Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézménye Vidonyiné Sólymos Rita 2014 A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézménye Vidonyiné Sólymos Rita 2014 A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK"

Átírás

1 Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézménye Vidonyiné Sólymos Rita 2014 A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK

2 a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; b) fejlesztő nevelés; c) szakértői bizottsági tevékenység országos, megyei és tankerületi szinten d) a nevelési tanácsadás; e) a logopédiai ellátás; f) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; g) a konduktív pedagógiai ellátás; h) a gyógytestnevelés; i)az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás; j) A kiemelten tehetséges gyerekek, tanulók gondozása.( )

3 PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI INTÉZMÉNY Főigazgatóság SZÉKHELY Megyei illetékességű SZB Pályaválasztási tanácsadás a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; b) fejlesztő nevelés; c) Járási illetékességű SZB d) a nevelési tanácsadás; e) a logopédiai ellátás; f) g) a konduktív pedagógiai ellátás; h) a gyógytestnevelés; i)az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás; j) A kiemelten tehetséges gyerekek, tanulók gondozása JÁRÁSI TAGINTÉZMÉNY JÁRÁSI TAGINTÉZMÉNY JÁRÁSI TAGINTÉZMÉNY

4 VAS MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Megyei Szakértői Bizottság SZÉKHELY feladatai (SNI) Megyei szakértői Szombathely, Sugár u.9. Pályaválasztási tanácsadás bizottság a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai SZOMBATHELYI fejlesztés és gondozás; TAGINTÉZMÉNY b) fejlesztő nevelés; c) Tankerületi Szakértői Bizottság feladatai KÖRMENDI d) a nevelési tanácsadás; TAGINTÉZMÉNY e) a logopédiai ellátás; f) g) a konduktív pedagógiai ellátás; SZENTGOTTHÁRDI h) a gyógytestnevelés; SÁRVÁRI TAGINTÉZMÉNY i)az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai TAGINTÉZMÉNY ellátás; VASVÁRI j) A kiemelten tehetséges gyerekek, tanulók TAGINTÉZMÉNY gondozása KŐSZEGI TAGINTÉZMÉNY CELLDÖMÖLKI TAGINTÉZMÉNY

5 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről és módosítása (8/2014. EMMI) 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet - A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének és iskolai oktatásának irányelve

6 Alaptevékenységek a) Korai fejlesztés,oktatás, gondozás, gyógypedagógiai tanácsadás (R ) : 0-3. év aki nem jár óvodába (3-5. év ) Megyei SzB. tesz javaslatot neurológiai javaslat bölcsődében is megkaphatja heti időkeret (1-5 óra)

7 Alaptevékenységek b) Fejlesztő nevelés (R.6. ): 5. életévtől legalább heti 5 óra Cél: fejlesztő-nevelés oktatásra felkészítés otthoni ellátás keretében is tanácsadás a szülők és a szakemberek számára is

8 Alaptevékenységek e) Logopédiai ellátás (R.25. ): hang-beszéd és nyelvfejlődés elmaradása beszédhibák, disz -ek megelőzése 5.év felett nyelvi fejlettség szűrése - kötelező logopédiai vizsgálati vélemény készítése logopédiai ellátás a helyszínen v. a központban (infrastruktúra, kapacitás) szülő felelőssége a támogatás heti 2 alkalom, órabontás

9 Alaptevékenységek f) Továbbtanulási,pályaválasztási tanácsadás (R. 26. ): (székhely) a tanuló szakszerű vizsgálata - tesztekkel tanuló és szülő meghallgatása iskolaválasztás ajánlata pszichológus, pedagógus

10 Alaptevékenységek g) Konduktív pedagógiai ellátás (R.27. ): Pető módszer mozgás, beszéd, önellátás rávezetéssel központi idegrendszeri sérültek fejlesztése, gondozása SZB. vélemény alapján (Mozgásvizsgáló) lehet: egyéni v. csoportos tanév rendjéhez igazodik

11 Alaptevékenységek h) Gyógytestnevelés (R. 28. ): iskolaorvos ill. szakorvosi javaslatra (május 15.) nevelési-oktatási intézményben is tartható 3-5 óra hetente, úszás is óvodával (fenntartó) megállapodás keretében nevelési év során bármikor elkezdhető tanév rendjéhez igazodik

12 Alaptevékenységek i) Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás (R. 29. ): koordinátori munka szűrések koordinációja preventív szűrések feladatok koordinálása, az iskolai, óvodai pszichológiai munka szakmai segítése

