HCS típusú, tetőn elhelyezhető, fűtő-hűtő légbefúvók ROOF TOP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HCS típusú, tetőn elhelyezhető, fűtő-hűtő légbefúvók ROOF TOP"

Átírás

1 HCS típusú, tetőn elhelyezhető, fűtő-hűtő légbefúvók ROOF TOP Ezt a berendezést csak az érvényben lévő előírások szerint, megfelelő szellőztetéssel rendelkező helyen szabad fölszerelni. Tanulmányozza az útmutatásokat a felszerelés, ill. a használat előtt. Ezt a tervezési, szerelési és kezelési útmutatót a berendezéssel együtt át kell adni a felhasználónak. Az útmutatót gondosan meg kell őrizni, és a készülék közelében kell tárolni

2 Tartalomjegyzék 1. Fontos megjegyzések - Az elektromos kapcsolótábla figyelmeztető jelzései 3 2. Általános tudnivalók - Termékleírás - Biztonsági és egyéb követelmények - Adattábla Csomagolás - Szállítás - Ellenőrzések az üzembehelyezés előtt A működés leírása A HCS típ. roof top készülékek főbb elemei 9 6. A HCS típ. roof top készülékek mérete és tömege A HCS típ. roof top készülékek főbb elemei a tetőn keresztül történő légbefúvás esetén A HCS típ. roof top-ok méretei és tömege a tetőn keresztül történő légbefúvás esetén A HCS típ. roof top-ok műszaki jellemzői - Légszűrőméretek A roof top-ok és a tartozékaik fölszerelése indítás előtti próbák A fűtőegység vezérlőkártyájának leírása Üzembehelyezés és gázszelep beállítás Hibaelhárítás Karbantartás A fűtőegység vezérlőkártyájának elektromos kapcsolási rajza A HCS típ. roof top-ok bekötési rajzai Rendelhető tartozékok a roof top-okhoz 27 oldal GARANCIA A SOLARONICS Kft. 1 éves garanciát ad az alkatrészekre és a készülékekre, azok leszállításától számítva. A garancia csak gyártási és anyaghibákra vonatkozik abban az esetben, ha betartják az ebben a szerelési-kezelési utasításban megadott ajánlásokat, amelyek a gyártó előírásait képezik, az üzembehelyezést a SOLARONICS Kft-vel vagy az általa megbízott szakszervizzel végeztetik el, majd az ennek megfelelő dokumentumot elküldik a SOLARONICS Kft. részére. A beszerelő, miután meggyőződött arról, hogy a készüléket a jelen műszaki leírás szerint szerelték fel, 1. köteles tájékoztatni a felhasználót, hogy: - a felhasználó nem hajthat végre módosításokat a készülék tervezését és szerelését illetően, azt csak szakember helyezheti át, és a készüléket ezután újra be kell üzemelni. - a biztonsági elemeken, a készülék működését befolyásoló alkatrészeken, ill. az égési higiénián végrehajtott legkisebb módosítás (csere, alkatrész kiszerelése, stb.) automatikusan a CE jelzés és a garancia azonnali visszavonását jelenti! - hogy elengedhetetlen a tisztítási műveletek és a karbantartás előírásszerű elvégeztetése. A meg előző karbantartást legalább évente egy alkalommal szükséges elvégezni és dokumentálni! 2. át kell adja a felhasználónak a készülék alkalmazására vonatkozó előírásokat, a használati utasítással. A SOLARONICS Kft. a gyártó egyetértésével fenntartja magának a jogot ezen gépkönyv kiadására. Kizárólag a készülék leszállításakor átadott gépkönyv érvényes! 2

3 1. FONTOS MEGJEGYZÉSEK Ez a kézikönyv szerves része a fűtőberendezésnek, melynek mindig követnie kell azt. A felhasználónak és más érintetteknek figyelmesen el kell olvasniuk, mielőtt működtetik, vagy kezelik a készüléket. A gyártó és a forgalmazó elutasít minden felelősséget személyekben, állatokban vagy tárgyakban történt sérülés esetén, amelyet: - a készülék helytelen használata, - annak nem rendeltetésszerű használata, - a jelen gépkönyv előírásainak be nem tartása, - az európai, nemzetközi, regionális és területi szabványoknak, törvényeknek, előírásoknak nem megfelelő használat okozott, vagy ha a berendezés fölszerelése, időszakos átvizsgálása, karbantartása vagy javítása nem a gyártó által felhatalmazott és arra képzett szakemberek által történik! FIGYELMEZTETÉS! Tilos a roof-top használata robbanásveszélyes környezetben! A roof-top szerelésének tervezését, a fölszerelését, a beüzemelését, az időszakos ellenőrzését, a karbantartását, valamint a javítását az arra szakképzett munkaerőnek kell elvégeznie! Működési zavarok vagy hibás működés esetén forduljon az illetékes szervizhez. Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, és ne kísérelje meg annak javítását, nehogy balesetet okozzon személyeknek vagy kárt a berendezésen. Járjon el a Hibakeresés fejezetben foglaltaknak megfelelően. FIGYELMEZTETÉS! Mielőtt a megadott műveleteket elvégezné, állítsa a 0 helyzetbe a készülék főkapcsolóját, és szakítsa meg a készülék betáplálását a leválasztókapcsolóval! Időszakosan, a fűtési idény végén az üzemeltetőnek el kell végeztetnie a szakszervizzel a fűtőegység karbantartását (az égőkamra, a hőcserélő és a működő alkatrészek megtisztítása), a hűtőrendszer és tartozékainak karbantartását, a biztonsági elemek próbáját és az égés ellenőrzését. A beszívott levegő belső szűrőjét - a szűrőházból kivéve - rendszeresen tisztítani kell sűrített levegővel vagy mosással (lásd a Karbantartás c. fejezetet). Tisztítsa meg a bevezetőrácsot, ha szükséges. Az elektromos kapcsolótábla jelzőlámpáinak magyarázata TENSION: jelzi, hogy a berendezés feszültség alatt van, INTERV. CUT-OUT VENT.: jelzi, hogy a ventilátormotor hővédelme aktív, BURNER ON: jelzi, hogy az égő működik, STOP BURNER: jelzi, hogy az égő biztonsági állapotban van, INTERV.SECURITY LIMIT: jelzi, hogy a biztonsági termosztát megszakította a gázégő működését, COMPRESSOR: jelzi a hűtőrendszer kompresszorának működését. 3

4 2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Az ebben a leírásban ismertetett roof top berendezés az alábbi célokra használható: a) a készülék ventilátora által szállított, a tetőn vagy az oldalfalon bevezetett levegő melegítésére, hűtésére és szárítására. b) csak szellőztetésre. Az (a) pont szerinti üzemben a fűtéshez a roof top-ot égőkamrával, hőcserélővel, előkeveréses, alacsony NOx kibocsátású égővel (az EEC 90/396 Gáz Irányelvnek megfelelően), a hűtéshez kompresszorokkal, kondenzátorokkal és elpárologtató hőcserélővel látják el. A berendezést csatlakoztatni kell az elektromos és a gázhálózathoz, ill. füstgáz elvezetéshez, ha az szükséges. A (b) pont szerint üzemben elegendő az elektromos hálózatra való csatlakoztatás. Ekkor a roof top nem fűti, és nem hűti a friss levegőt. Tilos a berendezést más célra használni, különösen fűtési üzemmódban, amikor a kifúvott levegő hőmérséklete meghaladhatja a 80 C-ot is a normál működés során. A BERENDEZÉS FELÉPÍTÉSE, BIZTONSÁGI ELEMEK A roof top szerkezete alumínium profilból készített alapkeretből, kétrétegű, ásványgyapottal hőszigetelt szendvicspanel burkolatokból áll. A külső burkolatok előre festett, a belsők jó hőtükröző képességű, horganyzott lemezekből készülnek. A fűtőegységben található az égőkamra és a hőcserélő, a ventilátoregységben a kettős beszívású, szerelt centrifugálventilátor található, villanymotorral, ékszíjhajtással. Az égőkamrát/hőcserélőt magas hőállóságú, rozsdamentes acélból készítik, és azt úgy rögzítik az alapkeretre, hogy a hőtágulás ne befolyásolja az egység hosszú élettartamát. Az ellenőrző vizsgálat, valamint a karbantartás az égőház homloklapján lévő nyíláson át végezhető el. Az égőkamra fölött található a füstgázkivezetés. A hűtőegység a következőket tartalmazza: - SCROLL rendszerű kompresszor a világ vezető gyártóitól, klórmentes, környezetbarát, R407C jelzésű hűtőközeggel, a legszigorúbb nemzetközi szabályoknak megfelelően. - a kondenzátoregység hőcserélőjének anyaga réz/alumínium, melyet alumínium lapátozású axiálventilátorokkal hűtenek, igény esetén fordulatszám szabályozással és nyomásbeállítással. - az elpárologtató egység hőcserélőjének anyaga réz/alumínium. Az eszköz kondenzátumgyűjtőt tartalmaz, amely a működés során keletkezett csapadékot gyűjti össze. - a hűtőkört. A roof top vezérlését elektronikus egység végzi, amely tartalmazza a főkapcsolót, az előírt védelmi és biztonsági funkciókat. Összeköttetést teremt a berendezés és az épület között a CAREL gyártmányú, ARIA típusú elektronikus rendszer segítségével: - a teljesítménykártya továbbítja a különböző kapcsolókhoz a bemenő adatokat, melyek az épületben elhelyezett, mikroprocesszorral egybeépített digitális termosztáttól érkeznek. - a külső hőmérsékletérzékelő optimalizálja a roof top működését a külső hőmérsékletnek megfelelően, és például a FREE COOLING (friss levegővel történő hűtés) funkciót kapcsolja be. 4

