KÖVETELMÉNYEK. Követelmények: Hiányzás a TVSZ szerint, az órai anyag és a kötelező irodalomból felkészülve kollokvium teljesítése.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖVETELMÉNYEK. Követelmények: Hiányzás a TVSZ szerint, az órai anyag és a kötelező irodalomból felkészülve kollokvium teljesítése."

Átírás

1 Inkluzív nevelés CG1025 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 1+0/hét Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai adjunktus Dr. Szabó Edina főiskolai docens GORDOSNÉ SZABÓ, A. 1999, Bevezetés a gyógypedagógiába, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest LÁNYINÉ ENGELMAYER, Á. 2005, Gyógypedagógiai pszichológia, In. Bagdy, E. Klein, S. (szerk.) Alkalmazott pszichológia, Edge Kft., Budapest ÁMENT, E. 2006, Attitűdformáló pedagógusképzési program, Mindenki másképp egyforma kézikönyv a pedagógusképző intézmények számára, SuliNova Közoktatásfejlesztési és Pedagógus- Továbbképzési Kht, Budapest, (CD formátum)

2 Inkluzív nevelés CG1025L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 6+0/félév Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai adjunktus Dr. Szabó Edina főiskolai docens GORDOSNÉ SZABÓ, A. 1999, Bevezetés a gyógypedagógiába, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest LÁNYINÉ ENGELMAYER, Á. 2005, Gyógypedagógiai pszichológia, In. Bagdy, E. Klein, S. (szerk.) Alkalmazott pszichológia, Edge Kft., Budapest ÁMENT, E. 2006, Attitűdformáló pedagógusképzési program, Mindenki másképp egyforma kézikönyv a pedagógusképző intézmények számára, SuliNova Közoktatásfejlesztési és Pedagógus- Továbbképzési Kht, Budapest, (CD formátum)

3 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek FP 1101L Meghirdetés féléve 1 Kreditpont /félév dr. Györgyiné dr. Harsányi Judit főiskolai docens ILLYÉS Sándor (szerk.) (2004): Gyógypedagógiai alapismeretek. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola. LÁNYINÉ ENGELMAYER Ágnes (2005): Gyógypedagógiai pszichológia. In: BAGDY E. KLEIN S. (szerk.): Alkalmazott pszichológia. Edge Kft. Bp. ZÁSZKALICZKY Péter-Viktor LECHTA-Ondrej MATUŠKA (szerk.) (1999): A gyógypedagógia új útjai - rendszerfejlesztés, tanácsadás... Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola. GERGELY Jenő (2005): A gyógypedagógia pedagógiai-pszichológiai kérdéseiről. APC Stúdió. Bp. PÁLHEGYI Ferenc (szerk.) (2009): A gyógypedagógiai pszichológia elméleti problémái. Tanulmánygyűjtemény. Kézirat. Nemzeti Tankönyvkiadó. 8. változatlan utánnyomás.

4 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek INM 1001L Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 8+0/félév dr. Györgyiné dr. Harsányi Judit főiskolai docens ILLYÉS Sándor (szerk.) (2004): Gyógypedagógiai alapismeretek. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola. LÁNYINÉ ENGELMAYER Ágnes (2005): Gyógypedagógiai pszichológia. In: BAGDY E. KLEIN S. (szerk.): Alkalmazott pszichológia. Edge Kft. Bp. ZÁSZKALICZKY Péter-Viktor LECHTA-Ondrej MATUŠKA (szerk.) (1999): A gyógypedagógia új útjai - rendszerfejlesztés, tanácsadás... Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola. GERGELY Jenő (2005): A gyógypedagógia pedagógiai-pszichológiai kérdéseiről. APC Stúdió. Bp. PÁLHEGYI Ferenc (szerk.) (2009): A gyógypedagógiai pszichológia elméleti problémái. Tanulmánygyűjtemény. Kézirat. Nemzeti Tankönyvkiadó. 8. változatlan utánnyomás.

5 Együttnevelés INM 1003L Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 6+0/félév dr. Rozgonyi Tiborné dr. főiskolai tanár ILLYÉS Sándor (szerk.) (2004): Gyógypedagógiai alapismeretek. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola. PORKOLÁBNÉ DR. BALOGH Katalin (1992): Kudarc nélkül az iskolában, Alex-Typo Kiadó, Budapest. FONYÓDI Ilona (2000): Az évi XXVI. tv. In. ILLYÉS S.: Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest KÁLMÁN Zsófia - KÖNCZEI György (2002): A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris, Bp. KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS Mária SINGER Péter (2005): Módszertani kaleidoszkóp az együttnevelés gyakorlatához. Országos Közoktatási Intézet Bp. VARGÁNÉ MEZŐ Lilla (2004): Sajátos nevelési igényű tanulók együttneveléséről pedagógusoknak, intézményvezetőknek. Bp.

6 Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája INM 1010 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont /hét dr. Márton Sára főiskolai tanár BÉCSI Mónika ERDEI Róbert FEGYVER Márta KISSNÉ ALMÁSI Krisztina TÖRÖK Mária: Kézikönyv a sajátos nevelési igényről és az integrációról NÉMETHNÉ TÓTH Ágnes: Az inkluzív pedagógia didaktikai alapjai M. TAMÁS Márta: Integráció és inklúzió. Fejlesztő módszerek a közoktatásban NÉMETHNÉ TÓTH Ágnes: Az inkluzív pedagógia alapjai

7 Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája INM 1010L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont /félév dr. Márton Sára főiskolai tanár BÉCSI Mónika ERDEI Róbert FEGYVER Márta KISSNÉ ALMÁSI Krisztina TÖRÖK Mária: Kézikönyv a sajátos nevelési igényről és az integrációról NÉMETHNÉ TÓTH Ágnes: Az inkluzív pedagógia didaktikai alapjai M. TAMÁS Márta: Integráció és inklúzió. Fejlesztő módszerek a közoktatásban NÉMETHNÉ TÓTH Ágnes: Az inkluzív pedagógia alapjai

8 Tanulási nehézségek-fejlesztő eljárások INM 1012 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont /hét Gyakorlati jegy Dr. Rozgonyi Tiborné dr. Követelmények: Zárthelyi dolgozat megírása, időpontja megbeszélés szerint. Megajánlott témákból kiselőadás elkészítése, majd félév végén tanulási zavarral küzdő gyermek esetbemutatása. ENGLBRECHT, A. WEIGERT, H. (1996): Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását, BGGYTF. Budapest. MARTON DÉVÉNYI ÉVA: Alapozó terápia elmélete és gyakorlata, In: MARTONNÉ TAMÁS M.: Fejlesztő pedagógia, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest o. évszám nélkül, interneten NAGY J., JÓZSA K., VIDÁKOVICH T. és FAZEKASNÉ FENYVESI M. (2002): DIFER Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-9 évesek számára PORKOLÁBNÉ DR. BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nélkül az iskolában, Alex-Typo Kiadó, Budapest. ZSOLDOS M., SARKADI K. (szerk.) (1994): Meeting Street School Szűrőteszt (MSSST) Szűrőeljárás óvodáskorban a tanulási zavar lehetőségeinek vizsgálatára,, BGGYTF, Budapest.

9 Tanulási nehézségek-fejlesztő eljárások INM 1012L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont /félév Gyakorlati jegy Dr. Rozgonyi Tiborné dr. Követelmények: Megajánlott témákból kiselőadás elkészítése, majd félév végén tanulási zavarral küzdő gyermek esetbemutatása. ENGLBRECHT, A. WEIGERT, H. (1996): Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását, BGGYTF. Budapest. MARTON DÉVÉNYI ÉVA: Alapozó terápia elmélete és gyakorlata, In: MARTONNÉ TAMÁS M.: Fejlesztő pedagógia, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest o. évszám nélkül, interneten NAGY J., JÓZSA K., VIDÁKOVICH T. és FAZEKASNÉ FENYVESI M. (2002): DIFER Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-9 évesek számára PORKOLÁBNÉ DR. BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nélkül az iskolában, Alex-Typo Kiadó, Budapest. ZSOLDOS M., SARKADI K. (szerk.) (1994): Meeting Street School Szűrőteszt (MSSST) Szűrőeljárás óvodáskorban a tanulási zavar lehetőségeinek vizsgálatára,, BGGYTF, Budapest.

10 Habilitáció-rehabilitáció INM 2013 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont /hét Minősített gyakorlati jegy Dr. Márton Sára főiskolai tanár Követelmények: Megajánlott témából kiselőadás elkészítése. MESTERHÁZI ZSUZSA (2000): Rehabilitációs módszerek In. ILLYÉS S.: Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest FONYÓDI ILONA (2000): Az évi XXVI. tv. In. ILLYÉS S.: Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest ZÁSZKALICZKY PÉTER - VERDES TAMÁS (szerk.) (2004): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. ELTE Bárczi G. GYFK - Kölcsey FRSZ, Budapest. KÁLMÁN ZSÓFIA - KÖNCZEI GYÖRGY (2002): A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris, Budapest - A rehabilitáció lélektanához (2.4.),

11 Habilitáció-rehabilitáció INM 2013L Meghirdetés féléve 4 Kreditpont /félév Minősített gyakorlati jegy Dr. Márton Sára főiskolai tanár Követelmények: Megajánlott témából kiselőadás elkészítése. MESTERHÁZI ZSUZSA (2000): Rehabilitációs módszerek In. ILLYÉS S.: Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest FONYÓDI ILONA (2000): Az évi XXVI. tv. In. ILLYÉS S.: Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest ZÁSZKALICZKY PÉTER - VERDES TAMÁS (szerk.) (2004): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. ELTE Bárczi G. GYFK - Kölcsey FRSZ, Budapest. KÁLMÁN ZSÓFIA - KÖNCZEI GYÖRGY (2002): A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris, Budapest - A rehabilitáció lélektanához (2.4.),

12 A megismerő funkciók zavarai PSB 1220L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont /félév dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai adjunktus Csépe Valéria (2000): Az olvasás és írásképesség zavarai In: Dr. Illyés Sándor (szerk.) Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF, Budapest p. Fejlesztő pedagógia (Diszlexia különszám) 1999/4-5. sz Gyarmathy É. (1998) Tanulási zavarok szindróma a szakirodalomban. Új Pedagógiai Szemle, XLVIII. évf. 1998/ Józsa Krisztián (szerk.) (2006): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest Márkus Attila (2000): A matematikai képességek zavarai In: Dr. Illyés Sándor (szerk.) Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF, Budapest p Meixner Ildikó (1998): A dyslexia prevenció, reedukáció módszere. BGGYTF, Budapest

13 Alternatív terápiás lehetőségek PSB 1222L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont /félév JÁSZBERÉNYI M.: Gyógypedagógiai terápiák és a szupervízió. In: GORDOSNÉ SZABÓ ANNA (szerk.) Gyógyító pedagógia. Budapest, Medicina Kiadó, ISBN ZÁSZKALICZKY PÉTER VICTOR LECHTA (szerk.): A gyógypedagógia új útjai. Liecreh Guth Kiadó, Bratislava, ISBN ILLÉS GYÖRGYI (2010): Beszéd utca 3. Bp., Naphegy Könyvkiadó Kft. ISBN

14 A kommunikáció fejlesztése a pedagógiai gyakorlatban PSB 1223L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont /félév gyakorlat Pállné dr. Lakatos Ilona főiskolai tanár MY felkészülve kiselődás teljesítése. Fercsik Erzsébet Raátz Judit (1977): Kommunikáció szóban és írásban. Krónika Nova, Budapest Hidasi Judit (2004): Interkulturális kommunikáció. Scolar Kiadó, Budapest Horányi Özséb szerk. (2003): Kommunikáció I II. Generál Press, Budapest Pléh Csaba Síklaki István Terestyéni Ferenc (szerk.) (1977): Nyelv kommunikáció cselekvés. Osiris Kiadó, Budapest Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Könyvkiadó, Budapest

15 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek PSI1117L Meghirdetés féléve 1 Kreditpont /félév dr. Györgyiné dr. Harsányi Judit főiskolai docens ILLYÉS Sándor (szerk.) (2004): Gyógypedagógiai alapismeretek. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola. LÁNYINÉ ENGELMAYER Ágnes (2005): Gyógypedagógiai pszichológia. In: BAGDY E. KLEIN S. (szerk.): Alkalmazott pszichológia. Edge Kft. Bp. ZÁSZKALICZKY Péter-Viktor LECHTA-Ondrej MATUŠKA (szerk.) (1999): A gyógypedagógia új útjai - rendszerfejlesztés, tanácsadás... Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola. GERGELY Jenő (2005): A gyógypedagógia pedagógiai-pszichológiai kérdéseiről. APC Stúdió. Bp. PÁLHEGYI Ferenc (szerk.) (2009): A gyógypedagógiai pszichológia elméleti problémái. Tanulmánygyűjtemény. Kézirat. Nemzeti Tankönyvkiadó. 8. változatlan utánnyomás.

16 Sajátos nevelési igényű gyerekek az iskolában PSX1212L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont /félév Kollokvium dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Követelmények: Hiányzás a TVSZ szerint, kötelező irodalomból és órai jegyzetből való felkészülés a ra. Andrássy Ildikó (2007): A sajátos nevelési igényről - nemzetközi összehasonlítás. Fejlesztő pedagógia, Bárdossy Ildikó (2006): A befogadó iskola és környezete. Új Pedagógiai Szemle, Jeszenszkyné Gallai Gabriella (2006): Sajátos nevelési igényű tanulók egy általános iskolában. In: M. Tamás Márta (szerk.): Integráció és inklúzió: Fejlesztő módszerek a közoktatásban. Trefort, Budapest Magyi Anikó-Burai Pál Józsefné (2007): Sajátos nevelési igényű csoportban. Óvodai nevelés, Mesterházi Zsuzsa (főszerk.) (2008): Inkluzív nevelés: Kézikönyv a szakértői bizottságok működéséhez. SuliNova, Educatio, Budapest