Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? nap... óra...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra..."

Átírás

1 iskola sorszáma Ki válaszol a kérdőívre? 1 igazgató, aki nem tankönyvfelelős 2 igazgató, aki tankönyvfelelős is 3 tankönyvfelelős, aki pedagógus 4 tankönyvfelelős, aki nem pedagógus Tankönyv-választás igazgató és tankönyvfelelős kérdőív A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban illetékes személynek adom át. Kérdező aláírása:... KÉRDEZÉS KEZDETE: kérdezői igazolványszám nap... óra... perctől

2 igazgató és tankönyvfelelős 2 TÁRKI Rt. 1. Az alsó tagozaton a párhuzamos osztályokban minden tárgyból ugyanazokat a tankönyveket használják?, minden tárgyból 2 nem 1.a. Miért nem használják ugyanazokat a könyveket? Azért, 1 mert tagozatos osztályok (is) vannak, TÖBB VÁLASZ LEHET! 2 mert felzárkóztató osztály is van 3 mert egyes tárgyakból tudásszint alapján bontott csoportokban folyik az oktatás, vagy 4 mert a pedagógusok szabadon választhatnak tankönyvet? 5 egyéb válasz 1.b. Biztosítják-e az Önök iskolájában használt tankönyvek az iskolán belüli átjárhatóságot az alsó tagozaton? (pl. tagozatos osztályból nem tagozatosba) 2 nem 2. És a felső tagozaton a párhuzamos osztályokban minden tárgyból ugyanazokat a tankönyveket használják?, minden tárgyból 2 nem 2.a. Miért nem használják ugyanazokat a könyveket? Azért, 1 mert tagozatos osztályok (is) vannak, TÖBB VÁLASZ LEHET! 3 mert egyes tárgyakból tudásszint alapján bontott csoportokban folyik az oktatás, vagy 4 mert a pedagógusok szabadon választhatnak tankönyvet? 5 egyéb válasz 2.b. Biztosítják-e az Önök iskolájában használt tankönyvek az iskolán belüli átjárhatóságot a felső tagozaton? (pl. tagozatos osztályból nem tagozatosba) 2 nem 3. Egyeztetik-e a környező általános iskolákkal, hogy melyik tárgyból milyen tankönyvet használnak? 1 A legtöbb tantárgyból egyeztetik, 2 van olyan tantárgy amiből egyeztetik, vagy 3 nem egyeztetik?

3 TÁRKI Rt. 3 igazgató és tankönyvfelelős 4. Mit mondana, az Ön iskolájában a pedagógusok inkább 1 a tankönyvsorozatokat használják (minden évfolyamon ugyanannak a kiadónak az adott korosztály számára kiadott könyvéből tanítanak), vagy 2 minden évfolyamhoz külön kiválasztják az adott év anyagát legjobban feldolgozó tankönyvet? 3 egyéb válasz 5. Rakja sorba az Ön által ismert tankönyvkiadókat aszerint, hogy az alsó tagozatos oktatásban melyiket mennyire kedvelik. Az első helyre azt tegye, amelyiket a legjobban kedvelik és az utolsóra, amelyiket a legkevésbé! NE OLVASD FEL A KIADÓK NEVEIT! SORREND nem említette a. Nemzeti 0 b. Apáczai 0 c. Műszaki 0 d. Mozaik 0 e. 1. egyéb kiadó, éspedig: 0 ÍRD BE A KIADÓK NEVÉT! f. 2. egyéb kiadó, éspedig: 0 g. 3. egyéb kiadó, éspedig: 0 6. Ön első helyre a. kiadót tette. Kérem, rakja sorba az 1. VÁLASZLAP -on szereplő szempontokat úgy, hogy az első helyre azt teszi, ami miatt elsősorban kedvelik ezt a kiadót, a másodikra a másodikat stb.! a. ár b. szakmai színvonal c. tartósság d. formai kivitel e. a gyermekek képességeivel, tudásbeli alapjaival összhangban van f. alkalmazott pedagógiai módszerek SORREND

4 igazgató és tankönyvfelelős 4 TÁRKI Rt. 7. Most rakja sorba az Ön által ismert tankönyvkiadókat aszerint, hogy a felső tagozatos oktatásban melyiket mennyire kedvelik. Az első helyre azt tegye, amelyiket a legjobban kedvelik és az utolsóra, amelyiket a legkevésbé! NE OLVASD FEL A KIADÓK NEVEIT! SORREND nem említette a. Nemzeti 0 b. Apáczai 0 c. Műszaki 0 d. Mozaik 0 e. 1. egyéb kiadó, éspedig: f. 2. egyéb kiadó, éspedig: 0 0 ÍRD BE A KIADÓK NEVÉT! g. 3. egyéb kiadó, éspedig: 0 8. Ön első helyre a. kiadót tette. Kérem, rakja sorba az 1. VÁLASZLAP -on szereplő szempontokat úgy, hogy az első helyre azt teszi, ami miatt a felső tagozatos osztályokban elsősorban kedvelik ezt a kiadót, a másodikra a másodikat stb.! a. ár b. szakmai színvonal c. tartósság d. formai kivitel e. a gyermekek képességeivel, tudásbeli alapjaival összhangban van f. alkalmazott pedagógiai módszerek SORREND

5 TÁRKI Rt. 5 igazgató és tankönyvfelelős 9. Az elmúlt 5 évet hogyan jellemezné? 1 A tanárok mindvégig önállóan válogattak, hogy melyik tankönyvet tartják a legjobbnak. 2 Eleinte a tanárok önállóan válogattak, később egyre inkább arra törekedtek, hogy akik ugyanazt a tárgyat tanítják közösen válasszák ki a tankönyveket, 3 eleinte a tanárok közösen válogattak, később egyre inkább arra törekedtek, hogy minden tanár maga válassza ki a neki leginkább megfelelő tankönyveket, vagy 4 mindvégig az egyeztetésre törekedtek? 5 egyéb válasz 10. Utána néznek-e a pedagógusok annak, hogy milyen új tankönyvek kaphatók? 1 Igen, minden pedagógus, 2 legtöbbjük igen, 3 néhányan igen, 4 nem. 11. Önök gyakran, ritkán vagy sosem tájékozódnak az új tankönyvekről gyakran ritkán soha a. kiadói tájékoztatókból? X b. kiadói tankönyvbemutatókon? X c. tankönyvi adatbázisból, tankönyvjegyzékből? X d. Tankönyvbörzén? X e. Szolgáltató pontokon? X f. MPI (FPI) könyvtárában? X g. Szaktanácsadók javaslataiból? X h. Szaklapban olvasható tankönyvismertetésből? X i. Szakmai továbbképzésen az előadó véleménye alapján? j. A Szaktárgyi munkaközösség véleménye alapján? k. Egyéb módon, éspedig: X X X

6 igazgató és tankönyvfelelős 6 TÁRKI Rt. 12. Kérem, mondja meg a 2. VÁLASZLAP segítségével, hogy ezek a tájékozódási források közül Ön melyeket tartja a leghasznosabbaknak? 01 kiadói tájékoztatók TÖBB VÁLASZ LEHET! 02 kiadói tankönyvbemutatók 03 tankönyvi adatbázis, tankönyvjegyzék 04 Tankönyvbörze 05 Szolgáltató pontok 06 MPI (FPI) könyvtár 07 Szaktanácsadók javaslata 08 Szaklapban tankönyvismertetés 09 Szakmai továbbképzésen előadó véleménye 10 Szaktárgyi munkaközösség 11 Egyéb 13. Tart valamelyik kiadó rendszeresen könyvbemutatót az iskolában? HA IGEN: Melyik? 1 Nemzeti TÖBB VÁLASZ LEHET! 2 Apáczai 3 Műszaki 4 Mozaik 5 egyéb, éspedig:.. 6 nem 14. Ön szerint mennyire áttekinthető, kezelhető az iskolák, a tanárok számára a jelenlegi tankönyvi kínálat? Osztályozzon úgy, hogy az ötös jelentse azt, teljes mértékben áttekinthető, az egyes pedig, hogy egyáltalán nem. (Természetesen a közbülső osztályzatokat is használhatja.) teljes mértékben egyáltalán nem 15. Ön szerint a tankönyvpiac kínálatát 1 szűkíteni kellene 2 bővíteni kellene, vagy 3 így megfelelő? 16. Önöknél a tankönyvjegyzéket? 1 Minden pedagógus használja, 2 néhány pedagógus használja, vagy 3 csak a tankönyvrendeléssel foglalkozó pedagógus használja? 4 egyéb válasz 19 - RE

7 TÁRKI Rt. 7 igazgató és tankönyvfelelős 17. Ön szerint elsősorban miért használják a kollégák a tankönyvjegyzéket? 1 mert elégedetlenek az általuk használt tankönyvekkel, 2 mert tájékozódni akarnak az új tankönyvek között. 18. Milyen formában használják a tankönyvjegyzéket? 1 írott, nyomtatott 2 elektronikus (Internet) 3 CD TÖBB VÁLASZ LEHET! 19. Megítélése szerint mennyire áttekinthető a tankönyvjegyzék? Osztályozzon úgy, hogy az ötös jelentse azt, teljes mértékben áttekinthető, az egyes pedig, hogy egyáltalán nem. (Természetesen a közbülső osztályzatokat is használhatja.) teljes mértékben egyáltalán nem 20. HA 5-NÉL ROSSZABBAT ADOTT Mit változtatna a tankönyvjegyzék jelenlegi formáján illetve tartalmán? RÉSZLETESEN ÍRD LE, UTÁNA KÓDOLD! 1 az alsós és a felsős könyvek szétválasztása TÖBB VÁLASZ LEHET! 2 a humán és reál könyvek külön választása 3 a tankönyvjegyzék kiegészítése a fontosabb segédkönyvekkel 4 szűkíteni kellene a kínálatot, a tankönyvek mennyiségét 5 bővíteni kellene a kínálatot, a tankönyvek mennyiségét 6 egyéb válasz 21. Önök szerint szükség van-e a segédkönyvek jegyzékére? 2 nem

8 igazgató és tankönyvfelelős 8 TÁRKI Rt. 22. A miniszter törvényi kötelezettségei közé a tankönyvjegyzék kiadása tartozik, a segédkönyvek jegyzékének kiadása bár nem feladata, mégis megteszi. Elfogadhatónak tartaná-e, hogy ezt a feladatot más szervezet, (pl. Tankönyvesek Kamarája) végezze? 1 elfogadható lenne 2 bizonyos garanciák megléte esetén elfogadható lenne 3 nem tartja elfogadhatónak 23. Mekkora szerepe van a tankönyvkiválasztást megelőző tájékozódásban a 3. VÁLASZLAP -on felsorolt személyeknek, illetve testületeknek? Osztályozzon úgy, hogy az ötös azt jelentse nagy szerepe van, az egyes, hogy egyáltalán nincs szerepe! MIUTÁN VÁLASZOLT: És mekkora a szerepük? TÁJÉKOZÓDÁS- BAN a kiválasztásra javasolt könyvek kijelölésében? a kijelölt könyvek véleményezésében? a végleges döntésben? a. az igazgatónak? b. az igazgatóhelyettesnek? c. a tankönyvfelelősnek? d. az egyes pedagógusnak? e. a szaktárgyi munkaközösségeknek? f. a nevelőtestületnek? g. az iskolaszéknek? h. a szülői munkaközösségnek? i. az iskola fenntartójának? Milyen gyakran vitatkoznak arról, hogy melyik tankönyvet használják? Gyakran, ritkán, vagy soha? gyakran ritkán soha a. a szaktárgyi munkaközösséggel? X b. a szülői munkaközösséggel? X c. az iskolaszékkel? X d. a nevelőtestülettel? X e. az iskolavezetéssel? X f. az iskola fenntartójával? X

9 TÁRKI Rt. 9 igazgató és tankönyvfelelős 25. Megítélése szerint az Önök iskolájában 1 A szülőknek nagyobb beleszólást kellene biztosítani a tankönyv kiválasztásába, 2 kisebb beleszólást kellene biztosítani, vagy 3 egyáltalán nem kellene nekik beleszólást biztosítani? 4 a szülőknek megfelelő nagyságú beleszólása van, nem kell változtatni 26. Mennyire befolyásolják a pedagógusok tankönyv választását a következők? Az ötös jelentse azt, döntően, az egyes, hogy egyáltalán nem. döntően egyáltalán nem a. A könyvek szakmai színvonala? X b. a tantervhez való illeszkedésük? X c. didaktikai színvonaluk? X d. a tankönyvek tartós kivitele? X e. a tankönyvek ára? X f. a kiadói jutalék összege? X g. a tankönyvek szerzőinek személye? X h. A tankönyvek kiadói? X i. A tankönyvek szép kiállítása? X j. A tankönyvek által használt módszerek? X k. Egyéb szempontok? X 27. Csak a tankönyvjegyzékből választanak, vagy olyan könyvet is használnak, ami nem szerepel a tankönyvjegyzékben? 1 csak tankönyvjegyzékből 2 tankönyvjegyzéken kívül is 29 - RE 28. Kikérik-e ilyenkor az iskolaszék véleményét? 2 nem

10 igazgató és tankönyvfelelős 10 TÁRKI Rt. 29. Hogyan intézik a tankönyvrendelést, 1 külön céget működtetnek a kiadókkal való kapcsolattartásra, vagy 2 közvetlenül vannak a kiadókkal kapcsolatban? 3 is-is 30. Ki foglalkozik az iskolában a tankönyvrendeléssel? 1 pedagógus 2 igazgató 3 igazgatóhelyettes 4 gazdasági vezető 5 pedagógiai asszisztens 6 iskolatitkár, adminisztrátor 7 egyéb:. 8 nincs ilyen 31. Kap-e, kapnak-e ezért külön díjazást, órakedvezményt vagy munkaidő kedvezményt? 1 külön díjazásban részesülnek az iskolától TÖBB VÁLASZ LEHET! 2 jutalmat kapnak az iskolától 3 óra ill. munkaidő kedvezményt kapnak az iskolától 4 jutalékot kapnak a kiadótól HA JUTALÉKOT KAPNAK 32. Hány százalék volt a jutalék átlagosan az 1999/2000. tanévben? % 0 NEM TUDJA 33. Megítélése szerint ez az összeg arányos a végzett munkával, vagy több, illetve kevesebb annál? 1 arányos a végzett munkával 2 több 3 kevesebb 34. Melyik megoldást tartaná jobbnak 1 ha a tankönyv felelős a megrendelt könyvek árának %-ában kapna díjazást, vagy 2 ha a tankönyv felelős a megrendelt könyvek darabszáma után kapna díjazást? 3 mást, éspedig:..

11 TÁRKI Rt. 11 igazgató és tankönyvfelelős 35. A kiadói engedményeket mire használják fel? 1 iskolai alapítványba fizetik be TÖBB VÁLASZ LEHET! 2 a tanulók könyvtámogatására fordítják 3 szaktanárok díjazására fordítják 4 tankönyvterjesztő pedagógus díjazására fordítják 5 plusz példányokat vesznek belőle az iskola számára 6 egyéb célra költik, éspedig: 7 nem kapnak kiadói engedményt 36. Bázisiskolája-e ez az iskola valamelyik könyvkiadónak? 2 nem 36.a. Szeretnének-e Önök is valamelyik kiadó bázisiskolája lenni? HA BÁZISISKOLA 37. Melyiknek? 1 Nemzeti 2 Apáczai 3 Műszaki 4 Mozaik 5 egyéb, éspedig:.. 2 nem 38. Miért döntöttek a megállapodás mellett? 1 mert így naprakészek tudunk lenni, jobban tudjuk követni a változásokat 2 mert a bemutató foglalkozások szervezése révén szakmai műhellyé válhatunk 3 mert anyagi juttatásokat, kedvezményeket kapunk 4 mert tanári példányokat ingyen kapunk 5 mert kapunk kisebb ajándékokat is 6 egyéb:. 39. És mennyire elégedettek ezzel az együttműködéssel? Kérem, osztályozzon úgy, hogy ötöst ad, ha teljes mértékben elégedett és egyest, ha egyáltalán nem! teljes mértékben egyáltalán nem

12 igazgató és tankönyvfelelős 12 TÁRKI Rt. MINDENKITŐL! 40. Az 1999/2000 tanévre a tankönyvekért összesen mennyit fizettek a kiadóknak?.. Ft 0 NEM TUDJA 41. A szülők kb. mennyit fizettek egy gyerek tankönyv csomagjára az 1999/2000 tanévre az a. 1. évfolyamon: Ft-ot X b. 5. évfolyamon: Ft-ot X c. 7. évfolyamon: Ft-ot X 42. A tankönyv-támogatások elosztásában milyen testületek vesznek részt? Kik szoktak javaslatot tenni? 01 osztályfőnök TÖBB VÁLASZ LEHET! 02 szaktanár 03 diákönkormányzat 04 szaktárgyi munkaközösség 05 szülői munkaközösség 06 iskolaszék 07 nevelőtestület 08 iskolavezetés 09 az iskola fenntartója 10 egyéb válasz 43. Általában milyen szempontokat vesznek figyelembe a támogatás odaítélésekor? 1 család anyagi helyzete 2 csonka családban nevelődő tanuló 3 3 vagy több gyermekes család 4 több, az iskolába járó testvér 5 munkanélküliség 6 egyéb szempontot TÖBB VÁLASZ LEHET! 44. Megítélése szerint az iskola tanulóinak kb. hány %-át teszik ki a. A támogatásra szorulók: % X b. A támogatottak: % X

13 TÁRKI Rt. 13 igazgató és tankönyvfelelős 45. Mekkora összegű tankönyvtámogatást kaptak az 1999/2000 tanévre? MIUTÁN VÁLASZOLT: Ebből a forrásból a tanulók milyen köre kap? TANKÖNYV TÁMOGATÁS KI KAPJA? 1 minden tanuló 2 első évfolyam 3 az anyagilag rászoruló 4 egyéb szempont alapján TÖBB VÁLASZ LEHET! a. kötelező (állami) támogatás címén: Ft X X b. az önkormányzattól: Ft X X c. iskolai (pl. alapítványi) támogatás összege: d. egyéb forrásból származó támogatás: Ft X X Ft X X 46. A tankönyvek árából átlagosan hány százalék kedvezményt kap a rászorultságtól függetlenül minden tanuló?.% 47. Ezen felül a tankönyvek árából átlagosan hány százalék kedvezményt kapnak a rászoruló tanulók?.% 48. Ezen kívül milyen támogatási formákat alkalmaznak? Támogatják-e? igen nem a. a teljes tankönyvcsomag megvételével az elsős tanulókat? 1 2 X b. a teljes tankönyvcsomag megvételével a rászoruló tanulókat? 1 2 X c. iskolai tartós tankönyvek használatba adásával a rászorulókat? 1 2 X d. használt, épen maradt tankönyvek összegyűjtésével és használatba adásával? 1 2 X e. egyéb módon? 1 2 X 49. Mire fordítják a tartós tankönyv-vásárlási keretet? 1 csak tartós, több évig használatos tankönyvet vesznek rajta, 2 nagyobb értékű, több évig használható segédkönyvet (atlaszok, albumok) vesznek rajta, vagy 3 vegyesen?

14 igazgató és tankönyvfelelős 14 TÁRKI Rt. 50. Tapasztalataik szerint átlagosan hány gyereket szolgálnak ki a tartós tankönyvek? gyereket 0 egyet sem 8 nem használnak tartós tankönyvet 51. Kérem, mondja meg, hogy a következő dolgokkal mennyire elégedett. Az ötös jelentse azt, hogy teljes mértékben, az egyes, hogy egyáltalán nem! Mennyire elégedett... teljes mértékben egyáltalán nem a. a tankönyvpiaci kínálattal? X b. a tankönyvárakkal? X c. a diákoknak nyújtható tankönyv-támogatási lehetőségekkel? X d. a kiadói árengedményekkel? X e. kiadói jutalék összegével? X f. a tankönyvkiadói bázisiskolák rendszerével? X g. a tartós tankönyvekkel? X h. a tankönyvterjesztés mechanizmusával? X i. A tankönyvek kiválasztásának iskolájukon belüli döntési mechanizmusával? X 52. Kérem, mondja meg a 4. VÁLASZLAP Segítségével, hogy Önöknek mi okozza a legnagyobb gondot a tankönyvválasztásban? 1 A tájékozódás a nagy kínálatban CSAK 1 VÁLASZ LEHET! 2 a tankönyvek általános színvonala 3 a szaktanárok közötti egyeztetés a kiválasztás során 4 helyettesítés, osztályváltás során más tankönyvekre történő gyors átállás 5 a szülői észrevételek, javaslatok összegyűjtése 6 a tankönyvárak 7 a támogatásokról való döntés 8 egyéb probléma, éspedig: : 53. Véleménye szerint a tankönyvi jóváhagyás rendszere 1 elég szigorú, vagy 2 felkerülhetnek használhatatlan könyvek is a listára? 55 - RE

15 TÁRKI Rt. 15 igazgató és tankönyvfelelős 54. Önök a tankönyvlistán 1 gyakran 2 ritkán, vagy 3 szinte sosem találkoznak Önök által használhatatlan ítélt tankönyvvel? 55. A tankönyveket a diákok sűrűn kézbe veszik, ezért a könyvek arra is alkalmasak, hogy a tananyagtól független információkat is eljuttassanak hozzájuk. Ön egyetértene-e azzal, ha a könyvek belső borítójára az egészséges életmóddal, például drogmegelőzéssel, vagy a gyermekek problémáit megoldani segítő szervezetek segélyvonalainak telefonszámával kapcsolatos tájékoztatókat lehetne nyomtatni? 2 nem 56. Egyetért-e azzal, hogy az iskolában használatos tankönyveket előzetesen, kötelezően, még kézirat formájában ki kellene próbálni? 2 nem 58 - RA 57. A kipróbálásban résztvevő iskolákat Ön szerint ki jelölje ki? 1 Oktatási Minisztérium, 2 a kiadók, vagy 3 pályázat útján jelentkezzenek az iskolák erre? 4 egyéb, éspedig: Egyet ért-e Ön azzal a gyakorlattal, hogy a tankönyvek kipróbálását jelenleg a tankönyvkiadók finanszírozzák? 2 nem 59. Amennyiben a tankönyvek kipróbálására vállalkozó intézmények közül az OM választana, akkor lehetőség nyílna arra, hogy a tankönyvkiadók az e célra szánt támogatásukat egy tankönyvfejlesztési alapba fizessék be és a programban résztvevő pedagógusok díjazása ebből a keretből történhetne. Ezzel Ön 1 inkább egyetértene, vagy 2 inkább nem értene egyet? 60. Ön szerint inkább meg kellene szüntetni, vagy inkább meg kellene hagyni a pedagógusok tankönyvrendeléssel kapcsolatos anyagi érdekeltségét? 1 inkább meg kellene szüntetni 2 inkább meg kellene hagyni

16 igazgató és tankönyvfelelős 16 TÁRKI Rt. 61. Elfogadható-e megítélése szerint az a kiadói magatartás, hogy bizonyos rendelés nagysághoz köti a kedvezmények megadását? 2 nem 62. Tapasztalt-e ezzel kapcsolatban korrupció-gyanús ügyeket? 2 nem 64 - RE 63. Elmondaná, hogy mit tapasztalt? RÉSZLETESEN ÍRD LE! 88 megtagadja a válaszadást CSAK AZ IGAZGATÓTÓL KELL MEGKÉRDEZNI! 64. Az iskola fenntartója 1 az iskola településével azonos, vagy 2 másik településen van? 3 az iskola közös fenntartású 65. Az iskola igazgatási státusza szerint 1 önálló, vagy 2 tagiskola? 3 az iskola közös fenntartású 66. Hány évfolyamos az Önök iskolája?.évfolyamos 67. Egy évfolyamon általában hány párhuzamos osztály van?.. párhuzamos osztály

17 TÁRKI Rt. 17 igazgató és tankönyvfelelős 68. Van-e az iskolában összevont évfolyammal működő osztály? 1 van 2 nincs 70 - RE 69. Hányadik évfolyamok vannak összevonva? ÍRD LE! 70. Van-e az Önök iskolájában van nincs a. emelt szintű oktatás, tagozat valamely tárgyból? 1 2 X b. speciális képzés valamely tárgyból? 1 2 X c. felzárkóztató program? 1 2 X d. szakiskolai program? 1 2 X e. egyéb, éspedig: X 71. Mennyi volt (hozzávetőlegesen) az iskola tanulóinak és az iskolában dolgozó pedagógusoknak a száma ezekben a tanévekben? Tanulók száma Pedagógusok száma a. 1995/96 tanévben fő X fő X b. 1997/98 tanévben fő X fő X c. 1999/00 tanévben fő X fő X 72. Hozzájárulna-e ahhoz, hogy iskolájukban máskor is végezzünk szociológiai vizsgálatot akár a tanárok, akár a diákok körében? 2 nem

18 igazgató és tankönyvfelelős 18 TÁRKI Rt CSAK A TANKÖNYVFELELŐSTŐL KELL MEGKÉRDEZNI 73. Együttesen hány kiadó adta ki az Önök iskolájában jelenleg használt tankönyveket?.. kiadó 74. Hogyan változott a kiadók száma, amelyektől tankönyvet rendelnek az elmúlt 5 évben? 1 nőtt, 2 nem változott, vagy 3 csökkent? 75. Melyik kiadó könyveit használják leggyakrabban az alsó tagozaton? 1 Nemzeti 2 Apáczai 3 Műszaki 4 Mozaik 5 egyéb, éspedig:.. CSAK 1 VÁLASZ LEHET! 76. És a felső tagozaton melyik kiadó könyveit használják leggyakrabban? 1 Nemzeti 2 Apáczai 3 Műszaki 4 Mozaik 5 egyéb, éspedig:.. CSAK 1 VÁLASZ LEHET! 77. A legnagyobb kiadók tankönyvei kb. hány %-át adják az iskolában használt tankönyveknek? a. Nemzeti % b. Apáczai % c. Műszaki % d. Mozaik % e. egyéb kiadó, éspedig:... % 78. Hogyan történik a tankönyvek árának beszedése? 1 Az osztályfőnökök szedik be a pénzt a tanulóktól, vagy 2 a tankönyvfelelős? 3 egyéb módon, éspedig:...

19 TÁRKI Rt. 19 igazgató és tankönyvfelelős 79. A tankönyv árát a szülők általában. 1 egy összegben fizetik ki 2 két részletben fizetik ki, vagy 3 ennél több részletben fizetik ki? 80. Hogyan alakul egy tanéven belül a tankönyvrendelés mechanizmusa? KÉT VÁLASZ LEHET! hónapban hónapban a. Melyik hónapban szoktak tájékozódni a tankönyvpiacon? X - X - b. Mikor gyűjtik be az igényeket a pedagógusok részéről? X - X - c. Mikor írják meg a megrendelőket? X - X - d. Mikor kapják meg a Tankönyveket? X - X - e. Mikor gyűjtik össze a szülőktől a tankönyvek árát? X - X - f. Kiadó(k) felé mikor fizetnek előleget? X - X - g. Mikor osztják ki a tankönyveket? X - X - h. Kiadó(k) felé mikor van a végelszámolás? X - X Hogyan alakult az iskola tankönyv használata a 1995 és 1999 között a következő tantárgyakból? 1995 és1999 között kb. hány fajta tankönyvet próbáltak ki és lecseréltek le ebből a tárgyból? Az 1999/2000-es tanévben hány fajta tankönyvet használnak ehhez Terveznek-e cserét a jövő tanévben? a tárgyhoz? igen nem a. olvasás-írás X X 1 2 X b. környezetismeret X X 1 2 X c. magyar nyelv és irodalom X X 1 2 X d. idegen nyelv X X 1 2 X e. történelem X X 1 2 X f. matematika X X 1 2 X g. fizika X X 1 2 X Köszönjük, hogy válaszaival segítette munkánkat! KÉRDEZÉS VÉGE:.... óra... perc

20 igazgató és tankönyvfelelős 20 TÁRKI Rt. Útmutató a kérdezőknek a TANKÖNYV-VÁLASZTÁS kutatáshoz A vizsgálat célja, hogy az iskolavezetés, a tanárok és a szülők véleményének összegyűjtésével megtudjuk, hogyan történik ma az általános iskolákban a tankönyvek kiválasztása és erről a felsorolt csoportoknak mi a véleményük. A mintába került iskolák már megkapták a felkérő leveleket. Ebben jeleztük nekik, hogy az adatfelvételre három napot jelöltünk ki: május 25.,26. és 29. Az igazgatók várják jelentkezésedet időpont egyeztetésre. Feltétlenül ez legyen az első dolgod, hogy időpont-egyeztetésre felhívod az összes iskolát, amelyek lekérdezését vállaltad. Ha valamelyik iskola elzárkózik az adatfelvételben való részvételtől, válassz helyette másik iskolát. A pótiskola kiválasztásának szempontjai: Υ Nagyvárosban ugyanazon a környéken, nagyközségben ugyanazon a településen, egyiskolás település esetén a szomszéd faluban legyen. Υ Lehetőleg körülbelül ugyanakkora legyen az iskola nagysága. Υ Ha e két szempont alapján több iskola is szóba jöhet, akkor elsősorban egyházi iskolát válassz, másodsorban pedig olyat, amelyiknek fenntartója megegyezik a kieső iskoláéval. (alapítványi helyett alapítványit, önkormányzati helyett önkormányzatit) Az adatfelvételhez 3 fajta kérdőív készült. Minden iskolában kell igazgató-tankönyvfelelős és pedagógus kérdőívet kérdezni. Szülői (önkitöltős) kérdőív minden tizedik iskolában készül csak. Igazgató és tankönyvfelelős kérdőív Minden iskolában meg kell kérdezni az igazgatót. Ha egyben ő a tankönyvfelelős is (ő intézi a tankönyvrendeléssel kapcsolatos teendőket), akkor abban az iskolában csak egy ilyen kérdőív készül, amit elejétől végéig az igazgatónak kell megválaszolnia. Ha nem az igazgató a tankönyvfelelős, akkor ugyanezzel a kérdőívvel meg kell kérdezni a tankönyvfelelőst is. a kérdésekről: 5. és 7. kérdés: A táblázatba előre beírtuk a legnagyobb kiadókat. Ha más kiadókat említ a táblázat alján található 3 üres sorba írd be az említett kiadókat. Fontos, hogy az előre beírt kiadóneveket ne olvasd fel. Ha két kiadót egyformának ítél és nem tudod döntésre bírni, akkor amelyiknek a nevét előbb mondta azt számozd előbb és a másodiknak mondottat tedd a következő helyre! 6. és 8. kérdés: Azt a kiadót kell minősítenie, amelyikhez az egyes sorszámot írtad. 23. kérdés: A táblázatban 4 kérdés szerepel. ezeket a táblázat fejlécébe írtuk. A kérdés felolvasása után a válaszlap segítségével remélhetőleg pergő válaszokat kapsz, amiket a megfelelő szám bekarikázásával jelölsz. Ha nem tud, vagy nem akar valakit (valamit) a kérdezett minősíteni, akkor a cellát hagyd üresen, de írj mellé megjegyzést. Pedagógus kérdőív Minden iskolában két pedagógus kérdőívnek kell elkészülnie. Ha van alsó és felső tagozat is az iskolában, akkor egy alsós és egy felsős tanárt kérdezz! Ha nincs alsó és felső tagozat is, akkor a meglévő tagozatról kérdezz két tanárt. A pedagógusok kiválasztásánál törekedj arra, hogy különböző szakos tanárral készíts interjút. Ebben instruktoroddal is egyeztess, de ha több iskolát keresel meg, magad is törekedjél erre! Minden személy csak egy kérdőívre válaszolhat, tehát az igazgatót vagy a tankönyvfelelőst nem kérdezheted meg a pedagógus kérdőívvel is!

21 TÁRKI Rt. 21 igazgató és tankönyvfelelős a kérdésekről: 6. kérdés: A táblázatba előre beírtuk a legnagyobb kiadókat. Ha más kiadókat említ a táblázat alján található 3 üres sorba írd be az említett kiadókat. Fontos, hogy az előre beírt kiadóneveket ne olvasd fel. Ha két kiadót egyformának ítél és nem tudod döntésre bírni, akkor amelyiknek a nevét előbb mondta azt számozd előbb és a másodiknak mondottat tedd a következő helyre! 7. kérdés: Azt a kiadót kell minősítenie, amelyikhez az egyes sorszámot írtad. Szülő kérdőív Instruktorod fogja megmondani, hogy kell-e és melyik iskolában kell a szülőkkel kérdőívet kitöltetned. Instruktorod fogja azt is megmondani, hogy alsó- vagy felső tagozatos osztály vigye haza a kérdőíveket. Ezekhez a feltételekhez szigorúan tartsd magad! Ha mód van rá, igyekezz ezekbe az iskolákba 25-én menni, hogy a szülői kérdőívek is időben elkészüljenek. Minden iskolában csak egy osztállyal kell hazaküldetni a kérdőívet. Osztályonként 30 darab kérdőívvel számoltunk, ha ennél kevesebb diák jár az osztályba akkor a maradékot nem kell odaadni más osztályba járó gyereknek. Kérjed az igazgató segítségét a kérdőívek kiosztásához és összegyűjtéséhez. A szülőknek szóló levélben az áll, hogy a következő tanítási napon küldjék vissza a megválaszolt kérdőívet. Ha nem kell már az iskolába visszamenned a szülő kérdőívekkel együtt hagyd ott a TÁRKI részére megcímzett, felbélyegzett borítékot, hogy másnap abban adják fel a kérdőíveket. (Az igazgató és a pedagógus kérdőíveket nem hagyhatod ott, azokat instruktorodnak kell átadnod.) Fontos, hogy időben postára adják, mert az idő rövidsége miatt egyébként nem fogjuk tudni feldolgozni a kérdőíveket. Ha kénytelen vagy egy szülő kérdőíves iskolába május 29-én menni, csak akkor elfogadható hogy május 30-án postázzák a szülő kérdőívet, de ami 30- án nem lesz postára adva, azokat már nem fogjuk tudni használni.

Tankönyv-választás. pedagógus kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra... perctől

Tankönyv-választás. pedagógus kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra... perctől iskola sorszáma pedagógus sorszáma Ki válaszol a kérdőívre? 1 alsó tagozatos tanár 2 felső tagozatos tanár Tankönyv-választás A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy

Részletesebben

OECD. Középfokú iskolák. nemzetközi vizsgálat. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:...

OECD. Középfokú iskolák. nemzetközi vizsgálat. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kérdező aláírása:... sorszám 0 főcím 1 1 pótcím 2 2 pótcím OECD Középfokú iskolák nemzetközi vizsgálat 2001 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

TANKÖNYVVÁrASZTÁS, TANKÖNYVHASZNÁLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN

TANKÖNYVVÁrASZTÁS, TANKÖNYVHASZNÁLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN TANKÖNYVVÁrASZTÁS, TANKÖNYVHASZNÁLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN A TANKÖNYVKIADÁS ÁLLAMI MONOPÓUUMÁNAK megszűntévelviszonylag rövid idő alatt kialakult Magyarországon a piaci alapú tankönyvkiadás és terjesztés.

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése

1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése MELLÉKLETEK 1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése 1. Szívesen veszek részt a tantestületi kirándulásokon. 2. A tantestületünkben vannak kiközösített kollégák. 3. A tanulókhoz személytelen kapcsolatok

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE 5310 KISÚJSZÁLLÁS KÁLVIN U. 3. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 32/2008. - XI.24. OKM rendelet

Részletesebben

2. AZ ISKOLA VEZETŐSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI (2 írás)

2. AZ ISKOLA VEZETŐSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI (2 írás) 2. AZ ISKOLA VEZETŐSÉGÉNEK LEHETŐSÉGEI (2 írás) Urbanovich Andrásné: Belső kommunikáció A/ Általános megjegyzések Egy iskola életét, arculatát, tevékenységének eredményességét alapvetően meghatározza a

Részletesebben

ZA5949. International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire

ZA5949. International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire ZA5949 International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire s o r s z á m ÖSSZESEN HÁNY FİS A HÁZTARTÁS? fıs A KÉRDEZETT SZÜLETÉSI ÉVE: 1 9 A KÉRDEZETT NEME: 1 2 A KÉRDEZETT DOLGOZIK-E?

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

OMNIBUSZ 2004/10. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2004. 10... nap... óra... perctől

OMNIBUSZ 2004/10. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2004. 10... nap... óra... perctől sorszám A KÉRDEZETT 1955 ÉS 1986 KÖZÖTT SZÜLETETT (18-49 ÉVES)? 1 igen 2 nem X OMNIBUSZ 2004/10 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri u. 27. Tel.: 96/279/137 Fax: 96/535-017 E-mail: altiskfarad@gmail.com

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg, 2010. március 22. Horváth Attila igazgató 1 A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

A munkanélküli-járadékot kimerítők

A munkanélküli-járadékot kimerítők sorszám A járadékkimerítés dátuma a címkártyáról: 2000.... hónap... nap Országos Munkaügyi Kutató- és Módszertani Központ HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A munkanélküli-járadékot

Részletesebben

Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Dadi Tagintézményei

Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Dadi Tagintézményei Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Dadi Tagintézményei Tanulói kérdőívek értékelése, 2012 Az értékelés során a tavalyi évhez hasonlóan különválasztottam az alsó

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

Irányelvek. az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére

Irányelvek. az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére Irányelvek az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére 1 Tartalom 1. Bevezetés 2. Az Irányelvek célja 3. Az Irányelvek hatálya 4. Az Irányelvek alapelvei 5. Kintlévőség kezelés az

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola beiskolázási tájékoztató a pedagógiai programunk alapján Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán 2 Iskolánk adatai: Neve: Bálint Márton Általános Iskola és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv felülvizsgálata című fórum

Jegyzőkönyv. A Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv felülvizsgálata című fórum Jegyzőkönyv A Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv felülvizsgálata című fórum - a Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő gazdálkodási Terv felülvizsgálata című KEOP 7.9.0/12 2013 0007 projekt keretében szervezi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2013. június 13-án 10 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Háztartás Monitor. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Háztartás Monitor. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Háztartás Monitor 2003 A kutatás dokumentációja Háztartás Monitor 2003 3 Bevezetés Bevezetés A 2003 évi TÁRKI Háztartás Monitor kutatás egy olyan, 1992 óta folyó

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2013. március 27. dr. Molnár

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével

Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével Az építési műszaki ellenőrzés területének, ezen belül elsősorban a képzési rendszernek a kutatására az EU finanszírozású Leonardo da Vinci

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(21) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 49-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA. Könyvtári szabályzata

ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA. Könyvtári szabályzata ERZSÉBETVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA Könyvtári szabályzata Tartalomjegyzék: SZABÁLYZAT 3 I. ÁLTALÁNOS ADATOK: 3 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK 3 AZ ISKOLAI

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A 2010. május és június

Részletesebben

Igazgató kérdőív 2001

Igazgató kérdőív 2001 iskola sorszáma Igazgató kérdőív 2001 Település neve:. Kérdező aláírása:... kérdezői igazolványszám Kérdezés kezdete: 2001...hó...nap...óra...perctől Kistérség kutatás 2 TÁRKI Rt. 1. Milyen oktatási, képzési

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/36. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények

ÉRTESÍTŐ 2015/36. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények 2015/36. SZÁM TARTALOM Egyéb közlemények oldal A MÁV-START Zrt. VBKJ rendszer keretében választható lakáscélú támogatás lakáshitel visszafizetéséhez, törlesztéshez történő igénylésével, illetve felhasználásával

Részletesebben

67 Czető Krisztina: Az ír oktatási rendszer és társadalmi partnerség. 121 Jakab György: Szocializáció és média a diákok és az internet

67 Czető Krisztina: Az ír oktatási rendszer és társadalmi partnerség. 121 Jakab György: Szocializáció és média a diákok és az internet 2011/8-9 Tartalom Iskolarendszer, iskolaszerkezet Társadalmi partnerség Média/ szocializáció 2 Garami Erika: Az iskolarendszer szerkezete belső átalakulásának, az 5. és 6. évfolyam szerepváltozásának vizsgálata

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

A Gógánfai Fekete István Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31.

A Gógánfai Fekete István Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31. 1 A Gógánfai Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31. 2 TARTALOMJEGYZÉK A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

C Í M K E ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS TELEPHELYI KÉRDŐÍV. s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T. Untitled-9 1 2006.03.01.

C Í M K E ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS TELEPHELYI KÉRDŐÍV. s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T. Untitled-9 1 2006.03.01. C Í M K E ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS TELEPHELYI KÉRDŐÍV s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 0 6 Untitled-9 1 2006.03.01. 14:53:04 Tisztelt Tanárnő / Tanár Úr! Az Országos kompetenciamérés

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév

A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév Tartalomjegyzék Fejezet Cím Oldalszám 1. A Kerek Világ Általános Iskola pedagógusainak száma, iskolai

Részletesebben

A rendelet-tervezet szövegét a Heti Mérleg c. városi lapban meg kell jelentetni.

A rendelet-tervezet szövegét a Heti Mérleg c. városi lapban meg kell jelentetni. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. május 4-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díj emelése - A közgyűlés a rendelet-tervezet

Részletesebben

~ 1 ~ Építési szerződés. Építőipari kivitelezési tevékenységre

~ 1 ~ Építési szerződés. Építőipari kivitelezési tevékenységre ~ 1 ~ Építési szerződés Építőipari kivitelezési tevékenységre amely létrejött egyrészről. (anyja neve:., szül. hely és idő:., szem. ig. száma:, adóazonosító jele:.., állandó lakcíme: megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009.04.02 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelez

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester, Dori

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól 2012. Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 1 2 BEVEZETÉS Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.II. emelet 209. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.II. emelet 209. szoba Pályázati Felhívás Zárható PINPAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

3. Állapítsa meg, hogy 1 db. KÖNYV 5. kötete és annak egyes részei szerzői jogvédelem alatt állnak-e.

3. Állapítsa meg, hogy 1 db. KÖNYV 5. kötete és annak egyes részei szerzői jogvédelem alatt állnak-e. A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakértői véleménye A szakvélemény címe: Gyűjteményes műnek minősülő kiadványok összehasonlító vizsgálata Ügyszám: SZJSZT 15/12. A szakvélemény szövege A Megkereső által

Részletesebben

Továbbtanulási ambíciók

Továbbtanulási ambíciók 222 FELVÉTELI RENDKÍVÜL SOKSZÍNűVÉ VÁLTOZOTT AZ ELMÚLT évtizedben a középfokú oktatás. A sokszínűség mind az iskolák fenntartói (önkormányzati, egyházi, alapítványi iskolák), mind az oktatás szerkezete

Részletesebben

TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NÉMET KÉT TANNYELVŰ NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NÉMET KÉT TANNYELVŰ NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NÉMET KÉT TANNYELVŰ NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Iskolánk neve: TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NÉMET KÉT TANNYELVŰ NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM Mottója: Minden gyerek

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen 2013. 2 Név Aláírás

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM (1028 Budapest, Szabadsa g utca 23.) OM azonosí to : 035327 SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA Jo va hagyta: Budapest, 2015. szeptember 08. Ro

Részletesebben

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskolája OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 2-6. Tel/Fax: 62/547-160/114-es mellék E-mail: epki@vedres.sulinet.hu A szegedi Vedres

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben

Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben Azonosító szám: TÁMOP-2.4.5.-12/3-2012-0036 Nyitvatartási és ügyintézési idők racionalizálása Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

HÁZIREND. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest Zágrábi utca 13/a. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető. Budapest, 2016. január 12.

HÁZIREND. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest Zágrábi utca 13/a. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető. Budapest, 2016. január 12. Ügyirat szám: II/11/67/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest Zágrábi utca 13/a. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Budapest, 2016. január 12. 1. Bevezető Kedves Szülők! Szeretettel és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA 2016 Szerkesztés lezárva: 2016. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. JELENTKEZÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA... 4 1. A TANULÓI JOGVISZONY FENNÁLLÁSA ALATT TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSEKRŐL...

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.) PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Vízművek Zrt telephelyein Parkfenntartási feladatok elvégzésére Budapest, 2011. Február

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Fedélzeti WLAN szolgáltatás 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-15/2011./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 Az

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA 2003. május 001-1 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság A központi költségvetési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. augusztus 17-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

ÜLÉSI NAPIREND TÁRGYALÁSA. Napirend tárgya: Előadó: 1.) Racionalizálási intézkedések meghozatala Bratu László polgármester

ÜLÉSI NAPIREND TÁRGYALÁSA. Napirend tárgya: Előadó: 1.) Racionalizálási intézkedések meghozatala Bratu László polgármester VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ENCS Szám: 138-11/2011/Rk. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület az Encs Városi Művelődési Központ és Könyvtár kistermében 2011. augusztus 17-én 7.00 órai kezdettel tartott

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Békéscsaba, Petőfi utca 1. sz. OM azonosító: 200110 Tel-fax.:66/325-922, 66/638-900 www.petofi-bcs.sulinet.hu e-mail:petofi@petofi-bcs.sulinet.hu A BÉKÉSCSABAI

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról Igazgatói beszámoló a tatabányai Árpád Gimnázium 2007 2012 között végzett munkájáról 2012. május - június Ezt az igazgatói beszámolót a tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2012. június 6-ai értekezletén

Részletesebben

Dózsa György Általános Iskola

Dózsa György Általános Iskola 037037 Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Megismerte, véleményezte és elfogadta a Dózsa György Általános Iskola Tantestülete, 2013. márc. 31. Készítette: Veszprém, 2013. márc.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása.

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. április 26-án, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-/20. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulla- El adó: dr. Séra Judit (jogi) dék begy jtés és szállítás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Veresegyház 2014 1 Bevezető rész 1. Szervezeti Működési Szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben"

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kesztölc község Képviselő-testületének 2015. május 27-i képviselő-testületi üléséről Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2015. május 27-én. Az ülés kezdésének időpontja:

Részletesebben