KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL"

Átírás

1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ B E S Z Á M O L Ó KOZÁRMISLENY VÁROS. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL Cím: 7 Pécs, Vargha D. u.. 7 Pécs, Pf: 9 Telefon: ( 7) -; fax: ( 7) -

2 Beszámoló Városának. évi közbiztonsági helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! A Pécsi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőrkapitányság) komplex feladatrendszerének végrehajtása. évben a szervezeti célok maradéktalan teljesítése érdekében folyamatosan és rugalmasan igazodott a külső és belső környezeti hatások változásához. A rendőrkapitányság illetékességi területéhez. július -ét követően település tartozik. A rendőrszakmai feladatok szempontjából vitathatatlan a megyeszékhely szerepe, ugyanakkor a rendőrkapitányság állománya a kiemelt követelmények teljesítését oly módon oldotta meg, hogy az illetékességi területen lévő más településeken, így városában, biztonsági deficit nem keletkezett. A közbiztonság és a közrend védelmének területi és lokális stratégiai célkitűzései közül a közterületek rendjének biztosítása, a közlekedés biztonságának erősítése, a rendőri szervek reagálóképességének javítása, valamint közösségi jellegének szélesítése, a szolgáltatások színvonalának fejlesztése időarányosan megvalósult. A bűnüldözési és bűnmegelőzési tevékenység ellátása során sikerült előre lépni az állampolgárokat leginkább irritáló, a szubjektív közbiztonságérzetet negatívan befolyásoló kiemelt, erőszakos és vagyon elleni bűncselekmények számszaki csökkentésében, valamint a nyomozás-eredményesség javításában. Kiemelt helyen szerepelt a. évben jelentkező, a rendőrkapitányság teljes személyi állományának extrém kihívást jelentő, az illegális migráció kezelésével összefüggő rendőri feladatok végrehajtása, melyet város közigazgatási területén is biztonsági deficit nélkül sikerült teljesíteni. I. A KÖZBIZTONSÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE A rendőrkapitányság bűnügyi operatív helyzete a reális számvetéseken alapuló prognózisoknak megfelelően alakult. A rendőrkapitányság. évi teljesítménye az egységes mérőszámokra épülő statisztikai rendszer alapján kerül bemutatásra. A statisztikai adatok gyűjtését, feldolgozását és elemzését országosan, egységes számítógépes program segítségével, elektronikus úton a Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztálya végezte. A számszaki mutatók objektív módon adnak jellemzést a város bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről, azonban számos szubjektív tényező is befolyásolja az itt élők biztonságérzetét. Az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika alapján, az előző év bázisadataihoz képest -ben Baranya megye területén a rendőri eljárásokban, -kal, Pécs Megyei Jogú Város területén, -kal, városában, -kal (7-ról - ra) csökkent a regisztrált bűncselekmények száma. ben a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számadatai az elkövetés helye szerint az elmúlt öt évben az alábbiak szerint alakultak:

3 Beszámoló Városának. évi közbiztonsági helyzetéről A rendőri eljárásokban regisztrált, közterületen elkövetett bűncselekmények száma alapvetően befolyásolja az adott településen élő polgárok szubjektumát, egyben minősíti a település közbiztonsági helyzetét. E bűncselekmények száma városában az elmúlt években az alábbiak szerint alakult: A polgárok szubjektív közbiztonságérzetét alapjaiban befolyásoló és ennek megfelelően fokozott figyelmet érdemlő kiemelt, rendőri eljárásokban regisztrált és városában elkövetett egyes bűncselekmények számadatait az elmúlt öt év vonatkozásában az alábbi táblázat tartalmazza:. év. év. év. év. év testi sértés 7 - súlyos testi sértés kiskorú veszélyeztetése garázdaság önbíráskodás lopás szgk. lopás zárt gépjármű feltörés - - lakásbetörés 9

4 Beszámoló Városának. évi közbiztonsági helyzetéről. év. év. év. év. év rablás kifosztás zsarolás rongálás orgazdaság jármű önkényes elvétele A szakmai célkitűzéseink kapcsán elért bűnüldözési eredmények: A helyi szerv hatáskörébe tartozó egyik legsúlyosabb bűncselekmény (rablás) tekintetében kiemelendő, hogy. évben a városban elkövetett egyetlen rablás elkövetője. évben beazonosításra és elfogásra került, majd az eljárást figyelemmel a bizonyítás szakértői kérdéseire az értékelt időszakban vádemelési javaslattal a Pécsi Járási és Nyomozó Ügyészség részére megküldésre került. A lakosság szubjektív biztonságérzetét alapjaiban meghatározó, az állampolgárok személyes integritását leginkább érintő és sértő bűncselekmények, a lakásbetörések száma - részben a rendőrkapitányság által biztosított preventív jelenlétnek, részben betöréses lopásokra szakosodott elkövetők elfogásának, valamint a lakosság vagyonvédelmi intézkedéseinek köszönhetően - -kal mérséklődött. vonatkozásában elmondható, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekményi kategóriákban az értékelt időszakot visszaesés jellemezte. A rendőrkapitányság nyomozás-eredményessége, volt, amely a. évben elért eredménynél (, ) magasabb, és az országos átlagot is meghaladta. A tulajdon elleni szabálysértések miatt indult eljárások száma az értékelt időszakban,-kal (-ról -ra) csökkent.

5 Beszámoló Városának. évi közbiztonsági helyzetéről Az eljárások főként bolti lopás, terménylopás, illetve internetes csalás elkövetése (az interneten (pl. jófogás.hu-n) megvásárolt és előre kifizetett áru meg nem érkezése) okán kerültek lefolytatásra. A rendőrkapitányság az eljárások lefolytatását nehezítő tényezők (tanúk hiánya, az emberek érdektelensége, illetve a szolgáltatók irányába történő jogsegélykérés jogszabályi lehetőségének hiánya) mellett a tulajdon elleni szabálysértések felderítésében, -os eredményt hozott. A közúti közlekedés biztonságának javítása érdekében tett intézkedések eredményeképpen az értékelt időszakban a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma harmadával (-ról -ra) emelkedett. További pozitív változásként említendő, hogy a halálos kimenetelű baleset az értékelt időszakban nem történt. A személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma az alábbiak szerint alakult: 7 könnyű súlyos halálos személyi sérüléses összesen A balesetek bekövetkezése elsősorban a nem az útviszonyoknak megfelelő vezetésre, a közúti táblák utasítása ellenére történő kanyarodásra, a követési távolság be nem tartására illetve az elsőbbségi jog meg nem adására vezethetőek vissza. A belvárosban jelentkező közlekedési problémákat főként a parkolási szabályokkal kapcsolatos önkéntes jogkövetés hiánya eredményezte. A városban baleseti gócpont nem alakult ki, ugyanakkor fokozott figyelmet érdemel a Zrínyi u. 7-es főközlekedési út csomópontja, valamint a Viola u. 7-es főközlekedési út kereszteződésében a kötelező haladási irány szabályainak sorozatos megszegése.

6 Beszámoló Városának. évi közbiztonsági helyzetéről II. A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOK A rendőrkapitányság rendészeti tevékenységét a mindenkori operatív helyzethez igazított, rendszerszemléletű, prioritásokon alapuló feladatvégrehajtás jellemezte. A rendőrkapitányság alosztály jogállású rendőrőrse biztosítja a rendőrség lakosság közeli megjelenését, illetve a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítását. A rendőrőrsön dolgozó kollégák elsősorban közrendvédelmi feladatokat látnak el. A város közterületein külön szolgálatirányító-parancsnok szakmai felügyelete mellett teljesíti szolgálatát a közrendvédelmi- és közlekedésrendészeti állomány. A tevékenységüket koordináló Tevékenység-irányítási Központ működésével és az újonnan bevezetett Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR-) integrálásával a város bűnügyi-közrendvédelmi helyzetébe még operatívabb beavatkozásra nyílt lehetőség. város tekintetében a rendészeti tevékenység mutatói az alábbiak szerint alakultak: Pozitív eredményű alkoholszonda alkalmazások (eset) Helyszíni bírsággal sújtott személyek(fő) Büntető feljelentések száma Szabálysértési feljelentések száma Elrendelt elővezetések száma Biztonsági intézkedések száma Előállítások száma Elfogások száma év. év A közrendvédelmi tevékenység értékelésének legfontosabb szegmense a látható rendőri jelenlét, amely a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének erősítésén túl, a tényleges jogsértések megvalósulása tekintetében is preventív hatást gyakorolt. Központi feladatszabás alapján a gépjárművel megerősített állomány szolgálati idejük -ában gyalogos járőri feladatot látnak el, így a járőrök szolgálati gépjárművel történő közlekedése minden esetben konkrét szolgálati feladattal, vagy bűnmegelőzési célú járőrtevékenység ellátásával hozható összefüggésbe. város területén nagy szakmai tapasztalattal és helyismerettel rendelkező körzeti megbízottak teljesítenek szolgálatot.

7 Beszámoló Városának. évi közbiztonsági helyzetéről A látható rendőri jelenlét biztosítását az év második felében nehezítette a tömeges méretű illegális migráció okozta válsághelyzetből adódó többletfeladatok ellátása, melyek a rendőrkapitányság valamennyi szolgálati ágát érintették. A. második félévében bevezetett fokozott közterületi jelenlét növelését biztosító ún. 9/ elnevezésű program végrehajtását a rendőrkapitányság közterületi állománya város vonatkozásában kiemelt figyelemmel és folyamatos jelenlét biztosításával végezte -ben is. A Pécsi Rendőrkapitányság illetékességi területe. július -én településsel bővült, melynek következményeként a rendőrkapitányság állománya.9 m területen, település 7.9 állampolgára vonatozásában látta el szolgálati feladatait. A szakirányú tevékenység komplex rendszere a jogsértések megakadályozására, az áldozattá/elkövetővé válás megelőzésére irányult. A megelőzési programok nem csupán városára lebontottak, azok elérése illetékességi területünk egészére biztosítottak. A bűnmegelőzési tevékenység, a jogsértések megakadályozása érdekében, a rendőrkapitányság valamennyi szervezeti eleme részére kiemelt jelentőségű feladatként került meghatározásra. A rendőrkapitányság a lakosság vagyonvédelmi mechanizmusának erősítése végett szervezi és támogatja a Szomszédok Egymásért Mozgalom programját. Az időskorúak részére kidolgozott, Ezüstévek biztonságban elnevezésű megelőzési program keretében nyugdíjas klubokkal, szociális intézményekkel együttműködve tájékoztató előadások keretében került sor az idősek figyelmének felhívására az őket érintő potenciális veszélyekre. A rendőrkapitányság kiemelt figyelmet fordított a gyermek- és ifjúságvédelemre, s a jelzőrendszer tagjaként folyamatos tájékoztatást ad a gyámhivataloknak az eljárás alá vont gyermekkorú elkövetőkről, valamint a kiskorú veszélyeztetése miatt indított büntetőeljárásokról. Az óvodás gyerekek részére indított Őrmesterképző elnevezésű program keretében már az óvódákban kerül sor bűn- és balesetmegelőzési témájú foglalkozások megtartására. A rendőrkapitányság kijelölt áldozatvédelmi referense folyamatosan figyelemmel kísérte a város bűnügyi helyzetének alakulását, az áldozati és elkövetői magatartásokat. A megelőző intézkedések megtétele mellett, szükség esetén tanácsot, információt, felvilágosítást adott, vagy esetleg más segítő szervhez irányította az érdeklődőt. A családon belüli erőszak és az áldozatvédelem kapcsán az áldozatvédelmi referens rendszeresen fogadta a hozzá forduló érintetteket, akik részére minden esetben igyekezett érdemi megoldást találni, kellő tájékoztatást nyújtani. Folyamatos volt a kapcsolattartás az állami és civil segítő szervezetekkel is, akiktől az áldozatok anyagi, mentális és jogi segítséget is kaphattak. A rendőrkapitányság Női NEM válasz az erőszakra elnevezésű bűnmegelőzési programja már második éve foglalkozott behatóan a családon belüli erőszak kérdéskörével. A program rendkívüli népszerűségét annak köszönhette, hogy az érintettek a tényleges megelőzési lehetőségekről, megoldási javaslatokról kaptak érdemi tájékoztatást. A kábítószer-prevenció terén. évben a rendőrkapitányság is csatlakozott A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer bűnözés megelőzésében elnevezésű 7

8 Beszámoló Városának. évi közbiztonsági helyzetéről program végrehajtásához, melynek keretében a kijelölt programfelelős a témakört érintő megelőzési tevékenységét a tárgyévben is kiemelt figyelemmel folytatta. A gyermekek biztonságos közlekedése érdekében az iskolakezdés előtt a frekventált helyeken lévő általános iskolánál polgárőrök bevonásával került sor a forgalmi rend fokozott ellenőrzésére. A Baleset-megelőzési őrjárat keretében a kiemelt forgalmú útvonalon közlekedő gyalogosok és kerékpárosok részére térítésmentesen történő láthatósági mellények kiosztása mellett sor került a láthatóság fontosságának, valamint a KRESZ változásainak ismertetésére is. A gépjárművezetők és kerékpárosok részére több figyelemfelhívó, gyakorlati és elméleti program került kidolgozásra ( Mozgás két keréken, Kerékpáros Iskola Kupa, Szuperbringa ), s a rendőrkapitányság civil kezdeményezésekben ( Autómentes nap Motoros nap ) is részt vett. A nyolc éve folytatott Iskola rendőre program keretében. évben iskolában a rendőrkapitányság 9 rendőre látott el iskolarendőri teendőket. A rendőrkapitányság együttműködését a szervezeti célok megvalósítása határozta meg. város Önkormányzatával az együttműködés folyamatos, konstruktív partneri viszonyon alapuló, a közös célok elérését szolgálta. A rendőrkapitányság rendészeti feladatait elsősorban saját erőből látta el, azonban a hatékony feladatellátás érdekében szoros együttműködést alakított ki a mezőőri szolgálatokkal, erdészeti szakterületen dolgozókkal, illetve vadásztársaságokkal. III. ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA A rendőrkapitányság a. évben a folyamatos jogszabályi és normatív változások mellett törvényesen, szakszerűen és eredményesen hajtotta végre feladatait. A fő célkitűzések megvalósulását a kiemelt feladatok végrehajtása meghatározóan biztosította. A rendőrszakmai tevékenység ellátása során a térben és időben jelentkező kihívásokra a rendőrkapitányság hatékony válaszokat adott, az összrendőri szemlélet az elvárásoknak megfelelően érvényesült. A rendőrkapitányság város közrendjének és közbiztonságának fenntartása érdekében hatékonyan működött együtt az önkormányzattal, az állami szervekkel és civil szervezetekkel. A. év főbb célkitűzései:. A szubjektív közbiztonságérzetet befolyásoló jogsértések elleni hatékony fellépés az erők és eszközök optimális felhasználásával, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel és a polgárőrséggel közös feladatellátással. A vagyon elleni bűncselekmények terén elért eredmények megőrzése, további javítása, kiemelten a lopások, betöréses lopások, lakásbetörések vonatkozásában.

9 Beszámoló Városának. évi közbiztonsági helyzetéről. A büntetőeljárások és szabálysértési eljárások lefolytatásának további gyorsítása, az eredményes befejezések arányának növelése.. A közlekedésbiztonsági helyzet javítása, ezen belül különösen a halálos balesetek és a meghalt személyek számával összefüggésben kialakult kedvezőtlen tendencia megállítása, megfordítása. A közúti közlekedés biztonságát célzó rendőrségi tájékoztatási tevékenység előtérbe állításával a gyalogosok és kerékpárosok által okozott, illetve elszenvedett közúti közlekedési balesetek megelőzése érdekében helyi szintű prevenciós kampány folytatása.. A VÉDA rendszer (közúti intelligens kamerahálózat) és annak kiegészítő elemei teljes használatának bevezetése.. A határellenőrzési rendszer kompenzációs határbiztonsági elemeinek működtetése. P é c s,. június -án Korontos Zoltán r. ezredes rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető 9

10 Regisztrált bűncselekmények száma Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma éa a befejezett nyomozások eredményessége Bűncselekmények száma () az ENyÜBS -. évi adatai alapján. év. év. év. év. év. év. év. év. év. év. év. év Testi sértés 7, 7, 79, 77,7 77, 7, Súlyos testi sértés 7,,9 9,, 9,, Kiskorú veszélyeztetése 7, 7, 7, 9,, 7, Garázdaság,, 7,7 77,9 7, 7,7 Önbíráskodás,,9,,,, Lopás* 7 9,9,9 9,,,, Személygépkocsi lopás ,,,,,, Zárt gépjármű-feltörés -,,,,,, Lakásbetörés 9 9,,,,,,9 Rablás 9,,9,9, 9,7 9, Kifosztás 7, 7,,,,,9 Zsarolás, 7,7, 9,,7, Rongálás 7, 7,, 7,,9 9, Orgazdaság 7, 79,,,,7 7, Jármű önkényes elvétele,,9, 7,, 77, kiemelten kezelt bcs összesen ,7, 9,,,, Közterületen elkövetett bűncselekmény ,,,,, 7, Közterületen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekmény 9, 9,, 9,9,, Összes bűncselekmény ,,,,,, * A lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is

11 Összes bűncselekmény az ENyÜBS -. évi adatai alapján Pécsi Rendőrkapitányság () kiemelten kezelt bcs összesen az ENyÜBS -. évi adatai alapján Pécsi Rendőrkapitányság () Bűncselekmények száma (),,,,,, év. év. év. év. év. év Bűncselekmények száma (), 7,7,,, 9, év. év. év. év. év. év 9 7 Közterületen elkövetett bűncselekmény az ENyÜBS -. évi adatai alapján Pécsi Rendőrkapitányság () Közterületen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekmény az ENyÜBS -. évi adatai alapján Pécsi Rendőrkapitányság () Bűncselekmények száma () Bűncselekmények száma () 7,,,,, 9, év. év. év. év. év. év 9 7, 9,9, 9,,, 9. év. év. év. év. év. év 9 7

12 Testi sértés az ENyÜBS -. évi adatai alapján Pécsi Rendőrkapitányság () Súlyos testi sértés az ENyÜBS -. évi adatai alapján Pécsi Rendőrkapitányság () 7 Bűncselekmények száma (), 79, 7, 77,7 77, 7, 7. év. év. év. év. év. év 9 7 Bűncselekmények száma () 7, 9,, 9,,9,. év. év. év. év. év. év 9 7 Garázdaság az ENyÜBS -. évi adatai alapján Pécsi Rendőrkapitányság () Kiskorú veszélyeztetése az ENyÜBS -. évi adatai alapján Pécsi Rendőrkapitányság () Bűncselekmények száma (),, 77,9 7, 7,7 7,7. év. év. év. év. év. év 9 7 Bűncselekmények száma (), 9, 7, 7, 7, 7,. év. év. év. év. év. év 9 7

13 Lopás* az ENyÜBS -. évi adatai alapján Pécsi Rendőrkapitányság () * a lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is Személygépkocsi lopás az ENyÜBS -. évi adatai alapján Pécsi Rendőrkapitányság () 7,9,9 Bűncselekmények száma () 9, 7,,,. év. év. év. év. év. év Bűncselekmények száma (), [ÉRTÉK],,,. év. év. év. év. év. év, 9 7 Zárt gépjármű-feltörés az ENyÜBS -. évi adatai alapján Pécsi Rendőrkapitányság () Lakásbetörés az ENyÜBS -. évi adatai alapján Pécsi Rendőrkapitányság () Bűncselekmények száma (),,,,,,. év. év. év. év. év. év 9 7 Bűncselekmények száma () 9 9,,,,9,,. év. év. év. év. év. év 9 7

14 Rablás az ENyÜBS -. évi adatai alapján Pécsi Rendőrkapitányság () Kifosztás az ENyÜBS -. évi adatai alapján Pécsi Rendőrkapitányság () Bűncselekmények száma () Bűncselekmények száma () 9, 9,7 9,,,9,9. év. év. év. év. év. év 9 7,9,, 7,, 7,. év. év. év. év. év. év 9 7 Orgazdaság az ENyÜBS -. évi adatai alapján Pécsi Rendőrkapitányság () Rongálás az ENyÜBS -. évi adatai alapján Pécsi Rendőrkapitányság () 7, 79, Bűncselekmények száma (),,7, 7, 9 7 7, 7, Bűncselekmények száma (), 7,,9 9, 9 7. év. év. év. év. év. év. év. év. év. év. év. év

15 Jármű önkényes elvétele az ENyÜBS -. évi adatai alapján Pécsi Rendőrkapitányság () Bűncselekmények száma (), 77,,9 7,,,. év. év. év. év. év. év 9 7

16 -. évek statisztikai kimutatása Intézkedési mutatók, rendészeti adatok. év. év Változás - Dinamik a - () Elfogások száma - -, Előállítások száma 7 - -, Biztonsági intézkedések száma , Elrendelt elővezetések száma - -, Végrehajtott elővezetések száma, Szabálysértési feljelentések száma - -,7 Büntető feljelentések száma , Helyszíni bírsággal sújtott személyek száma (fő) ,9 Kiszabott helyszíni bírságok összege (ezer Ft) - -, Alkoholszonda alkalmazások száma összesen (eset) , Pozitív eredményű alkoholszonda alkalmazások száma (eset) - -7, Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma - -, Tulajdon elleni szabálysértési ügyek felderítési mutatója (), - -, Közúti közlekedési baleseti adatok. év. év Változás - Dinamik a - () Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma, Halálos közúti közlekedési balesetek - Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek - -, Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek 7, Személysérüléses közúti közlekedési baleset során meghalt, illetve megsérült személyek száma (fő), Meghalt személyek száma (fő) - Súlyosan sérült személyek száma (fő) - -,7 Könnyen sérült személyek száma (fő),7 Ittasan okozott közúti közlekedési balesetek száma,

17 Elfogások száma -. évek statisztikai kimutatása Biztonsági intézkedések száma -. évek statisztikai kimutatása 7. év. év. év. év Előállítások száma -. évek statisztikai kimutatása Elrendelt és végrehajtott elővezetések száma -. évek statisztikai kimutatása Elrendelt elővezetések száma Végrehajtott elővezetések száma 7. év. év. év. év

18 Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma -. évek statisztikai kimutatása Büntető feljelentések száma -. évek statisztikai kimutatása Szabálysértési feljelentések száma Helyszíni bírsággal sújtott személyek száma (fő) 7. év. év 7 7. év. év Pozitív alkoholszonda alkalmazások száma -. évek statisztikai kimutatása év év

19 Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma -. évek statisztikai kimutatása Tulajdon elleni szabálysértési ügyek felderítési mutatója () -. évek statisztikai kimutatása,,. év. év. év. év

20 Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma -. évek statisztikai kimutatása Személysérüléses közúti közlekedési balesetek megoszlása -. évek statisztikai kimutatása Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek 9 7. év. év 9 7 Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek Halálos közúti közlekedési balesetek 7. év. év Halálos közúti közlekedési balesetek száma -. évek statisztikai kimutatása Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma -. évek statisztikai kimutatása. év. év. év. év

21 Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma -. évek statisztikai kimutatása Balesetet szenvedett személyek száma (fő) -. évek statisztikai kimutatása 7 7. év. év. év. év Balesetet szenvedett személyek megoszlása (fő) -. évek statisztikai kimutatása Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő) -. évek statisztikai kimutatása Meghalt személyek száma (fő) Súlyosan sérült személyek száma (fő) Könnyen sérült személyek száma (fő). év. év. év. év

22 Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma (fő) -. évek statisztikai kimutatása Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben könnyen sérült személyek száma (fő) -. évek statisztikai kimutatása. év. év. év. év Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma -. évek statisztikai kimutatása. év. év

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 2-2. évek statisztikai kimutatása Biztonsági intézkedések száma 2-2. évek statisztikai kimutatása 4 4 3 3 2 2 9 2. év 2. év 22. év

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr!

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: Nyílt Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr! RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 880 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/71-00 / BM: 03-23/27-2 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 1050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy:

Részletesebben

PÉCS M. J. VÁROS 2014. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

PÉCS M. J. VÁROS 2014. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL Szám: 02010/5807/2015.ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 7622 PÉCS, VARGHA D. U. 3. 7601 PÉCS, PF: 249. TELEFON / FAX: 72/504-450; 72/504-400/13-98 BM.: 23/10-55 FAX:23/13-98 E-MAIL: KorontosZ@baranya.police.hu

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúnánási Rendőrkapitányság 48 Hajdúnánás, Dorogi út 78. Tel.: 52/57-5 Fax.: 52/57-51 BM tel.: 32/53- Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu Szám: 96-/23-3/215. ált. B E S Z Á M O L Ó Polgár

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hajdúnánás Rendőrkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM tel.: 32/53-00 Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu

Részletesebben

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2 B E V E Z E T É S A Balatonalmádi Rendőrkapitányság az elmúlt

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1254/2015

Részletesebben

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Érkezett feljelentések száma Szekszárd (ügyforgalmi) 32 31 3 29 28 27 26 25 3137 375 36 38 2778 28 29 21 211 212 Nyomozás elrendelések száma Szekszárd (ügyforgalmi)

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

Szarvasi Rendőrkapitányság BESZÁMOLÓ. Ecsegfalva község évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

Szarvasi Rendőrkapitányság BESZÁMOLÓ. Ecsegfalva község évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről Szarvasi Rendőrkapitányság Száma: 060/2509116.Ált. A beszámolót előterjesztésre alkalmasnak tartom: 7 Ityan Sandor. ez~ des rendőrségi főt~ ~ os kapitányság. ~ ~. BESZÁMLÓ 15. évi közbiztonságának helyzetéről,

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police. Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.hu Szám: 17020/900/2014.-ált. Beszámoló Hőgyész közbiztonsági helyzetéről,

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. június 23-ai ülésére 2. napirend Tárgya: Beszámoló a város közrendjéről és közbiztonságáról. Előadó: Zahorecz Sándor r. alezredes, Körmöndi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK szeptember 8-i ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK szeptember 8-i ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont Tárgy: Rendőrségi beszámoló Harkány város közbiztonsági helyzetéről Melléklet: Beszámoló E L Ő T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. szeptember 8-i ÜLÉSÉRE 1.) Napirendi pont ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police. Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/ /2015.ált. B E S Z Á M O L Ó Makó város közrendjének

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/52-7 Fax: 52-71 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ , Fax: (36)

Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ , Fax: (36) Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ 341-944, Fax: (36) 341-944 BM tel.: (31) 40-11, BM fax: (31) 40-35 e-mail:kovacsj@heves.police.hu Szám:10020-1299 / 2014.ált.

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Szám: 09010/ /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Uzonyi Attila r. ezredes kapitányságvezető

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD. Beszámoló. a Szekszárdi Rendőrkapitányság évben végzett munkájáról. Szekszárd 2015.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD. Beszámoló. a Szekszárdi Rendőrkapitányság évben végzett munkájáról. Szekszárd 2015. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD Szám: 7/ 852/25. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

a rendőrség további lehetőségei első sorban

a rendőrség további lehetőségei első sorban Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Magyarország közlekedésbiztonsági helyzetének értékelése, a rendőrség további lehetőségei első sorban a halálos

Részletesebben

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház. Szám: /1501-1/2014. ált.

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház. Szám: /1501-1/2014. ált. Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház Szám: 09030-0/1501-1/2014. ált. BESZÁMOLÓ HAJDÚHADHÁZ KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2013. ÉV 2. oldal PREAMBULUM A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság illetékességi területe

Részletesebben

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok Berzai Zsolt r. őrnagy kiemelt főreferens ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály Tel.: +36-1-443-5690 berzaizs@orfk.police.hu A gyermekek közlekedés-biztonságával

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS

VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS 4564 Nyírmada, Honvéd u.8/a Tel. BM: (03/326469) Városi: (06/45492063) Fax. BM: (03/326468) Városi: (06/45492063) Email: Tothtiborvn@szabolcs.police.hu

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok 2010-ra vonatkozóan a Központi Statisztikai

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály főosztályvezető az ORFK-OBB ügyvezető elnöke Budapest, 2016. március 24.

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY

OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY 1 OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY * Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111. ( (68) 411-344 ( BM (33) 55-00 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/298-3/2013.ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Fejezet száma, megnevezése: 11. Belügyminisztérium Költségvetési szerv:

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos

VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos BÉKÉSCSABAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3. (66) 444-329 BM: (33) 20-55 fax: városi:66/523-700, BM:(33) 24-46 e-mail: hajdu.antal@bekes.police.hu

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Szám: A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Készült: az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 2. 18. pontja

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. április 20-i ülésére Készítette: dr. Sulcz Andrea jegyzői kabinetvezető "51 lo\q Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S

M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S Rendőrkapitányság Szeged M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S : Mórahalom, Kölcsey F. u. 2/b. Pf: 447. 6782. : 06-62-581-040, 562-400/47-80, : 581-041/47-49 Szám: 06010/8794/2014. ált. BORDÁNY KÖZSÉG KÖZRENDJE,

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:13050/453-10/2015.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó

B E S Z Á M O L Ó Ikt. szám: 0/1896-2014. ált. VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS 4564 Nyírmada, Honvéd u.8/a Tel. BM: (03/32-6469) Városi: (06/45-492-063) Fax. BM: (03/32-6468) Városi:

Részletesebben

Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság R e n d ő r k a p i t á n y

Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság R e n d ő r k a p i t á n y Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság R e n d ő r k a p i t á n y 5800 Mezőkovácsháza, Árpád út 198. Pf.:38. Tel: 06-68/381-255 Fax: 06-68/381-255 e-mail: mezokovacshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04040/3155-3/2014.

Részletesebben

E-mail: szolnokrk jasz.police.h a BESZÁMOLÓ

E-mail: szolnokrk jasz.police.h a BESZÁMOLÓ . i SZOLNOKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG POUCE KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY ~. P 5000 Szolitol, Dr. Sebestéiiy Gyula Út 5. ~: 5006 Szolnok Pf.:5. POLICE : 567520-871 ~:567520-873 BMg: 32718-71

Részletesebben

Baleset-megelőzés a XXI. században, a hazai tendenciák tükrében

Baleset-megelőzés a XXI. században, a hazai tendenciák tükrében Kiss Csaba r. alezredes ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, az ORFK-OBB főtitkára Baleset-megelőzés a XXI. században, a hazai tendenciák tükrében

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészeti Igazgatási Szak Közlekedésrendészeti Szakirány Rendészeti Igazgatási Szak Közrendvédelmi Szakirány Szakirányfelelős: Dr. Major Róbert r.

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK Békéscsaba Bartók Béla út 1-3. 5601 Pf. 124. Tel.: 66/523-700 Fax.: 66/523-741, 523-701, 33/24-85 A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya 1.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9. szeptember 8-i ülése. számú napirendi pontja Beszámoló Tolna megye 8. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr. Soczó

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó K E R E K E G Y H Á Z A VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 2014

B E S Z Á M O L Ó K E R E K E G Y H Á Z A VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 2014 Szám: 03010 / 4745 /2015. ált. Jóváhagyom: Kerti István r. alezredes rendőrségi tanácsos kapitányságvezető B E S Z Á M O L Ó K E R E K E G Y H Á Z A VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Részletesebben

Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó BALATONFÜRED RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY Szám: 19070/4186-2/2016. ált Jóváhagyom: Regdon László r. ezredes rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Aszófő község közbiztonsági

Részletesebben

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos országos rendőrfőkapitány-helyettes rendészeti főigazgató A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés

Részletesebben

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között?

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között? Berzai Zsolt r. alezredes ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály kiemelt főreferens Tel.: +36-1443-5690 E-mail.: berzaizs@orfk.police.hu Van-e összefüggés

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó Szám: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY /2011. ált. Jóváhagyom: Regdon László r.alezredes mb. rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Monoszló község

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. A Dunaharaszti Rendőrőrs évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó. A Dunaharaszti Rendőrőrs évi tevékenységéről PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG SZIGETSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG DUNAHARASZTI ŐRS Szám: 13130/393/2016.ált Jóváhagyom: Dr. Csipler Norbert r. ezredes Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője B

Részletesebben

2015. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

2015. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL Balmazújvárosi Rendőrkapitányság Szám: 98/932-1/216.ált. BESZÁMOLÓ EGYEK 215. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL Bevezetés A Rendőrséget és ezen belül a Balmazújvárosi

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság 2510 Dorog, Mátyás király utca 1. Pf.: 1. tel.:33/512-770 BM: /21/56-50 fax: 21/56-85 e-mail: krasulaj@komarom.police.hu Szám: /2013.ált.

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: 92/2015. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. tv.

Részletesebben

A közúti közlekedés biztonsága

A közúti közlekedés biztonsága Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője A közúti közlekedés biztonsága Közlekedésfejlesztés Magyarországon, aktualitások konferencia Balatonföldvár,

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált. OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉS RENDÉSZETI OSZTÁLY Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111 Tel: (68) 411-344 IRM (33) 55-40 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. szeptember -i ülése. számú napirendi pontja Beszámoló Tolna megye 7. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr. Soczó

Részletesebben

Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, november 30.

Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, november 30. Dr. Hatala József r. altábornagy országos rendőrfőkapitány Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, 2010. november 30. Rendőrség és közlekedésbiztonság

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2014. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság:

Részletesebben

1-------.--. '---1. V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~ POLGÁP r ql[ BIVAl i\la i 241). t..' r 1;"1"0 ;

1-------.--. '---1. V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~ POLGÁP r ql[ BIVAl i\la i 241). t..' r 1;10 ; Dunaújváros Rendőrkapitányság 2400, Dunaújváros, Szent György u. 1. Tel.: 25/510-510,Fax:25/510-510 IRM lel: 22150-10Fax:22/50-37!tHeONISED FCI: UCHUMU: EFQM 1-------.--. '---1 V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 96 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 216. május 12-én

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

6640 Csongrád Pacsirta u. 1-5. /Fax: /63/ 571-510, BM telefon: 41-80, e-mail: konczj@csongrad.police.hu BESZÁMOLÓ

6640 Csongrád Pacsirta u. 1-5. /Fax: /63/ 571-510, BM telefon: 41-80, e-mail: konczj@csongrad.police.hu BESZÁMOLÓ RENDŐRKAPITÁNYSÁG CSONGRÁD 6640 Csongrád Pacsirta u. 1-5. /Fax: /63/ 571-510, BM telefon: 41-80, e-mail: konczj@csongrad.police.hu BESZÁMOLÓ A Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának alakulásáról

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság évi munkájáról Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. Telefon/Fax : (62) 511-260, 511-262 BM: 33 10-77 Szám: 06040/611/2010.ált. B E S Z Á M O L Ó a Makói Rendőrkapitányság 9. évi munkájáról Bevezetés A Makói

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Fonyód : 8640 Fonyód, Vitorlás u. 2. Pf. 88 /Fax: 06/85/560-990 : fonyodrk@somogy.police.hu Szám: 14030/4443/2013. ált. B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! zp; ; KUNSZENTMÁRTN RENDŐRKAPTÁNYSÁG.Keze1ési jelzés : Kezelési utasítás :- Tárgy: 16. évi önkormányzati beszámoló hiv.szám: - előadó: Fekete Tamásné c.r.őrgy. telefon: 32/43-12 group wise: FeketeTjasz.olice.hu

Részletesebben

Jovahagyom: * Ladányi Zoltán r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitanysagvezeto. Szám: 0402() /856 / 2014. ÁlL. Mezőberény, 2014.

Jovahagyom: * Ladányi Zoltán r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitanysagvezeto. Szám: 0402() /856 / 2014. ÁlL. Mezőberény, 2014. Szám: 0402() /856 / 2014. ÁlL Békési Rendőrkapitányság Mezőberé;i Rendőrőrs [565O Mezöbeiény, Petőfi u. 12. O6/66/352-522; Fax: 66/352-522, 33/57-00 E-mail: bekes.rkekes.p e.hu V( Jovahagyom: * Ladányi

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/428-022/13-91 fax: 428-022/10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 veszpremrk@veszprem.police.hu Szám: 19010/ /2014. ált. Jóváhagyom: Dr. Ipsits Csaba r. alezredes

Részletesebben

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga XV. Fejezet Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények 160. Emberölés 161. Erős felindulásban elkövetett emberölés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ E G Y E K 2013. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BESZÁMOLÓ E G Y E K 2013. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL Balmazújvárosi Rendőrkapitányság Vezetője 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 4.szám Tel: 52/377-578 Fax.: 52/370-013 BM Tel.: 32/51-00 Fax.: 32/51-21 e-mail: BereczJ@hajdu.police.hu Szám: 09080-0/842-1/2014.ált.

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Bűnmegelőzési koncepciót alkot A bűnmegelőzés a társadalom

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirci Rendőrőrs 2014. évi tevékenységéről Előadó: Tóth Gábor r.szds. Őrsparancsnok Előterjesztés

Részletesebben