PROJEKTTERV PESTERZSÉBETI KIS OKOSOK TEHETSÉGMŰHELY 3. MODUL LEÍRÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROJEKTTERV PESTERZSÉBETI KIS OKOSOK TEHETSÉGMŰHELY 3. MODUL LEÍRÁSA"

Átírás

1 PROJEKTTERV PESTERZSÉBETI KIS OKOSOK TEHETSÉGMŰHELY 3. MODUL LEÍRÁSA A projekt címe Évfolyam Jelleg Jellemzők Létszám Helyszín Időtartam Órakeret Cél Fejlesztendő készségek Ismeret Foglalkozás vezetője Partnerek Erőforrás Előzmények MINDEN MOZOGJON! osztály Kerületi tehetséggondozó műhely tehetséggazdagítás Tehetségterület: természeti és logika (erős oldal) Jó intellektuális képességű (logikus gondolkodás, lényeglátás, kommunikáció), feladat iránt elkötelezett, motivált, kreatív gyerekek 10 fő (4 iskolából) Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet december január 27., hétfő összesen: 3 foglalkozás (14 óra 30 perctől 16 óráig) A gyerekek minél többféle képességüket kipróbálhassák és bemutathassák. Az alkotókedv, kreativitás fejlesztése, felelősségteljes munkavégzés megtapasztalása, küzdés a sikerért, személyes autonómia és pozitív együttműködés átélésének öröme. kitartás, szóbeli kommunikáció, információ keresés és feldolgozás, összefüggések keresése, problémafelvetés és megoldás, szervezési készség, türelem, együttműködés, reális önértékelés Mozgásfajták, gravitáció, stabilitás, közegellenállás, égitestek és mozgásuk, árnyékjelenségek Szekeres Lászlóné matematika-fizika szakos tanár, tehetségkoordinátor alsó tagozatos szaktanácsadók, szülők, tanítók, pszichológus interaktív tábla, internet elérési lehetőség, power point, PPI könyvtár: enciklopédiák, lexikonok, Tellurium (Nap-Föld-Hold mozgatható modell) labda, szívószál, ragasztó, papír, olló, vonalzó, lécek, hurkapálca, kés A két éve működő műhely tehetséggazdagítást végez a kerületi általános iskolák tanulóinak bevonásával. A tehetségazonosítást a tanév elején, a műhely indításakor végeztük el. Ekkor közel 20 fő fejlesztését vállaltuk. A rákövetkező tanévben a volt műhelytagok közül válogattunk, és így a legtehetségesebb, legmotiváltabb tanulókat fogadtuk. A gyerekek a Minden mozgásban című komplex projekt keretében a témakörhöz kapcsolódó matematikai logikai feladatokat oldottak meg, fizikai méréseket és kísérleteket, csillagászati és biológiai megfigyeléseket végeztek el. A megelőző két modulban a műhelytagok megismerkedtek a főbb mozgásfajtákkal, a csillagászati alapfogalmakkal, foglalkoztunk az állatok mozgásával és a legkülönfélébb sebességrekordokkal. A tanulásmódszertan keretében a műhelytagok megismerkedtek a gondolattérképpel és a prezentáció készítéssel is.

2 Pedagógiai alapelv Tevékenység A KONNEKTIVISTA PEDAGÓGIA Lényege: a tanár tudásközvetítő, tudásösszegző, mentor. A tanárnak kettős szerepe van: felvázolja a feladatot a tanulók számára, másrészt biztosítja azt a kreatív környezetet, melyben a résztvevők közösen bontják ki a számukra legizgalmasabb témákat. Szaktudása révén felvázolja a fő csapásirányokat, melyeken érdemes elindulni. Csak akkor működik, ha a résztvevők kíváncsiságtól vezérelve vesznek részt a foglalkozásokon. A gyerekek hálózatba szerveződnek és igénybe veszik más közösségek tudását. Munkaformák, Feltételek módszerek eszközök 1. F O G L A L K O Z Á S: T E R V E Z É S I. ELŐKÉSZÍTÉS 15 perc Tanulói kiselőadás (ppt) meghallgatása és megtekintése Cím: A hajózás A műhelytagok jegyzetelnek előadás önálló jegyzetelés Az előadás értékelése: Miben volt jó, mit lehetett volna másként készíteni? személyes üzenet Az előadó ellenőrző kérdéseket tesz fel Házi feladat beadása: gondolattérkép körbeadják egymásnak Milyen nehézségeid voltak az elkészítésnél? II. FEJLESZTÉS Víz áramlása, vízszint Áramlás irányának megfigyelése, nyugalmi helyzet: vízszint Logikai feladat megoldása Vízvezeték útjának megrajzolása III. RÁHANGOLÁS Mozgás! Feladat - produktum: Készítsünk mozgó tárgyakat, pályákat, elemezzünk mozgásfajtákat! Bemutatás: záró foglalkozáson, meghívott vendégek előtt kérdés-felelet 15 perc csoportmunka kísérlet differenciált önálló munka 5 perc ötletbörze IV. PRODUKTUM ELKÉSZÍTÉSE - ELŐKÉSZÍTÉS 40 perc Csoportok, párok alakítása (önkéntes) Csoportmunka Tervkészítés rajzolás, vázlatírás Csoportmunka A tervek ismertetése a foglalkozás-vezetőnek előadás Megbeszélés, koordinálás Felkészülés: eszköz- és anyagigény Csoportmunka vázlatok készítése, könyvek és internetes oldalak kooperatív választása, áttanulmányozása, szakirodalom gyűjtés kézműves és Foglalkozás vezető: facilitál, megfigyel, mediál gyűjtőmunka V. LEVEZETÉS ZÁRÁS 15 perc Foglalkozásvezető: - Következő foglalkozás témája: záró verseny, produktum készítés, felkészülés az előadásra magyarázat - Mit kell otthon elvégezni, előkészülni PEKO füzet Elkészített önálló házi feladatok Közlekedőedények színezett víz Vízvezeték feladatlap Csomagolópapír Könyvtár, internetes számítógép (3 db)

3 - Kézműves tevékenységre anyagok gyűjtésére rákérdezni - Mindenki tudja-e mi a feladata a következő foglalkozásig? Milyennek képzeled a produktumot? Kikapcsolódás, levezetés: ajándék film megtekintése Powers of Ten: 10 hatványai, óriási és parányi távolságok fényévtől m-ig megbeszélés frontális szóforgó filmnézés 2. F O G L A L K O Z Á S: A L K O T Á S I. RÁHANGOLÁS 10 perc Otthoni előkészület megbeszélése beszélgetőkör Záró foglalkozás forgatókönyvének összeállítása Kit hívsz meg? Meghívó elkészítése Önálló munka Színes ceruzák II. VERSENY A PROJEKT TÉMÁJÁBÓL 25 perc Főfogalom - írásbeli Mi vagyok én? szóbeli közlés írásos válasz Kérdések a témákból írásbeli feladat Igaz-hamis állítás szóbeli játék Maradj talpon! Önálló munka Fogl. vezető pontoz Feladatlapok Fekete-fehér táblák Interaktív tábla Pontozó lap III. PRODUKTUM LÉTREHOZÁSA Gyerekek alkotnak, közben a foglalkozásvezető megfigyel, kérdez, támogat, ötletet csalogat elő, szükség esetén tanácsot ad IV. ZÁRÁS A záró rendezvény megbeszélése, otthoni feladatok tisztázása Kikapcsolódás, levezetés: ajándék film megtekintése Ugrás az űrből: Baumgartner világcsúcsai 45 perc Kooperatív csoportmunka 10 perc filmnézés 3. F O G L A L K O Z Á S: B E M U T A T Á S I. BEVEZETÉS 5 perc Vendégek köszöntése, program ismertetése magyarázat II. ÖSSZEGZÉS 25 perc Projekt összefoglalása: MOZGÁSOK Lényegkiemelés, rendszerbe foglalás gondolattérkép ismeretek felidézése közös készítése megbeszélése III. PRODUKTUM BEMUTATÁSA Csoportok bemutatják a produktumot és az alkotási folyamatot és feladatok megosztását (önértékelés) csoportonként 5 perc Értékelés: produktum-előadás Mit tanultál belőle? Mi okozott meglepetést 30 perc Csoportok előadásai Önálló reflexió értékelő kártyák elhelyezése a közös lapon Eszközök, könyvek, internetes számítógép Csomagolópapír, feliratok post it lapokon Fényképező-gép kért eszközök Csomagolópapír kártyák

4 IV. ZÁRÁS Tanúsítványok kiosztása, rövid egyénre szabott visszajelzés a projekt alatt nyújtott teljesítményről, verseny eredményének kihirdetése, jutalmak kiosztása 30 perc előadás Tanúsítványok, jutalom könyvek és CD a projekt anyagából Közös fényképek átnézése, emlékezés a helyszínekre, frontális eseményekre Elégedettségi kérdőívek kitöltése önálló kérdőívek Megbeszélés: mit viszel el a PEKO-ról és mit adnál át az beszélgetőkör osztályodnak? Csodás természet! Válogatás a legszebb képekből mozi Kötetlen Szülők, tanítók bevonásával FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM Könyvek: - Falus Katalin és Vajnai Viktória (szerk.) Kompetenciafejlesztés projektmódszerrel; Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet; Budapest, Dr. Gyarmathy Éva: Projektkönyv Tehetséggondozó projektek készítése és használata; Arany János tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete; Miskolc, M. Nádasi Mária: Projektoktatás; Budapest, Gondolat Kiadói Kör; 2003 Internetes webhelyek: - Kulcsár Zsolt: Hálózati tanulás; Oktatás-Informatika folyóirat; - Zsolt: Az Integratív e-learning felé A projekttervhez tartozó mellékletek (verseny anyaga, fényképek) a honlapon megjelenő teljes változatban tekinthetők meg. Megjegyzés: A projekttervek elkészítéséhez sokféle sablon létezik, az Útmutató is tartalmaz javasolt szempontsort, amely nem feltétlenül egyezik meg az egyes tantárgyakhoz közreadott szakmai anyagokban fellelhetővel.

5 1. Főfogalom - írásbeli 1. MELLÉKLET Pesterzsébeti Kis Okosok tehetségműhely 3. modulhoz Minden mozgásban verseny feladatai és megoldásai közös csoport főfogalom megoldás 1 óra hőmérő mérőeszköz 2 távcső nagyító optikai eszköz 3 autó repülőgép közlekedési eszköz 4 fényév kilométer távolság mértékegységek 5 csillag üstökös égitest 6 űrhajó űrrepülőgép űrjármű 7 tehetetlenség gravitáció fizikai jelenség 8 szabadesés rezgés mozgásfajta 2. Mi vagyok én? szóbeli közlés írásos válasz (Megoldás: Szaturnusz) 1. Nálam csak a Jupiter nagyobb a Naprendszerben. 2. A vetés római istenéről kaptam a nevem. 3. A szabad szemmel is látható bolygók közül én keringek a legmesszebb a Naptól. 4. Az európai nyelvekben a szombat az én napom. 5. Gyűrűimnek köszönhetően a legszebb csillagnak mondanak. Jelenség (Megoldás: Napfogyatkozás) 1. Régen nagy riadalmat okoztam, mert csak a tudós papok tudták megjósolni eljövetelemet. 2. Miattam nappal is láthatók lesznek a fényesebb csillagok, hideget és szelet hozok. 3. Az emberek csak speciális szemüvegen át figyelhetnek meg. 4. Utoljára augusztus 11-én tapasztalhattak meg Magyarországon. 5. A Hold takar el a földi szemlélő előtt. 3. Kérdések írásbeli feladat Kérdések Helyes válasz 1 Leggyorsabban futó állat rövidtávon. gepárd 2 Milyen hajtású a leggyorsabb kerekeken guruló jármű? sugárhajtás 3 Milyen állampolgárságú volt az első űrhajós? szovjet 4 Melyik állam zászlaját tűzték ki először a Holdra? USA 5 Milyen évszak van most a déli féltekén? nyár 6 Melyik csillagkép része a Göncöl szekér? Nagy Medve 7 Az azonos magasságról egyszerre leejtett papírlap és vasgolyó közül vasgolyó melyik ért le előbb? 8 Az azonos magasságról egyszerre leejtett összegyúrt papírlap és vasgolyó Egyszerre érnek le. közül melyik ért le előbb? 9 Mire kellett helyeznünk a golyót, hogy egyenletesen gyorsuló mozgást lejtőre végezzen? 10 Hogyan neveztük az álló gyufásdoboznak azt a tulajdonságát, hogy az tehetetlenség alatta levő papírt ki tudtuk rántani úgy, hogy a doboz nem dőlt el? 11 Ki írta le a rostélyos titkosírási technikát egy regényében? Julius Verne

6 4. Igaz-hamis állítás szóbeli játék Állítás Németországban ért el az emberi személyzettel irányított vonat világrekordot 2003-ban. Egy évben kétszer van nap-éj egyenlőség a Földön. A Föld kering saját tengelye körül. A fecske a leggyorsabb madár. A buborék a vízzel megtöltött csőben egyenes vonalú egyenletes mozgást végez. Amikor a Föld napközelben van, akkor nálunk nyár van. Az ingamozgásnál a lengési idő nem függ a lengő test tömegétől. Megoldás Igaz Igaz Igaz 5. Maradj talpon! Játékszabályok ismertetése Kivetítőn feladvány bemutatása egyesével A kiegészítés írásban, adott feladatlapon történik A megfejtést a leírás és beadás után azonnal megnézhetik Szomszéd bolygó neve: _ é s _ Megfejtés Vénusz Az élőlény neve: _ s _ k a _ csikóhal A mi galaxisunk: _ e t r _ n _ e r Ilyen alakú pályán keringenek a bolygók a Nap körül: _ i _ s s Tejútrendszer ellipszis Az elejtett tárgyak így mozognak, (ha a levegő közegellenállásától eltekintünk: s b _ d _ s é _ szabadesés Mi a filmen látható moszat neve? l d s _ e _ e s _ o _ o _ zöldszemes ostoros Ez mozgatja a bolygókat pályájukon a Nap körül: g _ a t _ ó gravitáció

7 2. MELLÉKLET Képek a záró rendezvényről Gondolattérkép a projektről: Mivel foglalkoztunk? Csoportok produktumai hajó papírból fogyatkozások (Nap, Hold) szívószálból hullámvasút a labdának

Gazdagító programpárok jó gyakorlatai

Gazdagító programpárok jó gyakorlatai Gazdagító programpárok jó gyakorlatai GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program keretében

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez.

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Misz József, Szokolai Tibor A szakmai

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében:

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: az Egészség - témahét megvalósításának dokumentációja. 2009/2010. tanév Bodajki Általános

Részletesebben

IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához

IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest, 2010 A kiadvány a TÁMOP

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Könyvtár (könyvtáros tanár) Szerzők: Hock Zsuzsanna,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

K ö r n y e z e t v é d e l e m

K ö r n y e z e t v é d e l e m 1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 15-17. OM azonosító: 036056 K ö r n y e z e t v é d e l e m Természetismeret projekt 9.

Részletesebben

ISZE Tehetségek gondozása. Alulteljesítő Tehetségekért Tanári Műhely küldetése

ISZE Tehetségek gondozása. Alulteljesítő Tehetségekért Tanári Műhely küldetése I N F R O M A T I K A - S Z Á M Í T Á S T E C H N I K A T A N Á R O K E G Y E S Ü L E T É N E K H Í R L E V E L E A TARTALOMBÓL: TARTALOM AKTUÁLIS 2 MÓDSZERTAN 11 BLOG 13 GYERMEK- INFORMATIKA PÁLYÁZATOK

Részletesebben

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek Ha még nem csináltál egy dolgot, próbálkozz meg vele háromszor. Először, hogy legyőzd

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 3-4-5. o. Résztvevők száma: 48 fő Időpont:

Részletesebben

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5.b Résztvevők száma: 22 fő Időpont: 2008.

Részletesebben

TÁMOP 3.2.4. Egyéni tanulási utak, fejlesztő programok kialakítása. Útmutató. Célcsoportok:

TÁMOP 3.2.4. Egyéni tanulási utak, fejlesztő programok kialakítása. Útmutató. Célcsoportok: A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné Németh László Általános Iskola Projekttervek Készítette: Lukács Istvánné PROJEKTLEÍRÁSOK MELLÉKLETEK I. Játék projekt I/1. Projektleírás Kiemelt téma: együttműködés Időtartam: 4 hét Előkészítés: egy hét,

Részletesebben

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

TÁMOP - EGÉSZSÉGHÓNAP PROJEKT K-ÁMK Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2009.

TÁMOP - EGÉSZSÉGHÓNAP PROJEKT K-ÁMK Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2009. TÁMOP - EGÉSZSÉGHÓNAP PROJEKT K-ÁMK Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2009. Készítette: Horváth Csongor TARTALOMJEGYZÉK 1. Projektterv 3. oldal 2. A projekt leírása 4. oldal 3. WBS 5. oldal 4. RACI

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Fizika 7-8. évfolyam

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Fizika 7-8. évfolyam FIZIKA Célok, feladatok Az általános iskolai fizikatanítás az alsóbb évfolyamokon tanított környezetismeret, illetve természetismeret integrált tantárgyak anyagára épül, azok szerves folytatása. A fizika

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez.

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Ruzicska Judit, Szalay Luca A szakmai

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Ember és természet KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.09.2 (B) változatához

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: KOPP ERIKA OLLÉ JÁNOS ZÁGON BERTALANNÉ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2.1

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Második kiegészítés Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

TÁMO P - 3.1.4 / 08 / 2-2 00 9-01 34

TÁMO P - 3.1.4 / 08 / 2-2 00 9-01 34 Ez a Föld, ez ád nekünk otthont, ide születtünk, itt pihenünk meg. Kell, hogy érezd, hogy óvjad, hogy féltsed, kapaszkodva bele az élet erejével, a szeretetünk ezernyi gyökerével. Hogy örömmel töltse el

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez.

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Tóth András, Turcsányiné Bacsák Katalin

Részletesebben

Az atipikus oktatási módszerek

Az atipikus oktatási módszerek Dr. Kadocsa László Az atipikus oktatási módszerek Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség

Részletesebben