5 A központi elektronikus rendszer az alábbi műveleteket végzi el: - a kompresszorokat átkapcsolja a hűtőrendszer második fokozatban történő működéséhez (csak a két kompresszoros típusoknál) - a gázégőt az első vagy a második fokozatba kapcsolja. - működteti a zsalumozgatókat a friss és a visszakeringtetett levegő mennyiségének beállításához (ha van ilyen feladat). MEGJEGYZÉS : a CAREL «ARIA» vezérlés programozásához lásd a roof tophoz szállított CAREL leírást. A roof top kettős hővédelmet - NTC - tartalmaz. A hőcserélőre szerelt NTC termosztát elektronikusan érzékeli a levegő hőmérsékletét. Ha a hőmérséklet túl magas, először a gázégő fog a legkisebb teljesítménnyel működni. Ha a hőmérséklet ennek ellenére tovább emelkedik, az égő kikapcsol (az U11 kijelzőn az E1 jelzés ). Ha a hőcserélő lehűl az üzemi hőmérsékletre, akkor az égő önműködően újraindul. Ha a hőmérséklet elfogadhatatlanul magas értékre emelkedik, akkor a fűtés leáll (az U11 kijelzőn az A2 jelzés ). Csak a HC vezérlőegységen történő kézi kireteszelés után lehet újraindítani a gázégőt. EGYÉB, FONTOS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK Elektromos egységek: az összeszerelt roof top berendezésen elektromos méréseket végeznek, hogy az azok megfelelőségét ellenőrizzék: az elektromos rendszer szemrevételezése, a csatlakozások ellenőrzése, a földelés (testelés) folytonossága, Szigetelésvizsgálat, feszültségmérés. Hűtőkör: a hűtőrendszert a gyártás során feltöltik R407C jelű hűtőközeggel, és minden elemét ellenőrzik a gyárból való kiszállítás előtt. Hőmérséklet: a berendezés használata során megérinthető részeinek a hőmérséklete megfelel az EN1020 szabvány előírásainak. Zaj: a gyártó minden lehetséges szakmai fogást alkalmaz annak érdekében, hogy a berendezés zajszintjét a lehető legkisebbre csökkentse. A db(a) mértékegységben megadott zajértékek a 13. oldalon lévő táblázatban találhatók. 5

6 ADATTÁBLA Mindegyik roof topnak a homloklapjára ragasztják föl az adattábláját. Ez olyan anyagból készül, mely az eltávolítása után már nem használható fel még egyszer, ezért nem szabad leválasztani a berendezésről. Az alábbi ábra mutatja az adattáblát (MINTA). 3. CSOMAGOLÁS - SZÁLLÍTÁS - ELLENŐRZÉSEK 6. kép A roof top-ot fából készült raklapon, a készüléktestet műanyag fóliával borítva szállítják. SZÁLLÍTÁS, FELRAKÁS, LEVÉTEL A roof top szállítását, a szállítójárműre való fölrakását, onnan levételét óvatosan kell elvégezni, hogy elkerüljék a berendezés vagy személyek, állatok, egyéb tárgyak sérülését, károsodását. A fölrakáskor és a levételkor is olyan villástargoncát kell használni, amelynek a teherbírása megfelelő biztonsággal elegendő (a bruttó tömeget lásd a 10. oldalon lévő táblázatban). Az emelés és mozgatás során a készülék tömegközéppontjának középen kell maradnia, hogy a megdőlés veszélyét elkerüljék. A csomagolás eltávolítása után ellenőrizzék a termék épségét. Sérülés esetén lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval vagy képviselőjével. A csomagolás eltávolítása után teljes állapotában látható a berendezés. 6

7 CSOMAGOLÓANYAGOK A csomagolóanyagokat (fa, műanyag fólia, szögek, stb.) gyűjtsék össze, és semmisítsék meg az érvényben lévő törvényeknek, előírásoknak megfelelően. Soha ne hagyja olyan helyen a csomagolóanyagokat, ahol azokat gyermek elérhetik, mivel azok veszélyforrást jelentenek számukra. ELHELYEZÉS A csomagolás eltávolítása után helyezzék el a roof topot a 14. oldalon leírtak szerint. FIGYELMEZTETÉS! Ne fordítsa fel a roof topot, mert az károsíthatja a berendezést! ELLENŐRZÉSEK AZ ÜZEMBEHELYEZÉS ELŐTT A roof top-ot elektromos főkapcsoló szekrénnyel (9. kép) szállítják, melynek ajtaján az alábbiak találhatók: főkapcsoló figyelmeztető és működést jelző lámpák. Belül találhatók: csatlakozó sorkapocs, segédáramköri biztosíték, relé, távműködtető kapcsolók, hőrelé(k), transzformátor, fázisfigyelő a kompresszor hibás bekötésének elkerülésére, központi, elektronikus vezérlőegység (CAREL). Ellenőrizze, hogy: az elektromos vezérlőegységet jól csatlakoztatták-e a háromfázisú elektromos hálózathoz, és a bekötőkábelek keresztmetszete megfelel-e a berendezés és a tartozékai által fölvett áramerősségnek, a ventilátorok forgásiránya azonos legyen a rotoron föltüntetettel (10. kép), a hőrelén beállított áramerősség feleljen meg a 13. oldalon megadott áramerősség értéknek, a beszívó- és a kifúvónyílások előtt semmilyen tárgy ne akadályozza a légáramlást, hogy a berendezés teljesítménye, valamint az élettartama ne csökkenjen, a levegőszűrők tiszták legyenek, hogy azok ne akadályozzák a légáramlást. TOVÁBBI ELLENŐRZÉSEK A FŰTÉS ÜZEMMÓDBAN Ellenőrizze, hogy: az elektromos és a tüzelőanyag csatlakozásokat az érvényes előírások szerint végezték-e, az égőteljesítmény nem haladja meg a megengedett értéket, az égéstermék elvezetést az érvényben lévő előírások szerint végezték, a környezet elegendő friss levegőt biztosít-e az égéshez. 4. A MŰKÖDÉS LEÍRÁSA Fűtés üzemmód. A főkapcsoló szekrényen a főkapcsoló az 1 helyzetbe kell állítani. A CAREL egység fűtés üzemmódban legyen. Amikor a helyiségtermosztát, ill. a mikroprocesszoros vezérlés fűtési igényt jelez, akkor az alábbi folyamat zajlik le: 1. Előszellőztetés: a HC jelű elektronikus kártya visszaigazolja a fűtési parancsot, és az előkeveréses égő ventilátora működésbe lép 30 másodpercre. A kijelzőn (U11) az 1 jelzés látható. 2. Gyújtás: 30 másodperc előszellőztetés után a gyújtóelektróda max. 5 másodpercig szikráztat, a gázmágnesszelep kinyit, és begyújtja a gáz-levegő keveréket. A kijelzőn (U11) a 2 jelzés látható. 3. Égés: a lángérzékelés jele a kijelzőn (U11): b. Az égő működésbe lép (magas v. alacsony fokozatban), melyet a CAREL elektronikus mikroprocesszor vezérel kb. 15 mp. elteltével. A fűtőegység mindig legalább 4 percig működik azért, hogy a füstgázrendszerből az esetlegesen keletkezett kondenzátumot eltávolítsa. 7

8 4. A fűtési parancs megszűnése: ha már nincs fűtési igény, akkor a gázégő kikapcsol; a füstgázventilátor tovább forog kb. 1 percig, a főventilátor kb. 3 percig azért, hogy lehűtse a berendezést. (kijelző: P). Az égő beindulása után a főventilátor is működik. A berendezés kétszer végez indítást, mielőtt lángkimaradás miatt reteszel. Üzem közbeni lángkimaradás esetén újraindítási kísérlet történik. Ha az égő reteszelt, a kijelzőn az A1 felirat látható. A berendezés hővédelme A roof top-ot kettős hővédelemmel látják el. Az NTC termosztátot (LIMIT és biztonsági LIMIT2) a hőcserélőre szerelik. Ez elektronikusan ellenőrzi a kifúvott levegő hőmérsékletét. Ha a hőmérséklet túl magas, akkor első lépésként az égő a legalacsonyabb fűtőteljesítményre kapcsol. Ha a hőmérséklet még mindig emelkedik, akkor az égő kikapcsol, és a kijelzőn az E1 jelzés látható. Miután a hőcserélő lehűl a normál hőmérsékletére, az égő automatikusan működni kezd. Ha a levegő hőmérséklete a megengedett érték fölé emelkedik, a fűtőegység kikapcsol, és a kijelzőn az A2 felirat látható. Csak kézi újraindítás után tud újra működni a hőcserélő. A fűtőberendezés ezután csak kézi kireteszelést követően indítható újra. Ez a művelet a HC jelű elektronikus kártyán végezhető el. Probléma a tápfeszültség megszakításakor Ha a tápfeszültség a gázégő működése közben szakad meg, fennáll a túlmelegedés veszélye. Ezért ilyen esetben az NTC termosztát biztonsági LIMIT állapotba kapcsolja az égőt. Ha a feszültség újra megjelenik, az újraindításhoz meg kell nyomni az újraindító gombot (lásd a 15. oldalon). FIGYELEM! A főkapcsolóval való kikapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy roof top megfelelően lehűlt, különben nem biztosítható a berendezés hosszú élettartama. Kerülje el a berendezés működésének a főkapcsolóval való leállítását, mert ekkor a hő vagy a hideg a roof top belsejében marad, ezzel önmagának okozva az élettartam csökkenést. A leállítást végezze a CAREL vezérléssel. LEÁLLÍTÁS Az égő kikapcsolása után a főventilátor tovább forog 3 percig, hogy lehűtse a berendezést. A készülék teljes leállításához tegye a főkapcsolót a 0 állásba. Hűtés üzemmód A főkapcsolónak a kezelőtáblán 1 helyzetben kell lennie. A CAREL vezérlés hűtési üzemmódban legyen. Ha a helyiségtermosztát hűtési parancsot ad a CAREL vezérlésnek, akkor az elindítja a kompresszort. A helyiségből beszívott levegőt esetleg friss levegővel keverve, szűrve áthalad a hőcserélőn, ahol lehűl, és kicsapódik a páratartalma, mielőtt visszatérne az épületbe. Csak szellőztetés A CAREL rendszer lehetővé teszi a FREE COOLING üzemmódot, amely a külső tér levegőjének befúvását jelenti. 8

9 5. A HCS TÍPUSÚ, KOMPAKT ROOF TOP KÉSZÜLÉKEK FŐBB ELEMEI 2. kép 01. Kondenzátor ventilátor(ok) 08. Levegőkibocsátás 15. Kondenzátor hőcserélő(k) 02. Ventilátormotor ékszíjhajtással 09. Égőkamra / gáz hőcserélő 16. Kompresszorok 03. Központi centrifugálventilátor 10. Központi légszűrő 17. Elektromos főkapcs.szekrény 04. A hőcserélő NTC érzékelője 11. Levegővisszaszívás 18. Alapkeret 05. Égőház 12. Hűtőegység elpárologtató 19. Gázcsatlakozás 06. Füstgázkivezetés 13. Friss levegő belépés 20. Égőház ajtó 07. Égési levegő bevezetés 14. Kondenzátumelvezetés 21. Ventilátor-motor egység 9

10 6. A HCS TÍPUSÚ, ROOF TOP KÉSZÜLÉKEK MÉRETEI ÉS TÖMEGE 3. kép 10

11 7. A HCS TÍPUSÚ, ROOF TOP KÉSZÜLÉKEK FŐBB ELEMEI A TETŐN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ LÉGFORGALOM ESETÉN 4. kép 01. Kondenzátor ventilátor(ok) 08. Levegőkibocsátás 15. Kondenzátor hőcserélő(k) 02. Ventilátormotor ékszíjhajtással 09. Égőkamra / gáz hőcserélő 16. Kompresszorok 03. Központi centrifugálventilátor 10. Központi légszűrő 17. Elektromos főkapcs.szekrény 04. A hőcserélő NTC érzékelője 11. Levegővisszaszívás 18. Alapkeret 05. Égőház 12. Hűtőegység elpárologtató 19. Gázcsatlakozás 06. Füstgázkivezetés 13. Friss levegő belépés 20. Égőház ajtó 07. Égési levegő bevezetés 14. Kondenzátumelvezetés 21. Ventilátor-motor egység 22. Csatlakozó karima a keret légbeszívó nyílásához 24. Légbeszívónyílás 23. Csatlakozó karima a keret kifúvónyílásához 25. Kifúvónyílás 11

12 8. A HCS TÍPUSÚ, ROOF TOP KÉSZÜLÉKEK MÉRETEI ÉS TÖMEGE A TETŐN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ LÉGFORGALOM ESETÉN 5. kép kép

13 9. HCS TÍPUSÚ ROOF TOP-OK - MŰSZAKI ADATOK ROOF TOP Típus HCS HCS HCS HCS HCS HCS Hőterhelés max. kw 32,0 55,0 66,0 98,0 132,0 132,0 Hőterhelés min. kw 20,5 33,0 39,6 60,1 79,2 79,2 Fűtőteljesítmény max. kw 29,2 50,1 60,5 90,0 122,0 122,0 Fűtőteljesítmény min. kw 19,1 30,8 37,0 56,1 74,0 74,0 Hatásfok max. teljesítménynél % 91,7 91,1 91,7 91,7 91,7 91,7 Hatásfok min. teljesítménynél % 93,2 93,3 93,4 93,4 93,4 93,4 Hőmérsékletemelés (fűtési üzemmód)) C 22,8 25, ,1 27,4 24,3 Földgáz G20 Gáznyomás min. mbar 20 Gázkategória Osztály I2H B23, C13, C33 Gázfogyasztás m 3 /h 3,4 5,8 7 10, Gázszelep Offset mbar -0,6-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15 CO 2 (legnagyobb teljesítménynél) % 9 9 8,9 9 8,9 8,9 CO 2 (legalacsonyabb teljesítmény) % (8,5) (8,2) (8,3) (8,3) (8,3) (8,3) Propángáz G31 Minimális gáznyomás mbar 37 Gáz kategóriák Osztály I3P B23P, C13, C33, C53 Gázfogyasztás kg/h 2,5 4,4 5,3 7,8 10,6 10,6 Gázszelep depresszió mbar -0,6-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15 CO 2 (legnagyobb teljesítménynél) % 10,7 10,7 10,5 10,5 10,5 10,5 CO 2 (legalacsonyabb teljesítmény) % (9,9) (10,3) (9,9) (9,9) (9,9) (9,9) Füstgáz hőmérséklet C Teljes hűtőteljesítmény 35 C-nál kw 23, , ,5 99 Teljes hűtőteljesítmény 30 C-nál kw 25,5 35,3 50,8 70,6 88,2 105,9 Érezhető hűtőteljesítmény 35 C-nál kw 16,7 23,1 33,2 46,1 57,7 69,2 Minimális hűtőteljesítmény 35 C-nál kw 23, ,3 49,5 Delta T (max.hűtőteljesítménynél, 35 C) C 18,6 16,6 18,1 18,5 18,7 19,8 Légszállítás m 3 /h 18 C Statikus nyomás Pa A ventilátormotor(ok) teljesítménye db x kw 1 x 0,97 1 x 1,9 1 x 2,29 1 x 3,5 1 x 4,03 1 x 4,68 Kompresszor áramfelvétele (400V 3f) A Zajszint (6 m-re) db(a) 52,4 47,4 55,4 50,5 56,4 58,4 A kondenzátor ventilátormotor(ok) teljesítménye db x kw 1 x 0,53 2 x 0,48 2 x 0,53 4 x 0,48 2 x 0,48 2 x 0,53 Fölvett teljesítmény (fűtési üzemmódban) kw 1,02 1,95 2,34 3,6 4,13 4,78 Feszültség V 400 V; 3f; 50 Hz Gázcsatlakozás " 1/2 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 4 x 0,53 13

14 FIGYELEM! EZ A FEJEZET FONTOS A KIVITELEZŐ SZÁMÁRA! 10. A ROOF TOP ÉS TARTOZÉKAINAK FÖLSZERELÉSE ELHELYEZÉS Figyelem! A roof top-ot tilos fölszerelni robbanásveszélyes, tűzveszélyes vagy korrozív környezetben. Az égőház ajtaját mindig zárva kell tartani, hogy az égő gyújtórendszerébe nem kerülhessen pára, eső vagy csöpögő víz. A roof top elhelyezése Biztonsági és karbantartási okokból a roof top-ot kellő védőtávolságban kell fölállítani falaktól, tárolt anyagoktól, gépektől, stb. A roof top-ot az érvényben lévő szabályoknak, törvényeknek és előírásoknak megfelelően kell elhelyezni és fölszerelni, és ha van ilyen, akkor a szükséges védőtávolságot tartva éghető anyagoktól. Az alábbi legkisebb távolságokat kell betartani a karbantartási, javítási műveletekhez. 7. kép FELSZERELÉS A roof top szerelését csak arra kiképzett szakember végezze! A kivitelezést a kivitelezés helyén érvényben lévő szabványoknak, törvényeknek és előírásoknak megfelelően kell elvégezni, melyeket a kivitelezőnek be kell tartania! 1. Kösse be elektromosan a CAREL digitális vezérlést és a külső érzékelőt. 2. Végezzen el minden szerelési műveletet a szabályozáshoz és a vezérléshez. GÁZCSATLAKOZÁS A csatlakozó gázvezetéket a helyi szabványok, törvények és előírások figyelembevételével kell tervezni és kivitelezni. A gázvezeték átmérőjét a fölszerelendő berendezés gázfogyasztásának, valamint a mérőtől való elhelyezés távolságát figyelem bevéve kell meghatározni. Úgy kell méretezni, hogy a teljes nyomásesés a mérő és a gázkészülék között ne lépje túl a helyi szabványban megengedett értéket. A készülékcsatlakozás előtt építsen be egy gázelzárót és egy gázszűrőt. Földgáznál győződjön meg arról, hogy a mérő átereszti a szükséges gázmennyiséget. Propángáznál kétlépcsős nyomáscsökkentést alkalmazzon: egyet közvetlenül a tartályhoz, 1,5 bar-ra beállítva, a másikat a gázcsőnek az épületbe való belépése előtt kell fölszerelni. 14

15 A GÁZBETÁPLÁLÁS MEGSZAKÍTÁSA ÉS RIASZTÁS A roof top-ot riasztóval és gázbetáplálás megszakítóval látják el gázszivárgás esetére, az érvényben lévő szabványoknak megfelelően. ELEKTROMOS BEKÖTÉS (lásd a bekötési rajzot a oldalon!) Helyezzen el egy leválasztókapcsolót közel a berendezéshez, az annak megfelelő feszültséggel és teljesítménnyel. A leválasztókapcsolón keresztül kösse be a tápkábelt a roof top sorkapcsaiba (3-fázisú). A kábel keresztmetszete feleljen meg az áramfelvételnek (roof top és tartozékok). Tűzvédelmi csappantyú megléte esetén kösse be azt a roof top vezérlésébe. FIGYELEM! A programozó egységet ne kösse be a betáp vezetékbe, hanem a CAREL digitális vezérlésbe, mert az az egész berendezés leállítását okozhatja, amikor a programozóegység beavatkozik. Ekkor fűtés üzemmód esetén a hő a berendezésben maradhat, és a hőcserélő alakváltozását okozhatja. A FÜSTGÁZKIVEZETÉS CSATLAKOZTATÁSA A roof top működhet a saját füstgázkimenetével és égési levegő bemenetével. Amennyiben füstcső alkalmazása szükséges, akkor a füstcsövet a szerelés helyén érvényben lévő szabványoknak és előírásoknak megfelelően kell csatlakoztatni. 8. kép VIZSGÁLATOK A BEINDÍTÁS ELŐTT Ellenőrizze, hogy az égő lángja előírásszerű. Ellenőrizze, hogy a ventilátor forgásiránya azonos a nyíl irányával (a forgórészen) (lásd a 10. képet). Árammérővel ellenőrizze a motorok és a kompresszor áramfelvételét, azoknak a 13. oldalon megadott értékek alatt kell maradniuk. Végezze el az égéspróbát és a kötelezőkötelező vizsgálatokat, rögzítse azokat a törvényes és szakmai előírások szerint. Ellenőrizze a NTC/LIMIT és a biztonsági LIMIT2 termosztátok helyes működését. 9. kép 10. kép 15

16 11. A FŰTŐEGYSÉG HC JELŰ VEZÉRLŐÁRAMKÖRÉNEK LEÍRÁSA A HC egység vezérli a fűtőberendezést, és kapcsolatot tart a helyiségtermosztáttal. A vezérlőkártyába beépített funkciók: kapcsolattartás a helyiségtermosztáttal két vezetéken szikráztatás az égő beindításakor ionizációs lángellenőrzés az égőn a gázszelep vezérlése az előkeveréses égő modulálása a főventilátor modulálása a hőcserélő túlmelegedés elleni védelme LED kijelzők a berendezés állapotáról (fűtési igény: zöld, hiba: vörös) 8 számjegyes kijelző a HC egységen a fűtőegység állapotának kijelzése a fűtőegység újraindítása szerviz üzemmód. J2 J4 J8 J9 J7 Fuse 5AT J15 U11 S1 J12 J6 T2 on S S3 0 1 Argus vision J2 230 V tápfeszültség csatlakozója J4 a gázszelep és főventilátor csatlakozója J6 a helyiségtermosztát, az eszközazonosítás és az állapotjelző LED-ek csatlakozója J7 égő földelés J8 üres J9 előkeverő ventilátor J12 a hőmérsékletérzékelők csatlakozói J15 ionizáció választó F1&F2 olvadóbiztosító 2 5AT U11 állapot kijelző S1 RESET szervizgomb S2 fűtés mikrokapcsoló. Minden kapcsoló OFF (ki) állásban. S3 betáp termosztát: tartsa az 1 helyzetben T2 gyújtótranszformátor, csatlakozás a gyújtóelemhez 11. kép Megjegyzés: a HC nyomtatott áramkört egy Ω alakú lemez rögzíti a kiviteléhez. Mozgassa maga felé, és húzza ki az alaplemezből. 16

17 12. ÜZEMBEHELYEZÉS ÉS GÁZSZELEP BEÁLLÍTÁS Általánosságok A becsomagolásuk előtt minden egyes berendezést alaposan ellenőriznek a biztonság és a helyes működés szempontjából. Beállítják a megfelelő égési hatásfokot. Általában a fűtőberendezést nem szükséges beállítani a szerelés után, csak a helyes működést kell ellenőriznie az illetékes szakszerviznek. El kell végezni a füstgáz összetétel elemzést, és meg kell őrizni azt későbbi hivatkozási adatnak. Csak hitelesített mérőeszközt használjon! A CO 2 értéket be lehet állítani, ha az szükséges, de ezt csak akkor tegye, ha a mért érték nem felel meg. Soha ne állítson meggondolatlanul az állítócsavarokon. Elveszítheti a garanciát, ha a gázszelepet a támogatott füstgázértékek figyelembe vétele nélkül állítja be! Miután fölszerelték a berendezést az ebben az utasításban foglaltak szerint, el lehet indítani azt. Kapcsolja rá a tápfeszültséget a készülékre a leválasztókapcsolóval, és nyissa ki az égőház ajtaját, hogy megfigyelhesse az első indítást, és hogy tapasztalatot szerezzen a fűtőkészülék működéséről. Ha a gázvezetéket nem légtelenítették ki rendesen, a készülék még két újraindítást végez, mielőtt reteszel. Ez esetben kézi kireteszelés szükséges. Ne felejtse el kioktatni a végfelhasználót a berendezés biztonságos üzemeltetéséről (gáz jelenléte, a kézi gázelzáró helyzete), a berendezés működéséről (reteszelés és kireteszelés), valamint a kötelező karbantartásról. Ezt a kezelési útmutatót át kell adni a végfelhasználónak. Kézi indítás az S1 szervizgomb használatával Nyomja a szervizgombot 10 másodpercig, és a készülék elindítja a gyújtóciklust (30 mp előszellőztetés, gyújtás, 15 mp lángstabilizáció, égőműködés). Az égő a legkisebb teljesítménnyel működik. Kijelző: L/b. Ha ismét megnyomja a szervizgombot, akkor az égő a legnagyobb teljesítménnyel működik. Kijelző: H/b. Harmadszor megnyomva a szervizgombot a készülék normál üzemmódba kerül (fűt, ha a vezérlőrendszerből fűtési parancs érkezik). Automatikus indítás a helyiségtermosztáttal összekötött CAREL típusú vezérlőegységgel Lásd a CAREL leírását! A kireteszelés szimulációja Zárja el a gázbetáplálást a kézi elzáróval. A fűtőkészülék kireteszel a következő indításnál. A kijelzőn az A 1 felirat látszik. A vörös színű LED is világít. Ellenőrizze, és figyelje, hogy a fűtőberendezés simán indul. Ellenőrizze az S1 gomb működését is (a gázszelep megnyitásával), és figyelje a fűtőberendezés sima indulását. 0 készenlét készenlét 1 2 b P F L/1/2/ H/1/2/ előszellőztetés gyújtás égés utószellőztetés nyári légbefúvás Szerviz üzemmód Kis teljesítmény Szerviz üzemmód Nagy teljesítmény Rendszerellenőrzés, majd 30 mp előszellőztetést végez a gázégő ventilátora A gyújtóelektróda 5 mp-ig szikráztat, majd kinyit a mágnesszelep. 5 mp múlva a lángnak meg kell jelennie. 15 mp lángstabilizációs idő után a berendezés a kívánt teljesítménnyel üzemel. A készülék legalább 4 percig fűteni fog. A berendezés lehűti a hőcserélőt (~3 perc), majd az előkeverő ventilátora 1 percig szellőztet. A főventilátor nyári szellőztetés üzemmódban működik A berendezés szerviz üzemmódban működik. Fűtés esetén a legkisebb teljesítménnyel üzemel. A berendezés szerviz üzemmódban működik. Fűtés esetén a legnagyobb teljesítménnyel üzemel. 17

18 A gázszelep beállítása Elvileg nem kell beállítani a gázszelepet az üzembehelyezéskor. Ha ez mégis szükséges (pl. új gázszelep beépítésekor), akkor ezt csak arra képzett szakemberek végezheti. Csak hitelesített műszert használjon! A gondatlan beállítás túlmelegedést és/vagy túl magas COkibocsátást okozhat. P in Két csavar áll rendelkezésre a szabályozáshoz: a depresszió- és a keverési arány szabályozó. P offset P out Offset adj. Működtesse a fűtőberendezést nagy teljesítménnyel úgy, hogy 10 másodpercig nyomva tartja a szervizgombot, majd újra nyomja meg röviden. A kijelzőn a H/b jelzés látszik. Ratio adj. 12. kép Ha az égő nem gyújt be a szikráztatáskor, akkor szükség esetén lehetőség van arra, hogy a hüvelyk- és a mutatóujjával eltakarja a gázszelep színes levegőbeszívó gyűrűit a gyújtás közben. Ekkor a gáz-levegő keverék gazdagabb lesz, és könnyebb a gyújtás. Tegye szabaddá a P offset nyílást, és a mérőcsonkhoz csatlakoztasson egy hitelesített mérőműszert. Ha a berendezés működik, akkor olvassa le a depresszió értékét, és hasonlítsa össze azt a műszaki adatoknál megadottal (lásd 13. o.). A depresszió értékét módosíthatja az Offset beállítócsavarral. Amikor a beállítás helyes, tegye vissza a P offset nyílás fedelét. Ellenőrizze a CO2-szintet az égő magas teljesítményénél. Ha a CO2 érték túl magas, akkor hajtsa befelé a keverék összetételét szabályozó csavart, ezzel csökkentve a gáz mennyiségét. Ha a CO2 érték túl alacsony, akkor csavarja kifelé a szabályozócsavart, hogy növelje a gázmennyiséget. Soha ne felejtse el ellenőrizni az égő COkibocsátását, melynek mindig 100 ppm alatt kell maradnia. Mindig ellenőrizze a CO2 szintet (szükség esetén állítsa be), és azután ellenőrizze a CO értéket. A nagy teljesítményen történő beállítás után az ellenőrzést el kell végezni az alacsony fokozaton is (használja a szervizgombot). A 13. oldalon lévő műszaki adatoknál találhatók meg a megengedhető CO2 értékek. 12. HIBAELHÁRÍTÁS (FŰTÉS ÜZEMMÓD) Általában Ha kizárható, hogy a hiba külső körülményből származik (pl. nem a gázhiány vagy nem a tápfeszültség hiánya), akkor vegye figyelembe az alábbiakat. Ne felejtse el a berendezés késleltetett válaszidőit, a jelzőlámpák jelzéseit és a vezérlés kijelzőjén megjelenő kódokat. A hibafeltárás egyszerűsítése érdekében először a biztosítékokat, valamint a csatlakozódugóknál való érintkezést ellenőrizze. Fűtési igénynél a fűtőkészüléken a zöld színű LED-nek világítania kell. Lánghiba esetén a vörös színű LED-nek kell világítania. Ha ez világít, akkor újraindítást (RESET) kell végezni. Először a szervizgombbal indítsa el a készülék működését, és később próbálja meg ugyanazt a CAREL helyiségtermosztáttal. SOLARONICS Central Europe Kereskedelmi Kft Budapest, Építész u

19 Megszüntethető retesz Kézi újraindítással oldható ki A/0 A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 A/8 Belső hiba Nincs láng Túlmelegedett a hőcserélő Érzékelőhiba Túl sok lánghiba Belső hibajel Biztonsági relék Láng A belső vezérlőegység hibás A láng 5 mp-en belül meggyullad, majd kialszik: 1. eset Nincs láng: 2. eset A fűtőkészülék leáll, mert a hőcserélő túlhevült: 3. eset A hőcserélő hőmérsékletérzékelője hibát jelez: 4. eset Túl sok lánghiba az ionizáció során: 1., 5. eset A belső vezérlőegység hibás A 2. hőmérsékletkorlátozó (opció) bekapcsol: 3., 10. eset Lángérzékelés, amikor nem lenne szabad lángnak lennie Az égő ventilátora Az égő ventilátora nem működik: 6. eset Az égő ventilátora működik: 7. eset Nem megszüntethető retesz Csak akkor oldható ki, ha a hiba okát megszüntették E/0 E/1 E/2 E/3 E/9 Belső hiba 1. biztonsági hőmérséklet Azonosító ellenállás Azonosító ellenállás Újraindítási hiba A belső vezérlőegység hibás A túlhevült hőcserélő miatt leáll a fűtőberendezés. Ha lehűlt, akkor újraindul: 3. eset A készülék nem ismerhető fel: 8. eset A készülék nem ismerhető fel: 8. eset Túl sok újraindítás: 9. eset 1. eset: a láng megjelenik 5 mp-en belül, majd kialszik. A láng nem észlelhető. Ellenőrizze a gyújtókábelt és a gyújtóelektródát. Nem megfelelő a készülék földelése. A belső vezérlőegység hibás. 2. eset: Alacsony a gáznyomás. A gáz-levegő keverék szegény, állítsa be a gázszelepet. A gázszelep nem nyit ki. A gyújtás közben ellenőrizze a 230V feszültség meglétét a gázszelepen. Ellenőrizze, van-e szikráztatás; cseréljen gyújtókábelt, elektródát. 3. eset: túlhevült a hőcserélő. Ellenőrizze, hogy a főventilátor elegendő levegőt szállít-e. Ellenőrizze a gázszelep beállítását; lehet, hogy a fűtőkészülék túlterhelt. 19

20 4. eset: a hőcserélőn lévő hőérzékelő hibás. A hőérzékelő belül két érzékelőt tartalmaz. Mérje meg mindkét érzékelő ellenállását, melynek 20kOhmnak kell lennie 25 C-on, ill. 25kOhm-nak 20 C-on. Ha a mért érték jelentősen eltér a megadottól, akkor cserélje ki az érzékelőt. Forgassa el az érzékelőt 1/4 fordulattal. Így annak az érintkezési pontja máshol találkozik a burkolatával. 5. eset: túl sok lánghiba az égés közben. A gázszelep beállítása nem megfelelő. Állítsa be a gázszelepet. Valami akadályozza a füstgázkibocsátást. 6. eset: az előkeverő nem működik. A keverőventilátort valami fékezi, vagy hibás a bekötése. A keverőventilátor meghibásodott. 7. eset: a keverőventilátor működik, de nem a megfelelő fordulatszámmal. Ellenőrizze, hogy könnyedén forog-e a ventilátor. Ellenőrizze a bekötést. 8. eset: kiválasztóellenállás hiba. Ellenőrizze a készülékazonosító elemet, ha szükséges, cserélje ki. 9. eset: újraindítógomb hiba. Túl gyakran nyomták meg az újraindítógombot rövid időn belül. A hibajel eltűnik némi idő, vagy a berendezés áramtalanítása után. 10. eset: 2. STB (opció) bekapcsolt. A 2 főventilátorral szállított fűtőberendezéseknek van egy második hőmérsékletkorlátozója. Ez lépett működésbe. Ellenőrizze azt a ventilátort, ahol ez az érzékelő található. Ellenőrizze a bekötést. A fűtőberendezés működik, de más hibákat jelez: a. A berendezés fűtőteljesítménye nem kielégítő, ha az égési levegő vagy a füstcsőrendszerben túl nagy az ellenállás. Ebben az esetben az előkeverő ventilátora teljes sebességgel forog, azonban túl kevés levegőt - ennek következtében - túl kevés gázt szállít. A füstcsőrendszerben a nyomás nem lehet 30 Pa-nál magasabb. b. A főventilátor (4) nem indul. Próbálja meg közvetlenül a hálózati feszültségről elindítani. Az NTC érzékelő ellenállása 20 C-on 25 kohm. 20

21 14. KARBANTARTÁS Karbantartás A roof top-ot a szakszerviznek rendszeresen, évente legalább egyszer karban kell tartania! Ez különösen fontos nehéz üzemelési körülmények (por, nedvesség, gyakori ki-bekapcsolás) esetén! TEENDŐK Általános átvizsgálás Át kell tekinteni a szerelés általános körülményeit. Fűtés üzemmódban ellenőrizze a fűtőkészüléket, a gázvezetéket, a CAREL digitális vezérlést, a kábelezést, hűtés üzemmódban a hűtőegységet. A roof top átvizsgálása Mielőtt elkezdené a vizsgálatot, áramtalanítsa berendezést a leválasztókapcsolóval, és zárja el a gázelzárót. Vegye ki az égőt a csatlakozó karimával és az előkeverő ventilátorral együtt. Ehhez hajtsa ki a 6 db rögzítőcsavart, továbbá vegye le a gyújtó- és a ventilátorvezetékeket. Ellenőrizze a hőcserélő belsejét szennyeződés és/vagy sérülés szempontjából. Vizsgálja meg az égőt, és tisztítsa meg a gyújtóelektródát, ha szükséges. Vigyázzon! Ne okozzon alakváltozást az elektródán! Ellenőrizze a füstgáz- és az égési levegő járatokat. Tisztítsa meg porszívóval a készülék belsejét. A készülék külső részén lévő szennyeződéseket törölje le lágy kefével. Ne használjon acél drótkefét! Tisztítsa meg az elpárologtató és a kondenzátor hőcserélőket. Tegye vissza az égőt, új tömítéssel. Ezek után ellenőrizze az égő hatásfokát, és állítsa be, ha szükséges. Ellenőrizze, hogy helyesen működik-e a berendezés. A tömítések azbesztmentesek az Európai szabványnak megfelelően. Ha a füstcsőrendszerben nedvesség található, az azt jelenti, hogy a füstgáz kondenzál. Hárítsa el a kondenzációt. SZŰRŐTISZTÍTÁS A LEVEGŐBEVEZETÉSNÉL A szennyezett, eltömődött szűrő csökkenti a légszállítást, ezért megnő a készülékből kilépő levegő hőmérséklete, ugyanakkor romlik a hőcsere és a hatásfok. Ezért nagyon fontos, hogy a szűrőt tisztítsák meg naponta legalább egyszer. A tisztítást az alábbiak szerint végezzék: vegye ki a szűrőt a kamrából, rázza le róla a port, fújja át ellenáramú sűrített levegővel, rendszeresen végezzen alaposabb tisztítást, langyos oldószeres vízzel, szárítsa meg a szűrőt, és tegye vissza a helyére. FIGYELEM! Három mosás után cserélje ki a szűrőt egy újra. 21

22 A KARBANTARTÁS VENTILÁTOREGYSÉG Rendszeresen, de legalább évente egyszer ellenőriztesse a szakszervizzel a használati idény előtt:, a ventilátor forgásirányát (lásd a nyilat a ventilátoron kép), a szíjfeszességet: két oldalról benyomva a behajlás max. 2-3 cm lehet összesen (lásd a 14. képet), a beállításhoz csavarja befelé vagy kifelé a motorcsúszka (18) csavarját, a motor(ok) áramfelvételét, amely nem lépheti túl a 13. oldalon megadott értéket, az NTC érzékelő helyes működését (lásd a 20. oldalon), a gázcső tömítettségét. ÉGÉSTERMÉK ELEMZÉS Ha az előírások mást nem követelnek, akkor évente legalább egyszer el kell végezni az égéselemzést. Rögzítse ennek az eredményét a helyi előírások szerint. MEGJEGYZÉS: a helyi előírások szerint tartsa nyilván a ki- és a beszerelt elemeket. A KARBANTARTÁS GYAKORISÁGA LEGKISEBB IDŐKÖZ legalább naponta egyszer Legalább egyszer a használati idény előtt: RENDSZERES KARBANTARTÁS - A levegőszűrők tisztítása - a hőcserélő tisztítása és általános ellenőrzése, - a ventilátoregység tisztítása és általános ellenőrzése, - az elektromos és a biztonsági elemek működésének próbája, ellenőrzése, - égéstermék elemzés. 14. kép 13. kép 15. kép 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 RENDELHETŐ TARTOZÉKOK A ROOF TOP-OKHOZ Az alapkivitelű berendezéshez megrendelhető tartozékok: - free cooling (100% friss levegő fölmelegítése és befúvása): 2 db zsalu+zsalumozgatás + kültéri termosztát. A zsalumozgatást a gyártóműben bekötik a vezérlésbe, azonban a termosztátot a kivitelezőnek kell bekötnie a telepítéskor. - fagymentesítés: -10 o C alatti külső hőmérsékletnél ajánlott, friss levegős modelleknél. 1,6 kw vagy 3 kw-os fűtőtest, valamint a légbeszívó kamrában elhelyezett termosztát gyárilag bekötve. - szűrőeltömődés jelző: nyomáskülönbség érzékelése szűrő két oldalán, a gyárban bekötik. - lágyindítás: zsalumozgatás - textil légcsatorna alkalmazásakor fokozatosan nyitja a zsalut. - teljesítményszabályozó: a hűtőteljesítményt szabályozza azoknál a berendezéseknél, amelyekben két kompresszor van. - esővédő burkolat: friss levegős készülékekhez. - füstérzékelő: a visszaszívó ágba építik be, leállítja a roof top-ot, ha a helyiségben füst van. - CO 2 -érzékelő: a beszívott levegő ágban, friss levegő zsaluval együtt kell alkalmazni. - légnedvesség érzékelő: hűtésnél alkalmazzuk, free cooling-ra való átkapcsoláshoz. - keret a függőleges irányú, a roof top alatti légcsatlakozáshoz. 27

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

SOLARTUBE TL 23 36 45

SOLARTUBE TL 23 36 45 SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŰTŐKÉSZÜLÉK TL 23 36 45 MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2013.10.14. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3. oldal MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 4. oldal - FŰTÉSI

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV

PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV * Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 503 / 0095(5)-285(5) MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) * A tanúsítás a cég minőségirányítási rendszerére

Részletesebben

DR típusú Légrétegződést gátló ventilátorok

DR típusú Légrétegződést gátló ventilátorok DR típusú Légrétegződést gátló ventilátorok SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 2015.08.26. SOLARONICS Central Europe Kft. 1116 Budapest, Építész u. 8-12. Tel.: 203-1125 Szerviz: (20) 495-7050, E-mail : szerviz@solaronics.hu

Részletesebben

ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK

ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK Comfort és Basic változatok SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 2013.09.02. TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 1. TULAJDONSÁGOK... 4 1.1 A ColdAIR típusú, evaporatív hűtőberendezés...

Részletesebben

VIESMANN. Szervizre vonatkozó utasítás VITOLIGNO 100-S. a szakember részére

VIESMANN. Szervizre vonatkozó utasítás VITOLIGNO 100-S. a szakember részére Szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitoligno 100-S Típus: VL1A Faelgázosító kazán max. 50 cm hosszúságú hasábfa elégetésére VITOLIGNO 100-S 12/2008 Kérjük, őrizze meg! Biztonságtechnikai

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

HG és HGV AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK

HG és HGV AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK HG és HGV típusú AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK GÉPKÖNYVE Tüzeléstechnikai Kft. Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 503 / 0095(3)-285(3) MSZ EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000) 1103 Budapest, Szlávy u. 22-30. Levélcím: 1475

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN KEZELÉSI KÉZIKÖNYV KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy később is elolvashassa FUJITSU GENERAL LIMITED FJ_OM_AUYA_36-45LATN_9378015012_hu TARTALOM BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Eredeti használati utasítás FÚRÓÉLEZŐ KÖSZÖRŰ Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland 1 3 2 6 1 8 2 9 3 7 5 4 4 5 6 7 Bevezetés Annak érdekében,

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 www.bonair.hu

Részletesebben

DEM 28 TLX Turbo elektromos csavarozógép kezelési utasítás

DEM 28 TLX Turbo elektromos csavarozógép kezelési utasítás DEM 28 TLX Turbo elektromos csavarozógép kezelési utasítás A csavarozógép a lágy és kemény csavarozási kötésekre különbözőképp reagál. Az érvényes a lágy és kemény csavarozásra egymás között is, mivel

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER ASD-xxAIN CSATORNÁS EGYSÉGEK 1 Tartalomjegyzék 1 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 3 2 AZ EGYSÉG FŐ RÉSZEI... 4 3 BESZERELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE... 5 3.1 Alaptartozékok... 5 3.2 A

Részletesebben

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor H A készülék kezelése 1 ábra A szellőző nyílásokat nem szabad elfedni (6+12A) 2 ábra Csatlakozás a 230V-os dugaszoló aljzathoz 3 (4) ábra Csatlakozás a kiszerelt 12V savas ólomakkumulátorhoz 4. ábra Tápáramellátás

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000668852 B www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági előírások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08 minicool DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat Használati utasítás HU 207.5368.08 Mielőtt a hűtőkészüléket üzembe helyezi, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 info@bonair-bg.hu

Részletesebben

WAC 2200. Klímaszervizelő készülék. Az eredeti használati utasítás fordítása. 2188-HU-V20151118-(ed.4 ver.035)

WAC 2200. Klímaszervizelő készülék. Az eredeti használati utasítás fordítása. 2188-HU-V20151118-(ed.4 ver.035) WAC 2200 Klímaszervizelő készülék 2188-HU-V20151118-(ed.4 ver.035) Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1 Bevezetés... 1 Üzemeltetés... 1 Utasítás... 1 A HASZNÁLATI UTASÍTÁS MEGŐRZÉSE... 1

Részletesebben

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó Kezelési útmutató - Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Az Ön biztonsága

Részletesebben

RT típusú elektromos hőlégfúvók

RT típusú elektromos hőlégfúvók RT típusú elektromos hőlégfúvók SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 2013.09.02. SOLARONICS Central Europe Kft. 1116 Budapest, Építész u. 8-12. Tel.: 203-112, Fax: 206-2719, Szerviz Tel.: (20) 49-700, E-mail:

Részletesebben

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Gratulálunk a levegıtisztító megvásárlásához. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy megismerje a készülék megfelelı

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TSR-50 A készülék üvegházhatású gázt tartalmaz: R-600a/12g, GWP: 3, 0,036kg CO2 kifejezve. Hermetikusan zárt. Kedves Vásárló! Kérjük olvassa el figyelmesen a használati

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

WST SK 300/400/500-1 solar

WST SK 300/400/500-1 solar 6 720 610 242-00.3O Indirekt fűtésű melegvíztároló WST SK 300/400/500-1 solar Telepítési és karbantartási útmutató szakember számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági útmutató és a szimbólumok

Részletesebben

LUXO kapunyitó automaták

LUXO kapunyitó automaták LUXO kapunyitó automaták Szerelési és karbantartási útmutató Verzió: 04/2010 Rev 2009-11-11 alapján Dátum: 2010 január Fordította: Dvorák László - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Részletesebben

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk.

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. HU Fagyasztópult Kedves Vásárló! Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. A fagyasztópult háztartási használatra készült. A fagyasztópult

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188 110.138 V1/0111 H 1. Általános információ 184 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 184 1.2 A szimbólumok 184 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 185 1.4 Szerzői jog védelme 185 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

Szerelési- és szerviz utasítás

Szerelési- és szerviz utasítás 6303 5716 2002/11 HU Szakemberek számára Szerelési- és szerviz utasítás RC20 beltéri szabályozó egység Az üzembe helyezés és a szerviz munkálatok előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó A készülék megfelel

Részletesebben

Tervezési, szerelési és használati útmutató. Klímakonvektorok (fan-coil)

Tervezési, szerelési és használati útmutató. Klímakonvektorok (fan-coil) Tervezési, szerelési és használati útmutató SV Klímakonvektorok (fan-coil) Burkolat nélküli - burkolattal ellátott - légcsatornázható kivitel 2012.12.20. SOLARONICS Central Europe Kereskedelmi Kft. 1116

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató. Üveg tolótetős fagyasztó láda

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató. Üveg tolótetős fagyasztó láda . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató Üveg tolótetős fagyasztó láda Mielőtt a készüléket üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el jelen használati útmutatót. Olvassa el,

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet használni. A jármű össztömege

Részletesebben

TIREE FAN COIL TERMOSZTÁT T6580

TIREE FAN COIL TERMOSZTÁT T6580 TIREE FAN COIL TERMOSZTÁT T6580 TERMÉK LEÍRÁS LEÍRÁS Kellemes és modern megjelenésével a TIREE ideális lakókörnyezeti alkalmazásokhoz, különösen irodákban és szállodákban. Minden változatban a szabályozás

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FALI BEÉPÍTETT TÁROLÓS KAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK

ÚTMUTATÓ A FALI BEÉPÍTETT TÁROLÓS KAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK ÚTMUTATÓ A FALI BEÉPÍTETT TÁROLÓS KAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ RMA 24 E TIPUSJELŰ GÁZKAZÁNOK B TÍPUS NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK RMAS 20 E RMAS 24 E RMAS

Részletesebben

Szerelési útmutató. Wavin Tempower CW-90 LAKOSSÁGI, KERESKEDELMI ÉS IPARI ALKALMAZÁSOK

Szerelési útmutató. Wavin Tempower CW-90 LAKOSSÁGI, KERESKEDELMI ÉS IPARI ALKALMAZÁSOK Wavin Tempower CW-90 Szerelési útmutató LAKOSSÁGI, KERESKEDELMI ÉS IPARI ALKALMAZÁSOK Üzembe helyezési útmutató CW-90 2007. június, 1.4 verzió. Tartalomjegyzék 1. Az útmutatóról 3 1.1. Címzettek 3 1.2.

Részletesebben

Működési elv (1. ábra) A főzőberendezések többségére jellemző elektromágneses tulajdonságokon alapul.

Működési elv (1. ábra) A főzőberendezések többségére jellemző elektromágneses tulajdonságokon alapul. E D F GB I NL P DK SF S GR RU PL H CN NO EZ A TERMÉK HÁZTARTÁSI HASZNÁLTRA KÉSZÜLT. A SZABÁLYTALAN BESZERELÉSBŐL ILLETVE NEM RENDELTETÉSSZERŰ VAGY HELYTELEN HASZNÁLATBÓL EREDŐ ESETLEGES SZEMÉLYI VAGY ANYAGI

Részletesebben

Használati utasítás SW ponthegesztő berendezésekhez

Használati utasítás SW ponthegesztő berendezésekhez 1 Használati utasítás SW ponthegesztő berendezésekhez Gyártó: DECA SA San Marino Forgalmazó: Hód-Welding Kft 6800 Hódmezővásárhely Könyves u. 29 Tel: +36 62 534 830 Használati utasítás SW ponthegesztő

Részletesebben

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. termékelnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva. Az útmutatóban található cégnevek és Conrad Szaküzlet 1067

Részletesebben

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 SPECIFIKUSAN A BOZÓTIRTÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 6 AZ ÜZEMANYAG BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRE

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám):

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.09.21. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó

Részletesebben

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZS 2000-E 3 4 FZS 2000-E 5 Tartalom 37 HU Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk elektromos szegélynyírójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba venné, kérjük,

Részletesebben

Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz

Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz 1 Kedves Vásárló! Ön egy Celsius Faelgázosító kazán fa tüzelésére alkalmas, melegvíz üzemő kazán tulajdonosa lett. Meggyızıdésünk, hogy jól választott,

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

Elektromos gőz sterilizáló

Elektromos gőz sterilizáló Tartalom Bevezetés.... 2 Biztonsági utasítások és figyelmeztetések.... 3 Leírás.... 6 Előkészítés sterilizáláshoz.... 7 Használat.... 7 A készülék tisztítása és a vízkő eltávolítása.... 8 Műszaki specifikáció....

Részletesebben

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő HU DE Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS beépíthető sütő HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy az általunk gyártott terméket választotta. Bízunk benne, hogy ez a háztartási készülék hosszú

Részletesebben

2 Bevezetés. Bevezetés

2 Bevezetés. Bevezetés Opel Movano 07/2011 Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 19 Ülések, biztonsági rendszerek... 35 Tárolás... 58 Műszerek és kezelőszervek... 66 Világítás... 85 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

JÉGKOCKA KÉSZÍT GÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JÉGKOCKA KÉSZÍT GÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JÉGKOCKA KÉSZÍT GÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy a ZB típusú automata jégkocka készít berendezésünket választotta! A jégkészít helyes m ködtetése érdekében használat el tt alaposan olvassa el ezt

Részletesebben

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai 2-step cooling (2 lépéses hűtés) A 2 lépéses hűtés funkció gyorsan lehűti a helyiséget a kívánt

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

GÉPKÖNYV Tervezési segédlet

GÉPKÖNYV Tervezési segédlet GÉPKÖNYV Tervezési segédlet Használati, kezelési leírás Remeha Gas 460 Alacsony hômérsékletû, atmoszférikus gáztüzelésû, öntöttvas-tagos melegvizes kazáncsalád. Teljesítménytartomány: 140 kw - 380 kw Remeha

Részletesebben

SGB-45-GG /GR/ SGB-60-GG /GR/ SGB-80-GG /GR/ SGB-120-GG /GR/

SGB-45-GG /GR/ SGB-60-GG /GR/ SGB-80-GG /GR/ SGB-120-GG /GR/ SGB-45-GG /GR/ SGB-60-GG /GR/ SGB-80-GG /GR/ SGB-120-GG /GR/ AUTOMATIKUS MONOBLOKK GÁZ- ÉS OLAJ ALTERNATÍV ÉGŐ GÉPKÖNYV Tüzeléstechnikai Kft. Nyilvántartási szám: 503 / 0095(2) MSZ EN ISO 9001:2001 (ISO

Részletesebben

Kezelési- és szerelési útmutató. Semiatek Condens 24 Semiatek Condens 28

Kezelési- és szerelési útmutató. Semiatek Condens 24 Semiatek Condens 28 Kezelési- és szerelési útmutató Semiatek Condens 24 Semiatek Condens 28 HU 1 Olvassa el!...5 2 Az Ön készülékének bemutatása...5 3 Termék dokumentumai...5 4 Biztonság...6 4.1 Mit kell tennie, ha gázszagot

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000419785 H www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági el írások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel 1 KIT BOB5 ECO2 vezérléssel Használati és üzembe helyezési utasítás Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB50 típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék

Részletesebben

Használati útmutató X9-s Iperespresso kávégéphez

Használati útmutató X9-s Iperespresso kávégéphez Használati útmutató X9-s Iperespresso kávégéphez Általános működtetési szabályok Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és a garanciára vonatkozó hivatkozásokat. A kávégépet csak földelt konnektorba

Részletesebben

CONDENS HPC-W 85 CONDENS HPC-W 100

CONDENS HPC-W 85 CONDENS HPC-W 100 CONDENS HPC-W 85 CONDENS HPC-W 100 hu ro Kondenzációs fali gázkazánok Felhasználói és szerelői kézikönyv Centrale termice murale cu condensare, pe gaz Manual de instrucţiuni destinat utilizatorului şi

Részletesebben

GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás

GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás Változat: 05/2006 Felülvizsgálva: 2006. július 27 Fordította: Dvorák László - 2 - - 3

Részletesebben

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el:

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el: Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük, tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. 3540Z906U - Rev. 00-07/2014 U - ASZNÁATI, SZRÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS U 1. ÁTAÁNOS FIGYMZTTÉSK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket.

Részletesebben

Többfunkciós cumisüveg melegítő

Többfunkciós cumisüveg melegítő Többfunkciós cumisüveg melegítő HU Tartalom Bevezetés.... 2 Biztonsági utasítások és figyelmeztetések.... 3 Leírás.... 7 Használat.... 8 A készülék tisztítása és a vízkő eltávolítása.... 10 Műszaki adatok...

Részletesebben

DREHMO Standard hajtások gépkönyve

DREHMO Standard hajtások gépkönyve DREHMO Standard hajtások gépkönyve Az üzemeltetési leírás vezérlő és szabályozó hajtóművekre érvényes Többfordulatú és lineáris hajtóművek szerelési utasítása, üzemeltetési leírása, szerviz leírása MEGJEGYZÉS

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő (A képen a DX-28.88K modell látható.) FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! 1 TARTALOM 1 BIZTONSÁGI

Részletesebben

Tojásfőző Használati útmutató

Tojásfőző Használati útmutató Tojásfőző Használati útmutató HU A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban

Részletesebben

2014 Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva M

2014 Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva M Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva - 2014 - Black plate (1,1) 2014 Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva M Röviden....................... 1-1 Kezdeti vezetési információk... 1-1 Kulcsok.......................

Részletesebben

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 2.1 Munkakörnyezet... 2 2.2 Elektromos biztonság... 2 2.3 Személyi biztonság... 3 2.4 Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata.... 3

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

6304 3562 2005/06 HU A

6304 3562 2005/06 HU A 6304 3562 2005/06 HU A kezelő részére Kezelési utasítás Logano plus GB312 kondenzációs gázkazán A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Az Ön biztonsága érdekében....................................

Részletesebben

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 65 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 65 Kezelőlap... 65 Professzionális vasaló... 65 Háztartási vasaló... 65 ELŐKÉSZÍTÉS

Részletesebben

New Compact Kompresszoros inhalátor

New Compact Kompresszoros inhalátor HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ New Compact Kompresszoros inhalátor GKA Medical 1 A. ábra 2 B. ábra E. ábra C. ábra F. ábra D. ábra G. ábra 3 A New Compact részei 1. Kompresszoregység 2. Főkapcsoló 3. Hálózati kábel

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM 1. MŰKÖDTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK... 2 1.1. Biztonsági óvintézkedések... 2 1.2. Az alkatrészek neve... 3 2. MŰKÖDTETÉS...

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

SR 35 B45, SR 38 B45, SR 40 R45, SR 50 H60

SR 35 B45, SR 38 B45, SR 40 R45, SR 50 H60 OLEO-MAC SR 35 B45, SR 38 B45, SR 40 R45, SR 50 H60 fűszellőztető használati útmutató HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELŐSZÓ Tisztelt Hölgyem/Uram, Szeretnénk megköszönni Önnek, hogy megvásárolta cégünk fűszellőztető

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS

ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS A FÉG KONVEKTOR ZRT. által gyártott HS 80K; HS 120K és HS 150K (kéményes) és HS 80KN; HS 120KN és HS 150KN (kémény nélküli) gázüzem, tárolós rendszer vízmelegít khöz.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TERMÉKLEÍRÁS 3 AZ ÁRAMFORRÁS ÜZEMBE HELYEZÉSE 3-4 TIG HEGESZTÉS 4 KARBANTARTÁS 4 JÓ TANÁCSOK 4 BIZTONSÁG 5 HIBAJELENSÉGEK TÁBLÁZATA 6

TARTALOMJEGYZÉK TERMÉKLEÍRÁS 3 AZ ÁRAMFORRÁS ÜZEMBE HELYEZÉSE 3-4 TIG HEGESZTÉS 4 KARBANTARTÁS 4 JÓ TANÁCSOK 4 BIZTONSÁG 5 HIBAJELENSÉGEK TÁBLÁZATA 6 1 2 TARTALOMJEGYZÉK TERMÉKLEÍRÁS 3 AZ ÁRAMFORRÁS ÜZEMBE HELYEZÉSE 3-4 TIG HEGESZTÉS 4 KARBANTARTÁS 4 JÓ TANÁCSOK 4 BIZTONSÁG 5 HIBAJELENSÉGEK TÁBLÁZATA 6 CE MEGFELELİSÉGI NYILATKOZAT 6 JELLEGRAJZOK ÉS

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. LÉGCSATORNÁZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS (Hűtés és fűtés)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. LÉGCSATORNÁZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS (Hűtés és fűtés) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LÉGCSATORNÁZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS (Hűtés és fűtés) CE Biztonsági előírások Az alábbi biztonsági előírásokra kell tekintettel lenni a klímaberendezés használatánál. VIGYÁZAT! Áramütésveszély!

Részletesebben

Lefejtő haszna lati utasí ta s VRR12L/VRR24L VRR12L-OS/VRR24L-OS

Lefejtő haszna lati utasí ta s VRR12L/VRR24L VRR12L-OS/VRR24L-OS Lefejtő haszna lati utasí ta s VRR12L/VRR24L VRR12L-OS/VRR24L-OS Jelen használati utasítás nem teljes. Kérjük, az ábrák értelmezéséhez használják a készülékhez mellékelt angol nyelvű használati utasítást

Részletesebben

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 109881 Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 H MAGYAR Tartalom 1. Általános információ... 158 2. Biztonsági tanácsok, szabványok, előírások és jogi szabályozások... 159 3. Rendeltetésszerű használat... 159

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú

Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú HU Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében fellépő károkért az üzemeltető

Részletesebben

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató Tartalom 1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 2. Felhasználási terület,

Részletesebben