Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek"

Átírás

1 Gyógypedagógia Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek 1. A gyógypedagógia fogalmi rendszere - hagyományok - alapfogalmak - tudományos megközelítések Gordosné Szabó Anna (2004): A hagyományait megőrizve megújult magyar gyógypedagógiai tevékenység. In: Gordosné Szabó Anna (szerk.) (2004): Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Medicina Könyvkiadó Rt. p Gordosné Szabó Anna (2004): Bevezető általános gyógypedagógiai ismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó. Illyés Sándor (2000): A magyar gyógypedagógia hagyományai és alapfogalmai. In: Illyés Sándor (szerk.) Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE-BGGYFK. p Szócikkek: általános gyógypedagógia (p ), fogyatékos személyek (p.83.), fogyatékosság (p.83-84), gyógypedagógia (p ) Mesterházi Zsuzsa (2004): A gyógypedagógiai folyamatról. In: Gordosné Szabó Anna (szerk.) (2004): Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Medicina Könyvkiadó Rt. p Szabó Ákosné (2008): A gyógypedagógiai megsegítés mint többszintű beavatkozás. In: A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület vándorgyűlésének előadásai. Szegedi Tudományegyetem, JGYF Kiadó. Megjelenés alatt. 2. A tanulónépesség meghatározása, a fogalmak és nomenklatúrák értelmezése a szakterületen - emberkép a (gógy)pedagógiában - a tanulónépesség meghatározása - a tanulási nehézség, zavar, akadályozottság fogalma - a tanulásban akadályozottság és az enyhén értelmi fogyatékosság fogalmának viszonya - a népesség megjelenése a gyógypedagógia társtudományainak különböző területein Englbrecht, A.-Weigert, H. (1996): Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását? avagy Nem jelenthet akadályt a tanulási akadály! BGGYTF. Gaál Éva (szerk.) (1996): Emberkép gyógypedagógusoknak. BGGYTF. Gaál Éva (1998): A tanulásban akadályozottakról (enyhén értelmi fogyatékosnak minősítettekről) alkotott kép a gyógypedagógia társtudományaiban. Gyógypedagógiai Szemle. Különszám. p Gaál Éva (2000): A tanulásban akadályozott gyermekek az óvodában és az iskolában. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE-BGGYFK. p

2 Zászkaliczky Péter - Verdes Tamás (2004) (szerk.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. ELTE-BGGYFK és KFPSZ. p BNO-10 zsebkönyv (2004): DSM-IV-TRTM meghatározásokkal. Magyar Pszichiátriai Társaság. Animula Egyesület. 3. A beiskolázási folyamat, az intézményrendszer kialakulása és működése napjainkban - a beiskolázási folyamat törvényi háttere, történeti áttekintés - a beiskolázási folyamat pedagógiai, pszichológiai, orvosi szempontjai, történeti áttekintés - a beiskolázás helyzete napjainkban - a szakértői bizottságok és a nevelési tanácsadók szerepe, szakértői vélemény - a cigány gyermekek beiskolázásának problematikája Bánfalvy Csaba (2000): Fogyatékosság és szociális hátrány. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF. p Englbrecht, A.-Weigert, H. (1996): Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását? avagy Nem jelenthet akadályt a tanulási akadály! BGGYTF. p Fazekasné Fenyvesi Margit Glauber Anna (2006): A pedagógiai vélemény összeállítása, értelmezése. In: Girasek János (szerk.): Inkluzív nevelés A tanulók hatékony megismerése. Kézikönyv és CD. Sulinova. Gaál Éva (2000): A tanulásban akadályozott gyermekek az óvodában és az iskolában. In: Illyés Sándor (szerk.) Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE-BGGYFK. p Gordosné Szabó Anna (2004): Bevezető általános gyógypedagógiai ismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó. p , Lányiné Engelmayer Ágnes (1992): Az áthelyezési vizsgálat I. Tankönyvkiadó. p , p Metzger Balázs (2006): Előtérben az integráció. Közoktatási változások a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok szemszögéből. In: M. Tamás Márta (szerk.): Integráció és inklúzió. Trefort Kiadó. p Az alsó fokú oktatást szabályozó dokumentumok - tantervek (történeti áttekintés) - törvényi szintű szabályozás (közoktatási-, esélyegyenlőségi-, gyermekvédelmi-, szociális törvény) - intézményi szabályozás (alapító okirat, pedagógiai program, kerettanterv, irányelvek, NAT) Gordosné Szabó Anna (1985): Gyógypedagógia történet II. Magyar gyógypedagógiai történet a XX. századig. Kézirat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Gordosné Szabó Anna (2000): A gyógypedagógiai iskoláztatás fejlődése. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE-BGGYFK. p

3 Szauer Csilla Lovászy László (2003): Diszkriminációmentesség + pozitív cselekvés = integráció avagy a Madridi Deklaráció. Gyógypedagógiai Szemle, 1. szám, p Szócikk: fogyatékos gyermekek jogai (p.83.) Nemzeti Alaptanterv. MKM, Budapest, I. fejezet Az oktatási miniszter 2/2005. (III.1.) OM rendelete a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelésének, iskolai oktatásának irányelveiről A közoktatásról szóló évi LXXIX törvény és annak módosító jogszabályai Az évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 14/1994. MKM rendelet (és módosításai) a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról A Salamancai Nyilatkozat (UNESCO) A Madridi Nyilatkozat (EU) 5. A tanulásban akadályozott, enyhén értelmi fogyatékos személyek oktatásának - nevelésének történeti alakulása - a fogyatékos személyekkel való bánásmód (történelmi áttekintés) - az intézményhálózat kialakulása - a jelenlegi intézményhálózat: általános iskola, tagozat, összevont osztály, speciális szakiskola, szakiskola, gyermekotthon, kollégium, lakásotthon, lakóotthon - törvényi háttér Gaál Éva (2000): A tanulásban akadályozott gyermekek az óvodában és az iskolában. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF. p Gordosné Szabó Anna (1985): Gyógypedagógia történet II. Magyar gyógypedagógiai történet a XX. századig. Kézirat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Gordosné Szabó Anna (2000): A gyógypedagógiai iskoláztatás fejlődése. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF. p Gordosné Szabó Anna (2006): A hazai gyógypedagógus-képzés fejlődéstörténeti elemzése. Gyógypedagógiai Szemle, 2. szám, p Illyés Sándor (2000) A magyar gyógypedagógia hagyományai és alapfogalmai. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE-BGGYFK. p Kálmán Zsófia Könczei György (2002): A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris Kiadó, Budapest Szócikkek: Éltes Mátyás (p ), Frim Jakab (p.20.), gyógypedagógiatörténet (p ), Illyés Gyuláné (p.31.), Ranschburg Pál (p ), Séguin (p ), Szenes Adolf (p ), Szondi Lipót (p ), Tóth Zoltán (p.49.), kisegítő

4 iskola (p.117.), MAGYE (p ), oligofrénpedagógia (p.138.), oligofrénpedagógus (p.139.). 6. A tanítás és tanulás folyamata a tanulásban akadályozott gyermekek számára - a tanulási folyamat tervezése, értékelése - tanulásszervezési mód: a szabad tanulás - tanulásszervezési technikák: kooperatív technikák, projektpedagógia - NAT, Irányelvek Golnhofer Erzsébet (2004): A pedagógiai értékelés. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Comenius BT. Pécs. p Gaál Éva Horváth Miklós (2001): A szabad tanulás alkalmazása tanulásban akadályozott gyermekek differenciált fejlesztésében. In: Alternativitás és pedagógusképzés. Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ. Pilisborosjenő. p Horváth Miklós (2000): Szerezhet-e örömöt a tanulás a tanulásban akadályozott gyermekeknek? Egy lehetséges megoldás: A szabad tanulás. Gyógypedagógiai Szemle. XXVIII. évfolyam, 2. szám. p Hunyadi Györgyné - M. Nádas Mária (2000): Pedagógiai tervezés. Comenius BT. Pécs. Hunyadi Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Osztályozás? Szöveges értékelés? Dinasztia Tankönyvkiadó. p Spencer Kagan (2001): Kooperatív tanulás. Önkonet Kft. p , Szócikkek: gyógypedagógiai nevelési folyamat (p ), kompenzáló nevelés (p ), tanulásban akadályozottak gyógypedagógiája (p ), tanulásban akadályozottak nevelési folyamata (p ). M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás. Elmélet és gyakorlat. Gondolat Kiadói Kör. ELTE BTK Neveléstudományi Intézet. Szekeres Ágota (2007): Szempontok a tanulásban akadályozott gyermekek (gyógy)pedagógiai segítéséhez. In: Bollókné Panyik Ilona (szerk.): Gyermek nevelés pedagógusképzés Trezor Kiadó. p A tanulási képesség, a tanulást befolyásoló tényezők - a tanulási képesség fogalma - a tanulási képesség különböző megközelítései - a tanulásban akadályozott gyermekek jellemzői a tanulási folyamat szempontjából - a tanulást befolyásoló tényezők: motiváció, figyelem, emlékezet Atkinson Atkinson Smith Bem Nolen-Hoeksema (1999): Pszichológia. Osiris Kiadó. p ,

5 Csapó Benő (2003): A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Akadémiai Kiadó. Budapest Fazekasné Fenyvesi Margit (2006): A tanulási motiváció pedagógiai szempontú elemzése. In: Zsoldos Márta (szerk.): (Gyógy)pedagógiai diagnosztika és tanácsadás. Kézikönyv a nevelési tanácsadókban, szakértői és rehabilitációs bizottságokban végzett komplex vizsgálatokhoz. OM Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatása Közalapítvány Józsa Krisztián (2002): Az elsajátítási motiváció pedagógiai jelentősége. Magyar Pedagógia évf. /1.sz p , , Szócikk: nevelés és fejlődés (p ) Nagy József (2000): XXI. Század és nevelés. Osiris Kiadó, Torda Ágnes (2000): Figyelemfejlesztő program. OKI PTK. (www.oki.hu) 8. Tanulási technikák fejlesztése egyéni és kiscsoportos helyzetekben - a tanulás értelmezése biológiai, pszichológiai, pedagógiai szempontból - konstruktivizmus - tanulási módszerek, tanulási stratégiák - tanulási stílus - tanulási szokások Lappints Árpád (2002): Tanuláspedagógia. Comenius Bt. Pécs Nahalka István (2003): A tanulás. In.: Falus I. (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához Nemzeti Tankönyvkiadó Szitó Imre (é.n.): A tanulási stratégiák fejlesztése. Iskolapszichológia 2. ELTE. 9. Tanulásban akadályozott gyermekek ellátása egyéni, kiscsoportos és osztálytermi keretek között - egyéni fejlesztési terv készítése - a gyógypedagógiai munkát segítő eszközök - terápiás ellátási lehetőségek - habilitációs, rehabilitációs foglalkozások Kókainé Lányi Marietta (2007): Könyv az integrációról. Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában. sulinova. Mesterházi Zsuzsa (2001): A gyógypedagógiai nevelés mint terápia. Iskolakultúra, 2. sz Radicsné Szerencsés Terézia (2008): Minőségi munka a tanítási órákon. Módszerek a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez. APC-Stúdió. Gyula. p , Szekeres Ágota Ari Pálma (2008): Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság.

6 10. Tanulási zavarok: az iskolai teljesítmény specifikus zavarai (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) és kezelési lehetőségei - diszlexia: Az írott nyelv kialakulása, jelentősége. Az olvasás folyamata, a szófelismerés neuropszichológiai modelljei. Az olvasási zavar fogalma. A diszlexia okai (alapokok és kiváltó tényezők). A diszlexia típusai. A diszlexia tünetei az olvasásban, írásban, gyanújelek. - diszkalkulia: A diszkalkulia értelmezése. Kialakulásának okai, tünetei, (neuro)pszichológiai alapok. A diszkalkulia típusai, gyógypedagógiai diagnosztikus eljárások hazánkban és külföldön. A diagnózis felállítása. A vizsgáló eszközök megismerése és alkalmazása. Prevenciós eljárások. Diszpraxiák szerepe a diszkalkulia kialakulásában. A diszkalkulia összefüggése az olvasás-írás tanulásának nehézségeivel. Terápiás eljárások diszkalkulia esetén, ill. a kapcsolódó terápiák alapjai. Csépe Valéria (2000): Az olvasás- és írásképesség zavarai. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE-BGGYFK. Diszlexia. Fejlesztő Pedagógia. Különszám Ellis, A.W. (2005): Olvasás, írás és diszlexia. Tas-11 Kiadó. Mesterházi Zsuzsa (1996): Diszkalkuliáról pedagógusoknak. BGGYTF. Selikowitz M. (1997): Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek. Medicina Kiadó. 11. Tanulási és magatartási problémák összefüggései - BNO - a magatartás és a magatartászavar fogalma - a szocializáció folyamata - a tanulási problémák összefüggése a hiperaktivitással, a szorongással, az agresszivitással, az autizmussal, a gyermekkori depresszióval és az elektív mutizmussal Balázs Őszi Prekop (1997): Pedagógiai irányelvek az autista, autisztikus, pervazív fejlődési zavarban szenvedő gyermekek fejlesztéséhez, neveléséhez, tanításához. Kapocs Könyvkiadó. F. Földi Rita (2004): Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Comenius Bt. Pécs. Gádoros Júlia: Depresszió és szorongásos zavarok gyermek- és serdülőkorban. (http://sunrise.sote.hu/htsz/gadoros.htm) Gyarmathy Éva (2002): A hiperaktivitás kezelése. Új Pedagógiai Szemle, 11. sz. p Hiperaktivitás, figyelemzavar Betegségek-e valójában? Új Pedagógiai Szemle, 2002/7-8. sz., p (Az írás az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány kutatási beszámolója alapján készült.) Ványi Ágnes (1998): Olvasástanítás a diszlexiaprevenciós módszerrel. Project-X. 12. A kognitív képességek fejlesztése - A kognitív képességek fejlődésének pszichológiai és pedagógiai alapjai, multidiszciplináris megközelítése.

7 - A kognitív folyamatok mozgásai (absztrahálás, strukturálás, transzferálás, kombinálás). - A kognitív képességek és az aritmetika. - A tanulásban akadályozott gyermekek matematika tanításának-tanulásának jellemzői. (matematikai hibák, számolászavarok, számfogalom kialakítása, alapfogalmak és szöveges feladatok tanítása) Csapó Benő (1990): A gondolkodás műveleti képességének fejlesztése. Új Pedagógiai Szemle, 4. szám, p Csapó Benő (2001): A kombinatív képesség fejlődésének elemzése országos reprezentatív felmérés alapján. Magyar Pedagógia, 4. sz. p Márkus Attila (2007): Számok, számolás, számolászavarok. Pro Die Kiadó. p , , p M. W. Eysenck - M. T. Keane (2003): Kognitív pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest p Nagy József (1999): A kognitív készségek és képességek fejlesztése. Iskolakultúra, No. 1., p Peller József (2003): A matematikai ismeretszerzési folyamatról. ELTE Eötvös Kiadó. p , , Radnainé Szendrei Julianna és mtsai (1994): Tanulási nehézségek a matematikában. IFA-BTF-MKM. 13. A szociális képességek fejlesztése és a társadalmi integráció - a szociális képesség fogalma - a szociális képességek fejlesztésének célja - szociális képességek és iskolai beválás - viselkedési szokások megtanulása, szexuális nevelés - a szociális képességek fejlődése a szocializációs folyamatban és színtereken p Nagy József (1996): Nevelési kézikönyv. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. p Szabó Ákosné (2004): A képességfejlesztés és az életmód összefüggései tanulásban akadályozottaknál. In: Gordosné Szabó Anna (szerk.): Gyógyító pedagógia. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, A kommunikációs képességek fejlesztése - a tanulásban akadályozott tanulók kommunikációs kompetenciája - a kommunikációs képesség fejlesztésének rendszere - az anyanyelv-oktatás bemutatása a tanulásban akadályozott gyermekek körében Gaál Éva - Hámor Jánosné - Papp Gabriella (2000): Anyanyelv és irodalom. Nemzeti Tankönyvkiadó.

8 Józsa Krisztián (szerk.) (2006): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó. p Az orientációs képességek fejlesztése - az orientációs képességek bemutatása, alkalmazásuk az egyes tantárgyakban - a téri, az idői és a vizuális orientáció fogalma, fejlődése és sajátosságai - a metakogníció fogalma, szükségessége a tanulás és a gondolkodás folyamatában - az orientációs képességek kialakítását és fejlesztését szolgáló módszerek, eszközök, módszeres eljárások, tantárgypedagógiai ismeretek. p Tölgyszéky Papp Gyuláné - Papházy Éva (1999): Ember és természet, Földünk és környezetünk. Nemzeti Tankönyvkiadó. 16. A motoros képességek fejlesztése a szocializációs folyamatban - a mozgásfejlődés fogalma - a motoros képesség értelmezése, felosztása, jellemzők - mozgásfejlődés az egyes életkori szakaszokban - tanulásban akadályozott gyermekek mozgásában megfigyelhető sajátosságok, eltérések - módszertani sajátosságok a motoros képességek fejlesztésében, az iskolai testnevelésben - társuló mozgásszervi elváltozások, tartási és mozgásrendellenességek, krónikus betegségek tanulásban akadályozott gyermekeknél Englbrecht, A. - Weigert, H. (1996): Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását? avagy Nem jelenthet akadályt a tanulási akadály! BGGYTF. Falvay Károly (1990): Ritmikus mozgás-énekes játék. OPI. Farmosi I. (1999): Mozgásfejlődés. Dialóg Campus Kiadó. Pécs. Horváth Miklós Barthel Betty (2003): Az értelmi fogyatékosság és következményei a testnevelés tanításában. In: Benczúr Miklósné (szerk.): Adaptált testnevelés és sport I. kötet. FONESZ. p Makszin Imre (2008): A testnevelés elmélete és módszertana. Dialóg Campus Kiadó. Pécs p Nádasi Lajos (2001): Motoros cselekvéses játékok az iskolai testnevelésben. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest 17. A kreatív képességek fejlesztése a művészeti nevelésben - a művészet értelmezése - a művészet társadalmi funkciói

9 - a művészetekkel való találkozás alkalmai, lehetőségei az iskolában - a művészeti élmény befogadásának és a művészi alkotás létrehozásának feltételei - az ének-zene tanításának specifikus képességfejlesztő hatásai - a Kodály-módszer - a kreativitás fejlesztésének lehetőségei, színterei, módszerei Kokas Klára (1999): Öröm, bűvös égi szikra. Akkord Zenei Kiadó Kft. p Sándor Éva-Horváth Péter (1995): Képzőművészeti terápia. BGGYTF. Sáry László (2000): Kreatív zenegyakorlatok. Jelenkor Kiadó. Pécs. 18. Az együttnevelés nemzetközi és hazai története, jogi háttere és az ebből következő magyarországi intézkedések - az integrált nevelés hazai és külföldi tapasztalatai - jogi háttere - szülők jogai, tanácsadás Csányi Yvonne (2000): A speciális nevelési szükségletű gyermekek és fiatalok integrált nevelése-oktatása. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek ELTE- BGGYFK. p Csányi Yvonne (szerk.) (2001): Értelmileg és tanulásban akadályozott gyermekek integrált nevelése és oktatása (Útmutató szülőknek és szakértői bizottságoknak). ELTE- GYFK. Gaál Éva (1999): Tanulásban akadályozott gyermekek szegregált és integrált nevelésének jelene és jövője. Gyógypedagógiai Szemle 2. p p Papp Gabriella (szerk.) (1994): Válogatás az integrált nevelés szakirodalmából. Nemzeti Tankönyvkiadó. Perlusz Andrea (szerk) (1995): Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérletek tükrében. BGGYTF. Az oktatási miniszter 2/2005. (III.1.) OM rendelete a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelésének, iskolai oktatásának irányelveiről. A közoktatásról szóló évi LXXIX törvény és annak módosító jogszabályai A Salamancai Nyilatkozat (UNESCO) 19. Az együttnevelés gyakorlata - A team munka szükségessége az együttnevelés érdekében - A kéttanáros modell szerepe az integrációban - A kéttanáros modell fajtái - Az EGYMI-k kialakulása és működésük a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakterületen - Gyakorlati megvalósulási lehetőségek Kókainé Lányi Marietta (2007): Könyv az integrációról. Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában. sulinova.

10 Metzger Balázs Papp Gabriella (2000): Kéttanáros integrációs modell Budapest XIII. kerületében. Gyógypedagógiai Szemle 1., p Papp Gabriella (2002): Tanulásban akadályozott gyermekek iskolai integrációja a szakemberek közötti kooperáció tükrében. Magyar Pedagógia. 2.sz., p Papp Gabriella - Faragóné Bircsák Márta (2007): Útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Módszertani intézményi útmutató. Sulinova. 20. Családi szocializáció, együttműködés a családdal - a család szerepe, a családi légkör hatása a fejlődésre - a család megismerésének lehetőségei, kapcsolattartási módok - a szülőknek szóló tanácsadás formái, szervezése, tartalma - az egyéni és csoportos konzultáció elmélete és gyakorlata - a konzultáció területei - a konzultációs kapcsolat Arthur Englbrecht - Hans Weigert (1996): Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását? avagy Nem jelenthet akadályt a tanulási akadály! BGGYTF. p Fonyó Ilona - Pajor András (szerk.) (2000): Fejezetek a konzultáció pszichológiájának témaköréből. ELTE GYFK, Juhászné Víg Éva: Szocializáció és személyiségfejlesztés. (http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=kihivasok-juhaszne) Kálmán Zsófia Könczei György (2002): A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris Kiadó. p Szócikk: nevelés és fejlődés (p ), nevelés feltételei (p.134.), nevelhetőség (p ) Mittler, Peter (1997): A szülők és a szakemberek közti kapcsolat újragondolása. In: Zászkaliczky P. - Lechta, V. - Matuska O. (szerk.): A gyógypedagógia új útjai. Rendszerfejlesztés, tanácsadás, integráció BGGYTF, Budapest, Szabó Ákosné (2001): A családi szocializáció szükségletei. Educatio, NYÁR, Szabó Ákosné (2003): Velük vagy rajtuk? A roma gyermekek és szüleik szükségletei. Gyógypedagógiai Szemle, Tanulásban akadályozott fiatalok szakképzése és foglalkoztatása - a szakképzettség, a munkaerő-piaci státusz és a társadalmi integráció összefüggései - a speciális szakiskola és a készségfejlesztő speciális szakiskola a közoktatás rendszerében (történetiség, jogi szabályozás, szakképesítések és rész-szakképesítések az OKJ rendszerében) - tanulói nyomonkövetés, a munkavállalás támogatása, foglalkozási rehabilitáció (célszervezetek és integrált munkaerő-piac, a Munkahelyi Gyakorlat Program, Támogatott Foglalkoztatás, a civil szervezetek szolgáltatásai) Bánfalvy Csaba (2005): A fogyatékos emberek és a munka világ. Szakképzési Szemle. 2., p

11 Bruckner László (2003): Helyzetelemzés a speciális szakiskolai képzés fejlesztési irányelveinek meghatározásához. NSZI. p , Bruckner László (2006): Helyzetelemzés a speciális szakiskolai képzés fejlesztési irányelveinek meghatározásához. NSZI. Dávid Andrea (2000): Támogatott Foglalkoztatás. Értelmileg sérült munkavállalók a nyílt munkaerő-piacon. Kézikönyv. Salva Vita Alapítvány. Gere Ilona (2003): Munkaerő-piaci segítő szolgálat. Módszertani kézikönyv. FMM. Gere Ilona (2005): A foglalkozási rehabilitáció helyzete Magyarországon. Kutatási zárótanulmány. OFK. 22. A gyógypedagógus kompetenciája - a gyógypedagógia szak képzési és kimeneti követelményei - a fejlesztő pedagógus és a gyógypedagógus kompetenciája közötti különbségek 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet. Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről. Mesterházi Zsuzsa (1998): A gyógypedagógia kompetenciája és interdiszciplináris helyzete. Gyógypedagógiai Szemle. Különszám. p Mesterházi Zsuzsa (2001): A különtámogatást igénylő gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái. Educatio, 2. sz. p

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK III. IV. FÉLÉV Szarvas 2014 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

Új szakmai igények, új működési forma

Új szakmai igények, új működési forma Kőpatakiné Mészáros Mária Új szakmai igények, új működési forma az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények Országos Oktatási Integrációs Hálózat Utolsó Padból Program Bevezető...3 Együttnevelés

Részletesebben

A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái

A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái mesterházi zsuzsa: a különtámogatást igénylõ... 255 A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái magyar nyelv hagyományosan gyógypedagógusnak

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Levélcím: 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. Telefon: 06-30-456-9649 E-mail: magye.1972.17@gmail.

Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Levélcím: 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. Telefon: 06-30-456-9649 E-mail: magye.1972.17@gmail. Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Levélcím: 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. Telefon: 06-30-456-9649 E-mail: magye.1972.17@gmail.com KONFERENCIA FELHÍVÁS A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 2012. évi

Részletesebben

HATÉKONY EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA ÉP ÉS FOGYATÉKOS EMBEREK KÖZÖTT A SPORT, SZABADIDŐ ÉS KULTÚRA TERÜLETÉN

HATÉKONY EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA ÉP ÉS FOGYATÉKOS EMBEREK KÖZÖTT A SPORT, SZABADIDŐ ÉS KULTÚRA TERÜLETÉN TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0005 MENTOR(h)ÁLÓ PROJEKT MAGYAR ADÉL, TÓTHNÉ ASZALAI ANETT, MÁTÉNÉ HOMOKI TÜNDE HATÉKONY EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA ÉP ÉS FOGYATÉKOS EMBEREK KÖZÖTT A SPORT, SZABADIDŐ ÉS KULTÚRA

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar A KORAI FEJLESZTÉS-GONDOZÁS ÉS A FEJLESZTÕ FELKÉSZÍTÉS ELMÉLETÉT ÉS GYAKORLATÁT BEMUTATÓ INFORMÁCIÓHORDOZÓK GYÛJTEMÉNYE Gyakorló szakemberek és szülõk számára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2010 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 4. Sorozatszerkesztők: Karlovitz

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2011.

Pedagógiai Programja 2011. A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Programja 2011. Készült: 2011. június 30. 2011. hó napján P.H. Jóváhagyta: fenntartó TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA 2012 XL. évfolyam 3 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ:

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Adaptációs kézikönyv. Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak

Adaptációs kézikönyv. Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak Adaptációs kézikönyv Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív program 2.1 intézkedés Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

Fókuszban az egyén. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

Fókuszban az egyén. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Fókuszban az egyén Hogyan készítsünk egyéni fejlesztési tervet? Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Fókuszban az egyén Hogyan készítsünk egyéni fejlesztési tervet? Fókuszban az egyén

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA. Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása 1-8. OSZTÁLY 2 TARTALOMJEGYZÉK A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVE...

Részletesebben

Műhelymunka II. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka II. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka II TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Eötvös Loránd University of Sciences) Neveléstudományi Doktori Iskola (Doctoral (PhD) School of Science of Education)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Eötvös Loránd University of Sciences) Neveléstudományi Doktori Iskola (Doctoral (PhD) School of Science of Education) Eötvös Loránd Tudományegyetem (Eötvös Loránd University of Sciences) Neveléstudományi Doktori Iskola (Doctoral (PhD) School of Science of Education) Ms. MÁRKUS, ESZTER: THEORETICAL AND EMPIRICAL QUESTIONS

Részletesebben

Irodalomjegyzés a kisgyermekkori befogadás témaköréhez

Irodalomjegyzés a kisgyermekkori befogadás témaköréhez Irodalomjegyzés a kisgyermekkori befogadás témaköréhez Ábrahámné Győrök Margit - Berey Mária - László Istvánné - Zsuppán Lászlóné: Együtt nevelkedve, Alfa Kiadó, Bp. 1994 Ábrahámné Győrök Margit - Berey

Részletesebben

1. EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

1. EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ AZ AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY 2006. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A beszámoló szerkezete: Az Alapítvány szakmai tevékenységének ellátására az alábbi részintézményekben került sor: Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

OMK szakkönyvtár. Pordán Ákos Kézenfogva Alapítvány 2012 Módszertani kézikönyv. Országos Foglalkoztatási Egyesület

OMK szakkönyvtár. Pordán Ákos Kézenfogva Alapítvány 2012 Módszertani kézikönyv. Országos Foglalkoztatási Egyesület 1. 2. Cím Szerző Kiadó Kiadás dátuma Kiadvány típusa Érintettek köre Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságának és eredményességének mérése: Kutatási összefoglaló az "Aktív

Részletesebben