztantárgy Idegen nyelv I. résztantárgy Jogi ismeretek II. résztantárgy Rendészeti igazgatási ismeretek II. résztantárgy Társadalmi és kommunikációs ismeretek II. résztantárgy Társadalmi és kommunikációs ismeretek I. gyakorlat. résztantárgy Közrendvédelmi ismeretek II. résztantárgy Közrendvédelmi ismeretek II. gyakorlat résztantárgy Közlekedési ismeretek I. résztantárgy Határrendészeti ismeretek I. résztantárgy Lőkiképzés II. gyakorlat résztantárgy Informatika II. résztantárgy Informatika II. gyakorlat. résztantárgy Rendőri testnevelés II. gyakorlat résztantárgy Idegen nyelv II. résztantárgy Idegen nyelv I. gyakorlat résztantárgy Társadalmi és kommunikációs ismeretek III. résztantárgy Csapatszolgálat I. résztantárgy Csapatszolgálat I. gyakorlat résztantárgy Közrendvédelmi ismeretek III. résztantárgy Jogi ismeretek III. résztantárgy Csapatszolgálat II. gyakorlat résztantárgy Közrendvédelmi ismeretek IV. résztantárgy Közrendvédelmi ismeretek V. résztantárgy Határrendészeti ismeretek III. résztantárgy Határrendészeti ismeretek IV. résztantárgy Bűnügyi ismeretek I. résztantárgy Bűnügyi ismeretek II. résztantárgy Bűnügyi ismeretek gyakorlat résztantárgy Lőkiképzés III. gyakorlat résztantárgy Rendőri testnevelés IV. gyakorlat résztantárgy Idegen nyelv IV. résztantárgy A azonosító számú Közrendvédelmi rendőri feladatok megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei Közrendvédelmi jogi ismeretek résztantárgy Közrendvédelmi igazgatási ismeretek résztantárgy Közrendvédelmi kommunikációs ismeretek résztantárgy

7 62. Közrendvédelem I. résztantárgy Közrendvédelem II. résztantárgy Közrendvédelem III. résztantárgy Közrendvédelem IV. résztantárgy Közrendvédelem I. gyakorlat résztantárgy Közrendvédelem II. gyakorlat résztantárgy Közrendvédelmi közlekedési ismeretek résztantárgy Közrendvédelmi közlekedési ismeretek gyakorlat résztantárgy Közrendvédelmi határrendészeti ismeretek résztantárgy Közrendvédelmi határrendészeti ismeretek gyakorlat résztantárgy Közrendvédelmi bűnügyi ismeretek résztantárgy Közrendvédelmi bűnügyi ismeretek gyakorlat résztantárgy Közrendvédelmi lőkiképzés gyakorlat. résztantárgy Közrendvédelmi informatikai ismeretek gyakorlat résztantárgy Közrendvédelmi testnevelés gyakorlat résztantárgy Közrendvédelmi idegen nyelvismeret résztantárgy A azonosító számú Közlekedési rendőri feladatok megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei Közlekedési jogi ismeretek résztantárgy Közlekedési igazgatási ismeretek résztantárgy Közlekedési kommunikációs ismeretek résztantárgy Közlekedési közrendvédelmi ismeretek gyakorlat résztantárgy Közlekedés I. résztantárgy Közlekedés II. résztantárgy Közlekedés III. résztantárgy Közlekedés IV. résztantárgy Közlekedés V. résztantárgy Közlekedés gyakorlat résztantárgy Közlekedési határ és idegenrendészeti ismeretek résztantárgy Közlekedési határ és idegenrendészeti ismertetek gyakorlat résztantárgy Közlekedési bűnügyi ismeretek résztantárgy Közlekedési bűnügyi ismeretek gyakorlat résztantárgy Közlekedési lőkiképzés gyakorlat résztantárgy Közlekedési informatikai ismeretek gyakorlat résztantárgy Közlekedési testnevelés gyakorlat résztantárgy Közlekedési idegen nyelvismeretek résztantárgy A azonosító számú Határrendészeti rendőri feladatok megnevezésű

8 szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei Határrendészeti jogi ismeretek résztantárgy Határrendészeti igazgatási ismeretek résztantárgy Határrendészeti kommunikációs ismeretek résztantárgy Határrendészeti közrendvédelem gyakorlat résztantárgy Határ és idegenrendészet I. résztantárgy Határ és idegenrendészet II. résztantárgy Határ és idegenrendészet III. résztantárgy Határ és idegenrendészet IV. résztantárgy Határ és idegenrendészet V. résztantárgy Határ és idegenrendészet I. gyakorlat résztantárgy Határ és idegenrendészet II. gyakorlat résztantárgy Határrendészeti bűnügyi ismeretek résztantárgy Határrendészeti bűnügyi ismeretek gyakorlat résztantárgy Határrendészeti lőkiképzés gyakorlat résztantárgy Határrendészeti informatikai ismeretek gyakorlat résztantárgy Határrendészeti testnevelés gyakorlat résztantárgy Határrendészeti idegen nyelvismeret résztantárgy A azonosító számú Bűnügyi rendőri feladatok megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei Bűnügyi jogi ismeretek résztantárgy Bűnügyi igazgatási ismeretek résztantárgy Bűnügyi kommunikációs ismeretek résztantárgy Bűnügyi határ és idegenrendészeti ismeretek gyakorlat résztantárgy Bűnügy I. résztantárgy Bűnügy II. résztantárgy Bűnügy III. résztantárgy Bűnügy IV. résztantárgy Bűnügy V. résztantárgy I. gyakorlat. résztantárgy II. gyakorlat résztantárgy Bűnügyi lőkiképzés gyakorlat résztantárgy Bűnügyi informatikai ismeretek gyakorlat résztantárgy Bűnügyi testnevelés gyakorlat résztantárgy Bűnügyi idegen nyelvismeret résztantárgy Az MRSZKI saját kötelező tantárgyai Osztályfőnöki óra

9 Alapozó képzés Az MRSZKI saját fakultatív tananyagelemei, szakkörei, tevékenységi körei Fakultációs képzés Szakkörök Az iskola által indítható szakkörök Internet szakkör Karate és önvédelmi szakkör Jelbeszéd szakkör Önismereti, kommunikációs készség fejlesztő szakkör Természetjáró szakkör Judo és önvédelmi szakkör Közlekedési szakkör Bűnmegelőzési és D.A.D.A. szakkör Ju Jitsu és önvédelmi szakkör Kriminalisztikai szakkör Társadalom- és emberismeret szakkör Idegen nyelvi kezdő szakkör Idegen nyelvvizsga felkészítő szakkör Jogi szakkör Atlétikai szakkör Lövészeti szakkör Fizikális felkészítő foglalkozás Tanintézeti saját fakultatív tananyagelemek MF/01 TANANYAGELEM (TÁMOP alapján) MF/02 TANANYAGELEM (TÁMOP alapján) MF/03 TANANYAGELEM (TÁMOP alapján) MF/04 TANANYAGELEM (TÁMOP alapján) MF/05 TANANYAGELEM (TÁMOP alapján) MF/06 TANANYAGELEM (TÁMOP alapján) MF/07 TANANYAGELEM (TÁMOP alapján) MF/ Fakultatív magyar nyelvi kommunikációs képzés MF/8.1a Magyar nyelvi beszédgyakorlat tananyagelem MF/8.1b Évfolyamdolgozat

10 MF/ Fakultatív idegen-nyelvi képzés MF/8.2a Számítógépes nyelvoktatás tananyagelem MF/8.2b Idegen nyelv nyelvvizsgákra felkészítő tananyagelem MF/8.2c Idegen nyelvű országismeret tananyagelem MF/8.2d Idegen nyelvi kommunikáció MF/ Fakultatív sporttevékenység MF/ Fakultatív informatikai képzés MF/8.4a Szövegszerkesztési felzárkóztató foglalkozás MF/8.4b Speciális rendészeti szoftverek MF/8.4c Gépírás I MF/8.4d Gépírás II MF/ Fakultatív rendőr szakmai képzés MF/8.5a Intézkedések lélektana MF/8.5b A kriminálpszichológia alapjai MF/8.5c Bűnügyi ismeretek MF/8.5d Rendészeti igazgatási ismeretek MF/8.5e Okmányismeret MF/8.5f Határrendészeti technikai eszközök alkalmazása Konzultációs lehetőségek

11 6.4 A Helyi tanterv 20/2012(VIII.31.) EMMI rendelet 7 szerinti további kötelező elemeit a Pedagógiai program II. fejezete tartalmazza számú melléklet A Pedagógiai program legitimációja számú melléklet a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola pedagógiai programjához KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉSI PROGRAM számú melléklet ALAPOZÓ KÉPZÉS végrehajtási programja

12 A rendőrség oktatóinak és kiképzőinek egyik elsődleges funkciója az, hogy segítsenek összhangot teremteni a jó magatartás és a hatékony végrehajtás között, hogy biztosítsák a rendőri funkciók végrehajtásának szerves része legyen a jó magatartási normák betartása. Az emberi jogok tisztelete és védelme nem eszköz egy cél érdekében, hanem önmagában is cél (Az emberi jogok és a rendőrség szemináriumi anyag, Strassbourg, december 6-8. Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ, Bp old.) Preambulum Az intézmény neve: Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Az intézmény alapító - fenntartó - és irányító szerve: Belügyminisztérium Az intézmény középirányító szerve: Az Nkt ában foglalt, oktatási intézményekre vonatkozó fenntartói jogköröket a 32/2005. (VI. 30.) BM OM együttes rendelet 2. -a alapján a közoktatási intézmény létesítése, megszüntetése, tevékenységi körének megállapítása és módosítása, az igazgató megbízása és felmentése, a központi képzési program jóváhagyása, a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása, valamint az alapító okirat jóváhagyása kivételével az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője gyakorolja. Az intézmény típusa: érettségi utáni szakképzést folytató szakközépiskola. Feladatait az egész ország területére kiterjedő illetékességi és működési körben látja el. Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény akkreditációs lajstromszáma: AL-0926 Az intézmény székhelye: Miskolc, Szentpéteri kapu 78. Az intézmény postai és levelezési címe: Postai: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. sz. Levelezési: 3501 Miskolc, Pf Honlap: Iskolánk alaptevékenysége a rendőrség hivatásos állományú tiszthelyettesi utánpótlását biztosító kétéves, érettségi utáni iskolarendszerű szakképzés, vizsgáztatás. Feladatunknak tekintjük a magyar rendőrség részére szakmailag és erkölcsileg jól felkészült, szakszerűen, jogszerűen, határozottan és kulturáltan intézkedő, a törvényes rendet védelmező és az állampolgárok biztonságát garantáló szakemberek képzését. Tesszük mindezt meggyőződésből, szakmánk iránti elkötelezettségből és hivatástudatból. Tanulóink pályára történő felkészítésében nagy hangsúlyt fektetünk nevelésükre, a szakmai képzésben pedig azoknak a kompetenciáknak az elsajátíttatására, amelyek szükségesek a komplex rendőri munka magas szintű ellátásához. 12

13 Előszó Tisztelt Olvasó! A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola igazgatójaként köszöntöm Önöket a szakközépiskola nevelőtestületének tagjai, valamennyi dolgozója és az iskola tanulói állományának nevében. Az iskola Pedagógiai programját tanulmányozva Ön betekintést nyer az iskola életébe, képzési rendszerébe, a nevelő-oktató munkát meghatározó folyamatokba. Reméljük, hogy programunk bemutatásával sikerül felkelteni érdeklődését a rendészeti szakképzés tantárgyai/moduljai, és a rendőr-hivatás iránt. Tanulóinkat intézményünkben egy fokozott társadalmi érdeklődésre számot tartó szakmára készítjük fel. A média és a politika által is kiemelt érdeklődés mellett rendkívüli felelősséget jelent számunkra a jogszerűség és szakszerűség minden körülmények közötti prioritásának, a szolgáltató rendőrség filozófiájának a munkába álló újabb és újabb generációk számára történő örökítése. Szakképzésünk folyamatában arra törekszünk, hogy a magyar rendőrség részére szakmailag és erkölcsileg jól felkészült, szakszerűen, jogszerűen, határozottan és kulturáltan intézkedő, a törvényes rendet védelmező és az állampolgárok biztonságát garantáló szakembereket képezzünk. Tanulóink pályára történő felkészítésében nagy hangsúlyt fektetünk a nevelésre, a szakmai képzésben pedig azoknak az alap- és szakmai kompetenciáknak a kialakítására, fejlesztésére, amelyek szükségesek a komplex rendőri munka magas színvonalú ellátásához. Intézményünk 1976-ban, mint rendőr tiszthelyettes-képző iskola kezdte meg működését, majd 1993-ban az állami közoktatás, illetve szakképzés intézményrendszerébe integrálódva - alapították meg iskolánk jogelődjét a Miskolci Rendőr Szakközépiskolát, ahol - mint azt elnevezése is jelzi - csak rendőrképzés folyt. Képzési feladataink bővülése egy hosszabb távú koncepció első lépéseként összhangban állt az egységes rendészeti képzés megvalósításával kapcsolatos célkitűzésekkel. Az intézmény az 1993/94-es tanévtől két évfolyamos szakközépiskolaként funkcionál. Jelenleg az ország legnagyobb kapacitású, érettségi utáni rendészeti képzést folytató szakközépiskolája vagyunk. Szakmai képzésünket, programjainkat a rendvédelmi szervek irányításáért felelős miniszter által jóváhagyott Rendőr szakképzés központi programjában (rendőr tiszthelyettes szakma szakképzési kerettantervében) meghatározott irányelvekre és szakmai leírásokra, programokra figyelemmel szervezzük és valósítjuk meg. Oktatási és nevelési tevékenységünket fenntartó által jóváhagyott Pedagógiai program alapján végezzük, így abban tükröződnek a szakmai irányítás szakképzési kerettanterven túli elvárásai is. Képzésünk szakmai tartalma és struktúrája a moduláris képzés teljes körű bevezetésével a korábbi évek képzési rendszeréhez viszonyítva jelentős átalakuláson ment át. Napjainkra a rendőr szakképesítések száma emelkedett. Képzésünk differenciáltabb lett a részszakképesítések és ráépülések miatt, és az elágazások száma is növekedett. Minden képzésünk alapját azonban egy egységes rendvédelmi követelményre épülő alapképzés jelenti. Az iskola tanulóinak, tehetségígéreteinek vagy már tehetséges fiataljainak gondozása, fejlesztése érdekében tehetséggondozó programot működtetünk. E területen végzett tevékenységeink, eredményeink hazai és nemzetközi szinten is elismertek. 13

14 A rendőr szakképzés fejlesztésének fontosságát átérezve elkötelezettek vagyunk a magas színvonalú pedagógiai fejlesztő munka és az oktatás módszertanának folyamatos megújításában. Szakmai fejlesztőmunkánk a rendészeti szakképzés mértékadó dokumentumainak kidolgozásában, összeállításában vállalt szerepünkkel túlmutat az intézményi keretek között zajló folyamatokon. Az intézményi kapcsolattartás területén is jelentős szerepet vállalunk. A hazai pályára irányító és társintézményi együttműködés mellett nemzetközi delegációkat fogadunk, társiskolai kapcsolatokat tartunk fenn. A szakmai találkozók, fórumok, szimpóziumok lehetőséget biztosítanak arra, hogy szakmai programjainkat bemutassuk, a magyar rendőrképzés jó hírnevét hazai és nemzetközi szinten is bizonyítsuk. Képzésünk színvonalát szakmailag elismert, többéves gyakorlattal rendelkező hivatásos és közalkalmazotti állományú oktatói közösség biztosítja, akik közül sokan rendelkeznek rendészeti, valamint pedagógusi szakvizsgával is. Munkánk eredményességét jelzik a szakmai vizsgák eredményességi mutatói és a szakmai, területi és helyi szervek visszajelzései a végzett tanulók gyakorlati munkájának színvonaláról. Intézményünkben a minőség megtartása és fejlesztése érdekében szakmai-, gazdálkodási, valamint intézmény fenntartási területeken folyamatos méréseket, elemzéseket végzünk. Az alkalmazottak teljesítményének mérésére és értékelésére komplex alkalmazotti teljesítményértékelési rendszert működtetünk. Iskolaként a szakmai tudás átadása, a hivatástudat formálása, a tehetségek felkarolása, a szervezeti kultúra fejlesztése mellett fontos feladatunk az általános emberi értékek tiszteletére, egymás megbecsülésére és segítésére való példamutató fejlesztő tevékenység végzése is. Mindehhez tanárainknak és tanulóinknak egyaránt kívánok sok sikert és örömet! Bagi István rendőr ezredes sk. rendőrségi főtanácsos igazgató 14

15 I. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola bemutatása 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje A Pedagógiai program az iskola egyik alapdokumentuma, amely az iskola történetének, feltételrendszerének, irányítási, szervezési struktúrájának, hagyományainak bemutatásán túl szabályozza a nevelő-oktató munkát, magába foglalja az iskola Nevelési programját, és a központi program (kerettanterv) alapján készült Helyi tantervet. A Pedagógiai programot A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel a nevelőtestület fogadja el. Az elfogadásról szóló legitimációs záradékot a Pedagógiai program 1. sz. melléklete tartalmazza. Az intézmény Pedagógiai programja a fenntartói jogkör gyakorlójának jóváhagyásával válik érvényessé Az iskola története, eredményei A Miskolci Rendészeti Szakközépiskolát a belügyminiszter az július 26. napján kelt /2/99. számú okirattal alapította - az augusztus 16-án létrejött - Miskolci Rendőr Szakközépiskola jogutódjaként. Az iskola jogelődje az Országos Rendőr-főkapitányság szerveként 1976 szeptemberében kezdte meg a rendőri szervek hivatásos tiszthelyettesi állományának képzését. Iskolánk től 1992-ig a Rendőri Ezred Miskolci Zászlóaljának objektumában kapott elhelyezést között a körzeti megbízotti állomány, között a tartalékos állomány továbbképzése is feladata volt az iskolának. Az iskola életében nagy fejlődést jelentett, hogy a közoktatási és művelődési miniszter az 1993/94-es tanévtől a tanintézetet szakközépiskolává minősítette, ezzel egyidejűleg a képzés időtartama 2 évre módosult, a tanulói állomány pedig középfokú rendőri végzettséget kapott. A rendészeti szakmákat az Országos Képzési Jegyzékben (továbbiakban: OKJ) is elismerték ben az ORFK-tól a Belügyminisztériumhoz való átkerülés eredményeképpen az intézmény a pénzügyi- és szakmai irányítás tekintetében az iskolafenntartó közvetlen irányítása alá került augusztus 16-án kezdte meg működését iskolánkon a Határrendész szakcsoport, képzési rendszerünk kiegészült a határrendész szakkal. Ennek megfelelően ekkor módosult iskolánk megnevezése is a maira június 16-val a Felnőttképzési Akkreditációs Testület iskolánkat akkreditált felnőttképzési intézménynek minősítette, melynek birtokában jogosítványt kaptunk arra, hogy az iskolarendszeren kívüli képzés keretében a rendészeti szervek tiszthelyettesi, zászlósi állományának a szervek részéről igényelt át- és továbbképzései, valamint magasabb beosztásba kerüléshez szükséges tanfolyamainak szervezését és megvalósítását végezzük, illetve a hozzájuk kapcsolódó vizsgáztatásokat lebonyolítsuk. 15

16 Intézményünkben 2008 szeptemberétől bevezetésre került a kompetenciaalapú, gyakorlatorientált szakképzés. Ehhez kapcsolódóan 30 órás pedagógus-továbbképzést dolgoztunk ki és akkreditáltattunk Kompetencia alapú moduláris képzés bevezetése címmel a rendészeti szakközépiskolákban dolgozó pedagógusok részére. Ezzel egyidejűleg kompetenciamérési rendszert dolgoztunk ki és vezettünk be a személyes-, módszer- és társas kompetenciák mérésére. A kompetenciaalapú moduláris képzés bevezetését követően első alkalommal 2011-ben az Országos Képzési Jegyzékbeli változást követve módosításra került központi programunk, melyhez kapcsolódva képzési dokumentumainkban a szükséges korrekciókat végrehajtottuk. Jelenleg a 2012-ben kiadott OKJ-ban megjelenő rendőr tiszthelyettes szakmai képzés szeptemberi bevezetésére készülünk ban dolgoztuk ki és a 2009/2010-es tanévtől vezettük be tehetséges fiataljainkat támogató Tehetséggondozó programunkat. A Programhoz kapcsolódóan Miskolci Fakultációs tananyagokat (továbbiakban: MF-es tananyag) dolgoztunk ki és vezettünk be. A tehetséggondozás területén elért eredményeink, szakmai törekvéseink elismeréseként 2011-től akkreditált kiváló Tehetségpontként működünk. Tehetséggondozó programunk, tevékenységünk a GÉNIUSZ Tehetség Program 10 jó gyakorlata közé került, mely a Géniusz könyvek sorozat 21. kötetében vált hozzáférhetővé az érdeklődők számára. Ez a tehetséggondozó tevékenység a rendészeti képzés területén egyedülálló kezdeményezés Európában is. Intézményünkben mindig nagy hangsúlyt fektettünk a szervezeti kultúra fejlesztésére, a partnerek igényeinek megfelelő működés biztosítására, a képzés gyakorlatorientáltságának folyamatos növelésére, fejlesztésére ben sikeresen pályáztunk a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. modelljének kiépítésére, mely modell a partnerközpontúságot helyezi előtérbe. Az elvégzett munkát az Oktatási Miniszter Oklevéllel ismerte el. Intézményünkben ma is működtetjük az önértékelésen alapuló minőségfejlesztési rendszerünket, mellyel célunk erősségeink és fejlesztendő területeink feltárása, a szükséges beavatkozások és fejlesztések kijelölése. Folyamatosan végzünk méréseket, elemzéseket szervezetünk fejlesztése érdekében ben az Intézményi Minőségirányítási Programunkat felülvizsgálva komplex alkalmazotti teljesítményértékelési rendszert dolgoztunk ki és vezettünk be. Intézményünk a szervezeti kultúrához tartozó elvárások megfogalmazása érdekében Pedagógus Etikai Kódexben foglalta össze, illetve határozta meg azokat a magatartási- és viselkedési normákat, amelyek: megfelelő támpontot, útmutatást adnak az etikailag kifogásolható magatartások felismeréséhez, azok pártatlan megítéléséhez, morális alapot kínálnak a közszolgálat ellátásához, a nemzeti érdek előnyben részesítéséhez, a hivatástudat, a testületi kötődés, bajtársiasság, a segítőkészség, a hűség, a méltóság és a tisztesség, az előítéletektől való mentesség, a pártatlanság, a szakszerűség, az együttműködés, az arányosság kialakulásához, illetve elmélyítéséhez, védelmet biztosítanak minden normakövető számára, hozzájárulnak az emberi méltóság megőrzéséhez és kifejtéséhez, mértékül szolgálnak a munkahelyi kapcsolatrendszer működtetéséhez, továbbá a munkahelyen és a magánéletben elvárható életvitel kialakításához, a problémák megoldásához, illetve a konfliktusok kezeléséhez. 16

17 1.3. A képzés struktúrája, alap- és speciális feladatok Alap- és speciális feladatok Intézményünk érettségire épülő két évfolyamos szakközépiskola. Alaptevékenysége a rendőrség hivatásos állományú tiszthelyettes utánpótlását biztosító iskolarendszerű szakképzés, vizsgáztatás. Képzésünk célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében a munkakörben elvégzendő feladatokhoz szükséges tulajdonságok kialakítása (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes-, társas- és módszerkompetenciák). a) Alapfeladatok az intézményben Az alapfeladatok elvégzése az alábbi szakképesítések megszerzéséhez meghatározott műveltségtartalom és kompetenciák elsajátíttatására irányul. Rendőr tiszthelyettes szakmai képzésben Szakmairányok (szakmai elágazások): közrendvédelmi rendőr, határrendészeti rendőr, közlekedési rendőr, bűnügyi rendőr. Iskolarendszeren kívüli képzésben és vizsgáztatásban jellemzően a rendőr tiszthelyettes képzés rész-szakképesítéseire való felkészítés, illetve a rész-szakképesítéssel rendelkezők szakképesítésre történő felkészítése képezi alapfeladatunkat. Emellett az egyes beosztások betöltéséhez előírt, szaktanfolyamok, ráépülések keretében történő képzés és vizsgáztatás szintén feladataink között szerepel. Rész-szakképesítések: őr-járőrtárs, csapatszolgálati járőrtárs, járőr. Ráépülések: baleseti helyszínelő bűnügyi technikus fő határrendész körzeti megbízott kutyavezető-rendőr okmányvizsgáló 17

18 Az intézmény alaptevékenységen túli további szakfeladatai a diákétkeztetés, munkahelyi étkeztetés, tanulói szállásszolgáltatás, egészségügyi alapellátás, illetve egyéb kiegészítő tevékenységek, melyet az Alapító okirat részletez. A szakközépiskola tanárainak és tanulóinak a köznevelési törvény által általánosan szabályozottakon túli sajátos jogállását a rendvédelmi szerv irányításáért felelős miniszter és az oktatásért felelős miniszter együttes rendeletben szabályozza. Oktatási rendszerünk illeszkedik az állami oktatási rendszerbe, azonban az iskola speciális helyzetben van a szakképzést folytató intézmények körülményeihez képest. Adódik ez: a fegyveres rendvédelmi szervek feladatrendszeréből, a tanulói és a hivatásos jogviszony kapcsolódásából, a részben katonai jellegű kiképzésből, az iskola "objektum-jellegéből", a hivatásos állományviszonyú tanárok és szakoktatók kettős (hivatásos és pedagógusi) jogállásából, a fegyveres rendvédelmi szakmákhoz kapcsolódó speciális ismeretekből, a tanulók szakmai gyakorlatának sajátos tartalmából, a tanulói ellátottság eltérő szabályozásából, a tanulói jogok és kötelezettségek alakulásából, a felnőttképzés jellegzetességeiből és nem utolsó sorban abból, hogy az iskolánkban végzett tanulók számára valamely rendvédelmi szerv biztosítja a képesítés megszerzése esetén a munkahelyet, egyben a hivatásos állományviszonyba történő kinevezést. Mindezek sajátosságok mellett sikerült beilleszkedni társadalmi környezetünkbe, népszerűek vagyunk országunk fiataljai körében. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a szigorú és magas felvételi követelmények ellenére évek óta jelentős a képzésünkre a túljelentkezés. Elsősorban a jogi természetű tantárgyak miatt elismerten nehéz elsajátítani a szakmai ismereteket, kibocsátáskor mégis jók az eredményességi mutatóink. A képesítés megszerzése után, szakmai pályafutása valamely szakaszában jelentős számú végzős tanulónk folytatja tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán. A visszajelzések szerint az iskola által oktatott tananyag megfelelő előképzettséget biztosít a magasabb szintű tanulmányok folytatásához is. Nem elhanyagolható körülmény, hogy az Országos Képzési Jegyzékben megjelenő, általunk oktatott szakképesítésekkel még további munkakörök és foglalkozások is betölthetőek, és a megszerzett szakmai képesítés kedvezményes szakmaváltást tesz lehetővé más rendvédelmi-, rendészeti szakmák irányába. Az oktatott szakmáink iránti érdeklődés hátterében fellelhetőek azok a motívumok is, amelyek biztos megélhetési forrást és megfelelő karrierlehetőséget biztosítanak. Iskolánk elsőszámú feladata a rendvédelmi szervek számára megfelelően képzett személyi állomány biztosítása, az utánpótlási igények kielégítése. b) Speciális feladatok az intézményben tehetséggondozás, felzárkóztatás, szakkörök, 18

19 felkészítések: nyelvvizsga megszerzésére, vezetői engedély megszerzésére, versenyekre Az intézmény szervezeti felépítése A nevelőtestület hatáskörébe tartozó döntések A nevelőtestület hatáskörébe tartozó döntések esetén a nevelőtestület tagjai az iskola belső hálózatán (INTRA) közzétett dokumentumokat a nevelőtestületi értekezletet megelőzően megismerhetik, véleményezhetik, illetve észrevételeiket, javaslataikat előzetesen írásban megtehetik. A nevelő-oktató munkát meghatározó dokumentumok elfogadása - a módosító javaslatokra figyelemmel nevelőtestületi értekezleten történik. Az iskola nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. A nevelőtestület dönt: a) a pedagógiai program elfogadásáról, b) az SZMSZ elfogadásáról, c) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról, d) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról, e) a továbbképzési program elfogadásáról, f) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus és a nevelőtestület részleges jogköreinek gyakorlására feljogosított bizottságok tagjainak kiválasztásáról, g) a házirend elfogadásáról, h) a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátásáról, 19

20 i) a tanulók fegyelmi ügyeiben, j) az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról, k) jogszabályban meghatározott más ügyekben. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a külön jogszabályban és az iskola SZMSZ-ében meghatározott ügyekben. Az óraadó a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyekben csak a tanulók magasabb évfolyamba lépésével és fegyelmi ügyeivel kapcsolatosan rendelkezik szavazati joggal. Nevelőtestületi értekezletek iskolánkban: tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet, modulzárásokhoz kapcsolódó nevelőtestületi értekezletek, alapdokumentumok elkészítéséhez, módosításához kapcsolódó értekezletek, tanévzáró nevelőtestületi értekezlet Statisztikai adatok Oktatói, tanulói létszámadatok és azok változásai (OSA szerint) Személyi állományra vonatkozó statisztikai adatok a) Főállású alkalmazottak létszáma Létszám Hivatásos állományi létszám (fő): Közalkalmazotti létszám (fő): Összes dolgozói létszám (fő): b) Oktatók létszáma Létszám Oktatói munkakörben hivatásos (fő): Oktatói munkakörben közalkalmazott (fő):

21 Rendőr Iskolai végzettségek Az intézmény alkalmazottainak legmagasabb iskolai végzettség szerinti besorolása 1 a) Egyetemet végzettek száma összesen: 22 fő Ebből: hivatásos: 8 fő közalkalmazott: 14 fő b) Főiskolát végzettek száma összesen: 65 fő Ebből: hivatásos: 37 fő közalkalmazott: 28 fő c) Középfokú végzettséggel rendelkezők összesen: 75 fő Ebből: hivatásos: 15 fő közalkalmazott: 60 fő d) 8 általánossal rendelkezők száma: 27 fő e) Két vagy több diplomával rendelkezők számának megoszlása: Két egyetemi végzettséggel rendelkezik: 3 fő Egy egyetemi- és egy főiskolai végzettséggel rendelkezik: 14 fő Két főiskolai végzettséggel rendelkezik: 10 fő Főiskolai + középfokú végzettséggel rendelkezik: 32 fő Két középfokú végzettséggel rendelkezik: 25 fő f) Szakvizsgával rendelkezők száma: Rendészeti szakvizsgával rendelkezik: Pedagógus szakvizsgával rendelkezik: Egyéb szakvizsgával rendelkezik: 17 fő 2 fő 2 fő Az intézmény tanulóira vonatkozó létszámadatok Osztályok 2009/ / / /2013 fiú lány fiú lány fiú lány fiú lány I. évf II. évf Összesen Mindösszesen A január 01-én rendelkezésre álló adatok feldolgozása alapján készült kimutatás. 21

22 Szakmai vizsgaeredmények Rendőr szakmai képzésben szakmai vizsgát tett tanulók létszáma és vizsgaeredménye létszám eredmény létszám eredmény létszám eredmény Szakképesítés megnevezése Közrendvédelmi-rendőr ,91% ,38% ,04% Határrendészeti-rendőr 71 74,78% Összesen ,84% ,38% ,04% A 2012-es évben iskolarendszerű képzésben tanuló első éves tanulóink 444-en Őr-járőrtárs rész-szakképesítő vizsgát tettek, melyek a teljesítményük 77,09 %-os volt Tanulmányi, sport, egyéb versenyek Tanév 2009/ / / /2013 Terület IRM tanintézeti sportbajnokság: 2. helyezés IRM országos sportbajnokság: 2. helyezés Rendészeti tanintézetek országos elsősegélynyújtó versenye: 1. és 2. helyezés Legjobb járőrpáros országos szakmai tanulmányi verseny: 1. és 2. helyezés Rendészeti tanintézetek országos elsősegélynyújtó versenye: 1. és 3. helyezés BM tanintézeti sportbajnokság: 2. helyezés BM országos sportbajnokság: 4. Helyezés Rendészeti tanintézetek országos elsősegélynyújtó versenye: 3. és 4. helyezés BM országos sportbajnokság: 3. Helyezés Rendészeti tanintézetek országos elsősegélynyújtó versenye: 3. és 4. helyezés BM tanintézeti sportbajnokság: jelenleg folyamatban BM országos sportbajnokság: jelenleg folyamatban 1.6. Tárgyi feltételek Intézményünk 40 tanteremmel és 18 szaktanteremmel rendelkezik. Ebből: 6 rendelkezik fixen telepített digitális táblával, ezeken kívül 21 tanteremben van elhelyezve projektor. 6 szakkabinet került berendezésre a gyakorlati oktatás (bűnügyi, csapatszolgálati, határrendészeti, közlekedési, szituációs kabinet (2 db)) támogatására. 2 fedett lőtéren számos lőállás van a lőgyakorlatok végzéséhez berendezve. 4 informatikai szaktanterem és 1 db Internet terem áll az oktatás rendelkezésére. Egyéb, az oktatáshoz használt tárgyi feltételek, épületek: A fizikai erőnlét biztosításához, illetve a sportoláshoz igénybe vehető termek: sportcsarnok, tornaterem, edzőterem, futballpálya, kézilabdapálya, rendészeti akadálypálya. Gépjármű közlekedési tanpálya Csúszós út szimulátor pálya 22

23 Szabadtéri és zárt lőterek 4 db. Alaki gyakorlótér. Szolgáltatásaink: Könyvtár, tanulói szállás, étkeztetés, egészségügyi ellátás, fogorvosi ellátás. Az intézményben a törzsállomány munkáját segítő, az Internetet, a rendőrségi Intranetet és a tanintézeti Intranetet is elérő, kiépített számítógépes hálózattal rendelkezünk. A tanulók informatikai alapú tanulási támogatását az interneten keresztül is elérhető, e-learning alapú tudásbázis segíti. Az iskola rendelkezik a rendőr tiszthelyettes szakképzési kerettanterv által előírt minden általános és speciális oktatási segédanyaggal, úgymint: Fegyverzet Lövedékálló mellény Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői Kényszerítő eszközök Tömegoszlatás speciális eszközei Szolgálati járművek Számítógép és perifériái (informatikai eszközök) Híradástechnikai eszközök Világító berendezés Forgalom elterelő eszközök Nyomtató Telefon, fax Járőr-, őr felszerelés Figyelést-, látást-, tájékozódást segítő eszközök, berendezések Okmányminták Videokamera Fényképezőgép Forgalomellenőrző berendezések Határforgalom-ellenőrzést szolgáló eszközök, berendezések Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei Tankönyvek, jegyzetek, tanulmányi segédletek a) Tankönyvek, jegyzetek Intézményünk a tanulók ellátásáról szóló BM rendelet alapján biztosítja az oktatáshoz és a felkészüléshez szükséges tankönyveket és jegyzeteket. Tekintettel az oktatott tananyag tartalmának specialitására és a rendészeti szakközépiskolai oktatásnak a központi tanterv által biztosított egységességére a szakmai tankönyvek és jegyzetek kiadását a fenntartó koordinálja. Lehetőség van ún. hiánypótló jegyzetek, tansegédletek készítésére is, amelyeket az oktatásban csak a tanmenettel való egyeztetés, szakmai lektorálás és igazgatói engedélyeztetés után lehet az oktatásban használni. 23

24 A belső kiadású (a fenntartó, a rendvédelmi szervek és a szakközépiskola kiadványaként megjelent) jegyzetekkel, tansegédletekkel és tananyagokkal való térítésmentes ellátást biztosít az iskola, de a tantervben meghatározott ismeretanyag elsajátítását szolgáló, a szakközépiskola által előírt külső kiadványok (pl. jogszabályok) és az országos tankönyvforgalmazásban beszerezhető tankönyvek, tananyagok, valamint a meghatározott tanszerek beszerzéséről, illetőleg utánpótlásáról saját költségén gondoskodik a tanuló. A vezetői engedély megszerzése és az idegen nyelvi ismeretek esetében szükségessé válhat a kereskedelmi forgalomban kapható tankönyvek beszerzése. Mivel az osztályba sorolás egyik fő szempontja az idegen nyelvi előképzettség, ezért a tankönyv kiválasztása amennyiben szükséges osztályonként eltérő is lehet a nyelvi felmérések eredményének függvényében. A tankönyvet és a munkafüzetet a nyelvi munkaközösségi javaslat, majd igazgatóhelyettesi döntést követően tanulóink önállóan szerzik be. A pedagógiai program megírásakor külső beszerzésű tankönyvet nem használunk. b) Tanulmányi segédletek, taneszközök A tanulmányi segédleteket, egyéb taneszközöket a szakcsoportok igényei alapján és részben kidolgozó munkájuk által, az iskola Tanulmányi- és Gazdasági osztályának segítségét is igénybe véve biztosítjuk. Rendelkezünk az oktatáshoz szükséges óravázlatokkal, jegyzetekkel, fóliaképekkel, transzparensekkel, feladatlapokkal, KRESZ tesztlapokkal, szakkönyvekkel, hatályos jogszabályokkal, parancsokkal, utasításokkal, jogesetgyűjteményekkel. Részben rendelkezünk a szükséges nyomtatványokkal, irat- és okmánymintákkal, térképekkel. A segédanyagok jelentős bázisa az iskola szakmai könyvtára, ahol több mint kötetes könyvállomány - melynek mintegy 80%-a szakirodalom áll a tanulók rendelkezésére. A rendészeti szakirodalom mellett rendelkezünk a legfrissebb pszichológiai, pedagógiai, informatikai, idegen nyelvi, természettudományi, sport, irodalomtudományi könyvekkel is. Szintén a könyvtárhoz tartozik a belső jegyzetállomány, igen tekintélyes példányszámmal: videó, audio és CD oktatási segédanyagok, intranet hozzáférés, folyóirat, pedagógiai és rendészeti szakkiadványok széles választéka nyújt az érdeklődő számára segítséget, sokszorosítási lehetőség Iskolánk hagyományai Iskolánk hagyományai sok éves múltra tekintenek vissza. Az immáron húsz éves szakközépiskolai múlt alatt elért eredményeinkkel kivívott elismertségünket a jövőben is meg kívánjuk őrizni. Kiforrott rendezvényeinkkel, programjainkkal, aktív szerepvállalásunkkal hírnevünket tovább kívánjuk öregbíteni. Szakközépiskolánk szakmai képzésének színvonalával számtalan elismerést szerzett a gyakorlati szervek körében. Folytatnunk kell a szakmai képzés színvonalának emelése érdekében eddig végzett tevékenységünket, a rendőri munkához szükséges alapkompetenciák 24

25 minél magasabb szintű elsajátíttatását. Törekednünk kell a beválás vizsgálat eszközeivel is élve az igények színvonalas kielégítésére. Meg kell felelnünk a rendőrség irányunkba támasztott elvárásainak, kiemelten a jövő rendőrével szemben elvárt követelményeinek, melyek a magas szintű - konfliktuskezelési, konfliktus-megoldási és kommunikációs, - differenciálási, fokozatosságot figyelembe vevő, - empatikus, határozott, ugyanakkor udvarias, segítőkész, támogató, együttműködő rendőri megjelenést és intézkedési kultúrát célozzák. Tanulóink több országos megmérettetésen dicséretesen álltak helyt. A BM és tanintézeti tanulmányi és sportversenyeken eredményeink folyamatosan jó szintűek. Az iskolai sportélet szervezettebbé tételével, a sportkörök és a Diáksport Egyesület működtetésével törekszünk sikereink további gyarapítására. Nagyobb szerepet szánunk a jövőben a sportversenyek mellett a tanulmányi versenyeken való részvétel ösztönzésére is. A rendészeti szakközépiskolák tanulói körében végzett tehetséggondozó munka egyik fontos rendezvénye volt a Legjobb járőrpáros Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. A rendezvény erősítette bennünk azt az elhatározást, hogy a rendészeti képzés területén az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek (továbbiakban: OSZTV) mintájára a rendészeti képzésben tanuló tehetséges tanulók számára a közeljövőben rendészeti OSZTV kerüljön kidolgozásra és bevezetésre. Törekvéseink között szerepel az eddigi rendezvények és diák-önkormányzati programok továbbfejlesztése, színesítése. Ebben jelentős szerepet szánunk a tanári és tanulói kezdeményezések támogatásának, a kreativitás rendtartásokkal nem ütköző szabadságának. Továbbra is szándékunkban áll megemlékezni a jelentősebb állami, nemzeti és szakmai ünnepekről, valamint a jogszabályok által előírt eseményekről. A rendezvények az alaki szabályok előírásai szerint ugyan formailag kötöttek, de a kötöttség szépsége mellett törekszünk a tanulók, tanárok művészeti, kulturális értékeinek bemutatására is. Az időjárás figyelembevételével a megemlékezések további lehetőségeként a jövőben jobban szeretnénk élni az iskola zártláncú videó rendszerének hasznosításával is. Az iskola tornacsarnokával a teljes iskolai állomány jelenlétét lehetővé tevő helyszínnel gazdagodtunk, amely ünnepségeink szervezési lehetőségeit nagyban elősegíti. Az iskola image-ének, és a külső érdeklődők irányába való egységes arculat megjelenítése érdekében részben erősítjük sajtó és média kapcsolatainkat, fenntartói engedély esetén többször kívánunk élni a tömegkommunikációs eszközök iskolai életünket bemutató lehetőségeivel, másrészt az iskola épített és természetes környezetének, kiadványainak megjelenésében is kellő hangsúlyt kívánunk szentelni az esztétikumnak. Az iskolát bemutató kiadványok, szóróanyagok készítésével ismertségünket kívánjuk fokozni. Kiadványainkat a megyei és városi pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények közreműködésével is igyekszünk eljuttatni a középiskolákba. Informatikai szakemberek, dolgozóink és tanulóink segítségével folyamatosan fejlesztjük Internetes honlapunkat ( annak formai és tartalmi sokszínűségét. Törekszünk az érdeklődő fiatalokkal az elektronikus kapcsolat kiépítésére is. Az iskolán belüli 25

26 információáramlás horizontális és vertikális útvonalait tanár dolgozó - tanuló irányokban egyaránt tematizált intranet rendszerünk, tanulói információs portáljaink segítik. A jövőben is teret és lehetőséget kívánunk biztosítani az iskola tanulói- és önszerveződő kulturális-, művészeti csoportjai számára a tanulótársak és dolgozók előtti megjelenésre, előadások, műsorok, kiállítások szervezésére. Nyílt napjainkat, iskolalátogatásainkat és kibocsátó ünnepségeinket továbbra is a legszélesebb körben kívánjuk propagálni, arra minden érdeklődőt és hozzátartozót szeretettel várunk. Az iskola elfogadott tehetségfelismerő és tehetséggondozó programjában megfogalmazottak alapján minden tanítványunk előtt adottak a lehetőségek képességeik maximális kibontakoztatására. Ebben számítunk a programunk kidolgozását segítő Magyar Tehetséggondozó Társaság valamint a Debreceni- és Miskolci Egyetem szakembereire. A tehetséges fiataljaink bemutatkozását hagyománnyá kívánjuk tenni. Az iskola közösségeinek szakmai, emberi és baráti összekovácsolását segítő önszerveződő rendezvények, karitatív akciók, szakcsoporti napok, iskolai-, és szakcsoporti vetélkedők, versenyek, bálok, esték, kirándulások, osztálytalálkozók szervezését szorgalmazzuk. Hagyományosan kiemelkedő esemény az iskola életében a végzős tanulóink kibocsátó és egyben tiszthelyettes avató ünnepsége, amelyet látványos külsőségek mellett több ezer hozzátartozó és meghívott vendég jelenlétében rendezünk meg tól kezdődően iskolánk szervezésében és részvételével kerül megrendezésre a Magyar Rendvédelmi Szervek Speciális Olimpiát támogató Fáklyás Futása, amelynek célja, a fogyatékos emberek helyzete és sporttevékenysége iránti figyelem felkeltése. Iskolánkon hagyományosnak mondható a Nyugdíjas Klub működése, amelynek keretében segíteni, támogatni kívánjuk a nyugállományba vonult kollégáinkat, számítva egyúttal munkánkban több évtizedes tapasztalataikra is. Valamennyi nyugdíjba vonult kollégánknak hagyományosan az év utolsó havában megrendezett, az egyéves eseményekről tájékoztatást adó közös vacsorával kedveskedünk ban az iskola a belügyminiszter úr közreműködése mellett nyitotta meg iskola- és rendészeti képzéstörténeti kiállítását, mely kiállítás folyamatos gyarapítása és minél szélesebb körű közzététele ugyancsak feladataink közé tartozik Közösségi élet az intézményben Az iskolai közösségi élet megszervezésének színtere egyrészt az iskolai diákönkormányzat (továbbiakban: DÖK), másrészt az osztály, mint együttes munkára szervezett közösség, valamint a tanulói szállás közössége. A tanulói közösségek hagyományos iskolai rendezvényei: DÖK nap, sportnap, osztály rendezvények (sütés, főzés, bográcsozás), sportversenyek és vetélkedők, 26

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2 Tartalom Preambulum... 9 Előszó... 10 I. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 11 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 11 1.2. A képzés struktúrája, alap- és speciális

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A 21. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 21. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 21. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 523 05 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes Pedagógiai Programját

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2013.

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely (Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény,

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582 MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 028582 Az intézmény fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jóváhagyta: Galambosi Dorottya óvodavezető Elfogadta: Az

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Áttekintés az új szakképzési és felnőttképzési törvényről és végrehajtási rendeleteiről Nemzeti Fejlesztési Alap

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

III. Szakmai program bevezető

III. Szakmai program bevezető III. Szakmai program bevezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Az iskola szakképzési tevékenysége... 3 1.2. Az intézményben folyó képzési (szakképzési) irányok... 3 1.3. Választható szakmacsoportok,

Részletesebben

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 6 1.1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 6 1.1.1. Az intézmény adatai... 6 1.1.2. Helyzetelemzés... 6 1.1.3. Az iskola környezete... 7 1.1.4. Az iskola tanulói közössége... 7 1.1.5.

Részletesebben

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA 1 Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja Az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola Csodafa Óvodájának működésére,

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Balatonalmádi 2 I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja a) A szervezeti

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. május 26-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella Szakfelelős: A pedagógiaipszichológiai modul felelőse: Szakfelelősök: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS Dr. Csorba

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben