A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja"

Átírás

1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. szeptember -i ülése. számú napirendi pontja Beszámoló Tolna megye 7. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr. Soczó László, megyei rendőrfőkapitány Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság. Tisztelt Közgyűlés! Tolna megye gazdasági, társadalmi szociológiai és politikai viszonyai az elmúlt években kedvezőtlenül nem változtak, a bűnügyi és operatív helyzet tekintetében sem történt említésre méltó módosulás, ami ugyancsak kedvező feltételt biztosított a kiegyensúlyozott rendőri munkához. A rendőrséget és annak tevékenységét az elmúlt évben a média, a lakosság, az önkormányzatok vagy a politika részéről negatív megítélés, megszólítás nem érte. Az elmúlt évi rendőri munkánkat reprezentáló mutatók szinte minden területen javultak, az országos átlagoknál kedvezőbbek. A bűncselekmények száma több mint %-kal csökkent, ami az országos tendenciával ellentétes folyamat. 7-ben fő célkitűzéseinket alapvetően elértük, teljesítettük, így: a lakosság biztonságérzete nem romlott, a megfelelő színvonalú közterületi jelenlétet bár egyre nagyobb erőfeszítésekkel biztosítani tudtuk. Munkánkat a lakosság és az önkormányzatok elvárásainak megfelelően szerveztük és végeztük, megelégedettségük és elismerésük mellett. A tett intézkedések hatására reagáló készségünk javult. A rendőri munka szakmai és etikai elvárásai egyre hatékonyabban érvényesültek fellépéseink, munkánk során. Bűnügyi munkánk alapvetően a kiemelt kategóriájú bűncselekmények felderítésére, a gyors reagálásra, a szakszerű helyszíni tevékenységre és a titkos információgyűjtés kiszélesítésére orientálódott az elmúlt évben. A titkos információgyűjtő tevékenység szervezetét a megye egészét érintően kialakítottuk. Alapkövetelmény volt a profiltiszta felderítő munka biztosítása, melynek a rendőrkapitányságok igyekeztek eleget tenni, de természetesen e követelmény maradéktalan érvényesüléséhez hosszabb idő szükséges. Ez a folyamat hosszabb távon biztosítani fogja a bűnügyi operatív munka szervezetszerű és magas színvonalú végzését. A titkos információgyűjtő munka a korábbi időszakokhoz képest mennyiségét és minőségét tekintve jelentősen fejlődött az elmúlt évben, több országos jelentőségű ügyet is produkálva. Kényszerintézkedéseink az elmúlt időszakban is kivétel nélkül megalapozottak és törvényesek voltak. Ebben a tekintetben negatív észrevétel az ügyészség részéről nem ért bennünket.

2 Kármegtérülésünk a bűnügyi munka során egyre kedvezőtlenebbül alakult. Ezen az elkövetkező időszakban a helyzetet és a lehetőségeinket újragondolva feltétlenül változtatnunk, javítanunk kell. Ugyancsak némileg visszaesett a bíróság elé állítások száma is, ezen is változtatnunk kell. Az időszerűségi mutatók igen kedvezően alakultak a tárgyalt időszakban, jelentősen visszaszorult a folyamatos ügyek száma, különösen kiemelendő a megyeszékhelyi rendőrkapitányság vizsgálati szervének eredményes erőfeszítése. A bűnügyi szervek struktúrája a személyi állomány képzettsége, végzettsége, hivatástudata, az időről időre felmerülő létszámproblémák ellenére is magas színvonalú és eredményes munkát biztosított 7-ben is, annak ellenére, hogy jelentős mérvű vezetőcserékre is sor került, elsősorban a nyugállományba vonulások miatt. Tolna megyében az összes ismertté vált bűncselekmény több mint %-kal csökkent, ami szinte példa nélküli az ország rendőri szervei között. A megye fertőzöttsége, az adott lakosságra jutó bűncselekmények száma magasan az országos áltag feletti, pozitív értelemben. Nyomozás eredményességi mutatónk 6, %, javult az elmúlt időszakhoz képest, mely. helyet jelent a rangsorban az elmúlt év. helyéhez képest. Felderítési eredményességünk 49,7 %, kismértékben romlott az elmúlt évihez viszonyítva, de így is az országos áltag feletti, a rangsorban a 9. helyet jelent az elmúlt év. helyéhez képest. Az ismertté vált bűnelkövetők száma csökkent, ezen belül valamelyest nőtt a visszaesők és a gyermekkorú elkövetők számaránya. Ugyanakkor a fiatalkorúaké és a büntetett előéletűeké csökkent. A bűncselekmények összetétele alapvetően nem változott, továbbra is meghatározó a vagyon elleniek részaránya. Az emberölések száma az elmúlt évben 4 volt, ami a korábbi időszak fele. Az emberölési kísérletek száma a korábbival megegyező. A testi sértések száma nőtt, ezen belül a könnyű testi sértések jelentősebben, a súlyos testi sértések pedig minimálisan csökkentek. A garázdaságok száma jelentős mértékben csökkent. Ugyancsak jelentős mérvű csökkenést mutat a visszaélés kábítószerrel minősítésű bűncselekmények száma. Az összes bűncselekmények számából meghatározó a lopás, mely ugyancsak jelentősen mérséklődött a korábbi évekhez képest. Ezen belül a zseblopások száma duplájára emelkedett (9), a személygépkocsi lopások száma szintén megduplázódott (4), és ugyanez mondható el a gépjármű feltörések tekintetében is (6). Az emelkedés ellenére ezen bűncselekmények volumene aggodalomra ugyan okot nem ad, azonban a jövőben feltétlenül odafigyelést igényel. A betöréses lopások számaránya csökkent, (77), valamelyest csökkent a lakásbetörések száma, az üdülő víkendház betörések száma mintegy %-kal emelkedett. A rablások száma jelentősen csökkent, ugyanez mondható el a zsarolásokról is.

3 A kiemelt bűncselekmények felderítési mutatói összességében kedvezően alakultak, jobbak az országos átlagnál. A közlekedési bűncselekmények száma csökkent, jelentősen csökkent az államigazgatás elleni bűncselekménye száma is, míg a házasság, család elleni bűncselekmények megközelítőleg %-kal emelkedtek. A bűncselekmények számaránya aggodalomra nem ad okot, rendőri szempontból kezelhető. A befejezett nyomozások száma gyakorlatilag megegyezik az elmúlt évivel, az eredményes nyomozások száma valamelyest csökkent. Statisztikai adataink szerint a bűncselekmények meghatározó részét városokban, ezen belül is a megyeszékhelyen követték el, növekvő mértékben a közterületeken. Ugyanez érvényes a bűnelkövetők területi megoszlására is. A bűnügyi állomány tevékenységéhez kapcsolódóan az elmúlt időszakot a bűnmegelőzés területén a növekvő színvonal és eredményesség jellemezte. A megyei osztály alapvetően szakirányító, ellenőrző és támogató tevékenységet folytatott koordinálva a rendőrkapitányságok munkáját. A rendőrkapitányságok bűnmegelőző tevékenységüket szorosan együttműködve végezték az önkormányzatokkal a kistérségekre alapozva. A médiával napi, korrekt munkakapcsolatot alakítottunk ki, ennek keretében rendőri munkánk, eredményeink kellően reprezentálva voltak elsősorban helyi, de az országos médiumokban is. A bűnmegelőzési osztály színvonalasan biztosította a fiatalkorúak eltűnési ügyében szükséges revíziós tevékenységet és kellően összefogta, koordinálta, szakirányította a családon belüli erőszakkal kapcsolatos rendőri feladatokat is. Hasonló feladatokat látott el a drogfogyasztással összefüggő rendőri feladatok tekintetében is. Az a gyakorlat, hogy a megyei osztály szakirányít, támogat és koordinál, míg a napi bűnmegelőzési munkát a rendőrkapitányságok végzik, messzemenően beváltotta a hozzá fűzött reményeket és elvárásokat. Rendészeti tevékenységünket az elmúlt évben fokozódó munkaterhek jellemezték, melyet tetézett az egyre nagyobb létszámhiány, elsősorban a közterületen szolgálatot ellátó járőri állomány tekintetében. A parancsnokok megfeszített tevékenységének és együttműködésének köszönhetően az elvárható szintű közterületi szolgálat mindezek ellenére biztosítva volt, továbbá prioritást adva sikerült fenntartani a körzeti megbízotti szolgálatot is. A csapatszolgálati tevékenység is jelentős többletterheket rótt az állományra. A fentiek ellenére a közterületen szolgálatot teljesítő állomány intézkedési aktivitása nem romlott, annak ellenére sem, hogy a létszám folyamatosan csökkent, az átlagéletkor rendkívül alacsony és többségében csekély szakmai tapasztalatokkal rendelkező járőrök teljesítenek szolgálatot. A kiszabott helyszíni bírságok és az azzal érintettek létszáma a korábbi éveknek megfelelő. A bírságösszeg valamelyest nőtt, a megbírságoltak száma kis mértékben csökkent.

4 4 A szabálysértési feljelentések száma enyhén emelkedett. Az elfogások száma jelentéktelen mértékben csökkent, 4 esetben bűncselekmény elkövetőit érték tetten, illetve fogtak el elfogatóparancs alapján körözött személyt..6 esetben vontak alkoholszondás ellenőrzés alá járművezetőket, ebből. mutatott pozitív eredményt. Tolna megyében bekövetkezett baleset (476 személyi sérüléses) %-kal kevesebb volt, mint a megelőző évben. A halálos kimenetelű balesetek száma valamelyest csökkent, 9 balesetben fő vesztette életét. Az összes balesetből esetben a balesetet okozó személy ittas állapotban vezette járművét. A legfőbb baleseti ok a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is a gyorshajtás. Ezt követte az elsőbbségi, illetve a kanyarodási szabályok megsértése. A legtöbb balesetet személygépkocsi vezetők okozták (9). Tehergépkocsi vezető 47, kerékpárosok 4, segédmotorkerékpárosok 7, gyalogosok, míg motorkerékpárt vezetők esetben idéztek elő balesetet. A legkevesebb baleset 7-ben is az autóbusz vezetők terhére róható (). A balesetek legnagyobb része 7.-. óra között következett be (9). A 7. évi baleseti statisztika adatai alapján ki kell emelni, hogy a jövőben az eddiginél is nagyobb figyelmet kell fordítani a gyorshajtás és az ittas vezetés visszaszorítására, továbbá a biztonsági öv használatára, hiszen a közútjainkon balesetben elhunyt személyből -en nem használták a biztonsági övet, vagy a gyermekülést, megállapításaink szerint pedig valószínűsíthető, hogy ezek használatával a halálos kimenetel elkerülhető lett volna. Csapatszolgálati alegységünk kellően felszerelt, mobilitása is megoldott. A gyakorlatok és a csapat igénybevétele azt mutatja, hogy a körülményekhez képest az állomány a parancsnoki és a beosztotti egyaránt kellően felkészült az ezirányú feladatok ellátására. A törzs működése, működtetése a létszámhiány miatt rendkívül nehézkes és komplikált. A paksi Neutron Bevetési Osztály az állandósult létszámhiány miatt teljesítőképességének és működésének kritikus alsó határára került. Egyre nehezebb a személyi állomány pótlása, mely esetenként az alapfeladatok ellátását is veszélyeztette. Mindazonáltal a rendőri és az erőműhöz kapcsolódó speciális feladatait az osztály magas szinten megoldotta. Egyre nagyobb az igény a csapat klasszikus rendőri feladatokban való részvételére, a rendőrkapitányságok és a megyei bűnügyi szervek részéről, aminek elsősorban kapacitásuk, létszámuk szab határt. Összességében az alacsony létszámhoz, a csekély rutinhoz és a számos elvonó tényezőhöz képest a közrendvédelmi, közlekedésrendészeti állomány a korábbi évnek megfelelően a tárgyidőszakban is hasonló jó színvonalon teljesített. Az állománycsoporton belül a legstabilabb, legmegbízhatóbb kategóriát a körzeti megbízottak képezték. Az elmúlt időszakban s a jövőben is a körzeti megbízotti létszám feltöltésének biztosítása kiemelten elsőbbséget élvez. A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 7. évben is széleskörű együttműködést folytatott a munkát segítő, illetőleg a munkához kapcsolódó tevékenységet végző

5 civil, társadalmi szervezetekkel. Külön kiemelendő az egyre hatékonyabb együttműködés, közös szolgálat ellátás a megye polgárőr szervezeteivel, akik jelentős mértékben segítették munkánkat és egyre nagyobb mértékben és eredményességgel vettek részt a megye közrendjének, közbiztonságának fenntartásában. Ezt elismerendő a tárgyidőszakban került először átadásra Az év polgárőre kitüntető cím, melyet a megyei önkormányzattal közösen adományoztunk. 7. évben az országgyűlési biztosokhoz tevékenységünkkel, munkánkkal kapcsolatosan panasz nem érkezett, vizsgálatot nem rendeltek el. A megyében működő önkormányzatokkal napi kapcsolatban vannak a rendőri szerveink. Az együttműködés során alapvető célunk a helyi közrend és közbiztonság megerősítése, az esetleges jogsértések mielőbbi feltárása. A 7. évben is kiválóan együttműködtünk a megye tűzoltó és katasztrófavédelmi szerveivel, valamennyi rendvédelmi és állami szervvel, valamint a megye ügyészi szerveivel és bírósági szervezetekkel.. évi tevékenységünk során kiemelt feladatnak tartjuk: - a rendőrség megújulását szolgáló programok érvényesítése munkavégzésünk során, - a közlekedési helyzet javítása, az autópálya rendőrség felállításának megkezdése, a közlekedéssel összefüggő új normáknak való megfelelés, - a lakosság biztonságérzetének megtartása, a folyamatos közterületi jelenlét biztosítása, reagáló készségünk további fejlesztése, a körzeti megbízotti szolgálat továbbfejlesztése, - bűnügyi területen a titkos információgyűjtő munka szélesítése, támadólagos bűnüldözés a kiemelt bűncselekmények tekintetében, - személyi állomány feltöltése, kiemelten, koncentrálva a közterületen szolgálatot teljesítőkre és a vezetői utánpótlásra. Határozati javaslat: A Tolna Megyei Közgyűlés /. (IX..) közgyűlési határozata Tolna megye 7. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tolna megye 7. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló rendőrfőkapitányi beszámolót elfogadja. Szekszárd,. augusztus. Dr. Soczó László r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány

6 6 A TMRFK statisztikai adatai (ERÜBS) Az ország területén ismertté vált bűncselekmények száma: lakosra jutó bűncselekmény: 47, 44,4 4,7 4,69 44, Tolna megye területén ismertté vált bűncselekmények száma: Ebből kapitányságonként: Szekszárdi Rk.: Bonyhádi Rk.: 6 Dombóvári Rk.: Paksi Rk.: Tamási Rk.: Megyék közötti rangsor: lakosra jutó bűncselekmény: 7,9 74,,7 4,99 7,4 Megyék közötti rangsor: Az ország területén ismertté vált bűnelkövetők száma: lakosra jutó bűnelkövető: 6,,6,,,4 Tolna megye területén ismertté vált bűnelkövetők száma: Megyék közötti rangsor: lakosra jutó bűnelkövető:,77,7 7,9,, Megyék közötti rangsor: Befejezett nyomozások száma: Ország összesen: Megye összesen: Nyomozás eredményességi mutató: Ország összesen: 4,% 4,4% 6,4% 6,% 4,7% Megye összesen: 7,7% 66,%,%,9% 6,% Ebből kapitányságonként: Szekszárdi Rk.: 47,% 46,6% 4,6% 46,% 4,% Bonyhádi Rk.: 74,% 9,% 6,% 7,% 7,% Dombóvári Rk.: 6,% 64,4% 6,4%,% 6,% Paksi Rk.: 9,7% 7,% 64,4% 6,% 6,% Tamási Rk.:,% 6,% 9,% 9,%,% Megyék közötti rangsor:

7 7 Ismeretlen tetteses felderítési mutató: Ország összesen: 44,% 4,% 49,% 49,9% 4,% Megye összesen:,% 9,% 49,4%,6% 49,7% Ebből kapitányságonként: Szekszárdi Rk.: 4,% 4,% 4,4% 4,6% 4,% Bonyhádi Rk.: 7,7% 7,4% 7,4% 6,% 64,% Dombóvári Rk.: 9,4% 9,%,% 49,4%,7% Paksi Rk.: 9,6%,%,%,% 4,6% Tamási Rk.: 6,6%,% 49,% 49,% 49,4% Megyék közötti rangsor: Személy elleni: befejezett emberölés: 7 emberölés kísérlete 4 szándékos testi sértés: Közelekedési: halált okozó közúti balesetek: 9 közúti baleset okozása: ittas járművezetés: Házasság, család, ifjúság elleni: 9 erőszakos közösülés: 9 7 Államigazgatás, igazságszolgáltatás és közélet tisztasága elleni: Közrend elleni: közbizalom elleni: visszaélés kábítószerrel garázdaság: Gazdasági: 6 4 Vagyon elleni: lopás: betöréses lopás: rablás: 9 46 Honvédelmi kötelezettség elleni:

8 Állam- és kiemelt közrend elleni: 7 9 Erőszakos és garázda jellegű: Közterületen elkövetett: Szervezetten elkövetett: 9 bűntett: vétség: Vagyon elleni bűncselekményekkel okozott kár: / Ft-ban / Megtérült kár: / Ft-ban / Kárbiztosítási mutató: 9,%,%,6%,%,% Gazdasági bcs-ek elkövetési értéke: Értékbiztosítás aránya:,7%,9%,% 6,% 6,% Ismertté vált bűnelkövetők: Ebből kapitányságonként: Szekszárdi Rk.: Bonyhádi Rk.: 4 7 Dombóvári Rk.: Paksi Rk.: Tamási Rk.: férfi: nő: fiatalkorú: fiatalfelnőtt:

9 9 gyermekkorú elkövető: 96 7 büntetett előéletű: visszaeső: Sértett természetes személyek: lakosra jutó sértettek: 6,4 4,9 4,7, 7,9 gyermekkorú sértettek: fiatalkorú sértettek: fiatalfelnőtt sértettek: éves sértettek: éves és idősebb sértettek: férfi sértett: nő sértett: magyar állampolgárságú sértett: nem magyar állampolgárságú sértett: Bűncselekmények sértettjei: személy elleni: közlekedési: közrend elleni: 77 4 vagyon elleni: erőszakos garázda jellegű: közterületen elkövetett: TMRFK létszámviszonyai: Tiszt: Tiszthelyettes: Közalkalmazott: Köztisztviselő: Összesen:

10 Az ismertté vált és a lakosra jutó bcs-k. számának alakulása országosan és Tolna megyében 6-7. évben Dinamika (6. =%) ISMERTTÉ VÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK Országos ,% Tolna megye ,4% lakosra jutó országos 46,9 44,4% lakosra jutó Tolna megye 49,9 7,4 9,% KÖZTERÜLETEN ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK Országos 4,% Tolna megye 44 9,% lakosra jutó országos, 4,4,% lakosra jutó Tolna megye 7, 79, 4,% SZEMÉLY ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK Országos 66 7,% Tolna megye 4 99,7% lakosra jutó országos 6,4 7,,% lakosra jutó Tolna megye,4 9,,6% Emberölés Országos 74 7,4% Tolna megye 7 4,9% lakosra jutó országos,7,,% lakosra jutó Tolna megye,9, 4,4% Emberölés kísérlete Országos 4 7,6% Tolna megye,% lakosra jutó országos,,4 7,7% lakosra jutó Tolna megye,4,4,% Szándékos testi sértés Országos 96,% Tolna megye 4 6,7% lakosra jutó Országos 4,6, 96,9% lakosra jutó Tolna megye 6,9,7 7,% KÖZLEKEDÉSI BŰNCSELEKMÉNYEK Országos ,% Tolna megye 6 6 9,% lakosra jutó országos,,6 6,% lakosra jutó Tolna megye,6 4,4 9,7% Közúti jármű ittas vezetése Országos 9 47,% Tolna megye 4 74,% lakosra jutó országos, 4,7,6% lakosra jutó Tolna megye 7,, 9,6%

11 A HÁZASSÁG, A CSALÁD,.ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK Országos 9 7,% Tolna megye 9 7,% lakosra jutó országos 7,9,9 7,% lakosra jutó Tolna megye 4,,,% Dinamika Erőszakos közösülés Országos 74,6% Tolna megye 7,% lakosra jutó országos,7,,% lakosra jutó Tolna megye,,9 4,7% AZ ÁLLIG., IG.SZOLG... ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK Országos 7 497,6% Tolna megye 9,% lakosra jutó országos 6,9 4,,% lakosra jutó Tolna megye 46, 4, 9,% KÖZREND ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK Országos 769 9,7% Tolna megye 6,9% lakosra jutó országos 6, 79, 9,% lakosra jutó Tolna megye 6, 64,7 6,6% Garázdaság Országos ,% Tolna megye 7 7,% lakosra jutó országos 96, 9,6 97,4% lakosra jutó Tolna megye 97, 6,,% GAZDASÁGI Országos ,% Tolna megye 4,9% lakosra jutó országos 77, 9, 7,6% lakosra jutó Tolna megye 6,9 46,,% VAGYON ELLENI Országos ,% Tolna megye ,% lakosra jutó országos,6 744,6 6,% lakosra jutó Tolna megye 6, 97, 9,% Lopás Országos,% Tolna megye 6,% lakosra jutó országos,,9,6% lakosra jutó Tolna megye 9,6 9,4 6,%

12 Betörésés lopás Országos ,% Tolna megye 9 77,% lakosra jutó országos 9, 4,9,% lakosra jutó Tolna megye 9,4 6,6,4% Lakásbetörés Országos 66 74,% Tolna megye,% lakosra jutó országos 67, 7,,% lakosra jutó Tolna megye 6,4 6,6,9% Dinamika Személygépkocsi lopás Országos ,% Tolna megye 6 4,% lakosra jutó országos 6, 6, 9,% lakosra jutó Tolna megye,,,% Rablás Országos 79 9,% Tolna megye 46 69,6% lakosra jutó országos 6,9,,% lakosra jutó Tolna megye,9, 7,4% Csalás Országos ,% Tolna megye ,4% lakosra jutó országos 4, 49,9 7,% lakosra jutó Tolna megye 7, 7, 6,% EREDMÉNYESSÉGI MUTATÓK FELDERÍTÉSI MUTATÓ 49,9% 4,% országos,6% (.hely) 49,7% (9.hely) Tolna megye NYOMOZÁS EREDMÉNYESÉGI 6,% 4,7% országos MUTATÓ,9% 6,% Tolna (.hely) (.hely) megye * Az ismertté vált bűncselekmények száma megyénkben volt a legkevesebb az országban az elmúlt évben. ** A. lakosra jutó ismertté vált bűncselekmények tekintetében Tolna megye a legkevésbé fertőzött megye országos viszonylatban.

13 Szervezet Idõszak bcs.-n tetten ért Tolna Szekszárd Bonyhád Dombóvár Változás %- ban Változás %- ban Változás %- ban Változás %- ban Közrendvédelmi állomány szervenkénti intézkedéseinek összehasonlítása Elfogott személyek Elõvezetések Feljelentések Helyszíni birság Elõállítá s körözött egyéb végre h. jármű gyalogos egyéb Fő Ft. Fő Ft. Fő Ft. elrendelt bűnügyi Szolgálatra vez. áll. szabs közterületi nem közter. Eszközhasználat

14 4 Paks Tamási ÖSSZESEN Változás %- ban Változás %- ban Változás %- ban

15 K I M U T A T Á S A Tolna megyei Rendőr-főkapitányság területén 7.. -től 7.. -ig történt balesetekről Terület Aktuál Előző BONY- HÁD Balesetek száma: Eltérés + / %-ban - - DOMBÓ- VÁR PAKS - -9 SZEK- SZÁRD -4 - TAMÁSI 66 M e g o s z t á s : - halálos db +/- % - súlyos db + / - % - könnyű db + / - %

16 6 S é r ü l t e k s z á m a - halálos - súlyos - könnyű Összesen: Ittas volt az okozó 4 M e g o s z l á s a : - halálos - súlyos - könnyű O k o k : - gyorshajtás - előzés - kanyarodás - elsőbbségi jog - köv. távolság - műszaki hiba - gyalogos hiba - figyelmetlenség - egyéb ok O k o z ó k : -személygépkocsi -tehergépkocsi -motorkerékpár -kerékpár -segédmotorkerékpár -autóbusz -egyéb jármű -gyalogos Külföldi okozó: 7 Reggel (4 7 ó) Délelőtt (7- ó) Délután (- ó) Este (- ó) Éjszaka (-4 ó)

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9. szeptember 8-i ülése. számú napirendi pontja Beszámoló Tolna megye 8. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr. Soczó

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Érkezett feljelentések száma Szekszárd (ügyforgalmi) 32 31 3 29 28 27 26 25 3137 375 36 38 2778 28 29 21 211 212 Nyomozás elrendelések száma Szekszárd (ügyforgalmi)

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok 2010-ra vonatkozóan a Központi Statisztikai

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr!

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: Nyílt Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr! RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 880 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/71-00 / BM: 03-23/27-2 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 1050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy:

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Fejezet száma, megnevezése: 11. Belügyminisztérium Költségvetési szerv:

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a 2007. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium ISSN 1217-0046 -3- A 2007. ÉVI B NÖZÉS RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA I. A B NÖZÉS TERJEDELME ÉS DINAMIKÁJA Az összb nözés A 2007.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság évi munkájáról Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. Telefon/Fax : (62) 511-260, 511-262 BM: 33 10-77 Szám: 06040/611/2010.ált. B E S Z Á M O L Ó a Makói Rendőrkapitányság 9. évi munkájáról Bevezetés A Makói

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2011. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2010-ben

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2012/3

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2012/3 212/22 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 22. szám 212. április 2. Dél-dunántúli statisztikai tükör 212/3 A bűnözés alakulása a on A hazánkban regisztrált bűncselekmények

Részletesebben

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Szám: 09010/ /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Uzonyi Attila r. ezredes kapitányságvezető

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülése 2. számú napirendi pontja Beszámoló Tolna megye 2010. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr.

Részletesebben

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK Békéscsaba Bartók Béla út 1-3. 5601 Pf. 124. Tel.: 66/523-700 Fax.: 66/523-741, 523-701, 33/24-85 A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya 1.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2009. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Kodifikációs Főosztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály

Részletesebben

Összes regisztrált b ncselekmény

Összes regisztrált b ncselekmény B ncselekmények Összes regisztrált b ncselekmény 465 694 413 343 436 522 426 914 394 034 Vagyon elleni b ncselekmény összesen 1/ 317 900 275 891 270 740 276 193 253 366 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2 B E V E Z E T É S A Balatonalmádi Rendőrkapitányság az elmúlt

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2008. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Büntetőpolitikai Főosztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 - 3 - I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2007-ben

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hajdúnánás Rendőrkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM tel.: 32/53-00 Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2010. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2009-ben

Részletesebben

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 2-2. évek statisztikai kimutatása Biztonsági intézkedések száma 2-2. évek statisztikai kimutatása 4 4 3 3 2 2 9 2. év 2. év 22. év

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ B E S Z Á M O L Ó KOZÁRMISLENY VÁROS. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL Cím:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/52-7 Fax: 52-71 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált. OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉS RENDÉSZETI OSZTÁLY Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111 Tel: (68) 411-344 IRM (33) 55-40 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES Szám: 65-976/9 Ált. BESZÁMOLÓ Szentes város közrendjének és közbiztonságának alakulásáról Védd meg a rendet, és a rend is megvéd téged Aquinói Szent Tamás 1 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 981-3/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló Baranya megye 2005. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police. Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.hu Szám: 17020/900/2014.-ált. Beszámoló Hőgyész közbiztonsági helyzetéről,

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint VAVRÓ ISTVÁN: A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint A büntetőjogi normákkal történő ismételt szembekerülés a bűnügyi tudományok régi, kedvelt témája. Két változata: a halmazati bűnelkövetés

Részletesebben

3100 Salgótarján, Rákóczi út 40. Telefon: (46) /20-52, fax: 23-22

3100 Salgótarján, Rákóczi út 40. Telefon: (46) /20-52, fax: 23-22 NÓGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3100 Salgótarján, Rákóczi út 40. Telefon: (46) 514-500/20-52, fax: 23-22 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS RENDŐR SÉRTETTEK A ÉVEKBEN

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS RENDŐR SÉRTETTEK A ÉVEKBEN BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS RENDŐR SÉRTETTEK A 2004-2008. ÉVEKBEN 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1417-6688 - 3 - I. B E V E Z E T É S A rendőrök

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. június 23-ai ülésére 2. napirend Tárgya: Beszámoló a város közrendjéről és közbiztonságáról. Előadó: Zahorecz Sándor r. alezredes, Körmöndi

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság 2510 Dorog, Mátyás király utca 1. Pf.: 1. tel.:33/512-770 BM: /21/56-50 fax: 21/56-85 e-mail: krasulaj@komarom.police.hu Szám: /2013.ált.

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Szám: A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Készült: az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 2. 18. pontja

Részletesebben

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között?

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között? Berzai Zsolt r. alezredes ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály kiemelt főreferens Tel.: +36-1443-5690 E-mail.: berzaizs@orfk.police.hu Van-e összefüggés

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó Szám: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY /2011. ált. Jóváhagyom: Regdon László r.alezredes mb. rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Monoszló község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. május 29-i ülésére EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 29. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dorogi Rendőrkapitányság Dorog Város közbiztonsági helyzetéről Tisztelt

Részletesebben

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúnánási Rendőrkapitányság 48 Hajdúnánás, Dorogi út 78. Tel.: 52/57-5 Fax.: 52/57-51 BM tel.: 32/53- Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu Szám: 96-/23-3/215. ált. B E S Z Á M O L Ó Polgár

Részletesebben

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1254/2015

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Fonyód : 8640 Fonyód, Vitorlás u. 2. Pf. 88 /Fax: 06/85/560-990 : fonyodrk@somogy.police.hu Szám: 14030/4443/2013. ált. B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti

Részletesebben

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS 6060 Tiszakécske Béke u. 167. szám. Tel.:76/441-155 BM: 33/33-46 Fax:76/441-155 BM: 33/36-53 E mail: tkrendorors@gmail.com Szám: /2012. Jóváhagyom: Rigó

Részletesebben

A d a t g y ű j t é s - A d a t á t v é t e l. Belügyminisztérium. 2. melléklet. Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök.

A d a t g y ű j t é s - A d a t á t v é t e l. Belügyminisztérium. 2. melléklet. Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök. 1219 Tűzeseti és műszaki mentési statisztika (1) Műszaki mentések területi egységek és a műszaki mentések helye szerint (2) Tűzesetek területi egységek és a tűz helye szerint (3) Tűzesetek, műszaki mentések

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013.

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. év ISSN 1418-7590 - 3 - ÖSSZEFOGLALÓ A bűnözés általános visszaszorítására

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS

VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS 4564 Nyírmada, Honvéd u.8/a Tel. BM: (03/326469) Városi: (06/45492063) Fax. BM: (03/326468) Városi: (06/45492063) Email: Tothtiborvn@szabolcs.police.hu

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről

B E S Z Á M O L Ó. Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről TISZAVASVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY TISZALÖK RENDŐRŐRS ALOSZTÁLY 4450 TISZALÖK, KOSSUTH ÚT 71. SZ. TEL: 42/278-166 BM: 32/6243 Száma: B E S Z Á M O L Ó Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági,

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

a 2010. év április 28. -i Enying Város Önkormányzat Testületi ülésére

a 2010. év április 28. -i Enying Város Önkormányzat Testületi ülésére SZÉKESFEHÉRVÁR RENDŐRKAPITÁNYSÁG ENYINGI RENDŐRŐRS 8130. Enying, Kossuth u. 26. Tel. 22/372-646, IRM. tel. 22/2433, Fax: 22/2433 Szám: 07010-305-5829/19/3/2010. Jóváhagyom: (:Dr. Csizek Tibor r. ezredes

Részletesebben

Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80

Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80 SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1289-2/2013

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES Szám: 06050-854/2010 Ált. BESZÁMOLÓ Szentes város közrendjének és közbiztonságának alakulásáról Egység a legfontosabb dologban, sokféleség a fontos dolgokban G.W.Bush 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, november 30.

Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, november 30. Dr. Hatala József r. altábornagy országos rendőrfőkapitány Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, 2010. november 30. Rendőrség és közlekedésbiztonság

Részletesebben

Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ , Fax: (36)

Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ , Fax: (36) Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ 341-944, Fax: (36) 341-944 BM tel.: (31) 40-11, BM fax: (31) 40-35 e-mail:kovacsj@heves.police.hu Szám:10020-1299 / 2014.ált.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Felsőlajos község közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 2006. évben is igyekezett fő feladatait, célkitűzéseit, terveit teljesíteni. Ehhez alapvetően biztosítottak voltak

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság 29. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság: Békési Rendőrkapitányság

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2010. év Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1217-0046

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu Szám: 3028/2012.ált. BESZÁMOLÓ A közrend és

Részletesebben

Szám: /2011. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KMB ALOSZTÁLY MEDINA KÖRZETI MEGBÍZOTT J E L E N T É S Medina község 2011. évi bűnügyi és közrendvédelmi helyzetéről Jelentem, hogy Medina

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó

B E S Z Á M O L Ó Ikt. szám: 0/1896-2014. ált. VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS 4564 Nyírmada, Honvéd u.8/a Tel. BM: (03/32-6469) Városi: (06/45-492-063) Fax. BM: (03/32-6468) Városi:

Részletesebben

OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY

OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY 1 OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY * Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111. ( (68) 411-344 ( BM (33) 55-00 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/298-3/2013.ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZOMBATHELY Telefon: 06-94/ BM: 03-26/

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZOMBATHELY Telefon: 06-94/ BM: 03-26/ RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZOMBATHELY Telefon: 06-94/521-169 BM: 03-26/11-69 E-mail: hollosig@vas.police.hu Szám: 18010-1241/2012. ált. BESZÁMOLÓ SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS 2011. ÉVI BŰNÜGYI ÉS KÖZBIZTONSÁGI

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság: Békési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-ei ülésére Tárgy: Beszámoló Zirci Városi Rendőrőrs 2003. évi tevékenységéről Előadó: Üveges Attila r. alezredes

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ÜGYRENDI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁGA

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ÜGYRENDI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁGA 4/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2010. március 23-i Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság üléséről Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Dr. Pintér Gábor: Köszönti a bizottság tagjait. Megállapítja,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának alakulásáról RENDŐRKAPITÁNYSÁG CSONGRÁD. Szám: 06020-1026/1/2010. ált. 2010.

BESZÁMOLÓ. Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának alakulásáról RENDŐRKAPITÁNYSÁG CSONGRÁD. Szám: 06020-1026/1/2010. ált. 2010. RENDŐRKAPITÁNYSÁG CSONGRÁD 664 Csongrád Pacsirta u. 1-5. /Fax: /63/ 571-51 Szám: 62-126/1/21. ált. BESZÁMOLÓ Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának alakulásáról 21. 1 T a r t a l o m j e

Részletesebben

1-------.--. '---1. V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~ POLGÁP r ql[ BIVAl i\la i 241). t..' r 1;"1"0 ;

1-------.--. '---1. V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~ POLGÁP r ql[ BIVAl i\la i 241). t..' r 1;10 ; Dunaújváros Rendőrkapitányság 2400, Dunaújváros, Szent György u. 1. Tel.: 25/510-510,Fax:25/510-510 IRM lel: 22150-10Fax:22/50-37!tHeONISED FCI: UCHUMU: EFQM 1-------.--. '---1 V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2005. május 30- i ülésére Tárgy: Beszámoló Zirc Városi Rendőrőrs 2004 évi tevékenységéről Előadó: Üveges Attila őrsparancsnok Előterjesztés

Részletesebben

A közúti közlekedés biztonsága

A közúti közlekedés biztonsága Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője A közúti közlekedés biztonsága Közlekedésfejlesztés Magyarországon, aktualitások konferencia Balatonföldvár,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 2. számú napirendi pontja Beszámoló Tolna megye 2012. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr.

Részletesebben

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház. Szám: /1501-1/2014. ált.

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház. Szám: /1501-1/2014. ált. Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház Szám: 09030-0/1501-1/2014. ált. BESZÁMOLÓ HAJDÚHADHÁZ KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2013. ÉV 2. oldal PREAMBULUM A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság illetékességi területe

Részletesebben

A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Martonvásár Város 2010. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről

A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Martonvásár Város 2010. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG GÁRDONY RENDŐRKAPITÁNY 2483 Gárdony, Szabadság u. 40. Tel./fax: 22/355-338, BM-tel.: 22/5614, BM fax: 22/5642 E-mail: sagij@fejer.police.hu Szám: 07060/ /2011. Ált. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben