Tételsor a tanulásban akadályozottak pedagógiája szak tanári szakágának záróvizsgájához 2010/2011. tanév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tételsor a tanulásban akadályozottak pedagógiája szak tanári szakágának záróvizsgájához 2010/2011. tanév"

Átírás

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Gyógypedagógia Intézeti Tanszék Tanulásban akadályozottak pedagógiája szak Tételsor a tanulásban akadályozottak pedagógiája szak tanári szakágának záróvizsgájához 2010/2011. tanév 1. A tanulásban akadályozott gyermekek nevelési szükséglet, különleges nevelési igény a tanulónépesség meghatározása, a tanulási nehézség, zavar, akadályozottság fogalma a tanulásban akadályozottság és az enyhén értelmi fogyatékosság fogalmának viszonya a fogyatékosság humánbiológiai vonatkozásai BNO-10 zsebkönyv DSM-IV-TR meghatározásokkal (2004). Animula Kiadó, Budapest, Bass László (2008): Amit tudunk, és amit nem az értelmi fogyatékos emberek helyzetéről Magyarországon. Kézenfogva Alapítvány, Englbrecht, A. - Weigert, H. (1996): Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását? avagy Nem jelenthet akadályt a tanulási akadály! BGGYTF, Gaál Éva (2000): A tanulásban akadályozott gyermekek az óvodában és az iskolában In: Illyés S. (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF, Budapest, Gordosné Szabó Anna (szerk., 2006): Gyógyító pedagógia: nevelés és terápia. Medicina Könyvkiadó, Göllesz Viktor (szerk., 1998): Gyógypedagógiai kórtan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Illyés Sándor: A magyar gyógypedagógia hagyományai és alapfogalmai. In: Illyés S. (szerk., 2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF, Budapest, Mesterházi Zsuzsa (1998): A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. BGGYTF, Szabó Ákosné dr. (1996, 1998): Szegénység és iskola. Kor- és kórkép a tanulásban akadályozott népesség iskoláztatásáról. Trezor kiadó,

2 2 2. A beiskolázás a beiskolázási folyamat jogszabályi háttere, a beiskolázási gyakorlat történetének áttekintése a beiskolázási folyamat pedagógiai, pszichológiai, orvosi szempontjai a komplex beiskolázási vizsgálat tükrében, történeti áttekintés a beiskolázás helyzete napjainkban, statisztikai adatok a cigány gyermekek beiskolázásának problematikája 4/2010-es (I. 19.) számú OKM rendelet a Pedagógiai Szakszolgálatok működéséről. Bánfalvy Csaba (2006): Gyógypedagógiai szociológia. ELTE BGGYFK, Englbrecht, A. - Weigert, H.(1996): Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását? avagy Nem jelenthet akadályt a tanulási akadály! BGGYTF, Az évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. Gaál Éva: A tanulásban akadályozott gyermekek az óvodában és az iskolában. In: Illyés S. (szerk., 2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF, Budapest, Mesterházi Zsuzsa (1998): A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. BGGYTF, Nagy Gyöngyi M.: Közoktatási intézmények és szolgáltatások a fogyatékos gyermekek számára. In: Illyés S. (szerk., 2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF, Budapest, Forray R. Katalin (szerk., 2000): Ciganológia - Romológia. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, Pécs. Meleg Csilla (szerk., 2003): Iskola és társadalom. Dialóg Campus Kiadó, Pécs. 3. A tanulásban akadályozott gyermekek intézményes nevelésének múltja, jelene, jövője hazánkban és külföldön szegregatív és integratív differenciáló megoldások a szegregált intézményhálózat kialakulása a jelenlegi intézményhálózat: általános iskola, tagozat, összevont osztály, szakiskola, gyermekotthon, kollégium, lakásotthon, lakóotthon a tanulásban akadályozott gyermekek integrált nevelésének hazai és külföldi tapasztalatai, jogi háttere, pedagógiai feltételei az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és feladatai az integrált oktatásban-nevelésben Bánfalvy Csaba (2008): Az integrációs cunami: tanulmányok a fogyatékos emberek iskolai és társadalmi integrációjáról. ELTE BGGYFK, Budapest,

3 3 Csányi Yvonne (2000): A speciális nevelési szükségletű gyermekek és fiatalok integrált nevelése-oktatása. In: Illyés S. (szerk., 2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF, Budapest, Gaál Éva (2000): A tanulásban akadályozott gyermekek az óvodában és az iskolában. In: Illyés Sándor (szerk., 2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF, Budapest, Gaál Éva (2000): Tanulásban akadályozott gyermekek szegregált és integrált nevelésének jelene és jövője. In: GYOSZE 2000/ Gordosné Szabó Anna (2000): A gyógypedagógiai iskoláztatás fejlődése. In: Illyés S. (szerk., 2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF, Budapest, Illyés Sándor (2000): A magyar gyógypedagógia hagyományai és alapfogalmai. In: Illyés S. (szerk., 2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF, Budapest, Kőpatakiné Mészáros Mária - Singer Péter (2005): Módszertani kaleidoszkóp az együttnevelés gyakorlatához. OKI, Kőpatakiné Mészáros Mária (é.n.): Új szakmai igények, új működési forma: az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények. Letölthető innen: Mesterházi Zsuzsa (1998): A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. BGGYTF, M. Nádasi Mária (2008): Adaptivitás az oktatásban. ELTE Eötvös Kiadó Kft., M. Tamás Márta (szerk., 2006): Integráció és inklúzió Trefort, Papp Gabriella (2004): Tanulásban akadályozott gyermekek a többségi általános iskolában. Comenius Bt., Pécs. Réthy Endréné (2007): Integráció, inklúzió Európában. In: Bábosik István Torgyik Judit (szerk., 2007): Pedagógusmesterség az Európai Unióban. Eötvös Könyvkiadó, Teller, S. (2006). Inkluzív osztályok: a tanítás és tanulás modelljei, dilemmák és kihívások. Iskolakultúra, 2006/10, Torda Ágnes (2004): Az integrált iskoláztatás hatása a gyermek személyiségfejlődésére. In: Gordosné Szabó Anna (szerk., 2004): Gyógyító pedagógia. Medicina Kiadó, Tölgyszéky Papp Gyuláné (2004): Egy kibontakozó új iskolamodell a gyógypedagógia intézményrendszerében. In: Gordosné (szerk., 2004): Gyógyító pedagógia. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, Tölgyszéki Papp Gyulánné (szerk., 2006): A tanulási nehézségek kezelése. Logopédia Kiadó, 4. Pedagógiai tervezés (a tanulásirányítás, tanulásszervezés a tanulásban akadályozott gyermekek csoportjaiban) a műveltségtartalom kiválasztása, az ismeretszerzés folyamata (irányelvek alkalmazása) a tanulás-tanítás folyamatának tervezése, a tanulói értékelés a habilitatív, rehabilitatív munka tervezése (pedagógiai dokumentumok) a ciklikus fejlesztés dinamikája, a gyermek állapotának s igényeinek ismerete), hatékonyság és eredményesség mérés alternatív iskolák, projektmódszer, szabad tanulás, kooperatív technikák 3

4 4 a gyógypedagógiai kompetencia alkotóelemei, határterületi problémák és megoldási módozatok Báthory Zoltán (2000): Tanulók, iskolák különbségek: egy differenciált tanuláselmélet vázlata (3., átdolgozott kiadás.) Okker Kft., Booth, T. Aincow, M. (2002/2009). Inklúziós index: útmutató az inkluzív iskolák fejlesztéséhez. Centre for Studies on Inclusive Education, Bristol, UK (2002). Magyarországi Kiadó: Csefkó Monika, Csepregi András, és a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete (2009). Paulik és Társai Nyomdaipari Bt., Békéscsaba. Falus Iván (szerk., 2002): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Hunyady Györgyné - M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés (2., átdolgozott kiadás). Comenius Bt., Pécs. Lappints Árpád (2002): Tanuláspedagógia. Comenius Bt., Pécs Mesterházi Zsuzsa (1998): A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. BGGYTF, Papp Gabriella (2006): A differenciálás megközelítésének néhány szempontja. In: Fejlesztő pedagógia, 2006/6, Hortobágyi Katalin (2002): A pedagógiai projekt mint sajátos műfaj. In: Fejlesztő Pedagógia 2002/6, Hunyadi Györgyné - M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés (2., átdolgozott kiadás). Comenius Bt., Pécs. Madarász Edina (2005): Egyéni fejlesztési terv egy tanulási nehézséggel küzdő gyermek részére. In: GYOSZE 2005/ Mesterházi Zsuzsa (2004): A gyógypedagógiai folyamatról. In: Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. (szerk.: Gordosné Szabó Anna). Medicina Könyvkiadó, Budapest, Tölgyszéki Papp Gyuláné (szerk., 2001): Tanulási nehézségek kezelése. Kézikönyv a habilitációs programcsomag használatához. Logopédiai Kiadó, Gaál Éva - Jaksa Éva (2002): A pedagógiai diagnózis értelmezése. In: Fejlesztő Pedagógia 2002/ Lányiné Engelmayer Ágnes (2004): Szakmaközi együttműködés lehetőségei és terepei a gyógypedagógia új feladatai között. In: Fejlesztő Pedagógia 2004/ Gaál Éva Horváth Miklós (1997): Szabad tanulás. In: Fejlesztő Pedagógia. 1997/ Horváth Miklós (2005): Nyitott tanulási formák alkalmazása a tanulási és kommunikációs képességek, valamint a szociális kompetencia fejlesztése területén, tanulásban akadályozott gyermekeknél. GYOSZE 2005/2, Az alsó fokú oktatást szabályozó dokumentumok törvényi szintű szabályozás (közoktatási-, esélyegyenlőségi-, gyermekvédelmi-, szociális törvény, NAT, Irányelvek) intézményi szintű szabályozás (alapító okirat, pedagógiai program, helyi tanterv, kerettanterv) tantervek (történeti áttekintés) az integráció dokumentumai (egyéni fejlesztési terv, egyéni fejlődési lap) 4

5 5 Közoktatási, esélyegyenlőségi, gyermekvédelmi, szociális törvények. Gordosné Szabó Anna (2004): Bevezető általános gyógypedagógiai ismeretek. 3. A gyógypedagógiai hatásrendszerről. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Hunyady Györgyné - M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés (2., átdolgozott kiadás). Comenius Bt., Pécs. Mesterházi Zsuzsa (1998): A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. BGGYTF, Közoktatási törvény és módosításai. Gyermekvédelmi Törvény. Esélyegyenlőségi Törvény. NAT. 2/2005. (III.1.) OM rendelete a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelésének, iskolai oktatásának irányelveiről (1. és 2. számú melléklet). 6. A tanulási képesség fejlesztése a tanulás értelmezése biológiai, pszichológiai, pedagógiai szempontból az iskolai tanulás eredményességét befolyásoló tényezők rendszere (családi és iskolai környezeti hatások) a képesség értelmezése és rendszerezése a tanulási képesség és az intelligencia értelmezése, összehasonlítása a tanulási képesség és teljesítmény kapcsolata a tanulási képesség fejlődésének zavarai tanulási stílusok tanulási stratégiák Balogh László Gábor (2003): Tanulási stratégiák és stílusok, a fejlesztés pszichológiai alapjai. Debreceni Egyetem, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. Csapó Benő (1990): A gondolkodás műveleti képességének fejlesztése. In: Új Pedagógiai Szemle 1990/ Csapó Benő (2003): A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Hegyiné Ferch Gabriella Rostás Rita (2001): Lépések a siker felé: Tanulási stratégia fejlesztése csoportban. Corvinus Kiadó, Budapest (A hét szabad művészet könyvtára: Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola sorozata). Illyés Sándor (1980): Tanulás és értelmi fogyatékosság. (bevezető tanulmány) Tankönyvkiadó, Budapest, Illyés Sándor (2000): Nevelés és fejlődés. In: Gyógypedagógiai Lexikon, Mesterházi Zsuzsa (1998): A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. BGGYTF, Metzig, W. Schuster, M. (2003): Tanuljunk meg tanulni! : A tanulási stratégiák hatékony alkalmazásának módszerei. Medicina Könyvkiadó, 5

6 6 Nagy József (2000): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Oroszlány Péter (2006): Könyv a tanulásról. FPI Tankönyvcentrum, Roeders, P. Geffert Éva (2008): A hatékony tanulás titka: A hatékony tanítás és tanulás dinamikája. Trefort Kiadó, Szászné Csikós Klára Varga Katalin (2004): Segítőkészség: A tanulás sikerességéhez szükséges pszichikus funkciók megfigyelése és fejlesztése. Ec-Pec Alapítvány, Szitó Imre (2005): A tanulási stratégiák fejlesztése. Trefort Kiadó, 7. A kognitív képességek fejlesztése az érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás fiziológiai és pszichológiai alapjai a kognitív műveletek struktúrája a kognitív folyamatok mozgásának irányítása (absztrahálás, strukturálás, transzferálás, kombinálás) a kognitív képességek fejlődésének zavarai a kognitív képességek diagnosztikus eljárásai az érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás fejlesztési lehetőségei Baddeley, A., - Eysenck, M.W. Anderson, M.C. (2010): Emlékezet. Akadémiai Kiadó, Balogh László Gábor (2003): Tanulási stratégiák és stílusok, a fejlesztés pszichológiai alapjai. Debreceni Egyetem, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. Csapó Benő: Képességfejlesztés az iskolában problémák és lehetőségek. In: Új Pedagógiai Szemle, 1999/12, Csapó Benő (2003): A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Illyés Sándor (szerk.) (1980): Tanulás és értelmi fogyatékosság. Tankönyvkiadó, Budapest, , Krausz - Marót Szabó - Rózsáné (1999): Pszichopedagógia. Korrekciós nevelés I. Szöveggyűjtemény. BGGYTF, Nemzeti Tankönyvkiadó, Mesterházi Zsuzsa (1998): A kognitív képességek nevelése. In: A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. BGGYTF, Nagy József (2000): A kognitív kompetencia fejlesztése. Értelmi nevelés: értelmezésre nevelés. In: XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, [kiemelten a 2. rész ( ) fejezetei és a 18. fejezet]. Nagy József (2010): A kognitív kompetencia fejlődéssegítésének alapjai (V. fejezet). In: Nagy J.: Új pedagógiai kultúra. Mozaik Kiadó, Szeged. Pléh Csaba (2010): Tudás és kompetencia viszonya a tanulás és tanítás tudományában. In: Iskolakultúra. 2010/4, Radnainé Szendrei J. és mtsai (1994): Tanulási nehézségek a matematikában. IFA- BTF-MKM, Sekuler, R., - Blake, R. (2000): Észlelés. Osiris Kiadó, 6

7 7 Tálas Józsefné (1997): Matematika. Helyi tanterv leírása. Iskola elemekből című sorozat, 3. kötet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Zsoldos Márta (2004): Kognitív fejlesztő terápia a modern gyógyító pedagógiában. In Gordosné (szerk.).: Gyógyító Pedagógia. Medicina, 8. A szociális képességek fejlesztése és a társadalmi integráció a szociális képesség, szociális kompetencia fogalma a szociális képességek fejlesztésének célja szociális képességek és iskolai beválás viselkedési szokások megtanulása, szexuális nevelés a szociális képességek, szociális kompetencia fejlődése a szocializációs folyamatban és színtereken a szociális képességek diagnosztikus eljárásai a szociális képességrendszer fejlesztése (szociális kommunikáció, szociális érdekérvényesítés) Nagy József (1996): Nevelési kézikönyv. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, Nagy József (2002): A XXI. századi nevelés. Osiris Kiadó, Zsolnai Anikó - Nagy József (2006): A szocialitás fejlesztése 4-8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged. Nagy József (2010): A szociális kompetencia fejlődéssegítésének alapjai (IV. fejezet). In: Nagy J.: Új pedagógiai kultúra. Mozaik Kiadó, Szeged. Zsolnai Anikó (1995): A szociális kompetencia fejlődése gyermekkorban. In: Új Pedagógiai Szemle, 1995/ Zsolnai Anikó (1998): A szociális kompetencia fejlettsége serdülőkorban. In: Magyar Pedagógia, 1998/ Zsolnai Anikó - Kasik László (szerk., 2010): A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, 9. A kommunikációs képességek fejlesztése a nyelvelsajátítás fejlődéspszichológiája a kommunikáció és a képesség fogalma a kommunikációs képességek a kommunikációs kompetencia a beszédfejlődés zavarai a kommunikációs képességek diagnosztikus eljárásai a kommunikációs képesség fejlesztésének lehetőségei 7

8 8 Cole, M.- Cole, S. (2006): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Döbör Ágota (2009). Amit a hallgatónak tudni illik: az olvasás és a szövegértés pszichológiai alapjairól. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged. Fazekasné Fenyvesi Margit - Nagy József (2006): A beszédhanghallás fejlesztése 4-8 éves életkorban Mozaik Kiadó, Szeged. Gaál Éva - Hámor Jánosné - Papp Gabriella (2000): Anyanyelv és irodalom. Nemzeti Tankönyvkiadó, Horváth Miklós (2005): Nyitott tanulási formák alkalmazása a tanulási és kommunikációs képességek, valamint a szociális kompetencia fejlesztése területén, tanulásban akadályozott gyermekeknél. GYOSZE 2005/2, Józsa Krisztián (szerk., 2006): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Macher Mónika (2007a): Tanulásban akadályozott gyermekek aktív szókincsének vizsgálata. In: Beszédkutatás, 15. kötet, (a kötet letölthető innen: Macher Mónika (2007b): Tanulásban akadályozottak beszédészlelési és beszédmegértési vizsgálata. (letölthető innen: Meixner Ildikó (1993): A dyslexia prevenció, reedukáció módszere. BGGYTF, Mesterházi Zsuzsa (1998): A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. BGGYTF, Nagy József (2010): A kognitív kommunikatív kompetencia fejlődéssegítésének alapjai (V.20 alfejezet). In: Nagy J.: Új pedagógiai kultúra. Mozaik Kiadó, Szeged. Nemesné Kis Szilvia Sajtosné Csendes Gyöngyi (2010): Hátrányos helyzetű tanulók szövegértési problémái. Anyanyelv-pedagógia, 2010/4 (letölthető innen: Pléh Csaba Palotás Gábor Lőrik József (2007): Egy nyelvfejlődési szűrővizsgálati módszer, a PPL bemutatása. In Racsmány M. (szerk.): A fejlődés zavarai és vizsgálómódszerei. Akadémiai Kiadó, Steklács János (2009). Az olvasás kis kézikönyve szülőknek, pedagógusoknak. A funkcionális analfabetizmustól az olvasási stratégiákig. Okker Kiadó, Steklács János Szabó Ildikó Szinger Veronika (2010): Teaching Adolescent Struggling Readers. Európai országok hatékony gyakorlatainak összehasonlító tanulmánya. Értékelő összefoglaló. Anyanyelv-pedagógia, 2010/4 (letölthető innen: Szabó Ferenc (2010): A kommunikatív kompetencia fogalma. Anyanyelv-pedagógia, 2010/2 (letölthető innen: Tancz Tünde (2009): Népmesék az óvodai anyanyelvi-kommunikációs nevelésben. Anyanyelv-pedagógia, 2009/2 (letölthető innen: 8

9 9 10. Az orientációs képességek fejlesztése az orientációs képességek meghatározása az orientációs képességek diagnosztikus eljárásai az orientációs képességek zavarai, fejlesztésének céljai az orientációs képességek fejlesztésének célja a térbeli és az időbeli orientációs képességek fejlesztése az orientációs képességfejlesztés megvalósulása az iskolai műveltségtartalomban lateralitás, balkezesség problémaköre Csala Istvánné Dr. Ranschburg Ágnes (2000): A kronológiai és topográfiai képesség fejlesztését szolgáló program éves gyermekek számára. OKI PTK, Csíkos Csaba: Metakogníció a tanulásban és a tanításban. Iskolakultúra, 2004/2, F. Földi Rita (2005): Tanulási zavart okozó funkciózavarok differenciáldiagnosztikája, neuropszichológiai eljárások. Fejlesztő Pedagógia, 2005/1, Gyarmathy Éva: Tanulási zavarok azonosítása és kezelése az óvodában és az iskolában. Új Pedagógiai Szemle, 1998/11, Mesterházi Zsuzsa (1998): A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. BGGYTF, Budapest, Nagyné Réz Ilona (1996): Téri tájékozódás - fejlesztő program. BGGYTFK, Tölgyszéky Papp Gyuláné - Papházy Éva (1999): Ember és természet, Földünk és környezetünk. Nemzeti Tankönyvkiadó, Verseghi Anna Gerván Patrícia Donauer Nándor (2007): A téri komplex ábra. In: Racsmány M. (szerk.): A fejlődés zavarai és vizsgálómódszerei. Akadémiai Kiadó, Zuckrigl, A. (1999): A balkezes gyermek. Akkord Kiadó, 11. A motoros képességek fejlesztése a mozgás fejlődésének folyamata a mozgás értelmezése a különböző tudományokban zavarok a pszichomotoros fejlődés során a nagymozgások és a finommozgások fejlesztési lehetőségei Az egyensúly, mint motoros intelligencia, az egyensúly fejlesztésének szerepe a különböző terápiákban Cole, M.-Cole, S. (2006): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Englbrecht, A. - Weigert, H. (1996): Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását? avagy Nem jelenthet akadályt a tanulási akadály! BGGYTF, 9

10 10 Falvay Károly (1994): Ritmikus mozgás énekes játék. OPI, Farmosi István (2011): Mozgásfejlődés (3., bővített kiadás). Dialóg Campus Kiadó, Budapest, Pécs. Farmosi István Gaál Sándorné (2007). Óvodások és kisiskolások testi és mozgásfejlődése. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, Pécs. Hirtz, P. Hotz, A. Ludwig, G. (2004). Mozgáskompetenciák, egyensúlyozás: Gyakorlatok, ötletek, technikák. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, Pécs. Huba Judit (1996): Pszichomotoros fejlesztés a gyógypedagógiában. I. kötet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Huba Judit (2010): A pszichomotoros fejlesztés gyakorlati kézikönyve. Logopédia Kiadó, Kuhn Gabriella (2008): Dinamikus gyakorlatok az írás előkészítésére -...hogy az írás ne legyen sírás!. Trefort, Mesterházi Zsuzsa (1998): A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. BGGYTF, Nagy József - Miskolcziné Radics Katalin (2005): Az írásmozgás-koordináció fejlesztése 4-8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged. Ozsváth Ferenc (1992): Testnevelés. Tankönyvkiadó, Rétsági Erzsébet (2004): A testnevelés tantárgypedagógiája. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, Pécs. Valett, R. E. (1996): A tanulási zavarok terápiája. BGGYTF, 12. Az együttműködés lehetőségei a gyógypedagógiában együttműködési formák pedagógusok körében szülőkkel való konzultáció (sérülés/fogyatékosság trauma feldolgozás) a szülők jogai, tanácsadás együttműködés szakszolgálatokkal (TKVSZRB, EGYMI, Nevelési Tanácsadó) a szupervízió szerepe a gyógypedagógiai munkában Artiles, A.J. (2006): A gyógypedagógia változó identitása: Paradoxonok és dilemmák a kultúra és a tér nézőpontjából. Iskolakultúra, 2006/10, Bod - Gallai - Mózes - Topolánszky Zsindely (2003): Segítő szakemberek és a szülők kapcsolata. In: Fejlesztő Pedagógia, 2003/ Fonyó Ilona (2004): A konzultáció (counseling) és a gyógypedagógia. In: Gordosné Szabó Anna (szerk.) (2004): Gyógyító pedagógia. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, Fonyó Ilona Pajor András (szerk., 2000): Fejezetek a konzultáció pszichológiájának témaköréből. BGGYTF, Jászberényi Márta: Gyógypedagógiai terápiák és szupervízió. In: Gordosné (szerk., 2004): Gyógyító pedagógia. Medicina, Budapest, Kálmán Zsófia: A szülő és a szakember együttműködésének buktatói. In: Kálmán - Könczei (2002): A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris Kiadó, Budapest,

11 11 Mittler, P. (1999): A szülők és szakemberek közti kapcsolat újragondolása. In: Zászkaliczky - Lechta - Matuska (szerk., 1999): A gyógypedagógia új útjai. ELTE BGGYFK, Budapest, Pálhegyi Ferenc (szerk., 2006): A gyógypedagógiai pszichológia elméleti problémái. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Pálhegyi Ferenc: A sérült gyermek családi helyzete. In: Zászkaliczky P. (szerk., 2002): Önmagában véve senki sem Tanulmányok a gyógypedagógiai pszichológia és határtudományainak köréből. ELTE BGGYFK, Budapest, Tunyogi Erzsébet (1995): Gyógyító játék a családban. Tárogató Kiadó, Budapest, A záróvizsgán a minimális elvárás az alábbi jogszabályok ismerete: évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 243/2003. (XII. 17.) Korm. Rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 2/2005. (III.1.) OM rendelete a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelésének, iskolai oktatásának irányelveiről (1. és 2. számú melléklet) 4/2010-es (I.19.) számú OKM rendelet a Pedagógiai Szakszolgálatok működéséről. Megjegyzések: A tételek rövid tartalmi leírása segíti a hallgatót a tanult ismeretek rendszerezésében. A szakirodalmak listája is a felkészülést kívánja segíteni. Nem korlátozza más irodalmak használatát. A hallgató másképpen is felépítheti tételét, integrálhatja az anatómia-kórtan, illetve a gyógypedagógiai pszichológia stúdiumok során tanult ismereteit, a konzultációk anyagát és a gyakorlatok során szerzett tapasztalatait is. 11

KÖVETELMÉNYEK félév. Pedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek

KÖVETELMÉNYEK félév. Pedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Pedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek INM 1001L 9+0/félév kollokvium dr. Györgyiné dr. Harsányi Judit főiskolai docens Követelmények: Hiányzás a TVSZ szerint, az órai anyag és a kötelező

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Követelmények: Hiányzás a TVSZ szerint, az órai anyag és a kötelező irodalomból felkészülve kollokvium teljesítése.

KÖVETELMÉNYEK. Követelmények: Hiányzás a TVSZ szerint, az órai anyag és a kötelező irodalomból felkészülve kollokvium teljesítése. Inkluzív nevelés CG1025 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 1+0/hét Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai adjunktus Dr. Szabó Edina főiskolai docens GORDOSNÉ SZABÓ, A. 1999, Bevezetés a gyógypedagógiába, Nemzeti

Részletesebben

Záróvizsga tételsor Gyógypedagógia, Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány. 2012/2013. tanév

Záróvizsga tételsor Gyógypedagógia, Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány. 2012/2013. tanév Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Gyógypedagógia Intézeti Tanszék Gyógypedagógia, Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány Záróvizsga tételsor Gyógypedagógia, Tanulásban akadályozottak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai Pszichés funkciók zavarai FP1206L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Kollokvium A hallgatók ismerjék meg tanulási zavarok okait, tüneteit és a fejlesztési lehetőségeket.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak. Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula Erika

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek Gyógypedagógia Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek 1. A gyógypedagógia fogalmi rendszere - hagyományok - alapfogalmak - tudományos megközelítések Gordosné Szabó Anna (2004): A hagyományait megőrizve

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Tanítás-tanulás integráló környezetben

Tanítás-tanulás integráló környezetben Tanítás-tanulás integráló környezetben Papp Gabriella papp.gabriella@barczi.elte.hu MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Didaktikai Albizottság 2016. május 6. Fogalmak Nem csak tanulásban akadályozott (enyhén

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 12 A hallgatók ismerjék meg a tanulási

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK II. félév

KÖVETELMÉNYEK II. félév Spontán érés támogatása, korai fejlesztés FP1207 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs óraszám 0+15 gyakorlati jegy nincs Tantárgyfelelős neve és beosztása Jeneiné Novák Erzsébet Kojszáné Siska

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás

Részletesebben

Irodalom 9. tankönyv [14140/1] gimnázium, szakközépiskola

Irodalom 9. tankönyv [14140/1] gimnázium, szakközépiskola Cím Szerző Iskolatípus Ár Magyar irodalom, magyar nyelv Irodalmi szöveggyűjtemény a középiskolák 9. évfolyama számára [13199/SZ/1] Madocsai László gimnázium, szakközépiskola 25,4 Irodalmi szöveggyűjtemény

Részletesebben

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Kar: Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia - Tanító és Óvodapedagógus Szak, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Egyetemi év : I. év Félév : 1. Általános

Részletesebben

Nyelvészeti és kommunikáció elméleti ismeretek. Bevezetés a pszichológiába. Matematika 1. 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra

Nyelvészeti és kommunikáció elméleti ismeretek. Bevezetés a pszichológiába. Matematika 1. 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra Levelező ÓVODAPEDAGÓGUS szak, I. évfolyam, félév, 2016. szeptember-december, 30-as szept. 9. szept. 10. szept. 23. szept. 24. okt. 7. okt. 8. okt. 2 okt. 22. nov. 1 nov. 12. nov. 25. nov. 26. 8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16

A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16 A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16 Család- és gyermekvédő tanár szakképzettség Tanár szak tételei 1. A tanulói személyiség megismerésének és fejlesztésének pedagógiaipszichológiai lehetőségei és

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom

Részletesebben

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22.

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22. Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság ZÁGON BERTALANNÉ zsofru@t-online.hu magyar Születési idő 1947. 05. 12. MUNKAHELYEK Időtartam (-tól -ig) 2005- Munkáltató neve és címe Egyéni

Részletesebben

LICENSZ ELMÉLETI VIZSGA TEMATIKÁJA 2014 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK

LICENSZ ELMÉLETI VIZSGA TEMATIKÁJA 2014 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK LICENSZ ELMÉLETI VIZSGA TEMATIKÁJA 2014 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. Az intelligencia meghatározásai és klasszikus elméletei 2. Az intelligencia modern elméletei Atkinson & Hilgard (2005). Pszichológia,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

A gyengét nemcsak fölsegíteni, de támogatni kell. (Shakespeare)

A gyengét nemcsak fölsegíteni, de támogatni kell. (Shakespeare) INKLUZÍV NEVELÉS SNI Tematikus bibliográfia Összeállította: PINTÉR ARANKA könyvtáros Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pedagógiai és Angol Könyvtár A gyengét nemcsak

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013.

FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013. FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/808-5/2013. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai docens Képzési idő: 3 félév Szakképzettség megnevezése: Fejlesztő-differenciáló

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK Pedagógiai terapeuta pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 2014/2015. tanév Győr

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK Pedagógiai terapeuta pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 2014/2015. tanév Győr Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK Pedagógiai terapeuta pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 2014/2015. tanév Győr Kötelező ismeretkör tételei:

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége M1002 Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0 - - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és a kapott információ rendszerezett

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Család és gyermekvédő diszciplináris mintatanterve (40 kredit) neve Alapozó törzstárgyak (11

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Akkreditált képzések értékelése 2011. II. félév

Akkreditált képzések értékelése 2011. II. félév Akkreditált képzések értékelése 2011. II. félév Új törekvések a pedagógus- és családtámogatási feladatainak ellátásában 2011.12.01. 2011.12.03. 27 92% 2011.12.01. 2011.12.03. 18 98% Óvodából iskolába:

Részletesebben

A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16

A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16 A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16 Család- és gyermekvédő tanár szakképzettség Tanár szak tételei 1. A tanulói személyiség megismerésének és fejlesztésének pedagógiaipszichológiai lehetőségei és

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGUSA SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/10237/2010. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9.

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. az útnak célja van. (Martin Buber) Az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT bemutatása Faltumné Varga Gyöngyi tagintézmény-vezető

Részletesebben

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető SNI program EDUCATIO Kft. HEFOP 2.1.2 HEFOP 2.1.6 TÁMOP 3.1.6. Óvoda HEFOP 3.1.4 Iskola HEFOP 3.1.3 TÁMOP 3.4.2. TÁMOP

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései PDM 1003L Kreditpont: 4 Konzultációk óraszáma 12 K A konzultációkon való részvétel kötelező, orvosi igazolás vagy az előadóval való előzetes egyeztetés

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia Neveléselmélet és nevelésfilozófia B1601 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 koll B1113 Dr. habil Brezsnyánszky László TK Az előadásokon való részvételre a Nyíregyházi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008.

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése: Fejlesztőpedagógus A bekerülés feltétele:

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak ALAPOZÓ ISMERETEK Kód Tantárgy tantárgyelem előfeltétel kr. ért. 1. 2. 3. 4. 5. 6. TA Társadalomtudományi ismeretek 14 kredit 5 telj. 135 óra TA-101 Bevezetés

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Továbbképzések elégedettségi összesítői

Továbbképzések elégedettségi összesítői Továbbképzések elégedettségi összesítői A továbbképzés címe Salgótarján - Salgó Hotel 2009. október 9-10-11. 4,85 4,85 4,85 4,69 4,77 4,85 4,85 4,85 4,83 matematika programcsomag az 1_4 évfolyam számára

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Akkreditált képzések értékelése 2011. II. félév

Akkreditált képzések értékelése 2011. II. félév Akkreditált képzések értékelése 2011. II. félév Új törekvések a pedagógus- és családtámogatási feladatainak ellátásában 2011.12.01. 2011.12.03. 27 92% 2011.12.01. 2011.12.03. 18 98% Óvodából iskolába:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

Projektoktatás Mi így is tanulunk

Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás? Projektpedagógia? Projekt jellegű oktatás? Alapfogalmak tisztázása O Pedagógia: a nevelés gyakorlata és elmélete O Projekt: valamely komplex, összetett

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Cigány gyerekek szocializációja CSM2101 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás formájában. Egy alkalommal hospitálás

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése TKM1013L Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A tréningen való részvétel kötelező.

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/38

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/38 A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a vizsga szóbeli

Részletesebben