Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80"

Átírás

1 SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/ , Fax: 63/ BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/ Szám: 06050/1289-2/2013 Ált. Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: Szentes Város Önkormányzat Jegyzőjének Dr. Sztantics Csaba Úrnak! SZENTES Tisztelt Jegyző Úr! Mellékelten megküldöm további felhasználás végett a Szentesi Rendőrkapitányság évi munkájáról elkészített beszámolót nyomtatott és elektronikus formában. Szentes, március 5. Tisztelettel: Balogh Szabó Imre r.alezredes sk. kapitányságvezető Melléklet: Beszámoló (8 lap/15 oldal)

2 SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/ , Fax: 63/ BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/ Szám: 06050/1289/2013 Ált. BESZÁMOLÓ Szentes közrendjének és közbiztonságának alakulásáról

3 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 II. BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE, A BŰNÜLDÖZŐ MUNKA... 2 III. RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG... 6 IV. KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG... 9 V. IGAZGATÁSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG VI. BŰN- ÉS BALESETMEGELŐZŐ MUNKA VII. EGYÜTTMŰKÖDÉS VIII. TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER IX. ÖSSZEGZÉS... 14

4 2 I. BEVEZETÉS A Szentesi rendőrkapitányság személyi állománya az Országos Rendőr-főkapitányság és a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság által meghatározott elvárásokra épített stratégiai célok és a munkaterv alapján hajtotta végre a évre kitűzött feladatait. Megkülönböztetett figyelmet fordítottunk a közterületek rendjének fenntartására, a bűnügyi deliktumok csökkentésére, valamint a lakosság szubjektív biztonság érzetének erősítésére. Az önkormányzatok képviselő testületei év közben beszámolóinkat elfogadták, elismerték erőfeszítéseinket és eredményeinket, támogatásukkal segítették működésünket. Az elmúlt évben is tartottuk és ápoltuk a kapcsolatot a helyi ügyészséggel és bíróság munkatársaival, továbbá munkánkat segítették a társszervek, a különböző civil szervezetek és legfőbb szövetségesünk, a polgárőrség is. II. BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE, A BŰNÜLDÖZŐ MUNKA Az ismertté vált bűncselekmények száma az elmúlt évhez viszonyítottan 10 %-os csökkenést mutat (1514), így ez az elmúlt 5 év viszonylatában a harmadik legalacsonyabb érték. A csökkenéshez hozzájárult, hogy a nagyobb sorozatjellegű ügyek elkerültek bennünket, a bűncselekményi értékhatár az év közbeni jogszabályi változások következtében ,-Ft-ról ,-Ft-ra emelkedett, valamint az önkormányzat támogatásával az év második felétől 23 térfigyelő kamera került beüzemelésre. Ennek tükrében a lakosra jutó bűncselekmények számát tekintve a megye városai közül Szentes a kevésbé fertőzött városok közé sorolható. (1. számú táblázat) Bűncselekmények alakulása évben Ismertté vált bcs-k számának alakulása A csökkenés mértéke: -10 % Százezer lakosra jutó bcs-k számának alakulása A fertőzöttség tekintetében 4. hely Csökkentés okai: -sorozat ügyek elkerültek bennünket - jogszabályi változás értékhatár ,- Ft-ra növekedett - térfigyelő kamerarendszer beállítása

5 A vizsgált időszakban az ismertté vált bűncselekmények közül 176 ügy (11,6 %) minősült erőszakos garázda jellegűnek, és 303 eset (20 %) történt közterületen. Az elmúlt évben az előző évhez képest nőtt a személy elleni bűncselekmények száma, míg a közlekedési, a házasság-, család-, ifjúság és nemi erkölcs elleni, közrend elleni, a gazdasági, a vagyon elleni bűncselekmények száma csökkent. A bűncselekmények döntő többségét Szentes város közigazgatási területén követték el, ezért erőinket a sűrűbben lakott részekre koncentráltuk, szem előtt tartva - a térség jellegéből adódóan - a külterületeken jelentős számban élők biztonságát is. A bűncselekmények struktúra szerinti megoszlása a korábbi évekhez képest nem változott. Megállapítható, hogy a többi deliktumhoz viszonyítva továbbra is jelentős a vagyon elleni bűncselekmények dominanciája (54,7%). (2. számú táblázat) 3 Bűncselekmények struktúra szerinti megoszlása évben 3% 5% 4% 8% 55% Házasság, család, ifjúság elleni Közlekedési Közrend elleni 25% Gazdaság elleni Személy elleni Vagyon elleni Az elmúlt évben növekedett a személy elleni bűncselekmények száma (100-ról 128-ra). Ezen belül illetékességi területünkön egy emberölés és egy emberölés kísérlet történt. (A kórház pszichiátriáján bántalmazta egy beteg a beteg társát, illetve 3 fiatalkorú bántalmazott egy hajléktalant az ún. Vecserifoknál.) A tavalyi évhez képest 7,9 %-kal csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma, itt 5 év legkedvezőbb értékét regisztrálta a statisztika. A házasság, család, ifjúság és a nemi erkölcs elleni jogsértések száma 23,1%-kal (52-ről 40-re) csökkent. Magas továbbra is a tartás elmulasztások száma (27). A közrend elleni bűncselekmények száma 426-ről 388-ra csökkent, ezen belül az okirattal visszaélések száma 313-ről 260-ra, amely 16,9 %-os csökkenést jelentett. Ezen deliktumok többnyire a vagyon elleni bűncselekmények halmazataként jelentek meg eljárásaink során (pl.: táska lopás benne számos közokirattal).

6 Továbbá a köznyugalmat jelentősen befolyásoló garázdaságok száma, a vizsgált időszakban összesen 53 esetet jelentett, amely az elmúlt 5 év legmagasabb értéke. (3. számú táblázat) Bűncselekmények kriminalisztikai szempontú strukturális megoszlása abszolút -23 % számokban Házasság, 59 család és nemi 86 erkölcs elleni Gazdasági % Közlekedési % Személy elleni % - 9,5 % Közrend elleni Vagyon elleni -9 % 1 emberölés : kórházban betegtárs bántalmazása 1 emberölés kísérlete: Vecseri-fok-nál 3 fiatalkorú bántalmazott egy hajléktalant Az elmúlt évben változás nem volt tapasztalható a visszaélés kábítószerrel bűncselekmények számában, az értékelt időszakban, hasonlóan az előző évhez mindösszesen 16 esetben fejeztük be az eljárást. Meg kell jegyezni, hogy a visszaélés kábítószer miatt folytatott eljárásokban kábítószer terjesztéssel gyanúsítható személlyel szemben nem folytattunk büntetőeljárást, tekintettel arra, hogy a nyomozások során a fogyasztók a terjesztőket nem nevezték meg, illetve erre vonatkozóan konkrét adat nem merült fel. A vagyon elleni bűncselekmények vonatkozásában pozitív az elmozdulás iránya, hiszen 5 év 3. legalacsonyabb bűncselekményi számával dolgoztunk (829), ami az előző évhez viszonyítva 9,6 %-os csökkenést jelent. Csökkent a lopások száma, míg a betöréses lopások száma emelkedett. A lakásbetörések száma az elmúlt 5 év legmagasabb értékét mutatta (37), ugyanakkor illetékességi területünkről az elmúlt évben személygépkocsit nem tulajdonítottak el.

7 5 (4. számú táblázat) Vagyon elleni bűncselekmények alakulása Vagyon elleni bcs-ek Lopás Betöréses lopás Lakásbetörés Személygépkocsi lopás Kerékpár lopás A lakásbetörések száma 9-cel nőtt a bázis évhez képest. Továbbra is kiemelten veszélyeztetettek a gyenge mechanikai védelemmel ellátott tömblakások, alagsori tárolók, valamint a hétvégi házak, zártkerti ingatlanok és tanyák. Az elkövetés módszerében változatlanul az ajtó-, az ablakbetörés, a hengerzár törés és a lakat lefeszítés, szúnyogháló kivágás dominál. A számok emelkedésében közrejátszik, hogy a tárgyévben több olyan lakásbetörés történt, ahol egy alkalommal több sértett értékét vitte el az elkövető, és a betöréses lopások száma nem az ingatlanok, hanem a sértettek számához igazodik. A bűnügyi ponttérkép a város területén elkövetett lakásbetörések pontos helyét utcára lebontva mutatja be. (5. számú táblázat)

8 A rablások vonatkozásában évben 16 deliktum kapcsán fejeztünk be nyomozást az előző évek 11 bűncselekményével szemben. Tizennégy ügyben az elkövetők elfogásra kerültek, velük szemben az eljárásokat lefolytattuk, míg két büntetőeljárásban a tettes ismeretlen volta miatt megszüntetésre került a nyomozást. A családon belüli erőszak az egyik legsúlyosabb társadalmi problémánk. Itt jellemzően a testi sértés, magánlaksértés, tartás elmulasztás, kiskorú veszélyeztetése valósul meg. Az otthoni erőszak tárgykörében 86 büntető ügyben folytattunk le eljárást, amely nagyságrendileg 55 %-kal több az előző évinél. Távoltartást 4 esetben kezdeményeztünk, melyet a bíróság minden esetben el is rendelt. A bűnüldöző munkánk során fokozott figyelmet fordítottunk a kiemelt bűncselekmények (emberölés, súlyos és könnyű testi sértés, garázdaság, visszaélés kábítószerrel, lopás, betöréses lopás, rablás, zsarolás, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés) elkövetőinek felderítésére, melynek köszönhető, hogy mind az országos, mind a megyei átlagnál jobb eredményt értünk el. A Szentesi Rendőrkapitányság évben 43,2 %-os nyomozáseredményességi mutatót ért el, mellyel a megye városai közötti rangsorban a 4. helyen zárta a tavalyi évet. (6. számú táblázat) 6 Nyomozás eredményességi mutató (%) Szeged RK Csongrád RK Hmvhely RK Makó RK Szentes RK Kistelek RK Megyei átlag 43,2% 27, ,2 57,9 36,7 39,9 Országos nyomozás eredményességi mutató: 37,42 % III. RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG A közrendvédelmi szolgálati ág szolgálat tervezésénél elsődleges szempontként vettük figyelembe a közterületen folyamatosan jelen lévő, intézkedni képes rendőri erő biztosítását, így növelve a közterületek, illetve nyilvános helyek rendjét, valamint a lakosság biztonságérzetét. A rendőrök intézkedéseit a kellő határozottság mellett, a jogszabályok és egyéb normák előírásainak megfelelően végrehajtott, hatékony intézkedések jellemezték. A közterületi jelenlét fokozását segítette elő a társ rendvédelmi és más hivatalos szervekkel, illetve a polgárőrséggel történő folyamatos együttműködési megállapodásokon alapuló közös szolgálat ellátás. A kiegyensúlyozott, reagálni kész szolgálatteljesítés érdekében alkalmaztunk gépkocsizó, motoros, valamint gyalogos szolgálatot, kiegészítve a körzeti megbízotti szolgálatellátással. Az év második felétől állandó gyalogos szolgálattal fedtük le a csütörtöki és vasárnapi piacos napokat, továbbá amennyiben az állomány szolgálati gépjárművel látott el szolgálatot, törekedtünk arra, hogy munkaidejének 50 %-át járműből kiszállva gyalogosan teljesítse.

9 7 E két szolgálati forma pozitív visszajelzéssel bírt a lakosság részéről. Az értékelt időszakban 4654 órával kevesebb időt teljesítettünk közterületi szolgálat ellátással és ezzel együtt arányosan csökkent a közterületi szolgálatra vezényelhető rendőri létszám is. (7. számú táblázat) A közterületi órák számának alakulása óra a közterületen Óra: Fő: Csökkenés okai: - Létszám csökkenés természetes fluktuáció - Bűnügyi leterheltség ügyirat feldolgozás - 4 fő tartós betegállományban A csökkenés oka, hogy az elmúlt évben a körzeti megbízotti szolgálat jelentős mértékben növelte a bűnügyek, valamint az előkészítő eljárások feldolgozásában a részvételét. Az egyenruhás állomány az össz bűnügyek ¼-ét dolgozta fel és a 26 %-os felderítési mutatójával nagy mértékben hozzájárult a kapitányság eredményességéhez. (8. számú táblázat) Közrendvédelmi és közlekedési állomány nyomozás eredményességi mutatói 26,02% 22,51% 26,59% 17,23% 27,61%

10 Az intézkedési mutatók közül az előző évhez viszonyítva nőtt az elfogások (11,54 %), az előállítások száma (5,49 %), a bűntető feljelentések száma (3,31%), a szabálysértési feljelentések száma (38,22 %), valamint helyszíni bírságok száma (16,62 %) visszaesett. 8 (9. számú táblázat) Rendészeti állomány főbb intézkedési mutatói: Összes közterületi intézkedés Változás (%-ban ) + 6,4% Elfogások: ,4 -bűncselekmény miatt ,6 -körözött ,4 Előállítások ,1 31% Szonda alkalmazása ,17 -pozitív ,9 Vezetői okmány elvétele ,6 -hatósági jelzés ,8 -vezetői engedély Helyszíni bírság(fő) ,8 Bűntető feljelentés ,8 Szabálysértési feljelentés ,15 Figyelmeztetések száma ,4 9,6% A tulajdon elleni szabálysértések előkészítő eljárása és a bíróság előtti képviselete a rendészeti osztály feladatköre. Az elmúlt évben 270 feljelentés alapján 193 személlyel szemben folytattunk le előkészítő eljárást. Az előkészítő eljárás során az ismeretlen tettes ellen kezdeményezett ügyek 30,72 %-ban vált ismertté az elkövető személye, az előző év 20%-áról. Őrizetbe vételre 11 esetben került sor, mely ügyek gyorsított bírósági eljárással kerültek befejezésre. Az ügyeink jelentős részét kerékpár lopások, telefonlopások, rongálások tették ki, ugyanakkor az össz ügyek tekintetében nem jelentős a bolti lopások száma.

11 9 (10. számú táblázat) Az előkészítő eljárást folytató szervek Feljelentések száma Az ügy jellege a megindításkor Ismert elkövetős ismeretlenes Az előkészítő eljárás eredményeként ismert elkövetőssé vált ügyek száma Felderítési mutató(előkészítő eljárás során ismertessé vált ügyek viszonyítva az ismeretlenesekhez) Eljárás alá vont személyek Összesen Fiatalkorúak Az előkészítő eljárás eredményeként ismertté vált elkövetők Eljárási cselekmények Lefoglalás Szemle Meghallgatás Körözés Őrizet elrendelése Előkészítő eljárás befejezési módjai az eljárás alá vontakkal szemben Egyéb megszüntetések száma Megszüntetés ismeretlen Áttétel bűnügyre Gyorsított bírósági eljárás bíróságra megküldések száma Bíróság által gyorsított eljárásban Kiszabott elzárások száma Na p Kiszabott pénzbírság Fő eft fő Figyelmeztetett személyek száma Szeged Rk ,19% ,8 1 1 Makó Rk ,42% Hmvhely Rk ,42% Szentes Rk ,72% ,72% Csongrád Rk ,48% Kistelek Rk Összesen ,8% ,17% , Bolti lopás: 17 Terménylopás: 4 Falopás: 14 Állatlopás: 1 Kerékpár lopás: Telefonlopás: Rongálás: 40 Egyéb: 130 A több ezer intézkedés során állományunk tagjait támadás nem érte, így rendkívüli eseményben nem volt érintve kapitányságunk. IV. KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG Az elmúlt évben kapitányságunk illetékességi területén tovább javult a közlekedési morál. Ezt alátámasztják a statisztikai számadatok is, mely szerint közútjainkon 58 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, amely 18 %-kal kevesebb az előző, évi (71) balesethez képest. Ezen belül 3-ról 5 esetre növekedett a halálos kimenetelű közlekedési balestek száma. Az össz balesetek vonatkozásában (személyi és anyagi kárral járó balesetek) összességében a csökkenés mértéke 6 %.

12 10 (11.számú táblázat) 250 Balesetek alakulása Az elmúlt 5 év legkevesebb balesete Halálos Súlyos sérüléses Könnyű sérüléses Anyagi kárral járó Összesen Csökkenés mértéke: 6 % A közlekedési bűncselekmények számában szintén csökkenés tapasztalható (88-ról 61-re), és ezzel arányban csökkent 48-ról 30-ra az ittas járművezetések miatt indult büntetőeljárások száma is. Megállapítható, hogy évről-évre csökken az ittasan közúti forgalomban résztvevők száma, és ez is alátámasztja azt, hogy jobban odafigyelünk a közlekedésre. (12.számú táblázat) Ittas vezetések számának alakulása A balesetek oksági szerkezetének vizsgálata során a korábbi évekhez képest jelentős változás történt, mivel a sebesség helytelen megválasztása oksági tényezőt (16) megelőzte az elsőbbségi jog meg nem adása (20), ugyanakkor még mindig jelentős a kanyarodás szabályainak megszegése is (10).

13 A balesetek okozóinak aránya az előző évhez képest nem változott. A közúti balesetek túlnyomó részét a járművezetők, ezen belül a személygépkocsi és tehergépkocsi vezetők (37 esetben) okozták, valamint jelentős a kerékpárral balesetet okozók aránya is (13 eset). A Zéró tolerancia jogintézmény következményeként helyszínen 18 vezetői engedélyt, valamint 47 hatósági jelzést vontunk be. A közigazgatási eljárásban elbírálandó szabályszegések miatt 578 esetben indítottunk eljárást, amely során ,- Ft bírság került kiszabásra. Objektív felelősség hatálya alá tartozó, a közigazgatási értékhatárt elérő sebesség túllépések kiszűrése érdekében az elmúlt év folyamán 1653 órában működtettük a SCS103 típusú sebességmérő készüléket, melynek során 2433 felvételt készítettünk gyorshajtás szabályszegés elkövetése miatt, amely 1110-zel volt kevesebb, mint az előző évben. A folyamatos sebességmérés szintén hozzájárult ahhoz, hogy javuljon a térség közlekedési morálja, és emellett az oksági tényezőknél pozitív irányú változás történjen, ne a gyorshajtás legyen a vezető oksági tényező. (13. számú táblázat) A sebességmérés alakulása üzemóra fényképfelvétel szám Baleset oksági tényezői: - elsőbbségi jog meg nem adása (20 esetben) - gyorshajtás (16 esetben) - kanyarodás szabályainak megszegése (10 esetben)

14 12 V. IGAZGATÁSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG Tovább csökkent a leterheltsége az igazgatásrendészeti osztálynak. Az elmúlt 5 év legkevesebb szabálysértési feljelentését regisztrálta a statisztika, mely 564 ügyet jelentett 506 elmarasztalt személylyel szemben. Következetes szigor jellemezte munkánkat a szabálysértéseket elkövetőkkel szemben, javult a bírság átlagunk, ez közelíti a megyei szintet. A legnagyobb számban előforduló kiemelt közlekedésrendészeti szabálysértés az engedély nélküli vezetés volt. A járművezetéstől való eltiltás aránya az elmarasztaltakhoz viszonyítva 55 %. Az ügyeink feldolgozása során az ügyfeleink közel 1/3-át hallgattuk meg. (14. számú táblázat) Igazgatásrendészeti tevékenység főbb mutatói Megnevezés Feljelentések száma (szabálysértés) Kiszabott pénzbírság összesen (ezer forintban) e e e e e Elmarasztalt személyek száma Kiszabott pénzbírság egy főre eső átlaga (Ft) Közlekedési igazgatási intézkedések Járművezetéstől eltiltás aránya az elmarasztaltakhoz viszonyítva (%) ,9 50, % Meghallgatási arány (%) ,35 27,63 36,42 32,84 Kiszabott bírság 1 főre eső megyei átlaga: ,- Ft. Kapitányságunk illetékességi területén 329 fő természetes személy 899 lőfegyverre, valamint 2 jogi személy 23 lőfegyverre rendelkezik tartási engedéllyel. Az elmúlt évben 137 fő természetes személy részére újítottunk meg fegyvertartási engedélyt, lőfegyver tartási engedély visszavonása nem történt. Személy- és vagyonvédelmi tevékenységet az értékelt időszakban egyéni vállalkozás keretében 11 fő, vállalkozás keretében 13 társas vállalkozás végzett, míg személy- és vagyonőri igazolvánnyal 518 fő, magánnyomozói igazolvánnyal 2 fő, biztonságtechnikai szerelő igazolvánnyal 5 fő, biztonságtechnikai tervező szerelői igazolvánnyal 1 fő rendelkezett.

15 13 VI. BŰN- ÉS BALESETMEGELŐZŐ MUNKA Az év folyamán tovább folytattuk a korábbi években megkezdett munkát. Élő a kapcsolatunk az óvodákkal, az általános- és középiskolákkal, nyugdíjas otthonokkal, sport-, civil szervezetekkel. Folytattuk a D.A.D.A. programot, Az iskola rendőre programot. Támogattuk az Egy iskola Egy polgárőr mozgalmat, a drog-prevenció keretében - az iskolák felkérése alapján - 27 előadást tartottunk a fiatalok körében használt kábítószerek jellemzőiről, megjelenési formáiról, veszélyeiről, fogyasztásuk és tartásuk büntetőjogi vonatkozásairól. Továbbá az elmúlt évben negyedik alkalommal került megrendezésre a 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezreddel közös Műszakiak Napja-Rendőrnapi rendezvénysorozat, melyen több mint 2000 látogató vett részt. Itt is lehetőség nyílt arra, hogy szemléltető eszközökkel, szóróanyagokkal, különféle bemutatókkal a lakosságot megcélozva bűn- és baleset-megelőzési tevékenységet hajtsunk végre. VII. EGYÜTTMŰKÖDÉS Kapitányságunk jelenleg 24 együttműködési megállapodással rendelkezik, melyből 13-at horgászegyesületekkel, vadásztársaságokkal és gazdálkodó szervezetekkel, 6-ot polgárőr egyesületekkel, 3-at az iskola rendőre program keretében önkormányzatokkal, egyet Szentes Város Önkormányzatával és egyet a Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzatával kötöttünk. Az együttműködési megállapodásokban vállaltak teljesítése kapitányságunk részéről folyamatos. VIII. TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER Az elmúlt év második felében - két ütemben térfigyelő kamera rendszerbe állítására került sor Szentes Város Önkormányzata és a Rendőrkapitányság között megkötött együttműködési megállapodás alapján. A térfigyelő rendszer központja a Rendőrkapitányság épületében található, ahol a figyelés történik. Az elmúlt évben összesen 1014 órában történt a képek figyelése. Büntetőeljárások során 7 esetben került sor a térfigyelő rendszer által rögzített képek felhasználására. Már a tesztüzem során sikerült egy kiemelt bűncselekmény, rablás elkövetőjét elfogni a térfigyelő kamerák segítségével. A térfigyelés során színesfémlopás gyanúja miatt 5 esetben intézkedtek a térfigyelők, továbbá kerékpárlopás és egyéb lopás gyanúja miatt 4 intézkedést foganatosítottak. A városközpontban a járókelőket zaklató árusokkal szemben 3 esetben sikerült a térfigyelők jelzése alapján intézkedni. Másokat veszélyeztető és akadályozó kiemelt közlekedési szabálysértés elkövetőit 6 esetben tudtuk felelősségre vonni a figyelemmel kísért képek alapján, ezen túlmenően egy közlekedési balesetben az

16 okozó felelősségét is így tudtuk megállapítani. Biztonsági intézkedést a figyelők észlelése alapján 4 esetben hajtottunk végre. Elmondható, hogy a kamerával megfigyelt területeken csökkent a közterületen elkövetet bűncselekmények, szabálysértések száma. Megfigyelhető, hogy az átutazó bűnözök is kiszorultak a térségből. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy míg évben 34 gépjármű feltörést regisztrált a statisztika, addig ez az elmúlt évben mindösszesen 13 esetet jelentett. 14 IX. ÖSSZEGZÉS A Szentesi Rendőrkapitányság feladatait és kötelezettségeit évben is a hatályos normák alapján a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság stratégiai és taktikai céljainak megfelelően teljesítette. Megőriztük a bűnügyi érzékenységünket, tudtuk csökkenteni a bűnalkalmakat, melyhez nagymértékben hozzájárult az év második felében átadott térfigyelő kamerarendszer üzembe állítása is. Az előttünk álló esztendőben a rendőrszakmai munka színvonalának megőrzése mellett célunk a lakosság testületünk felé irányuló bizalmának tovább erősítése, melyhez évről évre, jobb, értékesebb szolgáltatást kívánunk nyújtani. A közös értékrend iránti elkötelezettségünk teszi lehetővé, hogy új dolgokat keressünk az elfogadott szabályokon és irányvonalakon túl. Ehhez megfelelő elszántsággal, elhivatottsággal és kellő alázattal rendelkezik a kapitányság teljes személyi állománya. Szentes, március 05. Balogh Szabó Imre r. alezredes kapitányságvezető

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Érkezett feljelentések száma Szekszárd (ügyforgalmi) 32 31 3 29 28 27 26 25 3137 375 36 38 2778 28 29 21 211 212 Nyomozás elrendelések száma Szekszárd (ügyforgalmi)

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police. Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/ /2015.ált. B E S Z Á M O L Ó Makó város közrendjének

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police. Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.hu Szám: 17020/900/2014.-ált. Beszámoló Hőgyész közbiztonsági helyzetéről,

Részletesebben

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúnánási Rendőrkapitányság 48 Hajdúnánás, Dorogi út 78. Tel.: 52/57-5 Fax.: 52/57-51 BM tel.: 32/53- Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu Szám: 96-/23-3/215. ált. B E S Z Á M O L Ó Polgár

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hajdúnánás Rendőrkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM tel.: 32/53-00 Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Fejezet száma, megnevezése: 11. Belügyminisztérium Költségvetési szerv:

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

1-------.--. '---1. V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~ POLGÁP r ql[ BIVAl i\la i 241). t..' r 1;"1"0 ;

1-------.--. '---1. V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~ POLGÁP r ql[ BIVAl i\la i 241). t..' r 1;10 ; Dunaújváros Rendőrkapitányság 2400, Dunaújváros, Szent György u. 1. Tel.: 25/510-510,Fax:25/510-510 IRM lel: 22150-10Fax:22/50-37!tHeONISED FCI: UCHUMU: EFQM 1-------.--. '---1 V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. szeptember -i ülése. számú napirendi pontja Beszámoló Tolna megye 7. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr. Soczó

Részletesebben

6640 Csongrád Pacsirta u. 1-5. /Fax: /63/ 571-510, BM telefon: 41-80, e-mail: konczj@csongrad.police.hu BESZÁMOLÓ

6640 Csongrád Pacsirta u. 1-5. /Fax: /63/ 571-510, BM telefon: 41-80, e-mail: konczj@csongrad.police.hu BESZÁMOLÓ RENDŐRKAPITÁNYSÁG CSONGRÁD 6640 Csongrád Pacsirta u. 1-5. /Fax: /63/ 571-510, BM telefon: 41-80, e-mail: konczj@csongrad.police.hu BESZÁMOLÓ A Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának alakulásáról

Részletesebben

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS 6060 Tiszakécske Béke u. 167. szám. Tel.:76/441-155 BM: 33/33-46 Fax:76/441-155 BM: 33/36-53 E mail: tkrendorors@gmail.com Szám: /2012. Jóváhagyom: Rigó

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság 2510 Dorog, Mátyás király utca 1. Pf.: 1. tel.:33/512-770 BM: /21/56-50 fax: 21/56-85 e-mail: krasulaj@komarom.police.hu Szám: /2013.ált.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. május 29-i ülésére EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 29. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dorogi Rendőrkapitányság Dorog Város közbiztonsági helyzetéről Tisztelt

Részletesebben

VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos

VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos BÉKÉSCSABAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3. (66) 444-329 BM: (33) 20-55 fax: városi:66/523-700, BM:(33) 24-46 e-mail: hajdu.antal@bekes.police.hu

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Fonyód : 8640 Fonyód, Vitorlás u. 2. Pf. 88 /Fax: 06/85/560-990 : fonyodrk@somogy.police.hu Szám: 14030/4443/2013. ált. B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti

Részletesebben

Szám: /2011. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KMB ALOSZTÁLY MEDINA KÖRZETI MEGBÍZOTT J E L E N T É S Medina község 2011. évi bűnügyi és közrendvédelmi helyzetéről Jelentem, hogy Medina

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 2006. évben is igyekezett fő feladatait, célkitűzéseit, terveit teljesíteni. Ehhez alapvetően biztosítottak voltak

Részletesebben

BESZÁMOLÓ E G Y E K 2013. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BESZÁMOLÓ E G Y E K 2013. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL Balmazújvárosi Rendőrkapitányság Vezetője 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 4.szám Tel: 52/377-578 Fax.: 52/370-013 BM Tel.: 32/51-00 Fax.: 32/51-21 e-mail: BereczJ@hajdu.police.hu Szám: 09080-0/842-1/2014.ált.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/276-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. április 28-i nyilvános ülésére Tárgy: A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről, közbiztonságáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság: Békési

Részletesebben

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Szám: 09010/ /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Uzonyi Attila r. ezredes kapitányságvezető

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság 29. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság: Békési Rendőrkapitányság

Részletesebben

BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI- ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY

BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI- ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY BALATONFÜREDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI- ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 15. : 87/482-287, BM: 22/44-41, fax: 482-287/44-21 NovakP@veszprem.police.hu Szám:19070/338-1/2012.ált.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Felsőlajos község közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

Részletesebben

a 2010. év április 28. -i Enying Város Önkormányzat Testületi ülésére

a 2010. év április 28. -i Enying Város Önkormányzat Testületi ülésére SZÉKESFEHÉRVÁR RENDŐRKAPITÁNYSÁG ENYINGI RENDŐRŐRS 8130. Enying, Kossuth u. 26. Tel. 22/372-646, IRM. tel. 22/2433, Fax: 22/2433 Szám: 07010-305-5829/19/3/2010. Jóváhagyom: (:Dr. Csizek Tibor r. ezredes

Részletesebben

Beszámoló. az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában. végzett 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló. az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában. végzett 2014. évi tevékenységéről Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában végzett 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Ózdi Rendőrkapitányság vezetője Ózd, 2015. április 23. Szám: 05070-467/2015. Ált. B E SZ Á M

Részletesebben

Beszámoló. az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában. végzett 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló. az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában. végzett 2014. évi tevékenységéről Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában végzett 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Ózdi Rendőrkapitányság vezetője Ózd, 2015. május 28. ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601

Részletesebben

TANÁCSNOK BESZÁMOLÓ. Készítette: Nagy András r. alezredes BRFK XXI. Ker. Rendőrkapitányság vezetője

TANÁCSNOK BESZÁMOLÓ. Készítette: Nagy András r. alezredes BRFK XXI. Ker. Rendőrkapitányság vezetője Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata TANÁCSNOK BESZÁMOLÓ a 876/2009.(XII.15.) Kt határozat alapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányságon üzemelő térfigyelő rendszer működéséről

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2012. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság:

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet

FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet Jóváhagyom: Dr. habil Balla Zoltán ny. r. alezredes egyetemi docens, főiskolai tanár Alkalmazott Rendészettudományi Tanszék vezetője FELKÉSZÜLÉSI KÉRDÉSSOR igazgatásrendészet 2014. március 19. 2 Szabálysértés

Részletesebben

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője megváltozik a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések köre; bizonyos esetekben a bírság kiszabására

Részletesebben

20. NAPIREND Ügyiratszám: 1/349-2/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére

20. NAPIREND Ügyiratszám: 1/349-2/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/349-2/212. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 212. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A Rendőrkapitányság tájékoztatója

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kiszombor Rendırırs tevékenységégrıl

B E S Z Á M O L Ó Kiszombor Rendırırs tevékenységégrıl RENDİRKAPITÁNYSÁG Közrendvédelmi Osztály Kiszombor Rendırırs 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6775 Kiszombor, Régi Makói u. 2. 6900 Makó Pf.1 Tel. : (62) 511-260 Fax : (62) 511-280 (62) 525-020 ugyelet.makork@csongrad.police.hu

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház Szám: 09030-0/ 1366-1/2013. ált. Jóváhagyom: Dr.Gyurosovics József r.dandártábornok rendőrségi főtanácsos címzetes főiskolai docens megyei főkapitány BESZÁMOLÓ HAJDÚHADHÁZ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-ei ülésére Tárgy: Beszámoló Zirci Városi Rendőrőrs 2003. évi tevékenységéről Előadó: Üveges Attila r. alezredes

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. E. u. 2. Telefon: 06/88/428-022/10-86 * Telefax: 06/88/428-022/15-84 mellék Szám: /2010. 1. napirendi

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 - 3 - I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2007-ben

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közbiztonság helyzetéről, a. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság

BESZÁMOLÓ. a közbiztonság helyzetéről, a. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Száma: 12000-608/8/2015. ált. NÓGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BESZÁMOLÓ a közbiztonság helyzetéről, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirci Rendőrőrs 2014. évi tevékenységéről Előadó: Tóth Gábor r.szds. Őrsparancsnok Előterjesztés

Részletesebben

ÉRTÉKELŐ JELENTÉS a Nagykátai Rendőrkapitányság 2011. évben végzett szakmai tevékenységéről és Tápiószecső település közbiztonsági helyzetéről

ÉRTÉKELŐ JELENTÉS a Nagykátai Rendőrkapitányság 2011. évben végzett szakmai tevékenységéről és Tápiószecső település közbiztonsági helyzetéről ÉRTÉKELŐ JELENTÉS a Nagykátai Rendőrkapitányság 211. évben végzett szakmai tevékenységéről és Tápiószecső település közbiztonsági helyzetéről Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 BŰNÜGYI HELYZET ÉS BŰNÜLDÖZŐ

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A Kkt. 20. (1) bekezdés k) pontjának módosítása és a (4a) bekezdéssel történő kiegészítése 2011. július 1-jén lép hatályba.

A Kkt. 20. (1) bekezdés k) pontjának módosítása és a (4a) bekezdéssel történő kiegészítése 2011. július 1-jén lép hatályba. Sajtóközlemény a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2011. július 1. napján hatályba lépő rendelkezéseiről és az ezzel kapcsolatos jogszabály-módosításokról Az Országgyűlés 2010. december 20-án

Részletesebben

12. NAPIREND Ügyiratszám: 1/361-1/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére

12. NAPIREND Ügyiratszám: 1/361-1/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére 12. NAPIREND Ügyiratszám: 1/361-1/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére Tárgy: A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca Város közbiztonságának helyzetéről Előterjesztő:

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2005. május 30- i ülésére Tárgy: Beszámoló Zirc Városi Rendőrőrs 2004 évi tevékenységéről Előadó: Üveges Attila őrsparancsnok Előterjesztés

Részletesebben

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről SZÉKESFEHÉRVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 3. Telefon: 22/541-600 BM telefon: 22/2331 Fax: 22/2333 szekesfehervarrk@fejer.police.hu Szám: 07010/ 8111 /2013.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax.

BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax. RENDŐRKAPITÁNYSÁG FEHÉRGYARMAT 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax. BM: (03/32)67-39 Száma: 0/146-2009.ált. BESZÁMOLÓ a Fehérgyarmati Rendőrkapitányság 2008.

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Rendőrkapitányság 2010. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadására

Javaslat az Ózdi Rendőrkapitányság 2010. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadására Javaslat az Ózdi Rendőrkapitányság 2010. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Dr. Varga László r.alezredes kapitányságvezető ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Részletesebben

Rendőrkapitányság Püspökladány Iktatószám: 09070/5107/ 2010. ált. B E S Z Á M O L Ó A közrend-, közbiztonság-, közlekedésbiztonság helyzetéről, a foganatosított rendőri intézkedésekről, és a jövőben tervezett

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. március 1-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. március 1-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. március 1-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/139 /2010. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r.alezredes kapitányságvezető

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/139 /2010. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r.alezredes kapitányságvezető Rendőrkapitányság Tapolca Szám: 19040/139 /2010. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r.alezredes kapitányságvezető B e s z á m o l ó Szigliget község Képviselő-testületének 2010. év május 20. napján tartandó

Részletesebben

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között?

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között? Berzai Zsolt r. alezredes ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály kiemelt főreferens Tel.: +36-1443-5690 E-mail.: berzaizs@orfk.police.hu Van-e összefüggés

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Jovahagyom: * Ladányi Zoltán r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitanysagvezeto. Szám: 0402() /856 / 2014. ÁlL. Mezőberény, 2014.

Jovahagyom: * Ladányi Zoltán r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitanysagvezeto. Szám: 0402() /856 / 2014. ÁlL. Mezőberény, 2014. Szám: 0402() /856 / 2014. ÁlL Békési Rendőrkapitányság Mezőberé;i Rendőrőrs [565O Mezöbeiény, Petőfi u. 12. O6/66/352-522; Fax: 66/352-522, 33/57-00 E-mail: bekes.rkekes.p e.hu V( Jovahagyom: * Ladányi

Részletesebben

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat)

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112 Tel: (48) 570-070, BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) 570-070/52-85 e-mail: drvargal@borsod.police.hu B E S Z Á M O L Ó Ózd város közbiztonságának

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Belovai Róbert rendőrkapitány RÉTSÁG VÁROSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BESZÁMOLÓJA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Belovai Róbert rendőrkapitány RÉTSÁG VÁROSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BESZÁMOLÓJA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Belovai Róbert rendőrkapitány

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Ordacsehi Önkormányzata Képviselő - testületének

B E S Z Á M O L Ó Ordacsehi Önkormányzata Képviselő - testületének E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 május 30 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Fonyódi Rendőrkapitányság beszámolója a közrendről és a közbiztonságról.

Részletesebben

Rendőrkapitányság KÖRMEND : 9900 Körmend, Hunyadi u. 9. : 94/592-630 Fax: 94/592-630 : 26/41-30 Fax: 26/41-12 @: kormendrk@vas.police.

Rendőrkapitányság KÖRMEND : 9900 Körmend, Hunyadi u. 9. : 94/592-630 Fax: 94/592-630 : 26/41-30 Fax: 26/41-12 @: kormendrk@vas.police. Rendőrkapitányság KÖRMEND : 99 Körmend, Hunyadi u. 9. : 94/592-63 Fax: 94/592-63 : 26/41-3 Fax: 26/41-12 @: kormendrk@vas.police.hu Szám: 183-191 /213. ált. A KÖRMENDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. ÉVI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

PÉCS M. J. VÁROS 2014. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

PÉCS M. J. VÁROS 2014. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL Szám: 02010/5807/2015.ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 7622 PÉCS, VARGHA D. U. 3. 7601 PÉCS, PF: 249. TELEFON / FAX: 72/504-450; 72/504-400/13-98 BM.: 23/10-55 FAX:23/13-98 E-MAIL: KorontosZ@baranya.police.hu

Részletesebben

Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 22 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Február hónapban 2 fő felvételére került sor.

Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 22 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Február hónapban 2 fő felvételére került sor. VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE...5 1. A bűnügyi helyzet struktúrája...5 1.1. A regisztrált bűncselekmények száma és aránya...5 1. 2.

I. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE...5 1. A bűnügyi helyzet struktúrája...5 1.1. A regisztrált bűncselekmények száma és aránya...5 1. 2. ,20 ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 3601 Ózd, Jászi Oszkár út 2. Pf.: 112 Tel: (48) 570-071, BM tel:(31) 52-40, Fax.: (48) 570-071/52-85 e-mail: drvargal@borsod.police.hu Szám: 05070/901-2013. ált. B E

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés, irányítás

Bevezetés. I. Vezetés, irányítás Bevezetés A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) szerint a rendőrkapitány vagy képviselője évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÁPAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8500 Pápa, Széchenyi u. 18. Tel/fax: 89/313-011 Szám: 19030/2337-1/2010.ált. 51. B E S Z Á M O L Ó Pápa Város Önkormányzati Képviselő-testületének ülésére 2 I. rész BEVEZETŐ A rendőrségről

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: 92/2015. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. tv.

Részletesebben

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések Járművezetés az eltiltás tartama alatt [a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 15/A. (1) bek.] Az elsőbbség és az előzés szabályainak

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2008. június 23- i ülésére Tárgy: Beszámoló Zirc Városi Rendőrőrs 2007. évi tevékenységéről Előadó: Hajba Zsolt őrsparancsnok Előterjesztés

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes szabálysértések

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes szabálysértések /000. (XII..) Korm. rendelet a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 000. évi CXXVIII. törvény

Részletesebben

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1751-2/2011. 1. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2247/2012. 1. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl

2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl . oldal, összesen: 6 2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl Az Országgyûlés a gépjármûvezetõk önkéntes jogkövetõ magatartásának erõsítése, a közúti közlekedés biztonságának

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 981-3/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló Baranya megye 2005. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján Deres Petronella Domokos Andrea Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y s o r o z a t Károli Gáspár Református

Részletesebben

BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE

BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE Bevezető BEVEZETŐ A Mátészalkai Rendőrkapitányság a rendőrség számára az Alkotmányban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatai 890,91 km2, 92,3/fő/km2 népsűrűségű

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Pásztó város és vonzáskörzetének közbiztonsági helyzetéről

BESZÁMOLÓ. Pásztó város és vonzáskörzetének közbiztonsági helyzetéről RENDŐRKAPITÁNYSÁG 3060 Pásztó, Fő u. 93-95. Szám: 1-30/2012. A döntés egyszerű szavazat többséget igényel! BESZÁMOLÓ Pásztó város és vonzáskörzetének közbiztonsági helyzetéről Készült: A Képviselő-testület

Részletesebben