JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről archív hangfelvétel készült.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről archív hangfelvétel készült."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 25-én órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti képviselő-testületi tagok Dr. Malomsoki István jegyző Török Ádám a Kormányhivatal főigazgatója Vásárhelyi Tamás a Vízügyi Igazgatóság képviselője Pokné Meizl Anna pénzügyi főtanácsos Fülesné Balogh Anita aljegyző Bakai István az Ács Kft. ügyvezető igazgatója Héreginé Nagy Márta mb. intézményvezető Csöbönyei Imréné igazgatásvezető Nagy Sándorné intézményvezető Vargáné Vasvári Klára intézményvezető Dobsa Mihály Ácsi Tv szerkesztője 6 fő helyi lakos Tóth Győzőné jegyzőkönyvvezető Dián-Ézsi Mónika jegyzőkönyvvezető Az ülésről archív hangfelvétel készült. : A polgármester köszöntötte a testületi ülésen résztvevőit, illetve a tévénézőket. Megállapította, hogy minden képviselő megjelent, így az ülés 9 fővel határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat. A Képviselő-testület tagjai az ismertetett napirendet egyhangúlag elfogadták. Napirendi pontok: 1.) Jelentés a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: polgármester 2.) Járási Hivatalok kialakítása Előterjesztő: A Kormányhivatal képviselője 3.) Ingatlan állami tulajdonba adása Előterjesztő: a Vízügyi Igazgatóság képviselője 4.) Előirányzat módosítás Előterjesztő: polgármester 5.) Beszámoló az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról Előterjesztő: polgármester 6.) Tájékoztatás a mezőőri őrszolgálat évi működéséről Előterjesztő: polgármester 7.) Beszámoló a médiák helyzetéről Előterjesztő: Dobsa Mihály a TV adásszerkesztője és Balogh Attila Ácsi Hírek szerkesztője 8.) Közbeszerzési szabályzat Előterjesztő: polgármester 9.) Belső ellenőrzés Előterjesztő: Dr. Malomsoki István jegyző 10.) Iskola működtetése Előterjesztő: polgármester

2 11.) Köztisztviselők teljesítménykövetelményei Előterjesztő: polgármester 12.) Lukács István és neje ingatlan adásvételi kérelme Előterjesztő: polgármester 13.) 0105/120. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő föld adásvétele Előterjesztő: polgármester 14.) 8410/4; 8412 és 8277/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok adásvétele Előterjesztő: polgármester 15.) Magyar Lajos haszonbérleti szerződés kérelme Előterjesztő: polgármester 1./ Jelentés a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A költségvetési rendelet elfogadott módosításait tartalmazó rendeleteket a helyben szokások módon közzétettük. A TIOP / azonosító számú pályázatra beérkezett ajánlatok értékelése folyamatban van. Az Ács Városfejlesztési Kft. értesült beszámolója elfogadásáról. A Vértes Erdő Zrt.-vel az ácsi 0146/4. hrsz.-ú út használati megállapodását aláírtuk. A jegespusztai orvosi rendelés megszüntetéséről a lakosságot és az érintett háziorvost értesítettük. Németh Gyula Röviden részletezte az október végi és a novemberi műsorokat, mely a Bartók Béla Művelődési Ház szervezésének keretében zajlik. - október 27-én Találkozás a Hungarikumokkal program (saját termékek kóstolója) - november :00 órai kezdettel Megyei Rendőr-főkapitányság előadása (áldozattá válás megelőzése) - november 18. A Magyarock Dalszínház bemutatja: Anconai Szerelmesek című zenés komédiát. - november :00 órától a Gárdonyi Iskolában Vad Magyarország című dokumentumfilm (német-magyar koprodukció) vetítése. Köszönetet mondott a Kossuth Lajos Asztaltársaság október 6-ai koszorúzásáért, valamint a Gárdonyi Géza Általános Iskola által rendezett Gárdonyi Napok megvalósításáért, a műsorokban való közreműködésért. 238/2012.(X.25.) sz. határozat Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között fontosabb eseményekről szóló tájékoztató elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: a közlésre azonnal

3 2./ Járási Hivatalok kialakítása Köszöntötte Török Ádámot, a Kormányhivatal Főigazgatóját, kérte, hogy röviden tájékoztasson bennünket a Járási Hivatalok kialakításával kapcsolatban. Török Ádám Üdvözölte a megjelenteket. A Járási Hivatalok felállásával kapcsolatban január 1-jétől lesznek változások. Elmondta, hogy vidéken 175, a fővárosban pedig 23, mindösszesen 198 járási hivatal kezdi meg működését a jövő évtől. A jegyzői feladatok fele kerül át az említett hivatalokba, valamint az okmányiroda, gyámügy, környezetvédelem, szociális ellátások egy része. Komárom-Esztergom Megyében 6 járási hivatal mégpedig Komárom, Esztergom, Tata, Tatabánya, Oroszlány és Kisbér ezen belül 9 kormányablak látja el a megyei hatósági feladatokat. A komáromi járási hivatalhoz 9 település tartozik, 40 ezer fő és 64 féle ügykör. A kormányablakok két műszakos munkarendben fognak működni. Ami még új, az ügysegéd, ő segít majd a kisebb lakossági létszámú települések ügyfeleinek. Hetente egy vagy két alkalommal meghatározott időintervallumban látja el az igénybejelentésekkel kapcsolatos tennivalókat (formanyomtatványok kitöltése, szállítása, stb.) A járási hivatalokban dolgozók kormánytisztviselők lesznek. Rohonczi József A járási hivatal vezetői kik lesznek? Török Ádám Személyi javaslatainkat már megküldtük az illetékeseknek, várhatóan december elején nevezik ki a járási hivatalok vezetőit. Csányi Józsefné A Családsegítő és Egészségügyi Bizottság vezetőjének kérdése, hogy miért lesz jobb, ha Komáromban intézik a helyi szociális igényeket (pl. a helyi szociális gondokat, problémákat.) A kétműszakos kormányablakot jónak tartom, mert az embereknek bőven van lehetőségük az ügyeket elintézni. Török Ádám Ügyfélbarát a kormányablak, a kormánytisztviselők segítenek a legjobb tudásuk szerint mindenben az ügyfeleknek. A szociális ellátásoknak kb. 5%-a kerül át a járási hivatalokba. Nagy Irén Nem biztos, hogy az ügysegéd rendelkezik annyi információval, amennyi konkrét ügy esetlegesen adódik a pontos ügyintézéssel kapcsolatosan. Török Ádám Szeretném, ha bíznának bennünk és úgy érzem, hogy nem fog rosszabbul járni az ácsi lakosság. A Kormányhivatal nagy segítségünkre volt eddig. Jövő év március-áprilisában átkerül Ács a Győri betegellátásra. Reméli, hogy az ügysegéd a lakosságnak minden felmerülő kérdésben tud kielégítő választ adni. Háromházi Györgyné Csak a fekvő beteg ellátása lesz Győrben, a járó betegek ellátásában a Tatabányai Kórház az illetékes.

4 239/2012.(X.25.) sz. határozat Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló XCIII. törvény, továbbá a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a járási hivatalok felállításával kapcsolatosan előkészített, a Komárom-Esztergom Megyei Kormánymegbízottal kötendő megállapodást és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Felelős: polgármester Megköszönte a széleskörű tájékoztatást. 3./ Ingatlan állami tulajdonba adása Köszöntötte Vásárhelyi Tamást a Vízügyi Igazgatóság előadóját. Kérte, hogy mondja el Ács város árvízvédelmével kapcsolatos információkat, a jövő beruházásait. Vásárhelyi Tamás Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a kezelésében lévő Komárom-Almásfüzitői árvízvédelmi fővédvonal fejlesztését EU-s támogatási forrásból a KEOP pályázati konstrukció keretében valósítja meg. A projekt elsődleges célja az árvízvédelmi biztonság megteremtése a Komárom-Almásfüzitő öblözetben, ahol a két település belterületének döntő többsége található. A projekt megvalósulása után 30 km2 nagyságú árvízvédelmi öblözetet védő 14,3 km hosszú, jelenleg csupán 35 %-ban kiépített árvízvédelmi védmű kiépítettsége 100 %-ra nő, amelynek következtében a megfelelő szintű árvízi biztonság előáll. A fejlesztés legjelentősebb eleme a Bécs-Budapest országos vasúti fővonal árvízi terheléstől történő mentesítése a vasút és a Duna közé épülő mintegy 4 km hosszú új védművel. Ezáltal elkerülhető az árhullámok hatása miatti félpályás vágányzár és a 160km/h-ra kiépített vasúti pálya 40km/h-ra történő sebességkorlátozása, vagyis a vasúti forgalom jelentős torlódása, késése. Az új védtöltés építése érinti a Duna medrét is, mely Natura 2000-es terület. A Concó-patak torkolatánál található Ácsi mellékág élővé tételével, valamint a Duna medersüllyedésének hatásának kompenzálására a torkolati szakaszon a patak vízszintjének megemelése és a szomszédos mocsaras területen élőhely javító beavatkozások által Ács egy értékes természeti adottságú területtel gazdagodhat. Az élőhely-rehabilitáció az Ács 082/21 hrsz-ú, Ács Város Önkormányzatának tulajdonában lévő árok igénybevételével történhet. A projekt keretében sor kerül a beruházással érintett ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére, ezért az ingatlan Magyar Állam javára történő átadása szükséges. A projekt közvetlen célja az árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának megteremtése. A beavatkozások lényege a meglévő védművek jogszabályi és műszaki előírások szerinti fejlesztése, a korábbi árvízvédelmi tapasztalatok alapján szükséges beavatkozások végrehajtása, hogy a káros árvízi jelenségek csökkenjenek. A Concó torkolati szakaszán végzendő beavatkozások alapvető célja, hogy a Duna kisvízszint süllyedésének hatását ellensúlyozni lehessen. A Concó patak torkolatában létesítendő bukóval a patak vízszintje magasabban tartható, ezáltal a környező ártéri területek talajvízszintje kevésbé drasztikusan változik a Duna hatására. A bukóval szabályozott vízszint lehetőséget ad a patak menti mocsaras terület friss vízzel történő ellátására, helyenkénti mélyítésével állandó vízborítottságú ívó és vermelőhelyek

5 kialakítására, amelyek a területen található halfajoknak biztosítanak szaporodó és élőhelyeket. Különös gondot fordítunk a bukó kialakításánál arra, hogy a vízi élőlények számára átjárható legyen. Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ács 082/21 hrsz-ú terület kulcsfontosságú az élőhely-rehabilitáció számára, mivel a Concó patakot a 082/6 hrsz-ú számú mocsár megnevezésű ingatlannal összekötő árokról van szó. Nem is olyan rég 2010-ben volt a nagy árvíz. Úgy gondolom, hogy mielőtt döntenénk az átadásról, előtte tartsunk egy szakmai megbeszélést ez ügyben. 240/2012.(X.25.) sz. határozat Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester módosító indítványát, mely szerint a képviselő-testület nem hoz döntést a 082/21 hrsz. ingatlan állami tulajdonba adásáról. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy további megbeszéléseket kezdeményezzen a Concó patakkal kapcsolatos ügyekről. Felelős: polgármester Török Ádám perckor távozott a nagyteremből. 4./ Előirányzat módosítás Ismertette a napirendet. A Gazdasági Bizottság tárgyalta az előirányzat módosítását, javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. Tóth Győző Az Ügyrendi Bizottság egy tartózkodással és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előirányzat módosítását. A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet módosítja. Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 31/2012. (X.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról A rendeletmódosítást jelen jkv. melléklete tartalmazza. 5./ Beszámoló az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról Ismertette a napirendet

6 A részletesen kidolgozott anyagot megkaptuk. Az idei évben nagy beruházásokat nem tudtunk megvalósítani, csak pályázati úton. A hiteleket folyamatosan vissza kell fizetnünk. A bevételeink racionális felhasználása mindenkinek a feladata. A Gazdasági Bizottság elfogadta a III. negyedéves beszámolót. Csányi Józsefné Nincs sajnos tartalék, nehéz a gazdálkodás A bankok nem adnak hitelt. 241/2012.(X.25.) sz. határozat Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményeinek III. negyedéves gazdálkodására vonatkozó beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja. Határidő: Azonnal Felelős: polgármester kor Vásárhelyi Tamás elhagyta az ülést, Rohonczi József képviselő kísérte ki. 6./ Tájékoztatás a mezőőri őrszolgálat évi működéséről Ácson hárman látják el a mezőőri szolgálatot. Javaslatunk, hogy a kollégákat szereljük fel saját gépkocsival, GPS-szel továbbá fényképezőgéppel, melyek segítségével hatékonyabb lenne a további feladatellátást, valamint emelné a magasabb színvonalat is. Természetesen a kollégák havonta elszámolást teljesítenének. A Gazdasági Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja kor visszajött a nagyterembe Rohonczi József képviselő úr. Nem maradhat így a mezőőri szolgálat. A gépkocsi beruházásával kapcsolatban például együtt mehetne a mezőőrrel a polgárőr. A jövő évi költségvetésből 3 millió forintot félre kellene tenni erre a célra. A gazdáknak ígéretet tettem, hogy a jövő évben hatékonyabb és felszereltebben fog működni a mezőőri szolgáltatás. 242/2012.(X.25.) sz. határozat Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a mezőőri szolgálattal kapcsolatos 2012-es évre vonatkozó beszámolót. A Képviselőtestület döntött arról, hogy 2013-ban fejleszti a mezőőri szolgálatot, melynek költségeit a 2013-as költségvetés tervezésénél figyelembe veszi. Felelős: polgármester

7 7./ Beszámoló a médiák helyzetéről Németh Gyula Megköszönte a tartalmas, igényes, beszámolókat mind a televízió, mind az újság részéről. A televízióban adott műsorok, hirdetések színvonalasabbak, sokat változott a műsorszórás. Az Ácsi Hírek c. havi újság megújult, tartalma sokrétű. Külön köszönet a nyomdai munkák készítőinek, a cikkek íróinak, korrektúra készítőinek. Az Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolókat. Csányi Józsefné A beszámoló eddig is tartalmas volt. Megköszönjük az újság közreműködésével foglalkozók munkáját. Háromházi Györgyné Hiányolta a Posta Galamb rovatot, mely a problémák feltárására irányuló közéleti dolgokról írt. 243/2012.(X.25.) sz. határozat Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az ácsi Városi Televízió és az Ácsi Hírek című havonta megjelenő újság évi beszámolóját. Felelős: polgármester 8./ Közbeszerzési szabályzat Ismertette a napirendet. A Gazdasági Bizottság tárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a határozatot. Tóth Győző Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a határozat elfogadását. 244/2012.(X.25.) sz. határozat Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint elfogadja a közbeszerzési szabályzatot. Felelős: polgármester 9./ Belső ellenőrzés Ismertette a napirendet. Csak Komárom városának van egy budapesti céggel szerződése a belső ellenőrzéssel kapcsolatban. A Gazdasági Bizottság javasolja a határozat elfogadását.

8 Tóth Győző Az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta a belső ellenőrzés napirendjét, a Gazdasági Bizottsággal egyetértve, elfogadja a határozatot. 245/2012.(X.25.) sz. határozat Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogilag megkérdőjelezhető korábbi intézkedések okán - kezdeményezi, hogy a Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás valamely ülésén legkésőbb azonban november 15. napjáig hozzon érvényes és jogszerű döntést a kistérségi belső ellenőrzési feladatainak vonatkozásában. Amennyiben a társulás a fenti javaslatot nem fogadja el, ill. döntés nem születik, úgy Ács Város Önkormányzata kezdeményezi, hogy a Komárom- Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás a társulás jogszerű döntése alapján - Ács Város Önkormányzatának belső ellenőrzése vonatkozásában kössön megbízási szerződést Ács Város Önkormányzata által megjelölt vállalkozóval a társulási normatíva terhére, a évi belső ellenőrzési feladatok ellátására. A testület felkéri a hivatalt, hogy a szerződéskötést készítse elő. Ács Város Önkormányzata kijelenti, hogy bármilyen jogszerű megoldást támogat a kistérségi belső ellenőrzés vonatkozásában azzal, hogy kéri a mindenkor hatályos belső ellenőrzési terv végrehajtását. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 10 perc szünet következik. Az ülés kor folytatódott tovább. 10.) Iskola működtetése Németh Gyula A szeptemberi testületi ülésen elfogadtuk azt a határozatot, mely tartalmazta, hogy az iskola működtetését átadjuk az államnak. Konkrét információk rendelkezésre állása esetén szeretnénk kérni a jövőbeni működtetésének lehetőségének előterjesztését az oktatási-nevelési intézmények vonatkozásában. Az Oktatási Bizottság javasolta a határozat elfogadását. Tóth Győző Az ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet, a képviselő-testületnek javasolta, hogy a határozatot fogadja el. 246/2012.(X.25.) sz. határozat Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja az iskola működtetés alóli felmentésére vonatkozó 228/2012. (IX. 27.) sz. kt. határozatát és felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy konkrét információk rendelkezésre állása esetén terjessze elő az ácsi oktatási-nevelési intézmények jövőbeni működtetésének lehetőségeit. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos

9 11./ Köztisztviselők teljesítménykövetelményei Tóth Győző Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, támogatja, a határozatot elfogadásra javasolja. 247/2012.(X.25.) sz. határozat Ács Város Önkormányzati Képviselő-testülete a köztisztviselők teljesítménykövetelményei alapját képező évi kiemelt célokat az alábbiakban határozza meg: Átfogó célok A évi önkormányzati költségvetés szigorú, fegyelmezett betartása és végrehajtása, további forrás és megtakarítási lehetőségek feltárása. A törvényes és hatékony működés érdekében az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek gazdálkodásának fokozott és rendszeres ellenőrzése. A köztisztviselők szakmai munkájukkal folyamatosan járuljanak hozzá az önkormányzat, hivatali célok, programok, tervek, feladatok, fejlesztések eredményes, hatékony végrehajtásához. A köztisztviselőket a segítőkész, szolgáltatásorientált magatartás jellemezze, az ügyféli jogok érvényre juttatását folyamatosan előtérbe helyezve. Tevékenységi és funkcionális célok A település gazdasági fejlődésének ösztönzése, vállalkozásélénkítés foglalkoztatási helyzet javítása. A település hosszú távú, átfogó fejlesztésének célkitűzése, elérése. Az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközök megfelelő biztosítása, hatékony felhasználása, a fizető- és hitelképesség megőrzése érdekében. Az intézmények finanszírozhatóságának biztosítása érdekében rendszeres és folyamatos információáramlás megteremtése az intézmények és az önkormányzat között. Pályázati lehetőségek kihasználása, szükséges pénzügyi források kiegészítése. A hivatali belső folyamatok, valamint a szükséges változtatások folyamatos kezelése, fejlesztése, hatékony ügyfél tájékoztatás. A várható átszervezések kapcsán megfelelő információáramlás, az ebből adódó feladatok végrehajtása reális határidők biztosítása. Eseti célkitűzések Felkészülés az önkormányzati rendszer és feladatok változásaira. Határidő: december 31., egyéni teljesítményértékelés Felelős: polgármester, Dr. Malomsoki István jegyző 12./ Lukács István és neje ingatlan adásvételi kérelme

10 Négy ingatlanra érkezett vételi szándék. A Gazdasági Bizottság vagyonkataszteri áron javasolja a területek eladását, a határozatok elfogadását. 248/2012.(X.25.) sz. határozat Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eladja Lukács István és Lukácsné Somogyi Ildikó (2900 Komárom, Barcza u. 15.) részére az önkormányzati tulajdonban lévő, 1079 m 2 területű 0107/3. hrsz. erdő művelési ágú ingatlant, a vagyonkataszter szerinti áron. A vételi árat ,- Ft értékben állapítja meg. Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eladja Lukács István és Lukácsné Somogyi Ildikó (2900 Komárom, Barcza u. 15.) részére az önkormányzati tulajdonban lévő, 0107/6 hrsz. területet, a vagyonkataszter szerinti áron. A vételi árat a testület ,- Ft értékben állapítja meg. Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eladja Lukács István és Lukácsné Somogyi Ildikó (2900 Komárom, Barcza u. 15.) részére az önkormányzati tulajdonban lévő, 4613 m 2 nagyságú 0107/10. hrsz. legelő művelési ágú ingatlant, a vagyonkataszter szerinti áron. A vételi árat a testület ,- Ft értékben állapítja meg. Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eladja Lukács István és Lukácsné Somogyi Ildikó (2900 Komárom, Barcza u. 15.) részére az önkormányzati tulajdonban lévő, 3489 m 2 nagyságú 0107/13. hrsz. szántó művelési ágú ingatlant, a vagyonkataszter szerinti áron. A vételi árat a testület ,- Ft értékben állapítja meg. Felelős: polgármester 13./ A 0105/120. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő föld adásvétele Rosta László jelezte adásvételi szándékát. A Gazdasági Bizottság tárgyalta, javasolta, hogy a 0105/120 hrsz-ú ingatlant értékbecslési áron adja el az önkormányzat a kérelmezőnek. 249/2012.(X.25.) sz. határozat Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eladja Rosta László Ács, Dózsa Gy. u. 46. szám alatti lakos részére a 0105/120. hrsz. ingatlant az értékbecslési bizonyítványban meghatározott ,- Ft vételár ellenében. Felelős: polgármester 14./ 8410/4; 8412 és 8277/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok adásvétele

11 Stircz Irén és Szabó János adásvételi szándékukat jelezték írásban az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokra. A Gazdasági Bizottság javasolja elfogadásra a határozatot. 250/2012.(X.25.) sz. határozat Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eladja a 8410/4. helyrajzi számú és 8277/1. helyrajzi számú ingatlanokat Stircz Irén Komárom, Ady E. u. 79. szám alatti lakos részére az értékbecslési bizonyítványban meghatározott 8410/4. hrsz. vonatkozásában ,- Ft, a 8277/1 hrsz. vonatkozásában ,- Ft vételár ellenében. Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eladja a helyrajzi számú ingatlant Szabó János Ács Gárdonyi G. u. 92. szám alatti lakos részére az értékbecslési bizonyítványban meghatározott ,- Ft vételár ellenében. Felelős: polgármester 15./ Magyar Lajos haszonbérleti szerződés kérelme Magyar Lajos írásbeli kérelmének helyt adva, javasolta a Gazdasági Bizottság, hogy a kért ingatlanokra 5 éves időtartamra bérleti szerződést kössön az önkormányzat. 251/2012.(X.25.) sz. határozat Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Ács Város Polgármesterét - az önkormányzati tulajdonban lévő hrsz., 7382/1. hrsz., 7382/2 hrsz., 7384/3 hrsz. és 7384/4 hrsz. - területek bérbe adásával Magyar Lajos Ács, Győri u. 83. szám alatti lakosnak 5 éves időtartamra. Felelős: polgármester Több hozzászólás, több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és 18 óra 49 perckor az ülést bezárta. k.m.f. Dr. Malomsoki István Jegyző polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 31-én 16 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: A csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről archív hangfelvétel készült.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről archív hangfelvétel készült. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2009. március 05-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012.(VIII.1.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről.

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről. - 1 - Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Gál Imre, Vályi Sándor testületi tag.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Gál Imre, Vályi Sándor testületi tag. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 11- én, 11.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester,

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(VIII.31.) önkormányzati

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez 114/2010. (VII.22.) sz. önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevétele a Sikeres Magyarországért Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2011. március 24-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 14/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága 2015. augusztus 19-én,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8446 Kislőd, Hősök tere 1. Tel/Fax: 88/246-001 Email: kislod@invitel.hu Szám: K.108-13/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Határozatok: - 45/2014. (VIII. 31.) számú határozat: Monostorpályi, Domb utca 4. szám alatti ingatlan megvásárlása

Határozatok: - 45/2014. (VIII. 31.) számú határozat: Monostorpályi, Domb utca 4. szám alatti ingatlan megvásárlása Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 31-én megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve

Részletesebben

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató.

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 08.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 augusztus 24-én tartott üléséről. 188/2011.(VIII.24.)sz. kt. határozat

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. február 3.-ai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Község Önkormányzata. Képviselő-testületének

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 11. számú Jegyzőkönyv Mátraverebély Község Önkormányzata ének 2014. augusztus 7-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. augusztus 07-én megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Szám: 584-8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 5-ei nyilvános testületi üléséről

Szám: 584-8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 5-ei nyilvános testületi üléséről GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8473. Gyepükaján, Kossuth u. 8. Szám: 584-8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 5-ei

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 162/2012.(XII.17.) Döntés az érvénytelen jegyzői pályázatokról 163/2012.(XII.17.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-17/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről

Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/9/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. május 6-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 20. napján 16.30 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. augusztus 14. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. augusztus 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. augusztus 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita, alpolgármester Kecskeméti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-13/2012/JT. 147-158/2012. sz. határozat 17-20 /2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2009. március 12-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. augusztus 22-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. augusztus 22-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. augusztus 22-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 105-108 / 2011. (VII. 26.) számú határozatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. szeptember 11. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 107/2015.(XII.17.) Horti Szociális Ellátó Intézmény vezetőjének

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismertetette a kiküldött napirendet, és megkérdezi a bizottság tagjait hogy van-e javaslatuk a napirend módosítására, kiegészítésére?

JEGYZŐKÖNYV. Ismertetette a kiküldött napirendet, és megkérdezi a bizottság tagjait hogy van-e javaslatuk a napirend módosítására, kiegészítésére? JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának 2011. október 19-án 17 órakor megtartott üléséről. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. december 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. március 11-i. rendkívüli. ülésének jegyzőkönyve

Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. március 11-i. rendkívüli. ülésének jegyzőkönyve Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6045 Ladánybene, Fő u. 66. Tel.: 76/555-284, 76/555-285 Fax.: 76/555-284 E-mail. lbene@ladanybene.hu Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselő Kiss

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen nem vett részt: Fodorné Szabó Erika képviselő Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen nem vett részt: Fodorné Szabó Erika képviselő Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 20-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 13,00 óra. Jelen

Részletesebben

2009. május 14-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2009. május 14-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 14-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 86/2009. (V.14.) számú határozattól 90/2009.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 2/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. február 12.-én (kedd) napján 19 00 órai

Részletesebben

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE 34/2015. (VI.23.) határozat A Bánhorváti Szivárvány Óvoda intézményhez való

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 2-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester, Kozári

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben