BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL"

Átírás

1 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

2 2 B E V E Z E T É S A Balatonalmádi Rendőrkapitányság az elmúlt esztendőben is igyekezett megfelelni a kihívásoknak, arra törekedett, hogy az adott jogi, gazdasági és társadalmi környezetben minél többet tegyen az itt élők, illetve az ide látogatók biztonságának megőrzése érdekében. Továbbra is elsődleges célkitűzésünk volt a bűnözés lehetőség szerinti csökkentése, a közterületi jelenlét növelése, reagáló-képességünk javítása, a közbiztonság szinten tartása. Az elmúlt évben nagy erőfeszítéseket tettünk a közterületek, a nyilvános helyek rendjének megszilárdításával a lakosság biztonságérzetének javításáért. A visszajelzések alapján a Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi területén élők biztonságérzetében megmaradtak az előző évekre jellemző pozitív értékek. Az összes bűncselekmény nyomozás eredményességét tekintve kiemelkedően jó eredményt ért el a kapitányság. A kiemelt bűncselekmények vonatkozásában több dobogós helyet hoztunk el, igen komoly felderítések történtek. Az eredmények nem egyediek, és nem kiugróak, hiszen a esztendőben is hasonló hatásfokkal dolgoztunk. Az elmúlt évben a Balatonalmádi Rendőrkapitányság a bűnügyi eredményesség tekintetében - újra az országos lista élmezőnyébe került. A Balatonalmádi Rendőrkapitányság szolgálati ágai a nyári idegenforgalmi szezonban a Balaton partjára látogató és ott pihenő külföldi és magyar turisták nagy számából fakadó rendkívüli közterületi, közlekedésrendészeti, bűnügyi rendőri feladatokat sikeresen oldotta meg, és megfelelő színvonalon szolgáltatta a helyi lakosok és turisták biztonságát, amivel jelentős mértékben hozzájárult a Balaton idegenforgalmi értékének növeléséhez. BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE Az elmúlt évben a bűnügyi szolgálat a rendészeti szakterülettel szoros együttműködésben rendet tartott Balatonkenese város tekintetében is. A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények száma csökkent, a felderítési eredmények javultak. A folyamatosan javuló eredmények miatt egyre több bűnelkövetőt vontunk, egyre több ügy miatt eljárás alá, és egyes esetekben nem lehetett megállni a rendőrkapitányság illetékességi területének határainál. A Balatonalmádi Rendőrkapitányság Bűnügyi Szolgálata érdemelte ki a megyében működő kapitányságok közül A év bűnügyi osztálya kitűntető címet. Úgy gondolom, hogy e cím elnyeréséhez nem volt elég 2012-ben jól dolgozni, ehhez több éve kell jól teljesíteni. A bűnügyi tevékenységet minősítő adatok szinte mindegyike javuló tendenciát mutat. Ezen adatok között nem csak a nyomozás és felderítési eredményességet kell érteni, hanem igen fontosak az időszerűség, a további nyomozásra visszaadott ügyek is. Összességében értékelve jelenhető ki az a tény, hogy az elmúlt évben jó színvonalú közbiztonságot sikerült szolgáltatni Balatonkenese város és az egész kapitányság területén.

3 3 Az összes bűncselekményt tekintve a év nyomozás-eredményességi mutatója 60,91 %, ami minimális csökkenést jelent a korábbi évhez képest. Alapvetően e szám önmagában keveset mutat, hiszen a területünkön élő állampolgárokat elsősorban nem az foglalkoztatja, hogy a szerzői jogsértések közül vagy az okirattal visszaélések közül mennyit sikerült felderíteni, hanem sokkal inkább lényegesek azok a bűncselekmények, melyek a lakosság szubjektív biztonságérzetét befolyásolják. Ezek a lopás, betöréses lopás, jármű önkényes elvétele, rongálás, garázdaság, testi sértés, rablás, emberölés, kábítószerrel visszaélés. Ezen bűncselekmények tekintetében jól teljesített a kapitányság. A lopás, betöréses lopás, rongálás, jármű önkényes elvétele nyomozás eredményessége a legjobb a megyében, de az országban is dobogós helyeket érnek. A tavalyi évben Balatonkenese város területén a regisztrált bűncselekmények száma 158 db, ami az azt megelőző 2011-es évhez képest javuló tendencia, mivel akkor ez a szám 209 db volt. Ezek alapján megközelítőleg 25 %-al csökkent a bűncselekmények száma a tavalyi évben. Az elmúlt esztendőben Balatonkenese város területén elkövetett lopások ősszáma 58 db volt, a betöréses lopások száma 21 db. A évben 3 alkalommal követek el rongálást, míg 2012 évben 8 esetről érkezett bejelentés. Balatonkenese város területén rablás, zsarolás, kifosztás és emberölés nem történt tavaszán a Balatonakarattya városrészben több emberen elkövetett emberölés elkövetőjét 24 órán belül elfogtuk. RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE Balatonkenese város közbiztonsági helyzete stabil, évben is szélsőséges megnyilvánulásoktól mentes volt. A közterületeken és nyilvános helyeken a közbiztonsági szempontból indokolt rendőri jelenlétet és ezen keresztül a közrend fenntartását az egyenruhás állomány az elvárásoknak megfelelő színvonalon biztosította. A közterületi szolgálatot ellátó állomány az állampolgári bejelentésekre minden esetben haladéktalanul reagált, a szükséges és elsődleges intézkedések végrehajtásra kerültek. A rendészeti szakterületen tevékenységünk a bűnözés csökkentésére, a közterületi jelenlét növelésével a Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi területe közrendjének, közbiztonságának fenntartására, a félelemtől mentes életminőség megőrzésére, a társadalmi elvárásokhoz igazodva, az állampolgári bejelentésekre történő gyors, hatékony reagálás biztosítására, a törvényes, szakszerű, hatékony és magas minőségű szakmai munkára, a jogsértésekkel szembeni határozott fellépésre, valamint a közlekedési és baleseti helyzet pozitív irányba történő befolyásolására irányult. A Balatonkenese székhelyű, alosztály jogállású Rendőrőrs szerény létszámhelyzete ellenére a kapitányság működési területének több, mint 50 %-át fedi le, a Balaton keleti kapuja -ként stratégiai szerepet játszik a Balaton-parti rendőrkapitányságok, így a Balatonalmádi Rendőrkapitányság szűrő tevékenységében. Ha az őrs jól működik, az a többi kapitányságnak is érzékelhető könnyebbséget jelent.

