SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 20. napján órakor az Inkubátorház nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármester Dr. Ambrus Barnabás, Gulyásné Dr. Kerekes Rita, Mező István, Pohubi József és Sváb Antal Béla képviselők. Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: Polgáriné Dsupin Dóra jegyző Dr. Ruttkai Tímea szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető Kriván Ildikó gazdálkodási osztályvezető Füzesséri József polgármester: köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes és azt megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot Sváb Antal Béla és Mező István képviselők személyében. A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot - 8 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta. A jegyzőkönyvet Tőzsérné Jakab Mária a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal dolgozója vezeti. Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi módosításokkal és kiegészítésekkel: NAPIREND: 1./ Döntés a Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola fenntartói jogának megosztásáról 2./ Szándéknyilatkozat a Szikszó, 0157/10 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására vonatkozóan 3./ Döntés a Szikszó, 2183/4 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról történő lemondással, valamint az építési tilalom törlésével kapcsolatban 4./ A Szikszó Centrum Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása 5./ Döntés a Szikszó 1611 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban 6./ Árajánlatok bekérése az ÁROP-1.A számú, Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című pályázatra vonatkozó rendezvényszervezéssel kapcsolatban - Egyebek A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot 8 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi módosított, elfogadott napirend szerint tartja ülését: 1./ Döntés a Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

2 2 fenntartói jogának megosztásáról 2./ Szándéknyilatkozat a Szikszó, 0157/10 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására vonatkozóan 3./ Döntés a Szikszó, 2183/4 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról történő lemondással, valamint az építési tilalom törlésével kapcsolatban 4./ A Szikszó Centrum Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása 5./ Döntés a Szikszó 1611 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban 6./ Árajánlatok bekérése az ÁROP-1.A számú, Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című pályázatra vonatkozó rendezvényszervezéssel kapcsolatban - Egyebek Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 1./ Döntés a Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola fenntartói jogának megosztásáról 2./ Szándéknyilatkozat a Szikszó, 0157/10 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására vonatkozóan 3./ Döntés a Szikszó, 2183/4 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról történő lemondással, valamint az építési tilalom törlésével kapcsolatban 4./ A Szikszó Centrum Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása 5./ Döntés a Szikszó 1611 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban 6./ Árajánlatok bekérése az ÁROP-1.A számú, Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című pályázatra vonatkozó rendezvényszervezéssel kapcsolatban - Egyebek NAPIREND: 1./ Döntés a Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola fenntartói jogának megosztásáról (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül elmondja, hogy a képviselő-testület ennek a napirendnek a kapcsán megbízott egy három tagú ad-hoc bizottságot, melynek tagjai Pohubi József képviselő úr, Mező István képviselő úr és Nyitrainé Jurácsik Antónia igazgatónő voltak. Kéri Pohubi József képviselő urat, hogy tájékoztassa a bizottság munkájáról a képviselő-testületet. Pohubi József képviselő: több hónapja megfogant az a szándék, hogy az iskola eredményesebb, gazdaságosabb működtetése érdekében másik fenntartót kell keresni. Több jelölt is volt, aki vállalkozott volna erre a feladatra, de a legkomolyabb a katolikus főegyházmegye volt Egerből. Ők ennek a hivatalos útját is elindították, megkeresték a polgármestert, megkeresték a szakminisztert, és levélben megkeresték a KLIK-et is. Ezek után eljöttek Szikszóra, az iskolába, a pedagógusokat és a szülőket is tájékoztatták, illetve válaszoltak a felmerült kérdésekre. Az iskola vezetése vélemény-nyilvánítást kért a pedagógusoktól, a szülőktől is. Erre nem csak a szakminiszter, hanem Szikszó város

3 3 önkormányzata is kíváncsi volt. Ennek az eredménye nyilvános, örömmel közli a testülettel, hogy a szervezetek, a szülők és a diákok önkormányzata száz százalékban támogatta a fenntartó váltást, míg a pedagógusok esetében ez 96 %-os volt, a szülők esetében pedig 98,77 %-os volt a támogatottság, ami magáért beszél. A bizottság munkája eddig tartott, szeretné megköszönni a bizottság másik két tagjának a munkáját. Füzesséri József polgármester: megköszöni a tájékoztatót, köszönti az ülésen Szarvas István plébános urat, átadja neki a szót. Szarvas István plébános: köszöni a lehetőséget, hogy pár mondatot elmondhat a testületi ülésen. Az előzményekről nem kíván szólni, azt Pohubi József képviselő úr elmondta. Ő most az Egri Egyházmegye véleményét képviseli, valóban komoly szándékkal álltak hozzá, hogy az iskola fenntartói jogát át tudják venni. Ebben az ügyben levelet küldött az Egri Főegyházmegye Balogh Zoltán miniszter úrnak és Vadász Zoltán elnök úrnak a szikszói iskola egészének, azaz mind a négy feladat-ellátási helye átvételének szándékával. A Klebersberg Intézményfenntartó Központ szikszói tankerület igazgatójának, valamint polgármester úrnak és az iskola intézményvezetőjének is küldtek levelet március 31-én azzal, hogy a szülők túlnyomó többségének támogatásának feltételével kifejezték átvételi szándékukat a négy feladat-ellátási hely vonatkozásában. Ezúton kéri a tisztelt képviselőket, polgármester urat, hogy a határozati javaslatban az szerepeljen, hogy a testület támogatja az Egri Főegyházmegye szándékát, hogy a fenntartói jogot átveszi, az épületek kérdéséről pedig egy későbbi döntés az Egri Főegyházmegyével való egyeztetés után történjen. Vadasné Joó Katalin a Klebersberg Intézményfenntartó Központ szikszói tankerületének igazgatója: az volt a feladata, hogy a megkeresés alapján szakmai alátámasztással támogatásukat vagy nem támogatásukat fejezzék ki. Mindent megvizsgálva, a törvény alapján alakították ki a véleményüket. Magánvéleményét is megfogalmazná néhány mondatban: akkor, amikor megalakult az önkormányzatot képviselő bizottság, akinek a feladata volt a KLIK-el való kapcsolatfelvétel, Őt mélységesen felháborította, hogy az az intézményvezető, aki jelenleg KLIK alkalmazott, mindenféle engedély és kérés nélkül vállalta el azt a feladatot, hogy eljár annak érdekében, hogy a jelenlegi munkáltatójától átmegy az egyházhoz. Véleménye szerint ez mindenféle szempontból helytelen döntés volt tőle. A másik problémát az jelenti, hogy amikor vélemény-nyilvánítást kértek a szülőktől és a pedagógusoktól, az őszinte vélemény-nyilvánítás kizárólag titkos és névtelen formában valósulhatott volna meg. Ő jelezte, hogy csütörtökön nem lesz itthon, Budapesten lesz, ahhoz képest azt az időpontot jelölték ki a pedagógusok vélemény-nyilvánítására, miközben előtte megbeszélték, hogy nem lehet név szerinti szavazást tartani, mert esetleg később következménye lehet a pedagógusok részéről. Miután ez lezajlott, nagyon sok megkeresés érkezett a pedagógusok és a szülők részéről is, akik kifogásolták, hogy a nevüket kellett adni. Véleménye szerint egy Szikszó kaliberű település hosszú távon nem engedheti meg magának, hogy minden intézménye akár ilyen akár olyan legyen. Tehát Ő azt mondja, hogy igen, ha van igény az egyházi intézményre, akkor keressék meg azt a módot, hogyan lehet egyházi és nem egyházi intézményt párhuzamosan egymás mellett működtetni. Fölvetődött a bizottság vizsgálata kapcsán az a kérdés is, hogy azok az intézmények, amelyeket átvesz az egyház, azok megváltoznak és jó iskolák lesznek. Szerinte az intézmény nem attól lesz jó vagy rossz, hogy ki a fenntartója, hanem attól, hogy milyen pedagógusok és gyerekek vannak az iskolában. De szerinte senkit nem lehet abba a helyzetbe hozni, hogy csak egyházi vagy csak állami intézmény legyen, ha fölvetődik az igény, hogy ilyen is és olyan is legyen. Mező István bizottsági elnök: Ő itt most elsősorban iskolapártiként ül. Nem így indult ez az

4 4 egész dolog, hogy lesz egy egyházi és egy állami iskola, hanem úgy indult, hogy az Egri Főegyházmegye egy-az egyben átveszi az iskolát jogutódként és ehhez képest jött most az ami egyébként nem rossz gondolat -, hogy legyen egyházi és állami iskola is. Balogh Zoltán miniszter úr május 31-ig meghozza a döntését, lehet, hogy ő is kifejezi azt, hogy legyen Szikszón állami iskola is. Ilyen előzmények után nem látja a megoldási lehetőséget, hogy hogy lesz itt most két iskola, hiszen arról szól az előterjesztés. Véleménye szerint most már meg kell hajolni a szülők, a tantestület és a diákok akarata előtt órakor megérkezett Dr. Megyeri Gábor alpolgármester. Vadasné Joó Katalin a Klebersberg Intézményfenntartó Központ szikszói tankerületének igazgatója: itt tévedés van, az egyház alakít új iskolát, nincs jogutód, egy új intézmény jön létre, az állami intézmény pedig megmarad. Ha az egyház átveszi az intézményt, akkor minden pedagógusnak felajánlja az egyház a lehetőséget, hogy tovább foglalkoztatja őket, a jelenlegi közalkalmazott jogviszonyból a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozókká válnak. Természetesen a törvény a pedagógus előmenetelét tekintve ugyanazon kötelezettséget ró bármilyen fenntartóra, mintha állami fenntartó lenne. Aki nem akar az egyházi intézmény dolgozója lenni, annak az állam felkínálja a továbbfoglalkoztatás lehetőségét, vagy Szikszón, vagy máshol. Aki egyik lehetőséggel sem kíván élni, akkor végkielégítést kaphat, majd később természetesen állást vállalhat. Amelyik szülő nem kívánja a gyermekét egyházi intézménybe adni, az államnak gondoskodnia kell a gyerekek taníttatásáról. Ha Szikszón ez nem megoldható, akkor más településen. Tehát azt gondolja, hogy a két intézmény egymás mellett létezése is megoldható, és szerencsésebb lenne, mintha a gyerekeket naponta akár Aszalóra, akár Miskolcra szállítanák. Füzesséri József polgármester: örül annak, hogy a katolikus egyház elindított egy folyamatot, mely szerint részt kíván venni Szikszón az oktatásban. Mindenképpen azt támogatja, hogy döntsenek arról, hogy Szikszó város önkormányzata az Egri Főegyházmegye azon kezdeményezésével egyetért, hogy Szikszón egyházi fenntartású általános iskola, illetve gimnázium működjön. A döntést viszont nem a testület fogja meghozni, hanem Balogh Zoltán miniszter úr fog dönteni, hogy ezt támogatja, vagy nem. A szülőknek azt a szándékát viszont figyelembe kell venni, hogy aki nem akarja az egyházi iskolába járatni a gyermekét, biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy ne Alsóvadászon, Aszalón, vagy Miskolcon tegye, hanem Szikszón is legyen állami fenntartású intézmény, úgy, mint pl. Encsen. A határozati javaslatban le van írva, hogy mely épületek kerülnének az egyház kezelésébe, de ha ez kevés, akkor nem zárkózik el újabb épület átadásától sem. Sváb Antal Béla képviselő: egyetért azzal, hogy amikor első körben felmerült az iskola átadásának gondolata, akkor nem volt egyértelmű a szándék, hiszen úgy emlékszik, hogy a fenntartó váltás kapcsán az egyházak megkereséséről beszéltek. Akkor egyes számban beszéltek az iskoláról. De azzal is egyetért, hogy biztosítani kell ha igény van rá - az állami iskola választásának lehetőségét is. Szóba került Encs, de miután ott, sajnos, több kb tanuló van -, mint Szikszón, ezért a két település helyzete más. Az épületek kapcsán nehezen tudja elképzelni, hogy nem egymás melletti épületekben legyen elhelyezve az állami iskola. Nem látja tisztán, mikor derül az ki, hogy ha az állami iskolára is szükség lenne, a felmérés alapján nem látja, hogy két hasonló létszámú iskolának van létjogosultsága, legyen, de most a felmérés alapján ez nem látszik. Pohubi József képviselő: az előterjesztő szándéka előtt fejet kell hajtani, Ő ebben a határozati javaslatban a gondosságot látja. De nekik a tények birtokában kell dönteni, a tények pedig azt

