Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző"

Átírás

1 Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 21-i ülésére Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: - Törvényességi ellenőrzésre megkapta: - Dr. Bóna Csaba sk. jegyző

2 Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 21-i ülésére Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete decemberi ülésén az elfogadta a képviselő-testület évi munkatervét, mely szerint a Képviselő-testületnek májusában kell tárgyalnia a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót. A beszámolót a tárgyban jelzett címmel Dr. Patak Sándor r. őrnagy, közrendvédelmi osztályvezető, illetve Réczi Ferenc polgárőr-vezető elkészítette. A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. A munkatervben foglaltakat figyelembe véve kérem a T. Képviselő-testületet szíveskedjen a beszámolót megvitatni. Fentiekre tekintettel egyúttal az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé: Kunszállás, május 16. Határozati javaslat../2012. ( ) ÖH Kunszállás község közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása Felelős: Képviselő-testület Határidő: május 21. Határozat Kovács Imre sk. polgármester Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kunszállás Község évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

3 Előterjesztés melléklete Szám: /2012.ált. Jóváhagyom: Timafalvi László r. alezredes kapitányságvezető J E L E N T É S Kunszállás község évi közbiztonsági helyzetéről

4 Tisztelt Képviselőtestület! Engedjék meg, hogy a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 8. (4) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztassam Önöket Kunszállás község közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről. Az előző évi beszámolót május 30-án tárgyalta és fogadta el a képviselőtestület. Egyhangúlag meghozott határozatában elismerte és megköszönte tevékenységünket, külön feladatot nem jelölt meg a rendőrség részére. A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság teljes személyi állománya évi feladatainak végrehajtása során a rendelkezésre álló erők és eszközök hatékony felhasználásával arra törekedett, hogy megfelelő szintű közbiztonságot biztosítson illetékességi területünk lakossága részére. Tevékenységeinkkel, a társszervekkel, a civil szervezetekkel és az önkormányzatokkal való koordinált bűnmegelőző munkánkkal arra törekedtünk, hogy a lakosság biztonságérzete erősödjön. A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság illetékességi területének bűnügyi helyzete A regisztrált bűncselekmények száma az előző évekhez képest összességében 21%-kal csökkent, így az előző évi 1307 helyett 1032 bűncselekmény vált ismertté. A vagyon elleni bűncselekmények számában szintén jelentős mértékű, 28,2 %-os csökkenés állapítható meg. A bűncselekmények számának csökkenésében többek között szerepet játszik a személy elleni, közrend elleni, a gazdasági valamint a vagyon elleni bűncselekmények számának közel hasonló mértékű csökkenése is. A bűncselekmények számának alakulása össz bcs. vagyon elleni bcs. közrend elleni bcs. Az elmúlt évben illetékességi területünkön a kiemelt bűncselekményi kategóriák vonatkozásában a következők állapíthatók meg. Emberölés bűncselekmény elkövetése nem történt, de 2 esetben emberölés kísérlete miatt indult eljárás. Az előző évi 7-ről 4-re csökkent a rablások száma, amely igen pozitívan értékelhető tendenciát mutat. Csökkent továbbá szándékos testi sértések száma is, 50-ről 42-re. A testi sértések elkövetési módszereire továbbra is az a jellemző mint a korábbi években is -, hogy elsősorban családi konfliktusok alkalmával vagy szórakozóhelyi verekedések során indok nélkül, garázda jelleggel - valósultak meg. Továbbra is kiemelt figyelmet szenteltünk a családi konfliktusok során a családon belüli erőszak kezelésére és a kiskorúak védelmére, de a büntetőeljárások során a felderítést megnehezíti a hozzátartozói viszony, a rokoni kapcsolat, az esetleges következményektől való félelem. Gyakran előfordul, hogy nem derül ki maga a bűncselekmény sem, mert a sértettek nem a valóságot mondják el az orvosnak, vagy az intézkedő rendőrnek, annak ellenére, hogy az inzultust megelőzően ők kértek segítséget. Az ismertté vált bűncselekmények tettesének felderítésénél, vizsgálatánál is jelentkeznek ezek a problémák.

5 Illetékességi területünkön ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére évben nem került sor. A családon belüli erőszakkal kapcsolatos bűncselekmények elleni fellépés, ezen belül a kiskorúak védelmével kapcsolatos feladatok ellátásában - a korábban megkötött együttműködési megállapodás keretében - továbbra is összehangoltan dolgozunk Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjével, Gyámhivatalával és a KAPOCS Segítő Szolgálattal. A megállapodásból eredő feladatainak a megállapodó felek továbbra is eleget tettek. A bűncselekmények nyomozásánál, vizsgálatánál az érintett szervekkel, személyekkel, gyámhatóság, orvos, óvoda, iskola, védőnői hálózat, gyermekjóléti szolgálatok stb. a napi munkakapcsolat nagyon jónak értékelhető. A regisztrált bűncselekmények struktúrájában nem következett jelentős változás, továbbra is a legnagyobb arányban vagyon elleni bűncselekményeket követnek el, ezt követi a közrend és a személy elleni bűncselekmények száma. Örvendetes tény, hogy az illetékességi területünkön elmúlt évben egyetlen bűncselekményi kategóriában sem következett be növekedés. A vagyon elleni bűncselekmények számában 19%-os csökkenés következett be. A megelőző öt évet figyelembe véve ez a csökkenés folyamatos, a es évhez képet majdnem felére csökkent e deliktumok száma. Természetesen nem lenne teljes a kép a látens bűncselekmények figyelembe vétele nélkül, melynek nagysága ismeretlen. Sok esetben az egyes ügyek felderítésénél merül fel, hogy több sértett a kisebb súlyú bűncselekményeket nem hozza a hatóság tudomására, sajnálva a rá fordított időt vagy nem bízva az eltulajdonított tárgyak felkutatásában, a nyomozó hatóságok eredményességében. A legjelentősebb, közel 50%-os csökkenés tapasztalható a gazdasági bűncselekmények terén, ugyanis 102-ről 54-re csökkent e bűncselekmények száma. E kategóriába tartoznak például a hamis pénz kiadása, pénzhamisítás és a készpénz helyettesítő fizetési eszközzel történő visszaélés bűncselekmények is, amelyek száma az előző években jelentős emelkedés mutatott, de évben nagy mértékben (1/5-re) esett vissza például a pénzhamisítás és hamis pénz kiadása bűncselekmények száma Szintén csökkenés következett be a közrend elleni bűncselekmények számában, 295-ről 247-re. Ezen belül számottevően csökkent az állatkínzások, és a magánokirat-hamisítások száma is. Az okirattal visszaélések száma szintén csökkent, ról 131-re -,de lényegesen kisebb mértékben, mint az előző két kategória. Jelentős, 23,3%-os csökkentés tapasztalható továbbá a közlekedési bűncselekmények számában, és ezen belül is a közúti baleset okozása kategóriában,amelyben több, mint 70 %-os a csökkenés. A személy elleni deliktumok számában a korábbi évhez képest 17,5 %-os csökkenés tapasztalható, és megállapítható az is, hogy az e kategóriába tartozó testi sértések száma, ha nem is nagyon jelentős mértékben, de szintén csökkenő tendenciát mutat. A regisztrált bűncselekmények között közel 11%-os csökkenés állapítható meg a házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények számában. A csökkenés okait vizsgálva megállapítható, hogy a legnagyobb arányban a kiskorú veszélyeztetés miatt indult eljárások száma csökkent. Az említett deliktumoknál ez azt jelenti, hogy a veszélyeztetett kiskorúak száma határozza meg az elkövetett bűncselekmények számát, és áttekintve e büntető eljárásokat az elmúlt évben lényegesen kevesebb gyermeket neveltek egy-egy családban a veszélyeztető szülők, így e bűncselekmények száma is csökkent évben Kiskunfélegyháza illetékességi területén a kábítószerrel való visszaélés miatti eljárások száma a többi deliktummal ellentétben 32 %-os emelkedést mutat, 13-ról 20-ra emelkedett e cselekmény miatt lefolytatott nyomozások száma.

6 A büntetőeljárások tapasztalatai alapján az állapítható meg, hogy a kábítószer jelentős mértékben jelen van illetékességi területünkön, de a használt szerek struktúrája is jelentős változáson ment keresztül az utóbb években. A használók többsége továbbra is fiatalkorú és a fiatal felnőtt korosztályba tartozik, és az utóbb évben főként a designer drogok használata került előtérbe. Ennek oka éppen az, hogy ezek a drogok hivatalosan nem minősülnek kábítószernek, de hatásukat tekintve szinte ugyanaz, mint a tiltott szereké. A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság illetékességi területén az elmúlt év során még az előző évihez képest is több esetben került sor a büntetőeljárás megszüntetésére a cselekmény nem bűncselekmény miatt. A es év slágere a Kati, Kristály néven forgalomba kerülő mefedron hatóanyagú szer volt, melyet január 01.-én a tiltott pszichotrop anyagok közé soroltak, így használója, forgalmazója is büntethetővé vált. A kábítószer piac gyorsan reagált e tényre is, és helyette a jelenleg még legálisnak minősülő Penta kristály, növény tápsó (akár tabletta formában is), Herbál vagy Zsálya néven ismert növényi alapú anyagok (főként cigarettaként felhasználva) kerültek előtérbe. E szerek értékesítése, használata büntetőjogilag jelenleg még nem szankcionálható, de éppen a fiatal szervezetekre gyakorolt élettani hatása igen súlyos következménnyel járhat. A kábítószer terjesztéssel, fogyasztással kapcsolatban Kiskunfélegyházán és Tiszaalpáron is több alkalommal került sor visszatérő jelleggel kábítószer kereső kutya alkalmazásával házkutatások megtartására, amelyek eredménnyel jártak ugyan, de a legtöbb esetben csak jelenleg is legális kristály, tápsó került lefoglalásra. A kábítószerek fogyasztására az utóbbi időszakban sokkal inkább kisebb baráti társaságokban, lakásokon fordul elő, sem, mint a szórakozó helyeken, azok környékén, ennek ellenére az erre irányuló ellenőrzéseket az év során is folytattuk számukat növeltük. A probléma kezelése érdekében szükségesnek látszik az együttműködés javítása a helyi oktatási intézményekkel, valamint Válasz Szenvedélybeteg Központ munkatársaival, ami év végén kezdte meg munkáját Kiskunfélegyházán. Tovább kell javítani a felvilágosító propaganda-munkánkat és a megelőző tevékenységet. A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények visszaszorítására bevezetett intézkedéseket ebben az évben is folytatjuk. Az év során kapitányságunkon egy fő kutyavezető járőr kezdte meg tevékenységét kábítószer kereső kutyájával, aki a jövőben e bűncselekmények felderítésében aktívan részt vehet. A baleseti helyzet alakulása A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság illetékességi területén január 01. és december 31. napja közötti időben összesen 192 közlekedési baleset vált ismertté, melyeknél intézkedést foganatosítottunk. Az előző év ezen időszakában ez a szám 283 volt, így a balesetek számában 32,15 %-os csökkenés tapasztalható A sérültek számában kis mértékű emelkedés volt tapasztalható, számuk 56-ról 60-ra emelkedett. Az ittas okozók aránya az előző évhez hasonlóan alakult. A baleseti okokat elemezve megállapítható, hogy: 18 eset (39,1 %) elsőbbségi jog meg nem adása, 13 eset (28,2 %) gyorshajtás (nem abszolút, hanem relatív gyorshajtás), 6 eset (13 %) figyelmetlenség, 3 eset ( 6,5 %) kanyarodás, 3 eset (6,5 %) gyalogos hiba, 2 eset (4,3 %) követési távolság, 1 eset (2,1 %) előzési szabályok megsértése.

7 A szabálysértési eljárások mutatói Szabálysértés A szabálysértési eljárások száma a korábbi évekhez viszonyítva jelentősen csökkent. Ennek oka alapvetően a jogszabályi háttér folyamatos változása, mely szerint a korábban a szabálysértési jogszabályok hatálya alá eső szabályszegések egy része az objektív felelősség és a közigazgatási bírság keretében került szabályozásra, illetve a kisebb súlyú, egyszerűbb megítélésű szabálysértések esetén helyszíni bírságot alkalmaztak az intézkedő rendőrök. Közigazgatási bírság augusztus 1-jétől a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, a motorkerékpár-bukósisak és a mobil rádiótelefon használatára vonatkozó rendelkezések megsértői közigazgatási bírság megfizetésére kötelezhetők január 1-jétől december 31.-ig a kapitányságon 351 közigazgatási eljárás indult július 1-jétől változott a közigazgatási bírsággal sújtható szabályszegések köre, az új szabályozás szerint ide tartoznak, a megengedett legnagyobb sebességre, a biztonsági öv használatára, a továbbhaladás tilalmára és szeszes ital fogyasztásának tilalmára vonatkozó rendelkezések megszegői ben a kapitányságon összesen 335 közigazgatási bírság kiszabására került sor, 234 esetben a július 1. előtti szabályok szerint, 101 esetben pedig július 1. utáni szabályozás szerinti jogsértések esetén ben a az igazgatásrendészeti osztály 25 ügyben folytatott közigazgatási eljárást. Tulajdon elleni szabálysértések 2011-ben is kiemelt feladatként került meghatározásra a tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos eljárás. A tulajdon elleni szabálysértések elbírálása a bíróság határköre. Ezzel összefüggésben a tulajdon elleni szabálysértések és a feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében való részvétel szabálysértés tekintetében a rendőrség a tényállás felderítése, az elkövető kilétének megállapítása, valamint a bizonyítási eszközök felkutatása és biztosítása érdekében a bírósági eljárást megelőző, előkészítő eljárást folytat le évben a rendőrkapitányságon 167 tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt érkezett bejelentés, melyből 119 ügyben lopás, 4 ügyben sikkasztás, 7 esetben jogtalan elsajátítás, 9 ügyben csalás, 23 esetben szándékos rongálás, 5 ügyben pedig gondatlan rongálás miatt indult eljárás. A jövőben is nagy hangsúlyt fektetünk a felderítési arány javítására, annak ellenére, hogy a bejelentők a cselekményhez képest későn észlelik a szabálysértést, így tanút, megnevezni, a felderítéshez adatot szolgáltatni nem mindig tudnak. Kunszállás évi közbiztonsági helyzetének értékelése Kunszállás község területén elkövetett bűncselekmények számában kis mértékű növekedés tapasztaltható, a 2010-ben regisztrált 22 bűncselekménnyel szemben 2011-ben 19 bűncselekmény vált ismertté. Ez a rendőrkapitányság illetékességi területén évben elkövetett bűncselekmények számának 1,84 %-át teszi ki, mely az előző évben 1,68 %-volt. Kunszállás község illetékességi területén 24 esetben indult eljárást, amelyből 19 esetben valósult meg valamely bűncselekmény törvényi tényállása. -A településen elkövetett bűncselekmények pontos megosztását az 1. számú melléklet tartalmazza-

8 A vagyon elleni bűncselekmények száma hasonló számot mutat az előző évhez képest, növekedett, amelyet egy 5 sértett sérelmére elkövetett lopás sorozat emelt meg. A vagyon elleni bűncselekmények jelentős része felderítésre került ben két alkalommal történt betöréses lopás a településen. A megelőző évben nem követtek el ilyen jellegű bűncselekményt. A tavalyi évben a település illetékességi területén 1 alkalommal valósult meg zaklatás vétsége, valamint 3 alkalommal garázdaság miatt a nyomozás elrendelésére. A köznyugalom megzavarására alkalmas egyéb bűncselekmény nem történt. A családon belüli erőszakkal kapcsolatos bűncselekmények elleni fellépés, ezen belül a kiskorúak védelmével kapcsolatos feladatok ellátásában a korábban megkötött együttműködési megállapodás keretében továbbra is együttműködünk a Polgármesteri Hivatalok Jegyzőivel, a Gyámhivatallal és a KAPOCS Segítő Szolgálattal. Illetékességi területünkön ideiglenes (a rendőrség által kezdeményezett) megelőző távoltartás elrendelésére ben nem került sor ben 4 esetben regisztráltak a településen közlekedési bűncselekményt, addig 2011-ben egy esetben indult eljárás közúti baleset okozása bűncselekmény elkövetése miatt. Továbbá egy esetben indult eljárás bírósági végrehajtás akadályozása vétség elkövetése miatt. A közrend elleni bűncselekmény kategóriában állatkínzás vétsége miatt is egy esetben kellett eljárást kezdeményeznünk. Továbbá egy esetben indult eljárás egyedi azonosító jel meghamisítása bűntett megalapozott gyanúja miatt. A településen kábítószerrel való visszaélés miatt a megelőző évhez hasonlóan 2011-ben sem kellett eljárást kezdeményeznünk. Összegezve: Kunszállás községben a bűncselekmények számának kis mértékű emelkedése nem befolyásolja a közbiztonsági viszonyokat. A bűncselekmények vonatkozásában kiskorúak mint elkövetők 2 ügy kapcsán kerültek felderítésre összesen 5 fő. Egyik esetben tanya feltörésekben 3 fő a másik esetben raktár betörésben 1 fő volt az elkövető. Sértettként fiatalkorúak nem kerültek megállapításra. A keletkezett vagyon elleni bűncselekmények felderítésében pozitív eredményeket értünk el. Bízunk benne, hogy az állampolgárok biztonságérzetét sikerült megtartanunk. A közlekedési balesetek számát a tervezettnek megfelelően sikerült minimalizálni. A körzetben szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak a évet eredményesen zárták. Tisztelt Képviselő Testület! évben a község körzeti megbízottainak személyében nem történt változás. Az Önök illetékességi területén működő körzetben a körzeti megbízotti feladatokat a körzetesítés révén és Gondi Zoltán r. főtörzsőrmester és Takács Zoltán r. főtörzszászlós látja el. A körzeti megbízottak a (20) és a (20) telefonszámon érhetőek el. A körzeti megbízottak évben 3435 szolgálati órát teljesítettek, ennek több mint felét közterületen. Szolgálatuk úgy került szervezésre, hogy minél több szolgálatot a településen tudjanak tölteni. A körzeti megbízottak 2011-ben 10 elfogásában és 22 fő előállításában vettek részt. 38 fővel szemben kezdeményeztek szabálysértési eljárást, és 179 szabálysértővel szemben szabtak ki helyszínbírságot és 44 bűnügyben végeztek nyomozati munkát melyből 22 esetben felderítésre került az elkövető, 14 esetben a nyomozás felfüggesztésére került sor mivel az elkövető kiléte az eljárásban nem volt

9 megállapítható és 8 esetben megszüntetésre került mivel a cselekmény nem bűncselekmény valamint 92 általános ügyet dolgoztak fel. A Kiskunfélegyháza Rendőrkapitányságon időszakos jelleggel megtartásra kerültek a Kistérségi Egyeztető Fórumok, melyek során év közben is számot tudtunk adni az aktuális közbiztonsági helyzetről. A ránk háruló feladatokat a lehetőségek függvényében, az elvárásoknak megfelelően, lelkiismeretesen legjobb tudásunk szerint végrehajtottuk. Üzemanyag felhasználási keretünket, melyet a rendőr-főkapitányság biztosított, nem léptük túl, viszont a hatékony munkavégzéshez a kapitányság által biztosított üzemanyagkeret nem elegendő, ezért azt az Önök által biztosított üzemanyag támogatással pótoltuk. Kérném a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy amennyiben módjuk és lehetőségük lesz rá, üzemanyag támogatással szíveskedjenek segíteni a körzeti megbízottak munkáját. Ezúton szeretném megköszönni az Önkormányzat azon támogatását mellyel a mindennapi munkánkat segíti értem ezalatt a rendelkezésünkre bocsátott monitort és az internet elérhetőséget. Rendőri munkánk végzéséhez továbbra is segítséget kapunk a községekben működő polgárőr szervezetektől. A részvételük a különböző rendezvények biztosításában, nagyobb tömegeket mozgósító társadalmi események lebonyolításában, valamint a szinte napi rendszerességgel működő őrző-figyelő szolgálatuk nagymértékben hozzájárul a közbiztonság javításához. A polgárőrök önkéntes munkájukkal jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy a településen a bűncselekmények száma lehetőség szerint ne növekedjen. Továbbá a tavalyi évben kiépített térfigyelő rendszer is visszatartó jelleggel, hozzájárul a bűncselekmények visszaszorításában évben a polgárőrségekkel 46 alkalommal láttunk el közös szolgálatot, összesen 184 órában ben is a fő hangsúlyt a bűnmegelőzésre kellett helyezni valamint a közterületi szolgálat fokozott ellátása. A kiemelt cél, hogy kevesebb bűncselekmény történhessen meg. Ezt a feladatot maradéktalanul megszeretnénk megvalósítani. Kunszállás vonatkozásában a helyi sajátosságoknak megfelelően kell kialakítani a bűnmegelőzési és bűnüldözési tevékenységet. Fokozni kívánjuk a szórakozó helyek környezetének ellenőrzését mellyel a garázda jellegű bűncselekmények, illetve az ittas járművezetők számának csökkentését akarjuk elérni ezzel is fokozva a közterületek és a közlekedés biztonságát. Rendszeresen kívánunk akciókat szervezni közösen a polgárőrséggel melyek elsősorban a közbiztonság megszilárdítását és a vagyon elleni bűncselekmények visszaszorítását célozzák. Tisztelt Képviselő Testület! A további eredményes munka érdekében kérem önkormányzatukat, valamint Önökön keresztül a lakosság segítségét ahhoz, hogy a jövőben még eredményesebb munkáról tájékoztathassam a Tisztelt Képviselőtestületet. Még egyszer megköszönöm a Tisztelt Önkormányzat eddigi támogatását, kérem a beszámoló elfogadását. Kiskunfélegyháza, március 23. Tisztelettel: Dr. Patak Sándor r. őrnagy Közrendvédelmi Osztályvezető

10 A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság hatáskörébe tartozó bűncselekmények számának alakulása Kunszállás község területén évben 1. sz. melléklet Bűncselekmény megnevezése Lopás 7 7 Betöréses lopás - 2 Sikkasztás 1 - Csalás 2 1 Vagyon elleni egyéb bűncselekmény 2 1 Szándékos testi sértés 2 - Garázdaság - 3 Igazságszolgáltatás elleni bcs. (bírósági - 1 végrehajtás akadályozása) Zaklatás - 1 Közúti baleset okozása 2 1 Járművezetés ittas vagy bódult állapotban 2 - Egyéb közlekedési bcs. 1 - A házasság, a család, az ifjúság, és a nemi 3 - erkölcs elleni egyéb bűncselekmény Az államigazgatás, a közélet tisztasága elleni - 1 egyéb bűncselekmény A közrend elleni egyéb bűncselekmény - 1 Összesen 22 19

11 Beszámoló a Kunszállási Polgárőrség 2011-ben végzett bűnmegelőzési feladatok ellátásáról. A Kunszállási polgárőrség 1990-ben alakult. Fő feladatunk a bűnmegelőzés, a területünkön élő emberek javainak őrzése, idős emberek ill, gyerekek védelme. Feladatunkat változó létszámmal, főként éjszakai mozgó-figyelő szolgálattal látjuk el. Havonta csoport megy szolgálatba évente ez órát jelent. Jelen vagyunk a falu kulturális rendezvényein (falunap, sütő-főző verseny,szüreti bál stb.) A 2011-es év sok jó eredményt hozott,bár feladataink nőttek és nehezebb volt az előző évekhez képest,de a bűnözés terén sikerült az elvárt eredményt hozni. Ez nagyban köszönhető a faluban felszerelésre került és az óta már kibővített térfigyelő kamerák működésének. A rendőrséggel közösen sikerült kerékpárrongálókat, tolvajokat és tanyabetöréseket felderíteni, aminek elkövetői fiatalkorúak voltak. Sajnos volt, amit nem sikerült, mint pl. a Csilla csemege vagy a Sziklakert söröző betörése. Remélem a 2012-es év nyugodtabb lesz és az újonnan elfogadott polgárőr törvény is segíti a munkánkat. Igaz, az új törvény nagyobb fegyelmet kíván, de én úgy gondolom, a mi falunkban a biztonságot nekünk a lakosokkal együtt kell megoldani. Remélem, hogy a működésünkhöz az anyagi támogatást a kunszállási önkormányzat továbbra is biztosítja és az 50 fős polgárőr csapat továbbra is el tudja látni a feladatát becsülettel. Kunszállás, Tisztelettel: Réczi Ferenc Kunszállási Polgárőrség KH elnök

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr!

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: Nyílt Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr! RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 880 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/71-00 / BM: 03-23/27-2 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 1050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Fejezet száma, megnevezése: 11. Belügyminisztérium Költségvetési szerv:

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 2006. évben is igyekezett fő feladatait, célkitűzéseit, terveit teljesíteni. Ehhez alapvetően biztosítottak voltak

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2011. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2010-ben

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hajdúnánás Rendőrkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM tel.: 32/53-00 Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

A Kkt. 20. (1) bekezdés k) pontjának módosítása és a (4a) bekezdéssel történő kiegészítése 2011. július 1-jén lép hatályba.

A Kkt. 20. (1) bekezdés k) pontjának módosítása és a (4a) bekezdéssel történő kiegészítése 2011. július 1-jén lép hatályba. Sajtóközlemény a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2011. július 1. napján hatályba lépő rendelkezéseiről és az ezzel kapcsolatos jogszabály-módosításokról Az Országgyűlés 2010. december 20-án

Részletesebben

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések Járművezetés az eltiltás tartama alatt [a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 15/A. (1) bek.] Az elsőbbség és az előzés szabályainak

Részletesebben

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS RENDŐR SÉRTETTEK A ÉVEKBEN

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS RENDŐR SÉRTETTEK A ÉVEKBEN BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS RENDŐR SÉRTETTEK A 2004-2008. ÉVEKBEN 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1417-6688 - 3 - I. B E V E Z E T É S A rendőrök

Részletesebben

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga XV. Fejezet Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények 160. Emberölés 161. Erős felindulásban elkövetett emberölés

Részletesebben

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Szám: 09010/ /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Uzonyi Attila r. ezredes kapitányságvezető

Részletesebben

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúnánási Rendőrkapitányság 48 Hajdúnánás, Dorogi út 78. Tel.: 52/57-5 Fax.: 52/57-51 BM tel.: 32/53- Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu Szám: 96-/23-3/215. ált. B E S Z Á M O L Ó Polgár

Részletesebben

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője megváltozik a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések köre; bizonyos esetekben a bírság kiszabására

Részletesebben

Szarvasi Rendőrkapitányság BESZÁMOLÓ. Ecsegfalva község évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

Szarvasi Rendőrkapitányság BESZÁMOLÓ. Ecsegfalva község évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről Szarvasi Rendőrkapitányság Száma: 060/2509116.Ált. A beszámolót előterjesztésre alkalmasnak tartom: 7 Ityan Sandor. ez~ des rendőrségi főt~ ~ os kapitányság. ~ ~. BESZÁMLÓ 15. évi közbiztonságának helyzetéről,

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált. OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉS RENDÉSZETI OSZTÁLY Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111 Tel: (68) 411-344 IRM (33) 55-40 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

Részletesebben

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Érkezett feljelentések száma Szekszárd (ügyforgalmi) 32 31 3 29 28 27 26 25 3137 375 36 38 2778 28 29 21 211 212 Nyomozás elrendelések száma Szekszárd (ügyforgalmi)

Részletesebben

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS 6060 Tiszakécske Béke u. 167. szám. Tel.:76/441-155 BM: 33/33-46 Fax:76/441-155 BM: 33/36-53 E mail: tkrendorors@gmail.com Szám: /2012. Jóváhagyom: Rigó

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető Rendőrkapitányság Tapolca Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető B e s z á m o l ó Szigliget község Képviselő-testületének 2011. év május hónapban tartandó

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a 2007. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium ISSN 1217-0046 -3- A 2007. ÉVI B NÖZÉS RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA I. A B NÖZÉS TERJEDELME ÉS DINAMIKÁJA Az összb nözés A 2007.

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Szám: A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Készült: az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 2. 18. pontja

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE

B E S Z Á M O L Ó RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE GYŐRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 08010/13103/2016.ált B E S Z Á M O L Ó RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE - 2016 - Cím: 9024 Győr, Zrínyi utca 54.; Pf.: 309. 9002 Telefon: (96)

Részletesebben

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK Békéscsaba Bartók Béla út 1-3. 5601 Pf. 124. Tel.: 66/523-700 Fax.: 66/523-741, 523-701, 33/24-85 A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya 1.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/52-7 Fax: 52-71 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2 B E V E Z E T É S A Balatonalmádi Rendőrkapitányság az elmúlt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. június 23-ai ülésére 2. napirend Tárgya: Beszámoló a város közrendjéről és közbiztonságáról. Előadó: Zahorecz Sándor r. alezredes, Körmöndi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Fonyód : 8640 Fonyód, Vitorlás u. 2. Pf. 88 /Fax: 06/85/560-990 : fonyodrk@somogy.police.hu Szám: 14030/4443/2013. ált. B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2012/3

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2012/3 212/22 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 22. szám 212. április 2. Dél-dunántúli statisztikai tükör 212/3 A bűnözés alakulása a on A hazánkban regisztrált bűncselekmények

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:13050/453-10/2015.

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2010. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2009-ben

Részletesebben

1-------.--. '---1. V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~ POLGÁP r ql[ BIVAl i\la i 241). t..' r 1;"1"0 ;

1-------.--. '---1. V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~ POLGÁP r ql[ BIVAl i\la i 241). t..' r 1;10 ; Dunaújváros Rendőrkapitányság 2400, Dunaújváros, Szent György u. 1. Tel.: 25/510-510,Fax:25/510-510 IRM lel: 22150-10Fax:22/50-37!tHeONISED FCI: UCHUMU: EFQM 1-------.--. '---1 V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS

VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS 4564 Nyírmada, Honvéd u.8/a Tel. BM: (03/326469) Városi: (06/45492063) Fax. BM: (03/326468) Városi: (06/45492063) Email: Tothtiborvn@szabolcs.police.hu

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9. szeptember 8-i ülése. számú napirendi pontja Beszámoló Tolna megye 8. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr. Soczó

Részletesebben

Szám: /2011. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KMB ALOSZTÁLY MEDINA KÖRZETI MEGBÍZOTT J E L E N T É S Medina község 2011. évi bűnügyi és közrendvédelmi helyzetéről Jelentem, hogy Medina

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről

B E S Z Á M O L Ó. Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről TISZAVASVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY TISZALÖK RENDŐRŐRS ALOSZTÁLY 4450 TISZALÖK, KOSSUTH ÚT 71. SZ. TEL: 42/278-166 BM: 32/6243 Száma: B E S Z Á M O L Ó Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági,

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 - 3 - I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2007-ben

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2005. május 30- i ülésére Tárgy: Beszámoló Zirc Városi Rendőrőrs 2004 évi tevékenységéről Előadó: Üveges Attila őrsparancsnok Előterjesztés

Részletesebben

Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80

Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80 SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1289-2/2013

Részletesebben

M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S

M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S Rendőrkapitányság Szeged M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S : Mórahalom, Kölcsey F. u. 2/b. Pf: 447. 6782. : 06-62-581-040, 562-400/47-80, : 581-041/47-49 Szám: 06010/8794/2014. ált. BORDÁNY KÖZSÉG KÖZRENDJE,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/910-1/2011.ált. B E S Z Á M O L Ó a Makói

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság célkitűzéseinek, utasításainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó Szám: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY /2011. ált. Jóváhagyom: Regdon László r.alezredes mb. rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Monoszló község

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság: Békési

Részletesebben

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 2-2. évek statisztikai kimutatása Biztonsági intézkedések száma 2-2. évek statisztikai kimutatása 4 4 3 3 2 2 9 2. év 2. év 22. év

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/428-022/13-91 fax: 428-022/10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 veszpremrk@veszprem.police.hu Szám: 19010/ /2014. ált. Jóváhagyom: Dr. Ipsits Csaba r. alezredes

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 8/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. május 23-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen voltak:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2008. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Büntetőpolitikai Főosztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság 29. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság: Békési Rendőrkapitányság

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/205- /2013. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY

OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY 1 OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY * Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111. ( (68) 411-344 ( BM (33) 55-00 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/298-3/2013.ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

3100 Salgótarján, Rákóczi út 40. Telefon: (46) /20-52, fax: 23-22

3100 Salgótarján, Rákóczi út 40. Telefon: (46) /20-52, fax: 23-22 NÓGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3100 Salgótarján, Rákóczi út 40. Telefon: (46) 514-500/20-52, fax: 23-22 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. szeptember -i ülése. számú napirendi pontja Beszámoló Tolna megye 7. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr. Soczó

Részletesebben

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police. Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/ /2015.ált. B E S Z Á M O L Ó Makó város közrendjének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-ei ülésére Tárgy: Beszámoló Zirci Városi Rendőrőrs 2003. évi tevékenységéről Előadó: Üveges Attila r. alezredes

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Ordacsehi Önkormányzata Képviselő - testületének

B E S Z Á M O L Ó Ordacsehi Önkormányzata Képviselő - testületének E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 május 30 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Fonyódi Rendőrkapitányság beszámolója a közrendről és a közbiztonságról.

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/428-022/13-91 fax: 428-022/10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 veszpremrk@veszprem.police.hu Szám: 19010/../2016. ált. Jóváhagyom: Dr. Ipsits Csaba r.

Részletesebben

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. E. u. 2. Telefon: 06/88/428-022/10-86 * Telefax: 06/88/428-022/15-84 mellék Szám: /2010. 1. napirendi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Felsőlajos község közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve 4/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. június 03. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szátok Az ülés ideje: 2014. június 03. napja,

Részletesebben

Összes regisztrált b ncselekmény

Összes regisztrált b ncselekmény B ncselekmények Összes regisztrált b ncselekmény 465 694 413 343 436 522 426 914 394 034 Vagyon elleni b ncselekmény összesen 1/ 317 900 275 891 270 740 276 193 253 366 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés, irányítás

Bevezetés. I. Vezetés, irányítás Bevezetés A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény szerint a rendőrkapitány vagy képviselője évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint VAVRÓ ISTVÁN: A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint A büntetőjogi normákkal történő ismételt szembekerülés a bűnügyi tudományok régi, kedvelt témája. Két változata: a halmazati bűnelkövetés

Részletesebben

VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos

VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos BÉKÉSCSABAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3. (66) 444-329 BM: (33) 20-55 fax: városi:66/523-700, BM:(33) 24-46 e-mail: hajdu.antal@bekes.police.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESÜLET 2016. március 30-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 30. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Az előterjesztést készítette: Gállné

Részletesebben

Dávid István polgármester. A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. -ának rendelkezései szerint:

Dávid István polgármester. A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. -ának rendelkezései szerint: ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 12-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 857-3/2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N A P I RE N D Tárgy: A Kazincbarcikai

Részletesebben

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1254/2015

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2012. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság:

Részletesebben

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN 2012. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 2062-2082 3 I. B E V E Z E T É S A rendőrség legalapvetőbb

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó

B E S Z Á M O L Ó Ikt. szám: 0/1896-2014. ált. VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS 4564 Nyírmada, Honvéd u.8/a Tel. BM: (03/32-6469) Városi: (06/45-492-063) Fax. BM: (03/32-6468) Városi:

Részletesebben

Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014.

Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014. Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014. Kiskorú elkövetők országosan, Budapesten ENYÜBS2013 Erőszakos jellegű bűncselekmények

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. E. u. 2. Telefon: 06/88/428-022/10-86 * Telefax: 06/88/428-022/15-84 mellék Szám:19010-5058/2011. J Ó V Á H A G Y O M : Dr.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2009. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Kodifikációs Főosztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály

Részletesebben