A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON"

Átírás

1 A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály

2 ISSN

3 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2009-ben 40,6 millió külföldi érkezett hazánkba. Ezeknek mintegy 92%-a csak átutazó volt, a fennmaradó közel 3,2 millió külföldi állampolgár átlagosan 3-4 napot töltött el hazánkban. A schengeni egyezmény hatálybalépése óta ugyanakkor csak a schengeni határon kívülről érkező külföldieket tartják nyilván, így ez a szám csak az egyezményben nem részes országok állampolgárait tartalmazza ben a külföldi állampolgárságú regisztrált bűnelkövetők száma 3985 volt, ez 1,5%-kal kevesebb az előző évinél. Az általuk elkövetett bűncselekmények száma viszont emelkedett (12,5%-kal), 6457-ről 7267-re. A környező (kiemelt) európai államokból érkező bűnelkövetők száma a évben 1. sz. ábra Szlovákia 232 Ukrajna 433 Németország 133 Moldova 84 Ausztria 140 Románia 1293 Szerbia 280 Koszovó 86

4 4 Az abszolút számokat tekintve a legtöbb 1293 regisztrált bűnelkövető Romániából érkezett. Ukrajnából 433, Szerbiából 280, Szlovákiából 232, Vietnámból 171, Ausztriából 140, Németországból 133, Kínából 100, Koszovóból 86, Moldovából 84 olyan személy jött hazánkba, aki bűncselekményt követett el. A Magyarországon bűncselekményt elkövetők százalékos megoszlása állampolgárság szerint a évben 2. sz. ábra 26,0% 32,4% 2,1% 2,2% 2,5% 3,3% 3,5% 4,3% 5,8% 7,0% 10,9% román ukrán szerb szlovák vietnámi osztrák német kínai koszovói moldáv egyéb

5 5 A BŰNCSELEKMÉNYEK NÉHÁNY JELLEMZŐJE Az egy külföldi állampolgárságú bűnelkövetőre jutó bűncselekmények száma 1,8, az előző évinél 14,0%-kal magasabb volt. A bűnözés alakulását a bűnelkövetők állampolgársága szerint vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a román bűnelkövetők száma 1439-ről 1293-ra (10,1%-kal) csökkent, az ukrán bűnelkövetőké 403-ról 433-ra (7,4%-kal) növekedett. A románok által elkövetett bűncselekmények száma 2535-ről 1970-re (22,3%-kal) csökkent, viszont az ukránoké 479-ről 647-re (35,1%- kal) nőtt. Általánosságban megállapítható, hogy 2009-ben a regisztrált külföldi állampolgárságú bűnelkövetők száma csökkent. Az általuk elkövetett bűncselekmények száma viszont nőtt a év adataihoz viszonyítva. A regisztrált bűncselekmények összetétele lényegében nem változott a évhez képest. A legnagyobb arányt továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények képviselik, ezt követik a közrend elleni és a gazdasági bűncselekmények. A legtöbb vagyon elleni bűncselekményt a román és ukrán állampolgárságú bűnelkövetők valósították meg. A közrend elleni bűncselekményeket is legnagyobb arányban e két államból érkezett bűnelkövetők követték el, de viszonylag magas a szlovák, kínai és moldáv állampolgárságú bűnelkövetők száma is. E kategórián belül a különböző okirat-hamisítások a leggyakoribbak. A közlekedési bűncselekményeket is leginkább a románok követték el, de viszonylag magas volt a szlovák, osztrák és német állampolgárok által megvalósított ilyen bűncselekmények száma is. A gazdasági bűncselekményeket túlnyomórészt román és vietnámi elkövetők valósították meg.

6 6 A külföldi állampolgárok által elkövetett bűncselekmények megoszlása a évben 3. sz. ábra 9,1% 7,1% 4,7% 29,0% 23,5% 26,6% vagyon elleni közrend elleni gazdasági közlekedési államigazgatás, igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni egyéb A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁRÁROK MAGYARORSZÁGON ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEINEK TERÜLETI MEGOSZLÁSA 2009-ben a külföldiek által megvalósított regisztrált bűncselekmények 45,3%-át a fővárosban követték el. Csongrád megye került a második helyre 9,8%-os aránnyal, szorosan mögötte Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 9,7%- kal. Győr-Moson-Sopron megyében 5,8%, Hajdú-Bihar megyében 5,2% az arány. A többi megyében kisebb a külföldiek által elkövetett bűncselekmények aránya, a legalacsonyabb Tolna (0,5%), Nógrád (0,4%) és Heves (0,3%) megyékben. A fővárosban elkövetett regisztrált bűncselekményeken belül a legnagyobb számban a vagyon elleni bűncselekmények fordultak elő (1236), de jelentős a gazdasági bűncselekmények száma is (1061). Az előbbi a fővárosban regisztrált 3292 bűncselekmény 37,5%-a, az utóbbi pedig 32,2%-a.

7 7 A Budapesten elkövetett regisztrált bűncselekmények száma 2329-ről re, 41,3%-kal nőtt. A főbb bűncselekménycsoportok közül a közrend elleniek 54,7%-kal, a gazdaságiak 41,8%-kal, a vagyon elleniek 55,9%-kal növekedtek. A külföldi állampolgárságú bűnelkövetők által a években megvalósított bűncselekmények területi megoszlásának részletesebb adatairól a 16. számú tábla tájékoztat. A KÜLFÖLDIEKKEL SZEMBEN ALKALMAZOTT KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEK, VALAMINT A FELELŐSSÉGRE VONÁS ALAKULÁSA 2008-ban 524, 2009-ben 655 külföldi állampolgárságú bűnelkövetővel szemben alkalmaztak személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést. Döntően az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni (222), a vagyon elleni (177) és a közrend elleni (140) bűncselekmények kategóriájában került sor a személyi szabadság korlátozására ban 4046 külföldi állampolgárságú bűnelkövetőből 262 (6,5%), ben 3985-ből 310 személyt (7,8%) helyeztek a bíróságok előzetes letartóztatásba. A külföldi állampolgárságú bűnelkövetők egy részét saját illetékes bíróságaik vonják felelősségre, míg jelentős részük cselekményét a magyar hatóságok bírálják el. Hatóságaink 2009-ben 3985 külföldi bűnelkövetővel szemben fejezték be az eljárást, és ebből ügyészségeink 3061 személyt vádoltak meg (76,8%). Bíróságaink az elmúlt esztendőben 875 külföldivel szemben szabtak ki határozott tartamú szabadságvesztést, de ebből 629 esetben (71,9%) a végrehajtást felfüggesztették. Pénzbüntetést szabtak ki 1151 (45,3%) külföldi bűnelkövetővel szemben.

8 8 A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SÉRTETTEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA Magyarországon a évben 5114 külföldi állampolgár sérelmére elkövetett bűncselekményt regisztráltak ban ez a szám 7390 volt, (a csökkenés 30,8%). Hazánkban elsősorban vagyon elleni (89,1%) bűncselekményeket követtek el külföldiek sérelmére. E bűncselekmények legnagyobb részét (69,7%) a lopások képezték, de viszonylag magas a sérelmükre elkövetett betöréses lopások száma is (574). A külföldiek jellemzően magyar bűnelkövetők célpontjai, de nemritkán saját honfitársaik áldozataivá válnak ben a hollandok, az olaszok, az Egyesült Királyságból érkezők, a lengyelek és a franciák gyakorlatilag csak a sértetti oldalon jelennek meg. Ezekből az országokból csak ritkán találunk bűnelkövetőket. A német és az osztrák állampolgároknál egyaránt fellelhetünk bűnelkövetőket és sértetteket, de az utóbbiak száma meghaladja az előbbiekét ben 133 német bűnelkövetőt és 1017 sértettet, valamint 367 osztrák sértettet és 140 osztrák bűnelkövetőt regisztráltunk. Keleti és délkeleti szomszédainknál fordított a helyzet, mert Romániából és Ukrajnából érkezők között több bűnelkövetőt találunk, mint sértettet. Az elmúlt esztendőben Ukrajnából 433 bűnelkövető érkezett, míg a sértetteket illetően Ukrajna nincs a kiemelt (a legtöbb regisztrált sértettet felmutató) országok között. Romániából 736 sértett és 1239 bűnelkövető érkezett. Északi szomszédunktól, Szlovákiából közel azonos számú sértett és bűnelkövető érkezett (265 sértett és 235 bűnelkövető). A kínai állampolgárságú bűnelkövetők és sértettek száma 2009-ben is szinte azonos volt, 100 bűnelkövetőre 107 sértett jutott.

9 9 Külföldi állampolgárságú sértettek és bűnelkövetők számának alakulása a években 4. sz. ábra (készült az 1/A. és 1/B. sz. táblák alapján) év Bűnelkövető Sértett A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BŰNÖZÉSE KÜLFÖLDÖN A külföldre utazó, vagy ott tartózkodó magyar állampolgárok közül ban 175-en, 2009-ben 143-an követtek el olyan bűncselekményt, amelyekről a magyar hatóságok tudomást szereztek, illetve amelyet felajánlottak a hazai bűnüldöző hatóságoknak (Btk. 3. ). A regisztrált magyar állampolgárságú bűnelkövetők cselekményeik 55,6%- át Németországban, 18,0%-át Ausztriában követték el. A többi, általuk külföldön elkövetett bűncselekmény száma egyenként nem, vagy alig éri el a 10-et. A 2009-ben külföldön bűncselekményt elkövető magyar állampolgárok bűncselekménycsoportok szerinti százalékos megoszlását a következő ábra szemlélteti.

10 10 5. sz. ábra 5,2% 9,6% 10,7% 18,8% 55,9% gazdasági közrend elleni egyéb vagyon elleni házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni 2009-ben a magyar állampolgárságú bűnelkövetők legnagyobb része, 55,9%-a gazdasági bűncselekményt követett el, valamennyi visszaélés bankkártyával bűncselekmény volt. A következő két legnagyobb kategória a vagyon elleni (18,8%) és a közrend elleni (10,7%) volt. A évhez viszonyítva megállapítható, hogy míg a bűnelkövetők száma 175-ről 143-ra (18,3%-kal) csökkent, az általuk elkövetett bűncselekmények száma 152-ről 383-ra, több mint kétszeresére, 152,0%-kal nőtt.

11 II. A K Ü L F Ö L D I Á L L A M P O L G Á R S Á G Ú B Ű N E L K Ö V E T Ő K F O N T O S A B B A D A T A I

12 13 Külföldi állampolgárságú számának alakulása a években 1/A. számú tábla Év Ismertté vált, illetve regisztrált külföldi állampolgárságú b nelkövet Ha év = 100% ,00% ,45% ,74% ,92% ,94% ,73% ,56% ,64% ,16% ,10% Külföldi állampolgárságú sértettek számának alakulása a években 1/B. számú tábla Év Külföldi állampolgárságú sértettek összesen Ha év = 100% ,00% ,69% ,24% ,91% ,56% ,61% ,80% ,45% ,55% ,14%

13 2. számú tábla A kiemelt külföldi állampolgárságú állampolgárság és nemek szerinti megoszlása b nözési rangsor szerint a években RANGSOR b ncselekmény évben évben külföldi férfi n i külföldi férfi b nelkövet b ncselekménvet lekménvet lekmény b nelkö- b ncse- b nelkö- b ncse- b nelkövet b ncse- b nelkö- b ncselekmény száma %-a száma %-a lekmény vet n i b nelkövet 1. Románia Ukrajna Szerbia Szlovákia Vietnám Ausztria Németország Kína Koszovó Moldova Megjegyzés: Egy b ncselekménynek több elkövet je is lehet Rangsor: A tárgyévi b nelkövet i sorrend

14 15 3. számú tábla Külföldi állampolgárságú megoszlása földrészenként a években Földrész B nelkövet k száma évben évben % B nelkövet k száma % Európa Ázsia Afrika Amerika Ausztrália + Óceánia Hontalan v. ismeretlen Összesen

15 III. A K Ü L F Ö L D I Á L L A M P O L G Á R S Á G Ú B Ű N E L K Ö V E T Ő K Á L T A L M E G V A L Ó S Í T O T T B Ű N C S E L E K M É N Y E K S T R U K T Ú R Á J A

16 19 4. számú tábla Külföldi állampolgárságú és az általuk megvalósított száma és megoszlása b ncselekménycsoportonként és egyes kiemelt ben a években évben évben külföldi külföldi b n- cselekmények száma %-a száma %-a száma %-a száma %-a Külföldi állampolgárságú által megvalósított összes b ncselekmény Ebb l: A) Állam és emberiség elleni B) Személy elleni szándékos emberölés szándékos testi sértés súlyos testi sértés C) Közlekedési ebb l - közúti baleset okozása ittas járművezetés D) A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni E) Az államigazgatás, az igazság szolgáltatás és a közélet tisztasága elleni - embercsempészés beutazási és tartózkodási tilalom megsértése F) Közrend elleni garázdaság okirat-hamisítás* visszaélés kábítószerrel G) Gazdasági csempészet H) Vagyon elleni lopás betöréses lopás jármű önkényes elvétele szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése * magában foglalja a magánokirat-hamisítás vétségét és a közokirat-hamisítás bűntettét

17 20 5. számú tábla Román állampolgárságú és az általuk megvalósított száma és megoszlása b ncselekménycsoportonként és egyes kiemelt ben a években évben évben száma %-a száma %-a száma %-a száma %-a Külföldi állampolgárságú által megvalósított összes b ncselekmény Ebb l: A) Állam és emberiség elleni B) Személy elleni szándékos emberölés szándékos testi sértés súlyos testi sértés C) Közlekedési ebb l - közúti baleset okozása ittas járművezetés D) A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni E) Az államigazgatás, az igazság szolgáltatás és a közélet tisztasága elleni - embercsempészés beutazási és tartózkodási tilalom megsértése F) Közrend elleni garázdaság okirat-hamisítás* visszaélés kábítószerrel G) Gazdasági csempészet H) Vagyon elleni lopás betöréses lopás jármű önkényes elvétele szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése * magában foglalja a magánokirat-hamisítás vétségét és a közokirat-hamisítás bűntettét

18 21 6. számú tábla Ukrán állampolgárságú és az általuk megvalósított száma és megoszlása b ncselekménycsoportonként és egyes kiemelt ben a években évben évben száma %-a száma %-a száma %-a száma %-a Külföldi állampolgárságú által megvalósított összes b ncselekmény Ebb l: A) Állam és emberiség elleni B) Személy elleni szándékos emberölés szándékos testi sértés súlyos testi sértés C) Közlekedési ebb l - közúti baleset okozása ittas járművezetés D) A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni E) Az államigazgatás, az igazság szolgáltatás és a közélet tisztasága elleni - embercsempészés beutazási és tartózkodási tilalom megsértése F) Közrend elleni garázdaság okirat-hamisítás* visszaélés kábítószerrel G) Gazdasági csempészet H) Vagyon elleni lopás betöréses lopás jármű önkényes elvétele szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése * magában foglalja a magánokirat-hamisítás vétségét és a közokirat-hamisítás bűntettét

19 22 7. számú tábla Szerb állampolgárságú és az általuk megvalósított száma és megoszlása b ncselekménycsoportonként és egyes kiemelt ben a években évben évben száma %-a száma %-a száma %-a száma %-a Külföldi állampolgárságú által megvalósított összes b ncselekmény Ebb l: A) Állam és emberiség elleni B) Személy elleni szándékos emberölés szándékos testi sértés súlyos testi sértés C) Közlekedési ebb l - közúti baleset okozása ittas járművezetés D) A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni E) Az államigazgatás, az igazság szolgáltatás és a közélet tisztasága elleni - embercsempészés beutazási és tartózkodási tilalom megsértése F) Közrend elleni garázdaság okirat-hamisítás* visszaélés kábítószerrel G) Gazdasági csempészet H) Vagyon elleni lopás betöréses lopás jármű önkényes elvétele szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése * magában foglalja a magánokirat-hamisítás vétségét és a közokirat-hamisítás bűntettét

20 23 8. számú tábla Szlovák állampolgárságú és az általuk megvalósított száma és megoszlása b ncselekménycsoportonként és egyes kiemelt ben a években évben évben száma %-a száma %-a száma %-a száma %-a Külföldi állampolgárságú által megvalósított összes b ncselekmény Ebb l: A) Állam és emberiség elleni B) Személy elleni szándékos emberölés szándékos testi sértés súlyos testi sértés C) Közlekedési ebb l - közúti baleset okozása ittas járművezetés D) A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni E) Az államigazgatás, az igazság szolgáltatás és a közélet tisztasága elleni - embercsempészés beutazási és tartózkodási tilalom megsértése F) Közrend elleni garázdaság okirat-hamisítás* visszaélés kábítószerrel G) Gazdasági csempészet H) Vagyon elleni lopás betöréses lopás jármű önkényes elvétele szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése * magában foglalja a magánokirat-hamisítás vétségét és a közokirat-hamisítás bűntettét

21 24 9. számú tábla Vietnámi állampolgárságú és az általuk megvalósított száma és megoszlása b ncselekménycsoportonként és egyes kiemelt ben a években évben évben száma %-a száma %-a száma %-a száma %-a Külföldi állampolgárságú által megvalósított összes b ncselekmény Ebb l: A) Állam és emberiség elleni B) Személy elleni szándékos emberölés szándékos testi sértés súlyos testi sértés C) Közlekedési ebb l - közúti baleset okozása ittas járművezetés D) A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni E) Az államigazgatás, az igazság szolgáltatás és a közélet tisztasága elleni - embercsempészés beutazási és tartózkodási tilalom megsértése F) Közrend elleni garázdaság okirat-hamisítás* visszaélés kábítószerrel G) Gazdasági csempészet H) Vagyon elleni lopás betöréses lopás jármű önkényes elvétele szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése * magában foglalja a magánokirat-hamisítás vétségét és a közokirat-hamisítás bűntettét

22 számú tábla Osztrák állampolgárságú és az általuk megvalósított száma és megoszlása b ncselekménycsoportonként és egyes kiemelt ben a években évben évben száma %-a száma %-a száma %-a száma %-a Külföldi állampolgárságú által megvalósított összes b ncselekmény Ebb l: A) Állam és emberiség elleni B) Személy elleni szándékos emberölés szándékos testi sértés súlyos testi sértés C) Közlekedési ebb l - közúti baleset okozása ittas járművezetés D) A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni E) Az államigazgatás, az igazság szolgáltatás és a közélet tisztasága elleni - embercsempészés beutazási és tartózkodási tilalom megsértése F) Közrend elleni garázdaság okirat-hamisítás* visszaélés kábítószerrel G) Gazdasági csempészet H) Vagyon elleni lopás betöréses lopás jármű önkényes elvétele szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése * magában foglalja a magánokirat-hamisítás vétségét és a közokirat-hamisítás bűntettét

23 számú tábla Német állampolgárságú és az általuk megvalósított száma és megoszlása b ncselekménycsoportonként és egyes kiemelt ben a években évben évben száma %-a száma %-a száma %-a száma %-a Külföldi állampolgárságú által megvalósított összes b ncselekmény Ebb l: A) Állam és emberiség elleni B) Személy elleni szándékos emberölés szándékos testi sértés súlyos testi sértés C) Közlekedési ebb l - közúti baleset okozása ittas járm vezetés D) A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni E) Az államigazgatás, az igazság szolgáltatás és a közélet tisztasága elleni - embercsempészés beutazási és tartózkodási tilalom megsértése F) Közrend elleni garázdaság - okirat-hamisítás* visszaélés kábítószerrel G) Gazdasági csempészet H) Vagyon elleni lopás - betöréses lopás járm önkényes elvétele szerz i vagy szerz i joghoz kapcsolódó jogok megsértése * magában foglalja a magánokirat-hamisítás vétségét és a közokirat-hamisítás b ntettét

24 számú tábla Kínai állampolgárságú és az általuk megvalósított száma és megoszlása b ncselekménycsoportonként és egyes kiemelt ben a években évben évben száma %-a száma %-a száma %-a száma %-a Külföldi állampolgárságú által megvalósított összes b ncselekmény Ebb l: A) Állam és emberiség elleni B) Személy elleni szándékos emberölés szándékos testi sértés súlyos testi sértés C) Közlekedési ebb l - közúti baleset okozása ittas járművezetés D) A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni E) Az államigazgatás, az igazság szolgáltatás és a közélet tisztasága elleni - embercsempészés beutazási és tartózkodási tilalom megsértése F) Közrend elleni garázdaság okirat-hamisítás* visszaélés kábítószerrel G) Gazdasági csempészet H) Vagyon elleni lopás betöréses lopás jármű önkényes elvétele szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése * magában foglalja a magánokirat-hamisítás vétségét és a közokirat-hamisítás bűntettét

25 számú tábla Koszovói állampolgárságú és az általuk megvalósított száma és megoszlása b ncselekménycsoportonként és egyes kiemelt ben a években évben évben száma %-a száma %-a száma %-a száma %-a Külföldi állampolgárságú által megvalósított összes b ncselekmény Ebb l: A) Állam és emberiség elleni B) Személy elleni szándékos emberölés szándékos testi sértés súlyos testi sértés C) Közlekedési ebb l - közúti baleset okozása ittas járművezetés D) A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni E) Az államigazgatás, az igazság szolgáltatás és a közélet tisztasága elleni - embercsempészés beutazási és tartózkodási tilalom megsértése F) Közrend elleni garázdaság okirat-hamisítás* visszaélés kábítószerrel G) Gazdasági csempészet H) Vagyon elleni lopás betöréses lopás jármű önkényes elvétele szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése * magában foglalja a magánokirat-hamisítás vétségét és a közokirat-hamisítás bűntettét

26 számú tábla Moldáv állampolgárságú és az általuk megvalósított száma és megoszlása b ncselekménycsoportonként és egyes kiemelt ben a években évben évben száma %-a száma %-a száma %-a száma %-a Külföldi állampolgárságú által megvalósított összes b ncselekmény Ebb l: A) Állam és emberiség elleni B) Személy elleni szándékos emberölés szándékos testi sértés súlyos testi sértés C) Közlekedési ebb l - közúti baleset okozása ittas járművezetés D) A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni E) Az államigazgatás, az igazság szolgáltatás és a közélet tisztasága elleni - embercsempészés beutazási és tartózkodási tilalom megsértése F) Közrend elleni garázdaság okirat-hamisítás* visszaélés kábítószerrel G) Gazdasági csempészet H) Vagyon elleni lopás betöréses lopás jármű önkényes elvétele szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése * magában foglalja a magánokirat-hamisítás vétségét és a közokirat-hamisítás bűntettét

27 IV. A K Ü L F Ö L D I Á L L A M P O L G Á R S Á G Ú B Ű N E L K Ö V E T Ő K Á L T A L M E G V A L Ó S Í T O T T B Ű N C S E L E K M É N Y E K T E R Ü L E T I M E G O S Z L Á S A

28 15. számú tábla Külföldi állampolgárságú által megvalósított területi megoszlása a években Az elkövetés helye évben évben b ncselekmény b ncselekmény száma %-a száma %-a Összesen F város Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Gy r-moson-sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Külföld

29 16. számú tábla Külföldi állampolgárságú által megvalósított területi megoszlása egyes kiemelt b ncselekménycsoportokban a években Elkövetés helye Államigazgatás, Az általuk igazságszolgáltatás és a közélet közlekedési elkövetett Közrend elleni Gazdasági Vagyon elleni b ncselekmény tisztasága elleni Összesen F város Baranya Bács Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Gy r-moson-sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Külföld

30 V. A K Ü L F Ö L D I Á L L A M P O L G Á R S Á G Ú B Ű N E L K Ö V E T Ő K K E L S Z E M B E N A L K A L M A Z O T T K É N Y S Z E R I N T É Z K E D É S E K M E G O S Z L Á S A

31 17. számú tábla Külföldi állampolgárságú kel szemben alkalmazott kényszerintézkedések b ncselekmény-csoportonként és egyes kiemelt ben a években évben évben Külföldi Külföldi Kényszerintézkedések Kényszerintézkedések Külföldi állampolgárságú Ebb l: A) Állam elleni b ncselekmény B) Személy elleni b ncselekmény ebből: - szándékos emberölés szándékos testi sértés ebből: - súlyos testi sértés C) Közlekedési ebből: - közúti baleset okozása ittas járművezetés D) A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni E) Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni ebből: - embercsempészés beutazási és tartózkodási tilalom megsértése F) Közrend elleni ebből: - garázdaság okirat-hamisítás* visszaélés kábítószerrel G) Gazdasági ebből: - csempészet H) Vagyon elleni ebből: - lopás betöréses lopás jármű önkényes elvétele szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése * magában foglalja a magánokirat-hamisítás vétségét és a közokirat-hamisítás bűntettét

32 18. számú tábla Külföldi állampolgárságú kel szemben alkalmazott rizetbe vételek b ncselekménycsoportonként és egyes kiemelt ben a évben Külföldi Összesen vietnámi román ukrán szerb szlovák német osztrák kínai moldáv török állampolgárságú kel szemben Külföldi állampolgárságú Ebb l: A) Állam elleni b ncselekmény B) Személy elleni b ncselekmény ebből: - szándékos emberölés szándékos testi sértés ebből: - súlyos testi sértés C) Közlekedési ebből: - közúti baleset okozása ittas járművezetés D) A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni E) Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni ebből: - embercsempészés beutazási és tartózkodási tilalom megsértése F) Közrend elleni ebből: - garázdaság okirat-hamisítás* visszaélés kábítószerrel G) Gazdasági ebből: - csempészet H) Vagyon elleni ebből: - lopás betöréses lopás jármű önkényes elvétele szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése * magában foglalja a magánokirat-hamisítás vétségét és a közokirat-hamisítás bűntettét

33 19. számú tábla Külföldi állampolgárságú kel szemben alkalmazott rizetbe vételek b ncselekménycsoportonként és egyes kiemelt ben a évben román ukrán szerb szlovák Külföldi állampolgárságú Ebb l: A) Állam elleni b ncselekmény B) Személy elleni b ncselekmény ebből: - szándékos emberölés szándékos testi sértés ebből: - súlyos testi sértés C) Közlekedési ebből: - közúti baleset okozása ittas járművezetés D) A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni E) Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni ebből: - embercsempészés beutazási és tartózkodási tilalom megsértése F) Közrend elleni ebből: - garázdaság okirat-hamisítás* visszaélés kábítószerrel G) Gazdasági ebből: - csempészet H) Vagyon elleni ebből: - lopás betöréses lopás jármű önkényes elvétele szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése Külföldi Összesen vietnámi osztrák állampolgárságú kel szemben német kínai koszovói moldáv 39 * magában foglalja a magánokirat-hamisítás vétségét és a közokirat-hamisítás bűntettét

34 20. számú tábla Külföldi állampolgárságú kel szemben alkalmazott el zetes letartóztatások b ncselekménycsoportonként és egyes kiemelt ben a évben román ukrán szerb szlovák Külföldi Összesen vietnámi német állampolgárságú kel szemben osztrák kínai moldáv török Külföldi állampolgárságú Ebb l: A) Állam elleni b ncselekmény B) Személy elleni b ncselekmény ebből: - szándékos emberölés szándékos testi sértés ebből: - súlyos testi sértés C) Közlekedési ebből: - közúti baleset okozása ittas járművezetés D) A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni E) Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni ebből: - embercsempészés beutazási és tartózkodási tilalom megsértése F) Közrend elleni ebből: - garázdaság okirat-hamisítás* visszaélés kábítószerrel G) Gazdasági ebből: - csempészet H) Vagyon elleni ebből: - lopás betöréses lopás jármű önkényes elvétele szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése * magában foglalja a magánokirat-hamisítás vétségét és a közokirat-hamisítás bűntettét

35 21. számú tábla Külföldi állampolgárságú kel szemben alkalmazott el zetes letartóztatások b ncselekménycsoportonként és egyes kiemelt ben a évben román ukrán szerb szlovák Külföldi Összesen vietnámi osztrák német kínai koszovói állampolgárságú kel szemben moldáv Külföldi állampolgárságú Ebb l: A) Állam elleni b ncselekmény B) Személy elleni b ncselekmény ebből: - szándékos emberölés szándékos testi sértés ebből: - súlyos testi sértés C) Közlekedési ebből: - közúti baleset okozása ittas járművezetés D) A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni E) Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni ebből: - embercsempészés beutazási és tartózkodási tilalom megsértése F) Közrend elleni ebből: - garázdaság okirat-hamisítás* visszaélés kábítószerrel G) Gazdasági ebből: - csempészet H) Vagyon elleni ebből: - lopás betöréses lopás jármű önkényes elvétele szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése * magában foglalja a magánokirat-hamisítás vétségét és a közokirat-hamisítás bűntettét

36 22. számú tábla Külföldi állampolgárságú kel szemben alkalmazott lakhelyelhagyási tilalmak b ncselekménycsoportonként és egyes kiemelt ben a évben Külföldi Összesen román ukrán szerb szlovák vietnámi német állampolgárságú kel szemben osztrák kínai moldáv török Külföldi állampolgárságú Ebb l: A) Állam elleni b ncselekmény B) Személy elleni b ncselekmény ebből: - szándékos emberölés szándékos testi sértés ebből: - súlyos testi sértés C) Közlekedési ebből: - közúti baleset okozása ittas járművezetés D) A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni E) Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni ebből: - embercsempészés beutazási és tartózkodási tilalom megsértése F) Közrend elleni ebből: - garázdaság okirat-hamisítás* visszaélés kábítószerrel G) Gazdasági ebből: - csempészet H) Vagyon elleni ebből: - lopás betöréses lopás jármű önkényes elvétele szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése * magában foglalja a magánokirat-hamisítás vétségét és a közokirat-hamisítás bűntettét

37 23. számú tábla Külföldi állampolgárságú kel szemben alkalmazott lakhelyelhagyási tilalmak b ncselekménycsoportonként és egyes kiemelt ben a évben Külföldi Összesen román ukrán szerb szlovák vietnámi osztrák állampolgárságú kel szemben német kínai koszovói moldáv Külföldi állampolgárságú Ebb l: A) Állam elleni b ncselekmény B) Személy elleni b ncselekmény ebből: - szándékos emberölés szándékos testi sértés ebből: - súlyos testi sértés C) Közlekedési ebből: - közúti baleset okozása ittas járművezetés D) A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni E) Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni ebből: - embercsempészés beutazási és tartózkodási tilalom megsértése F) Közrend elleni ebből: - garázdaság okirat-hamisítás* visszaélés kábítószerrel G) Gazdasági ebből: - csempészet H) Vagyon elleni ebből: - lopás betöréses lopás jármű önkényes elvétele szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése * magában foglalja a magánokirat-hamisítás vétségét és a közokirat-hamisítás bűntettét

38 VI. A K Ü L F Ö L D I Á L L A M P O L G Á R S Á G Ú B Ű N E L K Ö V E T Ő K F E L E L Ő S S É G R E V O N Á S A

39 24. számú tábla Külföldi állampolgárságú felel sségre vonása a években Külföldi Az általuk elkövetett összes bcs Közúti baleset okozása Ebb l Ittas járm vezetés Államig. ig.szolg. és a közélet tiszt. elleni Ebb l Ebb l Ebb l Közlekedési Közrend elleni Gazdasági Csempészet Vagyon elleni Lopás Ebb l Ember csempészés Okirat hami- sí- Betöréses lopás száma Feljelentés elutasítás és nyomozásbefejezés öszesen Feljelentéselutasítás megrovásban részesítve Nyomozásbefejezés Vádemelés vádirat bíróság elé állítás tárgyalás mell zésére tett indítvány Nyomozás megszüntetések megrovásban részesítve Egyéb büntet eljárás felajánlása v büntet eljárás átadása közvetít i eljárásra utalást követ en megszüntetés* Elterelés* vádemelés elhalasztása kábítószer-élvez gyanúsítot tal szembeni vádemelés elhalasztása * új intézkedés

40 25. számú tábla Román állampolgárságú felel sségre vonása a években évben évben külföldi külföldi száma %-a száma %-a száma %-a száma %-a Feljelentés elutasítások és nyomozásbefejezések összesen Feljelentés elutasítás megrovásban részesítve Nyomozásbefejezés Vádemelés vádirat bíróság elé állítás tárgyalás mellőzésére tett indítvány Nyomozás megszüntetés megrovásban részesítve Egyéb büntetőeljárás felajánlása közvetítői eljárásra utalást követően megszüntetés* Elterelés* vádemelés elhalasztása kábítószer-élvező gyanúsítottal szembeni vádemelés elhalasztása * új intézkedés

41 26. számú tábla Ukrán állampolgárságú felel sségre vonása a években évben évben külföldi külföldi száma %-a száma %-a száma %-a száma %-a Feljelentés elutasítások és nyomozásbefejezések összesen Feljelentés elutasítás megrovásban részesítve Nyomozásbefejezés Vádemelés vádirat bíróság elé állítás tárgyalás mellőzésére tett indítvány Nyomozás megszüntetés megrovásban részesítve Egyéb büntetőeljárás felajánlása közvetítői eljárásra utalást követően megszüntetés* Elterelés* vádemelés elhalasztása kábítószer-élvező gyanúsítottal szembeni vádemelés elhalasztása * új intézkedés

42 27. számú tábla Szerb állampolgárságú felel sségre vonása a években évben évben külföldi külföldi száma %-a száma %-a száma %-a száma %-a Feljelentés elutasítások és nyomozásbefejezések összesen Feljelentés elutasítás megrovásban részesítve Nyomozásbefejezés Vádemelés vádirat bíróság elé állítás tárgyalás mellőzésére tett indítvány Nyomozás megszüntetés megrovásban részesítve Egyéb büntetőeljárás felajánlása közvetítői eljárásra utalást követően megszüntetés* Elterelés* vádemelés elhalasztása kábítószer-élvező gyanúsítottal szembeni vádemelés elhalasztása * új intézkedés

43 28. számú tábla Szlovák állampolgárságú felel sségre vonása a években évben évben külföldi külföldi száma %-a száma %-a száma %-a száma %-a Feljelentés elutasítások és nyomozásbefejezések összesen Feljelentés elutasítás megrovásban részesítve Nyomozásbefejezés Vádemelés vádirat bíróság elé állítás tárgyalás mellőzésére tett indítvány Nyomozás megszüntetés megrovásban részesítve Egyéb büntetőeljárás felajánlása közvetítői eljárásra utalást követően megszüntetés* Elterelés* vádemelés elhalasztása kábítószer-élvező gyanúsítottal szembeni vádemelés elhalasztása * új intézkedés

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2011. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2010-ben

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 - 3 - I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2007-ben

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011-2012.

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2012.

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2012. Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2012. év ISSN 1418-7590 3 ÖSSZEFOGLALÓ A bűnözés általános visszaszorítására

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály 2010. év 2 ISSN 1418-7590 3 ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013.

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. év ISSN 1418-7590 - 3 - ÖSSZEFOGLALÓ A bűnözés általános visszaszorítására

Részletesebben

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS RENDŐR SÉRTETTEK A ÉVEKBEN

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS RENDŐR SÉRTETTEK A ÉVEKBEN BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS RENDŐR SÉRTETTEK A 2004-2008. ÉVEKBEN 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1417-6688 - 3 - I. B E V E Z E T É S A rendőrök

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2008. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Büntetőpolitikai Főosztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2009. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Kodifikációs Főosztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a 2007. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium ISSN 1217-0046 -3- A 2007. ÉVI B NÖZÉS RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA I. A B NÖZÉS TERJEDELME ÉS DINAMIKÁJA Az összb nözés A 2007.

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály 2011. év ISSN 1418-7590 3 ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN 2012. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 2062-2082 3 I. B E V E Z E T É S A rendőrség legalapvetőbb

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

Országos Rendőrfőkapitányság

Országos Rendőrfőkapitányság Országos Rendőrfőkapitányság Határrendészeti Helyzetkép 215.VIII. Magyar III./ 1. Határrendészeti szakterület intézkedéseinek összetétele III./ 2. Illegális migrációhoz kapcsolódó cselekmények III./ 3.

Részletesebben

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT Tartalom 1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 2. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK MEGOSZLÁSA ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 3. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2010. év Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1217-0046

Részletesebben

Országos Rendőrfőkapitányság

Országos Rendőrfőkapitányság Országos Rendőrfőkapitányság Határrendészeti Helyzetkép 215.VII. Magyar III./ 1. Határrendészeti szakterület intézkedéseinek összetétele III./ 2. Illegális migrációhoz kapcsolódó cselekmények III./ 3.

Részletesebben

Összes regisztrált b ncselekmény

Összes regisztrált b ncselekmény B ncselekmények Összes regisztrált b ncselekmény 465 694 413 343 436 522 426 914 394 034 Vagyon elleni b ncselekmény összesen 1/ 317 900 275 891 270 740 276 193 253 366 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Előadó: Dr. Juhász Zoltán r. alezredes Készítette: HBm RFk Elemző-Értékelő Osztály Kereskedelmi televízió hírei a közelmúltból Meghalt a soför, aki nem adott elsőbbséget

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2012/3

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2012/3 212/22 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 22. szám 212. április 2. Dél-dunántúli statisztikai tükör 212/3 A bűnözés alakulása a on A hazánkban regisztrált bűncselekmények

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 01. hét Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI 2012. év Kiadja: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ISSN 1217-0003 BEVEZETŐ 4 A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység 2012. évi adatai alapján: jogerős bírósági

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 4. hét Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

Szabálysértési előkészítő eljárások január szeptember 30. közötti időszak statisztikai kimutatása

Szabálysértési előkészítő eljárások január szeptember 30. közötti időszak statisztikai kimutatása Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Szabálysértési előkészítő eljárások 2016. január 01. - 2016. szeptember 30. közötti időszak statisztikai kimutatása A dinamikus működésű Netzsaru

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok 2010-ra vonatkozóan a Központi Statisztikai

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 02. hét Terjed az influenza A 2. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt orvoshoz

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 3. hét Intenzíven terjed az influenza A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján

Részletesebben

A Pénzügyi Békéltető Testülethez I. félévében beérkezett, rögzített kérelmek megoszlása. Budapest, augusztus 30.

A Pénzügyi Békéltető Testülethez I. félévében beérkezett, rögzített kérelmek megoszlása. Budapest, augusztus 30. A Pénzügyi Békéltető Testülethez 2013. I. félévében beérkezett, rögzített kérelmek megoszlása Budapest, 2013. augusztus 30. A Pénzügyi Békéltető Testület a 2013. I. félévében 2581 darab, fogyasztói jogvita

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA KÖZPONTI SZÁLLÍTÁSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY 30500-5/303//03. Ügyintéző: Juhász Ferenc bv.fhdgy. Tel/fax: /6-33. Tárgy: tájékoztatás Kovács Ildikó részére

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. az ügyészi szervek évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI

T Á J É K O Z T A T Ó. az ügyészi szervek évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI T Á J É K O Z T A T Ó az ügyészi szervek 2011. évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI A büntetőjogi szakterületen iktatott ügyiratok száma a 2010. évi 952 877-ről

Részletesebben

Orszáygy Ű Eés Irománuszárr~ : 1L( 8 4'39/ 4 Érkezett : Hiv. szám: K/8738. Iktató szám : 943 9/2016/PAR L

Orszáygy Ű Eés Irománuszárr~ : 1L( 8 4'39/ 4 Érkezett : Hiv. szám: K/8738. Iktató szám : 943 9/2016/PAR L Iktató szám : 943 9/2016/PAR L Korózs Lajo s országgy űlési képviselő részére MSZP Budapest Tisztelt Képvisel ő Úr! EMBERI ER Ő FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ALLAMTITKÁ R Orszáygy Ű Eés Irománuszárr~

Részletesebben

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 Közzététel: 2008. szeptember 19. Sorszám: 191. Következik: 2008. szeptember 22. Népmozgalom A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 2008-ban a 2007. évinél 2%-kal

Részletesebben

G Y O R S T Á J É K O Z T A T Ó. a Magyar Köztársaság ügyészi szerveinek évi büntetőjogi ügyforgalmáról

G Y O R S T Á J É K O Z T A T Ó. a Magyar Köztársaság ügyészi szerveinek évi büntetőjogi ügyforgalmáról Ig. 97/2009. Legf. Ü. szám G Y O R S T Á J É K O Z T A T Ó a Magyar Köztársaság ügyészi szerveinek 2008. évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI A büntetőjogi

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben december

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben december Oktatási Hivatal Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben 2011. december 1. Jogszabályi háttér Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon

Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon 2010/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 77. szám 2010. július 6. Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon A tartalomból 1 Bevezető 1 Bűnügyi helyzetkép

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december Oktatási Hivatal Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben 2012. december 1. Jogszabályi háttér Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei:

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fogyasztóvédelmi szervek [1] Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint VAVRÓ ISTVÁN: A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint A büntetőjogi normákkal történő ismételt szembekerülés a bűnügyi tudományok régi, kedvelt témája. Két változata: a halmazati bűnelkövetés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK VÁLASZTÁSI FÜZETEK 175. HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 2010. október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon

A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon Tikász Ildikó Edit 2015. november 17. Az EU-28 szójatermesztése Terület (1000 hektár) 2014 2015 15/14 EU-28 (%) %-ában IT 233 320 +37 45 FR

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

2015. évi LXXV. törvény

2015. évi LXXV. törvény Hatály: 2016.XII.27. - 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS,

Részletesebben

2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK

2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK 2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK Sipos Norbert elemző-közgazdász Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatal, Marketing Osztály Stratégiai Elemző Iroda A 2013-AS DPR KUTATÁSBA

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék önbevallásról, befizetésről 2015. év Budapest, 2016. április Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Bányajáradék fizetési kötelezettség

Részletesebben

GABONAPIACI HELYZETKÉP

GABONAPIACI HELYZETKÉP GABONAPIACI HELYZETKÉP Malom és sütőipari Osztályülés, Budapest 2017. április 10. Mátyus Kornél NAK A világ gabonakészleteinek várható alakulása Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO)

Részletesebben

HAVI HALOTTSZÁLLÍTÁS TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE

HAVI HALOTTSZÁLLÍTÁS TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE HAVI HALOTTSZÁLLÍTÁS TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE Érvényes: 2016.01.01-től K..dbf állomány rekordképe Mező neve Típus Hossz Tizedes Leírás IDOSZAK C 6 teljesítés időszaka (ÉÉÉÉHH formában) MKOD C 2

Részletesebben

Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján. Hajdúszoboszló, Rózsavölgyi Anna

Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján. Hajdúszoboszló, Rózsavölgyi Anna Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján Hajdúszoboszló, 2010. 06. 03. Rózsavölgyi Anna Székhely: 1051 Budapest Akadémia u.3. Levelezési cím: 1122 Budapest Városmajor u. 48/b. Telefon:

Részletesebben

Várandós gondozás a védőnői statisztika tükrében

Várandós gondozás a védőnői statisztika tükrében Várandós gondozás a védőnői statisztika tükrében Odor Andrea országos vezető védőnő osztályvezető ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Védőnői Szakfelügyeleti Osztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. Tel:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga XV. Fejezet Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények 160. Emberölés 161. Erős felindulásban elkövetett emberölés

Részletesebben

Csongrád megye. Megyeszékhely: Szeged. Honlap: Adatbázis:

Csongrád megye. Megyeszékhely: Szeged. Honlap:  Adatbázis: Csongrád megye Megyeszékhely: Szeged Honlap: http://nemzetiegyseg.com/csongradmegye.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/csongrad0.xls Honlap: http://www.hiszi-map.hu/catalog/displayimage.php?pid=7898&fullsize=

Részletesebben

VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése szeptember

VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése szeptember VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése 28. szeptember Tagság alapadatai A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnak jelenleg 819 tagja van. A tagság megyék szerinti megoszlása

Részletesebben

Országgy űlés hlieratal w Irományszám : Érkezett:

Országgy űlés hlieratal w Irományszám : Érkezett: EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R Iktatószám : 10697/2016/PARL 10702/2016/PARL Ikotity István országgyűlési képviselő részére LMP Budapest Országgy űlés hlieratal w Irományszám

Részletesebben

Közlekedők csoportja. Molnár Olívia Faragó Attila Kamondy Zsolt Kovács Gergely Pájer Zsolt

Közlekedők csoportja. Molnár Olívia Faragó Attila Kamondy Zsolt Kovács Gergely Pájer Zsolt Közlekedők csoportja Molnár Olívia Faragó Attila Kamondy Zsolt Kovács Gergely Pájer Zsolt Cél: Magyarország közúti hálózatán bekövetkezett balesetek vizsgálata, értékelése. A feladatot GeoMedia programban

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Összefoglaló. a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Összefoglaló. a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2007. évi tevékenységéről A munkaerő-kölcsönző szervezetek adatai és a kölcsönzési esetek és megoszlása Egy munkaerő-kölcsönzőre

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése szeptember

VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése szeptember VSZT tagság és adatszolgáltatás statisztikai elemzése 2007. szeptember Tagság alapadatai A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnak jelenleg 811 tagja van. A tagság megyék szerinti megoszlása

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18.

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Autóipari befektetések támogatása Magyarországon Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Az autóipar támogatása Magyarországon 1) Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás 2) EU társfinanszírozott

Részletesebben

A bűnözés alakulása Magyarországon. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés alakulása Magyarországon. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés alakulása Magyarországon Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés jellemzése Volumene Struktúrája Dinamikája 7 6 5 4 3 2 1 1999 2 21 22 23 Az ismertté vált bűncselekmények alakulása 197-23 1974 1975

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TEHETSÉGGONDOZÁS Térképek Európai Szociális Alap Arany János Tehetséggondozó

Részletesebben

bányajáradék bevallásról, befizetésről

bányajáradék bevallásról, befizetésről Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2013. év Budapest, 2014. április 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Bányajáradék fizetési kötelezettség

Részletesebben

A fiatalkorúakkal szemben folytatott büntetőeljárások időszerűségével kapcsolatos vizsgálat nyilvános megállapításairól

A fiatalkorúakkal szemben folytatott büntetőeljárások időszerűségével kapcsolatos vizsgálat nyilvános megállapításairól LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztály A fiatalkorúakkal szemben folytatott büntetőeljárások időszerűségével kapcsolatos vizsgálat nyilvános megállapításairól A Legfőbb Ügyészség 2007.

Részletesebben

KÖZMUNKA ÉS A POLITIKA október 26.

KÖZMUNKA ÉS A POLITIKA október 26. KÖZMUNKA ÉS A POLITIKA 2016. október 26. A közmunka kérdése nem csak foglalkoztatáspolitikai szempontból jelentős kérdés, hanem politikai okok miatt is. 2012-től alapvető váltás következett be a hazai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 53/2007. BK vélemény... 53 56/2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l... 54

TARTALOMJEGYZÉK. 53/2007. BK vélemény... 53 56/2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l... 54 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 5 AJÁNLÓ... 11 EL SZÓ... 13 A BTK. ÁLTALÁNOS RÉSZÉHEZ... 15 1.) A BÜNTET TÖRVÉNY HATÁLYA, A KÉS BBI BÜNTET TÖRVÉNY VISSZAMEN LEGES HATÁLYÁNAK SZABÁLYAI. 16 1/1999. Büntet

Részletesebben

HAVI BETEGSZÁLLITÁSI TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE

HAVI BETEGSZÁLLITÁSI TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE HAVI BETEGSZÁLLITÁSI TELJESITMÉNYJELENTÉS REKORDKÉPE Érvényes: 2016.01.01-től MB...dbf állomány rekordképe Mező neve Típus Hossz Tizedes Leírás IDOSZAK C 6 teljesítés időszaka (ÉÉÉÉHH formában) MKOD C

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

I. rész: Kérelmező személy adatai

I. rész: Kérelmező személy adatai KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1060-02 jelű, Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem című nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben