T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről"

Átírás

1 T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Büntetőpolitikai Főosztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály

2 ISSN

3 - 3 - A ÉVI B NÖZÉS RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA I. A B NÖZÉS TERJEDELME ÉS DINAMIKÁJA Az összb nözés A évben ismertté vált közvádas b ncselekmények abszolút száma csökkent (2007. év: ; év: ; a csökkenés 4,3%). Az ismertté vált b nelkövet k száma csekély mértékben emelkedett (2007. év: ; év: ; az emelkedés 0,4%). Az elmúlt két évtizedben a felderítetlenül maradt elkövet j b ncselekmények száma évben volt a legalacsonyabb ( ) és 1998-ban volt a legmagasabb ( ) tól 2002-ig számuk minden évben meghaladta a et, az utóbbi években azonban ennél alacsonyabb értéket tapasztalunk. Megjegyzend, hogy 2007-r l 2008-ra 5,0%-kal csökkent ez a szám (2007.: ; 2008.: ). A lakosra jutó ismertté vált b ncselekmények gyakorisága kis mértékben csökkent (4.241,1-r l 4.065,6-ra), a lakosra jutó ismertté vált b nelkövet k gyakorisága kis mértékben emelkedett (1.207,6- ról 1.221,4-re). A vagyon elleni b ncselekmények Az ismertté vált b ncselekmények legjelent sebb, így az összb nözés terjedelmét dönt en meghatározó b ncselekménycsoportja a vagyon elleni b nözés, amely az elmúlt 20 év folyamán nem töretlenül bár, de a beszámolási id szak elején 1991-ig határozottan növekedett, az összb nözésen belüli arányának maximumát is ekkor érte el ben vagyon elleni b ncselekmény vált ismertté, s ez 81,0%-ot jelentett az összeshez képest. A következ csúcspont 1998-ban volt vagyon elleni b ncselekménnyel. Azóta ún. hullámzó csökkenést tapasztalhatunk ebben a kategóriában. A évben vagyon elleni b ncselekmény vált ismertté, 3,8%-kal kevesebb az el z évi nál.

4 - 4 - A vagyon elleni b nözésen belül a legnagyobb arányban a lopás ( , 47,8%) fordult el ( sz. tábla). A betöréses lopások száma az utóbbi 10 évben (nagyjából egyenletesen) 2006-ig csökkent ben ilyen b ncselekmény fordult el, ben pedig ban a tendencia megfordulni látszik, mert az ilyen b ncselekmények száma re emelkedett. A növekedés az el z évhez viszonyítottan 5,3%. Így ebben a 10 évben a betöréses lopások száma 53,0%-kal csökkent. A vagyon elleni b ncselekményekkel okozott kár 2008-ban mintegy 100,9 milliárd Ft volt. Ez az el z évihez (mintegy 117,1 milliárd Ft) képest 13,8%-os csökkenést mutat. A megtérülés aránya is javult: 6,1%-ról 11,3%-ra. A személy elleni b ncselekmények A személy elleni b ncselekmények az összes ismertté vált b ncselekmény 5,1%-át képezik (20.880). A kategória legsúlyosabb tényállásainak (a befejezett szándékos emberölés, az er s felindulásban elkövetett befejezett emberölés és a szándékos súlyos testi sértés) együttes száma az évben 6.017, a évben volt. A kategórián belül a befejezett szándékos emberölések és er s felindulásban elkövetett emberölések száma 147, az bázisévhez (191) viszonyítva 23,0%-os csökkenést mutat. E két b ncselekmény átlaga között 196 volt, de az évek között hirtelen megugrott, átlagosan 296-ra, vagyis az el z 2 év átlagához képest 51,0%-kal n tt. Az utóbbi 5 évben a súlyos b ncselekmények száma csökkent a következ k szerint: A szándékos súlyos testi sértések száma az utóbbi 5 évben átlagosan volt ban az el z évhez képest 12,3%-kal emelkedett (2007. év: 6.796, év: 7.631). A szándékos súlyos testi sértés lakosra jutó gyakorisága 76,0 volt. A befejezett emberölések és az er s felindulásban elkövetett befejezett emberölések b nelkövet inek száma 156 volt, 7,7%-kal kevesebb, mint 2007-ben (169).

5 - 5 - A szándékos súlyos testi sértés b nelkövet inek száma r l re emelkedett. A közlekedési b ncselekmények Az összb nözésen belül a közlekedési b ncselekmények száma , részaránya 4,8%. Húsz év átlagában ez az arány 5,5%, az utóbbi 5 évben pedig 5,2%. A közlekedési b ncselekményeken belül jelent s részt képvisel a közúti járm ittas vezetése, amely az évben a közlekedési b ncselekmények 67,8%-át, 2008-ban 59,2%-át tette ki. A súlyos testi sértést okozó közúti baleset okozások száma 3.347, 14,6%-kal, a halálos közúti baleset okozásoké 23,0%-kal kevesebb, mint 2007-ben (2007. év: 482, év: 371). A közrend elleni b ncselekmények Ez a kategória a vagyon elleni b ncselekményeket követ en a második legmagasabb részarányt foglalja el az összb nözésen belül. Számuk , arányuk 17,8% volt. A kategórián belül a legjelent sebb hányadot az okiratokkal kapcsolatos b ncselekmények képezik az alábbiak szerint: szám % Közokirat-hamisítás ,1 Magánokirat-hamisítás ,2 Visszaélés okirattal ,7 Összesen ,0 E b ncselekmények számának változásai az utóbbi években egyre jobban elterjedt útlevél-, személyi igazolvány, stb hamisításokkal, illetve különböz gazdasági és a gazdálkodással összefügg b ncselekményekhez kapcsolódó, ún. eszközcselekményekkel függenek össze. (Lásd: , és sz. táblák.)

6 - 6 - A garázdaságok száma , 14,6%-kal több vált ismertté, mint a évben. A közrend elleni b ncselekmények kategóriájába tartozik még a visszaélés kábítószerrel, bár számszer leg nem túl jelent s az összeb nözésen belül, de veszélyessége nagy ban ilyen b ncselekmény vált ismertté, ez az el z évhez viszonyítva 16,9%-kal több. Az elmúlt öt évben a kábítószerrel visszaélések számát tekintve, hullámzóan emelked tendenciát figyelhetünk meg. Gazdasági b ncselekmények E b ncselekmény-csoport összb nözésen belüli aránya az elmúlt 5 évben 3-4% volt, a évi 3,3%-ról 3,9%-re emelkedett. A gyakori jogszabályváltozások, illetve a gazdasági élet átszervez dése következtében e kategória is változó képet mutat ban a gazdasági b ncselekmények száma 13,2%-kal emelkedett (2007. év: ; év: ). Az utóbbi 5 évet vizsgálva a pénzhamisítások száma 2006-ban volt a legmagasabb (3.413) ban az el z évhez viszonyítva számuk (1.767) 34,0%-kal csökkent. Ez jelent s mérték nek mondható. A gazdasági b nözéshez kapcsolódnak a gazdálkodással összefügg b ncselekmények is, melyeknek alakulásáról, arányairól az sz. tábla ad tájékoztatást. A korrupciós b ncselekmények A korrupciós b ncselekmények terjedelmét, dinamikáját és bels összetételét 20 évre visszamen leg az sz. tábla szemlélteti. Ebb l megállapíthatjuk, hogy az összes ismertté vált b ncselekmény 20 éves átlaga , a korrupciós b ncselekményeké 662, ami az el bbinek mindössze 0,15%-át teszi ki. Jelent ségük azonban ennél sokkal nagyobb, bomlasztó hatásuk miatt. A latencia is nagy ebben a kategóriában ban számuk emelkedett (350-r l 541-re). A korrupciós jelleg b ncselekmények számát és f bb összetev it az utóbbi nyolc év adataira vonatkozóan az sz. tábla mutatja be.

7 - 7 - II. A B NÖZÉS STRUKTÚRÁJA B ncselekményi oldal A évben az összes ismertté vált közvádas b ncselekmény 39,9%-a b ntett és 60,1%-a vétség volt. A évek között átlagosan 98,6% a szándékos és 1,4% a gondatlan cselekmények aránya; ez az összetétel nagyjából állandó az utóbbi években (2008. évben 98,8%-1,2% az arány). Az elmúlt évben a befejezett b ncselekmények aránya 95,4%, a megkísérelt b ncselekményeké 4,6%, a b ncselekmények 0,1%-a el készületi szakban maradt. B nelkövet i oldal A b ncselekmény csoportok és egyes kiemelt b ncselekmények b nelkövet inek megoszlása 2008-ban is hasonlóan alakult, mint a korábbi években, hiszen a legnagyobb arányban a vagyon elleni b ncselekmények (40,7%), ezt követ en a közrend elleni b ncselekmények (24,6%), a közlekedési (13,8%) és a személy elleni (8,6%) b ncselekmények elkövetéséért vonták ket felel sségre. A évben ismertté vált b nelkövet 30,3%-a volt büntetett el élet és 9,0%-a visszaes. A b nöz k e legveszélyesebb csoportjának száma az el z évhez képest 9,3%-kal csökkent (2007. év: ; év: ). A gyermek- és fiatalkorúak által elkövetett b ncselekmények összetételéb l megállapítható, hogy dönt többségüket a vagyon elleni b ncselekmények alkotják (2.2.6/A. és 2.2.7/A. sz. táblák). A évhez viszonyítottan 4,8%-kal n tt a fiatalkorú b nelkövet k száma (2007. év: , év: ), a fiatalkorú lakosra jutó gyakorisága, az el z adathoz hasonlóan, szintén növekedett (2007. év: 2.205,8, év: 2.346,3).

8 - 8 - A fiatalkorú b nelkövet k összes b nelkövet höz mért részaránya a vagyon elleni b ncselekményeknél visszaesett a második helyre (14,6%), a legmagasabb arány a évben az er szakos és garázda jelleg b ncselekményeknél volt (15,4%), de viszonylag jelent s volt a személy elleni (10,3%) és a közrend elleni (9,4%) b ncselekményeknél is. A vagyon elleni b ncselekményeket figyelemmel kísérve megállapítható, hogy a fiatalkorú b nelkövet k legnagyobb számban és arányban a lopásokban (17,0%) és a betöréses lopásokban (21,5%) vesznek részt. Számuk a lopásoknál kismértékben csökkent (2007. év: 3.893, év: 3.775), viszont a betöréses lopásoknál emelkedett (2007. év: 1.192, év: 1.419). Az összes rablást elkövet nek több mint egyharmada (37,3%) fiatalkorú ( sz. tábla). A gyermekkorú elkövet k száma az elmúlt 5 évben hullámzóan csökken tendenciát mutat, bár 2008-ban számuk kissé n tt (2007. év: 3.387, év: 3.433). (Részleteiben: sz. táblák.) Legnagyobb arányban változatlanul a vagyon elleni b ncselekményeket követik el (71,4%), ezen belül is a lopásokat (39,6%). A külföldi állampolgárságú b nelkövet k száma volt, 8,5%-kal kevesebb a évi nál. III. A B NÖZÉS TERÜLETI MEGOSZLÁSA B nözés Budapesten A évben ismertté vált közvádas b ncselekmények 27,6%-át a f városban követték el. Az összes ismertté vált b nelkövet 13,9%-a f városi lakos volt. Az elmúlt évben Budapesten b ncselekmény vált ismertté, 1,1%- kal több, mint a évben ( ). A b nelkövet k száma volt, 3,0%-kal kevesebb, mint 2007-ben. Az 5 év átlaga volt.

9 ban a b ncselekmények lakosra jutó gyakorisági mutatója a f városban 6.304,2 volt. Ezen belül az V. (16.900,4), a XIII. (13.859,1) és a VIII. (11.840,8) kerületben volt a legmagasabb a mutató. A b nözési teher a XVI. (3.077,7), a XV. (3.380,0) és a XXII. (3.489,3) kerületben volt a legkedvez bb ( sz. táblák). B nözés a megyékben A évben ismertté vált közvádas b ncselekmények 73,7%-át ( ) az ország megyéiben követték el. A évhez hasonlóan a b nelkövet k négyötöde vidéki lakos volt (összes b nelkövet : , vidéki lakos b nelkövet : ). A legnagyobb b nügyi fert zöttség a lakosra jutó b ncselekmények számát tekintve a évben Hajdú-Bihar (6.166,4), Somogy (4.083,7), Fejér (3.990,5) és Borsod-Abaúj-Zemplén (3.934,8) megyében volt. A legkedvez bb helyzetben Békés (2.653,1), Zala (2.816,8) és Pest (3.086,6) megyék voltak. A vagyon elleni b ncselekmények gyakorisága Hajdú-Bihar (4.637,0), Somogy (2.871,8) és Jász-Nagykun-Szolnok (2.507,8) megyében volt a legmagasabb; Békés (1.623,8, Gy r-moson-sopron (1.753,0) és Zala (1.756,0) megyében a legalacsonyabb. A fentieken kívül a közlekedési, az er szakos és garázda jelleg, valamint a közegészség elleni b ncselekmények megyénkénti mutatóiról adunk tájékoztatást ( sz. táblák). A évben az ország megyéiben lakosra 1.166,9 b nelkövet jutott. Ez a mutató 2007-ben magasabb volt (1.198,2). Leggyakoribb a b nelkövet k el fordulása Szabolcs-Szatmár-Bereg (1.667,9), Borsod-Abaúj-Zemplén (1.551,6) és Nógrád (1.433,5) megyében, legkisebb a mutató Zala (900,3), Vas (939,4) és Pest (952,9) megyében. Magyarország megyéinek, illetve a f városnak a b nügyi fert zöttségér l szemléletes tájékoztatást ad az 1. és 2. sz. kartogram.

10 A vagyon elleni b ncselekmények b nelkövet inek gyakorisága 2008-ban Borsod-Abaúj-Zemplén (721,6), Szabolcs-Szatmár-Bereg (707,5) és Nógrád (638,0) megyében volt a legmagasabb; legalacsonyabb a gyakorisági mutató Vas (308,2), Zala (355,5) és Fejér (356,1) megyében. IV. AZ ALKOHOL ÉS A KÁBÍTÓSZER SZEREPE A B NÖZÉSBEN A évben a b nelkövet k 1,9%-a folytatott iszákos életmódot, 19,3%-a alkohol hatása alatt volt a b ncselekmény elkövetésekor. (Összes b nelkövet : , iszákos életmódot folytatott: 2.166, alkohol hatása alatt állt: ) Igen jellemz az alkohol közrehatása egyes b ncselekmények elkövetésénél. Így a évben a közlekedési b ncselekmények b nelkövet inek 51,0%-a, az er szakos és garázda jelleg b ncselekmények b nelkövet inek 33,1%-a állt alkohol hatása alatt a tett elkövetésekor. Az iszákos életmódot folytató b nelkövet k kiemelked nagyságrendben követnek el közlekedési b ncselekményeket (42,4%), de figyelemre méltó az arány az er szakos és garázda jelleg b ncselekményeknél (33,7%), a közrend elleni (18,4%) és a személy elleni (20,2%) b ncselekményeknél is. Ebben a fejezetben közzéteszünk két olyan táblázatot, melyek a kábítószer, illetve kábító hatású anyagok szerepér l tájékoztatnak megyesoros és b ncselekményenkénti bontásban ( és sz. táblák).

11 A B NÖZÉS TERJEDELME ÉS DINAMIKÁJA

12 Az összb nözés terjedelme és dinamikája Év Összes b ncselekmény = 100% b ncselek- lakosra jutó száma mények száma A b ncselekmény elkövet je ismeretlen maradt B ncselekményt elkövet k száma lakosra jutó b ncselekményt elkövet k száma B nelkövet k száma ebb l B nelkövet k aránya %-ban lakosra jutó b nelkövet k száma , , , ,9 840, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6

13 sz. ábra lakosra jutó ismertté vált b ncselekmények gyakoriságának alakulása az években sz. ábra lakosra jutó ismertté vált b nelkövet k gyakoriságának alakulása az években

14 EGYES B NCSELEKMÉNY-CSOPORTOK TERJEDELME ÉS DINAMIKÁJA

15 A vagyon elleni b ncselekmények terjedelme és dinamikája Év Összes b ncselekmény ebb l Vagyon elleni b ncselekmények száma = 100% száma = 100% aránya %-ban , ,0 71, , ,5 78, , ,0 81, , ,2 78, , ,4 76, , ,7 73, , ,4 77, , ,4 78, , ,6 76, , ,6 76, , ,9 70, , ,0 69, , ,9 68, , ,6 67, , ,7 66, , ,1 62, , ,5 62, , ,9 61, , ,9 64, , ,4 65,1

16 Ismertté vált vagyon elleni b ncselekmények száma és trendje az években 3. sz. ábra

17 A lopások terjedelme és dinamikája a vagyon elleni b ncselekményeken belül Év Vagyon elleni b ncselekmények száma ebb l ebb l Lopások (1) Betöréses lopások száma = 100% aránya %-ban száma = 100% aránya %-ban ,0 89, ,0 30, ,4 90, ,9 32, ,5 86, ,5 35, ,6 77, ,5 33, ,3 74, ,2 34, ,6 76, ,1 35, ,8 61, ,8 34, ,7 76, ,7 33, ,4 73, ,4 33, ,6 65, ,4 31, ,5 72, ,5 31, ,8 75, ,3 30, ,2 73, ,0 29, ,3 73, ,4 28, ,8 66, ,7 25, ,2 71, ,7 24, ,2 66, ,9 23, ,1 66, ,0 22, ,1 63, ,8 23, ,4 64, ,8 25,0

18 A vagyon elleni b ncselekmények terjedelme, dinamikája és a keletkezett kár alakulása Év Vagyon elleni b ncselekmények Az okozott kár száma = 100% forintban = 100% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5

19 A vagyon elleni b ncselekmények száma és megoszlása egyes kiemelt b ncselekmények szerint B ncselekmények években száma megoszlása % Összes vagyon elleni: ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ebb l: - Lopás ,9 49,9 50,4 48,2 47,8 - Betöréses lopás ,0 15,7 15,2 14,8 16,2 - Sikkasztás ,8 1,6 1,5 1,3 1,3 - Csalás ,1 8,3 9,1 14,9 11,4 - H tlen kezelés ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Rablás ,2 1,1 1,0 1,1 1,2 - Jogtalan elsajátítás ,5 0,6 0,7 0,5 0,5 - Hanyag kezelés ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Rongálás ,7 6,5 6,9 6,3 6,1 - Járm önkényes elvétele ,2 1,0 1,0 0,8 0,8 - Szerz i vagy szerz i joghoz kapcsolódó jogok megsértése, ill. védelmének kijátszása ,3 13,8 12,9 10,8 13,6 - Egyéb vagyon elleni b ncselekmények ,3 1,3 1,3 1,2 1,1

20 Szándékos emberölések és szándékos súlyos testi sértések terjedelme és dinamikája Év Összes b ncselekmény Személy elleni b ncselekmények száma Élet, testi épség elleni b ncselekmények száma száma = 100% aránya %-ban ebb l Emberölés és er s felindulásban elkövetett befejezett emberölések ebb l Szándékos súlyos testi sértések lakosra jutó száma száma = 100% aránya %-ban lakosra jutó száma ,0 2,1 1, ,0 64,5 55, ,2 1,9 1, ,5 66,1 66, ,7 2,8 3, ,7 62,8 66, ,7 2,5 3, ,5 64,2 75, ,0 2,4 2, ,1 65,0 76, ,9 2,5 3, ,9 64,4 79, ,0 2,4 2, ,5 64,7 78, ,9 2,3 2, ,5 63,7 73, ,3 2,3 2, ,0 62,9 76, ,3 2,2 2, ,8 63,2 80, ,5 2,0 2, ,7 61,8 76, ,3 1,6 2, ,8 60,9 75, ,0 2,0 2, ,6 58,6 71, ,3 1,5 2, ,3 57,0 74, ,4 1,7 2, ,5 56,4 73, ,4 1,4 2, ,3 54,6 77, ,9 1,2 1, ,3 53,8 75, ,1 1,3 1, ,5 54,6 72, ,6 1,2 1, ,6 52,3 67, ,0 1,0 1, ,0 52,5 76,0

21 A közlekedési b ncselekmények terjedelme és dinamikája Év Összes b ncselekmény Közlekedési b ncselekmények Közúti közlekedési b ncselekmények Súlyos testi sértést okozó közúti baleset száma = 100% aránya %-ban száma = 100% száma = 100% száma = 100% száma = 100% ebb l ebb l Halálos közúti baleset Ittas járm vezetés ,0 9, , , , , ,3 7, , , , , ,6 6, , , , , ,1 7, , , , , ,8 7, , , , , ,1 6, , , , , ,8 4, , , , , ,6 4, , , , , ,1 4, , , , , ,0 3, , , , , ,7 4, , , , , ,1 4, , , , , ,1 4, , , , , ,0 5, , , , , ,9 4, , , , , ,5 5, , , , , ,0 5, , , , , ,4 5, , , , , ,9 5, , , , , ,6 4, , , , ,7

22 A házasság, család és ifjúság elleni b ncselekmények terjedelme és dinamikája Év Összes b ncselekmény száma Házasság, család és ifjúság ebb l elleni b ncselekmények Tartás elmulasztása Kiskorú veszélyeztetése száma = 100% száma = 100% száma = 100% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6

23 A nemi erkölcs elleni b ncselekmények terjedelme és dinamikája Év Összes b ncselekmény száma Nemi erkölcs elleni b ncselekmények Er szakos közösülés ebb l Szemérem elleni er szak Megrontás száma = 100% száma = 100% száma 1989.=100% száma = 100% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3

24 A gazdasági b ncselekmények terjedelme és dinamikája Év Összes b ncselekmény Gazdasági b ncselekmények Pénzhamisítás ebb l Adó és TB csalás (2) száma = 100% aránya %-ban száma = 100% aránya %-ban száma = 100% aránya %-ban ,0 3, ,0 0, ,0 3, ,1 2, ,7 1, ,7 2, ,4 1, ,2 1, ,1 0, ,4 2, ,7 2, ,4 0, ,1 1, ,9 7, ,3 1, ,6 1, ,2 16, ,0 4, ,7 1, ,5 15, ,4 9, ,0 1, ,1 13, ,4 9, ,0 1, ,5 13, ,3 14, ,7 2, ,4 14, ,1 42, ,7 4, ,5 13, ,5 8, ,1 2, ,8 13, ,7 23, ,7 2, ,8 5, ,9 28, ,5 3, ,9 7, ,7 27, ,9 3, ,0 5, ,7 29, ,4 4, ,5 9, ,2 18, ,9 3, ,6 18, ,2 15, ,3 4, ,4 19, ,8 11, ,7 3, ,9 19, ,5 11, ,6 3, ,3 11, ,6 12,6

25 A korrupciós b ncselekmények terjedelme és dinamikája Év Összes b ncselekmény száma Korrupciós b ncselekmények ebb l Hivatali vesztegetés Gazdasági vesztegetés Befolyással üzérkedés száma = 100% száma = 100% aránya %-ban száma = 100% aránya %-ban száma = 100% aránya %-ban , ,0 33, ,0 55, ,0 11, , ,6 45, ,9 51, ,5 3, , ,2 53, ,3 39, ,3 6, , ,3 43, ,9 16, ,7 40, , ,2 45, ,8 42, ,1 11, , ,3 60, ,1 18, ,6 21, , ,6 58, ,8 27, ,7 14, , ,4 62, ,0 12, ,7 25, , ,9 43, ,0 31, ,9 24, , ,0 52, ,9 20, ,5 26, , ,6 75, ,3 17, ,5 7, , ,2 61, ,6 19, ,8 18, , ,4 77, ,7 8, ,7 13, , ,8 84, ,3 8, ,3 7, , ,9 54, ,2 36, ,7 9, , ,8 67, ,3 22, ,9 9, , ,3 58, ,3 27, ,3 14, , ,9 64, ,7 11, ,9 24, , ,9 67, ,5 22, ,7 10, , ,0 51, ,5 21, ,5 26,6

26 A korrupciós jelleg b ncselekmények terjedelme és dinamikája Év Összes b ncselekmény száma Korrupciós jelleg b ncselekmények száma ebb l Közélet tisztasága elleni Gazdasági Vagyon elleni száma aránya %-ban száma aránya %-ban száma aránya %-ban , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8

27 A gazdálkodással összefügg b ncselekmények terjedelme és dinamikája Év Összes b ncselekmény száma Gazdálkodással összefügg b ncselekmények ebb l Közélet tisztasága elleni Közrend elleni Gazdasági Vagyon elleni száma = 100% száma = 100% száma = 100% száma = 100% száma = 100% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0

28 A B NÖZÉS STRUKTÚRÁJA

29 A b ncselekmények megoszlása b ntett, vétség, szándékos és gondatlan elkövetés, befejezettség, kísérlet és el készület szerint B ncselekmények években száma megoszlása % Összes b ncselekmény ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ebb l: - B ntettek ,2 43,4 42,7 40,6 39,9 - Vétségek ,8 56,6 57,3 59,4 60,1 - Szándékos b ncselekmények ,6 98,5 98,7 98,6 98,8 - Gondatlan b ncselekmények ,4 1,5 1,3 1,4 1,2 - Befejezett b ncselekmények ,9 96,3 96,4 96,0 95,4 - Megkísérelt b ncselekmények ,8 3,7 3,5 3,6 4,6 - El készületben maradt b ncselekmények ,3 0,0 0,1 0,4 0,1

30 A b ncselekmények száma és százalékos megoszlása b ncselekmény-csoportok és egyes kiemelt b ncselekmények szerint B ncselekmények években szám % szám % szám % szám % szám % Ismertté vált b ncselekmények összesen , , , , ,0 ebb l: A. Állam és emberiség elleni b ncselekmények 1 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0 0 0,0 B. A személy elleni b ncselekmények , , , , ,1 ebb l: Szándékos emberölés összesen 362 0, , , , ,1 ebb l: - b ntette (alapeset) 103 0,0 87 0,0 77 0,0 81 0,0 70 0,0 - kiskorú sérelmére 16 0,0 5 0,0 13 0,0 15 0,0 10 0,0 - el re kitervelten 10 0,0 9 0,0 7 0,0 4 0,0 1 0,0 - nyereségvágyból vagy más aljas indokból 29 0,0 25 0,0 27 0,0 8 0,0 22 0,0 - különös kegyetlenséggel 30 0,0 27 0,0 36 0,0 28 0,0 31 0,0 - hivatalos, külföldi hivatalos vagy közfeladatot ellátó, ill. támogatójuk ellen elkövetett 0 0,0 0 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 - több emberen 14 0,0 11 0,0 12 0,0 13 0,0 11 0,0 - sok ember életét veszélyeztetve 2 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0 0 0,0 - különös visszaes ként 1 0,0 0 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 - emberölés kísérlete 153 0, , , , ,0 - er s felindulásban elkövetett befejezett emberölés 1 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,0 0 0,0 - er s felindulásban elkövetett emberölés kísérlete 0 0,0 0 0,0 1 0,0 1 0,0 0 0,0 Szándékos súlyos testi sértés összesen , , , , ,9 ebb l: - b ntette , , , , ,7 - aljas indokból vagy célból elkövetve 80 0,0 76 0,0 56 0,0 74 0,0 45 0,0 - maradandó fogyatékosságot okozó 130 0, , , , ,0 - különös kegyetlenséggel elkövetve 25 0,0 13 0,0 15 0,0 13 0,0 15 0,0 - életveszélyt okozó 363 0, , , , ,1 - halált okozó 39 0,0 44 0,0 35 0,0 32 0,0 34 0,0 Személyi szabadság megsértése 710 0, , , , ,2 Kényszerítés 169 0, , , , ,0 Magánlaksértés , , , , ,4

31 A b ncselekmények száma és százalékos megoszlása b ncselekmény-csoportok és egyes kiemelt b ncselekmények szerint B ncselekmények években szám % szám % szám % szám % szám % C. Közlekedési b ncselekmények , , , , ,8 ebb l: - Halálos közúti baleset okozása 532 0, , , , ,1 - Közúti járm ittas vezetése , , , , ,8 - Cserbenhagyás 838 0, , , , ,1 D. A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni b ncselekmények , , , , ,8 ebb l: - Tartás elmulasztása , , , , ,6 - Kiskorú veszélyeztetése , , , , ,5 - Er szakos közösülés 267 0, , , , ,1 - Szemérem elleni er szak 298 0, , , , ,1 - Megrontás 206 0, , , , ,0 - Üzletszer kéjelgés el segítése 47 0,0 36 0,0 31 0,0 35 0,0 10 0,0 - Szeméremsértés 341 0, , , , ,1 E. Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni b ncselekmények , , , , ,6 ebb l: - Embercsempészés 658 0, , , , ,0 - Hivatali vesztegetés 409 0, , , , ,1 - Gazdasági vesztegetés 136 0, ,1 55 0,0 77 0, ,0 - Befolyással üzérkedés 60 0, , ,0 37 0, ,0 F. A közrend elleni b ncselekmények , , , , ,8 ebb l: - Visszaélés robbanóanyaggal, robbanószerrel, l fegyverrel 890 0, , , , ,2 - Garázdaság , , , , ,6 - Önbíráskodás 961 0, , , , ,2 - Közokirat-hamisítás , , , , ,2 - Magánokirat-hamisítás , , , , ,8 - Visszaélés okirattal , , , , ,0 - Visszaélés kábítószerrel , , , , ,3 - Visszaélés kábítószerrel kábítószerfügg személy által elkövetve 673 0, , , , ,1

32 A b ncselekmények száma és százalékos megoszlása b ncselekmény-csoportok és egyes kiemelt b ncselekmények szerint B ncselekmények években szám % szám % szám % szám % szám % G. Gazdasági b ncselekmények , , , , ,9 ebb l: - Pénzhamisítás , , , , ,4 - Adó- és társadalombiztosítási csalás (2) , , , , ,5 - Vámb ncselekmények , , , ,1 62 0,0 H. Vagyon elleni b ncselekmények , , , , ,1 ebb l: - Lopás b ntette , , , , ,3 - Lopás vétsége , , , , ,8 - Betöréses lopás b ntette , , , , ,2 - Betöréses lopás vétsége , , , , ,4 - Járm önkényes elvétele , , , , ,5 - Sikkasztás b ntette , , , , ,5 - Sikkasztás vétsége , , , , ,3 - Csalás b ntette , , , , ,5 - Csalás vétsége , , , , ,9 - Rablás , , , , ,8 - Kifosztás 298 0, , , , ,1 - Zsarolás 906 0, , , , ,2 - Szerz i vagy szerz i joghoz kapcsolódó jogok megsértése, ill. védelmének kijátszása , , , , ,8 I. Honvédelmi kötelezettség elleni b ncselekmény 515 0,1 1 0,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0 J. Er szakos és garázda jelleg b ncselekmények , , , , ,1 ebb l: - Szándékos emberölés 361 0, , , , ,1 - Er s felindulásban elkövetett emberölés 1 0,0 0 0,0 1 0,0 3 0,0 0 0,0 - Szándékos súlyos testi sértés , , , , ,9 - Er szakos közösülés 267 0, , , , ,1 - Szemérem elleni er szak 298 0, , , , ,1 - Hivatalos személy elleni er szak 507 0, , , , ,2 - Közfeladatot ellátó személy elleni er szak 412 0, , , , ,1 - Hivatalos személy támogatója elleni er szak 16 0,0 9 0,0 6 0,0 4 0,0 6 0,0 - Garázdaság , , , , ,6 - Rablás , , , , ,8 - Kifosztás 298 0, , , , ,1

33 A b ncselekmény-csoportok megoszlása a években 4. sz. ábra év Közlekedési 5,4% Vagyon elleni 64,7% Egyebek 35,3% Személy elleni 4,0% Egyéb 8,0% Közrend elleni 17,9% 5. sz. ábra év Közlekedési 4,8% Vagyon elleni 65,1% Egyebek 34,9% Személy elleni 5,1% Egyéb 7,3% Közrend elleni 17,8%

34 Er szakos és garázda jelleg b ncselekmények megoszlása a években 6. sz. ábra év Egyéb 13,1% Emberölés 1,0% Kifosztás 1,4% Rablás 10,5% Szándékos testi sértés 37,7% Er szakos közösülés 0,7% Garázdaság 31,8% Szemérem elleni er szak 0,9% 7. sz. ábra év év Kifosztás 1,4% Egyéb 12,6% Hivatalos és közfeladatot ellátó személy elleni er szak 2,9% Emberölés 0,9% Rablás 9,5% Szándékos testi sértés 38,7% Garázdaság 32,7% Er szakos közösülés 0,6% Szemérem elleni er szak 0,8% Hivatalos és közfeladatot ellátó személy elleni er szak 2,8%

35 A B NELKÖVET K ÉS AZ ELKÖVET K F BB JELLEMZ I

36 B nelkövet k száma és százalékos megoszlása b ncselekmény-csoportok és egyes kiemelt b ncselekmények szerint B ncselekmények években szám % szám % szám % szám % szám % Ismertté vált b nelkövet k összesen , , , , ,0 ebb l: A. Állam és emberiség elleni b ncselekmények 3 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0 0 0,0 B. A személy elleni b ncselekmények , , , , ,6 ebb l: Szándékos emberölés összesen 359 0, , , , ,3 ebb l: - b ntette (alapeset) 92 0,1 79 0,1 69 0,1 88 0,1 65 0,1 - kiskorú sérelmére 15 0,0 5 0,0 9 0,0 15 0,0 10 0,0 - el re kitervelten 18 0,0 16 0,0 10 0,0 3 0,0 1 0,0 - nyereségvágyból vagy más aljas indokból 40 0,0 30 0,0 39 0,0 13 0,0 31 0,0 - különös kegyetlenséggel 33 0,0 28 0,0 42 0,0 32 0,0 39 0,0 - hivatalos, külföldi hivatalos vagy közfeladatot ellátó, ill. támogatójuk ellen elkövetett 0 0,0 0 0,0 1 0,0 2 0,0 1 0,0 - több emberen 11 0,0 11 0,0 16 0,0 12 0,0 8 0,0 - sok ember életét veszélyeztetve 1 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0 0 0,0 - különös visszaes ként 1 0,0 0 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 - emberölés kísérlete 146 0, , , , ,1 - er s felindulásban elkövetett befejezett emberölés 1 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,0 0 0,0 - er s felindulásban elkövetett emberölés kísérlete 0 0,0 0 0,0 1 0,0 1 0,0 0 0,0 Szándékos súlyos testi sértés összesen , , , , ,3 ebb l: - b ntette , , , , ,9 - aljas indokból vagy célból elkövetve 55 0,0 64 0,0 41 0,0 46 0,0 28 0,0 - maradandó fogyatékosságot okozó 118 0, ,1 99 0,1 85 0, ,1 - különös kegyetlenséggel elkövetve 24 0,0 8 0,0 11 0,0 12 0,0 14 0,0 - életveszélyt okozó 330 0, , , , ,2 - halált okozó 33 0,0 39 0,0 36 0,0 32 0,0 38 0,0 Személyi szabadság megsértése 421 0, , , , ,3 Kényszerítés 102 0,1 75 0,1 71 0,1 46 0,0 82 0,1 Magánlaksértés , , , , ,8

37 B nelkövet k száma és százalékos megoszlása b ncselekmény-csoportok és egyes kiemelt b ncselekmények szerint B ncselekmények években szám % szám % szám % szám % szám % C. Közlekedési b ncselekmények , , , , ,8 ebb l: - Halálos közúti baleset okozása 519 0, , , , ,3 - Közúti járm ittas vezetése , , , , ,4 - Cserbenhagyás 468 0, , , , ,2 D. A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni b ncselekmények , , , , ,3 ebb l: - Tartás elmulasztása , , , , ,1 - Kiskorú veszélyeztetése 803 0, , , , ,6 - Er szakos közösülés 147 0, , ,1 96 0, ,1 - Szemérem elleni er szak 162 0, , , , ,1 - Megrontás 137 0, , ,1 98 0, ,1 - Üzletszer kéjelgés el segítése 51 0,0 39 0,0 32 0,0 23 0,0 8 0,0 - Szeméremsértés 159 0, , ,1 82 0, ,1 E. Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni b ncselekmények , , , , ,4 ebb l: - Embercsempészés 556 0, , , , ,2 - Hivatali vesztegetés 320 0, , , , ,2 - Gazdasági vesztegetés 44 0, ,1 54 0,0 22 0,0 39 0,0 - Befolyással üzérkedés 23 0,0 30 0,0 44 0,0 27 0,0 35 0,0 F. A közrend elleni b ncselekmények , , , , ,6 ebb l: - Visszaélés robbanóanyaggal, robbanószerrel, l fegyverrel 544 0, , , , ,5 - Garázdaság , , , , ,1 - Önbíráskodás , , , , ,7 - Közokirat-hamisítás , , , , ,1 - Magánokirat-hamisítás , , , , ,4 - Visszaélés okirattal 474 0, , , , ,4 - Visszaélés kábítószerrel , , , , ,8 - Visszaélés kábítószerrel kábítószerfügg személy által elkövetve 646 0, , , , ,2

38 B nelkövet k száma és százalékos megoszlása b ncselekmény-csoportok és egyes kiemelt b ncselekmények szerint B ncselekmények években szám % szám % szám % szám % szám % G. Gazdasági b ncselekmények , , , , ,6 ebb l: - Pénzhamisítás 78 0, , , , ,1 - Adó- és társadalombiztosítási csalás (2) , , , , ,7 - Vámb ncselekmények , , , ,2 60 0,1 H. Vagyon elleni b ncselekmények , , , , ,7 ebb l: - Lopás b ntette , , , , ,6 - Lopás vétsége , , , , ,4 - Betöréses lopás b ntette , , , , ,4 - Betöréses lopás vétsége 868 0, , , , ,3 - Járm önkényes elvételének b ntette 752 0, , , , ,6 - Járm önkényes elvételének vétsége 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - Sikkasztás b ntette , , , , ,3 - Sikkasztás vétsége , , , , ,7 - Csalás b ntette , , , , ,9 - Csalás vétsége , , , , ,9 - Rablás , , , , ,6 - Kifosztás 93 0,1 75 0,1 79 0, ,1 81 0,1 - Zsarolás 698 0, , , , ,5 - Szerz i vagy szerz i joghoz kapcsolódó jogok megsértése, ill. védelmének kijátszása 813 0, , , , ,8 I. Honvédelmi kötelezettség elleni b ncselekmény 479 0,4 1 0,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0 J. Er szakos és garázda jelleg b ncselekmények , , , , ,5 ebb l: - Szándékos emberölés 358 0, , , , ,3 - Er s felindulásban elkövetett emberölés 1 0,0 0 0,0 1 0,0 3 0,0 0 0,0 - Szándékos súlyos testi sértés , , , , ,3 - Er szakos közösülés 147 0, , ,1 96 0, ,1 - Szemérem elleni er szak 162 0, , , , ,1 - Hivatalos személy elleni er szak 500 0, , , , ,5 - Közfeladatot ellátó személy elleni er szak 342 0, , , , ,3 - Hivatalos személy támogatója elleni er szak 8 0,0 5 0,0 5 0,0 1 0,0 6 0,0 - Garázdaság , , , , ,1 - Rablás , , , , ,6 - Kifosztás 93 0,1 75 0,1 79 0, ,1 81 0,1

39 B nelkövet k nemek szerinti megoszlása ebb l Év B nelkövet k száma Férfi szám % N szám % Fiatalkorú b nelkövet k száma ebb l ebb l Férfi N szám % szám % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1

40 A büntetett el élet b nelkövet k számának alakulása Év ebb l Korábban büntetett ebb l Összes visszaes Különös visszaes Többszörös visszaes száma = 100% száma = 100% száma = 100% száma = 100% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1

41 A b nelkövet k el élet szerinti megoszlása b ncselekmény-csoportonként és egyes kiemelt b ncselekményekben A b nelkövet k közül százalékban B ncselekmények Büntetlen el élet Büntetett el élet Összes visszaes Ismertté vált b nelkövet k összesen 62,7 63,6 63,7 66,4 69,7 37,3 36,4 36,3 33,6 30,3 10,7 10,5 10,3 10,0 9,0 ebb l: A. Állam és emberiség elleni b ncselekmények 66,7 0,0 0,0 100,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 B. A személy elleni b ncselekmények 61,9 61,1 63,3 67,4 73,6 38,1 38,9 36,7 32,6 26,4 10,4 10,7 10,1 9,0 6,9 ebb l: Szándékos emberölés összesen 61,8 52,6 51,4 57,9 63,3 38,2 47,4 48,6 42,1 36,7 12,3 16,1 13,8 16,6 12,1 ebb l: - b ntette (alapeset) 68,5 45,6 56,5 65,9 64,6 31,5 54,4 43,5 34,1 35,4 12,0 22,8 10,1 12,5 9,2 - kiskorú sérelmére 93,3 80,0 88,9 86,7 90,0 6,7 20,0 11,1 13,3 10,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 - el re kitervelten 88,9 43,8 90,0 33,3 100,0 11,1 56,3 10,0 66,7 0,0 0,0 0,0 10,0 33,3 0,0 - nyereségvágyból vagy más aljas indokból 45,0 43,3 38,5 7,7 48,4 55,0 56,7 61,5 92,3 51,6 25,0 23,3 12,8 38,5 9,7 - különös kegyetlenséggel 69,7 67,9 42,9 50,0 56,4 30,3 32,1 57,1 50,0 43,6 15,2 10,7 21,4 12,5 17,9 - hivatalos, külföldi hivatalos vagy közfeladatot ellátó, ill. támogatójuk 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ellen elkövetett - több emberen 18,2 36,4 62,5 58,3 87,5 81,8 63,6 37,5 41,7 12,5 18,2 9,1 12,5 8,3 12,5 - sok ember életét veszélyeztetve 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - különös visszaes ként 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 - emberölés kísérlete 57,5 56,7 48,9 55,3 63,8 42,5 43,3 51,1 44,7 36,2 10,3 14,9 15,3 19,7 13,5 - er s felindulásban elkövetett befejezett emberölés 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - er s felindulásban elkövetett emberölés kísérlete 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Szándékos súlyos testi sértés összesen 58,7 58,1 59,8 65,7 70,8 41,3 41,9 40,2 34,3 29,2 11,2 11,6 11,5 9,5 8,1 ebb l: - b ntette 59,3 58,1 60,8 66,0 71,5 40,7 41,9 39,2 34,0 28,5 10,8 11,6 10,8 9,2 7,6 - aljas indokból vagy célból elkövetve 45,5 50,0 31,7 67,4 85,7 54,5 50,0 68,3 32,6 14,3 18,2 10,9 26,8 10,9 7,1 - maradandó fogyatékosságot okozó 56,8 65,5 48,5 67,1 72,5 43,2 34,5 51,5 32,9 27,5 11,0 10,9 14,1 10,6 8,3 - különös kegyetlenséggel elkövetve 41,7 87,5 45,5 41,7 50,0 58,3 12,5 54,5 58,3 50,0 12,5 12,5 27,3 25,0 14,3 - életveszélyt okozó 53,0 57,2 55,6 61,7 57,0 47,0 42,8 44,4 38,3 43,0 16,4 12,2 17,5 12,3 15,5 - halált okozó 57,6 59,0 38,9 62,5 65,8 42,4 41,0 61,1 37,5 34,2 18,2 12,8 22,2 21,9 13,2 Személyi szabadság megsértése 60,1 60,6 66,5 63,2 70,7 39,9 39,4 33,5 36,8 29,3 13,1 10,2 8,5 10,6 7,4 Kényszerítés 63,7 42,7 60,6 58,7 64,6 36,3 57,3 39,4 41,3 35,4 10,8 20,0 11,3 26,1 15,9 Magánlaksértés 60,1 57,6 60,7 63,4 72,7 39,9 42,4 39,3 36,6 27,3 11,8 13,0 11,3 10,5 7,9

42 A b nelkövet k el élet szerinti megoszlása b ncselekmény-csoportonként és egyes kiemelt b ncselekményekben A b nelkövet k közül százalékban B ncselekmények Büntetlen el élet Büntetett el élet Összes visszaes C. Közlekedési b ncselekmények 72,2 73,7 74,0 78,1 80,3 27,8 26,3 26,0 21,9 19,7 5,0 5,0 5,1 4,3 4,0 ebb l: - Halálos közúti baleset okozása 85,9 90,2 89,5 90,9 91,3 14,1 9,8 10,5 9,1 8,7 1,3 0,6 0,7 0,4 0,0 - Ittas járm vezetés 66,9 69,0 69,2 73,9 76,2 33,1 31,0 30,8 26,1 23,8 6,4 6,2 6,4 5,4 5,2 - Cserbenhagyás 71,4 68,4 67,4 78,6 73,6 28,6 31,6 32,6 21,4 26,4 6,2 6,9 4,2 3,2 4,0 D. A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni b ncselekmények 59,6 61,2 62,4 67,0 73,5 40,4 38,8 37,6 33,0 26,5 7,4 7,7 6,9 6,3 5,3 ebb l: - Tartás elmulasztása 58,4 60,9 60,8 67,3 75,5 41,6 39,1 39,2 32,7 24,5 5,5 5,0 4,9 4,5 3,6 - Kiskorú veszélyeztetése 65,0 63,5 64,4 67,6 71,0 35,0 36,5 35,6 32,4 29,0 7,6 9,0 9,1 8,5 6,7 - Er szakos közösülés 44,2 51,0 46,3 53,1 49,1 55,8 49,0 53,7 46,9 50,9 26,5 19,6 18,5 19,8 23,1 - Szemérem elleni er szak 58,0 47,7 60,5 60,5 70,4 42,0 52,3 39,5 39,5 29,6 14,2 21,7 15,3 15,5 9,9 - Megrontás 57,7 67,1 68,8 66,3 68,5 42,3 32,9 31,2 33,7 31,5 7,3 10,7 6,4 4,1 7,3 - Üzletszer kéjelgés el segítése 68,6 71,8 68,8 82,6 87,5 31,4 28,2 31,3 17,4 12,5 2,0 5,1 3,1 0,0 0,0 - Szeméremsértés 56,6 52,7 61,9 57,3 71,8 43,4 47,3 38,1 42,7 28,2 12,6 18,6 15,9 13,4 11,5 E. Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni b ncselekmények 67,2 67,6 65,7 64,1 64,8 32,8 32,4 34,3 35,9 35,2 8,9 7,5 9,1 8,6 9,0 ebb l: - Embercsempészés 84,9 80,1 80,5 79,8 67,3 15,1 19,9 19,5 20,2 32,7 4,1 3,8 4,4 6,1 10,1 - Hivatali vesztegetés 82,5 83,5 78,4 77,7 77,4 17,5 16,5 21,6 22,3 22,6 2,5 2,7 4,6 2,4 5,8 - Gazdasági vesztegetés 70,5 95,6 94,4 86,4 69,2 29,5 4,4 5,6 13,6 30,8 4,5 0,9 0,0 4,5 7,7 - Befolyással üzérkedés 56,5 53,3 56,8 44,4 60,0 43,5 46,7 43,2 55,6 40,0 0,0 6,7 11,4 11,1 8,6 F. A közrend elleni b ncselekmények 66,5 68,7 67,6 69,6 72,3 33,5 31,3 32,4 30,4 27,7 7,7 7,1 6,8 7,3 6,6 ebb l: - Visszaélés robbanóanyaggal, robbanószerrel, l fegyverrel 73,0 72,0 75,7 78,7 82,5 27,0 28,0 24,3 21,3 17,5 6,6 6,1 4,0 4,6 4,7 - Garázdaság 57,7 58,9 59,8 64,3 70,3 42,3 41,1 40,2 35,7 29,7 10,7 10,5 10,0 9,3 7,3 - Önbíráskodás 59,6 60,5 63,5 60,7 65,2 40,4 39,5 36,5 39,3 34,8 9,2 7,7 7,5 8,6 7,5 - Közokirat-hamisítás 80,2 82,0 78,1 77,0 76,7 19,8 18,0 21,9 23,0 23,3 4,7 4,0 4,2 5,1 5,7 - Magánokirat-hamisítás 73,4 76,1 73,9 73,8 76,8 26,6 23,9 26,1 26,2 23,2 4,7 4,1 3,8 5,5 4,9 - Visszaélés okirattal 62,0 59,3 59,0 62,8 65,0 38,0 40,8 41,0 37,2 35,0 13,3 14,5 12,4 15,2 12,7 - Visszaélés kábítószerrel 68,9 69,2 67,1 69,4 70,7 31,1 30,8 32,9 30,6 29,3 5,6 5,8 5,8 6,6 6,5 - Visszaélés kábítószerrel kábítószerfügg személy által elkövetve 47,1 41,1 43,2 39,6 32,8 52,9 58,9 56,8 60,4 67,2 12,7 18,0 16,7 17,9 27,5

43 A b nelkövet k el élet szerinti megoszlása b ncselekmény-csoportonként és egyes kiemelt b ncselekményekben A b nelkövet k közül százalékban B ncselekmények Büntetlen el élet Büntetett el élet Összes visszaes G. Gazdasági b ncselekmények 75,2 72,6 72,5 76,2 80,9 24,8 27,4 27,5 23,8 19,1 4,4 5,3 5,3 4,6 4,1 ebb l: - Pénzhamisítás 57,7 65,8 75,1 60,1 63,0 42,3 34,2 24,9 39,9 37,0 7,7 4,2 4,1 4,9 8,7 - Adó- és társadalombiztosítási csalás (2) 64,6 61,5 60,4 64,9 71,7 35,4 38,5 39,6 35,1 28,3 6,7 8,9 9,1 6,8 5,0 - Vámb ncselekmények 91,1 92,6 86,5 90,6 91,7 8,9 7,4 13,5 9,4 8,3 1,3 1,0 2,9 1,2 3,3 H. Vagyon elleni b ncselekmények 54,1 55,0 56,1 58,8 62,4 45,9 45,0 43,9 41,2 37,6 16,7 16,4 15,6 14,9 13,5 ebb l: - Lopás b ntette 45,7 45,7 48,1 52,8 57,4 54,3 54,3 51,9 47,2 42,6 21,3 22,1 20,5 19,9 17,6 - Lopás vétsége 52,7 53,2 55,6 58,3 62,8 47,3 46,8 44,4 41,7 37,2 18,6 18,5 17,5 16,3 14,5 - Betöréses lopás b ntette 37,4 40,4 39,9 44,6 48,5 62,6 59,6 60,1 55,4 51,5 29,6 28,0 26,5 24,9 22,0 - Betöréses lopás vétsége 44,7 43,5 49,7 51,1 57,2 55,3 56,5 50,3 48,9 42,8 22,6 26,6 21,8 20,1 17,9 - Járm önkényes elvételének b ntette 49,5 56,5 52,9 60,1 62,6 50,5 43,5 47,1 39,9 37,4 15,4 12,1 13,8 10,7 11,0 - Sikkasztás b ntette 70,2 68,1 68,0 68,7 71,5 29,8 31,9 32,0 31,3 28,5 4,7 4,8 6,8 6,0 5,3 - Sikkasztás vétsége 66,0 64,4 67,4 68,6 72,9 34,0 35,6 32,6 31,4 27,1 7,4 8,0 5,4 7,6 4,9 - Csalás b ntette 59,3 62,8 59,6 58,1 63,1 40,7 37,2 40,4 41,9 36,9 10,0 9,1 10,5 10,9 10,1 - Csalás vétsége 61,7 59,3 57,3 61,8 69,1 38,3 40,7 42,7 38,2 30,9 10,8 11,5 12,3 11,2 9,3 - Rablás 50,0 48,4 48,7 56,2 55,8 50,0 51,6 51,3 43,8 44,2 18,9 20,3 20,0 16,9 15,2 - Kifosztás 44,1 45,3 38,0 57,1 51,9 55,9 54,7 62,0 42,9 48,1 16,1 25,3 15,2 17,1 19,8 - Zsarolás 52,9 49,8 48,3 55,9 61,3 47,1 50,2 51,7 44,1 38,7 14,5 15,9 15,8 12,6 11,5 - Szerz i vagy szerz i joghoz kapcsolódó jogok megsértése, ill. védelmének kijátszása 82,5 80,6 83,2 84,3 84,4 17,5 19,4 16,8 15,7 15,6 1,6 1,9 2,1 1,5 2,5 I. Honvédelmi kötelezettség elleni b ncselekmény 79,7 100,0 100,0 0,0 0,0 20,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 J. Er szakos és garázda jelleg b ncselekmények 57,4 57,7 58,8 63,4 68,5 42,6 42,3 41,2 36,6 31,5 11,7 11,8 11,3 10,3 8,5 ebb l: - Szándékos emberölés 61,7 52,6 51,6 57,5 63,3 38,3 47,4 48,4 42,5 36,7 12,3 16,1 13,8 16,7 12,1 - Er s felindulásban elkövetett emberölés 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Szándékos súlyos testi sértés 58,7 58,1 59,8 65,7 70,8 41,3 41,9 40,2 34,3 29,2 11,2 11,6 11,5 9,5 8,1 - Er szakos közösülés 44,2 51,0 46,3 53,1 49,1 55,8 49,0 53,7 46,9 50,9 26,5 19,6 18,5 19,8 23,1 - Szemérem elleni er szak 58,0 47,7 60,5 60,5 70,4 42,0 52,3 39,5 39,5 29,6 14,2 21,7 15,3 15,5 9,9 - Hivatalos személy elleni er szak 48,4 51,2 45,2 53,5 53,0 51,6 48,8 54,8 46,5 47,0 15,4 13,1 16,1 12,8 13,0 - Közfeladatot ellátó személy elleni er szak 59,6 65,3 64,1 70,1 69,9 40,4 34,7 35,9 29,9 30,1 11,7 8,7 9,5 6,2 7,1 - Hivatalos személy támogatója elleni er szak 62,5 60,0 40,0 0,0 83,3 37,5 40,0 60,0 0,0 16,7 12,5 0,0 40,0 0,0 0,0 - Garázdaság 57,7 58,9 59,8 64,3 70,3 42,3 41,1 40,2 35,7 29,7 10,7 10,5 10,0 9,3 7,3 - Rablás 50,0 48,4 48,7 56,2 55,8 50,0 51,6 51,3 43,8 44,2 18,9 20,3 20,0 16,9 15,2 - Kifosztás 44,1 45,3 38,0 57,1 51,9 55,9 54,7 62,0 42,9 48,1 16,1 25,3 15,2 17,1 19,8

44 Fiatalkorú b nelkövet k számának alakulása év Fiatalkorú b nelkövet k száma = 100% A fiatalkorú népesség %-ban fiatal lakosra jut A b ncselekményt alkohol hatása alatt követte el = 100% A b ncselekményt kábítószer hatása alatt követte el = 100% ,0 1,5 1548, , ,0 1,9 1916, , ,8 1,9 1925, , , ,2 2,1 2145, , , ,3 2,1 2138, , , ,9 2,2 2173, , , ,2 2,3 2267, , , ,2 2,3 2263, , , ,4 2,5 2467, , , ,2 2,4 2409, , , ,4 2,3 2258, , , ,7 2,2 2220, , , ,4 2,2 2237, , , ,0 2,3 2268, , , ,4 2,1 2050, , , ,6 2,5 2465, , , ,2 2,5 2457, , , ,8 2,3 2268, , , ,9 2,2 2205, , , ,4 2,3 2346, , ,0

45 Fiatalkorúak részvétele az egyes kiemelt ismertté vált b ncselekményekben 2.2.6/A B ncselekmények száma megoszlása % Összes b ncselekmény, melyben fiatalkorúak vettek részt ebb l: ,0 100,0 100,0 A. Állam és emberiség elleni b ncselekmények ,0 0,0 0,0 B. A személy elleni b ncselekmények ,7 7,4 8,9 ebb l: - Szándékos emberölés ,1 0,1 0,1 - Szándékos testi sértés ,4 5,9 6,9 C. Közlekedési b ncselekmények ,3 1,9 1,3 ebb l: - Ittas járm vezetés ,4 0,6 0,4 D. A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni b ncselekmények ,4 1,7 1,2 ebb l: - Er szakos közösülés ,0 0,1 0,1 E. Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni b ncselekmények ,5 1,5 1,5 ebb l: - Hivatalos személy elleni er szak ,1 0,1 0,1 F. A közrend elleni b ncselekmények ,9 22,5 22,9 ebb l: - Garázdaság ,4 6,1 6,9 - Visszaélés kábítószerrel ,6 2,7 2,9 - Kóros szenvedélykeltés ,0 0,0 0,0 G. Gazdasági b ncselekmények ,4 2,3 2,3 H. Vagyon elleni b ncselekmények ,7 62,6 61,8 ebb l: - Lopás ,1 31,1 26,6 - Betöréses lopás ,2 9,6 11,5 I. Er szakos és garázda jelleg b ncselekmények ,0 18,8 20,2 ebb l: - Rablás ,8 4,3 3,7

46 Fiatalkorú b nelkövet k részvétele az egyes kiemelt b ncselekmény-csoportokban és b ncselekményekben B ncselekmények ebb l Összes b nelkövet Fiatalkorú b nelkövet A b nelkövet k százalékában Ismertté vált b nelkövet k összesen ,5 9,1 9,1 9,4 9,8 ebb l: A. Állam és emberiség elleni b ncselekmények ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 B. A személy elleni b ncselekmények ,8 7,4 9,3 10,4 10,3 ebb l: - Szándékos emberölés ,3 4,2 5,6 9,6 7,1 - Szándékos testi sértés ,4 7,9 10,2 12,2 12,7 C. Közlekedési b ncselekmények ,5 1,3 1,2 1,3 1,6 ebb l: - Ittas járm vezetés ,6 0,6 0,6 0,7 0,7 D. A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni b ncselekmények ,2 3,4 2,4 2,6 4,2 ebb l: - Er szakos közösülés ,8 17,0 4,6 11,5 16,7 E. Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni b ncselekmények ,4 5,9 6,1 6,3 6,9 ebb l: - Hivatalos személy elleni er szak ,6 5,3 2,7 3,0 3,6 F. A közrend elleni b ncselekmények ,5 8,3 8,1 8,3 9,4 ebb l: - Garázdaság ,5 11,1 12,1 13,4 15,0 - Visszaélés kábítószerrel ,0 16,5 14,6 11,2 11,0 - Kóros szenvedélykeltés ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 G. Gazdasági b ncselekmények ,2 1,3 1,5 2,3 1,1 H. Vagyon elleni b ncselekmények ,0 15,0 14,5 14,6 14,6 ebb l: - Lopás ,9 17,3 16,9 17,1 17,0 - Betöréses lopás ,8 22,5 21,9 21,9 21,5 I. Er szakos és garázda jelleg b ncselekmények ,8 11,6 13,2 14,5 15,4 ebb l: - Rablás ,1 31,9 37,4 37,6 37,3

47 Gyermekkorúak részvétele az egyes kiemelt ismertté vált b ncselekményekben 2.2.7/A B ncselekmények száma megoszlása % Összes b ncselekmény, melyben gyermekkorúak vettek részt ,0 100,0 100,0 ebb l: Vagyon elleni b ncselekmények ,7 75,6 66,3 - Lopás ,2 42,2 39,6 - Betöréses lopás ,4 7,4 6,6 - Járm önkényes elvétele ,6 0,5 0,4 Egyéb b ncselekményekb l ,3 24,4 33,7 - Garázdaság ,6 3,9 10,5 - Könny és súlyos testi sértés ,9 3,9 10,2 Er szakos és garázda jelleg b ncselekmények ,0 12,2 26,8

48 Gyermekkorú elkövet k száma és megoszlása egyes b ncselekmény-csoportokban és kiemelt b ncselekményekben B ncselekmények években száma megoszlása % Gyermekkorú elkövet k összesen ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ebb l: Vagyon elleni b ncselekmények ,4 81,1 81,5 79,0 71,4 - Lopás ,5 47,3 47,2 45,0 42,3 - Betöréses lopás ,3 13,9 12,4 12,3 10,9 - Járm önkényes elvétele ,2 1,2 0,7 0,7 0,7 Egyéb b ncselekményekb l ,6 18,9 18,5 21,0 28,6 - Garázdaság ,6 7,1 6,5 8,2 10,9 - Könny és súlyos testi sértés ,1 3,2 4,0 4,3 5,6 Er szakos és garázda jelleg b ncselekmények ,2 19,6 18,4 22,2 26,4

49 Gyermekkorú elkövet k száma és százalékos megoszlása az ország megyéiben Gyermekkorú elkövet k száma és megoszlása Megyék, f város szám % szám % szám % szám % szám % lakosra jut (3) Baranya 198 5, , ,1 92 2,7 92 2,7 173,8 Bács-Kiskun 180 4, , , , ,0 231,6 Békés 128 3,2 76 2,1 81 2,3 84 2,5 76 2,2 154,0 Borsod-Abaúj-Zemplén , , , , ,2 411,8 Csongrád 143 3, , , , ,7 228,2 Fejér 172 4, , , , ,2 302,6 Gy r-moson-sopron 194 4, ,1 82 2, ,1 90 2,6 149,8 Hajdú-Bihar 255 6, , , , ,3 386,5 Heves 150 3, , , , ,4 505,8 Jász-Nagykun-Szolnok 252 6, , , , ,4 384,0 Komárom-Esztergom 168 4, , ,4 90 2,7 79 2,3 181,8 Nógrád 156 3, , , , ,3 496,9 Pest 273 6, , , , ,9 107,6 Somogy 91 2, , , ,2 97 2,8 218,2 Szabolcs-Szatmár-Bereg 296 7, , , , ,9 354,2 Tolna 125 3, ,2 87 2, , ,2 345,5 Vas 43 1,1 51 1,4 63 1,8 45 1,3 62 1,8 182,6 Veszprém 94 2,4 76 2, ,4 82 2, ,0 214,5 Zala 100 2,5 72 1,9 87 2,4 77 2,3 74 2,2 206,7 Megyék összesen , , , , ,1 264,5 F város 389 9, , , , ,2 124,8 Országos összesen , , , , ,0 246,4 ebb l külföldi 6 0,2 9 0,2 24 0,7 34 1,0 23 0,7 11,6

50 Gyermekkorú elkövet k, fiatal- és feln ttkorú b nelkövet k korcsoportos megoszlása az összb nözésben, a vagyon elleni, az er szakos és garázda jelleg b ncselekményekben Korcsoport (években) Az összb nözésben résztvev elkövet k, ill. b nelkövet k lakosra jutó elkövet k ill. b nelkövet k (3) ebb l Vagyon elleni b nözésben résztvev k Er szakos és garázda jell. b nözésben résztvev k száma aránya (%) száma aránya (%) 10 év és alatta , , , , , , , , , , , ,1 Gyermekkorú elkövet k összesen , , , , , , , , , , , , , , ,8 Fiatalkorú b nelkövet k összesen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 60 év és felette , , ,6 Feln ttkorú b nelkövet k összesen , , ,2 Korcsoportok összesen , , ,6

51 Gyermekkorú elkövet k, fiatal- és feln ttkorú b nelkövet k korcsoportos megoszlása az er szakos és garázda jelleg b nözésen belül Korcsoport (években) Az er szakos és garázda jelleg b nözésben résztvev elkövet k, ill. b nelkövet k lakosra jutó elkövet k ill. b nelkövet k (3) Korcsoportok közötti %-os megoszlása Szándékos emberölések és súlyos testi sértések Garázdaság Rablás és kifosztás 10 év és alatta ,4 0, ,9 0, ,2 0, ,9 1, Gyermekkorú elkövet k összesen ,0 3, ,8 2, ,0 3, ,8 4, ,4 4, Fiatalkorú b nelkövet k összesen ,1 14, ,9 3, ,6 3, ,1 15, ,5 13, ,2 12, ,4 10, ,3 7, ,2 5, ,7 4, ,3 2, év és felette ,1 2, Feln ttkorú b nelkövet k összesen ,2 81, Korcsoportok összesen ,5 100, ebb l

52 Gyermekkorú elkövet k, fiatal- és feln ttkorú b nelkövet k korcsoportos megoszlása a közegészség elleni b nözésen belül Korcsoport (években) A közegészség elleni b ncselekmények elkövet i, ill. b nelkövet i lakosra jutó elkövet k ill. b nelkövet k (3) Korcsoportok közötti %-os megoszlása száma aránya (%) 10 év és alatta 0 0,0 0,0 0 0, ,0 0,0 0 0, ,6 0,1 3 75, ,1 0, ,0 Gyermekkorú elkövet k összesen 12 0,9 0, , ,5 0, , ,5 1, , ,8 3, , ,9 4, ,8 Fiatalkorú b nelkövet k összesen ,3 10, , ,0 6, , ,6 6, , ,8 32, , ,1 20, , ,9 11, , ,4 5, , ,3 3, , ,4 1, , ,8 1, , ,2 0,7 8 22,2 60 év és felette 42 1,9 0, ,8 Feln ttkorú b nelkövet k összesen ,4 89, ,4 Korcsoportok összesen ,1 100, ,3 ebb l Visszaélés kábítószerrel

53 B ncselekményt elkövet k megoszlása lakóhelyük szerint Megyék, f város B ncselekményt elkövet k száma Gyermekkorú elkövet k (0-13 év) ebb l Büntethet séget kizáró egyéb ok miatti elkövet k száma %-ban száma %-ban Baranya , ,8 Bács-Kiskun , ,7 Békés ,0 51 1,4 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,3 Csongrád ,8 74 1,6 Fejér ,2 56 1,3 Gy r-moson-sopron ,0 59 1,3 Hajdú-Bihar , ,5 Heves ,5 80 2,0 Jász-Nagykun-Szolnok , ,0 Komárom-Esztergom ,0 71 1,8 Nógrád ,5 73 2,3 Pest , ,0 Somogy ,9 62 1,9 Szabolcs-Szatmár-Bereg , ,2 Tolna ,6 72 2,3 Vas ,4 67 2,6 Veszprém ,7 50 1,3 Zala ,7 56 2,0 Megyék összesen , ,9 F város , ,0 Országos összesen , ,3 ebb l külföld , ,1

54 B nelkövet k megoszlása lakóhelyük szerint /A ebb l Megyék, f város B nelkövet k száma Fiatalkorú b nelkövet k (14-17 év) Fiatal feln tt b nelkövet k (18-24 év) Egyéb feln tt b nelkövet k (25-99 év) száma %-ban száma %-ban száma %-ban Baranya , , ,9 Bács-Kiskun , , ,8 Békés , , ,7 Borsod-Abaúj-Zemplén , , ,3 Csongrád , , ,8 Fejér , , ,1 Gy r-moson-sopron , , ,6 Hajdú-Bihar , , ,5 Heves , , ,2 Jász-Nagykun-Szolnok , , ,6 Komárom-Esztergom , , ,9 Nógrád , , ,6 Pest , , ,5 Somogy , , ,7 Szabolcs-Szatmár-Bereg , , ,5 Tolna , , ,8 Vas , , ,6 Veszprém , , ,2 Zala , , ,8 Megyék összesen , , ,7 F város , , ,9 Országos összesen , , ,9 ebb l külföld , , ,6

55 A B NÖZÉS TERÜLETI MEGOSZLÁSA I. Budapest b nözési struktúrája

56 B ncselekmények száma és lakosra jutó gyakorisága a f város kerületeiben Kerületek B ncselekmények száma és gyakoriságának rangsora szám rangsor (5) szám rangsor (5) szám rangsor (5) szám rangsor (5) szám rangsor (5) lakosra jut (4) I ,6 II ,4 III ,8 IV ,9 V ,4 VI ,8 VII ,1 VIII ,8 IX ,4 X ,8 XI ,1 XII ,3 XIII ,1 XIV ,2 XV ,0 XVI ,7 XVII ,6 XVIII ,5 XIX ,8 XX ,5 XXI ,3 XXII ,3 XXIII ,5 F város összesen ,2

57 Vagyon elleni b ncselekmények száma és lakosra jutó gyakorisága a f város kerületeiben Kerületek Vagyon elleni b ncselekmények száma és gyakoriságának rangsora szám rangsor (5) szám rangsor (5) szám rangsor (5) szám rangsor (5) szám rangsor (5) lakosra jut (4) I ,3 II ,5 III ,5 IV ,4 V ,6 VI ,2 VII ,7 VIII ,5 IX ,1 X ,7 XI ,8 XII ,5 XIII ,0 XIV ,7 XV ,8 XVI ,1 XVII ,1 XVIII ,8 XIX ,5 XX ,6 XXI ,9 XXII ,9 XXIII ,6 F város összesen ,6

58 Közlekedési b ncselekmények száma és lakosra jutó gyakorisága a f város kerületeiben Kerületek Közlekedési b ncselekmények száma és gyakoriságának rangsora szám rangsor (5) szám rangsor (5) szám rangsor (5) szám rangsor (5) szám rangsor (5) lakosra jut (4) I ,9 II ,2 III ,7 IV ,1 V ,0 VI ,6 VII ,7 VIII ,8 IX ,2 X ,4 XI ,8 XII ,1 XIII ,7 XIV ,3 XV ,1 XVI ,0 XVII ,9 XVIII ,8 XIX ,5 XX ,9 XXI ,0 XXII ,6 XXIII ,0 F város összesen ,2

59 Er szakos és garázda jelleg b ncselekmények száma és lakosra jutó gyakorisága a f város kerületeiben Kerületek Er szakos és garázda jelleg b ncselekmények száma és gyakoriságának rangsora szám rangsor (5) szám rangsor (5) szám rangsor (5) szám rangsor (5) szám rangsor (5) lakosra jut (4) I ,2 II ,7 III ,2 IV ,2 V ,0 VI ,2 VII ,6 VIII ,4 IX ,9 X ,7 XI ,6 XII ,5 XIII ,0 XIV ,2 XV ,2 XVI ,8 XVII ,6 XVIII ,5 XIX ,2 XX ,3 XXI ,2 XXII ,7 XXIII ,8 F város összesen ,8

60 B nelkövet k száma és lakosra jutó gyakorisága a f város kerületeiben Kerületek B nelkövet k száma és gyakoriságának rangsora szám rangsor (5) szám rangsor (5) szám rangsor (5) szám rangsor (5) szám rangsor (5) lakosra jut (4) I ,3 II ,2 III ,0 IV ,7 V ,1 VI ,7 VII ,1 VIII ,4 IX ,8 X ,5 XI ,0 XII ,2 XIII ,6 XIV ,8 XV ,0 XVI ,8 XVII ,9 XVIII ,9 XIX ,5 XX ,4 XXI ,3 XXII ,9 XXIII ,5 F város összesen ,5

61 Vagyon elleni b ncselekmények b nelkövet inek száma és lakosra jutó gyakorisága a f város kerületeiben Kerületek Vagyon elleni b ncselekmények b nelkövet inek száma és gyakoriságának rangsora szám rangsor (5) szám rangsor (5) szám rangsor (5) szám rangsor (5) szám rangsor (5) lakosra jut (4) I ,0 II ,7 III ,9 IV ,7 V ,7 VI ,7 VII ,8 VIII ,8 IX ,0 X ,1 XI ,8 XII ,6 XIII ,5 XIV ,5 XV ,7 XVI ,5 XVII ,9 XVIII ,8 XIX ,4 XX ,8 XXI ,4 XXII ,5 XXIII ,1 F város összesen ,3

62 Közlekedési b ncselekmények b nelkövet inek száma és lakosra jutó gyakorisága a f város kerületeiben Kerületek Közlekedési b ncselekmények b nelkövet inek száma és gyakoriságának rangsora szám rangsor (5) szám rangsor (5) szám rangsor (5) szám rangsor (5) szám rangsor (5) lakosra jut (4) I ,9 II ,0 III ,2 IV ,7 V ,0 VI ,0 VII ,2 VIII ,3 IX ,9 X ,6 XI ,4 XII ,8 XIII ,1 XIV ,9 XV ,2 XVI ,7 XVII ,9 XVIII ,6 XIX ,9 XX ,7 XXI ,0 XXII ,6 XXIII ,5 F város összesen ,4

63 Er szakos és garázda jelleg b ncselekmények b nelkövet inek száma és lakosra jutó gyakorisága a f város kerületeiben Kerületek Er szakos és garázda jelleg b ncselekmények b nelkövet inek száma és gyakoriságának rangsora szám rangsor (5) szám rangsor (5) szám rangsor (5) szám rangsor (5) szám rangsor (5) lakosra jut (4) I ,0 II ,7 III ,9 IV ,5 V ,4 VI ,4 VII ,4 VIII ,0 IX ,1 X ,7 XI ,0 XII ,5 XIII ,6 XIV ,6 XV ,7 XVI ,9 XVII ,7 XVIII ,6 XIX ,7 XX ,4 XXI ,1 XXII ,6 XXIII ,9 F város összesen ,6

64 II. A megyék b nözési struktúrája

65 B ncselekmények száma és lakosra jutó gyakorisága az ország megyéiben Megyék, f város B ncselekmények száma és gyakoriságának rangsora szám rangsor (5) szám rangsor (5) szám rangsor (5) szám rangsor (5) szám rangsor (5) lakosra jut (3) Baranya ,9 Bács-Kiskun ,9 Békés ,1 Borsod-Abaúj-Zemplén ,8 Csongrád ,1 Fejér ,5 Gy r-moson-sopron ,6 Hajdú-Bihar ,4 Heves ,2 Jász-Nagykun-Szolnok ,6 Komárom-Esztergom ,8 Nógrád ,8 Pest ,6 Somogy ,7 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,1 Tolna ,4 Vas ,1 Veszprém ,7 Zala ,8 Megyék összesen ,4 F város ,2 Országos összesen ,6

66 A lakosra jutó bűncselekmények területi megoszlása évben 1. sz. kartogram A lakosra jutó ismertté vált bűnelkövetők területi megoszlása évben 2. sz. kartogram

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a 2007. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium ISSN 1217-0046 -3- A 2007. ÉVI B NÖZÉS RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA I. A B NÖZÉS TERJEDELME ÉS DINAMIKÁJA Az összb nözés A 2007.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2009. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Kodifikációs Főosztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2010. év Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1217-0046

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2010. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2009-ben

Részletesebben

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga XV. Fejezet Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények 160. Emberölés 161. Erős felindulásban elkövetett emberölés

Részletesebben

Összes regisztrált b ncselekmény

Összes regisztrált b ncselekmény B ncselekmények Összes regisztrált b ncselekmény 465 694 413 343 436 522 426 914 394 034 Vagyon elleni b ncselekmény összesen 1/ 317 900 275 891 270 740 276 193 253 366 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS RENDŐR SÉRTETTEK A ÉVEKBEN

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS RENDŐR SÉRTETTEK A ÉVEKBEN BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS RENDŐR SÉRTETTEK A 2004-2008. ÉVEKBEN 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1417-6688 - 3 - I. B E V E Z E T É S A rendőrök

Részletesebben

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK A 2007 2011. ÉVEKBEN 2012. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 2062-2082 3 I. B E V E Z E T É S A rendőrség legalapvetőbb

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2012/3

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2012/3 212/22 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 22. szám 212. április 2. Dél-dunántúli statisztikai tükör 212/3 A bűnözés alakulása a on A hazánkban regisztrált bűncselekmények

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2011. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2010-ben

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2012.

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2012. Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2012. év ISSN 1418-7590 3 ÖSSZEFOGLALÓ A bűnözés általános visszaszorítására

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály 2010. év 2 ISSN 1418-7590 3 ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 53/2007. BK vélemény... 53 56/2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l... 54

TARTALOMJEGYZÉK. 53/2007. BK vélemény... 53 56/2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l... 54 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 5 AJÁNLÓ... 11 EL SZÓ... 13 A BTK. ÁLTALÁNOS RÉSZÉHEZ... 15 1.) A BÜNTET TÖRVÉNY HATÁLYA, A KÉS BBI BÜNTET TÖRVÉNY VISSZAMEN LEGES HATÁLYÁNAK SZABÁLYAI. 16 1/1999. Büntet

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 - 3 - I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2007-ben

Részletesebben

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint VAVRÓ ISTVÁN: A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint A büntetőjogi normákkal történő ismételt szembekerülés a bűnügyi tudományok régi, kedvelt témája. Két változata: a halmazati bűnelkövetés

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Előadó: Dr. Juhász Zoltán r. alezredes Készítette: HBm RFk Elemző-Értékelő Osztály Kereskedelmi televízió hírei a közelmúltból Meghalt a soför, aki nem adott elsőbbséget

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Kollokviumi kérdések 2012

Kollokviumi kérdések 2012 Kollokviumi kérdések 2012 Általános Rész I. félév 1. A magyar büntetőjog történeti fejlődése 2. A klasszikus iskola, mint büntetőjog-tudományi irányzat és a Csemegi-kódex. 3. A büntetőjog fogalma, feladata,

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2015. évi záróvizsgákra

BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2015. évi záróvizsgákra BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2015. évi záróvizsgákra Valamennyi tételnél elvárt a Kúria (korábban Legfelsõbb Bíróság), valamint az Alkotmánybíróság vonatkozó jogértelmezésének (irányelv, AB határozat,

Részletesebben

BÜNTETŐJOG ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK ÉS TANANYAG

BÜNTETŐJOG ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK ÉS TANANYAG BÜNTETŐJOG ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK ÉS TANANYAG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ l./ A büntetőjog forrásai. A büntető törvény értelmezése. A diszpozíció. 2./ A speciális büntetőjogi alapelvek, különös tekintettel a törvényesség,

Részletesebben

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.), valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013.

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. év ISSN 1418-7590 - 3 - ÖSSZEFOGLALÓ A bűnözés általános visszaszorítására

Részletesebben

BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2014. évi tavaszi záróvizsgákra

BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2014. évi tavaszi záróvizsgákra BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2014. évi tavaszi záróvizsgákra Valamennyi tételnél elvárt a Kúria (korábban Legfelsõbb Bíróság), valamint az Alkotmánybíróság vonatkozó jogértelmezésének (irányelv, AB

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok 2010-ra vonatkozóan a Központi Statisztikai

Részletesebben

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA KÖZPONTI SZÁLLÍTÁSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY 30500-5/303//03. Ügyintéző: Juhász Ferenc bv.fhdgy. Tel/fax: /6-33. Tárgy: tájékoztatás Kovács Ildikó részére

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon

Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon 2010/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 77. szám 2010. július 6. Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon A tartalomból 1 Bevezető 1 Bűnügyi helyzetkép

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A ÉVI BŰNÖZÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A ÉVI BŰNÖZÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2014. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL 2015 Legfőbb Ügyészség Budapest, 2015 Kiadja: Legfőbb Ügyészség (1055 Budapest, Markó utca 16.) Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Nagy Tibor főosztályvezető ügyész ISSN:

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján Deres Petronella Domokos Andrea Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y s o r o z a t Károli Gáspár Református

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.), valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról

Részletesebben

BÜNTETŐJOG ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK ÉS TANANYAG 2013/2014. TANÉV TAVASZI FÉLÉV

BÜNTETŐJOG ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK ÉS TANANYAG 2013/2014. TANÉV TAVASZI FÉLÉV BÜNTETŐJOG ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK ÉS TANANYAG 2013/2014. TANÉV TAVASZI FÉLÉV I. ÁLTALÁNOS RÉSZ l./ A büntetőjog forrásai. A büntető törvény értelmezése. A diszpozíció. 2./ A speciális büntetőjogi alapelvek,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 01. hét Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011-2012.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...2 Gazdasági szervezetek...3 Beruházás...4

Részletesebben

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 58B2007. évi XXVII. törvény 59Ba Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 0B9. (1) A Btk. 261. -ának (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

Dr. Örkényi: A bírósági ügyek munkaidõigényének mérése c. tanulmány melléklete

Dr. Örkényi: A bírósági ügyek munkaidõigényének mérése c. tanulmány melléklete 1.. KÉRDŐÍV a bíróságon (helyi és törvényszéki első fokon) befejezett büntető ügyek felméréséhez Az ügy kódszáma M1. táblázat I I. I. ÜGYVITEL 5. Első fokon jogerős-e? 6. Másod fokon jogerős-e? 7. Új számra

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KAPUVÁR. :9330 Kapuvár Sport u. 20., 9330 Kapuvár Pf.: 4.,fax::06-96-242-933, BM: 03-21-4402 : kapuvarrk@gyor.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KAPUVÁR. :9330 Kapuvár Sport u. 20., 9330 Kapuvár Pf.: 4.,fax::06-96-242-933, BM: 03-21-4402 : kapuvarrk@gyor.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG KAPUVÁR :9330 Kapuvár Sport u. 20., 9330 Kapuvár Pf.: 4.,fax::06-96-242-933, BM: 03-21-4402 : kapuvarrk@gyor.police.hu Szám: 08030-./ 2011. Ált. 1. sz. példány Jóváhagyom: 2011. március

Részletesebben

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 4. hét Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály 2011. év ISSN 1418-7590 3 ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet. a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről. 1. A Rendőrség nyomozó hatóságai. 2.

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet. a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről. 1. A Rendőrség nyomozó hatóságai. 2. 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Összefoglaló. a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Összefoglaló. a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2007. évi tevékenységéről A munkaerő-kölcsönző szervezetek adatai és a kölcsönzési esetek és megoszlása Egy munkaerő-kölcsönzőre

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIU M PINTÉR SÁNDOR. CFWiESZ.)r

BELÜGYMINISZTÉRIU M PINTÉR SÁNDOR. CFWiESZ.)r BELÜGYMINISZTÉRIU M DR. PINTÉR SÁNDOR CFWiESZ.)r Országgy űlés Hivatala Irományszám : I{I (.2 I BM/3156-5'J20I7 Érkezett 2017 FEBR 1 6. Kövér László úr részér e az Országgyűlés elnöke Budapest Tisztelt

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 3. hét Intenzíven terjed az influenza A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján

Részletesebben

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT Tartalom 1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 2. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK MEGOSZLÁSA ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 3. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék önbevallásról, befizetésről 2015. év Budapest, 2016. április Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Bányajáradék fizetési kötelezettség

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Budapest, 2011. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) teljes ismerete minden tétel esetében szükséges. A felkészüléshez ajánlott szakmai irodalom:

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 02. hét Terjed az influenza A 2. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt orvoshoz

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Fonyód : 8640 Fonyód, Vitorlás u. 2. Pf. 88 /Fax: 06/85/560-990 : fonyodrk@somogy.police.hu Szám: 14030/4443/2013. ált. B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti

Részletesebben

12/2009. (OT 7.) ORFK utasítás. a Kriminalisztikai Archiváló Rendszer üzembeállításával és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról

12/2009. (OT 7.) ORFK utasítás. a Kriminalisztikai Archiváló Rendszer üzembeállításával és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról 12/2009. (OT 7.) ORFK utasítás a Kriminalisztikai Archiváló Rendszer üzembeállításával és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról Szám: 12/2009. TÜK A Kriminalisztikai Archiváló Rendszer üzembeállításával

Részletesebben

Országgy űlés hlieratal w Irományszám : Érkezett:

Országgy űlés hlieratal w Irományszám : Érkezett: EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R Iktatószám : 10697/2016/PARL 10702/2016/PARL Ikotity István országgyűlési képviselő részére LMP Budapest Országgy űlés hlieratal w Irományszám

Részletesebben

bányajáradék bevallásról, befizetésről

bányajáradék bevallásról, befizetésről Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2013. év Budapest, 2014. április 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Bányajáradék fizetési kötelezettség

Részletesebben

A.16. A bűncselekményi egység és halmazat. Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász Alapszak Miskolc, 2016.

A.16. A bűncselekményi egység és halmazat. Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász Alapszak Miskolc, 2016. A.16. A bűncselekményi egység és halmazat Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász Alapszak Miskolc, 2016. Jelentősége, büntetőjogi következménye: I) Büntető anyagi jogban:

Részletesebben

A jogi ismertek oktatásának célja kettős:

A jogi ismertek oktatásának célja kettős: A jogi ismertek oktatásának célja kettős: az egészségügyi joganyag elsajátítása: azoknak az ismereteknek a megszerzése, ami a gyakorló orvos munkájához elengedhetetlenül szükséges az igazságügyi orvostan

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december Oktatási Hivatal Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben 2012. december 1. Jogszabályi háttér Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

LUDÁNYHALÁSZI NÉPMOZGALMI ÉS LAKÁSADATAI

LUDÁNYHALÁSZI NÉPMOZGALMI ÉS LAKÁSADATAI Központi Statisztikai Hivatal Nógrád Megyei Igazgatóság 1. számú melléklet LUDÁNYHALÁSZI NÉPMOZGALMI ÉS LAKÁSADATAI Másodlagos publikálás, valamint az adatok más felhasználó részére történő átadása csak

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10 Hírlevél 2011/4. Tartalomjegyzék 1./Összefoglaló a bankok, illetve a bankok személy- és vagyonvédelmét biztosító vállalkozások foglalkoztatási gyakorlatának akcióellenőrzéséről 3 2./Húsipari- húseldolgozó

Részletesebben

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A 2004-es uniós csatlakozást követően a Magyaroszágra bevándorlók számában enyhe, majd 2008-ban az előző évben bevezetett jogszabályi változásoknak

Részletesebben

MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN

MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN KLINGER ANDRÁS Az Európához való közeledés nemcsak politikailag és gazdaságilag, hanem az élet minden területén a legfontosabb célkitűzés ma M agyarországon.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGÁNAK HALANDÓSÁGA, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA AZ EZREDFORDULÓN

MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGÁNAK HALANDÓSÁGA, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA AZ EZREDFORDULÓN MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGÁNAK HALANDÓSÁGA, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA AZ EZREDFORDULÓN GÁRDOS ÉVA Bevezetés A kilencvenes évekre Magyarországon demográfiai krízishelyzet alakult ki annak következtében, hogy a női

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...4 Építőipar...5

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Központi Statisztikai Hivatal NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Salgótarján, 2009. február Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-232-9 (internet) Felelős szerkesztő: Szalainé Homola Andrea

Részletesebben

Országos Rendőrfőkapitányság

Országos Rendőrfőkapitányság Országos Rendőrfőkapitányság Határrendészeti Helyzetkép 215.VIII. Magyar III./ 1. Határrendészeti szakterület intézkedéseinek összetétele III./ 2. Illegális migrációhoz kapcsolódó cselekmények III./ 3.

Részletesebben

JELENTÉS a Kormánynak a társadalmi bőnmegelızés nemzeti stratégiája és cselekvési programja 2007. évi végrehajtásáról. Budapest, 2008.

JELENTÉS a Kormánynak a társadalmi bőnmegelızés nemzeti stratégiája és cselekvési programja 2007. évi végrehajtásáról. Budapest, 2008. JELENTÉS a Kormánynak a társadalmi bőnmegelızés nemzeti stratégiája és cselekvési programja 2007. évi végrehajtásáról Budapest, 2008. március Bevezetés A társadalmi bőnmegelızés olyan állami szerepvállalás

Részletesebben

Közlekedők csoportja. Molnár Olívia Faragó Attila Kamondy Zsolt Kovács Gergely Pájer Zsolt

Közlekedők csoportja. Molnár Olívia Faragó Attila Kamondy Zsolt Kovács Gergely Pájer Zsolt Közlekedők csoportja Molnár Olívia Faragó Attila Kamondy Zsolt Kovács Gergely Pájer Zsolt Cél: Magyarország közúti hálózatán bekövetkezett balesetek vizsgálata, értékelése. A feladatot GeoMedia programban

Részletesebben