4 4 Rendőri tevékenység A évi adatokhoz képest 2012-ben 8 %-kal több, 5821 fő rendőrt tudtunk a közterületek és nyilvános helyek ellenőrzésére vezényelni, ezzel 4 %-kal növeltük a közterületeken eltöltött óráink számát, mely számadat a Közlekedésrendészeti Alosztály vonatkozásában még markánsabb, 40 %-os emelkedést mutat. Ennek a ténynek is köszönhető, hogy az állomány intézkedési aktivitását a főbb mutatók tekintetében sikerült megőrizni, illetve növelni. A személyes szabadságot korlátozó intézkedések közül a legfontosabb kategóriában, az elfogások vonatkozásában a tavalyi csökkenéssel szemben 31 %-os, a biztonsági intézkedések tekintetében pedig 26 %-os növekedést értünk el, az előállítások terén viszont 8 %-os visszaesés tapasztalható az előző évi adatokhoz képest. Jól látható, hogy a körözött személyek vonatkozásában foganatosított elfogások száma növekedett, ami azért is érdemel kiemelést, mert az előző évi adatokhoz képest lényegesen kevesebb bűncselekmény történt a területünkön, ami magyarázat az előállítások számának csökkenésére. (7. számú melléklet) Rendezvénybiztosítás A turisztikai szezonból eredő feladatokat a legnagyobb stratégiai szövetségesünkkel, a helyi polgárőr egyesületekkel közösen hajtottuk végre. A hatékonyság érdekében a kialakult helyzetet az idegenforgalmi idényben rendszeresen elemeztük, értékeltük. A helyi polgárőr szervezetekkel havonta megtartott közbiztonsági értekezleten közösen mutattunk rá azokra a világos és elérhető célokra, melyek megvalósítása hozzájárult a terület közbiztonságának fenntartásához. A polgárőrség segítségét több alkalommal igénybe vettük rendezvény biztosítási feladataink végrehajtása során is segítséget nyújtottak a biztosítási, területzárási, vagy forgalomirányítási feladatok megoldásában, de emellett a napi szolgálatellátás megerősítésére is többször felkértük őket. Fokozott rendőri ellenőrzések Az egyenruhás állomány 2012-ben összesen 329 alkalommal, 938 fővel vett részt helyi, területi, országos, vagy Európai Unió által elrendelt (pl. TISPOL) akcióban, melyek közbiztonsági elsősorban LSZBP - közlekedési és egyéb (körözési, migrációs stb.) jellegűek voltak. Az elmúlt esztendőben a korábbi gyakorlattól eltérően, a heti egy alkalommal szervezett fokozott ellenőrzések helyett gyakrabban 264 alkalommal hajtottunk végre A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább javító, prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedések végrehajtását célzó fokozott ellenőrzéseket (továbbiakban: LSZBP) a kapitányság illetékességi területén. Ennek köszönhetően minden településen lehetőség szerint a helyi körzeti megbízottak bevonásával hetente legalább egy alkalommal koncentrált rendőri jelenlétet prezentáltunk, 50 %-ban gyalogos járőrszolgálatot teljesítettünk. Az LSZBP végrehajtásába beosztott állomány feladatai ellátása során rendszeresen hajtott végre közlekedésrendészeti ellenőrzéseket is, azonban a megyei elképzelés végrehajtása érdekében 7 hetente külön terv alapján végrehajtottunk közlekedésrendészeti akciókat is. (8. számú melléklet)

5 5 Közlekedésrendészeti tevékenység A kapitányság területén 2012-ben összesen 59, míg 2011-ben 88 közlekedési büntetőügyben jártunk el, ami 33 %-kal kevesebb az előző évihez képest, ezen belül az ittas járművezetés miatt elrendelt nyomozások száma még markánsabban, 42-ről 24-re csökkent, ami 43 %-kal kedvezőbb a korábbi év adataihoz képest. (9. sz. melléklet) Balatonkenese város vonatkozásában kedvező a tendencia, hiszen a közlekedési bűncselekmények őszszáma 48 amiből 14 történt Balatonkenese város területén. A kapitánysághoz tartozó útszakaszainkon egész évben sikerült biztosítanunk a forgalom zavartalanságát, a baleseti helyzet tekintetében pedig sikerült újra a évi eredményeket elérni, hiszen 2012-ben útjainkon - a megyei átlagtól eltérően, azt jelentősen meghaladva - 24 %-kal csökkent a személyi sérüléses közúti balesetek száma. Az előző év adataival összehasonlítva a személyi sérüléssel járó balesetek száma 82-ről 62-re csökkent ben 3 halálos baleset történt, ami megegyezik az előző évivel. Balatonkenese település vonatkozásában a bekövetkezett közúti balesetek száma 44. Közülük 29 eset anyagi káros, 2 eset súlyos sérüléssel, 11 eset pedig könnyű sérüléssel járt, a halálos balesetek szám 2 volt. (10. számú melléklet) A baleseteket előidéző okok jellegükben és arányukban lényegesen nem változtak, továbbra is meghatározó az abszolút és relatív értelemben vett sebességtúllépés, illetve az elsőbbség meg nem adása, és az előzés szabályainak megszegése. A közlekedés legvédtelenebb résztvevői a gyalogosok, illetve kerékpárosok évben hasonlóan a évi adatokhoz - a kerékpárosok által okozott balesetek száma magas volt, ezért továbbra is fokozott figyelmet fordítunk az ellenőrzésükre. Az ittas járművezetés miatt elrendelt nyomozások száma jelentősen, 42-ről 24-re csökkent. Az ittas állapotban okozott balesetek száma megegyezik a évi adatokkal: 5, mely számadat az összes sérüléses balesetek számát tekintve 8 %. A tulajdon elleni szabálysértések alakulása Balatonkenese város területén Tulajdon elleni szabálysértések Balatonkenese településen évben Eljárás megszüntetve Eljárás iratai bíróságra megküldve Összesen Lopás Sikkasztás Csalás Hűtlen kezelés Jogtalan elsajátítás Orgazdaság Szándékos rongálás Jármű önkényes elvétele Tulajdon elleni szabálysértések össz.:

6 6 IGAZGATÁSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG Szabálysértési munka Balatonkenese város területén évben a feljelentett személyek száma 31 fő volt, ami az előző évekhez képest csökkenő adat. (2011-ben 59 fő volt.) Balatonkenese város területén évben elkövetett szabálysértések száma: 55 volt. ( az elkövetett szabálysértések száma növekedett, 2011-ben ez a szám 44 volt.) A szabálysértési feljelentések számának jelentősen csökkenése az utóbbi időszak normaváltozásainak köszönhető. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény összesen 86 tényállást tartalmaz, amelyből 13 a bíróság, 38 a kormányhivatal, 30 a rendőrség és 5 a vámszerv hatáskörébe tartozik. A rendőrségi hatáskörbe tartozó szabálysértési tényállások közül 9 szűnt meg április 15-től. A kiemelt szabálysértések száma a július 01-én bekövetkezett jogszabályváltozás miatt csökkent, mivel kiemelt jogsértések (a megengedett legnagyobb sebességre ( gyorshajtás ), a továbbhaladás tilalmára ( tilos jelzésen történő áthaladás ), és a járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalmára ( ittas vezetés ) kerültek közigazgatási eljárás elbírálása alá. (ide tartozik még a biztonsági öv használatára vonatkozó szabályszegés és a behajtási tilalomra, a kötelező haladási irányra vonatkozó előírások megsértése is ) Fontos megjegyezni, hogy összességében is csökkent a szabálysértési ügyek száma 50 %-kal. Balatonkenese város területén elkövetett szabálysértések számához hozzátartoznak a fentebb említett tulajdon elleni szabálysértések is, melyek éppúgy jellemzőek a településen, mint más egyéb jogsértések. BŰN- ÉS BALESETMEGELŐZÉS A bűn- és baleset-megelőzés szakmai feladatai több területre terjednek ki. A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység a gyermekjóléti szolgálatokkal történő kapcsolattartáson túl, iskolákkal való együttműködésre is kiterjed, ami jónak mondható a településen.. Kiemelt témaként szerepel a családon belüli erőszak felismerése és elítélése, a kiszolgáltatott helyzetben elérhető segítség, amellyel a felnövekvő nemzedékek gondolkodásmódját kívánjuk megváltoztatni. A családon belüli erőszakban indított eljárásainkban az ORFK utasításnak megfelelően jártak el kollégáink. 4 ideiglenes megelőző távoltartás elrendelése történt a Kapitányságon, minden esetben rendőri kezdeményezésre. Az ideiglenes megelőző távoltartások vizsgálata során megállapítható, hogy az esetek majdnem mindegyike az alkoholos befolyásoltsággal, vagy a korábbi drogfogyasztással függött össze. Az áldozati helyzetben élők gondolkodásában történő változást tükrözi, hogy a családon belüli erőszakkal kapcsolatos bűncselekmények esetében nem jellemzők az erőszakos végkifejletű és súlyos büntetési tétellel sújtható bűnelkövetések, mert már a kisebb súlyú bűncselekmények esetében is hatósági segítséget kérnek. A megelőzési előadó és a körzeti megbízott kollégák rendszeresen tartottak előadást a nyugdíjas klubokban az időskorúakat érintő trükkös lopások és csalások megelőzésére több településen. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság által áldozatvédelmi témában nyert TÁMOP pályázat keretében még több lehetőség lesz a hatékony áldozatvédelmi tevékenység kifejtésére.

7 7 Kapitányságunk területén a kábítószer fogyasztáshoz kapcsolódó bűnelkövetés nem kiemelkedő. A jelentős látencia miatt azonban a megelőzési tevékenység részét kell, hogy képezze. Az általános iskolák felső tagozatain a kiskorú bűnelkövetés és annak jogi következményei valamint az áldozattá válás témákban tartott előadásokon a kábítószerrel kapcsolatos bűnelkövetés következményeiről kiemelten esett szó. Baleset-megelőzési tevékenység részének tekinthető az LSZBP végrehajtása során, a kapitányság területén, a közbiztonság javítása érdekében a közlekedésrendészeti ellenőrzések nagyobb számú szervezése. Folyamatos volt az egyenruhás, különösen az idegenforgalmi időszakban jelenlévő megerősítő állomány baleset-megelőzési szempontú, aktuális helyzetnek megfelelő képzése, a napi szolgálatának ehhez igazodó szervezése. Az Iskola Rendőre Program értékelése. A Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi területén a évben 14 település (3 város és 11 község és 2 településrész közigazgatási területe képezte. A 14 település közül 11 településen 12 iskola működött január 1-vel Balatonvilágos és Balatonaliga településrész közigazgatásilag és területileg is Somogy- megyéhez került, így jelenleg már csak 11 iskola található illetékességi területünkön. Minden iskolának van Iskola Rendőre. Balatonkenesén az iskola rendőre a helyi körzeti megbízott kolléga, így a helyismerete ezen a tevékenységi területen is érvényesül. Az iskolában a fogadtatás egyértelműen pozitív volt. Az Iskola Rendőrökkel szervezett jelentősebb programok a balesetmegelőzési témakörben szerepelnek. Ezen kívül 3 képzett DADA oktatónk is részt vett a gyermekek bűn- és baleset-megelőzési oktatásában, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi területén található egyes iskolákban (kiemelten Papkeszi településen) rendszeres a D.A.D.A oktatás, mely a Rendőrség elsődleges bűnmegelőzési programja az iskolákban. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nagy szükség lenne a tantestületek tagjaival olyan beszélgetésre, ahol az iskolai erőszak elleni közös fellépésről, a pedagógusok lehetőségeiről, eszközeiről volna szó. Ezt a lehetőséget is felajánlottuk az iskoláknak. A szülőkkel történő kapcsolatfelvétel nem mondható sikeresnek. Nem kérték rendőr jelenlétét a szülői értekezleteken. A kihelyezett és a tanév elején felújított ötletládákba sem érkezett javaslat, vélemény. ÖSSZEGZÉS A jól elvégzett munka egyetlen jutalma, hogy elvégezhettük. (Ghandi) Akkor, amikor egy szervezet működését vesszük górcső alá, sok szempontot kell figyelembe venni ahhoz, hogy megalapozott véleményt formáljunk. Különösen igaz ez a megállapítás, ha a rendőrség, nevezetesen a Balatonalmádi Rendőrkapitányság erőfeszítéseit, szolgáltatásainak színvonalát, hatékonyságát, vagy az itt dolgozók elkötelezettségét vizsgáljuk. Ha az elmúlt esztendő elején megfogalmazott célkitűzéseket, illetve azoknak a feltételeknek a vizsgálatát sorra veszem, melyek alapvetően határozzák meg céljaink valóra váltását, kijelenthetem, hogy a Balatonalmádi Rendőrkapitányság 2012-ben is képzett és felkészült szakemberekkel, magas szakmai színvonalon tett eleget a kapitányság illetékességi területén élők, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság és a magunk által támasztott elvárásoknak.

8 8 Elért eredményeink alapján úgy ítélem meg, hogy a kapitányság a rendelkezésre álló feltételeket és a földrajzi helyzetünkből adódó specialitásokat figyelembe véve a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság megítélését pozitív irányba befolyásoló teljesítményt nyújtott. Sikeres javulást értünk el nyomozás-eredményességünkben, a közterületek, nyilvános helyek, közösségi életterek biztonságának szavatolásában, az állami intézményekkel, a társadalmi és civil szervezetekkel való együttműködésben. A jogszabályokból fakadó kötelezettségeinket a mindenkor változó bűnügyi-közbiztonsági helyzet függvényében teljesítettük. Az elkövetkezendő esztendőben sem lehet más célkitűzésünk, mint a társadalmi, gazdasági szereplőkkel történő összehangolt együttműködéssel, a bűncselekményt elkövető ismeretlen személyek lehető legnagyobb számú felderítésével és a büntetőeljárások sikeres befejezésével, a közterületen jelen lévő, reagáló rendőrséggel növelni az illetékességi területünkön élő polgárok, az idelátogató turisták, átutazók szubjektív biztonságérzetét. A 2012-es esztendő egyszerre volt a magas színvonalú szakmai helytállás, a példaértékű együttműködés, a változás és az összefogás éve. Stratégiai helyeken hiányoztak parancsnokok, eredményeink mégis kimagaslóak voltak. Ott voltunk más kapitányságon is, mert Nekünk szóltak és mi mentünk. A civil szféra szerepelőivel sikerült megértetni, hogy a térségben élők, pihenők vagyon és személybiztonsága érdekében közösen tudunk hatékonyan fellépni mellénk álltak. A feladatokat továbbgondoltuk, hozzá tettük a magunk kreativitását, tudását, a szakma, a hivatásunk iránti elkötelezettséget. Úgy vélem a legfontosabb célkitűzés az, hogy a saját magunkkal szemben követelményként támasztott minőségi munkavégzést, szakmai, ugyanakkor emberi hozzáállást a esztendő során is képesek legyünk megvalósítani. Balatonalmádi, április 19. Dr. Szabó János r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető

9 9 1. számú melléklet Ismertté vált, regisztrált bűncselekmények fő fejezetenként (Enyübs) MEGNEVEZÉS B A L A T O N K E N E S E év év Ismertté vált bűncselekmények (Rk) Személy elleni 3 3 Közrend elleni Közlekedési bűncselekmények 7 11 Gazdasági 8 10 Házasság, a család, ifjúság és nemi erkölcs elleni 3 0 Vagyon elleni Államigazgatás, az igazságszolgáltatás, és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények számú melléklet Jellemző bűncselekmények alakulása az Enyübs alapján BALATONKENESE Lopás Betöréses lopás Testi sértés 1 3 Garázdaság 3 7 Csalás 6 17 Sikkasztás 1 0 Ittas vezetés 1 4 Összes regisztrált bűncselekmény

10 10 3. számú melléklet Nyomozás eredményességi mutatók az állampolgárok biztonság érzetét leginkább érintő bűncselekmények tekintetében B A L A T O N K E N E S E MEGNEVEZÉS 2012 Testi sértés 3 Kiskorú veszélyeztetése 0 Erőszakos közösülés 0 Garázdaság 7 Önbíráskodás 1 Visszaélés kábítószerrel 0 Lopás 58 Betöréses lopás 21 Rablás 0 Kifosztás 0 Zsarolás 0 Orgazdaság 0 Jármű önkényes elvétele 0 Összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény 182

11 11 A vagyon elleni bűncselekmények aránya Egyéb Vagyon elleni Vagyon elleni Egyéb 4. számú melléklet Az elkövetői kör Fiatalkorú Gyermekkorú Felnőtt

12 12 5. számú melléklet A bűncselekmények megoszlása a városaink között Balatonkenese; 32% ; Balatonalmádi; 45% Balatonfűzfő; 23% 6. számú melléklet A bűncselekmények megoszlása a városaink és községeink között Községek 41% Városok Községek Városok 59%

13 13 7. számú melléklet Személyes szabadságot korlátozó intézkedések, közterületi jelenlét Elfogás Előállítás Biztonsági intézkedés Közterületi fő Közterületi óra Nem közterületi fő Nem közter. Óra számú melléklet Fokozott ellenőrzések 2009/2012. évi kimutatása (eset/fő): Akciók Közbiztonsági: Közlekedési: Egyéb: Összesen (eset/fő): 175 eset / 519 fő 197 eset / 1083 fő 210 eset / 942 fő A rendőrkapitányság illetékességi területén bekövetkezett közlekedési balesetek számának alakulása 329 eset / 938 fő 9. számú melléklet halálos súlyos könnyű Össz. Sérüléses: Anyagi káros: Össz.:

14 sz. melléklet Balatonkenese város területén bekövetkezett közlekedési balesetek számának alakulása Megnevezés : Halálos 2 Súlyos 2 Könnyű 11 Össz. Sérüléses 15 Sérülés nélküli 29 ebből vadelütés 4 Összesen 44

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BALATONKENESE RENDŐRŐRS 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 7.; Tel/fax.: 88/584-970 (BM: 22/46-10) e-mail: fodort@veszprem.police.hu BESZÁMOLÓ A BALATONKENESE VÁROS 2013.ÉVI

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr!

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: Nyílt Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr! RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 880 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/71-00 / BM: 03-23/27-2 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 1050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúnánási Rendőrkapitányság 48 Hajdúnánás, Dorogi út 78. Tel.: 52/57-5 Fax.: 52/57-51 BM tel.: 32/53- Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu Szám: 96-/23-3/215. ált. B E S Z Á M O L Ó Polgár

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ B E S Z Á M O L Ó KOZÁRMISLENY VÁROS. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL Cím:

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Érkezett feljelentések száma Szekszárd (ügyforgalmi) 32 31 3 29 28 27 26 25 3137 375 36 38 2778 28 29 21 211 212 Nyomozás elrendelések száma Szekszárd (ügyforgalmi)

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hajdúnánás Rendőrkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM tel.: 32/53-00 Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu

Részletesebben

Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ , Fax: (36)

Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ , Fax: (36) Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ 341-944, Fax: (36) 341-944 BM tel.: (31) 40-11, BM fax: (31) 40-35 e-mail:kovacsj@heves.police.hu Szám:10020-1299 / 2014.ált.

Részletesebben

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1254/2015

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police. Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.hu Szám: 17020/900/2014.-ált. Beszámoló Hőgyész közbiztonsági helyzetéről,

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba

Részletesebben

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL Szám: /8/5.ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 76 Pécs, Vargha D. u. 3. 76 Pécs, Pf: 49. Tel.: 7/54-45, fax: 7/54-44 Belügyi tel.: 3/-55, fax: 3/3-98 E-mail: KorontosZ@baranya.police.hu B E S

Részletesebben

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Szám: 09010/ /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Uzonyi Attila r. ezredes kapitányságvezető

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Fonyód : 8640 Fonyód, Vitorlás u. 2. Pf. 88 /Fax: 06/85/560-990 : fonyodrk@somogy.police.hu Szám: 14030/4443/2013. ált. B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált. OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉS RENDÉSZETI OSZTÁLY Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111 Tel: (68) 411-344 IRM (33) 55-40 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2011. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2010-ben

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó Szám: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY /2011. ált. Jóváhagyom: Regdon László r.alezredes mb. rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Monoszló község

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály főosztályvezető az ORFK-OBB ügyvezető elnöke Budapest, 2016. március 24.

Részletesebben

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga XV. Fejezet Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények 160. Emberölés 161. Erős felindulásban elkövetett emberölés

Részletesebben

Összes regisztrált b ncselekmény

Összes regisztrált b ncselekmény B ncselekmények Összes regisztrált b ncselekmény 465 694 413 343 436 522 426 914 394 034 Vagyon elleni b ncselekmény összesen 1/ 317 900 275 891 270 740 276 193 253 366 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY

OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY 1 OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY * Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111. ( (68) 411-344 ( BM (33) 55-00 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/298-3/2013.ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Szám: /2011. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KMB ALOSZTÁLY MEDINA KÖRZETI MEGBÍZOTT J E L E N T É S Medina község 2011. évi bűnügyi és közrendvédelmi helyzetéről Jelentem, hogy Medina

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/52-7 Fax: 52-71 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

Szarvasi Rendőrkapitányság BESZÁMOLÓ. Ecsegfalva község évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

Szarvasi Rendőrkapitányság BESZÁMOLÓ. Ecsegfalva község évi közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről Szarvasi Rendőrkapitányság Száma: 060/2509116.Ált. A beszámolót előterjesztésre alkalmasnak tartom: 7 Ityan Sandor. ez~ des rendőrségi főt~ ~ os kapitányság. ~ ~. BESZÁMLÓ 15. évi közbiztonságának helyzetéről,

Részletesebben

M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S

M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S Rendőrkapitányság Szeged M Ó R A H A L M I R E N D Ő R Ő R S : Mórahalom, Kölcsey F. u. 2/b. Pf: 447. 6782. : 06-62-581-040, 562-400/47-80, : 581-041/47-49 Szám: 06010/8794/2014. ált. BORDÁNY KÖZSÉG KÖZRENDJE,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a 2007. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium ISSN 1217-0046 -3- A 2007. ÉVI B NÖZÉS RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA I. A B NÖZÉS TERJEDELME ÉS DINAMIKÁJA Az összb nözés A 2007.

Részletesebben

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések Járművezetés az eltiltás tartama alatt [a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 15/A. (1) bek.] Az elsőbbség és az előzés szabályainak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. június 23-ai ülésére 2. napirend Tárgya: Beszámoló a város közrendjéről és közbiztonságáról. Előadó: Zahorecz Sándor r. alezredes, Körmöndi

Részletesebben

1-------.--. '---1. V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~ POLGÁP r ql[ BIVAl i\la i 241). t..' r 1;"1"0 ;

1-------.--. '---1. V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~ POLGÁP r ql[ BIVAl i\la i 241). t..' r 1;10 ; Dunaújváros Rendőrkapitányság 2400, Dunaújváros, Szent György u. 1. Tel.: 25/510-510,Fax:25/510-510 IRM lel: 22150-10Fax:22/50-37!tHeONISED FCI: UCHUMU: EFQM 1-------.--. '---1 V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-ei ülésére Tárgy: Beszámoló Zirci Városi Rendőrőrs 2003. évi tevékenységéről Előadó: Üveges Attila r. alezredes

Részletesebben

VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos

VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos BÉKÉSCSABAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE Dr. Hajdú Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3. (66) 444-329 BM: (33) 20-55 fax: városi:66/523-700, BM:(33) 24-46 e-mail: hajdu.antal@bekes.police.hu

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2008. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Büntetőpolitikai Főosztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 2006. évben is igyekezett fő feladatait, célkitűzéseit, terveit teljesíteni. Ehhez alapvetően biztosítottak voltak

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2009. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Kodifikációs Főosztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Szám: A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Készült: az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 2. 18. pontja

Részletesebben

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police. Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/ /2015.ált. B E S Z Á M O L Ó Makó város közrendjének

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. szeptember -i ülése. számú napirendi pontja Beszámoló Tolna megye 7. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr. Soczó

Részletesebben

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint VAVRÓ ISTVÁN: A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint A büntetőjogi normákkal történő ismételt szembekerülés a bűnügyi tudományok régi, kedvelt témája. Két változata: a halmazati bűnelkövetés

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9. szeptember 8-i ülése. számú napirendi pontja Beszámoló Tolna megye 8. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr. Soczó

Részletesebben

SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG SIÓFOKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG SIÓFOKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG SIÓFOKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8600 Siófok, Sió utca 12-20. Pf.: 27 Tel.:06/84-519-150 BM: 23/5122 Fax: 06/84-519-150/5256 BM: 23/5256 e-mail: ugyeletsio@somogy.police.hu

Részletesebben

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház. Szám: /1501-1/2014. ált.

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház. Szám: /1501-1/2014. ált. Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház Szám: 09030-0/1501-1/2014. ált. BESZÁMOLÓ HAJDÚHADHÁZ KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2013. ÉV 2. oldal PREAMBULUM A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság illetékességi területe

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS

VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS 4564 Nyírmada, Honvéd u.8/a Tel. BM: (03/326469) Városi: (06/45492063) Fax. BM: (03/326468) Városi: (06/45492063) Email: Tothtiborvn@szabolcs.police.hu

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD. Beszámoló. a Szekszárdi Rendőrkapitányság évben végzett munkájáról. Szekszárd 2015.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD. Beszámoló. a Szekszárdi Rendőrkapitányság évben végzett munkájáról. Szekszárd 2015. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD Szám: 7/ 852/25. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80

Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80 SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1289-2/2013

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/428-022/13-91 fax: 428-022/10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 veszpremrk@veszprem.police.hu Szám: 19010/ /2014. ált. Jóváhagyom: Dr. Ipsits Csaba r. alezredes

Részletesebben

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos országos rendőrfőkapitány-helyettes rendészeti főigazgató A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/ /13-91 fax: /10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2. : 88/428-022/13-91 fax: 428-022/10-19 : 8201 Vp. Pf: 80 veszpremrk@veszprem.police.hu Szám: 19010/../2016. ált. Jóváhagyom: Dr. Ipsits Csaba r.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó K E R E K E G Y H Á Z A VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 2014

B E S Z Á M O L Ó K E R E K E G Y H Á Z A VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 2014 Szám: 03010 / 4745 /2015. ált. Jóváhagyom: Kerti István r. alezredes rendőrségi tanácsos kapitányságvezető B E S Z Á M O L Ó K E R E K E G Y H Á Z A VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL, A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2010. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2009-ben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. E. u. 2. Telefon: 06/88/428-022/10-86 * Telefax: 06/88/428-022/15-84 mellék Szám: /2010. 1. napirendi

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 - 3 - I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2007-ben

Részletesebben

E-mail: szolnokrk jasz.police.h a BESZÁMOLÓ

E-mail: szolnokrk jasz.police.h a BESZÁMOLÓ . i SZOLNOKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG POUCE KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY ~. P 5000 Szolitol, Dr. Sebestéiiy Gyula Út 5. ~: 5006 Szolnok Pf.:5. POLICE : 567520-871 ~:567520-873 BMg: 32718-71

Részletesebben

Jovahagyom: * Ladányi Zoltán r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitanysagvezeto. Szám: 0402() /856 / 2014. ÁlL. Mezőberény, 2014.

Jovahagyom: * Ladányi Zoltán r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitanysagvezeto. Szám: 0402() /856 / 2014. ÁlL. Mezőberény, 2014. Szám: 0402() /856 / 2014. ÁlL Békési Rendőrkapitányság Mezőberé;i Rendőrőrs [565O Mezöbeiény, Petőfi u. 12. O6/66/352-522; Fax: 66/352-522, 33/57-00 E-mail: bekes.rkekes.p e.hu V( Jovahagyom: * Ladányi

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2005. május 30- i ülésére Tárgy: Beszámoló Zirc Városi Rendőrőrs 2004 évi tevékenységéről Előadó: Üveges Attila őrsparancsnok Előterjesztés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/205- /2013. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7. április 7-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Veszprémi Rendőrkapitányság Zirci Rendőrőrs 6. évi tevékenységéről Előadó: Tóth Gábor

Részletesebben

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, november 30.

Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, november 30. Dr. Hatala József r. altábornagy országos rendőrfőkapitány Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, 2010. november 30. Rendőrség és közlekedésbiztonság

Részletesebben

6640 Csongrád Pacsirta u. 1-5. /Fax: /63/ 571-510, BM telefon: 41-80, e-mail: konczj@csongrad.police.hu BESZÁMOLÓ

6640 Csongrád Pacsirta u. 1-5. /Fax: /63/ 571-510, BM telefon: 41-80, e-mail: konczj@csongrad.police.hu BESZÁMOLÓ RENDŐRKAPITÁNYSÁG CSONGRÁD 6640 Csongrád Pacsirta u. 1-5. /Fax: /63/ 571-510, BM telefon: 41-80, e-mail: konczj@csongrad.police.hu BESZÁMOLÓ A Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának alakulásáról

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság. 2010. évi munkájáról Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/910-1/2011.ált. B E S Z Á M O L Ó a Makói

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Fejezet száma, megnevezése: 11. Belügyminisztérium Költségvetési szerv:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Felsőlajos község közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. április 20-i ülésére Készítette: dr. Sulcz Andrea jegyzői kabinetvezető "51 lo\q Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Kkt. 20. (1) bekezdés k) pontjának módosítása és a (4a) bekezdéssel történő kiegészítése 2011. július 1-jén lép hatályba.

A Kkt. 20. (1) bekezdés k) pontjának módosítása és a (4a) bekezdéssel történő kiegészítése 2011. július 1-jén lép hatályba. Sajtóközlemény a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2011. július 1. napján hatályba lépő rendelkezéseiről és az ezzel kapcsolatos jogszabály-módosításokról Az Országgyűlés 2010. december 20-án

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó

B E S Z Á M O L Ó Ikt. szám: 0/1896-2014. ált. VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS 4564 Nyírmada, Honvéd u.8/a Tel. BM: (03/32-6469) Városi: (06/45-492-063) Fax. BM: (03/32-6468) Városi:

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok 2010-ra vonatkozóan a Központi Statisztikai

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészeti Igazgatási Szak Közlekedésrendészeti Szakirány Rendészeti Igazgatási Szak Közrendvédelmi Szakirány Szakirányfelelős: Dr. Major Róbert r.

Részletesebben

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS 6060 Tiszakécske Béke u. 167. szám. Tel.:76/441-155 BM: 33/33-46 Fax:76/441-155 BM: 33/36-53 E mail: tkrendorors@gmail.com Szám: /2012. Jóváhagyom: Rigó

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság 29. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság: Békési Rendőrkapitányság

Részletesebben

a 2010. év április 28. -i Enying Város Önkormányzat Testületi ülésére

a 2010. év április 28. -i Enying Város Önkormányzat Testületi ülésére SZÉKESFEHÉRVÁR RENDŐRKAPITÁNYSÁG ENYINGI RENDŐRŐRS 8130. Enying, Kossuth u. 26. Tel. 22/372-646, IRM. tel. 22/2433, Fax: 22/2433 Szám: 07010-305-5829/19/3/2010. Jóváhagyom: (:Dr. Csizek Tibor r. ezredes

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2012/3

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2012/3 212/22 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 22. szám 212. április 2. Dél-dunántúli statisztikai tükör 212/3 A bűnözés alakulása a on A hazánkban regisztrált bűncselekmények

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Ordacsehi Önkormányzata Képviselő - testületének

B E S Z Á M O L Ó Ordacsehi Önkormányzata Képviselő - testületének E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 május 30 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Fonyódi Rendőrkapitányság beszámolója a közrendről és a közbiztonságról.

Részletesebben

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről SZÉKESFEHÉRVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 3. Telefon: 22/541-600 BM telefon: 22/2331 Fax: 22/2333 szekesfehervarrk@fejer.police.hu Szám: 07010/ 8111 /2013.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben