A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja"

Átírás

1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9. szeptember 8-i ülése. számú napirendi pontja Beszámoló Tolna megye 8. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr. Soczó László, megyei rendőrfőkapitány Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság. Tisztelt Közgyűlés! A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 8. évben munkáját lényegében nem változó nyugodt és kiegyensúlyozott, kiszámítható gazdasági politikai és szociológiai (megyei) környezetben végezte, összességében a kitűzött feladatokat jó színvonalon, hatékonyan, eredményesen végrehajtotta. A rendőrséget, annak tevékenységét és személyi állományát a lakosság, az önkormányzatok, a politika és a média reálisan értékelte, eredményeit, erőfeszítéseit elismerte és szükség szerint támogatta. E területekről negatív értékítélet nem fogalmazódott meg. A lakosság biztonságérzete megítélésünk szerint megtartott, legalábbis számottevően nem romlott. Igaz, hogy egyre nagyobb erőfeszítések árán, de a közterületi jelenlétet, reagáló készségünk szintjét biztosítani tudtuk. Mindezekben jelentős szerepet játszott, hogy fő alapelvként munkánkat, magatartásunkat a lakosság és az önkormányzatok elvárásainak megfelelve igyekeztünk formálni. A rendőri állományt a törvényes fellépés, segítőkész magatartás, szakmai elkötelezettség és az etikai elvárásoknak való megfelelés jellemezte. A tevékenységünket reprezentáló mutatók néhány kivételtől eltekintve tovább javultak, az országos átlagokat többé-kevésbé jelentős mértékben meghaladták, a bűncselekmény szám emelkedés nem számottevő, aggodalomra önmagában okot nem adó. Együttműködésünk a bíróságokkal, ügyészségekkel, társadalmi szervekkel, szervezetekkel, az önkormányzatokkal továbbra is hagyományosan kiegyensúlyozott, feszültségektől mentes, korrekt. Az önkormányzatok valamennyi szervezeti egységünk beszámolóját elfogadták, a rendőri munkát erkölcsileg és lehetőségeik szerint anyagilag is támogatták. Tovább javult együttműködésünk, közös szolgálatellátásunk a megye polgárőr szervezeteivel, akik egyre nagyobb szerepet vállaltak a kívánatos közbiztonsági szint fenntartásában. Bűnügyi területen a megyei és városi, illetve városi és városi szervek együttműködése példamutató, a megye szakirányító tevékenysége tovább javult. Az elmúlt év folyamán több országos jelentőségű ügyet eredményesen dolgoztak fel bűnügyi szerveink, ahol mindenképpen kiemelendő, mintaszerű volt az együttműködés.

2 Az elmúlt évben a bűnügyi és operatív helyzet összességében nem változott, az rendőrileg átfogható és kezelhető, a bűnügyi munkát reprezentáló mutatók szinte minden területen javultak, az országos átlagnál kedvezőbbek. Kényszerintézkedéseink a korábbi évek gyakorlatához képest kivétel nélkül megalapozottak és törvényesek voltak. E tekintetben és másban sem volt a bűnügyi munkát érintő érdemi észrevétel az ügyészségek és a bíróságok részéről. Tolna megyében 8-ban valamelyest emelkedett a bűncselekmények száma az előző évhez képest, de több év távlatában továbbra is csökkenő tendenciát mutat. Így aggodalomra okot nem ad. A. lakosra jutó bűncselekmény megyék közötti rangsorában. helyen vagyunk. Valamelyest a bűnelkövetők száma is emelkedett, ezzel az országos rangsorban a 8. helyet értük el. A befejezett nyomozások száma jelentősebben emelkedett, és ezen túlmenően a nyomozás eredményességi mutatónk még magasabb szintet ért el arányait tekintve az elmúlt évhez képest. Ugyancsak jelentősen javult az ismeretlen tetteses felderítési mutatónk, melyben országos szinten 5., a nyomozás eredményesség tekintetében a 6. helyen állunk. A személy elleni bűncselekmények száma kis mértékben emelkedett, ezen belül a testi sértések dominálnak. A közlekedési bűncselekmények száma jelentősen csökkent, itt kiemelendő a közúti jármű ittas vezetése bűncselekményeknek a jelentős mérséklődése. A házasság, család, ifjúság, valamint az államigazgatás, igazságszolgáltatás és közélet tisztasága elleni bűncselekmények minimálisan csökkentek. Jelentős emelkedés tapasztalható a közrend elleni bűncselekmények alakulásában, ide értve a kábítószerrel visszaélés, garázdaság, és a zaklatás bűncselekményeket. A gazdasági bűncselekményeknél számottevő visszaesés jelentkezik. A vagyon elleni bűncselekmények száma lényegében megegyező az elmúlt évivel. Ezek a bűncselekmények teszik ki egyébként az össz. bűncselekmények zömét. A szervezetszerűen elkövetett bűncselekmények valamelyest emelkedtek. A vagyon elleni bűncselekménnyel okozott kár jelentősen csökkent, ugyanez mondható el annak megtérülési arányáról is. A kiemelt bűncselekmények kategóriáiban lényeges változás nem történt, az emberölések száma és azok kísérlete nem változott. A könnyű testi sértések száma jelentősebben emelkedett, míg a súlyosaké csökkent. A visszaélés kábítószerrel bűncselekmény megduplázódott, ami egyértelműen a felderítési kapacitás célorientáltságát jelenti. A lopások száma valamelyest emelkedett, ide értve a zseblopást, a személygépkocsi lopást is, míg a gépjármű feltörés csökkent, ugyancsak csökkent a betöréses lopások száma is, ezen belül a lakásbetöréseké, ugyancsak az üdülő, víkendház betöréseké is. A rablások száma lényegében nem változott. A bűnelkövetők száma emelkedett, férfi és női kategóriában egyaránt, de ugyanez mondható el a fiatalkorúak és a fiatal felnőttek kategóriájáról is. A gyerekkorú elkövetők aránya nem változott, a büntetett előéletű és visszaeső elkövetők számaránya csökkent. A sértett természetes személyek és a. lakosra jutó sértettek aránya lényegében összességét tekintve nem változott. Ami kiemelendő, a gyermekkorú sértettek száma az össz. arányon belül megduplázódott, és jelentősebben emelkedett a 6 éves és idősebb sértettek aránya is. Ez utóbbi két

3 kategória a jövőbeni bűnügyi munkánk némi korrigálását, célirányosságát nyilvánvalóan módosítani, illetve befolyásolni fogja. A bűncselekmények sértettjeinek meghatározó része vagyon elleni cselekményt mutat, valamelyest nőttek az erőszakos, garázda jellegű bűncselekmények sértettjeinek számai is. A közterületen sérelmet szenvedettek számaránya lényegét tekintve nem változott. A bűnelkövetők területi megoszlása a korábbi időszakoknak megfelelően alakult, döntően a Szekszárdi Rendőrkapitányság területét érinti. Országos viszonylatban is kiemelkedő eredményeket értünk el a titkos információgyűjtő munka területén. E rendőri feladatok szervezeti és személyi feltételeit a megye valamennyi rendőri szervénél megteremtettük, a hatékony együttműködésüket biztosítottuk, illetve megköveteltük. A parancsnokok és a személyi állomány előtt egyre világosabbá válik, hogy a klasszikus nyomozói munka lehetőségei végesek, előrelépést a jövőbeni helytállást csak a titkos információgyűjtő munka, azon belül is a humán hírszerzés magas színvonalon való végzése biztosíthatja. E területen szélesedtek külföldi kapcsolataink, egyre több országos jelentőségű ügyben értünk el példa értékű eredményeket, elsősorban kábítószer és a szervezett bűnözés területén, de egyértelmű, hogy a klasszikus bűncselekmények terén és a helyi bűnelkövetők között is hosszabb távon e terület fejlesztésével tudunk csak hatékonyan fellépni és az elvárható eredményeket hozni. A bűnügyi munkában egyre szélesebb körben, nagyobb eredményességgel vesznek részt körzeti megbízottaink, célirányosan a felderítésre orientálva. A bűnügyi és a közrendvédelmi szervek együttműködése példás bűnügyi szakterületen is. Bűnmegelőzési munkánkat a rendőrkapitányságokra alapozva, az önkormányzatokkal együttműködve végeztük. A megyei bűnmegelőzési osztály alapvetően koordináló, támogató feladatokat látott el, a tényleges munkát a rendőrkapitányságok végezték. Jelentős volt a drogmegelőzési munka, az eltűnések figyelemmel kísérése. Kiemelt szerepet kapott a családon belüli erőszak kezelése, amely mintegy esetet jelentett az elmúlt évben, enyhén emelkedő tendenciát mutatva. A sajtó tevékenységünket a megyei osztály vezetésével a rendőrkapitányságok bevonásával magas színvonalon biztosítottuk. Napi rendszerességgel a helyi tévékben, rádiókban rendőrségi hírekkel szolgáltunk, s ezen túlmenően ezeket a lehetőségeket felhasználtuk, hogy bűn- és balesetmegelőzési tanácsokkal lássuk el az állampolgárokat. Országos érdeklődésű, nagyobb bűnügyeinkben megfelelő színvonalú sajtótájékoztatókon láttuk el információkkal az érdeklődőket. A megyei bűnmegelőzési osztály részt vállalt a Tolna megyei Önkormányzat Bűnmegelőzési Bizottság munkájában is. Továbbá kapcsolatot épített ki a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karával annak érdekében, hogy a főiskola szociális munkás hallgatói számára közösen kialakítsuk és azt követően akkreditáltassunk egy képzési programot, mely naprakész ismereteket adna számukra a bűnmegelőzés területén. A program 9. első félévétől megvalósítható. A tényleges, lakosság tömegét érintő bűnmegelőzési tevékenység, mint már említettük, az önkormányzatok hathatós támogatásával és bevonásával a rendőrkapitányságokon folyt. A kapitányságok kivétel nélkül több eredményes

4 4 bűnmegelőzési programot folytattak, jelentősen biztosítva a lakosság biztonságérzetének és védekező képességének az erősítését és fenntartását. Az eredmények különösen a statisztikai mutatók lényeges gondot nem mutatnak. A bűnügyi állomány magas színvonalon teljesítette feladatait, azonban ezen a területen is erősen érezhető a létszámhiány, különösen a több éves tapasztalattal, kellő rutinnal rendelkező bűnügyi szakemberek hiánya. Rendészeti tevékenységünket az elmúlt időszakban is a folyamatos létszámhiányból, annak állandósulásából adódó fokozódó munkaterhek, a közterületek rendőri biztosítására tett folyamatos intézkedések, erőfeszítések jellemezték. Ezek hatására a közterületen szolgálatot ellátó állomány aktivitása csak kis mértékben csökkent. Az elfogott személyek száma mintegy %-kal lett kevesebb, ezen belül azonban %- kal nőtt a körözött személyek elfogása. Az előállítások száma minimális mértékű csökkenést mutat. A végrehajtott elővezetések száma arányosan az elrendelt elővezetések számának 4 %-os csökkenésével %-kal mérséklődött. A kiszabott helyszíni bírságok száma járművezetőkkel, illetve gyalogosokkal szemben illetve 7 %-kal csökkent, egyéb esetekben duplájára nőtt. A helyszíni bírságok összege jelentősen emelkedett. A kiszabott helyszíni bírságok számának csökkenésével arányosan jelentős mértékben nőtt közel %-kal a szabálysértési feljelentések száma, mely tartalmazza a közigazgatási eljárás feljelentéseit is. A közrendvédelmi szakterület nyomozás eredményességi mutatója, %, felderítési mutatója 4,4 %, ami egy-két százalékos csökkenést jelent. A közterületi szolgálatra történő vezénylés több, mint 5 %-kal csökkent, míg a nem közterületre történő vezénylés több, mint 7 %-kal nőtt. Járőri állományunk a feltételeinket is alapul véve jól teljesített az elmúlt évben, egyre kevesebb a panasz intézkedéseikre, magatartásukra, és egyre több a köszönő, dicsérő visszajelzés. Körzeti megbízotti szolgálatunk kiválóan teljesített, a legstabilabb csoportja állományunknak. Körzeti megbízottainkat az önkormányzatok minden területen és vonatkozásban támogatják. Körzeti megbízottaink a lakosság, az önkormányzatok elvárásainak megfelelve végzik munkájukat. Megemlítendő e területen is az egyre növekvő létszámhiány, a felkészült állomány egyre nehezebb pótlása, és a gépjárműpark nem elégséges volta. 8-ban Tolna megyében 4 %-kal kevesebb közlekedési baleset történt a korábbi időszakhoz képest, 4 %-kal a súlyos, 8 %-kal csökkent a könnyű sérüléssel végződő balesetek száma. Az előző évi 9 balesetben 5, 8-ban balesetben 9 személy vesztette az életét. Kiemelkedően javult az ittas állapotban vezetett gépjárművel okozott balesetek száma, 87-ről 57-re csökkent. A vezető baleseti okok továbbra is a sebesség túllépés, az elsőbbségi és a kanyarodási szabályok megsértése és a figyelmetlenség. A balesetek okozói továbbra is döntő részben személygépkocsi vezetők, kerékpárosok, gyalogosok és a motorkerékpár vezetők. A közlekedésrendészeti szervek felszereltsége, technikai ellátottsága megfelelő, azonban továbblépéshez a létszám nem elégséges. Külön kiemelendő a közlekedési járőri állomány igen alacsony létszáma. A közlekedési ügyekben megbírságolt személyek száma a harmadára, (4 %-kal) a kiszabott bírság pedig a felére (54 %- kal) mérséklődött, ami döntően a közigazgatási bírság és az objektív felelősség

5 5 jogintézménye bevezetésének a következménye. A feljelentések 4 %-os emelkedést mutatnak az előbbi okokból az elfogott és előállított személyek száma valamelyest emelkedett. Jelentős munkát igényelt a jogsértésekről készített kép- és videó feldolgozás, illetőleg az ez alapján végzett eljárás akár a szabálysértési, illetve közigazgatási területre utalva. Az 549 felvételből 8 keletkezett az objektív felelősség bevezetését követően, melynek alapján 4..,- Ft közigazgatási bírság került kiszabásra. A büntető feljelentések száma a közlekedési ügyekben %-kal emelkedett, a nyomozás eredményességi mutató 87 %-os, az ismeretlen felderítési mutató 47 %-os. Az elmúlt évben kiemelkedő színvonalú volt a baleset-megelőzési tevékenység, amely folyamatosnak, rendszeresnek és hatékonynak bizonyult. A paksi NEUTRON Bevetési Osztály az állandósult létszámhiány miatt teljesítőképességének végső határára jutott. ORFK segítséggel létszámhelyzete kedvezően változott, az idei évben úgy tűnik, lehetőség nyílik a létszámproblémák végleges, kedvező megoldására. Kommandósaink több nemzetközi versenyen eredményes helyezést értek, el Romániában I. helyet, Floridából a kommandós világversenyről a Legjobb nemzetközi csapatként tértek haza. Igazgatásrendészeti munkánkat 8-ban is az ügyfélcentrikusság, követelményeknek való megfelelés és a növekvő munkaterhek jellemezték. Az elmúlt évben 6.77 szabálysértési feljelentésre került sor, a feljelentett személyek száma 6.9, a megbüntetett személyek: 4.7 fő. Szabálysértési ügyforgalmunk a korábbi időszakhoz képest lényeges eltérést nem mutat. Nukleáris rendészeti tevékenység témakörében hatósági hozzájárulás került kiadásra, 87 fő éves újraellenőrzését végezték. A kábítószer-rendészet területén 49 ellenőrzést végeztünk a társ-szervekkel, melynek során kirívó rendellenességet nem tapasztaltunk. Engedélyügyi területen 578 fegyvertartási engedély került kiadásra, fegyverismereti vizsgát fő tett. Igazgatásrendészeti szervünk megfelelően biztosította a személyés vagyonvédelmi, magánnyomozói és e területekhez kapcsolódó feladatainak végrehajtását. A növekvő munkaterhek egyértelműen jelzik, hogy az osztály és az igazgatásrendészeti szolgálat jelenlegi létszáma egyre nehezebben tud megfelelni az elvárásoknak. A Tolna megyei Rendőr-főkapitányság összességében a 8. évre kitűzött feladatait jó színvonalon, eredményesen elvégezte. Tette mindezt csökkenő létszámmal, nehezebb pénzügyi feltételekkel, növekvő munkaterhek és magasabb követelmények mellett, a lakosság és az önkormányzatok támogatásával és elismerésével, fegyelmezetten és törvényesen. A 9-es év feladatai világosak és egyértelműek, ezek végrehajtására a fiatal és elkötelezett személyi állomány alkalmas és készen áll. Mindazonáltal a folyamatosan ható és nem csökkenő, kedvezőtlen tendenciák, elsősorban és kiemelten a létszámhelyzet esetleges további romlása az elért eredmények és szakmai színvonal fenntarthatóságát kérdőjelezhetik meg és tehetik kockázatossá. 9. évi tevékenységünk során kiemelt feladatnak tartjuk: - az elért eredmények megtartása, a szervezet működőképességének, hatékonyságának biztosítása

6 6 - a közterületek rendjének megtartása, az állampolgárok biztonságérzetének megőrzése - a közterületi szolgálat különösen a KMB-s állományra vonatkozóan jelenlegi színvonalon való fenntartása - az autópálya átadásával kapcsolatos rendőri feladatokra való felkészülés - a bűnügyi titkos információgyűjtő munka további erősítése, különösen a kiemelt bűncselekmény kategóriákban a felderítés javítása - a személyi állomány feltöltése, továbbképzésének és megtartásának, erkölcsi és fegyelmi arculatának a biztosítása Határozati javaslat: A Tolna Megyei Közgyűlés /9. (IX. 8.) közgyűlési határozata Tolna megye 8. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tolna megye 8. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló rendőrfőkapitányi beszámolót elfogadja. Szekszárd, 9. augusztus 8. Dr. Soczó László r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány

7 7 A TMRFK statisztikai adatai (ERÜBS) Az ország területén ismertté vált bűncselekmények száma: lakosra jutó bűncselekmény: 44,4 4,7 4,69 44, 46,6 Tolna megye területén ismertté vált bűncselekmények száma: Ebből kapitányságonként: Szekszárdi Rk.: Bonyhádi Rk.: Dombóvári Rk.: Paksi Rk.: Tamási Rk.: Megyék közötti rangsor: lakosra jutó bűncselekmény: 74,5,7 4,99 7,4 4,4 Megyék közötti rangsor: Az ország területén ismertté vált bűnelkövetők száma: lakosra jutó bűnelkövető: 8,68,5, 5,4 6,6 Tolna megye területén ismertté vált bűnelkövetők száma: Megyék közötti rangsor: lakosra jutó bűnelkövető: 5,75 7,9 8,85,,6 Megyék közötti rangsor: Befejezett nyomozások száma: Ország összesen: Megye összesen: Nyomozás eredményességi mutató: Ország összesen: 54,4% 56,4% 56,8% 54,7% 5,6% Megye összesen: 66,8% 55,5% 55,9% 56,8% 59,4% Ebből kapitányságonként: Szekszárdi Rk.: 46,6% 45,6% 46,% 48,% 5,% Bonyhádi Rk.: 9,% 56,% 7,% 7,% 67,9% Dombóvári Rk.: 64,4% 6,4% 55,% 6,5% 6,9% Paksi Rk.: 7,% 64,4% 65,% 6,% 6,% Tamási Rk.: 65,5% 59,% 59,5% 58,5% 6,9% Megyék közötti rangsor:

8 8 Ismeretlen tetteses felderítési mutató: Ország összesen: 45,% 49,8% 49,9% 48,% 47,8% Megye összesen: 59,8% 49,4% 5,6% 49,7% 54,6% Ebből kapitányságonként: Szekszárdi Rk.: 4,% 4,4% 4,6% 4,% 49,% Bonyhádi Rk.: 87,4% 7,4% 65,% 64,5% 6,9% Dombóvári Rk.: 59,% 55,5% 49,4% 5,7% 55,% Paksi Rk.: 5,% 58,% 58,% 48,6% 57,% Tamási Rk.: 5,5% 49,% 49,8% 49,4% 54,% Megyék közötti rangsor: Személy elleni: befejezett emberölés: emberölés kísérlete 4 szándékos testi sértés: Közelekedési: halált okozó közúti balesetek: 5 8 közúti baleset okozása: ittas járművezetés: Házasság, család, ifjúság elleni: erőszakos közösülés: Államigazgatás, igazságszolgáltatás és közélet tisztasága elleni: 9 9 Közrend elleni: közbizalom elleni: visszaélés kábítószerrel garázdaság: Gazdasági: Vagyon elleni: lopás: betöréses lopás: rablás: Honvédelmi kötelezettség elleni: 8

9 9 Állam- és kiemelt közrend elleni: Erőszakos és garázda jellegű: Közterületen elkövetett: Szervezetten elkövetett: 5 9 bűntett: vétség: Vagyon elleni bűncselekményekkel okozott kár: / Ft-ban / Megtérült kár: / Ft-ban / Kárbiztosítási mutató: %,6% 8%,8% 8,5% Gazdasági bcs-ek elkövetési értéke: Értékbiztosítás aránya:,9% 8,5% 6,5% 6,% 6,% Ismertté vált bűnelkövetők: Ebből kapitányságonként: Szekszárdi Rk.: Bonyhádi Rk.: Dombóvári Rk.: Paksi Rk.: Tamási Rk.: férfi: nő: fiatalkorú: fiatalfelnőtt: gyermekkorú elkövető: büntetett előéletű: visszaeső: Sértett természetes személyek: lakosra jutó sértettek: 84,9 84,7 8, 75,9 77,8

10 gyermekkorú sértettek: fiatalkorú sértettek: fiatalfelnőtt sértettek: éves sértettek: éves és idősebb sértettek: férfi sértett: nő sértett: magyar állampolgárságú sértett: nem magyar állampolgárságú sértett: Bűncselekmények sértettjei: személy elleni: közlekedési: közrend elleni: vagyon elleni: erőszakos garázda jellegű: közterületen elkövetett: TMRFK létszámviszonyai: Tiszt: Tiszthelyettes: Közalkalmazott: Köztisztviselő: - 4 Összesen:

11 Egyes ismertté vált bűncselekmények számának alakulása az elkövetés helye (megye) szerint Bűncselekmény Tolna megye Dinamika 5.= % Megyék közti sorrend 5. év 6. év 7. év 8. év Emberölés ,4% 8. - ebből: -emberölés kísérlete 4 5,% 9. Testi sértés könnyű ,7% Testi sértés súlyos ,4% -ebből: -életveszélyt okozó testi sértés ,% Na. Garázdaság ,5% 6. Visszaélés kábítószerrel ,5%. Készpénz-helyettesítő fizetési 6 7 8,% 9. eszközzel visszaélés Lopás ,5% 7. - ebből -zseblopás 9 5 9,% 7. -személygépkocsi lopás ,6% 8. -gépjármű feltörés ,% Na. Betöréses lopás ,% 8. - ebből - lakásbetörés ,% 9. - üdülő, víkendház betörés 7 56,7% Na. Rablás ,5% 8. Zsarolás ,5% Na. Felsorolt bűncselekmények összesen ,8% 7.

12 Megnevezés/eljáró szerv Bonyhád Dombóvár Paks Szekszárd Tamási RFK Megye összesen Dinamika Bázis= % ,7% Ismertté vált bűncselekmények: Személy elleni: ,4% Emberölés 4 4,% Emberölés kísérlete,% Testi sértés ,6% Közlekedési: ,% Házasság, család : ,% Államig. ig.szolg : ,% Közrend elleni: ,7% Gazdasági: ,5% Vagyon elleni: ,9% Lopás ,% Betöréses lopás ,% Rablás ,% Befejezett nyomozások száma: Eredm.+eredménytelen nyom.: Eredményes nyomozások: Nyom. eredményességi mutató: (%) ,4% ,% ,6% 7,6 67,9 6,4 6, 6, 6, 48, 5, 58,4 6,8 66,7 78,5 56,6 59,

13 Ismeretlen elkövető ellen indult: ,% Felderítették: ,% Ismeretlen tettesek 6,5 6,8 5,7 55,4 48,6 57, 4, 49, 49,4 54, 78,9 9,9 49,5 54,6 feld. mutatója: (%) Ismertté vált bűnelkövetők ,8%

14 BALESETI K I M U T A T Á S Tolna megye területén 8.. -től 8.. -ig történt balesetekről Terület Balesetek száma: Eltérés + / - %-ban - halálos db + / - % - súlyos db + / - % - könnyű db + / - % Sérültek száma: - halálos - súlyos - könnyű Összesen: Ittas volt az okozó: Megoszlása: - halálos - súlyos - könnyű Okok: - gyorshajtás - előzés - kanyarodás - elsőbbségi jog - köv. távolság - műszaki hiba - gyalogos hiba - figyelmetlenség - egyéb ok Okozók: - személygépkocsi - tehergépkocsi - motorkerékpár - kerékpár - segédmotorkerékpár - autóbusz - egyéb jármű - gyalogos Tolna 8 össz Tolna 7 össz Tolna 8 december Tolna 7 december

15 4 Külföldi okozó: 6 5 Reggel (4 7 ó) 44 Délelőtt (7- ó) Délután (-8 ó) Este (8- ó) Éjszaka (-4 ó) 4 4

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. szeptember -i ülése. számú napirendi pontja Beszámoló Tolna megye 7. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr. Soczó

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Érkezett feljelentések száma Szekszárd (ügyforgalmi) 32 31 3 29 28 27 26 25 3137 375 36 38 2778 28 29 21 211 212 Nyomozás elrendelések száma Szekszárd (ügyforgalmi)

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Fejezet száma, megnevezése: 11. Belügyminisztérium Költségvetési szerv:

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK Békéscsaba Bartók Béla út 1-3. 5601 Pf. 124. Tel.: 66/523-700 Fax.: 66/523-741, 523-701, 33/24-85 A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya 1.

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2011. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2010-ben

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok 2010-ra vonatkozóan a Központi Statisztikai

Részletesebben

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr!

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: Nyílt Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr! RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 880 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/71-00 / BM: 03-23/27-2 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 1050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy:

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Makói Rendőrkapitányság évi munkájáról Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. Telefon/Fax : (62) 511-260, 511-262 BM: 33 10-77 Szám: 06040/611/2010.ált. B E S Z Á M O L Ó a Makói Rendőrkapitányság 9. évi munkájáról Bevezetés A Makói

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Szám: A VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Készült: az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 2. 18. pontja

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 - 3 - I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2007-ben

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a 2007. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium ISSN 1217-0046 -3- A 2007. ÉVI B NÖZÉS RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA I. A B NÖZÉS TERJEDELME ÉS DINAMIKÁJA Az összb nözés A 2007.

Részletesebben

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 2-2. évek statisztikai kimutatása Biztonsági intézkedések száma 2-2. évek statisztikai kimutatása 4 4 3 3 2 2 9 2. év 2. év 22. év

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Szám: 09010/ /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Uzonyi Attila r. ezredes kapitányságvezető

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülése 2. számú napirendi pontja Beszámoló Tolna megye 2010. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr.

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2010. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2009-ben

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető

B E S Z Á M O L Ó. Hajdúnánás, 2014. április 17. Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hajdúnánás Rendőrkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM tel.: 32/53-00 Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2 B E V E Z E T É S A Balatonalmádi Rendőrkapitányság az elmúlt

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2012/3

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2012/3 212/22 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 22. szám 212. április 2. Dél-dunántúli statisztikai tükör 212/3 A bűnözés alakulása a on A hazánkban regisztrált bűncselekmények

Részletesebben

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint VAVRÓ ISTVÁN: A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint A büntetőjogi normákkal történő ismételt szembekerülés a bűnügyi tudományok régi, kedvelt témája. Két változata: a halmazati bűnelkövetés

Részletesebben

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police. Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.hu Szám: 17020/900/2014.-ált. Beszámoló Hőgyész közbiztonsági helyzetéről,

Részletesebben

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúnánási Rendőrkapitányság 48 Hajdúnánás, Dorogi út 78. Tel.: 52/57-5 Fax.: 52/57-51 BM tel.: 32/53- Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu Szám: 96-/23-3/215. ált. B E S Z Á M O L Ó Polgár

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

KOZÁRMISLENY VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÉCS KAPITÁNYSÁGVEZETŐ B E S Z Á M O L Ó KOZÁRMISLENY VÁROS. ÉVI KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL Cím:

Részletesebben

1-------.--. '---1. V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~ POLGÁP r ql[ BIVAl i\la i 241). t..' r 1;"1"0 ;

1-------.--. '---1. V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~ POLGÁP r ql[ BIVAl i\la i 241). t..' r 1;10 ; Dunaújváros Rendőrkapitányság 2400, Dunaújváros, Szent György u. 1. Tel.: 25/510-510,Fax:25/510-510 IRM lel: 22150-10Fax:22/50-37!tHeONISED FCI: UCHUMU: EFQM 1-------.--. '---1 V~BO~[ Ö..fF{\IÁY!' r ~

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző

Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba jegyző Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére Tárgy: Beszámoló a község közrend- és közbiztonsági helyzetéről Az előterjesztést készítette: dr. Bóna Csaba

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/52-7 Fax: 52-71 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2009. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Kodifikációs Főosztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály

Részletesebben

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás?

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Prof. Dr. habil Holló Péter Az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzora Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára Új módszerek,

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

Összes regisztrált b ncselekmény

Összes regisztrált b ncselekmény B ncselekmények Összes regisztrált b ncselekmény 465 694 413 343 436 522 426 914 394 034 Vagyon elleni b ncselekmény összesen 1/ 317 900 275 891 270 740 276 193 253 366 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. május 29-i ülésére EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 29. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dorogi Rendőrkapitányság Dorog Város közbiztonsági helyzetéről Tisztelt

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2008. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Büntetőpolitikai Főosztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 981-3/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló Baranya megye 2005. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES Szám: 65-976/9 Ált. BESZÁMOLÓ Szentes város közrendjének és közbiztonságának alakulásáról Védd meg a rendet, és a rend is megvéd téged Aquinói Szent Tamás 1 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének június 23-ai ülésére. 2. napirend ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. június 23-ai ülésére 2. napirend Tárgya: Beszámoló a város közrendjéről és közbiztonságáról. Előadó: Zahorecz Sándor r. alezredes, Körmöndi

Részletesebben

A d a t g y ű j t é s - A d a t á t v é t e l. Belügyminisztérium. 2. melléklet. Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök.

A d a t g y ű j t é s - A d a t á t v é t e l. Belügyminisztérium. 2. melléklet. Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök. 1219 Tűzeseti és műszaki mentési statisztika (1) Műszaki mentések területi egységek és a műszaki mentések helye szerint (2) Tűzesetek területi egységek és a tűz helye szerint (3) Tűzesetek, műszaki mentések

Részletesebben

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között?

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között? Berzai Zsolt r. alezredes ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály kiemelt főreferens Tel.: +36-1443-5690 E-mail.: berzaizs@orfk.police.hu Van-e összefüggés

Részletesebben

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház. Szám: /1501-1/2014. ált.

Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház. Szám: /1501-1/2014. ált. Rendőrkapitányság Vezetője Hajdúhadház Szám: 09030-0/1501-1/2014. ált. BESZÁMOLÓ HAJDÚHADHÁZ KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2013. ÉV 2. oldal PREAMBULUM A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság illetékességi területe

Részletesebben

a 2010. év április 28. -i Enying Város Önkormányzat Testületi ülésére

a 2010. év április 28. -i Enying Város Önkormányzat Testületi ülésére SZÉKESFEHÉRVÁR RENDŐRKAPITÁNYSÁG ENYINGI RENDŐRŐRS 8130. Enying, Kossuth u. 26. Tel. 22/372-646, IRM. tel. 22/2433, Fax: 22/2433 Szám: 07010-305-5829/19/3/2010. Jóváhagyom: (:Dr. Csizek Tibor r. ezredes

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Dorogi Rendőrkapitányság 2510 Dorog, Mátyás király utca 1. Pf.: 1. tel.:33/512-770 BM: /21/56-50 fax: 21/56-85 e-mail: krasulaj@komarom.police.hu Szám: /2013.ált.

Részletesebben

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS RENDŐR SÉRTETTEK A ÉVEKBEN

BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS RENDŐR SÉRTETTEK A ÉVEKBEN BŰNELKÖVETŐ RENDŐRÖK ÉS RENDŐR SÉRTETTEK A 2004-2008. ÉVEKBEN 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1417-6688 - 3 - I. B E V E Z E T É S A rendőrök

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTES Szám: 06050-854/2010 Ált. BESZÁMOLÓ Szentes város közrendjének és közbiztonságának alakulásáról Egység a legfontosabb dologban, sokféleség a fontos dolgokban G.W.Bush 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság 29. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság: Békési Rendőrkapitányság

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről

B E S Z Á M O L Ó. Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről TISZAVASVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY TISZALÖK RENDŐRŐRS ALOSZTÁLY 4450 TISZALÖK, KOSSUTH ÚT 71. SZ. TEL: 42/278-166 BM: 32/6243 Száma: B E S Z Á M O L Ó Tiszalök város 2008. évi közbiztonsági,

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/276-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. április 28-i nyilvános ülésére Tárgy: A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről, közbiztonságáról

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált. OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉS RENDÉSZETI OSZTÁLY Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111 Tel: (68) 411-344 IRM (33) 55-40 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013.

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. év ISSN 1418-7590 - 3 - ÖSSZEFOGLALÓ A bűnözés általános visszaszorítására

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA ORFK GF ÉSZAK-ALFÖLDI GAZDASÁGI ELLÁTÓ IGAZGATÓSÁG KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY * 4400 Nyíregyháza, Bujtos út 2. ( Tel. BM: (03/32)36-11 ( Városi: (06/42) 524-600 + Fax. BM: (03/32)35-05 + Városi: (06/42) 524-666

Részletesebben

a rendőrség további lehetőségei első sorban

a rendőrség további lehetőségei első sorban Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Magyarország közlekedésbiztonsági helyzetének értékelése, a rendőrség további lehetőségei első sorban a halálos

Részletesebben

Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ , Fax: (36)

Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ , Fax: (36) Füzesabonyi Rendőrkapitányság Vezetője 3390 Füzesabony, Baross út 14. Tel.: (36)/ 341-944, Fax: (36) 341-944 BM tel.: (31) 40-11, BM fax: (31) 40-35 e-mail:kovacsj@heves.police.hu Szám:10020-1299 / 2014.ált.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 2. számú napirendi pontja Beszámoló Tolna megye 2012. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről Előadó: dr.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság: Békési

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2010. év Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1217-0046

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó Szám: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY /2011. ált. Jóváhagyom: Regdon László r.alezredes mb. rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Monoszló község

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD. Beszámoló. a Szekszárdi Rendőrkapitányság évben végzett munkájáról. Szekszárd 2015.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD. Beszámoló. a Szekszárdi Rendőrkapitányság évben végzett munkájáról. Szekszárd 2015. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD Szám: 7/ 852/25. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZOMBATHELY Telefon: 06-94/ BM: 03-26/

RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZOMBATHELY Telefon: 06-94/ BM: 03-26/ RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZOMBATHELY Telefon: 06-94/521-169 BM: 03-26/11-69 E-mail: hollosig@vas.police.hu Szám: 18010-1241/2012. ált. BESZÁMOLÓ SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS 2011. ÉVI BŰNÜGYI ÉS KÖZBIZTONSÁGI

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr! A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 2006. évben is igyekezett fő feladatait, célkitűzéseit, terveit teljesíteni. Ehhez alapvetően biztosítottak voltak

Részletesebben

Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80

Tárgy: beszámoló megküldése Hiv.szám: - Ügyintéző: Balogh Szabó Imre r.alezredes Tel.: 42-80 SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1289-2/2013

Részletesebben

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM

6600 43. 42. 63/561-311, 63/561-330 BM 33/42-80 BM SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu Szám: 06050/1254/2015

Részletesebben

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.

Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police. Rendőrkapitányság 6900 Makó, Csanád vezér tér 13. 6900 Makó, Pf. 1. (62) 511-260, Fax: 511-280 BM telefon/fax: 33 10-77 PaliczA@csongrad.police.hu Szám: 06040/ /2015.ált. B E S Z Á M O L Ó Makó város közrendjének

Részletesebben

Szám: /2011. RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY KMB ALOSZTÁLY MEDINA KÖRZETI MEGBÍZOTT J E L E N T É S Medina község 2011. évi bűnügyi és közrendvédelmi helyzetéről Jelentem, hogy Medina

Részletesebben

Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014.

Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014. Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014. Kiskorú elkövetők országosan, Budapesten ENYÜBS2013 Erőszakos jellegű bűncselekmények

Részletesebben

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu Szám: 3028/2012.ált. BESZÁMOLÓ A közrend és

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés, irányítás

Bevezetés. I. Vezetés, irányítás Bevezetés A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény szerint a rendőrkapitány vagy képviselője évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály főosztályvezető az ORFK-OBB ügyvezető elnöke Budapest, 2016. március 24.

Részletesebben

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok Berzai Zsolt r. őrnagy kiemelt főreferens ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály Tel.: +36-1-443-5690 berzaizs@orfk.police.hu A gyermekek közlekedés-biztonságával

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS

KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TISZAKÉCSKE RENDŐRŐRS 6060 Tiszakécske Béke u. 167. szám. Tel.:76/441-155 BM: 33/33-46 Fax:76/441-155 BM: 33/36-53 E mail: tkrendorors@gmail.com Szám: /2012. Jóváhagyom: Rigó

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének

B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestületének Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Fonyód : 8640 Fonyód, Vitorlás u. 2. Pf. 88 /Fax: 06/85/560-990 : fonyodrk@somogy.police.hu Szám: 14030/4443/2013. ált. B E S Z Á M O L Ó Lengyeltóti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának alakulásáról RENDŐRKAPITÁNYSÁG CSONGRÁD. Szám: 06020-1026/1/2010. ált. 2010.

BESZÁMOLÓ. Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának alakulásáról RENDŐRKAPITÁNYSÁG CSONGRÁD. Szám: 06020-1026/1/2010. ált. 2010. RENDŐRKAPITÁNYSÁG CSONGRÁD 664 Csongrád Pacsirta u. 1-5. /Fax: /63/ 571-51 Szám: 62-126/1/21. ált. BESZÁMOLÓ Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának alakulásáról 21. 1 T a r t a l o m j e

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó

B E S Z Á M O L Ó Ikt. szám: 0/1896-2014. ált. VÁSÁROSNAMÉNY RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY NYÍRMADA RENDŐRŐRS 4564 Nyírmada, Honvéd u.8/a Tel. BM: (03/32-6469) Városi: (06/45-492-063) Fax. BM: (03/32-6468) Városi:

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály 2011. év ISSN 1418-7590 3 ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben