Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek"

Átírás

1 Gyógypedagógia Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek 1. A gyógypedagógia fogalmi rendszere - hagyományok - alapfogalmak - tudományos megközelítések Gordosné Szabó Anna (2004): A hagyományait megőrizve megújult magyar gyógypedagógiai tevékenység. In: Gordosné Szabó Anna (szerk.) (2004): Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Medicina Könyvkiadó Rt. p Gordosné Szabó Anna (2004): Bevezető általános gyógypedagógiai ismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó. Illyés Sándor (2000): A magyar gyógypedagógia hagyományai és alapfogalmai. In: Illyés Sándor (szerk.) Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE-BGGYFK. p Szócikkek: általános gyógypedagógia (p ), fogyatékos személyek (p.83.), fogyatékosság (p.83-84), gyógypedagógia (p ) Mesterházi Zsuzsa (2004): A gyógypedagógiai folyamatról. In: Gordosné Szabó Anna (szerk.) (2004): Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Medicina Könyvkiadó Rt. p Szabó Ákosné (2008): A gyógypedagógiai megsegítés mint többszintű beavatkozás. In: A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület vándorgyűlésének előadásai. Szegedi Tudományegyetem, JGYF Kiadó. Megjelenés alatt. 2. A tanulónépesség meghatározása, a fogalmak és nomenklatúrák értelmezése a szakterületen - emberkép a (gógy)pedagógiában - a tanulónépesség meghatározása - a tanulási nehézség, zavar, akadályozottság fogalma - a tanulásban akadályozottság és az enyhén értelmi fogyatékosság fogalmának viszonya - a népesség megjelenése a gyógypedagógia társtudományainak különböző területein Englbrecht, A.-Weigert, H. (1996): Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását? avagy Nem jelenthet akadályt a tanulási akadály! BGGYTF. Gaál Éva (szerk.) (1996): Emberkép gyógypedagógusoknak. BGGYTF. Gaál Éva (1998): A tanulásban akadályozottakról (enyhén értelmi fogyatékosnak minősítettekről) alkotott kép a gyógypedagógia társtudományaiban. Gyógypedagógiai Szemle. Különszám. p Gaál Éva (2000): A tanulásban akadályozott gyermekek az óvodában és az iskolában. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE-BGGYFK. p

2 Zászkaliczky Péter - Verdes Tamás (2004) (szerk.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. ELTE-BGGYFK és KFPSZ. p BNO-10 zsebkönyv (2004): DSM-IV-TRTM meghatározásokkal. Magyar Pszichiátriai Társaság. Animula Egyesület. 3. A beiskolázási folyamat, az intézményrendszer kialakulása és működése napjainkban - a beiskolázási folyamat törvényi háttere, történeti áttekintés - a beiskolázási folyamat pedagógiai, pszichológiai, orvosi szempontjai, történeti áttekintés - a beiskolázás helyzete napjainkban - a szakértői bizottságok és a nevelési tanácsadók szerepe, szakértői vélemény - a cigány gyermekek beiskolázásának problematikája Bánfalvy Csaba (2000): Fogyatékosság és szociális hátrány. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF. p Englbrecht, A.-Weigert, H. (1996): Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását? avagy Nem jelenthet akadályt a tanulási akadály! BGGYTF. p Fazekasné Fenyvesi Margit Glauber Anna (2006): A pedagógiai vélemény összeállítása, értelmezése. In: Girasek János (szerk.): Inkluzív nevelés A tanulók hatékony megismerése. Kézikönyv és CD. Sulinova. Gaál Éva (2000): A tanulásban akadályozott gyermekek az óvodában és az iskolában. In: Illyés Sándor (szerk.) Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE-BGGYFK. p Gordosné Szabó Anna (2004): Bevezető általános gyógypedagógiai ismeretek. Nemzeti Tankönyvkiadó. p , Lányiné Engelmayer Ágnes (1992): Az áthelyezési vizsgálat I. Tankönyvkiadó. p , p Metzger Balázs (2006): Előtérben az integráció. Közoktatási változások a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok szemszögéből. In: M. Tamás Márta (szerk.): Integráció és inklúzió. Trefort Kiadó. p Az alsó fokú oktatást szabályozó dokumentumok - tantervek (történeti áttekintés) - törvényi szintű szabályozás (közoktatási-, esélyegyenlőségi-, gyermekvédelmi-, szociális törvény) - intézményi szabályozás (alapító okirat, pedagógiai program, kerettanterv, irányelvek, NAT) Gordosné Szabó Anna (1985): Gyógypedagógia történet II. Magyar gyógypedagógiai történet a XX. századig. Kézirat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Gordosné Szabó Anna (2000): A gyógypedagógiai iskoláztatás fejlődése. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE-BGGYFK. p

3 Szauer Csilla Lovászy László (2003): Diszkriminációmentesség + pozitív cselekvés = integráció avagy a Madridi Deklaráció. Gyógypedagógiai Szemle, 1. szám, p Szócikk: fogyatékos gyermekek jogai (p.83.) Nemzeti Alaptanterv. MKM, Budapest, I. fejezet Az oktatási miniszter 2/2005. (III.1.) OM rendelete a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelésének, iskolai oktatásának irányelveiről A közoktatásról szóló évi LXXIX törvény és annak módosító jogszabályai Az évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 14/1994. MKM rendelet (és módosításai) a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról A Salamancai Nyilatkozat (UNESCO) A Madridi Nyilatkozat (EU) 5. A tanulásban akadályozott, enyhén értelmi fogyatékos személyek oktatásának - nevelésének történeti alakulása - a fogyatékos személyekkel való bánásmód (történelmi áttekintés) - az intézményhálózat kialakulása - a jelenlegi intézményhálózat: általános iskola, tagozat, összevont osztály, speciális szakiskola, szakiskola, gyermekotthon, kollégium, lakásotthon, lakóotthon - törvényi háttér Gaál Éva (2000): A tanulásban akadályozott gyermekek az óvodában és az iskolában. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF. p Gordosné Szabó Anna (1985): Gyógypedagógia történet II. Magyar gyógypedagógiai történet a XX. századig. Kézirat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Gordosné Szabó Anna (2000): A gyógypedagógiai iskoláztatás fejlődése. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF. p Gordosné Szabó Anna (2006): A hazai gyógypedagógus-képzés fejlődéstörténeti elemzése. Gyógypedagógiai Szemle, 2. szám, p Illyés Sándor (2000) A magyar gyógypedagógia hagyományai és alapfogalmai. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE-BGGYFK. p Kálmán Zsófia Könczei György (2002): A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris Kiadó, Budapest Szócikkek: Éltes Mátyás (p ), Frim Jakab (p.20.), gyógypedagógiatörténet (p ), Illyés Gyuláné (p.31.), Ranschburg Pál (p ), Séguin (p ), Szenes Adolf (p ), Szondi Lipót (p ), Tóth Zoltán (p.49.), kisegítő

4 iskola (p.117.), MAGYE (p ), oligofrénpedagógia (p.138.), oligofrénpedagógus (p.139.). 6. A tanítás és tanulás folyamata a tanulásban akadályozott gyermekek számára - a tanulási folyamat tervezése, értékelése - tanulásszervezési mód: a szabad tanulás - tanulásszervezési technikák: kooperatív technikák, projektpedagógia - NAT, Irányelvek Golnhofer Erzsébet (2004): A pedagógiai értékelés. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Comenius BT. Pécs. p Gaál Éva Horváth Miklós (2001): A szabad tanulás alkalmazása tanulásban akadályozott gyermekek differenciált fejlesztésében. In: Alternativitás és pedagógusképzés. Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ. Pilisborosjenő. p Horváth Miklós (2000): Szerezhet-e örömöt a tanulás a tanulásban akadályozott gyermekeknek? Egy lehetséges megoldás: A szabad tanulás. Gyógypedagógiai Szemle. XXVIII. évfolyam, 2. szám. p Hunyadi Györgyné - M. Nádas Mária (2000): Pedagógiai tervezés. Comenius BT. Pécs. Hunyadi Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Osztályozás? Szöveges értékelés? Dinasztia Tankönyvkiadó. p Spencer Kagan (2001): Kooperatív tanulás. Önkonet Kft. p , Szócikkek: gyógypedagógiai nevelési folyamat (p ), kompenzáló nevelés (p ), tanulásban akadályozottak gyógypedagógiája (p ), tanulásban akadályozottak nevelési folyamata (p ). M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás. Elmélet és gyakorlat. Gondolat Kiadói Kör. ELTE BTK Neveléstudományi Intézet. Szekeres Ágota (2007): Szempontok a tanulásban akadályozott gyermekek (gyógy)pedagógiai segítéséhez. In: Bollókné Panyik Ilona (szerk.): Gyermek nevelés pedagógusképzés Trezor Kiadó. p A tanulási képesség, a tanulást befolyásoló tényezők - a tanulási képesség fogalma - a tanulási képesség különböző megközelítései - a tanulásban akadályozott gyermekek jellemzői a tanulási folyamat szempontjából - a tanulást befolyásoló tényezők: motiváció, figyelem, emlékezet Atkinson Atkinson Smith Bem Nolen-Hoeksema (1999): Pszichológia. Osiris Kiadó. p ,

5 Csapó Benő (2003): A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Akadémiai Kiadó. Budapest Fazekasné Fenyvesi Margit (2006): A tanulási motiváció pedagógiai szempontú elemzése. In: Zsoldos Márta (szerk.): (Gyógy)pedagógiai diagnosztika és tanácsadás. Kézikönyv a nevelési tanácsadókban, szakértői és rehabilitációs bizottságokban végzett komplex vizsgálatokhoz. OM Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatása Közalapítvány Józsa Krisztián (2002): Az elsajátítási motiváció pedagógiai jelentősége. Magyar Pedagógia évf. /1.sz p , , Szócikk: nevelés és fejlődés (p ) Nagy József (2000): XXI. Század és nevelés. Osiris Kiadó, Torda Ágnes (2000): Figyelemfejlesztő program. OKI PTK. ( 8. Tanulási technikák fejlesztése egyéni és kiscsoportos helyzetekben - a tanulás értelmezése biológiai, pszichológiai, pedagógiai szempontból - konstruktivizmus - tanulási módszerek, tanulási stratégiák - tanulási stílus - tanulási szokások Lappints Árpád (2002): Tanuláspedagógia. Comenius Bt. Pécs Nahalka István (2003): A tanulás. In.: Falus I. (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához Nemzeti Tankönyvkiadó Szitó Imre (é.n.): A tanulási stratégiák fejlesztése. Iskolapszichológia 2. ELTE. 9. Tanulásban akadályozott gyermekek ellátása egyéni, kiscsoportos és osztálytermi keretek között - egyéni fejlesztési terv készítése - a gyógypedagógiai munkát segítő eszközök - terápiás ellátási lehetőségek - habilitációs, rehabilitációs foglalkozások Kókainé Lányi Marietta (2007): Könyv az integrációról. Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában. sulinova. Mesterházi Zsuzsa (2001): A gyógypedagógiai nevelés mint terápia. Iskolakultúra, 2. sz Radicsné Szerencsés Terézia (2008): Minőségi munka a tanítási órákon. Módszerek a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez. APC-Stúdió. Gyula. p , Szekeres Ágota Ari Pálma (2008): Sérülésspecifikus eszköztár tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság.

6 10. Tanulási zavarok: az iskolai teljesítmény specifikus zavarai (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) és kezelési lehetőségei - diszlexia: Az írott nyelv kialakulása, jelentősége. Az olvasás folyamata, a szófelismerés neuropszichológiai modelljei. Az olvasási zavar fogalma. A diszlexia okai (alapokok és kiváltó tényezők). A diszlexia típusai. A diszlexia tünetei az olvasásban, írásban, gyanújelek. - diszkalkulia: A diszkalkulia értelmezése. Kialakulásának okai, tünetei, (neuro)pszichológiai alapok. A diszkalkulia típusai, gyógypedagógiai diagnosztikus eljárások hazánkban és külföldön. A diagnózis felállítása. A vizsgáló eszközök megismerése és alkalmazása. Prevenciós eljárások. Diszpraxiák szerepe a diszkalkulia kialakulásában. A diszkalkulia összefüggése az olvasás-írás tanulásának nehézségeivel. Terápiás eljárások diszkalkulia esetén, ill. a kapcsolódó terápiák alapjai. Csépe Valéria (2000): Az olvasás- és írásképesség zavarai. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE-BGGYFK. Diszlexia. Fejlesztő Pedagógia. Különszám Ellis, A.W. (2005): Olvasás, írás és diszlexia. Tas-11 Kiadó. Mesterházi Zsuzsa (1996): Diszkalkuliáról pedagógusoknak. BGGYTF. Selikowitz M. (1997): Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek. Medicina Kiadó. 11. Tanulási és magatartási problémák összefüggései - BNO - a magatartás és a magatartászavar fogalma - a szocializáció folyamata - a tanulási problémák összefüggése a hiperaktivitással, a szorongással, az agresszivitással, az autizmussal, a gyermekkori depresszióval és az elektív mutizmussal Balázs Őszi Prekop (1997): Pedagógiai irányelvek az autista, autisztikus, pervazív fejlődési zavarban szenvedő gyermekek fejlesztéséhez, neveléséhez, tanításához. Kapocs Könyvkiadó. F. Földi Rita (2004): Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Comenius Bt. Pécs. Gádoros Júlia: Depresszió és szorongásos zavarok gyermek- és serdülőkorban. ( Gyarmathy Éva (2002): A hiperaktivitás kezelése. Új Pedagógiai Szemle, 11. sz. p Hiperaktivitás, figyelemzavar Betegségek-e valójában? Új Pedagógiai Szemle, 2002/7-8. sz., p (Az írás az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány kutatási beszámolója alapján készült.) Ványi Ágnes (1998): Olvasástanítás a diszlexiaprevenciós módszerrel. Project-X. 12. A kognitív képességek fejlesztése - A kognitív képességek fejlődésének pszichológiai és pedagógiai alapjai, multidiszciplináris megközelítése.

7 - A kognitív folyamatok mozgásai (absztrahálás, strukturálás, transzferálás, kombinálás). - A kognitív képességek és az aritmetika. - A tanulásban akadályozott gyermekek matematika tanításának-tanulásának jellemzői. (matematikai hibák, számolászavarok, számfogalom kialakítása, alapfogalmak és szöveges feladatok tanítása) Csapó Benő (1990): A gondolkodás műveleti képességének fejlesztése. Új Pedagógiai Szemle, 4. szám, p Csapó Benő (2001): A kombinatív képesség fejlődésének elemzése országos reprezentatív felmérés alapján. Magyar Pedagógia, 4. sz. p Márkus Attila (2007): Számok, számolás, számolászavarok. Pro Die Kiadó. p , , p M. W. Eysenck - M. T. Keane (2003): Kognitív pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest p Nagy József (1999): A kognitív készségek és képességek fejlesztése. Iskolakultúra, No. 1., p Peller József (2003): A matematikai ismeretszerzési folyamatról. ELTE Eötvös Kiadó. p , , Radnainé Szendrei Julianna és mtsai (1994): Tanulási nehézségek a matematikában. IFA-BTF-MKM. 13. A szociális képességek fejlesztése és a társadalmi integráció - a szociális képesség fogalma - a szociális képességek fejlesztésének célja - szociális képességek és iskolai beválás - viselkedési szokások megtanulása, szexuális nevelés - a szociális képességek fejlődése a szocializációs folyamatban és színtereken p Nagy József (1996): Nevelési kézikönyv. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. p Szabó Ákosné (2004): A képességfejlesztés és az életmód összefüggései tanulásban akadályozottaknál. In: Gordosné Szabó Anna (szerk.): Gyógyító pedagógia. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, A kommunikációs képességek fejlesztése - a tanulásban akadályozott tanulók kommunikációs kompetenciája - a kommunikációs képesség fejlesztésének rendszere - az anyanyelv-oktatás bemutatása a tanulásban akadályozott gyermekek körében Gaál Éva - Hámor Jánosné - Papp Gabriella (2000): Anyanyelv és irodalom. Nemzeti Tankönyvkiadó.

8 Józsa Krisztián (szerk.) (2006): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó. p Az orientációs képességek fejlesztése - az orientációs képességek bemutatása, alkalmazásuk az egyes tantárgyakban - a téri, az idői és a vizuális orientáció fogalma, fejlődése és sajátosságai - a metakogníció fogalma, szükségessége a tanulás és a gondolkodás folyamatában - az orientációs képességek kialakítását és fejlesztését szolgáló módszerek, eszközök, módszeres eljárások, tantárgypedagógiai ismeretek. p Tölgyszéky Papp Gyuláné - Papházy Éva (1999): Ember és természet, Földünk és környezetünk. Nemzeti Tankönyvkiadó. 16. A motoros képességek fejlesztése a szocializációs folyamatban - a mozgásfejlődés fogalma - a motoros képesség értelmezése, felosztása, jellemzők - mozgásfejlődés az egyes életkori szakaszokban - tanulásban akadályozott gyermekek mozgásában megfigyelhető sajátosságok, eltérések - módszertani sajátosságok a motoros képességek fejlesztésében, az iskolai testnevelésben - társuló mozgásszervi elváltozások, tartási és mozgásrendellenességek, krónikus betegségek tanulásban akadályozott gyermekeknél Englbrecht, A. - Weigert, H. (1996): Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását? avagy Nem jelenthet akadályt a tanulási akadály! BGGYTF. Falvay Károly (1990): Ritmikus mozgás-énekes játék. OPI. Farmosi I. (1999): Mozgásfejlődés. Dialóg Campus Kiadó. Pécs. Horváth Miklós Barthel Betty (2003): Az értelmi fogyatékosság és következményei a testnevelés tanításában. In: Benczúr Miklósné (szerk.): Adaptált testnevelés és sport I. kötet. FONESZ. p Makszin Imre (2008): A testnevelés elmélete és módszertana. Dialóg Campus Kiadó. Pécs p Nádasi Lajos (2001): Motoros cselekvéses játékok az iskolai testnevelésben. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest 17. A kreatív képességek fejlesztése a művészeti nevelésben - a művészet értelmezése - a művészet társadalmi funkciói

9 - a művészetekkel való találkozás alkalmai, lehetőségei az iskolában - a művészeti élmény befogadásának és a művészi alkotás létrehozásának feltételei - az ének-zene tanításának specifikus képességfejlesztő hatásai - a Kodály-módszer - a kreativitás fejlesztésének lehetőségei, színterei, módszerei Kokas Klára (1999): Öröm, bűvös égi szikra. Akkord Zenei Kiadó Kft. p Sándor Éva-Horváth Péter (1995): Képzőművészeti terápia. BGGYTF. Sáry László (2000): Kreatív zenegyakorlatok. Jelenkor Kiadó. Pécs. 18. Az együttnevelés nemzetközi és hazai története, jogi háttere és az ebből következő magyarországi intézkedések - az integrált nevelés hazai és külföldi tapasztalatai - jogi háttere - szülők jogai, tanácsadás Csányi Yvonne (2000): A speciális nevelési szükségletű gyermekek és fiatalok integrált nevelése-oktatása. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek ELTE- BGGYFK. p Csányi Yvonne (szerk.) (2001): Értelmileg és tanulásban akadályozott gyermekek integrált nevelése és oktatása (Útmutató szülőknek és szakértői bizottságoknak). ELTE- GYFK. Gaál Éva (1999): Tanulásban akadályozott gyermekek szegregált és integrált nevelésének jelene és jövője. Gyógypedagógiai Szemle 2. p p Papp Gabriella (szerk.) (1994): Válogatás az integrált nevelés szakirodalmából. Nemzeti Tankönyvkiadó. Perlusz Andrea (szerk) (1995): Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérletek tükrében. BGGYTF. Az oktatási miniszter 2/2005. (III.1.) OM rendelete a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelésének, iskolai oktatásának irányelveiről. A közoktatásról szóló évi LXXIX törvény és annak módosító jogszabályai A Salamancai Nyilatkozat (UNESCO) 19. Az együttnevelés gyakorlata - A team munka szükségessége az együttnevelés érdekében - A kéttanáros modell szerepe az integrációban - A kéttanáros modell fajtái - Az EGYMI-k kialakulása és működésük a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakterületen - Gyakorlati megvalósulási lehetőségek Kókainé Lányi Marietta (2007): Könyv az integrációról. Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában. sulinova.

10 Metzger Balázs Papp Gabriella (2000): Kéttanáros integrációs modell Budapest XIII. kerületében. Gyógypedagógiai Szemle 1., p Papp Gabriella (2002): Tanulásban akadályozott gyermekek iskolai integrációja a szakemberek közötti kooperáció tükrében. Magyar Pedagógia. 2.sz., p Papp Gabriella - Faragóné Bircsák Márta (2007): Útmutató tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Módszertani intézményi útmutató. Sulinova. 20. Családi szocializáció, együttműködés a családdal - a család szerepe, a családi légkör hatása a fejlődésre - a család megismerésének lehetőségei, kapcsolattartási módok - a szülőknek szóló tanácsadás formái, szervezése, tartalma - az egyéni és csoportos konzultáció elmélete és gyakorlata - a konzultáció területei - a konzultációs kapcsolat Arthur Englbrecht - Hans Weigert (1996): Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását? avagy Nem jelenthet akadályt a tanulási akadály! BGGYTF. p Fonyó Ilona - Pajor András (szerk.) (2000): Fejezetek a konzultáció pszichológiájának témaköréből. ELTE GYFK, Juhászné Víg Éva: Szocializáció és személyiségfejlesztés. ( Kálmán Zsófia Könczei György (2002): A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris Kiadó. p Szócikk: nevelés és fejlődés (p ), nevelés feltételei (p.134.), nevelhetőség (p ) Mittler, Peter (1997): A szülők és a szakemberek közti kapcsolat újragondolása. In: Zászkaliczky P. - Lechta, V. - Matuska O. (szerk.): A gyógypedagógia új útjai. Rendszerfejlesztés, tanácsadás, integráció BGGYTF, Budapest, Szabó Ákosné (2001): A családi szocializáció szükségletei. Educatio, NYÁR, Szabó Ákosné (2003): Velük vagy rajtuk? A roma gyermekek és szüleik szükségletei. Gyógypedagógiai Szemle, Tanulásban akadályozott fiatalok szakképzése és foglalkoztatása - a szakképzettség, a munkaerő-piaci státusz és a társadalmi integráció összefüggései - a speciális szakiskola és a készségfejlesztő speciális szakiskola a közoktatás rendszerében (történetiség, jogi szabályozás, szakképesítések és rész-szakképesítések az OKJ rendszerében) - tanulói nyomonkövetés, a munkavállalás támogatása, foglalkozási rehabilitáció (célszervezetek és integrált munkaerő-piac, a Munkahelyi Gyakorlat Program, Támogatott Foglalkoztatás, a civil szervezetek szolgáltatásai) Bánfalvy Csaba (2005): A fogyatékos emberek és a munka világ. Szakképzési Szemle. 2., p

11 Bruckner László (2003): Helyzetelemzés a speciális szakiskolai képzés fejlesztési irányelveinek meghatározásához. NSZI. p , Bruckner László (2006): Helyzetelemzés a speciális szakiskolai képzés fejlesztési irányelveinek meghatározásához. NSZI. Dávid Andrea (2000): Támogatott Foglalkoztatás. Értelmileg sérült munkavállalók a nyílt munkaerő-piacon. Kézikönyv. Salva Vita Alapítvány. Gere Ilona (2003): Munkaerő-piaci segítő szolgálat. Módszertani kézikönyv. FMM. Gere Ilona (2005): A foglalkozási rehabilitáció helyzete Magyarországon. Kutatási zárótanulmány. OFK. 22. A gyógypedagógus kompetenciája - a gyógypedagógia szak képzési és kimeneti követelményei - a fejlesztő pedagógus és a gyógypedagógus kompetenciája közötti különbségek 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet. Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről. Mesterházi Zsuzsa (1998): A gyógypedagógia kompetenciája és interdiszciplináris helyzete. Gyógypedagógiai Szemle. Különszám. p Mesterházi Zsuzsa (2001): A különtámogatást igénylő gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái. Educatio, 2. sz. p

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai Pszichés funkciók zavarai FP1206L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Kollokvium A hallgatók ismerjék meg tanulási zavarok okait, tüneteit és a fejlesztési lehetőségeket.

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak. Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula Erika

Részletesebben

Tanítás-tanulás integráló környezetben

Tanítás-tanulás integráló környezetben Tanítás-tanulás integráló környezetben Papp Gabriella papp.gabriella@barczi.elte.hu MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Didaktikai Albizottság 2016. május 6. Fogalmak Nem csak tanulásban akadályozott (enyhén

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Követelmények: Hiányzás a TVSZ szerint, az órai anyag és a kötelező irodalomból felkészülve kollokvium teljesítése.

KÖVETELMÉNYEK. Követelmények: Hiányzás a TVSZ szerint, az órai anyag és a kötelező irodalomból felkészülve kollokvium teljesítése. Inkluzív nevelés CG1025 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 1+0/hét Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai adjunktus Dr. Szabó Edina főiskolai docens GORDOSNÉ SZABÓ, A. 1999, Bevezetés a gyógypedagógiába, Nemzeti

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Pedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek

KÖVETELMÉNYEK félév. Pedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Pedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek INM 1001L 9+0/félév kollokvium dr. Györgyiné dr. Harsányi Judit főiskolai docens Követelmények: Hiányzás a TVSZ szerint, az órai anyag és a kötelező

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Tételsor a tanulásban akadályozottak pedagógiája szak tanári szakágának záróvizsgájához 2010/2011. tanév

Tételsor a tanulásban akadályozottak pedagógiája szak tanári szakágának záróvizsgájához 2010/2011. tanév Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Gyógypedagógia Intézeti Tanszék Tanulásban akadályozottak pedagógiája szak Tételsor a tanulásban akadályozottak pedagógiája szak tanári szakágának záróvizsgájához

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 12 A hallgatók ismerjék meg a tanulási

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Kar: Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia - Tanító és Óvodapedagógus Szak, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Egyetemi év : I. év Félév : 1. Általános

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGUSA SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/10237/2010. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Óvoda-iskola átmenetét segítő program

Óvoda-iskola átmenetét segítő program Óvoda-iskola átmenetét segítő program JÓ GYAKORLATOK ÉLTES EGYMI PÉCS MÁNFAI ZITA gyógypedagógus Az átlagtól eltérő fejlődésmenetű gyermek és az iskolakezdés Segédanyag az óvoda iskola átmenetének megkönnyítése

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16

A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16 A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16 Család- és gyermekvédő tanár szakképzettség Tanár szak tételei 1. A tanulói személyiség megismerésének és fejlesztésének pedagógiaipszichológiai lehetőségei és

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804 Telefonszám: 35/300-352 Faxszám: 35/300-585 Honlap: www.ridens.hu Email

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG?

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? KRASZNÁRNÉ ERDŐS FELICIA FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? MFFLT KONFERENCIÁJA 2009. BUDAPEST Milyen választ adnak a kérdésre Az érintettek és családjuk A segítő szakemberek (rehabilitáció, gyógypedagógia,

Részletesebben

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN Feltételeket ld. alább részletezve. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ RIDENS Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804

Részletesebben

Záróvizsga tételsor Gyógypedagógia, Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány. 2012/2013. tanév

Záróvizsga tételsor Gyógypedagógia, Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány. 2012/2013. tanév Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Gyógypedagógia Intézeti Tanszék Gyógypedagógia, Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány Záróvizsga tételsor Gyógypedagógia, Tanulásban akadályozottak

Részletesebben

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a feladatok megszervezését a részben kötelező és nem kötelező órák szervezésével látja el, amelyeken a felzárkóztatás, képességkibontakoztatás

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008.

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése: Fejlesztőpedagógus A bekerülés feltétele:

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

TÁMOP 4.1.2-B. Készítette: Némethné Tóth Ágnes Ph.D. Egyetemi docens

TÁMOP 4.1.2-B. Készítette: Némethné Tóth Ágnes Ph.D. Egyetemi docens TÁMOP 4.1.2-B Készítette: Némethné Tóth Ágnes Ph.D. Egyetemi docens 2010 Tartalom Bevezetı... 6 A sajátos nevelési igény fogalma és tipológiája... 9 Sajátos nevelési szükséglető gyermekek... 9 A sajátos

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon

Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon Perlusz Andrea ELTE BGGYK Inklúziós index felhasználási lehetőségei Műhelymunka Educatio Budapest 2015. 2 Az ördög a részletekben

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége M1002 Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0 - - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és a kapott információ rendszerezett

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

adjunktus, mb. intézetigazgató 2012. augusztus 1-től 2014. augusztus 31-ig Oktatott elméleti tanegységek

adjunktus, mb. intézetigazgató 2012. augusztus 1-től 2014. augusztus 31-ig Oktatott elméleti tanegységek Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) E-mail(ek) Állampolgárság agota.szekeres@barczi.elte.hu magyar Születési dátum 1977. 01. 11. Neme Munkakör nő adjunktus, mb. intézetigazgató

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013.

FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013. FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai docens Képzési idő: 3 félév Szakképzettség megnevezése: Fejlesztő-differenciáló

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom

Részletesebben

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEKEK ESÉLYEI AZ OKTATÁSBAN, LEHETŐSÉGEI A TÁRSADALMI RÉSZVÉTELBEN PAPP GABRIELLA

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEKEK ESÉLYEI AZ OKTATÁSBAN, LEHETŐSÉGEI A TÁRSADALMI RÉSZVÉTELBEN PAPP GABRIELLA A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEKEK ESÉLYEI AZ OKTATÁSBAN, LEHETŐSÉGEI A TÁRSADALMI RÉSZVÉTELBEN PAPP GABRIELLA ESÉLYTEREMTÉS A tanulás társadalmi feltételei nem egyenlően adottak ma Magyarországon.

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek?

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? A sajátos nevelési igényű gyermekek, és szüleik jogai, lehetőségeik az esélyegyenlőséghez. A sajátos nevelési igény törvényi háttere. Te is más vagy, te

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási intézmények

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/38

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/38 A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a vizsga szóbeli

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont - Orosháza

Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont - Orosháza Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont - Orosháza Pedagógiai Szakmai és Egységes Szakszolgálati Tagintézmény Orosháza Veres József u. 2/A Tagintézményünk több intézmény összevonásával

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései PDM 1003L Kreditpont: 4 Konzultációk óraszáma 12 K A konzultációkon való részvétel kötelező, orvosi igazolás vagy az előadóval való előzetes egyeztetés

Részletesebben