13 Alaptevékenységek j) Kiemelten tehetséges gyermekek gondozása (R. 30. ): tanácsadás támogatás csoport szervezése mérések koordinálás

14 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésrõl 12. kiemelt figyelmet igénylõ gyermek, tanuló: a) különleges bánásmódot igénylõ gyermek, tanuló: aa) sajátos nevelési igényû gyermek, tanuló, ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermek, tanuló, ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, b) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû gyermek, tanuló,( )

15 Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki Az a különleges a szakértői bánásmódot bizottság igénylő szakértői gyermek, véleménye tanuló, alapján aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján Kiemelt figyelmet mozgásszervi, 1. Hátrányos az életkorához helyzetű viszonyítottan az a rendszeres jelentősen alulteljesít, érzékszervi, gyermekvédelmi kedvezményre jogosult igénylő gyermek gyermek, és nagykorúvá társas kapcsolati vált gyermek, problémákkal, aki esetében tanulási, az alábbi magatartásszabályozási értelmi körülmények vagy közül egy fennáll: tanuló beszédfogyatékos, hiányosságokkal küzd, több a) fogyatékosság a szülő vagy együttes a családbafogadó előfordulása gyám esetén alacsony halmozottan fogyatékos, autizmus Kiemelten iskolai közösségbe spektrum végzettsége, tehetséges zavarral való beilleszkedése, vagy gyermek, továbbá tanuló: személyiségfejlődése hátrányos egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos különleges tanulási, figyelem-és vagy halmozottan nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, magatartásszabályozási b) szülő vagy a családbafogadó zavarral) bánásmódot küzd. gyám igénylő alacsony hátrányos foglalkoztatottsága, az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki de nem minősül sajátos gyermek, nevelési tanuló igényűnek. helyzetű gyermek, Halmozottan átlag feletti Hátrányos általános vagy helyzetű: speciális képességek c) a gyermek birtokában elégtelen magas fokú kreativitással lakókörnyezete, rendelkezik, és tanuló felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, a) aki esetében az 1. pont a) c) pontjaiban meghatározott körülmények elkötelezettség. közül legalább kettő fennáll, beilleszkedési, b) a nevelésbe sajátos nevelési vett gyermek, tanulási, kiemelten igényű gyermek, magatartási tehetséges gyermek, c) az utógondozói tanulóellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. nehézséggel küzdő tanuló gyermek, tanuló évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 4. 3., 13., 25. pont

16 Alaptevékenységek c) Tankerületi Szakértői Bizottság 3.életév feletti gyermekek komplex alapvizsgálata (pedagógiaipszichológiai-szükség esetén orvosi) BTM megállapítása, kizárása, felülvizsgálata SNI feltételezése esetén az iratanyag megyei szakértői bizottság felé továbbítása Iskolaérettség megállapítása

17 A vizsgálat folyamata: Tankerületi (járási) Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága első szűrő a kérelemnek van formanyomtatványa a tanév rendjéhez igazodva, bármikor kérhető az ellátás ingyenes A tankerületi szakértői bizottság, ha valamely nehézséget állapít meg, szakvéleményt készít és lehetőség szerint saját rendszerében ellátja (magatartási, beilleszkedési, tanulási nehézség) Ha fogyatékosság, vagy egyéb pszichés fejlődési zavar gyanúja merül föl a vizsgálatok eredményeképpen, átirányítja a gyermek vizsgálati anyagát, az összefoglalót a Megyei Szakértői Bizottsághoz

18 Alaptevékenységek c) Megyei Szakértői Bizottsági tevékenység (R ) Komplex/kiegészítő vizsgálat SNI-BTM megállapítása, kizárása SNI felülvizsgálat tankötelezettség meghosszabbítása közösségi szolgálat alóli mentesség 3 év alatti gyermekek vizsgálata, juttatások, Országos szakértői bizottságok: testi, érzékszervi, beszédfogyatékosság

19 Alaptevékenységek d) Nevelési tanácsadás (R. 24. ): segítség nyújtása a neveléshez pszichés állapot feltárása/ folyamatdiagnosztika prevenciós tevékenység szülő, pedagógus konzultáció, 4. életév felett-szűrés terápiás gondozás (egyéni, csoportos, család-) komplex készségfejlesztés krízishelyzet kezelése szülő kezdeményezheti a vizsgálatot összefoglaló vélemény készülhet

20 Pszichológusok: Pszichodiagnosztika (személyiségvizsgálat, teljesítmény-, projektív tesztek), egyéni, csoportos pszichoterápia, családterápia (tanúsítványai alapján). Gyógypedagógusok, pszichopedagógusok, logopédusok: Pszichodiagnosztikai vizsgálatokon belül teljesítménytesztek végzése. Speciális pedagógiai vizsgálatok végzése. Egyéni és csoportos fejlesztő terápia. Ezen kívül azok a speciális diagnosztikai és terápiás eljárások, amelyekről tanúsítvánnyal rendelkezik.

21 Gyermekpszichiáter, gyermekorvos: Indokolt esetben a gyermek vizsgálata, gyógyszerelése, terápiás ellátása. Gyógypedagógiai asszisztensek, adminisztrátorok: Gyermekek körében célzott megfigyelést végeznek, szükség esetén biztosítják felügyeletüket. Megfigyeléseikkel segítik a team munkáját. Adminisztrációs teendők ellátása, nyilvántartások vezetése. Figyelemmel kíséri és szervezi az eszköz- és anyagigénylést, karbantartást.

22 Magatartási probléma Beilleszkedési nehézség Az érzelmi élet zavarai neurotikus és pszichoszomatikus tünetek Teljesítményproblémák Devianciák A szülők nevelési nehézségei

23 Tanulási problémával küzdő tanulók pedagógiai, pszichológiai vizsgálata A vizsgálatok szigorú szakmai protokoll szerint folynak: Képesség- intelligencia vizsgálat, Dyslexia-, dysgráfia-, dyscalculia-, Beszédészlelés-, figyelemvizsgálat. Háttérfunkciók vizsgálata Tantárgyi, tantárgyrész alóli értékelés alóli mentesítés. Szakértői vélemény készítése.

24 A különleges bánásmódot igénylők: a sajátos nevelési igény értelmezése érzékszervi testi halmozott értelmi dyslexia mutizmus dysgráfia dyscalculia beszéd Autizmus spektrum zavar hiperkinetikus, figyelemzavar Fogyatékosságok Egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar)

25 Tanulási problémák Tanulási nehézségek, zavarok Tanulási akadályok Átmeneti Tanulási nehézség Lemaradó, lassan tanulók, helytelen szokásokkal tanulók (nem értelmi fogyatékos) Meglassult mentális fejlődés Enyhe részképességprobléma Tartós és/vagy súlyos Tanulási zavar Megismerés, (tanulás), viselkedés súlyos zavara, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, hiperaktivitás, sajátos nevelési igény Tartós Tanulási akadályozottság Gyakran a nem megfelelő családi, kulturális hatások nyomán alakul ki (idetartozik az enyhe értelmi fogyatékosság is) Értelmi akadályozottság Középsúlyos értelmi Fogyatékosság Sajátos nevelési igény Általános és fejlesztő pedagógiai kompetencia (felzárkóztatás, differenciálás, fejlesztés) Gyógypedagógiai kompetencia (diagnózison alapuló egyéni fejlesztés)

26 Beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézség fejlesztés Nkt. 27. (5), pedagógus, fejlesztő pedagógus Egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar) Habilitáció és rehabilitáció Nkt.6.melléklet gyógypedagógus 2főnek számít Sajátos nevelési igényű Testi, érzékszervi, értelmi fogy. Habilitáció és rehabilitáció Nkt.6.melléklet gyógypedagógus, 2/3 főnek számít, Tankerületi Szakértői Bizottság Megyei Szakértői Bizottság Megyei Szakértői Bizottság

27 Egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar) Kiemelve a dyslexia dysgráfia dyscalculia

28 Diszlexia (olvasás zavara) betűk, betűsorok és az általuk megjelenített hangsor közötti összefüggés belátásának hiánya betű ismeretében más szavakat mond a gyerek, hibák nehezen iktathatók ki pontosan lemásolja a szöveget, egyes betűket helyesen olvassa, de a hang és betű közötti asszociáció bizonytalan betűk cseréje, toldások, betűtévesztések Okok: látási percepció zavara, komplex formák percepciója hibás bal-jobb tévesztés-orientációs zavar agyféltekék lateralizációjának zavara nyelvfejlődés zavara

29 Diszgráfia (írászavar) gyakori a szerialitási nehézség, szavak vizuális hasonlósága esetén (pl. lép kép) hangok elkülönítésének nehézsége (vizuális, akusztikus tévesztés ) betoldási és kihagyási hibák (hallási hiba) társulhat ujj- és kézmozgási, szem kéz koordinációzavarokkal tartási, izomtónus- szabályozási problémákkal csuklómozgás hiányos fejlettsége, helytelen ceruzafogás

30 Diszkalkulia (számolás zavara) grafikus dyscalculia olvasási dyscalculia emlékezeti dyscalculia gondolkodási dyscaculia

31 1. GRAFIKUS DYSCALCULIA Alak, nagyság, dőlés, elhelyezkedés, távolság hiba Tükörírás (71-17) Helyiértékzavar számok írásában ( ) Nehéz számfelismerés az alak-háttér észlelés zavara miatt Szöveges feladat leírása, értelmezése hibás (17%-os együttjárás a dyslexiával, 7,5%-os a dyslexia+dysgraphia+dycalculia együttjárása). 2. OLVASÁSI DYSCALCULIA Látási, téri számfelcserélés Tükörolvasás Szám hibás elővételezése Figyelemzavarral, kifáradással együtt járó olvasási hibák Fogalmak kialakulatlansága, szókincs fejletlensége

32 3. EMLÉKEZETI DYSCALCULIA Vizuális emlékezet hibái (rossz sorrend, kihagyás, nem látott szám elővételezése, téri irány és helyzethiba). Auditív emlékezet hibái (rossz sorrend, kihagyás, nem hallott szám elővételezése, felületes, szelektív szövegészlelés). 4. GONDOLKODÁSI DYSCALCULIA Matematikai általánosítás zavara Gyenge szintetizáló-analizáló képesség Perszeveráció Feladat-váltás zavara Kritikátlanság

33 Magatartási, beilleszkedési problémával küzdő gyermekek, tanulók pszichológiai, pszichopedagógiai vizsgálata, magántanulói státusz véleményezése. Pszichológiai interjú, exploráció, kérdőíves eljárások, projektív tesztek Szakvélemény készítése.

34 Óvodáskorúak iskolai életmódra való alkalmasságának vizsgálata, beiskolázási javaslattétel Nagycsoportosok fejlettségi szűrővizsgálata, szükség esetén egyénileg a részképességek vizsgálata. Iskolaérettségi vizsgálat. Bio-pszicho-szociális érettség! Szakértői vélemény készítése.

35 Egyéb mentális, pszichés problémák, tünetek esetén pszichológiai vizsgálatok (pl. szervi tünet, dadogás, szelektív mutizmus, alvászavar, komplex ártalom, devianciák, hiperaktivitás, családi krízis, stb.)

36 Egyéni és kiscsoportos pedagógiai fejlesztés mozgásterápiák (Ayres, Delacato), óvodások komplex fejlesztése, drámapedagógia, tanulástechnika, figyelemfejlesztés, képességek fejlesztése zeneterápia

37 Egyéni és csoportos pszichológiai gondozás és terápia rajz-, báb-, játékterápia, relaxáció, Winnicott, serdülőkonzultáció, szupportív terápiák, viselkedésmodifikáció. csoportos terápiák: önismereti, pszichodráma, relaxáció, kreatív-, meseterápia, viselkedésmodifikáció.

38 Családterápia Pedagóguskonzultáció Esetkonferencia Pályaválasztási tanácsadás

39 Szakmai, módszertani konzultációk Egyéni fejlesztési tervek készítésének segítése, koordinálása Rendszeres együttműködés a gyermek, tanuló fejlődésének optimális segítése érdekében Pedagógus-szülő konzultáció facilitálása Speciális képességfejlesztés, pszichoterápiás ellátás nyújtása a nevelési tanácsadóban

40

41 Elérhetőség: Vas megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tgaintézménye 9700 Szombathely Károlyi Gáspár tér 4. Tel.:94/ Vidonyiné Sólymos Rita

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

Gyermekvédelem és gyógypedagógia. Kocsis Gabriella gyógypedagógus-fejlesztőpedagógus 2014. május

Gyermekvédelem és gyógypedagógia. Kocsis Gabriella gyógypedagógus-fejlesztőpedagógus 2014. május Gyermekvédelem és gyógypedagógia Kocsis Gabriella gyógypedagógus-fejlesztőpedagógus 2014. május. Az alkalmazott jogszabályok: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A pedagógiai szakszolgálati

Részletesebben

Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról

Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról Alapfeladat, mely szerint a szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását a pedagógiai

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd Tartalomjegyzék 2013. évi VI. törvény A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról 2666 54/2013. (II. 26.) Korm.

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY 2 TARTALOMJEGYZÉK A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVE...

Részletesebben

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 1.sz. melléklet 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ FIATALOK INKLUZÍV

Részletesebben

SEGÍTŐTÁRS (integráció, inklúzió, differenciálás) JÓ GYAKORLAT Ajánlások a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztéséhez

SEGÍTŐTÁRS (integráció, inklúzió, differenciálás) JÓ GYAKORLAT Ajánlások a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztéséhez OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA, LEHEL U. 23. OM azonosító: 028097 Tel: 68/412-916 e-mail:lehelovi@ovodak.oroshaza.hu web: http://onkormovi.fw.hu SEGÍTŐTÁRS (integráció,

Részletesebben

A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében. Kozák András köznevelési szakértő

A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében. Kozák András köznevelési szakértő A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében Kozák András köznevelési szakértő Új nevelési év új ágazati statútum új szabályok Ágazati kerettörvény (statútum): A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában

A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában TÁMOP 3.1.4/08/2008-0150 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában Készítették: Fetzer

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek?

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? A sajátos nevelési igényű gyermekek, és szüleik jogai, lehetőségeik az esélyegyenlőséghez. A sajátos nevelési igény törvényi háttere. Te is más vagy, te

Részletesebben

FÓRUM A SZAKSZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJÉRŐL

FÓRUM A SZAKSZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJÉRŐL FÓRUM A SZAKSZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJÉRŐL logopédiai ellátást végző logopédus sajátos nevelési igényű gyermekeket saját intézményben ellátó logopédus utazó gyógypedagógusi tevékenységet végző logopédus

Részletesebben

Szeged, 2013. március 31.

Szeged, 2013. március 31. AZ ODÚ FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szeged, 2013. március 31. Az Odú Fejlesztő Központ alapfeladatai Pedagógiai szakszolgálati feladatok Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

A diszlexiások helyzetéről

A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzete sokat változott az elmúlt években: nőtt az alternatív tanulási lehetőségek száma, s már középiskolai szinten is kezdik felismerni ezt a tanulási nehézséget.

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK Pedagógiai program és tanterv 2008 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900 Fax: 215-4906 Internet: www.poli.hu e-mail: titkar@poli.hu

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 4 II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága... 4 III. Általános rendelkezések... 5 1. Az intézmény

Részletesebben

KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK, TANULÓK

KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK, TANULÓK KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK, TANULÓK Pedagógiai elvek Hatékony és azonnali segítség nyújtása a gyermeknek, a családnak. A személyes kapcsolatok, személyesség, a közösség biztosítása. Az általánosan

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Készült: - 1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI, HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI, HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI, HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS TERV 2014-2015 Esélyegyenlőségi terv törvényi háttere: Törvények Petrovay György Katolikus Általános Iskola, A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1993.

Részletesebben

Intézményes ellátás. A közoktatás intézményrendszere

Intézményes ellátás. A közoktatás intézményrendszere Intézményes ellátás A közoktatás intézményrendszere Nevelési - oktatási intézmények Óvoda Általános iskola Szakiskola Gimnázium Szakközépiskola Alapfokú művészetoktatási intézmény Gyógypedagógiai, konduktív

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, magatartási

Részletesebben

Műhelymunka II. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka II. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka II TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1.

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1. A fogyatékos gyermekek korai diagnosztikája és fejlesztése érdekében az egészségügyi, közoktatási, szociális és gyermekvédelmi intézmények együttműködésének jogszabályi, működési, intézményi feltételei

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

A Csodavár Korai Fejlesztő Centrum Pedagógiai programja

A Csodavár Korai Fejlesztő Centrum Pedagógiai programja A Csodavár Korai Fejlesztő Centrum Pedagógiai programja 2012 Csodavár Korai Fejlesztő Centrum 4400 Nyíregyháza Szent István út 21. Minden gyermek ajándékkal jön a világra, csak néhányuknak segíteni kell

Részletesebben

Útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez Inkluzív nevelés Útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez Dokumentációs útmutató Írta Báthori Adél Lőrinczné Kovács Terézia Somorjai Ágnes Székelyné Kárpáti Ildikó sulinova Közoktatás-fejlesztési

Részletesebben

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS...3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ALAPELVEI...4 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI...

Részletesebben