5 5 mutatják, hogy a szülők 99 %-a egyházi iskolát akar. Tények mutatják azt is, hogy a pedagógusok nagy része is egyházi fenntartású iskolát akar, a gyerekek is egyházi iskolát szeretnének. Aki a véleményét név szerint is vállalta, azért vállalta, mert azt akarja. Kéri figyelembe venni azt is, hogy a két átadott épületben kb tanuló fér el, arra kapja az egyház a kvótát, amit nem léphet túl, ha annyira van engedélye, akkor azzal indíthatja az oktatást, azután már hiába kap épületet, már nem lesz miről beszélni, most kell dönteni. Az 1. bekezdéshez módosító javaslata van, amely a következő: 1. Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Egri Főegyházmegye azon kezdeményezését, hogy Szikszón a jelenlegi Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola intézmény fenntartó jogát átvegye. Polgármester urat pedig fel kellene hatalmazni arra, hogy a miniszteri döntés után az épületekről egyeztessen az Egri Főegyházmegye képviselőivel. Füzesséri József polgármester: egyetért Pohubi József képviselő úr mondataival, de azzal a módosítással, hogy támogatják azt, hogy egyházi iskola alapítására kerüljön sor a tárgyi feltételek biztosításával, de emellett kérjék a miniszter urat, hogy biztosítsa azt, hogy az állami oktatásra is lehetőség legyen a településen. Vadasné Joó Katalin a Klebersberg Intézményfenntartó Központ szikszói tankerületének igazgatója: a jogszabály úgy rendelkezik, hogy miután Szikszó Város Önkormányzata a működtető, ő az épületek tulajdonosa, konkrétan nyilatkozni kell arról, hogy mely épületeket adja át az önkormányzat az egyház részére üzemeltetésre, illetve a létszám tekintetében az aktuális létszámmal kell számolni és annak alapján lehet megosztani az épületeket. De valamilyen döntés kell, mert neki legkésőbb 24-én fel kell terjesztenie és kell annak is szerepelnie, hogy az önkormányzat melyik épületet vagy épületeket adja oda. Mező István bizottsági elnök: jelenleg 9 fő nem írta alá, hogy egyházi iskolát akar, ahhoz, hogy egy állami iskolát létre lehessen hozni, véleménye szerint legalább 100 tanuló kell. Ez viszont most nem látszik, ha ez az arány nem meggyőző, akkor nem tudja mi kell még hozzá. Vadasné Joó Katalin a Klebersberg Intézményfenntartó Központ szikszói tankerületének igazgatója: nincs ilyen korlát, nyolc fős létszámmal indítható osztály. Borsod megyében jelenleg három olyan intézmény van, amelyik öt fővel működik. Füzesséri József polgármester: itt most Szikszó város hosszú távú oktatáspolitikájáról döntenek. Ebben két dolgot tud elképzelni, hogy van egy nagyon jól működő egyházi iskola és van egy nagyon jól működő állami iskola. Nem szabad elzárni a szülőket az állami iskola lehetőségétől sem. Pohubi József képviselő: most állami oktatás van, ez akár mehet tovább is. Most az egyházi oktatással kellene foglalkozni, mert ott vannak jogvesztő határidők. Továbbra is azt javasolja, hogy az általa feltett módosítást a négy épülettel együtt erősítsék meg, és amit polgármester úr mondott, az nagyon jó ötlet, Ő keresse meg a minisztert azzal a kéréssel, amit az előbb megfogalmazott. A miniszter döntése lesz a legfontosabb döntés, és ha ő azt mondja, hogy megosztás, akkor mindenképpen adni kell épületet. Viszont ha a döntése más, akkor az egyháztól nem veszik el a lehetőséget, mert ha két épületet adnak oda, akkor ott a létszámhatár. Javasolja, hogy adják oda a négy épületet, fogadják el a módosító javaslatát, valamint polgármester úr keresse meg a miniszter urat. Mező István bizottsági elnök: kapja meg az egyházi iskola mind a négy épületet és ha

6 6 jelentkeznek az állami iskolába, akkor adjanak vissza épületet, ha olyan lesz az arány. Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: ha mind a négy épületet megkapja az egyház, akkor az önkormányzat már most kinyilvánítja, hogy azzal ért egyet, hogy itt csakis egyházi iskola működjön. Ha három épületet kapnak meg, akkor van esély arra, hogy itt állami iskola is működjön. Füzesséri József polgármester: javasolja, hogy szavazzanak arról, hogy támogatják a katolikus egyház szándékát, hogy egyházi iskolát alapítson, kérjék a miniszter urat, hogy ezt támogassa, most két épületet ajánljanak fel, és ha augusztusban kiderül, hogy ez kevés, akkor adjanak még két épületet. Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: egy intézmény alapításnál meg kell jelölni azt, hogy az intézmény milyen létszámú kíván lenni, ehhez milyen technikai lehetőségeket tud biztosítani, épület, stb., és ezt most el kell dönteni. Ha mind a négy épületet megkapja az egyház, akkor gyakorlatilag ellehetetlenítik az állami iskolát, mert nem lesz oktatási intézménye, ha akarna, sem tudna tanulókat fogadni. Ha az egyháznak most csak két épületet adnak, akkor megszabják az egyházi iskolába menő gyerekek létszámkeretét. Javasolja, hogy egyenlőre kapjon meg három épületet az egyház, egy épület pedig maradjon meg az állami intézménynek. Mező István bizottsági elnök: egyetért alpolgármester úrral. Pohubi József képviselő: adják át mind a négy épületet az egyháznak, mert 99 % ezt támasztja alá, az állami oktatásra pedig jelöljék ki vagy a könyvtár, vagy az inkubátorház épületét. Mező István bizottsági elnök: kérdése Szarvas István plébános felé: ha mind a négy épületet megkapná az egyház, de kellene egy épület az állami iskolának, akkor odaadnának egy épületet? Szarvas István plébános: az épületeknek az egyház nem lesz a tulajdonosa, hanem egy megállapodást kötnek az önkormányzattal. Pohubi József képviselő: mivel a többség ott van, a 99 százalék, azt javasolja, hogy mind a négy épületet adják oda az egyháznak. Ha indokolt lesz, akkor egyet visszaadhat az egyház. Füzesséri József polgármester: ragaszkodik ahhoz, hogy egy épület maradjon meg az állami iskola részére, módosító javaslata, hogy a két épület mellé még a Bethlen Gábor u. 1. sz. alatti épületet adják oda az egyháznak. Mező István bizottsági elnök: fordítva kellene, legyen az egyházé egy bekerített területen a három épület. Ha lesz rá igény, akkor a Bethlen Gábor u. 1. sz. alatti épület legyen az állami iskoláé. Pohubi József képviselő: polgármester úr módosító javaslatát, mely szerint három épületet kapjon az egyház, el tudja fogadni, ezért visszavonja a saját módosító javaslatát. Mező István bizottsági elnök: azt látja logikusnak, hogy a három épület egy bekerített területen legyen.

7 7 Nyitrainé Jurácsik Antónia igazgató: csak arra szeretné a képviselő-testület figyelmét felhívni, hogy műszakilag az az épület amit most nem szándékoznak az egyháznak átadni teljesen össze van kötve azzal az épülettel, amit át akarnak adni. Mind a fűtési rendszer, mind a víz, mind a villany. Tehát miután műszakilag össze van kötve az épület, egyetért Mező István képviselő úrral. Füzesséri József polgármester: akkor legyen úgy, a Miskolci u. 9. a Hernád u. 1. és a Malom u szám alatti épületeket adják át az Egri Főegyházmegye vagyonkezelésébe. Tehát a konkrét módosító javaslata a következő: Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Egri Főegyházmegye azon kezdeményezését, hogy Szikszón egyházi fenntartású általános iskolát illetve gimnáziumot alapítson azzal, hogy ezen intézmény mellett működjön egy állam (KLIK) által fenntartott általános iskola is. Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szikszó, Bethlen G. u. 1. szám alatti épületet továbbra is a KLIK vagyonkezelésében tartja, mint az állam által fenntartott általános iskola telephelye. Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szikszó, Miskolci u. 9. szám alatti, a Hernád u. 1. szám alatti és a Malom u szám alatti épületeket pedig az Egri Főegyházmegye vagyonkezelésébe adja, általános iskola és gimnázium fenntartása címen. Polgármester szavazásra teszi fel módosító javaslatát, melyet a képviselő-testület 8 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 73/2015.(IV.20.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Döntés a Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola fenntartói jogának megosztásáról 1. Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Egri Főegyházmegye azon kezdeményezését, hogy Szikszón egyházi fenntartású általános iskolát illetve gimnáziumot alapítson azzal, hogy ezen intézmény mellett működjön egy állam (KLIK) által fenntartott általános iskola is. 2. Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szikszó, Bethlen G. u. 1. szám alatti épületet továbbra is a KLIK vagyonkezelésében tartja, mint az állam által fenntartott általános iskola telephelye. Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szikszó, Miskolci u. 9. szám alatti, a Hernád u. 1. szám alatti és a Malom u szám alatti épületeket pedig az Egri Főegyházmegye vagyonkezelésébe adja, általános iskola és gimnázium fenntartása címen. 17 óra 55 perckor polgármester bejelenti, hogy öt perc szünet után a meghirdetett lakossági fórum következik. A lakossági fórumról külön jegyzőkönyv készül. Szünetben Pohubi József képviselő az ülésről távozott. A lakossági fórum után, órakor a testület nyílt üléssel folytatja munkáját.

8 8 2./ Szándéknyilatkozat a Szikszó, 0157/10 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására vonatkozóan (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, módosító javaslata a következő: kéri, hogy hatalmazza fel a képviselő-testület Őt és Dr. Megyeri Gábor alpolgármester urat arra, hogy a szükséges tárgyalásokat lefolytassák. Egyéb módosító javaslat nem volt, polgármester először a saját módosító javaslatát teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 7 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadott. Az előterjesztést a módosító javaslattal együtt a képviselő-testület 7 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 74/2015.(IV.20.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Szándéknyilatkozat a Szikszó, 0157/10 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására vonatkozóan Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi arra irányuló szándékát, hogy ingatlan értékbecslési szakvélemény elkészítését követően, az értékbecslésnek megfelelő összegben megvásárolja a Szikszó, külterület 0157/10 helyrajzi számú, szántó megnevezésű, 4306 m2 alapterületű ingatlant út kialakítása céljából abban az esetben, ha a büntetés-végrehajtási intézet építés céljára Szikszó Város Önkormányzata által beadott pályázat sikeres elbírálásban részesül. A testület felhatalmazza Füzesséri József polgármestert és Dr. Megyeri Gábor alpolgármestert arra, hogy a szükséges tárgyalásokat lefolytassák. 3./ Döntés a Szikszó, 2183/4 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról történő lemondással, valamint az építési tilalom törlésével kapcsolatban (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, módosító javaslata a következő: kéri, hogy hatalmazza fel Őt a képviselő-testület arra, hogy saját mérlegelése alapján, az ilyen esetekben Ő a testület képviseletében lemondhasson az önkormányzat nevében az elővásárlási jogról és ezt utólag terjessze be a testület elé. Egyéb módosító javaslat nem volt, polgármester először a saját módosító javaslatát teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 7 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadott. A határozati javaslatot a módosító javaslattal együtt a képviselőtestület 7 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 75/2015.(IV.20.) K.T. HATÁROZAT

9 9 Tárgy: Döntés a Szikszó, 2183/4 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról történő lemondással, valamint az építési tilalom törlésével kapcsolatban Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete lemond a Szikszó, 2183/4 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogáról. Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Szikszó, 2183/4 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett építési tilalom törléséhez. Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Füzesséri József polgármestert arra, hogy saját mérlegelése alapján - lemondjon az önkormányzat nevében az elővásárlási jogról és ezt utólag terjessze be a testület elé. 4./ A Szikszó Centrum Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 5. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül elmondja, hogy az előterjesztéshez három határozati javaslat tartozik. Módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 7 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 76/2015.(IV.20.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: A Szikszó Centrum Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztása Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az alapító képviseletében felhatalmazza Füzesséri József Polgármester Urat arra, hogy a Szikszó Centrum Nonprofit Kft. taggyűlésén az alábbiakat képviselje: Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gulyás Ágnes (szül.: Lehóczki Ágnes, Sátoraljaújhely, ; an.: Marosi Katalin, adószám: ) 3713 Arnót, Rákóczi u. 10. szám alatti lakost javasolja megválasztani a Szikszó Centrum Kft. felügyelő bizottsági tagjának, június 1. napjától, május 31. napjáig, havi nettó Ft megbízási díjért. Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 7 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:

10 10 Szám: 77/2015.(IV.20.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: A Szikszó Centrum Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztása Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az alapító képviseletében felhatalmazza Füzesséri József Polgármester Urat arra, hogy a Szikszó Centrum Nonprofit Kft. taggyűlésén az alábbiakat képviselje: Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Herczeg Krisztina (szül.: Eger, ; an.: Nagy Katalin, adószám: ) 3800 Szikszó, Dózsa Gy. u. 39. szám alatti lakost javasolja megválasztani a Szikszó Centrum Kft. felügyelő bizottsági tagjának, június 1. napjától, május 31. napjáig, havi nettó Ft megbízási díjért. Polgármester a III. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület 7 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 78/2015.(IV.20.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Felhatalmazás Füzesséri József polgármester részére Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Füzesséri József polgármestert, hogy támogassa a Szikszó Centrum Kft. közgyűlésén a 49 %-ban tulajdonos Bio-Energom Területfejlesztési és Energiaracionalizálási Kft. (3957 Zalkod Kolozsvári út 1.) jelöltjét. 5./ Döntés a Szikszó 1611 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 6. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülést tartott a pályázat miatt, formailag és tartalmilag is megfelelt az ajánlat a pályázati kiírásnak, a bizottság javasolja értékesíteni az ingatlant a Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Ügyvédi Iroda részére. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést 7 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 79/2015.(IV.20.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Döntés a Szikszó 1611 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban

11 11 Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti a kizárólagos tulajdonában lévő, Szikszó belterület 1611 helyrajzi számú, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 1788 m2 területű ingatlant a Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Ügyvédi Iroda (4481 Sóstóhegy, Attila u. 59., képviseli: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin) részére az ajánlatában megjelölt Ft vételárért. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 6./ Árajánlatok bekérése az ÁROP-1.A számú, Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című pályázatra vonatkozó rendezvényszervezéssel kapcsolatban (Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 7. sz. melléklet) Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést 7 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Szám: 80/2015.(IV.20.) K.T. HATÁROZAT Tárgy: Árajánlatok bekérése az ÁROP-1.A számú, Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című pályázatra vonatkozó rendezvényszervezéssel kapcsolatban Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁROP-1.A számú, Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című pályázathoz kapcsolódó rendezvényszervezés céljából az alábbi cégeket hívja fel ajánlattételre: 1. SZÜV Oktatás Kft. (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 2. sz.) 2. Herczeg és Társai Kft. (3519 Miskolc, Szebeni u. 2. sz.) 3. itstudy Hungary Kft. (2100 Gödöllő, Testvérvárosok útja 28. sz.) Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, polgármester megköszöni a képviselők aktív részvételét és az ülést bezárja. Jegyzőkönyv lezárva 19 óra 20 perckor. Kmf. Füzesséri József s.k. polgármester Mező István s.k. hitelesítő Polgáriné Dsupin Dóra s.k. jegyző Sváb Antal Béla s.k. hitelesítő

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 13.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel: SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Szám: SZ/17-7/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 6. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/17/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 17. napján 8.00 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 27/2011 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2011. október 20-án (csütörtökön) 18 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről 337/2011.(X.20.)

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 30-án megtartott ülésének

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 30-án megtartott ülésének Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 30-án megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 100-110 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. szeptember 02. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám Megnevezése 154/2015.(IX.02.) Napirendi pont

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 18 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. január 26-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 20-i ülésének J E G Y Z

Részletesebben

ÜLÉSI NAPIREND TÁRGYALÁSA. Napirend tárgya:

ÜLÉSI NAPIREND TÁRGYALÁSA. Napirend tárgya: VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ENCS Szám: 138-13/2011/Rk. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület az Encs Városi Művelődési Központ és Könyvtár kistermében 2011. szeptember 14-én 7.00 órai kezdettel tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i együttes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 7-én 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 7-én 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/100/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 7-én 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/105-19/2014. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 11. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-53/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. szeptember 11. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. január 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás Zsolt képviselő

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

137 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 1-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 54/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-én megtartott nyilvános üléséről. 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. december 9-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. december 9-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. december 9-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Kiss Csaba Krai

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

120 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 8-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek döntései Határozat 51/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 4-én 16,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Az

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 5/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kántorjánosi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. április 04.-én, du-án 13. órai kezdettel megtartott rendes ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kántorjánosi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. április 04.-én, du-án 13. órai kezdettel megtartott rendes ülésén. 1 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kántorjánosi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. április 04.-én, du-án 13. órai kezdettel megtartott rendes ülésén. Jelen vannak: Balogh Miklós bizottság elnöke Gáll Elek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő. Jegyzőkönyv Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 7,30 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Jelentés a belső ellenőrzésről Előterjesztő: Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző és Csonka Ágota a JACONDA Bt.

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Jelentés a belső ellenőrzésről Előterjesztő: Dr. Valkó Zsuzsanna jegyző és Csonka Ágota a JACONDA Bt. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat és Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 24-én a Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti kistermében 16 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 6-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Szám: 159/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott nyílt üléséről

Szám: 159/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott nyílt üléséről Szám: 159/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 1/2012. (I. 26.) K 8 2/2012. (I. 26.) D 7 3/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről. 228 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. május 16-án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Elekes Péter,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. december 28-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) M á s o l a t! J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 11-i rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2013. 07. 10. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-27/2013. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. november 5-én 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011. Iktatószám: 1011-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. február 2-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás, Pásztor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. május 28-án 16,00 órakor Apc községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. május 28-án 16,00 órakor Apc községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. május 28-án 16,00 órakor Apc községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Távolmaradását bejelentette: Gellénné Rezsnyák Erika

Részletesebben